Observationer april 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


Bjuvs våtmark 30 april. 3 årtor, 2 snatterand, 6 gråhakedopping, 2 gluttsnäppor, 1 svartsnäppa, 1 brun kärrhök. 2 skärfläckor varav en ruvande.

Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Saturday, April 30, 2005 at 15:06:14 (CEST)

30/4 Hemmeslöv 06.15-09.00. Smålom 209, gråhake 18, bergand 2 par,fjällvråk 1, brun kärrhök 1 hona, stenfalk 1, havssula 1 ad och 1 3K samt gott om svalor. Totalt ca 300 fisk/silvertärna (merparten silver) där ca 150 kom in i bukten väl samlade och på hög höjd för att plötsligt bara tappa höjd och dala ner likt en "myggsvärm". Vid Torekovs reningsverk 1 hane snatterand samt 2 str småspov.
Leif Dehlin
- Saturday, April 30, 2005 at 15:02:23 (CEST)

30 april. GUBBAHYLLAN, KULLABERG bjöd på lite sträckande svalor och piplärkor. Till de mer ovanliga arterna en ortolansparv som kom ut och vände på spetsen. Sammantaget var det magert med sträck. Vid NEDRE ÅRHULT visade tjäderhönan upp sig. Den var väldigt närgången då den ett flertal gånger flög upp på bilen och vid ett tillfälle välte Henrik J:s kaffekopp. Vid SANDÖN sågs lite roliga rastare, bland annat: prutgås 1, roskarl 3, svartsnäppa 2 (ej samma som igår), dvärgmås 9, myrspov ca 10, gluttsnäppa 50, silvertärna ca 50, fisktärna ca 15, snatterand 2 par och skedand 2 par.
Henrik E, Henrik J o Lennart E
- Saturday, April 30, 2005 at 12:21:47 (CEST)

30/4. Vid skylten Nedre Århult nordväst om Västersjön upptäcktes det en tjäderhona av Micke Olofsson nu på morgonen. Ovan Västersjön hördes även vårens första gök.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, April 30, 2005 at 09:39:53 (CEST)

Fredag 19:30 29/4. En kvällsrunda gav 2 ladusvalor i Utvälinge by. Sandön: sprang 100-tal gluttsnäppor runt tillsammans med 5 rödspovar, 3 myrspovar, 2 skärfläckor, några större strandpipare och storspovar. Rönnen: på nära håll stod en småspov på en sten och i buskaget vid Kof-stugan sjöng 1 ärtsångare kort och 1 lövsångare sjöng lika kort. Medobs: Klas o Per Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, April 29, 2005 at 22:25:31 (CEST)

29 april. Sträck vid Västhamnen 05.55 - 12.50: Strandskata 8, Gråhakedopping 1, Ejder 115, Sjöorre 193, Svärta 5, Smålom 7, Storlom 3, Havssula 10, Alfågel 2, Snatterand 2 hannar + 1 hona, Fisktärna 20, Silvertärna 7, Dvärgmås 2, Obest. labb 1, Brun kärrhök 1, Ladusvala 4. Övrigt: Svart rödstjärt 2 sj hannar + 1 hona
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, April 29, 2005 at 22:19:23 (CEST)

2005-04-29. En ortolansparv rastade som hastigast och sjöng ett par strofer vid Kullens fyr på morgonen innnan den sträckte vidare öster. Annars mycke sträckande piplärkor, främst ängs- men även en hel del träd-. De numera obligatoriska havssulorna var idag 4 st. Dessutom sidensvans 7, vinterhämpling 2 och buskskvätta 1. Vid Möllehässle rastade 2 silltrutar på ett fält.
Mats Peterz
- Friday, April 29, 2005 at 19:01:52 (CEST)

29 April.Råå Kyrkogård.Göktyta 1sj,Rödsjärt1sj, Lövsångare 4sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, April 29, 2005 at 18:03:40 (CEST)

29 april. Eftermiddagsskådning i inre Skälderviken. FARHULT: dvärgbeckasin 6, vattenrall 1, silltrut 1 och gulärla 1 (thunbergii). RÖNNEN: göktyta 1 vid KOF-stugan, buskskvätta 3 hannar, mindre strandpipare 1 och skärfläcka 6 ruvande. SANDÖN: svartsnäppa 2, gluttsnäppa 50 och havssula 1 str.
Henrik Johansson
- Friday, April 29, 2005 at 17:06:25 (CEST)

29/4-05. Idag har Ärtsångaren kommit till vår trädgård.
Stig & Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Friday, April 29, 2005 at 16:33:31 (CEST)

29 april: Hittarps rev ett par timmar på morgonen. Genom dimman kunde viss sträckrörelse skönjas. Ejder 105, Sjöorre 31, Dvärgmås 2 ad, Kentsk tärna 2, Brun kärrhök 2, Smålom 5, Storlom 3, Skärfläcka 2, Trädpiplärka 2 och Ladusvala 1. Rastade gjorde bla ett par Snatterand, 5 Krickor och 1 Gluttsnäppa. Sandön: Gluttsnäppa 35, Kustsnäppa 2, Småspov 2, Myrspov 5 och 1 ad Havssula. Hasslarp: Alla tre svalor. 45 Ladu-, 5 Hus- och 1 Back-. 1 Svartsnäppa i mellersta Fleningedammen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, April 29, 2005 at 12:24:32 (CEST)

29/4 Hasslarp på lunchen: Grönbena 1ex, Ladusvala 10-20ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, April 29, 2005 at 12:11:04 (CEST)

29 april, Ängavångens å-krök. 09:30 En vacker svart-vit flugsnappare satt och visade upp sig väldigt fint.
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Friday, April 29, 2005 at 09:52:17 (CEST)

28 april. Sträck vid Västhamnen 06.25 - 12.15: Sjöorre 44, Fisk/Silvertärna 448, Dvärgmås 1 i sommardräkt, Bergand 5, Smålom 1, Svärta 1, Kentsk tärna 1. Övrigt: Svart rödstjärt 1 sj hanne + 1 hona.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Thursday, April 28, 2005 at 21:15:54 (CEST)

27 april. Sträck vid Västhamnen 06.05 - 11.35: Sjöorre 26, Fisk/Silvertärna 151, Havssula 4 ad, Sillgrissla 1, Smålom 5, Storlom 2, Vitkindad gås 1, Gråhakedopping 1, Dvärgmås 2, Glada 1, Ladusvala 1. Dessutom hördes en sjungande svart rödstjärt.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Thursday, April 28, 2005 at 21:11:11 (CEST)

28 april; cyklade runt i min atlasruta i Ängelholm och njöt av vårvädret och kvällssången. Den sistnämnda innehållande bla grönsångare, svarthätta, många lövsångare, trädkrypare och gråsiska. Vid Gåsahalsen en buskskvättehona och vid Coop:s parkering ca 25 steglitser.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 28, 2005 at 20:51:03 (CEST)

Onsdag 27/4. vi var 22 st som trotsade den kraftiga och kyliga vinden vid Björkeröd på kvällen. Tyvärr ganska magert med fågel. Vid dammen bla Gråhakedopping 2, Sångsvan samt både Ladu- och Hussvala. Vidare sågs Större Hackspett, Gröngöling, Svartvit Flugsnappare flera Lövsångare och Gransångare. Taltrastar var den enda trastart som kunde beskådas.
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, April 28, 2005 at 09:08:38 (CEST)

Smådoppingarna på plats i år igen. Där fanns även ett par strandskator. Lilla dammen på Maria äng.
Medobs. Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, April 27, 2005 at 23:45:31 (CEST)

27/4, inte mycket nytt vid Sandön, dock 4 rastande grönbenor.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 27, 2005 at 20:30:37 (CEST)

27 april 2005 Rydebäck Idag kl 10,00 ringde en granne på Grindögatan och sa att det satt en konstig koltrast på hennes gräsmatta.Denna hade ett vitt bröst. Vi gick dit och blev helt övertygade om att det var en mycket vacker ringtrast.Kl 13.00 var det ny utryckning. Ringtrasten var kvar tillsammans med kanske en hona. Släktingen koltrasten tyckte inte om att ringtrasten åt upp hans maskar utan jagade bort den.
Siv o Folke Unger
Rydebäck, - Wednesday, April 27, 2005 at 17:48:51 (CEST)

27 april. Innan jag klev in på jobbet i Bjuv idag så fick jag se en flock på 15 sidensvansar i trädgården intill och samtidigt flög nyanlända hussvalor kring huset där de häckade ifjol. Kändes som två årstider möttes.
Bengt Hertzman
- Wednesday, April 27, 2005 at 10:00:33 (CEST)

Ett Gräsands par är stadiga gäster på min gräsmatta i morse värptes det ett ägg som jag fick rädda undan från Skator och Råkor.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Wednesday, April 27, 2005 at 07:56:09 (CEST)

26/4 Vid 11-tiden åkte jag till Sandön för att leta efter Henriks rödspov. Jag hittade den inte och chansade på att den hade tagit sig till Farhultsviken. Turligt nog fanns den där, liksom myrspov, storspov och småspov. Där fanns även en vacker svartsnäppa.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, April 26, 2005 at 20:26:55 (CEST)

Hembygdsparken, Ängelholm. 26 april. Grönsångaren på plats i bokskogen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, April 26, 2005 at 19:40:24 (CEST)

På Väla Södra industriområde kom 2 glador i sydvästlig riktning som mottogs med varma sevetter av ett par strandskator.Blev oklok i vilken "ruta" de senare torde häcka.Och var kom gladorna ifrån?Vid tippen sågs en drillsnäppa vid dammen.
Kjell:D:Högström
Hbg, - Tuesday, April 26, 2005 at 18:50:11 (CEST)

26 april kl: 14. Stora sjö, Tåstarp. Såg min första ladusvala för året
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 26, 2005 at 15:59:54 (CEST)

Tis 26/4-05. På morgonen 3 ex turkduva vid vändplatsen på Kamomillgatan, Ängelholm.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Tuesday, April 26, 2005 at 10:31:41 (CEST)

26 april. Sandön vid 8-tiden, bl.a. en rastande rödspov, dessutom gluttsnäppa 44 och myrspov 22.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 26, 2005 at 08:41:05 (CEST)

25 april. Hade turen att befinna mig vid Hasslarps dammar kl. 7.40-8.10. Gick först upp till närmsta plattformen varifrån de södra dammarna spanades av. Nästan omgående hördes ett annorlunda läte. Lyfte blicken från okularet och kunde konstatera att en tringa-vadare kom farande söderifrån. Fågeln drog lågt över mig, sänkte sig ner mot bergsdammen, vände och flög ivrigt lockande ner mot den mellersta Fleningedammen. DAMMSNÄPPA! Gjorde därpå en behärskad förflyttning till östra plattformen för att därifrån förhoppningsvis se fågeln ännu bättre. Tyvärr kunde den inte återfinnas under den korta tid jag sökte den.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Monday, April 25, 2005 at 20:29:40 (CEST)

24/4. På morgonen drog en flock med 11 sidensvansar över Ängelholm på väg mot nordligare nejder. På eftermiddagen fanns en hanne mindre hackspett och en kungsfiskare vid ån på Nyhemsområdet i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 25, 2005 at 18:44:11 (CEST)

24 april. Tillägg till Ulriks rapport från Maglaby kärr, 1 ladusvala. Kvidinge grustag, 1 brunkärrhökshane, 4 glador, 1 par tornfalk och en hane svart rödstjärt.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 24, 2005 at 23:10:11 (CEST)

23 april. Besökte två av grustagen vid Kvidinge. Stenskvättereviren är täta, 10 sjungande hanar och två honor sågs. Vidare bl a 1 mindre strandpipare, 1 blå kärrhökshona och 1 par rapphönor.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 24, 2005 at 23:07:07 (CEST)

Sö 24 april. KOF-exkursion Söderåsen, Hjorthagen Vrams, Maglaby ängar: Under säker ledning av Bengt Hertzman och Kent Ivarsson fick hela skaran - 25 pers lotsning genom "nya" marker. Obsar. Sångsvan 2, Knipa 2, Grågås 1, Sothöna 2, Ormvråk, Glada, Sparvhök, Brun kärrhök, Trana, St hackspett, Rödstjärt, Trädpiplärka, Forsärla, Stenknäck, Trädkrypare, Nötväcka, Lövsångare, Gransångare, Dubbeltrast, Korp. På KOFs vägnar vill jag tacka Bengt och Kent.
Ulrik Alm
Ingelträde, - Sunday, April 24, 2005 at 22:07:47 (CEST)

24/4. Vid 18-tiden sträckte det en gammal hane Ängshök mot norr vid avfarten vid Höja. Och på morgon så sågs det en ringtrast på gräsmattorna framför gästgiveriet i Margretetorp.
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, April 24, 2005 at 21:32:30 (CEST)

24 april. Sträck vid Hittarps rev 06.00-14.00 samt mellan 16.00-19.30. Bl a passerade, smålom 17, brunand 4, sjöorre 99, svärta 2, havsörn 1, stäpp/ängshök 1, blåhök 6, brunhök 6, glada 1, ormvråk 67, fjällvråk 31, fiskgjuse 9, tornfalk 3, lärkfalk 3, stenfalk 6, kustlabb 1, fisk/silvertärna 43, kentsk tärna 1 samt ladusvala 2. Tillfälligt rastade en småspov. Medobsare pass 1 var Mats R o Mikael O och under pass 2 Oskar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 24, 2005 at 20:55:25 (CEST)

Ramlösaparken den 24 april bjöd på bl.a. svarthätta, grönsångare, rödstjärt.
Medobs:are Ingrid och Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingorg, - Sunday, April 24, 2005 at 20:03:19 (CEST)

23 april från tomten bl.a. fiskgjuse 1 ex, brun kärrhök 1 ad hane.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, April 24, 2005 at 20:01:14 (CEST)

24 april, Rönnen ca kl 16:00 En vackert lysande Gulärla av rasen flava. Medobs Göran Cederwall .
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Sunday, April 24, 2005 at 18:04:17 (CEST)

24 april.Förslöv-Hålehallsdammen på morgonen. Ärtsångare 1sj,Trädpiplärka 1sj,Svarthätta 1sj, Lövsångare flera,Mindre hackspett 2hane/hona vid häckplats,Gråhakedopping 2,Vigg 3 och sjungande Dubbeltrast.Medobs. Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 24, 2005 at 17:18:52 (CEST)

Sen rapport pga datorhaveri. Hittade en brandkronad kungsfågel i Väla skog 21/4.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Sunday, April 24, 2005 at 13:32:27 (CEST)

24 April.Farhult. Kricka 4,Ejder 50,Gravand 30, Brun Kärrhök 1par,Storspov 12,Rödbena 2,Svartsnäppa 1hane,Gluttsnäppa 1,Skärfläcka 26, Stranskata 50,Tofvipa 20,Småtärna 2,Kensk tärna 5,Trädlärka 1str,Trädpiplärka 2str,Ärtsångare 1sj,Lövsångare 1sj. Rönnen.Grågås 4,Stranskata 5, Större Strandpipare 6,Storspov 1,Rödbena 3,Skärfläcka 2,Småtärna 2, Kensk tärna 3,Ärtsångare 1sj,Ängspiplärka 70, Trädpiplärka 7str. Sandön.Storspov 35,Gluttsnäppa 24,Rödbena 6, Kärrsnäppa 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 24, 2005 at 12:49:09 (CEST)

23 april. Trädgårds- och ärtsångaren har kommit till Birkagatan. På Kullagatan vid Åhlens satt en svart rödstjärt och sjöng.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, April 24, 2005 at 10:55:27 (CEST)

200-04-23 En rödstjärtshane förgyller solnedgången med sin sång bak mitt hus ikväll. Min första för i år.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 24, 2005 at 08:47:34 (CEST)

Lö 23 april. Vellbrodammarna/Ingelsträde våtmark; Knölsvan 2, Häger 2, Gräsand c5, Skedand 1 par, Årta 1 par, Kricka 5, Skärfläcka 11, Småspov 1, Storspov 2, Skogssnäppa 3
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 23, 2005 at 21:22:38 (CEST)

23 april. Sträck vid Hittarps rev fram till 14.00. En hane amerikansk sjöorre passerade revet 07.15. Av övrigt kan nämnas, smålom 15, gråhakedopping 6, bergand 4, alfågel 2, sjöorre 306, svärta 38, brunhök 3, ormvråk 15, fjällvråk 1, fiskgjuse 3, sparvhök 8, ljungpipare 1, mindre strandpipare 1, storspov 29, kustlabb 2, dvärgmås 5, fisk/silvertärna 260, kentsk tärna 1, småtärna 1, tordmule 1 och ladusvala. Medobsare var Mårten och Oskar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 23, 2005 at 20:49:56 (CEST)

23/4 Hasslarp. Dagen började bra med att Bengt upptäckte 2st Svarthalsade doppingar i den mellersta Fleningedammen, f.ö. 8 par Skedänder, 1 Mindre standpipare, Gråhakedoppingar i samtliga dammar. Vidare i Brogårda 1 Svartsnäppa och 2st Brushanar. Sandön, 24st Gluttsnäppor, 14st Myrspovar och 3st Fisktärnor. Avslutning i Farhultsviken, 39st Skärfläckor, 1 Svartsnäppa, 1 Ljungpipare, 1 Kärrsnäppa och ett tiotal Gluttsnäppor. Vid Solvik satt en ärtsångare och sjöng för oss. Medobsare på hela rundan var Bengt A. Patrik S. och Tommy M.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, April 23, 2005 at 12:51:24 (CEST)

22/4 Hasslarp på lunchen gav: Gulärla 1ex, Ladusvala 1ex, Mindre strandpipare 1ex, Årta 1par, Skärfläcka 2ex mm.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, April 22, 2005 at 13:38:26 (CEST)

21 april. Ljungabolet TRÄDPIPLÄRKAN är här
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 22, 2005 at 11:16:36 (CEST)

Torsdag 21 April: 1 Dvärgbeckasin samt 1 Silltrut vid Vattenmöllan på kvällen.
Kaj Möller
Lerberget, - Friday, April 22, 2005 at 08:47:09 (CEST)

22 april.Vid järnvägsstationen i Ängelholm sjöng idag på morgonen Svarthätta,Svart rödstjärt och Lövsångare
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, April 22, 2005 at 08:20:24 (CEST)

2005-04-21 Tillbringade några morgontimmar på Kullaberg. Ute vid Fyren ett nästan obefintligt sträck som i stor sett inskränkte sig till 1 ladusvala, 1 gulärla och 1 brun kärrhök. Ute över havet 1 havssula.
Inne vid Björkeröd också fågeltomt. Lite häftigt var i alla fall en yngre kungsörn som sakta seglade västerut längs berget.
Mats Peterz
- Thursday, April 21, 2005 at 20:34:28 (CEST)

Ornakärr, april: Välkomna till Ornakärr! Fåglarna här tål många ögon! Väljer ni att pröva "jordugglelyckan" från pumphuset/Madgropen från Ingelsträdehållet så ber jag er att vara uppmärksamma på en tornfalksholk som hänger i ett lågt träd i kanten av Madgropen. Intresserade hyresgäster finns - så snälla, parkera inte för timslång spaning i närheten av holkträdet. TACK säger tornfalkarna (och snickaren)!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 21, 2005 at 14:08:25 (CEST)

20 april. Kvällssträck vid Hittarps rev - kvällens överraskning var den skräntärna som lyfte från revet och drog sig norrut. Av övrigt bl a, stormfågel 1, vitkindad gås 110, sjöorre 400 str + minst 1000 ex som låg och snurrade i norr, fiskgjuse 1 och stenfalk 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 21, 2005 at 12:10:42 (CEST)

20/4-05 Hasslarp (16.00):Årta 4,Brunand 2 hanar+ 1 hona,Mindre Strandpipare 1,Hussvala 1. Brogårda våtmark(17.00):Svartsnäppa 1,Mindre Strandpipare 4, Ladusvala 5.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, April 21, 2005 at 11:17:54 (CEST)

Ti 19 april. Svedberga Kulle. Mindre hackspett 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, April 19, 2005 at 21:41:34 (CEST)

19 april. Ljungabolet. Ett par glador har beslutat sig för att häcka i skogen söder om oss. Tyvärr får de inte mycket ro. Ett par kråkor, som häckar nära, jagar gladorna i ett. Hoppas gladorna står på sig ! Har nu hört dubbeltrasten sjunga och nötskrikan är på vårhumör, badar i fågelbadet, sitter i syrenen och försöker riva av kvistar, bär sig åt och kråmar sig, men än så långe är han/hon ensam.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 19, 2005 at 18:21:01 (CEST)

19/4 Filbornadammen i Hbg. En Gråhakedopping.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Tuesday, April 19, 2005 at 18:11:30 (CEST)

19 april, Djurholmen, vid 6- tiden spelade 2 orratuppar samt senaste årens väsare, rackelhanen som åter är på myren, dessutom tranor, skogsnäppa och morkullor. Vid Brogårda en svartsnäppa som lyckades fånga flera små fiskar vilka den hade visst besvär att svälja, här även 2 grönbenor och en mindre strandpipare. Medobs Teuvo Karjalainen
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, April 19, 2005 at 17:01:13 (CEST)

18 april på Dammarna Hasslarp:
Brun kärrhök 8 (!), tornfalk 1, vigg ca 65, kricka ca 40, årta 4, bläsand ca 35, gråhakedopping 10, nilgås 1, grågås 10, mindre strandpipare 2, rödbena 10, strandskata 25.
Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, April 19, 2005 at 11:42:12 (CEST)

18 april. Urval arter vid några nedslag i Råådalen; Vallåkragården, 1 par glada, 1 sj trädpiplärka, 2 sj steglits, 1 sj svarthätta, 1 st hackspett. Borgen; 1 ropande mindre hackspett, 1 gråsiska, 1 sp skogssnäppa, 1 sj steglits, 2 sj trädkrypare. Mellan Kvistofta och Gantofta; 1 forsärla, 1 par glada, 2 hägrar, 1 par hämpling.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, April 18, 2005 at 23:10:38 (CEST)

18April.Råå kyrkogård Svarthätta 1sj. Örby Ängar.Vattenrall 1,Gärdsmyg 1sj,Järnsparv 1sj Koltrast 1sj,Lövsångare 1sj,Bofink 4,Hämpling 6, Gråsiska 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 18, 2005 at 21:17:14 (CEST)

18/4 Kvällspromenaden med hunden längs Växjögatan i Helsingborg satt en Turkduva på gatan.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Monday, April 18, 2005 at 21:08:56 (CEST)

17/4-04 Sandön (17.00): Gluttsnäppa 8 rastande.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, April 18, 2005 at 20:54:55 (CEST)

18 april på kvällen. Strax norr om HAMNEN I HÖGANÄS låg den amerikanska bläsands hannen kvar. Vid BJÖRKERÖD fanns gråhakedopping, smådopping, lövsångare, svarthätta och lite olika trastar. När solen började gå ner åkte vi till våtmarken nordväst om INGELSTRÄDE. Två jordugglor jagade över maderna och i närheten av våtmarken gick två storspovar och en småspov. I området även fyra tranor. Medobservatörer vid våtmarken var Ulrik och Göran C. I JONSTORP sågs en duvhök.
Henrik Ehrenberg o Lennart Engman
- Monday, April 18, 2005 at 20:53:50 (CEST)

050417 Skäralid/Söderåsens nationalpark. Under en liten tur in i ravinen hörde jag ett "mystiskt" tvåstavigt lockläte som efter lite letande visade sig yttras av en Bofink. Fågeln ifråga var mycket avvikande i fjäderdräkten, bl.a. grön rygg och blekt rosa-orange på bröstet. Efter en liten stund började den sjunga några strofer. Även sången var ngt avvikande i både "melodi" och längd. Längden på stroferna var klart kortare än normalt. Senare gav den ifrån sig ett nytt lock- eller kontaktläte som närmast kan beskrivas som väldigt Gråsparvs-likt. Har lite funderingar på ngn annan ras, t.ex. "africana" eller "spidiogenys". Har lyssnat på den sistnämnda i efterhand men det gjorde mig inte så mycket klokare. Någon som känner sig manad att kika lite närmare på den? Utgå isf från Naturum och gå in i ravinen längs med ån ca 1,5 km, precis där en brant stig skyltad "Kopparhatten 0.8" går upp till höger, satt den på vänster sida. Hör gärna av er med synpunkter.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, April 18, 2005 at 20:36:07 (CEST)

18 april kl 07.32 - Söndrebalg, Hjärnarp. En jorduggla flög över vägen i näsrheten av skolan.
Börje Löfblad
Hjärnarp, - Monday, April 18, 2005 at 17:31:57 (CEST)

18 april 05.35 - 09.00: Dags för den årliga punktinventeringsrutten i området Össjö - Rössjön - Munka Ljungby, tyvärr i väl hård vind med tanke på hörbarheten. Notervärda observationer: 1 gråhakedopping i Åkersjön, 1 fiskgjuse och 1 storlom i Rössjön, 2 tranor födosökte på betesmarken S Rössjöholm, där också 2 glador höll till, ytterligare 1 glada N Tåssjö kyrka, spelande skogsduva vid sydvästra "hörnet" av Rössjön, ropande gröngöling SV Lönnhässle, sjungande dubbeltrast NNV Aggarp, svarthätta sjöng mellan Rössjön och Västersjön och vid Össjö vilthägn, där också en försiktigt sjungande lövsångare noterades. Anmärkningsvärt var att järnsparv och större hackspett bara registrerades på två punkter. Avslutningsvis (dock utanför inventeringen) en härlig obs vid (f d?) grustaget 1,5 km NNO Munka Ljungby kyrka: två trädlärkor varav den ena ljuvligt sjungande.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, April 18, 2005 at 16:12:04 (CEST)

Fortsatt jakt i "sunkhålen".I dagvattendammen vid Filbornaskolan simmade idag en gråhakedopping.På Svedberga kulle igår,sågs 3 mindre korsnäbb,2 skogsduvor och en ropande spillkråka.
Kjell.D.Högström
Hbg, - Monday, April 18, 2005 at 14:50:50 (CEST)

18 april: vilken go tid, överallt var man vandrar spirar våren. En liten lunchrunda ner till Hällorna i Munka Ljungby räckte för att få ihop en skön lista: ropande mindre hackspett o sjungande svarthätta. Stenknäck och entita. Rödhakarna verkar ha klarat vintern bra, reviren är så täta att de nästan måste överlappa varandra.
Thomas Wallin
- Monday, April 18, 2005 at 14:18:28 (CEST)

18/4. På väg till skolan på morgonen, hörde jag en ärtsångare sjunga i korsningen Jönköpingsgatan, Husensjövägen i Helsingborg.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, April 18, 2005 at 10:21:19 (CEST)

16 april,vid morgonrundan ut på Vasalt hed sjöng en rödstjärt och en lövsångare i skogskanten. Över kärren spelade fyra par rödbenor. Nere vid stranden stöttes en jorduggla upp och tog sig mot högre höjder, mobbad av en kråka. Tolv storspovar drog förbi. Vid Glimminge strand bl.a. krickor, bläsänder och fem rastande skedänder samt tre kentska tärnor.
Mats Ljunggren
- Monday, April 18, 2005 at 08:28:30 (CEST)

16/4. Vid Östra Kvarn (öster om Skälderviken) var följande fåglar stationära vid ån: 1 par storskrakar, 1 par forsärlor och 1 par mandarinänder plus en ensam hona. Blir det häckning för alla tre arterna där tro?
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 18, 2005 at 06:49:59 (CEST)

17 april.Förslöv.Sidensvans 150 ex vid fruktodlingen Rosenhult frossande i gammal utkastad frukt,Rödstjärt 1 sj,Stenfalk 1 str. Trädlärka 1 str och Kattuggla häckande i holk.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 17, 2005 at 22:15:59 (CEST)

17 april. Sträck vid Hittarps rev fram till klockan 10.50 samt en stund på kvällen. Smålom 19, storlom 2, sjöorre 64, skäggdopping 7, glada 4, blå kärrhök 2, fjällvråk 4, stenfalk 1, fisktärna 5, silvertärna 7 samt vinterhämpling 8. Under förmiddagen sågs från och till 3 havssulor i sundet. Medobsare var Oskar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 17, 2005 at 20:55:08 (CEST)

17 april. En halvtimmes skymningsspaning vid Ornakärr gav 4 födosökande tranor på en åker, 1 tornfalk, 1 brun kärrhökshane och en räv.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 17, 2005 at 20:54:50 (CEST)

16 april. Sträckräkning vid Hittarps rev 06.00-13.30. Dagens höjdare var den större piplärka som sträckte förbi obsplatsen strax efter 7-draget. Såg ut att gå ner men fortsatte troligen norrut. I övrigt kan nämnas, smålom 17, bergand 2, skedand 2, sjöorre 564, brunhök 3, fiskgjuse 2, sparvhök 26, tornfalk 2, lärkfalk 1, stenfalk 1, fjällvråk 6, kustlabb 1, jorduggla 1, storspov 231 (nytt dagsrekord), silltrut 1, dvärgmås 4, fisktärna 9, silvertärna 8, kentsk tärna 1, tobisgrissla 1, sillgrissla 1, ladusvala 1, trädpiplärka 1 samt vinterhämpling 2. Bland rastarna och arter i omgivningen kan omnämnas bl a, skedand 3 par, lövsångare 1 sj och svarthätta 1 sj. Medobsare - Mårten och Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 17, 2005 at 20:49:47 (CEST)

17/4 Rydebäck, Lövsångare 1ex, Glada 2ex. Örby ängar, Sångsvan 1str, Räv 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, April 17, 2005 at 20:49:06 (CEST)

17 april. Hjorthagen-Maglaby kärrområdet. Nyanlända kära gäster som 5 sj lövsångare , svarthätta 1 hane, 1 sj grönsångare, 1 sj trädpiplärka. Vidare bl a 1 par brun kärrhök, 2 tranor, 2 spillkråkor, minst 4 st hackspettar, 1 sp enkelbeckasin, 1 sp skogssnäppa, 1 par sångsvan, 2 par grågås, 1 dubbeltrast. Dagens begivenhet var nog ändå trädklättrande snokar!! Medobs bl a Eva Kristiansson, Lars Bergendorf.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 17, 2005 at 18:55:26 (CEST)

17/4. En tidig morgon i Björkeröd resulterade i två ringrastar(hona+ad. hanne). Dessutom drog en hanne stenfalk förbi, lövsångare och smådopping hördes också. Medobs: Anders och Linnéa H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, April 17, 2005 at 18:24:08 (CEST)

17 apr.Höganäs hamn:Den amerikanska bläsanden var kvar norr om hamnen, och där fanns även 1 drillsnäppa.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 17, 2005 at 17:34:31 (CEST)

17/4 Orrexkursion till Djurholmen med NFK (Naturskyddsföreningen i Kullabygden). På väg ut till tornet (kl 5.15) hördes svagt spel från 2 tuppar, som dock hann tystna innan vi nådde tornet. En dryg timmes väntan, i den besvärande hårda vinden, gav sjungande talltita, 2 spelande skogssnäppor och 14 korpar. På väg mot Össjö vilthägn noterades en trana vid Faxeröd och 2 skäggdoppingar i Västersjön. I vilthägnet sjöng en tidig trädpiplärka medan 2 glador, 1 brun kärrhökshane och en ormvråk tumlade runt i luftrummet.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 17, 2005 at 17:19:37 (CEST)

17/4 Viken, Svanebäck, sjungande ärtsångare.
Claës Hagenfeldt
Viken, - Sunday, April 17, 2005 at 17:12:50 (CEST)

17/4 Hemmeslöv 06.20-08.45. Lungt över havet bortsett från lite sjöorre som str långt ut. Övrigt; smålom 11, skäggdopping 2, gråhakedopping 16,kentsk tärna 3, fisktärna 37, silvertärna 2, dvärgmås 1, sparvhök 3, fjällvråk 1 och blå kärrhök 1.
Thomas Wallin. Leif Dehlin
- Sunday, April 17, 2005 at 13:13:20 (CEST)

17/4 Rydebäck (nordöstra), Vit stork 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, April 17, 2005 at 10:09:41 (CEST)

17/4 Brogårda 0715-0745. nilgås 6, Kricka, rödbena 2, gråhake 2, sothöns.
Magnus Persson
Ängelholm, - Sunday, April 17, 2005 at 09:33:41 (CEST)

16/4 Vid Rössjöholm 2 Storspov, Västersjön 2 Skogssnäppa, 3 Skäggdopping och Fiskgjusen satt i toppen på det gamla boträdet.
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, April 17, 2005 at 09:16:36 (CEST)

16/4 Rydebäck. Svarthätta 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 16, 2005 at 22:02:48 (CEST)

16 april, en trädpiplärka sträckte förbi Stensåns mynning på morronen. Drygt 100 sjöorrar drog runt i Laholmsbukten, dessutom 10 svärtor, 1 alfågel och 6 fisktärnor. En mindre hackspett ropade från skogen längs ån. Ytterligare en mindre hack, duvhök, flera par steglits och stenknäck i Blåssippeskogen i Ängelsbäck på eftermiddagen - en skog som verkligen gjorde skäl för sitt namn: blå-, gul och vitsippor i prunknande blomning.
Thomas Wallin
- Saturday, April 16, 2005 at 20:40:49 (CEST)

16 april. Värmen för med sig tidiga vårarter. En svartvit flugsnappare vid p-platsen Björkeröd, en insträckande lärkfalk vid Hittarp, en trädpiplärka vid Kullen.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, April 16, 2005 at 18:36:14 (CEST)

16/4;Bulls måse;gråhakedopping ett 10-tal, smådopping 2, kricka ca 30, vigg 1 hane + 1 hona, brunand 3 hanar + 2 honor, knipa 6, sothöna ca 20,rörhöna 1, gräsand ca 20, grågås ca 20, sångsvan 2, häger 2, brun kärrhök 2 hanar + 1 hona, ormvråk 3, skogsduva 1 sj, trummande hackspett, sävsparv minst 10 o korp 1. Morgonens begivenhet var dock ett intensivt spel från tre skogssnäppor. Gårdagen bjöd på både lövsångare o ladusvalor samt en flock på drugt 100 ringduvor. Brogårda våtmark; nilgås 8
Kent Ivarsson
KÅGERÖD, - Saturday, April 16, 2005 at 16:17:55 (CEST)

Fredag kl:19:30 Öllöv Ängelsbäcksstrand. Bland ett tiotal rödbenor spatserade två rödspovar bland stenarna. Ett 50-tal strandskator höll konsert tillsammans med lika många skrattmåsar. 10 gravänder simmande lungt ibland dem och en stenskvätta satt på en sten i strandkanten. Medobs. Klas H.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, April 15, 2005 at 22:07:36 (CEST)

Min första lövsångare för året sjöng i Ramlösadalen. Hördes ,när den sedan en vecka anlända gransångaren ,gjorde en paus !
Roland Nilsson
Ramlösa, - Friday, April 15, 2005 at 21:36:34 (CEST)

15 april-05. Kullens spets kl. 06-12. Bl.a. storlom 2, smålom ca 30, havssula 3 stationära, snatterand 1. En del insträckande rovfåglar i diset, bla 9 fjällvråkar i gles flock, 1 blå och 4 bruna kärrhökar samt 1 stenfalk. Rastade gjorde 3 ringtrastar, 1 varfågel (radarstationen) samt kortvarigt 1 sjungande gulhämpling i fyrträdgården. Övriga på plats på berget denna morgon: Mårten Müller och Nils Kjellén, där även 1 sjungande svarthätta noterades av Nils.
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, April 15, 2005 at 21:16:18 (CEST)

15 April.Höganäs hamn.Den Amerikanska Bläsanden 1hane låg cirka 300 meter norr om hamnen.Den hade sällskap av 1par Bläsänder.Observerades kl.12.15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, April 15, 2005 at 20:12:38 (CEST)

Fre 15 april. Ornakärr, Häger 1, Gravand minst 25, Gräsand, Kricka, Ormvråk 2, Blå Kärrhök 1 honf, Tornfalk 2, Trana 3 på backen, Storspov 2, Enkelbeckasin minst 15, Skogssnäppa 2,Tofsvipa, Jorduggla 2 1 ex "Väsbyfliken" 1 ex ute på flaket, Ca kl 19-19.30, Ringtrast 1 hane, Stenskvätta 2 + Räv, Rådjur och Hare. - Inte dumt under en dryg timmas hundpromenad, ca 10 minuter från huset!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 15, 2005 at 19:59:10 (CEST)

15/4 Rydebäck. Rödstjärt 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, April 15, 2005 at 19:20:43 (CEST)

15/4 Makadamgatans norra ände idag 13:30. 1 st hane Rödstjärt och 2 st hanar Svart rödstjärt.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, April 15, 2005 at 15:31:58 (CEST)

15 april. Den amerikanska bläsanden låg kvar norr om hamnen i Höganäs fram till klockan 09.20 då den tillsammans med ett bläsandspar simmade norrut alldeles nära stranden. I övrigt ett stenskvättepar och en svärta.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, April 15, 2005 at 15:20:54 (CEST)

15 April. Ranarpsstrand,gott om änder bla skedand 3 par,stjärtand 1 par,snatterand 2 par,årta 1 par,salskrake 1 par,myrspov 1 i sommardräkt samt 11 svarthakedoppingar.
Martin Ekenberg
- Friday, April 15, 2005 at 15:01:27 (CEST)

15 april. En svart rödstjärt satt och sjöng på hustaken mellan St Clemens gata och Nedre Långvinkelsgatan i Helsingborg.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, April 15, 2005 at 11:58:27 (CEST)

15/4. Nu på morgon sträckte det över 5ex småspov över huset i Margretetorp.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, April 15, 2005 at 09:06:02 (CEST)

15 april, Höganäs den amerikanska bläsanden låg vid 8- tiden norr om hamnen, mellan hamnen och "Klondyke", tillsammans med några bläsänder.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, April 15, 2005 at 08:38:58 (CEST)

14 april. Våtmarken väster Alberga gård vid Långeberga tre mindre strandpipare och ett par gråhakedoppingar
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, April 15, 2005 at 08:20:25 (CEST)

14/4 Under lunchrundan på Väla södra idag hörde och såg jag en Svart rödstjärt som sjöng vid Makadamgatans norra ände. I betesmarken som ligger där, såg jag vid gårdagens lunchrunda 1 st Dvärgbeckasin och 5 st Enkelbeckasiner.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, April 14, 2005 at 20:51:41 (CEST)

050415 Björkeröd En ung hanne Ringtrast visade upp sig en stund ute på fäladsmarkerna ca 500 Ö om dammen. I övrigt mycket gott om trastar av varierande arttillhörighet ytterligare lite längre österut. Ffa Rödvinge- och Taltrast men även en hel del Björktrast och några Dubbel oxå. I dammen låg den ensamma Sångsvanen och Smådopping hördes.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Thursday, April 14, 2005 at 20:40:19 (CEST)

torsdag 14 april. Pungmesarna lockde flitigt och hannen visade också upp sig fint, sjungande under eftermiddagen. Plats: Ut mot Transportgatan, Väla industriområde. Som nämts tidigare bör man helst inte gå för långt in, för att på så vis minska störningsrisken. Underbara fåglar i alla fall och jag vill varmt rekommendera ett besök. Senare hördes vårens första svarthätta sjunga några strofer vid Välakärret.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, April 14, 2005 at 19:25:17 (CEST)

I Mariastaden 13 april såg vi bl.a. brunkärrhök ad hane, kattuggla ropade vid 3G-masten, steglits 2 ex. gransångare 1 sj.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Thursday, April 14, 2005 at 00:05:20 (CEST)

Brogårda våtmark kl:19:00 För oss årets första svala, 1 ladusvala kom plötsligt i tubfältet när jag tittade på gråkedoppingarna som var 6 st i kväll, 1 st Rödbena, 6 st Gravänder,3 st Skärfläckor. Annars en del gräsänder, sothöns, vipor och knölsvanar. Inga Nilgäss syntes till. Medobs.Klas H.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, April 13, 2005 at 21:58:07 (CEST)

050413 En eftermiddagstur gav bl.a. följande: Ornakärr, 1 hona Blåhök o 3 rastande Tranor. (Ingen som sett ugglorna än?) Stenkrossen, 2 Svarthakedoppingar i sommardräkt. Amerikanska Bläsanden var kvar i Höganäs 2-300 m söder om hamnen.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, April 13, 2005 at 18:08:06 (CEST)

13 April. På turne i nordväst. Farhulsviken,34 skärfläckor,1 myrspov,1 vitkindad gås,3-4 skäggmesar samt en vattenrall,på Rönnen ganska fågeltomt,dock 2 kustsnäppor. Brogårda våtmark,1 par årta,2 par skärfläckor,1 gluttsnäppa, samt 3 vackra nilgäss!!
Martin Ekenberg
- Wednesday, April 13, 2005 at 14:04:37 (CEST)

13/4 Höganäs, söder om hamnen. Amerikansk bläsand kvar kl. 11.45.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, April 13, 2005 at 12:31:54 (CEST)

Hittade idag vid i0-tiden ett par PUNGMES,som uppenbarligen var i färd med att insamla bomaterial.Lokal:kärret vid Depågatan.Iaktag stor försiktighet,då kärret är litet och häckningsförsöken i omgivningarna misslyckats de sista 4 åren.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Wednesday, April 13, 2005 at 11:54:31 (CEST)

12 april. Under ett par morgontimmar vid Mistluren Kullens fyr sträckte vitkindad gås 120, sjöorre 200, svärta 4, smålom 90, havssula 21, tretåig mås 1, sillgrissla 38 och tordmule 1. Därtill 1 fiskgjuse och ett flertal dubbeltrastar.
Mats Peterz
- Tuesday, April 12, 2005 at 23:20:58 (CEST)

12 april - Dammarna Hasslarp
Mycket med änder; skedand ca 20 ex, bläsand 70 ex, kricka 40 ex, årta 1 par, knipa 12 ex, vigg 25 ex, gravand 20 ex. Gråhakedopping 13 ex, knölsvan 5 par.
Bland vadarna noterades skärfläcka 8 ex, mindre strandpipare 1 ex, strandskata 20 ex, enkelbeckasin 3 ex.
I rovfågelväg; brun kärrhök 1 par, ormvråk 2 ex och glada 1 ex.
Vid Maria Hage rastade ca 150 fiskmåsar på en åker. Flocken var så gott som "ren", endast några få skrattmåsar fanns med.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Tuesday, April 12, 2005 at 21:42:09 (CEST)

12 April. Kattvik på fm 1 stenfalk sträckte in,20 tal havssulor snurrade runt i bukten,annars väldigt lungt.Ripagården,3 par snatterand och 4 tordmular som rastade. Ranarpsstrand,2 par snatterand,35 vínterhämplingar,6 svarthakedoppingar samt skärfläckeparet tillbaka.
Martin Ekenberg
- Tuesday, April 12, 2005 at 20:46:48 (CEST)

12 april, på väg hem på cykeln upptäcktes en hane amerikansk bläsand strax norr om hamnen i Höganäs, den låg kvar vid 19-tiden.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, April 12, 2005 at 19:50:40 (CEST)

12/4. Sträck vid Hittarps rev mellan kl. 07.15-11.00: smålom 5, obest. islom 1 vintdr.(troligen vitnäbbad), bläsand 16, ejder 2300, sjöorre 427, småskrake 67, vit stork 1 märkt med radiosändare. Av rastare kan nämnas: havssula 4 samt tidvis en ung pilgrimsfalk. Senare vid Björkeröd kunde bl.a. mindre sångsvan, ladusvala, ropande mindre hackspett och gröngöling hittas.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, April 12, 2005 at 18:25:25 (CEST)

12/4 2st Turkduvor vid Gössarp som ligger mellan Jonstorp och Väsby.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, April 12, 2005 at 13:57:07 (CEST)

Tisdag 12/4.Eftersom KOF-forumet vilar,dristar jag mig att skriva detta här.Jag var inne på Guttsman Foto i Ängelholm,utförsäljning av kikare pågår till billiga priser p.g.a. affärens nedläggning.
Ingemar Persson
Munka Ljungby, - Tuesday, April 12, 2005 at 08:46:45 (CEST)

12 april, svart rödstjärt sjungande vid Bahnhof, Ängelholm.
Mats Ljunggren
- Tuesday, April 12, 2005 at 08:16:06 (CEST)

9-10/4 Rössjön Storlom, Rössjöholm 1 Storspov, Ängeltofta 2 Storspov, Ornakärr 2 Storvspov, 2 Gravand och en Räv med en nyfångad Sork, Kägleån 3 st Forsärla, Hjärnarp 2 Rödvingetrastar tillsammans med Björktrastar, Starar och en Häger i Hjorthägnet. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Monday, April 11, 2005 at 22:19:29 (CEST)

050410 Maria Park Helsingborg. Vit Stork verkar trivas i området. Sets dagligen sedan 3-4 dagar. Verkar hålla till i hästhagarna söder om parken. Samt gör sina flygturer lågt över hustaken.
Bengt Lundgren
Helsingborg, - Monday, April 11, 2005 at 11:09:54 (CEST)

10/3. Till gårdagens vår-exkursion på Rönnen slöt ett 30-tal personer upp. Vädret var i det närmaste optimalt, men kanske inte rent fågelmässigt. Trots detta kunde i alla fall de förväntade arterna hittas, skärfläckor, större strandpipare, sjungande sånglärkor och sädesärlor. Till mer oväntade arter kan räknas: hona blå kärrhök, honf. stenskvätta, enkelbeckasin och sträckande skogssnäppa. Tack, till alla deltagare för en trevlig dag.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, April 11, 2005 at 10:35:45 (CEST)

Sö 10 april. Allerumsskogen-Nällåkra, kvällsrunda: Ormvråk 1, Skogssnäppa 2 - och så - tre rastande tranor vid "Elisabetdammen".- Kan inte påminna mig att jag haft tranor på backen i detta område tidigare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 10, 2005 at 19:42:41 (CEST)

Sö 10 april, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla: Grågås 1 par Lovisetorp, Gräsand c 10, Ormvråk 6, Glada 1, Skogssnäppa 4, Gröngöling 1-2, Kungsfiskare 1 Hallabäcken, Forsärla 4-6, Korp 2, Stenknäck m 15, Gransångare 3
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 10, 2005 at 19:38:42 (CEST)

9 april. Krematoriet 12.15-12.45:Vit stork 1 ex som tillsammans med en ormvråk cirklade omkring runt gräsplanen söder om Krematoriet.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 10, 2005 at 19:34:27 (CEST)

10/4-05 Björkeröd (em): Ladusvala 1 stationärt över dammen.Smådopping 1 och Gröngöling flitigt ropande.Sparsamt med trastar.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, April 10, 2005 at 18:45:41 (CEST)

Helsingborg 2005-04-10 "Mina" turkduvor väntar tillökning! På Jönköpingsgatan i Helsingborg ligger en duva i boet och en sitter utanför. Jag är så glad att jag kan följa detta par från första parkett!
Lise-Lotte Persson
Helsingborg, - Sunday, April 10, 2005 at 18:33:49 (CEST)

10 april. Hittarps rev kl 06:15-08:00. Sträck. Ejder 550, Sjöorre 65, Havssula 2-3 ad. Kl 11-12 med Bengt. Ormvråk 4, Blå kärrhök 1 honf.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, April 10, 2005 at 15:37:45 (CEST)

10 April. Vasalt. På en kortare promenad på Vasaltsheden mötte vi ett par Stenskvätta , en Enkelbeckasin, Hämpling (>4 ex) och många Ängspiplärkor. Uppe vid parkeringen mötte vi dessutom en grann hane Ringtrast. Medobs: Håkan Karlsson
Sara Henningsson
Helsingborg, - Sunday, April 10, 2005 at 14:49:28 (CEST)

Torsdag 7/4. På väg till jobbet vid 7-snåret på morgonen observerades en Turkduva i södra delen Jonstorp.
Gert-Ove Johansson
Jonstorp, - Sunday, April 10, 2005 at 14:36:01 (CEST)

10 april. Vallåkra, turkduva 1 par
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, April 10, 2005 at 14:01:52 (CEST)

10 april. Ljungabolet kl. 12:50 2 STJÄRTMESAR visade upp sig
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 10, 2005 at 13:01:13 (CEST)

10/4 06.15-08.00 Hemmeslöv; 1 fiskgjuse, 3 ad havssula - inget str. att tala om 08.30-10.00 Rålehamn; 2 ljungpipare, 1 silltrut, 13 vinterhämpling, 3 stenskvätta, 5 ad havssula
Leif Dehlin
- Sunday, April 10, 2005 at 11:38:16 (CEST)

9/4-05 Rönnen (13.00): Utanför Kof-stugan fiskade Fisktärna 4,Kentsk tärna 1.Skedand 3 hanar.Vid Stenkrossen 1 respektive Skägg-,Gråhake- och Svarthakedopping alla i praktdräkt. Höghult:Glada dagligen och Brunhök 1-2 hanar vid mossen.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, April 10, 2005 at 01:53:21 (CEST)

9 april. En brandkronad kungsfågel höll mot kvällningen till i den lilla dungen på östra sidan banvallen ca 500 m om vattenmöllan. Ett par stenskvättor på det nysådda fältet intill.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, April 09, 2005 at 19:26:28 (CEST)

9 april. Vid fagning av Föreningen Söderåsens Naturs ängsmark vid Åvarp kunde vi samtidigt njuta av bl a gröngöling, trummande o ropande mindre hackspett, spillkråka o st hackspett. Vid Brogårda våtmark sågs bl a 8 gråhakedoppingar.
Bengt Hertzman
- Saturday, April 09, 2005 at 19:12:20 (CEST)

9/4 SANDÖN, KLÖRENSIDAN: Småskrak 2par, Strandskata ett femtiotal, mycket ejder. Den fuktiga ängen: Kricka 24ex, Enkelbeckasin 5ex, Sångsvan 1ex, Vipor flera par, Sånglärka. Skogen mot parkeringen: Grönsiska 10-tal, Gärdsmyg 1ex, Kungsfågel 2ex, Spillkråka 2ex.FARHULT: Myrspov 11ex, Skärfläcka 13ex, Större Strandpipare 3ex.
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, April 09, 2005 at 17:49:41 (CEST)

9/4 Rydebäck. Turkduva 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 09, 2005 at 16:42:22 (CEST)

8 april Sträck vid Västhamnen 06.35 - 11.35: Ejder 635, Sjöorre 1440, Havssula 44 (1 subad - resten ad), Smålom 10, Storlom 2, Småskrake 11, Bergand 3, Svärta 15, Labb 2, Skäggdopping 2, Dvärgmås 2
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, April 09, 2005 at 12:37:56 (CEST)

Lörd. 9/4 -05. Noterbart från Sandön under morgontimmarna. 6 ex ad havssulor uppehöll sig under en timmes tid i de inre delarna av Skälderviken. Medobsare Tommy M.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 09, 2005 at 12:35:48 (CEST)

9/4 08.20 Ängelholm. Äntligen!! KUNGSFISKARE vid Ängavångens å-krök! Tack till er som så vänligt delat med er av tips om observationsplats av Kungsfiskare.
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Saturday, April 09, 2005 at 08:55:30 (CEST)

8 april, Sandön 18.30-19: en fisk/silvertärna, 2 par bergänder, 1 skedandhanne, 1 gråhakedopping, 9 kärrsnäppor, 8 skärfläckor samt ett knappt 100-tal ejdrar som drog runt över Skälderviken i den småkalla kvällen.
Thomas Wallin
- Friday, April 08, 2005 at 20:38:18 (CEST)

8/4 Rålehamn/Gröthögarna 15.30-17.30. 30 havssulor, 28 nästan helt utfärgade och 2 ex 3K, drog rakt söderut.Övrigt; 37 småskrak,23 smålom, 1 storlom, 5 fisktärna, 5 tordmule, 3 tobisgrissla, 1 gråhake och gott om hämpling i buskmarkerna.
Leif Dehlin
- Friday, April 08, 2005 at 20:25:47 (CEST)

8 april: Storken som sågs igår, hade flyttat sig och sågs söder om Mariastaden under eftermiddagen idag, rapporterar av Suzanne Rosenqvist.
Från tomten idag bl.a. glada, brun kärrhök, en gammal hane som jagade söder om och tornfalkparet på plats i bolådan.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, April 08, 2005 at 19:11:55 (CEST)

7 april. Ängelholm. Klitterhus. kl 12:30-13:15 GRANSÅNGARE som sjöng. > 200 EJDRAR flög runt över Skälderviken.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 08, 2005 at 10:08:44 (CEST)

8 april vid Krematoriet, Hbg: Hussvala 1 ex, strandskata 2, storskrake 1 par, knölsvan 1 par, rörhöna 3 ex samt en massa gräsänder.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Friday, April 08, 2005 at 09:11:16 (CEST)

7 april Sträck vid Västhamnen 06.45 - 12.45: Ejder 2175, Sjöorre 1450, Svärta 3, Bergand 4, Bläsand 18, Grågås 2, Smålom 4, Storlom 3, Skäggdopping 5, Havssula 11, Labb 1 mörk, Småskrake 8, Storskrake 3, Sillgrissla 1, Skärfläcka 4, Duvhök 1 juv, Brun kärrhök 1. Därutöver sågs Steglits 1, Tornfalk 1 hanne, Pilgrimsfalk 1 hanne
Lars Brunkman
Helsingborg, - Thursday, April 07, 2005 at 22:32:31 (CEST)

7 april, Rönnen. Snatterand 2 hannar och en hona på utsidan av spetsen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, April 07, 2005 at 22:23:26 (CEST)

2005-04-07. 1 st ringmärkt stork (vänster ben, röd-svart-grön ring) vid dammen Kungshultvägen, Maria-staden kl 17-17.30. Ingrid o Björn Ekelund, Christer Strid
Ingrid Ekelund
Helsingborg, - Thursday, April 07, 2005 at 19:49:43 (CEST)

7/4 BRUNNBY: På trädgårdens gräsmatta uppehöll sig en trastflock innehållande Rödvingetrast 16ex+Björktrast 4ex och Ringtrast 1ex.
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, April 07, 2005 at 19:25:09 (CEST)

7/4 Helsingborg. Morgonrundan med hunden. 2st. Sidensvansar.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Thursday, April 07, 2005 at 15:42:25 (CEST)

6.april.Hasslarp.En stenfalkshane flög snabbt över dammarna på f.m.En blåhökshane seglade över fälten.Över Kattarps station svävade 2 glador.
Kjell.D.Högström
Hbg, - Thursday, April 07, 2005 at 09:13:11 (CEST)

6 april. Ca 08.30 sträckte en hane vitnackad svärta söderut tillsammans med en sjöorre vid Hittarps rev. Bra aktivitet på sjöorre och smålom kl 8-09.30
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, April 06, 2005 at 22:09:30 (CEST)

Ons den 6 april. Domsten 17:00-19:45: Ejder 2232ex, sjöorre 82ex, kustlabb 1ex, kentsk tärna 1ex, havssula 3ex. Medobsare: Johan S & Thomas S.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, April 06, 2005 at 20:40:37 (CEST)

6 April.Hemmeslöv 16.15-18.15,stod vid Stensåns mynning en stund på em,ca 730 ejder sträckte in över land,likaså gjorde ladusvala 1,jorduggla 1,ljungpipare 6,rastade gjorde bergand 37,alfågel 24,samt 4-5 havssulor som drog runt i bukten.
Martin Ekenberg
- Wednesday, April 06, 2005 at 20:07:37 (CEST)

6 april. Ljungabolet. Stötte upp årests första MORKULLA i skogen i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, April 06, 2005 at 18:08:50 (CEST)

5 april. Sträck vid campingklubben söder Domsten mellan 06.30-10.30 samt 16.30-18.30 gav följande. Ejder 5680, Sjöorre 455 på fm senare på em sågs stora flockar som oroligt flög runt i sundet. Sångsvan 21, M. sångsvan 15, Bläsand 76, Smålom 44, Svärta 8, Skäggdopping 2, Gråhakedopping 2, Kricka 14, Skedand 6, Fisk/silvertärna 1, och bland rovfågar sågs Sparvhök 5, Ormvråk 22, Fjällvråk 1, Glada 1 och Fiskgjuse 2
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, April 06, 2005 at 16:34:26 (CEST)

6 april. På morgonen 1 ex. svarthätta, hane i trädgården på Pålsjö Östra. Vid kl.10.30 en mindre flock steglits på Fredriksdals Friluftsmuseum.
Lars Linderström
Helsingborg, - Wednesday, April 06, 2005 at 14:10:01 (CEST)

6 april, Hittarps rev 0900-1030, mycket sträckande sjöorre och en del ejdrar. Övrigt; bläsand, gravand. Kullen 1100-1200; +75 skäggdopping, 2 smålom
Magnus Persson
Ängelholm, - Wednesday, April 06, 2005 at 13:30:46 (CEST)

Lite smått o gott från ett besök i Hasslarp den 5/4: Blå Kärrhök - hanne, Brun Kärrhök 5 st, varav 1 adult hanne, Bläsand, Skedand 3 par, Kricka, Gråhakedopping, Skärfläcka, Rödbena, Skogssnäppa, Sävsparv & Ängspiplärka. Bodil & Stig Forsberg, medobs. Birgit Lindell.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, April 06, 2005 at 11:48:49 (CEST)

6 april Ljungabolet 2 st steglitser
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, April 06, 2005 at 11:03:56 (CEST)

6 april Svart rödstjärt sjöng idag på morgonen vid Ängelholms järnvägsstation
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, April 06, 2005 at 10:32:56 (CEST)

6/4 Hemmeslöv 06.30-09.15. 1100 ejder i mindre grupper, 177 smålom, 1 mörk kustlabb, 1490 sjöorre - många fler längre ut i bukten, 17 alfågel, 104 bläsand,5 ad havssula, 7 fisktärna och 1 mindre korsnäbb
Leif Dehlin
- Wednesday, April 06, 2005 at 10:14:36 (CEST)

5 april. Under kvällen hördes sjöorrar vid flera tillfällen hemma från tomten i Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 06, 2005 at 07:37:32 (CEST)

5/4-05 Sandön (16.00-18.00):Rastande bl.a Silvertärna 1,Kentsk tärna 2,Myrspov 11 varav 2 halvt sommarröda hanar,Kustpipare 1.Vid Själrönnen Stjärtand 2 par,Skedand 2 par,Bergand 2hanar+1 hona.Mycket Sjöorre i och ovan Skälderviken.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Tuesday, April 05, 2005 at 23:09:44 (CEST)

2005-04-05: På väg till arbetet sågs nu på morgonen en hane blå kärrhök mellan Ugglarps broar o Munka-Ljungby.
Per Venhagen
Össjö, - Tuesday, April 05, 2005 at 08:13:44 (CEST)

4 april. Sträck vid Hittarps rev 06.00-13.00 samt mellan 14.30-19.30. Dagens art var utan tvekan sjöorre som sträckte med smått otroliga 13260 ex. Nytt dagsrekord för lokalen och det förra på 8090 ex noterat 1998 rök all världens väg!. Av övriga sträckare kan nämnas bl a, smålom 51, storlom 1, skäggdopping 16, gråhakedopping 2, vit stork 1, bläsand 156, kricka 60, stjärtand 36, skedand 6, snatterand 6, ejder 9790, havsörn 1, glada 6, brunhök 1, blåhök 1, ormvråk 114, fjällvråk 7, fiskgjuse 5, sparvhök 33, tornfalk 1, stenfalk 1, kustlabb 5, dvärgmås 3, trana 12 samt skogssnäppa 4. Bland rastarna kan nämnas svarthakedopping 1 samt 3 par snatterand. Medobsare var Oskar samt tidvis Bengt o Johan. Under dagen gjorde undertecknad och Oskar en avstickare till Hasslarp. Här sågs en tidig hussvala.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 04, 2005 at 22:23:32 (CEST)

4 april kl 21.30: just nu sträcker sjöorrar över Sockerbruksområdet i Ängelholm - fina små visslingar hörs från den mörka kvällshimlen.
Thomas Wallin
- Monday, April 04, 2005 at 21:29:57 (CEST)

4 april:På sträckan Mariastaden-Sofiero-Thalassa-Mariastaden: 4-5 gransångare, st hackspett två revir. Vid Krematoriet 1 par storskrake, rörhöna på bo.
På tomten på Pilfinksgatan en stenskvätta, hona.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden Helsingborg, - Monday, April 04, 2005 at 21:23:21 (CEST)

4.4 Farhult (kvällen); Vita storken kvar (ringm), skärfläcka 47 ex, myrspov 18 ex, vattenrall hördes. Sandön; Kustpipare 2 ex. Medobs H Nordius.
Anders Lindén
Ä-Holm, - Monday, April 04, 2005 at 21:11:08 (CEST)

2.4 Kägleån, söder om Benmöllan. 2 par forsärlor och ytterligare en hane.
Anders Lindén
Ä-Holm, - Monday, April 04, 2005 at 21:05:33 (CEST)

4 april Västhamnen 06.30 - 13.30: Ejder 2825, Sjöorre 6865, Svärta 2, Bergand 6, Vigg 2, Knipa 7, Brunand 10, Bläsand 38, Kricka 30, Stjärtand 4, Småskrake 5, Salskrake 1, Smålom 30, Storlom 20, Skäggdopping 4, Dvärgmås 1ad + 1juv, Fisktärna 6, Storspov 2, Grågås 6, Vitkindad gås 158, Brun kärrhök 1 hona, Svart rödstjärt 1 sj, Sädesärla 6
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, April 04, 2005 at 19:34:51 (CEST)

3 april Gåsebäcks industriområde 07.00: Svart rödstjart 1 sj hanne. Sjöng från en lyktstople och lät sig ej störas. Vackert och välkommet! Västhamnen 07.10 - 13.30: Ejder 2935, Sjöorre 2490, Svärta 2, Bergand 8, Vigg 6, Knipa 4, Bläsand 12, Kricka 8, Storskrake 2, Småskrake 11, Salskrake 1 par, Smålom 9, Storlom 3, Sångsvan 2, Mindre sångsvan 3, Grågås 10, Sädgås 2, Vitkindad gås 42, Trana 6 str NO, Sparvhök 2 str O, Svart rödstjärt 1 sj, Sädesärla 4
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, April 04, 2005 at 19:25:23 (CEST)

Mån den 4 april. Hasslarp: En ladusvala flög omkrinng vid Hyllingedammen på eftermiddagen, Årta 1par i mellandammen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, April 04, 2005 at 19:17:44 (CEST)

4 april. Ängelholm,Haradal En brunglada sträckte åt nordost kl 11.30
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, April 04, 2005 at 11:54:50 (CEST)

sönd 3 april. Riktigt go vårstämning i Klöva Hallar-ravinen med trastflockar, lekande ormvråkspar, blåsippor och mängder av fjärilar mellan de sista snöfläckarna. I bäcken 1 strömstare och minst 4 forsärlor. Vidare bl a ca 75 rödvingetrastar, 1 spillkråka, 4 sj trädkrypare o 3 mindre korsnäbbar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, April 04, 2005 at 08:26:40 (CEST)

3:de April Hemkommen på tomten sågs: Grönfink, Domherre, Talgoxe, Blåmes, samt en Hämpling kvittrade som hastigast förbi.
Henrik Nilsson
Arild, - Sunday, April 03, 2005 at 23:19:19 (CEST)

3 April Årets första Sädesärla syntes vid Nabbens hamn. Till antalet var de fyra stycken. Tre Gravänder, 2 hanar + en hona. Tretio talet Ejdrar vid Nabben samt tiotalet väster om Röda hallar. Nitton Skäggdoppingar simmade förbi på sin färd mellan Skäret och Arild. Vid jordbrukslandskapet norr om Nabben synes en blå kärrhök majestätiskt svava fram.
Henrik Nilsson
Arild, - Sunday, April 03, 2005 at 23:12:17 (CEST)

3 april.Morgonvandring vid Förslöv-Hålehall gav följande.Trummande Mindre hack 1,Klyande Gröngöling 2,Gransångare 3,Skogsduva 2sp,Sparvhök 1,Ormvråk 10 tal,Trana 9,Skogssnäppa 1sp,Järnsparv 3,Rödvingetrastar 40tal,och Stenknäck 6 st.Medobs.Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 03, 2005 at 22:05:04 (CEST)

3/4 och en rapport från Laholmsbukten efter några timmar på morgonen och några på kvällen. Ejder 600 snurrade mest runt i bukten på morgonen, 1100 på kvällen. 68 sångsvan, 9 mindre sångsvan, 14 grågås och en trädlärka str mot norr. Bland rastande fåglar märktes bl.a 61 kricka, 7 årta, 2 stjärtand, 41 bergand, 2 salskrake, 4 alfågel och 1 gråhake. 1 kentsk tärna. Kvällen avslutades via Lya med en fin närobs av hornuggla. Medobs under del av f.m. Lasse Karlsson och kvällen Thomas Wallin
Leif Dehlin
- Sunday, April 03, 2005 at 21:33:33 (CEST)

Sönd. 3.4 Dagen började på balkongen där en kungsfågel rastade på fönsterbläcket och lät sig villigt fotograferas. I farhult räknade jag bla in 50 skärfläckor, 2 vitkindade gäss. I vasskanten gick en vit stork och från vassarna hördes både vattenrall och skäggmes. En forsärla flög över. I Danhults dammar var de bruna kärrhökarna på plats. Ingelsträde våtmark bjöd framåt kvällen på både stjärtandspar och ett skedandspar. Två storskarvar fanns som vanligt där.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, April 03, 2005 at 21:05:02 (CEST)

3 april. Sträckräkning vid Hittarps rev fram till 13.15. Bl a noterades, mindre sångsvan 25, vitkindad gås 79, smålom 22, havssula 1 ad, bläsand 305, kricka 31, stjärtand 10, skedand 4, bergand 7, brunand 2, sjöorre 4386, svärta 3, ejder 5857, glada 1, brun kärrhök 1, ormvråk 22, fjällvråk 2, fiskgjuse 3, dvärgmås 1, fisktärna 1 samt skogssnäppa 3. Bland rastarna även idag 2 par snatterand samt en vinterhämpling. Medobsare - Mårten, Oskar, Patrik S, Johan mfl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 03, 2005 at 21:00:24 (CEST)

Sönd. 3/4-05. Tillägg till Henriks obsar från Sandön sönd. förmiddag. Fick sällskap av en sjönsjungande järnsparv och rödhake intill flaggstången. En tur ner på Rönnen började med en turkduva vid Heljarödsgården och en sjungande gransångare. Ute på Rönnen, årets första stensvätta.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 03, 2005 at 20:17:04 (CEST)

lörd 2 april. En runda i Hjorthagen-Maglaby kärr på Söderåsen gav en del trevliga obsar som: 1 sp gröngöling, 2 sp skogsduvor, 1 skogssnäppa, ca 25 stenknäck, 2 forsärlor, 1 sj järnsparv, 1 fjällvråk, 2 sj + 4 rast dubbeltrastar. Kvällningen tillbringades i det fina Körslättsområdet där 1 dragande morkulla, 2 (varav 1 sp) enkelbeckasiner, 2 tranor, 2 duellerande spillkråkor och 1 ropande kattuggla gav go stämning. Några nedslag till gav bara en kattuggla och ropande str vitkindade gäss och sjöorrar i okänt antal under stjärnorna. Medobs Kent Ivarsson, Tommie Sandberg o Martin Persson.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 03, 2005 at 19:55:58 (CEST)

3 April.Ekeberga Påarp.Trana 14 str N.kl 17.00.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 03, 2005 at 17:49:57 (CEST)

3 april. Sandön och Själrönnen 08.45-10.30. Förutom Rolf H och Tommy M även bergand 1 par, skedand 3, kustpipare 2, kentsk tärna 2, skogssnäppa 2 samt en sträckande trädlärka. Dessutom 9 tranor som lyfte från Klörenängen och sträckte norrut.
Henrik Johansson
- Sunday, April 03, 2005 at 16:49:02 (CEST)

Sön den 3 april. Hasslarp: Årta 1par, Brushane 1ex, skogssnäppa 2ex, skärfläcka 2ex, Nilgås 2ex. medobsare: Bengt A
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, April 03, 2005 at 14:35:16 (CEST)

050402: Berga industriområde: St standpipare 1 par och steglits 3-4 ex.
Brogårda våtmark: Gravand 12 ex, Gråhakedopping minst 9 ex, Smådopping 1 ex, Kricka minst 12 ex, Bläsand 1 par och Brunand 1 par. Dessutom bra med Knipa, Vigg, Gräsand och Sothöna.
I vadarväg hittade vi Rödbena 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Storspov 1 ex, Strandskata 4 ex och Enkelbeckasin 4-5 ex. Det mest överraskande var dock en stork som kom nerdimpande från ingenstans, stannade kvar i 10-15 minuter och gav sig iväg igen. Den var märkt med traditionell ring på vänster ben. Ingen färgmärkning. Tyder väl på en en från utlandet kommande fågel. Intressant!

Vi körde vidare till Dammarna Hasslarp som vanlgt bjöd på en variation: Skärfläcka 2 ex som simmande sökte föda "på djupt vatten". Strandskata 32 ex, Rödbena minst 3 ex, Skogssnäppa 1 ex, Enkelbeckasin 3 ex. Bland rovfåglar Ormvråk, Brun kärrhök 2 par och Glada 1 ex. 3 par grågäss vilket väl innebär häckning i år igen, Brunand 1 par, Årta 1 par, Bläsand 1 par, Kricka ca 25 ex, Gravand 10-12 ex, Vigg drygt 30 ex. Bra med Sothöna och Knipa. Gråhakedopping minst 12 ex. Slutligen för vår dels årets första stenskvätta en hane.
Christer Strid och Björn Ekelund
Maria staden, Helsingborg, - Sunday, April 03, 2005 at 09:43:06 (CEST)

2 april, Kullens fyr 06:30 - 09.30, bl.a. mindre sångsvan 95 rast som senare str mot NO detta ökades på med 26 + 5 + 11 med samma sträckriktning, en flock om ca. 200 smålommar str. ut ur Skälderviken, dubbeltrast 80 str. medobs Karl-Göran N. Vid Strandbaden rastade 26 mindre sångsvanar 12:00 dessa sträckte åt NO 12:40. På åkern nedanför Krapperup 3 stenskvättor på efterm.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, April 02, 2005 at 20:14:46 (CEST)

2 april. Sträck vid Hittarps rev/Domsten fram tom 18.00. Sträck av bl a, smålom 21, skäggdopping 24, vitkindad gås 181, bläsand 241, stjärtand 20, kricka 41, skedand 8, bergand 11, sjöorre 4278, ejder 11400, kungsörn 1 trol 2K, brun kärrhök 3, blå kärrhök 2, glada 5, ormvråk 75, fjällvråk 4, sparvhök 18, duvhök 1, fiskgjuse 7, kustlabb 1 mörk samt dvärgmås 3 ad. Bland rastarna kan nämnas 2 par snatterand. Medobsare idag var bl a, Henrik, Mårten, Johan, Patrik S o W, Mats R, Bengt m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 02, 2005 at 20:01:28 (CEST)

2 mars, 11:50 - 16:10 Ugglarps Broar. Stjärtand 1 par, Bläsand ca 10, Kricka >100, Glada 1-2, Sångsvan 21, Storspov 15-tal. Det var jävligt svårt att få syn på änderna. Tvärtemot vad Thomas W sade så blev det minst 10 km promenad och 2 h och 30 minuters letning samt obsavstånd på som bäst 350 meter. Till råga på detta kraftigt värmedaller. Hittarps rev 17-18. Kärrsnäppa 1, Rödbena 8, Ejder 200, Strandskata 100, Större Strandpipare 2.
Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, April 02, 2005 at 19:33:48 (CEST)

2 april kl.19.00 Pålsjö Östra. En järnsparv i trädgården just nu, äter rester av vinterns solrosfrön.
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, April 02, 2005 at 19:08:02 (CEST)

2 april. Ljungabolet. Årets första SÄDESÄRLA kom i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 02, 2005 at 16:58:05 (CEST)

Lörd. 2/4-05. Efter förmiddagens skådning vid Sandön tog jag en tur till bäcken strax norr om Margretetorp. Minst 3 st forsärlor i fullt vårbestyr. Några rödvingetrastar gjorde mej sällskap i skådandet.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, April 02, 2005 at 14:43:56 (CEST)

2 april Elineberg, balkongskådning 08.40 - 09.55: Ejder 1100, Sjöorre 1025, Stjärtand 2, Vigg 4, Alfågel 1, Glada 2 str O, Pilgrimsfalk 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, April 02, 2005 at 14:30:16 (CEST)

1 april VÄSTHAMNEN 07.35 - 13.45: Ejder 4890, Sjöorre 1820, Labb 1 mörk, Knipa 6, Sångsvan 52, Svärta 2, Snatterand 2, Bläsand 2, Storlom 3, Smålom 5, Fiskgjuse 2 str O, Grågås 6, Vigg 9, Trana 6 str O, Forsärla 1 RÖNNOWSKA SKOLAN: Glada 1 str O
Lars Brunkman
Helsingborg, - Saturday, April 02, 2005 at 14:26:38 (CEST)

Lörd. 2/4-05. Noterbart från Sandön tidig morgon.1 ex SILVERTÄRNA, 1 ex kentsk tärna samt 2 ex kustpipare. Medobsare Tommy Malmberg.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 02, 2005 at 12:53:47 (CEST)

Hittarps rev, 1/4 18:38-20:00. Inga av de rastare Mårten angivit sågs. Däremot minst 7 spelande st. strandpipare.
Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, April 02, 2005 at 09:04:23 (CEST)

1 april. För full koll på sträcket vid Hittarp kan det löna sig att variera obsplatsen. Området vid beredskapsmuseet, Djuramossa är framför allt en god lokal på hösten. Med sydliga vindar som idag pressas rovfågel- och transträcket norrut och en stor del av de siffror Mårten redovisat iaktogs idag härifrån.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, April 01, 2005 at 22:43:21 (CEST)

1 april: vid Råle hallar/Tjällran sträckte 27 vitkindade gäss och 52 sångsvanar mot NO på förmiddagen. Mer stationära var 20 sjöorrar, ca 15 tobisgisslor, en stenskvätta o ca 10 enkelbeckasiner. Nästan ingen rörelse på ejdrarna. Vid Dagshög 6 tordmular och 20 tobisgisslor och vid Grytskär ca 400 ejdrar. Kl 19.45 sträckte ca 30 mindre sångsvanar mot norr över Sockerbruksområdet i Ängelholm.
Thomas Wallin
- Friday, April 01, 2005 at 22:41:31 (CEST)

1/4 Sträckbevakning vid Hittarp 6.00-18.30. Äntligen lite fart på ejdrarna då 15 635 räknades in. Bland dessa smålom 12, storlom 1, skäggdopping 10, sångsvan 180, mindre sångsvan 4, vitkindad gås 18, bläsand 22, skedand 3, sjöorre 2150, svärta 2, salskrake 1 par, småskrake 11, skärfläcka 5 samt kentsk tärna 1. Rastade vid revet gjorde mindre sångsvan 17, vitkindad gås 5, bläsgås 2, snatterand 1 par, pilgrimsfalk 1, silltrut 1 samt snösparv 1. Rovfågel- och transträcket tog fart under eftermiddagen och observerades både från revet och Djuramossa: trana 378, havsörn 2, fiskgjuse 9, glada 4, ormvråk 270, fjällvråk 4, brunhök 5, blåhök 3, sparvhök 80 samt stenfalk 1. Dagens medräknare var Henrik E, Johan, Henrik J och Patrik W.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, April 01, 2005 at 20:22:54 (CEST)

1 april, Ängelholm. Vid bron vid Rönnekyrkan: 1 st spelande Mindre Hackspett, vid bryggan öster om Ängavångens å-krök: 1 st Mindre Hackspett, hona.Medobservatör: Göran Cederwall
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Friday, April 01, 2005 at 18:06:25 (CEST)

1/4 Vid en lunchrunda med hundarna nerom Välakärret i dag såg jag 3 st Ormvråkar (varav en mycket ljus) ligga och segla över kärret tillsammans med en hona och en hane Brun Kärrhök. Jag stötte dessutom upp en Dvärgbeckasin som lyfte bara en meter framför mig.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, April 01, 2005 at 16:20:27 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-05-01 av Thomas Wallin