Observationer juni 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


30 Juni. En Kajungen med nästan helt vita vingar är på besök i min trädgård ingen del av kroppen har för övrigt något vitt inslag.

Bertil Magnusson
Bjuv, - Thursday, June 30, 2005 at 16:17:05 (CEST)

29 juni. Hilleshögs dalar; ca 200 backsvalor, 1 sj gräshoppsångare, 4 sj kärrsångare, glada, ormvråk, tornfalk, korp samt ca 400 starar sträckande mot S.
Bengt Hertzman
- Thursday, June 30, 2005 at 08:57:21 (CEST)

29 Juni. Rönnen kl 21:00: Småtärna 2+3 pull, skärfläcka 50 rast Vegeholm, vid masten kl 22:45: Nattskärra 1sp ca 100m SO masten, 1 sp ca 1000m N om masten, gräshoppssångare 1 sj
Peter Elfman
Väggarp, - Thursday, June 30, 2005 at 07:34:13 (CEST)

29 juni BJÖRKERÖD: Sångsvan 1ex, Gråhakedopping 2ex, Smådopping 1ex, Vigg 5ex, Sothöna 4ex, Brun Kärrhök 1ex hane, Större hackspett 2ex, Gransångare 1sj
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, June 29, 2005 at 20:12:17 (CEST)

28 juni. Vid en promenad vid Maglaby kärr denna fina sommarkväll kunde jag njuta av trana, fiskgjuse, brun kärrhök,rörsångare, 2 sp morkullor och 2 skogssnäppor samt ropande gök (lär väl inte höras så länge till!). Vid Kärreberga spelade 2 nattskärror.
Bengt Hertzman
- Wednesday, June 29, 2005 at 08:38:06 (CEST)

2005-06-28 Vid ankomst till Kullens fyr vid 7-tiden sjöng 1 sommargylling livligt längs vägen mellan parkeringen och Fyren. Att obsa över havet gjorde dock ingen människa glad. Ända positiva var 1 havssula, 1 tordmule och 1 sillgrissla.
Mats Peterz
- Tuesday, June 28, 2005 at 21:52:11 (CEST)

26 juni. Vid atlasinventering/botanisk inventering i grustagsområdet, Kvidinge sågs och hördes bl a 1 sp vaktel + en trolig som lyfte vid vägkanten, 1 jagande nattskärra, 4 mindre strandpipare, 4 rast grönbenor, 2 rast skogssnäppor, 4 glador, 7 steglitser, flera troliga häckningar av stenskvätta, bekräftade häckningar av tofsvipa, hämpling och tornfalk. Vid Maglaby kärr i samma atlasruta konstaterad häckning av sångsvan och dubbeltrast.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Monday, June 27, 2005 at 08:48:39 (CEST)

26 Juni. Karlsfält Mjöhult. 1 ex ad svartpannad törnskata kl 16.40.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 26, 2005 at 18:02:41 (CEST)

26 Juni.Örby Ängar. Grågås 9 str sv,Storspov 4str sv,Skogssnäppa 1str,Stare 350 str,Vattenrall 2, Gök 2,Näktergal 6,Trädgårdssångare 2sj,Svarthätta 2sj,Härmsångare 5,Lövsångare 4sj,Gransångare 2sj, Rörsångare 3sj,Kärrsångare 2sj,Gråsiska 7,Sävsparv 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 26, 2005 at 14:18:04 (CEST)

2005-06-26 Under Atlasinventering stötte jag på 1 svartpannad törnskata (trol. hona) ca 500 m väster om Karlsfält, vid 9-tiden. Den kunde senare ses av ett flertal skådare. Övrigt av intresse på platsen var spelande storspov och vaktel.
Sensmoral: Boka en Atlasruta och finn rariteter!
Mats Peterz
Viken, - Sunday, June 26, 2005 at 13:28:03 (CEST)

25/6 Den svarthuvade måsen (2k) sågs en kort stund kl. 16.30 vid Vegeåns mynning innan den lyfte och drog bort mot Rönnen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, June 25, 2005 at 18:03:42 (CEST)

24 juni. BRUNNBY: Brun Kärrhök 1ex hona, Fiskgjuse 1ex
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, June 25, 2005 at 17:23:38 (CEST)

24 juni:Glimminge Plantering. Strax innan kl 15 flög en lockande gulhämpling upp från strandängarna in i skogen alldeles öster om vändplatsen på Knaggarpsvägen.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Saturday, June 25, 2005 at 16:19:40 (CEST)

24/6 12:00 Sibirien, södra delen. Ett tiotal småtärnor hade jättefin flyguppvisning i störtdykning precis vid strandkanten. Det verkar som om västvinden har fört in en massa småfisk i viken. Jättehäftigt med dykande tärnor tyckte till och med tonårsdotter!
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Saturday, June 25, 2005 at 00:51:58 (CEST)

24/6-05 Höghult (22.30-23.15): Vaktel 3 spelande norr och öster om hästhagarna.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult , - Saturday, June 25, 2005 at 00:10:49 (CEST)

23/6-05 Rönnen (21:00): Förutom den Svarthuvade måsen; i Lilla Viken; Brushane 16 , stundtals i fullt spel.Svartsnäppa 2,Grönbena 3. Lönhult: Kornknarren spelade vid 23.10 en stund.Då hördes sammantaget av flera observatörer minst 4-5 Vaktlar från Lönhult ner till 90 graderskurvan mot Stureholm.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, June 24, 2005 at 12:46:13 (CEST)

Idag började våra tornfalkar lämna bolåda. En unge satt på fönsterbläcket och tittade in på oss när vi vaknade. Några kvar i lådan ännu. Det är ju ett stort steg.
Övrigt från området; den svarta kråkan (som måste vara min 6-7 år gammal) kom med två ungar. Smådoppingen har inte kläckt ännu, tre ägg i boet (kanske lagt om kullen?). Dessutom en utfärgad hane av svart rödstjärt.
TREVLIG MIDSOMMAR!!
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, June 24, 2005 at 11:58:19 (CEST)

Tors den 23 juni. Rönnen: Svarthuvad mås 1ex subad stod västra sidan kvar i skymningen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, June 24, 2005 at 09:59:53 (CEST)

Kornknarren kom igång 23,43 söder om Lönhults gård en vaktel drogs med och spelade den också. 23 juni. Tommie & LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, June 24, 2005 at 09:38:11 (CEST)

23/6-05 Lönhult: Kornknarren kvar,spelade söder om gården inatt.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 23, 2005 at 14:15:29 (CEST)

22/6 Långeberga industriområde, 1km söderut: Nilgås 2ex rastade på jordmassorna.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, June 22, 2005 at 07:05:20 (CEST)

20/6-05 Lönhult: Kornknarren började sent,23.25.På samma ställe en spelande Vaktel 22.50-23.15.I övrigt inga Vaktlar runt Svedberga-Höghult-Mjöhult.Rapphöna 1 par N Stureholms järnvägssamhälle.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, June 21, 2005 at 01:13:52 (CEST)

19 Juni.Lyssnade av sträckan Ängeltofta-Borrstorp-Förslöv,10-11 spelande vaktlar,tyvärr ingen kornknarr. På Bjäre tätt mellan sjungande kärrsångare,och hornugglekullar vid Ängelsbäck,Segelstorp samt Vasalt.
Martin Ekenberg
- Monday, June 20, 2005 at 09:58:24 (CEST)

Sö 19/6 Morgontripp till Kullen där första obs vid p-platsen blir av det ovanligare slaget - en mård kilar över vägen alldeles framför bilen. Ihärdiga försök att leta upp den för att erbjuda den fotomodellsjobb förgäves. Även två gröngölingar och en sjungande dubbeltrast gäckade Palles digiscope. Söder om fyren två andra roliga obsar - en säl och minst 4 tumlare. Här också en skärpiplärka. Några sjungande rosenfinkar förgyllde också morgonen som annars var ganska artfattig. Vid Sandön bl a 1 svartsnäppa, 1 ljungpipare och en blek kustpipare. Avslutning vid Hasslarps barnkammare med överflygande svartsnäppa och till slut fick Palle fina bilder på gråhake, sävsparv och lövsångare. Medobs och fågelguru Paul T. Uppdykande medobsare KUllen och Rönnen Micke o Lennart.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, June 19, 2005 at 19:14:31 (CEST)

18/6-05 Lönhult (23:30): Kornknarren kvar öster om gården ihärdigt spelande.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, June 19, 2005 at 00:18:36 (CEST)

18 juni Kullaberg. En sommargylling (äntligen) sjöng sporadiskt 05:50-06:00 mellan parkeringen och radarstationen. Trots ett bekvämt avstånd lyckades jag inte se den. Rosenfink 5 sj och Härmsångare 1 sj.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, June 18, 2005 at 13:29:56 (CEST)

18 Juni.Örby Ängar. Vattenrall 2,Gök 2sj,Näktergal 2sj,Härmsångare 2sj,Trädgårdssångare 2sj,Lövsångare 3sj,Sävsparv 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, June 18, 2005 at 12:23:00 (CEST)

17 Juni.Råå Helsingborg. Rödstjärt 1sj,Stare 860 str sv.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, June 17, 2005 at 16:36:58 (CEST)

17/6. Sandön på förmiddagen. Grått och blött. Rastade gjorde 3 kustpipare, 2 spovsnäppor, 2 kustsnäppor och 1 skräntärna. I lilla viken på Rönnen gick 1 spovsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, June 17, 2005 at 15:18:19 (CEST)

15 juni (22.45-23.15) 2 spelande nattskärror + en hona längs grusvägen mellan Sibirien och Klören.
Henrik Johansson
- Thursday, June 16, 2005 at 13:15:56 (CEST)

15 juni: det tog lång tid innan nattskärrorna började sin konsert i Vegeholmsskogen i natt (kl 23) - men sen blev det en fin konsert. 6 stycken spelade för fullt, några av dem på närmaste närhåll. Några hornuggleungar hördes och en bivråk flög över. Vid Höja motorvägskorsning sjöng en gräshoppsångare.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Thursday, June 16, 2005 at 12:23:52 (CEST)

Onsd 15 juni. Ornakärr. Brun Kärrhök 1, Tornfalk 2, Hornuggla 1 jagade över maderna - i kalasljus!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, June 16, 2005 at 09:52:41 (CEST)

16/6-05 Lönhult (00:15): Kornknarr 1 livligt spelande vid dammen strax öster om gården.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 16, 2005 at 01:49:55 (CEST)

Då såg man den till slut 1 sommargylling hane ute vid Kullens Fyr 21.00. Fågeln satt högst upp i en tall lät som en skränande nötskrika kvä-ääk. Den flög sedan bort till övre parkering och satt sig i de sönderblåsta björkarna. Härlig fågel! Stefan persson 2005-06-15 Kullaberg
Stefan Persson
Höganäs, - Wednesday, June 15, 2005 at 23:32:13 (CEST)

15/6 Utvälinge bl a härmsångare, törnsångare, kärrsångare. Rönnen tiotalet skärfläckor, småtärna. Häljaröd en jagande fiskgjuse.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Wednesday, June 15, 2005 at 20:20:36 (CEST)

14 jun kl ca 17, Bransvik No Ängelholm: blå kärrhök, hane på jakt efter byte.
Merete Carlsson
Munkga-Ljungby, - Wednesday, June 15, 2005 at 12:11:30 (CEST)

14 juni Krematoriet: Rörhöna 1 Kom springande inifrån skogen med en lång mask i näbben. Dammen vid Pålsjö slott: Rörhöna 2
Lars Brunkman
Helsingborg, - Wednesday, June 15, 2005 at 08:59:24 (CEST)

13/6.Nu i skymningen hördes det en spelande vaktel vid Margretetorp.
Kristian Linde
Margretetorp, - Tuesday, June 14, 2005 at 22:40:51 (CEST)

12 juni 16-tiden RÖNNEN Många Skärfläckor, Ejdrar och Gravänder, Småtärna 4ex, Svartsnäppa 4ex
Göran Möller
Brunnby, - Sunday, June 12, 2005 at 21:54:49 (CEST)

12 juni Rönnen vid 8-tiden i ruskväder bl.a. smalnäbbad simsnäppa 1 hona, svartsnäppa 1, sydlig kärra 1, samt några skäggdoppingar. Vid Sandön 3 svartsnäppor samt hela 55 krickor i en rastande flock, samtliga hanar inte utan att man känner att hösten är på gång!
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, June 12, 2005 at 20:46:48 (CEST)

En timmes span på Kullen gav en silltrut och 1 2K 3:tå. I lilla viken på Rönnen simmade senare en grann hona smalnäbbad simsnäppa.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, June 12, 2005 at 18:58:57 (CEST)

11/6. En brunglada låg och skruvade ett par varv över skjutbaneskogen i Farhult under eftermiddagen innan den långsamt gick ner och landade bakom en trädridå. I viken gick en inte helt utfärgad myrspov.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, June 12, 2005 at 18:57:52 (CEST)

Sönd. 12/6-05. Den smalnäbbade simsnäppan kvar i lilla viken/Rönnen under förmiddagen. F.ö 1 ex svartsnäppa, 1 ex grönbena och ett flertal rödbenor. Tlläggas kan att medlemmarna i "kids club" stadigt ökar.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, June 12, 2005 at 15:51:57 (CEST)

11 juni-05 Kullaberg. Det häckar i år ett par pilgrimsfalk på Berget, detta inom området med beträdnadsförbud vilket gäller t o m 15 juli. I boet finns tre ungar som kläcktes under pingsthelgen, mer info kommer längre fram. Se bild i Galleriet
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, June 12, 2005 at 07:18:23 (CEST)

10 juni: en nilgås rastade vid Glimminge plantering kl 21.00
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, June 11, 2005 at 23:41:47 (CEST)

"Friflygaren", dvs den vita storken har sett idag runt Mariastaden, Helsingborg.
Familjen Strid
Maria By, Helsingborg, - Saturday, June 11, 2005 at 20:08:36 (CEST)

Lörd. 11/6-05. Rönnen, lilla viken på sen eftermiddag, sågs en ad hona smalnäbbad simsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, June 11, 2005 at 18:19:04 (CEST)

10 juni, atlasinventeringsmorron (phu, vilket ord...) i vår ruta i och omkring Ängelholm gav många konstaterade häckningar, bla mindre hackspett, svart rödstjärt och rörhöna. Vid Tullakrok tre mandarinänder, 2 hanar och en hona - har hållit till där ganska länge nu.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Friday, June 10, 2005 at 17:17:31 (CEST)

10/6. Vid Långeberga våtmark konstaterades häckning av mindre strandpipare då två halvstora ungar sågs tillsammans med en adult fågel nu på förmiddagen. Dessvärre sågs även en katt stryka förbi oroväckande nära ungarna. Övrigt på lokalen: en gråhakedopping och en skogssnäppa (sydsträck?).
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, June 10, 2005 at 15:18:10 (CEST)

10/6 En SVART RÖDSTJÄRT sjöng från taket på BD.s fabrik på Gåsebäck industriomr.
Roland Nilsson
Ramlösa, - Friday, June 10, 2005 at 12:18:54 (CEST)

To 9 juni Ornakärr i kvällningen. Ringduvor, kajor, gök, koltrastar - tornfalksparet är ganska toleranta med sittplatserna utanför holken, men när en HORNuggla ville låna plats var gränsen nådd. Fru Tornfalk kom ut och "fräste till", såg kul ut! Den förvånade hornugglan steg till väders och drog åt väster, mot Nygård
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, June 10, 2005 at 08:54:42 (CEST)

9/6 Örbyängar på kvällskvisten. Häger, Sävsparv, Rörhöna, Gräsandshona med sex ungar och ett Hämplingspar som samlade bomaterial. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Thursday, June 09, 2005 at 21:09:11 (CEST)

9 juni kl 09:00 ett par tranor gick i lugn och ro och åt på gränsen mellan Espenäs och Björnabolet, Munka-Ljungby.
Merete Carlsson
MunkaLjungby, - Thursday, June 09, 2005 at 14:55:49 (CEST)

Torsd. 9 juni. Sydhamnen: 2 par svartrödstjärt.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, June 09, 2005 at 14:53:28 (CEST)

8 juni. Kvällspromenad vid Maglaby kärr. Inte mycket liv men en lärkfalk bland tornseglarna samt spelande skogssnäppa och kattuggla livade upp.
Bengt Hertzman
- Thursday, June 09, 2005 at 08:00:17 (CEST)

8 juni. Kvällstur till Ornakärr: Jordugglan jagade över ängarna. Vid Görslövsån fanns Gräshoppssångare 1, Sävsångare 1, Kärrsångare 1, minst två par Sävsparv, två par Buskskvätta. Kvällen avslutades i Vegeholmsskogen med Nattskärra 1, Gräshoppssångare 1 (gräsruska i det nyplanterade hygget NO radiomasten), Kattuggla 1 och flera Morkullor.
Thomas Terne och Robert Bertilsson
Helsingborg, - Thursday, June 09, 2005 at 00:42:15 (CEST)

Idag gjorde vi besök i tornfalksholken på vår husgavel. 6 lagom stor ungar fanns det för ringmärkning. Bilder finns i galleriet.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, June 09, 2005 at 00:04:03 (CEST)

8/6 Hasslarp (på lunchen). Svartsnäppa 2ex, Gräshoppsångare 2ex.
Patrik Wantzin
- Wednesday, June 08, 2005 at 13:28:04 (CEST)

Vegeholmsskogen 7 juni. Den kraftiga nordvästvinden mojnade alltmer medan vi inväntade nattskärrans spel under denna KOF-exkursionen. Först kl 22.15 hördes ett kort surrande. Efter en förnämlig flyguppvisning på närmsta håll kom spinnandet igång lite bättre en kvart senare. Vi promenerade ett par kilometer genom skogen och kunde lokalisera minst fem ihållande spel, honläten och papperssvaleflykt. En mycket stämningsfylld kväll för en stor grupp kvällsvandrare.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, June 08, 2005 at 10:49:02 (CEST)

7 Juni,fick tomtx på vaktel inatt när jag kom hem från jobbet,i Ängelsbäck 1 hornugglekull och i Grevie i jagande kattuggla.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, June 08, 2005 at 08:03:14 (CEST)

6 juni. Rönnen. Förutom redan nämnda fanns på kvällen 2 myrsnäppor i Lilla viken.
Peter Svensson
Helsingborg, - Tuesday, June 07, 2005 at 20:35:04 (CEST)

7 juni. Rönnen 15.30-17. Egentligen inget nytt. Kvar sedan helgen bl.a. svartbent strandpipare, myrsnäppa, småsnäppor och därtill mitt sedan igår borttappade okularskydd.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 07, 2005 at 18:21:05 (CEST)

6/6 Under en liten runda runt Djurholmen med omgivningar fick vi bland annat se 1 Gröngöling, 2 Gärdsmyg, 2 Törnskatepar och 1 Trädpiplärka. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Tuesday, June 07, 2005 at 12:36:45 (CEST)

Må 6/6 kl 20:30. En göktyta hördes från Turköpsskogen vid mellanlagerplatsen för timmer längs vägen mot Västraby.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, June 07, 2005 at 11:18:39 (CEST)

Månd. 6/6 Västraby Gård: Endast en, inte speciellt talför, vaktel noterades. På vägen ut mot märgelgraven syd-sydöst om Stureholm sågs sedan ytterligare en. Kanske låg vaktlarna lågt inför det hällregn som sedan brakade lös. På em en fin obs av den svartbente samt en grann kustsnäppa på Rönnen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, June 07, 2005 at 08:05:20 (CEST)

6 juni. Nilgåsen kvar på Hasslarps dammar. Gräshoppssångaren sjöng intensivt. Mycket backsvalor, hussvalor och tornseglare insektsjagande över dammarna. Dessutom ett par årta. Vid Hasslarps Folkets park sträckte en blåhökshanne norrut. Vid 16-tiden fanns fortfarande den svartbenta strandpiparen kvar på Rönnen tillsammans med en småsnäppa. I östra viken låg 11! st snatteränder.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, June 06, 2005 at 22:42:44 (CEST)

6 juni: förutom den svartbente strandpiparen på Rönnen obsade jag i eftermiddags 1 kustsnäppa i vinterdräkt, 2 småsnäppor, 60 skärfläckor, 11 (!) snatteränder, 2 skedänder, 1 tobisgrissla, 2 tretåiga måsar och 2 gulärlor. Vid Sandön 1 utfärgad kustsnäppa, 1 myrspov, kärrsångare som sjöng.
Thomas Wallin
- Monday, June 06, 2005 at 22:36:13 (CEST)

Må 6 juni. Ornakärr i kvällningen; Jorduggla 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, June 06, 2005 at 21:34:40 (CEST)

6 juni. Vallåkra-Bälteberga. Tack Ulf Ståhle för larm (och Palle för vb) Fin sommargylling subad flitigt flöjtande men som tog 2 tim innan jag fick siktat in den med tuben. Höll sig hela tiden inom samma område i ekskogen. Kvar vid tretiden em. Kul att se sommargylling hemmavid!
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Monday, June 06, 2005 at 17:35:48 (CEST)

6 juni: Vid en promenad på morgonen i ekskogen 1,5 km NV om Bälteberga hördes och sågs en sommargylling sjunga intensivt. Den var kvar åtminstone hela förmiddagen i den nordvästra delen av skogen.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Monday, June 06, 2005 at 17:06:05 (CEST)

6/6 Rönnen: Svartbenta Strandpiparen kvar, se mina kommentarer i forumet om den fågeln. 2 Småsnäppor kvar idag, dock mycket längre ut pga högt vattenstånd.
Daniel Pettersson
Laröd, - Monday, June 06, 2005 at 13:23:04 (CEST)

En lärkfalk kom nu på morgonen strykande över hustaken inne över de gamla bygganderna på Maria Park.
Björn Ekelund och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Monday, June 06, 2005 at 12:08:21 (CEST)

3 kattuggleungar, 22 maj 2005 Ugglehult, Hjärnarp. Videofilmade i en uggleholk.
Freddy Jönsson
Hjärnarp, - Monday, June 06, 2005 at 09:49:17 (CEST)

5/6 Rönnen 16-18: Sv. Strandpipare 1 hane, Småsnäppa 4, Snatterand 5 hanar och en andrahandsupgift om att det på förmiddagen fanns 4 Sandlöpare med Småsnäpporna i lilla viken. De tre Kustsnäpporna från morgonturen kunde ej återfinnas. Vid Farhult (19-tiden) fanns en grann hane Kustpipare och en halvtaskigt utfärgade hane Myrspov samt 2 2K Dvärgmåsar.
Daniel Pettersson
Laröd, - Sunday, June 05, 2005 at 21:12:45 (CEST)

5 juni. På en åker vid Tursköp gick 5 silltrutar tillsammans med fiskmåsar, gråtrutar och några enstaka havstrutar. En stor flock med kustsnäppor minst 250 ex, troligen fler, sträckte över i riktning mot Skälderviken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 05, 2005 at 18:13:39 (CEST)

5 maj. På RÖNNENS VÄSTRA SIDA hittade Rolf Helmersson en hanne svartbent strandpipare vid 14-tiden. Den fanns kvar på lokalen när jag lämnade vid 15.45. På västra sidan även fyra småsnäppor och några kärrsnäppor.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, June 05, 2005 at 16:12:31 (CEST)

Kan komplettera från larmsystemet att Henrik E hade Sv. Strandpipare på rönnen nu 14:34. (Ses stationär, Väst, Utfärgad Hane)
Daniel Pettersson
Laröd, - Sunday, June 05, 2005 at 14:43:46 (CEST)

5/5 Sandön 06:00 - KOF-stugan Rönnen 06:20-06:40 - Farhult 06:50. Kärrsångare 1 - Kustsnäppa 3, Myrspov 1 honf, Kärrsnäppa 1 - Kärrsångare 1.
Da´niel Pettersson
Laröd, - Sunday, June 05, 2005 at 12:37:07 (CEST)

4/6 Rönnen:Utöver Daniels observationer sågs även 2 kustsnäppor, 3 kustpipare och 1 kärrsnäppa.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, June 04, 2005 at 17:11:08 (CEST)

4/6. Besökte kids club vid rönnen med många ungar av ffa större strandpipare. Gott om Småtärnor men i övrigt väldigt lungt.
Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, June 04, 2005 at 14:43:50 (CEST)

Mindre Strandpipare även i år längst ut på Trintegatan/Köpingegårdens industriområde, Hbg.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Thursday, June 02, 2005 at 21:45:25 (CEST)

1 Juni. Traneröds mosse.Fågelcirkeln. Skogssnäppa 1,Morkulla 1-2 sp,Ringduva 4,Gök 1sj, Nattskärra 1sp kl 22.15,Större hackspett 1, Ladusvala 5,Trädpiplärka 2sj,Järnsparv 3sj, Rödhake 10 sj,Taltrast 3sj,Koltrast 7sj, Trädgårdssångare 3sj,lövsångare 6sj,Gransångare 1sj,Svartvit flugsnappare 1sj,Nötskrika 1, Bofink 6sj,Gulsparv 2sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, June 02, 2005 at 21:45:19 (CEST)

1 juni. Lilla Viken, Rönnen, mitt på dagen. Smalnäbbad simsnäppa orädd kvar, 3 småsnäppor, barnkammare med ungar av gravänder, tofsvipor, rödbena, skärfläcka sädesärla mm.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, June 01, 2005 at 19:04:44 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-07-07 av Thomas Wallin