Observationer oktober 2006

Tillbaka till den aktuella obsboken


2006-10-31 Sträckräkning vid Bunkern, Hovs Hallar 07:15-16:45: Sångsvan 9, prutgås 2, bläsand 3, gräsand 10, vigg 5, bergand 2, alfågel 1, sjöorre 491, svärta 11, knipa 25, smålom 15, storlom 4, skäggdopping 1, gråhakedopping 5, grålira 1 kom västerifrån 16:00 och flög in mot yttre delen av Laholmsbukten där den kajkade fram och tillbaka när vi släppte den, havssula ca 100, kustlabb 1 1k 15:26, obestämd kustlabb/bredstjärtad labb 1 3k+ ljus fas drog in i bukten 16:18, svarthuvad mås 1 1k sträckte förbi på nära håll tillsammans med en ung tretåig mås 16:10, dvärgmås 9 ad, tretåig mås 112 (72 ad + 40 1k), sillmule ca 200, tobisgrissla 1, alkekung 139 och lunnefågel 2 1k tillsammans 08:45. Rastade gjorde bl.a. skärsnäppa 1 och snösparv 2. Medobservatörer Aron Andersson, Malmö och Petter Ohlsson, Lund.

Olof Jönsson
Lund, - Tuesday, October 31, 2006 at 19:26:52 (CET)

2006-10-31 Till dagens exkursion vid Hittarps rev, kom för utom undertecknad endast en deltagare(!) Säkert var det vädret som skrämde många, vilket inte var helt på vår sida denna gång. I den sydvästliga vinden noterades dock: ca 15 havssulor, 1 tretåig mås, sillgrisslor, tordmular, tobisgrissla, sjöorrar, 2 smålommar samt dagens höjdare en lunnefågel mot söder (kl. 07:40). Sedan fick det bli en promenad upp i skogen under de värsta skyfallen, vilket dock inte gav mycket i fågelväg. Medobs: Sven Gustafsson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, October 31, 2006 at 17:48:50 (CET)

29 okt. Hittarp under 1,5 timme på förmiddagen. Fortfarande gott om havssulor i sundet och minst 59 ex kalkade runt utspridda i sundet. Även en hel del vråk, ringduvor och kajor lämnade landet liksom 2 stenfalkar. Vidare till Råå hamn där det bl a sågs en alkekung som kom farande norrifrån och följde strandlinjen söderut. Tranor sträckte med 46 respektive 3 ex. En sen ladusvala drog söderut och söder om hamnen sågs en trut som troligen var en något avvikande ung kaspisk trut.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 29, 2006 at 22:04:13 (CET)

29 Oktober.Båstad Hamn.Alkekung 4,Tordmule 1,Svärta 1Honf.Kattvik.Alkekung 1.Ripagården. Smålom 2 juv,Skäggdopping 1,Havssula 25,Svärta 4, Alfågel 1,Bläsand 2,Sillgrissla 1,Alkekung 3,Skärpiplärka 3,Forsärla 1 ,Vinterhämpling 5. Gröthögarna.Smådopping 1,Sångsvan 4,Svärta 1, Alkekung 4.Torekovs revet.Bläsand 20,Rödbena 4, Gluttsnäppa 1,Alkekung 2,Sillgrissla 1,Tobisgrissla 1,Skärpiplärka 1,Snösparv 8.
Mikael Jönsson,Mikael Olofsson
Påarp,Helsingborg, - Sunday, October 29, 2006 at 16:31:20 (CET)

29 oktober, ca 50 tranor drog åt söder över Ramlösa vid 14-tiden idag
Thomas Wallin
- Sunday, October 29, 2006 at 15:45:18 (CET)

29 okt. En hel del vråk, sparvhök samt grågäss, kanadagäss och ca 100 vitkindade drog syd-sydost över Torekov under förmiddagen. Havssulor och två alkekungar str. mot norr. En ad. toppskarv rastade på revet nedanför Solsidan. Där fanns också 6 snösparvar och 1 varfågel. I Rammsjö 5 mindre sångsvan.
Leif Dehlin
- Sunday, October 29, 2006 at 13:44:19 (CET)

Båstads hamn, 28/10 7:30-11:20. Ägnade dagen åt att fota ett femtontal alkekungar i och kring hamnen. Där sågs även 1 Strömstare, 1 hane Kungsfiskare och 1 alfågel inne i hamnen. Hade ingen koll på fågellivet utanför hamnen idag men det ska tydligen ha varit rätt klent med fågel i övrigt.
Daniel Pettersson
Laröd, - Saturday, October 28, 2006 at 21:40:15 (CEST)

28/10. PÅ eftermiddagen så sågs det 3ex alkekung i hamnen och runt hamnen höll det till 2ex kustlabb..
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, October 28, 2006 at 21:33:37 (CEST)

Svanshalls hamn 27/10 0850-1015: Sillgrissla 75, Tordmule 50, Lunnefågel 1, obest alka 150, Havssula 8, Skäggdopping 1. Jonstorps hamn.27/10 1430-1600: Havssula 10, Sillgrissla 50, Tordmule 35, obest alka 35, Alkekung 2 stationära i hamnen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Saturday, October 28, 2006 at 20:00:35 (CEST)

28 okt. Tillbringade några morgon och förmiddagstimmar vid Hittarps rev. En hel del havsfågel som pressats ner i Öresund sträckte norrut. Troligen missade jag merparten då man kunde ana ett kraftigare sträck längre över mot Danska sidan. Följande kunde i alla fall noteras genom och över Sundet, havssula 56, stormfågel 1, sjöorre 22, svärta 6, smålom 1, blåhök 1, ormvråk 70, fjällvråk 4, sparvhök 79, stenfalk 2, silltrut 1 1k, tretåig mås 22, dvärgmås 1, ob.alka 620, lunnefågel 1, alkekung 3, rödvingetrast 80, sånglärka 70 och vinterhämpling 4. Bland rastarna kan nämnas bl a den berglärka som kom inflygandes norrifrån och som gick ner på revet en kort stund innan den drog ut över havet i sv-riktning. Även ett ex av vardera kärrsnäppa och sandlöpare sågs.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 28, 2006 at 19:59:10 (CEST)

28 oktober. Avslutade en i övrigt ganska fågeltom dagstur vid Björkerödsdammen och kunde här njuta av bl a 2 smådoppingar, 2 krickor, vigg, knipa,1 gröngöling, 1 spillkråka och 8 stjärtmesar
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Saturday, October 28, 2006 at 19:26:24 (CEST)

28/10. örby ängar: 3 forsärlor, 2 vinterhämplingar, 15 hämplingar, 25 ormvråkar, 8 vitkindade, 2 bläsgäss, 400 rinduvor str. 3-7 stjärtmesar, 1 taltrast, 1 vattenrall rastande.
Mikael Olofsson och Mikael Jönsson
Helsingborg, - Saturday, October 28, 2006 at 18:55:31 (CEST)

28/10 Ängelholm: Längst västerut på Älvdalsdatan fanns idag minst 37 turkduvor.
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Saturday, October 28, 2006 at 18:31:45 (CEST)

28 oktober, Råle hamn mellan 7.30-12: 2 storlabbar, 2 unga bredstjärtade labbar, 1 ung kustlabb och 1 obst labb. 127 alkekungar, 472 alkor (företrädesvis tordmular), 4 tobisgrisslor, 35 havssulor, 9 gråhake-, 1 små- och 2 svarthakedoppingar, 4 alfåglar, 9 svärtor, 56 sjöorrar, 4 sädgäss (rasen rossicus), 5 bläs- och 736 grågäss, 1 stenfalk, 1 bl kärrhök hane, 34 sparvhökar och 10 snösparvar - alla sträckande mot söder! I Båstads hamn 1 sillgrissla och ca 10 mycket orädda alkekungar, 1 stjärtand.
Bo o Mona Tuvesson, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, October 28, 2006 at 17:46:18 (CEST)

27/10 Sträck vid Arild 13:30-16:15. Havssula 50-70ex, Tretåig mås 5ex, Alkekung 1ex, Sjöorre 70ex, Svärta 3ex, Smålom 1ex, Stenfalk 2ex, Pilgrimsfalk 1ex med byte.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, October 28, 2006 at 15:14:53 (CEST)

28/10. Några noteringar från Rönnen på förmiddagen. 1 gravand, 4 alkekungar, 44 bläsgäss, 1 spetsbergsgås, 3 svarthakedoppingar, 5 stjärtänder, 3 kustpipare, 1 gluttsnäppa, 1 svartsnäppa, 39 storspovar, 7 myrspovar, ca 50 kärrsnäppor och 1 pilgrimsfalk. Enstaka sparvhökar kom hela tiden sträckande lågt över havet.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 28, 2006 at 12:45:36 (CEST)

28 okt.Trodde knappt mina ögon när jag tittade ut över takåsarna på Tågaborg från frukostbordet. En tornseglare gjorde några varv bland kajor och trastar innan den försvann mot sydost.
Bengt Hertzman
- Saturday, October 28, 2006 at 09:11:37 (CEST)

27 oktober. RIPAGÅRDEN mellan 10.00-14.00: Alkekung ca 50, lunnefågel 2, tobisgrissla 1 samt gott om tordmular och sillgrisslor, alla på härligt nära håll. En alkekung krockade nästan med sjöboden jag sökte lä bakom. Bra fart på havssulorna men ingen stormfågel. En grålira sträckte mot SV. Bland änderna var det sjöorrarna som utmärkte sig med hyggliga antal. En kustlabb drog förbi. Vid KATTVIKS HAMN (14.15-16.00) jagade tre olika kustlabbar och tre storlabbar sträckte ut ur Laholmsbukten. Även här rörde sig ett antal alkekungar och två av dem rastade inne i hamnen och de två alkekungarna vandrade även upp på land och tultade runt bland tillresta skådares parkerade bilar. Ett snabbstopp vid BÅSTAD HAMN gav en fin obs av den adulta bredstjärtade labben som varit stationär i området under större delen av dagen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm/Össjö, - Friday, October 27, 2006 at 22:41:55 (CEST)

27 okt. Kullen under dagen. Bl a ses, mindre sångsvan 20, sjöorre 245, smålom 9, storlom 2, havssula 117, grålira 2, storlabb 2, kustlabb 1, silltrut 2, tretåig mås 181, kentsk tärna 1, sillgrissla 220, tordmule 1207, ob.alka 520, lunnefågel 3, alkekung 11 samt kärrsnäppa 1. En pilgrimsfalk var ut och vände på morgonen.
Thomas Svanberg
- Friday, October 27, 2006 at 21:09:32 (CEST)

27/10. Havsfågelspan i Norra hamnen, Helsingborg mellan 15:00-16:45, bl.a. sågs lunnefågel 1 mot S, alkekung 1 mot S, sillgrissla/tordmule ca 350 str, havssula 25, tretåig mås 18, stenfalk 1 honf mot S.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, October 27, 2006 at 17:19:27 (CEST)

26 oktober, Råle kl 12-16: en sen kentsk tärna drog mot söder liksom 3 havssulor, ca 15 tretåiga måsar, 11 alkekungar, 3 bergänder, 89 sjöorrar, 1 blå kärrhök, 10 snösparvar mm. Stationära fåglar: 1 alkekung, 2 prutgäss och en gråhakedopping.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Thursday, October 26, 2006 at 23:33:03 (CEST)

26 okt. Kanske var det trastarnas dag på Kullen idag. Hursom - stora mängder pressades ut i den friska vinden och inräknades enligt, björktrast 1100, dubbeltrast 220, rödvingetrast 60, taltrast 10, ringtrast 1 honf, bo/bergfink 2000, grönsiska 260, gråsiska 8, stenknäck 2, stjärtmes 10, vinterhämpling 12, trädlärka 6, forsärla 2, ladusvala 1 och mindre korsnäbb 8. Hela tiden fanns 3 pilgrimsfalkar (2 ad och 1 juv) i området och jagade. En björktrast fick sätta livet till i en jakt som började en knapp kilometer ut från land. Stationärt runt spetsen var 5 havssulor liksom minst 2 tumlare. Vid Sandön på eftermiddagen en 1k kaspisk trut vilken är samma som setts här tidigare i månaden. Även 2 kustsnäppor, 8 kustpipare och 6 myrspovar sågs.
Thomas Svanberg
- Thursday, October 26, 2006 at 20:16:47 (CEST)

061026 1 ex. glada flög över Filbornatippen på e.m.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, October 26, 2006 at 15:23:24 (CEST)

Kof-stugan 25/10. En Jorduggla kom in över Rönnen vid 14-tiden. För övrigt lugnet före stormen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, October 26, 2006 at 09:35:02 (CEST)

25/10 Lite uppvärming inför fredagen. Sträckbevakning vid Mistluren, Kullaberg 07:40-17:40. Bläsgås 6, grågås 480, vitkindad gås 180, prutgås 5, bläsand 5, gräsand 19, ejder 286, alfågel 1, sjöorre 18, svärta 2, knipa 16, småskrake 36, storskrake 2, smålom 12, storlom 5, havssula 101 (56 str + 45 rast), storskarv 283, toppskarv 1 1k 08:43 och 1 1k 16:09 (den sistnämnda rastade kort utanför spetsen, möjligtvis rör båda observationerna en och samma individ), blå kärrhök 1, sparvhök 2, strandskata 2, storlabb 1 (jagade i norr sent på eftermiddagen), skrattmås 32, fiskmås 286, tretåig mås 20 (13 ad + 7 1k), kentsk tärna 1, sillgrissla 179, tordmule 383, alkekung 45 och sädesärla 1. Två adulta pilgrimsfalkar jagade runt berget och rastade gjorde bl.a. kaspisk trut 1 4k och vinterhämpling 30.
Olof Jönsson
Lund, - Wednesday, October 25, 2006 at 23:54:05 (CEST)

24/10. Råå hamn: Gott om trutar och måsar på revlarna söder om hamnen idag. Bland dessa sågs en 1k respektive en 2k kaspisk trut, en 1k silltrut samt en 1k medelhavstrut. Medobs: Lennart E, Kaj m.fl.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, October 25, 2006 at 09:07:49 (CEST)

Sönd 15/10. Uppgift från icke-skådare om att en berguv suttit på dagkvist större delen av dagen bland sommarstugorna/husen i Glimminge plantering. Observatören såg den på nära håll vid sin egen stuga. Reagerade över att kråkor förde ett väldigt liv och uppenbarligen irriterade sig över uvens närvaro.
Anders Lindén
Ängelholm, - Tuesday, October 24, 2006 at 21:04:26 (CEST)

Ängelholm 24/10 En överflygande Jorduggla från Åkerslunds ind.område bort mot vattentornet vid middagstid.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, October 24, 2006 at 20:22:07 (CEST)

24/10 På en åker i utkanten av Älvdalens industriområde i Ängelholm födosökte minst 30 turkduvor. Antagligen var där så många som 50 ex men det blev lite svårräknat. Medobs: Sara & Linnea Henningsson
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Tuesday, October 24, 2006 at 14:49:00 (CEST)

22/10 Sträckbevakning vid bunkern på Hovs hallar 7.50-15.30. Hygglig fart på alkor under dagen där merparten passerade på fint avstånd, alkekung 102, tordmule 136 och sillgrissla 63. I övrigt sträckte bl.a. storlom 2, smålom 2, svarthakedopping 1, havssula 56, mindre sångsvan 6, prutgås 8, bläsand 43, stjärtand 3, stenfalk 1, tretåig mås 13 o dvärgmås 1. En ung kustlabb drog runt i området och vid 12-tiden rastade en ung toppskarv en kort stund på klipporna nedanför bunkern.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, October 24, 2006 at 11:48:03 (CEST)

23.10 Eftermiddag på Rönnen. Svartsnäppa 1ex, Kustpipare 2ex, Gluttsnäppa 3ex och ett fåtal storspovar och änder - annars rätt dött.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, October 23, 2006 at 17:32:37 (CEST)

22 okt. Till dagens exkursion till Råå hamn mötte inte mindre än 25 deltagare upp. Under morgonen kan en äldre kaspisk trut studeras väl och en stund senare landar en adult svarthuvad mås på revlarna framför oss. Tiden rullar på och andra arter som, prutgås och forsärla syns. Gott om trut på plats och det blir fina observationer och möjlighet till fördjupning av trutarnas olika dräkter och åldrar. Vid 12-tiden när turfiskebåtarna kommer in från Sundet är det stora mängder trut som följer med in. Ganska omgående får vi korn på en ung kaspisk trut och något senare även en ung medelhavstrut.

Undertecknade tackar för dagen och för det stora intresse som denna specimen exkursion mottogs med!
Thomas Svanberg & Mats Rellmar
- Sunday, October 22, 2006 at 22:08:25 (CEST)

22 Oktober.Örby Ängar.Sträck S-SV.Sparvhök 2, Bo/Bergfink 700,Hämpling 85,Grönsiska 275,Ängspiplärka 35.Rastande.Rödvingetrst 15, Taltrast 6,Gransångare 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 22, 2006 at 15:04:54 (CEST)

22okt. Rålehamn 7.30-13.00. En riktigt go förmiddag där mängden alkekungar, 62 ex str mot S, förvånade. Bland alkorna dominerade annars tordmulen stort. 1 ung bredstjärtad labb mot norr och en mot söder. 4 kustlabbar och 1 obest. labb också mot söder. Minst 75 havssula, 18 prutgås och 15 tretåig mås rörde sig i området. 6 mindre sångsvan , 2 stjärtand och 140 vitkindad gås drog också söderut precis som bläsand, alfågel m.m. En sen större strandpipare str mot söder.En smådopping rastade. Medobs, Arne Holgersson, Flemming Sörensen och Lars Lundkvist
Leifd Dehlin
- Sunday, October 22, 2006 at 14:27:00 (CEST)

20 oktober. Lägger till, minst 3 vinterhämplingar i gränsen Grytskären o Ranarpsstrand.
BJörn Herrlund
Örkelljunga, - Friday, October 20, 2006 at 20:55:36 (CEST)

20 oktober. Lervik vid kl. 11. Svarthakedopping 8 ex, ca 80 tofsvipor, ca 90 bläsänder, 2 rödbenor, 2 gluttsnäppor, 3 enkelbeckasiner, en sparvhök drog förbi. Grytskären, innanför dessa låg ytterligare 3 svarthakedoppingar. Ranarpsstrand, 8 rastande starar, en ensam prutgås. Mycket med lärkor i luften, ängspip o sånglärkor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Friday, October 20, 2006 at 20:33:24 (CEST)

19/10. Mellan Lervik och Grytskär var det idag på morgonen åter trevligt mycket ängs- och skärpiplärka utmed stranden. Även en blå kärrhök, 23 enkelbeckasin och 14 vinterhämpling.
Leif Dehlin
- Thursday, October 19, 2006 at 14:36:42 (CEST)

19 okt. Idag på morgonen sjöng en Svart rödstjärt vid Järnvägsstationen i Ängelholm
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 19, 2006 at 12:23:16 (CEST)

18 oktober. En flock på ca 30 vinterhämplingar flög söderut över Åstorp idag vid lunchtid.
Bengt Hertzman
- Wednesday, October 18, 2006 at 22:48:56 (CEST)

17 okt. Kullen fram till 13.15. Bl a, sträck av havssula 2, sångsvan 2, pilgrimsfalk 1, forsärla 2, trädlärka 1, dubbeltrast 13 och gulhämpling 1. Runt fyren sågs mindre hackspett 1 och varfågel 1. Medobsare var Kalle Nilsson. I Skälderviken under eftermiddagen sågs arter såsom, prutgås 6, svarthakedopping 10, alfågel 1, bläsgås 8 (Rönnen), myrspov, kustpipare, kärrsnäppa, brushane 1 (Farhult), svartsnäppa 1, gluttsnäppa 1, varfågel 1 (Rönnen) och ladusvala 2.
Thomas Svanberg
- Tuesday, October 17, 2006 at 20:43:10 (CEST)

16/10-06 Höghult: Dvärgbeckasin 1 vid västra delen av "nya våtmarken".
Göran Cederwall
Höghult , - Tuesday, October 17, 2006 at 12:38:26 (CEST)

16 april Dammarna Hasslarp:
Smådopping (1), kricka (54), bläsand (4), enkelbeckasin (2), gransångare (1) och mindre hackspett (1).
Christer Strid
Helsingborg, - Monday, October 16, 2006 at 21:11:08 (CEST)

16 okt. Kullen fram till middagstid bl a, havssula 2, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1, mindre hackspett 1, trädlärka 1, forsärla 1, gransångare 1, svarthätta 2 och vinterhämpling 1. I Skälderviken, området Stenkrossen tom Rönnen sågs under eftermiddagen ett 30-tal svarthakedoppingar, gråhakedopping, tobisgrissla 20, tordmule 10 och drygt 120 vitkindade gäss på Rönnen. Vid Sandön bl a, kaspisk trut 1 1k vilken var samma som sågs här 12 okt, silltrut 1 1k, vitkindad gås 9 och skäggmes 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, October 16, 2006 at 20:39:26 (CEST)

15okt.06 Storspovar c:a20st. plockandes i gammal potatisåker
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd,Jonstorp, - Monday, October 16, 2006 at 11:16:32 (CEST)

Söndag den 15 oktober. Visserligen utanför vårt område men: vid vandring på Skåneleden i trakten kring Hörby, vid Vissmosse, kom en fjälluggla flygande! En hanne. Såg den på nära håll, det finns ingen tvekan. Sist (och först) jag såg en fjälluggla var i fjällen sommaren -82, så det var ett kärt men överraskande återseende! Vad gjorde den där!?
Birgitta Kegel
Helsingør, - Monday, October 16, 2006 at 09:27:42 (CEST)

15 okt. Råå hamn under morgonen. Gott om trut på revlarna söder om hamnen vid min ankomst. Tyvärr förbytes lugnet mot ett stort uppflog kort därefter - uppfloget förorsakat av en hund som av sina ägare busades ut mot revlarna. Detta verkar vara en innegrej då det händer vid varje besök. Inga sydliga trutar sågs men väl 2 smådoppingar, 3 sädesärlor, 1 kungsfiskare samt en översträckande forsärla.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 15, 2006 at 22:32:54 (CEST)

15 oktober. Säsongens första vinterfågelräkning på min rutt Laröd - Allerums skog - Nellåkra - Döshult denna fina höstdag. Bokskogen smockfull av bofink och bergfink som frossáde på bokollon men det var inte mycket fågel i rörelse i luften. Totalt räknades 46 arter in och bland dessa fanns mindre hackspett, spillkråka, rödstjärt, duvhök, varfågel, stenknäck, gråsiska, steglits och stjärtmes. Flera hundra rastande sånglärkor. Den obs som stannade kvar på näthinnan var att se samtliga landets bofasta trastarter utom ringtrast ätandes bär i samma rönn och av dubbeltrast hela 18 ex! Medobs på delar av rundan var Eva Kristiansson och Lars Bergendorf.
Bengt Hertzman
- Sunday, October 15, 2006 at 22:17:04 (CEST)

14 oktober. Föreningen Söderåsens natur hade svampexkursion i Klöva Hallar men noterade även 4 arter hackspett, större, mindre, spillkråka och gröngöling.
Bengt Hertzman
- Sunday, October 15, 2006 at 22:09:02 (CEST)

15 okt. HITTARPS REV. 07.40-11.30 Vacker morgon, men inte mycket till sträck. Dock räknades ett 25-tal ormvåkar, enstaka sparvhökar, 7 sångsvan sp.(varav 4 juv.) åt N. På morgonen 1000-talet ringduva. Bland rastare; forsärla 2-3, gulärla! 1, enstaka piplärkor, kärrsnäppa 1. KROPPS K:A, 11.45-12.45: brun glada 1 (sträckte SV), röd glada 2, duvhök 1, sparvhök 1, ormvråk 3.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, October 15, 2006 at 20:03:45 (CEST)

14 okt bjöd på kanonväder och i fågelväg hade jag nog väntat mig lite mer, trots allt. En del kul obsar blev det under dagen.
Vid Björkdala (Allerum) hittade jag en skruv med 20 ormvråkar och en glada. Även tre tranor passerade förbi. Sen blev det i stort sätt inte mer rovfågel för mig idag.
Vid Sandön massor med grågäss och en ensam sångsvan. I vadarväg; strandskata (3), myrspov (4), storspov (35), rödbena (1), brushane (1), kustpipare (6), ljungpipare (1), kärrsnäppa (35). Övrigt bl.a. vattenrall (1), skäggmes (6) och gransångar (1).
Farhult gav artmässigt samma vadare ( dessutom i en gluttsnäppa) som vid Sandön, men något färre i antal. Roligast här var en flock stjärtmes (7) som drog förbi.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, October 15, 2006 at 10:46:09 (CEST)

14 okt. Kanonväder för promenader utmed kusten idag! Gick några sträckor på Bjäre enligt, Ripagården tom Tjällran med följande obsar, havssula 3 str, gråhakedopping 1, stjärtand 1, blåhök 1 hane str, kustlabb 1 1k, sädesärla och forsärla 1. Grytskären tom Ranarp, svarthakedopping 26, gråhakedopping 8, skäggdopping 2, prutgås 1, gluttsnäppa 1 och tordmule 3.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 14, 2006 at 21:28:25 (CEST)

14 Oktober.Örby Ängar.Vattenrall 4. Sträck S-SV . Sånglärka 63,Trädlärka 5,Forsärla 2,Sädesärla 3, Björktrast 45,Bo/Bergfink 350,Grönsiska 80, Hämpling 4,Sävsparv 4.Rastande.Taltrast 15,Rödvingetrast 10,Rödhake 20,Järnsparv 6,Gärdsmyg 12,Gransångare 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 14, 2006 at 19:43:26 (CEST)

Glimminge plantering 14.10. En berglärka rastade i strandkanten rakt nedanför vindkraftverket nu på eftermiddagen, tillsammans med en stenskvätta. På förmiddagen rastde 14 svarthakedoppingar runt Grytskären.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, October 14, 2006 at 16:52:29 (CEST)

13 okt. Start vid Sandön med bl a obsar som, smålom 2 mot O, skedand 1, blåhök 1 hane, ormvråk 65, sparvhök 10, myrspov 8, svartsnäppa 1, trana 56 samt gransångare 1. Fortsatte till Rönnen där det sågs, vitkindad gås 150, stjärtand 3, pilgrimsfalk 1 ad hona, ormvråk 150, fjällvråk 3, sparvhök 12, blåhök 2, alkekung 1 mot O, dubbeltrast 18, forsärla 2 samt 1 lappsparv som födosökte i tångbankarna på östra sidan. Farhult gav bl a, gråhakedopping 2, alfågel 1, vitkindad gås 12, bläsgås 18, ormvråk 620, glada 3, trana 21, vattenrall 1, tofsvipa 620, kärrsnäppa 121, kustsnäppa 8, kustpipare 8, ladusvala 2 och svarthätta. Sista obsarna för dagen gjordes vid Hittarps rev där en gulärla hörde till det mer anmärkningsvärda.
Thomas Svanberg
- Friday, October 13, 2006 at 21:24:40 (CEST)

12 okt. Kullen fram till 11:00. Sträck av bl a, sparvhök 44, tornfalk 1, stenfalk 2, trädlärka 1, forsärla 2, steglits 2 och skogsduva 3. Bland mer stationära arter, havssula 5, dubeltrast 1 och stjärtmes 12. Udda obs var 6 pilfinkar som åtskilliga gånger var ute och vände långt över havet. Vidare till Rönnen där ett fantastiskt transträck iaktogs. Mellan 12.40 fram till 16.20 räknades inte mindre än 2520 ex in. Annat som sågs var, sädgås 1, vitkindad gås 213, svarthakedopping 6, ormvråk 428, sparvhök 19, gluttsnäppa 1, svartsnäppa 1 samt dvärgbeckasin 1. Avslutade dagen vid Sandön med bla följande obsar, stjärtand 2, brunhök 1 hona, silltrut 1 ad, kaspisk trut 1 1k, kärrsnäppa 32, småsnäppa 1, kungsfiskare 1 och ladusvala 12.
Thomas Svanberg
- Friday, October 13, 2006 at 21:15:12 (CEST)

12 okt. 23ex tranor sträckte söderut över Helsingborg.
Thomas Terne och Robert Bertilsson
Helsingborg, - Thursday, October 12, 2006 at 21:24:15 (CEST)

12 Oktober.Råå .Helsinborg.Trana 310 str SV. Ekeberga Påarp.Trana 95 Str SV.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, October 12, 2006 at 21:15:06 (CEST)

Tog en skogspromenad idag,högt upp seglade en flock tranor söderut, de trumpetade högljutt.
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Thursday, October 12, 2006 at 20:24:50 (CEST)

12/10 kl.15.45 Pålsjö skog Under motionsrunda i Pålsjö skog hördes och sågs en flock på minst 200 tranor på väg söderut längs kusten.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, October 12, 2006 at 16:22:50 (CEST)

12/10 Rydebäck, stranden, 14:30 ca 500 tranor strV, duvhök 1ex jagade duvor, gransångare 5ex samt en del kungsfågel i buskarna
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, October 12, 2006 at 15:54:15 (CEST)

12 okt. Helsingborgs stad: Sporadisk sträckbevakning under morgon-förmiddag gav 700 ormvråkar, 5 fjällvråkar, 15 sparvhökar, 4 blåhökar (3 1K+1 hane)och 200 tranor.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, October 12, 2006 at 14:59:36 (CEST)

Även idag tycks det vara vråk på gång. Redan på trappan ut i morse, "möttes" jag av en fjällvråk målmedvetet på väg västerut. Strax därefter kom en flock med skogsduvor, ca 100-125 ex.
Strax före 14.00 passerade två flockar med tranor - ca 50 individer i resp - över centrala Helsingborg rakt söderut.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, October 12, 2006 at 14:03:18 (CEST)

12/10 13.00 Vid två tillfällen har tranflockar trumpetande dragit över Brunnby. Sammanlagt ett par hundra fåglar. Efter en stunds cirklande drog de västerut mot Kullaberg.
Göran Möller
Brunnby, - Thursday, October 12, 2006 at 13:40:21 (CEST)

12/10 Väla södra (filbornatippen) kl 10:15 Brun glada 1ex strV, Ormvråk 50 str både V och S (under dagen)
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, October 12, 2006 at 12:13:59 (CEST)

11 Oktober.Råå.Helsingborg.11.00-13.00.Sparvhök 2,Ormvråk 1630 S-SV ,Bo/Bergfink 1500,Grönsiska 150,Trädlärka 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, October 11, 2006 at 17:25:30 (CEST)

10 oktober. Ljungabolet. Sidensvans. En underbar upplevelse att öppna sin ytterdörr och höra en flock sidensvansars silverklingande läte. Tyvärr fick jag inte se dem eftersom vår stora gran i trädgården skymde dem. Men de var där, och jag stod länge och lyssnade trotts tidsbrist !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, October 11, 2006 at 14:57:39 (CEST)

11 oktober. Bra sträck över Rögle under en dryg förmiddagstimme (09.00-10.15). Ringduva ca 4000, ormvråk 100, sparvhök 15, trädlärka 4, forsärla 1, mindre korsnäpp hörd m.m. Dessutom ganska gott om trast i och kring buskagen, bl.a. flera rödvingetrastar.
Henrik Johansson
- Wednesday, October 11, 2006 at 14:11:30 (CEST)

11 okt 12:30. Ca 200 ormvråk över Laröd just nu.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, October 11, 2006 at 12:31:58 (CEST)

Ons 11/10: Just nu, kl 1200, räknar vi till åtminstone 114 ormvråkar (minst 70 av dem i en koncentrerad skruv, eller snarare virvel) utanför fönstret (ögonblicksbild), och det fortsätter att pumpa på hela tiden. Det lär bli en bra rovfågeldag idag också.
Håkan Karlsson & Sara Henningsson
Heimdallg, Ängelholm, - Wednesday, October 11, 2006 at 12:02:33 (CEST)

9 okt. Nog har det sträckt ormvråk idag alltid! Vid Hellebeck, Danmark har det under dagen räknats in totalt 3027 ex. Dessa har med största sannolikhet sträckt ut strax norr om Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Monday, October 09, 2006 at 21:53:54 (CEST)

2006-10-09. Passerade Kristinelund/Kulla Gunnarstorp med bil tidigt på morgonen (07.00). Mängder vråk satt på åkrarna + en del som var i luften lågt över åkermarken. Samlade sig inför sundsöverfarten.
Lars Unger
Mölle, - Monday, October 09, 2006 at 20:45:23 (CEST)

9/10.Mängder med vråkar säker minst 1000 st i luften omkring Kristinelund och Domsten i dag på eftermiddagen. Många tog sikte på Danmark
Klas Blomberg
Lerberget, - Monday, October 09, 2006 at 18:35:46 (CEST)

9/10. Stor dramatik utspelade sig vid Sandön i morse. Två unga pilgrimsfalkar började jaga en gluttsnäppa, som snart insåg att den inte hade en chans i luften. Den gick ned på vattnet och försökte undkomma falkarnas attacker genom att dyka under vattenytan. Falkarna turades om att anfalla, och snäppan lyfte ett par gånger för att flyga iväg. Den hann inte så långt, och snart låg den åter i vattnet. Efter flera luftdykningar högg en av pilgrimsfalkarna glutten och flög iväg för frukost på Rönnen. Annat som sågs på lokalen var 6 prutgäss och 3 svarthakedoppingar.
Vidare till Rönnen där vi såg 1 småsnäppa och 1 svartsnäppa. Ute över havet drog 12 havssulor västerut.
I Farhult rastade bl.a. 9 kustpipare, 1 sandlöpare, 1 kustsnäppa och ett par hundra kärrsnäppor.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Monday, October 09, 2006 at 12:50:01 (CEST)

8 okt. Båstad kl 09-15. Havsfåglfest igen! Bland höjdpunkterna en ung tärnmås, 1 alkekung, en gammal bredtjärtad labb som sträckte in över åsen, minst 5 gråliror (över 10 ex totalt under dagen) och minst 5 olika kustlabbar. Antalet sulor mindre än längre ut i bukten ca 10. Småfågel tvärade över vattnet förföljda av 11 stenfalkar, en blåhök och 5 sparvhökar. En orädd roskarl på piren sprang mellan tubbenen.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, October 09, 2006 at 10:37:26 (CEST)

8 okt. Sträck vid Ripagården fram till 13:00. Bl a, storlom 3, smålom 10, grålira 10, havssula 200, prutgås 9, skärsnäppa 1, obestämd labb 2, silltrut 6 samt 1 rastande, lunnefågel 1 (Henrik J), tobisgrissla 5, blåhök 1 hane, stenfalk 10 samt pilgrimsfalk 1. Drygt 10 pers på plats under dagen.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 08, 2006 at 21:56:16 (CEST)

8/10. Ytterligare tillägg till nedanstående rapporter från Rönnen är : förmiddag - 1 ad pilgrimsfalk, 1 hona snatterand, 42 stjärtänder, 3 stenfalkar, 1 svarthakedopping och 3 silltrutar. Sen eftermiddag - 1 stormfågel, 16 kustpipare, 1 storlabb, 1 svartsnäppa samt 1 trolig kustlabb.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, October 08, 2006 at 21:33:26 (CEST)

Till Mikael J:s rapport ifrån Rönnen, kan tilläggas 1 havssula, 2 gråliror som drog runt i viken under e.m. samt 3 dvärgmåsar(2 ad.+ 1 juv.) och 5 tundrasädgäss (rossicus). Medobs: Rolf H.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 08, 2006 at 18:51:31 (CEST)

Bilder på en härfågel observerad 17 september i Norrebro hamn (nedanför Ripagården) på Bjärehalvön finns nu i Galleriet. Observatör Peter Svensson, förmedlat av Mikael Olofsson.
Webbgruppen/ Thomas
- Sunday, October 08, 2006 at 18:38:15 (CEST)

8 Oktober. Rönnen.Kanadagås 2, Grågås 500, Vitkindad gås 22, Prutgås 9, Bläsand 450, Kricka 145, Strandskata 2, Kustpipare 1, Gluttsnäppa 1, Kärrsnäppa 35, Småsnäppa 2, Gulärla 1, Sädesärla 2, Ladusvala 3, Stare 500.
Svanshall.Smålom 3, Havssula 2, Dvärgmås 1ad, Tretåig mås 1juv, Kensk tärna 2, Tordmule 8, Strandskata 1, Stenfalk 1, Blå Kärrhök 1 2k hane.
Svedberga Ormvråk 7, Pilgrimgsfalk 1ad, Sånglärka 60.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 08, 2006 at 16:50:34 (CEST)

2006-10-06, kl.14.00. 4 Svarta rödstjärtar flög runt bland järnvägsvagnar och kontaktledningsstolpar på Banskolans område i Ängelholm. Små sångstrofer hela tiden. Hade nog inte platsat i "Idol".
Lars Unger
Mölle, - Saturday, October 07, 2006 at 03:17:20 (CEST)

5/10. När jag lämnade jobbet idag vid 18-tiden, satt en svart rödstjärt kvar och sjöng intensivt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, October 05, 2006 at 19:44:21 (CEST)

4 okt. En stunds span vid Kattvik på em/kvällen gav bland sträckare bl a, prutgås 5, stenfalk 2, kentsk tärna 6, silvertärna 1 och sjöorre 4. Rastare som sågs var storlom 3 och skäggdopping 1.
Thomas Svanberg
- Thursday, October 05, 2006 at 11:27:05 (CEST)

1/10 Svanebäcksören: Tio minuters koll på läget på fm gav, förutom samma uppsättning fåglar som dagen före (utom småsnäppan) 2 rastande prutgäss.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Wednesday, October 04, 2006 at 21:22:25 (CEST)

3okt. 7st prutgäss rastade i vattnet utanför Blocklinjen kl.14.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Tuesday, October 03, 2006 at 15:13:03 (CEST)

1 okt. Några obsar från Sandön under kvällen. Bland de stora mängder trut och mås som fanns på revlarna sågs en 1k kaspisk trut. Vidare, kustpipare 8, myrspov 3, kärrsnäppa 70, sjärtand 6, kricka 14, vattenrall 2, ladusvala 250 och skäggmes minst 3 ex.
Thomas Svanberg
- Monday, October 02, 2006 at 16:24:13 (CEST)

1/10 En havsörn, (2-3K) sågs under eftermiddagen i norra delarna av Laröd. Uppskattningsvis minst 1500 ormvråk idag. Riktigt bra med sparvhök också, något hundratal.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, October 01, 2006 at 20:48:01 (CEST)

Precis som Lars H också rapporterat har vi haft ett kraftigt sträck av ormvråk. Mellan 11.30 och 13.15 passerade drygt 400 ex över tomten i S-SV riktning. Fortsatte under hela eftermiddagen och och vid 17-tiden passerade fortfarande en del vråk. En uppskattning skull nog ge drygt 1000-talet som passerat över Helsingborg på väg söderut.
Vidare en mindre skrikörn (ca 13.05) som skruvade över Pilshult och Väla skog och drog mot soptippen. Kan det möjligen var en individ som håller till i våra trakter?
Dessutom spravhök 10-talet, fjällvråk 4 ex, stenfalk 1 ex, tornfalk 1 ex, korp 2 ex, häger 2 ex, turkduva 2 ex.
I småfågelväg bl.a. bofink, hämpling, ängspiplärka, grön- och gråsiska.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, October 01, 2006 at 17:39:29 (CEST)

1/10. Sandön, mellan kl. 13:00-15:30, ca 1000 ormvråkar, 10 fjällvråkar, 6 bivråkar, 50 sparvhökar, 1 hanne blå kärrhök, 1 pilgrimsfalk str W. Mindre hackspett 1 ropade ifrån Klörensidan. Medobs: Lasse Nilsson, Thomas Wallin samt Lennart E.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 01, 2006 at 17:38:23 (CEST)

1/10. På eftermiddagen kunde följande beskådas i det härliga sommarvädret i Farhult. 10 kustpipare, 165 kärrsnäppor, 1 sandlöpare, 11 brushanar, 1 småsnäppa och 1 ad pilgrimsfalk mm.
Rolf Helmersson , Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, October 01, 2006 at 16:58:10 (CEST)

1 oktober. Sen frukost 12.15-12.45 på balkongen på Traktörsgatan. Under denna halvtimme sträckte 207 ormvråkar söderut utmed Landborgen. Som mest hängde 46 vråkar i en skruv över mitt huvud, men de flesta gick något längre västerut över centrala stan och kunde räknas in när de passerade i en glipa mellan träden på gården. Några få sparvhökar passerade också.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Sunday, October 01, 2006 at 12:59:21 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-11-03 av Thomas Wallin