Observationer december 2005



Tillbaka till den aktuella obsboken


Lörd 31/12-05. Så var det dags för årets sista obsar. I Vegeå, sträckan mellan betongbron och båtklubben sågs under fm 3 ex rördrom. På Klörensidan jagade en blåhökshona och i trädtopparna spanade en tornfalk. Innan min ankomst såg Rolf även 1 varfågel. På Rönnens östra sida 1 sparvhök och 2 rödbenor. En mindre flock skärpiplärkor drog snabbt förbi. Till havs 2 alfågelhannar, 3 svarthakedoppingar och 1 gråhakedopping. Till sist önskar vi alla trevliga skådare vi mött under året ETT GOTT NYTT ÅR och på återseende.

Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 31, 2005 at 16:06:16 (CET)

Nyårsafton. Vid fältet ovan Torekovs reningsverk en stor flock fågel innehållande bl a, gulsparv, bofink, bergfink, lappsparv 1, trädlärka 6 och gråsiska 2. På och över havet sågs bl a, smålom 10, skäggdopping 1, gråhakedopping 2, svarthakedopping 1, sillgrissla 3, tobisgrissla 1 samt 1 hane blåhök vilken sträckte in från Väderön. Strax norr om Lerviks hamn sågs större piplärkan i sällskap med några ängspiplärkor. I området även en adult pilgrimsfalk liksom en flock med starar. På vägen ner mot Vistorps hamn sågs en flock om 40 snösparvar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 31, 2005 at 15:59:38 (CET)

31/12. Berglärka 3 ex. kvar söder om Ören i Strandbaden. Dessutom två snösparvar. En gammal pilgrimsfalk rastade på en åker vid Västraby. Igår sågs tre honor salskrake på Rönnens östra sida. Medobs idag: Lennart E, Anders och Linnea H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, December 31, 2005 at 11:55:57 (CET)

30/12 13.30-15.00 En promenad i solskenet längs strandkanten mellan LERHAMN och VATTENMÖLLAN och tillbaka längs banvallen gav följande: Gärdssmyg 1ex, Ängspiplärka 13ex, mycket rikligt med Bläs- och gräsänder, Tornfalk 1ex, Sångsvan 21ex och Ormvråk 1ex LOISEFRED: Snösparv 38ex, Sånglärka 5ex
Göran Möller
Brunnby, - Friday, December 30, 2005 at 21:58:35 (CET)

Fre 30 dec. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 5-7, Glada 2, Duvhök 1 ungf, Korp 8-10, Gärdsmyg 1, Stenknäck c 10, Stjärtmes 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, December 30, 2005 at 20:24:32 (CET)

30 dec. Strandbaden Ören, strax söder om på den snöfria delen av strandkanten sprang 4 berglärkor tillsammans med en snösparv vid 15-tiden, här fanns även 2 rödbenor och 5 krickor.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, December 30, 2005 at 18:00:41 (CET)

30/12: Dagen började i blåsten och snöovädret ute vid Torekovs rev. Utdelningen blev rätt klen med en hanne (3K) blåhök som långtsamt kämpade sig fram i motvinden på 20 meters avstånd. Tyvärr katastrofalt dåligt ljus. I övrigt hade vi bud på både vattenpip och jaktfalk men ingen av de visade sig tillräckligt bra/länge för att kunna artas säkert. Fortsatte ner till Torekovs reningsverk där vi hade 1 hane kricka och ett antal bläsänder. Därefter promenerade vi västerut från Lervik och stötte på den större piplärkan. Den följde sedan med ner till Lervik. Höganäs hamn: 1 Forsärla, 1 sädesärla. Lerbergets camping: 3 Hornugglor. Domsten: 35 snösparvar, 1 trädlärka och 10 ängspiplärkor. Medobs Jan Pettersson och Peder Winding. /DP
Daniel Pettersson
Laröd, - Friday, December 30, 2005 at 17:21:32 (CET)

30 dec på eftermiddagen; en rördrom vilade sig i vassen vid järnvägsbron över Rönneå (Ängarna) i Skälderviken. Dessutom 2-3 smådoppingar, ca 30 storskrakar, 1 spillkråka och 10 sidensvansar.
Thomas Wallin
- Friday, December 30, 2005 at 17:12:36 (CET)

30/12 Trots tveksamt väder blev det en fin Bjäredag som började i Torekov med 16 sidensvans . På en stubbåker vid nerfarten till reningsverket rastade ca 50 bo-bergfink o gulsparv tillsammans med 1 lappsparv och 5 trädlärka. Vid havet nedanför låg 1 ung toppskarv. 49 sädgås, 1 snösparv och 2 blå kärrhök passerade. 4 enkelbeckasin rastade. Vid Rammsjöstrand ca 50 ängpip, 23 stare, 1 sävsparv och 1 trädlärka. Avslutade med 5 enkelbeckasin i Lervik och 1 st. piplärka vid hamnen i Vistorp.
Leif Dehlin, Kjell-Åke Hall
- Friday, December 30, 2005 at 16:27:43 (CET)

29/12-05 Kvickbadet, Höganäs En rödbena drog söderut strax innan skymningen. Övernattar rödbenorna i Viken?
Niclas Jonzén
Höganäs, - Thursday, December 29, 2005 at 20:02:21 (CET)

28 dec. Norr om Domstens hamn fanns bl.a 4 trädlärkor och 2 rödbenor. Vid Kallis, Fria bad sågs senare en adult kaspisk trut.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 29, 2005 at 18:55:25 (CET)

29 dec: 5 sånglärkor kom "krypande" i snöyran. Trots allt lite glatt kvittrande. Runt tomten håller ca 150 gulsparvar till också idag. Även en del gråsiskor finns med. Tornfalken ryttlar över fälten.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, December 29, 2005 at 11:11:05 (CET)

29/12. En kattuggla var ute och flög i snöovädret nu på morgonen. Sågs på Kungsgårdsleden i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, December 29, 2005 at 07:00:29 (CET)

28/12-05 Rögledammen: Snatterand 1 hane.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, December 29, 2005 at 00:26:37 (CET)

28 dec.Vistorps hamn-Grytskär.Även idag sågs den Större piplärkan.Jag fick dock gå ända fram till Grytskär innan jag fann den tillsammans med ett 25 tal andra piplärkor de flesta ängspip men även ett par skärpiplärkor. Dessutom sågs på sträckan Enkelbeckasin 2,Stare 30+4,Rödbena 4,Gravand 2.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, December 28, 2005 at 15:21:23 (CET)

27 december: Direkt söder om Vistorps hamn i tångbankarna sågs även idag vid 14-tiden en större piplärka, nu endast tillsammans med 3-4 ängspiplärkor och en skärpiplärka.Den lockade livligt när den flög över mitt huvud. 3 rödbenor sågs även vid promenad ner mot Grytskären.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, December 27, 2005 at 19:18:52 (CET)

27 dec. På tångbankarna vid Lerhamns hamn en sädesärla och vid Vattenmöllan bl a, vattenpiplärka 1, skärpiplärka 6, ängspiplärka 25 och stare 22. Runt Höganäs hamn sågs bl a, smådopping 3, rödbena 1 och järnsparv 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, December 27, 2005 at 18:37:57 (CET)

26/12. Öster om Ornakärr, 10 sädgäss som jag bedömde vara av rossicus-typ, bilder i Galleriet. Lönhult 1 juv havsörn. Lerbergets camping 4 hornugglor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, December 27, 2005 at 09:37:22 (CET)

26/12. En kungsfiskare höll till i den stora dammen i Utvälinge. Kring Rönnen fanns en ad havsörn, en stjärtandhona, en gråhakedopping och en ad pilgrimsfalk. Vid Rögle gods satt en varfågel, och en annan i Välinge.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, December 27, 2005 at 06:49:47 (CET)

26/12 Kullabygden. Vid rönnen en havsörn, storspovar, hägrar med mera. Mellan Lönnhult och Stureholm två kungsörnar och en sparvhök. På vägen hem ytterligare en kungsörn strax norr om Mjöhult.
Karl Lycke
Viken, - Monday, December 26, 2005 at 22:22:43 (CET)

26/12 Som många andra blev vi först allt lite besvikna då Väderö-turen blev inställd, men detta kände vi inte så mycket av mot slutet av dagen. Vi gick först en tur längs kusten mellan Hovs Hallar och Gröthögarna. Två havsörnar flög förbi och rörde upp bland änderna (Gräsand, Bläsand och Kricka). En adult och en 2k+. En Enkelbeckasin stöttes. Bland annat även en adult hanne Blå Kärrhök, minst tre Ormvrågar, en Sparvhök, en hel del Korpar, Kungsfåglar och en mindre flock Gråsiskor sågs. Ute till havs en del 'Sillmular' samt mycket Havstrut, Fisk- och Skrattmås.

Vi åkte sedan till Vistorpshamn med avseende att gå mot Grytskär men fastnade direkt bland flockarna av piplärkor. Mest Ängspiplärka, minst en Skärpiplärka och en Större piplärka uppehöll sig runt Vistorpshamnen. Annars Rödbena (1), Sillgrissla (flera), Tordmule (minst 1) och Fjällvråk (1). Senare vid Grytskären även en Svarthakedopping bland alla Ejdrarna. Medobservatörer: Håkan Karlsson, Klas och Per Henningsson.
Sara Henningsson
Helsingborg, - Monday, December 26, 2005 at 19:58:23 (CET)

26 december; istället för vädrerövandring (för mycket vind från fel håll...) gick vi mellan Torekov och Dagshög och såg en snatterandhane, en pilgrimsfalk, en tretåig mås, och ca 30 snösparvar. Vid Grytskär 3 rödbenor. På morgonen tre blå kärrhökar (2 honor och 1 hane) runt Ängelholms flygplats och ytterligare en hane utanför Västra Karup. Medobservatörer: Mona o Bo Tuvesson, Kjell-Åke Hall
Thomas Wallin
- Monday, December 26, 2005 at 16:05:55 (CET)

25/12. En varfågel satt på en stolpe vid Höghult. Ytterligare en varfågel vid Bjärbolund. På Själrönnen satt en gammal havsörn. Revet i Jonstorp var tämligen lugnt dock spelade en storspov och två gravänder simmade i "lagunen". Medobsare var LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, December 26, 2005 at 16:04:17 (CET)

26/12 Tyvärr blev den planerade turen till Hallands Väderö inställd, så planerna fick läggas om. Vi gick i stället mot Torekovs rev, där 1 st adult havsörn fick alla änderna på vingarna. Vi såg också 4 st skärsnäppor och 4 st rödbenor. Sen for vi till Kattvik, där vi fick se en ung kungsörn sväva lågt över oss.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, December 26, 2005 at 15:11:18 (CET)

26/12. Igår så såg Håkan Dimmer en sparvuggla i ängelholm vid djurkyrkogården. Den fanns på motsatta sida mot djurkyrkogården det är bara att lyssna efter sura mesar.
Kristian Linde
Margretetorp, - Monday, December 26, 2005 at 14:14:08 (CET)

25 december. Den tredje vinterfågelräkningen för säsongen Laröd-Nellåkra-Döshult blev väldigt normal och fri från överaskningar. Kråkfåglar och mesar dominerade bl a med en artren flock på 25 talgoxar. Bland de totalt 30 arterna i övrigt:3 hägrar, 1 duvhökshona, 2 glador, 1 tornfalk, 2 fjällvråkar, 4 st hackspettar, 1 spillkråka och 6 sånglärkor. Sparvar och finkar saknades nästan helt.
Bengt Hertzman
- Monday, December 26, 2005 at 12:34:10 (CET)

26 december kl.11:15 Ljungabolet: Nere vid dammen kom en gråhäger och försökte landa på isen. Den gjorde otaliga försök, studsade och hoppade, men gav till sist upp och flög iväg. Vid fågelbordet den vanliga uppsjö av pilfinkar, gulsparvar,mesfåglar och ett tjugotal koltrasthanar, men i dag gästades vi även av två ringduvor. Större hackspett njuter av vårt späck vi hängt ut.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, December 26, 2005 at 11:42:40 (CET)

25 dec. Sandön: Rördrom flygande över vassen. Havsörn 1 ad som jagade sothönsflocken utanför ön. Storskrake 7 hanar 1 hona. Häger 5 ex, storspov 45 ex, gravand 4 ex och sidensvans 17 ex.
Höghult-Lönhult-Stureholm: Kungsörn 1 juv, sångsvan ca 200 och kanada-/grågås 3-4000 ex (uppskattningsvis 90% kanadagås).
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, December 26, 2005 at 11:08:59 (CET)

25 dec. N.Danhult på fm. bl.a 32 sädgäss där ca. 15ex hade karaktärer som förde tankarna till tundrasädgås (A. rossicus). Vid Höganäs hamn fanns idag två gransångare den stjärtlöse som setts under större delen av december samt en ny med stjärt, här fanns även 2 järnsparvar och en sädesärla.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, December 25, 2005 at 20:27:53 (CET)

22 dec. TOREKOVS REV: bl.a. en sädesärla, en ung havsörn, 6 rödbenor och ett 20-tal skärpiplärkor. ÄNGELSBÄCK: 8 rödbenor och ca 40 starar. VEJBYSTRAND: 1 ad havsörn, en stjärtandhanne, 300-400 bläsänder, ca 80 kärrsnäppor samt 6 rödbenor. Medobs: Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Friday, December 23, 2005 at 13:37:25 (CET)

22/12 Vid en lunchrunda med hunden i Bruces skog stod jag och spanade på några mesar och kungsfåglar när en sparvuggla dök ut ur ett grane, gjorde en misslyckad räd mot småfåglarna, och dök sen in i granet igen. Möjligen blev den distraherad av mig. I Bruces skog, som varmt kan rekommenderas, såg jag också en Spillkråka.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, December 22, 2005 at 14:50:35 (CET)

20 dec. En hanne snatterand i Rögledammen och en varfågel vid Rögle säteri.
Henrik Johansson
- Wednesday, December 21, 2005 at 10:59:37 (CET)

20 dec. Höganäs hamn i solgasset vid lunchtid 2 sädesärlor, 1 forsärla, 2 skärpiplärkor, 2 järnsparvar vilka samtliga försåg sig av de insekter som höll till på läsidan, på tångvallarna 2 rödbenor.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, December 20, 2005 at 18:33:25 (CET)

19/12. Idag besöktes vår trädgård i Jonstorp av en nötkråka som hämtade hasselnötter i ett närliggande buskage.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Monday, December 19, 2005 at 22:13:02 (CET)

19.12 Mycket örn i våra marker nu. I går en ung kungsörn söder om Farhult (se galleriet) och 2 havsörnar patrullerande längs Skälderviken. Idag en ad och en subad kungsörn vid Lönhult.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, December 19, 2005 at 20:43:35 (CET)

18/12 Parapeten Hbg: svart rödstjärt 2 ex.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Monday, December 19, 2005 at 16:21:08 (CET)

17/12. Stod och tittade på en ad havsörn som satt på en sten vid Rönnen och kalasade på en nyfångad and, när en stor falk kom lugnt inflygande från väster och landade på Rönnen. Jämfört med kråkor, som den vid ett tillfälle flög tillsammans med, var falken tydligt större. Ovansidan var grå och bröstsidan ljus med grovt tvärstreckade flanker. Oskarp mustasch, ljust ögonbrynsstreck och två diffusa ljusa fläckar i nacken. Stjärten var lång och nådde en bra bit nedanför vingspetsarna. Fågeln försvann inåt land, jagande på låg höjd söderut. Det mesta tycker jag talar för jaktfalk. Kanske är det samma fågel som sågs på Kullen 11/12. Som grädde på moset kom en kungsfiskare farande förbi högviltet.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 19, 2005 at 06:54:38 (CET)

18 december. En tur till Hallabäcken och Båvs stenbrott i vintrigt landskap och hyfsad lä mot den iskalla nordvästan. Bland det som vi såg fanns: 1 strömstare, 1 kattuggla sittandes i rykande skorsten vid Båvs gård, 3 glador, 10 sidensvansar, 9 stenknäckar och 9 korpar. Vid Maglaby kärr: 25 korpar och spillkråka. Medobservatör Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Sunday, December 18, 2005 at 22:37:35 (CET)

17 december. Kvidinge grustag, som vanligt gott om rovfågel men i övrigt tämligen lugnt förutom ett par stora gulsparvsflockar. glada 3, ormvråk 3, blå kärrhök 1 hane, fjällvråk 1, tornfalk 2-3 gulsparv minst 150. I skymningen ropade berguv i närheten. Medobservatör Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Sunday, December 18, 2005 at 22:31:23 (CET)

18 dec. Runt Hittarps rev bl a, gransångare 1, järnsparv 1, sidensvans 40 och gråsiska 10. Norr om Domstens hamn utmed stranden fanns 5 trädlärkor och 3 rödbenor. Slutligen en obs från Torshult där en vacker blåhöks hanne drog upp inte mindre än 24 skogsduvor från ett fält.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 18, 2005 at 19:31:49 (CET)

18/12. En kall nordan vid Rålehamn under f.m.. Bl.a 3 ad tretåiga passerade tillsammans med ett kontinuerligt SV-str av smålom. Mellan Torekov och Dagshög rastade en toppskarv en stund. I hamnen i Skälderviken 20 storskrake och 30 gråsiskor. I utloppet av Rönneå en smådopping.
Leif Dehlin, Thomas Wallin
- Sunday, December 18, 2005 at 18:12:30 (CET)

Sönd. 18/12 DAMMSHULT: 1 mindre sångsvan tillsammans med ett 50-tal sångsvanar KROPP: 1 blå kärrhök
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, December 18, 2005 at 16:39:50 (CET)

17 dec. Vid Råå hamn sågs under förmiddagen bl a, kaspisk trut 1 1K, kungsfiskare 1 och rörhöna 1. Svanebäcks revet, Viken på eftermiddagen gav, roskarl 1, rödbena 1, bläsand 10, stare 9 och ängspiplärka 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 17, 2005 at 20:14:23 (CET)

17/12 Sandön: 1 alkekung som kom flygande från väster och gick ner mellan Sandön och Själrönnen samt 1 hanne stjärtand. Stenkrossen: 7 svarthakedoppingar. Lerbergets camping: 3 hornugglor.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, December 17, 2005 at 18:30:42 (CET)

17/12. Kaspisk trut 1 1k (hanne), Kallis Fria bad, Helsingborg kl.10:30. Kunde studeras fint ner till ca 20 m, ända tills alla trutar blev ivägskrämda. Uppenbarligen delat intresse kring trutarna, för vissa är verkar det vara roligare att jaga iväg dem! Lite udda plats för skådning i vilket fall som helst.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, December 17, 2005 at 12:13:02 (CET)

16 dec.Förmiddagstur till Tjällran-Gråthögarna. Rapphöna 14,Skärpiplärka 6,Vattenpiplärka 1, Sidensvans 32,Tordmule 2,Tret.mås 1juv,Smålom flera,Havsörn 1 ungf,Duvhök 1,och Rödbena 1. Torekovs rev.Rödbena 8,Skärpiplärka 6,Ängspip-lärka 1.Bläsand 6 och Fjällvråk 1
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 16, 2005 at 13:19:32 (CET)

15/12-05 Rögledammen (15.30): Salskrake 1 hane + 2 honor, Bergand 1 hona och hela 12 Storskarvar.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, December 15, 2005 at 16:33:13 (CET)

15/12 Kullaberg. ca kl. 10:20 sträckte en grålira mot SV.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Thursday, December 15, 2005 at 12:57:22 (CET)

12 december: Råå hamn, söder om piren under sen förmiddag en 1K kaspisk trut och en 1K medelhavstrut, samma individ som rapporterades dagen innan.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, December 13, 2005 at 09:03:55 (CET)

10 december: Söder om Råå hamn sågs på förmiddagen en adult kaspisk trut och en 1K, dessutom en adult trut med karaktärer som gav misstanke om medelhavstrut.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, December 13, 2005 at 09:01:17 (CET)

12/12-05 (em) Höghult: Kungsörn 4 (3 juv och 1 ad) låg tillsammans över Rävatången (Den stora dungen mellan Höghult och Lönhult).Fjällvråk 1,Duvhök 1 och Tornfalk 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, December 13, 2005 at 00:50:27 (CET)

Månd. 12/12-05. Ett gäng på c:a 25 sidensvansar intog sin lunch i träden intill Mc Donald´s i Ängelholm.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Monday, December 12, 2005 at 12:44:57 (CET)

10 december. Ljungabolet 32 sidensvansar rastade i vår silvergran. 12 dec.Storsjön Tåstarp: storskrake 15 hanar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, December 12, 2005 at 10:54:28 (CET)

11/12. Lönhult: En ung kungsörn kalasade på en hare ivrigt uppvaktad av ett par korpar och några kråkor. En honf blåhök och en flock på 25 steglits flög förbi. Medobsare LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, December 12, 2005 at 08:54:48 (CET)

12/12. En hanne svart rödstjärt visade sig nu på morgonen på min arbetsplats på Åkerslundsområdet i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 12, 2005 at 08:11:16 (CET)

11/12. Vid Sandön fanns 53 storspovar och 14 strandskator. Vid Rönnen sågs 2 rödbenor, 1 kustpipare, 1 gravand och 1 rastande alkekung. Vid Stureholm satt 1 varfågel, och vid Ornakärr gick 1 mindre sångsvan tillsammans med sångsvanar (även 10/12). I Jonstorp lyfte 1 ad pilgrimsfalk, som mobbades av en sparvhök, från ett fält med ett byte i klorna, troligen en kaja.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 12, 2005 at 06:52:16 (CET)

11 dec. Under förmiddagen fanns minst 4 unga kaspiska trutar vid Råå hamn. Övrigt som sågs på lokalen var bl a, vattenpiplärka 1, skärpiplärka 1, rörhöna 1 samt rödvingetrast 1. På eftermiddagen en promenad i Vegeholm vilket gav en kungsfiskare i höjd med slottet. Den satt en kort stund på en utskjutande gren men drog senare nedströms.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 11, 2005 at 21:26:33 (CET)

11 december. Det första jag såg när jag tittade ut genom fönstret i morse var en pilgrimsfalk som kretsade över Tågaborg, Hbg. Nån av sydhamnsfalkarna? Senare en tur till Hilleshögs dalar där det tyvärr var ganska fågeltomt sånär som på 3 jagande fjällvråkar, 2 tornfalkar, några ormvråkar, 22 ängspiplärkor, ca 10 gråsiskor och 25 sidensvansar. I havet en flock på ca 120 sothönor.
Bengt Hertzman
- Sunday, December 11, 2005 at 20:51:25 (CET)

10/12. En spetsbergs gås, ungfågel rastade bland drygt 150 kanadagäss och 200 sångsvanar vid Stureholm på eftermiddagen. På samma plats dessutom en stor flock med ca 100 gulsparvar och 50 bergfinkar. Medobs: Lennart E.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 11, 2005 at 18:52:20 (CET)

11 dec. Havsfågelspan från Mistluren, Kullaberg kl. 08:30-10:00. Inte mycket fågel i rörelse över havet men nämnas kan 17 tretåiga måsar mot SV samt 1 ad havssula mot N. Kl. 09:45 uppenbarade sig en falk modell större i glidflykt längs nordvästra bergssidan. Första tanken när blotta ögat mötte fågeln var "här kommer väl en av bergets pilgrimsfalkar" men i tubkikaren framträdde något annat: Grovfläckigt bröst och tvärbandade flanker, gråaktigt, ganska kontrastlöst huvud och framförallt breda vingar med trubbig hand, bred, ganska lång stjärt och långt utskjutande huvud, en gammal JAKTFALK!!! Fågeln fortsatte i makligt tempo utan att slå med vingarna längs bergssidan och kom dessvärre ganska omgående in i det irriterande motljuset i sydost. Därefter drev den sakteligen österut i den friska vinden och försvann i motljuset bakom krönet bortåt fyren till. Med tanke på alla konstiga hybridfalkar som verkar vara i omlopp känns det rimligt att låta den förbli obestämd även om de ovan beskrivna karaktärerna ju entydigt talar för jaktfalk. Vi får väl hoppas att den ses igen och kan studeras lite bättre och kanske rentav fotodokumenteras. Vid Höganäs reningsverk rastade 1 honfärgad snösiska tillsammans med 50-talet gråsiskor. Vidare 1 forsärla i vanlig ordning och över havet 2 unga tretåiga måsar mot N. Längs väg 111 vid avtaget mot Laröd drog en flock om 30 snösparvar över vägen. Avslutning vid Råå hamn på eftermiddagen där 2 unga kaspiska trutar samt 1 ung medelhavstrut rastade på flytbryggorna inne i småbåtshamnen tillsammans med ca 250 gråtrutar. Bilder på medelhavstruten med kommentarer finns i galleriet på Svalan. Medobservatör hela dagen var Stefan Magnusson, Lund.
David Erterius
Lund, - Sunday, December 11, 2005 at 18:15:48 (CET)

10 December.Åvarp Söderåsen.Studiefrämjandet. Fågelcirkeln.Häger 1,Glada 1, Ormvråk 4,Kungsörn 1k, Morkulla 1,Spillkråka 1, Större hackspett 1, Gärdsmyg 4,Koltrast 10,Björktrast 50,Kungsfågel 25,Entita 3,Blåmes 5, Talgoxe 5,Nötväcka 10,Trädkrypare 2, Nötskrika 10, Korp 2, Bofink 1, Domherre 30.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 11, 2005 at 13:18:30 (CET)

10 nov. Rössjön. Vintern börjar nalkas: 17 sångsvanar varav 4 juv samt den vanliga otaliga mängd av gräsänder
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, December 11, 2005 at 10:38:03 (CET)

Tittade ut på morgonen den 7/12,där satt en sidensvans och åt på äpplen som jag hängt upp!!
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Friday, December 09, 2005 at 13:09:06 (CET)

Båstad, Erikstorp 8 dec kl 22.15 Berguven hördes från åskanten
Anders Markehed
Båstad, - Friday, December 09, 2005 at 08:41:28 (CET)

En berguv ropade igår 7 dec kl 21 vid åskanten Erikstorp. (Solbacken)
Anders Markehed
Båstad, - Thursday, December 08, 2005 at 13:09:35 (CET)

7 dec. Mölle. En sparvuggla avslöjades av småfåglarna bakom tomten sent på e.m. och kunde följas upp till Mölle mosse. På tomten en svarthätta hane fortfarande kvar. Ca 70 st sidensvansar kalasade på olvonbär.
Bert och Maivi Persson
Mölle, - Wednesday, December 07, 2005 at 23:02:42 (CET)

7 dec. Över vägbygget på väg 111 vid Berga industriområde passerade det vid 9 tiden en gammal havsörn på ganska låg höjd västerut.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, December 07, 2005 at 11:21:18 (CET)

6 december,Lerbergets kamping: 9 hornugglor
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, December 06, 2005 at 20:08:36 (CET)

5 december Lerbergets camping: 7 hornugglor.
Lars Mårtensson
Viken, - Monday, December 05, 2005 at 11:14:01 (CET)

Lörd 3/12 En ung Kungsörn passerade på när håll över vägen vid Lönhults gård.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, December 05, 2005 at 08:57:22 (CET)

Sönd 4/12-05. På "örnrundan" runt lunchtid var det tomt på örn. Dock sågs 5 ex ormvråk, 1 ex fjällvråk,1 ex blåhökshane och 2 ex snösparv.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Monday, December 05, 2005 at 07:37:24 (CET)

Sö 4 dec fm Vegeholmsskogen. Ormvråk 2, Duvhök 1 ungf, Spillkråka 1, St hackspett 1, M hackspett 1, Domherre 3, Gärdssmyg 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 04, 2005 at 21:45:40 (CET)

4 december: strömstare både vid Lunnamöllan i Munka Ljungby (ringmärkt) och vid möllan i Rössjöholm. I Rössjön även 2 brunänder och en sångsvan.
Thomas Wallin
- Sunday, December 04, 2005 at 15:37:40 (CET)

3 december: på stranden vid Klören fanns 12 strandskator och en kärrsnäppa i den gråa, bistra decembereftermiddagen
Thomas Wallin
- Saturday, December 03, 2005 at 16:11:03 (CET)

3 dec. Hittarps rev, eftermiddag. 1 ad Pilgrimsfalk stationär längst ut på Revet. 1 Dvärgbeckasin stöttes mellan diket och tången.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, December 03, 2005 at 15:29:22 (CET)

Lördag 3 december. I Rååhamn sågs under morgonen: 2 1k kaspiska trutar, 1 1k silltrut samt 1 adult trut med karaktärer åt medelhavstrut. Dessutom fanns två äldre gulbenta gråtrutar av sk. ”omissus-typ” på plats. Medobs: Peder W, Anders och Linnea H
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, December 03, 2005 at 13:15:42 (CET)




Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!



Tillbaka till den aktuella obsboken




© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-01-01 av Thomas Wallin