Observationer augusti 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


31 aug. En heldag vid Hittarps rev med bevakning från 05.40-17.30. Bl a sträck av, svarthakedopping 1, bivråk 91, ormvråk 12, brunhök 22, blåhök 3, glada 1, fiskgjuse 9, sparvhök 129, tornfalk 25, stenfalk 4, roskarl 6, gulärla 920, forsärla 4, trädpiplärka 280, nötkråka 9 och mindre korsnäbb 22. Värt att nämna är nötkråkorna som kanske är på gång liksom sträckförsök av större hackspett (4 ex) samt spillkråka (1 ex). Till obsarna från Sandön ikväll kan tilläggas 2 stationära kungsfiskare i åmynningen.

Thomas Svanberg
- Wednesday, August 31, 2005 at 22:14:18 (CEST)

31 augusti. Vid SANDÖN (18.00-19.45) rastade bland annat: svartsnäppa 3, rödbena 2, skogssnäppa 1, grönbena 1, gluttsnäppa 1, sandlöpare 1, enkelbeckasin 15, mosnäppa 2, drillsnäppa 1, myrspov 3. Gott om starar som kom in för övernattning i vassarna. Vid halv åtta kom en fågel som troligen var en ung rosenstare. Den sågs alltför kort tid för en säker artbestämning. Det var även gott om övernattande måsar och trutar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, August 31, 2005 at 20:16:45 (CEST)

31 aug. Ett par timmars skådande vid Maglaby kärr. Det som gladde mest var 3 nötkråkor, längesen senast. I övrigt lite rovfågelsträck, 8 bivråkar, 10 ormvråkar, 1 fiskgjuse, 4 bruna kärrhökar och 5 glador. Rastande enkelbeckasin och skogssnäppa. I Kärreberga hördes igårkväll 3 kattugglor.
Bengt Hertzman
- Wednesday, August 31, 2005 at 14:52:24 (CEST)

30/8 SANDÖN: Kustsnäppa 3ex, Myrspov 2ex, Storspov 31ex RÖNNEN: Grågås oräkneliga, Vitkindad gås 42ex,Kanadagås 15ex, Snögås 1ex, Svartsnäppa 2ex, Myrspov 16ex, Storspov 40-tal, Kentsk tärna 1ex, Pilgrimsfalk 1ex
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, August 31, 2005 at 10:58:05 (CEST)

29 aug vid Rönnen på eftermiddagen, 6 mosnäppor, 4 unga mindre strandpipare, 5 småsnäppor också av 2005-års årgång, 5 kustsnäppor, samt en hiskeligt massa grågäss ca. 2.500ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 29, 2005 at 21:50:35 (CEST)

29.8 Mycket gott om vadare på kvällen vid Svanebäcks rev. Kärrsnäppa 25, kustsnäppa 20, småsnäppa 2-3, roskarl 5, brushane 3-4, kustpipare 3, myrspov 2, drillsnäppor, gluttar och st strandpipare mm. Från Hittarp den 27:e kan nämnas en sträckande honfärgad "stängshök" som mycket väl kan ha varit en stäpphök.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, August 29, 2005 at 21:26:58 (CEST)

27/8. En snögås vit fas hittades bland grågässen på Rönnen. Den var kvar 28/8.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 29, 2005 at 11:01:05 (CEST)

28 aug. Brogårda våtmark. En juvenil Roskarl var dagens överraskning. Dessutom Smådopping 8 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, August 28, 2005 at 19:49:14 (CEST)

28.8 En ung fjällabb Kattvik kl 10 och ytterligare en mot väst plus två obestämda från Båstad hamn kl 11.45. 2 unga dvärgmåsar och glest vadarsträck med bla 3 kustpipare, 2 sandlöpare. Minst 12 sandlöpare vid Skummeslöv strand.
Johjan Stenlund
Viken, - Sunday, August 28, 2005 at 18:35:32 (CEST)

28/8 Rålehamn 06.00-10.00. 5 1K dvärgmås och 1 ad ljus kustlabb mot söder i övrigt ung. som 27/8.
Leif Dehlin
- Sunday, August 28, 2005 at 12:06:33 (CEST)

27 aug. Klöva Hallar. Väldigt fågeltomt men en intressant obs, 1 ungfågel av mindre hackspett
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Saturday, August 27, 2005 at 20:43:27 (CEST)

27/8 Rålehamn.06:15-11:00. Mindre vind än förväntat men trots det en go´ förmiddag. Sydstr. arter; bl.a. 5 kustpipare, 8 roskarl, 11 kustsnäppa, 1 sandlöpare, 10 myrspov, 1 kustlabb, 3 obest. labb där 2 sannolikt var fjällabb och ett glest men kontinuerligt str. av kentsk tärna. 1 gråhake och 253 ljungpipare rastade.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Saturday, August 27, 2005 at 13:05:34 (CEST)

24 augusti. Ringmärkning i Hasslarp 05.00-12.00. En hyfsad dag med 68 nymärkningar av 18 arter. Vanligast rörsångare (ca 20), kärrsångare (ca 15) samt lövsångare (ca 10). Av udda arter i fångsten kan nämnas 1 törnskata, 1 näktergal, 1 enkelbeckasin samt 1 svartvit flugsnappare. Övriga observationer vid dammarna idag var bl.a. 1 gammal pilgrimsfalk, 2 småfläckiga sumphöns samt 1 rödstrupig piplärka.
Mats Rellmar, Kristian Linde
Hbg, - Wednesday, August 24, 2005 at 20:31:36 (CEST)

23 aug 2005. Inte mycke rörelse vid Kullens fyr på morgonen. 2 forsärlor och ett 30-tal korsnäbbar kan nämnas.
I Björkerödsdammen visade 1 ung vattenrall upp sig och 1 vigghona hade fyra små ungar. Över Berget drog 2 nötkråkor mot öster. Invasion på gång?
Mats Peterz
- Tuesday, August 23, 2005 at 12:34:51 (CEST)

23/8. En juvenil Dvärgmås stod på Sandöns sydspets i morse. (8:00)
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, August 23, 2005 at 12:11:15 (CEST)

KOF:s ARTRACE 3.9. Använder mig av detta forum för att påminna om det traditionella artracet som går av stapeln lördagen 3.9. Valfri startid from kl 00.00 och avslut kl 16.00 med samling vid KOF-stugan Rönnen. Anmälan kan göras till undertecknad.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, August 22, 2005 at 21:35:35 (CEST)

22 augusti; Sandön på morronen bl.a. Smalnäbbad simsnäppa 2 unga individer, ännu yngre var 4 dunungar av vattenrall som sprang bland vassen tidvis visade sig även en av föräldrarna. 25 spovsnäppor, 47 kustsnäppor samt 3 snatteränder.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 22, 2005 at 11:49:01 (CEST)

21 aug. Förslöv. Göktyta 1,Törnskata ett par med 5 ungar,Mindre hackspett 1,Nötkråka 1 och Mindre korsnäbb 4
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, August 21, 2005 at 21:37:12 (CEST)

21 aug. Lite bättre rörelse idag vid Hittarp. Bl a sträck av följande, bivråk 100, brun kärrhök 12, fiskgjuse 15, tornfalk 4, stenfalk 2 och tobisgrissla 1. Bengt, Mårten o Peter S medobsare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 21, 2005 at 21:26:31 (CEST)

20 aug. Sträck under dagen vid Hittarps rev. Bivråk 3, fiskgjuse 3, brunhök 5, blåhök 2, sparvhök 43, stenfalk 1, tornfalk 1, kricka 27, skedand 1, tobisgrissla 1, gulärla 640 och mindre korsnäbb 6. Medobsare Bengt, Mårten m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 21, 2005 at 21:23:37 (CEST)

21 aug. Lite lugnare i Hasslarp idag med 52 nymärkningar av hela 18 olika arter. Därtill en främmande kontroll av en ung rörsångare med svensk ring. Av udda observationer kan nämnas småfläckig sumphöna 1, pilgrimsfalk 1 och forsärla 1.
Henrik Johansson
- Sunday, August 21, 2005 at 13:07:02 (CEST)

20/8 Dagens ringmärkning i Hasslarp var möjligen den bästa dagen sedan verksamheten drog igång för tio år sedan. Ett nytt dagsrekord sattes med 106 nymärkningar av 17 arter där rörsångare (30), kärrsångare (19) samt lövsångare (17) dominerade. Två nya märkarter kunde föras till listan i form av en ung citronärla som blev dagens stora överraskning samt en grönsångare som länge varit en efterlängtad art. Av dagens observationer kan tre småfläckiga sumphöns som sågs i gryningen i en av nätgångarna nämnas. Vid näten idag Mattias O, Mats R samt Henrik J.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, August 20, 2005 at 21:19:34 (CEST)

Lördag 20/8 Under ett kort besök vid KOF-stugan sträckte en gammal Havsörn in över Rönnen, även 2st Bivråkar passerade med riktning mot Hittarp.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, August 20, 2005 at 20:54:39 (CEST)

18/8. På morgonen när jag stod och spanade på vadare från betongbryggan vid Sandön, upptäckte jag en liten svart dununge med ljus näbb, som sprang omkring i vasskanten på Sandöns södra strand. Så småningom dök också modern upp, en Vattenrall, och de båda drog sig in i vassen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, August 19, 2005 at 10:25:49 (CEST)

18 augusti: riktigt gott om vadare på Sandön ikväll, oskygga dessutom!!: 60 kustsnäppor, 10 spovsnäppor, 5 sandlöpare, 3 småsnäppor, 40 kärrsnäppor och 3 brushanar. Tidigare på eftermiddagen 1 roskarl och ca 20 vitkindade gäss på Rönnen samt ca 40 sydsträckande bivråkar och vid Farhult/Jonstorp
Per Muhr o Thomas Wallin
- Thursday, August 18, 2005 at 21:43:55 (CEST)

Tomtskådning under kvällen gav bl.a brunhök 1 ad hane som jagade över fälten. Svart rödstjärt 1 ex som födosökte på vår gräsmatta. Turkduva 3 str S. Dessutom rörelse på gul- och sädesärla, trädpiplärka, hämpling och steglits.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, August 18, 2005 at 21:16:06 (CEST)

Onsdag 17 augusti. Gårdagens exkursion på Rönnen blev en lyckad till ställning, både fågelmässigt men kanske framförallt vädermässigt. Tjugotalet personer deltog och med 18 arter vadare, levde exkursionen upp till förväntningarna som vadareexkursion. Ute på revlarna på öns västsida sågs ett par vackra myrspovar i sommardräkt. Lägre in i viken stod några kustsnäppor och en spovsnäppa i den mer svårbestämda vinderdräkten. En roskarl gäckar nog en hel del då den står lågt ut i tången. På väg bort mot Lilla viken ses en svatsnäppa komma flygande i en rödbeneflock. Lika så drar en skogduva förbi som hastigast. I Lilla viken ges senare bättre observationer av många arter, bl.a. ses en flock vitkindade gäss och en brushona. Tack till alla deltagare för en trevlig kväll. Exkursionsledarna, Lennart Engman och Mikael Olofsson
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, August 18, 2005 at 18:48:01 (CEST)

17/8 Lönhult 9:30. På en åker stod 57 st Ljungpipare. Både adulta och juvenila.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, August 18, 2005 at 13:21:06 (CEST)

16/8 Gråläge 17:00 - 18:00. Tornfalk 4 ex, Kustsnäppa 5 ex, Roskarl 1 ex, Skogssnäppa 1 ex, Drillsnäppa 2 ex, Rödbena 6 ex och Brushane 1ex. Farhult 18:45 1 st juv. Mindre korsnäbb.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, August 17, 2005 at 11:50:11 (CEST)

Tisdag 16 aug. På sträck vid Hittarps rev under förmiddagen noterades: brunkärrhök 2, bivråk 1, ormvråk 3, lärk/aftonfalk 1(med mus i klorna, talar väl för...), tornfalk 1, sjöorre 40 samt enstaka gulärlor och trädpiplärkor. Bland rastare kan nämnas 2 mosnäppor,1 kärrsnäppa, 1 grönbena och ca 130 storskarvar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, August 16, 2005 at 18:15:43 (CEST)

14 augusti. Kvällstid på Rönnen rastade myrsnäppa 3ex, mosnäppa 15ex, småsnäppa 1ex, spovsnäppa 3ex, svartsnäppa 6ex, kustsnäppa 8ex, gluttsnäppa 2ex, tornfalk 3ex, rödbena 13ex. Dessutom gott om grönbenor, enkelbeckasiner, drillsnäppor, storspovar. Vid Sandön högvatten och därmed ont om vadare. 100-tals små- och medelstora flockar av stare samlades i vassarna. Medobs: Robert Bertilsson.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, August 15, 2005 at 00:16:32 (CEST)

Kollade in sträcket från tomten under förmiddagen. När det gäller rovfåglarna blev vi inte riktigt kloka på vad dom ville. Flera rörde sig i riktning NO när det kanske borde vara motsatsen. Ett 20-tal bivråk, några ormvråkar, sparvhök och brunhök styrde i vart fall kosan mot södern. 3 ljungpipare kom också flygande över. I övrigt bl.a. sädes- ch gulärlor, några enstaka steglits samt ganska bra med tornseglare.

Men det som drog till sig blicken i första hand var dock ett par rapphöns som kom på besök vid två tillfällen under dagen och hade i släptåg minst tolv ungar!!

Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, August 14, 2005 at 22:07:25 (CEST)

14 augusti: I Farhultsviken bl a smalnäbbad simsnäppa 3 juv, ett 60-tal kustsnäppor, 5 spovsnäppor, mosnäppa 1 och fiskgjuse 1 ex, kalasande på en stor skädda. I lilla viken Rönnen bl a myrsnäppa 1 ex, 5 spovsnäppor, 5 svartsnäppor, 1 småsnäppa och 3-4 mosnäppor. Medobservatör Ingar Olsson.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Sunday, August 14, 2005 at 21:20:42 (CEST)

14 aug. Sträck vid Hittarps rev 05.30-15.00. Bl a noteras, bivråk 78, ormvråk 22, brunhök 20, blåhök 2 hanar, fiskgjuse 6, sparvhök 24, tornfalk 1, lärkfalk 1, dvärgmås 1, kustsnäppa 4, brushane 21, forsärla 1 samt mindre rörelse på gulärla och trädpiplärka. Bland rastarna kan nämnas 3 roskarlar. Bengt medobsare samt tidvis Peter S och Mårten.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 14, 2005 at 20:40:14 (CEST)

13 aug. Vid revet norr om G:a Viken fanns en fin ansamling vadare på kvällen bl a innehållande, kärrsnäppa 90, spovsnäppa 4, småsnäppa 1, kustsnäppa 24, sandlöpare 6, roskarl 7 och större strandpipare 62.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 14, 2005 at 20:35:45 (CEST)

14/8. Vid Stenkrossen rastade två myrsnäppor och fyra spovsnäppor. Nämnas kan att båda arterna är mycket ovanliga på lokalen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, August 14, 2005 at 17:39:02 (CEST)

14 aug.- Ringmärkning i Hasslarp från gryning till lunch. Totalt 78 nymärkningar av 13 arter, bl.a. trädpiplärka och härmsångare vilka fångas med ett fåtal individer per år. En rörsångare som ringmärktes 2001 och avlästes i juli -03 kontrollerades även idag. Till detta kan nämnas att en ung mindre hackspett lät sig studeras vid märkplatsen samt att 12 smådoppingar fanns i mellersta Fleningedammen. Medentusiast: Mårten Müller.
Henrik Johansson
- Sunday, August 14, 2005 at 14:49:34 (CEST)

14 Augusti.Fågelcirkeln. Sandön.Storskarv 200,Knölsvan 20,Häger 1,Grågås 450,Kanadagås 14.En vit gås troligen tamgås, Strandskata 20,Tofsvipa 150,Större strandpipare 4, Kustpipare 1,Enkelbeckasin 12,Storspov 25, Myrspov 2,Skogsnäppa 1,Rödbena 6,Svartsnäppa 2, Gluttsnäppa 2,Kustsnäppa 1,Kärrsnäppa 4,Sandlöpare 4,Fiskgjuse 1, Fisktärna 3,Kensk tärna 5.Skäggdopping 6.Gravand 4. Rönnen.Grågås 1000,Vitkindad gås 31,Kricka 25, Brun kärrhök 2honf, Fiskgjuse 1,Strandskata 5, Större strandpipare 15,Enkelbeckasin 15,Storspov 4, Grönbena 15,Drillsnäppa 8,Rödbena 2,Gluttsnäppa 4,Kustsnäppa 1,Småsnäppa 2,Kärrsnäppa 5,Spovsnäppa 2,Brushane 8,Skärfläcka 2,Kensk tärna 10,Stare 200.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 14, 2005 at 13:07:43 (CEST)

Ikväll kom 11 större strandpipare sträckande SV över tomten. Tidigare idag höll en kull törnsångare till i buskagen och någon enstaka steglits flög förbi.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, August 13, 2005 at 23:36:16 (CEST)

13 augusti. På stranden mellan Sibirien och Klören rastade under eftermiddagen en flock innehållande 6 roskarlar, 6 kustsnäppor och 3 sandlöpare.
Rune Johansson
Ängelholm, - Saturday, August 13, 2005 at 19:19:23 (CEST)

13 aug. En ung svart rödstjärt i och runt trädgården på Kungsgården i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Saturday, August 13, 2005 at 19:16:53 (CEST)

12/8 Hittarps rev 07:30 rastade bla 2 spovsnäppa, 1 kustpipare, 1 småsnäppa och 1 1K kustsnäppa.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, August 12, 2005 at 10:36:41 (CEST)

En kungsfiskare passerade under Sockerbruksbron i Ängelholm vid 5-tiden idag.
Thomas Wallin
- Thursday, August 11, 2005 at 18:41:44 (CEST)

11/8 Rålehamn 05:15-07:30. Mot söder bl.a. 5 kustpipare,19 st.strandpipare,9 strandskata och 10 kricka. 2 kustlabb och 3 obest.labb drog åt SV 06:00. Efter en lyckad häckningssäsong kan vi väl snart förvänta oss fjällabb utmed vår kustremsa också.
Leif Dehlin
Munka Ljungby, - Thursday, August 11, 2005 at 12:47:40 (CEST)

11/8 Hittarpsrevet på lunchen: Skräntärna 1ad+ 1juv, Kentsk tärna 2+2, Spovsnäppa 4ex, Kärrsnäppa 15ex, Drillsnäppa 19ex, Skogssnäppa 2ex, Rödbena 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, August 11, 2005 at 12:22:07 (CEST)

9 augusti. Något senkommet rapporteras att den chilenska bläsanden sågs i söndags 7/8 på östra sidan av Rönnen. Samtidigt i viken innanför fanns 50ex av vitkindad gås. På Sandön rastade bland andra vadare 3ex av sandlöpare.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, August 09, 2005 at 21:59:52 (CEST)

9 aug. Lärkfalkarna i Laröd har efter en anonym inledning av sommaren återigen genomfört en lyckad häckning. Idag uppehöll sig tre ex nära boplatsen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, August 09, 2005 at 10:23:47 (CEST)

8 augusti, Sandön: På öns västra sida vid 06:30 stod två skräntärnor, 1 ad och 1 ungfågel där fanns också 1 ung svarttärna, ca. 25 kentska tärnor varav hälften var ringmärkta, på väg ut till ön grymtade en vattenrall vid brofästet.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 08, 2005 at 16:12:54 (CEST)

7 aug. Rovfåglarna börjar lämna landet. Några timmars spaning på förmiddagen vid Hittarps rev innnan ovädret drog in västerifrån resulterade i bl a, bivråk 4, ormvråk 1, brun kärrhök 5, blå kärrhök 1 hane, fiskgjuse 1 och tornfalk 1. Medobsare var Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 07, 2005 at 19:16:29 (CEST)

7 aug. Hasslarp mellan kl. 04.30-11.30. Bra fart på rörsångare och kärrsångare med 24 respektive 16 märkta. Totalt ringmärktes 66 fåglar av 10 olika arter vilket var säsongens hittills näst bästa dag. Inga sällsyntheter dock men arter som näktergal, trädgårdssångare och ärtsångare är alltid trevliga att stifta bekantskap med. Tyvärr ingen brunglada idag, endast den välbekanta brunkärrhöksfamiljen där ungarna detta år verkar lyckats ungå bli ringmärkta.
Henrik Johansson
- Sunday, August 07, 2005 at 15:07:50 (CEST)

6/8 Sandön. Skräntärnan kvar på e.m. Den stod på Sandöns södra strand, men var uppe och fiskade i Vegeåns mynning vid flera tillfällen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, August 06, 2005 at 23:06:35 (CEST)

5 augusti: 8 mandarinänder simmade i ån vid Västra kvarn i Skälderviken, minst en forsärla smög i strandkanten. Vid Råbocka campingplats ett tidigt meståg med bla tofsmes, svartmes och talgoxar. En småspov, en kustsnäppa, 6 rödbenor, 2 enkelbeckasiner sträckte i det tilltagande regnet vid Rålehamn på Bjäre mellan kl 16-18. En duvhökhona drog förbi och ca 70 kentska tärnor fiskade i Laholmsbukten. Medobs vid Råle var Leif Dehlin.
Thomas Wallin
- Friday, August 05, 2005 at 23:23:43 (CEST)

5 aug.Förmiddagstur till Rönnen.Lite vadare. Dock sågs Kustpipare 1,Kärrsnäppa fåtal.Kustsnäppa 2, Mindre strandpipare 1 juv, Skräntärna 1 rastade på revlarna,Tobisgrissla 1 juv samt en gammal Pilgrimsfalk som gjorde en lov över ön.Medobservatörer Anette och Knut Strand
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, August 05, 2005 at 23:02:58 (CEST)

5/8 En BRUN GLADA tog höjd över dammarna i Hasslap och drog åt SV. /Sandön : en SKRÄNTÄRNA,plus ett par "KENTSKA" 3 st SVARTSNÄPPER en MYRSPOV och en 7-8 st, STORSPOVAR , några "GLUTTAR" och en BRUN KÄRRHÖK
Roland Nilsson
Ramlösa, - Friday, August 05, 2005 at 14:28:23 (CEST)

4 aug. Under kvällen sträckte inte mindre än 114 drillsnäppor vid Hittarps rev. Troligen nytt Skånskt sträckrekord!
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 04, 2005 at 22:09:14 (CEST)

4 augusti: 2 skräntärnor rastade på Sandön i kvällningen. En hel del vadare trots det höga vattenståndet: 1 kustpipare, 2 myrspovar, 1 sandlöpare, c 20 kärrsnäppor, c 25 gluttsnäppor och 15 drillsnäppor
Thomas Wallin
- Thursday, August 04, 2005 at 21:35:20 (CEST)

4 augusti. Ringmärkning vid Hasslarp fram till kl. 10.30. Totalt 63 nymärkningar av 11 arter. Rörsångare, kärrsångare, lövsångare och sävsparv dominerar fångsten och precis som det ska vara så här års är andelen ungfåglar hög. Allt fler av de fångade fåglarna är nu också ordentligt feta inför flyttningen söderut. I dammarna rastade för övrigt bl.a. vardera 2 ex av årta, mosnäppa och svartsnäppa.
Henrik Johansson
- Thursday, August 04, 2005 at 16:38:04 (CEST)

Glumslövs backar, 3 augusti. Inte någon ornitologisk sensation, men rätt trevligt ändå. På några av korna som betar i hagarna satt 5-7 ungstarar och plockade bort insekter medan korna idislade och njöt. Såg precis ut som när stararnas släckting oxhackare är på födosök i afrika. Jag har aldrig sett detta beteende hos starar tidigare, men det behöver ju inte betyda att det är ovanligt.
Mats Olsson
Helsingborg, - Thursday, August 04, 2005 at 11:06:44 (CEST)

3/8 Ute på Själrönnen satt en ad svarttärna kl 16:30.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, August 04, 2005 at 10:18:14 (CEST)

3/8. Två kungsfiskare fanns på Rönnens östra sida, varav den ena provade fiskelyckan i viken innanför stenbron. På Sandön stod två sångsvanar, där för övrigt igår sågs 4 fiskgjusar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, August 03, 2005 at 13:26:01 (CEST)

2 augusti. Ringmärkning vid Hasslarp kl. 04.30- 12.30. Bra fart på småfåglarna kring dammarna idag och all-time-high sattes med inte mindre än 100 ringmärkta fåglar! Notablet var bl.a. 42 kärrsångare (1 fågel från rekordet), 26 rörsångare, 1 svartvit flugsnappare, 1 näktergal och 1 enkelbeckasin. Fortfarande mycket låga antal av järnsparv, törnsångare och sävsångare. Bland övriga observationer märktes ffa 1 gammal pilgrimsfalk med 2 tiggande ungar som kortvarigt höll till i en av kraftledningsstolparna innan de flög söderut. Helsingborgsfåglarna? Med bland näten denna rekorddag var även Mårten M, Ulf S och Henrik J.
Mats Rellmar
Hbg, - Tuesday, August 02, 2005 at 21:59:00 (CEST)

2/8 Rönnen, fm: 13 myrspovar, 4 spovsnäppor, 2 mycket praktfulla svartsnäppor i sommardräkt, 4 kustsnäppor, 1 brushane, några små- och mosnäppor, grönbenor, gott om storspovar. Samt, förstås, kentska tärnor, enkelbeckasiner, 2 fiskgjusar och lite annat smått och gott. Sandön: bl a 6 myrspovar, 2 spovsnäppor, 2 kustpipare, 1 drillsnäppa, gluttsnäppor. Och samma fiskgjusar, som nu fiskade ivrigt - utan att få napp. Medobs: Gigi Sahlstrand och Göran Forsberg.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Tuesday, August 02, 2005 at 16:32:15 (CEST)

2/8 Söder om Råå hamn: Myrspov 3ex, Kärrsnäppa 4ex, Fisktärna 1ex, Kentsk tärna 2ex, Svart rödstjärt 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, August 02, 2005 at 14:41:33 (CEST)

1 aug.Idag vid middagstid såg jag en Lärkfalk slå en tornsvala över stortorget i Ängelholm.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, August 01, 2005 at 23:08:00 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-09-03 av Thomas Wallin