Observationer december 2006

Tillbaka till den aktuella obsbokenNyårsafton. Några timmar vid Svanshall mitt på dagen gav en del roliga obsar. Smålom 56, storlabb 1, bredstjärtad labb 1 1K, tretåig mås 4, dvärgmås 7, stormfågel 3 samt havssula ca 15. Rastade gjorde gråhakedopping 1 och svarthakedopping 1. Utmed väg 112 mellan Rögle och Farhult en stor ansamling gäss och sångsvan. Innhöll förutom kanadagäss och grågäss även, spetsbergsgås 2, sädgås 4, bläsgås 120 samt vitkindad gås 27.

Thomas Svanberg
- Sunday, December 31, 2006 at 15:27:29 (CET)

Hade besök av en tornfalk vid fågelbordet nu på morgonen. En pilfink fick sätta livet till....
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Sunday, December 31, 2006 at 11:34:03 (CET)

30 dec. 2 kungsörnar (juv resp subad), 1 havsörn (subad), 1 glada, 1 fjällvråk och 2 korpar hade dragits till ett okänt byte ute på en åker vid Svedberga ängar. Vid Hjälmshult ytterligare 2 glador. Vid Stureholm 1 blåhök (hane), 1 tornfalk, 2 fjällvråkar och 20-25 rapphöns (en samlad flock). På Rönnen satt i regnet 1 havsörn.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, December 30, 2006 at 17:52:39 (CET)

30/12. 5 havsörnar, 1 ad och 4 ungfåglar, fanns i området Själrönnen-Sandön-Rönnen. 5 havssulor sågs dra runt i Skälderviken. 2 ad och 3 juv mindre sångsvanar flög åt väster, och 2 skogsduvor drog åt öster.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 30, 2006 at 12:59:22 (CET)

30 dec. 8 turkduvor på tomten.stationära i området övre Haradal - Errarpsv.
Håkan Dimmer
Ängelholm303, - Saturday, December 30, 2006 at 11:20:51 (CET)

29 dec. Utanför Stenkrossen låg under dagen inte mindre än 56 svarthakedoppingar. Annat på vattnet var, gråhakedopping 1, tobisgrissla 1, alfågel 6, svärta 3 och smålom 2. En rödbena rastade och jämte dungen sågs en taltrast. På Rönnen bl a, salskrake 1 hona, havsörn 1, duvhök 1 och storspov 35. I Hasslarp låg en hanne snatterand i bergsammen och en ung pilgrimsfalk skapade oro söder om dammarna vilket fick till följd att 10 snösparvar lyfte från ett fält.
Thomas Svanberg
- Friday, December 29, 2006 at 22:35:33 (CET)

29 December.Sandön.Sångsvan 32,Salskrake 2honor, Smålom 1,Skäggdopping 12,Storspov 21. Strax söder om Torekovs hamn på skären Toppskarv 1 subadult,Bläsand 4.Smålom 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, December 29, 2006 at 20:08:35 (CET)

29/12 12.00 Pålsjö Östra. Sparvhöken intog sin nyårslunch (nästan), i form av en gråsparv, på min gräsmatta.
Lars Linderström
Helsingborg, - Friday, December 29, 2006 at 12:49:20 (CET)

28/12 och någon timme i markerna vid Ripagården. Ca 20 tretåig mås, 8 stormfågel, få havssulor och 1 ung dvärgmås rör sig mellan Väderön och Hovs hallar. 1 ad/subad toppskarv ses nära men svårt i vågdalarna. 1 alkekung drar mot norr. 12 bergänder mot söder. Ca 20 gråsiska passerar.
Leif Dehlin
- Thursday, December 28, 2006 at 22:59:34 (CET)

Torsd fm.28/12 Regn och tråkigr väder.Dock två unga Havsörnar på Sandön som kämpade om en död and
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 28, 2006 at 19:54:20 (CET)

28/12 Trädgården i Rydebäck: En stor flock sidensvansar, ca 400 st kalasade på ligusterhäckens svarta bär, några åt även på äpplen som låg på gräset.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, December 28, 2006 at 15:35:38 (CET)

27/12. En gammal och en ung havsörn flög tillsammans längs Rösan och bort till Rönnen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, December 28, 2006 at 13:34:09 (CET)

27 dec. På skären strax söder om Torekovs hamn sågs under förmiddagen minst 5 toppskarvar (2 juv o 3 subadulta). Sträckande fåglar var bl a, smålom 28, havssula 12, stormfågel 1, tretåig mås 20, sidensvans 1 och snösparv 5. Senare under dagen ett besök vid Hittarps rev. Här sågs något överraskande en storlabb som sträckte norrut genom Sundet. Även någon tretåig mås och stormfågel liksom 5 havssulor sågs.
Thomas Svanberg
- Wednesday, December 27, 2006 at 22:21:40 (CET)

2006-12-27. Söderåsen ca 2 km från Åvarp. En enormt stor flock av Bergfink, minst hundra tusen.
Hans Thulin
Helsingborg, - Wednesday, December 27, 2006 at 20:52:42 (CET)

26 dec. Råå hamn under några timmar. En 2k kaspisk trut rastade på revlarna söder om hamnen under några minuter innan den drog ut i Öresund igen. Annat som sågs var, stjärtand 1 hane, sidensvans 280 och rödvingetrast 5.
Thomas Svanberg
- Tuesday, December 26, 2006 at 20:23:28 (CET)

26/12 Vallåkradalen öster. Ganska tomt och tyst i gråvädret i em. 3 storskrakar lyste upp på vattnet i våtmarksdammen, 1 blå kärrhök över åkrarna, 2 ormvråk, 1 gärdsmyg, 9 sidensvansar, domherrar och en st hackspett hördes på håll, lite mesar och finkar.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Tuesday, December 26, 2006 at 18:49:22 (CET)

26 dec. Vid en vandring längs Vegeån vid Fälleberga fick vi uppleva vinterns första strömstarar (2 ex), 1 forsärla, 1 tornfalk, 1 glada, ormvråk, sparvhök och domherre.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Tuesday, December 26, 2006 at 17:29:21 (CET)

26/12 ca 14:00 Nybygget, Hallandsåsen. Inte mindre än 47 Korpar såg vi hålla ting i och över en bokdunge nu i eftermiddag. Vid Örlid, Brödalt 7 ex Domherrar och en mycket ljus Ormvråk (som brukar hålla till där). Vid ljungheden på Älemossen 4 ex Gråsiskor. Annars mycket tyst och ganska grått!
Sonja, Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Tuesday, December 26, 2006 at 15:16:04 (CET)

25 dec. Besök vid Sandön och Rönnen några timmar mitt på dagen. Ung havsörn vid Rönnen, pilgrimsfalk på Sandön och mängder av gäss, änder och doppingar, minst 21 svarthake, mellan Heljaröd och Farhult. Gröngöling ropade ca 500 m väst hamnen i Heljaröd.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, December 25, 2006 at 23:17:53 (CET)

25 dec. "När juldagsmorgon glimmar" övergick tyvärr i dimma på slutet av min vinterfågelräkning i och kring Allerums skog, Nellåkra och Döshult. Hittade hela 41 arter, dock inga märkvärdigheter.Det mest oväntade var en forsärla. Nämnas i övrigt kan 1 varfågel, 1 spillkråka, 5 st hackspettar, glada, sparvhök,sädgås,sångsvan,steglits,gråsiska, trädkrypare.Stort antal av de vanliga mesarna och grönsiska. Precis som räkningen i november saknades koltrast nästan helt.
Bengt Hertzman
- Monday, December 25, 2006 at 20:09:04 (CET)

25 dec. Runt Västraby dammar sågs kungsörn 1, varfågel 1 samt en flock om 16 stjärtmesar varav 2 uppvisade karaktärer för den kontinentala formen.
Thomas Svanberg
- Monday, December 25, 2006 at 19:39:33 (CET)

25.12. Torekov: På skäret vid hamnen bara storskarvar. 2 toppskarvar kom flygande norrifrån och landade söder om Solsidan, där det redan låg en. Sen låg dom och dök ganska nära stranden. Hela förmiddagen kom småflockar med gråsiskor in över havet från sydväst. Vid Ripagården fem svarthakedoppingar och två dvärgmåsar. Vid Kattvik en tobisgrissla och en svarthakedopping.
Martin Gierow
Lund/segelstorpsstrand, - Monday, December 25, 2006 at 19:22:28 (CET)

25/12 1km nedströms UGGLARPS BROAR i Rönneådalen födosöker en större mängd grågäss och kanadagäss. Bland dem fanns idag en sädgås som uppvisade karaktärer för den sibiriska rasen rossicus.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, December 25, 2006 at 17:45:42 (CET)

25/12. Vid Sandön lyfte ca 90 sångsvanar och drog inåt land. Däribland var 2 ad och 3 juv mindre sångsvanar. 10 enkelbeckasiner och 2 unga havsörnar rastade på ön, och till havs kom 6 havssulor flygande på rad.
På Rönnen fanns 13 snösparvar, 1 ad pilgrimsfalk och 1 kustpipare.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Monday, December 25, 2006 at 12:34:24 (CET)

25/12 Råå hamn: Sångsvan 27ex, gråsiska 6ex, skäggdopping 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, December 25, 2006 at 11:31:16 (CET)

24/12. Under förmiddagsbesöket på Rönnen såg vi 8 snösparvar och 6 havssulor. 2 havsörnar rastade och en satt på Själrönnen, alla ungfåglar. En stormfågel kom flygande, och landade nära land. Samtidigt drog en storlabb förbi västerut.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, December 24, 2006 at 15:37:29 (CET)

23 december. Grått, dimma o duggregn vid Maglaby kärr/Wrams Gunnarstorp. En hel del småfågel i rörelse såsom 32 mindre korsnäbbar, ca 40 sidensvansar, 2 rödvingetrastar, 3 stenknäckar, 5 stjärtmesar, ca 10 domherrar. Även några ormvråkar, korpar och st hackspettar och gott om bergfink och grönsiska.
Bengt Hertzman
- Saturday, December 23, 2006 at 18:18:09 (CET)

23 dec. Svarthätta, hona vid fågelbordet i trädgården.
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, December 23, 2006 at 15:59:16 (CET)

Ängelsbäcks- och Segelstorpsstrand 23.12. Ganska fågeltomt. 10 tofsvipor kvar innanför Grytskären. Inne på fälten rastde 75 gråsiskor, men tyvärr inga misstänkta snösiskor. I Ängelsbäcksstrand en gröngöling.
Martin Gierow
Lund/segelstorpsstrand, - Saturday, December 23, 2006 at 15:07:53 (CET)

23/12 Först 09.00 blev det skådarljust vid Rålehamn. Någon tretåig kunde ses över ett allt lugnare hav tillsammans med havssula, smålom och enst. alkor. 2 stormfåglar passerade ganska fint. Storlabben kvar. 1 ad och 1 ung toppskarv rastade på Tjällran precis som 4 skärsnäppor. Borta vid Solsidan 3 toppskarvar och ca 50 ljungpipare. Piplärkorna saknade vi.
Kjell-Åke Hall, Leif Dehlin
- Saturday, December 23, 2006 at 14:51:57 (CET)

22/12-06 Ängelholm,Sjukhuset: Spillkråka 1 i de gamla träden intill Karl XV bro.C:a 150 Sidensvansar överflygande.I det vårliga vädret spelande Ringduva,sjungande Rödhakar och Gärdsmygar.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, December 23, 2006 at 14:23:57 (CET)

22.12, vandring från Segelstorpsstrand till Dagshög. Vid Segelstorpsstrand en skogsduva. Vid Öllövsstrand 4 svarthakedoppingar. Vid Glimminge plantering en vattenpiplärka, en snösparv och en tofsvipa. Vid Dagshög två havssulor, en stormfågel, två tretiåga måsar och en storlabb.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, December 22, 2006 at 16:08:14 (CET)

21 dec. Några obsar från yttre Bjärehalvön. TJÄLLRAN: 6 skärsnäppor samt 1 ex vardera av kustpipare, havssula, dvärgmås (ad) och svarthakedopping. Den senare i full sommardräkt! TOREKOV: utanför hamnen tre toppskarvar och en dvärgmås (1k). Söder om reningsverket en tofsvipa samt 44 ljungpipare.
Henrik Johansson
- Thursday, December 21, 2006 at 22:36:04 (CET)

19 dec. En kungsfiskare håller till i dammarna intill Rögleskolan sedan drygt en vecka.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 19, 2006 at 19:42:04 (CET)

18 December.Råå.Helsingborg.Sidensvans 475.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, December 18, 2006 at 21:50:00 (CET)

18 dec. Rönnen,en underbar förmiddag nästan lugnt och solsken! En ad. havsörn satt på högsta punkten på ön, en ung pilgrimsfalkshona på en av reservatsskyltarna, på ön rastade även fem spetsbergsgäss innan de tog till vingarna när havsörnen anlände, ute över Skälderviken lyfte hela tiden smålommar för att str. västerut 150-200 ex. Vid Stenkrossen låg 45 - 50 svarthakedoppingar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, December 18, 2006 at 19:54:30 (CET)

18 dec kl 10 i Stora Hult Strand Fyra steglitsar under fågelbordet, vilka färgklickar några meter från fönstret.
Börje Löfblad
Stora Hult, - Monday, December 18, 2006 at 17:09:47 (CET)

18/12 Väla södra industriområde: Bläsgås 2ex str söderut tillsammans med 2ex grågås.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, December 18, 2006 at 09:48:55 (CET)

sö 17 dec. Täppehusen mellan Mjöhult och Viken. Bland ca 200 sångsvan, kanada- och grågäss även ca 30 bläsgäss och några enstaka sädgäss. Vid Lönhult en ung kungsörn och tre blåhökar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, December 18, 2006 at 08:05:10 (CET)

17 dec. Kattviks hamn under förmiddagen. Bl a ses, havssula 17, alfågel 7, svärta 12, gråhakedopping 6, skäggdopping 2, smålom 71, storlom 2, storlabb 1, tretåig mås 2, dvärgmås 2 samt en rastande alkekung i hamnen. På Torekovs rev sågs 4 rödbenor och 18 skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 17, 2006 at 21:04:05 (CET)

Sö 17 dec. Vid Förslöv två fjällvråkar på morgonen. Promenad förbi Gröthögarna, 19 havssulor samtidigt ute i Laholmsbukten. Rätt mycket smålom och en del alkor. Vid ca 1030 passerade en storlabb nära land och drog längs kusten mot väster.
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, December 17, 2006 at 20:30:05 (CET)

2006-12-17 Promenad på em. Mölle-Kullensfyr-Mölle i denna december-höst. Tyst och lungt på berget. En flock på ca.200 Bo/Bergfink (mestadels Bo) i boket vid Ransvik. En Korp flög "kraande" över och liten flock på 12 Sidensvansar satt samlade i en av Oxlarna i allén vid Kullagården. Blir fortfarande vemodig av att se de nerbrunna fyrbostäderna.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, December 17, 2006 at 20:18:28 (CET)

17 december. En tur till grustagen vid Kvidinge innan det dagliga regnet avbröt skådandet. Över branterna kretsade 29 glador!! Tillika en jagande fjällvråk, 2 ormvråkar och ca 10 gråsiskor.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 17, 2006 at 18:18:11 (CET)

16 december. Promenad i skymningen till Maglaby kärr. En ad blå kärrhöks hane gjorde några varv över vassarna och spillkråka, st hackspett, och gråsiska hördes. Ett 30-tal rastande björktrastar.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 17, 2006 at 18:14:54 (CET)

17 december: Var ute vid Solsidan Torekov vid 13-tiden och letade efter toppskarv. Hittade en ca 3-400 m ut i vattnet men inga på revlarna. Döm om min förvåning när det plötsligt i tubfältet kom sträckande en klykstjärtad stormsvala ca 100 m ut i vågorna på bästa stenfalksmanér och rundade udden in mot Skälderviken.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, December 17, 2006 at 17:10:53 (CET)

Söndag 17 december, Stenkrossen: Storlabb 1 ex. var inne och vände i viken under eftermiddagen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 17, 2006 at 16:59:56 (CET)

16 dec: Ca 25 ex gråsiska på tomten.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, December 17, 2006 at 00:13:44 (CET)

16 dec. Stora vattenmängder i Rönneådalen får området till att mer likna en sjö än en å med översvämmade mader. En del fågel i området såsom, kanadagås 500, bläsand 136, brunand 2, glada 1 samt tofsvipa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 16, 2006 at 18:46:17 (CET)

16/12. Bra rörelse på smålom o alkor i Laholmsbukten. 2 ad dvärgmås och enstaka tretåig mås.En ung storlabb jagade trut i o runt Kattviks hamn en bra stund. På kobbarna söder om Torekovs hamn en ung toppskarv. Även idag gott om havssula. En del alkor nu också i sommardräkt. 80 sidensvans vid Ängelsbäck och 4 blå kärrhök på fälten vid F10.
Leif Dehlin
- Saturday, December 16, 2006 at 14:44:03 (CET)

11 dec. C:a 70 sidensvansar Epadalen. Drygt 200 sidensvansar vid ån i stan. 16 dec. 65 gråsiskor i alar vid Råbocka i diset.
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, December 16, 2006 at 13:26:07 (CET)

15/12-06 Sjukhuset Ängelholm: Spelande Ringduva idag och till och från de senaste veckorna.Spillkråka 1 i träden kring bårhuset ofta men inte dagligen.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, December 15, 2006 at 13:50:41 (CET)

14/12-06 Höghult: Gröngöling 1 hane i gårdsdungen.Vid hästhagarna en Varfågel relativt stationärt sedan någon vecka.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, December 15, 2006 at 13:46:22 (CET)

2006-12-14 När jag i morse gav mig upp till Kullens fyr, för att inspektera den totala förödelsen av fd. fyrbostäderna, kom en Pilgrimsfalk svepande runt "Kullanäsan" från Skäldervikssidan mot Öresundssidan. Lättade upp stämningen något i denna tragik.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, December 14, 2006 at 12:38:27 (CET)

13 dec. Ripagården under fm. Med tanke på årstiden ganska mycket fågel i rörelse. Bla noterades mellan fikapauserna smålom 51, gråhakedopping 11, dvärgmås 3, stormfågel 5, Bredstj. labb 1, storlabb 1, havssula 36, prutgås 3 ljusbuk, alkekung 1 samt några hundratal av alkor och tretåig mås. Vid Kattvik en stationär storlabb som tidvis var uppe och mobbade trutar. Mycket smålom i området samt ett 30-tal havssulor som fiskade i bukten. I hamnen en alkekung ,två svarthakedoppingar och en överflygande dvärgmås.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, December 14, 2006 at 08:29:23 (CET)

13 dec. Span från Kattvik på morgonen gav bl.a. 1 storlabb, 180 smålom enstaka stormfågel och tretåig mås.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, December 13, 2006 at 14:11:22 (CET)

Tisd 12 dec.Torekov-Dagshög. Toppskarv 1 ad,Sillgrissla 30 tal, Tordmule många.Tret.mås 10 tal,Havsula sträckte hela tid söderut minst ett hundratal mestadels gamla fåglar.En ung Havsörn sågs jaga över Väderön. Torekovs rev.Svärta 8ex,Alkekung 2 ex str,Rödbena 5 ex och en flock Gråsisor på 15 ex.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, December 13, 2006 at 13:08:46 (CET)

10 December.Fågelcirkeln Studiefrämjandet .På fälten innan Mölle .Sångsvan 55,Mindre Sångsvan 2ad 2juv.Kullen Havssula 46 str S,Mindre Sångsvan 6 ad 2 juv str SV, Blå Kärrhök 1 honf,Tretåig mås 35,Gärdsmyg 2,Rödhake 2,GRANSÅNGARE 1,Korp 2 spelflygande,Grönsiska 15,Sidensvans 25,Mindre Korsnäbb 3,Gulsparv 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 10, 2006 at 20:45:25 (CET)

9 dec. Råå hamn under några förmiddagstimmar bl a sågs, stjärtand 1 hane, kaspisk trut minst 1, dvärgmås 1 ad samt några mindre flockar med gråsiska mot söder.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 10, 2006 at 19:32:20 (CET)

10 dec. Kullens fyr 8.00-10.00, Havssula 83 str i sydlig riktning, precis som vid Rålehamn fortgick sträcket när jag lämnade - man kan undra, förr var någon enstaka sula i dec. nästan en sensation! Tretåig mås 310 str. Storlabb 1 str. Dvärgmås 2 adulta str. därutöver lite smått och gott.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, December 10, 2006 at 18:57:37 (CET)

10 december. Många kilometers vandring blev det denna vackra dag i Klöva Hallar med omgivningar. Fågellivet dominerades av bergfinkar (en flock på ca 500 ex) och mesflockar. Godbitarna var 1 duvhök, 1 fjällvråk, 3 talltitor, 12 stjärtmesar, 4 mindre korsnäbbar och 2 gråsiskor. Till kategorin godbitar får man väl också räkna gul kantarell och trattkantarell.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 10, 2006 at 18:31:20 (CET)

10/12.Torekovs hamn 13.00-14.30. En Alkekung sträckte förbi söderut. 6 havssulor födosökte hela tiden en bit norr om väderön. En Toppskarv satt på en klippa en bit från hamnen tillsammans med 7 Storskarvar.
Sven Gustafssson
Röke, - Sunday, December 10, 2006 at 17:16:44 (CET)

10/12. Rålehamn 08.30-10.15. 1 kungsfiskare rastade längst ut på skäret - en något udda plats kan tyckas. 1 alkekung passerade. 111 smålom och 74 havssula str. ut från Laholmsbukten. Sträcket fortsatte när vi lämnade lokalen. 5K fåglarna dominerade klart bland havssulorna. Vi hittade inga toppskarvar vid Solsidan men väl en ringmärkt vattenpiplärka.
Lasse Nilsson, Leif Dehlin
- Sunday, December 10, 2006 at 15:37:57 (CET)

9 december: full fart vid matningsplatsen i Sibirien; 2 tofsmsar och lika många svartmesar, åtskilliga entitor. Minst 12 havssulor fiskade i Skädervikens vågor. I Ängelholm 10 sidensvansar på Villanområdet och 15 på Bäckadal.
Thomas Wallin
- Saturday, December 09, 2006 at 18:55:52 (CET)

9 december, Sandön: ca 10 svarthakedoppingar, 4 sjöorrar, minst 5 havssulor o en havsörn (satt på Rönnen...). Dessutom 15 steglitser, 10 sidensvansar och 4-5 gråsiskor. Örnrundan bjöd på två gamla o en ung havsörn, 1 pilgrimsfalk, 3 blå kärrhökar och 1 varfågel.
Klippans o Bjäre Naturskyddsföreningars fågelcirklar
- Saturday, December 09, 2006 at 18:52:35 (CET)

9/12 Fredriksdal: 1 gröngöling flög och kacklade över julmarknadsbesökarna.
Medobs: En massa Henningssons.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Saturday, December 09, 2006 at 18:47:00 (CET)

9/12. Besökte Rönnen på förmiddagen tillsammans med Paul Fors. Rastade gjorde ca 50 storspovar, 3 rödbenor, 2 gravänder, 1 hona salskrake, 20 svarthakedoppingar och 1 vitkindad gås. Överflygande fåglar var 25 sädgäss och 7 bläsgäss. Minst 12 havssulor flög omkring inne i Skälderviken, där de dök efter fisk.
I Farhult låg 6 gravänder, och i Ornakärr stod 6 tofsvipor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 09, 2006 at 16:51:48 (CET)

7/12 Ringstorp, Helsingborg: Vid 10-tiden kommer 4 små änder överflygande, tar lite tid innan det går upp för mig att det är salskrakar (3 honor och 1 hane). Blev rejält överraskad, inte för att det är så uppseendeväckande, men ändå lite konstig obs... De rejäla vindarna i dagarna, kanske har med saken att göra?!
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 07, 2006 at 18:09:46 (CET)

2006-12-06: Klockan 21:00 sågs en hornuggla vid Ugglarps broar. Den satt i ett träd och spanade efter byte.
Per Venhagen
Össjö, - Thursday, December 07, 2006 at 07:40:43 (CET)

30/11-06 Rebbelberga: Spillkråka 1 ex
Sara Henningsson
Ängelholm, - Tuesday, December 05, 2006 at 23:09:56 (CET)

5 dec. Fågelmatningen i strandskogen mellan Sibirien och Lasarettslinjen är igång sedan en dryg vecka. Tofsmesar, talltitor m.fl. trevliga skogsarter redan på plats vilka kan studeras på nära håll.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 05, 2006 at 15:47:06 (CET)

1 st spillkråka 2.12 Hagavägen 13
Lars Bergquist
Arild, - Tuesday, December 05, 2006 at 14:07:25 (CET)

4 december, Invid vägen på Långa Ryd mellan Mölle hässle och Mölle finns en flock med 30-talet sångsvanar i denna flock finns 5-6 mindre sångsvanar, en familj 2 adulta + 2 ungfåglar som är tillsammans samt 1-2 lite för sig själva. Ska ni kolla svanarna stanna på P-platserna även om ni kommer en bit längre bort, här är livlig trafik!
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, December 04, 2006 at 19:22:33 (CET)

Söderåsen. Åvarp-Vegeådalen-Halla Sö 3 dec. Refererande till post något längre ner, kan jag bara konstatera att få obsar undgår sådana ögon som Bengt H;s och Evas. Magert tillägg enligt följande: Häger 1, Sparvhök 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 03, 2006 at 20:21:52 (CET)

3/12. Några förmiddagstimmar på Rönnen gav en del trevliga obsar som 2 havsörnar (ad + ung), 128 krickor, 122 bläsänder, 2 gravänder, 5 rödbenor, 70 kärrsnäppor, 1 mycket sen kentsk tärna, 7 snösparvar och 7 svarthakedoppingar. Ute till havs dök och rastade ca 20 havssulor. På väg tillbaka till parkeringen vid Heljarödsgården träffade jag Bengt Andersson som just upptäckt 1 gransångare i ett träd.
I Farhult blev det 4 gravänder, 9 sädgäss och 4 glador (vid Bäckafarm).
En varfågel satt på en telefontråd i Stureholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 03, 2006 at 18:49:49 (CET)

Söndag 3 dec. En kort runda i örn markerna på fm. Ö om Västraby satt en ung pilgrimsfalk på åkern. Lite längre västerut mot Svedberga kom en ung havsörn förbi följd av en glada och honfärgad blå kärrhök. En ung kungsörn lyfte borta vid den tidigare åtelplatsen. På Rönnen satt en ung kungsörn och utanför låg tre alfåglar. En honfärgad blåhök till passerade. Sen snabbt hem till lussekatterna.
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, December 03, 2006 at 18:39:40 (CET)

3 december. Några timmar längs Hallabäcken och Vegeån vid Åvarp i skiftande väder från solglimtar till tunga dimmoln. Ganska tomt på fågel men vi kunde glädjas åt bl a 1 honfärgad blå kärrhök,5 glador, 1 mindre hackspett och minst 5 större dito, 40 tofsvipor, 1 steglits, 3 stenknäckar, 2 gråsiskor och minst 200 grönsiskor. På andra sidan ån skymtade herr Alm som möjligtvis har något att tilägga till denna rapport. Medobs: Eva Kristiansson, Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Sunday, December 03, 2006 at 17:44:45 (CET)

Söndag 3/12 TOREKOV: På skäret SW Solsidan sågs 1 juv och 2 ad Toppskarv i fint medljus. Tyvärr skrämdes de upp av en närgången fotograf som inte hade klart för sig att skarvarna är ganska skygga. Men det var snyggt så länge det varade!
På platsen också 1 Enkelbeckasin och ett 30-tal Tofsvipor. DJURHOLMA: Några flockar av Mindre korsnäbb, 1-2 Tofsmesar och en flock Gråsiskor.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, December 03, 2006 at 17:14:06 (CET)

Söndag 061203. En biltur i NV Skåne gav en Blå kärrhök (honfärgad) vid Rosendal, en Fjällvråk vid Hasslarp, en flock Sångsvanar vid Turköp samt en magnifik gammal Havsörn vid Svedberga. Annars ganska dött.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, December 03, 2006 at 16:35:53 (CET)

Spillkråka, hona. 2006-12-03 kl 11 vid Mölle mosse.
Hans Thulin
Helsingborg, - Sunday, December 03, 2006 at 16:12:52 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-01-01 av Thomas Wallin