Observationer juli 2006

Tillbaka till den aktuella obsboken


31 juli. Kvällstur till Sandön där 19 vadarearter noterades, bl.a. sandlöpare 15ex, spovsnäppa 1ex, kustsnäppa >8ex, kärrsnäppa ca 225ex, skogssnäppa 6ex, svartsnäppa 1ex, roskarl 1ex, myrspov 4 ex, brushane 1ex. Mycket ladusvalor och en del backsvalor samlades sig kring vassarna.

Thomas Terne och Robert Bertilsson
Helsingborg, - Tuesday, August 01, 2006 at 09:28:25 (CEST)

2006-07-31 Eftermiddagspromenad med Kasper(min hund) gav bl.a. Större och Mindre Hackspett vid Kockenhus (samtidigt) och 2st. Steglitser i Vattenmöllan. Rejäla Starflockar drar runt kors och tvärs längs berget på jakt efter sötkörsbär. Rensar stora träd på mycket kort tid. Nu äter man under press hemma, för att hinna före de analkande stararna.
Lars Unger
Mölle, - Monday, July 31, 2006 at 23:59:29 (CEST)

31/7. Efter morgonens regn kunde följande noteras på Sandön: 1 juv svarttärna, 3 kustsnäppor, 1 spovsnäppa, 150 kärrsnäppor och 16 sandlöpare. På gångbryggan höll det till 8 skäggmesar, ett ad par med 6 ungar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 31, 2006 at 15:18:20 (CEST)

30/7 Snabbstopp vid Sandön (ca 15:00): högt vatten. Kärrsnäppa (46 ex), Kustpipare (2 ex). Svarttärna ( 1 ex 1k), Fiskgjuse (1ex), Gluttsnäppa (10 ex sträckande S in över land). Annars mest en massa Små-, Fisk-, Silver- och Kentska tärnor. Stora Hult (ca 17:00): Förrutom Kustsnäppa (5 ex), Kärrsnäppa (6 ex), Myrspov (1 ex), många Större strandpipare, Drillsnäppor, Grönbenor och Starar hade idag även en Sandlöpare (i sliten sommardräkt) valt att rasta bland tången. Medobs: Håkan.
Sara Henningsson
Helsingborg, - Sunday, July 30, 2006 at 19:47:43 (CEST)

29 JULI Örby Ängar.Grågås 4,Skogssäppa 1,Enkelbeckasin 1,Gulärla 1,Stjärtmes 5,Gärdsmyg 2,Rödstjärt 1,Rödhake 2,Rörsångare 3,Svarthätta 1, Trädgårdssångare 2,Törnsångare 4,Ärtsångare 6, Lövsångare 7, Gransångare 5, Gråsiska 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 29, 2006 at 17:39:50 (CEST)

28/7 eftermiddag-kväll. Sandön: Kärrsnäppa 77 (ad), Kustsnäppa 6 (ad), Kustpipare 2 (ad), Myrspov 4 (ad, 2 honor, 2 hanar), Skogsnäppa 3 ex (sträckande), Större strandpipare 14 ex i en flock + ca 6 ex utspridda. Stora Hult: En trevlig blandning på rastare. Kärrsnäppa 12 (ad), Kustnäppa 5 (ad), Mosnäppa 1 (ad), Myrspov 2 (ad), Grönbena ca 3 ex, Drillsnäppa ca 7, Större strandpipare ca 10 ex. Rönnen: Kärrsnäppa 13 (ad) sträckte iväg söderut över land, Kärrsnäppa 6 (ad) rastande, Ljungpipare 5 (ad) översträckande mot söder. Bland övriga rastande: Kustsnäppa 1 (ad), Myrspov 4 ad, Skogsnäppa 2 ex, Grönbena minst 8 ex. Vitkindad gås 12 ex. Medobs: Håkan Karlsson. Medobs vid Rönnen: Mikael Olofsson och Teuvo Karjalainen.
Sara Henningsson
Helsingborg, - Saturday, July 29, 2006 at 00:11:42 (CEST)

Torsdag 28/7. Sparvhöksunge hördes på kvällen i Kungshultsskogen nära Maria Park. Under förmiddagen hördes sjungande lundsångare på Söderåsen vid Håhult, ett par km norr om Klöva Hallar.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, July 28, 2006 at 23:12:15 (CEST)

27 juli, Rönnen, ca 16:00. Kärrsnäppor 62 ex (adulta) födosökte febrilt på västsidan i den stekande sommarvärmen. Förövrigt bland annat Myrspov 8 ex (ad, 7 honor och 1 hane), Ljungpipare 1 ex (ad), Skogsnäppa 2 ex, Grönbena 1 ex. medobs: Håkan Karlsson.
Sara Henningsson
Helsingborg, - Friday, July 28, 2006 at 12:22:44 (CEST)

28 juli, i morgonregnet. Sandön: Gråhakedopping 1, Kustpipare 4, kustsnäppa 9, spovsnäppa 3, sandlöpare 2, roskarl 1, vattenrall 1 ad, svarttärna 1 juv. Rönnen: myrspov 6,mosnäppa 1, sångsvan 3, vitkindad gås 12. Stora Hult: mindre strand 3, kustsnäppa 5, större strand 20, gråhakedopping 1
Martin Gierow
Segelstorpsstrand/lund, - Friday, July 28, 2006 at 10:23:31 (CEST)

27 juli. Vid Sandön sågs under kvällen bl a, skräntärna 2, kärrsnäppa 30, spovsnäppa 5, skogssnäppa 1, myrspov 4 samt enkelbeckasin 10. 4 ljungpipare sträckte över.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, July 27, 2006 at 22:20:48 (CEST)

Två ljungpipare kom översträckande i riktning Danmark.
Rödstjärthannen finns kvar i buskarna utanför vår tomt, snart 14 dagar han har hållit till här. Igår kom också en hona på besök.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, July 27, 2006 at 16:24:46 (CEST)

26 juli. Säsongens 7:e ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Fortsatt god fågeltillgång med 60 nymärkningar fördelade på 14 olika arter där kärrsångare svarade för nästan hälften av dagssumman. För 6:e dagen i rad märktes gräshoppsångare och hittills har 7 olika exemplar fångats vilket är nytt årsbästa. Roligt också med en ung grönsångare, den blott andra sedan starten -95 samt ytterligare två unga gulärlor. Överhuvudtaget står årets juliresultat i särklass om man jämför med tidigare säsonger. I snitt har fångsten uppgått till nästan 70 fåglar per tillfälle vilket kan jämföras med tidigare år där julisnittet legat mellan 30-45 individer per tillfälle.
Henrik Johansson
- Wednesday, July 26, 2006 at 22:00:42 (CEST)

2006-07-25. Svedberga kulle, strax intill fundamentet till f.d. luftbevakningstornet kunde jag betrakta en tämligen oskygg göktyta. http://goktytegruppen.hakan-soderman.se/
Claës Hagenfeldt
Viken, - Wednesday, July 26, 2006 at 14:43:43 (CEST)

2006-07-25. Satt hemma på trappan (kl.10.00) med morgonkaffet och studerade Tornseglarnas hisnande flykt över Mölle. Plötsligt gled det förbi en fågel på låg höjd med en markant rak och vacker hållning i sin flykt. Landade i grannens Gråpäronträd för att sedan slå sig ner på en gatlykta i min tomtgäns. Där satt den i ca. 20 minuter för att sedan fortsätta färden ner över Mölle by. Det var en Melopsittacus undulatus. Stor och vacker, troligen av engelsk typ. Grön/gult tecknad och såg ut att trivas med friheten i ett sommrigt Mölle. Och nytt tomtkryss blev det också.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, July 25, 2006 at 22:08:48 (CEST)

24 juli (på/från tomten):
Svart rödstjärt (hane), rödstjärt (hane), törnsångare, sparvhök, häger 2 ex. Dessutom familjen kråka, varav den ena gamla fågeln är "den svarta" som vi även sett tidigare år. Tre ungar har paret fått i år.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Tuesday, July 25, 2006 at 20:11:13 (CEST)

24 Juli.Sandön.Storspov 21,Kärrsnäppa 95. Rönnen.Grågås 600,Häger 1,Strandskata 15,Skärfläcka 20,Större strandpipare 25,Kustpipare 3,Tofsvipa 12,Mosnäppa 2,Spovsnäppa 2,Kärrsnäppa 29,Enkelbeckasin 2,Myrspov 1,Storspov 3,Rödbena 4,Gluttsnäppa 1,Skogssnäppa 1,Grönbena 4,Stare 600.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 24, 2006 at 22:40:10 (CEST)

Vadarletande runt Bjäre, men höjdpunkterna var inga vadare: Vid parkeringen vid Dagshög en hane Engelsk sädesärla. Den var i sällskap med en tiggande ungfågel, så den lär väl ha häckat i området. Ungfågeln såg dock helt normal ut. Några hundra meter längre norrut tittade en småfläckig sumphöna fram ut starren i en liten pöl. I övrigt en kustsnäppa vid Dagshög, en spovsnäppa vardera vid Glimminge Plantering och Rammsjöstrand samt totalt 21 skogssnäppor, 20 grönbenor, 3 småspovar samt 95 kentska tärnor, varav 70 vid Glimminge plantering.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, July 24, 2006 at 15:38:15 (CEST)

24 juli. Hasslarp 04.15-13.00. Säsongens hittills bästa ringmärkningsdag med 95 nymärkningar av 15 arter. Roligast var en flock unga pungmesar som under hela morgonen och förmiddagen höll till runt Bergsdammen. Av dessa fastnade fyra i ett av näten vilket innebar en ny och efterlängtad märkart. För övrigt en mycket bra dag för kärrsångare (26) och sävsparv (23). Lite udda också med fyra märkta gulärlor. Bland äldre kontroller kan nämnas en kärrsångare märkt vid dammarna i början av september -01.
Henrik Johansson
- Monday, July 24, 2006 at 15:15:30 (CEST)

Rönnen 23/7 14-18: Mosnäppa 1 ad, Kärrsnäppa 100, Myrspov 1 hane, Kustpipare 1 hane. /DP
Daniel Pettersson
Laröd, - Sunday, July 23, 2006 at 19:56:45 (CEST)

22/7-06 Stenkrossen (em): Konstant tiggande från två nästan vuxna flygga hornuggleungar. Föräldrarna sågs jaga över både stenkrossen och vid Rönnen. Rönnen; Spovsnäppa 9, Småsnäppa 1,Kärrsnäppa 30,Myrspov 3.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult , - Sunday, July 23, 2006 at 00:17:27 (CEST)

Min pappa Jan hade en sjungande Gulhämpling på Rya Golfbana idag 22/7. Den hördes sjunga ifrån green 12 vid 16-tiden. Hög trovärdighet - pappa har skådat i knappt 45 år. /DP
genom Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, July 22, 2006 at 22:41:45 (CEST)

22/7 Det var sammanlagt 14 personer som mötte upp på morgonen för KOF-exkursion för att se vad som rastade i bland annat vadar-väg vid kusten i Ängelholmstrakten. Vi besökte först Sandön och där sågs en flock på 20 Storspovar, 19 Kärrsnäppor i vacker sommardräkt, ca 5 Större strandpipare, 2 Drillsnäppor och många Strandskator. Vi såg även bland annat 1 juvenil Svarttärna, 1 Fiskgjuse och många Grågäss. En Skäggmes sågs och hördes som hastigast. Vidare till Rönnen där vi såg 6 Kärrsnäppor, 2 Myrspovar, 2 Skogsnäppor, 1 Grönbena, 1 Rödbena, 1 Mosnäppa, 1 Mindre Strandpipare, 3 Ljungpipare, 1 Spovsnäppa, samt en hel del Större strandpipare, Strandskator, Storspovar och Skärfläckor. Förövrigt fanns det gott om bland annat Grågäss, Kentska tärnor och Fisktärnor. Således en bra variation av rastare, om än i relativt blygsamma mängder. Tack till alla deltagare för en trevlig förmiddag!
Sara Henningsson & Håkan Karlsson
Helsingborg, - Saturday, July 22, 2006 at 16:49:50 (CEST)

Hasslarp 21 juli. En ganska svettig ringmärkningmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 12 arter fram till kl. 07 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. I fångsten bl.a. 2 gräshoppsångare, 1 ladusvala, 1 taltrast samt en rörsångare märkt vid dammarna i juli -01. I Bergsdammen vakade årtan över sina 5 ungar.
Henrik Johansson
- Friday, July 21, 2006 at 23:01:00 (CEST)

21/7 Förutom tidigare nämnda obsar, Farhult runt 9, Kärrsnäppa 11, Spovsnäppa 4. Vid Sandön 16:30 fanns 70 Kärrsnäppor, 4 Spovsnäppor och 1 Småsnäppa. Antalet kärrsnäppor på rönnen stannade vid 160. Medobs Peder W och på Sandön även Jan Pettersson.
Daniel Pettersson
Laröd, - Friday, July 21, 2006 at 22:55:13 (CEST)

13.30 21 juli Nu minst 80 Kärrsnäppor i stora viken, Rönnen!
Daniel P & Peder W
KOF-stugan, - Friday, July 21, 2006 at 13:33:30 (CEST)

21/7 13.00 LIVERAPPORT från rönnen: Vadare dimper ner hela tiden, bla. En ren flock Spovsnäppor med 9 ad, Småsnäppa 2 ad, Kärrsnäppor kommer in hela tiden, nu drygt 50 ex. Det startade på 20! Håller nu span ifrån KOF-stugan. /DP
Daniel Pettersson och Peder Winding
Kofstugan, - Friday, July 21, 2006 at 13:09:54 (CEST)

19 juli, RÖNNEN runt 15:00, Mosnäppa 1, Kärrsnäppa 3 och Myrspov 1. Inte ett spår av några Spovsnäppor vid 15-tiden, vore intressant att veta tidpunkt på den obsen. Vid SANDÖN 15:40 - 18:45 15 Kärrsnäppor, 2 Spovsnäppor (som höll sig ute i väster, en gång kom de innanför reservatsgränsen!) men ingen Kustsnäppa. /DP
Daniel och Jan Pettersson
Laröd, - Thursday, July 20, 2006 at 20:57:54 (CEST)

19/7 SANDÖN: Skräntärna 1ex, Småtärna 2ex, Kustsnäppa 1ex, Kärrsnäppa 16ex
RÖNNEN: Spovsnäppa 7ex, Kentsk tärna 40-tal, Mink som jagades iväg av Skärfläcka, Hösten har kommit, massor med Grågäss.
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, July 20, 2006 at 12:17:57 (CEST)

18 juli. Kvällsrunda till Maglaby kärr där vattennivån är väldigt låg. En del trevliga fågelupplevelser såsom 1 fiskgjuse, 1 häger, 1 par tranor, 1 par bruna kärrhökar, 2 skogssnäppor, 3 krickor och 1 kattuggla. På hyggena öster om kärret hördes och sågs minst 4 nattskärror vid 23-tiden.
Bengt Hertzman
- Wednesday, July 19, 2006 at 09:23:37 (CEST)

18 Juli. 1 hane sommargylling sågs flyga mellan två dungar i Påarp på bjärehalvön nu i kvällningen.
Martin Ekenberg
- Tuesday, July 18, 2006 at 21:51:47 (CEST)

18 juli. Dagens fångst i Hasslarp blev 56 nymärkningar fördelat på 16 arter. Inga direkta överraskningar denna gång men nämnas kan vardera en gräshoppsångare och steglits. I gryningen hördes 3 sjungande gräshoppsångare. Nästa märktillfälle blir på fredag.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 18, 2006 at 21:34:05 (CEST)

Idag hade jag en turkduva vid OD Krooksgatan i Helsingborg.
Åsa Strid
Helsingborg, - Tuesday, July 18, 2006 at 20:13:33 (CEST)

15 juli. En liten runda vid Åvarp för att i första hand kolla på fjärilar. Det mesta av fågelsången hade tystnat men vi hörde mindre hackspett, gröngöling, st hackspett och forsärla samt en irriterad ormvråk med nyligen utflugna ungar. Medobs: Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
- Monday, July 17, 2006 at 13:27:13 (CEST)

16 Juli Rönnen En Sandlöpare i vacker sommardräkt. Myrsnäppan från igår var inte kvar. Medobservatör Göran Cederwall.
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Sunday, July 16, 2006 at 21:28:35 (CEST)

16 JULI.Rönnen.Knölsvan 35,Grågås 800,Kanadagås 7,Vitkindad gås 4,Gravand 25,Småskrak 45,Strandskata 15,Skärfläcka 12,Större strandpipare 13,Tofsvipa 9,Kärrsnäppa 15,Brushane 4,Myrspov 7,Storspov 11,Rödbena 6,Gluttsnäppa 2,Grönbena 3,Kensk tärna 32,Fisktärna 3,Småtärna 11,Stare 200.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 16, 2006 at 15:20:19 (CEST)

15 juli: en vaktel spelade flitigt vid Pankarps gård utanför Strövelstorp vid 18-tiden.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, July 15, 2006 at 22:53:28 (CEST)

15 Juli. Örby Ängar.Grågås 9,Vattenrall 5,Gluttsnäppa 1,Gök 1 ropande,Gröngöling 1,Gärdsmyg 3,Rödhake 11,Rörsångare 6,Törnsångare 3,Trädgårdssångare 2,Svarthätta 3,Lövsångare 6,Gransångare 8,Stjärtmes 2ad 7 juv,Blåmes 15, Talgoxe 6,Nötväcka 1,Gråsiska 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 15, 2006 at 22:16:36 (CEST)

15 juli. Ännu en trevlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 67 nymärkningar av hela 21 olika arter. Med god marginal dagsrekord för antalet märkta under en dag. I fångsten ingick udda arter som vattenrall (verksamhetens blott 2:a sedan starten för 12 år sedan), enkelbeckasin, taltrast, rödstjärt, sädesärla, svarthätta och gräshoppsångare. I dammarna bl.a. ungkullar av årta, skedand och vigg. Vid märkdungen en hanne mindre hackspett. Nästa märktillfälle på tisdag.
Henrik Johansson
- Saturday, July 15, 2006 at 16:28:46 (CEST)

15/7. På Sandön rastade 5 spovsnäppor, och på Rönnen 2 mosnäppor och 1 myrsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, July 15, 2006 at 11:07:08 (CEST)

13/7 Kort kvällstur till Hasslarp SV-dammen innan regnet gav en ganska artfattig vadarmeny: 1 gluttsnäppa, 1 grönbena o 2 skogssnäppor. 1 kärrsångare testade stämbanden lite, 1 sävsångare varnade och 1 steglits drillade i en trädtopp. Annars mest sothöns och tofsvipor i olika åldrar. En gigantisk flock starar uppehöll sig i fårhagarna men ingen ljusare individ syntes...
Rolf H Hansson
Gantofta, - Thursday, July 13, 2006 at 23:52:01 (CEST)

Ons. 12 juli. ett 30-tal kärrsnäppor och 40-talet skärfläckor inne i viken vid Rönnen. Medobs. Per Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, July 13, 2006 at 15:38:58 (CEST)

13/7. Jag gick en runda i Allerumsskog/Våtmarken i Nellåkra på morgonen. Inga större sensationer noterades, men skogen sjöd av tiggande fågelungar av olika slag. Utan att kunna styrka med några hårda fakta så verkar det som om många tättingar lyckats bra med sina häckningar i år, i varje fall i detta område.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, July 13, 2006 at 13:06:15 (CEST)

10 juli. Axplock av rastare på/vid SANDÖN under kvällen: kärrsnäppa 3 ad, roskarl 1 ad, skogssnäppa 6 ad, småtärna 4 ad och brun kärrhök 1 1K.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Monday, July 10, 2006 at 22:43:19 (CEST)

9 juli. Thorslundsskogen i Ängelholm. Äntligen kan det konstateras att de brandkronade kungsfåglarna lyckades med häckningen. En väl flygg unge sågs idag födosöka på egen hand medan hannen rörde sig några träd bort. Kontaktläten och sporadiskt sång hördes också. Kul.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, July 09, 2006 at 23:44:59 (CEST)

9/7. Rössjön: kan rapportera att fiskgjusarna har lyckats väl med häckningen. 3 respektive 2 (möjligen 3) ungar i bona. Storlomsparet fiskade ensamma, så förmodligen har de däremot misslyckats. Annars verkar det gå bra för lommarna i år. I Värsjön i Örkelljunga kommun har 3 par fått ut ungar, sammanlagt 4 st och i Fedingesjön finns ett par med en unge. En preliminär bedömning från Projekt Lom är att storlommen har haft en ganska framgångsrik häckning i sydvästra Sverige, och så verkar det alltså vara här nere också.
Stora ungar i skarvkolonin, intensiv aktivitet, medan havstrutsparet föreföll vara tomhänta. Spelflygande bivråk m.m. m.m.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Sunday, July 09, 2006 at 23:05:24 (CEST)

Vid Maria äng har vi lyckade häckningar av smådopping (4 pull) och rörhöna (2 pull). Dessutom hördes en svart rödstjärt idag.
Medobservatörer Ingrid och Björn Ekelund.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, July 09, 2006 at 22:20:15 (CEST)

9 juli. Tillbringade merparten av natten ute på myllan. Ett flertal vaktlar hördes enligt - 6 ex utmed sträckan Välinge tom Kattarp, 10 ex Västraby - Tursköp där merparten hördes runt Tursköpsskogen, 5 ex runt Stureholm, 2 ex Höghult, 1 ex Lönhult samt 1 ex vid Karlsfält. I övrigt väldigt tyst, 2 näktergalar och lika många kärrsångare liksom en buskskvätta hördes.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 09, 2006 at 20:05:06 (CEST)

9 juli: vi paddlade på morgonen igenom en av våra atlasrutor (ruta 03C7E), från Ugglarps broar till Ängelholm på Rönneå, och kunde konstatera att kungsfiskaren har ett av sina sämre år i dessa delar av rapportområdet; inte en enda obs i dessa annars ganska säkra områden – vintern var hård… Trevligare var 2 sjungande gräshoppsångare, forsärla med två ungar, minst tre drillsnäpperevir samt flera enkelbeckasiner och en skogssnäppa.
Johan Brink o Thomas Wallin
- Sunday, July 09, 2006 at 15:54:28 (CEST)

9 juli. Hasslarp 04.00-10.00. En jämfört med igår lugnare ringmärkningsdag med 42 nymärkningar av 15 arter. I fångsten ingick bl.a. grönbena, gräshoppsångare, taltrast och björktrast. Bland övriga obsar kan nämnas spelflygande bivråk, grymtande vattenrall, 3 rastande kärrsnäppor och 2 sjungande gräshoppsångare.
Henrik Johansson
- Sunday, July 09, 2006 at 15:21:18 (CEST)

8 juli. Hasslarp 04.00-11.00. En lyckad ringmärkningspremiär med 95 nymärkningar av 12 arter. Därtill 6 gamla kontroller varav en främmande svenskmärkt sävsångare. Antalet nymärkningar fördelades enligt följande: kärrsångare 21, blåmes 19, rörsångare 18, sävsparv 6, sävsångare 6, lövsångare 5, talgoxe 5, törnsångare 5, trädgårdssångare 4, näktergal 4 varav 3 pull i bo, gransångare 1 samt järnsparv 1. Att drygt 50 % av de fångade fåglarna var årsungar tyder på en god häckningssäsong. Övrigt vid dammarna bl.a. 1 sj gräshoppsångare samt 1 årta. Inte bara gott om fågel, även många Helsingborgare i nätgångarna: Mårten, Mats, Micke O & Micke J. Märkning även söndag från kl. 04. Kom gärna och titta!
Henrik Johansson
- Saturday, July 08, 2006 at 13:41:09 (CEST)

7.7 En gulhämpling flög några varv över norra delen av Viken på kvällen.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, July 08, 2006 at 11:07:59 (CEST)

7/7-06 Höghulta mosse: Gräshoppsångare 1 sj.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, July 08, 2006 at 00:32:05 (CEST)

Två rapphöns kom över gräsmattan i morse och rödstjärthannen håller sig troget i omgivningen.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, July 07, 2006 at 20:16:47 (CEST)

6 Juli.Rönnen. Vitkindad gås 10,Grågås 200, Strandskata 4,Skärfläcka 4,Större strandpipare 4, Gluttsnäppa 7,Rödbena 8,Grönbena 6,Skogssnäppa 1, Enkelbeckasin 1,Stare 200.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 07, 2006 at 18:09:13 (CEST)

6/7 Ekbacken vid Båv, Åvarp Till den som minns flodsångaren vid Ekbacken i Båv kan meddelas att den sjöng igår på samma plats vid kvällstid. Likaså gav kärrsångaren några korta strofer.
Martin Persson
Billesholm, Jordberga, - Friday, July 07, 2006 at 12:54:03 (CEST)

6/7-06 Höghult: Vaktel 2-3 spelande. I Atlasrutan häckande Glada.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, July 07, 2006 at 00:46:20 (CEST)

5/7-06 Rönnen: Kentsk tärna 3 ad (alla ringmärkta med aluminiumring) med en nyligen flygg unge (omärkt).Skärfläcka 1 flygg unge. Av arktiska vadare endast 9 Kärrsnäppor.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, July 07, 2006 at 00:43:47 (CEST)

Nu har alla (5 ungar) tornfalkarna lämnat bolådan och håller till i omgivningen. Nattvilan tillbringar dom dock fortfarande på vårt hus. Strandskatorna - 2 juv 2 ad - kom på besök idag också under ett ivrigt "tjoande". En rödstjärthanne har också hållt till i buskaget utanför tomten, precis som några törnsångare (trolig häckning).Ikväll kom också en skogssnäppa översträckande.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, July 06, 2006 at 20:09:04 (CEST)

E:6:an i höjd med Hasslarp på östra sidan motorvägen cirklade 2 Vita Storkar kl. 11:00
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, July 05, 2006 at 19:45:32 (CEST)

4/7-06 Lönhult: Vaktel 2 ex spelade sporadiskt söder och väster om gården under em. Vid Höghult hörs flera ex från köksfönstret,mest 22.00-23.00 och efter 02.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, July 05, 2006 at 01:56:46 (CEST)

1/7. Ett par skärfläckor hade fått två ungar i lilla viken på Rönnen. Hoppas inte rävarna hittar dem.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 03, 2006 at 10:28:25 (CEST)

2/7-06 Höghult (22.15-23.15): Vaktel 5 spelande i vetefälten öster hästhagarna,2 norr om vägen och 3 söder om.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, July 02, 2006 at 23:43:22 (CEST)

1 juli. Runt klockan 01 hördes minst 3 spelande vaktlar runt Tursköpsskogen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 02, 2006 at 18:43:03 (CEST)

2/7-06-06 Höghult (02.30): Vaktel 2 spelande intensivt,1 intill hästhagarna den andra ett par 100m österut.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, July 02, 2006 at 13:43:03 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-08-05 av Thomas Wallin