Observationer november 2006

Tillbaka till den aktuella obsboken


27 nov. Torekov, Solsidan, i tidvis tät dimma som vid några tillfällen lättades upp av en blek vintersol hittades 3 toppskarvar, 2 adulta och en unfågel tillsammans med storskarvar. Lervik också höljt i dimma gluttsnäppa 1ex, rödbena 3ex samt 16 snösparvar.

Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 27, 2006 at 19:31:38 (CET)

061127 kl 14.30 Kom körande från Höganäs mot Ingelsträde. Vid dammarna vid Görslövsån låg det två mycket små skygga fåglar som jag tror var smådoppingar. Är det någon som sett dessa eller kan ha en uppfattnig om min obs ?
Klas Blomberg
Lerberget, - Monday, November 27, 2006 at 16:39:53 (CET)

26/11 Tåstarps Ängar. En pilgrimsfalk gjorde flera misslyckade anfall mot en flock kajor.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Monday, November 27, 2006 at 08:31:07 (CET)

26 nov. I Råå hamn sågs under dagen 2 kaspiska trutar. Troligen samma individer som fanns här även förra helgen.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 26, 2006 at 22:02:19 (CET)

Sön den 26 nov. Toppskarv 2ex 1k och 1ex ad SO om Torekovs hamn låg i vattnet utanför Lundstens gata. 2 yngre havsörnar på Själrönnen och en Salskrake hona öster i Vegeås mynning, 2 svarthakedoppingar öster om Själrönnen. 1ex ad hane Blåkärrhök vid Stureholm.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, November 26, 2006 at 20:36:16 (CET)

26 november, fågelcirkeln, Studiefrämjandet: Båstads hamn: Alfågel 2 hanar, Skäggdopping 1, Sillgrissla 1, Alkekung 3 och Kungsfiskare 1.
Torekovs rev: Bläsand 4, Rödbena 3, Skärpiplärka 3.
Ripagården: Skäggmes 9.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 26, 2006 at 16:58:26 (CET)

Sön. 26/11 kl:10:30. 1 strömstare i ån vid Benmöllan, Margretetorp. Medobs. Klas Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, November 26, 2006 at 14:23:19 (CET)

26/11 Ängelholm: I Rönneå, i höjd med Ängavången, hörde vi hur en kungsfiskare drog iväg längs ån.
Sara & Linnea H, Håkan Karlsson
Ängelholm, - Sunday, November 26, 2006 at 13:33:43 (CET)

2006-11-24, kl.12.00 En Pilgrimsfalk satt på åkern ned mot Vattenöllan vid "Långa Ry". Strax bakom "betade" en flock Sångsvanar. Kontrastfull naturvy.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, November 25, 2006 at 22:33:03 (CET)

Lörd. 25 nov.Klören-Sibirien fm.Strandskata 11, Kustsnäppa 1,Salskrake 8 honor,Skäggdopping 8 och Havsörn 1 ungf,som sedan satte sig på Själrönnen.Igår 24:e passerade en ung Havsörn E6 vid södra infarten till Ängelholm kl13.30.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, November 25, 2006 at 16:59:54 (CET)

25 nov. En ung kungsörn flög över väg 13 strax utanför Össjö vid 11-tiden.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, November 25, 2006 at 15:37:24 (CET)

Onsd.22nov.Båstads hamn e.m.Alkekung 4,Sillgrissla 1,Gråhakedopping 1,Kungsfiskare 1 Knipa 2 och Småskrake 1.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, November 22, 2006 at 21:16:02 (CET)

Ti 21 nov. Allerumskogen-Nellåkra: En kort förmiddagsvandring. Blå kärrhök 1 hane, Varfågel 1. Så fint färgstämda till dagens silverdis.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, November 21, 2006 at 18:28:39 (CET)

19/11: Sara, Linnea och jag gick en sväng vid Djurholmen (och vidare österut). I ett riktigt grådisigt novemberväder stötte vi på ett hel del trevliga skogsfåglar. På typsikt skogshönsmanér lyfte två orrhönor längs vägen. Mindre korsnäbbar var, mer eller mindre, konstant närvarande och en varfågel satt, som sig bör, i en solitär björktopp. Lägg därtill tofsmesar, spilkråka, nötskrikor m m och man känner sig riktigt nöjd med promenaden.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Monday, November 20, 2006 at 17:22:32 (CET)

19 nov. Råå hamn under dagen. Bl a ses, stjärtand 1 hane, kaspisk trut 4, sillgrissla 1, kungsfiskare 1, vinterhämpling 2 och snösparv 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 19, 2006 at 22:35:39 (CET)

Några korta stopp under tillfälligt besök på Bjäre 19.11. Vid Ängelsbäck är den vita ormvråken kvar. I Båstad hamn fem alkekungar kvar. Innanför Grytskären 17 snösparvar och något som nog var en vattenpiplärka. Söder om Glimminge plantering minst en vattenpiplärka, men det kan ha varit en hel liten flock (ca 5). Lätet stämde inte riktigt med skärpip, men dom vill inte sitta still på nåt vettigt avstånd....
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, November 19, 2006 at 19:55:23 (CET)

19 november, Åvarps fälad på eftermiddagen: en forsärla flög över fäladen, flera flockar med domherrar varav några med de östliga nasala lätena höll till i skogskanten liksom 7 stenkäckar och ett litet meståg innehållande bla 4 stjärtmesar.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 19, 2006 at 16:15:58 (CET)

19 November. Sandön: Skäggdopping 62,Bergand 12, Salskrake 1 hona, Grågås 210, Bläsgås 4, Havsörn 2, Storspov 12, Myrspov 1, Skäggmes 9, sävsparv 1.
Rönnen: Skäggdopping 12, Svarthakedopping 2, Kricka 28, Gravand 1, Grågås 350, Vitkindad gås 65, Strandskata 2, Ljungpipare 350, Sillgrissla 1, Alkekung 2, Snösparv 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 19, 2006 at 14:12:18 (CET)

18/11 Råå hamn: Kentsk tärna 1ex upptäckare Peter Svensson. Rydebäck: Sidensvans 5ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, November 18, 2006 at 19:25:19 (CET)

18 nov - Örnrundan med avstickare till Sandön.
Gyhult: ca 20 gulspravar och en tornfalk.
Turköp: Sångsvan 6 ad 4 juv.
Västraby-Rögle: Pilgrimsfalk 1 hona, blåhök 1 ad hane.
Kompletterande obsar vid Sandön-Skälrönnen: 2 unga havsörnar, bergand ca 15 ex, sjöorre 6 ex, alkekung 1 ex rastande. Dessutom 3-4 domherrar varav två med avvikande läte (östliga?)
Svedberga: blåhök 1 honfärgad.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, November 18, 2006 at 18:59:05 (CET)

18/11. Två kungsfiskare flög tillsammans i Vegeås mynning, och över Klören drog en duvhök. Ute vid Sandön fanns en myrspov och en hona salskrake. En ung havsörn satt på Själrönnen.
I Rönnens omgivningar obsades 5 svarthakedoppingar, 1 alkekung, 30 snösparvar, ca 50 kärrsnäppor, 4 rödbenor, 1 kustsnäppa och 84 skäggdoppingar. En flock med 140 ljungpipare drog åt sydost.
I Farhult rastade 1 kustpipare, 170 tofsvipor, 117 vitkindade gäss, 5 bläsgäss och 21 sädgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 18, 2006 at 18:24:49 (CET)

18 november. Säsongens andra vinterfågelräkning, Laröd-Allerumsskog-Nellåkra-Döshult, blev en ganska normal historia för att vara november. Fortfarande många berg- och bofinkar i skogen liksom flera större flockar av grönsiska, en del rödhakar kvar och gott om mes. Det mest udda bland de 40 arterna var en rastande forsärla och en dubbeltrast som lockades sjunga några strofer i det milda vädret mellan näringssöken på stubbåker. I övrigt bl a 2 skogsduvor, 6 mindre korsnäbbar, glädjande nog hela 8 entitor, 1 tornfalk, 2 glador, 120 ljungpipare, 110 tofsvipor, 1 spillkråka och 5 större hackspett.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 18, 2006 at 16:50:15 (CET)

18/11 Öster om Lerviks hamn rastade 1 vattenpiplärka. Väster om samma hamn 1 gluttsnäppa, 13 rödbena, 32 vinterhämpling o 16 snösparv. 1 ung duvhök svepte över de väldigt vattensjuka ängarna. Vid Grytskär 1 alkekung. På pirarmen vid Vistorps hamn rastade en forsärla. 1 ad toppskarv kvar nedanför Solsidan i Torekov. 1 havssula drog runt mellan Väderön och Torekov.
Leif Dehlin
- Saturday, November 18, 2006 at 16:20:23 (CET)

Såg en fiskjuse på en snöpinne 16 nov! Att en så stor fågel kan sitta på en så tunn pinne!
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Friday, November 17, 2006 at 19:29:03 (CET)

16/11. Vid Stureholm vilade en pilgrimsfalk och i närheten fanns en liten flock, 6st, Steglitsar
Klas Blomberg
Lerberget, - Friday, November 17, 2006 at 08:04:29 (CET)

14/11-06 När lilla dottern och jag senare, efter tipset, gick förbi polishuset för att titta på alla sidensvansar var där uppskattningsvis nära 500 individer på masten! Medan vi stod och tittade kom en sparvhök förbi och flocken splittades på några mindre flockar som flög åt olika håll.
Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Wednesday, November 15, 2006 at 10:00:19 (CET)

Tis. 14/11 kl.12:30 fick jag se att polishusets radio/telemast i Ängelholm såg ut som en julgran! När jag kom närmare såg jag att vejrarna till masten var helt klädda av flera hundra sidensvansar. De första jag fått se i höst.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, November 14, 2006 at 14:54:24 (CET)

12 nov. Jonstorps hamn 1330-1430. Havssula 2 ad, sillgrissla 15, tordmule 5, gråhakedopping 2, skäggdopping 1, sjöorre 1. En flock på 15 sidensvansar höll till i träden intill.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, November 14, 2006 at 11:32:15 (CET)

12 nov. I Råå hamn under eftermiddagen sågs en 2K kaspisk trut inne på flytbryggorna i hamnen. Söder om hamnen rastade en hane stjärtand och ute i Sundet drog 2 havssulor liksom en stormfågel mot norr.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 12, 2006 at 20:33:06 (CET)

12 november. 15 deltagare i Söderåsens naturs novembervandring unvek galant hagelbyarna på turen från Körslätt till Klöva Hallar och tillbaka. Inte så mycket fågelliv men 1 morkulla, 2 steglitser, 1 mindre korsnäbb, 6 korpar och några sträckande ormvråkar o sparvhökar. Några deltagare stannade kvar en extra stund vid Körslätt och belönades med 1 (1K) kungsörn och 3 glador.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 12, 2006 at 20:21:55 (CET)

12 november: Kattviks hamn under förmiddagen stationärt 3-500 m utanför hamnen en adult svartnäbbad islom, som hade det mesta av sommardräkten kvar. Sträckande väst 2 lunnefåglar, 1 bredstjärtad labb subad-adult, 1 storlabb ca 15 alkekungar och 5 gråhakedoppingar.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, November 12, 2006 at 16:46:29 (CET)

12 nov. Svanshall till kl. 12.30 bl.a. grålira 1 str, stormfågel 3, havssula minst 5, lunnefågel 2 str. på fint avstånd, alkekung ca 10 varav två i hamnbassängen, dvärgmås 1 ung, gråhakedopping 6 och sidensvans ca 20.
Henrik Johansson
- Sunday, November 12, 2006 at 16:20:26 (CET)

12/11. Mycket skall man se innan öronen ramlar av sägs det. När jag passerade gräsmatteodlingen i Vegeholm i morse, satt en ensam "mås" på marken. Det visade sig vara en stormfågel som rastade. Då jag körde förbi lyfte den och flög iväg, så den verkade vara OK.
På Rönnen jagade en ung havsörn en grågås, som fann för gott att landa på en åker. Örnen hängde i luften över gåsen och spanade en stund innan den försvann. Annat som flög förbi var 2 havssulor och en ung dvärgmås. Rastade gjorde 2 alkekungar, 1 skärfläcka, 50 kärrsnäppor, 2 kustpipare, 1 gluttsnäppa, 1 svartsnäppa, 1 salskrake och ca 150 vitkindade gäss. 6 rapphöns sågs också.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, November 12, 2006 at 12:54:36 (CET)

11/11. Vid Sandön rastade 1 alkekung och 1 skärfläcka. En flock med 50 sidensvansar drog österut över Utvälinge.
Vid Rönnen låg 1 hona salskrake, 5 svarthakedoppingar och 1 alkekung. 22 snösparvar födosökte på stranden, och 1 ung dvärgmås flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 11, 2006 at 16:30:20 (CET)

När jag tar ögonen från dataskärmen (och arbete med föreningens hemsida) och istället tittar ut genom fönstret, kommer fyra rapphöns målmedvetet springande över vår gräsmatta i riktning mot fågelbordet.
Än finns dom kvar här trots att de gröna ytorna allt mera förvandlas till asfalt och betong.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, November 11, 2006 at 13:47:27 (CET)

10/11. Idag höll det till 4ex alkekung vid Rekekroken och även 1ex svathakedopping.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, November 10, 2006 at 17:40:37 (CET)

Fredag 10 November.Tillbringade förmiddagen längs kusten Lervik-Ranarpsstrand,nära hamnen vid Lervik 1 vattenpiplärka som höll ihop med några skärpip.Mot Ranarpsstrand sällskapade 1 lappsparv med några piplärkor,där även 5 snösparvar,vidare sågs 18 rödbenor,42 tofsvipor,1 enkelbeckasin,14 svarthakedoppingar,1 gråhakedopping samt 2 skärsnäppor ute på Grytskären.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, November 10, 2006 at 11:43:05 (CET)

Tors: 9/11 har vi haft besök av en liten flock stjärtmesar, 5-6 st. vid vårt fågelbord. I tisdags gjorde en flock på 7-8 ett snabbeskök på talgbollarna vid fågelbordet.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, November 09, 2006 at 13:28:47 (CET)

7/11 Kort tur vid 16-tiden till Svanshall - 1 sillgrissla. Arild hamninloppet - 1 sillgrissla och 2 forsärlor.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Tuesday, November 07, 2006 at 21:25:13 (CET)

7 november: vid 14-tiden en ung kustlabb över Rössjön (!!!). Medobs Nv Skånes folkhögskolas fågelkurs
Thomas Wallin o många fler
- Tuesday, November 07, 2006 at 16:17:09 (CET)

6 nov. Kullen under dagen. Bl a sträck av, havssula 71, stormfågel 36, alfågel 1, smålom 1, storlom 1, grålira 2, storlabb 1, tretåig mås 160, sillgrissla 95, tordmule 23, lunnefågel 1, alkekung 30 samt gråhakedopping 3.
Thomas Svanberg
- Monday, November 06, 2006 at 19:59:06 (CET)

6 november: en havsörn drog långsamt söderut över åkermarkerna mellan Ängelholms flygplats och åsen vid 8-tiden idag
Thomas Wallin
- Monday, November 06, 2006 at 15:58:58 (CET)

5 november, Maglaby kärr. 1 (sjungande!) varfågel, 2 sidensvansar, 3 mindre korsnäbbar, 2 gröngölingar, 1 st hackpett, 5 nötskrikor, 1 duvhökshona och minst 2000 bergfinkar i omgivningarna.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 05, 2006 at 21:10:12 (CET)

2006-11-05. En tidig morgon i Svanshall bjöd på hyfsat sträck av alkor, bl.a. 35 alkekungar. Efter en timmes spanande kommer en svartnäbbad islom ungf/vinterdr. föbi nära åt väster.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 05, 2006 at 20:19:14 (CET)

5 nov. Sträck vid Kullen fram till 12:30. Bl a, havssula 26 och drygt 30 stationära, stormfågel 12, svärta 33, tretåig mås 75 och alkekung 21.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 05, 2006 at 20:02:30 (CET)

5 November. Åvarp, Söderåsen. Fågelcirkeln Studiefrämjandet. Storskarv 3 str SV, Bläsgås 7, Ormvråk 6, Sparvhök 3, Korp 1, Talgoxe 12, Blåmes 10, Entita 1, Stjärtmes 8, Nötväcka 7, Trädkrypare 1, Gärdsmyg 6, Ringduva 20, Björktrast 45, Rödvingetrast 4, Kungsfågel 2, Varfågel 1, Stenknäck 2, Domherre 5, Grönsiska 160, Bofink 350, Bergfink 4, Gulsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 05, 2006 at 16:57:55 (CET)

5/11. Ännu en dag på Rönnen där det förutom de förväntade 7 havssulor, 1 pilgrimsfalk, 2 svarthakedoppingar, 1 havsörn, 6 alkekungar och 25 snösparvar även sågs 1 fisk/silvertärna och 1 skärfläcka.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, November 05, 2006 at 16:39:55 (CET)

4/11 Heimdallgatan, Ängelholm: 13:45 flög en maffig havsörn förbi oss och fortsatte ner mot Haradal (ut mot havet).
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Sunday, November 05, 2006 at 07:25:49 (CET)

4/11 I Båstad hamn flera alkekungar och en kungsfiskare. En stenfalk och en havsörn sträckande. Ute vid Kattvik dök en svartnäbbad islom upp i första tubsvepet och var sedan kvar i området fram till 14-tiden. Åtskilliga alkekungar i rörelse ute över Laholmsbukten. 3/11 på em drog en storlabb in vid Kullens spets, en sen fisktäna sträckte och åtskilliga tretåiga måsar i rörelse.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, November 04, 2006 at 19:00:47 (CET)

4/11. Under ett par förmiddagstimmar på Rönnen sågs bl.a. 3 alkekungar, 2 svarthakedoppingar, 6 havssulor, 1 ung havsörn, ett 20-tal snösparvar, 1 ad pilgrimsfalk, 6 stjärtmesar, 7 kustpipare och 100 kärrsnäppor.
Senare på dagen låg 2 alkekungar vid Rösan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 04, 2006 at 17:04:05 (CET)

3/11 Vi började dagen vid Rålehamn, 07:15 - 08:45, med klar himmel och svag vind. Ganska kallt o sitta still ! 1 forsärla drog söderut, 12 alkekungar rörde sig i området och 4 gråhakedoppingar rastade.Känns som det är många gråhakedoppingar i rörelse just nu.

Från Rammsjö gick vi 09:15 mot Torekovs reningsverk som vi nådde samtidigt som det började regna, ca 15:00. Inte så värst många fåglar i området men 4 alkekungar och 6 svarthakedoppingar rastade. 13 rapphöns skrämdes på vingar. 23 snösparv och 1 vinterhämpling. 1 vattenpiplärka tillsammans med ca 20 ängs- och skärpiplärkor. 2 unga toppskarvar utanför revet söder om Solsidan. Hur många toppskarvar finns i området ? Listan och dagen avslutades med 1 rastande spetsbergsgås, troligen ungfågel, nedanför reningsverket.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Friday, November 03, 2006 at 17:15:22 (CET)

Svarthakad buskskvätta på Kullen idag 2/11, enligt svalan.
Daniel Pettersson
Stockholm, - Thursday, November 02, 2006 at 17:41:31 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-12-03 av Thomas Wallin