Observationer oktober 2004

Tillbaka till den aktuella obsboken31 oktober. Tidigt morgon lät härliga silverklocker över Ljungabolet, när en flock om ca 20 SIDENSVANSER flög över.

Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, November 01, 2004 at 18:21:21 (CET)

31 okt. En ladusvala vid Sandön och vid STENKROSSEN en vattenpiplärka och 2 gluttsnäppor. Från den 29.10 kan nämnas 15 rastande mindre sångsvanar vid Rösan.
Henrik Johansson
- Monday, November 01, 2004 at 12:00:34 (CET)

31/10. Antalet sidensvansar utanför bostaden i Ängelholm minskar i takt med rönnbären. Idag sågs endast ca 100 ex. Vid Sandön-Utvälinge sågs 1 blå kärrhökhanne och 22 skäggmesar. Några kompletteringar på Rönnen: 1 talltita, 5 svarthakedoppingar och 1 hanne snatterand. Hörde för övrigt av ett bofast par i N.Häljaröd att den vitnackade svärtan funnits på plats redan en vecka innan den upptäcktes av Tomas och Bengt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 01, 2004 at 06:48:52 (CET)

30/10. I området kring Vegeås mynning obsades 1 kungsfiskare, 16 skäggmesar, 1 ung pilgrimsfalk, 1 smådopping, 1 blå kärrhökhona, 12 kustpipare, 101 kärrsnäppor och 1 vattenrall. I Ängelholm fanns ca 400 sidensvansar i omgivningarna kring Nisses konditori. På Rönnen sågs bl.a. 8 prutgäss, ca 300 vitkindade gäss och 1 gluttsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 01, 2004 at 06:39:43 (CET)

31/10. En smådopping i Görslövsåns mynning och en ung kråkjagande pilgrimsfalk i Farhult. Dessutom 15 skäggmesar i vassen. Vidare till Rönnen där det förutom den redan rapporterade vitnackade svärtan m.m. Fanns 6 arter gäss, bl.a. 1 spetsbergs-, 1 säd- och 7 bäsgäss. 2 havssulor hade uppvisning och ytterliggare 1 ad. pilgrimsfalk rastade. Spetsbergaren sågs senare sträcka åt SW tillsammans med 5 grågäss.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 31, 2004 at 19:24:08 (CET)

31 Oktober Örby Ängar Sträck S.SV Sångsvan 3 Grågås 4 Ringduva 22 Järnsparv 1 Kaja 210 Korp 4 Bofink 35 Bergfink 9 Hämpling 2 Steglits 4 Domherre 24 Grönsiska 40 Sidensvans 860 Björktrast 185 Sträck: N. Vitkindad gås 24 Rastande: Sidensvans 55 Större Hackspett 2 Gransångare 2 Kungfågel 40 Rödhake 15 Gärdsmyg 8 Blåmes 25 Gröngöling 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 31, 2004 at 17:18:54 (CET)

30 oktober. En vandring på stigar och stubbåkrar vid Allerums/Nellåkraskogen i stilla duggregn mot skymning. Två fjällvråkar och två honfärgade blå kärrhökar jagade över fälten. Andra "norrlänningar" var några gråsiskor och ca 50 sidensvansar. Även två spillkråkor, två skogsduvor, fyra dubbeltrastar och några ormvråkar. Men det som stannar kvar längst i minnet är nog jordugglan som spände blicken i oss och sedan flög bort mot en fond av alla höstens färger. Häftigt! Medobs: Ulrik Alm och Mats Nilsson.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 30, 2004 at 21:27:58 (CEST)

30/10 GRYTSKÄR 12-15. En Jorduggla satt både länge och väl ute på ett av de små skären vid Yttre Grytskär, men till slut lyfte den, mobbad av kråkor, och tog höjd och drog söderut. Vi såg också bl.a. en Havssula som flög inåt i Skälderviken, samt flera Svarthakedoppingar, 2-300 st Ljungpipare, en Roskarl, 15 st Snösparvar och flera Skärpiplärkor. Medobservatörer var Tommy Malmberg och Martin Ekenberg.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, October 30, 2004 at 20:31:19 (CEST)

30 oktober. Strax söder om väg 112 i höjd med Farhult, några hundratal meter in på vägen mot Lönshults gård fanns en gråsiskeflock vid 14-tiden. Flocken höll mestadels till i de "mollor" som växer längs vägen. Bland gråsiskorna fanns en honfärgad snösiska som observerades på nära håll inifrån bilen.
Herik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, October 30, 2004 at 18:15:24 (CEST)

30 Oktober Örby Ängar Ormvråk 2 Ringduva 12 Större Hackspett 1 Järnsparv 2 Rödhake 15 Gärdsmyg 2 Sidensvans 220 Björktrast 500 Rödvingetrast 3 Kungsfågel 45 Stare 160 Bo/Bergfink 110 Grönfink 15 Steglits 4 Grönsiska 65 Gråsiska 11 Domherre 40 Sävsparv 2
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 30, 2004 at 16:46:39 (CEST)

29 okt. Den vitnackade svärtan sågs vid 16-tiden på samma plats som tidigare, dvs östra delen av Rönnen. Här fanns även 2 svarthakedoppingar, 1 alfågel samt ett hundratal sidensvansar. Nedanför EFS-gården höll en talltita ihop med några blåmesar. Vidare till Sandön där det hela tiden sträckte flockar av sidensvans. Vid summering visade det sig att inte mindre än 1120 ex sträckt förbi. Övrigt på sträck var bl a, vitkindad gås 492 (3 flockar), trana 5 och dubbeltrast 5. Bland rastarna kan nämnas, gluttsnäppa 1, kärrsnäppa 80, kustpipare 8 samt enkelbeckasin 10.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 30, 2004 at 10:15:22 (CEST)

30/10-04.En större flock sidensvans bestående av ca 220 ex satt i två höga träd vid badhuset i Ängelholm.Ca 60 ex sågs vid Pyttebron i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, October 30, 2004 at 09:37:02 (CEST)

29 okt. Drottninghög, Hbg: Björktrast 75, Sparvhök 1 (attackerade en koltrast), Sidensvans 25
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, October 29, 2004 at 23:58:23 (CEST)

Fre 29/10 Vallåkra. 4 domherrar med nasalt lockläte. 100-tals björktrastar har kalasat på oxelbär de senaste veckorna. Verkar vara ovanligt många i år överallt.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Friday, October 29, 2004 at 18:57:32 (CEST)

29/10-04.Det har verkligen kommit rejält med sidensvansar till NV Skåne.En flock på 55 ex uppehöll sig vid Energiverket och en något mindre flock på 45 ex sågs vid Nya Kungsgården i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Friday, October 29, 2004 at 17:50:36 (CEST)

27 okt.Vandring mellan Lervik och Vistorps hamn och tillbaka under några fm timmar.Havssula 1ad Kricka 8,Bläsand 50 tal,Berglärka 2,Snösparv 6, Ljungpipare ca 1500,Rödbena 6 och Rapphöna 7.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 28, 2004 at 22:29:12 (CEST)

Torsd. 28/10 Sträck vid Glumslövsbackar mellan 08.30-11.30: ringduva 2800, sånglärka 65, ängpiplärka 40, sidensvans 500, björktrast 4-5000, rödvingetrast 40, taltrast 15, blåmes 20, stare 600, bo/bergfink 1500, Grönsiska 150, steglits 35, domherre 75 och gulsparv minst 200 sträckande söderut. Dessutom rastade en fjällvråk hona, en större hackspett och en del gråsiskor, bland dessa en trolig snösiska som dock sågs under för kort tid för att en säker artbestämning skulle kunna göras men den upplevdes som mycket ljusare och bulligare, mindre sträckning på kroppssidor samt ljus övergump.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, October 28, 2004 at 18:31:46 (CEST)

28/10-04.Sibirien. Besökte området vid Sibirien,för att göra ett försök på tofsmes.I ett meståg med 3 svartmesar,2 talltitor,11 kungsfåglar,flera talgoxar och blåmesar,sågs även 1 tofsmes.24 ormvråkar sträckte hastigt förbi och även 1 sparvhök gjorde dom sällskap.Småflockar av sidensvans drog runt i området,9 + 29 ex.Sydsträckande björktrastflockar på 34 + 22 + 13 bokfördes också vid lokalen.Totalt sågs ca 30 domherrar,från många hördes det märkliga lätet.Vid ett span ut över havet upptäcktes 7 skäggdoppingar,som låg tillsammans.En flock på 25 ringduvor sträckte också,1 ex av den lilla gärdsmygen sågs i snåren.En större hackspett och flera nötskrikor hördes inifrån skogen.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, October 28, 2004 at 16:32:52 (CEST)

27 oktober: en tofsmes och några talltitor drog runt i de låga tallarna vid Sibirien, sällskapande med bla kungsfåglar. Grå- o grönsiskor drog över, likaså några större korsnäbbar. 4 strandskator sökte föda på stranden.

26 oktober på em: Råån mellan Raus o Gantofta (medobs deltagarna i Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs): ca 40 ormvråkar och oräkneliga björktrastar sträckte västerut, en kungsfiskare hördes från åfåran och en spillkråka flaxade förbi. I laxtrappan alldeles under motorvägsbron hoppade öringarna både flitigt o högt...
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, October 27, 2004 at 21:33:02 (CEST)

2004-10-27 Vackert väder och en svag till måttlig vind vid Kullens fyr på morgonen. Inte precis havsfågelväder. Trots detta räkandes hela 47 havssulor sträckande mot SW, de flesta mycket långt ut. Till detta kan läggas ett tiotal tretåiga måsar och 3 dvärgmåsar. Annat trevligt var 1 prutgås, 5 vinterhämpling, 5 snösparv, samt både större och mindre korsnäbb.
Mats Peterz
- Wednesday, October 27, 2004 at 20:31:12 (CEST)

27/10 Helsingborg, Söderparken Sparvhöken fick sig en måltid
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Wednesday, October 27, 2004 at 18:53:41 (CEST)

27/10 STENKROSSEN storlom 1, svarthakedopping ca 15, gråhakedopping 7. RÖNNEN Kl. 15.55 sågs den vitnackade svärtan flyga långt ut i skälderviken tillsammans med ejdrar och sjöorrar. De sistnämnda la sig på vattnet medan vitnacken sträckte vidare mot nordväst tillsammans med tre småskrakar. I övrigt svarthakedopping 5, bläsgås 11, spetsbergsgås 3, havsörn 1 ad samt skärsnäppa 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, October 27, 2004 at 18:35:18 (CEST)

Ons den 27 oktober. Hittarp: Stjärtmes minst 7ex varav 2ex med kontinentalt utseende, gransångare 1ex, forsärla 1ex, sidensvans ca 20ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, October 27, 2004 at 17:44:36 (CEST)

27/10 RÖNNEN | Vitnackade Svärtan kvar, 1 Skärsnäppa (fotad), 1 Kustsnäppa, 120 Kärror, 8 Prutgäss (orädda) pölen, Vitkindad 150, Grågås 2000, Sidensvans 17, Domherre 1 hona och Gråhakedopping 4. Bilder kommer att läggas ut nästa vecka på fagelfoto.se /Daniel
Daniel Pettersson
Stockholm (Laröd), - Wednesday, October 27, 2004 at 17:31:18 (CEST)

27/10-04.Vejbystrand-Grytskär,11.00-13.35 Stare 55,bläsand 318,större strandpipare 1,kustpipare 1 juv,tofsvipa 60,storskarv 159,rödbena 3,skärpiplärka 3,ängspiplärka 6,sånglärka 2 str,vinterhämpling 2,rapphöna 10,ljungpipare ca 600,snösparv 2,häger 9,grågås 38 str,kricka 7,enkelbeckasin 1,hämpling 1,större hackspett 1.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, October 27, 2004 at 16:07:45 (CEST)

Tis 26/10 Stureholm. 2 fina blåhökar och en glada som satt och drog fjädrarna ur en duva!!! Medobs Mats O
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Wednesday, October 27, 2004 at 09:39:26 (CEST)

Onsd. 27/10 HITTARPS REV: Avnågon anledning brukar jag ha det "segt" med prutgässen, så även i år. Därför var det trevligt att på nära håll beskåda de 5 (4+1) prutgässen som låg och guppade på vågorna söder om revet. Under mitt korta besök sträckande även en ensam trana ut över Sundet.
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, October 27, 2004 at 08:57:46 (CEST)

26/10 Cyklade en runda till Hittarps rev under morgonen och följande noterades på sträck : 32 ormvråkar, 15 sparvhökar, ca 500 ringduvor, 3 tretåigamåsar, 8 "sillmular" samt en del sånglärkor och sidensvansar. Rastade gjorde: 4 prutgäss, 6 skärpiplärkor, 5 krickor och 1 vinterhämpling.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, October 26, 2004 at 18:14:08 (CEST)

26 Oktober Råå. Ladusvala 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 26, 2004 at 17:42:08 (CEST)

26 Oktober Råå Sidensvans 90 Björktrast 800 Rödvingetrast 22 Taltrast 4 Sånglärka 5 Trädlärka 1 Grönfink 25 Bo/Bergfink 150 Grönsiska 35 Domherre 60
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 26, 2004 at 17:29:12 (CEST)

Tis den 26 oktober. Allerums mosse: svarthätta 1ex hane, varfågel 1ex, ljungpipare ca 120ex, domherre 1ex (rysk), duvhök 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, October 26, 2004 at 17:21:11 (CEST)

25/10-04.Sidensvans ca 60 Ängavångsområdet,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 26, 2004 at 15:21:35 (CEST)

25/10-04.Tog en tur i Vegeholmsskogen och där brukar man inte träffa på några skådare.Men till min stora förvåning sprang jag på Teuvo.En flock på 65 björktrastar hastade förbi och 7 sidensvansar flög runt ute på ett hygge.Två korpar kom och kollade in oss och 1 ormvråk str förbi.Av småfågel noterades svartmes,blåmes,talgoxe och grönsiskor.Av hackspettarna hördes både spillkråka och större hackspett.Sex sånglärkor och två sparvhökar str mot varmare breddgrader.Några rödvingetrastar skrämdes upp från en grandunge.Vidare hörde vi dovhjortar som brölade inne från den täta skogen.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 26, 2004 at 15:20:49 (CEST)

26/10-04.Sandön,12.20-14.00. Sidensvans 10 + 7 str,storspov 33,kustpipare 9 juv,kärrsnäppa en flock på 50-100 ex drog runt ute vid Själrönnen + 6 på Sandön,grågås 91,kustsnäppa 1 juv,strandskata 4,sparvhök 3 str,myrspov 2,pilgrimsfalk 1 ungfågel str 12.56,sånglärka 4 str,ormvråk 1 str,större hackspett 1,skäggdopping 1.Fick syn på en större fågel långt ut,som flög ganska högt.Den hade tydliga ljusa fält på handens undersida,var för övrigt mörk.Troligen var det någon av dom större labbarterna ?
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 26, 2004 at 15:11:57 (CEST)

25/10. Intill Rönneå vid stadshuset i Ängelholm gick en rörhöna, och en bit därifrån bortåt Carl XV bro kom en kungsfiskare pilande.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, October 26, 2004 at 06:51:04 (CEST)

Måndag 25 okt. Lite smått o gott denna milda oktoberdag; Från Stenbrottet väster om Svanshall sågs på f m två kringflygande sulor ut mot Arild till, en adult och en juvenil. Där sågs också bl a en sydstr stenfalk, 3-4 rast tordmular och en mindre hackspett. Vid Jonstorp (udden) fanns en ensam snösparvhane i vi.dr och 2 berglärkor drog västerut! Vid Farhult sågs bl a en gravand, en brushane, 2 stjärtänder och 3 gråhakedoppingar. Vid Stenkrossen fanns 1 gråhake- o 2 svarthakedoppingar samt 1 gransångare. Slutligen var den vitn svärtan kvar vid Rösan o där sågs även 3 svarthakar o en sydstr stenfalk. Enstaka sparvhökar str under dagen också söderut.
Anders Lindén
Ängelholm, - Monday, October 25, 2004 at 19:59:13 (CEST)

24 okt. Några timmar vid Hittarps rev på förmiddagen bjöd på måttligt sträck av bl a, björktrast 640, sidensvans 220, sparvhök 10, duvhök 1 och ladusvala 1. Bland rastarna märktes, prutgås 13 och skärpiplärka 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, October 25, 2004 at 13:15:56 (CEST)

24 0kt.Sidensvansar överallt.Förslöv vid Prästgårdsområdet ett 100 tal, Ängelholm vid Skånebil ca 200.I övrigt flera flockar av Stjärtmes och Kungsfågel som medföljare i Förslöv.
Kjell-åke Hall
Ängelholm, - Sunday, October 24, 2004 at 21:41:04 (CEST)

24 oktober: Gråmulet och smådugg över Skälderviken. Den vitnackade svärtan var kvar vid N. Häljaröd (13.30-15.15). I vattnet fanns också svarthakedopping 5 och skäggdopping 2. Flera flockar med sjöorre. En kungsfiskare svepte förbi på kort håll. Fem sidensvansar sträckte över. På Sandön stod bl.a. en myrspov.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, October 24, 2004 at 20:13:02 (CEST)

24/10 Örby ängar, Prutgås ca 30ex, Stenknäck 2ex, Sparvhök 1str V. Övrigt som nedan.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, October 24, 2004 at 19:46:25 (CEST)

24 okt. Ännu en givande dag vid Åvarp - Hallabäcken. Vindstilla och uppehåll till skillnad mot igår. Mycket fågel i rörelse, till de roligaste hörde 1 fjällvråk, 4 glador, alla 4 stationära hackspettarterna, 1 forsärla, minst 25 stenknäckar, 2 steglitser och ca 50 sidensvansar samt massor av domherrar varav de flesta hade en ton i sitt lockläte som avviker lite från det vanliga. Som någon skrev tidigare, lite likt bändelkorsnäbbens "leksakstrumpetläte". Antar att dessa tilhör de fåglar som kommer från öster denna höst. På Åvarps fälad syntes också tre vildsvin smita undan i buskagen. Medobservatörer: Eva Kristiansson, Leif Olsson.
Bengt Hertzman
- Sunday, October 24, 2004 at 19:25:39 (CEST)

24/10-04.Mellan 150-200 sidensvansar höll till och kalasade på bär vid Kulltorpsområdet i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, October 24, 2004 at 18:21:49 (CEST)

24 okt.Vikingsberg:Ladusvala 2,sidensvans 50.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, October 24, 2004 at 18:17:15 (CEST)

24 Oktober Örby Ängar Sträck S-SV Björktrast 1700 Rödvingetrast 13 Trädlärka 1 Sidensvans 65 Ängspiplärka 11 Bo/Bergfink 430 Hämpling 6 Grönfink 28 Steglits 4 Domherre 38 Gråsiska 45 Grönsiska 130 Rastande Vattenrall 4 Järnsparv 2 Rödhake 15 Gransångare 3 Kungsfågel 5 Blåmes 16
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 24, 2004 at 17:24:32 (CEST)

Sönd. 24/11 INGELSTRÄDE VÅTMARK: En blandad andflock med gräsand, bläsand, kricka totalt ca 400 individer, 2 stjärtand, ett 20-tal enkelbeckasiner, 1 dvärgbeckasin, 1 ung pilgrimsfalk gjorde en misslyckad attack mot en av krickorna, 1 honfärgad blåhök, ca 30 sånglärka. ÅRNACKEN HAMN-STENKROSSEN: minst 5 svarthakedopping, 2 skäggdopping, 1 smålom, 1 tordmule, 3 tobisgrisslor, 1 lövsångare
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, October 24, 2004 at 14:33:02 (CEST)

24/10-04 Höghult:Dvärgbeckasin 2 vid nya våtmarken.Vinterhämpling 2.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, October 24, 2004 at 13:51:50 (CEST)

24/10-04.Kungsfiskare 1 Rönneå(Sockerbruksbron),Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, October 24, 2004 at 08:15:13 (CEST)

23 okt. Följde med Kent Ivarsson på hans vinterfågelräkningsrutt Åvarp - Hallabäcken-Vegeådalen. Det var händelserikt tills några regnskurar kom. Bland de 40 arter som sågs fanns glada (2), duvhök (1 hona), gröngöling (1), kattuggla (2), korp (14), sidensvans (11), obest korsnäbb (20) dubbeltrast (2) Gott om domherre och påfallande lite finkar. En lustig syn var 3 sydsträckande sångsvanar med en sädgås som ledarfågel. Ett stopp vid Brogårda våtmark gav bl a 3 smådoppingar och ett 60-tal bläsänder.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 23, 2004 at 23:26:50 (CEST)

En kort tur ut på eftermiddagen gav vid Svanshall en något oväntad havssula (1k) som dök precis framför oss på ca 100 m avstånd. Någon enstaka tordmule och sillgrissla passerade också förbi.
Vid Själrönnen hade vi den vitnackade svärtan på 4-500 m håll. Kanonobs! Dessutom sågs tordmule (1), skäggdopping (6), svarthakedopping (1), storspov (6), rödbena och strandskata. 5 sidensvansar kom flygande i flock.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, October 23, 2004 at 22:08:47 (CEST)

Lördagen den 23/11 INGELSTRÄDE VÅTMARK: 1 vit stork, ca 200 gräsand, 2 stjärtand, ca 20 bläsand, ca 15 krickor. N. HÄLJARÖD vitnackade svärtan på bekvämt avstånd, 6 sjöorre, ca 10 svarthakedopping, 1 gråhakedopping, ca 15 skäggdopping.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, October 23, 2004 at 19:14:00 (CEST)

23 Oktober Örby Ängar Gröngöling 1 Ängspiplärka 8 Järnsparv 1 Rödhake 15 Gärdsmyg 5 Björktrast 180 Taltrast 4 Rödvingetrast 30 Kungsfågel 8 Bofink 15 Bergfink 20 Grönfink 22 Steglits 4 Grönsiska 80 Domherre 12 Gulsparv 6 Sävsparv 2
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 23, 2004 at 15:51:40 (CEST)

22/10-04.Sibirien,12.00-13.00. Grågås 12 str S,strandskata 10,storspov 1,svärta 4,grönsiska ca 25,sidensvans 50,små/storlom 1,bläsand 8 str S,sillgrissla/tordmule 1 str S.
Hardy
Ängelholm, - Friday, October 22, 2004 at 17:55:30 (CEST)

21/10-04.Rösan,12.30-13.50. Småskrake 17,svarthakedopping 8,skäggdopping 2,gråhakedopping 1,tordmule 1,VITNACKAD SVÄRTA 1 HANE 13.10-13.50,tofsvipa 1,sidensvans ca 70. 21/10-04.Sandön,14.15-15.15. Storspov 23,kärrsnäppa 84,kustpipare 11 juv,häger 2,knölsvan 7 ad,grågås ca 900,strandskata 5,blå kärrhök 1 hona,enkelbeckasin 1,kricka 25.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, October 21, 2004 at 17:28:37 (CEST)

21/10-04 Höghult (em):Dvärgbeckasin 3 i SW delen av den nya våtmarken.Gransångare 1,Dubbeltrast 2.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, October 21, 2004 at 16:39:59 (CEST)

21/10-04. Ca 250 Sidensvansar drog omkring över vårt villaområde vid middagstid.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Thursday, October 21, 2004 at 12:06:20 (CEST)

20 oktober.En Snatterand hane låg i Rönneå vid gångbron vid Sockerbruksskolan,Ängelholm.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 21, 2004 at 00:19:37 (CEST)

20/10-04 Ingelsträde:Ett par flockar om sammanlagt c;a 250 Sidensvansar.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, October 20, 2004 at 21:23:22 (CEST)

20/10-04. Den vitnackade svärtan fanns strax väster om Själrönnen kl.13.30.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, October 20, 2004 at 18:13:44 (CEST)

20/10-04 på förmiddagen rastade 62 st Sidensvansar på Strömgatan i M Ljungby.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, October 20, 2004 at 17:11:28 (CEST)

20.10 En kungsfågelsångare hördes locka nere i ravinen nedanför fyren, Kullaberg vid 13.30-tiden. Efter tålmodig väntan kunde den också avnjutas på närhåll. Det är samma område där bergstaigan fanns ifjol. Mycket fågel i rörelse bla 3 trädlärkor, 1 varfågel, 20 stjärtmes. 2 forsärlor på morgonen sträckande Viken.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, October 20, 2004 at 15:50:23 (CEST)

20/10 14.00 LOUISEFRED: Blå kärrhök hane
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, October 20, 2004 at 13:24:45 (CEST)

20/10-04.Två spillkråkor kom flygandes över centrala Ängelholm och en sidensvansflock på ca 70-80 ex drog förbi vid Nya Torg,även en mindre flock på ca 15-20 ex sågs vid Stortorget.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, October 20, 2004 at 10:55:39 (CEST)

19/10-04.Svart rödstjärt 1 ad hane + 2 honf.ZooArkaden,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 19, 2004 at 18:56:14 (CEST)

19 Oktober.Ranarpsstrand,vinterhämpling 11,stenskvätta 1,skärpiplärka 4 samt svarthakedopping 2.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, October 19, 2004 at 13:46:27 (CEST)

18/10-04.Vid Råbockabadet flög en stenfalk norrut och inne på campingens område kalasade 16 sidensvansar på rönnbär.
Hardy
Ängelholm, - Monday, October 18, 2004 at 15:26:19 (CEST)

17/10-04.En flock på 43 sidensvansar sågs vid Södra Utmarken,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, October 18, 2004 at 12:01:59 (CEST)

17/10 Vid Ängelholms jvstn visade en svart rödstjärtshanne upp sig fint. Här fanns även två nötskrikor. Vid rögle: en stor flock sidensvansar 50-75 ex.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 17, 2004 at 20:13:58 (CEST)

Bjärbolund: Varfågel 1 ex.
I vattenet runt Skälrönnen bl.a. vitnackad svärta, sjöorre ca 150, svärta, svarthakedopping 2, skäggdopping 8-10, gråhakedopping 2.
N Heljaröd (sommarstugeområdet): Berguv. Kan det ha varit Farhultsuven som flyttat på sig?
Sandön: Storspov 10, strandskata 5, enkelbeckasin 2, kustpipare 8
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, October 17, 2004 at 18:14:35 (CEST)

16 oktober 2004. De 7 vita storkar som vistades kring Ingelsträde/Görslöv 7-11 sept var alla projektstorkar: 153+125 som häckat på hägntaket i Görslöv, 056 som häckat på skorsten i Ingelsträde tidigare men i år i Hemmestorps mölla, 260 som häckade på Tomarps Kungsgård i fjor men i år på Karups Nygård, 226 som häckat på Karupshägnet i år, 272 som släpptes vid Tomarps Kungsgård i år och 576 en av de två ungar som i år kläcktes i Heingetorp av vild hanne, nu märkt 496, och projekthona 190. Ingen av ungarna har flyttat.
Berith Cavallin
Furulund, - Sunday, October 17, 2004 at 18:11:14 (CEST)

17 Oktober.Vill passa på att tacka de 8 tappra deltagarna i dagens Bjäreexkursion,vädret var ju inte precis upplyftande med regn och nordostlig vind, men trots det sågs en del fåglar,i dungen vid Ripagården höll det till lite olika mesar samt kungsfåglar,ett fasligt liv på kråkorna visade sig vara en berguv som kunde beskådas fint,några korsnäbbar och domherrar flög över,gick sedan en runda mot Gröthögarna,där sågs några skärpiplärkor,2 forsärlor,5 snösparvar samt mängder med bergfinkar och trastar.För att torka upp något och få en fika så avslutades dagen med ett stopp vid badhytterna i Båstad hamn,inte så mycket fågel,8 snösparvar sträckte dock förbi,hoppas på lite bättre väder nästa gång.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, October 17, 2004 at 17:22:30 (CEST)

17 Oktober Den Vitnackade Svärtan sågs vid 13.30 utanför Själrönnen.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 17, 2004 at 17:02:53 (CEST)

17 Oktober Den Vitnackade Svärtan kvar utanför Själrönnen. Svarthakedopping 3 Gråhakedopping 1 Strandskata 2 Ladusvala 8
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 17, 2004 at 16:48:48 (CEST)

15 okt. Vandring i markerna kring Traneröds mosse och Lilla Klåveröd på Söderåsen. Stora mängder bergfink och rödvingetrast i rörelse. I övrigt kunde vi bl a glädjas åt 2 glador, 1 duvhök, 1 nötkråka, 2 spillkråkor, 4 talltitor, 2 dubbeltrastar och 1 morkulla. Vid Klöva Mölla: 2 gröngölingar och 8 stjärtmesar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Saturday, October 16, 2004 at 19:01:54 (CEST)

2004-10-16 Förvånansvärt fågeltomt vid Kullens fyr denna morgon tyckte både jag, Karl Nilsson och Henrik Johansson. Vi lyckades skrapa ihop några sidensvansar, dubbeltrastar och domherrar. 1 havssula, 3 berglärkor och 1 gråsparv förhöjde dock stämningen. Den senare arten ses faktiskt ytterst sällan på lokalen.
Mats Peterz
- Saturday, October 16, 2004 at 17:36:25 (CEST)

16 oktober: den vitnackade svärtan var kvar utanför Själrönnen vid 15.30. Dessutom minst 13 svarthake-, 1 gråhakedopping, 1 tordmule och en gluttsnäppa.
Thomas Wallin m flera...
- Saturday, October 16, 2004 at 16:53:03 (CEST)

16 Oktober Örby Ängar Sträck S-SV Sädesärla 1 Dubbeltrast 1 Björktrast 370 Rödvingetrast 150 Ängspiplärka 36 Sånglärka 6 Bo/Bergfink 380 Grönfink 25 Hämpling 6 Steglits 8 Grönsiska 215 Gråsiska 105 Gulsparv 12 Domherre 170 Rastande: Vattenrall 4 Taltrast 20 Rödhake 5 Järnsparv 2 Svarthätta 1 Gransångare 4 Kungfågel 13 Sävsparv 2
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 16, 2004 at 16:03:28 (CEST)

15 okt. Västhamnen 08.45- 10.15: Svart rödstjärt 1 hanne, Forsärla 1, Kanadagås 18, Grågås 1, Häger 1 Örby ängar 11.00 - 13.50: Bläsand 10, Stenfalk 1, Björktrast 150, Rödvingetrast 75, Taltrast 50, Ladusvala 2, Domherre 4, Steglits 8, Gråsiska 20, Häger 2
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, October 16, 2004 at 15:14:19 (CEST)

15/10-04.Klören,10.40-12.00. Kustpipare 6 juv,vitkindad gås 27 str,storspov 3 str + 12 rastande,myrspov 10,större strandpipare 1,kricka 15,svarthakedopping 2,gråhakedopping 1,skäggdopping 1,sädesärla 3,strandskata 26,mindre korsnäbb 2 hanar + 2 honor,kärrsnäppa 70 juv + 2 ad,småsnäppa 5 juv,svartmes 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, October 16, 2004 at 08:55:32 (CEST)

14/10 Sandön kl 17-17.30. Däremot hittades "Vitnacken" inte mot kvällningen.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Friday, October 15, 2004 at 08:43:11 (CEST)

14/10 kl.9.00 - 9.30. Den vitnackade svärtan var kvar väster om Själrönnen även idag. Tur för mig som inte har hunnit skåda de senaste dagarna. Melan Sandön och Rönnen låg minst 15 svarthakedoppingar.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Friday, October 15, 2004 at 07:05:13 (CEST)

Magnarps Strand 13/10 Havsörn 1ex
Per Broman
Magnarp, - Thursday, October 14, 2004 at 08:41:50 (CEST)

13/10 Den vitnackade svärtan sågs strax innan skymningen (17:40-18:00) strax väster om Själrönnen. Den dök ivrigt och rörde sig sakta mot öster. Till er som ännu inte sett den kan jag rekommendera ett besök. Mycket vacker fågel.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, October 13, 2004 at 23:20:42 (CEST)

13/10 Rösan. Den vitnackade svärtan var kvar 11.45, havsörn 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, October 13, 2004 at 12:39:00 (CEST)

Jonstorp 13/10 13 st Sidensvansar har dragit runt på tomten i ett par dagar och rensat vad de har kommit åt i lömpliga buskar och träd. I dag kunde ochså observeras 3 st Sörre hackspett, 2 hanar och en hona. Ett stort TACK till Bengan boys som såg till att den Vitnackade blev skånsk på riktigt.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, October 13, 2004 at 11:39:20 (CEST)

12 oktober: idag har sidensvansarna kommit till Ängelholm oxå - ca 25 st sökte föda i buskarna öster om Coop
Thomas Wallin
- Wednesday, October 13, 2004 at 09:51:16 (CEST)

12 okt. Dagen startade vid Ripagården i gryningen. Sträck förekom av bl a, smålom 1, gråhakedopping 1, bläsand 30, skedand 3,lunnefågel 1 samt större korsnäbb 3. Mer stationära arter var, 1 storlom och 2 havssulor. Vidare till Torekovs rev där en alkekung gjorde ett kort stopp innan den drog vidare norrut. Efter ett kortare stopp vid Glimminge Plantering och en alltmer tilltagande sydostan styrdes färden mot Skälderviken. Valet föll på Rönnen och då den östra delen. Ett härligt val då det efter en tids spanande dök upp en utfärgad hane VITNACKAD SVÄRTA. Denna sågs på bekvämt avstånd mellan land och Själrönnen. Annat på lokalen var, storlabb 1, svarthakedopping 6 och stenfalk 1. Medspanare under dagen var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, October 12, 2004 at 21:53:42 (CEST)

12.10. Rönnen. På återtåg från vitnackade svärtan hördes en taigasångare lockande kl 18.15 vid fotbollsplanen nedanför EFS-gården. Medobservatör Peter Svensson.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, October 12, 2004 at 19:45:57 (CEST)

12/10-04.Klören-Sibirien. Järnsparv 1,talltita 1,ormvråk 2,strandskata 33,kärrsnäppa 1,myrspov 2,ladusvala 5 str,blå kärrhök 1 honf. str,spillkråka 1,tornfalk 1.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 12, 2004 at 18:40:27 (CEST)

11/10-04.Sibirien,12.30-13.55. Ladusvala 2str,sånglärka 1 str,sparvhök 6 str,ringduva 160 str,domherre 5,spillkråka 1,större hackspett 1,strandskata 3,storspov 1,korp 1,gransångare 1,blå kärrhök 1 ad hane str,ormvråk 11 str. 12/10.Mandarinand 2 hanar + 7 honor Rönneå,Ängelholm(Wigralområdet).
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, October 12, 2004 at 11:13:22 (CEST)

11 okt. Sjungande dubbeltrast och blommande vitsippa (!) fick jag uppleva denna frostiga morgon då det var dags för säsongens första vinterfågelräkning Laröd - Nellåkra. Inga mängder fåglar i landskapet men det blev den artrikaste räkningen på många år, 54 arter vilket är högt med tanke på att rutten inte går vid kusten. Det tycks vara många domherrar i rörelse, de förekom på 15 av 20 punkter.Samma gäller nötskrika. Även gott om bergfink och rödvingetrast. I övrigt bl a: 3 fjällvråkar, 3 glador, 1 duvhök, 1 varfågel, 1 trädlärka, 55 ljungpipare, 6 stjärtmesar, 11 stenknäckar, sävsparv,steglits,hämpling, m korsnäbb o järnsparv.
Bengt Hertzman
- Monday, October 11, 2004 at 21:15:02 (CEST)

11/10 Rååvallar. Gick en hundpromenad längs stranden och mitt framför fötterna hoppade det en Snösparv.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Monday, October 11, 2004 at 17:05:08 (CEST)

11 okt. Sandön:Väldigt ont om fåglar, men en dvärgbeckasin gjorde oss lite glada iallafall. Sen kunde inte gå ut på bron pga. "renoveringsarbete", roligt! Annars bara lite sjätänder, kustpipare, kustsnäppor och kärrsnäppor.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, October 11, 2004 at 15:27:30 (CEST)

10/10 I Farhult hade skäggmesarna hittat till vassen och 2 ex. kunde ses. En del sidensvansar och domherrar var också i rörelse.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, October 11, 2004 at 11:06:04 (CEST)

10/10. På eftermiddagen sågs i Farhult 1 stenskvätta, och vid Rönnen 24 sidensvansar. På Sandön höll en sen rörsångare till i vassen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 11, 2004 at 06:40:55 (CEST)

10/10. Så var det dags för höstens första tomtobs av vår skandinaviska "papegoja", Sidensvansen. 9st stiliga svansar i toppen på grannens pileträd ikväll. En liten avstickare ifrån Alfs m.fl., 645 ex. på Kullens fyr i förmiddags.
Lars Unger
Mölle, - Monday, October 11, 2004 at 01:41:22 (CEST)

10 okt. Mellan Hittarps rev och Campingklubben utmed stranden rastade bl a, mindre hackspett 1, gröngöling 2, forsärla 5 och gransångare minst 25. Över Kvidinge skruvade vid 15-tiden en flock om 70 tranor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 10, 2004 at 20:18:32 (CEST)

9 okt. Sträck vid Hittarps rev under dagen - smålom 10, storlom 2, grågås 517, vitkindad gås 2, glada 6, ormvråk 1479, sparvhök 87, duvhök 1, blå kärrhök 6, tornfalk 1, pilgrimsfalk 1 juv, stenfalk 6, ringduva 7700, sillgrissla 10, tobisgrissla 1, enkelbeckasin 1, stare 230, blåmes 240, svartmes 20, ladusvala 18, samt mindre korsnäbb 8. Bland rastarna märktes 1 svarthakedoppping. Medobsare var - Bengt samt tidvis Patrik W och Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 10, 2004 at 20:16:28 (CEST)

10 okt. Västhamnen 07.55 - 13.15: Sillgrissla 3, Vigg 34 str, Ringduva 2100 str, Jorduggla 1 str, Ejder 150 str, Bläsgås 32 str, Obest. labb 1 ljus, Kanadagås 22 str, Sädesärla 10 rast., Pilgrimsfalk 1, Sånglärka 150 str (åt NO! lågt över vattnet), Blå kärrhök 1 hona str, Ormvråk 170 str, Sparvhök 12 str, Stenfalk 1 str, Forsärla 3 rast., Obest. gäss 290 str, Grågås 220 str, Storlom 1 str, Smålom 2 str, Svärta 7 str, Trana 4 str, Fjällvråk 1 str
Lars Brunkman
Helsingborg, - Sunday, October 10, 2004 at 19:07:10 (CEST)

10.10. Djurholmen.En varfågel på mossen varnade högt skrikande för jagande tornfalk.Meståg med bla tofsmes. Flera domherrar överflygande med "trumpetläte" (likt bändelkorsnäbb). Dessa domherrar tycks ha invaderat landet österifrån senaste veckan och hördes också i Viken. Längs med Århultsbäcken stöttes en morkulla och en trolig järpe!
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, October 10, 2004 at 19:01:32 (CEST)

10/10 Rydebäck sporadiskt tomtskådande. Ormvråk ca 30str, Fjällvråk 1str, Blå kärrhök hane 1str, Sparvhök 2str, Pilgrimsfalk 1ad, Trana 1str, Grågås 150str, Kanadagås 7str, Vitkindad gås 1str, Ringduva ca 5000str, Dubbeltrast 2str, Taltrast 20str, Domherre 2str, Ladusvala 2str, Sånglärka 10str, mm.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, October 10, 2004 at 18:54:12 (CEST)

10 oktober, Kullens fyr under f.m. Med kylan kom vinterfåglarna, stäckte gjorde bl.a. 645 sidensvansar, flera rena bergfinkflockar med 500-1.000 individer lite färre bofinkar samt ett ex av vardera havssula, stenfalk, blå kärrhök varfågel och mindre hackspett, 20-talet nötskrikor gjorde sträckförsök liksom ca 200 blåmesar. Medobsare Kalle och Kaj.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, October 10, 2004 at 17:24:29 (CEST)

10 Oktober Örby Ängar Sträck S-SV. Trädlärka 2 Sånglärka 15 Nötskrika 1 Ängspiplärka 22 Svartmes 3 Blåmes 120 Järnsparv 5 Bo/Bergfink 520 Hämpling 17 Steglits 7 Grönsiska 55.Rastande. Gröngöling 1 Taltrast 15 Rödvingetrast 20 Rödhake 5 Gransångare 4
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 10, 2004 at 17:01:45 (CEST)

8 oktober: Vid Hittarps rev fanns vid 17-tiden en 1K kaspisk trut i ca en halvtimma innan den tillsammans med andra trutar drog vidare mot Domsten. Även 2 prutgäss sträckte förbi.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Sunday, October 10, 2004 at 15:48:31 (CEST)

10 oktober: Bjäre Naturskyddsförenings exkursion till GRÅTHÖGARNA idag på förmiddagen förärades riktigt vackert höstväder och flera goa höstarter: varfågel, dubbeltrast, ca 30 vinterhämplingar och lika många sidensvansar, en ung bredstjärtad labb. Under hela förmiddagen pågick sträck av bo/bergfink och trastar, främst björktrast.
Thomas Wallin m många flera...
- Sunday, October 10, 2004 at 14:18:55 (CEST)

Sönd 10/10-04. Inte mycket fågel idag under fm. Roligast var 1 kungsfiskare i Vegeå:s mynning och över Sandön 1 str. ung pilgrimsfalk. Vid Heljarödsgården ett drygt 30-tal sidensvansar. Över Rönnen skruvade mot sydväst 22 ormvråk och 1 fjällvråk. Räknade gjorde som vanligt Rolf "Hawkeye" Helmersson.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, October 10, 2004 at 12:04:38 (CEST)

04.10.09 Italienska vägen vid Båstad. 32 st överflygande tranor.
Lennart Nilsson
Domsten, - Sunday, October 10, 2004 at 10:03:46 (CEST)

9 okt. Under dagen sträckte bla en flock på 35 prutgäss och en en flock på 19 tranor mot SV över Laröd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, October 10, 2004 at 08:54:28 (CEST)

10/10-04.Två mandarinandshanar och 7 honor sågs på morgonen i Rönneå vid Wigralområdet,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, October 10, 2004 at 08:12:53 (CEST)

9 okt. Mölle: En mindre hackspett (hane) gästade tomten, och en forsärla undersökte näckrosbladen i Mölle mosse på em.
Bert Persson
Mölle, - Saturday, October 09, 2004 at 21:30:44 (CEST)

9 oktober. Lite fåglar obsade under svampletning. Maglaby kärr: 2 rast tranor, Tingvalla, Åstorp: 3 forsärlor. Åvarps fälad, 2 gröngölingar. Wrams Gunnarstorp: 12 korpar.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 09, 2004 at 20:43:11 (CEST)

Lö 9 oktober; Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen; Ormvråk c 5, Glada 2, Sparvhök 1, Trana 28 str SV, Gröngöling 1, Korp 5-7, Varfågel 1, Steglits 3, Domherre 2, Rödhake, Gärdsmyg
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 09, 2004 at 20:20:25 (CEST)

9 oktober: ca 15 vinterhämplingar rastade på fälten ovanför Grytskär, 300 ljungpipare likaså. Två svartmesar gjorde upprepade sträckförsök i din svala nordanvinden. Ca 150 ormvråkar på sträck söderut.
Thomas Wallin
- Saturday, October 09, 2004 at 14:53:16 (CEST)

9/10 Gröthögarna. Kl 10.25 str. en lunnefågel från Laholmsbukten mot söder. En ung fjällabb kommer också instr. men går helt utmattad ner vid en enbuske för att vila. Övrigt; 3 snösparv, 1 vinterhämpling, enst. smålom och sydstr. bläsand och sånglärka. Medobs, Lars Nilsson
Leif Dehlin
- Saturday, October 09, 2004 at 14:32:59 (CEST)

Lörd 9/10-04. På morgonen upptäckte Rolf H:s tränade öga en rastande skärsnäppa på baksidan av Sandön bland ett 20-tal "kärror". 1 storlabb sträckte över Själrönnen och en spetsbergsgås rastade bland grågäss och vitkindade. På Rönnen 1 str. skärsnäppa (samma?) 30 stjärtänder, 6 bläsgäss och 123 vitkindade. Medobsare och fågelräknare, Rolf Helmersson.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, October 09, 2004 at 12:20:53 (CEST)

8 oktober. Spaning under eftermiddagen i Laholmsbukten gav bla fjällabb 2 Kattvik och 1 Båstad. Bredstjärtad labb 1 ung + 2 ad Båstad. 1 storlabb Kattvik, 1 dvärgmås Båstad, 1 stormfågel Kattvik. Gott om havssula, sillmular och lite tretå. En sträckande juv pilgrim Kattvik. På Skummeslövs strand 4 rastande berglärkor som flög ner mot Båstad.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, October 08, 2004 at 20:33:35 (CEST)

8 Oktober.Tillbringade några timmar på förmiddagen vid Ripagården,där sågs bla tärnmås 1 1k som str sv på ganska nära håll,stormfågel 3,havssula ett 60-tal,blå kärrhök 1 hane o 1honf,stenfalk 1,prutgås 2,fjällabb 1,kustlabb 2,fisktärna 1,skärsnäppa 1, samt smålom 7,i tångbankarna rastade 4-5 stenskvättor,sädesärla 2,snösparv 1,rödstjärt 2,i dungen höll 30 mindre korsnäbbar till,på fälten vid Lervik en stor flock ljungpipare på uppemot 1000 ex,samt en ad hane pilgrimsfalk.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, October 08, 2004 at 20:33:27 (CEST)

8/10-04.Råbockabadet,Ängelholm,11.35-12.35. Storskarv 24 str,sädesärla 1 str,skrattmås 20 str,fiskmås 3 str,sillgrissla 9 str N + 2 str S,dvärgmås 1 juv + 1 ad str,sparvhök 6 str,kärrhök sp 1 honf str.
Hardy
Ängelholm, - Friday, October 08, 2004 at 18:24:05 (CEST)

8 oktober Kullens fyr 07:15-11:45 i en vind från omk. väst ca 12m/s, storlom 6, smålom 10,havssula 39, stormfågel 36, sillgrissla/tordmule 475 (ca 60% sillgrisslor), alkekung 1ex kom svirrande i bränningarna utanför klipporna, tretåig mås 28, storlabb 4, kustlabb 1, fisktärna 2, grålira 1ex. Under hela tiden pågick ett sträck av ängspiplärka över vattnet, säkerligen uppåt 10.000ex samt runt 500 blåmesar som gjorde sträckförsök
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, October 08, 2004 at 17:41:16 (CEST)

041007. Hovs hallar kl.07.15-11.45. SV- sträckande i den likaledes SV vinden: bl.a. smålom 3, havssula 34, stormfågel 5, fisktärna 1, silvertärna 1, kustlabb 1-2, storlabb 1, tretåig mås 1, tordmule c 50, sillgrissla c 75, lunnefågel 1, gråhakedopping 3, svarthakedopping 1 och skärsnäppa 1.
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, October 08, 2004 at 08:22:51 (CEST)

7 okt. Rönnen kl. 16-17, bl.a. spetsbergsgås 1 ex kvar, fågeln lyfte dock och flög åt sydväst med en mindre flock grågäss, vitkindad gås 115, gravand 4, pilgrimsfalk 1 juv, kustpipare 25, myrspov 3, småsnäppa 10 & rödstrupig piplärka 1.
Henrik Johansson
- Thursday, October 07, 2004 at 20:22:46 (CEST)

7/10-04.Sibirien-Råbocka,13.00-13.45. Kustpipare 3 juv,kärrsnäppa 5 juv,strandskata 13,kustsnäppa 4 juv,myrspov 2 juv. På Råbocka campings område flög flera nötskrikor omkring och samlade ekollon och två gröngölingar hoppade omkring på marken. Svart rödstjärt 1 sj Banskolan,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, October 07, 2004 at 15:05:49 (CEST)

7/10 Hittarp på lunchen. Prutgås 4 str S/11 rast, Tretåig mås juv 1 str S, Sillgrissla 3 str S.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, October 07, 2004 at 13:45:51 (CEST)

6 okt. Sista ljusa timmarna på dygnet tillbringades vid Hittarps rev. Bra fart på ängspiplärkorna och minst 2200 ex sträckte ut. Andra sträckare var bl a, stenfalk 1 och forsärla 6. Bland rastarna kan nämnas 3 gulärlor och 1 gransångare vilken höll till bland mollorna närmast havet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, October 06, 2004 at 20:25:59 (CEST)

6/10-04 Höghult (em): Den unga Pilgrimsfalksfalken kvar och jagade över fälten tillsammans med minst 6 Glador och 10-talet Ormvråkar.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, October 06, 2004 at 17:59:13 (CEST)

6/10-04.Sibirien-Klören,11.45-14.00. Strandskata 17,kustpipare 6 juv,myrspov 6,ladusvala 17 str,storspov 2,gravand 1 ad,skäggdopping 5,storskarv ca 200(Själrönnen),kärrsnäppa 47,sparvhök 2 str,fisk/silvertärna 1 juv,bläsand 10,sädesärla 3 str.På vägen tillbaka mot Sibirien längs stranden,kom 14.03 en storlabb som sträckte mot Sandön(otroligt nära),den strök Sandöns norra sida och såg ut att fortsätta mot Rönnen.På Sandön sågs också en Calidris som jag inte fick riktigt kläm på.Antingen var det en albinistisk kärrsnäppa eller en sandlöpare,jag sätter en liten slant på det första alternativet.Då det var skådare ute på ön och som såg den mycket bättre,så blev nog arttillhörigheten klar.Det kan vara på sin plats att varna för TJUREN PÅ KLÖREN,flocken har tagit sig ur hagen och rör sig fritt i området,var nere på stranden idag.SE UPP FÖR TJUREN !
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, October 06, 2004 at 17:10:23 (CEST)

Ons den 6 okt. Laröd:Började dagen med att tomtkryssa en Gröngöling. Stenkrossen: svarthakedopping 3ex, tordmule 1ex. Sandön: Sandlöpare 1ex ad, småsnäppa 22ex, kärrsnäppa 162ex, kustpipare 28ex, storspov 22ex, myrspov 3ex, strandskata 12ex, svarthakedopping 4ex, svaärta 1ex, dvärgbeckasin 1ex, enkelbeckasin 3ex, gluttsnäppa 3ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, October 06, 2004 at 16:09:18 (CEST)

041005. Vid Rönnen under sen eftermiddag sågs bl.a. 5 unga silvertärnor, 1 ung fisktärna, 1 ung havsörn, 1 ad pilgrimsfalk, ca 50 stjärtänder, ca 200 vitkindade gäss, 2 ad bläsgäss, 1 ung spetsbergsgås och 1 varfågel.
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, October 06, 2004 at 08:30:30 (CEST)

2004-10-05. På eftermiddagen uppehöll sig 1 ung pilgrimsfalk i området mellan Stureholm och Höghult. Fågeln var ringmärkt med Falkprojektets ringar men jag lyckades inte läsa av koden. Då den hade samma färgkombination som man märkt de Nordvästskånska parens ungar med i år är det troligt att den kommer härifrån.
Vid Sandön gott om grågäss och bland dessa 4 bläsgäss. Har fanns också 7 kustpipare, 2 myrspov och 2 gluttsnäppor. Havet var lungt och utanför Själrönnen räknades minst 15 svarthakedopping och 1 tordmule.
Utanför Stenkrossen låg ytterligare 4 svarthakar. Därtill 1 svarthalsad dopping och 3 bergand. 1 joruggla stöttes i buskmarkerna.
Mats Peterz
- Tuesday, October 05, 2004 at 21:54:34 (CEST)

Tis den 5 okt. Gråläge dungen: gransångare 1ex. Farhult: gransångare 4ex, dvärgbeckasin 2ex, kustpipare 1ex, kustsnäppa 2ex. Årnacke hamn-Stenkrossen: gransångare 4-5ex, kustpipare 3ex, kustsnäppa 2ex, gluttsnäppa 5ex, tobisgrissla ca 15ex, svarthakedopping, 11ex, storlom 1ex. Medobservatör: Mårten M.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, October 05, 2004 at 15:24:39 (CEST)

Må 4 okt;Ingelsträde våtmark/Vellbrodammarna, kl 18.30-19.00; Häger 4, Gräsand, Kricka, Bläsand, Jorduggla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, October 04, 2004 at 21:27:06 (CEST)

3 okt. Västhamnen på förmiddagen: Ejder 680 str N, Sjöorre 4 str S, Svärta 1 str S, Småskrake 1, Storskrake 1 str S, Sillgrissla 2 str S, Tordmule 1 , Kricka 11 str S, Bläsand 16 str SV, Alfågel 1 str N, Gråhakedopping 3 str N, Skäggdopping 2 str S, Kentsk tärna 1, Labb 1 mörk, Kustpipare 3 str S, Tretåig mås 1 juv, Stenfalk 1 hona str SV, Tornfalk 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, October 04, 2004 at 19:39:24 (CEST)

2/10. Sent på eftermiddagen sågs vid Rönnen 97 vitkindade gäss, 6 prutgäss, 6 bläsgäss (2 ad 4 juv), 3 svarthakedoppingar, 9 stjärtänder och 1 storlabb.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 04, 2004 at 06:47:49 (CEST)

3 oktober: KULLENS FYR 08.00-09.40, inget spännande över havet. Gott om havstrut som rundade spetsen söderut, bläsand 22, sillgrissla rastande 1. Sträckförsök av ett 50-tal blåmes, gröngöling 1, mindre hackspett 1. Vidare 10-talet tumlare. Över HITTARP 13.50-14.10 sträckte mot Dk ormvråk 19, fjällvråk 1, pilgrimsfalk 1 och sparvhök 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, October 03, 2004 at 22:36:29 (CEST)

3 oktober. Rundtur på Bjäre med ganska sparsam utdelning. Överlag ganska gott om rastande ängspiplärkor samt en hel del stenskvättor kvar att spana igenom. VEJBYSTRAND: kustlabb 1 och forsärla 1. GLIMMINGE PLANTERING: roskarl 1 och prutgås 1. RIPAGÅRDEN: prutgås 8 mot väster varav en ad. av rasen nigricans, samt en rödstjärt i tången. Passade sedan på att kolla in tärnmås, vitnackad svärta och två bredstjärtade labbar i Laholmsbukten.
Henrik Johansson
- Sunday, October 03, 2004 at 22:04:47 (CEST)

3/10 Stenkrossen: 1 smålom, 7 svarthakedoppingar rastade på vattnet och en rödstrupig piplärka sträckte åt väst. Berguven var kvar i Farhult sedan förra helgen. Nu visade den upp sig bättre på granntomten, Gökvägen och ett 20-tal personer var och beskådade den under dagen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 03, 2004 at 19:18:02 (CEST)

2/10 På Sandön rastade: 1 småsnäppa, 5 myrspovar, 40 kustpipare, 2 stjärtänder. En del rovfåglar sträckte också: 1 subad. Havsörn, 35 ormvråkar och 1 sparvhök mot S.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 03, 2004 at 19:12:15 (CEST)

Sönd. 3/10-04. En snabb tur ut till Farhult under eftermiddagen för att beskåda Berguven på Gökvägen. Jovisst, där satt den i en gran, och snällt och villigt lät den sej fotograferas av en hänförd skara skådare. Tack till Mikael O som "microlarmade" den.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, October 03, 2004 at 16:06:33 (CEST)

Sönd. 3/10-04. Under fm 1 str storlabb Sandön/Själrönnen. På Rönnen 1 ex ung kustlabb på mycket nära håll. Medobsare Tommy M.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, October 03, 2004 at 11:56:10 (CEST)

2 oktober. Några morgon- och förmiddagstimmar vid Rustningshamn, Hilleshögs dalar gav en go blandning av arter men sträcket var ganska individfattigt. Nämnas kan: 1 str pilgrimsfalk, 1 jagande ad blå kärrhöks hane, 2 str spillkråkor, 3 str trädlärkor, ca 90 str sånglärkor, 4 str forsärlor, ca 400 str blåmesar, 6 str skäggmesar, 30 str ladusvalor,ca 10 000 str bo/bergfinkar med dominans av de förstnämnda, 5 m korsnäbbar. Vid Råå vallar satt en ensam snösparvshane.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 02, 2004 at 20:37:45 (CEST)

2 okt. Ljungabolet: 1 blå kärrhök vuxen hanne, 2 ormvråkar, 1 gröngöling, 3 större hackspett, 3 sädesärlor, ett korppar, 1 nötvecka, 2 entitor, 4 nötskrikor, 2 bergfinkar, 1 ringduva samt grönfink, pilfink, bofink ( stor flock), talgoxe, blåmes, kol- och björktrastar, gulsparv och några skator
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, October 02, 2004 at 17:23:43 (CEST)

2 Oktober Örby ängar Sträckande:Grågås 25 Trädlärka 3 Sädesärla 1 Sånglärka 17 Bo/bergfink 525 Hämpling 14 Grönsiska 175 Blåmes 190 Svartmes 2 Rastande: Vattenrall 5 Rödhake 10 Taltrast 25 Gransångare 4 Kungfågel 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 02, 2004 at 17:19:35 (CEST)

1.okt. P-platsen Grytskär: 1 bläsand vuxen hanne, ca 40 vipor, 3 gudor 1 åda, 4 hägrar, knölsvanor, skrattmåsar, havstrutar och storskarv
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, October 02, 2004 at 17:18:07 (CEST)

2 oktober Höghults våtmark och en promenad till Svedbergaskogen och åter. Kl:10,10-12,05 bläsand 36 ex, gräsand 4 ex, enkelbeckasin 4 ex, häger 1 ex, rödglada 4 ex, ormvråk 2 ex, sparvhök 2 ex, kungsörn 1 ex. Promenaden gav en del småfågel: hämling, rödhake, blåmes, talgoxe, gulsparv, buskskvätta, steglits, grönfink, bofink, gärdsmyg, gråsparv,pilfink, björktrast. Också kråkfåglarna var rikt representerade.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, October 02, 2004 at 13:11:13 (CEST)

2 okt 0700-1130, Hittarps rev. Sträckande: Ormvråk 100, Sparvhök 15, Blå kärrhök 2(1 ad hane + 1 honf), Röd glada 1, Nötskrika 3, Ladusvala 45, MIndre korsnaäbb 8, Ringduva 850. Rastande/stationära: Kustpipare 1, Kustsnäppa 1, Dvärgbeckasin 1, Duvhök 1. Medobsare var Bengt
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 02, 2004 at 12:17:54 (CEST)

Fre den 1 okt. Grytskär: Snösparv 2ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, October 01, 2004 at 15:29:20 (CEST)

1/10-04.Svart rödstjärt 1 hane sj Banhof,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Friday, October 01, 2004 at 16:33:49 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-11-02 av Thomas Wallin