Observationer november 2005


Tillbaka till den aktuella obsboken


29/11. Vid 9-tiden gick jag vid Revet i Jonstorp då en adult havsörn som jagade gräsänder fick mig att stanna upp. Trots flera attacker undkom änderna medan jag var åskådare. Plötsligt landade 20 gråsiskor och en snösiska 15 m framför mig. Flocken åt sig fram bland renfanor och krusskräppor. Den mycket ljusa snösiskan skiljde sig tydligt från gråsiskorna. Den skyltade med sin vita, ostreckade övergump och kroppssidorna var i det närmaste ostreckade. Från vassen hördes skäggmesar och vattenrall.

Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, November 30, 2005 at 09:45:26 (CET)

28 november: under förmiddagen sågs vid stranden söder om Råå hamn åtminstone en 1K kaspisk trut och en 1K medelhavstrut, som mycket liknade den trut Mårten har i galleriet. En forsärla flög över.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, November 29, 2005 at 12:08:47 (CET)

27 nov. Vid Råå hamn fanns under förmiddagen minst 3 olika kaspiska trutar. En trut uppvisande karaktärer för medelhavstrut (1K) liksom en ung silltrut sågs också. Medobs - Patrik W m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 28, 2005 at 21:15:24 (CET)

27 november, Glimminge-Vasalt. Fem enkelbeckasiner och en ensam rödbena. Ett 30-tal ängspiplärkor och bland dem en forsärla. Ut över heden kom en pilgrimsfalk som drog iväg mot syd.
Mats Ljunggren
- Monday, November 28, 2005 at 08:29:14 (CET)

26/11. På Sandön gick 1 kustpipare med ett 50-tal kärrsnäppor. Kring Rönnen fanns 1 vitkindad gås, 1 hanne stjärtand och 1 alkekung mm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 28, 2005 at 06:59:51 (CET)

27/11..Vid Stureholm fanns det en mindre sångsvan i sångsvansflocken. 50 snösparvar drog förbi och 2 unga kungsörnar. En blåkärrhökshane samt ett par ormvråkar satt på fältet. Vid Sandön siktades en ung havsörn, enstaka skäggmesar, en blåhökshona samt fem rödbenor och ca 10 kärrsnäppor. Medobsare Peter Bjurenståhl.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, November 27, 2005 at 22:23:45 (CET)

27 November. KOF exkursion. Nordöstra Skåne.
Tosteberga ängar: Havsörn 1, Blå Kärrhök 1 honf, Större hackspett 1, Nötskrika 4, Björktrast 25, Sidensvans 10, Stenknäck 3, Domherre 2, Järnsparv 1
Tosteberga bodar: Havsörn 10, Smålom 1 str, Snatterand 2, Bläsand 5, Storskrak 6 hanar 3 honor,
Tosteberga med omnejd: Sädgås 4000-5000, Spetsbergsgås 8, Bläsgås 250, Grågås 4, Vitkindad gås ca 800, Havsörn 1.
Landön: Skäggdopping 1, Gråhakedopping 3, Smådopping 1, Salskrake 1 hona, Havsörn 7, Kungsörn 1 1k, Gråsiska 8.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 27, 2005 at 21:27:03 (CET)

Sönd 27/11. Förslöv.Över 2000 Björktrastar och ca 100 Sidensvansar födosöker dagligen i fruktodlingen vid Rosenhult.Idag kl10,50 flög en juv Havsörn jagad av Kråkor över.Förutom detta sågs igår den 26:e 20 Tofsvipor vid Vanstad och 1 Gröngöling i Förslöv
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, November 27, 2005 at 21:17:29 (CET)

27 nov. Bjäretur som kanske inte gav den utdelning man hoppats på. En grann ad duvhök oroade 4 rödbenor på Torekovs rev. I de inre delarna av hamnbassängen i Torekov födosökte 3 orädda alkekungar. Vid Glimminge plantering en forsärla och en dvärgbeckasin.
Henrik Johansson
- Sunday, November 27, 2005 at 20:26:50 (CET)

27 november. Nellåkra: 1 Duvhök ad hona svepte lågt över marken, 1 Nötkråka som letade och hittade nötter, en hel del Glador, Fjällvråk, Ormvråk, Gråsiskor. Svedbergaområdet: Sångsvanar tillsammans med Kanadagäss, Snösparvflock på ca. 50, en ung Kungsörn attackerade 3 Rådjur!! och blev sedan ordentligt mobbad av en Fjällvråk. Med mig var Bengt Hertzman och Eva Kristiansson.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, November 27, 2005 at 19:03:50 (CET)

26 November Fågelcirkeln Studiefrämjandet. Sandön.Knölsvan 20 , Sångsvan 40 , Kanadagås 300, Knipa 10 ,Kricka 6, Småskrak 15 ,Storskarv 25 , Häger 2,Strandskata 2, Tofsvipa 1,Kärrsnäppa 10 ,Storspov 35 , skrattmås 100 , Gärdsmyg 1, Skäggmes 3, Gulsparv 2. Rönnen.Storskarv 20 ,Ejder 10, Småskrak 8,Gräsand 200, Sillgrissla 3, Tordmule 1 , Rödhake 1,Koltrast 5,Pilfink 20 , Bofink 4, Gråsiska 5,Gulsparv 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, November 26, 2005 at 17:20:59 (CET)

26 november. Exkursion vid Kvidinge grustag med Föreningen Söderåsens natur. Många rovfåglar i luften, minst 18 glador, 1 fjällvråk, 6 ormvråkar, 2 tornfalkar, 1 sparvhök och 2 blå kärrhökar som jagade tätt över marken, varav en ad hane. På stubbåker och bland vinterståndare av diverse växter höll flera flockar på totalt 300 - 400 gulsparvar till. I övrigt sågs bl a 12 tofsvipor, ca 125 sidensvansar, och ett mindre antal gråsiskor och domherrar.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 26, 2005 at 15:24:57 (CET)

26/11 Fyra 1k kaspiska trutar sågs idag på sandrevlarna söder om Råå hamn.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, November 26, 2005 at 14:47:09 (CET)

26 november: vid Rönnen rastade 1 svarthakedopping, 1 alfågel, 4 tordmular och 7 sillgrisslor. Två unga kungsörnar vakade över slätten i skogskanten vid Stureholm där vi även hittade minst en mindre sångsvan bland ca 110 sångsvanar. Ca 60 snösparvar sökte föda tillsammans med en stor flock tättingar bestående av gulsparvar, grönfinkar, berg- o bofinkar. I branddammen i Rögle 2 salskrakhonor. Medobservatörer: Studiefrämjandets och Naturskyddsföreningens (Ählm o Bjäre) fågelcirkel, vid Stureholm även Bengt Andersson.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, November 26, 2005 at 13:02:36 (CET)

23/11 Vid Råå hamn rastade under förmiddagen 1 1k medelhavstrut (ej samma som 20/11), kaspisk trut 2 1k samt en vattenpiplärka.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, November 25, 2005 at 00:01:59 (CET)

20/11 Fyra kaspiska trutar, 1 silltrut samt 1 1k medelhavstrut sågs under förmiddagen vid Råå hamn. En forsärla drog förbi. Medobs Mats R.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, November 24, 2005 at 23:58:28 (CET)

24 nov. Hålan på Drottninhög, ett litet antal Domherrar.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, November 24, 2005 at 20:29:37 (CET)

24 november Råå hamn: Söder om piren fanns idag vid 9-tiden en 1K och en adult kaspisk trut, dessutom en adult misstänkt medelhavstrut. Vattenpiplärkan kvar. Medobsare Patrik
Ulf Ståhle
Ö. Lerberget, - Thursday, November 24, 2005 at 12:52:07 (CET)

23 November. Råå.Forsärla 1 str sv , Sidensvans 140 str sv ,Rödhake 3 sj .
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, November 23, 2005 at 19:11:21 (CET)

21:a November I Rönnen: 1 Vattenpiplärka, 1 Snösiska och 1 Dvärgbeckasin.
Gustav Eriksson
Munka Ljungby, - Tuesday, November 22, 2005 at 09:52:11 (CET)

Lördag 19 nov. På förmiddagen fanns 2 unga kaspiska trutar liksom en vattenpiplärka strax söder om Råå hamn.
Thomas Svanberg
- Monday, November 21, 2005 at 16:10:47 (CET)

Lörd 19/11Torekovs Rev. 2 Skärsnäppa str S, 6 Skärpip, 2 Rödbena, 7 Sångsvan str S. Sönd 20/11 Gröthögarna, 7 Alkekung, 1 Tretåig 1k, 1 Skärpip, 6 Sångsvan str SV
Joakim Hedvall
Köpenhamn, - Sunday, November 20, 2005 at 22:46:46 (CET)

20 november. Kvidinge grustag. 7 glador, 1 fjällvråk, 2 blå kärrhökar (1 ad hane och 1 honf), 1 tornfalk, 1 steglits, 1 sädesärla och 1 ovanligt grann räv som fångade gnagare på samma fält som blåhöken. Medobservatörer Eva Kristiansson och Lars Bergendorf
Bengt Hertzman
- Sunday, November 20, 2005 at 21:21:24 (CET)

17-20 november. Kortsemster i strålande väder,vindstilla och liter pudersnö på marken. Med gården Klöva på Söderåsen som utgångspunkt gjordes vandringar åt olika håll i trakten som gav många fina naturuppevelser. Bland fågelobsarna var roligast att uppleva en sparvuggla på nära håll i skymningen vid Klöva Hallar. Den ansattes hårt av ett tiotal ilskna talgoxar. Intressanta obsar i övrigt 1 nötkråka (Traneröds mosse), 1 mindre hackspett (Lilla Klåveröd), 2 varfåglar (Tranerödsmosse och Magleröd), 1 kungsfiskare (Klöva Hallar), 15 sidensvansar (Klöva Hallar), 35 gråsiskor (Klöva Hallar), 1 kattuggla (Klöva Hallar), 12 stjärtmesar (Magleröd), 10 korpar (Klöva Hallar), 1 spillkråka (Traneröds mosse)
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, November 20, 2005 at 21:16:53 (CET)

Lite skådande från hemmaplan under eftermiddagen gav i rovfågelväg fjällvråk 2, ormvråk 1, tornfalk 1. Bland de mindre fåglarna hade vi gråsiska, vinterhämpling, gulsparv 5, steglits 1 och ca 75 pilfinkar. Höjdpunkten var annars en ensam trana som passerad i mycket god fart mot SV ca 14.30. I skymmningen kom också 12 grågäss mot S.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, November 20, 2005 at 19:41:35 (CET)

20/11. Havet låg idag spegelblankt vid Stenkrossen. På vattnet rastade en hel del doppingar, uppskattningsvis 70 svarthake, 8 gråhake och 15 skäggdoppingar. Dessutom sågs 2 smålommar, 2 alfåglar(varav en tidvis spelande!), 1 snatterand(hanne), 2 alkekungar. Övrigt på lokalen 1 dvärgbeckasin, 7 vinterhämplingar samt en gransångare i trädgårdarna i Farhult. Medobs: Bengt A.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 20, 2005 at 18:53:26 (CET)

20 november vid Kullens fyr. Detta kändes som lugnet efter stormen, ca. 50 tretåiga måsar var mer eller mindre stationära, 45 sillgrisslor, 30 tordmular och en alkekung passerade eller låg på vattnet, en skärsnäppa och två skärpiplärkor höll till nedanför fyren.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, November 20, 2005 at 18:31:18 (CET)

20 nov. Idag på förm. observerades en strömstare i Råån, ungefär mitt emellan Görarps mölla och Raus kyrka.
Göran Fredriksson
Helsingborg, - Sunday, November 20, 2005 at 12:06:00 (CET)

Lö 19 nov. Allerumskogen-Nellåkra. Ormvråk 4, Glada 1, Blå Kärrhök 1 honf, Spillkråka 1, Varfågel 1, Snösparv 4.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 19, 2005 at 21:23:06 (CET)

19 nov. Mellan Lervik och Ranarpsstrand noterades 7 rödbenor och 10 snösparvar. 12 trädlärkor rastade på en potatisåker vid Ranarpsstrand. Ute på yttre Grytskären fanns minst 3 skärsnäppor samt en roskarl. Vid Vejbystrand minst 80 kärrsnäppor och 5 rödbenor.
Henrik Johansson
- Saturday, November 19, 2005 at 18:40:38 (CET)

15 nov.En heldag vid Rålehamn med mycket fågel i rörelse och den hårda vinden medförde att det blev många fina och goa närobsar inte minst på bredstjärtade labbar. Här följer lite sträcksiffror som noterades under dagen. sjöorre 55, svärta 6, småskrake 28, bläsand 21, smålom 22, storlom 1, gråhakedopping 7, alfågel 3, prutgås ljusb 1, dvärgmås 10, tre tåig mås ca 1500 och minst lika många sillgr/tordmule, alkekung 209,stormfågel 24, havssula 78, bredstjärtad labb 19, obst labb 3, kustlabb 3, grålira 2. Medobsare under del av dagen Lars N och Thomas W
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, November 16, 2005 at 08:34:01 (CET)

15/11-05. Efter ett besök i Båstad där jag bl.a. såg 3 klykstjärtade stormsvalor fortsatte jag till Kattvik. Där kunde vi vid flera tillfällen njuta av bredstjärtade labbar på mycket nära håll (ända framme vid piren). I hamnen rastade två alkekungar. På väg hem stannade jag till vid Gröthögarna, där jag spanade en timme (13:30 –14:30). Trots de höga vågorna satt det flera skarvar på Tjällran, dock ingen toppskarv. En bredstjärtad labb, en klykstjärtad stomsvala, en prutgås (rasen hrota), ca 30 alkekungar och 15 snösparvar sträckte förbi på nära håll.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, November 15, 2005 at 22:45:39 (CET)

15 nov. Kullen fram till 16.05. Sträcket i sin helhet idag var, storlom 6, smålom 8, gråhakedopping 12, grålira 5, havssula 74, stormfågel 56, klykstjärtad stormsvala 1, sjöorre 52, svärta 13, blåhök 2, storlabb 2, bredstjärtad labb 23 1K, kustlabb 1 2K och 5 1K, fjällabb 1 1K, kust/bredstjärtad labb minst 6, tretåig mås 2390, dvärgmås 6, sillgrissla 1040, tordmule 310, tobisgrissla 1, alkekung 181 samt sidensvans 20. Medobsare - Mårten, Hans L, Hampus L m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, November 15, 2005 at 21:32:49 (CET)

14 nov Svanshall 1500-1545. Havssula 6, tretåig mås 15, dvärgmås 1, sillgrissla 3, pilgrimsfalk 1, skäggdopping 1.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, November 15, 2005 at 08:24:22 (CET)

14 nov bunkern mellan Kattvik o Hovs Hallar 08.30-12.00, bredstjärtad labb 4 1k str V, 2 1k str O, kustlabb 1 1k, fjällabb 1 1k som kom flygande tätt utmed kustlinjen , obest. kust/fjällabb 1 1k som str V men vände o flög in mot Båstad, alkekung 56ex, havssula 22ex, grålira 3ex, skärsnäppa 1str V, mindre sångsvan 2ad som liksom en svarthakedopping rastade utanför obsplatsen.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 14, 2005 at 17:48:12 (CET)

14.11 Kattvik/Båstad. 3 bredstjärtade labbar förbi kattvik runt lunchtid, 1 fjällabb, 16 alkekung, en svart rödstjärt och en ladusvala (!) stationärt kring hamnen. 11:55 sträckte en vitnäbbad islom snett över bukten in mot Båstad men fällde i vattnet. I Båstad hamn en jagande kustlabb som denare följde stranden västerut.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, November 14, 2005 at 17:08:23 (CET)

14/11 Vikingstrand. En lunchtur gav 2 unga bredstjärtade labbar som kom tillsammans och sträckte söderut i sundet, en ljus och en mörkare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, November 14, 2005 at 13:55:50 (CET)

13/11. En ad dvärgmås rastade på Sandön innan den flög söderut. Något av det som sågs på Rönnen var 2 tordmular, 1 ad pilgrimsfalk, 3 snösparvar, 2 havssulor, 1 storlabb och 1 bläsgås.
I Ängelholm kunde ca 300 sidensvansar beskådas.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 14, 2005 at 06:56:23 (CET)

12/11. En lite udda obs på Rönnen var en flock med 23 stjärtmesar som landade i ett träd innan de drog vidare österut. Annat på lokalen var 6 svarthakedoppingar och 3 havssulor.
I Farhult fanns 6 kustpipare, 160 vitkindade gäss, 130 kärrsnäppor, 10 gravänder och 5 skedänder.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 14, 2005 at 06:49:40 (CET)

13 nov. Torekovs rev vid 9-tiden, rödbena 3ex, kustpipare 1ex, vattenpiplärka 1ex samt en förbiflygande duvök som spred skäck i alla fåglar vid revet. Tjällran vid 10-tiden, skärsnäppa 2ex som höll till på utsidan av ön, en ung kustsnäppa som rastade och flög lite fram o tillbaka, 4 alkekungar svirrade förbi samt tidvis ett kraftigt sträck av tretåiga måsar. Vid Båstad en adult ljus bredstjärtad labb (utan stjärtspröt), alkekung 2ex, 10-talet stationära havssulor samt 100-125 rastande bergänder. Medobs Kaj Möller vid Tjällran även Sven_Åke Persson.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, November 13, 2005 at 21:01:37 (CET)

13 nov. Båstad hamn 09:20-10:30. Svartnäbbad islom 1 ad, havssula 2, bredstjärtad labb 1 1k, tretåig mås 6, dvärgmås 2, alkekung 4, skärsnäppa 1 och snösparv 2. Tjällran/Gröthögarna fram till klockan 12:30. Bl a, havssula 3, svärta 7, alkekung 2, dvärgmås 3, snösparv 85 samt lappsparv 1. Avslutning vid Ripagården 13:05-15:00. Nämnas kan bl a, stormfågel 1, havssula 6, gråhakedopping 2, mindre sångsvan 5, svärta 9, sjöorre 11, bredstjärtad labb 3 1K, fjällabb 1 1K, tretåig mås 220, dvärgmås 3, rapphöna 10 och snösparv 3.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 13, 2005 at 20:43:20 (CET)

13 nov. SANDÖN 11.30-12.15: bredstjärtad labb 2 juv mot V ca kl. 12.00, havssula 1 ad stationär utanför Själrönnen, stenfalk 1 str S, vitkindad gås ca 50 rast. KOF-STUGAN, HÄLJARÖD: 12.30-13.15: dvärgmås 1 ad+1 juv, havssula 2 stat., gluttsnäppa 2, rödbena 7.
Henrik Johansson
- Sunday, November 13, 2005 at 20:07:17 (CET)

Sö 13 nov Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Hallabäcken. Häger 1, Glada 1, Ormvråk 3-5, Kungsörn 1 ungf över stora stenbrottet, Spillkråka 1, Nötkråka 1, Kungsfiskare 1 Vegeån, Varfågel 1, Stenknäck c20, Korp c 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 13, 2005 at 18:35:51 (CET)

12 november. Vid Åvarp sågs bl a 3 glador, 1 spillkråka, 1 gröngöling och överflygande trolig mindre korsnäbb. Vid Maglaby kärr 15 rastande enkelbeckasiner och en kattuggla. Vid Kärreberga 1 morkulla och ett mindre antal stjärtmesar och sidensvansar. Gråsiskor allestädes närvarande!
Bengt Hertzman
- Sunday, November 13, 2005 at 18:31:47 (CET)

13/11 Rålehamn,08.00-13.00. Strax efter tio ser vi en misstänkt brednäbbad simsnäppa som försvinner bakom Tjällran. 10.45 dyker den upp igen och kan säkert bestämmas innan den sträcker vidare söderut. På str. mot sydväst var även 270 tretåig,322 obest.alkor,2 dvärgmås,1 bredstjärtad labb, 1 bergand, 9 alkekung, 14 havssula, 68 bläsand,1 skedand, 67 knipa och ca 50 snösparvar som rörde sig i området. Medobsare var Lasse Nilsson, Lars Lundkvist, Flemming Sörensen och Mona Tuvesson
Leif Dehlin
- Sunday, November 13, 2005 at 14:49:46 (CET)

13/11. Gott om gråsiskor på och kring Hittarps rev under morgonen, uppskattningsvis 3-400. En honfärgad snösiska hittades kl. 09:30, i en flock med 50-tal gråsiskor, ca 700 meter söder om revet. Övrigt på lokalen: 2 prutgäss, 1 1k tretåig mås och 2 vinterhämplingar. I en trädgård på Husensjö, Helsingborg sågs senare en hanne svarthätta.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 13, 2005 at 12:01:29 (CET)

Tomtskådning 12 nov:
Det värme lite extra då man hör fågelsång vid den här tiden på året. En rödhake sjöng ljudligt under eftermiddagen. Dessutom sträckte ett 15-tal sidensvansar förbi och vid fågelbordet gott om blåmes, talgoxe, pilfink och några enstaka gulsparvar, steglis och bo-/bergfink. Tornfalken jagade som vanligt utanför på fälten. Dessutom "förmörknades" himlen av 5-6000 "svartfågel". Företrädesvis kaja men ganska många råkor fanns också med i flockarna.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, November 12, 2005 at 17:16:48 (CET)

11 November.Rydebäck.Tofsvipa 1400.Råå.Björktrast 1350 str,Sidensvans 90.Rödhake 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, November 12, 2005 at 16:54:14 (CET)

12e nov lunchtid, Hittarps rev - Hittarpsstrand: Ute på revet rastade 100-talet storskarvar, minst 75 havstrutar, tyvärr var minst 50 av dem adulta, flyttar ungfåglarna iväg eller har det gått väldigt dåligt med häckningsäsongen? Ute på revet även 9 gråhägrar, 20 gråtrutar, 30 skrattmåsar och 10 bläsander, varav en kändes amerikansk och visade upp en grå, skarpt avgränsad huvudfärg. Men efter en del grubblande känner jag mig rel. säker på att det var en bläsand - dock vingade den sig aldrig. Inne i viken rastade 10 skärpiplärkor, 2 snösparvar och en flock på minst 100 Pilfinkar. Längre söderut låg en 1K prutgås och åt flytande tång, 1 skärpiplärka och några skrattmåsar noterades. /DP
Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, November 12, 2005 at 16:42:48 (CET)

12/11. Kaspisk trut, 1 ungfågel (1K) hittades under förmiddagen på revlarna söder om Rååhamn. Dessutom en vattenpiplärka som drog runt mellan bryggorna inne i hamnen. Medobs: Anders och Linnea Henriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, November 12, 2005 at 12:03:48 (CET)

12 november, Råle hamn kl 8.00-10.00: två adulta toppskarvar rastade på Tjällran. Sträckte åt söder gjorde 2 alkekungar, 127 obest alkor, 5 havssulor (1 ad o 4 juv) 10 tretåiga måsar, 11 smålommar, 30 sjöorrar, 2 svärtor, 1 gråhake- och 1 skäggdopping samt 60 snösparvar.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, November 12, 2005 at 10:55:30 (CET)

11 nov. Säsongens andra vinterfågelräkning Laröd-Nellåkra genomfördes i föga vinterlikt väder men en del norrlandsfåglar gav lite vinterkänsla. De tre sista räkningspunkterna saboterades av ett tilltagande regn som anlände betydligt tidigare än prognosen förutsagt. 36 arter noterades vilket är ganska normalt, dagens art var gråsiska som noterades på 18 av 20 punkter. Även rödhake och gärdsmyg hördes på de flesta punkterna. En flock på nästan 1000 ljungpipare var en magnifik syn. I övrigt kan nämnas 1 gröngöling, 1 spillkråka, 2 varfåglar, 83 grågäss, 1 dubbeltrast, över 400 björktrastar, 4 trädkrypare, 1 sidensvans, 1 duvhök o 1 tornfalk. Mindre lustigt var ett rådjur som fastnat i ett viltstängsel. Jag fick loss det men konstaterade att ett ben var brutet så det blev att ringa till jägare på Kulla Gunnarstorp. På kvällen 1 ropande kattuggla vid Vikingsberg, Helsingborg.
Bengt Hertzman
- Friday, November 11, 2005 at 23:44:39 (CET)

10 nov. Kungsfiskare i dammen bakom Rögleskolan.
Henrik Johansson
- Thursday, November 10, 2005 at 19:09:31 (CET)

En fin obs av kungsfiskare vid dammen strax söder om Rya golfklubbs klubbhus vid 10-tiden.
Gertrud Lindén
Rydebäck, - Wednesday, November 09, 2005 at 11:17:15 (CET)

Ti 8 nov. Allerumskogen-Nellåkra. Förmiddagsvandring i gråväder. Ormvråk 3, Glada 1, Duvhök 1 ungf, Morkulla 1, Varfågel 1, Nötkråka 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, November 08, 2005 at 13:39:24 (CET)

5/11. En Nilgås gick omkring på stubben utanför min tomt i Jonstorp. Kul att stå på tomten och studera den på bara 50 m avstånd.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, November 07, 2005 at 09:16:33 (CET)

6.11 En ljungpipare med "sibiriska" drag skapade huvudbry vid Klappe. Efter en timmes obsande tydde ändå det mesta på avvikande ljungpip. Två snösparvsflockar (10, 15 ex)passerade. Svarthuvad mås återfanns NV om Hasslarps by sent på em. 250 sidensvans Viken.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, November 07, 2005 at 09:15:19 (CET)

6/11. Rönnen f.m. och e.m. 3 gluttsnäppor, 4 rödbenor, 3 havssulor, 1 myrspov, 1 svartsnäppa och 1 ad pilgrimsfalk mm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 07, 2005 at 06:50:48 (CET)

5/11. Kring "mitt" hus i Ängelholm höll det till ca 70 sidensvansar. På Rönnen kunde följande noteras: 9 kustpipare, 4 havssulor, 1 ung och 1 gammal pilgrimsfalk samt 1 kungsfiskare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 07, 2005 at 06:47:25 (CET)

Lörd. 5/11 Höganäs hamn: När jag höll på att mixtra med båten inför upptagningen dök det plötsligt upp en alkekung mindre än 2 meter från aktern. Jag blev något överraskad över denna närobs och alkekungen dök helt förfärad ned i djupet igen för att sedan komma upp på betryggande avstånd ett 20 tal meter längre ut.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, November 06, 2005 at 23:07:32 (CET)

6 nov. En Nötkråka sträckte västerut över Ramlösagården. Hasslarps dammar: Hyllingedammen full med Bläsänder ca 525ex och dammen i väster 27 Kniphonor. En Pilgrimsfalk anföll bläsandflocken vilket resulterade i ett enormt uppflog. Strax efter sällade sig ännu en pilgrimsfalk av mindre storlek till den första. Dax att bilda par för häckning i fabriksområdet? Därutöver Skedand ca 10ex, Vigg 3ex, Kricka ca 15ex, Enkelbeckasin 5ex, Häger 1ex. Noterade också de två knölsvansparen med 7 resp 6 juv samt kullen med minst tre Sothönor strax över pull-stadiet.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 20:46:45 (CET)

6 nov. Kullen fram till 13:00. Bl a sågs, smålom 11, sjöorre 12, gråhakedopping 2, havssula 5, sillgrissla 103, tordmule 46, tobisgrissla 1, tretåig mås 36, sidensvans 500, större korsnäbb 1, mindre korsnäbb 15 samt forsärla 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 06, 2005 at 20:32:28 (CET)

051105: Vid Råå hamn sågs under förmiddagen minst 6 Kaspiska trutar ( 3 1K, 1 2K och 2 ad) samt 2 unga silltrutar med karaktärer indikerande rasen fuscus. Vid södra piren en vattenpiplärka.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 20:14:31 (CET)

051106: Vid 14.15-tiden sågs en ung svarthuvad mås på åkern precis norr om Kattarps kyrka. Tillsammans med hundratals fisk- och skrattmåsar skrämdes den dock iväg av några rådjur. Fåglarna spreds i området, och den svarthuvade kunde inte återfinnas. En (vanlig!) stenskvätta sågs även i närheten.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 20:08:11 (CET)

6/11. Vid Sandön fanns en sen svartsnäppa under förmiddagen. I Farhult sågs senare minst en kungsfiskare, 15 kärrsnäppor, 7 kustpipare, 1 honfärgad blåhök. Dessutom 7 vinterhämplingar och 2 snösparvar vid Stenkrossen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 19:26:27 (CET)

Sö 6 nov. Tommarps ene. Gräsand 2, Glada 2, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Sidensvans 3, Björktrast c 80 ex samt dagens sorgliga - men samtidigt intressanta - obs; en död pärluggla. Kroppen illa åtgången där den hängde med vingknogen i övre taggtråden och ena klon i ett järnhårt grepp om undre taggtråden. Märkligt det här med ugglor och taggtrådar, erinrar mig minst fyra "upphängda" ugglor (två katt- en horn- och så nu denna)under de senaste tio årens vandringar. - "Ser" dom inte tråden sen "roboten" låst sig? - Sparv- Duvhök - råkar dom också illa ut? Tänker att deras jaktsätt i viss mån påminner (t o m i högre hastighet!) om ugglornas. ÅVARP; Strömstare 1 ex Vegeån, alldeles nära Hallabäckens utlopp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 06, 2005 at 19:22:05 (CET)

5 november. Sen eftermiddagspromenad kring Maglaby kärr. Fyra honfärgade blå kärrhökar jagade över vassarna när skymning övergick i mörker och de övernattade troligen där. I övrigt inte mycket liv, 3 rast enkelbeckasiner, 14 rast kanadagäss, talltita och gråsiska. I Kärreberga ca 30 sidensvansar och 12 stjärtmesar.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 06, 2005 at 18:00:18 (CET)

6 november. På förmiddagen besöktes RIPAGÅRDEN/NORREBRO HAMN. En alkekung sträckte förbi mot söder och inne i hamnen på grusplanen födosökte tolv snösparvar tillsammans men en lappsparv.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, November 06, 2005 at 15:22:21 (CET)

5 nov - Rögle säteri: Ljungpipare 200 ex, tofsvipa 100 ex.
Sandön: Korp 2 ex, strandskata 3 ex, storspov 44 ex, kärrsnäppa 82 ex, skäggdopping 1 ex, kustpipare 6 ex, svarthakedopping 1 ex, obest. korsnäbb 9 + 12, mindre korsnäbb 4 hanar, 1 hona och 1 ungf.
Stureholm: sångsvan 7 ex.
Clara, Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 14:22:51 (CET)

4 nov:
Dammarna Hasslarp: bläsand 425 ex och smådopping 2 ex.
Rögle säteri-Stureholm: Kungsörn 1 ex (ungf 1k), tornfalk 2 ex, ljungpipare 650 ex, blåhök 1 honf, vinterhämpling ca 40 ex.
Sandön: Sidensvans två flockar 8 ex + 20 ex, storspov 30 ex, tofsvipa 125 ex, kustpipare 6 ex, enkelbeckasin 7 ex, rödbena 3 ex, kärrsnäppa 60 ex, strandskata 1 ex. Ute på ön ca 125 grönfink i en flock och skäggmes hördes i vassen.
Rönnen: grågås 1200 ex, vitkindad gås 1 ex, storspov 4 ex, bläsand 100 ex.
Farhult: Gråhakedopping 2 ex, tordmule 1 ex, rödbena 1 ex, storspov 16 ex, kärrsnäppa 40 ex och även här hördes skäggmes i vassen.
Lönhult: Stenfalk 1 ex
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, November 06, 2005 at 14:18:06 (CET)

4 nov. Lönhult. Tre unga Kungsörnar sågs samtidigt mellan Lönhult och Stureholm på em. En 1k fågel medan de två andra var ett eller två år äldre. I samma område även tre blåhökar varav en hane, på fälten ett hundratal sånglärkor och nästan lika många snösparvar. Vid Västraby en ad pilgrimsfalk
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, November 05, 2005 at 16:35:57 (CET)

5 november. Ljungabolet. Kl 09:20 Sidensvanser 10, domherrar med det ovanliga lätet från förre år är tillbaka (de såkallade leksakstrompeter)
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, November 05, 2005 at 11:18:55 (CET)

Torsd den 3 nov. Munkaljungby-Rössjöfors. En Morkulla, 2 Tofsmesar och 1 Talltita. I Munkaljungby 11 Sidensvansar
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 03, 2005 at 22:54:52 (CET)

4 rörhönor vid Krematoriet idag. En pilgrimsfalk på plats i hamnen.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, November 03, 2005 at 17:38:55 (CET)

1 nov: ett 30-tal sidensvansar rastade i centrala Höganäs på morgonen, liksom 1 större korsnäbb.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Tuesday, November 01, 2005 at 20:18:09 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-12-04 av Thomas Wallin