Observationer oktober 2005Tillbaka till den aktuella obsboken


Sö 30/10 Vallåkradalen öster. En sen rapport från söndagen. Varfågeln på plats sen lördagen, och mycket ormvråk och glada rörde sig över dalen. Spridda domherrevisslingar, 1 st hackspett, flera korpar och annan svartfågel, 1 duvhök, 1 sparvhök. Kungsörnen från gårdagen återfanns dock ej. Däremot en väldigt fin närobs på räv! KOmmen uppför backen till kalhygget ligger det en magnifik räv i en rotvälta och putsar pälsen i solen. Den upptäcker mej inte förrän jag är max 10 m från den. Då får vi ögontakt i 3 låååånga sekunder innan räven får fart på benen och springer iväg. Magiskt och kul!

Rolf H Hansson
Vallåkra, - Monday, October 31, 2005 at 22:03:25 (CET)

31/10-05 Rönnen (em): Prutgås 1 ad och Sädgås 3 betade tillsammans med c:a 150 Vitkindade gäss. Igår Talltita 1 vid tegelbruket i Utvälinge.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, October 31, 2005 at 16:32:31 (CET)

31 oktober,Viken-Lerberget: Rödbena 11st flest (8) vid Ören i Svanebäck möjligen finns det fler, jag har haft som mest 11 st på den lokalen för en vecka sen.Övrigt 1 hornuggla vid Lerbergets camping, 3 snösparvar och e stjärtandshane i Lerberget.
Lars Mårtensson
Viken, - Monday, October 31, 2005 at 16:25:28 (CET)

Måndagen den 31 oktober och premiärexkursion med ungdomsgruppen. Fem tappra, också Anders slöt upp vid Hittarps rev och på dagens exkursion. Solen värmde gott trots den tidvis friska sydvinden. Av rastande fåglar kan nämnas 12 vinterhämplingar, 3 prutgäss och en kvardröjande ung silvertärna. Sträcket bestod av ca 150 ormvråkar, 1 ung fjällvråk, 20 sparvhökar, 2 forsärlor, ytterliggare några vinterhämplingar samt småflockar av bofink, bergfink, grönsiska, gråsiska och ängspiplärkor. När vi gick en runda i skogen stötte vi ihop med journalister ifrån HD. Fint skall det vara på en premiär! Så vi fick alla hjälpas åt att berätta och informera dessa om fåglarna och vår verksamhet, men huu, vilket uppgift!
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, October 31, 2005 at 14:25:18 (CET)

30/10. Morgon vid brofästet i Utvälinge. Rastade gjorde 118 kärrsnäppor, och minst 25 skäggmesar fanns i vassarna. 1 blå kärrhök och 1 duvhök flög förbi.
På och kring Rönnen noterades bl.a. 1 ung pilgrimsfalk, 3 tordmular, 1 gluttsnäppa, 3 snösparvar, 1 rastande alkekung (även 29/10), 15 sidensvansar, 3 svarthakedoppingar och 1 ad havssula (även 29/10). Senare på dagen sågs 1 kustsnäppa i Vegeås mynning.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 31, 2005 at 06:52:09 (CET)

29/10. En nilgås kom och landade bland övriga gäss på Rönnen på eftermiddagen. Havsörnen som nämnts nedan lyckades nästan fånga en simmande grågås. Örnen hade fatt i halsen på bytet, men det blev ingen gåsmiddag denna gången.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 31, 2005 at 06:42:56 (CET)

30 okt. Promenad mellan Lervik och Ranarpsstrand under eftermiddagen. Bl.a. sågs en vattenpiplärka, en stenskvätta (sannolikt av rasen leucorhoa), en stenfalk samt 6 snösparvar.
Henrik Johansson
- Sunday, October 30, 2005 at 20:11:59 (CET)

30 okt. Vandring längs Råån från Tågarp till Vallåkra. Fin senhöststämning och rätt mycket fågel i rörelse även om sällsyntheter uteblev. 43 str sångsvanar, 1 rast morkulla, 7 str ebkelbeckasiner, ca 25 str ormvråkar, 6 stationära glador, 1 honf blå kärrhök, ca 125 gråsiskor, min 300 björktrastar och ett obest antal rödvingetrastar, ca 100 rast ängspiplärkor, 6 steglitser, 1 spillkråka, 3 st hackspettar. Verkar vara många domherrar på gång, vi såg flera småflockar på totalt minst 35 ex bland annat ätandes frön av nässla och älgört.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, October 30, 2005 at 20:03:53 (CET)

30 okt. Vid middagstid sågs en 1K kaspisk trut strax norr om Råå hamn.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 30, 2005 at 19:19:41 (CET)

Sö 30 okt. KOF-exk. Söderåsen-Åvarpsområdet. Kungsörnen ovan stenbrottet var dagens höjdare. Härlig inramning,bra avstånd. "Söderåsörnarna" bjuder obsar som ofta är helt annorlunda än de på Kullalandet. - Örn är alltid örn, men skönt när handkikaren är mer än tillräcklig. Övrigt; Omrmvråk 10-15, Sparvhök 2-3, Glada 2, Korp, Stjärtmes, Domherre
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 30, 2005 at 18:35:24 (CET)

30 okt: Fortfarande ganska många gråsiskor kvar, drygt 200 idag. Flocken (ca 20 ex) med vinterhämpling drar också omkring runt husknuten.
Det roligaste annars idag var faktiskt paret tornfalk där nu hanen också kommit tillbaka och uppvaktade honan med imponerande störtdykningar för att sedan lika snabbt bromsa upp strax ovan sin partner.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, October 30, 2005 at 17:57:54 (CET)

30 oktober: Grytskär mellan kl 9-10: 4 trädlärkor, 7 snösparvar, 1 stenskvätta, 12 svarthakedoppingar, 1 tobisgrissla, 14 sjöorrar och 7 sträckande ormvråkar. 1 prutgås och 1 smådopping mellan Tjällran och Råle hamn på eftermiddagen.
Thomas Wallin
- Sunday, October 30, 2005 at 15:18:47 (CET)

Tomtskådning i samband med trädgårdsarbet under lördagen gav en bra utdelning. Bl.a. morkulla 1 ex, sidensvans 75 ex, gråsiska 450 ex, vinterhämpling 20 ex, steglits 2 ex, gulsparv 4 ex, domherre 2 ex, björktrast ca 300 ex,ormvråk 8 ex, tornfalk 1 ex, stare 600 ex.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, October 30, 2005 at 10:31:09 (CET)

Lö 29 okt. Allerumskogen-Nellåkra. Sångsvan 5 i "Elisabetdammen", Glada 1, Ormvråk c 10, Sparvhök 2, Blå kärrhök 2 hane+honf, Morkulla 1, Varfågel 1 ute på långvariga ryttlingspass, intressant att se!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 29, 2005 at 21:05:41 (CEST)

29/10. En vandring ut med ån ifrån Gantofta till Raus kyrka resulterade i tio domherrar, två forsärlor och en kungsfiskare vid Görarps mölla.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, October 29, 2005 at 19:24:56 (CEST)

29 okt. vid Kullens fyr 08.00-10.30 en mycket fin sträckmorgon i hård s-so vind, ett utdrag ur protokollet. Domherre 1.750 ex, mycket trast bl.a. 3.500 björktrastar, grönsiska 900 ex, gråsiska 300 ex, forsärla o trädlärka 4 ex av varje, sidensvans 13 samt varfågel 1 ex. Vid Sandön tillsammans med Henrik Johansson på ef.m. såg vid bl.a. kustpipare 15 ex, kustsnäppa 1 ex, rödbena 9 ex, gluttsnäppa 2 ex, sidensvans 26 ex, forsärla 1 ex, en ung havsörn som rastade på Rönnen och senare drog förbi in mot Klören samt en talltita som höll till i granhäcken till ett av husen vid flaggstången.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, October 29, 2005 at 19:16:33 (CEST)

29 okt. Sandön e.m. bl.a. havsörn 1 ungf., bläsgås 2, prutgås 1, kustpipare 10-tal, rödbena 9, gluttsnäppa 2, kärrsnäppa ca 100, forsärla 1, sidensvans ca 20 & talltita 1. Medobs: Affe.
Henrik Johansson
- Saturday, October 29, 2005 at 19:01:02 (CEST)

Lö 29/10 Vallåkradalen öster. En liten em-tur gav bl a 1 varfågel, flera korpar, ett par små flockar med domherre, ett tiotal ormvråkar som började skruva och drog S och ett flertal stationära i dalen tillsammans med 2 glador. Roligast idag 1 ad kungsörn stationär-rörlig kalhygget norr fyrkappan.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Saturday, October 29, 2005 at 15:44:47 (CEST)

28 oktober. På eftermiddagen gjorde jag besök vid ÖLLÖVSTRAND/ÄNGELSBÄCKSTRAND och VEJBYSTRANDS REV i min jakt på rödbenor. Det sågs 8 stycken tillsammans i det förstnämnda området och 4 stycken utspridda på Vejbystrands rev. Jag vill uppmana Er som rapporterar här att skriva in alla rödbenor ni observerar i rapportområdet. Tanken är att vi skall försöka fånga dem och ringmärka dem i syfta att studera var de tar vägen under häckningssäsongen. Jag gissar på Island! Tack på förhand och trevlig helg!
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, October 28, 2005 at 19:06:23 (CEST)

I gryningen blev tornfalken utjagad från bolådan av ett gäng mobbande kajor. Drygt 100-tal björktrastar och några enstaka rödvingetrastar passerade söderut samt dessutom kom en flock (ca 25 ex) grå-/kandagäss förbiflygande på håll.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, October 28, 2005 at 10:14:25 (CEST)

27 oktober: två nötkråkor flög över fd Norrehedsskolan i Helsingborg på eftermiddagen - tillsammans med flera hundra björk- och rödvingetrastar
Thomas Wallin
- Thursday, October 27, 2005 at 22:31:33 (CEST)

"Vår" tornfalk är tillbaka i holken efter några månaders frånvaro sedan ungarna lämnade hemmet.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, October 27, 2005 at 18:03:55 (CEST)

26 okt. Sträckbevakning vid Rålehamn som ligger på Bjäre ca 1 km SV Tjällran mellan 07.30-17.15. Smålom 11, Mindre Sångsvan 4, Sångsvan 3, Vitk gås 4, Sjöorre 234, Alfågel 4, Svärta 9, Kricka 15, Skäggdopping 8, Gråhakedopping 5, Svarthakedopping 1, Sillgrissla/tordmule 2223, Tobisgrissla 6, Alkekung 14, Stormfågel 13, Havssula 13, Tretåig mås 775, Dvärgmås 3, Fisk/silvertärna 2, Bredstjärtad labb 5, Kustlabb 6, obst labb 1, Grålira 3 samt Snösparv 8. Medobsare under fm Leif D
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, October 27, 2005 at 07:37:26 (CEST)

26 oktober, Hovs hallar, gryning- 15.00. Till Johans observationer från "Hovet" kan läggas ytterligare 3 kustlabbar, 2 lunnefåglar, 1 klykstjärtad stormsvala, totalt 17 alkekungar, 7 dvärgmåsar, 3 silvertärnor samt 1 tillfälligt jagande ung pilgrimsfalk.
Mats Rellmar
Hbg, - Wednesday, October 26, 2005 at 22:46:43 (CEST)

26 okt. Sträckbevakning kl. 07:15-18:00 vid mistluren, Kullaberg: Mindre sångsvan 4 ad, sångsvan 8 ad, LJUSBUKIG PRUTGÅS 1 ad kl. 17:15, bläsand 9 ex, gräsand 4 ex, ejder 88 ex, sjöorre 185 ex, svärta 12 ex, knipa 2 ex, småskrake 13 ex, smålom 15 ex, skäggdopping 3 ex, gråhakedopping 7 ex, stormfågel 116 ex, GRÅLIRA 5 ex (kl. 10:39, 11:22, 11:29 resp. 12:19 (2 ex)), MINDRE LIRA 1 ex kl. 10:54, havssula 19 3K+, myrspov 4 ex, BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA 1 ex kl. 15:30-16:08, BREDSTJÄRTAD LABB 8 1k (kl. 08:05, 08:37, 10:27, 15:06, 15:17, 15:25, 16:43 resp. 17:30), kustlabb 2 1k, dvärgmås 2 1k, silltrut 3 ad ssp. intermedius + 1 1k, tretåig mås 446 ad + 184 1k, silvertärna 1 1k, sillgrissla 558 ex, tordmule 970 ex, tobisgrissla 4 ex, alkekung 13 ex, sidensvans 38 ex, stare 150 ex, vinterhämpling 6 ex, större korsnäbb 3 ex och snösparv 3 ex. Medobservatörer: Olof Jönsson, Kaj Svahn och Anders Wigren.
David Erterius
Lund, - Wednesday, October 26, 2005 at 22:10:33 (CEST)

26 okt. Äntligen friska västvindar! Vid Hovs Hallar bl a 1 brednäbbad simsnäppa, 3-5 gråliror, minst 3 bredstjärtade labbar, 3 kustlabbar, 10-tal alkekung mm. Båstad hamn sen em bl a alkekung 3 (en på "klappavstånd" i hamnen), lunnefågel 1 ung och bredtjärtad labb 1. En kungsfiskare och en stenskvätta vid hamnen.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, October 26, 2005 at 20:26:15 (CEST)

26/10. Vikingsstrand: under en timmes spaning under eftermiddagen sågs 3 havssulor(2 ad.+1K) och 5 tretåiga måsar(2 juv.+3 ad.) dra söderut genom sundet.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, October 26, 2005 at 18:23:12 (CEST)

26 oktober. Kullens fyr 08.40-12.30. Kulingvindar från väst, god sikt. MINDRE LIRA 1, Grå lira 3, Bredstjärtad labb 3, Stormfågel 2, Havssula ca 10, Tretåig mås ca 1200, Alkekung 2, Tordmule/Sillgrissla >2000 (övervägande mule), Gråhakedopping 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, October 26, 2005 at 17:17:56 (CEST)

26/10 Hittarp på lunchen. Dvärgmås 6 str N, Tretåig mås 1 str N, Sillgrissla 25 str S.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, October 26, 2005 at 14:52:46 (CEST)

24/10 Lervik 16:30. 3 st Snösparvar satt på stranden nedanför bunkern norr om Lervik. När jag kom, lyfte de och drog ut till Yttre Grytskär.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, October 24, 2005 at 22:58:50 (CEST)

23 Oktober.Sandön.Storspov 16,Enkelbeckasin 5. Rönnen.Grågås 800,Bläsgås 1,Vitkindad gås 55, Svartsnäppa 1.Svedberga Sångsvan 1,Tofsvipa 250, Ljungpipare 300.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, October 24, 2005 at 22:07:28 (CEST)

23/10. Dagens obsande började vid Sandön, där det låg 10 smådoppingar och 1 salskrakehona. En jorduggla som drog in över Klören ställde till oreda bland vit- och svartfågel. En nötkråka sågs i N.Häljaröd och en i Ängelholm. Eftermiddagen vid Rönnen hade en hel del att erbjuda som t.ex. 20 stjärtänder, 8 skedänder, 1 skärpiplärka, 1 fisk/silvertärna, 10 kustpipare, 2 alkekungar, 132 vitkindade gäss, 10 bläsgäss, 6 havssulor, 2 gluttsnäppor, 1 svartsnäppa och 1 1k bredstjärtad labb.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 24, 2005 at 06:52:07 (CEST)

23/10 Norrebro hamn (Ripagården) 11:00 - 15:00.Smålom 2 ex, Havssula 2 st ad + 1st 2K + 1 st 3K, Sjöorre 12 ex, Bredstjärtad labb 1 ex(14:40), Kustlabb 1 ex, Tretåig mås 14 ex, Alkekung 2 ex(13:10 + 14:15) och 4 st Mindre korsnäbbar i tallbuskarna.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, October 23, 2005 at 22:37:17 (CEST)

23 okt. Hovs hallar 07.30-16.30. Prutgås 1, smålom 12, storlom 1, skäggdopping 2, gråhakedopping 1, svärta 12, sjöorre 18, alfågel 3, stjärtand 21, kustlabb 4 str o 1 rast, bredstjärtad labb 1 1K 13.25, ob.labb 1, tretåig mås 81, dvärgmås 1, silltrut 1, sillgrissla 43, tordmule 141, lunnefågel 2, alkekung 26, tobisgrissla 1 och snösparv 2. Medobsare var Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 23, 2005 at 20:07:26 (CEST)

23/10 Efter Kullen och Svanshall ( se nedan ) blev det 1 timme i Jonstorps hamn. Noterbart var en Bredstjärtad labb som höll till utanför Halsarevet och jagade trutar, en Alkekung landade precis utanför hamnen. Övrigt Tordmule 12st Sillgrissla 4st Havssula 2st Småskrake 4st samt ett 50-tal Ejdrar som rastade mellan revet och hamnen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Sunday, October 23, 2005 at 19:23:46 (CEST)

23/10. På en morgonpromenad i Farhult hittades en gransångare med karaktärer för rasen tristis, en sk. sibirisk gransångare. Fågeln upptäcktes först på det för rasen säregna locklätet och kunde sedan studeras fint. Färden gick sedan vidare mot Kullen, där det var bra fart på sträcket. En äldre bredstjärtad labb, en alkekung, stormfågel och havssula var roligast här. Vid Svanshall drog senare en ung lunnefågel åt väster på behagligt avstånd. Vid Rönnen sågs tre alkekungar, fyra havssulor och en ljusbukig prutgås av rasen hrota. Medobs. vid Kullen och Svanshall: Lennart E, Anders o Linnéa H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 23, 2005 at 19:05:07 (CEST)

23/10 Rålehamn mellan 07:30 och 13:30 och goa obsar av bl.a. kustlabb 3,bredstjärtad labb 2, alkekung 13,lunnefågel 1,tretåig 66,stjärtand 21,bläsand 33,småskrake 39,alfågel 3,dvärgmås 3 och skärsnäppa 2. 7 av alkekungarna passerade mellan 13:00 och 13:30.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Sunday, October 23, 2005 at 14:51:47 (CEST)

23 oktober vid RIPAGÅRDEN mellan 07.45-11.30: smålom 10, havssula 3, bläsand 25, stjärtand 3, svärta 4, kustpipare 4, bredstjärtad labb 2 ungfåglar, kustlabb 3 (ad + två ungf), tretåig mås minst 60, fisk/silvertärna 1 ungf, alkekung 1 och lunnefågel 1. Alla ovan uppräknade fåglar var sträckande mot SV. På hemvägen spanade vi i området norr om gamla F10. Över fälten i träda samt vid landningsbanorna sågs minst 5 blå kärrhökar av olika kön och ålder.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, October 23, 2005 at 13:45:34 (CEST)

22 okt. En ung bredstjärtad labb mot väster vid Kattvik och senare en stationär bland trutarna utanför Torekovs rev. Enstaka havssulor och smålommar. En smådopping, Kattvik och väldigt mycket småfågel i buskarna, främst kungsfågel. Från fredagen 21:e en varfågel och en subad kungsörn Stureholm.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, October 22, 2005 at 22:25:25 (CEST)

21/10 Sandön 16:00 - 18:00. 2 st Ladusvalor och 1 st Nötkråka sträckte förbi.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, October 22, 2005 at 21:40:40 (CEST)

22 okt. En varfågel vid våtmarken i Allereums skog.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 22, 2005 at 19:49:14 (CEST)

22 okt. Två kungsfiskare vid Årnacke hamn och 2 ad pilgrimsfalkar (en hona och en hanne) på Rönnen.
Henrik Johansson
- Saturday, October 22, 2005 at 19:14:08 (CEST)

16 okt. Sträck vid Hittarps rev 10.40-15.00. Dagens höjdare var en 1K stäpphök som kom ut mot kusten klockan 14.07. Den lade sig i termik med ett 20-tal ormvråkar men valde att gå åter mot land och följa kusten söderut istället för att slå följe med vråkarna och sträcka ut mot Danmark. Övrigt var bl a, glada 2, ormvråk 1266, fjällvråk 6, sparvhök 58, duvhök 3, blå kärrhök 3, tornfalk 1, pilgrimsfalk 2, stenfalk 1, forsärla 2 och vinterhämpling 15.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 16, 2005 at 20:18:08 (CEST)

15 okt. Hittarps rev 07.45-15.00. En fantastisk dag med sträckande rovfågel vilket siffrorna vittnar om - Omrvråk 4520 (!), fjällvråk 23, glada 19, blå kärrhök 17, sparvhök 196, duvhök 4, fiskgjuse 2, pilgrimsfalk 2, stenfalk 3, vitkindad gås 10, grågås 1190, trana 425, ringduva 18600, skogsduva 32 och kaja 1800. Bland icke sträckare kan nämnas gluttsnäppa 1 och vinterhämpling 2. Nya sträckrekord för ormvråk, fjällvråk, glada, grågås, trana och skogsduva. Medobsare var, Bengt, Peder, Johan, Mårten, Lars-Göte och Peter B.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 16, 2005 at 20:13:39 (CEST)

15/10 Änglaberga. Tranor i massor passerade på väg söderut. 6 Glador och ett par Ormvråkar patrullerade över den nyslagna åkern. Medobs Tora W.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Sunday, October 16, 2005 at 19:15:26 (CEST)

16/10. Vid Maglaby kärr sågs 1 ung pilgrimsfalk, 1 ”sjungande” nötkråka, 1 talltita samt hördes en trolig bändelkorsnäbb, efter viss reservation för östliga domherrar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 16, 2005 at 18:17:42 (CEST)

15 oktober. Omslaget till kyligare väder med nordanvind gjorde att säsongens första vinterfågelräkning kändes rätt. På rutten Laröd - Nellåkra noterades 53 arter med ett ganska stort inslag av sträckare. Dagens stora upplevelse var tranor (570 ex) och ormvråk (480 ex). När jag ser Patrics siffror från Harbäckshult så anar jag att det var den bästa sträckdagen denna hösten för trana över nv-skåne. I övrigt kan nämnas 1 gröngöling, 5 st hackspett, 15 dubbeltrastar, 55 ljungpipare, 5 nötkråkor, 9 glador, 5 fjällvråkar, 1 duvhök, 1 blå kärrhök, 62 vitkindade gäss, 24 stjärtmesar. Även gott om kungsfågel, järnsparv o sånglärka men väldigt få bo och bergfinkar.
Bengt Hertzman
- Sunday, October 16, 2005 at 17:43:33 (CEST)

16/10 Farhult: Nedanför skjutbanan stöttes 8 dvärgbeckasiner och ungefär 40 enkelbeckasiner.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, October 16, 2005 at 13:51:58 (CEST)

Sönd. 16/10-05. Sandön/Rönnen under f.m. Ganska magert på dessa lokaler idag. Gladde gjorde dock en salskrakehona vid Sandön samt 2 kungsfiskare som drog upp i Vegeå. Utanför Rönnen upptäckte Rolfs tränade öga 2 mindre sångsvanar som snabbt sträckte österut. 1 ensam snösparv gjorde ett kort besök på lokalen, och några steglitser födosökte i några torra buskar. Noterbart från gårdagen var c:a 30 vinterhämplingar som for runt på Rönnen.
Rolf Helmersson, Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, October 16, 2005 at 12:20:11 (CEST)

15/10 kullen.Himmelstorp:En ensam Nötkråka och ca 5 grönfinkar.Vid vandring nordväst(väst om Nimis) sågs ca 4 kungsfåglar(varav en nyfiken unge inom 1m avstånd).4 ormvråkar flög för bi.
karl (glöm inte efternamn... /webbred)
viken, - Saturday, October 15, 2005 at 19:13:38 (CEST)

15 oktober. Lillgården, Harbäckshult 09:20-17:00: fantastiskt tomtskådning - trana 3150 ex i 28 sträck, ormvråk 330 ex, fjällvråk 10 ex, glada 3 ex, sparvhök 27 ex, duvhök 3 ex, brun kärrhök 1 ex, kungsörn 1 juv, nötkråka 1 ex, trädlärka 1 ex.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Saturday, October 15, 2005 at 18:28:23 (CEST)

15 Oktober.Örby Ängar,Sträck.Grågås 22,Ormvråk 51, Fjällvråk 2, Trana 58,Sånglärka 87,Ängspiplärka 14,Taltrast 48,Rödvingetrast 66,Dubbeltrast 13, Sädesärla 1,Forsärla 2,Större Hackspett 2,Nötskrika 4,Kaja 460,Bo-Bergfink 950,Grönfink 18,Steglits 7,Hämpling 16,Grönsiska 195, Gråsiska 9,Blåmes 65.Rastande.Vattenrall 5,Rödhake 10,Järnsparv 4,Kungsfågel 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 15, 2005 at 18:08:27 (CEST)

15 oktober: god rörelse på rovfåglarna vid Råle hamn på Bjäre oxå: 9 blå kärrhökar, 3 fjällvråkar och minst 200 ormvråkar sträckte in från norr mellan 8.00-12.00. Likaså fyra flockar med totalt 149 tranor, 1 forsärla, 6 vitkindade gäss, 6 stjärtmesar och 2 dubbeltrastar. I sundet mellan Väderön och Bjäre höll 2 havssulor (båda 2K) till. Vid Karstorp söder om Förslöv ca 1.000 ljungpipare. Medobservatörer: Sonja Hallberg, Bo o Mona Tuvesson samt Bodil o Stig Forsberg.
Thomas Wallin
- Saturday, October 15, 2005 at 16:49:24 (CEST)

15 oktober. Körde ut med förhoppning om rovfågelssträck. Mellan Västraby och Kattarp passerade ca 130 vråkar 11.00 - 11.25 men på väl stort avstånd. Hittade en bättre obsplats strax N Välinge. Mellan 11.40 och 13.00 sträckte här förbi 1030 ormvråkar, enstaka fjällvråkar, 9 sparvhökar och 147 tranor (ca 130 ex 11.40 och 17 ex 12.20). Stundtals var det imponerande stora vråkskruvar! Rögle - Västraby: 2 honfärgade blå kärrhökar, 1 varfågel, några hundra tofsvipor med inslag av ljungpipare.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, October 15, 2005 at 16:19:54 (CEST)

15 okt. Rosenstaren kvar kl 13 i övre delen av ravinen, Kullaberg.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 15, 2005 at 15:23:38 (CEST)

14 okt. Vid Brogårda våtmark bläsgås 1 ex juv. vitkindad gås 1 ex smådopping 8 ex bläsand 123 ex skedand 5 ex svartsnäppa 1 ex. Som valigt satt en adult pilgrimsfalk på kraftledningen och spana in det hela.
Lars Karlsson
Bjuv, - Saturday, October 15, 2005 at 09:46:00 (CEST)

14 okt. Kungsgården, Ä-holm. En trädgårdssångare födosökte i bärbuskarna utanför tomten.
Henrik Johansson
- Friday, October 14, 2005 at 20:07:07 (CEST)

Idag kl 10.30 såg jag två mycket små fåglar mellan Kullaskolan och Brors Backe. Fåglarna var mindre än en gråsparv och färgen vitorange på ryggen. Vad kan det vara?
Klas Blomberg
Lerberget, - Friday, October 14, 2005 at 17:22:31 (CEST)

13 oktober. Hyfsad fart på småfågelsträck vid Lervik på morgonen med bla 21 trädlärkor i en flock. På em sträckte en större piplärka över ca 500 m söder om Vattenmöllan. Lockade 5-6 gånger och drog spikrakt mot söder. 10 min senare hördes ett lock igen men eftersök gav inget resultat.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, October 13, 2005 at 19:28:16 (CEST)

13 okt. Passade på att låna Kullen och "gubbahyllan" denna torsdag. Sträcket tämligen svagt, enstaka bo och bergfinkar, ängspiplärkor, sävsparvar och 20 vitkindade gäss. 16 stjärtmesar gjorde åtskilliga sträckförsök och några trädlärkor liksom en snösparv drog förbi. Övergav hyllan och drog mig ner mot ravinen istället. Efter några minuters spaning drogs min uppmärksamhet mot en fläderbuske där en ensam ljus fågel sågs. I handkikaren blev jag villrådig och tankarna snurrade. Försökte hitta den i tuben men då var den borta. Efter ca 15 minuter hoppade den upp igen och efter en stunds obsande stod det klart att det var en ung ROSENSTARE. Den höll sig sedan stationärt i samma fläderbuske under flera timmar. Jämte ravinen sågs även 2 nötkråkor, 1 varfågel, några gransångare och 5 svarthättor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, October 13, 2005 at 19:21:44 (CEST)

11 okt kom en morkulla flygande mellan garaget och boningshuset och idag på morgonen en svart rödstjärt (ad hane) som födosökte i våra rabatter.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, October 12, 2005 at 22:39:49 (CEST)

12 okt. Hittarps rev fram till 11.20. Vitkindad gås 5, ormvråk 51, sparvhök 58, ringduva 2600, skogsduva 24, sånglärka 770, trädlärka 64 (nytt dagsrekord), bo/bergfink 28 000, steglits 42, forsärla 4, grönsiska 780, gråsiska 14, större korsnäbb 3 o mindre korsnäbb 8. Bland stationära arter kan nämnas, gluttsnäppa 1, gröngöling 1 och mindre hackspett 1. Under eftermiddagen sågs vid Stenkrossen bl a, 1 juv bredstjärtad labb mot väster, nötkråka 1, rödvingetrast 30 och enstaka gransångare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, October 12, 2005 at 19:39:04 (CEST)

12 oktober. Lämnade rapportområdet för en dags skådning på den eminenta sträck-lokalen Glumslövs backar. Sträcket mot söder mellan kl. 08:00-11:30 var som följer: vitkindad gås 36, sparvhök 12, skogsduva 12, ringduva 7 500, trädlärka 67, sånglärka 260, ängspiplärka 80, forsärla 7, björktrast 150, taltrast 60, rödvinge trast 30, dubbeltrast 7, blåmes 450, talgoxe 80, varfågel 1, stare 2 500, bo/bergfink 18-20 000, grönfink 30, steglits 27, grönsiska 500, gråsiska 21, Obest. korsnäbb 28, domherre 5, stenknäck 8, gulsparv 50, sävsparv 5. Under eftermiddagens ”taigasångar-eftersök” sågs ett par hundra vråkar sträcka söderut vi Pålsjö tillsammans med en stenfalk.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, October 12, 2005 at 17:37:22 (CEST)

11/10. Ett kort kvällsbesök vid de blöta maderna i Farhult gav mersmak, bl.a stöttes 7 dvärgbeckasin och minst 30 enkelbeckasin
Leif Dehlin
- Tuesday, October 11, 2005 at 22:46:43 (CEST)

11 okt. Lervik-Vistorps hamn 8.00-13.00.Mellan 8.00-10.00 kollades sträcket vid Lervik med följande tal som resultat. Trädlärka 230ex! med största flock 30ex! forsärla 3ex, ängspiplärka 500ex. bofink 18.000ex. sånglärka 100ex. Bland rastande fågel kan nämnas vinterhämpling 75ex. steglits 35ex. stenskvätta 2ex. gulärla 1ex, en adult fågel nästan i sommardräkt (thunbergi) den ena vingen hängde något, sädesärla 1ex. Vi som njöt denna underbara dag var jag och Karl-Göran Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, October 11, 2005 at 19:14:09 (CEST)

11 oktober: en ung pilgrimsfalk och en gammal bläsgås på Rönnen i eftermiddag tillsammans med bla ca 200 vitkindade gäss, 1 kustpipare, 1 kustsnäppa och 2 gluttsnäppor. Medobs deltagarna i Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs
Thomas Wallin o många fler
- Tuesday, October 11, 2005 at 16:07:14 (CEST)

Tre nötkråker kom sträckande söderöver Stadsparken, Helsingborg kl 11:45.
Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, October 11, 2005 at 11:52:42 (CEST)

10/10. Vid parkeringen vid Sandön hördes först, och sågs senare också, 3 pungmesar. En vattenrall sprang över bron, och i ån låg 6 smådoppingar. Ute på ön gick en isländsk rödspov. På Rönnen var en större strandpipare och en stenskvätta kvar, och 22 prutgäss drog förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 10, 2005 at 13:06:43 (CEST)

Heljaröds hamn/KOF stugan, 051009.Jag avslutade morgonvandringen vid KOF stugan och 08.57 fick jag glädjen att höra och se en kungsfiskare.Den flög längs strandlinjen och landade på en sten utanför hamnen. Den var vackert solbelyst och som en ädelsten skimrade den mot de omgivande mörka stenarna.När jag stunden efter fortsatte längs stranden i skiljet mellan tångvall och smal strandäng i riktning mot Rönnen så trampade jag nästan på en dvärgbeckasin.Att den kan trycka så hårt!!Dessa små upplevelser följde mig sedan med värme resten av dagen.
Eva Kristiansson
Helsingborg, - Monday, October 10, 2005 at 10:30:39 (CEST)

8 okt. Bohagen, Söderåsen. ca 350 vitkindade gäss sträckte mot sv. Mycket småfågel i rörelse i skogen, bl a talltita. På Stenestad fälad 4 rast dubbeltrastar och gråsiska.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, October 09, 2005 at 22:04:43 (CEST)

Dagshög-Torekov 8.10. Sträckande fågel: Blå kärrhök 1, Sparvhök 3, Stenfalk 1, Fjällvråk 2, Skogsduva 1, Turturduva 1, samt ett glest och utspritt småfågelsträck utan större sensationer. Rastande vadare vid Torekovs rev var kustpipare 2, större strandpipare 2, kärrsnäppa ca 10 samt roskarl 2. Ute över havet bla 4 tobisgrisslor, 3-4 tordmular samt en ung labb som högst sannolikt var bredstjärtad. En ung pilgrimsfalk jagade vid Torekovs reningsverk. Gott om kungsfåglar i buskagen med enstaka svarthättor och några gransångare. Vid Ranarp var den vita omrvråken kvar.
Martin Gierow
- Sunday, October 09, 2005 at 21:48:40 (CEST)

8/10. Nedanför skjutbanan i Farhult, stöttes 8 dvärgbeckasiner. Dessutom en varfågel sträcka in och landa.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 09, 2005 at 18:41:10 (CEST)

9 oktober: sträck vid Råle hallar på Bjäre kl 7.30-11.00: 352 vitkindade gäss, 71 prutgäss, 94 bläs-, 13 stjärt- och 3 skedänder, 7 krickor, 7 smålommar, 18 kärrsnäppor, 4 kustpipare, 2-300 alkor, 1 forsärla, 11 mindre korsnäbbar och 1 stenfalk
Per Muhr o Thomas Wallin
- Sunday, October 09, 2005 at 18:18:19 (CEST)

8 okt. Ängelbäcks strand - Glimminge plantering. En vardera av dvärgbeckasin, tobisgrissla, skärpiplärka, svarthätta och stenfalk var det bästa Mats Ljunggren och jag kunde hitta under ett par förmiddagstimmar. Tre stenskvättor, och en fjällvråk vid Vejby kan också nämnas.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, October 09, 2005 at 17:08:14 (CEST)

8/10-05. Under dagens "strandraggning" på Bjäre vandrade Lennart E, Mikael O, Linnea H och jag från Glimminge plantering till Rammsjöstrands hamn. Utmed stranden rastade bl.a. 100 ejdrar, 100 bläsänder, 150 gräsänder, 5 krickor, 3 småskrakar, 25 knölsvanar och 10 hägrar. 1 stjärtand hona sträckte förbi. Bland vitfåglarna kan nämnas en rastande silltrut. Av rastande vadare hittade vi en rödbena, 3 tofsvipor, 7 enkelbeckasiner och en dvärgbeckasin. 50 ljungpipare och 100 tofsvipor sträckte söderut. Det fanns mycket gott om såväl rastande som sträckande ängspiplärkor. Vi upptäckte tre skärpiplärkor och en sträckande rödstrupig piplärka. Dessutom noterade Mikael och Linnea en överflygande större piplärka. Bland övriga tättingar kan nämnas sånglärka (>50 str), sädesärla (5 str), gulärla (2 str, 1 rast), forsärla (2 str, 1 rast), buskskvätta (2 rast), taltrast (flera såväl sträckande som rastande), rödvingetrast (minst 2 rast), gransångare (ca 10 rast), kungsfågel (många rast), entita (minst 2 ex), talltita (1 ex), korp (2 ex), stare (>50 rast, flera str), bofink (> 1000 str), vinterhämpling (5 rast), grönfink (> 20 str, 150 rast), grönsiska (20 str), gråsiska (2 str), mindre korsnäbb (20 str), sävsparv ( ca 30 str), gulsparv (> 300 str, några rast). Vi såg 7 sparvhökar (varav 5 str), 3 ormvråkar, 1 fjällvråk och 1 rastande hona blå kärrhök.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Sunday, October 09, 2005 at 12:11:05 (CEST)

Vejbyslätt kl 13.00 den 7 oktober. En glada so födosökte intensivt, helt obesvärad på låg höjd. Inte så mycket att rapportera, men man nåste ju höra av sig ibland. Jag återkommer när ag får se min Taigatrast som jag rapporterade 1995. Den som lever får se. Ha det, som man säger, och fokusera. Börje Löfblad
Börje Löfblad
Hjärnarp, - Saturday, October 08, 2005 at 16:50:25 (CEST)

7 oktober. En ung citronärla upptäcktes av Thomas Svanberg vid revet Hittarp under kvällen. Sista obs ca 300 m söder om revet.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, October 07, 2005 at 21:59:09 (CEST)

7 oktober. Hittarps rev 11.30-13.30. Ca 360 ormvråkar sträckte ut. Ett 70-tal fanns samlade i den största skruven. Andra rovfåglar Sparvhök 4, Glada 2, Fjällvråk 4. Flera flockar tofsvipa och ringduva. Gransångare sjöng.
Thomas Terne
Heklsingborg, - Friday, October 07, 2005 at 21:18:53 (CEST)

7 okt. Lämnade tillfälligt Kullabygden för skådning på Bjäre. Mellan Lervik o Gryskärsparkeringen, vid fortet, sågs en större piplärka som så flitgt mobbades av ängspiplärkor att den lyfte men landade närmare Lerviks hamn. Här drev jag upp den nu flög den förbi hamnen men landade på ängarna söder hamnen, trots eftersök hittades den inte igen. På lokalen fanns även 4-5 stenskvättor. Vistorps hamn stenskvätta 1ex forsärla 1ex. Glimminge plantering forsärla 2ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, October 07, 2005 at 17:14:06 (CEST)

Klockan 10:05 sträckte fem bläsgäss söderut över centrala Helsingborg.
Håkan Karlsson
Helsingborg, - Friday, October 07, 2005 at 10:23:59 (CEST)

6 okt. Kvällstur till Maglaby kärr. Två rastande tranor i vassarna liksom en vattenrall. Ca 25 enkelbeckasiner lyfte och sträckte mot v. Såg och hörde också gröngöling, domherre och kattuggla.
Bengt Hertzman
- Friday, October 07, 2005 at 09:09:15 (CEST)

6 Oktober.Örby Ängar.Sträck:Ormvråk 89,Fjällvråk 1,Glada 1,Vitkindad gås 25,Grågås 21,Sånglärka 54, Ängspiplärka 36,Trädlärka 2,Sädesärla 2,Forsärla 1,Björktrast 16,Taltrast 60,Järnsparv 7,Hämpling 22,Grönfink 9,Steglits 7,Grönsiska 260,Blåmes 130, Sävsparv 5,Bo-Bergfink 1550. Rastande:Rödhake 10,Gråsiska 2,Gärdsmyg 6,Talgoxe 8,Större Hackspett 2,Trädkrypare 2, Kungsfågel 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, October 06, 2005 at 14:47:49 (CEST)

Råå hamn: Klockan 11:30 började ett magnifikt sträck av ormvråk över hamnen. Detta fortsatte till 12:10, följande räknades: 370 ormvråk, 2 rödglada, 2(+) fjällvråk, ca 5 bivråk, 2 sparvhök. Klockan 12:40-12:50 sågs ytterligare 30 ormvråkar sträcka förbi. I hamnen sågs även en kungsfiskare. Ett konstant, om än utspritt, flöde av bo-/bergfink, sånglärka, grönsiska, ngn enstaka järnsparv m m passerade också. Medobsare: Per Henningsson
Håkan Karlsson
Helsingborg, - Thursday, October 06, 2005 at 13:30:57 (CEST)

5/10. Husensjö, Helsingborg. Mellan kl. 15:30-17:00, sågs 420 ormvråkar, 4 röda glador och 8 sparvhökar stäcka söderut.Fåglarna gick på ganska bredfront och var därför svårräknade. Mäktigt får man i alla fall säga.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, October 06, 2005 at 12:15:35 (CEST)

5/10-05. Mellan 16,45 & 17,15 idag sträckte 139 ormvråkar rakt över vår trädgård, härligt & tjusigt.
Stig & Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, October 05, 2005 at 20:33:58 (CEST)

4/10. tillbringade förmiddagen i området Lervik-Ranarp, 1 lappsparv och 2 forsärlor str.Rastande fåglar 4 forsärlor,ca 20 stenskvättor,5 gransångare,2 kustpipare,2 gluttsnäppor,5 rödbenor,drygt 500 ljungpipare,och säkert lika många till på ett fält innanför,1 blåhökhona,1 pilgrimsfalk och en duvhök jagde runt,samt mycket gott om gulsparvar,sävsparvar,ängspip,kungsfåglar mm i buskagen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, October 04, 2005 at 20:53:31 (CEST)

4 Oktober.Örby Ängar. Sträck:Sånglärla 48, Trädlärka 6,Ladusvala 4,Blåmes 180,Dubbeltrast 3, Taltrast 150,Rödvingetrast 6,Järnsparv 9, Ängspiplärka 18,Sädesärla 1,Grönfink 9,Hämpling 42,Steglits 12,Grönsiska 155,Bo-Bergfink 1150, Sävsparv 2.Rastande:Vattenrall 4,Större hackspett 2,Rödhake 10,Gransångare 2,Kungsfågel 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 04, 2005 at 18:08:51 (CEST)

3 okt. vid Kullens fyr under f.m. en taigasångare gästade gubbahyllan ca. 9.30, den sågs i buskagen under några minuter innan några turister på utflykt skrämde den, senare hittade Teuvo den åter då den flög in mot fyrträdgården därefter sågs den inte trots eftersök - finns säkert kvar. Därutöver 30-50 nötskrikor som gjorde sträckförsök, 2 nötkråkor, 1 mindre hackspett, 1 trädgårdssångare, några rödstjärtar och gransångare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, October 03, 2005 at 16:19:35 (CEST)

2 oktober. Hittarps rev. Sträckbevakning mellan 08.00-12.30. Ormvråk 610, fjällvråk 1, fiskgjuse 1, stenfalk 3, tornfalk 5, glada 8, sparvhök 37, blå kärrhök 3, brun kärrhök 2 och bland småfågel kan nämnas trädlärka 4. Medobsare Mikael O, Johan S och Patrik S. Senare på dagen kulminerade vråksträcket och från fortet söder Domsten såg jag mellan 15-16.30 minst 400 ormvråkar lämna landet dessutom en ad pilgimsfalk.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, October 03, 2005 at 09:43:45 (CEST)

2/10. Vid Vegeås mynning kunde följande noteras: 1 kungsfiskare, 3 smådoppingar, 1 stjärtand och 1 forsärla. Ute på Sandön fanns bl.a. 2 skäggmesar, 1 spovsnäppa, 2 kustsnäppor och 240 kärrsnäppor. Rönnen bjöd på 1 svartsnäppa, 17 vitkindade gäss, 1 ung kustlabb och 1 ung pilgrimsfalk. Klören på eftermiddagen: 1 fisktärna och en ormvråksskruv med 35 fåglar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 03, 2005 at 06:56:32 (CEST)

1/10. En brunglada sågs flyga över Farhult på eftermiddagen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 03, 2005 at 06:48:18 (CEST)

2 okt.Rössjöfors 2st Tofsmesar.Förslöv Mindre hackspett 2,Bergfink femtiotal,Steglits 2-3 och Nötkråka 2.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, October 02, 2005 at 22:44:16 (CEST)

2 oktober. En ung stenskvätta med den grönländska rasens (Oo leucorhoa)karaktärer uppehöll sig gräs-/tångmarken i den inre delen av Farhultsviken. Den kunde studeras under en kvart och var kanelbrun, ngt ljusare undertill.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, October 02, 2005 at 22:43:40 (CEST)

Den 2 okt tillbringade ett litet gäng fågelskådare några timmar på kullen vid Rustningshamn, Hilleshögs dalar. Trots klent småfågelsträck blev det en dag med många fina fågelupplevelser. Ca 70 arter räknades in, bland dem 1 varfågel som både ryttlade och hoppade omkring på en åker och plockade mask (?), 1 nötkråka, 5 str st hackspettar, ca 200 str sånglärkor, 1 str trädlärka, 5 str forsärlor, ca 15 str ladusvalor, 1 str backsvala, 1 str stenfalk, 1 str blå kärrhök, 60 str ljungpipare + ytterligare 200 rast, 3 str tornfalkar + 4 stationära, 1 honf svarthätta, 1 lövsångare. Framåt förmiddagen kom ett ordentligt ormvråkssträck igång; 136 str västerut mot Danmark medan ytterligare 93 str mot nnv och möjligen korsade sundet längre norrut. Bland vråkarna fanns även 10 glador varav åtminstone 2 sträckte över sundet. Den fantastiska brittsommardag sträckte även ett antal fjärilar av arten amiral söderut längs kusten. Medobs: Kent Ivarsson, Mattias Olsson, Leif Olsson mfl
Bengt Hertzman
- Sunday, October 02, 2005 at 21:25:31 (CEST)

På tomten i helgen bl.a svart rödstjärt 1 par, stenskvätta 1, steglits drygt 10 ex, gråsiska, hämpling och vinterhämpling.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, October 02, 2005 at 20:20:54 (CEST)

Sö 2 okt. Höghult-fälten öster om Svedberga: Steglits, uppskattningsvis mellan 80 - 100 ex tullade tistelbestånden.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 02, 2005 at 20:11:34 (CEST)

2/10 Fm bilspaningsrunda Vallåkradalen. Flera mycket stora flockar med provianterande bo- och bergfink, 12 nötskrikor flygande västerut i dalen, 3 ormvråkar, 1 sparvhök, 4 glada, 3 tornfalk, 1 sparvhök, 10-talet grönsiska, 1 spillkråka mm.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, October 02, 2005 at 18:36:55 (CEST)

2 okt.Större Hackspett hane hackade så flisorna rök i min trädgård.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Sunday, October 02, 2005 at 18:31:55 (CEST)

2 okt. Hasslarp: svartsnäppa 1, dvärgbeckasin 2, vattenrall 2-3, smådopping 21, skedand 3, brunand 1 samt en skruv med drygt 100 ormvråkar.
Henrik Johansson
- Sunday, October 02, 2005 at 15:33:47 (CEST)

2/10 2st.Kungsfiskare vid "gamla" broen över Råån
Roland Nilsson
Ramlösa, - Sunday, October 02, 2005 at 11:08:06 (CEST)

1 okt. Ett 10-tal stjärtmesar sågs i Klöva Hallar.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 01, 2005 at 20:30:24 (CEST)

1.okt.Ljungabolet. Höstens tre första BERGFINKAR är här samtidigt som ett trettiotal LADUSVALOR håller flyguppvisning över taken.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, October 01, 2005 at 17:01:59 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!
Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2005
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2005-11-03 av Thomas Wallin