Observationer januari 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


31 januari. En rastande flock på ca 100 bläsgäss noterades invid Hasslarpsån från bron vid Välinge.

Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, February 01, 2005 at 20:38:38 (CET)

31 jan kl 15.45-16.30: På fälten mellan Lönhult och Viaköp fanns 6 olika grupperingar av gäss, mellan 3500 och 4000 kanadagäss, ca 500 grågäss, 30 - 40 sädgäss och på fältet utanför Lönhult fanns 102 sångsvanar varav 16 juv. På åteln satt en ormvråk och ett flertal kråkor och på marken intill satt en fjällvråk.
Ronny Svensson
Stureholm, - Monday, January 31, 2005 at 17:16:06 (CET)

31/1-05 Mjöhult:Turkduva 1. Höghult: Järnsparven stationär vid fågelbordet och en Varfågel i trädgården.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, January 31, 2005 at 16:23:05 (CET)

31/1-05.Sandön,10.25-11.00. Korp 1,bläsänder 2 hanar,storspovar 5,knölsvanar 12 ad,havstrutar 18 ad,gräsänder 99,blå kärrhök 1 ad hane jagade över vassarna,hägrar 2.

31/1-05.På morgonen observerade jag 4 Turkduvor vid Nyhemsområdet i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 31, 2005 at 09:28:03 (CET)

30 januari: en smålom, oljeskadad och ivrigt kliande sig, simmade i RÖNNEÅ vid Klitterhus vid lunchtid. Dessutom 10-15 storskrakar. På förmiddagen vid ÅVARP bla 8 stenknäckar och en glada. Medobservatörer: Studiefrämjandets och Bjäre Naturskyddsförenings fågelcirkel.
Thomas Wallin
- Sunday, January 30, 2005 at 19:57:44 (CET)

30 jan. En vattenpiplärka i tångbankarna vid Hittarps rev. Även gott om ängspiplärkor (35) och skärpiplärkor (15-20).
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 30, 2005 at 18:45:17 (CET)

30 jan. Promenad längs Rååån på em.Bland alla mesar och gräsänder, trädkrypare 1 ex.
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, January 30, 2005 at 18:26:12 (CET)

Sönd 30/1 SANDÖN kl 16:00 1 stjärtandhane innanför Själrönnen
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 30, 2005 at 17:28:13 (CET)

Sönd. 30/1 Första stoppet vid SANDÖN där vi såg 1 jagande sparvhök. Dock lyckades vi inte med rördrommen. Fortsatte upp på åsen, bl.a förbi Djurholmen dock utan att gå ur bilen. Dumt! Förödelsen i skogen är stor, särskilt uppe i Småland där vi såg stora områden som var helt avskogade. På återvägen stannade vi till i MUNKA LJUNGBY där strömstaren satt och sjöng på en sten. På KLÖREN såg och hörde vi gröngöling och spillkråka och i havet utanför urskildes bl.a. minst 5 bergänder. Vid RÖSAN kom 1 gammal, eller snarare nästan gammal, vitstjärtad havsörn som drog in över landet.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 30, 2005 at 17:23:32 (CET)

30 januari. Tidig morgon på KLÖREN där en gröngöling sågs och hördes. Vid parkeringen stötte jag ihop med Lennart Engman och Mikael Olofsson och tillsammans hittade vi en rördrom vid vägbron. Jag, L och M skådade sedan tillsammans resterande del av dagen. Först körde vi till SIBIRIEN och hade bl.a. talltitor, stjärtmesar och en tofsmes. Nedanför kyrkan i MUNKA-LJUNGBY var strömstaren på plats. Uppe vid RÖSSJÖN hade vi ett gäng sångsvanar vid den vinterutfodring som nu KOF tagit över efter snåla Ängelholms kommun. Uppe på DJURHOLMEN vandrade vi fram mellan stormfällda träd. Sista biten fram till tornet är rent skövlad och det tog lång tid att ta sig fram. Väl framme fick vi vår belöning i form av en "raahhande" nötkråka. Därefter styrde vi kosan mot TOREKOVS REV och i tången innanför revet satt en lappsparv. Vid stranden sågs även rödhake, järnsparv, stare och gott om piplärkor. En rastande tobisgrissla gladde också observatörerna.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 30, 2005 at 16:14:33 (CET)

Sönd 30/1-05. 1 blåhökshona jagade tätt över vassen vid mynningen Vegeå.
På Själrönnen en havsörn.
På Rönnen satt en obestämd falk.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, January 30, 2005 at 15:09:31 (CET)

30 jan. Pålsjö Östra En sparvhökshona har haft "fågelträdet" på Romares stiftelse, som bas för flera jaktförsök nu under förmiddan.
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, January 30, 2005 at 10:12:04 (CET)

29.1 Längs med järnvägen söder om Rögle stuteri hittades en snösiska tillsammans med gråsiskor i fröställningarna. Tät tågtrafik skrämde så småningom bort flocken. En pilgrimsfalk och två kungsörnar på samma plats.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, January 29, 2005 at 22:07:33 (CET)

29 januari. Spelande ljungpipare och sjungande berglärka i januari !? Ja det fick jag faktiskt uppleva i ett vintrigt landskap vid grustagen utanför Kvidinge idag. Två ljungpipare och en berglärka sågs och hördes. Norrlandskänslan förstärktes av fjällvråk och två flockar på totalt 17 gråsiskor. Annat kul i detta varierade landskap var en flock på uppåt 300 gulsparvar (den största jag någonsin sett i nv Skåne), 8 rapphöns, 2 glador och ett 10-tal ormvråk. I skogen trummade spillkråka.
Bengt Hertzman
- Saturday, January 29, 2005 at 21:05:35 (CET)

28 jan. I skymningen var det fint ugglespel vid Tingvalla intill Åstorp med 1 hoande berguv och 3 kattugglor. Snön och stjärnhimlen bidrog också till stämningen!
Bengt Hertzman
- Saturday, January 29, 2005 at 21:00:06 (CET)

Lö 29 jan. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla; Glada 1, Ormvråk c5, Sparvhök 1, Kattuggla 1 GEA, Spillkråka1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Varfågel 1, Korp 8-10, Steglits c5, Rödhake 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 29, 2005 at 18:29:02 (CET)

29/1-05.Klören,11.40-12.40. Strandskator 17,kärrsnäppor 20,storspovar 34,sångsvanar 17 subad + 17 ad,ormvråk 1,gråsiska 1.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, January 29, 2005 at 13:56:42 (CET)

29/1 På morgonen frös jag nästan två timmar vid Vikens hamn innan jag upptäckte vattenpiplärkan som setts här tidigare. Jag hade sällskap av ca 10 starar och medan jag väntade anlände sex snösparvar. På åkrarna norr om Himmelstorpsvägen (Kullaberg) födosökte minst 250 ringduvor. Bland dessa hittade jag två skogsduvor. Anders Henriksson
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, January 29, 2005 at 13:50:42 (CET)

Lördagen den 29 jan. Ca 10 ex Skäggmes vid båtbryggorna Vegeå, en bit uppstöms efter sista båtbryggan stod en rördrom och utanför Rösan låg Salskrake 2ex hanar & 1ex hona. Vid Stureholm en kungsörn och norr om Vikens hamn en vattenpiplärka.
Patrik Söderber
Laröd, - Saturday, January 29, 2005 at 12:54:19 (CET)

28 januari. Under eftermiddagen fanns mycket gäss vid LÖNSHULT och bland dem två bläsgäss. Vid 15.30 sågs en vacker hanne svart rödstjärt i tången vid norra pirarmen, vid norra inloppet, i NORRA HAMNEN, Helsingborg. Sedan körde jag upp i PÅLSJÖSKOG för att invänta kattugglan. Det tog fyra timmar innan den satte igång att hoa. Klockan 19.45 var kvicksilvret nere i minus 9 grader, burr.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, January 28, 2005 at 20:32:26 (CET)

28/1-05.Klören,10.05-10.35. Skäggdoppingar 7,strandskator 19,storspovar 41,sångsvanar 7 subad + 10 ad,storskrake 1 hane,vigg 1 hane,kärrsnäppa 1,ormvråk 1,storskarvar 11,ängspiplärkor 4.

Sven Johns udde,Skälderviken. Viggar 8 hanar,3 par småskrakar spelade,storskarvar 6,bläsänder 3 par + 1 hane,korp 1.
Hardy
Ängelholm, - Friday, January 28, 2005 at 15:33:26 (CET)

28/1 Välakärret. I det vackra vintervädret gick jag en runda på lunchen nerom Välakärret med hundarna. Där stötte vi en Morkulla.

28/1 Strövelstorp. 1 st Turkduva.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, January 28, 2005 at 13:03:49 (CET)

27/1 Åstorp. En andrahandsuppgift från en arbetskamrat. Hon har 2 st Turkduvor i sin trädgård på Ormastorpsgatan i Åstorp.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, January 27, 2005 at 10:30:29 (CET)

26 januari kl 10-11: tusentals gäss NO Lönhults gård. Några var kanadagäss. En kungsörn svepte över och hela gåsflocken lyfte samtidigt. En mäktig syn.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, January 27, 2005 at 09:01:50 (CET)

2004-01-26. På en runda vid Jordbodalen idag sågs minst 4 stenknäckar varav en sjungade. Dessutom 2 bergfinkar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, January 26, 2005 at 19:46:31 (CET)

Under eftermiddagspromenaden med hundarna hittade hustrun rördrommen sittande i solkasset mittemot båtklubbens stuga i Vegeå, efter en stunds studerande fick hundarna finna sig i att denna promenad hastigt tog slut då matte skulle hem för att hämta kameran samt ringa efter mig. Tillbaka igen efter några minuter blev rördrommen förevigad. Efter en timmes tid flög den ut mot myningen. I övrigt var det ganska fågeltomt då isen har lagt sig dels i ån men även en bra bit ut i havet.
Ann-Louise & PeO Tibemo
Utvälinge, - Wednesday, January 26, 2005 at 18:55:35 (CET)

26 januari. Vid VEGEÅ och då i området runt småbåtshamnen, strax uppströms åmynningen har rördrommen stått och solat sig, promenerat i vasskanten mm under åtminstone senare delen av eftermiddagen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 26, 2005 at 17:19:02 (CET)

26 januari. Åkte bussen förbi Fredriksdalsskolan vid pass kl.11. En stor flock björktrastar åt bär från träden.
Lars Linderström
Helsingborg, - Wednesday, January 26, 2005 at 14:25:02 (CET)

25.jan. Välarondellen:fjällvråk 1,Stureholm.spillkråka 1,snösparv 1,,tornfalk 1. Välinge:kungsörn 1.Sandön:(mkt is) smålom 1,skäggmes 2,häger 6,storspov 1.Jonstorp,Gamla vägen öster om byn stor ansamling av gäss som kom och gick, som mest>1000, hittade bara grå- och kanadagäss,men då flocken var tät och många vilade kunde nog ytterligare ngn art gömt sig i massan.Ornakärr:ängspiplärka 15.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Wednesday, January 26, 2005 at 10:16:20 (CET)

25/2 2005 kl.15.00 Promenerade en liten sväng längs stranden vid Görslövsåns utlopp i Jonstorp. Bitande kall vind. Då var det vinter i Skåne, trots allt. En ung Havsörn uppvaktad av ilskna kråkor drog förbi västerut. Minst 5 Storspovar vadade omkring på revlarna. Lite "spovjoddel" hördes då och då. Alltid lika trevligt att lyssna till.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, January 26, 2005 at 00:29:05 (CET)

25 januari kl 9:00-10:00. Ljungabolet. 20 cm snö. Strålande sol. Kall nordvästan. Vid fågelbordet: steglits 1, gulsparv 7, stenknäck 2, koltrast 12, bergfink 30, domherrehona och -hanne, större hackspett 1 hanne, grönsiska 4, blåmes 1, entita 1, pilfink 5-7, nötskrika 3, talgoxe 1, ringduva 1, ormvråk 2 (en helvit m mörka vingspetsar och stjärtspets),nötvecka 1, bofink 1, I Rössjön hade sångsvanarna kommit,26 st., just för sena för inventeringen
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, January 25, 2005 at 18:08:35 (CET)

2005-01-25 Nu är det vinter vid fågelbordet i trädgården. 6-7 domherrar som låter som vanligt, 1 bergfink, 3-4 bofinkar, pilfink och 2 präktiga stenknäckar förutom det vanliga mesgänget. Promenad i snålblåsten Häljarödsgården - Farhult,is 100 m ut, alfågel, svärta och en hane blå kärrhök
Per Muhr
Ängelholm, - Tuesday, January 25, 2005 at 17:07:35 (CET)

25/1-05.Tänkte räkna storskrakar i Rönneå Ängelholm idag.Det blev inte så många,endast 6 hanar + 3 honor.På sträckan fram till reningsverket fiskade 5 storskarvar och 1 häger flög förbi.3 nötväckor hördes i den snötyngda skogen och 2 större hackspettar(varav den ene trummade)Vid utloppet nära reningsverket fanns 96 gräsänder och en bit nedströms sågs 1 smådopping.15 sångsvanar i två flockar sträckte mot söder.
Hardy
Ängelholm, - Tuesday, January 25, 2005 at 15:26:19 (CET)

2005-01-24 Vid Vikens hamn fanns på eftermiddagen 1 vattenpiplärka tillsammans med 2 skär- och ca 30 ängspip. Därtill 1 sävsparv och 1 stare.
Mats Peterz
- Monday, January 24, 2005 at 17:47:21 (CET)

24/1 SVEDBERGA KULLE: Kungsörn 1ex, Korp 2ex HÖGHULT: Fjällvråk 1ex, Ormvråk 1ex RÖGLE DAMMAR: Sothöns, Vigg 12ex, Småskrakhona 1ex, Brunand 1ex SANDÖN: Grågäss 20ex, Hägrar 8ex
Göran Möller
Brunnby, - Monday, January 24, 2005 at 17:24:04 (CET)

24/1-05.Vilket härligt vinterväder att skåda fågel i ! Vegeåns mynning och Sandön gick dagens exkursion till.En bit upp i ån låg 2 hanar och 1 hona storskrake,såg tyvärr ingen rördrom.Kollade efter fotspår i snön efter drommen,men det fanns inga.En tornfalk ryttlade efter sork över ängsmarken och flera skäggmesar hördes från två platser i vassen.En spillkråka(hona)sågs vid dammen och vid Sandön fanns 1 storspov,39 grågäss,8 hägrar och 4 viggar(hanar).
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 24, 2005 at 16:48:02 (CET)

24 januari. Vattenpiplärkan kvar (15-tiden) vid Råå hamn. En sävsparv hördes. Hemmavid, under fröautomaten, fanns en rödhake och en järnsparv.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, January 24, 2005 at 16:00:29 (CET)

24/1 Väla södra. Glada 3ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, January 24, 2005 at 14:37:12 (CET)

23/1-05.På väg till Vejbystrand sågs 10 stenknäckar sittande i ett träd vid Haradalsområdet i Ängelholm.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 24, 2005 at 11:13:35 (CET)

Ett par turkduvor. 20050123.Vallåkra,i en villaträdgård ca 300m från stenkärlsfabriken.
Erland Rosberg
Rydebäck, - Monday, January 24, 2005 at 09:43:02 (CET)

23 januari, Glimminge plantering, en gransångare sågs på förmiddagen. Jag har sett den vid ett flertal tillfällen sedan i december, dvs. jag antar att det är samma fågel. På eftermiddagen kom ju vintern, så man undrar om den klarar sig.
Mats Ljunggren
- Monday, January 24, 2005 at 08:49:41 (CET)

23/1. I Utvälinge hördes ett par skäggmesar i vassen. En fågel som både hördes och syntes på båda sidor av ån vid båtbryggorna var en hanne mindre hackspett.
Mitt under det kraftiga snöfallet vid 15-tiden, kom en flock med ca 15 snösparvar flygande över Ängelholm vid stadshuset. Det var första gången jag sett denna art i stan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 24, 2005 at 06:53:50 (CET)

23/1 Vallåkra. 1 stenknäck på besök på fm.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, January 23, 2005 at 22:10:45 (CET)

Sö 23 jan. Allerumsskogen-Nällåkra. Sångsvan 4, Ormvråk 4, St hackspett 1, M hackspett 1, Korp 2, Gulsparv minst 40. - Sen kom snön och murade igen sikten...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 23, 2005 at 19:16:00 (CET)

23/1-05 Höghult: Vid fågelbordet Järnsparv 1 kvar,Större hackspett hane och hona,Rödhake 1,Bofink 1 och c:a 5 bland horderna av Pilfink.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, January 23, 2005 at 18:25:01 (CET)

23 januari. Undertecknad och ytterligare 12 pers, de flesta från Föreningen Söderåsens natur inventerade Råån med biflöden från Råå till Ottarp på jakt efter strömstarar. Det var 8:e året i följd som inventeringen genomfördes och resultatet blev det hittills sämsta, med 2 strömstarar, 1 vid Gantofta och 1 i Kövlebäcksravinen. Några av oss kunde också glädja sig åt kungsfiskare vid Görarps mölla. Annat av intresse: 15 sånglärkor på stubbåker v Gantofta, 1 brunand, 7 storskrakar, 2 hägrar, 3 st hackspettar varav 2 trummande, 1 spillkråka, ca 1500 ringduvor. Vore kul att kommande år bygga ut inventeringen till fler vattendrag inom KOF:s område, t ex Vegeån, Rössjöholmsån för att få en koll på hur många strömstarar vi har inom rapportområdet.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 23, 2005 at 17:55:03 (CET)

Sönd. 23/1 Vid GÖRARPS MÖLLA en efterlängtad "praktobs" av 1 kungsfiskare, några storskrakar och viggar. Tyvärr ingen strömstare vid Gantofta idag heller. Hoppas de som inventerade strömstare i Råån idag har haft bättre framgång. På södra piren i RÅÅ SMÅBÅTSHAMN upptäcktes vattenpiplärkan och kunde ses fint när den satt på en sten innan den försvann ut i det avspärrade området längst ut på piren. Vid BROGÅRDA VÅTMARK bl.a. 14 krickor. I en stor flock med kanadagäss på en stubbåker mellan VÄSTRABY och STUREHOLM kunde 2 vitkindade gäss urskiljas. Efter den första snöbyn som gjorde allt skådande omöjligt, noterades 0,7 km öster om N. DANHULT 4 bläsgäss i en blandad kanada-/grågåsflock samt 2 sånglärkor. Grågåsflocken vid GUNNESTORP innehöll även ett tiotal sädgäss, kanske mer, och öster om LÖNHULT sågs 2 kungsörnar flyga över åkrarna. Väl kommen till SANDÖN började det snöa igen och Kullabygden är i skrivancde stund inbäddat i ett förvisso vackert men samtidigt i mitt tycke ack så onödigt snötäcke.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 23, 2005 at 15:57:23 (CET)

Sön den 23 jan. Lervik-Grytskären: Havsörn 1ex, rapphöna 2ex, kricka minst 6ex, stjärtand 1par, stare 7ex, gott om piplärkor, rödbena minst 4ex, kärrsnäppa ca 40ex. Råå hamn söder om södra piren: Vattenpiplärka tillsammans med en skärpiplärka. Sydhamnen: Pilgrimsfalk 1ex ad.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, January 23, 2005 at 15:52:35 (CET)

22/1-05.På stranden mellan Sibirien och Klören påträffade jag tyvärr en död stormfågel.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, January 23, 2005 at 13:12:47 (CET)

23/1-05.Bjäre ligger skrudat i vitt ! På vandringen mellan Vejbystrand och Grytskär observerades följande fåglar.Storskarvar 75,bläsänder 220,gärdsmyg 1,svart rödstjärt 1 2k hane,rödbenor 9,vigg 1 hane,grågås 1,gravänder 3,skärpiplärka 1,ängspiplärkor ca 50-60,starar 2.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, January 23, 2005 at 13:09:16 (CET)

23 januari. Tillbringade tiden mellan 08.00-11.30 i området mellan mynningen och Klörenparkeringen längs VEGEÅ. Ingen rördrom men väl tiotalet olika hägrar. Två observationer av kungsfiskare, en inne i stora dammen innanför småbåtshamnen och en observation uppe vid vägbron. Vidare fem storskrakar, en kniphanne och några storskarvar. Från Klörensidan sågs och hördes en del fågel. Domherrar, sidensvansar, nötskrika, korpar m.m.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 23, 2005 at 13:02:41 (CET)

23/1 Rydebäck. Gröngöling 1ex, 22/1 Spillkråka 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, January 23, 2005 at 10:54:36 (CET)

22 januari. RÅÅ: ingen vattenpiplärka på morgonen, men väl en Forsärla på flykt norrut över hamnen. I kärret vid skjutbanan hördes Vattenrall. Vid GÖRARPS MÖLLA satt en färgsprakande Kungsfiskare i morgonsolen.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2005 at 22:08:01 (CET)

22/1 NO om Gunnestorp, i en flock med ca 1500 Grå- och Kanadagäss, lyckades jag vaska fram 2 st Bläsgäss.I Nyhamnsläge på Ligustervägen sågs 4 st Turkduvor.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, January 22, 2005 at 21:33:43 (CET)

22 jan. Lite spridda skurar - Farhult hyste fortfarande dvärgbeckasin då ett ex stöttes. Vidare i Farhult mycket gäss med majoritet grågäss. 35 storspovar och en strandskata sökte lä längst in i viken. Här sågs också en falk vilken möjligen var den sk. storfalken. Vidare till andra sidan av Kullahalvön med stopp vid Höganäs reningsverk där det var tomt sånär som på 2 skärpiplärkor. Strandbaden bjöd på, 6 krickor, 70 bläsänder, 20 str tretåiga måsar och 5 större korsnäbbar. Slutligen Hittarps rev där det mest oväntade var en pilgrimsfalk som sträckte in från Danmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 22, 2005 at 20:02:22 (CET)

Lervik:Vattenpiplärka 1ex,Stare ca 75st.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2005 at 19:42:30 (CET)

22 jan. En varfågel sågs på hygget söder om vallgraven Kulla Gunnarstorp.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, January 22, 2005 at 17:16:42 (CET)

22 jan. Rördrom vid Vegeå, Utvälinge.
Henrik Johansson
- Saturday, January 22, 2005 at 16:05:54 (CET)

Sjöfågelinventering Borstahusen-Helsingborg gav en del fina obsar. Ovanligt lite gäss, endast ca 15 kanadagäss. Däremot många (!) skäggdoppingar, ca 1100 ex. Tidvis svårobsat pga den krabba sjön.
Andra arter: smålom (2), gräsand (122), (bläsand (74), knipa (36), ejder (4!), vigg (14), knölsvan (36), storskarv (152), småskrake (18), sjöorre (1), sothöna (55).
Övrigt: Ringduvorna tycks nu vara ganska allmänna. Vi kunde för övrigt notera ett par större flockar vid Fortuna med ca 500 ex resp. 400 ex.
Christer Strid & Bengt Lundgren
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2005 at 15:37:39 (CET)

22/1 Förlåt! Skärsnäppan som rapporterades nedan satt utanför hamnen i Lerhamn.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, January 22, 2005 at 15:08:27 (CET)

22 januari. Pålsjö Skog vid tennisbanorna. Stenknäck 1 ex.
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, January 22, 2005 at 15:01:43 (CET)

22/1 På de yttre stenarna utanför Lerviks hamn satt en skärsnäppa vars ben lyste gula i solen.
Linnea o Anders H
Jonstorp, - Saturday, January 22, 2005 at 14:59:49 (CET)

22/1-05.På en iskall cykeltur längs Skälderviken mellan Råbocka och Klören sågs följande fåglar:strandskator 20 och ängspiplärkor 4.Brrr ! Kung Bore håller fortfarande sin kalla hand över NV Skåne.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, January 22, 2005 at 13:20:28 (CET)

Vattenpiplärkan vid Råå hamn,södra delen, sågs idag på eftermiddagen.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Friday, January 21, 2005 at 19:36:49 (CET)

21/1-05.Vandrade idag vid strömstarens forsar vid Margretetorp,ovanligt högt vattenstånd i bäcken.Fick gå längre än vanligt innan jag såg dom första tecknen på att "forskarlen" fanns i området.Flera stenar ute i forsen var vita av spillning och spänningen steg när jag spanade efter fåglarna.Strax uppströms vägen till Hulebäckseröd och Brammarp,satt en fågel och knixade på en sten.På vägen tillbaka sågs ännu en en liten bit nedströms vägen till Svenstorp.För övrigt sågs 1 ormvråk.
Hardy
Ängelholm, - Friday, January 21, 2005 at 16:22:16 (CET)

Ett debattforum har efterlysts - nu finns det! Kolla här!
Webbgruppen/ Thomas
- Thursday, January 20, 2005 at 23:47:43 (CET)

19/1 Stureholm. Som Ronny skriver nedan plus Bläsgås 3ex samt 4 troliga Tundrasädgäss.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, January 20, 2005 at 07:38:08 (CET)

19/1-05. En go´ förmiddag tillsammans med Mona & Bo Tuvesson. Ett 15-tal Storspovar och ca 10 Gravänder vid Sandön. Vid stenkrossen: 1 Alfågel, 1 Stjärtand, 1 Svärta, Bläsänder och Skäggdoppingar. Och "Örnrundan" gav 1 ung Kungsörn (vid Stureholm), 1 Fjällvråk, flera Ormvråkar och ett 60-tal Sångsvanar samt 1000-tals med Gäss, främst Kanadagäss.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, January 19, 2005 at 21:37:47 (CET)

19 januari, dimma och duggregn mest hela dagen. Lönhult, vid åteln, kl 11.20-11.45: ung kungsörn sittande i det torra trädet bakom åteln. På fältet utanför Lönhults gård: kanadagås ca 500 ex med inslag av grågås och sädgås. På fältet bakom gässen fanns sångsvan 21 ex varav 4 juv och en ormvråk i luften. Västrabys stubbåker kl 14.30-15.00: kanadagås ca 2000 ex även här med inslag av grågås och sädgås, vitkindad gås 3 ex. Lönhult, vid åteln kl 15.15-16.00: havsörn subad 1 ex, kungsörn juv 2 ex. Alla tre fanns på åteln samtidigt och en blå kärrhökshona jagade vid skogskanten och korpens rejäla stämma hördes över skogen.
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, January 19, 2005 at 20:46:17 (CET)

Inga obsar, men bara ett stort tack till JOhan Stenlund för de underbara och många bilderna av falken. Inte spelar det någon roll, om det är en Pilgrimmare eller en Jaktfalk eller en hybrid. Det handlar ju om naturens gång. Jag vill också gärna veta, men ibland blir utforskandet av en inte så ovanlig rovfågel lite överdriven. Ursäkta den o-ornotologiska inställningen. Jag saknar ett debattforum, eftersom denna sida ju är för obsar, men jag och säkert många andra skulle ha mycket att säga i en diskussion. Börje
Börje Löfblad
Hjärnarp, - Wednesday, January 19, 2005 at 14:30:09 (CET)

18.1 Vår gäckande stora falk visade sig åter på Rönnen i skymmningen igår och var kvar idag på morgonen. Nya blder skickade till galleriet. På Rönnen dessutom 8 snösparv och ett par sånglärkor .
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, January 19, 2005 at 12:06:31 (CET)

Även undertecknad var ute på Råå och obsade nedan nämnda vattenpiplärka .Dessutom 6 storskrakar i hamnen och 7 rörhönor en bit uppströms.Genade över till bron i Gantofta,där en strömstare troget satt och väntade.
KjellD.Högström
Helsingborg, - Monday, January 17, 2005 at 18:40:30 (CET)

17.1 Kort lunchtur gav vattenpip vid Råå hamn och kungsfiskare vi Örby ängar och Görarps mölla idag.

Storfalken tycks vara borta från Rönnen sedan en dryg vecka men diskuteras livligt. På begäran bifogar jag här Klaus Malling Olsens kommentarer utifrån foton. Han tror som framgår nedan på pilgrim. Efter att ha gått igenom åtskilliga bilde på storfalkar lutar jag själv allt mer åt jaktfalk i synnerhet om Klaus påstående att vingen kan vara lång/stjärten kort är riktigt. Riktigt säkra blir vi kanske aldrig!

Citat Klaus, lätt redigerat "Mitt bud är en stor hona ungfågel av pilgrimsfalk. Huvudteckningen är rätt för pilgrim (unga pillar har ibland aningen fläckar eller streck på kinden, men långt ifrån så mycket som på en typisk jaktfalk. Dessutom ser fågeln inte lika baktung ut som en jaktfalk, och saknar t.ex. jaktfalkens fluffiga byxor. även om vissa långvingade (eller närmare kortstjärtade) jaktfalkar kan ha vinger nästan ut till stjärtspetsen, är regeln ju mer utstickande stjärt.I denne hänseende ligger fågeln innanför överlappningszonen mellan de två arterna. Antydning til ljust ögonbryn är vanligt hos unga pilgrimsfalkar, där ju nordliga typer kan ha avsevärt ljusare huvud.

Undersiden streck kan ses hos båda, men jeg får pilgrimskänsla på denna fågel, med tämligen väl avsatta streck, medan flertalet (men långt ifrån alla) jaktfalkar har mer diffusa och bredare streck, som ger upphov til en allt mer suddig och mörk undersida. Antydning till tvärbandade flanker stämmer väl med pilgrimsfalk, medan flertalet jagtfalkar har mörkare flanker, ofta bara med ljusa dropfläckor.

På et foto antydes, att undervingens täckare ej är tydigt mörkare än pennorna - ånyo pilgrimskaraktär, eftersom jaktfalkor i denna ålder har dominans av mörkt på täckarna (på ljusare fåglar speciellt större täckare) i bra kontrast til ljusare pennor. Inget foto viser dock fågeln helt tilfredsstillande i flykten. Här är det viktigt at kolla vingens form. Pilgrimsfalk har kort, bred arm och tydigt smalare, spetsig hand. Jaktfalk har längre arm, men kortare, rundare hand. Därvid ser man i aktiv flykt ofta, att handens rörelser verkar "isolerade" från armens. Även de stäorsta, mest bukiga pilgrimsfalkar ger intryck av at röra vigen mer jämnartad. Men självfallet är det en sak at kolla i fält - där pilgrimsfalken i allra vanligaste fall har smalare buk än jaktfalkens "hängbuk". som nästan på duvhökssätt hänger ihop med den breda stjärt.

Intills vidare stämmer den bäst med en storvuxen pilgrimsfalk, ung hona. Jeg ser inga karaktär som avvikar från vad jag genom flera år har sedd på pilgrimsfalk, varför denne art är mitt bud - med en liten reservation för hur fågeln tar sej ut i fält."
Johan Stenlund
Viken, - Monday, January 17, 2005 at 17:51:37 (CET)

17/1.05.En duvhök jagade vid hembygdsparken i Ängelholm på morgonen.Parken och området runt denna är säkert bra jaktmarker för rovfåglar.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 17, 2005 at 14:03:28 (CET)

16 jan - Sjöfågelinventering Arild-Svanshall gav inga direkt anmärkningsvärda siffror, utan var ganska normala för en januarimånad. Ejder och småskrake "spelade", vilket får våren att inte kännas allt för avlägsen. Får man sen hjälp av spelande ringduva och talgoxar som ivrigt sjunger förhöjer det ju intrycken ytterligare. På sträckan såg vi dock bl.a. svarthakedopping, skäggdopping, sillgrissla, ett par havssulor, smålom 6 ex.
Övriga noteringar under dagen bl.a. Vinterhämpling 10 ex (Lönhult), sädgås 6 ex (Lönhult) 2 ex (Höjar), bläsgås 1 ex (Gössarp), gulsparv ca 100 ex (Fjälastorp), skogsduva 2 ex (Arild), järnsparv (Skäret), gräsand ca 1000 ex (Stenkrossen, Farhult), bläsand ca 100 ex (Stenkrossen), sjöorre 9 ex (Stenkrossen), storspov 22 ex och 17 ex (Farhult resp Sandön) samt gravand 4 + 9 ex (Farhult resp Sandön), glada 2 ex (Rögle).
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Monday, January 17, 2005 at 13:17:08 (CET)

16 januari. Tillbringade ett på eftermiddagstimmar i de för dagen ganska fågeltomma Hilleshögs dalar.Två fjällvråkar och en tornfalk ryttlade över backarna och på en stubbåker höll åtta gråsiskor till. Den intressantaste obsen för dagen var nog ca 2000 ringduvor som drog runt nervöst och sen gick till nattkvist i en bokdunge.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, January 17, 2005 at 12:20:52 (CET)

16 jan. Anm.värt höga siffror i samband med sjöfågelinventering. Väster om Stensåns mynning sågs t ex 75 bergänder, 109 viggar, 12 brunänder, 75 svärtor, 66 sjöorrar. Många fler fanns dock på "fel" sida om Stensån... På Båstadssträckan sågs dessutom sammanlagt 20 alfåglar, 23 skäggdoppingar samt en löst sammanhållen flock om c:a 200 tretåiga måsar som sakta drog västerut ute i Laholmsbukten. I övrigt kan nämnas en snatterandshane i Skepparkroken, sammanlagt 3 rödbenor Magnarpsstrand- Vejbystrand samt slutligen en strömstare i Kägleån vid bron mot Hålebäckseröd/Brammarp.
Anders Lindén
Ängelholm, - Sunday, January 16, 2005 at 22:49:32 (CET)

16 januari. Efter Åvarpsexkursionen fortsatte jag på egen hand till Tommarps Kungsgård och följde Rönneåns dalgång till Ugglarps broar. I de översvämmade maderna vid Tommarp sågs bl.a. kricka 1, bläsand 4, brunand 2, tofsvipa 1, sångsvan 4, vinterhämpling ca60, sångslärka 1 och glada. I övrigt sparsamt med änder. Sångsvan sågs vid Starby och från Ugglarp.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 16, 2005 at 19:40:25 (CET)

16 jan Viaköp kl 14,45: Juv kungsörn satt på åkern och åt på ett kadaver. När kungsörnen lämnade bytet kom det en fjällvråk och tog över bytet. Lönhult kl 15,45-16,20: På åteln satt en kungsörn och en havsörn och tog för sig av det goda.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, January 16, 2005 at 19:29:58 (CET)

2004-01-16. Bra dag på Örnrundan med 2 kungsörnar(1 juv.+1 2K), 3 fjällvråkar, 1 blåhök hanne, 100-tal gulsparvar. Senare vid Sandön upptäcktes en flock med ca 17 större korsnäbbar. Här fanns dessutom 4 kärrsnäppor. Medobs: Lennart E m.fl.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 16, 2005 at 19:25:04 (CET)

16 jan. Några spridda obsar - en vattenpiplärka i södra delen av Råå hamn. Vattenrall hörs från plurret jämte skjutbanan vid Örby ängar. På ett grönt fält mellan Svedberga kulle och Tursköps gård gick 7 ljungpipare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 16, 2005 at 18:12:00 (CET)

16 jan. Söndagsexkursionen vid Söderåsen blev en lyckad tur för ett trettiotal Kofare. Vi började vid Fälleberga med en strömstare, fortsatte till Åvarp där flera korpar och kattugglan i skorstenen visade sig. Wrams ängar bjöd på en glada och en flock sångsvanar. Nästa anhalt Bjuvs reningsverk bjöd som vanligt på 2 smådoppingar 2 krickor och 1 ex forsärla. Avslutningen vid Brogårda våtmark gav 150 gräsänder, 8 krickor, 1 gravand, 8 knipor och en blå kärrhök hona.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, January 16, 2005 at 18:07:49 (CET)

16 Januari. Påarp.Glada 1,Ringduva 65.Påarp-Båstad hamn. Ormvråk 6,Fjällvråk 2,Glada 2,Tornfalk 3. Båstads hamn.GULÄRLA 1.Torekovs rev.Knölsvan 5, Häger2,Gravand 3, Gräsand 75, Bläsand 33,Knipa 8, Tretåig mås 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 16, 2005 at 17:16:04 (CET)

Sönd 16/1-05. Började dagen vid betongbryggan/Sandön. Minst 8 skäggmesar i vassen. En ung havsörn sträckte uppifrån ån i riktning Själrönnen. En vattenrall hördes i gryningen från Klörensidan och en ensam tofsvipa födosökte i lågvattnet. I tallarna öster om flaggstången 8-10 större?? korsnäbbar. Från gryningen till 09.30 sträckte i omgångar 28 sångsvanar mot syd och 5 ex rastade utanför Klören. Nästa stopp blev ett fågelfattigt Rönnen. Dock kunde vi se havsörnen på Själrönnen. Förutom gräsänder sågs 5 gravänder samt ett flertal svarthakedoppingar. Medobsare vid Sandön/Rönnen var Rolf H. Hemvägen gick över Ugglarp, Össjö och Munka Ljungby. Längs sträckan sporadiska obsar av orm- och fjällvråk samt en blåhökshona över ängarna vid Berschill. Över idrottsplatsen i Munka cirklade en glada. Nedanför Lunnamöllan i Munka Lj. fanns en energisk och orädd strömstare.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, January 16, 2005 at 17:01:38 (CET)

16/1 Gantofta, Strömstare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, January 16, 2005 at 16:26:44 (CET)

Sön den 16 jan. Munka ljungby: Strömstare 1ex nedanför kyrkan. Tofsmes 1ex Sibirien även en Rödvingetrast här. Bergand 2ex hanar vid Klören.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, January 16, 2005 at 15:38:21 (CET)

16/1 Vallåkra. En varfågel besökte fågelbordet idag. Och den var inte ute efter hampfrö...En stenknäck igår annars det vanliga hittills; lite mesar, gulsparv, grönfink, bo- och bergfink och så 50-talet pilfinkar som allvarligt äventyrar ekonomin i fågelmatningsprojektet...
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, January 16, 2005 at 12:42:39 (CET)

16 januari. Morgonrunda Klören - Sibirien gav bl a en flock på 40 korpar, ca 15 stjärtmesar, 17 sidensvansar, 1 spillkråka samt 3 rödvingetrastar (precis vid det s k fågelreservatet)
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, January 16, 2005 at 11:07:47 (CET)

Lör den 15 jan. Dvärgbeckasin 2ex i Farhult. Vattenrall 2ex i vassen N om Görslövsåns mynning och vid denna en Tofsvipa, 2ex Tofsvipa Stureholm.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, January 16, 2005 at 08:51:45 (CET)

15/1-05.En till ålder okänd havsörn drog sig i sakta mak mot söder vid banvaktstugan söder om järnvägsstationen i Ängelholm på eftermiddagen.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, January 16, 2005 at 08:10:01 (CET)

15 januari, tillägg till nedanstående obsar: 1 ung pilgrimsfalk vid Farhult, ca 150 smålommar som drog in i Skälderviken. Mellan Stenkrossen o Rönnen 25-30 svarthakedoppingar, 2 alfåglar och 1 rödbena. 1 vatterall hördes vid Rösan, 1 ung kungsörn och en honfärgad blåhök vid Stureholm.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, January 15, 2005 at 23:03:42 (CET)

15 jan. Under sjöfågelinventering mellan Hittarps rev och Viken sågs utanför Domsten bl a, skäggdopping 14, alfågel 1, dvärgmås 1 2K, rödbena 1 och järnsparv 1. Vid Stureholm lyfte några sånglärkor från en stubbåker och en kungsörn flög över. Vid Hittarps rev fortfarande gott om piplärkor. Idag ett 25-tal med övervägande majoritet skärpiplärka.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 15, 2005 at 20:05:20 (CET)

Lö 15 jan, Åvarpsområdet. Gick "långa rundan" i det härliga vädret. Åvarp-Vegeådalen-Tumlaremöllan-Halladalen. Häger 1-2, Gräsand 15-20, Glada 2, Ormvråk c5, St hackspett 2, Gröngöling hördes i Båvs hagar, Varfågel 1, Strömstare 2 Vegeån vid Hallabäckens utlopp samt Hallabäcken uppströms inre stenbrottet, Gärdsmyg 3-5, Rödhake 3-5, Bergfink, Stenknäck minst 50, Grönfink 15-20, Grönsiska, Talltita! 1 i Båvs hagar, Björktrast minst 40, Korp c 10. Medvandrare; Bengt Hertzman och Eva Kristiansson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 15, 2005 at 19:00:32 (CET)

Från tomten idag bl.a. tornfalk, ormvråk, gråsiska. På eftermiddagen kom en ensam sånglärka på sträck åt NO.
Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Saturday, January 15, 2005 at 16:31:12 (CET)

Lörd. 15/1-05. Bra väder men ganska lite fågel vid Rönnen/Sandön. Det trevligaste var 1 ex havsörn på Själrönnen, 1 alfågelhanne utanför Heljaröds hamn och 1 salskrakehona bland gräsänderna inne i viken vid Rönnen. In sträckte även 8 ex gravänder. På grannens tomt 8 ex stenknäck.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, January 15, 2005 at 16:13:02 (CET)

15 januari. Började dagen vid GÖRSLÖVSÅNS MYNNING: tofsvipa 1, stare 1 och gott om övernattande gäss och sångsvanar. Vi räknade till 120 övernattande sångsvanar i hela viken. En artren flock sädgäss(48st)övernattade även de och flög senare ut mot åkrarna söderut. På RÖNNEN sågs 8 gravänder och en hona stjärtand längst ut på revet. På falkstenen satt idag en ormvråk. I SIBIRIEN,ÄNGELHOLM hittades de mesar som brukar finnas i området och även en mindre hackspett. I RÖNNEÅS DALGÅNG mellan Ängelholm och Starby räknades 34 äldre och 12 yngre sångsvanar. Även idag var det strömstare i RÖSSJÖHOLMSÅN, nedanför kyrkan i Munka Ljungby.
Henrik Ehrenberg o Niclas Jonzén
Ängelholm/Höganäs, - Saturday, January 15, 2005 at 15:10:36 (CET)

15.1 Sjöfågelinvebtering Strandbaden-Lerhamn gav bla kricka 9, gravand 2, bläsand 96, skäggdopping 57, svarthake 1. En vattenpiplärka tillfälligt på piren Lerhamn där även en trött tretåig mås vilade ut. En gransångare vid Rösan.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, January 15, 2005 at 14:57:38 (CET)

15/1-05.På morgonrundan med jycken runt hembygdsparken i Ängelholm,hördes 3 spillkråkor med sitt klyande.För dom vintertrötta kan jag berätta att i början av veckan sjöng en koltrast i gryningen.Det var härligt att höra och gav en känsla av att snart är det vår.
Sibirien,10.10-10.40. Skäggdopping 66,strandskata 14,sjöorre 320,svärta 60,ejder 90,grågås 7 rastande + 16 str O.
Hardy
Ängelholm, - Saturday, January 15, 2005 at 08:44:26 (CET)

14 jan. Höjar/Svaluv, söder om Farhult. I en gås- och svanflock fanns 6 spetsbergsgäss och 2 sädgäss med rossicus-utseende.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, January 15, 2005 at 07:42:25 (CET)

14/1 eftermiddag. Gick en "Kullabergsrunda" denna underbara,med vårfeeling, soliga eftermiddag. En Kattuggla satt och kisade i hålet efter en avbräckt gren, strax ovan Ransvik. Sjönk snabbt ner hålet och försvann, när min hund kom lite för nära. Mycket Nötväckor, lite mesar och oxar, men inga Kronhjortar syntes till. Hade en svag förhoppning om att få se rymlingarna från Hjorthagen i det fria. En liten flock på 12 st. Sidensvansar flög förbi över Mölle.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, January 15, 2005 at 02:33:43 (CET)

14 januari Örby ängar: Kungsfiskare 1 stationär, kärret vid skjutbanan. Dessutom hördes 1 vattenrall.
Peter Svensson
Helsingborg, - Friday, January 14, 2005 at 19:53:58 (CET)

14/1-05. 2 Strömstarar i Rössjöholmsån i höjd med M Ljungby kyrka.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Friday, January 14, 2005 at 18:52:05 (CET)

14/1-05 Rögledammen: Salskrake 1 hona,Brunand 1 hona.Stureholm:Varfågel 1 i Bjärbolundsallen samt en annan vid hästhagarna Höghult. Vid lasarettet i Ängelholm spelande Ringduva.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, January 14, 2005 at 17:23:06 (CET)

14/1-05.Sandön,10.00-10.20. Gravand 16,storspov 25,sångsvan 10 subad + 14 ad,blå kärrhök 1 honf,knölsvan 1 subad + 5 ad,skäggdopping 1,strandskata 7.

Rönnen,10.40-11.45. Svarthakedopping 3,grågås 30,bläsand 140,bläsgås 4 ad,pilgrimsfalk 1 ad 11.03,gravand 10,ormvråk 1,storspov 6,jorduggla 1.
Hardy
Ängelholm, - Friday, January 14, 2005 at 16:54:42 (CET)

14 januari Nyhamnsläge: Vid fågelbordet övervintrande SVARTHÄTTA, hona.
Carina Eliasson
Helsingborg, - Friday, January 14, 2005 at 13:51:06 (CET)

14 jan Lönnhult kl 8.15-9.15: På åteln kugsörn 2 ex juv, havsörn ad sittande uppe på halmhögen intill åteln, korp 4 ex flygande över skogen, sträckande sångsvan 11 ex och gott om kråkfågel.
Ronny Svensson
Stureholm, - Friday, January 14, 2005 at 10:06:23 (CET)

13/1-05 Höghult: Järnsparv 1 kvar vid fågelbordet.Varfågel 1 invid hästhagarna.Blåhök 1 hona.Fjällvråk 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, January 14, 2005 at 01:27:53 (CET)

13 januari, Hovs hallar. Sträckbevakning kl. 08.00-14.00. smålom 420, SVARTNÄBBAD ISLOM 1 2K rast från kl. 09.40 och framåt ca 500 m ut, sträckte sedan iväg kl. 10.08, VITNÄBBAD ISLOM 1 ad kl. 13.32 ca 300 m ut, skäggdopping 7, gråhakedopping 4, svarthakedopping 2, havssula 7, stormfågel 89, TOPPSKARV 1 ad kl. 10.22 ca 150 m ut, gravand 1, dvärgmås 16 ad, sillgrissla/tordmule 409 (mest sillgrisslor), tretåig mås 1058 (ca 10% 2K) och snösparv 9. 1 ad pilgrimsfalk jagade dessutom i området. Båda islommarna samt toppskarven videodokumenterades av Hans Larsson och bilder kommer upp inom kort på www.skof.se. I Båstads hamn vid stranden strax NE om Skansenbadet rastade 3 ad dvärgmåsar samt fanns gulärlan kvar. Medobservatörer: Alexander Hellquist, Anders Wigren, Hans Larsson, Tobias Ljungquist & Mattias Ullman.
David Erterius
Lund, - Thursday, January 13, 2005 at 22:02:17 (CET)

13 januari. En halvtimmes (från 15.30) "after work-skådning" på Kullen gav några sillgrisslor, 1 havssula, 5 stormfåglar och en strid ström av passerande tretåiga måsar. Tidigare under dagen sågs en flock på 35-40 snösparvar vid Lönhult. Hemma i trädgården är turkduvorna trogna min matning. Minst ett tiotal ses dagligen.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, January 13, 2005 at 21:56:49 (CET)

13 januari. Filbornatippen 1 st. glada
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, January 13, 2005 at 19:20:07 (CET)

13 jan Kullens fyr sparvhök 1 ex och sidensvans 7 ex. Silvergrottan kl 12,45-15,15 tobisgrissla 3 ex, sillgrissla ca 30 ex två ex oljeskadade, havssula 1 ex, storlom 1 ex, smålom 2 ex, sträckande dvärgmås 9 ex, tretåig mås ca 100 ex, sträckande storskarv ca 200 ex och massor av ejder
Ronny Svensson
Stureholm, - Thursday, January 13, 2005 at 18:53:45 (CET)

13 jan 2005. Kullens fyr från gryningen fram till 12. Smålom 31, storlom 1, SVARTNÄBBAD ISLOM 1, gråhakedopping 1, stormfågel 10 och havssula 6, samt ett par hundra vardera av tretåig mås och alkor.
Mats Peterz
- Thursday, January 13, 2005 at 17:58:10 (CET)

Bra inflöde av gravand Sandön 8,Rönnen 19 och minst 2 i Farhultsviken.Dessutom vid Rönnen vitkindad gås 1.Stureholm/Lönnhult:glada 1,steglits >5 och en subad havsörn tronade uppe på skitstacken.Görslöv: bläsgås 2 och några knepiga gåshybrider.Ornakärr:sångsvan 62.Hörjar:sångsvan 51.Med tanke på sångsvansräkningen, gott öm fåglar, oftast i mindre familjeflockar ute på åkrarna.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Wednesday, January 12, 2005 at 20:54:22 (CET)

12/1 kl13.30 LOISEFRED En ensam spetsbergsgås på fältet.
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, January 12, 2005 at 18:54:11 (CET)

Onsd 12 jan.Allerumsskogen-Nällåkra; Kungsörn 1, uppskattningvis 2:a vinter.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, January 12, 2005 at 15:51:18 (CET)

11/1-05.Sibirien,13.20-14.30. Ejder 175,smålom 3,skäggdopping 1,sjöorre 60,svärta 20,skrattmås 15 ad str,knipa 2 hanar,gråsiska 2,strandskata 22.I strandskogen mellan Sibirien och Lasarettslinjen hördes och observerades 1 tofsmes.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, January 12, 2005 at 10:10:47 (CET)

11/1-05 Höghult:Järnsparven kvar vid fågelbordet.Varfågel 1 vid "mossen" 9.1.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, January 11, 2005 at 18:31:56 (CET)

11/1 Revet, Jonstorp. Ca 08.30 kom en rördrom flygande från Görslövsån och landade i vassen. Den passerade endast 30 - 40 meter från mig. Även denna morgon hördes vattenrall och skäggmes. Jag har ännu inte sett någon hornuggla i Jonstorp. Har dock hittat enstaka spybollar bland tallarna vid Revet. Anders Henriksson
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, January 11, 2005 at 16:55:33 (CET)

10 jan. 2 smådoppingar låg i en vattenansamling vid Välinge.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, January 10, 2005 at 20:16:55 (CET)

10 jan-04. Två timmar vid Kullens fyr på eftermiddagen. En himmelsvid skillnad mot igår. På sträck räknades: Alfågel 2, stormfågel 3, smålom 4, tretåig mås 89 och alkor 450 (de flesta sillgrisslor, tobisgrissla 1). En flock på ca 400 storskarvar låg utanför spetsen. Även mycket rastande alkor.
Mats Peterz
- Monday, January 10, 2005 at 17:58:17 (CET)

10/1 Domsten 14.30 Dvärgmås 1ex juv, tyvärr hittade jag ingen islom.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, January 10, 2005 at 15:19:17 (CET)

9 januari. Efter att ha kollat sträck på Hovs hallar fram till kl. 15.00 svängde vi inom Båstad på väg hem. Magert med havsfåglar men 18 dvärgmåsar, de flesta adulta rastade i bränningarna strax E om Skansenbadet hitom piren. Även gulärlan var kvar. Den höll till på tångbanken intill piren när man följer stranden österut från Skansenbadet.
David Erterius
Lund, - Monday, January 10, 2005 at 13:47:49 (CET)

10.1 Vid 11.30 tiden hittades en rastande svartnäbbad islom strax norr om Domstens hamn. Den lyfte och flög utåt där den landade brevid vad som troligen var ytterligare en "svartnäsa" jag fick dock aldrig se halsen ordentligt på denna individ. 2 kungsörnar vid Torshult och 5 dvärgmåsar stationärt i Vikens hamn.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, January 10, 2005 at 13:08:28 (CET)

9/1. Efter några timmar på Rönnen kunde följande noteras: 4 kärrsnäppor, 51 storspovar, 1 spetsbergsgås, 4 strandskator, 8 gravänder, 1 tofsvipa, 26 vitkindade gäss, 1 ad havssula och som vanligt den stora falken m m.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 10, 2005 at 06:39:59 (CET)

9 Januari.Svanshalls hamn.Smålom 8,Storskarv 15, Svarthakedopping 1, Gråhakedopping 2,Skäggdopping 1,Stormfågel 3, Småskrak 15 , Tretåig mås 45 . Ornakärr.Sångsvan 75.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 09, 2005 at 22:09:13 (CET)

9 januari. Det tog stopp vid vägen ner mot Ransvik, där ett omkullblåst träd hindrade fortsatt bilfärd. Gick till fots resten av vägen. Ytterligare träd låg över vägen. Men promenaden var mödan värd. Sträcket av havsfåglar var otroligt, även om inga riktiga rariteter dök upp. KULLABERG, spetsen, kl 10.00-13.30: Tretig mås 10.500, alkor ca 4.000 varav uppskattningsvis Sillgissla 3.200 , resten Tordmule samt Tobisgrissla 2. Havssula 20, Stormfågel 750, Dvärgmås 1, Smålom 420, Storlom enstaka, Gråhakedopping 3. Också mycket Gråtrut 3.000, Havstrut 850, Fiskmås 1200, Skrattmås 300 samt Silltrut 2. Vid ORNAKÄRR fanns en Spetsbergsgås kvar bland Sångsvan ca 85 och Grågås. Här satt också en ensam Tofsvipa.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 09, 2005 at 21:04:00 (CET)

Söndag 9 jan. Trots, eller ska man säga tack vare, vinden blev det en skön skådardag. Vid Torekovs rev sågs sträckande dvärgmås, tretåig mås (gott om), en svartnäbbad islom ca 11.00. Tyvärr sågs också en sillgrissla som var oljeskadad. Vid Norrebro hamn sågs bl a kricka, bläsand samt en oljeskadad storskarv. Kattviks hamn bjöd på stormfågel, tordmule (där tyvärr en satt på betongbryggan och försökte rengöra sig från olja), sillgrissla, silltrut (graellsii). Vid Båstad hamn fanns det >7 stationära dvärgmåsar tillsammmans med strattmåsar. En sträckande tobisgrissla och en svarthakedopping, som trots ihärdigt dykande, visade sig i vågorna. Utmed hela sträckan fanns det vitfågel i massor, ejdrar, storskarvar, småskrakar, gräsänder, knipor mm. Gott om observationer med andra ord, men ytterst tråkigt att finna tre oljeskadade fåglar. Medobservatör Ronny Svensson.
Christer Rönnerup
Billesholm, - Sunday, January 09, 2005 at 17:56:13 (CET)

Sön den 9 Jan 8:00-15:00. Hovs hallar: SVARTNÄBBAD ISLOM 3ex ad, ALKEKUNG 2ex, KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA 1ex, Stormfågel 278ex, alkor 960ex, Smålom 808, Tretåigmås tror att totalsiffran hamnade strax under 6000ex, Svarthakedopping 8ex, Gråhakedopping 14ex, Skäggdopping 7ex, Havssula 8ex, Dvärgmås 10ex alla fåglar sträckande. Medobservatörer: många.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, January 09, 2005 at 17:10:57 (CET)

8/1-05.Satsade någon timme på havsfågelspaning vid Råbockabadet Ängelholm,det enda som bjöds var en flock på 25 bergänder som är stationära i området.Vågar man sig ut och skåda på söndag,vindstyrkorna är inte att leka med.
Hardy
Ängelholm, - Sunday, January 09, 2005 at 07:56:09 (CET)

8 Januari. Fågelcirkeln Studiefrämjandet. Kullen. Smålom 1, Storskarv 15,Tretåig mås 2, Sillgrissla 2.Rönnen Knölsvan 2,Gravand 3, Storspov 14,Gärdsmyg 1.Rögle Damm.Knölsvan 2, Gräsand 60, Storskarv 2, Brunand 5,Vigg 15, Bläsand 1 par,Sothöna 12. Svedberga.Blå Kärrhök 1hane+1honf.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 08, 2005 at 22:36:54 (CET)

lö 8/1 Ängalag : bredstjärtad labb kl 10, svartnäbbad islom c:a kl 11, stormfågel, tretåig mås, gråhakedopping. Båstad hamn:gulärla. Rönnen: "Jaktfalken" kom in från V c:a 1430 och skrämde upp alla änder mm. Den satte sig och var kvar då vi lämnade lokalen 1510. I övrigt en flock på c:a 25 storspov. Per Muhr o Per Dahl
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, January 08, 2005 at 22:04:01 (CET)

Lör5d. 8/1 Väster om VÄSTRABY GÅRD sågs en ung kungsörn och vid GÖRARPS MÖLLA vid Råån sågs 1 forsärla. I ån var det mycket vatten och knappt läge för strömstararna.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 08, 2005 at 18:45:03 (CET)

8/1 kl.15.30 FARHULT: Pilgrimsfalk 1ex
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, January 08, 2005 at 16:16:17 (CET)

8 januari. Vid VÄSTRA KATTVIK finns ett gäng oljeskadade alkor som inte kan flyga. Två sillgrisslor och en tordmule plaskade kraftigt nedsmutsade och hjälplösa omkring i vattnet. På lite avstånd kan mulen tas för en lunne. Om detta är samma fågel som larmades ut som skadad lunnefågel vill jag inte uttala mig om.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, January 08, 2005 at 15:32:22 (CET)

8 januari. Jag har lagt ut ett par flyktbilder på galleriet från den 6 januari på storfalken på Rönnen. På den ena syns vingspetsarna böjda uppåt vilket enligt Forsmans "Raptors of Europe and The Middle East" vanligen endast finns hos jaktfalk och tatarfalk. På den andra bilden där bara en vinge kan ses kan man se en bred vinge där det ser ut som att de yttersta handpennorna är oruggade. Jag tror att man inte ser p10 utan endast p8 och p9, som verkar vara lika långa. På jaktfalk skall enligt Forsman p8 vara längre än p10 och tvärtom för P-falk. Detta skulle i så fall tala för jaktfalk eller möjligen hybrid jakt/P-falk. Skulle vara intressant att höra andras funderingar kring detta.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Saturday, January 08, 2005 at 15:01:35 (CET)

6 januari. Hjälpte Kent Ivarsson på hans vinterfågelräkning längs Hallabäcken o Vegeå. Vi klafsade genom ett ganska försumpat landskap efter allt regnande. Det var korparnas dag, sågs på 19 av 20 punkter. Vårvinterystra par och två flockar på 12 resp 19 individer. Vidare bl a 3 glador, 1 stenfalk, 1 gröngöling, 1 strömstare och 6 stjärtmesar i en av de många mesflockarna. Senare skådades ytterligare en strömstare i Vegeåns skummande vatten vid Fälleberga.
Bengt Hertzman
- Friday, January 07, 2005 at 23:05:21 (CET)

7 jan. Bevakning vid Kullen fram till 13.00. Liksoom igår ett imponerande sträck av tretåig mås. Sträcket som var i full gång när det började ljusna uppgick som mest till närmre 450 ex per minut. Sträcket gick huvudsakligen i 2 korridorer. En inifrån Skälderviken samt ett stråk längre i väster. En summering ger minst 16000 ex. Annat som rörde på sig var bl a, storlom 1, smålom 11, havssula 3, stormfågel 21, storskarv 930, gråtrut 1100, dvärgmås 1, sillgrissla 323 samt tordmule 20.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, January 07, 2005 at 21:34:50 (CET)

7 januari. Ripagården 09.00-11.30:Väststräck av Smålom 367,obestämd islom 1, stormfågel 59, havssula 1 ad, tretåig mås 175, dvärgmås 1 2K, lunnefågel 1, bredstjärtad labb 1 ad och kl 11-11.15 mycket långt ut en obestämd stor lira som mestadels försvann i horisonten.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Friday, January 07, 2005 at 21:08:21 (CET)

7 jan: I tron att vädret skulle ge chansen till en del havsfågel begav vi oss ut mot Svanshall. Det visade bli besvikelse. Dock kunde vi där notera minst 4 svarthakedopping och ett 20-tal småskrakar.
Hemfärd över Ornakärr där vi i sångsvanflocken hittade fyra spetsbergsgäss, några sädgäss, grågås och kanadagås.
Vid Lönhult/Stureholm kungsörn 2 ex, blå kärrhök 1 ex, snösparv ca 30 ex och en stor flock kanadagäss med inslag av grågäss, total ca 600 ex.
I övrigt bl.a brunand 2 ex (Rögle dammar), storspov 17+7 ex (Sandön och Rönnen). På Rönnen "jaktfalken". Glada vid Bäckaskog.
Medobsare: Olof Strid, Björn Ekelund och Bengt Lundgren
Christer Strid
Helsingborg, - Friday, January 07, 2005 at 19:11:28 (CET)

7.1. Vår "storfalk" är kvar idag på Rönnen. Eftersom många kullaskådare sett fågeln och har olika synpunkter vill jag förmedla Dick Forsmans synpunkter utifrån samma bilder som finns på galleriet.

"Den ser nog litet skum ut! Jag tycker den har för mycket av pilgrim i huvudteckningen för att vara en ren jaktfalk: mustaschen är enhetligt mörk och tydligt avsatt medan kinden är ljus och rel. ostreckad. Vingarna verkar också rätt långa i förh. till stjärtspetsen. Tyvärr tillåter inte bildernas kvalitet att se efter några ev. bytta fjädrar på ryggsidan (kunde finnas hos p-falk och slag- samt tatarfalk).

I detta skede måste jag nog lyfta upp händerna, det kan möjligen röra sig om en p-falk, eller någon hybridfalk (troligen med p-falksgener), men jag tror inte att det är en jaktfalk. I fall du får tekniskt bättre bilder på fågeln så tar jag gärna en ytterligare titt."
Johan Stenlund
Viken, - Friday, January 07, 2005 at 13:44:30 (CET)

2005-01-06 I Sibirienskogen väster om parkeringen stötte jag i en solig glänta på ett fint meståg. Det innehöll det mesta man kan förvänta sig, plus talltita och tofsmes. Det värmde många sinnen. Ett ormvråkspar visade vårkänslor i den tilltänkta golfbaneskogen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, January 06, 2005 at 20:54:44 (CET)

Trettondagen 6/1 -05. En skön promenad vid Mölledammarna i Billesholm i ett härligt väder med blå himmel och strålande vintersol, gav mindre hackspett, flertal kungsfåglar, nötväckor, trädkrypare, talgoxar, blåmesar, koltrastar, skator och korp. Detta trots att kikaren glömts hemma.
Christer Rönnerup
Billesholm, - Thursday, January 06, 2005 at 19:55:02 (CET)

6 januari. KULLENS FYR: ett massivt sträck av tretåig mås passerade västerut under obstiden 11.30-13.30. Inledningsvis räknades till 100/min men avtog efter lunch till 25-75/min. Uppskattningsvis passerade ca 10.000 tretåiga under de två timmarna. Till 95% gamla fåglar. I övrigt 4-5 havssulor, alkor av övervägande sillgrissla och några smålom. ORNAKÄRR: 135 sångsvanar bland grå- och kanadagäss, fjällvråk 1. SVEDBERGA ÄNGAR: Kungsörn 1 juv. samt fjällvråk 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, January 06, 2005 at 19:15:02 (CET)

Torsdag 6/1 Höganäs (Kullagatan) 2 st Turkduvor
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, January 06, 2005 at 17:48:30 (CET)

6 jan Rönnen: småskrake 5 ex, storspov 2 ex, rödbena 1 ex, knipa 7 ex, vigg 5 ex, bläsand 16 ex, stjärtand 2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, jaktfalk 1 ex och 4 domherrar vid KOF-stugan. Ornkärr: kanadagås 67 ex, grågås 5 ex. På ett fält lite längre bort fanns ett större antal sångsvan, fanns även grågås, sädgås, kanadagås och en pilgrimsfalk. Svedberga: ormvråk 2 ex, fjällvråk 1 ex och en tornfalk. Stureholm/Rögle mosse kl 14,45-15,40: en lång obs på en havsörn i bra ljus över Rögle mosse, en jagande blå kärrhökshona och en kungsörn över Stureholms gård.
Ronny Svensson
Stureholm, - Thursday, January 06, 2005 at 17:46:05 (CET)

2005-01-06 Kullens fyr, 08:00-11:00. I gryningsljuset var havet vitprickigt av tretåiga måsar, ända inne från klipporna och så långt ut man kunde se. Under den första halvtimmen passerade uppskattningsvis 10.000 ex! Därefter ett oändligt sträck av tretåiga, men nu ganska långt ut. I genomsnitt räknades ca 100 per minut, vilket pekar på att, grovt skattat, ca 25.000 ex passerade under morgonen.
Annars mer sensationsfritt: Ett 10-tal sulor, ca 50 stormfågel ett 100-tal alkor.
Mats Peterz
- Thursday, January 06, 2005 at 17:42:58 (CET)

To 6 jan. ALLERUMSKOGEN-NÄLLÅKRA; Blå Kärrhök 1 honf, Ormvråk 1, Varfågel 1, Björktrast minst 150, KLAPPE-KARLSFÄLT; Blå Kärrhök, hane 1. ORNAKÄRR; Pilgrimsfalk 1 ungf, Ormvråk 1, Tornfalk 1. Var egentligen ute på "jorduggleröjning" med hunden, men det är surt och blött, även på vallar där det normalt går att gå.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, January 06, 2005 at 17:38:44 (CET)

6/1-05 Höghult:Järnsparven kvar vid fågelbordet. Lönhult:Snösparv 30 rastande vid övesvämmningen E gårdens damm
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Thursday, January 06, 2005 at 17:00:37 (CET)

6 Januari. Svedberga.Sångsvan 2, Varfågel 1, Blå Kärrhök 1hane. Sandön. Järnsparv 1, Knipa 22, Ejder 28, Storskrak 1hane,Storspov 2, Grågås 2. Rönnen. JAKTFALK 1 2k,Observerades cirka 1/2 time sittande på en sten,flygande några korta stunder på eftermiddagen. Rödbena 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, January 06, 2005 at 17:00:19 (CET)

6/1-05.Stod och spanade efter kungsfiskare vid Rönneå Ängelholm,när det plötsligt blev ett rejält liv på kråkorna i området runt Rönnevik.Spanade febrilt efter orsaken till kråkornas upphetsning och det visade sig vara en duvhök som orsakade oron bland "grårockarna".
Hardy
Ängelholm, - Thursday, January 06, 2005 at 16:13:32 (CET)

5 jan. Promenad Hjorthagen - Maglaby kärr, Söderåsen. I Hjorthagen sågs 6 rastande skogsduvor vilket väl får anses vara lite udda vid denna tidpunkt. Vid Maglaby kärr bl a, 1 jagande blå kärrhök (honf), 8 vinterhämplingar och 16 sidensvansar som gick till nattvila samt en ropande kattuggla.
Bengt Hertzman
- Thursday, January 06, 2005 at 16:09:56 (CET)

6 januari. Tidig morgon i KATTVIK: spillkråka 1 och varfågel 1. Över havet smålommar, tretåiga måsar och en stormfågel som samtliga sträckte ut ur Laholmsbukten. Inne i BÅSTAD HAMN sågs gulärlan, forsärlan och kungsfiskaren. Kungsfiskaren uppehöll sig i de innersta delarna av småbåtshamnen. Vid RIPAGÅRDEN var det bra fart på smålommar, tretåiga måsar och stormfåglar. I buskarna höll det till en järnsparv. Vid LERVIK/GRYTSKÄREN kom en adult dvärgmås flygande en bra bit över land i den hårda vinden. På skären rastade ett större antal kärrsnäppor i vinterdräkt. Vid KRONESLÄTT, ÄNGELHOLM sågs två turkduvor i en trädgård.
Henrik Ehrenberg o Patrik Söderberg
- Thursday, January 06, 2005 at 15:18:31 (CET)

Rönnen 6 jan Efter att ha sett Jaktfalken i dag under mycket goda betingelser har jag sett en tydlig kontrast mellan undre vingtäckare och arm och handpennor. Detta var dock extremt svårt att observera. Sedd flygande från sidan i medljus syntes vingen helt kontrastlös. Däremot när falken sågs snett underifrån framträdde kontrasten mycket tydligt. Efter att ha konsulterat Crampen i eftermiddag har det givigt vid handen att ungfåglar kan variera i färgnyans på tarser och fötter mellan, grågrön till blågrå. detta kan förklara färgen på fötterna hos falken på Johans bild. Efter dessa konstateranden återstår det bara att förklara vingens längd. Om stjärten är sliten med en tredjedel om det skulle vara en förklaring, borde inte vingarna också se betydligt slitnare ut? I övrigt kan nämnas 1 ad. Pilgrimsfalk som passerade Kofstugan helt nära.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Thursday, January 06, 2005 at 15:04:21 (CET)

Kvickbadet, Höganäs: Rödbena 1 ex., Sothöna ca 20
Niclas Jonzén
Höganäs, - Thursday, January 06, 2005 at 12:03:31 (CET)

Rönnen 5 jan. Efter många timmars studerande av den förmodade jaktfalken, är det några detaljer som förbryllar. Vinglängden kontra stjärten.Antingen är vingen för lång eller stjärten för kort.Vingen når på den aktuella falken i stort sett stjärtspetsen. I flykten har jag inga invändnigar förutom att stjärten känns aningen kort.Punkt nummer två är benfärgen, som snarare är grönaktig än blågrå vilket kan ses på galleriet på Johans bilder av falken. Kontrasten på undre vingtäckarna är som jag kunnat bedöma otydlig och indistinkt. Jag undrar om det inte kan finnas någon iblandning av någon annan art i denna falk.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Thursday, January 06, 2005 at 09:34:39 (CET)

Nya bilder på den omdiskuterade falken på Rönnen nu i Galleriet.
Webbgruppen/Thomas W
- Wednesday, January 05, 2005 at 23:14:20 (CET)

5/1 kl 10.30-11.00 Lönnhult: 50 meter från åteln satt en ad havsörn på marken i ca 25 min, över Rögle mosse flög två kungsörnar. Stureholm: En blå kärrhökshane och en hona, två ormvråkar. Kl 15.30-16.00 tre kungsörnar över Rögle mosse.
Ronny Svensson
Stureholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 19:33:05 (CET)

2005-01-05
Mariastaden: ca 400 råkor
Pilshult: Ringduva 3 ex, pilgrimsfalk 1 ex, grågås 5 ex
Planasmedjan-Mjöhult: Blå kärrhök 2 honf, havsörn 1 ad
Rönnen: Jaktfalken på plats mellan 14.15 och 14.40, drog därefter iväg åt väst. Storskrake 6 ex, gravand 3 ex.
Rögledammar: bl.a. brunand 5 ex.
Sandön: Storspov 22 ex, häger 1 ex.
Stureholm: kungsörn 2 ex, ringduva ca 75 ex
Christer Strid & Björn Ekelund
Helsingborg, - Wednesday, January 05, 2005 at 17:31:46 (CET)

2005-01-05 Gässen hade samlats vid Ornakärr idag. Bland ett par tusen grå- och kanadagäss kunde 2 bläs-, 6 spetsbergs- och ett 20-tal sädgäss vaskas fram. Här sågs också en ung pilgrimssfalk och 3 stare.
Via Rönnen och den omtalade falken gick färden mot örnmarkerna kring Stureholm. I Rögle dammar 5 brunänder. Inte förrän jag kom till Torshult fick jag syn på 1 kungsörn.
Avslutade dagen med en gammal pilgrimsfalk vid Brännan, norr om Viken.
Mats Peterz
- Wednesday, January 05, 2005 at 16:39:15 (CET)

2005-01-05 Rönnen 13.00-13.45 En ung pilgrimsfalk. Denna falk kan inte vara samma som jag såg tillsammans med Alf Pettersson i förrgår. Då sågs ett rejält kraftpaket med mörkt helhetsintryck som åt av en slagen fågel. Rörelsemönstret när den åt gav just det tunga duvhökshoneintrycket som man förväntar sig av en jaktfalk. Den var så hög i upprätt ställning jämfört med hur man uppfattar pilgrimsfakar på lokalen att man riktigt hajade till. Såväl bröstet som huvudet var klart mörkare än på den ganska ljusa lilla kvicka falk som rörde sig på Rönnen idag.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 16:37:14 (CET)

2005-01-05 Kullen kl 08.00-11.40 Den första halvtimmen sträckte c:a 500 tretåiga måsar ut ur Skälderviken på närhåll. Rejäla flockar sågs sedan födosöka flera kilometer ut. När solen började lysa över havet kunde minst 700 tretåiga räknas in. De födosökte i en c:a 100m bred korridor som sträckte sig i väst-östlig riktning från Kullens förlängda spets så långt ögat kunde nå snett in i Skälderviken. Bandet kom hela tiden närmre i sin västra del och var när jag lämnade lokalen bara någon kilometer ut. De var uppenbarligen lyckosamma i sitt födosök och hade sällskap av tre äldre havssulor som dök flitigt och fåtaligt med måsfåglar av andra arter. Lom och alkor 10-20st. Sidensvans 5+30.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 16:24:11 (CET)

5 januari. I lä av KOF-STUGAN,RÖNNEN mellan 08.00-13.30. I det första skådarljuset lyfte sammanlagt 50 stycken smålommar från inre delarna av Skälderviken och flög ut ur den samma. Sträck under förmiddagen: sillgrissla 4, tordmule 1, salskrake 1 hona, gråhakesopping 1, stormfågel 1. Bland rastarna kan nämnas gravand 3, havsörn 1 ad, storspov ca 15 och rödbena 1. Vid 11.30 dök så den efterlängtade falken upp. Efter noggranna studier under bra förhållanden om än på lite avstånd så tycker jag att det ser ut som en 2K jaktfalk men inte ett skolboksexempel... Vidare till REKEKROKEN där stjärtänderna inte gick att finna men i JONSTORP hördes Anders vattenrallar. Dagen avslutades med en korttur på ÖRNRUNDAN utan örn.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 16:07:46 (CET)

5/1 Rålehamn/Gröthögarna kl. 8.00 -12.30. Trots en snabbt avtagande vind var det bra sträck av över havet. 391 smålom, 11 stormfågel, 5 ad havssula, 1 gråhake, 6 kärrsnäppa och 1 klykstjärtad stormsvala kl 8.55. Tretåig passerade hela tiden, även när vi gick. Mellan 11.00 och 12.00 räknade vi 927 sydsträckande, 70% ad. Den 3/1 upplevdes ung. samma sträckintensitet men då skedde ingen direkt räkning. I Torekov fanns 8 starar och i Rammsjö 1 stormfågel.
Leif Dehlin o´ Kjell-Åke Hall från 10.00
- Wednesday, January 05, 2005 at 15:53:08 (CET)

5/1-05.Stenkrossen,09.30-10.40. Grågås 48 str SV,gräsand 62,svarthakedopping 1,korp 2,småskrake 20,ejder 54,knölsvan 2 ad,bläsand 1 hane + 2 honor.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 15:25:45 (CET)

5/1-05.Rönnen,10.45-14.10. Storskarv 31,rödbena 3,brunand 1 hane str V,storspov 13,bläsand 10,gravand 3,grågås 3,svarthakedopping 1,havsörn 1 äldre fågel 13.16(satt en kort stund på ön),1 falk som sågs tillsammans med Ehrenberg från stugan(långt håll). Enligt min erfarenhet såg den för liten ut för vara en jaktfalk.Gick över till den östra sidan av ön för att försöka se den bättre,falken sågs bra-men blåsten var besvärande.Såg karaktärer som talade både för och emot jaktfalk.På minussidan var storleken,för distinkt och tydlig mustasch och inte grovt längsstreckad på bröst och buk.Det som talade för jaktfalk var mörka tarser och fötter.Teuvo satsade sina slantar på att det var en jaktfalk.Hur som helst,en spännande falk är det.
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, January 05, 2005 at 15:22:56 (CET)

4/1-05 Stureholm;Pilgrimsfalk 1 2k jagade och rastade på fälten E om godset mitt på dagen. Sandön (13.30) Havsörn 1 ad och sannolikt samma ex vid Rönnen 1 tim senare
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, January 05, 2005 at 01:02:09 (CET)

4 jan kl 15.00-15.30 Höghults våtmark häger 1 ex, blå kärrhöks hona 1 ex, gräsand 11 ex, och korp 2 ex.Lönnhult på åteln havsörn ad 1 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Tuesday, January 04, 2005 at 21:58:24 (CET)

4/1-05 Höghult: Järnsparv 1 kvar vid fågelbordet.Gröngöling 1 i trädgården på fm.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, January 04, 2005 at 11:57:17 (CET)

2005-01-03 Hovs hallar,08.15-10.50. Till sträckuppgifterna kan tilläggas att det långt ut i nordväst stötvis sträckte stora mängder tretåig mås, uppskattningsvis långt över 1000ex.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, January 04, 2005 at 11:28:56 (CET)

4/1 -05. I vassen närmast Idrottsvägens slut (i kohagen vid Revet) i Jonstorp finns minst två övervintrande vattenrallar som hörs sporadiskt. Stjärtanden (en hane) ligger kvar i Rekekroken.
Anders Henriksson
- Tuesday, January 04, 2005 at 10:51:11 (CET)

4 jan. I söndags (2 jan) 14.45 gjorde jag ett kort stopp på vägen ovanför Rönnen och fick se Falken sitta på en av stolparna innan "kanalen". Den flög snart ut och satte sig i gräset en bra bit ut på Rönnen. I handkikaren kunde jag inte observera dräktdetaljer i det avtagande ljuset, men dock konstatera att den flög med tunga vingslag strax över markytan och var klart "bukig".
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, January 03, 2005 at 23:21:01 (CET)

3 januari 2005 kl.14:15. Ljungabolet. Vid fågelbordet syntes: stenknäck 7, pilfink 12, koltrast 5, entita 2, nötvecka 1, blåmes 2, talgoxe 3, gulsparv 1, SIDENSVANSAR ett par, sparvhökshanne 1. Vid fiskdammen: häger 1.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, January 03, 2005 at 22:22:33 (CET)

Jakfalken igen. Gå in och titta på netfugls galleri www.netfugl.dk här finns en del bilder på jaktfalk bl a collaget av falken på mitten av sidan har vissa likheter med falken på Rönnen. När jag skriver 1a vinterdr. menar jag naturligtvis 1:a vinter för falken eller 2K som det numera heter.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 03, 2005 at 21:33:58 (CET)

3 januari, Hovs hallar, sträckbevakning kl. 08.00-14.10. Den mest oväntade observationen var en ung KUSTLABB (!) som kl. 09.25 passerade på nära håll i fint ljus (bilder snart uppe i galleriet på www.skof.se). Övriga observationer: BREDSTJÄRTAD LABB 1 ad kl. 13.30 efter att ha rastat i området under en timmes tid, BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA 1 ex ca 1,5 km ut kl. 12.05-12.40, SVARTNÄBBAD ISLOM 1 ad kl. 11.40, KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA 2 ex kl. 09.07 resp. 10.39 (möjligen samma individ), smålom 1334 ex (trol. nytt dagsrekord), storlom 1 ex, havssula 11 ad, stormfågel 144 ex, tretåig mås 319 ex, ob. sillgrissla/tordmule 793 ex (nästan uteslutande sillgrissla), svarthakedopping 2 ex, skäggdopping 13 ex, gråhakedopping 3 ex samt dvärgmås 2 1K. Udda var även en tät flock om ca 20 stormfåglar som rastade på vattnet en bit ut, troligtvis attraherade av något fiskstim el. dyl. Medobservatörer: Olof Jönsson, Hans Larsson, Nils Kjellén, Lars Nilsson, Alexander Hellquist, Tobias Ljungquist m fl.
David Erterius
Lund, - Monday, January 03, 2005 at 21:17:36 (CET)

Hjälp till att inventera turduvebeståndet i nordvästskåne. Läs mera i uppropet .
I och med nytt år startar vi också upp vår årliga fenologilista. Gå in via menyknappen fenologi.
Christer Strid
Webbgruppen, - Monday, January 03, 2005 at 21:01:11 (CET)

3 jan. Åkte på eftermiddagen tillsammans med Leif Dehlin,Roland Sjöberg och Tomas Wallin ut till Rönnen för att se på Jaktfalken. Vi är överens.Vi anser att fågeln är en Jaktfalk ung 2k.Dräkten kan möjligen diskuteras,dock ej storleken.De variationer i dräkten som sågs på fågeln är helt normala.De fåglar jag sett tidigare har i vissa fall haft avikande karaktärer precis som andra rovfågelsungfåglar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 03, 2005 at 19:25:49 (CET)

2/1-05.Gick en tur för att försöka få se den lille vinterbadaren strömstaren.En bra lokal för detta är Rössjöholmsån vid Errarp,med idag var det alldeles för högt vattenstånd.Men istället sågs 1 par mandarinänder.Det blir inte alltid som man tänkt sig,när man är ute med kikaren.Tur är väl det.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 03, 2005 at 18:44:06 (CET)

3.1.-05; ang.jaktfalken på Rönnen. Det hela började med att jag satt och tubade en ung pilgrimsfalk i mina ögon en hona, när jag satt där och tittade kom plötsligt en avsevärt större falk in i tubfältet körde bort den förstnämnda som drog söderut, vilken var en klar pilgrimsfalk. Under en dryg timma studerade jag falken, innan jag larmade ut den, under denna tid såg jag så mycket att jag vågar påstå att det är en jaktfalk. Ett tunnt mustaschstreck, ljus panna, blygrått näbb och fötter, ögonbrynsstreck, måttligt ljus kind. I flykten en tung, bredvingad och bukig falk. På marken hoppade den tidvis omkring som en "kråka", kan inte påminna mig att jag sett pilgrimsfalk göra detta. Detta gör att jag vill påstå att det är en (trol.)hona jaktfalk i 1:vinterdräkt . Den åt tidvis på ett byte, något kråkliknande, vilket den tjuvade från pilgrimsfalken.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 03, 2005 at 18:41:15 (CET)

3.1 "Jaktfalken" hittades av Alf idag tillsammans med en pilgrimsfalk. Visst pekar mycket på jaktfalk men fågeln visar bla otecknad ljusbeige undergump, relativt ljusa undre täckare med mörka handtäckare och obandad stjärt (åtminstone hopslagen). Några suddiga bilder har sänts till galleriet. I Båstad var gulärlan kvar och vid Kattvik skådades en svartnäbbad islom rastande på nära håll på förmiddagen.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, January 03, 2005 at 16:53:12 (CET)

3/1-05.Spanade en kort stund efter havsfågel vid Råbockabadet i Ängelholm.Det resulterade i en sträckande stormfågel ca 13.15-13.30.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 03, 2005 at 14:25:00 (CET)

1/1-05.Årets första dag blev inte som planerat,så färden fick istället gå till Sibirien och Klören.Tyvärr en något mager utdelning längs kusten,men övervintrande strandskator och storspovar sågs.Mellan Sandön och Själrönnen låg en mindre flock sångsvanar och trumpetade ljudligt.Vid Rönneå i centrala Ängelholm sågs en kricka(hane)och en rörhöna,båda har varit på lokalen i december.
Hardy
Ängelholm, - Monday, January 03, 2005 at 14:22:26 (CET)

Mån den 3 jan. JAKTFALK 1ex ungfågel på östra sidan av Rönnen idag. Gravand 3ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, January 03, 2005 at 13:55:56 (CET)

2 januari. SVANSHALL: Sjöorre 2, Tretåig mås 1, Storlom 1. REKEKROKEN: Stjärtand 1 (hane), Kricka 1, Bläsand 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 02, 2005 at 19:44:44 (CET)

2 jan. Ripagården 08.30-13.10. Sträck av bl a, storlom 2, smålom 528, skäggdopping 12, gråhakedopping 1, stormfågel 7 och tretåig mås ca 300.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 02, 2005 at 18:26:43 (CET)

2 januari. Kullaberg 09-11.30 bla 3 havssula, 450 tretåig mås, 2 stormfågel. Vid Farhult var gårdagens gåsflock kvar med bla 6 spetsbergare (7 i går) och bland sädgässen minst 10 tundrasädgäss, gåsstudierna avbröts av jaktfalkslarm från Rönnen. Där återfanns en rejäl ung pilgrim som sittande uppvisade bla rätt distinkt mutaschstreck och gula ben/tarser.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, January 02, 2005 at 17:23:09 (CET)

1 Jan.I Båstad hamn finns fortfarande gulärlan och forsärlan kvar(upptäcktes av M Müller i början av december),de höll till något hundratal meter väster om badhytterna.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, January 02, 2005 at 11:04:52 (CET)

1 jan förmiddag: kungsörn över Svedberg. Västraby: kunsörn 1 ex, björktrast ca 150 ex, gulsparv ca 10 ex. Stureholm: blå kärrhök hane 1 ex, korp 3 ex. Lönnhult: på marken intill åteln satt en kungsörn, ormvråk 3 ex och fjällvråk 2 ex.
Ronny Svensson
Stureholm, - Sunday, January 02, 2005 at 09:53:15 (CET)

1 jan. En mindre hackspett längs åpromenaden vid Kungsgården i Ängelholm. Vid Sibirien 16 strandskator.
Henrik Johansson
- Sunday, January 02, 2005 at 07:51:25 (CET)

1 januari. Promenad längs f d järnvägen Västraby -Svedberga. Såg bl a 2 fjällvråkar, 1 glada, 1 varfågel, 10 steglits och ett gäng gråsiskor som badade i en pöl så att vattnet stänkte! Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Saturday, January 01, 2005 at 19:59:03 (CET)

1/1-05 Höghult: Mindre hackspett 1 hane intill mitt fågelbord i ett bestånd av "japansk bambu".
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, January 01, 2005 at 19:13:48 (CET)

Lö 1 jan. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Länge hoppfulla revor i molntäcket, men tyvärr tog gråvädret över. Häger 1, Sångsvan 2, Gräsand c10, Kricka c 5, Ormvråk 3-5, Kattuggla 1 (GEA-stugan), Morkulla 2, Gröngöling 1, St hackspett 1, Stjärtmes 5-10, Bergfink 2, Stenknäck c 10, Trädkrypare 2, Nötväcka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 01, 2005 at 16:12:51 (CET)

1 Januari Brogårda våtmark.Häger 1,Knölsvan 4, Sångsvan 1ad,Brunand 1hane, Vigg 8, Kricka 11, Knipa 1 Gräsand 90.Wrams ängar. Kanadagås 55, Blå Kärrhök 1hane 1honf,Ormvråk 2, Tornfalk 1, Korp 4,
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 01, 2005 at 16:02:29 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-02-03 av Thomas Wallin