Observationer februari 2006


Tillbaka till den aktuella obsboken


27/02-06 Minst 10 tofsvipor ute på Hittarps rev strax innan skymmningen. Medobs: Håkan Karlsson

Sara Henningsson
Helsingborg, - Wednesday, March 01, 2006 at 13:06:14 (CET)

Tisdag 28 Febr Kullaberg: 7 tappra ugglelyssnare trotsade snöyran denna kväll. Belöningen blev 2 Kattugglor som hördes en kort stund på vägen ned till Ransvik.
Kaj Möller
Lerberget, - Wednesday, March 01, 2006 at 08:41:57 (CET)

2006-02-28, En Tofsvipa flög runt över Sångsvanar och Kanada/grågäss på åker vid Kockenhus. Kallt och blåsigt och samtidigt med obsen började snön yra. Fy fasiken o va Tofsvipa vid Kockenhus.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, February 28, 2006 at 13:40:32 (CET)

27/2 Sandön Havsörn 1ex (juv) Rördrom 1ex Medobs Gunnar Strömberg
Peter Andersson
Billesholm, - Tuesday, February 28, 2006 at 12:25:44 (CET)

27/2 Jonstorps rev. Jordugglan jagade under större delen av em. 10 tofsvipor var på plats liksom en del gravänder och lite småflockar med kärrsnäppor. Lite vårkänsla är det trots allt!
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, February 28, 2006 at 10:27:39 (CET)

27.2 Den helvita ormvråken vid Ängelsbäck är nu fångad på bild. Se galleriet.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, February 27, 2006 at 20:05:45 (CET)

26 febr: Sånglärkorna på plats utanför tomten. 3 st ivrigt sjungande. Kan det vara reviren som stakas ut? 5-6 ormvråkar sträckte också på NO. Dessutom kom en ensam trädlärka strax över hustaket.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, February 27, 2006 at 18:43:58 (CET)

26.2 En stjärtand, hanne, låg vid revet vid Svanebäck, norr om Viken, på förmiddagen.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Monday, February 27, 2006 at 18:42:50 (CET)

Träffade på en berguv i Glimminge Plantering den 24 februari. Återfanns ej under weekenden. Är väl en som turnerar i trakten; knappt ett halvår sedan jag såg berguv här senast.
Mats Ljunggren
- Monday, February 27, 2006 at 08:44:33 (CET)

26/2. Vid Sandön mängder av gäss och sångsvanar. Mest intressant var 14 bläsgäss, 6 sädgäss och 1 vitkindad gås.
I Farhult satt 1 ad pilgrimsfalk på strandängen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 27, 2006 at 06:47:03 (CET)

25/2. Jaktfalken rastade en god stund på Rönnen på morgonen. Efter att den lyft och dragit iväg inåt land, dök en pilgrimsfalk upp på platsen. Inget bråk dem emellan idag alltså.
Från Farhult sågs en jorduggla flyga omkring borta vid Jonstorp, mobbad av en kråka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 27, 2006 at 06:42:45 (CET)

Djurholmen sö 26/2. Sol och skaren håller att gå på. Mindre hackspett, spillkråka, korsnäbb, nötväcka.
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, February 26, 2006 at 20:03:04 (CET)

Hornuggla, 060226, kl18.30, Kullgatan 147, Höganäs
Eskil och Hampus Thulin/Ulrika Thulin
Höganäs, - Sunday, February 26, 2006 at 19:00:25 (CET)

Norrvikens trädgårdar 26 feb kl 17.30 Berguv hördes.
Anders Markehed
Båstad, - Sunday, February 26, 2006 at 18:29:06 (CET)

26 febr Igår såg jag en sparvuggla strax öster om Maglabykärr så idag begav jag mig tillsammans med Kent Ivarsson och Inger Persson ner till Maglaby kärr med förhoppning om att höra dess läte. Kl 5, stjärnklart och minus 10 grader och snö som knastrande snö under sulorna. En kattuggla hördes på håll liksom en berguv. När det grydde hördes sparvugglan och i den första morgonsolen kom en jorduggla svepande förbi. Lägg därtill morkulla, spillkråka, korp,gråsiska och domherre för att summera en fantasisk naturupplevelse. Minnesvärt var också att se fyra trädkrypare lämna ett hålträd där de uppenbart tillbringat natten. Senare under dagen exkursion med Föreningen Söderåsens natur vid Kvidinge grustag då vioch 15 personer till njöt av 3 havsörnar (varav en ad), 3 vita storkar, 1 fjällvråk, 1 gröngöling samt mängder med glada och ormvråk och kände att våren är i antågande tack vare sånglärka, tofsvipa och skogsduva.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, February 26, 2006 at 17:58:02 (CET)

26 Febr. Kullen: 1 Skogsduva. Strandbaden: Större Strandpipare 1, Rödbena 3, Strandskata 1 samt Gråsiska 75, Höganäs reningsverk: Forsärlan och Sädesärlan kvar
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, February 26, 2006 at 17:06:24 (CET)

Grytskären-Vejbystrand 25.2. Pilgrimsfalk 1 ad på yttre Grytskären, Blå kärrhök 1 hane, Rödbena 4, kärrsnäppa 40, sånglärka 40, dubbeltrast 2.
Martin Gierow
- Saturday, February 25, 2006 at 20:00:36 (CET)

25 feb. Hittarps rev vid 14-tiden. Bl a, 2 större strandpipare, 51 gravänder och 3 skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, February 25, 2006 at 19:04:05 (CET)

Lö 25 feb. Tommarp ene. Sångsvan 3, Storskarv 2 i Rönne å, Knipa 2, Havsörn 1 ungf, Glada 3, Ormvråk 2, Tornfalk 1, Morkulla 1, Spillkråka 1, Sånglärka 1, Björktrast 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 25, 2006 at 18:29:45 (CET)

25/2 Råå hamn: 2 kaspiska trutar och en bit upp i Råån 1 hane kungsfiskare. Hittarpsrevet: 13 gravänder.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, February 25, 2006 at 11:52:33 (CET)

24/2 Råå hamn. Gravand 1ex, Skäggdopping 2ex, Rörhöna 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, February 24, 2006 at 16:46:04 (CET)

22 februari. Pålsjö Östra. En sparvhök jagade koltrastar rakt genom häckar och buskar, så fjädrarna rök. Dock utan framgång.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, February 23, 2006 at 09:12:00 (CET)

22/2 Från Kvidinge grustag observeras 1 ad och 1 4K (?) havsörn sträckande in över Klippans kommun. Sånglärka och ormvråk talrika, kanske insträckande. 1 varfågel i Össjö
T Wallin, K-Å Hall, L Dehlin
- Wednesday, February 22, 2006 at 18:25:59 (CET)

Ca 50 st. sidensvansar rastade vid middagstid en stund i toppen av ett träd på Pomonaområdet. Försvann sen lika snabbt som dom kommit.En vacker syn.
Birgit och Sune Lindell
Ängelholm, - Wednesday, February 22, 2006 at 15:18:58 (CET)

Onsd 22 feb. Allerumskogen,Nellåkra. Ormvråk 2, Korp 2, Nötkråka 1, Varfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 22, 2006 at 14:09:11 (CET)

21/2. Årets första större strandpipare hade anlänt till Sandön, dessutom 12 gravänder och en kärrsnäppa. På en åker norr om Ängelholm sågs en stor flock ringduvor innehållande minst 6 skogsduvor. Våren är i antågande! Medobs: Göran Fredriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, February 21, 2006 at 16:03:05 (CET)

Större hackspett noterad, 18-21 feb, hackhamra i delvis nedsågad alm i Ramlösa brunnspark; södra sidan av resterande större stam, belägen söder om Kontorsvillan.(vid östra entre´n) Kontaktat ansvarig för nedtagnig av träden,bett om uppskov.
Lars Jönsson
c/o Ramlösa, - Tuesday, February 21, 2006 at 13:09:17 (CET)

20 februari, två dubbeltrastar sökte föda i tången vid Grytskär, en havsörn (3-4 K) och en honfärgad blå kärrhök jagade längs kusten. För vårtecknen stod 7 gravänder, 1 rödbena och några sånglärkor.
Thomas Wallin
- Monday, February 20, 2006 at 18:19:01 (CET)

19/2. I Vegeholm satt 1 varfågel vid gräsmatteodlingen.
Vid Ornakärr 1 vit stork och 1 glada.
En tur i örnmarkerna vid Stureholm gav följande obsar: 350 sångsvanar, 1 mindre sångsvan, 1 ad pilgrimsfalk, 1 tofsvipa och 1 varfågel.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 20, 2006 at 06:39:41 (CET)

18/2. På Rönnen sågs 15 gravänder, 2 salskrakar, 1 stenknäck och 2 sånglärkor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 20, 2006 at 06:35:02 (CET)

Sönd. 19/2 LÖNHULT: ca 20 tofsvipor, 2 unga havsörnar, 2 glador och 1 blåhök. ORNAKÄRR: 1 duvhök
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 19, 2006 at 21:33:25 (CET)

Sönd 19/2.Lönhult: En gammal och tre unga havsörnar tränade jakt på en hare utan att lyckas. Efteråt satte sig örnarna tillsammans för att diskutera vad som gått snett!! Imponerande med fyra havsörnar samtidigt på nära håll. Medobsare Linda Marie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, February 19, 2006 at 21:32:47 (CET)

Sö 19 feb. Karlsfält. En jorduggla satt på en lämna-företrädesskylt. Absolut fler fåglar som behöver en sådan skylt i sin närhet. Tyvärr hann jag inte upp med kameran i tid.
UlrikAlm
Ingelsträde, - Sunday, February 19, 2006 at 20:09:48 (CET)

Sönd.19/2-06. 09.00 Sandön/Själrönnen, havsörn 1 gammal och 1 ungfågel. 1 ex nötskrika. 11.00 Rönnen, 1 ex svarthakedopping, 12 ex gravand och 1 ex stjärtandshona. 12.30 Farhult, 1 ex ad pilgrimsfalk, 33 ex storspov och 4 gravänder. 13.30 Sandön, 4 ex gravand, 5 ex salskrakehona, 5 ex strandskata. Vid gräsmatteplanteringen vid S. Utmarken 4 ex dubbeltrast och 1 nästintill helvit ormvråk.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, February 19, 2006 at 16:57:05 (CET)

18 febr. Söderåsens sluttning, Magleröd: 1 sparvuggla sittande i toppen av gran. Igår ca 75 sidensvansar i Åstorp.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, February 19, 2006 at 00:28:48 (CET)

3 sidensvansar kalasade på äpplen i vår trädgård på Maria äng,Helsingborg lörd. fm. 2005-02-18
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, February 18, 2006 at 18:09:16 (CET)

En pilgrimsfalk sallskapade med oss en halvtimme i tradgarden pa Eskilsminne pa fredagsmorgonen.
Lars-Ake Stoltz
Helsingborg, - Friday, February 17, 2006 at 22:55:53 (CET)

Fre. 17/2 kl. 12:00 Ett hastigt besök av ett tiotal stjärtmesar vid vårt fågelbord.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, February 17, 2006 at 12:46:58 (CET)

Sön. 12/2.fick vi se en vacker Kungsfiskare sitta på en gren i den lilla vattenhålan vid "Kattpensionatet" Stureholm, Svedberga.Det är ju inte en plats man kunde förvänta sig att få se en Kungsfiskare på precis. Efter vad vi förstår så finns väl ingen fisk i denna lilla plurr. Sonja o Klas Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, February 17, 2006 at 10:31:21 (CET)

15 feb. En ung Havsörn flög över E4an i höjd med Hyllinge
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 16, 2006 at 08:46:59 (CET)

13 feb. Förvisso utanför rapportområdet men ändå så nära...En hökuggla upptäcktes under helgen på Flåssmyr i Örkelljunga kommun. För närmare vägbeskrivning gå in via länkarna - klicka på Örkelljunga naturskyddsförening och vidare på obsar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, February 13, 2006 at 16:42:45 (CET)

12 feb. Utanför Arilds hamn låg 88 skäggdoppingar samt några smålommar. Vidare till Svanshall där det också sågs en del skäggdoppingar. Räknande in 32 ex liksom några smålommar, 4 sjöorrar, 1 svärta, 1 sillgrissla och 1 tobisgrissla. Utanför Rönnen ett tio-tal alfåglar och en oljeskadad gråhakedopping. Vid Lönhult 14 bläsgäss, 38 sädgäss, 2 havsörnar och 1 blåhök.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 12, 2006 at 20:28:13 (CET)

12 febr. Den soliga förmiddagen tillbringade vi med att följa Vegeån från Bjuv till Selleberga och Findus reningsverk.Tyvärr rätt så fågeltomt men vi kunde bl a glädja oss åt 1 strömstare, 6 steglitser, nötskrika som presterande nån slags sång och en tofsvipa som passerade på väg mot no. Tidig insträckare? Vi störde också en räv på jakttur. På eftermiddagen en tur kring Västraby och Stureholm. En ung havsörn vid Turköp, 1 fjällvråk vid Västraby och 6 rapphöns nära Stureholm var de roligaste obsarna.
Bengt Hertzman, Lars Bergendorf
- Sunday, February 12, 2006 at 19:10:17 (CET)

Sö 12/2 Vallåkra-Ormastorp.Promenad ovan Vallåkradalen gav 2 Glada luftakrobater, 3 Ormvråkar och nytt möte med den övervintrande varfågeln här.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, February 12, 2006 at 18:36:38 (CET)

12/2 Råå-ån Gantofta: 1 Kungsfiskare
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, February 12, 2006 at 18:09:49 (CET)

12.02 Vi var mycket folk som mötte upp vid Allerums kyrka för örnrundan. Ca 35 pers och 13 bilar! Vädret var i det närmaste perfekt för en trevlig örnsväng. Vi körde efter den utmärkta kartan i senaste numret av Fåglar i Nordvästskåne. Ganska snabbt siktade vi en glada som satt i ett träd. Vid stoppet i närheten av Turköpsskogen fick vi syn på en yngre havsörn, sittandes i ett träd och uppvaktad av kråkor. Den gjorde en fin flyguppvisning för oss innan den slog sig ner i trädet igen. Övriga arter: Ormvråk(en väldigt ljus), fjällvråk, blå kärrhök, varfågel, sånglärka, kanadagås, grågås och sångsvan
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, February 12, 2006 at 17:54:18 (CET)

12 Februari. Eftermiddagspromenad. 70 stycken Sångsvanar på åkrarna vid Vattenmöllan och Kockenhus. 61 Kanadagäss på samma åkrar. 3 st. Starar insprängda ibland Kajor, runt benen på Highland Cattles i Vattenmöllan. Kullaberg nästan lite skrämmande fågelfritt, men så är det ju i dessa tider. Bättre tider stundar snart.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, February 12, 2006 at 17:30:21 (CET)

10 februari, kl. 14.50 En som jag klassade som subad. Havsörn, flög på sitt karakteristiska sätt över vägen i höjd vid Hjälmshult, riktning Allerumsskogen-Svedberga. Pampig syn då den kom på ganska låg höjd.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, February 12, 2006 at 17:18:38 (CET)

12 feb. Minst 8 bläsgäss och ett 40-tal sädgäss bland alla kanada- och grågäss på fälten vid Lönhults gård. Från igår lördag 2 ad pilgrimsfalkar på Rönnen och dito en ad på Grytskären.
Henrik Johansson
- Sunday, February 12, 2006 at 17:17:05 (CET)

12.2 Ett par havsörnar kring Stureholm och en på Själrönnen.
johan stenlund
Viken, - Sunday, February 12, 2006 at 17:08:28 (CET)

12 februari vid Farhult. En ensam salskrakehanne simmade bland svanar, gräsänder, 2 gravänder och en flock ejderhannar.
Britta Sandelin
Viken, - Sunday, February 12, 2006 at 16:16:55 (CET)

11 feb. En något udda obs - tillika tomtkryss - hade vi på besök på vår altan. Runt 21.30 flaxade det plötsligt till utanför vår altandörr. Det visade sig vara en pärluggla som kom på besök. Efter att ugglan satt sig tillrätta på en stol, spenderade den drygt en halvtimme med att putsa sig, spana in omgivningen och titta på vår TV (det verka så i alla fall) innan den försvann lika plötsligt igen.
Fam Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, February 12, 2006 at 14:00:58 (CET)

11 Februari.Svanebäck.Skäggdopping 11,Gråhakedopping 1,Storskarv 20,Knölsvan 12,Bläsand 34,Knipa 15,Gräsand 100,1par spel och parning,Ejder 250, Storskrak 4,Rödbena 1,Sillgrissla 1,Gråsiska 8.Svedberga.Ormvråk 2, Fjällvråk 1,Kanadagås 350, Grågås 20,Sångsvan 168. Farhult.Grågås 350,Kanadagås 40,Bläsgås 1,Gravand 2,Knipa 10,Salskrake 1 par,Pilgrimsfalk 1,Storspov 22,Ringduva 2,Korp 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, February 11, 2006 at 19:11:47 (CET)

11/2 Forsärlan kvar vid Torekovs reningsverk. Tobisgrisslor i alla dräkter från vinter till sommar. 1 havsörn. Tofsvipa vid hamen i Båstad. 23 alfågel mellan Kattvik o Båstad hamn.
Leif Dehlin
- Saturday, February 11, 2006 at 18:56:21 (CET)

11 februari. Vid MÖLLARP (NV Kattarp) och vid LÖNHULTS GÅRD sågs varfåglar. I örnträdet STUREHOLM satt en juv. havsörn. FARHULTSVIKEN bjöd på salskrake 4ex (varav en hane), sädgås ca 20ex, storspov minst 12ex, gravand 1ex. Vid STENKROSSEN låg en alfågel. Härifrån sågs en falk sitta på yttre delen av Rönnen. Från N HÄLJARÖDS HAMN sågs sädgås 7ex och bläsgås 1ex bland alla kanadagäss. Vid SANDÖN satt en ung havsörn på isen/revel och knaprade på ett byte.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, February 11, 2006 at 18:29:28 (CET)

11 febr. Vinterfågelräkning Laröd - Nellåkra - Döshult. Glador i spelflykt, lekande korpar, trummande större hackspett och många sjungande mesar skapade vårvinterstämning. Annars ganska normalt resultat med tanke på förutsättningarna, 30 arter. Nämnas kan 1 gröngöling, 1 spillkråka, 4 st hackspett, 4 glador, 1 fjällvråk, 10 ormvråkar, 6 stjärtmesar, 1 mindre korsnäbb, 6 gråsiskor och 22 grönsiskor. Rödhake och gärdsmyg saknades helt.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, February 11, 2006 at 15:42:29 (CET)

9/2 Dagens lunchrunda med hunden förlades till Svanebäck ( Ören ). Där fick vi se 17 st Rödbenor, 3 st Kärrsnäppor,1 st Gravand, 1 st Stjärtandshane och 5 st Trädlärkor. En sväng bortom Lerbergets Camping gav 9 st Mindre korsnäbb men ingen Hornuggla.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, February 09, 2006 at 15:53:37 (CET)

8 Februari. Råå, Helsingborg. Rödhake 1, Gråsiska 26, Ringduva 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, February 08, 2006 at 18:37:59 (CET)

Ons.8/2 kl:13:30.Vid Rebbelberga kyrka landade en liten flock Sidensvanar på ca:12-15 stycken, i ett stort träd.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, February 08, 2006 at 15:45:35 (CET)

7 februari fick jag åter se sparvugglan i Glimminge Pl. Man får väl utgå från att det är samma individ som tidigare, som sålunda nu varit stationär i området i drygt en månads tid.
Mats Ljunggren
- Wednesday, February 08, 2006 at 08:42:40 (CET)

Tis 7/2. Sidensvansar 28 st.Bland trädgårdarna på Sofieberg i Helsingborg.Långt mellan obs. denna vinter tycker jag.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Tuesday, February 07, 2006 at 20:23:47 (CET)

7 februari: Gjorde ett kort stopp vid Hittarps rev vid 16-tiden. Längst ute på revet satt en pilgrimsfalk på en sten. I övrigt sågs en kricka och några piplärkor bland tången.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, February 07, 2006 at 20:13:44 (CET)

Vejbystrands hamn 7/2 kl:15:30. Idag hade jag turen att träffa den lilla sandlöparen. I det fina plusgradiga solskenet spatserade han bland sina 30-tal kärrsnäppor, ivrigt letande mat i tången.Full aktivitet rådde även bland många bläs-och gräsänder.Ett stort antal krickor, kråkor och en stolt rödbena deltog sökandet. Bättre bilder finns nu i galleriet.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, February 07, 2006 at 19:39:36 (CET)

På den dagliga hundrundan sågs 28 st. Sidensvansar bland villaträdgårdarna på Sofieberg i Helsingborg.Det är långt mellan obsarna denna vinter tycker jag.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Tuesday, February 07, 2006 at 17:42:44 (CET)

Ti 7 feb. Fredriksdal, Helsingborg. Sidensvans 15-20 ex. Någon månad sen jag senast såg dessa underbara fåglar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, February 07, 2006 at 15:49:55 (CET)

Lör den 5 feb. Farhult: Jordugglan mobbades av kråkor ute på isen, kärrsnäppa 7ex. Stureholm: Kungsörn 1ex, Höghult: Varfågel 1ex. Laröd: Rapphöna 14ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, February 06, 2006 at 11:13:14 (CET)

4 februari, en morkulla i Glimminge Pl, i diket längs stora vägen där de brukar rasta när det är riktig vinter på gång.
Mats Ljunggren
- Monday, February 06, 2006 at 08:36:29 (CET)

5/2. Vid Klörenparkeringen i Vegeholm gick en rördrom nästan inne under bron. Den gillade inte att bli beskådad uppifrån, så den lyfte och drog sig uppströms ån.
En nötkråka flög över Utvälinge, och runt Sandön fanns 3 havsörnar som ställde till oro bland änder och gäss.
Vid Östra Kvarn stod 18 mandarinänder och halvsov. 7 hannar och 11 honor.
I Farhult satt en stor falk på en stolpe långt bortåt Jonstorp. Så småningom kom den närmare, och den galma bekantingen jaktfalken rastade en stund på en sten innan den drog iväg på låg höjd. Två bläsgäss drog också förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 06, 2006 at 06:49:41 (CET)

4 jan. Mäsinge Kvarn på Bjäre. En Ung Kungsörn försökte förgäves jaga hare vid Mäsinge. Senare på kvällen sågs en Sparvuggla i Båstad. Medobs. Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, February 05, 2006 at 19:37:08 (CET)

5/2. En eftermiddagsrunda vid Stenkrossen. Helt utan förvarning kommer jaktfalken flygande i promenadtempo rakt över huvudet på oss. Avstånd ca 10 meter(hjärtat slog ett extra slag!), fortsatte sedan åt NO och försvann bakom talldungen. Medobs: Börje Olofsson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, February 05, 2006 at 17:21:28 (CET)

5/2-05.farhult:4 Ormvråkar flög omkring. 3 spovsnäppor(JUV BLEK)
Karl & Staffan Lycke
viken, - Sunday, February 05, 2006 at 15:28:15 (CET)

Sönd. 5/2-06. Vid lunchtid 2 ex turkduva på Bäckadalsvägen i Ängelholm.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, February 05, 2006 at 12:39:52 (CET)

4/2-06: Ropande berguv i Kvidinge grustag precis vid solnedgången. På hemvägen hoade jag fram en klävittande kattuggla vid Rögle säteri.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, February 04, 2006 at 22:02:29 (CET)

4/2-06 Stureholm: Havsörn 1 juv, 1 ad. Kungsörn 1 juv.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, February 04, 2006 at 19:55:03 (CET)

4 febr. En vintrig vandring genom hela Skäralidsravinen för att se hur strömstararna hade det. Stora delar av Skärån igenfrusen men i den övre delen av ravinen hade vi närkontakt med 2 strömstarar i Kvärkbäcken. En ung kungsörn flög över ravinen, i övrigt väldigt tyst och tomt på liv. Tilläggas kan minst 21 korpar, 2 sångsvanar och 3 glador vid Kongaö. Igår hördes berguven ropa i Åstorp.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Saturday, February 04, 2006 at 19:42:37 (CET)

Lö 4/2. Dagens utflykt blev en liten rovfågelrunda norrut. STUREHOLM vid 13-tiden satt en ad havsörn i örnträdet. Den lyfte efter en stund och istället kom en två unga kungsörnar o landade i trädet. Vid RÖNNEN en sittande ormvråk längst ut som jag först trodde var jaktfalken. Vid FAGERHULT var vi flera stycken som fick njuta av den orädda jordugglans lågflygningar på nära håll. På RÖNNEN på vägen tillbaka en pilgrimsfalk. Men ingen jaktfalk...(Medobs Rönnen 1 Mikromicke)
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Saturday, February 04, 2006 at 18:47:59 (CET)

4/2-05.SANDÖN:Två Havsörnar(En ad och en sub) satte liv på sjöfåglarna.RÖNNEN:Inget specielt att OBSA!ÅTELN ÖRNRUNDAN:En Kungsörn satt i träden!FORTS ÖRNRUNDAN:7 Rapphöns ute på en åker.LERBERGETS CAMPING:Hornugglan satt kvar.Men bäst an allt när vi kom hem en undulat(ÖÖÖÖHHH... i en bur)Med OBS! Fam & mormor & morfar!
Karl Lycke
Viken, - Saturday, February 04, 2006 at 15:15:11 (CET)

3/2 Vid Jonstorpsrevet på eftermiddagen såg jag förutom Jaktfalken, Jordugglan och Smådoppingen, en Sandlöpare i en flock Kärrsnäppor (ca 15 st) och kunde ta några bilder i det sista skymningsljuset.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, February 04, 2006 at 13:44:41 (CET)

3.2 Farhult. I väntan på jaktfalken underhöll en jagande jorduggla. Jaktfalken som tycks ha övertagit pilgrimmens vinterrevir kom vid 16-tiden inflygande från öster och satte sig på en sten i viken. Framför falken i en vak simmande en smådopping.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, February 03, 2006 at 23:30:38 (CET)

Var ute på fältet utanför min bostad i dag och tittade på alla vackra svanar och gäss. Hade även turen att se en varfågel i trädtopparna!
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Friday, February 03, 2006 at 15:54:28 (CET)

Ons:1/2 kl:15:00. Norr om hamnen i Vejbystrand oberserverade jag en liten ljus fågel bland 35 kärrsnäppor, 20-talet krickor och lika många bläsänder. Beteendet var likt kärrsnäpporna men den hade en rundare, sötare form. Ljus men med svarta knogar, ljust bröst men annars väldigt vit. Mörkt näbb och ben. Möjligen något större än kärrsnäppan.

Jag ville bestämma den för att vara en sandlöpare - men så här års????? Jag fick tyvärr väldigt blåsskakiga bilder.....

Diskutera gärna karaktärerna och sandlöparens vinteruppträdande i KOF-forum!
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, February 03, 2006 at 13:43:14 (CET)

1.feb. Pålsjö sjukhem NV Hbg.Där muren slutar på baksidan(2 tujor nära sopbod)har regelbundet under ca en vecka,före ljusets inbrott(6.15),en MORKULLA observerats,Fågeln syns från parkeringsplatsen och sågs även idag.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Wednesday, February 01, 2006 at 10:07:56 (CET)

1 febr. 1 sj turkduva vid Esplanaden i Åstorp och 12 sidensvansar på samma ställe.
Bengt Hertzman
- Wednesday, February 01, 2006 at 09:47:40 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-03-02 av Thomas Wallin