Observationer september 2004


Tillbaka till den aktuella obsboken30 sept. Västhamnen på förmiddagen: Ringduva 800 str SV, Ormvråk 210 str V, Stjärtand 6 str S, Kricka 13 str S, Labb 2 mörka str N, Kanadagås 11 str S, Blå kärrhök 3 honor str SV, Sparvhök 7 str V, Småskrake 2 str S, Sädgås 2 str N, Storskarv >250 str SV, Häger 7 str S, Tornfalk 2 str V, Vigg 2 str N, Grågås 6 str SV, Pilgrimsfalk 1 med byte, Svart rödsjärt 1 hane + 1 hona, Stenfalk 1 str V, Forsärla 1 rast.

Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, October 01, 2004 at 19:09:48 (CEST)

30/9 I kohagen vid välakärret stöttes en dvärgbeckasin och 15 enkla. Över tippen seglade en fjällvråk.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, October 01, 2004 at 12:53:34 (CEST)

2004-09-30. Vid Kullen var det en hel del småfågel på morgonen. Rastade gjorde flera gransångare, svarthättor och kungsfåglar. Det sträckte in en hel del ängspiplärkor och bland dessa bl.a. 3 forsärlor, 1 snö- och 1 lappsparv. I öster flera stora ringduveflockar. Bland rovfåglar märktes 2 blåhökar, 1 sten- och 2 pilgrimsfalkar. Utanför spetsen låg 1 stormfågel på vattnet.
Mats Peterz
- Thursday, September 30, 2004 at 20:55:57 (CEST)

30/9-04.Satsade på att leta efter småfåglar under dagen,det gav endast 1 sj svart rödstjärt vid f.d. Scan i Ängelholm och en sj gransångare.Över södra kronoskogen sträckte 23 tranor ljudligt trumpetande mot söder.Det kändes en smula vemodigt att denna ståtliga vildmarksfågel,nu lämnar vårt land för varmare breddgrader.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 30, 2004 at 18:19:58 (CEST)

29 sept. En kvällsrunda runt Maglaby kärr gav en del fina fågelupplevelser. 2 rastande tranor, 1 nötkråka, 25 rastande enkelbeckasiner och en jagande honfärgad blåhök.
Bengt Hertzman
- Thursday, September 30, 2004 at 08:09:51 (CEST)

De senaste veckorna har varit otroliga ur havsfågelskådandets synvinkel. En mängd bilder har också kommit in till oss.
Ta en tur till Galleriet och titta på t.ex storlabb, tärnmås och tretåig mås .
Christer Strid
Webbgruppen, - Wednesday, September 29, 2004 at 22:29:39 (CEST)

29 sept. Vikingstrand: 1 ad kustlabb flög omkring vid sträckan Pålsjöbaden-Gravareliden.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, September 29, 2004 at 18:45:15 (CEST)

29/9-04.Vejbystrand-Grytskär,10.25-14.20. Ladusvala ca 150-200 höll till i hamnen,hussvala 2,kustpipare 6 juv,kentsk tärna 16 ad,strandskata 5,häger 4,bläsand 53(låg siffra),labb 1 juv mörk,större strandpipare 2 juv,rödbena 5,stenskvätta 13,kärrsnäppa 6,ormvråk 17 str,tofsvipa 75,kricka 3,gulärla 1,knölsvan 19 ad,ljungpipare ca 110,enkelbeckasin 6,spillkråka 1,sparvhök 1,storskarv 169(på Grytskär,tobisgrissla 1 juv,tordmule 1,svarthakedopping 2.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 29, 2004 at 16:18:29 (CEST)

29/9-04 Väla södra industriområde 12:55 Vit stork 5ex str V, Pilgrimsfalk 1ex, Fjällvråk 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, September 29, 2004 at 13:14:33 (CEST)

28/9 Svanshall 8.30 - 10.30. Stormfågel (1), storlabb (5 observationer), kustlabb (4), tretåig mås (ca 20), tärnmås (en ung), stenfalk (3), pilgrimsfalk (1), sparvhök (3), ormvråk (1), storlom (2) samt flera sillgrisslor och tordmular. Pilgrimsfalken drabbade samman med en av storlabbarna och fortsatte sedan västerut. En av kustlabbarna vilade på vattnet alldeles utanför hamnen. Vid ett tillfälle lyfte den och angrep en kentsk tärna endast något tiolat meter framför mig. 29/9 Jonstorp. Rikligt med skäggmesar i vassarna.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, September 29, 2004 at 13:12:43 (CEST)

29 september runt Svedberg, Höghult och Stureholm kl: 8:30-10:20 över Svedberga kulle ca 40 ormvråkar, kungsörn 1 ex, rödglada 2 ex Höghult blå kärrhöks hona, gråhäger 2 ex Stureholm fjällvråk 1 ex, ormvråk 4 ex,björktrast 46 ex,buskskvätta 2 ex, steglits 7 ex och varfågel 1 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, September 29, 2004 at 12:03:41 (CEST)

28 sept. Större piplärkan vid Hittarps rev fanns kvar vid 18-tiden. På lokalen även en rödstrupig piplärka.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 29, 2004 at 09:46:51 (CEST)

28 september: BÅSTADS HAMN 06.50-09.10. Västliga kulingvindar i avtagande. Storlabb >5, Kustlabb 7-8, Fjällabb 1, Obstämd labb >5, Tretåig mås 1, Dvärgmås 3, Tärnmås juv 2 (en uppehöll sig strax utanför stranden), Stormfågel >5, Kustpipare 1, Småsnäppa 3, Alkor >10.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, September 28, 2004 at 22:14:36 (CEST)

Vikingastrand, Hbg (12:45-14:35). Tänkte kolla in "efterdyningar" av gårdagens hårda vind. Tyvärr magert resultat på "stormdrivet". Endast en ung tretåig mås kom sträckande norrut i strandkanten.
Däremot ett betydande sträck på ormvråk som på bredfront (Vikingstrand-Hittarp) sträckte ut över Öresund i motvinden. Ca 300 ex passerade under de två timmar jag befann mig där. Dessutom sågs ett 10-tal sparvhökar och en ensam fiskgjuse. Vråkarna fyllde på från ostlig riktning hela tiden och då jag passerade Svedberga strax för 15:00 såg jag här ett flertal skruvar, varav någon med drygt 20 individer i. Dessutom glada 3.
Svanshall (15:20-16:45): 2-3 storlabbar drog omkring och letade efter lämpliga offer. En gammal fjällabb passerade på ganska när håll. Dessutom stormfågel, ytterligare en labb (troligen en ung fjällabb), några sillgrisslor och tordmular.
Sandön: Storspov 12, myrspov 3, gluttsnäppa 1, kärrsnäppa 3, strandskata 1 och ladusvala 1.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Tuesday, September 28, 2004 at 19:36:59 (CEST)

28 sept. Rönnen, en eftermiddags-tur gav bl.a. följande, en ung tärnmås låg på vattnet tills. med skrattmåsar i bukten på västra sidan, 4 storlabbar o 3 dvärgmåsar str. västerut, ganska mycket vadare 460 kärrsnäppor, 1 sandlöpare, 6 småsnäppor, 40 kustpipare och 10 större strandpipare, 3 stenfalkar str över samt en ung hona pilgrimsfalk gjorde försök att fånga såväl vadare som änder, falken var omärkt - kanske en av ungarna från "gamla" boet Kullaberg.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, September 28, 2004 at 18:57:22 (CEST)

28 sept. Kullens fyr, 07:00-11:30. Ett axplock av vad vi observerade från nya bänken vid mistluren, en ung fjällabb passerade 7.10, en ung tärnmås 8.40 och en lunnefågel 10.50, 17-18 storlabbar varav 6 rastade tillsammans utanför spetsen, 4 kustlabbar, 30-40 stormfåglar samt flera hundra sillgrissla/tordmule. På långbänken satt förutom undertecknad Mats Peters o Mats Rellmar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, September 28, 2004 at 18:45:02 (CEST)

28/9-04.Klören,08.40-14.20. Småsnäppa 2 str + 1 rastande,sandlöpare 4juv rastande,kustsnäppa 1 juv rastande,strandskata 36,forsärla 1 str,BRONSIBISEN stod och läade på Sandöns östra sida 09.10,blev tyvärr uppskrämd av en icke skådare som var ute och gick på ön,mycket oturligt då det var flera skådare på väg ut på ön för att titta på ibisen,den flög iväg lågt över vattnet bort mot Rönnen eller möjligen Farhult. Bläsand 6,grågås 18,kustpipare 11 juv str,storspov 3,silltrut 8 ad,häger 3,ormvråk 179 str,fisk/silvertärna 1,sparvhök 20 str,OBEST.STOR FALK 1 str S 10.25(kändes inte som pilgrimsfalk),enkelbeckasin 4,kärrsnäppa 8 str,dvärgmås 1 juv,brushane 3 juv str,skäggdopping 1 str,ladusvala 4 str,stenfalk 1 str,myrspov 6,glada 1 juv str,
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 28, 2004 at 16:17:35 (CEST)

28 september klockan 11.00 upptäcktes en adult hane VITNACKAD SVÄRTA rastande med sjöorrar och ejdrar i bränningarna vid norra HEMMESLÖVSSTRAND alldeles på gränsen mellan Båstads och Laholms kommuner. På platsen även en kringflygande yngre tärnmås. Den vitnackade svärtan var kvar på lokalen då jag lämnade den strax efter klockan 14.00
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, September 28, 2004 at 14:39:17 (CEST)

Mån den 27 sep. Hovs hallar 7:15-17:15: Sträckande fågel mot SV stormfågel 127ex, Tretåig mås 84 ad 129 1k, dvärgmås 10 1k, STORLABB 14ex, kustlabb 4 juv 2 ad, GRÅLIRA 1ex, FJÄLLABB 1 juv, stjärtand 16ex, MIDRE LIRA 1ex, bläsand 71ex, kärrsnäppa 61ex, kustpipare 1ex, kustsnäppa 1ex, svärta 4ex, sjöorre 27ex, havssula 5 ad 7 4k, sillmule >300 mest sillgrissla, prutgås 1ex, brunand 1ex stenfalk 1ex smålom 2ex, tobisgfrissla 2ex, forsärla 1ex. medobservatör: Mattias Olsson m fl.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, September 27, 2004 at 21:33:36 (CEST)

27 sept. Kattvik och Båstad. Spaning under eftermiddagen gav bla mindre lira vid Kattvik, 3 tärnmåsar, 6-7 fjällabbar och 3 klyksvalor förbi Båstad. Gott om tretå, kustlabb och stormfågel och 2-3 storlabb på bägge lokalerna. Båstad hamn är ett säkert tips i gryningen i morgon!
Johan Stenlund
Viken, - Monday, September 27, 2004 at 20:42:30 (CEST)

26 sept. Västhamnen på förmiddagen: Ejder 460 str N, Kanadagås 33 str S, Kentsk tärna 2, Labb 1 juv, Tretåig mås 1 juv, Sjöorre 12 str S, Svärta 1 str S, Knipa 2 str S, Storskrake 1 str N, Kärrsnäppa 2 str S, Ormvråk 19 str V, Sparvhök 7 str V, Lärkfalk 1 str V, Fiskgjuse 1 str V, Glada 1 str V, Svart rödstjärt 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, September 27, 2004 at 20:21:56 (CEST)

25 sept. Västhamnen. Ormvråk 85 str V, Duvhök 1 str V, Sparvhök 8 str V, Stenfalk 1 str V, Ringduva 230 str V, Ladusvala 8 str V,Ljungpipare 2 str V, Kentsk tärna 2, Labb 1 ljus str S, Svart rödstjärt 1 hanne (sjöng även lite), Storskrake 2 str S, Kanadagås 6 str N, Grågås 1 str N, Ejder 140 str N
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, September 27, 2004 at 20:16:09 (CEST)

26/9. Samma sak som nedan på Rönnen: 44 kustpipare, 1 silltrut, 10 småsnäppor och 1 spovsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 27, 2004 at 06:31:47 (CEST)

25/9. Utöver redan rapporterade fåglar på Rönnen kan nämnas 3 svarthakedoppingar, 1 hanne svärta, 3 tordmular, 1 rödstrupig piplärka och 1 stripgås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 27, 2004 at 06:29:07 (CEST)

Lörd. 25/9 Seglade ner båten till Rungstedt på förmiddagen. Under hela turen, som varade ca 2 tim, rådde ett masivt småfågelsträck. Efter vad jag kunde se, utan kikare, var det mest bofink. Kom ofta i breda band lågt över vattnet. Måste ha rört sig om åtskilliga tiotal tusen. Häftigt! Såg också 5 sparvhökar och en stenfalk, som kom helt nära båten.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 26, 2004 at 20:54:13 (CEST)

26/9 Farhult: Gick en runda för att försöka stöta någon dvärgbeckasin, då plötsligt en bronsibis lyfter från starrmaden och flyger åt SO. Senare på dagen kommer en granne i Farhult in och pratar om en stor uggla som sitter i hans ek. Jag går dit och tittar och... jodå där sitter en berguv!
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 26, 2004 at 19:13:48 (CEST)

Lörd. 25/9-04. Vi var många som studerade/"fotade" den härliga bronsibisen, och då är det lätt att glömma det som finns runt omkring. Fick förmånen att på någorlunda håll även knäppa några bilder på en av de tre myrspovar som uppehöll sej runt ibisen. Idag söndag och på väg hem från revet i Hittarp efter att ha beskådat den större piplärkan fick jag se inte en mindre 8 röda glador på sträckan Mjöhult-Rögle.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2004 at 17:47:03 (CEST)

26/9-04.Mandarinand 2 honor Rönneå,Ängelholm(Wigralområdet).
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2004 at 14:11:57 (CEST)

26/9-04.Klören,10.50-13.00. Strandskata 39,myrspov 3 str + 1 rastande,kärrsnäppa 15 str + 4 rastande,storspov 3,kustsnäppa 7 juv str,stare 55 str,bläsand 54,STORLABB 1 11.10,sånglärka 2 str,kustpipare 14 juv str + 4 juv rastande,knölsvan 16 ad,kentsk tärna 1,sparvhök 3 str,häger 1 str + 1 födosökande,skedand 1 honf,skäggdopping 1,fisk/silvertärna 1,stenfalk 2 str,ormvråk 2 str,tofsvipa 17,kricka 9,stjärtand 16 honf str.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2004 at 14:10:37 (CEST)

26 september vid MÖLLEHÄSSLE CAMPING. En sen göktyta höll till inne på campingens område.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2004 at 14:06:13 (CEST)

Lö 25 sept. Ingelsträde våtmark/Wellbrodammarna; Kricka c 15, Bläsand 7, Stjärtand 13-15, Enkelbeckasin 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 25, 2004 at 21:52:09 (CEST)

25 sept. Sträck vid Hittarps rev fram till 14.00. Ormvråk 467, sparvhök 53, glada 3, brun kärrhök 3, blå kärrhök 10, tornfalk 1, stenfalk 2, kustlabb 4 (tillika nytt dagsrekor för hösten), tretåig mås 1, dvärgmås 2, fisktärna 1, forsärla 5 och bo/bergfink 240000. Vid 9-tiden upptäcktes en större piplärka vilken var kvar när lokalen lämnades. Den höll till i det höga gräset mellan gungorna och obsplatsen. Medobsare under dagen var Bengt m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 25, 2004 at 20:01:24 (CEST)

Tomtskådning 08.15-11.30 samt sporadisk under eftermiddagen gav 45 arter.
Under förmiddagstimmarna passerade företrädesvis bofink (men med inslag av bergfink) med ca 100 ex/min på str SV. Andra arter var bl.a. gulsparv, steglits, trädlärka 5 ex, stenskvätta 2, svart rödstjärt 1, mindre korsnäbb.
I rovfågelväg tornfalk, sparvhök, glada, brun kärrhök, blå kärrhök, fjällvråk men i första hand ormvråk som kom igång runt 09.30 och målmedvetet sträckte på ganska bred front SV-VNV. Uppskattningsvis passerade det ca 6-700 ex.
Vid en avstickare till dotterns fotbollsmatch på Västergårds idrottsplats hade jag där en skruv med ormvråk på ca 90 ex (kl.14.35) och totalt passerade där på en timmes tid drygt 110 ex i rak västlig riktning (PS Hann med fotbollen också. Vi, dvs Stattenas F11, vann med 3-1).
Christer Strid
Mariá By, Helsingborg, - Saturday, September 25, 2004 at 19:44:41 (CEST)

24 sep: Besök på Rönnen under eftermiddagen och fick se bronsibisen. Fick även i den knepiga falken. Vid en först anblick kändes det som en pilgrimsfalk, MEN fågel rörde sig på ett "tyngre sätt" och inte alls lika snabbt och smidigt som p-falken...så?
Mycket med vadare; ca 700 kärrsnäppor, 4 småsnäppor, gluttsnäppa, rödbena, kustpipare, storspov, myrspov 3 ex.
Vid Sandön bl.a. storspov 8, svartsnäppa 1, skäggdopping 5, svarthakedopping 1.
Höghult; Kanadagås ca 400 ex, grågås 100 ex och stripgås 1 ex.
Svedberga: Blåkärrhök 1 honf, stenfalk 1 ex.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Saturday, September 25, 2004 at 19:28:11 (CEST)

25/9 Grytskär. Fina obsar av 2 storlabb, 1 bredstjärtad labb, 3 kustlabb. Medobs. Lasse Nilsson,Inger Persson, Kjell-Åke Hall
Leif Dehlin
- Saturday, September 25, 2004 at 17:01:52 (CEST)

Lör den 25 september. Hittarp: STÖRRE PIPLÄRKA 1ex rastar nu på förmiddagen, upptäckare Tomas Svanberg.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, September 25, 2004 at 10:22:52 (CEST)

24 september, RÖNNEN: bronsibisen kom lite i skymundan (???) i eftermiddags till förmån för en märkligt tecknad stor falk, se Rolf Helmerssons bilder. Ute över viken en bredstjärtad och två kustlabbar och en gråhakedopping. Tillsammans men ibisen gick myrspovar, brushanar och en gluttsnäppa.
Thomas Wallin m många flera...
- Friday, September 24, 2004 at 22:30:04 (CEST)

En oväntat bra fredagskvällsrunda den 24/9 med hundarna resulterade i en Kustlabb och Grå lira på nära håll vid Svanshall. I Rekekroken flög 6 Mossnäppor över oss och en ung Tärnmås rörde sig lugnt 18,15 mot Farhult. Det känns rätt OK fast att vi missade Bronsibisen, den får vi leta efter i morgon. /Tommie
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, September 24, 2004 at 21:42:06 (CEST)

24/9 Dvärgbeckasin på Ängelholms Golfklubb/Furutorp
Lars Thorsson
Helsingborg, - Friday, September 24, 2004 at 21:13:51 (CEST)

24 sept. Västhamnen på förmiddagen (08.00 - 12.00): Kentsk tärna 3, Tretåig mås 1 ad, Dvärgmås 1 ad + 1 juv, Labb 3 (2 ljusa, 1 mörk) str S, Bredstjärtad labb 3 (ljusa) str S, Stormfågel 1, Storlom 7 str N, Smålom 3 str N, Grågås 10 str S, Sjöorre 110 str N, Svärta 13 str N, Sillgrissla 1 str N, Ormvråk 249 str V, Sparvhök 10 str V, Blå kärrhök 2 honor str V, Tornfalk 1 hanne str V, Ringduva 380 str V, Grönsiska 26, Svart rödstjärt 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, September 24, 2004 at 20:39:08 (CEST)

24 sept. Bra rovfågelsträck under eftermiddagen vid Hittarps rev där följande arter och antal räknades in - ormvråk 746, sparvhök 59, glada 2, fiskgjuse 1, blå kärrhök 3, tornfalk 1 och stenfalk 1. Övrigt sträck bestod bl a av, lunnefågel 1 mot norr, obest.labb 1 äldre ljus mot syd, stormfågel 1, dvärgmås 4, tretåig mås 3, sillgrissla 7, tordmule 3 samt tornseglare 1. I farvattnet norr om revet sågs under en stund en storlabb som prejade trutar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 24, 2004 at 18:38:55 (CEST)

24/9-04.Kungsfiskare 1 Rönneå,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 24, 2004 at 18:08:38 (CEST)

Förutom bronsibisen på Rönnen så fanns även en rödstrupig piplärka på samma lokal.
Kaj Möller
Lerberget, - Friday, September 24, 2004 at 14:44:15 (CEST)

24 september. Start vid NORREBRO HAMN. Där sågs en stationär men rörlig ung tärnmås och en dito storlabb. I luften sträckte en del bo/bergfink, grönsiskor och två forsärlor. Över havet sågs enstaka havssulor och några smålommar. VISTORPS HAMN bjöd på ytterligare en storlabb samt en stationär berguv som hittades med de lokala Bjärekråkornas hjälp. Uven beskådades enastående fint på fem meters avstånd i en av tallarna strax innanför parkeringen. Uven såg sömnig ut men studerade oss nogrannt från sin upphöjda position. Vid GRYTSKÄREN/LERVIK sågs en sträckande kustlabb, rödstjärt, gott om ängspiplärkor, en rastande forsärla och tre rastande lappsparvar. Till sist VATTENTORNET I ÄNGELHOLM där det rörde sig enstaka rovfåglar samt några tornseglare. På en åker norr om vattentornet rastade en mindre flock ljungpipare. Till sist vill vi gratulera Er som sett bronsibisen på Rönnen, kul att den var kvar idag.
Henrik Ehrenberg o Mårten Müller
- Friday, September 24, 2004 at 14:25:48 (CEST)

23/9-04.Tillägg från Klören:tornsvala 4,skäggdopping 1.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 24, 2004 at 12:34:17 (CEST)

23/9-04 Svanshall (12.30-16.30):Storlabb 1 mot w,Fjällabb 1 juv som snurrade en stund runt hamnen innan den drog in emot Farhultsviken.Kustlabb 1-2 juv stationärt.Tärnmås 1 juv innifrån Skälderviken kl. 16.10,drog målmedvetet mot W.Tordmule 2 rast.Tornseglare 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, September 23, 2004 at 20:37:50 (CEST)

23 september. RÖNNEN i skymningen. Visst gick det en bronsibis på mellersta/östra delen av Rönnen. Den var kvar när det blev mörkt. Den lyfte i det sista dagsljuset och landade på utsidan/havssidan av östra Rönnen och kan säkert vara kvar i gryningen. Ett tips är att ställa sig vid "Stättan" på östra Rönnen och spana på utsidan av Rönnen. Tack för den Per Knutsson.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, September 23, 2004 at 20:24:42 (CEST)

På tomten i tidig kvällstimma stenskvätta 5, buskskvätta 4, steglits 2, hämpling 5 ex.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Thursday, September 23, 2004 at 19:49:22 (CEST)

22 sep Vikingstrand-Gravreliden, Hbg (13.30-16.00): Ganska svårskådat pga vinden "rak mot". Hittade dock hyfsat lä men tappade då lite av synfältet norrut.Det ger dock resultat att skåda även längre söderut även om det inte blir samma antal som vid Kullen eller på Bjäre.
Stormfågel 3-4 ex (åtminstone 1 ex drog fram och tillbaka under en dryg timmas tid. Gick att känna igen individmässigt). Klyckstjärtad stormsvala 1 ex (födosök). Obest stormsvala 1 ex(14.15 str S), obest labb 1 ex str S 15.00 (trol bredstjärtad), storlabb 1 str S 15.13 och 1 ex str S 15.51. Därutöver några tretåig måsar, tordmule och 10-15 kentska tärnor.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Thursday, September 23, 2004 at 19:46:39 (CEST)

23 september; Enl. uppgift från Per Knutsson landade det ca. 18:00 en BRONSIBIS vid stora pölen ute på Rönnen, den gick kvar när han lämnade lokalen.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, September 23, 2004 at 19:06:59 (CEST)

23/9-04.Klören,09.40-14.00. Stormfågel 1,sparvhök 21 str,skärpiplärka 1,stenfalk 5 str,dvärgmås 14 juv + 1 ad str + 3 juv stationära,kustpipare 4 juv,kustsnäppa 6 juv,fisk/silvertärna 1 juv,kärrsnäppa 23 str,ladusvala 33 str,ormvråk 322 str,labb/fjällabb 1 str 10.33,kentsk tärna 1,sånglärka 5 str,strandskata 14,drillsnäppa 1,bläsand 9,knölsvan 20 ad,TÄRNMÅS 1 juv str V 11.37,häger 1,sillgrissla 1 str.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 23, 2004 at 17:18:38 (CEST)

23/9 Hittarp 11.30-12.15 Ormvråk 20-30 str, Sparvhök 10-15 str, Tornfalk 1 str, Tretåig mås 1 str.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, September 23, 2004 at 13:34:41 (CEST)

2004-09-23. Henrik Ehrenberg och undertecknad bevakade havsfågelsträcket vid Kullen fram till 10.00. Fortfarande en hel del havsfågel trots att vinden lagt sig. En vacker ung tärnmås, 1 mindre lira som strök förbi invid klipporna, 1 fjällabb, 1 svarttärna och 1 klykstjärtad stormsvala blev dagens höjdpunkter. I övrigt räkades bl.a. bläsand 219, stjärtand 58, prutgås 2,stormfågel 27, havssula 28, storlabb12, dvärgmås 1, tretåig mås 15, gråhakedopping 1 och stenfalk 1.
Mats Peterz
- Thursday, September 23, 2004 at 12:00:38 (CEST)

23 sept. Ett kort span innan jobb vid Vikingsberg Pålsjö mellan 07-08 gav bla. Storlabb 1, stormfågel 3, storlom 1, sjöorre 35, samtliga mot nv samt några morgonpigga sparvhökar mot väster
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 23, 2004 at 11:12:27 (CEST)

22 sept. Några timmars koll vid Hittarps rev på sena eftermiddagen. En ung tärnmås sågs under drygt 20 minuter då den sakta drog mot nordväst. Vidare sågs - klykstjärtad stormsvala 7 mot n, storlabb 2, fjällabb 1 juv, obest.labb 2, kustlabb/fjällabb 1, stormfågel 3, havssula 3, tretåig mås 3 samt dvärgmås 4. Medobsare var Oscar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 23, 2004 at 09:14:37 (CEST)

Igår 22 sept. I den något avtagande vinden bra mycket lugnare i Skälderviken under kvällen. Dock en del klykstjärtade stormsvalor, en ung tärnmås, några dvärgmåsar, enstaka labbar samt någon stormfågel kvar. Antalet klykor minskade med en när en ung pilgrimsfalk gled ut över vattnet och utan större ansträngning norpade en individ. Med det något annorlunda bytet i klorna drog den sig in över Klören.
Henrik Johansson
- Thursday, September 23, 2004 at 08:15:18 (CEST)

2004-09-22. Började dagen vid Svanshall. Här sågs 1 klykstjärtad stormsvala, några havssulor och stormfåglar, 3 stor-, 4 fjäll-, 2 kust- och 1 bredstjärtad labb. Flera obestämda labbbar försvann in i viken utan att sedan dyka upp. En viss förklaring till detta kom vid Sandön där en flock på 4 kustlabbar kom ute från viken, skruvade upp över Klören och försvann in över land. I området Sandön-Rönnen sågs även minst 10 klykstjärtade stormsvalor, ett 10-tal kust-, ca 5 stor- och 1 fjällabb. 1 mindre lira var mer eller mindre stationär i inre Skälderviken. Därtill kryddades dagen med dvärgmåsar, prutgås, roskarlar, sandlöpare, stenfalkar etc.
Mats Peterz
Viken, - Wednesday, September 22, 2004 at 22:53:44 (CEST)

22/9 Västhamnen. Tillbringade några saltstänkta timmar mitt på dan här och blev rikligen belönad: Dvärgmås 3 ad + 2 juv, Tretåig mås 8 ad + 3 juv, Stormfågel 8, Grå lira 1, Klykstjärtad stormsvala 2, Labb 1 mörk str N, Storlabb 1 str S, Bläsand 6 str S, Sjöorre 1 str S, Strandskata 1, Kentsk tärna 10, Gulärla 15 str SV, Bofink 40 str SV, Ladusvala 10 str SV, Pilgrimsfalk 1 hanne (Råger?) + 1 str SV, Stenfalk 1 str SV, Sparvhök 3 str SV, Ormvråk 3 str SV, Blå kärrhök 1 hanne + 1 hona str SV
Lars Brunkman
Helsingborg, - Wednesday, September 22, 2004 at 20:36:12 (CEST)

22/9 vi fortsätter Mats rapport med några arter från Yttre Kattvik;1 mindre lira 08:40,1 grålira 09:15,1 lunnefågel 10:10,1 smalnäbbad simsnäppa 16:00,6 blå kärrhök, 7 prutgås och ca 15 storlabb
Leif Dehlin/Thomas Wallin
- Wednesday, September 22, 2004 at 20:32:56 (CEST)

040922 Båstads hamn kl. 06-18: Bra fart på diverse arter, framför allt fram till ca 12.00. Därefter sporadiska labbar, klykstjärtade m.m. Sträckande fåglar var bl.a: stjärtand 18, stenfalk 9, storlom 11, svarthalsad doppning 1 vi.dr, stormfågel ca 20, grålira >1, klykstjärtad stormsvala 347, havssula 2(!), kustlabb ca 10, fjällabb ca 20, storlabb 2 (stationära), dvärgmås 85, tärnmås 5-6 ex, svarthuvad mås 1 2:a vi.dr kl. 11.15-35, kaspisk trut 1 ad och tretåig mås 33. De klykstjärtade är nytt skånskt sträckrekord (om ingen räknade högre nån annanstans idag!) med det dubbla antalet. En viss rundgång av fåglarna uppstår i Laholmsbukten men det är nog bättre att räkna sträckarna än att gissa i efterhand. Då går det åtminstone hjälpligt att jämföra från år till år. Hårt arbetande medobsare idag bl.a Henrik E, Kristian L, Mårten M, Johan S, m.fl. Vilken dag!
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, September 22, 2004 at 20:07:10 (CEST)

22/9-04.Båstad,07.00-14.30. Klykstjärtad stormsvala 37 str !,labb/fjällabb 14 str,stormfågel 3,storlabb 5 str,kentsk tärna 10 str,bredstjärtad labb 2 str,kärrsnäppa 15 str,tobisgrissla 3 juv,stenfalk 1 str,ladusvala 15 str,fjällabb 1 juv str,sparvhök 7 str,blå kärrhök 1 honf.str,dvärgmås 29 juv + 2 ad str,tärnmås 1 juv str 11.08,strandskata 10,tretåig mås 1 juv + 1 subad + 2 ad str,skärpiplärka 3,fisktärnor 2 juv + 1 ad,bläsand 35 str. En fantastisk havsfågeldag,som jag med behag kommer att minnas. Enligt uppgift sträckte det mellan 70 och 100 klykstjärtade stormsvalor denna dag.Även tvåsiffriga tal av tärnmås,redovisades av proffset Ehrenberg och hans grabbar.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, September 22, 2004 at 16:30:55 (CEST)

22 sept. Sandön-Rösan 09.00-10.00: tärnmås 1 k stationär, klykstjärtad stormsvala 5, storlabb 1, fjällabb 2, kustlabb 2, ob. labb minst 5, stormfågel 1-2, dvärgmås minst 15, stenfalk 2 str. prutgås 2 str. Det blåser.........
Henrik Johansson
- Wednesday, September 22, 2004 at 11:37:02 (CEST)

21 september inleddes vid Hovs Hallar på förmiddagen. Regn, regn och åter regn gjorde att jag åkte in till KATTVIK för att kunna söka lite skydd mellan regnskurarna. På eftermiddagen klarnade det upp och en del kustlabbar sågs under hela eftermiddagen och kvällen. Unga fjällabbar sågs vid en handfull tillfällen mellan 12.00-19.30. Säkerligen tre till fyra olika individer inblandade under dagen. Vid ett tillfälle under eftermiddagen sågs tre storlabbar sträcka tillsammans mot väster. Under sena kvällen kom en grålira från Båstadhållet och sträckte mot väster på långt avstånd. I övrigt var det gott om havssulor och någon enstaka stormfågel. Medobservatörer del av tiden: Patrik S, Thomas S och Kristian L.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, September 21, 2004 at 20:43:36 (CEST)

21/9-04.Stod och spanade mellan 13.00 och 14.00 vid Klitterhus(Ängelholm)tyvärr ingen tärnmås.Men 1 stenfalk och 2 kentska tärnor sträckte.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 21, 2004 at 15:04:20 (CEST)

Hej alla trevliga skåningar! Tycker mycket om era fågellokaler, har en pappa som bor i Helsingborg, så jag kommer ner ibland! Mina obsar från den gångna helgen: Bilder finns på min hemsida: www.fagelfoto.se Sandön 12:00-16:00 18/9 Kustsnäppa 6 1k rast Småsnäppa 1 1k rast (försvann 12:20) Kärrsnäppa 1 1k rast + 30 str O Myrspov 4 1k rast Storspov 25 rast Farhult 09:30 19/9 Småsnäppa 1 1k Kärrsnäppa 150 1k Kustpipare 6 1k Kustsnäppa ca 10 1k Rönnen 10:20 Småsnäppa 1 1k Kärrsnäppa 12 1k Sandön 11:30 (Mycket högt vattenstånd) Kustsnäppa 2 1k Kärrsnäppa 4 1k Myrspov 4 1k
Daniel Pettersson
Stockholm, - Tuesday, September 21, 2004 at 12:48:28 (CEST)

21/9 Kattvik 07.00-08.00. 1ex 2K bredstjärtad labb vid hamnen,2 smålom,2 kustpipare
Leif Dehlin
- Tuesday, September 21, 2004 at 10:44:53 (CEST)

20/9-04.Vid Rönneå i Ängelholm sågs 2 forsärlor och en mandarinand(hona).
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 21, 2004 at 07:17:30 (CEST)

18 september: Vid ett besök på Hasslarps sockerbruksdammar sågs bl.a. Smådopping 27 ex (merparten ungfåglar), Brunand 1, Skedand 6, Kricka ca 75 (merparten i Hyllingedammarna), Bläsand 6, Enkelbeckasin 3. En flock på ca 120 skrattmåsar drog förbi.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, September 20, 2004 at 23:14:22 (CEST)

19 sept. Rönnen/Rösan - gråhakedopping 6-7, skäggdopping 12, svarthakedopping 3, blå kärrhök 1 honf samt stenfalk 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 20, 2004 at 17:14:37 (CEST)

19/9 Björkeröd Kullen. Sångsvan 1 Ladusvala 13 Trädpiplärka 1 Gulärla 2 Sädesärla 3 Järnsparv 1 Gransångare 1 Steglits 80
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 20, 2004 at 16:09:11 (CEST)

Sporadisk "tomtskådning" 12.30-16.30 gav fint resultat. 250-330 ex ormvråk, spravhök ca 15 ex, stenfalk 1 ex, duvhök 1 ex, pilgrimsfalk 1 ad och fjällvråk 1 ex ( de flesta str V-SV). Övrigt bl.a. steglits, ängpiplärka, tornseglare ca 25 ex. Några mindre flockar med str bofink.
Medobs: Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, September 19, 2004 at 20:58:46 (CEST)

18 sep: en tur ut på Bjärehalvön bjöd inte på några direkta överraskningar men dock en hel del trevliga iakttagelser. Vid Grytskären bl.a två kustlabbar som ivrigt jagade de kentska tärnorna.
Revet Torekov: En ung dvärgmås, minst 36 kentska tärnor och en kustpipare.
Slutligen vid Båstad hamn svarthakedopping 1, skäggdopping 1, sillgrissla 1, storskrake 1, fisktärna 10-15.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, September 19, 2004 at 20:54:15 (CEST)

Rönnen och Sandön på eftermiddagen 040919. Bl.a. 2 kustpipare, många enkelbeckasiner, några kärrsnäppor, gluttsnäppor, brushanar, myrspovar och rödspovar, 5 småsnäppor samt ute bland ejdrar och änder en vacker svärta.
Lars-Bertil Nilsson
Klåveröd, - Sunday, September 19, 2004 at 20:27:20 (CEST)

19 sept. Farhult f.m. bl.a. dvärgbeckasin 1, stjärtand 17 och ett 50-tal sävsparvar. Rösan: svarthakedopping 3 och stenfalk 1 mot söder.
Henrik Johansson
- Sunday, September 19, 2004 at 20:12:46 (CEST)

19 september Västraby,Rögle,Stureholm och Höghult Kl:17,55-19.25 blå kärrhök 3 ex varav en hane, röd glada 4 ex, fjällvråk 2 ex, ormvråk 5 ex, sparvhök 1 ex, korp 4 ex, häger 1 ex, tofsvipa ca 200 ex, stenskvätta ca 25-30 ex, större hackspett 1 ex och starar i mängder.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, September 19, 2004 at 20:09:30 (CEST)

19/9-04.Klören,12.05-14.00. Strandskata 9,brun kärrhök 1 honf,tofsvipa 22,drillsnäppa 1,kentsk tärna 5,ladusvala 9 str,tornsvala 1 str,kricka 5,häger 2,vråk sp 14 str,sjöorre 15,ormvråk 2 str,enkelbeckasin 4,skäggdopping 2,stenskvätta 1,skärpiplärka 1 str,knölsvan 6 ad,sparvhök 2 str,dvärgmås 2 juv str,korp 1.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 19, 2004 at 18:10:53 (CEST)

19 september Reningsverket Ängelholm kl:14,40-15,45 blåmes 2 ex,talgoxe ca 10 ex, rödsjärt 1 ex, bofing ca 30 ex, bergfink 2 ex, forsärla 2 ex, sädesärla 2 ex, och entita 1 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, September 19, 2004 at 16:59:36 (CEST)

18/9 LERVIK 8:30-13:00. En bredstjärtad labb och några kustlabbar jagade kentska tärnor och lyckades ibland tvinga av dem en fisk. En ad. och en juv. svarthakedopping låg ute på vattnet tillsammans med bl.a. 4 st tordmular. Det var ett bra stäck av piplärkor. En skärpiplärka rastade bland strandstenarna.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, September 18, 2004 at 21:18:25 (CEST)

18 september. Nedamför EFS-GÅRDEN öster om RÖNNEN mellan 17.00-18.30 sågs en ung svarthalsad dopping. Den drog sig längre och längre ut men finns säkert kvar i området. Även en sträckande lappsparv noterades vid 18.00 då Mårten dök upp. RÖSAN mellan 18.40-19.15: Gott om rastande måsar och trutar. Några potentiella kaspiska trutar noterades men oj vad svårt det är med de "nya" trutarna. Väldigt gott om starar som kom in för övernattning i vassarna runt Vegeåns mynning. Väl värt att kolla upp dem en kväll..
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 18, 2004 at 20:56:22 (CEST)

18 sept. En del utsträckande rovfåglar vid Hittarp under 2 timmars obs på förmiddagen. Ormvråk 10, sparvhök 7, pilgrimsfalk 2 och stenfalk 2. En ung dvärgmås drog söderut genom Öresund och en storlom rastade. Utanför Domsten sågs på morgonen 3 yngre havssulor och slutligen en nötkråka vid Ugglehult, Hallandsåsen på em.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 18, 2004 at 20:17:33 (CEST)

18/9-04.Råbockabadet-Klören,11.55-13.30. Lärkfalk 1 juv,strandskata 18,kärrsnäppa 40,småsnäppa 1,kustsnäppa 4 juv,myrspov 3 juv,ladusvala 4 str,kentsk tärna 3,sparvhök 2 str,storspov 2,gluttsnäppa 1,häger 1,bläsand 42,gransångare 1 sj,tornfalk 1,kricka 10. Tornsvala 1 Ängelholm och 1 Sibirien. Forsärla 2 Rönneå,Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 18, 2004 at 18:07:51 (CEST)

18 september Sandön kl:16,00-17,00 myrspov 1 ex,sandlöpare 1 ex, kustsnäppa 4 ex, gluttsnäppa 1 ex, strandskata 7 ex, storspov 18 ex, småsnäppa 4 ex, småskrake 8 ex, kentsk tärna 6 ex och en fiskgjuse.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, September 18, 2004 at 17:31:02 (CEST)

Lö 18 sept. Råådalen-Bälteberga; Glada 2, Tornfalk 1, Sparvhök 2, Ormvråk 5, Skogsduva 1, Spillkråka 2, Steglits c 10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 18, 2004 at 17:26:11 (CEST)

16 september. 9 st glador cirklade över Prästängen Naturreservat V om Tåstarp kyrka.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, September 18, 2004 at 14:33:43 (CEST)

18 september startade morgonen vid NORREBRO HAMN kl 06.30-08.30. Gott om sträckande bofink/bergfink, trädpiplärkor, ängspiplärkor och grönsiskor. Bland alla dessa även forsärla 7 samt rödstrupig piplärka 2ex som kom tillsammans. Över havet var det lite rörelse. I buskagen vid hamnen var det gott om olika mesar, mindre korsnäbbar samt kungsfåglar. Vid TOREKOVS RENINGSVERK rastade en lappsparv precis nedanför parkeringen. Ett kortare stopp vid VATTENTORNET, ÄNGELHOLM gav en del flygande rovfåglar: glada 10, ormvråk 8, bivråk 1, sparvhök 1 och pilgrimsfalk 1.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 18, 2004 at 14:04:00 (CEST)

17/9 Ripagården på e.m.. 3 havssula kvar utanför Hovs Hallar, 1 ung ortolansparv rastade på grusvägen norr om hamnen, 3 skärpip i tångbankarna.
Leif Dehlin
- Friday, September 17, 2004 at 19:11:34 (CEST)

17/9-04.Råbockabadet-Klören,12.30-14.30. Ormvråk 24 str,kustsnäppa 3 juv,ladusvala 5 str,fiskgjuse 1 str,lärkfalk 1 str,stenfalk 2 str,kentsk tärna 2,strandskata 4,fisktärna 1 juv,stenskvätta 1,storspov 10,sparvhök 1 str,större strandpipare 1 juv,tornfalk 1 str,tornsvala 3 str.
Hardy
Ängelholm, - Friday, September 17, 2004 at 17:27:42 (CEST)

16 september. Hovs Hallar (06.30-08.30)före jobbet: Storlabb 2, Kustlabb 5, obestämd labb 3, sv-sträckande adult Tärnmås 1 (kl 08.10) nära, havssula 3, Dvärgmås ca 15, Tretåig mås 4,Storlom 6, Gavia sp. 3, enstaka Grisslor, Kentsk tärna 20-tal, Stenfalk 1. Merparten av havsfåglarna sträckte åt SV. Den hårda vinden i avtagande.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, September 16, 2004 at 21:35:16 (CEST)

Spenderade några timmar nere vid Vikingsstrand för att ev se "något stormdrivet", men det blev inget. Havet låg nästan helt stilla, en märklig förändring bara på några timmar.
Fick dock en härlig upplevelse av en jagande pilgrimsfalk, nästan mittsunds, som satte fart på det mesta.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Thursday, September 16, 2004 at 20:01:34 (CEST)

15/9 Tog en tur efter jobbet till Bjäre som skulle visa sig lyckad. Vid Hovs hallar (16.00-17.45) sågs bl.a. tärnmås 1 1k, fjällabb 1 1k, kustlabb 2 1k, storlabb 1. Kvällen avslutades vid Båstad (18.00-19.45) där det nästan kryllade av labbar; fjällabb 3-5 1k, kustlabb 6-8, samt 7 adulta bredstjärtade labbar. Tre av dessa var stationära utanför hamnen under hela tiden och precis i skymningen kom ytterliggare fyra ex inflygande från norr och la sig på vattnet.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, September 16, 2004 at 16:52:23 (CEST)

16/9-04.Råbocka-Klören,10.50-12.45. Kärrsnäppa 6,sandlöpare 1 juv,större strandpipare 4 juv,kustsnäppa 2 juv,myrspov 1,strandskata 5,kentsk tärna 3,ladusvala 3 str,ormvråk 2 str,storspov 1,drillsnäppa 1,gravand 2,bläsand 10.
Hardy
Ängelholm, - Thursday, September 16, 2004 at 15:35:34 (CEST)

16 september. Båstad hamn 05.50-8.10,i gryningen rastade det 1 storlabb och minst 2 fjällabbar inne i hamnområdet,kl 06.50 kom en mindre lira ganska nära och str mot sv,07.15 hittades en ad tärnmås i full sommardräkt,den sågs inne i hamnen på ca 30 m avstånd,och drog sig sedan sakta mot v,en stund senare dök det även upp 1 1k tärnmås som sedan rastade ett bra tag på vattnet utanför hamnpiren,i övrigt några kustlabbar drog runt,10 tal dvärgmåsar samn 6 kustsnäppor som rastade på hamnpiren.Medobs Ulf S och Johan S.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, September 16, 2004 at 15:09:08 (CEST)

15/9. En och en halv timmes skådning vid Rönnen fram till kl.19 blev riktigt lyckat. Det trevligaste var 5 havssulor, 1 grålira och 8 kustlabbar. Liran drog förbi på behagligt obsavstånd i riktning mot Kullen kl.17.45, och av labbarna (alla ad.) höll 5 ex ihop i en flock.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, September 16, 2004 at 08:49:28 (CEST)

15/9 Rydebäck mellan 18.00-19.00 Tretåig mås 3ex str S, obestämd labb 1ex str S
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, September 16, 2004 at 08:12:10 (CEST)

2004-09-15. Kullen 13.00-19.00. Dött över havet fram till ca 16.30. Därefter havssula ca 100, stormfågel 1, storlabb 4, tretåig mås 5, kärrsnäppa 75 och bläsand 40. Medobs: Bengt Andersson.
Mats Peterz
- Wednesday, September 15, 2004 at 22:36:30 (CEST)

15/9 kl 18-19. Svanshall. Under kvällstimmen passerade ständigt havssulor västerut. Vi såg även en sträckande islom (troligen vitnäbbad men bestämningen är osäker), en storlabb och en kustlabb/fjällabb.
Linnea och Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, September 15, 2004 at 21:19:19 (CEST)

15 september.Några eftermiddagstimmar vid Kattviks hamn,missade väl en del men såg iallafall 1-2 unga fjällabbar som drog runt,samt 2 storlabbar som kom tillsammans med en fjällabb jagandes en kentsk tärna,även några kustlabbar drog runt i bukten.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, September 15, 2004 at 20:00:05 (CEST)

14 sept. En timmes koll vid Kattvik på sena eftermiddagen gav bl a, smålom 1, kustlabb 3, fisktärna 1 och kustpipare 2. Längre ut i väster sträckte en ung labb i kalibern kustlabb/fjällabb förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 15, 2004 at 07:44:29 (CEST)

14 september: två unga lappsparvar kvar vid Grytskär ikväll. Medobs: Leif Dehlin o Martin Ekenberg
Thomas Wallin
- Tuesday, September 14, 2004 at 22:33:30 (CEST)

LOUISEFRED, 14/9, 13.30, Stenfalk 1ex.
Göran Möller
Brunnby, - Tuesday, September 14, 2004 at 14:03:55 (CEST)

13 sept. En del vadare på Rönnen såsom, kärrsnäppa 165, spovsnäppa 3, småsnäppa 3, kustsnäppa 3, gluttsnäppa 3, större strandpipare 22 och roskarl 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 13, 2004 at 19:45:56 (CEST)

13 september på HOVS HALLAR mellan 06.00-10.30: lunnefågel 1, kustlabb 1, ob labb 1, stormfågel 3, tretåig mås 7 och dvärgmås 4. En del alkor och lommar under tidiga morgonen. Hyffsat havsfågelläge i gryningen men snart vred vinden över på syd. Möjlig blåhake i mollorna nedanför parkeringen vid RIPAGÅRDEN. På senare delen av eftermiddagen såg jag 3 av Martins 4 lappsparvar innanför GRYTSKÄRSPARKERINGEN.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, September 13, 2004 at 18:18:15 (CEST)

13/9 Hittarp på lunchen. Kärrsnäppa 15ex, Gluttsnäppa 1ex, Rödbena 1ex, Drillsnäppa 3ex, Kentsk tärna 1ex, Korp 1ex
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 13, 2004 at 13:16:00 (CEST)

2004-09-13. Vid Kullens fyr fram till 10.15 sesbl.a. följande: Prutgås 1, storlom 1, silltrut 99, kentsk tärna 31, sillgrissla 3, tordmule 1 och fjällabb 2 (ungfåglar).
Mats Peterz
Viken, - Monday, September 13, 2004 at 12:14:33 (CEST)

Rönnen f m 10/9: Lite smågodis, utöver de vanligare arterna: 1 myrspov, 6 småsnäppor, 4 kustpipare (varav 1 ad.), 1 brushane, 2 kentska tärnor.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/VIken, - Sunday, September 12, 2004 at 19:31:24 (CEST)

12/9-04.Mandarinand 1 hona Rönneå,Ängelholm(Wigralomr.).
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 12, 2004 at 18:05:10 (CEST)

11/9-04.Kungsfiskare 1 hona Rönneå Ängelholm(Tullakrok).
Hardy
Ängelholm, - Sunday, September 12, 2004 at 12:07:02 (CEST)

11 September Örby Ängar Nattskärra 1 ex jagande i gryningen. Sträckande:Gulärla 105 Sädesärla 5 Forsärla 2 Trädpiplärka 3 Ängspiplärka 14 Tornseglare 17 Ladusvala 8 Hussvala 4 Järnsparv 12 Bofink 410 Hämpling 12 Grönsiska 15 Rastande: Vattenrall 3 Taltrast 4 Blåhake 1 Spillkråka 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 11, 2004 at 19:12:27 (CEST)

10 sept 1 ropande mindre hackspett i Bjuvs centrum under lunchpromenaden. Örby ängar på kvällen, 1 vattenrall.
Bengt Hertzman
- Saturday, September 11, 2004 at 18:23:10 (CEST)

MIATORP 11/9 16:00: En bra "bunt" med kringsnurrande tornseglare (ca 40 ex). Eftersökte medelhavsstenskvätta mellan Kemira och till Råå hamn, dock med negativt resultat. Medobs: Sara Henningsson
Håkan Karlsson
Helsingborg, - Saturday, September 11, 2004 at 17:04:20 (CEST)

11 september HASSLARP. Ringmärkningsmorgon med gott om trevliga fågelobservationer: småfläckig sumphöna 1, vattenrall 3, några rörhöns, nilgås 10 (två ad och 8 ungf), dubbelbeckasin 1, pilgrimsfalk 2, forsärla 1, tornseglare 4, backsvala 3, ljungpipare 1 och årta 1. Nilgässen kom inflygande på morgonen och flög iväg igen efter en och en halv timme. Dubbelbeckasinen stöttes från den SV Fleningedammen kl. 10.10 och drog iväg över Bergdammen. Medobservatörer Henrik J, Mats R och Lennart E. Henrik J hade en sträckande rödstrupig piplärka och vi ringmärkte 56 fåglar av hela 16 arter...
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 11, 2004 at 16:27:42 (CEST)

11/9-04.Tornsvala 1 Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 11, 2004 at 14:25:33 (CEST)

11/9-04.Sandön,12.20-13.20. Kärrsnäppa 80,tofsvipa 24,större strandpipare 9 juv,spovsnäppa 5 juv + 1 ad,kustpipare 2 juv,storspov 21,strandskata 7,enkelbeckasin 6,skäggdopping 3,bläsand 46,kentsk tärna 1 ad,gluttsnäppa 1,häger 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 11, 2004 at 14:23:31 (CEST)

Något från förmiddagen: SANDÖN: kärrsnäppa 3 ad + 74 1K; kustsnäppa 10 1K; sandlöpare 1 1K; spovsnäppa 4 1K. RÖNNEN: brushane 3 1K; kärrsnäppa 2 ad + 24 1K; småsnäppa 1 ad + 9 1K samt 1 ad pilgrimsfalk. FARHULT: Mycket beckasiner (enkel) och piplärkor. Strax intill skjutbanan ("beckasinmarkerna") fanns 1 1K rödstrupig piplärka. Medobs: Sara Henningsson
Håkan Karlsson
Helsingborg, - Saturday, September 11, 2004 at 13:48:45 (CEST)

9 sept
Forsärla str NV Arild och Farhult. Vid Farhult rastade bl.a. kustsnäppa 5, storpspov 5 och ca 300 grågäss.
Vid Sandön/Kören fint som vanligt. Ger man lokalen lite tid händer det alltid något. Vi hade bl.a. kungsfiskare på brygga, vattenrall och småfläckig sumphöna på Klörensidan. Kärrsnäppa 7, små- resp mosnäppa 1, storspov 22, ett par strandskator samt en gluttsnäppa.
Björn Ekelund och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, September 11, 2004 at 11:17:04 (CEST)

Glömde sätta ut tel. nr 042 163992
P.R
- Saturday, September 11, 2004 at 08:49:31 (CEST)

Hej, Vid fisketur på Råå igår, 10/9 satt det en utmattad Medelhavsstenskvätta framför mig !!! Plats: Kemiras södra gräns på en sten i början på piren. Då fågel inte hade ork, kunde jag med lätthet följa den under 20 min på "rätt" avstånd, då den med korta flygningar rörde sig söderut längs landborgen. Tid : C:a 16.00 - 16.20. Ring om Du ev. vill ha ytterligatre info M v h Peter
Peter Rawlings
Hbg, - Saturday, September 11, 2004 at 08:48:27 (CEST)

Jordbodalen Hbg 10/9: En kungsfiskare och en forsärla.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Friday, September 10, 2004 at 21:02:01 (CEST)

9 sept. Salshults mosse, Söderåsen i kvällningen. Ropande tranor, spillkråka och korp och en kattuggla. Maglaby kärr också i kvällningen, ca 800 ladusvalor som antagligen samlades för övernattning, 12 enkelbeckasiner som lyfte óch sträckte västerut och en kattuggla med "gnällätet".
Bengt Hertzman
- Friday, September 10, 2004 at 08:09:22 (CEST)

9 september: I Hasslarp på morgonen kl 07.50 en ung småfläckig sumphöna i sydvästra dammens nordöstra hörn precis som igår. På Klörensidan av Vegeåns mynning tjackade en blåhake i ca 5 minuter vid 9-tiden utan att vilja visa sig. Även ett Kungsfiskarpar stationärt vid bryggan.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Thursday, September 09, 2004 at 19:25:21 (CEST)

8 september Stureholms skogens nedre kant mot Bjärbolund kl:12,45 rödhake 3 ex, blåmes 2 ex, järnsparv 1 ex, entita 1 ex, ett flertal talgoxar och bofinkar,korp hördes. Trädgränsen mellan Stureholm och Västraby kl:14.50 pilgrimsfalk 1 ex, röd glada 2 ex, ormvråk 5 ex och stenskvätta 7 ex
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, September 08, 2004 at 18:31:36 (CEST)

Ingelsträde 09.08 Vid 14.00 fanns, enl. rapport från Marie Hjärne, de 7 vita storkarna på ett fält i Ingelsträde helt nära vägen där en bonde höll på med slåtter. Tyvärr var jag kikarlös när jag tittade på dem strax efter, så ringar och så kunde jag inte avgöra..
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, September 08, 2004 at 14:45:14 (CEST)

För dig som är intresserad av ringmärkningsverksamheten i Hasslarp, hittar du nu uppdaterad information t.o.m. den 4 september. Se under rubriken forskning eller gå via länken på startsidan.
Christer Strid
Webbgruppen, - Wednesday, September 08, 2004 at 11:25:17 (CEST)

8 september Höghults mosse och våtmark kl:07.15-09.30 rödstjärt 1 ex, sävsångare 1 ex, sävsparv 5 ex, steglits 8 ex,hämpling 2 ex,en blå kärrhöks hona, ormvråk 2 ex,sparvhök 1 ex, enkelbeckasin 9 ex, grå häger 2 ex, drillsnäppa 2 ex och skogssnäppa 1 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, September 08, 2004 at 11:18:32 (CEST)

Onsdagen den 8 september. Hasslarp 6:50-9:30. SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA 2ex dessa sågs mycket fint i Nö hörnet av SV dammen i samma damm även en honfärgad BLÅHAKE visade sig kort sittandes högt i vassen lockade vid flera tillfällen första halvtimmen. Minst 16 smådopping.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, September 08, 2004 at 10:29:14 (CEST)

7 sept. Stod under tidiga kvällen en halvtimme vid Svedberga och spanade ut mot Västraby och Stureholms området. Mycket rovfågel rörde sig i området och bl a noteras, glada 3, brunhök 6-7, blåhök 1 hane, lärkfalk 1 och stenfalk 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 08, 2004 at 09:41:24 (CEST)

Tis den 7 september. Hasslarp 7:30-9:30: Missade sumphönan med 15 minuter, men minst tre ad vattenrallar och två juvenila sågs i vasskanten, trädlärka 1ex str.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, September 07, 2004 at 22:51:07 (CEST)

040907. Sju vita storkar (1 ung, 6 gamla) fällde på ett fält i Ornakärr, där en bonde höll på med slåtter. Av storkarna var minst 5 märkta med traditionella projektringar. Möjligen saknade de 2 sista fåglar ringar - inga kunde ses, även om avståndet var långt. Såvida inte ringarna var storkbensröda och små, så... kanske något för falkprisarna att reda ut?
Mats Rellmar
HBG, - Tuesday, September 07, 2004 at 20:56:48 (CEST)

7 september Hasslarps dammar kl 05.40-09.00: Efter alla dessa besök i Hasslarp gav det äntligen resultat kl:07.13 SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA ung fågel, rörhöna 3 ex, vattenrall 2 ex, och ett flertal sävsparvar.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, September 07, 2004 at 10:17:20 (CEST)

7/9-04.När ni är ute på Sandön och kollar,räkna då gärna storskarvarna som sitter på Själrönnen.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, September 07, 2004 at 07:35:47 (CEST)

6 september Hasslarps dammar kl 18.30 - 20.15 på jakt efter småfläckig sumphöna! vattenrall 2 ex 1 juv, rörhöna 8 ex, enkelbeckasin 4 ex, skogssnäppa 1 ex, gluttsnäppa 2 ex, smådopping 7 ex, bläsand 4 ex, skedand 1 ex, sävsångare 2 ex men dock ingen sumphöna.
Ronny Svensson
Stureholm, - Monday, September 06, 2004 at 21:34:09 (CEST)

En subad havsörn str N Västra Karup på eftermiddagen den 5 sept. Kan det ha varit samma fågel som sågs tidigare under dagen på Skälrönnen?
Ingrid o Björn Ekelund
Maria äng, Helsingborg, - Monday, September 06, 2004 at 21:10:23 (CEST)

6 september Hittarpsrevet 10.30-11.45: gråhäger 14 ex, rödbena 3 ex, grönbena 1 ex, skogssnäppa 2 ex, knipa 7 ex, knölsvan 7 ex 2 juv, bläsand 16 ex och en sparvhök. Larödbaden: drillsnäppa 7 ex, grönfink ca 100 ex, steglits 5 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Monday, September 06, 2004 at 17:49:05 (CEST)

6 september. Vid Grytskärsparkeringen rastade det en blåhake nu på förmiddagen,den höll till i strandkanten i mållorna nedanför dungen norr om parkeringen.Ranarpsstrand,Ca 1000 ljungpipare,60 enkelbeckasin,1 kustpipare,50 kentska tärnor,7 gluttsnäppor,4 drillsnäppor samt 3 skedänder,utanför rastade 5 tordmular.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, September 06, 2004 at 12:50:26 (CEST)

5 sept. Några nedslag i nv-skåne denna underbara sensommardag gav en del fina fågelobsar. Vid Pålsjö backar en str trädlärka, vid Kulla Gunnarstorp en fjällvråk och två bruna kärrhökar vid Nellåkra en pilgrimsfalk och två glador. Vid den nya våtmarken vid Stureholms gamla station fanns en flock på 47 enkelbeckasiner och en honfärgad blå kärrhök. Vid Turköp en flock på nästan 200 grönfinkar i ett vresrosbuskage och så naturligtvis massor av gulärlor och ladusvalor över stubbåkrarna.
Bengt Hertzman
- Monday, September 06, 2004 at 12:46:33 (CEST)

5/9. På Rönnen hördes en ropande mindre hackspett och en spelande rapphöna. Vid Stenkrossen fanns två grå flugsnappare, en svartmes och två ärtsångare.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, September 06, 2004 at 10:43:39 (CEST)

5/9. På morgonen satt en yngre havsörn ute på Själrönnen. Efter en stund lyfte den, och flög på låg höjd söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 06, 2004 at 06:57:40 (CEST)

5 september Hasslarps dammar kl:19.30-20.00 vattenrall 3 ex, rörhöna 7 ex, bläsand 14 ex och smådopping 11 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, September 05, 2004 at 20:32:00 (CEST)

5 sept. Några förmiddags timmar vid Hittarps rev. Bivråk 8, ormvråk 18, brun kärrhök 2, fiskgjuse 3, sparvhök 23 och tornfalk 1. En adult havsörn gjorde sträckförsök vid 11.42 men vände åter in på Svensk mark. Fortfarande ses lärkfalkar i området kring masten i Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 05, 2004 at 18:07:54 (CEST)

5/9 Torekovs rev Kricka 1 Stjärtand 5 Lervik.Bläsand 7 Gravand 4
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 05, 2004 at 15:06:33 (CEST)

5/9 Torekovs rev. Var ute med min cirkelgrupp. Fiskgjuse 1 Tofsvipa 40 Större Strandpipare 25 Enkelbeckasin 2 Drillsnäppa 1 Rödbena 6 Svartsnäppa 2 Gluttsnäppa 8 Småsnäppa 1 Kärrsnäppa 50 Brushane 3 Sparvhök 1 Kensk tärna 12 Gök 1 Spillkråka 1 Ärtsångare 1 Trädpiplärka 5 Ängspiplärka 5 Sädesärla 150 Gulärla 50 Stare 200 Steglits 50. Lervik.Ejder 200 Ormvråk 2 Brun kärrhök 1 Glada 1 Storskrak 2 Ladusvala 45.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 05, 2004 at 14:49:11 (CEST)

4 sept. Lag "Bland näbbar och kor" startade artracet efter övernattning i Hjortstugan. På väg ut till fyren hörde vi kattugglan, och sen blev det mycket fågel i luften och buskarna, som framgår av andra inlägg. I ravinen tog vi bl.a. spillkråka och svarthätta. Sen till Björkeröd, där minsann vi såg sångsvanen först! I hagarnas skogsbryn vimlade det av tättingar som grå flugsnappare, buskskvätta, törn- och ärtsångare och rödstjärt. Törnskata såg tyvärr bara en lagmedlem. Nere vid Kockenhus hade vi gröngöling och stenknäck, i Nyhamnsläge turkduva och tornseglare. Över till Farhult med mycket småvadare, bla fem sandlöpare som vi blev ensamma om, och en spovsnäppa. Vid Stenkrossen dagens enda drillsnäppa. Rönnen gav stjärtand, stenskvätta och fiskgjuse. Matpaus vid Sandön med snatterand, svärta, myrspov och massor av kentska tärnor. Hasslarp sedan, där vi överraskades av nilgässen, eftersom vi konservativt värjer oss mot tekniska hjälpmedel. Ett par vattenrallar hördes, men vi hade inte tålamod att vänta in den småfläckiga. En liten örnrunda gav bara en svårflörtad sånglärka och trädkrypare. Nere mygghelvetet (=Sibirien) fick vi talltita och sista krysset blev den s/v flugsnappare som ställde upp för allmän beskådning vid samlingsplatsen Rebbelberga kyrka. Skamsna får vi erkänna att vi bl.a. missade t.ex. bivråk, tornfalk och backsvala. Dock räckte 109 arter till en hedrande femteplats och nästa år kommer vi igen med förnyade krafter, d.v.s. Kjell Högström, Crister Olsson och undertecknad.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, September 05, 2004 at 21:31:07 (CEST)

4/9. Dagens artrace blev över förväntan och vårt lag, Farhult o Jonstorps sparvhökar lyckades skrapa ihop 115 arter, trots att det var premiär för oss. Efter en start vid Kullen, med gott om stäckande forsärlor och gulärlor samt svartmes, silltrut, bivråk mm. Fortsatte vi till Björkeröd där vi var ensamma om sångsvanen. Gröngöling vid Hjortstugan och bl.a. årta, nilgäss, enkelbeckasin och rörsångare i Hasslarp. I skälderviken sågs en del vadare och svarthakedopping (tack Henrik o Kristian). Vid Sandön blev det rejäl påfyllning av sjöfåglar innan den svarta rödstjärten hängdes in vid SJ Ä-holm. Vi i laget var, förutom undertecknad: Lennart Engman, Anders och Linnea Henriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 05, 2004 at 19:50:37 (CEST)

4 sept. Bengan boys bestående av undertecknade gjorde även i år en start i föreningens artrace. En ropande kattuggla vid Sofiero blev första anhalten. Därefter vidare till Hittarps rev där förmiddagen tillbringades. Här sågs arter som, sillgrissla, tordmule, lärk o stenfalk, roskarl, småsnäppa, skogssnäppa, trädgårdssångare mm. Ett begynnande rovfågelsträck gav bla, fiskgjuse och brun kärrhök. Härefter vidare via Allerum och Hasslarp till Farhult där bl a, 2 rastande storlommar sågs. En blåhök kom insträckande vid Stenkrossen och ute på havet låg tobisgrisslor och enstaka tordmular. Vid Sandön en hane snatterand liksom en hona storskrake. Totalt 119 arter under dagen vilket gav en 3:e placering av 6 startande lag.
Thomas Svanberg o Bengt Andersson
- Sunday, September 05, 2004 at 18:04:32 (CEST)

4 september - KOF:s artrace
"Fredrikförbundets" (Bengt Lundgren, Björn Ekelund och undertecknad) deltagande blev sig ganska lik. Vi satsade på den sociala samvaron vilket kanske i viss mån inverkade på antalet sedda arter. Trevligt var det som vanligt.
Startade från Mariastaden kl. 07.00 (åldern börjar ta ut sin rätt) med lite tomtskådning. Ett 10-tal arter ganska snabbt och sen iväg till Krematoriet för säker obs av rörhöna. Bonusart här blev domherre som vi var ensamma om att få se denna dag. Klarade av pilgrimsfalken (Kornelia på plats) i hamnen och därefter ut till Hittarps rev där man kan se det mesta om man har lite tur.
In över ängarna Svedberga-Turköp och Västarby, med mål Hasslarp. Här hade det kommit larm ifrån tidigare under förmiddagen om nilgås och småfläckig sumphöna. Vi hade tur! Träff med ett antal andra deltagande lag, varefter vi spriddes ut på nytt i NV-skåne.
Vi styrde kosan mot kusten och Rönnen blev ett stopp. Massor med gäss (kanada-, grå- och vitkindad gås) som vanligt. Några vadarearter, storspov, kustsnäppa noterades också.
Sandön nästa mål. Listan på vadare kompletterades bl.a. med småsnäppa. En fiskgjuse åkallades i elfte timman.
Inför målgång vid Rebbelberga kyrka gjordes ett snabbt stopp vid stationen i Ängelholm. En säker lokal för svart rödstjärt (eller hur Henrik!?) Svartvit flugsnappare blev för många den sista arten innan 18-slaget från kyrktornet.
Vi ses nästa år igen och då ...!
PS. Var kom vi då, jo - nöjda men glada - på en sista plats med 106 arter.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, September 05, 2004 at 13:29:21 (CEST)

4 sept. Hasslarps dammar morgon: förutom nilgåsflocken även en ad småfläckig sumphöna och 2 skogssnäppor.
Henrik Johansson
- Sunday, September 05, 2004 at 08:57:27 (CEST)

4 sept. Tomtskådnings-SM pågick tydligen idag, deltog inte men när jag tilbringade några timmar med målningsarbete på stugan i Kärreberga, Söderåsen så kunde jag njuta av åtskillga fågelarter på tomten. Till de roligaste hörde 1 mindre hackspett i sällskap med 3 talltitor och andra mesar, st hackspett, spillkråka samt 1 nötkråka.
Bengt Hertzman
- Sunday, September 05, 2004 at 00:21:57 (CEST)

4/9 Örby Ängar Sträckande Sparvhök 2 Tornseglare 12 Hussvala 15 Ladusvala 36 Järnsparv 8 Ängspiplärka 7 Trädpiplärka 48 Sädesärla 9 Gulärla 115 Forsärla 1 Bofink 220 Hämpling 12 Rastande: Gröngöling 1 Större Hackspett 2 Phylloscopus löv/Gransångare 50 Rödstjärt 3 Rödhake 15
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 04, 2004 at 19:51:22 (CEST)

4/9-04 Hasslarp:Kl 16.00 Havsörn 1 juv mot SW.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, September 04, 2004 at 18:51:57 (CEST)

4/9-04.11 dubbeltrastar födosökte vid dom konstgjorda gräsmattorna,Vegeholm.

4/9-04.Rönnen,15.55-17.00. Bläsand 10,sothöna 9,gluttsnäppa 3,drillsnäppa 2,kricka 5,storskarv 29,storspov 4,häger 2,stenskvätta 6,buskskvätta 2,vitkindad gås 32,DUBBELBECKASIN 1 ex stöttes i det södra kärret 16.35,större strandpipare 1 juv + 5,tofsvipa 48,kentsk tärna 7 ad + 2,kustpipare 1 juv.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 04, 2004 at 18:03:43 (CEST)

4 september Hasslarps dammar kl 15,15- 16.30 Nilgås 10 ex varav 8 juv, brushane 1 ex juv, enkelbeckasin 12 ex, smådopping 13 ex, knölsvan 3 ex 1 juv, grå flugsnappare 3 ex, hämpling 5 ex, grönfink ca 10-15 ex och sävsångare 2 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Saturday, September 04, 2004 at 17:17:50 (CEST)

4/9-04.Klören/Sandön,09.50-12.00. Fiskgjuse 1 med byte,större strandpipare 2 ad,kentsk tärna 2 juv + 60 ad,fisktärna 3 juv + 1 ad,skäggdopping 6,tobisgrissla 1 juv,storspov 6,myrspov 2,häger 2,korp 2,grågås 5,spovsnäppa 3 juv,storskarv 228(Själrönnen),gluttsnäppa 1,brun kärrhök 1 juv jagande,kärrsnäppa 3 juv,kricka 7,sparvhök 2 str,orm/bivråk 2 str,stenskvätta 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, September 04, 2004 at 14:39:22 (CEST)

3/9 Västersjön 4 Gråhäger Medobs Tora Williamsson
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Saturday, September 04, 2004 at 07:47:47 (CEST)

3/9-04 Höghult: Gröngöling 1.Mycket ovanligt härute på prärien.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, September 04, 2004 at 00:03:48 (CEST)

3 september Västraby gård rödsjärt 1 ex, buskskvätta 2 ex, lövsångare 1 ex. Västraby betesmark gulärla ca 50-60 ex, Rögle Säteri rödhake 1 ex, talltita 1 ex, bofink 7 ex, Stureholms skogen svartvit flugsnappare 1 ex, rödhake 2 ex, bofink 4 ex, talgoxe 2,ex, blåmes 1 ex, entita 1 ex, större hackspett 1 ex. Höghult sävsångare 2 ex, rödsjärt 1 ex och en större hackspett.
Ronny Svensson
Stureholm, - Friday, September 03, 2004 at 17:33:51 (CEST)

3 sept. Vegeån vid Bjuv, 1 par forsärlor.
Bengt Hertzman
- Friday, September 03, 2004 at 07:50:05 (CEST)

2 sept. Maglaby kärr i kvällningen. 4 talltitor, 1 spillkråka, 1 nötkråka och 1 sp kattuggla.
Bengt Hertzman
- Friday, September 03, 2004 at 07:45:59 (CEST)

2/9 Välinge 9 st Gråhäger och vid Brogårda våtmark ytterligare 3 st. Medobs Tora Williamsson
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Friday, September 03, 2004 at 07:04:13 (CEST)

En färgmärkt storskarv (Phalacrocorax carbo sinensis s.k. mellanskarv) avlästes sittande på klipporna vid Kullens fyr den 30.8.2004, skarven var märkt som unge på Vorsö i Horsens fjord på Jylland den 3.6.2001
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, September 02, 2004 at 22:31:26 (CEST)

040902 Ljungabolet 11:45 ca 150 bivråkar sträckte söderut.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, September 02, 2004 at 19:24:14 (CEST)

2 september Bjärbolund 10,30-12.15 Bivråk ca 30 ex, brunglada 1 ex, lärkfalk 1 ex, brun kärrhök 2 ex, stenskvätta 2 ex, gulärla 6 ex, större hackspett 1 ex, bofink 11 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Thursday, September 02, 2004 at 15:50:22 (CEST)

2/9 Hasslarp 11.00-12.00 Bivråk/Ormvråk 80 ex i två skruvar långt öster om dammarna, på väg till hittarp? Kärrsnäppa 2ex, Gluttsnäppa 1ex, Rödbena 1ex, Grönbena 1ex, Drillsnäppa 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, September 02, 2004 at 12:41:10 (CEST)

2004-09-01. Vid en titt ut i trädgården för att se om regnet upphört, såg vi en Göktyta, som letade föda. Den förflyttade sig lite och därför gick vi till ett annat fönster och då såg vi inte en utan två Göktytor. Inget dåligt tomtkryss!
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, September 01, 2004 at 12:44:31 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2004
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2004-10-01 av Thomas Wallin