Observationer juli 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


31 juli, Glimminge strand, kentsk tärna 40 ex vid udden. Magert med vadare, blott en svartsnäppa samt enstaka ex av grönbena, skogs- och drillsnäppa noterades. På Vasalthed, där den botaniskt intresserade nu kan se blommande klockgentiania, sågs vardera ett ex av duvhök, tornfalk och törnskata.

Mats Ljunggren
- Monday, August 01, 2005 at 12:46:02 (CEST)

31 juli. Hittarps rev. Inte mindre än 13 vadararter fanns på revet denna morgon med bla ett ex av kustsnäppa, spovsnäppa samt roskarl, samtidigt lämnade tre brunhökar landet, sommaren är kort.
Bengt Andersson
- Monday, August 01, 2005 at 08:39:58 (CEST)

31 Juli Sandön.Kanadagås 65,Grågås 28,Fiskgjuse 2, Strandskata 28,Storspov 24,Myrspov 6,Glutsnäppa 2, Rödbena 1,Kärrsnäppa 8,Fisktärna 6,Kensk tärna 26.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 31, 2005 at 22:08:23 (CEST)

Lördag 30/7 Jonstorp. En ung Pilgrimsfalk drog in över tomten lagom till frukosten!! Tommie & LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, July 31, 2005 at 21:12:12 (CEST)

Lörd. 30/7 SANDÖN: kustpipare 5, kustsnäppa 4, spovsnäppa 3, kärrsnäppa ca 50, myrspov 27, brunhök 2, fiskgjuse 1
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, July 30, 2005 at 13:21:48 (CEST)

29 juli. "Full hand" tärnor vid Sandön i skymmningen med två skräntärnor och en ad svarttärna ute vid Själrönnen.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, July 29, 2005 at 21:51:37 (CEST)

Fre den 29 juli. Skräntärna 1ad & 1juv rastade på västra sidan av Sandön.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, July 29, 2005 at 17:06:42 (CEST)

29 juli -05. Rönnen, f.m.; Chilebläsand 1 hane i praktdräkt på östra sidan (parkand..)-Medobservatör o upptäckare var Rolf Helmersson. I övrigt noterades att "Lilla viken" för tillfället nästan var tömd på vadare. De flesta kvarvarande vadarna uppehöll sig nu på västsidan. Nämnas kan myrsnäppa 3 ad, spovsn 3 ad, roskarl 1 ad, m strandp 1 1k samt 2 överflygande mosnäppor, 26 str myrspovar och 1 1k svartsnäppa. Även minst 1 ad kustpipare fanns på västsidan. Vid Sandön uppehöll sig vid 07.50-tiden minst 101 kentska tärnor, troligen något fler. Bland dessa fanns 22 1k-fåglar.
Anders Lindén
Ängelholm, - Friday, July 29, 2005 at 13:14:44 (CEST)

28 Juli 1 ex Vit stork rastande på fälten norr Påarp.Troligen omärkt.kl 19.10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, July 28, 2005 at 19:24:56 (CEST)

27 juli: en vaktel spelade SO Kulltorp vid 22-tiden ikväll. Vid Rönnen rastade 4 kust-, 2 myr-, 3 spov-, 2 små-, 1 mo- och ca 70 kärrsnäppor. Dessutom 1 brushane, 1 kustpipare och 1 svartsnäppa. 2 småspovar sträckte mot söder.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Wednesday, July 27, 2005 at 23:21:29 (CEST)

27 juli. I den lilla våtmarken vid Nellåkra (Allerumsskogen) gick 1 svartsnäppa, 6 grönbenor (4 juv), 4 enkelbeckasiner o 2 skogssnäppor. I närheten sjöng gråsiska.
Bengt Hertzman
- Wednesday, July 27, 2005 at 22:52:07 (CEST)

26 juli. Hasslarp kl. 04.15-11.00. Säsongens hittills bästa märkdag med 53 nymärkningar av 12 arter. Därtill 2 gamla kontroller. Kärrsångare vanligaste märkart (14) och bland den övriga fångsten gladde framförallt en ung svart rödstjärt. Verksamhetens blott andra sedan starten för 11 år sedan. I dammarna rastade bl.a. årta 4, smådopping 9, brushane 20 och mindre strandpipare 3 juv. En lärkfalk sågs dessutom dra förbi lågt över märkplatsen. Nästa märktillfälle blir på torsdag.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 26, 2005 at 16:20:57 (CEST)

26/7 Rönnen rekommenderas varmt nu för alla som vill träna sig i vadarbestämning (bl a undertecknad), ff a lilla viken/lagunen är artrik. Bland de trevliga arter som sågs idag vid middagstid noteras: myrspov (väst) spovsnäppa, sandlöpare, myrsnäppa, drillsnäppa, grönbena, brushane, rödbena, små- och mosnäppa och massvis av kärrsnäppor. Det är ganska lätt att få in 3-4 arter i samma synfält i tuben och kul att kunna jämföra dem med varandra. Vid Hasslarp Fleningedammen SV ganska tunt; 14 brushanar, 2 grönbenor. Medobs Elin H som spräckte 100-vallen!
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Tuesday, July 26, 2005 at 14:36:47 (CEST)

25 juli 2005. Vid besök på Rönnen vid middagstid sågs bl a 1 juv kustpipare, 1 kustsnäppa, 5 småsnäppor, 2 mosnäppor, 5 myrsnäppor, 3 spovsnäppor och över 100 kärrsnäppor
Lars-Bertil Nilsson
Klåveröd, - Monday, July 25, 2005 at 18:08:18 (CEST)

25 juli. På morgonen sågs vid Hittarps rev bl a, gråhakedopping 1, kärrsnäppa 12, spovsnäppa 2, drillsnäppa 28, skogssnäppa 2, gluttsnäppa 2, större strandpipare 26, tobisgrissla 1, fiskgjuse 1 samt lärkfalk 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 25, 2005 at 13:20:39 (CEST)

23 juli. Rönnen 14.00-17.00. Ungefär som tidigare rapportörer: kustpipare 3 ex, ljungpipare 1 ex, kustsnäppa 1 ex, sandlöpare 1 ex, kärrsnäppa ca 100 ex, spovsnäppa 5 ex, myrsnäppa 10 ex, mosnäppa 2 ex, småsnäppa 1 ex, grönbena 20 ex, drillsnäppa 2 ex, myrspov 5 ex och brushane 3 ex. Fiskgjuse 1 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, July 23, 2005 at 18:20:34 (CEST)

23 juli: utöver Patriks noteringar för Rönnen, Lilla viken, sågs ytterligare ca 45 kärrsnäppor och en småsnäppa samt 4-5 drillsnäppor, 10-talet grönbenor. Vid Gunnestorp söder om Jonstorp födosökte en svart kråka på potatisåkern. Vid Sandön högt vattenstånd och få vadare; gluttsnäppa 3ex, drillsnäppa 2ex, kärrsnäppa ca 10ex. En fiskgjuse sträcke söderut. En snabbkoll i Hasslarp, sv-dammen, gav svartsnäppa 2ex, brushane 1ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, July 23, 2005 at 14:31:46 (CEST)

Lör den 23 juli. Lilla viken; Rönnen: Minst 11 myrsnäppor kvar under morgonen, småsnäppa 1ex, mosnäppa 2ex, spovsnäppa 2ex, brushane 3ex, svartsnäppa 3ex, kärrsnäppa 53ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, July 23, 2005 at 11:50:09 (CEST)

Rönnen 14:30 22/7: Smalnäsa 1 hane, Myrsnäppa 14, Småsnäppa 1, Kärra 25 (varav 1 1K). Medobs: Jan Pettersson
Daniel Pettersson
Laröd, - Friday, July 22, 2005 at 17:36:26 (CEST)

21/7-05 Höghult: Vaktel 1 spelande under kvällen.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, July 22, 2005 at 14:09:17 (CEST)

21/7 Rönnen. Alla snäpporna gladde men rävungen ute på Rönnen oroade både oss och fåglarna.
Kjell-Åke Hall o´ Leif Dehlin
- Thursday, July 21, 2005 at 19:07:38 (CEST)

21/7. Något av det som fanns i lilla viken på Rönnen idag var 3 spovsnäppor, 5 mosnäppor, 3 småsnäppor och sist men inte minst 4 myrsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 21, 2005 at 17:27:31 (CEST)

21 juli. Sandön: Sandlöpare 1, Spovsnäppa 2, Kustsnäppa 9, Myrspov 5 och Kärra 20. Farhult: Kustsnäppa 5, Myrspov 3 och Kärrsnäppa 2. Rönnen: Kustsnäppa, Spovsnäppa och Kärrsnäppa.
Daniel Pettersson
Laröd, - Thursday, July 21, 2005 at 15:48:05 (CEST)

21/7 Hasslarp på lunchen: Lärkfalk 1 ad, samt bra med vadare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, July 21, 2005 at 14:11:24 (CEST)

20 juli. Sträckbevakning vid Kullen fram till 12.30. Havssula 1 ad, smålom 1, storlom 1, sjöorre 145, vigg 1, kricka 3, storspov 2, småspov 11, myrspov 517, kustsnäppa 322, kärrsnäppa 69, kustpipare 25, ljungpipare 20, roskarl 2, sillgrissla 29, tordmule 25, tobisgrissla 3, silvertärna 2, fisktärna 4 och kentsk tärna 9. Bland rastarna märktes 4 forsärlor. Medobsare var tidvis Patrik W och Mats P.
Thomas Svanberg & Mårten Müller
Hbg, - Wednesday, July 20, 2005 at 23:04:54 (CEST)

20 Juli.Sandön 17.00-17.30.Strandskata 19,Skärfläcka 4,Större Strandpipare 6,Tofsvipa 12, Kustsnäppa 41,Småsnäppa 1,Mosnäppa 1,Spovsnäppa 4, Kärrsnäppa 26,Myrspov 9,Storspov 5,Rödbena 4, Gluttsnäppa 3. Rönnen.17.40-18.10.Grågås 400,Gravand 3,Strandskata 8,Skärfläcka 12,Större strandpipare 24,Kustsnäppa 6,Småsnäppa 2,Spovsnäppa 8,Kärrsnäppa 245,Brushane 7,Myrspov 1,Rödbena 5, Gluttsnäppa 3,Ängspiplärka 2sj,Stare 350.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, July 20, 2005 at 19:16:40 (CEST)

20/7 Farhult (08:30-09:30) och Rönnen (09:30-16:40). Vid Farhult fanns Sandlöpare 1, Spovsnäppa 1, Kustpipare 1, Myrspov 1, Kustsnäppa 30-40 och drygt 100 kärrsnäppor. Rönnen bjöd på mycket vadare bla Sandlöpare 4, Spovsnäppa 14, Småsnäppa 5, Mosnäppa 3, Kustsnäppa (sporadiskt rastande) 40, Myrspov (samma där + 1 stationär juv) 15, calidris konstant jagade av ilskna revirhävdande skärfläckor samt strandpipare. Medobs: Linnea H och Micke O.
Daniel Pettersson
Laröd, - Wednesday, July 20, 2005 at 18:02:13 (CEST)

20 juli. En halvtimmes skådning vid Hasslarps dammar på förmiddagen gav bl a 3 brunänder, 2 svartsnäppor, 2 mosnäppor, 3 kärrsnäppor, 1 brushane, 1 gluttsnäppa, 2 enkelbeckasin samt några grönbenor, skogssnäppor, rödbenor och st strandpipare.
Lars-Bertil Nilsson
Klåveröd, - Wednesday, July 20, 2005 at 12:53:11 (CEST)

19 juli. Hasslarps dammar på em. Fortsatt småtrevligt i sv Fleningedammen med ett tiotal olika vadararter med bla mosnäppa 5, kärrsnäppa 4, svartsnäppa 2 samt en ung vattenrall. Vid bergsdammen hördes en gräshoppsångare
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, July 20, 2005 at 11:25:20 (CEST)

20/7 Rålehamn, Källran. 05:30 - 09:30. Hoppades på lira o´ labb men utan resultat. Dock bra str.siffror på vadare som t.ex. myrspov 261, spovsnäppa 59, kärrsnäppa 76, sandlöpare 3 och kustsnäppa 12. Samtliga mot söder.
Lasse Nilsson, Leif Dehlin
Munka Ljungby, - Wednesday, July 20, 2005 at 10:59:26 (CEST)

19 juli. Rönnen på morgonen. Bl a sågs, småsnäppa 1, mosnäppa 3, spovsnäppa 4, kärrsnäppa 65, brushane 9, skogssnäppa 3, grönbena 16 samt mindre strandpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 19, 2005 at 16:21:37 (CEST)

18 juli Bredgatan (IKEA): Svart rödstjärt 1 hane + 1 hona. Hanen hade mat i näbben. Sannolikt häckar paret i området.
Lars Brunkman
Helsingborg, - Tuesday, July 19, 2005 at 14:53:38 (CEST)

18/7-05 Rönnen,västra delen (em):Myrsnäppa 2,Småsnäppa 1,Spovsnäppa 3,Mosnäppa 2,Kärrsnäppa 20. Sandön:Myrspov 4,Sandlöpare 2,Spovsnäppa 1 med något 10-tal Kärrsnäppor. Höghult: Vaktel 1 spelande under kvällen.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Tuesday, July 19, 2005 at 01:36:22 (CEST)

18.juli.Vid höslåtter vid Svedberga-parkeringen födosökte en stork.Såg inga ringar,men motljus rådde och gräset var högt(13.30)Även 2 glador cirkulerade efter tröskverket.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Monday, July 18, 2005 at 14:48:42 (CEST)

17 Juli. Örby Ängar.Kensk tärna 4,Häger 2,Vattenrall 5,Strandskata 9,Törnsångare 1sj,Trädgårdssångare 1sj Svarthätta 1sj,Gransångare 2sj,
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 17, 2005 at 21:55:47 (CEST)

Kullaberg sön den 17 jul. MINDRE LIRA 1 ex str mot SV, havssula 4ex, kustlabb 1 ex, flera vadarflockar under dagen också (har inte antal på alla ännu), myrspov, rödbena, svartsnäppa 2 ex, kustsnäppa, kustpipare, brushane 2 ex, gluttsnäppa 8 ex, kärrsnäppa, storspov 1 ex, småspov 3 ex och ljungpipare. Medobservatörer: Mattias, Mats, Mårten, Micke O, Linnea, Anders, Lennart och Alf.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, July 17, 2005 at 15:15:47 (CEST)

16.juli.Kvällstur till Kropp-Rosendal:Det var ej mkt kvar av fågelsången nu. I skymningen hördes ngn enstaka gulsparv och taltrast.En vaktel spelade söder om slottet och på nordsidan hördes några tiggande kattuggleungar.Mellan Kropp och Ljungberga sågs en morkulla och en brunhök som jagade i nästan totalt mörker.
Kjell.D:Högström
Helsingborg, - Sunday, July 17, 2005 at 11:45:49 (CEST)

Vi har haft ladusvalor med tre häckningar varje år sedan tre år tillbaka i vår tacknock. Lite jobbigt med all skiten, men jag saknar dom ändå. Är det ett dåligt år för svalorna ? Börje
Börje
Hjärnarp, - Saturday, July 16, 2005 at 23:06:44 (CEST)

15/7 Hasslarp Fleningedammen SV. Kort besök vid 8-tiden på morgonen i begynnande regn. Hade andra ärenden sen men var ju tvungen att ta en snabb tur dit efter uppgiften om m gulbena 14/7. Några sådana syntes dock ej i SV-dammen, däremot var den fint utfärgade svartsnäppan på plats igen tillsammans med ca 10 grönbenor, 3 gluttsnäppor, drillsnäppa, skogssnäppa, 2 mosnäppa, 2 st strandpipare och 2 enkelbeck.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Friday, July 15, 2005 at 22:13:29 (CEST)

14 juli, kvällstid. Hasslarps dammar: bland vadare fanns grönbena ca 30, gluttsnäppa 8, rödbena 2, skogssnäppa 5, drillsnäppa 3, strandskata 7, mosnäppa 3, enkelbeckasin 5, unga hägrar 4 samt smådopping 1. Rosendals gård: mellan 22.30 och 23.00 avlyssnades vaktelspel på minst fem ställen längs vägen söder om gården. Dessutom två spelande ca 500 m öster om Kropps kyrka.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, July 15, 2005 at 14:17:51 (CEST)

14 juli. Obsar från några platser kring Söderåsen; 10 glador över nyligen slaget fält vid Kongaö. Två rastande forsärlor i damm på samma plats. En gröngöling vid Grindhus. En jagande jorduggla vid Rönneå öster Kvidinge, 2 - 3 tiggande kattuggleungar vid Tomarps ene och som avslutning fick vi se en magnifik berguv flyga i vår atlasruta!
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Friday, July 15, 2005 at 10:26:33 (CEST)

14/7-05 Höghult: Efter kl 22 full fart på vaktelspelet.Minst 3 tuppar som tidigare i veteåkern öster om hästhagen.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult , - Thursday, July 14, 2005 at 23:39:39 (CEST)

14/7 Rönnen: Den smalnäbbade simsnäppan var kvar, dessutom 2 SPOVSNÄPPOR, 1 kustpipare och 3 kustsnäppor.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, July 14, 2005 at 20:25:13 (CEST)

Hasslarp 14:e juli kl. 17.00-19.00. Såg två st. mindre gulbenor i den sydvästra dammen!!! Fö. bl. a. mosnäppa 2 ex, mindre srandpipare 3 ex, gluttsnäppor och grönbenor.
Leif Ekholm
Helsingborg, - Thursday, July 14, 2005 at 19:59:31 (CEST)

Sandön 12/7 15-tiden: Badare JAGADE vadarflockarna på V Sandön, vad gör man?? Rönnen lite senare: Kärra 4, Mosnäppa 4.
Daniel Pettersson
Nynäshamn, - Thursday, July 14, 2005 at 17:02:10 (CEST)

13 juli. Dagens ringmärkning i Hasslarp gav 31 nymärkningar av 10 arter. Dessutom 3 gamla kontroller. I fångsten bl.a. 2 granna ad gulärlor samt säsongens första gransångare. En hel del vadare rastade i och kring dammarna. Totalt 14 olika arter, däribland 2 ex vardera av mosnäppa och mindre strandpipare.
Henrik Johansson
- Wednesday, July 13, 2005 at 18:31:44 (CEST)

13/7. Den smalnäbbade simsnäppan kvar vid halv tre tiden, lilla viken, Rönnen. Gömde sig en god stund i norra delen av viken innan den tittade fram.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Wednesday, July 13, 2005 at 17:05:29 (CEST)

12 juli. En (ev 2) spelande vaktel kl. 20.00-21.00 ca 300m söder om Nya Vilhelmsfält,Ängelholm. Medobservatör: Olle Ström, N. Varalöv.
Rune Johansson
Ängelholm, - Wednesday, July 13, 2005 at 14:41:00 (CEST)

13/7. Kring Rönnen sågs 4 tordmular (3 ad och 1 unge), 1 kustpipare, 2 mosnäppor och 1 ad smalnäbbad simsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, July 13, 2005 at 13:46:32 (CEST)

12/7. Vid Sandön rastade 1 svartsnäppa och 3 kustsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, July 13, 2005 at 13:44:04 (CEST)

13/7 Hasslarp på lunchen: Kärrsnäppa 1ex, Svartsnäppa 1ex, Gluttsnäppa 1ex, St. strandpipare 1ex, Enkelbeckasin 2ex, Rörhöna 1ex, samt Drillsnäppor och Grönbenor.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, July 13, 2005 at 12:41:04 (CEST)

12/7-05 Höghult: Full fart på vaktelspelet till kvällsfikat kl 22-24.Minst 2 tuppar ikväll.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Wednesday, July 13, 2005 at 00:38:42 (CEST)

11 juli. Kullen (Djupadal). 3 juventila gröngölingar i samma träd.
Bengt Hertzman
- Tuesday, July 12, 2005 at 00:09:54 (CEST)

11/6-05 Höghult (22.10-22.45): Vaktel 3 spelande öster om hästhagarna.Hörs bra från gården.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, July 11, 2005 at 23:38:30 (CEST)

11 juli 2005. Vid 8-tiden i morse spelade 2 vaktlar strax öster om Kullenbergstorp (som ligger ca 4 km WNW Jonstorp).
Mats Peterz
- Monday, July 11, 2005 at 18:35:40 (CEST)

10 juli. 22:30-23:30. Nattskärrorna låter fortfarande. 1 knarrande från Fåratångsmossen S om Västersjön (strax innan Kollebäcksstorp) och 1 nästan nere vid Västersjöns sydöstra strand. På Röglamosse dock tyst.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Monday, July 11, 2005 at 10:00:23 (CEST)

20050710 Hasslarps dammar, sydvästra dammen. TUVSNÄPPA kl 13.25,efter tips från Christopher Gullander, Halmstad.
Lena Kannesten
Helsingborg, - Sunday, July 10, 2005 at 19:45:03 (CEST)

9 juli. Ett gäng från Föreningen Söderåsens Natur och Lions jobbade med slåtter på ängen vid Åvarp och kunde samtidigt lyssna på en sjungande gräshoppsångare och kärrsångare. På kvällen gick undertecknad samt Eva Kristiansson, Lars-Bertil Nilsson och Martin Persson en runda kring Maglaby kärr med omgivningar. Det blev en fin kväll där vi bl a fick uppleva 6 nattskärror varav en kretsade och ryttlade över våra huvuden, 3 kattugglor, 4 morkullor och vid kärret satt fiskgjuse, brun kärrhök o häger. Vid Kärreberga ytterligare 1 kattuggla och två bivråkar. På väg hem gjorde Lars-Bertil ett stopp vid grustagen mellan Kvidinge och Söderåsen och fick höra en spelande kornknarr.
Bengt Hertzman
- Sunday, July 10, 2005 at 18:41:08 (CEST)

Sön den 10 juli. TUVSNÄPPA 1ex i sydvästra dammen, Hasslarp. Upptäckare Mats Rellmar.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, July 10, 2005 at 16:49:38 (CEST)

9/7. På Sandön sågs minst 52 kentska tärnor, 10 kärrsnäppor, 12 vitkindade gäss och uppe i bland tallarna satt två hornuggleungar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, July 09, 2005 at 14:28:38 (CEST)

8/7. På Rönnen rastade 12 vitkindade gäss liksom "höstens" första mosnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, July 08, 2005 at 13:43:37 (CEST)

7 juli. Hasslarps dammar: utöver Christers observationer fanns ytterligare 2 skogssnäppor samt fem hägrar och sju strandskator. Markerna kring Svedberga kulle gav fyra spelande vaktlar; en V och en N om Västraby gård, en (bredvid bilen) mellan Lönhult och Stureholm samt en vid Västergård söder om Mjöhult. Vid Ornakärr pep en hornuggla.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, July 08, 2005 at 10:02:08 (CEST)

7 juli. En del rastande vadare vid Hittarps rev på kvällen bla, brushane 2, skogssnäppa 1, grönbena 2, kärrsnäppa 10 varav 1 juv, större strandpipare 12 samt gluttsnäppa 3. En skräntärna drog förbi mot söder.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 08, 2005 at 08:56:45 (CEST)

Jonstorp 7 juli em: Strax innan kyrkan flög en Pilgrimsfalk ungfågel över vägen längs fältet, tog höjd och siktade in sig på revet.
Tommie Nilsson
JONSTORP, - Friday, July 08, 2005 at 08:42:14 (CEST)

Dammarna Hasslarp 050707:
Vadarna börjar komma tillbaka. Drygt 60 grönbenor, skogssnäppa 3, gluttsbäppa 6, svartsnäppa 1, rödbena 3, enkelbecksin 3. I övrigt bla. gråhakedopping 10 ad och minst 6 pull, därav ett par med tre ungar (ovanligt!?). Kricka 8, skedand 3 samt vattenrall 1.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, July 07, 2005 at 22:52:01 (CEST)

6 juli kl. 23. St. Brandsvig, Ängelholm: Kornknarr 2 spel. alldeles nära markvägen som leder från gården ner mot våtmaken. Dessutom en intensivt sjungande gräshoppsångare. En av kornknarrarna hördes för övrigt sporadiskt i tisdags kl. 15 av Bengt Nilsson.
Henrik Johansson
- Thursday, July 07, 2005 at 09:13:45 (CEST)

Mån den 4 juli. Var och tittade på Micke Olofssons MINDRE MASKSTENKNÄCK På Gökvägen i Farhult. Tidigare fynd av denna art har bedömts som förrymda individer. Arten finns normalt i Kina.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, July 06, 2005 at 17:45:37 (CEST)

Kullaberg 050705 1st Engelsk sädesärla visade upp sig fint på golfbanan.
Per Broman
Magnarp, - Wednesday, July 06, 2005 at 10:39:14 (CEST)

4 Juli,hade idag vid 13 tiden en turturduva överflygande när jag fördades på E6 an!! ca 1 km norr om avfarten Ängelholm S,den gjorde en gir på låg höjd framför bilen och kan säkert vara kvar i området.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, July 04, 2005 at 17:53:13 (CEST)

3/7. I Farhult fanns en flock med 7 juv skäggmesar i vassen. Lyckad häckning alltså. Det enda som var lite udda vid Rönnen var en svarthakedopping.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 04, 2005 at 09:08:43 (CEST)

3.7. Vid Täppeshusen, 100 meter in på vägen mot S. Ingelsträde spelade en vaktel kl. 21.45
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Monday, July 04, 2005 at 07:53:22 (CEST)

2005-07-03 Hackspettmorgon vid Kullens fyr: Gröngöling (juv), spillkråka (hörd, större hackspett (1 juv ute och vände över havet samt mindre hackspett (familjen som sågs igår). Därtill 4 forsärlor, 220 sjöorre och 2 rosenfink.
Vi den numera så omtalde Sandön rastade bl.a. 30 kentska tärnor, 35 kärr- och 1 svartsnäppa.
Mats Peterz
Viken, - Sunday, July 03, 2005 at 17:15:16 (CEST)

3 juli. Årets andra märktillfälle i Hasslarp blev en ganska seg historia. I alla fall om man om man ser till antalet märkta (24 st av 9 arter). Två ljuspunkter dock: dels att fyra näktergalar märktes vilket var nytt dagsbästa, men också att en grönbena fångades vilket i sin tur innebar att en ny märkart kunde föras till listan. Bland övriga observationer kan nämnas en ad. svarttärna.
Henrik Johansson
- Sunday, July 03, 2005 at 15:47:53 (CEST)

Man behöver ej åka till Kullaberg för att se Mindre hackspett.I fruktträden vid Pålsjö sjukhem/Hbg har en hona vistats 2 ggr idag.Har ej sett om hon tagit föda med sig,får kolla i e.m.,skulle smaka fågel med ytterligare ett häckningskriterium i rutan.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Sunday, July 03, 2005 at 10:17:50 (CEST)

Lör den 2 juli. Kullaberg: En familj Mindre hackspett 4ex höll till mellan kiosken och fyren på morgonen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, July 02, 2005 at 22:39:07 (CEST)

2 juli, 05.00-11.00. Säsongsstart för ringmärkningverksamheten i Hasslarp. Ett fyrtiotal fåglar fångades av endast 9 arter. Därav 9 egna gamla kontroller, bl.a. en näktergal från ifjol. I dammarna bl.a. en skedand med 4 pull, en hanne årta samt ganska gott om grönbenor. Märkning även imorgon söndag från kl. 05.
Henrik Johansson
- Saturday, July 02, 2005 at 16:47:07 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-08-02 av Thomas Wallin