Observationer januari 2006


Tillbaka till den aktuella obsboken


31/1 Änglaberga, Kattugla (tomtkryss)

Björn Fredriksson
Änglaberga, - Wednesday, February 01, 2006 at 17:52:36 (CET)

31 dec. Lantmännen, Sydhamnen: Två pilgrimsfalkar var på plats samt en svart rödstjärt. Vid Raus Planterings Skola sågs en skogsduva tillsammans med ett tiotal ringduvor.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, February 01, 2006 at 16:01:24 (CET)

31/1 Norra hamnen, Helsingborg: en ensam, tretåig mås drog långsamt åt norr. Igår sågs två turkduvor i villakvarteren intill Skånegatan, Helsingborg.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, January 31, 2006 at 15:38:28 (CET)

30 jan. Bron Rååvägen/Råån: rörhöna 8ex. Råå hamn i dimman: kärrsnäppa 7ex, sothöna 15ex, storskrakhanne 1ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, January 30, 2006 at 19:11:10 (CET)

Döm om min förvåning då två turkduvor spatserade omkring bland äpplena jag lagt ut till trastarna! Jag visste inte att turkduvor stannade kvar över vintern. Hälsningar Lise-Lotte
Lise-Lotte Persson
Helsingborg, - Monday, January 30, 2006 at 17:58:12 (CET)

29/1. Eftermiddag på Rönnen. Följande fåglar kunde ses i dimman: 6 bläsänder, 1 hanne snatterand och 8 salskrakehonor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 30, 2006 at 06:45:24 (CET)

28/1. En rördrom stod i åkanten i Utvälinge.
På Rönnens västra sida var det stort rabalder bland kråkorna. En stor falk var orsaken, men den försvann utom synhåll. Efter en knapp timma kom den tillbaka och satte sig på stenbron på östra sidan. Det var jaktfalken som rastade en god stund. När den gav sig iväg västerut attackerade den, troligen mest på skoj, en hare som fick mycket bråttom därifrån.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 30, 2006 at 06:42:29 (CET)

29 jan. För nionde året i följd genomfördes strömstareinventering längs Råån med tillflöden och för första gången blev resultatet noll strömstarar. Resultatet speglar väl denna vinter då många vattendrag är igenfrusna. Dimman som tätnade gjorde det svårt att skåda annat också, värt att notera är: ca 125 grönsiskor, 3 gråsiskor, 2 spillkråkor, 2 st hackspettar varav en trummande, 1 häger, 5 storskrakar, 2 sparvhökar. Rätt bra fart på sjungande mesar. I inventeringen deltog 16 pers från KOF och Söderåsens natur och några närboende.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 29, 2006 at 18:44:18 (CET)

29 januari: två havsörnar (en gammal o en ung) samt en stor falk på Själrönnen på morronen innan dimman drog in... Dessutom tre strandskator och ca 25 storspovar. Medobs: Bodil o Stig Forsberg, Mona Tuvesson, Karl-Axel Sand, Tommy Malmberg och Rolf Helmersson.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, January 29, 2006 at 17:58:29 (CET)

Ängelsbäck 29 jan em.Vandring i dimman från Ängelsbäck strand-Vasalt.Rödbena 3,Kricka 6 och Pilgrimsfalk 1 som plötligt dök upp och försvann, verkade liten så trol. hane.
Kjell-Åke Hall o Kristina Johansson
Ängelholm, - Sunday, January 29, 2006 at 17:36:02 (CET)

29 jan. Domsten: Trädlärka 2, Tofsvipa 1.Lerhamn: Varfågel 1. Höganäs (Ljunghaga): Sidensvans 10
Kaj Möller
Lerberget, - Sunday, January 29, 2006 at 16:56:16 (CET)

29 jan. Längst ut på Hittarps rev födosökte en kustsnäppa tillsammans med två kärrsnäppor och två rödbenor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 29, 2006 at 16:09:40 (CET)

Fredag 27/1. Jorduggla jagade över Jonstorpsrev och Görslövåns mynning hela em.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, January 29, 2006 at 14:45:08 (CET)

28/1-06 Rögledammen: Snatteranden kvar. Västraby: Havsörn 1 ung.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, January 29, 2006 at 13:27:23 (CET)

Mölle 28 jan. Ett högst oväntat tomtkryss: en honfärgad blå kärrhök lågsniffade över tomten och kunde ses fint på 15 meters håll snett uppifrån i fint ljus. Möjligen samma individ som har setts över fälten vid infarten till byn i dagarna.
Bert Persson
Mölle, - Saturday, January 28, 2006 at 23:39:20 (CET)

28.1 Längst in i Farhultsviken hittas jaktfalken och en pilgrimsfalk som leker "arga leken" från två stängselstolpar. Pilgrimmen gör sig stor genom att fälla ut vingknogar och stjärt. Det blir också ett par våldsamma luftdueller där pilgrimmen är mest aggresiv. Oförglömmligt att se de båda storfalkarna tumla runt i luften! Blå kärrhök och fjällvråk syns tillfälligt i samma tubfält. Två kaspiska trutar, en vattenpiplärka i Råå hamn.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, January 28, 2006 at 21:32:01 (CET)

28 jan. SANDÖN: havsörn 3ex SKÄLDERVIKEN, i Kägleån: mandarinand 13ex varav 8ex honfärgade ÄNGELBÄCKSTRAND: rödbena 4ex, kärrsnäppa 1ex ÖLLÖVSSTRAND: rödbena 1ex TOREKOV (Badeskär): kricka 2ex, skärsnäppa 4ex, havsörn 1ex och tobisgrissla 2ex (Hallands Väderö) TOREKOVS REV: bergand 19ex, rödbena 2ex ÄNGELSBÄCK: snösparv ca 70ex översträckande.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, January 28, 2006 at 19:17:29 (CET)

28 januari. Började morgonen på Kullen med: svärta 2, smålom 4, sjöorre 15, bergand 5 ex. str. O. Sedan flöt det på med, Kockenhus: morkulla 1 samt pilgrimsfalk 1 par på fält. Strandbaden: stjärtand 1 hona, sånglärka 1, blåhök 1 honf, rödbena 1. Norr om hamnen, Domsten: tofsvipa 1 samt gråsiska 15. Västraby: varfågel 1. Sandön: havsörn 2. Farhult: jaktfalk 1 3K tillsammans med pilgrimsfalk 1 ad. Gökvägen: hornuggla 1(troligen flera, minst 5 ex. har setts på lokalen i vinter). Ornakärr: mindre sångsvan 1 samt kungsörn 1 ungf. Med på denna långtur: Peder Winding och Göran Fredriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, January 28, 2006 at 18:46:57 (CET)

28 januari.Ett par i mitt tycke ganska udda obsar: Igår 18 rapphöns på en mindre ruderatmark utanför försäkringskassan i Ängelholm och idag en jagande jorduggla på stubbåker strax sv Mörarp.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 28, 2006 at 09:28:49 (CET)

Hajade till när jag såg den vackra kungsfiskaren vid inre slipen i Båstad hamn i förmiddags 27 jan -06. Är inte aktiv ornitolog, har delvis varit, men ändå intresserad...
Bengt Sölve
Båstad C, - Friday, January 27, 2006 at 16:47:32 (CET)

27/1-06 HÖGHULT: Pilgrimsfalk 1 ad hane,(såvitt jag kunde se omärkt) rastade i gårdsdungen på em.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, January 27, 2006 at 16:19:50 (CET)

26/1-06 STUREHOLM: Havsörn 1 ung jagade söder om godset och 1 ung satt i "örnträdet". ORNAKÄRR: Mindre sångsvanen kvar med ett 20-tal sångsvanar norr om möllan.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, January 27, 2006 at 16:16:52 (CET)

26 jan.Vistorps hamn-Grytskär em.Stare 11,Skärpiplärka 1, Ängspiplärka 3,Stjärtand 1 hane,och en Havsörn som satt på Yttre Grytskär
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 26, 2006 at 21:24:47 (CET)

26/1 Skälderviken. 2 rördrom, 1 vid jvg-bron och 1 söder om hamnen. 1 smådopping o 27 gråsiska.
Leif Dehlin
- Thursday, January 26, 2006 at 16:43:50 (CET)

26 jan. Domsten, norr om hamnen: skäggdopping 10, tofsvipa 1, kärrsnäppa 5, sillgrissla 1, trädlärka 2 och stare 2. Djurkyrkogården Pålsjö: turkduva 8. I detta område häckade turkduva förra året.
Peter Svensson
Helsingborg, - Thursday, January 26, 2006 at 16:15:41 (CET)

To 26 jan. Görse källa, Brunnby. Enkelbeckasin 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, January 26, 2006 at 14:45:43 (CET)

24 jan. I skymningen flög en hornuggla över södra infartsvägen till Laröd i höjd med de nybyggda husen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, January 25, 2006 at 08:35:30 (CET)

24/1. Idag satsade jag tiden 9:00 - 10:30 i den snåla sydvästvinden på Kullaberg. Det gav bl.a. ca 10 smålom, 1 storlom, 5 tretåig mås, ett par sillgrisslor och enstaka sjöorrar.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, January 24, 2006 at 18:15:51 (CET)

23 januari: besökte Norra hamnen, Hbg, på lunchen och noterade en snatterand, hane, bland en flock på ca 120 viggar som rastade i hamnen.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, January 23, 2006 at 19:02:09 (CET)

23/1 Kl. 09:30 svepte en jorduggla in över Jonstorps hamn. När den var ända framme vid piren jagades den tyvärr bort av ett mindre gäng kråkor.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Monday, January 23, 2006 at 10:12:52 (CET)

22 januari, Glimminge, strålande vinterväder men magert med fågel. En rödbena och en blåhökhane gladde dock. En morkulla rastade i Glimminge plantering 20-21 januari.
Mats Ljunggren
- Monday, January 23, 2006 at 08:59:56 (CET)

22/1. På Rönnen satt 2 adulta havsörnar, och 8 snösparvar flög omkring.
En nilgås flög på låg höjd förbi Utvälinge i ostlig riktning.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 23, 2006 at 06:43:28 (CET)

21/1. I Utvälinge kunde 1 fjällvråk och 3 blå kärrhökar (alla honfärgade) ses. I ån ville ingen rördrom visa sig. Istället sprang 1 vattenrall i åkanten mittemot båtklubbens stuga.
I Ängelholm låg 1 smådopping i ån vid stadshuset.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 23, 2006 at 06:40:07 (CET)

22 januari: 17 rörhöns samsades med gräsänderna i de minskande vakarna i Jordbodalen, Helsingborg. I Ramlösa två överflygande rödvingetrastar och en ensam sidensvans.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, January 22, 2006 at 22:34:46 (CET)

22/1 Klockan 16:30 stod jag i Norra Häljaröds hamn och skulle just köra hem när en stor flock kråkor, råkor och kajor lyfte på Rönnen och drog sig åt mitt håll. Runt flocken cirklade en Pilgrimsfalk, som så småningom manövrerade sig upp över dem. Sen dök den rakt in i flocken, slog klorna i en kaja, som skrek i himlens sky. Det hjälpte inte, falken avlivade den med några hugg med näbben och flög sen bort lågt över vattnet till Rönnen, där den satte sig på en sten och intog sin kvällmat. Tidigare på eftermiddagen var jag på Rögle och såg där en ung kungsörn och en adult havsörn samt varfågeln som höll till i trädridån mellan Västraby och Rögle.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, January 22, 2006 at 22:16:39 (CET)

22 jan. Hittarps rev under dagen bl a, pilgrimsfalk 1 ad hona, gravand 2, sävsparv 4, sånglärka 1, trädlärka 2, blåhök 1 honf samt 6 ormvråkar liksom 1 blåhök sågs sträcka ut mot Danmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 22, 2006 at 21:37:38 (CET)

Farhultsbaden 2006-01-20 2 honfärgade blå kärrhök 1 trädlärka
Ingmar Paulsson
Sundbyberg, - Sunday, January 22, 2006 at 21:16:33 (CET)

Sö 22/1 Vallåkradalen öster. En svettig tur pulsande i snö i ett bländande vackert vinterlandskap gav: fyra steglits mumsande på kardborrefrö, fem fina "julkortsdomherrar", en lockande gulsparv, en dito nötväcka, minst tre st hackspettar, en spillkråka, två storskarvar över dalen, en gärdsmyg, sidensvansar hördes på avstånd, två ormvråkar, lite mesar och en duvhök som svepte ljudligt "svischande" över huvudet på mej. Vid fågelbordet en hungrig sparvhök hane.
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Sunday, January 22, 2006 at 14:48:58 (CET)

21/1 Höganäs kommun. Nordvästra alliansen var namnet på laget bestående av Thomas Svanberg, Henrik Johansson, Oskar Lindberg och Patrik Wantzin som deltog i vintersafarit. Laget lyckades få ihop 85 arter i höganäs kommun vilket visade sig vara en bra notering även totalt sett. Dagens höjdare var: Morkulla 1ex Kockenhus, jaktfalk 1ex lerhamn.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, January 22, 2006 at 13:26:26 (CET)

21 januari. "Skogsmullarna" från Örkelljunga valde att skåda i KOF:s marker i årets skånska vinterfågelsafari. Vår enda ambition tävlingsmässigt var som vanligt att försöka undvika sistaplatsen i totalklassen, vilket vi lyckades med genom att notera 68 arter. Mest anmärkningsvärt var en överflygande trana vid Mjöhult. Ny art för "tävlingen". Annat trevligt: kungsörn 1 juv Ugglemossen S om Västersjön, blå kärrhök 1 hane Mjöhult, 1 hona Stenkrossen och 1 hona Torekov, glada 1 ex Mjöhult, 1 ex Torekov, fjällvråk 1 ex Jonstorp, 1 ex Sandön, rapphöna 3 ex Lervik, järnsparv 1 ex Torekovs rev. Resultatet kommer väl så småningom på http://www.skof.se/.
Patric Carlsson, Björn Herrlund, Tony Svensson
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, January 22, 2006 at 10:37:54 (CET)

21 jan. 2:a-handsuppgift om en kungsfiskare vid Sibirien och 3 trädlärkor vid Björkhagen.
Henrik Johansson
- Sunday, January 22, 2006 at 09:24:41 (CET)

21 jan. En runda inom Helsingborgs gränser gav 72 arter. HITTARP: gravand 2, sånglärka 1, DOMSTEN: snatterand 1 par, trädlärka 4, rödvinge 1, sävsparv 1, GRÅLÄGE: pilgrim 1 ad, DJURAMOSSA: glada 1, STUREHOLM: kungsörn 1, havsörn 1, SANDÖN: storspov 90, skäggmes 1, RÖGLE GÅRD: varfågel 1, SYDHAMNEN: smådopping 2 och pilgrim 1 ad. Med på rundan var Bengt Andersson.
Peter Svensson
Helsingborg, - Saturday, January 21, 2006 at 19:09:25 (CET)

19 januari. Hjärnarp. Tornfalk 1 hane. NV om Ulriksfält fjällvråk 1 ryttlande.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, January 21, 2006 at 16:12:20 (CET)

21/1 Den stora flocken med gulsparv är nu tillbaka vid reningsverket i Torekov tillsammans med enst bofink, få bergfink, 3 sånglärka och 2 trädlärka. Ca 25 smålom och 1 storlom. Fler skärpiplärka än tidigare men jag har fortfarande inte sett ngn vattenpip här ute. 2 glada, 1 hane blå kärrhök. 1 rödbena,1 stenfalk ,1 smådopping och 2 sävsparv i Rammsjöstrand bl.a.. Den vita storken sågs även här under e.m..
Leif Dehlin
- Saturday, January 21, 2006 at 15:20:35 (CET)

Det gäller att var vaken vid frukostbordet. En blå kärrhök hanne strök förbi utanför fönstret. Tornfalken sitter i bolådan och även en gammal bekanting - den svarta kråkan - är på plats.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, January 21, 2006 at 15:16:05 (CET)

Lörd 21/1-06. En tur vid middagstid över Höja-Ugglarp-Munka Ljungby. 2 ex fjällvråk, 1 ex ung kungsörn, 3 ex ormvråk. Mellan Össjö och Munka Ljungby 2 ex glada. Vid Lunnamöllan 1 ex strömstare. I området runt Lunnamöllan gott om nötväcka och trädkrypare. På hemvägen, något överraskande, 1 vit stork som sträckte norrut i höjd med bron över Rönneå mellan Munka Ljungby och Höja.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, January 21, 2006 at 14:19:00 (CET)

21/1. Norra hamnen, HBG: 1 rödvingetrast drog åt söder och 1 2k kaspisk trut rastade på flytbryggorna. För övrigt gott om trutar i hamnen idag. En spillkråka och en större hackspett sågs senare i en död alm vid Nikolaiskolan.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, January 21, 2006 at 13:27:45 (CET)

20/1 Jonstorp. Vid 9-tiden gjorde en dubbeltrast ett tillfälligt besök vid talldungen nära Revet, innan den trotsade vädret och sträckte mot söder.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Friday, January 20, 2006 at 19:59:59 (CET)

Jagade TURKDUVOR i Hbg förra året till Atlasinventeringen. Hitade blott 2 par med dälig reproduktion(båda Husensjö).Idag finns 6 fåglar vid första huset på Motalagatan (oftast i cypressen). Finns det fler turkduvor i Hbg? För 10 år sedan satt det en stor flock i Jordbodalen varje vinter.(några hundra meter därifrån)
Kjell.D.Högström
Hbg, - Thursday, January 19, 2006 at 23:03:57 (CET)

19/1-05 LERBERGETS CAMPING:Hornugglan satt bakom husen uppe i tallen: Överalt runt om låg spybollar & matrester :hackspett hördes: med OBS staffan Lycke (pappa)
Karl Lycke
Viken, - Thursday, January 19, 2006 at 16:53:03 (CET)

19/1. Just nu 12.50 två vita storkar cirklande över Väla södra.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, January 19, 2006 at 12:52:03 (CET)

18/1. Under dagen har det setts 1ex ad havsörn och 1ex pilgrimsfalk som har flögot förbi ute vid Allergon.
Kristian Linde
Margretetorp, - Wednesday, January 18, 2006 at 19:35:15 (CET)

varfågel tog blåmes vid fågelbordet 17/1 fjällvråk 17/1 Hjärnarps Boarp björktrast 17/1 Hjärnarps Boarp
Tomas Wehtje
Hjärnarp, - Wednesday, January 18, 2006 at 18:53:18 (CET)

18 jan Idag på fm sågs 1 ad och 1 sub/ad Kungsörn spelflyga i Pinnåns dalgång Össjö-Källna.Ytterligare 1 2K Kungsörn kom plötsligt in på arenan.Tumult uppstod och alla tre försvann österut mot Storamölla.Spännande,och örnarna sågs stundtals mycket nära där jag satt på första parkett i min bil.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, January 18, 2006 at 15:20:53 (CET)

17 januari: en gammal havsörn över Rögle by, en varfågel och 170 sångsvanar vid Stureholm.
Gustav Eriksson o Thomas Wallin m fl
- Tuesday, January 17, 2006 at 23:10:49 (CET)

17 jan. En röd glada vid Kattarps kyrka vid 9.30-tiden.
Henrik Johansson
- Tuesday, January 17, 2006 at 18:34:07 (CET)

16 jan, Strandbaden Ören, de två gransångarna som numera slagit följe var kvar likaså vattenpiplärkan och de fyra rödbenorna, krickorna var idag 21ex över fäladen jagade en honfärgad blå kärrhök och en tornfalk i strandtallarna 10 större korsnäbbar och vid fågelmatningen 2 järnsparvar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 16, 2006 at 16:38:18 (CET)

15 jan. Öster om Stureholm sågs tre unga kungsörnar samtidigt. Längs järnvägen uppehöll sig en varfågel och på banvallen drog 14 gråsiskor omkring. Nedanför flaggstången Sandön hördes en gransångare. I Vegeåns mynning sågs en smådopping, en kungsfiskare och tre brunänder. Skäggmes hördes i vassen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, January 16, 2006 at 10:50:33 (CET)

15/1. På eftermiddagen återfanns jaktfalken 3k(?) som funnits i området sedan förra helgen. Den satt på en stolpe i strandkanten nedanför skjutbanan i Farhult.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 16, 2006 at 06:40:39 (CET)

Sönd 15 jan. Sjöfågelinventeringen gav bl a höga antal dykänder strax öster om Båstads hamn; svärta 676!!, ejder 555, bergand 33. Säkerligen än högre siffror längre norrut i Laholmsbukten. Inte alls höga siffror på simänder här, men mellan Rönneås mynning- Magnarp fanns drygt 1000 ex. En snatterandshane låg vid hundbadet just norr om Rönneås mynning och utanför Skepparkroken fanns en gråhakedopping. Två skäggdoppingar längre västerut. Lärkorna vid Vejby udde är trevligt nog redan ommnämnda såg jag.
Anders Lindén
Ängelholm, - Sunday, January 15, 2006 at 22:15:27 (CET)

15 jan.På fm körde jag en sväng vid Skeldinge gods och Össjö där jag såg 1 blåhök honf. och en ung Kungsörn.Fortsatte till Rössjön där jag förutom flera hundra Gräsänder såg 20 tal Sångsvanar,15 Sothöns och en sub/ad Havsörn sittande långt ute på isen med ett byte av något slag.På em promenerade jag och Kristina Johansson vid Vejby udde där vi mötte Anders Linden som visade oss två Trädlärkor och en Sånglärka.Skymningen tillbringades vid hygget vid Rössjöholm förgäves lyssnande efter den Sparvuggla som Bengt A och Lennart E hörde här i går morse.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, January 15, 2006 at 21:54:18 (CET)

15 jan. Ägnade större delen av dagen åt sjöfågelinventering mellan Höganäs hamn och Hittarps rev. Inga sensationer men några godbitar såsom, 1 hona snatterand vid Domsten, 14 skäggdoppingar och 1 sillgrissla utanför Stora rev, Domsten, trädlärkor vid Svanebäcks revet, 1 gravand Höganäs hamn, 1 sånglärka vid Hittarps rev samt enstaka rödbenor utmed kusten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 15, 2006 at 20:27:27 (CET)

15 jan. En ad. pilgrimsfalk sittande på åkern strax norr om Lönhults gård.
Henrik Johansson
- Sunday, January 15, 2006 at 19:25:58 (CET)

15 januari. RÅÅ HAMN i det första skådarljuset. En 2K kaspisk trut söder om småbåtshamnen. LÄNGS E6 VID STRÖVELSTORP en havsörn som flög söderut. Vid ALLERGON I VÄLINGE en ung kungsörn. De två gransångarna var kvar på ÖREN, STRANDBADEN där även en sånglärka. Vid våtmarken mellan LERHAMN OCH VATTENMÖLLAN fanns en enkelbeckasin. Efter att jag släppt av Mikael såg jag (Henrik) en kungsfiskare vid TULLAKROK, ÄNGELHOLM.
Henrik Ehrenberg o Mikael Olofsson
Ängelholm o Sundets pärla, - Sunday, January 15, 2006 at 18:13:32 (CET)

Sönd. 15/1 1 ung kungsörn öster om Stureholm på morgonen. 1 gravand vid Sandön.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 15, 2006 at 17:40:57 (CET)

15 januari. Trädkryparens långa stjärt är ju som bekant väldigt bra stöd när han/hon klättrar uppför trädstammar men idag visade en trädkrypare att den också är alldeles utmärkt som stöd när man halkar omkring på is och fångar insekter! Detta inträffade vid Vegeån mellan Bjuv och Fälleberga som visade sig vara rätt ställe att befinna sig på denna råkalla januaridag. Vi kunde njuta av en sällan skådad trippel, forsärla (1), kungsfiskare (2) och strömstare (1) samt ytterligare ett 30-tal arter. Däribland 1 fjällvråk, 1 duvhök, 1 varfågel, 30 domherrar, 21 sidensvansar, ca 70 gulsparvar, 2 nötskrikor, 1 st hackspett, stenknäck, bläsand m m. Medobsare Kent Ivarsson, Stig och Bodil Forsberg, Bjarne Hols och några till som deltog i Föreningen Söderåsens Naturs utflykt.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 15, 2006 at 16:31:49 (CET)

15 Januari.Fågelcirkeln, Studiefrämjandet.Lervik. Grytskär.Knölsvan 15,Kanadagås 25,Gräsand 450, Bläsand 2,Ejder 50,Knipa 10,Småskrak 2, Storskrak 1,Rapphöna 7,Storskarv 50,Häger 7,Sothöna 3,Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 1,Grönfink 20,Bofink 1, Steglits 1,Gråsiska 20,Gulsparv 22.Sandön. Häger 1,Sothöna 200, Storspov 13,Skäggmes 1.Rögle fälten. Sångsvan 152,Kanadagås 75,Rapphöna 19.Lönnhult Sångsvan 52,Fjällvråk 1,Ormvråk 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 15, 2006 at 14:04:40 (CET)

14 jan. Sjöfågelräkning i riktigt bistert januariväder mellan hamnarna i Vejby och Öllöv. Makalöst med änder! Totalt 2400 gräsänder och 450 bläsänder. Vid Vejbystrand 54 krickor och en stjärtandhanne. Ytterligare en stjärtand (hona) låg vid inre Grytskär. Vid 11-tiden blev det plötsligt full kalabalik bland änder och hägrar vid sistnämna plats. Förklaringen var en yngre jaktfalk som gjorde några halvtaskiga försök att slå men som sedan drog norrut. Ett par minuter senare fick den fart på änder och kråkfåglar uppe vid Ängelsbäck. Själv tyckte jag att den såg rätt bra ut för en 2k-fågel men det ligger kanske närmare till hands att det rör sig om den något äldre falken som setts oregelbundet på Rönnen de senaste veckorna. Slutligen 14 rödbenor vid Ängelsbäck och en röd glada vid Ranarp. (Med på turen även Henrik E.)
Henrik Johansson
- Saturday, January 14, 2006 at 23:14:43 (CET)

14/1. Idag sågs 2 gransångare samtidigt på Ören vid Strandbaden. Utanför Ören rastade bl.a. stjärtand. Medobs. Micke och Linnea
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, January 14, 2006 at 20:31:40 (CET)

14 jan. I och söder om Råå hamn sågs under eftermiddagen bl a, snatterand 1 hona, brunand 1 hane, duvhök 1, kaspisk trut 1 2K samt vattenpiplärka 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 14, 2006 at 17:54:30 (CET)

14/1 En Sparvuggla hördes i morse flera gånger från kalhygget nära fågelmatningen vid Västersjön, kör södra sjövägen mot Hjärnarp ca 500 m vänster sida. Vid Sandön en gammal Havsörn. Medobsare Bengt A.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, January 14, 2006 at 17:17:46 (CET)

12/1. Ute vid Allergon så jagade en juv kungsörn gäss under förmiddagen.
Kristian Linde
Margretetorp, - Thursday, January 12, 2006 at 20:06:17 (CET)

10/1. Skälderviken, vid jvg-bron över Rönneå, 1 rördröm, 1 skogsduva o 15 gråsiska
Leif Dehlin
- Tuesday, January 10, 2006 at 17:35:51 (CET)

Måndag 9/1. En havsörn vid Höghult, snatteranden kvar i Rögledammen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, January 10, 2006 at 10:16:24 (CET)

Må 9/1 -5, sol. Margretetorp vid ån Trädkrypare. Torekovs rev 2 rödbenor. Ripagården 10 + 6 rapphöns, tobis 2. Utanför Förslöv 12 rapphöns.
Per Muhr
Ängelholm, - Monday, January 09, 2006 at 15:42:21 (CET)

9/1 En lunchtur till Rönnen gav tyvärr ingen jaktfalk men däremot: Pilgrimsfalk 1ex, Blå kärrhök hona 1ex, Kungsörn juv 1ex, Havsörn juv 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, January 09, 2006 at 13:15:24 (CET)

8 jan. Under fm upptäckte jag i lite motljus en stor falk med lång stjärt sittande ute på Rönnen och som med bistånd av Kaj M och Affe P bestämdes till jaktfalk. En 3k fågel och möjligen falken från förra året som är på återbesök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, January 09, 2006 at 09:06:58 (CET)

En sparvuggla har hållit till i Glimminge Plantering den 4 - 6 januari, möjligen är den kvar i området.
Mats Ljunggren
- Monday, January 09, 2006 at 08:41:42 (CET)

8/1. Längs Vegeå på sträckan Klörenparkeringen till åmynningen stod 4 rördrommar. En nötkråka flög förbi. Vid Sandön två krickor och en brunand. Under jaktfalksspaningen på Rönnen hittades ett par snatteränder på östra sidan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 09, 2006 at 06:47:13 (CET)

8/1. Nu på eftermiddagen så sågs en 3k kungsörn vid rondelen vid Hjärnarp och på fälten söder om avfarten till Hjärnarp. Och en en 1k kungsörn söder om Välinge längs vägen till kattarp
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, January 08, 2006 at 23:36:17 (CET)

8 Januari. SVANEBÄCKS REV under tidiga morgonen en överflygande forsärla mot norr. RENINGSVERKET, HÖGANÄS med omgivningar gav sädesärla 1, rödvingetrast 1, gärdsmyg 4 och smådopping 1. ÖREN, STRANDBADEN: vattenpiplärka 1, snatterand 1 hane och sånglärka 1 bland mycket annat. På LERBERGETS CAMPING satt en fin hornuggla som Anders fotograterade till Galleriet. På Rönnen sågs jaktfalken. Ute vid SJÄLRÖNNEN låg ett par snatterand och närmare SANDÖN några brunänder och salskrakar. Från vassarna hördes skäggmes och sävsparv. Jag såg bara en rördrom längs VEGEÅ men rapporter gör gällande att fyra individer sågs på morgonen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 08, 2006 at 22:39:19 (CET)

8 januari. Grustagsområdet vid Kvidinge är en säker rovfågellokal, så även idag, 1 fjällvråk, 1 ad blå kärrhökshane som visade upp sig på riktigt nära håll, 2 ormvråkar, 2 glador, 3 tornfalkar och 1 jagande duvhökshona. På småfågelfronten var det betydligt sämre, ett 50-tal gulsparvar och ca 10 gråsiskor. Kring Maglaby kärr 1 kattuggla och 2 spillkråkor. Medobservatörer vid grustagen, Eva Kristiansson, Kent Ivarsson och Lars-Bertil Nilsson.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 08, 2006 at 22:38:08 (CET)

8 januari: en gammal pilgrimsfalk jagade upp traktens alla kajor vid Rydebäck, alldeles söder om PETAB
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, January 08, 2006 at 22:12:20 (CET)

8.1 Ornakärrsvägen, fältet direkt till höger. En flock med ett knappt hundratal snösparvar kvar på en stubbåker bakom sångsvanarna och den mindre sångsvanen. Vid Sandön en flock på c:a 200 sothöns. Så många är väl rätt ovanligt så här års?
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, January 08, 2006 at 22:01:52 (CET)

8/1 300 m söder om Höganäs hamn: Ljungpipare 1 (samma individ som tidigare setts vid Strandbaden?), Rödbena 3, Sothöna ca 20, samt en smådopping i hamnen
Niclas Jonzén
Höganäs, - Sunday, January 08, 2006 at 21:02:53 (CET)

8 jan. "TOREKOVSOMRÅDET" (revet-hamnen-ren.verket): bl.a. sädesärla 1, trädlärka 2, järnsparv 2, stare 15, enkelbeckasin 1, bergand 2, rödbena 5, kricka 10, smådopping 2, forsärla 2, rödvingetrast 1, sånglärka 1, tobisgrissla 5 och spel. turkduva. GLIMMINGE PLANTERING: vattenpiplärka 1, rödbena 1, stare 10, blå kärrhök 1. GREVIE: varfågel 1.
Henrik Johansson
- Sunday, January 08, 2006 at 20:11:42 (CET)

8 jan. Hej gott folk! Håller verkligen med er; hunden är stor och varglik på håll, men bor med all säkerhet på gården söder om Turköp, även om den gör sina utflykter då och då. Så-inga varglarm!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 08, 2006 at 19:02:06 (CET)

8/1 Örnrundan. En ung kungsörn, varfågel, 150 sångsvan, ormvråk, fjällvråk och två glador. Och sen jaktfalk och kaffe vid Rönnen.
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, January 08, 2006 at 18:21:12 (CET)

8 jan. Strandbaden Ören, i det tidiga solljuset en vattenpiplärka samt gransångaren. Norra Danhult, mindre sångsvanen kvar i flocken på ca 180 sångsvanar. Höganäs hamn, sädesärla 1ex. Rönnen, en jaktfalk, troligen en 3K fågel som var stationär ute på ön, var tidvis uppe och spred skräck bland kråkor och andfåglar, 1 ad blå kärrhök hane samt 1-2 honfärgade dito.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 08, 2006 at 18:15:50 (CET)

8 jan. Läste om ev varg som iakttagits vid Turköp. Själv observerade jag den 5 jan, på morgonen, ett vargliknande djur jaga en hare över fälten söder om Turköpsgården, vid gården strax söder om bron. Djuret gav upp jakten och försvann in bakom halmbalarna invid gården. Jag vände bilen och stannade vid gården, då den plötsligt dök upp på ca 75 m vid balarna. Den stirrade, men vågade inte fortsätta mot mitt håll. Därefter försvann den igen bakom balarna. Det sista jag såg av djuret var att den försvann halvspringande söderut. Antingen en vargliknande hund eller kanske mest troligt en riktig varg.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 08, 2006 at 17:54:56 (CET)

8/1. Råå hamn: kaspisk trut 1 2k, vattenpiplärka 1, ängspiplärka 2. Örby ängar: kungsfiskare 1 och 2 vattenrallar hördes i kärret. Hittarps revet: 1 hanne stjärtand sågs bort mot Bengts bunker. Medobs: Anders o Linnea H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 08, 2006 at 17:30:53 (CET)

På ett fält vid Höghult (NO) lyckades min halva hitta en ad HAVSÖRN som satt 500 m från gården ätande på ett kadaver (katt?) flitigt uppvaktad av korpar och kråkor.Sonen lyckades skrämma fram en yngre KUNGSÖRN i skogen vid Bjärbolund.Alldeles själv hittade jag en PILGRIMSFALK på fältet mellan Rögle och Västraby. Vid bron vid Turköpsgården stod en märklig herre,som sade sig där ha sett en varg på fältet.Fan trot..
Kjell.D.Högström
Hbg, - Sunday, January 08, 2006 at 16:13:17 (CET)

Sönd. 8/1-05. Kan varmt rek. ett besök vid utfodringen i Sibiren. Fantastisk plats för närobsar. På plats vid middagstid, entita, talltita, tofsmes, kungsfågel, blåmes och talgoxe. En St.hackspett kom fram med jämna mellanrum och kalasade vid "gottebordet". I området hördes nötskrika och spillkråka. Ett stort tack till de personer som lägger tid och kraft för att sköta utfodringen.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, January 08, 2006 at 15:53:53 (CET)

8 JANUARI.Råådalen. Studiefrämjandet, fågelcirkeln. Knölsvan 1, Sångsvan 1,Gräsand 60,Bläsand 1,Vigg 7,Knipa 10,Storskrak 4,Sothöna 1, Häger 2,Ormvråk 2,Sparvhök 1,Större hackspett 3,Gärdsmyg 5,Koltrast 10,Rödvingetrast 1,Blåmes 5,Talgoxe 10,Nötväcka 1,Gråsiska 1 Domherre 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 08, 2006 at 14:11:55 (CET)

7 jan. 3 trädlärkor och en rödbena vid Magnarps strand.
Henrik Johansson
- Saturday, January 07, 2006 at 21:43:35 (CET)

lördag 7/1. På övningskörning med Nina, ung kungsörn rakt över vägen vid Wilhelmsfält, S Ängelholm. Annars 30 sidensvansar i trädgården.
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, January 07, 2006 at 21:10:58 (CET)

lördag 7/1-06; Vinterfågelräkningens midvinterräkning gjordes i vinterns tecken, så é det inte alltid. Efter en dryg mils plumsande i halvblöt snö längs Hallabäcken o Vegeån i Åvarpsområdet känns det skönt att sitta framför datorn. 255 individer fördelat på 26 arter blev resultatet. Till stora delar en medioker räkning, med lite bonus. 10 ormvråkar i nå´ra toppar på en punkt é udda samt 8 nötskrikor samtidigt. 12 stenknäck, en strömstare, 11 överflygande knölsvanar, men på räkningens sista självande minuter slog det till. Femton irriterade talgoxar annonserade närvaron av en sparvuggla. Inget dåligt avslut. Medräknare; Eva o Bengt
Kent Ivarsson
Klippan, - Saturday, January 07, 2006 at 17:32:53 (CET)

7 Januari Hittarps revet. Pilgrimsfalk 1,Blå kärrhök 1honf,Kricka 1hane,Skärpiplärka 2,Ängspiplärka 5.Höganäs reningsverk. Hamnen.Bläsand 48,Rödvingetrast 1,Stare 7,Sädesärla 1,Järnsparv 1,Rödhake 1, Gärdsmyg 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 07, 2006 at 17:11:36 (CET)

7 januari. Började dagen längs KÄGLEÅN norr om Margretetorp men ingen strömstare visade sig. I BÅSTAD HAMN var det gott om svärtor och sjöorrar men inga småfåglar, troligen på grund av tångbrist. Vid RIPAGÅRDEN sågs bland annat tre järnsparvar. På TJÄLLRAN rastade en svårsedd skärsnäppa. Vid RENINGSVERKET söder om TOREKOV fanns en stor flock småfåglar innehållande gulsparv, bofink, bergfink, vinterhämpling och en lappsparv. I området jagade en manlig duvhök. Vid VISTORPS HAMN kom en insträckande jorduggla och rastade i strandkanten. Vi letade efter den större piplärkan i området innanför GRYTSKÄREN men hittade den inte. I LERVIKS HAMN stöttes sammanlagt sex enkelbeckasiner och ett par blå kärrhökar jagade runt i området.
Henrik E, Kristian L o Niclas J
Ängelholm/Margretetorp/Höganäs, - Saturday, January 07, 2006 at 16:31:03 (CET)

7.januari KL 10.Ljungabolet. Två TRÄDKRYPARE sökte föda i kastanjen på gårdsplan, men blev attackerade av ENTITOR och fick lämna platsen. Trist med krig även i fågelvärlden ! Väster om Storasjö i Tåstarp såg jag i dag kl 11:45 8 st RAPPHÖNOR
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, January 07, 2006 at 16:11:35 (CET)

7 jan. Strandbaden Ören, gransångaren uthärdar och verkar fortfarande pigg, stare 70ex födosökande i tången, en adult hona pilgrimsfalk rastande på stenarna. Svanebäck revet, tills. m Oskar Lindberg, trädlärka 8ex. blå kärrhök 1 honf. samt ljungpipare 1ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, January 07, 2006 at 16:00:19 (CET)

6 jan: Vinterfågelräkning som för min del startar vid Gyhult, Helsingborg går ut via Turköp, Rögle, Ornakärr, Svedberga, Torshult och slutar vid Sofiero och Pålsjö slott.
Inga överraskande iakttagelser. Mindre med småfågel än vanligt, men det kan ju också bero på vädret som inte var det bästa för att kunna lyssna sig till något. "Svartfågel" det vanligaste med bl.a. en nästa ren flock råkor (ca 400 ex) ute vid Fleninge. Storskarv uppe i Vegeån vid Strövelstorp, nötkråka i Allerumsskogen.
Ca 30 arter blev trots allt.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, January 07, 2006 at 11:15:28 (CET)

7 jan Ören i Svanebäck: Igår och idag fanns 8 trädlärkor
Lars Mårtensson
Viken, - Saturday, January 07, 2006 at 10:24:16 (CET)

6/1. Tog en tur upp på Önnarp idag för att leta nötkråka och det blev 1ex vid bommen och 2ex tofsmes. Och som bonus så flög det en orr-tupp över vägen när jag kom körande. Större piplärkan var på eftermiddagen borta vid lerviks hamn.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, January 06, 2006 at 20:20:15 (CET)

Fred 6/1-05. 09.00. Mötte en frusen Rolf H som lämnade ett för dagen ogästvänligt Rönnen. Snabbt beslutade vi om en gemensam tur via Ornakärr ut på "örnrundan". I Ornakärr fanns fortfarande den mindre sångsvanen på plats tillsammans med c:a 120 andra sångsvanar, gamla som unga. En flock om minst 100 snösparvar drog över våra huvuden. För övrigt på lokalen ett par korpar och en glada samt spridda skurar av gäss. Vid Rögle och Stureholm fanns inte mycket till "örngott". En varfågel på elledningarna gladde dock. Eftermiddagen avslutades vid Tullakrok som tillsammans med andra KOF-are också hoppades på en skymt av sparvuggla, men tji fick vi.
Tommy Malmberg och Rolf Helmersson
Ängelholm/Orsa, - Friday, January 06, 2006 at 20:18:49 (CET)

6 jan. Lite spridda skurar från dagen. Domsten - trädlärka 3, svarthakedopping 1, rödbena 1, järnsparv 1 o mindre korsnäbb 4. Strandbaden - sädesärla 1, gransångare 1, stjärtand 2, bläsand 172, stare 40 och ängspplärka 23. Sandön bjöd på bl a, salskrake 1 hona, kärrsnäppa 90, skäggmes hördes samt storspov och strandskata sågs. En rördrom stod i vasskanten rakt över båtklubben, Utvälinge. Slutligen en glada vid Torshult och en duvhök vid Svedberga.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, January 06, 2006 at 20:12:00 (CET)

6.01 Ören Svanebäck. Nio snösparvar kvar. Dessutom 5-6 trädlärkor, 10 tal ängspiplärkor och en rödbena
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Friday, January 06, 2006 at 19:15:44 (CET)

Fre 6 jan. Brunnby/Lunnabjär; Morkulla 1, flög upp från ett f d surdrag. Nu var det hårt i backen. Säkert inte lätt att dra fram något ätbart.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, January 06, 2006 at 19:07:47 (CET)

5 jan. Bjärbolund: en ung kungsörn drog iväg åt Stureholm. Rögle dammar: snatterandshannen kvar. Sandön: en gammal havsörn drog från Skälrönnen över Sandön och söderut längs Vege å, tornfalk i toppen av "landmärket" på Klörensidan, 40-tal storspov, 5 strandskator samt 70-tal kärrsnäppor draperade stenarna på Själrönnen. Sibirien: flocken på ca 200 bergänder kvar, dessutom skäggdopping 1, svärtor 6 och sjöorrar 10-tal. Grytskären: fin obs av större piplärka samt pilgrimsfalk och blåhökshanne jagande, 30-tal ängspip- och minst en skärpiplärka.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, January 05, 2006 at 21:17:20 (CET)

Torsdag middag den 5 januari. En kort tur till Sandön och Vegeåns utlopp gav bl a en kungsfiskare och en vacker hane blå kärrhök.
Lars-Bertil Nilsson
Klåveröd, - Thursday, January 05, 2006 at 20:22:55 (CET)

Krematoriet Hbg: 3 rörhöns och 25-tal gräsänder.
Utanför tomten kom sent på eftermiddagen en blå kärrhök (honf) glidande på jakt efter något ätbart.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, January 05, 2006 at 19:55:18 (CET)

5 jan. Större piplärkan kvar under eftermiddagen i tångbankarna strax norr om parkeringen vid Grytskären. Här också ett 30-tal ängspiplärkor, 20 starar och en adult pilgrimsfalk vilken satt ute på skären.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, January 05, 2006 at 19:27:26 (CET)

5/1 06 Ören i Svanebäck: 2 trädlärka,9 snösparv Norr om Vikenshamn:6 trädlärka,1 Blåhök hona, 1 jagande sparvhök och 20tal ängspip.
Lars Mårtensson
Viken, - Thursday, January 05, 2006 at 16:59:06 (CET)

060105, kl 10:35. En Jorduggla seglade runt på låg höjd över vårt hus och fortsate bort mot vikhagaparken.
Karl Lycke
Viken, - Thursday, January 05, 2006 at 10:43:02 (CET)

Tor 5/1 Vallåkra. En fin hane mindre hackspett dök upp vid fågelbordet på morgonen. På talgbollen hade han sin storebror större hackspett. Annars inget direkt nytt än så länge. Stationära besökare är det vanliga: bergfink, bofink, grönfink, pilfink, gulsparv, talgoxe, blåmes, koltrast, nötväcka, domherre, fasan och en hungrig sparvhök då och då. God fortsättning från Vallåkra fågelmatningscentral!
Rolf H Hansson
Vallåkra, - Thursday, January 05, 2006 at 10:39:29 (CET)

4 jan. Bl.a. 3 salskrakar (honor) vid Själrönnen.
Henrik Johansson
- Wednesday, January 04, 2006 at 19:50:03 (CET)

Onsdag 4 januari. Exkursion med KOF:s Ungdomsgrupp. Dagen började med att vi studerade en flock om ca 5 rapphöns som gick ute på åkern vid Ornakärr. På andra sidan vägen kunde även den mindre sångsvanen hittas, vilken var en ny bekantskap för en del av oss. Örnrundan vi sedan körde blev ganska artfattig, mycket på grund av den gåsjakt som pågick ute på fälten. Varfågeln fick vi dock en skymt av på järnvägstråden vid Västraby. En av dagens höjdare blev snatterand-hannen som visade upp sig fint i Rögledammen. En av rördrommarna sågs vid Båtklubben, Utvälinge tillsammans med några ur föreningens äldre generation. Dagen avslutades vid matningen i Sibirien, Ängelholm. Här fick vi fina obsar på tofsmes, svartmes, entita och mindre korsnäbb. Dessutom hördes talltita och ca 200 bergänder fanns kvar på vattnet utanför. Medobs: Linnea H, Emma H, Karl L, Liliya, Peder W. Ett stort tack till våra eminenta chaufförer denna dag: Peders pappa och Anders H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, January 04, 2006 at 16:52:11 (CET)

Jonstorp 4/12 I dag visade sig årets första Stenknäck vid fågelbordet. Övriga gäster är Talgoxe, Blåmes, Koltrast, Pilfink, Grönfink och en och annan Bergfink, ibland kommer också Större hackspett, Nötväcka och Rödhake på besök. Den sista helgen i januari 27-30/1. är det fågelbordsinventering i hela landet. Inget konstigt, man räknar hur många fåglar av varje art det är som besöker fågelbordet under dessa dagar. Mer om detta och hur man rapporterar finns att läsa på www.sofnet.org. eller i VF nr 8-05. KOF har i vinter fågelmatning på 4 olika platser i nordväst bla. vid KOF-stugan. Glöm ej att mata hemma vid era fågelbord nu när det är mycket snö och frostgrader varje dag. Om vilka frö man ska välja till de olika fåglarna finns en utmärkt artikel i det sista KOF-bladet.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, January 04, 2006 at 16:25:07 (CET)

På morgonen hördes rapphöns strax utanför tomten i Mariastaden.
Kl. 09:10 kom en blå kärrhök (ad hane) på mycket låg höjd över stadsparken. Tydligen problem med navigeringen i det disiga vädret.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, January 04, 2006 at 09:23:20 (CET)

3/1 Idag besöktes Bjärehalvön av Micromicke och Jonstorpsmaffian. Vi inledde dock i Munka-Ljungby där vi hittade en strömstare och minst åtta stenknäckar. Vid Grytskär (NV Lervik) såg vi bl.a. en roskarl och den större piplärkan. Det vindstilla vädret och avsaknaden av värmedaller gjorde att doppingar, alkor och änder sågs tydligt på mycket långt håll. När vi senare spanade från Solsidan i Torekov upptäckte vi en toppskarv som satt på ett skär tillsammans med två storskarvar. Vid Torekovs rev fanns två trädlärkor, minst en järnsparv och fyra skärsnäppor. Ripagården bjöd på en dvärgbeckasin och en järnsparv. I skymningen gjorde Jonstorpsmaffian ett försök på sparvugglan som iakttagits vid Tullakrok (nedanför Hembygdsparkens parkering) i Ängelholm. Efter en stunds lockande fick vi ett par utdragna pipanden till svar. Därefter varnade småfåglar som tidigare varit tysta och ugglan flög förbi oss på ganska nära håll. Detta skedde kl. 16:15. (Micromicke = Mikael Olofsson Jonstorpsmaffian = Lennart Engman, Linnea Henriksson och undertecknad)
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, January 03, 2006 at 20:06:05 (CET)

3/1-06 Rögledammen: Snatterandshanen kvar i den lilla vaken på em. Vid båtklubben i Utvälinge: Rördrom 1,Kungsfiskare 1.Sandön: Rödbena 1,Skäggmes 2-3.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, January 03, 2006 at 17:56:46 (CET)

3/1 Viken-Lerberget: Lerberget 19 snösparvar, 1 blå kärrhök hane, 1 fjällvråk, Ören i svanebäck 2 trädlärkor tillsammans med 10-tal ängsoch skärpiplärkor.
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, January 03, 2006 at 11:37:36 (CET)

2 jan. Strandbaden, gransångaren kvar bland strandrågen, stjärtand 1 hona, kricka 12, rödbena 2, kärrsnäppa 2ex som förmodligen decimerades till ett ex av en adult pilgrimsfalk, märkt med röd ring EO, blå på andra benet. Svanebäcksrevet, 25 snösparvar och 17 starar. Höganäs hamn, hittade tills. med Anders Jönsson en honfärgad snösiska ibland 45 gråsiskor, sädesärlan gick på tången, vid malmbryggan 3 smådoppingar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 02, 2006 at 16:58:26 (CET)

2/1 Torekov ; En orädd berguv satt helt öppet på dagkvist i den södra delen av campingen,vid bäcken. Annars var det gott om rapphöns, ca 70, och sidensvans, ca 140, utmed småvägarna på Bjäres yttersta spets. Några snösparvar. En ung pilgrimsfalk i Torekov på e.m. och 1 ad i Vejbystrand på f.m..
Leif Dehlin, Roland Sjöberg
- Monday, January 02, 2006 at 16:47:50 (CET)

2006-01-02. Råå hamn: forsärla 1, kaspisk trut 1 2k, vinterhämpling 1 str. S, snösparv 27 åt norr. rörhöna 9 ex. i hamnen och längs med ån där även en kungsfiskare sågs dra förbi.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, January 02, 2006 at 16:45:04 (CET)

2 jan.Även idag fanns det Rördrom 2 st vid båtklubben i Vegeå.Dessutom Salskrake 3 honor, Skäggmes 3st och Gråsiska ett tiotal. På em besökte jag Tullakrok vid Hembygdsparken i Ängelholm där Nick Gräntz på fm hade sett en Sparvuggla.Tyvärr sågs ingen uggla, men den finns troligen kvar i området.Kungsfiskare 1st vid järnvägsbron i Skälderviken.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 02, 2006 at 14:27:07 (CET)

1 jan.Vid Hittarps rev tidig fm, innan jordugglan dök upp, rastade en ad pilgrimsfalk. Vid campingklubben söder om Domsten födosökte fyra berglärkor längs strandkanten. I området även gravand, två rödbenor, sävsparv och järnsparv.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, January 02, 2006 at 08:58:19 (CET)

1/1. Vid ån i Utvälinge stod även idag 3 rördrommar. Dessutom visade sig en kungsfiskare, en rörhöna, en hona salskrake och en hanne blå kärrhök.
Rönnen på em: 2 rödbenor, 6 alfåglar, 3 svarthakedoppingar, 1 gråhakedopping och 20 kärrsnäppor (som inte åt ost).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 02, 2006 at 06:58:23 (CET)

1 januari. Björkhagens hamn, Bjäre. 1 lappsparv och 1 forsärla i tången till höger, med starar och en rad andra arter. Mellan Grytskären och Ranarps strand drygt 10 trädlärkor längs vägen. Större piplärkan kvar vid skymningen i tången just innan Grytskärsparkeringen. Orädd!
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, January 01, 2006 at 23:29:19 (CET)

1 januari. Av intresse vid Stenkrossen idag kan nämnas: Brunand 3 och kärrsnäppa 5 åt ost, gröngöling 1, stjärtmes 10 (varav en kontinental ras), duvhök 1 hona, snösparv 1, stenknäck 2 samt kricka 2.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 01, 2006 at 21:46:15 (CET)

1/1-06 Råå hamn: Kaspisk trut 2k 1ex, Vattenpiplärka 1ex. Domsten: Berglärka 4ex (tack Bengt)
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, January 01, 2006 at 20:39:48 (CET)

1/1. Intressant det här med trädlärkorna.Idag minst 9 ex i markerna runt Torekov. Här ute fanns också bl.a. 4 sävsparv, 1 forsärla vid reningsverket, 4 sånglärka, 11 rapphöna, 87 stare, 53 sidensvans o 1 smådopping i Rammsjöstrands hamn.
Leif Dehlin
- Sunday, January 01, 2006 at 20:31:40 (CET)

1.1 Större piplärkan sågs idag vid Grytskären och Vistorps hamn. En ung pilgrim jagande vid Lervik.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, January 01, 2006 at 20:23:43 (CET)

1 jan. En jorduggla har setts till och från under dagen vid Hittarps rev. Den har jagat, mobbats, suttit ute på revsspetsen, suttit på gungställningen mm och bjudit på fina flyguppvisningar. I området även en blå kärrhök. Vid Gråläge sågs sju trädlärkor i tången liksom en forsärla och två rödbenor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 01, 2006 at 20:12:10 (CET)

1 jan. Råå hamn bjöd på 1 2K kaspisk trut, 2 rörhönor samt 1 sävsparv. Hittarps rev bl a, 2 berglärkor som kom dragandes från norr. De gick ner och rastade en kort stund innan färden bar iväg söderut utmed kusten. Vidare sågs, sånglärka 5, rödbena 1 och gråsiska 10. Svanebäcksrevet, Viken bl a, gravand 2, stare 2, snösparv 4, rödbena 3 samt mindre antal av ängs och skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 01, 2006 at 19:55:55 (CET)

Sö 1 jan. Allerumskogen-Nellåkra. Dimmigt (ute alltså...)Nötkråka 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 01, 2006 at 19:46:17 (CET)

1 jan. En kungsfiskare längs Rönneå nära Klitterhus.
Henrik Johansson
- Sunday, January 01, 2006 at 15:54:11 (CET)

1 jan. Strandbaden: Till nedanstående rappport kan tilläggas en hona stjärtand som rastade norr om ören.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, January 01, 2006 at 15:29:56 (CET)

1 jan. Strandbaden Ören, en gransångare höll till bland strandrågen, väldigt livlig krabat, ett svagt vingband kunde ses bör kanske kollas upp i bättre ljus,kanske en sibirisk? därutöver 3 rödbenor, 2 kärrsnäppor, 5 krickor samtliga rastande. Höganäs hamn, 1 sädesärla och 1 rödvingetrast. Viken norr om hamnen, 1 roskarl och 2 rödbenor. GOTT NYTT ÅR!
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 01, 2006 at 15:06:36 (CET)

Gott Nytt År!

Årets första art för vår del blev en fasantupp som kom flygande förbi vår tomt några minuter över tolv. Skrämd av alla fyrverkeripjäser.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, January 01, 2006 at 02:24:07 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-02-02 av Thomas Wallin