Observationer augusti 2006


Tillbaka till den aktuella obsboken31 aug. Mycket fågel på regnblöta fält. På en översvämmad åker vid Döshult bland stora mängder vitfågel ett 20-tal brushanar, 4 svartsnäppor, 5 enkelbeckasiner, några gluttar och storpovar. 7 ormvråkar och 3 brunhökar rörde sig också i området och två unga pilgrimsfalkar jagade tillsammans.

Johan Stenlund
Viken, - Thursday, August 31, 2006 at 22:42:34 (CEST)

Igår 30 aug. En udda och händelserik ringmärkningsförmiddag i Hasslarp med ett 80-tal skolbarn från Rögle och Kattarp på besök. Resultatet blev 98 märkta av 21 olika arter, bl.a. ny märkart i form av en ung grå flugsnappare. Därutöver kan nämnas sommarens 12:e gräshoppsångare och en rekordfet ung kärrsångare på nästan 17 gram (normalt ca 12). I dammarna en flock med 16 unga brushanar. Speciellt tack till Mårten.
Henrik Johansson
- Thursday, August 31, 2006 at 20:45:42 (CEST)

31 augusti: 2 stenfalkar, 14 stjärtänder, 30 bläsänder o 90 kentska tärnor sträckte mot söder vid Råle hamn på morronen. Ca 250 ljungpipare och 2 brushanar rastade. På revet i Torekov vilade ca 75 kentska tärnor och vid hamnen i Båstad sträckte 2 stenfalkar och 2 unga dvärgmåsar.
Bo o Mona Tuvesson, Gustav Eriksson o Thomas Wallin
- Thursday, August 31, 2006 at 17:35:24 (CEST)

31 augusti: På Svanebäcksrevet stod på morgonen i nordvästvinden 51 kentska tärnor, varav 22 juvenila. 2 var färgmärkta, den ena adult med gulvit ring över stål hö ben, den andra juvenil med gul över stål höger, blå vänster. Vid Västrra Klappe ca 200 ljungpipare och Strax sydost om Svedberga återfanns den bruna gladan idag vid 10.30. Den drog sedan sakta norrut.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, August 31, 2006 at 15:53:19 (CEST)

Tis den 29 aug. Sandön: Under 45 min på eftermiddagen innan regnet kom sträckte 126 Bivråkar, 3 Fiskgjusar och 2 Bruna kärrhökar. Medobservatör: Mattias Olsson.
Patrik Söderberg
Söderberg, - Thursday, August 31, 2006 at 15:30:23 (CEST)

30 aug. Bruna gladan drog vid 16:30 bort mot Torshult och sågs där tillfälligt vid 17-tiden. Tidigare på morgonen några obsar från Sandön, kustsnäppa 45, kärrsnäppa 60, småsnäppa 4, skärfläcka 2 samt skäggmes 3. Runt Västraby och Tursköp sågs, 100 ljungpipare, 8 glador, 4 brunhökar samt 2 stenfalkar.
Thomas Svanberg
- Wednesday, August 30, 2006 at 20:36:04 (CEST)

29 aug. Tillbringade 2 blöta timmar på Sandön under kvällen. Vid ankomsten mötte en något märklig syn mig då 4 vattenrallar sprang omkring på bryggan. En del rastande måsar och trutar och bland dessa 1 kaspisk trut samt minst 3 silltrutar.
Thomas Svanberg
- Wednesday, August 30, 2006 at 20:32:00 (CEST)

Ons den 30 aug. En adult Brunglada fanns kvar vid den plöjda åkern mellan Turköp och Svedberga vid tretiden, fågeln var uppe vingarna under hela observationen, hade rört sig något mot SV när vi lämnade lokalen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, August 30, 2006 at 16:09:38 (CEST)

30.8 Mycket fågel rastande på Kullaberg på morgonen. Svarthätta och lövsångare dominerade. En ung pilgrimsfalk på Rönnen. Stötvis sträck av bivråk under förmiddagen kanske ett hundratal totalt över Kullabygden. En brun glada hittades från Torshult och uppehöll sig på nyplöjt fält mellan Svedberga och Turköpsdungen mitt på dagen.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, August 30, 2006 at 13:37:58 (CEST)

2006-08-29. Örby ängar: vattenrall 2 ex, blåhake 1 ex, törnskata 1 juv, stjärtmes 3 ex, forsärla 1 str. S, bra sträck av gulärlor under morgonen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, August 29, 2006 at 09:13:33 (CEST)

28/8 Råå hamn. Drillsnäppa 1ex, Större strandpipare 1K 1ex, Kaspisk trut 2K 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, August 29, 2006 at 07:10:46 (CEST)

28 aug. En uppgift som ringts in under kvällen av en medlem gör gällande att det sågs en kungsfiskare en bit uppströms Stensån under förra veckan.
Thomas Svanberg
- Monday, August 28, 2006 at 21:58:07 (CEST)

2006-08-28. Alla borde han en Buddleia (s.k. fjärilsbuske) på sin tomt. Vid avsaknad av fåglar är denna buske en utmärkt obsplats för den allmännaturintresserade (vilket ord!).

Denna dag obsades antal av de "flyttande" Amiralerna och Tistelfjärilarna. En mycket luggsliten Stor Pärlemofjäril och liksom hos Bert o Majvi den 24/8, en Stor Dagsvärmare (också den en flyttande art), surrande som en kollibri runt blomklasarna. Ligger fina bilder på SOFs hemsida på denna lilla krabat. Se och njut.
Lars Unger
Mölle, - Monday, August 28, 2006 at 13:24:21 (CEST)

27/8. En felfärgad vitkindad gås höll till på Rönnen på eftermiddagen. Stora delar av fjäderdräkten hade brist på pigment och var vita. Även näbbet och benen var ljusa. Fågeln var inte tillsammans med övriga vitkindade utan gick ihop med grågässen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 28, 2006 at 06:55:10 (CEST)

27/8 Hittarps rev: Förutom den redan omnämnda fältpiplärkan var också repris nr 2 från lördag kvar på morgonen i form av chilebläsanden. Den höll till söder om revet och simmade sakta mot Hittarpsbadet. På revet rastade en del tringor samt bla en 1K roskarl.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, August 27, 2006 at 21:01:37 (CEST)

27 aug. Tillbringade morgonen och förmiddagen på Sandön. En del vadare såsom, kustsnäppa 50, kärrsnäppa 30, svartsnäppa 8, större strandpipare 32 m fl, sågs längst ut på Klören spetsen. Ute på ett spegelblankt Skälderviken låg även gråhakedopping 4, svarthakedopping 2 och tobisgrissla 4. En ung medelhavstrut stod på yttersta revlarna under förmiddagen. Inne vid Stureholm fanns minst 10 glador, 5 brunhökar samt en fjällvråk. En adult pilgrimsfalk satt på en kraftledningsstolpe.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 27, 2006 at 20:59:49 (CEST)

27/8 Hittarps rev. Medan vi studerade Bengts fältpiplärka (kl 11:45) passerade en gulhämpling över våra huvuden. Tyvärr sträckte den raskt vidare. Medobs Linnea.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Sunday, August 27, 2006 at 20:39:18 (CEST)

Sön den 27 aug. Hittarps rev: Fältpiplärkan som hittades igår, var även kvar idag och visade upp sig fint ett par gånger.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, August 27, 2006 at 19:30:16 (CEST)

27/8 Gånarp Under skördearbetet stöttes en vaktel upp. Den smög framför tröskan, lyfte och flög ett par meter. Detta upprepades flera gånger, så jag fick flera fina obsar. Dessutom 2 glador och brun kärrhök på nära håll.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, August 27, 2006 at 17:49:47 (CEST)

Ängelholm, Haradal 26.8. En trolig brunglada på fiskafänge längs Rönneå på förmiddagen. Dräkt, stjärt, siluett och flykt stämde för adult, men jag hann inte dubbelchecka karaktärerna. Familjen brandkronade kan fortfarande hittas i Thorslundsskogen. I avsaknad av sång som vägvisare gäller det att tåla nacksmärta för att efter idogt spanande få en glimt av dem i granarnas övre delar.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, August 26, 2006 at 22:08:57 (CEST)

26 aug. Vid Hittarps rev har det under dagen bl a setts enstaka sträckande bivråkar och sparvhökar. 2 glador lämnade också landet och en ung pilgrimsfalk provade jaktlyckan. Bengt hade en god dag på revet och hittade en chilebläsand samt en fältpiplärka. Den sistnämnda fanns kvar vid 19-tiden. Var vid 17-tiden i skogarna ovan Rössjön. Från en flock om 25 mindre korsnäbbar i ett lärkbestånd vid Långhult hördes vid 7-8 tillfällen ett trumpetande läte. Fick tyvärr inte syn på den men nog inte helt otänkbart att det var en bändelkorsnäbb. Några tofsmesar och talltitor fanns i granskogen intill.
Thomas Svanberg
- Saturday, August 26, 2006 at 21:15:58 (CEST)

26 aug. Hasslarp fram till kl.12. Äntligen en ringmärkningdag då vädrets makter var med oss. Totalt märktes 107 fåglar av 20 olika arter. Störst jubel blev det då en ung TRASTSÅNGARE satt i ett av näten. Förra gången det begav sig var i augusti -95. I fångsten denna fågelrika förmiddag bl.a. även enkelbeckasin, törnskata samt 17 trädpiplärkor. I det första gryningsljuset noterades dessutom en nattskärra på grusvägen vid märkplatsen. Lite senare en småfläckig sumphöna i en av nätgatorna. Vid lunchtid 17 bivråkar mot söder samt en lärkfalk på insektsjakt.
Henrik Johansson
- Saturday, August 26, 2006 at 19:31:17 (CEST)

26 augusti; en gammal pilgrimsfalk jagade bland vadare o änder i Farhultsviken på eftermiddagen. Dessutom 14 kust-, 2 spov-, 40 kärr-, 3 svartsnäppor och 7 brushanar.
Thomas Wallin
- Saturday, August 26, 2006 at 19:16:57 (CEST)

26/8 Svanebäcksören: Lokalen må vara liten och obetydlig, men bland 30-talet kärrsnäppor och tiotalet st strandpipare fanns ändå tre kustsnäppor i vinterdräkt, en brushona och en småsnäppa.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Saturday, August 26, 2006 at 18:19:58 (CEST)

26 AUGUSTI.Örby Ängar.Sträck.Grågås 48,Kanadagås 36,Vitkindad gås 24,Brun Kärrhök 1,Enkelbeckasin 3,Ladusvala 42,Hussvala 16,Tornseglare 9,Gulärla 220,Trädpiplärka 48.Rastande.Vattenrall 5,Större hackspett 1,Mindre hackspett 1,Järnsparv 5,Rödhake 6,BLÅHAKE 1,Trädgårdssångare 4,Svarthätta 8,lövsångare 5,Stjärtmes 7,Bofink 6,Steglits 4,Gråsiska 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, August 26, 2006 at 15:51:50 (CEST)

26/8. Björkeröd: en hel del småfågel i buskarna, t.ex. så hyste en enda buske både trädgårdsångare, törnskata, ärtsångare, härmsångare, svartvit flugsnappare och två gråflugsnappare. I Farhultsviken rastade bl.a. 4 juv. spovsnäppa, 1 kustsnäppa och en myrspov. Gick senare en runda i Ornakärr i hopp om dubbelbeckasin, istället drog en ortolansparv över mot väst. Medobs: Peder W och Göran F.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, August 26, 2006 at 14:12:49 (CEST)

25/8 Svanebäcksören: Trevligast denna morgon var två fina kustsnäppor i vinterdräkt som minglade bland kärrsnäpporna och större strandpiparna. 6 kentska tärnor och två småtärnor. En lite större flock sädesärlor (innehållande 1 gulärla) drösade ner på fäladen nära Fäladsvägen vid åttatiden: 60-70 st, minst.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Friday, August 25, 2006 at 20:59:11 (CEST)

25/8 Under hela eftermiddagen cirklade rovfåglar över Brunnby. Bivråk 5ex, Ormvråk 3ex, Sparvhök 1ex
Göran Möler
Brunnby, - Friday, August 25, 2006 at 20:41:21 (CEST)

25 aug. Några middagstimmar vid Hittarps rev gav verkligen lön för mödan! Vid klockan 12:50 kom en BIÄTARE söderifrån och sågs under drygt 1,5 minut då den under födosök sakta drog sig norrut. I höjd med Kulla-Gunnarstorps slott gick 2 ladusvalor upp och mobbade biätaren varpå den övergick till aktiv sträckflykt och drog i riktning mot Domsten. Övrigt vid revet denna dag var bl a, bivråk 43, ormvråk 2, brunhök 3, sparvhök 8, tornfalk 1 samt forsärla 1. 4 lärkfalkar var stationära i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, August 25, 2006 at 20:17:52 (CEST)

Har under dagen försök kolla av sträcket över tomten då och då. En del bivråk har rört på sig även om dom inte tycks ha haft målet direkt söderut. Drygt 40-talet, varav en skruv på 16 ex vid just 16-tiden.
Övrigt i rovfågelväg, sparvhök 2 ex, ormvråk 5-6 ex, glada 2 ex och fiskgjuse 2 ex. En lite udda obs var några storskarvar som på bästa vråkmanér låg och skruvade just bland bivråkarna. Obsades vid två olika tillfällen under dagen.
Andra arter bl.a: stenskvätta 2 ex, skogsduva 3 ex, en flock hussvalor, drygt 200 ex, som flög runt huset på morgonen, häger 1 ex, grågås 17 ex och rapphöns.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, August 25, 2006 at 20:16:58 (CEST)

24 augusti om aftonen: utanför Sandön jagdade en kustlabb av ljus fas några kentska tärnor, en ung svarttärna sökte föda i Vegeås utlopp. Rastade gjorde bla 2 sandlöpare, 1 småsnäppa, 1 spovsnäppa, 14 svartsnäppor, 13 kustsnäppor, 4 myrspovar och 5 brushanar. 3 skäggmesar visade sig alldelas intill bryggan.
Lasse Nilsson o Thomas Wallin
- Thursday, August 24, 2006 at 23:22:21 (CEST)

24/8 Svanebäcksören: Ett kvällsbesök gav en flock med så mycket som 9 rastande mosnäppor. De avlöstes senare av en mycket vacker 1K småsnäppa. I övrigt bl a 1 grönbena och gott om drillsnäppor, större strandpipare och en del kärrsnäppor. 2 kentska tärnor flög förbi av och till.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Thursday, August 24, 2006 at 22:42:08 (CEST)

24/8 Mölle. Mindre hackspett och gröngöling hördes på granntomterna. Buddleian gjorde skäl för namnet fjärilsbuske idag: 2 st stor dagsvärmare agerade som kolibrier bland alla amiraler och tistelfjärilar och i toppen lyste en sorgmantel.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Thursday, August 24, 2006 at 21:31:23 (CEST)

22/8-06 Höghult: Pilgrimsfalk 1 1k rastade på och jagade kring de nyslagna vetefälten.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, August 23, 2006 at 16:49:40 (CEST)

23/8. Norra hamnen, Helsingborg kl. 07:00-08:30: 1 1K kaspisk trut rastade strax norr om hamnen tillsammans med ett 100-tal trutar. Möjligen fanns två individer på lokalen, dessutom en svart rödstjärt.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, August 23, 2006 at 10:01:35 (CEST)

22 aug. Under kvällen sågs vid Sandön bl a, svarttärna 2, dvärgmås 1, kustsnäppa 7, brushane 9 samt skäggmes 5.
Thomas Svanberg
- Wednesday, August 23, 2006 at 08:49:53 (CEST)

22/8 Stora Hult. eftermiddag. Som vanligt en trevlig blanding, om än liten skara, vadare på den lilla gyttjiga strandremsan: Kärrsnäppa 5 1k, Brushane 5 1k, Mosnäppa 2 ex, Småsnäppa 1 ex (motljus; men troligtvis 1k). Mycket Drillsnäppor, Tofsvipor och Starar. medobs: Håkan
Sara Henningsson
Ängelholm, - Tuesday, August 22, 2006 at 23:16:46 (CEST)

20-8-2006. En Stenknäck på "Sergeantens äng" i Mölle ikväll. Blir alltid lika glad när jag ser denna vackra kraftfulla fink.
Lars Unger
Mölle, - Monday, August 21, 2006 at 23:06:17 (CEST)

20/8. En kungsfiskare flög över bron till Sandön och försvann uppströms ån.
I Farhult sågs även idag 1 myrsnäppa och 1 mosnäppa. Dessutom 1 vattenrall och 1 småfläckig sumphöna.
På Rönnen också idag 1 rastande juv pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 21, 2006 at 06:41:56 (CEST)

19/8. Vid Sandön var storskraksfamiljen med 1 hona och 6 juv kvar. På ön fanns 6 juv skäggmesar, 1 myrsnäppa, 4 kustpipare, 40 kustsnäppor, 2 sandlöpare, 3 brushanar mm.
Rönnen besöktes av 1 juv pilgrimsfalk, men blev bortskrämd av en helikopter.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 21, 2006 at 06:37:27 (CEST)

20 AUGUSTI. KOF-exkursion till Falsterbo, Kranke och Womb. 6 tappra koffare denna tidvis våta dag. Falsterbo: Ängshök 1 ad hane str, bra sträck med Trädpiplärka, Gulärla. Vi såg 17 arter vadare bla Smalnäbbad simsnäppa 1, även bra med änder. Krankesjön: Snatterand 9, Fiskgjuse 1. Wombs Ängar: Snatterand 13, Kricka 100, Brushane 12, Svartsnäppa 6. Totalt sågs 87 arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 20, 2006 at 22:29:22 (CEST)

20 aug. Ännu en ringmärkningsmorgon i Hasslarp som fick avbrytas redan kl. 8 då regnet kom. Dagens resultat stannade på 52 nymärkningar av 12 arter där endast 1 ex vardera av gräshoppsångare och buskskvätta bör nämnas. Alltså inget direkt anmärkningsvärt i fångsten denna gång. Däremot upptäcktes en rastande 1k CITRONÄRLA uppe i Bergsdammen vid 07-tiden. Detta fantastiskt nog exakt på årsdagen av förra säsongens fynd! Fågeln födosökte helt öppet ute på vattenväxterna och i dyn på bekvämt digiscoping-avstånd. Med tanke på att fångsterna av vattensångaren -96 och fjolårets citronärla båda gjorts just detta datum blir det förhoppningsvis märkning vid dammarna fler 20:e augustidagar i framtiden. Övrigt av intresse i och kring dammarna var en småfläckig sumphöna samt en grå flugsnappare.
Henrik Johansson
- Sunday, August 20, 2006 at 15:10:23 (CEST)

19/8-06 Rönnen (18-20): Tordmule 1,Kustsnäppa 8(2 ad),Småsnäppa 1 1k, Kärrsnäppa 6 ad+10 1k,Brushane 4,Kustpipare 1 ad.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, August 19, 2006 at 21:47:00 (CEST)

19/8-06 Rönnen. 1 ex av Svenssons "Fågelguiden" inbunden,utan ägarnamn hittades.Lade den i KOF stugan till den som saknar sin bok.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, August 19, 2006 at 21:40:40 (CEST)

17/8-06 Rönnen(16-18):Tordmule 2,Pilgrimsfalk 1 1k stationär.Gjorde tafatta försök att fånga vadare.Fick till slut en ung stare.(Kunde ej se om den var märkt).Sandlöpare 1 ad,Kärrsnäppa 10 varav 1 ad.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, August 19, 2006 at 21:37:11 (CEST)

19 aug. Ringmärkning i Hasslarp fram till kl 09 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. Totalt 50 nymärkningar av 15 arter bl.a. trädpiplärka, törnskata och svartvit flugsnappare. I dammarna en del vadare såsom svartsnäppa 5, brushane 10 m.m. Senare på förmiddagens spaning vid Sandön där följande noterades: småfläckig sumphöna 1, vattenrall 2, kustsnäppa 25, småsnäppa 2, mindre strandpipare 1 samt skäggmes.
Henrik Johansson
- Saturday, August 19, 2006 at 16:27:31 (CEST)

19/8 o en ganska go morgon i Farhult innan regnet kom vid 9-snåret. Den unga småfläckiga sumphönan visade upp sig fint. Artmässigt bra med vadare som sandlöpare 2, roskarl 4, småsnäppa 1, mosnäppa 2,myrsnäppa 1 rast 4 drog iväg, m.strandpipare 2, kustsnäppa, kärrsnäppa och svartsnäppa
Leif Dehlinh
- Saturday, August 19, 2006 at 12:10:01 (CEST)

19 aug. Under morgonen sågs drygt 200 trutar runt Råå hamn. Bland dessa en 2K kaspisk trut söder om hamnen.
Thomas Svanberg
- Saturday, August 19, 2006 at 11:35:44 (CEST)

På morgonen hade vi besök av ca 600 ex av hussvala, som höll till på och runt vårt hus. Dessutom sågs en ung törnskata, lövsångare, törnsångare och den svarta kråkan bl.a.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, August 18, 2006 at 23:28:49 (CEST)

Fre 18 aug. Vegeholmsskogen, kvällsrunda. Livat med 2-3 Lärkfalkar som "ki-ki-ki"-ande flög omkring. - Årets ungkull?. Dessutom 1 Gröngöling.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 18, 2006 at 21:35:17 (CEST)

18/8 Kullaberg, kl 05.30-13.00. Rikligt nedfall av speciellt tropikflyttare även denna natt. Lövsångare och törnsångare fanns så gott som överallt och bland dessa svarthättor, trädgårdssångare, ärtsångare, rödstjärtar, svarvit flug, buskskvättor mm. Dagens höjdare var en ung höksångare som höll till i ett snårigt område på sydsidan. I samma snår även en göktyta samt en rosenfink.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, August 18, 2006 at 21:17:01 (CEST)

17/8. Cyklade en runda i området Rögle-Stureholm-Hasslarp, och kunde konstatera ett rikligt nedfall av tropikflyttare, stenskvättor, buskskvättor, trädpiplärkor och gulärlor. Även en del sånglärkor och gulsparvar verkar ha rört på sig.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, August 17, 2006 at 11:55:11 (CEST)

15/8 kl. 06:30 Farhult: 1 juv. myrsnäppa tillsammans med 20-tal kärrsnäppor. En andrahandsuppgift gör dessutom gällande att det idag setts 7 ex. på lokalen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, August 17, 2006 at 11:38:56 (CEST)

Bra fart på småfåglarna på och runt tomten.
Nu på morgonen bl.a. löv-, törn- och ärtsångare. Rödstjärt och svart rödstjärt. Den svarta kråkan tillsammans med sin grå partner. Dessutom gott om blåmes och talgoxe, grönfink och hämpling.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, August 17, 2006 at 09:59:21 (CEST)

Sandön kl. 16.30 på spaning efter den smalnäbbade simsnäppa som setts under morgonen. Ingen simsnäppa med dock ca 90 rastande kustsnäppor, nästan alla ungfåglar, samt roskarl 2 och kustpipare 4.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 16, 2006 at 19:04:21 (CEST)

16 aug. Hasslarp 05.30-10.30. Ringmärkning mellan skurarna med endast 9 nät mot normala 14. Totalt 52 nymärkningar av 13 arter bl.a säsongens 2:a och verksamhetens 14:e gråsparv. Annars inga direkta sensationer. I Bergsdammen upptäckte Micke O ytterligare en småfläckig sumphöna och över märkplatsen drog en pilgrimsfalk snabbt över.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 16, 2006 at 19:02:10 (CEST)

Pålsjö kyrkogård/Senderrödsvägen: Två rastande storspovar (ungf).
Hasslarp-Kattarp: Turkduva 1 ex.
Östraby: Brunhök 1 ex honf och glada 1 ex.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, August 16, 2006 at 15:01:11 (CEST)

15 aug. Hasslarps dammar: En stund vid dammarna på morgonen gav bl.a en småfläckig sumphöna (kvar i mellersta Fleningedammen), 17 smådoppingar (i den östligaste Hyllingedammen, 11 ad + 6 1K) och en spovsnäppa.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, August 15, 2006 at 18:39:41 (CEST)

Hbg.15/8. På den sedvanliga morgonrundan med hunden sågs en ung Gröngöling bland grönområden och villor på Adolfsberg/Sofieberg.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Tuesday, August 15, 2006 at 17:40:38 (CEST)

060815 I dag var det invasion av starar på min gräsmatta i Bjuv
Bertil Magnusson
Bjuv, - Tuesday, August 15, 2006 at 17:27:51 (CEST)

14/8 Sandön. 17:15 Äntligen lågt vatten och därför mycket fågel vid Sandön. Otroligt vackert eftermiddags ljus! Bland mycket grågäss, kentska tärnor och storspovar fanns bland annat en Kärrsnäppeflock (15 ad 3 1k), två Kustpipare (ad) och två fina flockar Kustsnäppor (1 ad, 17 1k och 16 åldrar obest.) Längs med vassen i Vegeåmynningen spatserade bland flertalet Enkelbeckasiner och Grönbenor en Vattenrall (1k). Skäggmesar (1-2 ex) hoppade runt i vassen. medobs: Håkan Karlsson
Sara Henningsson
Helsingborg, - Monday, August 14, 2006 at 22:56:55 (CEST)

14 Augusti.Hasslarps Dammar. Gråhakedopping 1,Smådopping 5,Gräsand 9,Kricka 5,Årta 3,Skedand 7,Vigg 6,Knipa 3,Knölsvan 6,Sparvhök 1,Brun Kärrhök 3,Lärkfalk 1 str S,Rörhöna 4,Sothöna 60,Enkelbeckasin 9,Grönbena 26,Drillsnäppa 6,Brushane 21,Ladusvala 10,Hussvala 24,Gulärla 9,Stare 400 ,Sävsparv 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, August 14, 2006 at 21:53:05 (CEST)

14 aug. obsarvationer under morg. o fm. Görslövsåns mynning: bl.a. sandlöpare 1, småsnäppa 2, spovsnäppa 1,svartsnäppa 12, kustsnäppa 13. Rönnen: mindre strand 5,småsnäppa 1, Kentsk tärna 56. Sandön-Klören: svarttärna 1 juv. kentsk 45, småtärna 10, kustsnäppa 19 samt 5 vattenrallar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 14, 2006 at 20:59:44 (CEST)

Måndag 14/8 En Brun Glada upptäcktes vid 17 tiden cirkla runt på låg höjd över åkrarna mellan Utvälinge och väg 112, den drog vidare mot sydost efter en kort stund. Medobsare Mikael O.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, August 14, 2006 at 20:54:43 (CEST)

12/8. Sent på eftermiddagen visade sig en småfläckig sumphöna på Klörensidan av Vegeås mynning. Här fanns också 12 rörhönor och 6 vattenrallar. Medobsare Per Muhr.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 14, 2006 at 06:42:41 (CEST)

13 aug. Förutom redan nämnda observationer från Sandön-området kan tilläggas en fin flock med 34 rastande skedänder vid Själrönnen. På samma plats satt en ung svarttärna. Vid Farhultsviken visade sig en småfläckig sumphöna tillfälligt vid 11-tiden. Detta längst in i den lilla dyviken strax nedanför obsplatsen. På lokalen bl.a. även 15 unga svartsnäppor, 29 skedänder, 2 stjärtänder samt en snatterand.
Henrik Johansson
- Sunday, August 13, 2006 at 21:12:23 (CEST)

13 aug. Lite obsar från Öresundskusten. Svanebäcksrevet bl a, svartsnäppa 5, mindre strandpipare 1, småsnäppa 1 och grönbena 5. Hittarps rev bl a, gråhakedopping 1, gluttsnäppa 6 samt dvärgmås 1 1k. Utanför revet sågs 2 tumlare i Sundet.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 13, 2006 at 20:50:48 (CEST)

13 augusti: riktigt många vadararter på Sandön mellan regnskurarna: 2 sandlöpare, 3 spov-, 1 mo-, 2 små-, 6 kust- och ca 30 kärrsnäppor, 5 svartsnäppor, 10 grönbenor, 5 brushanar, 1 myrspov och 1 kustpipare. Dessutom 5 stjärtänder, ca 80 kentska tärnor, 2 vattenrallar (en gammal o en ung), flera rörhöneungar samt skäggmesar som hördes från vassen på ön.
Thomas Wallin
- Sunday, August 13, 2006 at 17:25:29 (CEST)

13 Augusti.Fågelcirkeln.Studiefrämjandet. Svedberga Grågås 250,Vitkindad gås 25,Kanadagås 10,Buskskvätta 3.Sandön.Knölsvan 50,Skedand 7,Ejder 100,Häger 1,Strandskata 2,Större Strandpipare 9,Kustpipare 1,Tofsvipa 4,Kustsnäppa 5,Spovsnäppa 2,Kärrsnäppa 19,Storspov 22,Svartsnäppa 1,Gluttsnäppa 1,Grönbena 4,Kensk tärna 25,Fisktärna 15,Skäggmes 1.Rönnen.Grågås 800,Vitkindad gås 1,Gravand 5,Större Strandpipare 12,Tofsvipa 6,Kärrsnäppa 22,Myrspov 1,Rödbena 2, Gluttsnäppa 1,Drillsnäppa 5,Skärfläcka 3,Kensk tärna 51,Fisktärna 9,Småtärna 1,Stare 60.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 13, 2006 at 15:32:57 (CEST)

13 augusti. Ringmärkningsmorgon i Hasslarp som avbröts abrupt klockan nio när regnet kom. 55 märkta fåglar av 10 arter blev dagens slutresultat. I fångsten bland annat 24 rörsångare, 11 kärrsångare och en ladusvala. I mellersta Fleningedammen fanns den småfläckiga sumphönan kvar.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, August 13, 2006 at 11:28:16 (CEST)

Lö 12 aug. Allerumskogen,Elisabetdammen: Häger 2, Brun Kärrhök 1, Gluttsnäppa 2, Grönbena 3, Skogssnäppa 5-6, St strandpipare 2, Steglits 5-10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 12, 2006 at 21:20:44 (CEST)

12/8 Hasslarp, Den småfläckiga sumphönan var kvar i mellandammen. Sandön, 3st vattenrall
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, August 12, 2006 at 16:31:16 (CEST)

12/8. Morgon vid Sandön. Ute på ön var kullen med skäggmesar kvar, 2 juv hannar och 4 juv honor. Längs ån kom en kungsfiskare farande. Det var den första sedan januari för min del.
På Rönnen satt en ung brun kärrhök och åt på en död gås. Det kan jag inte minnas att jag har sett förut. Övrigt på lokalen var en småsnäppa och två juv mosnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, August 12, 2006 at 12:48:15 (CEST)

12 augusti, Glimminge strand, 50 kentska tärnor vid udden. Några är ringmärkta - vet att det tidigare har diskuterats varifrån de kommer, men minns inte om man kommit fram till något svar.
Mats Ljunggren
- Saturday, August 12, 2006 at 12:32:04 (CEST)

11 Augusti.Örby Ängar. Vattenrall 3,Gluttsnäppa 2, Ladusvala 22,Hussvala 11,Trädpiplärka 6 str, Gulärla 12 str,Gärdsmyg 2sj,Kärrsångare 1,Rörsångare 3,Törnsångare 8,Trädgårdssångare 3, Svarthätta 6,Gransångare 4,Lövsångare 20,Blåmes 15,Talgoxe 7,Steglits 4,Hämpling 7,Gråsiska 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, August 11, 2006 at 16:43:42 (CEST)

11 aug. En relativt lugn ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 14 arter. Därutöver ytterligare tre äldre egna kontroller. I fångsten bl.a. taltrast, svarthätta, härmsångare och rödstjärt. I mellersta Fleningedammen fortfarande en småfläckig sumphöna som stundtals kilade omkring helt öppet längst kanten av kaveldunen.
Henrik Johansson
- Friday, August 11, 2006 at 13:08:43 (CEST)

Torsdagen den 10/8. Hasslarp: Småfläckig sumphöna 1ex ad höll till i mellandammen.

Sandön: Kustpipare 2ex, vattenrall 2ex, svartsnäppa 2ex, kustsnäppa 2ex. Rönnen: mosnäppa 2ex.

Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, August 10, 2006 at 20:55:48 (CEST)

10 aug. Stod en stund på eftermiddagen vid Tursköpsskogen. Gott om rovfågel i luften och ett tiotal ormvråkar liksom 7 glador, 6 brunhökar och några tornfalkar sågs. I Hasslarp bl a, småfläckig sumphöna 1 (mellersta Fleninge dammen), vattenrall 2, enkelbeckasin 47, grönbena 30, gluttsnäppa 3, större strandpipare 2, mindre strandpipare 1, svartsnäppa 1, glada 6, brunhök 2 och lärkfalk 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 10, 2006 at 20:41:20 (CEST)

10/8 Sandön. Hela 8 ex, varav 6 unga, vattenrall visade upp sig fint under e.m..De 6 kustsnäpporna kvar på Klörensidan.
Leif Dehlin
- Thursday, August 10, 2006 at 16:14:14 (CEST)

9 aug - i Hasslarp bra med vadare främst i "Bergsdammen": Grönbena 35 ex, enkelbeckasin 15 ex, gluttsnäppa 1 ex, Drillsnäppa 2 ex, svartsnäppa 1 ex, större strandpipare 2 ex, brushane 10 ex.
Årta 5 ex, kricka 10 ex, skedand 6 ex, rörhöna 2 (ad+pull), gråhakedopping 5 ex, smådopping 1 ex.

Östraby: brunhök 1 hona och 2 ungf.
Sandön: Storspov 40 ex, gluttsnäppa 3 ex, kustpipare 2 ad, större strandpipare 25 ex, mindre strandpipare 2 ex, grönbena 1 ex. Mycket med tärnor främst då kentska tärnor ca 130 ex (bra med ungfåglar). En ung dvärgmås rastade och på Klörensidan bl.a vattenrall 2 ungf.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, August 10, 2006 at 13:34:16 (CEST)

10 aug. Två fina arter från tomten idag på förmiddagen. Först en ropande mindre hackspett från grannens björkar och bara en kvart senare fullt liv på omgivningens fiskmåsar. Förklaringen var en gammal pilgrimsfalk som på ganska hög höjd sannolikt spanade efter något ätbart. (Såg du falken från köksfönstret Rolf?)
Henrik Johansson
Ängelholm, - Thursday, August 10, 2006 at 12:37:28 (CEST)

9/8 Sandön e.m. efter regnet. Gott om tärnor men få vadare. 2 brushane och 6 kustsnäppa på Klörensidan där det också sprang en ung vattenrall i vasskanten. Bland tärnorna flög en ung dvärgmås.
Leif Dehlin
- Thursday, August 10, 2006 at 09:23:58 (CEST)

9 aug. Mycket kentska tärnor vid Rönnen på förmiddagen. Minst 120 sågs på västra sidan. Övrigt var bl a, brushane 3, grönbena 8, skogssnäppa 2, kärrsnäppa 20 och kustpipare 1. Gjorde på morgonen en koll vid Råå hamn men inga spännande trutar kunde ses bland de ca 100 gråtrutar som fanns på plats.
Thomas Svanberg
- Wednesday, August 09, 2006 at 19:46:30 (CEST)

Sandön och Farhult 9 augusti (eftermiddag): Trots regntunga skyar mycket få rastande vadare. Två adulta kustpipare vid Sandön. Två ljungpipare (ad), två kustsnäppor (ad) och en (ad) hona myrspov vid Farhult.
Håkan Karlsson & Sara Henningsson
Helsingborg, - Wednesday, August 09, 2006 at 17:50:55 (CEST)

9 aug. Nytt "all time high" vid ringmärkningen i Hasslarp. Idag 123 nymärkningar av 14 arter, bl.a. säsongens första buskskvätta. Talrikast kärrsångare med 39 märkta följt av rörsångare och sävsparv. Den senare arten är en av alla som verkar haft ett mycket bra år. Redan över 100 märkta! Även "sylviorna" går mot rekordsäsonger, idag 9 törnsångare och 5 (nytt dagsbästa)trädgårdssångare. I dammarna bl.a. en juv småfläckig sumphöna samt 1 ad spovsnäppa. Beroende på väderläget blir det märkning åtminstone en dag framåt veckoslutet. Medhjälpare idag när Mårten börjat jobba var Micke J, Micke O & Kristian L.
Henrik Johnsson
- Wednesday, August 09, 2006 at 13:24:22 (CEST)

2006-08-07. Kvällspromenad kl. 21.30 på gamla banvallen utanför Mölle i en snabbt analkande skymning. 6 st. Storspovar flög över på låg höjd (gick in för landning) vid Vattenmöllan riktning ner mot havet. Lätt "jollrande" i samlad formation, såg de ut som flygplan under uppvisningsflygning.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, August 08, 2006 at 15:10:37 (CEST)

Obsar vid Föreningen Söderåsen Naturs kvällsexkursion på Sandön den 6 augusti. Kvällen började med fiskgjuse och avslutades med två härliga lärkfalkar som jagade övernattande ladusvalor över vassarna vid Klörensidan. Däremellan 3 mosnäppor, 3 sandlöpare, 1 myrspov, minst 15 småtärnor, åtskilliga kentska tärnor och fisktärnor samt någon eller några vardera av kärrsnäppor, storspovar, gluttsnäppor, brushanar, drillsnäppor, grönbenor samt många större strand. Och sist men inte minst en fantastisk solnedgång!
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, August 07, 2006 at 22:18:20 (CEST)

Som vanligt händer det alltid något då man sitter i trädgården.
Ormvråk 1 ex, brun kärrhök 1 ex (honf), lärkfalk 1 ex str S, häger 1 ex. Dessutom drar det omkring en stor flock starar i bostadsområdet, ca 6-800 ex.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, August 07, 2006 at 14:51:05 (CEST)

5 augusti. Lite blandat från Söderåsen. I en mesflock vid Traneröds mosse sågs en nyligen flygg tofsmes. Fanns möjligtvis fler tofsmesar. En mycket udda obs i dessa trakter. På samma lokal en bivråk med en orm eller kopparödla i klorna samt ett antal mindre korsnäbbar. På kvällen tog jag en liten runda i nattskärremarkerna öster Maglaby kärr. Augustimåne och 3 spelade skärror var häftigt. Hade också närkontakt med ett kraftigt varnande par där särkilt honan var upprörd och närgången. Säkerligen ungar i närheten. Även ett försök att få höra lundsångaren vid Körslätt/Håhult men det lyckades inte. Även här mindre korsnäbb samt en duvhök.
Bengt Hertzman
- Monday, August 07, 2006 at 09:41:58 (CEST)

6/8. Något av det som sågs vid Sandön var 4 mosnäppor, 3 brushanar, 1 snatterand, 2 svartsnäppor, 1 rödspov och 3 unga bruna kärrhökar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 07, 2006 at 06:48:55 (CEST)

6 aug. Säsongens 9:e märktillfälle i Hasslarp blev den hittills bästa med 108 nymärkningar fördelat på 18 arter. Ett nytt prydligt dagsrekord således. Nya märkarter för i år var törnskata (2) samt svartvit flugsnappare. I fångsten även vardera två härmsångare och gräshoppsångare. En årta (hona) med 3 stora ungar i mittersta Fleningedammen samt ytterligare 4 ungfåglar i Bergsdammen tyder på två lyckade häckningar. Kul!
Henrik Johansson
- Sunday, August 06, 2006 at 22:39:40 (CEST)

6/8-06 Höghult. Vaktel 1 sp i vetefältet öster om hästhagarna 21.50. I trädgården 1 Mindre hackspett den senaste veckan.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, August 06, 2006 at 22:12:47 (CEST)

Sö 6 aug. Larödbaden. Lärkfalk 1 ex på masten strax norr om badet. Dessutom mera "falkskrik" inne från skogen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 06, 2006 at 21:36:07 (CEST)

6 aug. Tämligen magert med vadare i Skälderviken i det högtrycksbetonade vädret. Rönnen hyste bl a, mosnäppa 1, grönbena 10 och brushane 4. Gott om kentska tärnor vid Sandön och ett drygt 80-tal kunde räknas in. Av vadare kan nämnas, kustpipare 2, svartsnäppa 2 och brushane 1. En andrahands uppgift gör gällande att en rödspov sågs vid Sandön/åmynningen på morgonen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 06, 2006 at 16:18:54 (CEST)

060806 Krematoriet, Pålsjö 1 st. gröngöling
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, August 06, 2006 at 11:57:15 (CEST)

Backagården, Hjärnarp 4 aug: Vid lunchtid sträckte höstens första bivråk mot söder. En ensam korsnäbb flög över, gissar på mindre.
Håkan Karlsson & Sara Henningsson
Helsingborg, - Saturday, August 05, 2006 at 08:46:25 (CEST)

2006-08-04, kl.14.00 3 glada Glador, svävade runt som stora fjärilar vid Bräcke Mölla, Krapperup. En av dem landade, tillsammans med 2 redan markbundna Korpar. Man kan väl säga att det då blev et "glatt korplag".
Lars Unger
Mölle, - Saturday, August 05, 2006 at 01:51:22 (CEST)

4 aug. Ringmärkning i Hasslarp fram till kl. 11. Fortsatt god fågeltillgång med 84 nymärkningar av 19 olika arter. Förutom "det vanliga", dvs kärr-, rör- och törnsångare samt sävsparv även udda arter såsom backsvala, gräshoppsångare, rödstjärt, härmsångare, pilfink och taltrast. I dammarna bl.a. 9 mosnäppor och 6 större strandpipare. Nästa märktillfälle blir på söndag.
Henrik Johansson
- Friday, August 04, 2006 at 18:09:37 (CEST)

3 aug. Några förmiddagstimmar på Rönnen gav bl a, storlom 1, vitkindad gås 51, tordmule 4, tobisgrissla 2, kärrsnäppa 80, spovsnäppa 1, sandlöpare 2, mosnäppa 2, småsnäppa 4, grönbena 30, skogsnäppa 4, myrspov 2, kricka 3 samt näktergal 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 03, 2006 at 15:44:49 (CEST)

2/8, eftermiddag. Sandön: Kärrsnäppa 58 ad + 1 juv,+ 8 ad inflygande; Sandlöpare 3 ad; Spovsnäppa 3 ad. Stora Hult: Kärrsnäppa 67 ad + 1 juv; Kustsnäppa, 2 ad; Myrspov, 1 ad; Skogsnäppa, 2 ex; Grönbena, 1 ex; Enkelbeckasin, 1 ex. Medobs: Håkan Karlsson
Sara Henningsson
Helsingborg, - Thursday, August 03, 2006 at 00:11:59 (CEST)

2 aug. Sandön på kvällen. Hela 8 skräntärnor rastade och fiskade kring Sandön. 6 gamla och 2 ungfåglar. Dessutom 3 vattenrallar, 1 ung svarttärna, 5 sandlöpare och 4 unga skäggmesar.
Peter Svensson
Helsingborg, - Wednesday, August 02, 2006 at 21:54:12 (CEST)

1 Augusti.Brogårda våtmark.Häger 4,Smådopping 8, Sothöna 61,Häger 4.Sandön.Grågås 70,Storskrak 7, Strandskata 5,Större strandpipare 2,Drillsnäppa 1, Kärrsnäppa 27,Gluttsnäppa 1,Storspov 33, Myrspov 1.Rönnen.Vitkindad gås 40,Grågås 100,Gravand 38 , Strandskata 6,Skärfläcka 8,Större strandpipare 9,Tofsvipa 22,Ljungpipare 2,Grönbena 1,Gluttsnäppa 1,Rödbena 1,Kärrsnäppa 102,Storspov 1,Myrspov 1.Farhult.Grågås 950,Gravand 14,Strandskata 5,Skärfläcka 5,Gluttsnäppa 4,Rödbena 4,Storspov 3,Kärrsnäppa 118.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, August 01, 2006 at 12:19:11 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!

Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-09-03 av Thomas Wallin