Observationer maj 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


30 maj kl.22:15 hördes nattskärran spela på Höremosse ut mot Svartesjö. Samtidigt hördes en orre spela. Förra året hörde vi orren samtidigt med nattskärran också sent på kvällen på samma plats ungefär. Medobs Klas Henningsson

Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, June 01, 2005 at 23:18:12 (CEST)

31 maj. 4 vaktlar hördes runt Västraby kl 21-22. Vore intressant att lyssna på fler lokaler för att få en uppfattning om verkliga antalet i Kullabygden. En duvhök passerade.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, June 01, 2005 at 08:22:22 (CEST)

31 maj. I lilla viken på Rönnen rastade under kvällen en grann hona smalnäbbad simsnäppa. På samma plats även tre småsnäppor. En lärkfalk drog snabbt förbi och sammanlagt räknades sju snatteränder.
Henrik Johansson
- Wednesday, June 01, 2005 at 08:02:45 (CEST)

30 maj. Nästan vindstilla och bra förhållande för nattsångarlyssning. Vid Hasslarp hördes två gräshoppsångare. Styrde sedan mot Västraby i hopp om att få höra vaktel. I 90-graderskurvan vid järnvägen kommer en vaktel flygande och landar kort på vägen, för att sedan flyga tillbaka söder om vägen. På norra sidan av vägen hördes samtidigt en spelande vaktel. Närmare kraftledningen får jag se en vaktel till(!) som vandrar upp och ställer sig på vägen. Samtidigt spelar två vaktlar på ömse sidor om vägen. Mellan kraftledningen och Västraby gård spelar två vaktlar norr om vägen. Norr om Västraby gård spelar två vaktlar. Totalt 9 vaktlar mellan 22:00 och 22:45 och jag gjorde ingen total genomgång av området. En anmärkningsvärd koncentration. Runt Stureholm hördes ingen vaktel.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, May 31, 2005 at 07:34:42 (CEST)

30/5-05 Höghulta mosse (23.00): Gräshoppsångare 1 sj,Kärrsångare 1 sj.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Tuesday, May 31, 2005 at 00:01:14 (CEST)

29 maj. Hallands Väderö: minst 6 sjungande rosenfinkar från Kappelhamn i söder till Tångakärret i norr. En vackert utfärgad hane exponerade sig ogenerat flera minuter på endast 7-8 m avstånd.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, May 30, 2005 at 23:04:51 (CEST)

Må 30 maj. Vellbrodammarna (Ingelsträde våtmark)och Ornakärr. Häger 1, Brun Kärrhök 1, Tornfalk 1, Jorduggla 1, redan kl 19.45, smått att försörja?, Mindre strandpipare 2, Rödbena 1, Storspov 3, Buskskvätta 2, Gräshoppsångare 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, May 30, 2005 at 21:54:14 (CEST)

Hallands Väderö 22-29 maj Det roligaste i fågelväg var en lundsångare som sjöng intensivt i Ulagapskärret den 27:e. Kustfågelfaunan har inventerats under våren av Åke Andersson och enligt ryktet skall silltrutarna ha ökat på ön och inte minskat som man misstänkt. Däremot skall de vara mer spridda över hela ön än tidigare. Övriga intressanta observationer var en grann hanne sandödla vid fyrbostäderna och en kartfjäril i Nörreskog.
Johan Hammar
- Monday, May 30, 2005 at 11:36:09 (CEST)

29/5. På väg hem från Vegeholm per cykel vid 17-tiden hördes ungefär mitt på Kullavägsrakan öster om vägen en flöjtande sommargylling. Tvärnit, ned med cykeln i diket, och indiansmyg mot en aspdunge där fågeln hördes. Tyvärr fick jag bara se en flyktsiluett som drog söderut bland lövverket. Efter en stund hördes några nötskrikeskränanden som jag sen förstod kom från gyllingen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 30, 2005 at 09:33:30 (CEST)

29 maj VÄSTHAMNEN: Ejder 183 (övervägande delen hannar), Smålom 1, Kanadagås 6, Sjöorre 10, Labb 1 ljus, Silvertärna 10, Skäggdopping 1, Svar rödstjärt 1 sj. VIKINGSTRAND: Ejder 4 honor med minst 50 pull
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, May 30, 2005 at 09:18:54 (CEST)

29 maj: Vid 16-tiden hördes en Lundsångare sjunga några strofer i västra delen av Ramlösaparken där Lussebäcken rinner, ca 3-400 m innan parken tar slut. Det verkade som den förflyttade sig västerut. Jag hade dock ingen möjlighet att kolla upp dess fortsatta förflyttning då jag själv befann mig på en trädgårdsfest ätandes vid tillfället.
Ulf Ståhle
Helsingborg, - Sunday, May 29, 2005 at 22:16:30 (CEST)

29 maj: minst fyra rosenfinkar sjöng i buskagen på Hallands Väderö, morgonen bjöd dessutom på en fin fågelkonsert med näktergalar, härmsångare, svarthättor och många fler arter. Två snatteränder rastade, några tordmular visade upp sig på klipporna utanför Sandhamn - men vad har hänt med öns häckande silltrutar?
Thomas Wallin
- Sunday, May 29, 2005 at 22:07:42 (CEST)

28/5 En liten runda gav ett Törnskatepar uppe på Hallandsåsen, en Fiskgjuse som passerade ett par gånger över Västersjön och till slut en Kattuggla som flög över vägen vid Ugglehult. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, May 29, 2005 at 21:41:34 (CEST)

28/5. Kl. 17:15 sträckte 2 st Tranor österut över Pomonaområdet i Ängelholm.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, May 29, 2005 at 11:56:27 (CEST)

28 maj. Häckfågelräkning vid Åvarp i Hallabäcks- och Vegeådalen. Inte speciellt bra resultat men "slumpfaktorn" är betydande och många arter som finns i området varken hörs eller syns mycket så här års. Bland det vi såg och hörde fanns 1 kattuggla, 2 - 3 gökhanar, 2 gräshoppsångare, 3 kärrsångare, 2 sp skogsduvor, 1 sp skogssnäppa,1 par tranor, 2 kraftigt varnande forsärlor på olika ställen som förmodligen indikerar häckningar, 1 korppar med 3 flygga ungar, 4 törnskator 6 sj näktergalar, 10 sj grönsångare, 2 sj härmsångare, 3 st hackspettar o 3 trädkrypare. Svarthätta hördes på samtliga 20 punkter.
Bengt Hertzman, Martin Persson.
- Saturday, May 28, 2005 at 18:47:40 (CEST)

27 maj. Lite bättre tryck på nattskärrorna kring Maglaby kärr denna kväll. Räknade in minst 7 spelande ex som även for omkring med klatschande vingar och ytterligare två skärror, förmodligen honor som svarade med läte som närmst kan beskrivas kruitt.. Även kattuggla, morkulla o lärkfalk i området.
Bengt Hertzman
- Saturday, May 28, 2005 at 18:38:52 (CEST)

28,5 2 st nilgäss, Hasslarp
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Saturday, May 28, 2005 at 13:56:52 (CEST)

28.5 Sandön. Vid sommarstugorna flöjtade en sommargylling till ett kort tag. Lyckades inte få syn på den. Övrigt stjärtand ett par, kustpipare 4, några gluttar, annars ganska tomt
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Saturday, May 28, 2005 at 13:48:48 (CEST)

27 maj. Vegeholm. Nattskärra 2 spelande, började redan kl 22.10. Dessutom spelflygande morkullor. Härlig kväll!
Peter Svensson
Helsingborg, - Saturday, May 28, 2005 at 09:19:11 (CEST)

Fred. 27 maj. Trummande mindre hackspett längs Rönneå vid Nyhem, Ängelholm. Senare under kvällen hördes förutom många nätergalar och enstaka buskskvättor och kärrsångare, även två vaktlar i området mellan Höja - Munka Ljungby - Össjö. Den ena mycket fint nära vägen vid St. Tingberg mellan Munka Ljungby och Ugglarp. (I svackan där bäcken rinner under vägen.)
Henrik Johansson
- Saturday, May 28, 2005 at 08:08:31 (CEST)

27 maj. Härlig kvällsexkursion med början i Kvidinge grustag där en upprörd mindre strandpipare gjorde att jag avlägsnade mig snabbt. I Hasslarp konstaterades 14 par gråhakedopping, en gräshoppsångare började sjunga 20.30 och de två nilgässen visade upp sig väldigt fint i det varma kvällsljuset. Avslutade med en vaktelrunda vid Västraby/Stureholm. 21.55, efter talrika stopp utan framgång, skulle jag just till att hoppa in i bilen och köra hem när jag äntligen fick höra en spelande vaktel ca 500 m SV Västraby.
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, May 27, 2005 at 22:48:37 (CEST)

27/6 Örby Ängar. Fick äntligen in göken i sökaren, däremot ville inte Rörhönan vi såg vara med på bild. Medobs Tora W
Björn Fredriksson
Helsingborg, - Friday, May 27, 2005 at 21:55:38 (CEST)

27 maj Västhamnen på förmiddagen: Svärta 4, Sjöorre 35, Storlom 1,Fisktärna 1, Silvertärna 6, Grågås 16, Gråhakedopping 2, Sparvhök 1, Svart rödstjärt 1sj hanne, Stenskvätta 1
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, May 27, 2005 at 14:19:55 (CEST)

27 Maj.Sandön.Strandskata 20,Större strandpipare 8,Kustpipare 3,Storspov 1,Rödbena 4,Gluttsnäppa 3,Kärrsnäppa 1,Sandlöpare 1,Kärrsångare 2sj. Rönnen.Gravand 20+1par 15pull,Strandskata 12,Tofsvipa 16,Större strandpipare 19,Kustpipare 2,Storspov 3,Myrspov 1,Rödbena 4,Skärfläcka 28, Småtärna 9,Buskskvätta 1,Gulärla 20. Farhult.Skedand 2hanar,Gravand 50,Strandskata 28, Tofsvipa 4,Större strandpipare 2,Rödbena 2,Skärfläcka 2,Kensk tärna 3,Gök 1sj. Sävsångare 3sj.Sävsparv 2sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 27, 2005 at 11:36:25 (CEST)

26 Maj.Örby Ängar.Vattenrall 1,Tofsvipa 1spelande,Gräshoppsångare 1sj,Rörsångare 4sj,Kärrsångare 2sj,Härmsångare 1sj,Svarthätta 2sj,Trädgårdssångare 3sj,Törnsångare 4sj,Ärtsångare 2sj,Lövsångare 6sj,Gransångare 5sj,Svartvitflugsnappare 1sj,Sävsparv 3sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 27, 2005 at 11:28:05 (CEST)

To 26 maj. Svedberga kulle. Snabbtur med hund gav bl a Gröngöling 1 ex samt Dubbeltrast 1 varnande ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, May 26, 2005 at 14:37:45 (CEST)

25 maj. Lite nattlyssning under sena kvällen resulterade i 4 vaktlar kring Västraby gård. 2 norr om samt 2 spelande söder om gården. Vid Hasslarp hördes en gräshoppsångare och slutligen tidigare under kvällen en göktyta i norra delen av Tursköpsskogen jämte kohagen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 26, 2005 at 08:08:45 (CEST)

25/5 21.20-22.10 Ornakärr: Äntligen hade jag flyt med jordugglan. 21.30 sågs den elegant jaga på låg höjd i området närmast Ingelsträde våtmark. En kvart senare, med byte i klorna, flög den mycket målmedvetet på 15 m höjd norrut, men gick ner bakom en dunge - boplats?
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, May 26, 2005 at 08:02:35 (CEST)

25 maj. En tur kring Maglaby kärr denna fina kväll. Ett lärkfalkspar lekte och en fiskgjuse satt och spanade i en tall. Två skogssnäppor spelade och i skymningen 1 rop + 1 jagande kattuggla, 4 dragande morkullor och 2 sp nattskärror.
Bengt Hertzman
- Thursday, May 26, 2005 at 07:54:16 (CEST)

26/5 Morgontur till Örby ängar: Turkduva 2ex, Kärr-, Säv-, Rör-, Gran-, Löv-, Ärt- och Törnsångare, Svarthättor, Gökar och Näktergalar.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, May 26, 2005 at 07:15:19 (CEST)

25 maj: Kvällstur på Örby ängar och kring skjutbanan. I sångkören bl a näktergal minst 8 ex sj, kärrsångare 4-5 ex samt vattenrall 1 ex. Två gökar, en grå och en rödbrun morf, flög tillsammans. I söndags 22 maj sågs en törnskata vid skjutbanan. På kvällen fanns en gräshoppssångare Hasslarps dammar. I det sena kvällsljuset studerades en insektsjagande tärna med mörk näbb över mellersta Hyllingedammen. Rosa undersida i den nedstigande solen..... antagligen bara en fisktärna?
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, May 25, 2005 at 22:53:18 (CEST)

Tillbringade en semesterdag på Fredriksdal.Tofsviporna hade (minst) en unge,som exponerade sig lite för mkt.Tre heroiska vipor försvarade den mot 4 arter kråkfågel,kanske låg ytterligare en vipa med ungar och tryckte.Även björktrastar och gräsänders ungar angreps utan framgång.Kom ej in i stallet för att se hur det gått för ladusvalorna,men ingen syntes i parken.4 sjungande svartvita flugsnappare var glädjande,då de de senaste åren varit rara i östra Hbg. 7,troligen fler,fiskmåsar ruvade på mejeritaket,jag har ej tidigare varit observant på industrihäckningar.Häckning förekommer också på Väla S och Västra Berga .Totalt sågs 40 arter och dagen bjöd en härlig fågelkonsert.
Kjell.D.Högström
Hbg, - Wednesday, May 25, 2005 at 20:56:11 (CEST)

25 maj 2005. I Lilla viken vid Rönnen gick 1 myrsnäppa. Den sällskapade bl.a. med nyckläckta ungar av tofsvipa, gravand och skärfläcka. God häckningssäsong så här långt!
Mats Peterz
Viken, - Wednesday, May 25, 2005 at 17:43:41 (CEST)

24 maj. Hittarps rev under förmiddagen. Ett syd/sydost gående sträck av prutgäss ses. Drygt 650 ex räknas in och bland dessa även en ljusbukig, dvs av rasen hrota. Övrigt var bl a, vitkindad gås 2, bivråk 20, sparvhök 1, lärk/aftonfalk 1, silvertärna 10 samt enstaka ejdrar och sjöorrar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, May 25, 2005 at 12:45:16 (CEST)

24/5. En tur efter jobbet till Sandön gav 7 kustpipare, 1 sandlöpare och 2 snatteränder. Rönnen erbjöd 1 årthanne, 4 snatteränder, 2 vitkindade gäss, 3 mosnäppor och mängder av gulärlor. Högsta antalet förra veckan av mosnäppor var 28 ex den 21/5.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 25, 2005 at 09:49:10 (CEST)

24 Maj.Örby Ängar.Gök 1sj,Näktergal 5sj,Kärrsångare 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, May 25, 2005 at 09:42:57 (CEST)

24.maj.Vidare jakt i sunkhålen.Vid dagvattendammarna/Fillbornaskolan tog det en halvtimme,att komma fram till att en vattensköldpadda (sic !) modell större simmade rundor.Över samma lokal svävade ett besök från den fina världen, en pilgrimsfalk.Mötte en bivråk i skogen vid Lundsgård som kom gående (!) på ridstigen,höll där även på, att trampa rätt i ett fasanbo.Gott om rådjur här och idag bl.a.sjungande trädpiplärka ffg.Vid hamninloppet till småbåtshamnen simmade en ejderhona med 27(!) ungar, 200 m söderut simmade två honor med 5 ungar,det är skillnad på barnomsorgen.Som slut på en märklig dag,hittade jag en fästing,på ett synnerligen märkligt ställe.Shit!
Kjell.D.Högström
Hbg, - Wednesday, May 25, 2005 at 09:19:33 (CEST)

24/5-05 Ingelsträde våtmark(21:30):Jorduggla 1 slog en fet sork och drog norr ut.Kärrsångare 1. Västraby (22:30): Vaktel 1-2 spelande.Gräshoppsångare 1 sj öster om järnvägen.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Tuesday, May 24, 2005 at 23:51:17 (CEST)

Tisd 24 maj. Ornakärr runt 22-snåret. Jorduggla 1 ex, nära "kollision"! Att dom inte kan se upp för husse med hund! Gök 1, Gräshoppsångare 1, Kärrsångare 2, Buskskvätta 2,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, May 24, 2005 at 22:30:49 (CEST)

050524. Ängelholm, Nya Kungsgården vid Rönne å. Mycket sångare av olika slag. Härmsångare och Kärrsångare får läggas till det jag rapporterade för en vecka sen. Såg även en av Sparvhökarna på jakt idag. Dessutom på förmiddagen när jag står och tittar på en trollslända med barnen ('spännande'), så ser jag helt plötsligt en trägren i en buske ca 2 meter bort, förvillande lik en fågel...jodå, mycket riktigt det är en fågel. En nattskärra! Vi obsar länge på ca 1,5 meters håll. När vi kom samma väg tillbaka ville den dock inte vara med utan flög iväg och satte sig en bit bort. I övrigt en Törnsångare som sjunger i princip dygnet runt - lyssnade länge till honom inatt.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Tuesday, May 24, 2005 at 21:10:19 (CEST)

23.5 En brun glada sträckte på eftermiddagen över Djuramossa mot Svedberga. Troligen sågs den senare även vid Ishallen, Ängelholm. 2 röda glador och ett 20-tal bivråk inräknades också mellan regnskurarna. Kvällen 22.5 jorduggla, gräshoppsångare och kärrsångare vid Ornakärr.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, May 24, 2005 at 10:03:34 (CEST)

22-23/5 Vallåkra. Sjungande törnsångare sen en vecka i vägdikssnåret. Den är magnifik att skåda och höra i sin spelflykt. En ärtsångare sjöng också på andra sidan torpet igår fm. Igår kväll gav jag mej också sjutton på att leta upp en skicklig härmare som sjungit dagligen i en veckas tid i "döda skogen" bredvid. Det visade sig vara en härmsångare. Som grädde på moset möttes jag av en kärrsångares "turbokaskader" i morse från törnsångarsnåret. Näktergalarna avlöser också varandra nere från dalen. Nu e de gött å leva!
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Monday, May 23, 2005 at 14:26:15 (CEST)

22 maj. 26 sent anlända tranor sträckte in över tomten på söndagskvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, May 23, 2005 at 08:29:45 (CEST)

22 maj, en nyanländ kärrsångare sjöng intill Glimminge Pl. Vid Grevie passerade en glada. Uppe vid Himmelstorp, Hallandsås, gråhakedopping, vigg och sjungande rörsångare. Någon km norr om Margretetorp, forsärla, ett par. Ett stopp vid Lya ljunghed gav ett ex vardera av brun kärrhök, bivråk och ormvråk. Även en törnskata sågs. Vid Lilla Nötte ytterligare en brun kärrhök, som drog nedåt Grevie. En glada sågs sedan vid Glimminge.
Mats Ljunggren
- Monday, May 23, 2005 at 08:23:14 (CEST)

Sön den 22 maj: Vegeholm: Nattskärra 1ex, Morkulla 2ex, Kattuggla 1ex. NV om Västraby gård: Vaktel 1ex. Hasslarp: Gräshoppsångare 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, May 23, 2005 at 08:22:25 (CEST)

22 maj. Nattexkursion till Krankesjön. Det blev en lyckad tur till Krankesjön. Vädret var i det närmaste perfekt. De 21 personerna som mötte upp fick höra bla småfläckig sumphöna, gräshoppsångare, sommargylling och rördrom. Andra arter som sågs var pungmes, trädlärka, dvärgmås och svarttärna.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, May 22, 2005 at 22:12:45 (CEST)

21 maj. Ljungabolet. I dag kom TORNSEGLAREN. Den flög direkt till sin vanliga starholk, MEN den var full av starungar. Undrar hur det skall gå. Enbart 5 starholkar är bebodda i år mot vanligen 11. Ytterligare har en stare upptäckt ett bra häckningshål i ett gammalt päronträd, där ungarna nu skriker på mat. ÄRTSÅNGAREN, LÖVSÅNGAREN, TRÄDGÅRDSSÅNGAREN OCH SVARTHÄTTAN håller koncert här varje dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, May 22, 2005 at 22:05:58 (CEST)

Sträck vid Hittarps rev 05.00-16.00. Svagt sträck under dagen i det alltför disiga vädret. Danmark knappt skönjbart men något uppsprickande under eftermiddagen. Noteras gör bl a, smålom 3, storlom 3, prutgås 74, vitkindad gås 3, sjöorre 173, ejder 42, havssula 1 3K, bivråk 86, ormvråk 4, glada 1, sparvhök 4, mindre strandpipare 1 och småtärna 2. Trutar och en envis häger gick hårt åt ejderkullarna vid revet. Under dagen minskade antalet pull med 10% och det var vidriga scener som utspelades när ungarna bl a svaldes levande. Men det är väl naturens gång. Medobsare under dagen var Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 22, 2005 at 21:43:57 (CEST)

Sönd 22/5 FARHULTSVIKEN (från Jonstorpsidan)1 hane snatterand 4 kustpipare, sträckande bivråk, rör- och sävsångare INGELSTRÄDE VÅTMARK 1 brunhök, 1 fiskgjuse, 2 stork RÖNNEN 2 drillsnäppa, 2, grönbena, 2 kustsnäppa, 2 småsnäppa, 8 mosnäppa, 2-3 kärrsnäppa, 1 roskarl, 1 myrspov, "massor" av gulärlor SANDÖN 5 kustpipare, 1 hane snatterand
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, May 22, 2005 at 21:43:07 (CEST)

22 maj. Rönnen: Glädjande att en småtärnekoloni tycks ha etablerat sig. Minst 8 ruvande fåglar + ytterligare några par. Hoppas på lyckat resultat för en gångs skull. Ett 10-tal skärfläckor ruvar också och några par av såväl tofsvipor som större strandpipare har kläckt. Om de riktigt djupa försommarlågtrycken uteblir kommer kanske årets häckningssäsong bli bra. Övrigt: mosnäppa 13, småsnäppa 2 och roskarl 1.
Henrik Johansson
- Sunday, May 22, 2005 at 13:28:09 (CEST)

21 maj kl 19.30-23.30. VÄLA VÅTMARK: kärrsångare 1 sj, näktergal 3 sj, härmsångare 1 sj, trädgårdssångare 1 sj, rörsångare 2 sj. Vid GRÖNSTENSGATAN, Väla S är backsvalorna tillbaka i sin jordhög, c:a 60 ex svärmade runt bohålen. En svart rödstjärthane. SANDÖN: kärrsångare 1 sj, kustpipare 8, kärrsnäppa 10, kustsnäppa 2. RÖNNEN: Mosnäppa 4, roskarl 1, kärrsnäppa 2, grågås 8, småtärna c:a 15. DANHUTS DAMMAR: näktergal 6 sj minst. INGELSTRÄDE: vit stork 2 på boet. VÅTMARKEN: årta 1 hane, gräshoppssångare 1 sj, jorduggla 1 jagande på ornakärrssidan. ORNAKÄRR: gräshoppssångare 1 sj. Lyssnarrunda MJÖHULT-STUREHOLM-VÄSTRABY: varken vaktel eller kornknarr, bara en massa näktergalar och gnyende tofsvipor. Till slut HASSLARP: gräshoppssångare 1 sj i fullmånens sken.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, May 22, 2005 at 08:43:19 (CEST)

21 maj: en vaktel och en gräshoppsångare vid Ugglarps broar ikväll
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, May 21, 2005 at 23:05:59 (CEST)

1-2 vaktlar har spelat vid Västraby Gård 16-19 maj
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, May 21, 2005 at 21:40:01 (CEST)

21 maj. Sandön kväll. I stort sett samma som rapporterats från morgonen. Därtill en sjungande kärrsångare samt en hybridand, gissningsvis med snatterand inblandad (snatter- X stjärtand?).
Henrik Johansson
- Saturday, May 21, 2005 at 20:29:42 (CEST)

En hona stäpp/ängshök upptäcktes i en skruv bivråkar nu på eftermiddagen kl.16:48, nedanför Café Solvik i Farhult. Fågeln uppmärksammades omgående och sågs i ca 3 minuter innan den långsamt drog åt Ost. Fågeln gick dock inte att säkert artbestämma.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, May 21, 2005 at 18:42:34 (CEST)

21/5. En tur till Hallands väderö anordnad av Halmstads ornitologiska förening. Minst två sjungande rosenfinkar, fyra härmsångare och näktergalar hördes. Några tordmular, tobisgrisslor, en ad. havssula, sex vitkindade gäss, en bivråk och en silltrut sågs innan regnet kom. Trots att alla blev blöta var de flesta ändå nöjda med dagen. Medobs: Anders D och Patrik S samt Hallänningarna. Tack till arrangörerna.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, May 21, 2005 at 14:57:45 (CEST)

21 maj. Vid Sandön på morgonen sågs bl.a. Kustsnäppa 2, Kärrsnäppa 12, Kustpipare 6, Brushane 2 samt Dvärgmås 4 och Silltrut 2. Vid Rönnen noterades Årta (2 hannar), Kustpipare 1 och vid Stenkrossen Drillsnäppa 1. Medobs: Robert Bertilsson.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, May 21, 2005 at 14:28:07 (CEST)

21 maj 2005. En mindre flugsnappare sjöng flitigt nära vägen ut mot Kullens fyr (vid avtagsvägen mot Ransvik). I övrigt noterades 1 sjungande rosenfink och ett 50-tal rastande gulärlor på golfbanan innan regnet drog in över berget.
Mats Peterz
Viken, - Saturday, May 21, 2005 at 12:08:05 (CEST)

Fred 20/5-05. Just nu, kl 07.53 1 ex silkeshäger vid Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, May 20, 2005 at 07:54:04 (CEST)

19 maj 2005. Börjar dagen med halvannan timmes observationer vid Mistluren. Det sträcker 10 havssulor, 1 stormfågel, 4 prutgäss, 29 tretåiga måsar (varav två flockar om 15 resp. 13 ex) och 1 sillgrissla. Rosenfinlken visslar och 1 stjärtmes är nere och vänder vid obsplatsen.
I en liten pöl vid Brännan utanför Viken har ett smådoppingpar just kläck två små dunungar.
Mats Peterz
- Thursday, May 19, 2005 at 23:40:19 (CEST)

18/5-05 Höghult: Gräshoppsångare 1 sjungande i och invid trädgården på morgonen.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, May 19, 2005 at 18:59:44 (CEST)

19 Maj.Kullen.sträck S.Ejder 42 hanar,Strandskata 3.sträck N.Silltrut 5,Kensk tärna 9,Ladusvala 2, Rastande.Hussvala 4,Sädesärla 1,Järnsparv 1sj, Näktergal 2sj,Härmsångare 1sj,Ärtsångare 1sj, Törnsångare 8sj,Gransångare 1sj,Lövsångare 2sj. Rönnen.Häger 1,Grågås 2, Prutgås 1,Kärrsnäppa 6, Större strandpipare 9,Rödbena 2,Grönbena 1, Skärfläcka 7,Gök 1,Gulärla 45,Busksvätta 1. Sandön.Fiskgjuse 1,Strandskata 24,Skärfläcka 4, Större strandpipare 7,Kustpipare 1,Storspov 1, Rödbena 2,Grönbena 1
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, May 19, 2005 at 15:31:38 (CEST)

18.maj. I buskridåerna runt fältet vid Lunds gård Hbg(första gården på Österleden) sjöng igår kväll kl 20.30 6 st näktergalar! Även 2 sjungande gulsparvar,vilka ej är högfrekventa runt Hbg, blandade sig i kören.
Kjell.D.Högström
Hbg, - Thursday, May 19, 2005 at 10:03:09 (CEST)

Onsd. 18/5-05. Trägen vinner - tog en tur efter jobbet till Svedberga för att åter igen söka efter fjällpiparna. Rolf H redan på plats som en halvtimme tidigare sett dom. Sågs en kort stund ute på fältet vid ladan då dom kl 17.35 lyfte och drog utom synhåll.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 18, 2005 at 21:52:43 (CEST)

Onsd. 18/5-05. En spovsnäppa rastade en kort stund nu på eftermiddagen på Sandön. Lyfte och drog iväg kl 15.45. Inte en helt vanlig obs så här års.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 18, 2005 at 16:06:13 (CEST)

18.5 Tre fjällpipare kvar på fältet bakom stora ladan vid Svedberga vid 13-tiden.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, May 18, 2005 at 15:44:32 (CEST)

17/5-05.Stod och spanade förgäves efter fjällpipare vid Turköpsskogen.17.30 hör jag helt plötsligt sommargylling sjunga ! Smyger försiktigt in i skogen och får se 1 adult hane mycket fint !
Hardy
Ängelholm, - Wednesday, May 18, 2005 at 12:36:16 (CEST)

2005-05-17 En röd och grann rosenfink sjöng vid Kullens fyr på morgonen. Därtill (som vanligt) några havssulor, idag 5 ex.
Sandön bjöd på 2 kustpipare, 1 myrspov och 1 snatterandshane. Rönnen 12 mosnäppor, ett snatterandspar och långt ute på viken 5 gråhakedoppingar.
Mats Peterz
- Tuesday, May 17, 2005 at 22:45:38 (CEST)

17 maj: en stenfalk sträckte förbi vid Grytskären, en smålom och en tobisgrissla visade upp sig alldeles utanför stranden
Thomas Wallin
- Tuesday, May 17, 2005 at 22:01:09 (CEST)

Till Mickes rapport kan läggas; gluttsnäppa 1 ex, snatterand 1 par, nilgås 3 ex och glada 1 ex.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Tuesday, May 17, 2005 at 21:06:02 (CEST)

17 Maj.Hasslarps Dammar.Gråhakedopping 8,Knölsvan 4,Brun Kärrhök 6,Sparvhök 1,Ormvråk 1,Tornfalk 1, Sothöna 25,Strandskata 11,Tofsvipa 12,Brushane 12, Storspov 1,Rödbena 3,Grönbena 4,Drillsnäppa 2, Gök 2sj,Tornseglare 140,Ladusvala 40,Hussvala 35, Näktergal 1sj,Gulärla 2,Stenskvätta 1,Sävsångare 3sj,Rörsångare 7sj,Törnsångare 4sj,Svarthätta 2sj Lövsångare 3sj,Stare 8,Sävsparv 4sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, May 17, 2005 at 13:45:00 (CEST)

17 maj 05.45: Skam den som ger sig. Vid tredje försöket hittades fjällpiparen och 19 ljungpipare på åkern norr om Tursköpsskogen.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, May 17, 2005 at 11:27:09 (CEST)

16 maj: fjällpiparna kvar kl 17.30, 2 ad och 1 juv vid stora ladan i Svedberga och 1 ad vid Turköpsskogen. Vid Sandön ca 20 dvärgmåsar, mestadels ungfåglar.
Leif Dehlin, KÅ Hall o Thomas Wallin
- Monday, May 16, 2005 at 19:03:46 (CEST)

16 maj.Utanför Väla på E4:an sågs en stork som gick omkring på en åker bredvid vägen.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, May 16, 2005 at 18:04:52 (CEST)

15 maj. Nattsångarrunda på cykeln - en alltför underskattad skådarform. Nordost om idrottsplatsen i Laröd sjöng en gräshoppssångare och sydost om densamme hördes tiggande kattugglor. Mellan Laröd och Allerum hördes två näktergalar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, May 16, 2005 at 14:33:20 (CEST)

16 April.Sandön.Knölsvan 3,Gravand 30,Bläsand 1hane,Snatterand 1hane,Ejder 200,Småskrak 4, Vitkindad gås 220 str,Skäggdopping 27,Strandskata 27,Skärfläcka 8,Större strandpipare 4,Tofsvipa 1, Storspov 3,Rödbena 1,Gluttsnäppa 2,Dvärgmås 9, Fisktärna 8,Småtärna 4,Ladusvala 2,Ängspiplärka 2, Rörsångare 1sj,Törnsångare 1sj.

Rönnen.Smålom 1,Storskarv 33,Knölsvan 4,Vitkindad gås 210+260 str,Gravand 10,Ejder 130,Knipa 9,Småskrak 1,Srandskata 15,Skärfläcka 19,Större strandpipare 7,Tofsvipa 8,Storspov 1,Rödbena 1 Fisktärna 6,Småtärna 9,Ladusvala 19,Hussvala 8, Gulärla 1,Buskskvätta 1,Stenskvätta 1par, Törnsångare 1sj,Hämpling 9.

Farhult.Knölsvan 5,Gravand 25,Strandskata 30, Skärfläcka 22,Större strandpipare 2,Tofsvipa 2, Storspov 1,Rödbena 3,Gök 1sj,Sädesärla 4, Rörsångare 4sj,Törnsångare 1sj,Sävsparv 1.

Svedberga.Brun Kärrhök 1hane,Lärkfalk 1str.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, May 16, 2005 at 13:51:36 (CEST)

15 maj. Sträck vid Hittarps rev 05.30-14.00. Bivråk 110, ormvråk 8, fiskgjuse 1, brunhök 8, blåhök 2, tornfalk 2, lärfalk 2, dvärgmås 2, fisk/silvertärna 50 samt kustlabb 1 ljus. Över Danmark sågs en vit stork kretsa och rastade på revet gjorde bl a en kustpipare. Medobsare var Mårten och Bengt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 16, 2005 at 13:02:38 (CEST)

16/5 Västraby gård 11.30, Fjällpipare 1ex, Ljungpipare ca 10ex varav en i dåligt skick. Svedberga Vit stork 2ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, May 16, 2005 at 12:28:39 (CEST)

15 maj, en härmsångare och en grå flugsnappare sjöng i en för övrigt fulltalig fågelkör vid Borgen i Vallåkra. En gräshoppsångare vid Ugglarps broar kl 21.30
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Monday, May 16, 2005 at 11:16:49 (CEST)

15 maj Västhamnen: Ejder 72, Sjöorre 6, Smålom 1, Fisktärna 8, Grågås 1, Lärkfalk 1, Bivråk 22, Brun kärrhök 1, Svart rödstjärt 1 sj hanne
Lars Brunkman
Helsingborg, - Monday, May 16, 2005 at 10:28:51 (CEST)

14 Maj. Tag plats vid Ranarpsstrand 05.00-11.00 var en stillsam historia med totalt 81 arter. Då räknar jag inte den svarta svanen som rastar i området. Sträcket i stort sett obefintligt, enstaka bivråkar, en fiskgjuse, en brunhök men inte en enda vadare på sträck.
Martin Gierow
- Sunday, May 15, 2005 at 22:34:04 (CEST)

Sö 15 maj. Ornakärr, ca kl 21.40. Jorduggla 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 15, 2005 at 22:08:41 (CEST)

15 maj. Vi vandrade den oerhört vackra kuststräckan Torekov - Hovs Hallar. Fågellivet dominerades av törnsångare,ärtsångare, hämpling, ejder o gravand. Såg även bl a 1 par snatterand, 4 småtärnor, ett antal fisktärnor, ca 8 gulärlor, 3 näktergalar och 1 sj sävsångare samt huggorm och sandödla.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, May 15, 2005 at 22:00:58 (CEST)

050515 Ängelholm, Rönne å vid Nya Kungsgården. Några obsar idag, sen eftermiddag. Sjungande Taltrast, svarthätta, törnsångare, ärtsångare, gärdsmyg, gransångare,lövsångare, trädgårdssångare. En hona mindre hackspett som visade upp sig fint på nära håll samt en kungsfiskare som "trumpetade" och snabbt gled förbi.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Sunday, May 15, 2005 at 21:17:29 (CEST)

15 maj. Ytterligare en fjällpipare uppehöll sig tillsammans med 9 ljungpipare strax norr om Turköpsskogen, sydväst Västraby gård. Detta vid 19-tiden. Enligt uppgift var de 3 individerna samtidigt kvar söder om Svedberg.
Henrik Johansson
- Sunday, May 15, 2005 at 20:22:33 (CEST)

15 maj. Vid SVEDBERGA KULLE, längs vägen mot Kattarp så finns det en större stenig åker där det börjat gro betor. På denna åker fanns tre fjällpipare vid 17-tiden. Det var en hona, en hanne och en outfärgad individ. Klockan 18.15 lyfte de och flög mot SV. De landade på en annan stenig åker cirka 1 km bort.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, May 15, 2005 at 19:35:01 (CEST)

15 maj. I Farhult hördes en gräshoppsångare, minst sju rörsångare, två gökar och en vattenrall.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, May 15, 2005 at 19:00:23 (CEST)

14 maj 0345 hördes en Vaktel från tomten. Senare på dagen Vit stork 2 ex seglade vid Svedberga hör fanns även en Dubbeltrast. 15 maj flera Gulärlor rastade på fälten utanför tomten däribland en thunbergi.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, May 15, 2005 at 18:31:21 (CEST)

15 maj Örby Ängar. Gräshoppsångare 1st.sj Kärrsångare 1st. sj.
Roland Nilsson
Ramlösa, - Sunday, May 15, 2005 at 11:30:14 (CEST)

Lörd. 14/5-05.I Vegeholmsskogen, strax innan midnatt hördes en kort stund nattskärrans surrande. Ett flertal morkullor stäckte över hygget.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, May 15, 2005 at 08:48:25 (CEST)

Brogårda: Gråhakedopping 3 par, skedand 2 par, kricka 1 par, årta en hane, brushane minst 6 ex varav en nästan i helvit dräkt (ej albinistisk). Kul var också det goda häckningsresultatet (än så länge, man vet ju inte hur predationen utvecklar sig) för tofsvipan. Minst 6 olika kullar noterades med åtminstone 19 ungar!! Övriga vadare; häger 1 ex, rödbena 4 ex och småspov 1 ex.

Dammarna Hasslarp: gröbena minst 6 ex, mosnäppa 2 ex, storspov 2 ex, strandskata minst 10 ex, rödbena 4-5 ex. Buskskvätta 1 ex, gulärla 2 ex, näktergal 1 ex, tornseglare ca 75 ex. I rovfågelväg bivråk 1 ex, ormvråk 1 ex och brun kärrhök minst 4 ex.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, May 14, 2005 at 23:06:06 (CEST)

14 maj. Deltagande i Tag Plats och platsen vi valt var Hittarps rev. Totalt under de 6 timmarna (05.30-11.30) noterades 82 arter. Mest anmärkningsvärt var kanske avsaknaden av skata på artlistan... Av annat kan nämnas på sträck bl a, vitkindad gås 134, storlom 3, smålom 8, bivråk 43, glada 1, brunhök 2, lärkfalk 2, tornfalk 1, trana 1, mosnäppa 4, kustlabb 1, silltrut 1, dvärgmås 7 samt silvertärna 2. Vid 9-tiden upptäcktes en hane SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA i nyponbuskagen jämte parkeringen. Sågs sedan till och från längre fram under dagen. Andra icke sträckare var bl a, havssula 5, buskskvätta 1 och sidensvans 1. Deltog i lag "Bengan boys" gjorde förutom undertecknad även Bengt, Mårten, Oskar samt Patrikarna W o S. Gjorde sedan längre fram under dagen en tur till Rönnen. På väg ut gick vägen genom Stureholm där det på ett fält hittades 2 fjällpipare. Tyvärr lyfte dessa alltför snabbt och försvann på hög höjd mot öster. På Rönnen rastade i lilla viken bl a, grönbena 2, mosnäppa 9 och småsnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 14, 2005 at 21:40:44 (CEST)

14 maj. Gjorde några timmars inventeringsarbete av fåglar o växter i och vid grustagen, Kvidinge. Bland det vi kunde glädja oss åt var; 2 överflygande vita storkar, 2 mindre strandpipare, 1 bivråk, 1 honf blå kärrhök, 1 brun kärrhök, 6-7 stenskvätterevir, 1 par glador, ca 70 backsvalor, 2 sj svarta rödstjärtar. Medobservatörer: Kent Ivarsson o Bjarne Hols.
Bengt Hertzman
- Saturday, May 14, 2005 at 20:02:54 (CEST)

14 maj. Farhultsbukten 5.15.11.15 (Tag Plats). Rörsångarnas eviga hackande och villaägarnas trimmes gjorde det svårt att urskilja övrig fåglalåt. Därtill var vadartillgången mycket begränsad, bara de stationära arterna i stor sett. Noterbart är två sjungande gräshoppssångare och en sävsångare, några sträckande bivråkar, en sjöorre, två sträckande småspovar, c:a 40 gulärlor, en skäggdopping samt en bästergök som dock inte hjälpte oss till mer än 61 arter. Tilläggas kan att även Sylvia Borín gäckade sina Kavaljerer.
Lars helgesson & Kjell D Högström
Helsingborg, - Saturday, May 14, 2005 at 19:55:58 (CEST)

13 maj. Ca 150 prutgäss sträckte mot nv över Tågaborg, Hbg i kvällningen.
Bengt Hertzman
- Saturday, May 14, 2005 at 19:55:58 (CEST)

Lörd. 14/5-05. Började morgonen med en försiktigt sjungande näkergal nedanför Heljarödesgården. 1 ex småsnäppa i lilla viken på Rönnen tillsammans med 6 ex mosnäppa och 2 ex brushanar och några grönbenor, samt 2 st rapphönor. C:a 30-tal gulärlor födosökte i tången runt lilla viken tillsammans med sten- och buskskvättor. Även gott om skärfläckor. I Farhultsviken 3 str mosnäppor och 1 str bivråk. Gott om sävsparv och rörsångare i vassen. 1 kärrhökshona tillsammans med 2 st kärrhökshanar cirkulerade längs skogsbrynet.Vid banskolan i Ängelholm ett flertal svarta rödstjärtar.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 14, 2005 at 19:23:15 (CEST)

14 maj Kullaberg (Tag plats 05.15 - 11,15) totalt 80 arter bla Turturduva 1, Gräshoppsångare 1,Härmsångare 1, Trädgårdssångare 1, Tornseglare 50, Stenfalk 4, Fiskgjuse 1, Brun Kärrhök 2, Bivråk 5, Trana 1, Silltrut 1.Medobsare Alf o Kalle
Kaj Möller
Lerberget, - Saturday, May 14, 2005 at 18:46:11 (CEST)

14 maj. Sandön kl. 04.00-12.00 (Tag Plats 05-11). En lugn, behaglig och fågelrik förmiddag med totalt 92 olika arter. I artlistan ingick bl.a. snatterand 5, bivråk 15, stenfalk 2, lärkfalk 1, kustsnäppa 5, småspov 3, dvärgmås ca 15, kungsfiskare 1 och kanske mest udda 4 sträckande sidensvansar. Medobs: Henrik E & Hans N.
Henrik Johansson
- Saturday, May 14, 2005 at 16:31:27 (CEST)

14 maj i arla morronstund cyklade vi runt i vår atlasinventeringsruta i och söder om Ängelholm. Verkar ha varit bra insträck under natten: en törnskata, minst 10 trädgårdssångare, 5 buskskvättor, 2 bivråkar, 1 lärkfalk mm.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Saturday, May 14, 2005 at 12:39:22 (CEST)

Från frukostbordet på altanen noterade vi i rovfågelväg fiskgjuse, bivråk och ormvråk. Dessutom en sj törnsångare samt några tornseglare på sträck.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, May 14, 2005 at 12:10:48 (CEST)

2005-05-14 Dammarna vid Evadal,på vägen till dammarna. Brun Kärhök 1,Lärkor,Vipor,Stensvätt,Gulsparv 2,Gök 1,i dammarna Nilgås 3,Gravand 3 hanar,Sothöna 1 hane,Gräsand par + 8 singel hanar,Knipa ett par, ett för mig antal okända sångare,en ensam sångsvan flög över. Det är ett rikt fågelliv vid Evadal.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Saturday, May 14, 2005 at 11:43:54 (CEST)

12/5 Årets första hussvalor kom till Brunnby
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, May 14, 2005 at 10:27:40 (CEST)

13 maj från tomten: Lite inflöde av bivråk. Ett drygt 60-tal sågs under dagen. Svårspanat då dom kom högt mot en klarblå himmel. Några omvråkar och ett par glador kom med. Sträcket gick i syd-nordlig riktning.
Tornfalkarna ligger och ruvar i sin bolåda. Men idag hade dom påhälsning av ytterligare en tornfalkhane!
Några steglits och tre buskskvättor hittade vi på fältet utanför tomten.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, May 14, 2005 at 00:06:15 (CEST)

13 maj. Sträck vid Hittarps rev under tidiga kvällen gav bl a, bivråk 96, ormvråk 4, glada 1, blå kärrhök 1, tornfalk 1, lärkfalk 2, stenfalk 2, trana 1+18 samt bra inflöde av tornseglare. Medobs Johan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 13, 2005 at 22:41:16 (CEST)

13 maj. En tur till Nellåkra (nv Allerum) på eftermiddagen gav några roliga fågelobsar; 4 tranor str mot N, 2 vita storkar str mot N. Föreföll också vara rejält insträck av ladu- och hussvala samt tornseglare. Vidare 1 honf blå kärrhök, 1 ad fjällvråkshona som mobbades av två ormvråkar (!), 2 glador, 2 tornfalkar och 1 duvhökshane. Även årets första grå flugsnappare som lät sin något diskreta sång ljuda från en ek samt 4 sj steglitser.
Bengt Hertzman
- Friday, May 13, 2005 at 21:04:12 (CEST)

13 maj Ljungabolet. Mellan 10 och 11 flög stora flockar av SKARV österut. Det rörte sig om flockar från 100 upp till 7-800 fåglar. Sammanlagt uppskattar jag det till ca 2.500 skarver.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, May 13, 2005 at 19:03:10 (CEST)

13/5. Nilgås 3 ex! Hasslarp (kl. 8.00). Lyfte och flög mot n.v. efter ca en kvart. Dvärgmås 3 ad.+ 5 subad. Sandön. På Rönnen sågs två snatterandshanar.Ca 200 vitkindade gäss str. mot n.o. En sj. härmsång. på Dalhem i Hbg.
Leif Ekholm
Helsingborg, - Friday, May 13, 2005 at 15:20:16 (CEST)

12 maj, Västhamnen på morgonen: Drillsnäppa 1, Grönbena 2, Havssula 18 (10 ad, 8 subad) str S, Svart rödstjärt 1 sj hanne. Elineberg (20.55) Vitkindad gås 63 str SO
Lars Brunkman
Helsingborg, - Friday, May 13, 2005 at 10:20:26 (CEST)

Allerums mosse var vårt mål ikväll och då främst sumpviolerna. Dessa stod utslagna i sin glans.
I fågelväg en mycket tystlåten näktergal, rödstjärt, svartvit flugsnappare, trädpiplärka, svarthätta, trädgårdssångare, gråsiska, gulsparv, bivråk bl.a.
Medobs: Ingrid och Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, May 12, 2005 at 22:54:37 (CEST)

12/5 En Sidensvans landade i trädet utan för fönstret när en sitter och äter frukost i staden Hbg.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Thursday, May 12, 2005 at 21:42:28 (CEST)

12 maj. Några goa timmar vid Hilleshögs dalar-Sundvik. Ca 100 backsvalor har hittills anlänt till kolonin i branten. Vidare bl a 2 sj gräshoppsångare, 1 sj härmsångare, 3 sj trädgårdssångare, 1 rop gök, 1 sj skogsduva, ca 5 sj steglits, 4 sj buskskvättor, 1 sj stenskvätta, 1 hane brun kärrhök, 1 hona tornfalk, ca 10 rast drillsnäppor. Inte mycket fågel i luften i nordanvinden men vid 17-tiden passerade en ad brun glada. Kunde också konstatera att kråka och korp häckar i samma dunge och att de inte är goda grannar!!
Bengt Hertzman
- Thursday, May 12, 2005 at 20:59:28 (CEST)

11 maj. Hörde min första härmsångare för året i Vikingsbergsparken, Hbg idag.
Bengt Hertzman
- Thursday, May 12, 2005 at 20:51:08 (CEST)

12 maj. Djurholmen. En trädlärka spelflög över ett hygge 500m öster om parkeringen. Tidigare år har jag inte hört den här.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, May 12, 2005 at 16:27:51 (CEST)

11 maj.Soptippen Hbg.Äntligen viss framkomlighet i ännu ett stormdrabbat område.Fåglar bl.a.:gök 2sj,glada 2 stationära häckn?,drillsnäppa 1,häger 1,gravand 2,bivråk 1 str.och som vanligt en huggorm vid dammen.
Kjell.D.Högström
Hbg , - Thursday, May 12, 2005 at 13:53:50 (CEST)

12/05 Morgonpromenad Brunnby-Krapperup tur och retur gav följande: Steglits 2ex, Törnsångare 1ex, Gulsparv 3ex, Svarthätta 2ex, Storspov 1ex, Gök 1ex, Näktergal 1ex, Korp 1ex, Glada 1ex, Gravand 10ex, Hämpling 3ex
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, May 12, 2005 at 10:53:23 (CEST)

11/5 under kort kvällsrunda på Örby ängar hördes näktergal och gräshoppsångare söder om skjutbanan.
Erik Forsberg
Hbg, - Wednesday, May 11, 2005 at 22:10:33 (CEST)

11/5. Under förmiddagen hördes det en göktyta vid Vasatorps golfbana och det såg 2ex drillsnäppa vid en av dammarna vid banan. Nu på kvällen sträckte det en flock med kustsnäppor mot norr över Margretetorp...
Kristian Linde
Margretetorp, - Wednesday, May 11, 2005 at 21:53:57 (CEST)

11 maj. Ljungabolet. Första starungarna kläckta. Matning pågår för fullt. En GÖKTYTA gjorde en sanbbvisit här i morse. LÖVSÅNGAREN håller koncert i lövsnåret. GLADORNA tycks fortsätta sin häckning trots kråkattacker varje dag. Ett RÖDSTJÄRTPAR visade upp sig på den nyslagna gräsmattan. Har hört dens sång ett par dagar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, May 11, 2005 at 18:03:37 (CEST)

Från tomten bl.a. str lärkfalk, några steglits och ett allmänt sträck av hussvalor idag. Dessutom ormvråk och sparvhök som håller revir i området.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, May 11, 2005 at 17:33:10 (CEST)

11/5-05 Höghult:Näktergal 1 sj under den gångna natten.
Gran Cederwall
Höghult, - Wednesday, May 11, 2005 at 16:13:36 (CEST)

10 Maj, På väg hem från orkestern stannade vi till vid Ornakärr. Kl 21:45 hörde vi en dubbelbeckasin norr om vägen. Medobs Anders H
Linnea Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, May 10, 2005 at 22:17:45 (CEST)

10 maj, Sandön en stund efter jobbet: minst 14 dvärgmåsar, de flesta ungfåglar. 2 myrspovar, fiskgjuse. Gök och vattenrall hördes.
Thomas Wallin
- Tuesday, May 10, 2005 at 22:00:15 (CEST)

9:e maj. Årets första tornseglare (3 ex) sågs i Hasslarp. Fö. hördes göken igår på Örby ängar (kl. 22.00).
Leif Ekholm
Helsingborg, - Monday, May 09, 2005 at 17:43:10 (CEST)

9/5 Örby ängar. Under en liten runda på ängarna hördes sävsångaren vid "skjutbanekärret". Med en rörsångare på andra sidan grusvägen , är det ett bra tillfälle att jämnföra sången ! I en buske intill , sjöng en svarthätta ! 2st törnsångare hördes också under rundan och den bruna kärrhöken fanns kvar plus givetvis gott om löv och gransångare men ingen gök hördes och inte heller kunde jag få notera den första näktergalen för året för min del ! Tog också en runda till dalen vid Gantofta men inte där heller någon näktergal och inte heller vid "borgen" Vallåkra! Här sjöng däremot 2st grönsångare för fullt !
Roland Nilsson
Ramlösa, - Monday, May 09, 2005 at 12:58:54 (CEST)

8 maj, Lya ljunghed, en blå kärrhök, en ropande gök, flera sjungande trädpiplärkor och en dubbeltrast. (Tidigare obs: Vid Ängelsbäcksstrand sågs en svart svan den 6 maj).
Mats Ljunggren
- Monday, May 09, 2005 at 08:42:25 (CEST)

9 maj kl 07:05 Ljungabolet. Årets första GÖK hördes från öster. Det skall väl ge lite tröst - eller !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, May 09, 2005 at 07:16:38 (CEST)

8 maj. Det första jag hörde när jag klev ut genom dörren på morgonen, var överraskande nog en göktyta, som var i full gång med att ropa. Nytt tomtX på Gökvägen i Farhult. Senare i Farhultsviken kunde, bl.a. 2 svartsnäppor, 1 småspov ses.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, May 08, 2005 at 19:01:34 (CEST)

8 Maj.Storken vid Olstorp går fortafarande på åkern.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Sunday, May 08, 2005 at 18:14:06 (CEST)

8 Maj Örby Ängar.Brun kärrhök 2,Ladusvala 4, Hussvala 6,Gök 1sj,Järnsparv 4,Näktergal 1sj, Rörsångare 1sj,Törnsångare 1sj,Trädgårdssångare 2sj,Lövsångare 6sj,Gransångare 5sj ,Svartvitflugsnappare 2hanar,Steglits 2,Sävsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, May 08, 2005 at 17:06:34 (CEST)

8 maj. Hittarps rev 07-09:30. Ute på revet rastade bla 1 roskarl, 2 drillsnäppor och 2 småspovar. Dessa sträckte sedan vidare mot norr. Övrigt sträck. Smålom 4, Storlom 1, Svärta 2, Alfågel 1, Kricka 2, Småtärna 1, Brun kärrhök 1, Ormvråk 2, Ladusvala 20 samt dagens höjdpunkt i form av en adult ljus Bredstjärtad labb som på ganska hög höjd flög mot norr kl 08:50.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, May 08, 2005 at 11:22:01 (CEST)

7 maj -05. Sträckbevakning vid Hovs hallar kl. 05.15-11.45: Dagens höjdare utgjordes av en GULNÄBBAD LIRA som kl. 07.10 kom sträckande inifrån bukten i perfekt ljus max 250 m utanför klipporna och föjde kusten åt sydväst, helt fantastisk obs! Bilder dyker snart upp i SkOF-galleriet http://www.skof.se/foto/foto.htm . Övrigt nämnvärt var smålom ca 80, storlom 5 2K, gråhakedopping 1, stormfågel 1, havssula ca 100 (svårräknade, en del drog runt, en del sträckte), bergand 1 par, alfågel 3, sjöorre ca 350, småspov 1, kustlabb 1 mörk morf, silltrut 7 intermedius, tretåig mås 1 ad, småtärna 2, sillgrissla 4 och hybridkråka (C. c. cornix X C. c. corone) 1 ex. Medobservatörer: Hans Larsson (Malmö), Anders Wigren (Lund) & Tobias Ljungquist (Lund).
David Erterius
Lund, - Saturday, May 07, 2005 at 16:41:22 (CEST)

Kattvik 07.20-09.00. Jämför gärna med siffrorna från Hemmeslöv nedan. Storlom 1, smålom ca 30, havssula 73, stormfågel 1, alfågel 3, sjöorre 85, vanlig labb 1.
Martin Gierow
- Saturday, May 07, 2005 at 15:27:38 (CEST)

7 maj. Två ex. grå flugsnappare vid Mölle mosse. På tomten sju st. sidensvansar,som några dagar har provianterat på blommorna i körsbärsträdet.
Bert och Maivi Persson
Mölle, - Saturday, May 07, 2005 at 14:01:35 (CEST)

7 maj. HEMMESLÖVSSTRAND klockan 05.00-09.30. Sträckare: alfågel ca 20, havssula ca 40, stormfågel 1, smålom ca 250 och vitnäbbad islom 1 (sommardräkt str SV kl 08.20). Gott om rastande svärtor och sjöorrar. Tyvärr inga labbar alls.
Henrik Ehrenberg o Martin Ekenberg
- Saturday, May 07, 2005 at 13:33:24 (CEST)

Lörd. 7/5-05. På Rönnen - 1 ex mosnäppa och ute över inre Skälderviken 4 ex havssula. Nedanför Heljarödsgården 1 ex grå flugsnappare och en sjungande järnsparv.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 07, 2005 at 13:07:07 (CEST)

7 maj. Ljungabolet. Så kom han, den lilla SVARTVITA FLUGSNAPPAREN
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, May 07, 2005 at 10:49:13 (CEST)

Sandön vid 9-tiden: två kustlabbar kom inflygande för att under ca 10 minuter rasta på en sten vid Själrönnen. Övrigt bl.a. 13 dvärgmåsar, 10-15 silvertärnor och två lärkfalkar.
Henrik Johansson
- Friday, May 06, 2005 at 16:08:15 (CEST)

5/5 Örby ängar, skjutbanan: Sävsångare 1ex, Rörsångare 2ex, Flygande obest. Horn/jorduggla 1ex, Från stora kohagen hördes ett bytt, bytt, ljud, kanske var det vaktel men den tystnade när vi gick närmare. Medobs. Erik Forsberg.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, May 06, 2005 at 05:50:24 (CEST)

5 maj. Vandring Lerhamns fälad - Mölle fälad. Klockgrodorna i full gång och mängder av småfåglar i snåren, bl a minst 25 hämplingar,2 rörsångare, 10 ärtsångare, ca 6 törnsångare, och lika många stenskvättor o 5 gulärlor samt 1 vattenrall och 2 enkelbeckasiner Längs kusten bl a 3 kentska tärnor, 2 fisktärnor, 10 skäggdoppingar, 3 par st strandpipare och 2 drillsnäppor. Medobs: Eva Kristiansson, Lars Bergendorf, Tommie Sandberg.
Bengt Hertzman
- Thursday, May 05, 2005 at 23:18:03 (CEST)

5/5-05 Danhults dammar (21.30): Näktergal 1 sj,Rörsångare 2 sj.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, May 05, 2005 at 23:02:11 (CEST)

5 maj kl: 21:10 Årets första MORKULLA flög ljudligt över Ljungabolet.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, May 05, 2005 at 21:29:52 (CEST)

5 maj. ORNAKÄRR: Stenfalk (hona) 1ex, vit stork 1ex, kom in söderifrån, cirklade över maderna och försvann åt NO på lägre höjd, bivråk 1ex sträckande norr. FARHULT: Dammsnäppa 1ex, medobs bl a Patrik (se nedan), gluttsnäppa drygt 50ex!, myrsopv 10-tal. SANDÖN: Bl.a. dvärgmås ca 10ex, småspov 2ex, gluttsnäppa ca 45ex, gott om tärnor.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, May 05, 2005 at 21:09:12 (CEST)

5 maj: en sen berglärka på Hallands Väderö, på stigen mellan Sandhamn och fyren, då ca 35 pers inkl 9 lettiska fågelskådare besökte ön idag. Dessutom en havssula (3K) som passerade åt väster, 14 silltrutar, 8 stationära vitkindade gäss, 6 tordmular, 10 gulärlor och 3 törnsångare
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, May 05, 2005 at 20:53:20 (CEST)

Tos den 5 maj. Farhult morgon-förmiddag: DAMMSNÄPPA 1ex stod längst in i viken tillsammans med rödbenor och gluttsnäppa, lyfte och flög mot Jonstorp där den gick ner utom synhåll. Sandön: Dvärgmås 11ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, May 05, 2005 at 16:27:23 (CEST)

4 Maj. Björkeröd.Fågelcirkeln.Gråhakedopping 2, Smådopping 1sp,Sångsvan 1,Ormvråk 2,Lärkfalk 1 rastande,Sothöna 5,Gröngöling 1,Större Hackspett 1,Ladusvala 5,Hussvala 20,Gärdsmyg 1,Taltrast 2sj, Koltrast 4sj,Rödhake 1sj,Ärtsångare 1sj,Lövsångare 5,Gransångare 2 Svartvitflugsnappare 2,Järnsparv 1,Sädesärla 5, Gulärla 2,Stare 1,Grönfink 5,Hämpling 1,Bofink 5, Gulsparv 2, Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, May 05, 2005 at 09:00:19 (CEST)

4/5 SANDÖN: Gluttsnäppa 30-tal, Svartsnäppa 2ex, Rödbena 10-tal, Dvärgmås minst 3ex, Svarttärna 2ex
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, May 05, 2005 at 07:50:07 (CEST)

4 maj. Kvällstur till Örby ängar. Märkligt tyst kring skjutbanan förutom 2 sj rörsångare. Längre söderut på de fuktiga ängarna 1 sj törnsångare, 10 ladusvalor, 3 skrikande vattenrallar, 1 gissningsvis nyanländ vaktel som hördes en kort stund samt en räv.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Wednesday, May 04, 2005 at 23:44:30 (CEST)

4/5 Ornakärr. kl 21:30 hördes en dubbelbeckasin en kort stund norr om vägen. Vi fick även höra och se tre småspovar och ett par buskskvättor sjöng flitigt. Medobs. Mikael O.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, May 04, 2005 at 23:02:37 (CEST)

Ons.4/5 kl: 19:00 Sandön. 1 svarttärna, 5 dvärgmås, 2 kensk tärna, 5 drillsnäppa, 2 myrspov, många gluttsnäppor, fisktärnor och silvertärnor. I vassen vid båtklubben hördes en skäggmes och en rödstjärt sjunga.I buskaget vid flaggstången sjöng törnsångaren. Medobs. Klas o Per Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, May 04, 2005 at 22:24:41 (CEST)

4 maj. FARHULT: Dammsnäppan gick omkring i inre viken, myrspov 20-tal, rörsångare sjöng i vassarna. HASSLARPS DAMMAR: Gråhake, skedand och allt det andra vanliga i denna oas. Brunhöken lyfte ett par meter ifrån mig. En relativt tidig tornseglare flög förbi och några buskskvättor visade villigt upp sig. Hemma på tomten sjöng steglitsen och hämplingen i kapp. En trevlig och spännande tid vi har just nu!
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, May 04, 2005 at 21:34:05 (CEST)

2005-05-04: Gökotta, med arbetskamrater, vid Tomarps Ene. När vi kom dit välkomnades vi av 1 gök. 1 vit stork flög över och landade i maderna. Dessutom 1 större hackspett och massor av blåmes, talgoxe, gulsparv, bofink, koltrast samt någon gransångare.
Per Venhagen
Össjö, - Wednesday, May 04, 2005 at 12:50:16 (CEST)

3 maj. Dammsnäppan kvar i Farhult kl 19:15. Likaså var nilgåsen kvar. Låg mot Jonstorpsidan. I vassen hördes skäggmesar och en sjungande sävsångare.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, May 04, 2005 at 09:41:08 (CEST)

Tisd. 3/5-05. Hörde 1 gök gala mellan Ugglarp och Berschill samt 1 ex vid Skillinge säteri.
Tommy & Peter Malmberg
Ängelholm/Orsa, - Tuesday, May 03, 2005 at 23:09:46 (CEST)

3Maj.Brogårda Våtmark.Gråhakedopping 4,Storskarv 1,Snatterand 1hane,Gräsand 3, Kricka 3,Årta 1hane,Bläsand 1,Skedand 1par,Vigg 15,Knipa 6, Gravand 1, Knölsvan 2,Sothöna 8,Strandskata 1, Storspov 2,Grönbena 2, Rödbena 1,Brushane 6, Skärfläcka 3,Fisktärna 1,Ladusvala 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, May 03, 2005 at 18:45:15 (CEST)

3/5 Vitstork 1ex Olstorp Mellan bjuv och Billesholm Den gick omkring på ett Fält
Peter Andersson
Billesholm, - Tuesday, May 03, 2005 at 17:34:08 (CEST)

3 maj.Eftermiddagsrunda till Sandön och Farhult då dimman hade lättat och solen bröt igenom. SANDÖN:Gluttsnäppa 65,Myrspov 4,Dvärgmås minst 5 ad,Svarttärna 2 och Brun kärrhök 1 hona. FARHULT.Dammsnäppan från igår kvar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, May 03, 2005 at 17:06:32 (CEST)

3 maj. Vid HASSLARP sågs några tornseglare bland alla svalor. Två rejäla flockar med vitkindade gäss sträckte förbi i diset. De verkade lite vilsna. Vid SKÄRET sågs en hona ringtrast.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, May 03, 2005 at 14:27:23 (CEST)

2 maj.Besök vid östra delen av Rössjön gav bla Trana 1 par,Grågås flertal,Vigg 1par,Kricka 5, Fiskjuse 2 par i besatta bon,Skogssnäppa spel, Drillsnäppa många,och minst två Trädlärkor sjöng vid grustäckten som går nästan ända fram till sjön.Medobservatör Alf Petersson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 02, 2005 at 22:18:23 (CEST)

2/5. Vid vatten-pölen norr om flygplatsen utanför Ängelholm stod det en rödspov nu på kvällen.
Kristian Linde
Margretetorp, - Monday, May 02, 2005 at 21:29:17 (CEST)

Mån. 2/5 kl:14:00 Under en liten runda på åsen för att se på den späda grönskan fick jag se årets första svartvita flugsnappare. Ett ivrigt litet par i en björkdunge i Övre Århult. I samma dunge fanns också årets första rödstjärtspar, och en halvtimme senare såg jag ett rödstjärtspar till i Hulebäckeröd. För övrigt en instensiv småfågelsång lite här och där på åsen medan regnet hängde i luften och åskan hördes på avstånd.
Sonja Henningsson
Backagården, - Monday, May 02, 2005 at 19:07:48 (CEST)

2/5-05 Farhult (13-16): Dammsnäppan stationär. En Tornseglare passerade över mot öster.Gök 1 hördes och 2-3 Rörsångare sjöng i vassen.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, May 02, 2005 at 18:48:29 (CEST)

2 maj. Försökte hitta en lucka mellan regnskurarna, vilket visade sig vara omöjligt. Innanför SANDÖN födosökte 4 svarttärnor vid 17 tiden.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, May 02, 2005 at 18:05:56 (CEST)

2 maj. Morgon och förmiddag vid BJÖRKERÖD. Gott om olika nyanlända småfåglar såsom svartvit flugsnappare, stenskvättor, buskskvättor, grönsångare, trädpiplärkor etc. Strax öster om den höga kullen fanns en hona ringtrast. Vid Sandön stötte jag på Per Muhr som tipsade om en DAMMSNÄPPA som han precis sett vid FARHULTSVIKEN. Jag körde dit och visst var den graciösa vadaren kvar. Från vassen hördes vattenrall och sjungande rörsångare.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, May 02, 2005 at 14:13:20 (CEST)

1/5: Sträck vid Hittarp 13:15-17:15. Småspov 18, Svartsnäppa 1, Röd glada 1, Ormvråk 13, Sparvhök 1, Lärkfalk 2, Pilgrimsfalk 1 (15:15), Fiskgjuse 1, Brun kärrhök 1, Ladusvala 16, Backsvala 1, Gulärla 1 samt kl 17 en 2K hona stängshök.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, May 02, 2005 at 11:07:53 (CEST)

1 maj, Glimminge strand, ett par småtärnor. På kvällen sågs sju rastande småspovar som lyfte och drog vidare mot norr.
Mats Ljunggren
- Monday, May 02, 2005 at 08:19:12 (CEST)

1/5 Örbyängar på kvällen vid skjutbanan. Vattenrall 4ex, Rörsångare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, May 01, 2005 at 21:42:11 (CEST)

1 maj Kullaberg. En gräshoppsångare sjöng en liten stund vid 8-tiden i branten norr om fyren. Vid Björkeröd en ringtrasthona vid stora kullen 300m öster om dammen vid 9-tiden. Medobservatör Anders Lindén
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, May 01, 2005 at 21:31:47 (CEST)

050501 Kullen: Ganska magert i regnet och dimman på morgonen. Dock en Trädlärka str, en hel del str Trädpip, Pilgrimsfalk 1 ex, Gök 1 ex bl.a. Arild: Stora flockar Sjöorre rastade ute i havsbandet, mer än 500 ex. Svanshall: En Tobisgrissla och två Tordmular rastade samt en str Stor/Smålom. Tillägg Sandön: Snatterand 1 par samt en överflygande Vit stork. Via Rönnen till Farhult där en Vattenrall grymtade i vassen. Medobsare: Mikael Olsson, Ludvika.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Sunday, May 01, 2005 at 20:02:48 (CEST)

1 maj. Vid Hasslarps dammar sågs under morgonen, en backsvala, några gulärlor, tre brushanar(2 honor+1 hanne), 1 drillsnäppa och 10 grönbenor. Dessutom ett par årta och ett flertal skedänder. Sångaktiviteten fortfarande ganska låg. Mest udda idag var den flock på fyra sidensvansar som drog över i Farhult.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, May 01, 2005 at 18:33:15 (CEST)

1 maj: Örby Ängar på eftermiddagen, en sävsångare hördes och sågs i vassområdet vid skjutbanan.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Sunday, May 01, 2005 at 18:27:02 (CEST)

1 maj: 3 granna brushanar och 1 småspov på Sandön på eftermiddagen. Riktigt många, ca 50, gluttsnäppor sökte föda i det grunda vattnet och 3 vitkindade gäss anslöt. Dessutom 4 småtärnor, ca 30 silver- och 20 fisktärnor.
Thomas Wallin
- Sunday, May 01, 2005 at 16:01:50 (CEST)

1 maj: familjens årliga promenad på Fredriksdal gav min årasförsta bivråk.Hade kanske missat den, om inte en ettrig fiskmås lyfte från mejeritaket. Måsen landade åter bredvid en artfrände, som låg på buken på taket. Ruvandes? Här?? Får kolla upp det i veckan.

Talade med "rättaren" i stallet,trevlig karl. Fick höra, att ladusvalan anlänt idag och att de därför håller stallet öppetlängre på kvällen. Han berättade även,att harvningen får vänta, då två par vipor ruvar ute på stycket. En eloge för denna omtanke.

F.ö. sågs storskarv, gräsand, sparvhök, fasan, rörhöna, strandskata, gråtrut, skrattmås, ringduva, tamduva, större hspett, sädesärla, järnsparv, rödhake, rödstjärt, kol-, tal-, björk-, rödvingetrast, svarthätta, ärt-, gran-, löv-, grönsångare, svv flugsn, talgoxe, blåmes, nötvecka, trädkrypare, stare, kråka, kaja, råka, skata, gråsparv, pilfink, bofink, stenknäck, grönfink och hämpling. Totalt 42 arter.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Sunday, May 01, 2005 at 14:39:18 (CEST)

1 Maj. Under en stilla morgonrunda på Örby ängar hördes 2st vattenrallar ! En vid kärret "skjutbanan"och i vassarna vid "fotbollsplanen" En brun kärrhök strök över och i vassarna hördes även ett par rörsångare ! Övrigt så hördes mycket lövsångar och några ärtsångare och mycket sävsparv ! Ett par enkelbekasiner höll till i "kohagen",som för övrit verkar blivit övergiven av tofsviperna i år
Roland Nilsson
Ramlösa, - Sunday, May 01, 2005 at 12:23:41 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-06-03 av Thomas Wallin