Observationer september 2006


Tillbaka till den aktuella obsboken


30/9 En ringtrast rastade under morgonen vid Klörenparkeringen, Vegeholm.

Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, October 01, 2006 at 18:55:26 (CEST)

30 sept. Koll på sträcket Hittarps rev 07.30-12.30. Mycket bo-/bergfind uppskattningsvis 150 st/min, avtagande efter kl. 10 (75-100 st/min). Sträcket sydgående längs kusten. Det var också spridda skurar av bl.a. hämpling, grönsiska, gulsparv, grönfink samt enstaka sävsparv, forsärla 3ex, sädeärla, trädlärka 1ex, sånglärka 4ex, trädpip, ängspip, järnsparv, blåmes, steglits. Gransångare sjöng. Eftersläntande bivråkar ca 35ex, sträckte tidigt, sedan gällde ormråk, ca 300ex. Sparvhök räknades till ca 100ex och stenfalk 1ex (sträckte ut på låg höjd över vattnet). Den trevligaste observationen var en jorduggla som sträckte SV på ganska hög höjd. Medobs Bengt Andersson på bl.a. jorduggla och rovfågel efter kl. 10.30.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, September 30, 2006 at 21:04:04 (CEST)

30/9: Svanebäcksören fm: 40-talet bläsänder, 3 krickor. Samt 1 småsnäppa, 2 brushanar, 1 större strandpipare, ca 30 kärrsnäppor. Flockar med bofink och ängspiplärkor.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Saturday, September 30, 2006 at 14:23:59 (CEST)

29/9: Rönnen, fm: Bl a 5 myrspovar, 5 kustpipare, 1 drillsnäppa, 5-6 gluttsnäppor, 7-8 storspovar, 2 rödbenor, 1 strandskata, ca 90 krickor, 5 stjärtänder, ca 40 bläsänder, 1 gravand, stora mängder grågäss, 1 sädgås, vitkindade ca 70 + en flock på ca 150 som flög in och landade. Den märkligt färgade gåsen var kvar. Gransångare och svarthätta i buskarna. 1 sparvhök. Sandön: 4 myrspovar,3 kustpipare, några gluttsnäppor, 1 enkelbeckasin, 25 storspovar, 3 strandskator, 1 sparvhök. Grågäss förstås. Gott om tofsvipor på bägge lokalerna. Hasslarps dammar em: Minst 360 bläsänder, mest i Fleningedammarna, 18 smådoppingar (eller fler, alltid är det någon under ytan), ca 30 krickor, 2 vattenrallar, 4 enkelbeckasiner, 2 överflygande ormvråkar mm. Medobs: Hans-Georg Wallentinus och Sonia Eriksson.
Eva Stenvång
Saltsjöbaden/Viken, - Saturday, September 30, 2006 at 14:18:43 (CEST)

30 september, Örby ängar mellan kl 10-12: massivt sträck av bofink med inblandning av bergfinkar, grönsiskor, ängs- och trädpiplärkor, järnsparvar, tal-, rödvinge- och björktrastar, 4 ladusvalor, 2 forsärlor, 16 sparvhökar och 11 ormvråkar. Lika imponerande som det intensiva finksträcket var antalet trädlärkor på väg söderut: 61 ex, de största flockarna innehållande 13 resp 11 ex.
Annika Olsson o Thomas Wallin
Ramlösa, - Saturday, September 30, 2006 at 13:49:12 (CEST)

28 September. Örby Ängar.Sträck S-SV Gulärla 1, Trädpiplärka 1, Forsärla 1, Bofink 1900.
Hittarp Revet. Bläsand 72, Chilensk bläsand 1 hane, Forsärla 1, Sädesärla 13, Prutgås 8.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 28, 2006 at 22:23:36 (CEST)

24/9. I söndags fanns åter en avvikande vitkindad gås på Rönnen. Denna individ var brun och vit med ljusa ben, istället för normalt svart/vit/grå. Om fågeln var felfärgad eller om det var en hybrid får experterna avgöra.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, September 28, 2006 at 19:19:40 (CEST)

28.9 En adult svarthuvad mås kom inflygande norrifrån vid Stenåns mynning och fortsatte söderut vid 18-tiden.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, September 28, 2006 at 18:56:42 (CEST)

25 september. En tidig morgontur till Maglaby kärr. Under promenaden dit fick man nästan känslan av vår med trummande spillkråka och sjungande rödhake, gransångare, svartmes och entita! Roliga obsar i övrigt; 7 str trädlärkor, 8 rast dubbeltrastar, 6 mindre korsnäbbar, 2 talltitor och en hel del dramatik då en duvhökshona försökte slå en ringaduva men bara fick tag på några fjädrar varefter den mobbades först av en lärkfalk i luften och ett gäng nötskrikor när den landade i granskogen.
Bengt Hertzman
- Tuesday, September 26, 2006 at 17:34:36 (CEST)

26 September.Örby Ängar.Sträck S-SV.Trädlärka 7, Trädpiplärka 3,Gulärla 1,Sädesärla 12,Bofink 2400, Bergfink 40,Rastande.Rödhake 30,Svarthätta 1,Gransångare 4,Gröngöling 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, September 26, 2006 at 17:30:21 (CEST)

26 sep. En gammal bekant - chilebläsanden är tillbaka vid Hittarps rev.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, September 26, 2006 at 08:09:51 (CEST)

24 sept. Några timmars skådande vid Maglaby kärr, morgon och förmiddag. Två unga lärkfalkar hade uppvisning i sländjakt (se Lasse Bergendorfs foton i galleriet!) Ganska svagt sträck i ostanvinden men ytterligare 50 arter kunde räknas in, bl a 2 bivråkar, 1 brun kärrhök, 1 stenfalk, 28 ormvråkar,1 fiskgjuse ca 50 ladusvalor och 8 nötskrikor.
Kvidinge grustag: 1 duvhökshona, 1 stenskvätta
Åstorp, 1 sjungande svart rödstjärt.
Bengt Hertzman
- Monday, September 25, 2006 at 22:29:57 (CEST)

25 September. Örby Ängar. Sträck S-SV. LAPPSPARV 1, Sånglärka 30, Trädlärka 5, Ladusvala 6, Hussvala 2, Trädpiplärka 8, Ängspiplärka 25, Järnsparv 20, Taltrast 15, Blåmes 95, Grönsiska 120, Bofink 3100, Bergfink 30, Steglits 9, Hämpling 12. Rastande. Mindre Hackspett 1, Vattenrall 1, Rödhake 50, Gransångare 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 25, 2006 at 17:41:22 (CEST)

söndag 24sept.kl.15.10. eleonorafalk på ca20m höjd över Gevärsgatan.satt o fika i trädgårn. fråningenstans kom en stor mörk falk.mycket långa spetsiga vingar.jag såg mörka täckare o ljus pennbas...och den silluetten glömmer jag aldrig.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Monday, September 25, 2006 at 10:35:03 (CEST)

24/9 Farhult på kvällen. En dvärgbeckasin tillsammans med ca 15 enkelbeckasin på de fuktiga maderna. Få piplärkor.
Leif Dehlin
- Monday, September 25, 2006 at 09:55:16 (CEST)

Avbrott i trädgårdsarbetet kan alltid vara nyttigt. Under dagen såg vi bl.a. forsärla, trädlärka och en "tungt lastad" gammal pilgrimsfalk (troligen en hona), som kom flygande ganska lågt över tomten med ett stort byte. Av allt att döma en duva.
I övrigt några omvråkar, ljungpipare och ett svagt men märktbart sträck av sånglärka och ängpiplärka.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, September 24, 2006 at 22:56:03 (CEST)

24 sept 2006. Under en titt vid Farhults viken denna vackra septemberdag sågs bland annat sammanlagt 182 kärrsnäppor varav 10 var adulta individer som fortfarande var ordentligt utfärgade(många adulta kärrsnäppor som vi sett nu i dagarna är annars ofta långt gångna mot vinterdräkt). Även Kustpipare 19 (1k), Myrspov 11 (1k). Vitkindad gås 117 ex bland alla Grågäss. Vidare tur till Rönnen: förvånansvärt tomt, framför allt på vadare, förrutom några enstaka Myrspovar och Kustpipare samt Vitkindade Gäss (117 ex). Visst är väl "Lilla viken" ovanligt tom på vadare i höst, i alla fall vad det gäller calidrisar? En hel del Tringor och Brushanar har det väl gått där, men visst hände det något med pölen sedan den blev uppdämd från västsidan? Sandön: Bland annat Kärrsnäppa 8 (7 1k och 1 ad)tillsammans med Större Strandpipare (ca 15 ex)och Myrspov 3 (1k). Antagligen på tok för vackert väder för att gå ner och rasta idag. Medobs: Håkan Karlsson
Sara Henningsson
Ängelholm, - Sunday, September 24, 2006 at 22:50:47 (CEST)

23 sept. En tur till Hallands väderö. Bl a, ses en 2k toppskarv utanför skäret Kråkan. Bland rastarna märktes, rödstjärt 2, gransångare 10, svarthätta 4, skärpiplärka 10 samt trädgårdssångare 1. På sträck noterades, lärkfalk 1, stenfalk 2, tornfalk 3, kentsk tärna 15 samt en strid ström av fink med kraftig dominans av bofink.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 24, 2006 at 20:12:16 (CEST)

Söndag 24/9. Öppen exkursion till Hittarps rev och örnrundan. Morgonen började bra med mycket tättingar som sträcte längs skogskanten i Hittarp, mycket Berg och Bofink men även en hel del trastar. Uppe vid slottet var en del sångare kvar i buskarna, bla. Svarhätta, Gransångare och Trädgårdssångare, här såg vi även sträckande Stenfalkar och Sparvhökar. Fler rovfåglar skulle det bli på örnrundan med minst ett tiotal Röda glador och flera skruvar med vråk över Stureholm och Lönhult, minst två Fjällvråkar kunde noteras även Blå och Brun kärrhök visade sig ibland.Ute på åkrarna var det fortfarande gott om Stenskvättor. Exkursionen avslutades vid Rögle lergravar med magert resultat, en del Gräsänder var allt som fanns kvar i de nästan vattentomma dammarna.
Lennart Engman och Bengt Andersson.
- Sunday, September 24, 2006 at 19:18:46 (CEST)

söndag 24/9 kl.15.10. sitter o fikar i lugn o ro i trädgårn Gevärsg.9. plötsligt kommer en falk m. långa spetsiga vingar. jag hinner uppfatta kontrast mörka täckare ljusare bas på pennor. på ca 25 m höjd. eleonorafalk. klockrent. flög mot söder.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Sunday, September 24, 2006 at 16:02:04 (CEST)

23 sep. I Farhultsviken på eftermiddagen en hel del rastande vadare, 170 kärrsnäppor, 6 småsnäppor, 22 myrspovar och 8 kustpipare.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, September 23, 2006 at 20:27:56 (CEST)

23 sept. Stureholm-Västraby under förmiddagen. Fortsatt gott om rovfågel i området. 1 brun glada, 20-tal röda glador, 3 blåhökar, 3-4 brunhökar och 1 ung pilgrimsfalk.
Peter Svensson
Helsingborg, - Saturday, September 23, 2006 at 19:04:35 (CEST)

23/9 Rydebäck 07:30-11:30 sträckte följande mot söder: Bofink 24000 med inslag av bergfink, träd och ängspip, grönsiska, gulärla, ladusvala och blåmes. Trädlärka 3, sånglärka 1, grågås 4, dubbeltrast 1, taltrast 3, nötskrika 1, turkduva 1, glada 1, sparvhök 7, tornfalk 2, samt ung lärkfalk 1.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, September 23, 2006 at 18:10:55 (CEST)

23 september, Ängalag till Rålehamn: gott om sträckade bofinkar i den starka ostanvinden, bland dem några bergfinkar, ängs- o trädpiplärkor, 1 trädlärka och 3 bruna kärrhökar. En stenfalk rastade på revet innanför Tjällran. Medobservatörer: deltagarna i Studiefrämjandets o Naturskyddsföreningens fågelcirkel
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, September 23, 2006 at 16:15:12 (CEST)

23 September.Örby Ängar.Sträckande.Sånglärka 9, Trädlärka 1,Ängspiplärka 95,Trädpiplärka 16,Sädesärla 3,Gulärla 1,Forsärla 2,Järnsparv 13,Taltrast 10,Blåmes 60,Bofink 2200 , Bergfink 30.Hämpling 4,Grönsiska 140,Steglits 8.Rastande.Vattenrall 2,Gröngöling 1,Gransångare 2,Svarthätta 1.Rödhake 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 23, 2006 at 15:54:57 (CEST)

22 September.Råå.Helsingborg.Bofink 1500 ,Bergfink 15 ,Trädpiplärka 14 , ,Ängspiplärka 20 ,Trädlärka 1 ,Forsärla 1.alla sträckande sv.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, September 22, 2006 at 17:09:32 (CEST)

Husensjö: En halvtimme under morgonen, sträck av framförallt bofink och ängspiplärka, med inslag av enstaka järnsparvar, sävsparvar, trädpiplärkor, bergfinkar, 1 rödstrupig piplärka och en forsärla str. S
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, September 22, 2006 at 16:15:40 (CEST)

Fredag 22/9 En stor flock ca 200, ljungpipare rastade vid Borrstorpsrondellen. I flera dagar har vi sett ljungpipare och tofsvipor på samma åkrar vid rondellen.Tydligen finns det något gott att äta vid rasten de gör. Medobs Klas Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, September 22, 2006 at 13:57:26 (CEST)

Torsdagen den 21 september. Den bruna gladan sågs väster om Västraby gård vid tolv tiden låg och snurra där en tio minuter, sedan drod den mot turköps hållet. Mycket rovfågel i området bl a ca 25 röda glador, 4 blå kärrhökar.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, September 22, 2006 at 07:34:12 (CEST)

21 SEPTEMBER.Ekeberga. Påarp. Pilgrimsfalk 1.1k str NV.Ljungpipare 100,Tosvipa 450.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 21, 2006 at 21:16:00 (CEST)

21.9 En ung stäpphök på morgonen vid Västraby. Jagande över klöveråkern och satte sig utom synhåll.
Johan Stenlund
Viken , - Thursday, September 21, 2006 at 20:45:38 (CEST)

19/9. Råå hamn: kaspisk trut 2 (1k + 2k) samt forsärla 1 mot söder.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, September 19, 2006 at 11:22:31 (CEST)

18 sept. Några kvällstimmar vid Sandön. Bl a, ses medelhavstrut 1 1k, kaspisk trut 2, prutgås 1, myrspov 10, kustpipare 4, stare 1000 samt stenfalk 1. Medobsare Martin Ekenberg
Thomas Svanberg
- Monday, September 18, 2006 at 21:22:14 (CEST)

18/9 Väla södra kl 13:50 sträckte en ung havsörn sydost över soptippen, nytt jobbkryss.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 18, 2006 at 14:12:28 (CEST)

17/9 Pomonaområdet, Ängelholm. Kl.15:20 sträckte en ung havsörn söderut över min tomt. Nytt tomtkryss, liksom den adulta pilgrimsfalk som sträckte förbi på lördag förmiddag. Trädgårdsarbete kan ge en del trevliga obsar.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, September 18, 2006 at 10:22:46 (CEST)

17 sept. Sjöfågelinventeringen, som för min del innebär sträckan Höganäs hamn till Hittarps rev gav förväntade arter i ungefärliga antal som det varit de sista åren. Bonus arter var 6 forsärlor, 1 rödstrupig piplärka vid Svanebäck samt en hane snatterand vid Stora rev, Domsten. När räkningarna avslutades vid Hittarps rev klockan 11:40 tycktes traktens alla kanadagäss ha dragning till revet. Totalt räknades 407 ex in med enstaka grågäss insprängda i flockarna.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 17, 2006 at 19:51:47 (CEST)

16/9 Två bruna glador höll under eftermiddagen till i området mellan Mjöhult och Höghult. Under kvällen sågs en medelhavstrut(1k) samt en kaspisk trut(1k) vid Rösan.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, September 17, 2006 at 19:38:20 (CEST)

I samband med ett tillfälligt besök idag (17/9) vid Hittarp-Kulla Gunnarstorp blev den första fågeln jag riktade kikaren mot en ung stäpphök!!!! Den kom in från havet kl.11.45 på rätt nära håll i perfekt medljus och tappades bakom träden. Kort därefter sågs den vika av mot nordost. Bl a den skarpt ljusa nack-halsboan med en i övrigt kontrastrik teckning på huvudet utesluter annan bestämning. Jag har stor vana på arten och såg bl a 1 juv och 1 hane i Falsterbo förra söndagen. (skriver in den i svalan i morgon)
Leif Klinteroth
Falkenberg, - Sunday, September 17, 2006 at 18:43:32 (CEST)

17/9 15.45-15.55: På en åker öster om Västraby gård satt en brun glada tillsammans med en ormvråk och sju röda glador.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, September 17, 2006 at 17:17:22 (CEST)

17 september Skrämde upp en berguv när vi kom gående vid Kvidinge. Senare en ropande Mindre hackspett vid Båvs stenbrott. Medobsare var Kent Ivarsson.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, September 17, 2006 at 17:13:27 (CEST)

17 september: Sjöfågelräkning i Skälderviken mellan Rönneå och Vegeå gav inga större mängder sjöfågel. Roligast var 6 bergänder som låg utanför Klören. En rödstrupig piplärka flög lockande över på Sandön. På vägen hem vid Danhults dammar en brun glada, som cirklade över mig och sakta drog sig österut.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, September 17, 2006 at 13:50:46 (CEST)

16 sept. Säsongsavslutningen i Hasslarp blev lyckad då hela 91 fåglar av 14 olika arter ringmärktes. Sett till tidigare år en ovanligt hög septembersiffra i Hasslarp. Sommarens resultat saknar motstycke sedan starten -95. För flera arter, t.ex. blåmes, gransångare, gräshoppsångare, rörsångare, svarthätta, sävsparv, trädgårdssångare och trädpiplärka, har nya årsrekord satts. I dagens fångst ingick bl.a. 21 gransångare och höstens första gärdsmygar. I dammarna bl.a. 4 småsnäppor.
Henrik Johansson
- Saturday, September 16, 2006 at 21:33:16 (CEST)

16/9 Vikingsbergparken 07-08.00: I parken rastade en del sångare, en 1K törnskata och mycket bofink; dessutom noterades 6 sydsträckande forsärlor. Norra Hamnen 08.10-09.45: Ett ganska bra småfågelsträck kom igång och intressantast blev en rödstrupig piplärka. Annars bo-/bergfink 4000, forsärla 2 och trädpiplärka 200.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, September 16, 2006 at 20:25:50 (CEST)

16/9 Hittarps rev mitt på dagen. Inget sträck att tala om. Rastanade fåglar var bla 1 Roskarl, 1 Kustsnäppa, 1 Kustpipare, 3 Kärrsnäppor och 2 Brushanar. Dessutom 340 Kanadagäss och 10 Grågäss denna nationella gås- och tranräkningshelg.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, September 16, 2006 at 14:53:44 (CEST)

16/9. Grytskär och en f.m.-vandring tillsammans med fågelgruppen från Klippan. Ganska magert med fågel, ingen direkt höstkänsla. Stenskvätta talrik. En rödstrupig piplärka på ängen innan parkeringen. 1 brushona. 5 myrspov borta vid Stora Hult.
Leif Dehlin
- Saturday, September 16, 2006 at 14:33:01 (CEST)

16/9 Sydsträck i Rydebäck 08:00-09:00 Trädlärka 1ex, Bofink 2500ex, Tornfalk 1ex, Sparvhök 3ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, September 16, 2006 at 09:03:48 (CEST)

15 september, en berguv i Glimminge plantering. Berguven har blivit en återkommande besökare här. Detta var tredje gången under ett års tid.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 16, 2006 at 08:32:39 (CEST)

15 sep. Tre unga tornfalkar mobbade något i dungen invid Grytskärsparkeringen. Strax därpå kom fyra falkar flygande mot Lervik varav den ena visade ett lärkfalksansikte med kändes på tok för stor och mörkmurrig. Eleonora? Mörka täckare mot ljusa pennor var den karaktär som fanns i hjärnkontoret och det stämmde väl liksom totalintrycket av falken då den fortsatte in i Skälderviken så långt jag kunde följa den.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, September 15, 2006 at 23:30:51 (CEST)

14 sep strax efter kl 17.00 kom en dubbelbeckasin nerdimpande i diket utanför vår tomt (såg den dock först från vår altan). På med skorna och ut i diket där jag ganska omgående stötte upp den. Fågeln drog iväg rakt österut under tystnad.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, September 15, 2006 at 19:25:44 (CEST)

Troligtvis samma Örn som kom flygande över väg 111 från Domsten österut kl 08.00.
Kaj Möller
Lerberget, - Friday, September 15, 2006 at 16:17:33 (CEST)

Hallbeck! Du var inte ensam, jag såg själv fågeln cirklande vid Gyhultskogen kl 10.40. Var på tjänsteförrättning till Höganäs. Jag kände,att jag först måste hem och titta i litteraturen. Då hade Du redan rapporterat fågeln. Vi kom till samma slutsats. Skoj.
Kjell.D.Högström
Helsingborg, - Friday, September 15, 2006 at 15:54:34 (CEST)

15/9 Filbornatippen kl. 13:50. När jag stod och slängde skräp på återvinningen kom en ung mindre skrikörn sträckande norrifrån och såg ut som den kollade vad trutarna höll på med. Den fortsatte emellertid söderut och försvann ur synhåll. Folk undrar nog om man är riktigt klok när man rusar fram till bilen, sliter fram en kikare och börjar spana upp mot trutarna. Det får man bjuda på.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, September 15, 2006 at 14:18:55 (CEST)

14/9. Råå hamn i gryningen, en 2K kaspisk trut.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, September 15, 2006 at 10:36:09 (CEST)

2006-09-14. Norra hamnen, Helsingborg: under en morgontimme sträckte en rödstripig piplärka och 8 forsärlor söderut.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, September 14, 2006 at 09:26:47 (CEST)

Örby Ängar 13/9 kl.7.30.-9.30 Intensivt sträck av främst bofink och en del bergfink ! Minutindex i medeltal ca:50st med toppar upp till 300st. Alltså minst 6000st under dessa 2 tim. Sträcket innehöll även ladusvala ,blåmes , gulärla ,trädlärka grönfink, ,ängspiplärka! en del star och trastflockar drog också ! En rödglada och en storspov drog också förbi !! Ganska tidigt för så kraftiga finkstäck ,eller?
Roland Nilsson
Ramlösa, - Wednesday, September 13, 2006 at 14:36:43 (CEST)

13/9 Rydebäck. Under 25 min på morgonen sträckte det ca 2000 bofinkar, hösten är på gång.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, September 13, 2006 at 09:08:24 (CEST)

11 sept. Under kvällen sågs vid Sandön bl a, kustpipare 5, myrspov 7, kustsnäppa 40, kärrsnäppa 30, fisktärna 8, skärfläcka 2, gråhakedopping 4 samt dvärgmås 1. I vasskanten på åmynningen gick 8 vattenrallar.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 12, 2006 at 14:44:26 (CEST)

11/9-06 Höghult: På en nyharvad f.d rapsåker NE hästhagarna på em: Rödglada 3,Ormvråk 8,Sparvhök flera,Duvhök 1,Tornfalk 1 samt Pilgrimsfalk 1 ad hane rastande och jagande.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, September 12, 2006 at 00:53:36 (CEST)

10/9 Västraby vid 12-tiden jagade en ung blå kärrhök lågt över stubben.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, September 10, 2006 at 21:11:56 (CEST)

10 sept. Under svampletning på Hallandsåsen betades även ett par lärkbestånd av. I ett av dessa, på vägen upp mot Långhult ovan Rössjön, hördes så några trumpetanden. Efter en stund visade sig en honfärgad bändelkorsnäbb bland ett trettiotal mindre korsnäbbar. På åsen även enstaka talltitor samt 2 älgar
Thomas Svanberg
- Sunday, September 10, 2006 at 20:25:56 (CEST)

2006-09-09. En 1k medelhavsstrut hittades under eftermiddagen på revlarna väster om Sandön, fågeln drog efter en stund inåt land och försvann. I området även 1 2k kaspisk trut från förra helgen och på Rönnen, bl.a. 10 kustsnäppor och 2 spovsnäppor.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 10, 2006 at 18:38:40 (CEST)

10 september: de medlemmar i Bjäre naturskyddsförening som slog slåtterängen Frestens fälla (strax öster om Hallandsås motell) på förmiddagen blev rikligt belönade, även med fågelobsar.... : nötkråkor, mindre- o större hackspett o spillkråka höll till i skogen närmast ängen. Strax över trädtopparna sträckte en stenfalk o en lärkfalk, dessutom (betydligt högre upp) några orm- resp bivråkar.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, September 10, 2006 at 17:48:03 (CEST)

10 sept. Ett 10-tal medlemmar anslöt till dagens KOF-exkursion vid Hasslarps dammar. Typiskt nog blev det säsongens hittills sämsta ringmärkningsförmiddag med endast 31 fåglar av 12 arter. Bland dessa kan nämnas trevliga visningsarter såsom enkelbeckasin, rödstjärt, svarthätta, sävsångare och trädgårdssångare. En ung gräshoppsångare som märktes för drygt en vecka sedan kunde också studeras på nära håll. Över dammarna jagade en pilgrimsfalk under en kort stund innan 3 tornfalkar med gemensam kraft fick storfalken att lämna området. Dagens mest udda observation var dock den sköldpadda (art okänd) som lapade sol på en av häckningsplattformarna.
Henrik Johansson
- Sunday, September 10, 2006 at 17:42:30 (CEST)

9/9 Ornakärr i eftermiddags körde en lantbrukare och högg gräset. Då kom sorkar och annat gott i dagen och drog till sig bl.a. 2 st vita storkar, 3 st bruna kärrhökar, 2 st ormvråkar, 3 st röda glador och 1 st brun glada( förmodligen samma som setts i trakten de senaste dagarna).
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, September 09, 2006 at 21:43:26 (CEST)

9 sept. Började dagen med en pilgrimsfalk som nyligen slagit ett byte vid Västra Klape. Kunde beskådas under 20 minuter då den lugnt satt och åt. En stenfalk drog förbi och ett 100-tal ljungpipare flög ljudligt över. Vidare till Svedberga där ett fält var fullbesatt av stora mängder mås och trut. Bland dessa kunde 3 kaspiska trutar (2 2k o 1 1k) liksom drygt 15 silltrutar ses. En rödstrupig piplärka hördes och även här sågs en pilgrimsfalk vilken dock inte var samma som vid V.Klappe. Mårten medobsare vid Svedberga
Thomas Svanberg
- Saturday, September 09, 2006 at 20:42:06 (CEST)

9 September.Örby Ängar.MINDRE FLUGSNAPPARE 1,Grå flugsnappare 1,Gulärla 8.Trädpiplärka 6,Forsärla 2,Ladusvala 12,Hussvala 6,Vattenrall 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 09, 2006 at 18:05:11 (CEST)

8 september, vid den lilla lagunen nedanför Glimminge plantering gick nio myrspovar på förmiddagen. Från skogskanten hördes en mindre hackspett.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 09, 2006 at 16:32:25 (CEST)

9 sep. Förvisso inte fågel men ändå... Både igår och idag har en större dagsvärmare setts på Backagården, Hjärnarp. Som bekant för många uppträder ju dessa i en sällan skådad omfattning i år. Medobs (och upptäckare): Sara, Klas & Sonja H
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Saturday, September 09, 2006 at 14:53:18 (CEST)

7 september. I RÖNNEÅ, nedanför simhallen i Ängelholm simmade 7 flygga mandarinandsungar tillsammans med sin stolta mamma.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Friday, September 08, 2006 at 19:55:18 (CEST)

8/9. Ovanför Västersjön i ett lärkträds bestånd hördes och sågs 1 par bändelkorsnäbb tillsammans med mi korsnäbb och även 1ex tofsmes och 2ex nötkråka.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, September 08, 2006 at 14:09:08 (CEST)

7/9. Vid Bäckafarm sågs den brungladan vid 15-tiden flygande mot svedberga.
Kristian Linde
Margretetorp, - Thursday, September 07, 2006 at 16:06:54 (CEST)

Igår hördes minst en bändelkorsnäbb från ett lärkbestånd vid norra delen av Rösjön. Fågeln kunde ej bevakas eller hittas då resten an sällskapet ville gå vidare. Lärkbeståndet hördes från en vandringsstig.
Gustav Eriksson
Munka , - Thursday, September 07, 2006 at 13:03:33 (CEST)

5/9 Sträckbevakning på Hovs hallar 6.00-13.00 bjöd på en hel del fågel, bl.a. storlom 3, smålom 2, mindre lira 1, stormfågel 18, havssula 8, storlabb 2, kustlabb 18, fjällabb 3 1k, tretåig mås 10, dvärgmås 4 o pilgrimsfalk 1. Tre bredstjärtade labbar kvar norr om Båstad hamn under eftermiddagen. Medobs Henrik E m.fl.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, September 06, 2006 at 15:34:19 (CEST)

6/9 Svanshall kl 9:30 Stormsvalan kvar och sågs på fint håll, Kustlabb 1 str.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, September 06, 2006 at 10:13:35 (CEST)

Tack alla organisatörer för en trevlig dag den 3.9! Det är vansinnigt roligt att komma hem ibland och skåda i de marker där man cyklade omkring dagligen på 60-talet! Som vanligt när jag deltager, ösregnade det under morgonen, varför Kullens fyr fick utgöra startpunkt. Framför allt några halvbonustättingar blev nyttan av det och även Björkeröd gav full pott. I Svanshalls hamn fick vi ett bevis på hur seriöst vi tog på uppgiften. Just när vi ställt upp kikarna, skyndade sig tre ytterst tilltalande damer i 35-årsåldern (normalt mycket intressant ålder för sådana gubbar som kunde cykla på 60-talet....) ut ur sin husbil, dukade upp kaffe och försökte inleda en konversation. En fisktärna, två tamduvor och en tickande klocka ansågs vara viktigare för tillfället, och vi drog iväg med en krystad ursäkt och några häpna blickar i ryggen. Svedberga och Hasslarp gav inte mer än väntat förutom en blåhök resp en svart rödstjärt. På väg till Sandön stannade vi däremot till i Rögleskogen och i en och samma glänta visade sig sex snabba nytillskott. Svarttärnan dök upp mycket lämpligt, medan den förb.... storskraken simmade in i kikarfältet några minuter över tre.... 101 arter och inte sist. Men vi hade bara fyra ofullständiga arter, så tredjeplatsen var vi aldrig i närheten av. Alltså: KUL! Men vi saknade alla gamla skådare från 60-talet! Vi utmanar därför alla aktiva gamlingar (typ Wallin, Tjocke, Lille-Lasse och Forsén) till nästa år! Behöver ni hjälp med att hitta och artbestämma fåglarna, kan Bagaren och jag tänka oss att coacha var sitt team! Gösta, Bagaren och Uffe
Gösta Friberg
Kvinsgröta, - Wednesday, September 06, 2006 at 09:41:48 (CEST)

5 sept. Ett stopp vid Sandön mellan 17:00 tom 17:45 gav, fjällabb 1 1k, kustlabb 1 1k samt 4 str silltrutar.
Thomas Svanberg
- Wednesday, September 06, 2006 at 08:27:57 (CEST)

5/9 Kattviks hamn 14:30-20:00.Ibland kan det vara svårt att skilja Sillgrissla och Tordmule åt på långa håll. Några sådana problem hade jag inte i kväll, när en Sillgrissla kom simmande in i hamnen och kröp upp på den östra bryggan. Men när jag skulle fotografera den, ville den inte vara med längre, utan hoppade i igen och dök och försvann. I övrigt en ganska hyfsad "After Work" med 1 st Brednäbbad simsnäppa, 1 st Storlabb, 1st Kustlabb, 1 st Stormfågel, 6 st Tretåiga måsar och 2 st Dvärgmåsar.
Lars Hallbeck
hallbeck@angelholm.mail.telia.com, - Tuesday, September 05, 2006 at 23:07:42 (CEST)

5 september: Efterjobbetskådning i Kattvik kl 17-18.40 gav inte många individer av havsfågel men väl god kvalitet. En ad kustlabb, en 1K fjällabb, en storlabb, en 1K dvärgmås, en ad tretåig mås och en BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA i vinterdräkt sträckande väst kl 17.30. Utanför Rönnens östra sida var stormsvalan kvar kl 20.00.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, September 05, 2006 at 22:34:59 (CEST)

5/9-06.STORMSVALA 1 ex Rönnen 13.38-13.48
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 05, 2006 at 17:52:48 (CEST)

5 sept. En synbart utmattad göktyta landade på marken utanför Toyota center vid Maria station. Jag kunde studera fågeln på ett par meters håll. När jag skulle undersöka om den var skadad, flög den iväg och landade utom synhåll i en häck.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, September 05, 2006 at 17:49:29 (CEST)

5/9 Båstads hamn 10:00-12:00 Bredstjärtad labb 2, Fjällabb minst 8 varav en juv landade en kort stund på piren. Storlabb 1, Sillgrissla 2, Stormfågel 2, Dvärgmås >10. Ett flertal rovfåglar ute över vattnet Tornfalkar, Sparvhökar och en hona Brun Kärrhök.
Håkan Johansson
Magnarp, - Tuesday, September 05, 2006 at 13:58:58 (CEST)

5 sept. Båstad hamn fram till 08:30. Bland annat, stormsvala 1, fjällabb 2, bredstjärtad labb 2-3, storlabb 1. Även någon kustlabb samt obestämda labbar sågs liksom dvärgmås och tretåig mås. Kommer säkert utförligare rapport senare.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 05, 2006 at 13:17:17 (CEST)

5/9. Tog en tur ut till kattviks hamn med dottern och kollade lite havsfågel. Det var ganska magert nu på förmiddagen, men lite blev det 1str storlabb, 1str kustlabb, 3-5str stormfågel, 1str blåkärrhök och runt hamnen höll det till 2-3 dvärgmåsar och 2ex tre tåigmås. Mycket kentska tärner runt hamnen.
Kristian Linde
Margretetorp, - Tuesday, September 05, 2006 at 12:54:26 (CEST)

3 sept. KOF:s artrace. Start kl 4.15 i regn och blåst. Rutt: Rosendal-Hasslarp-Sibirien-Sandön (äntligen lite uppehåll i regnandet)- Rögle säteri-Hasslarp (nu i dagsljus)-Västraby-Svedberga-Björkeröd-Farhult-Stenkrossen-Sandön (snabb koll)-Rönnen. Svårt med småfågel i den friska vinden, vi missade bl.a. rödhake, gärdsmyg och gransångare! Å andra sidan hade vi sångsvan, törnskata och stjärtmes i Björkreöd, rörsångare i Hasslarp, lärkfalk och dvärgmås i Farhult. Sylvia Boríns kavaljerer fick ihop 89 arter efter hårt slit.
Lars Helgesson
Helsingborg, - Monday, September 04, 2006 at 22:02:23 (CEST)

4 sept. Sträckbevakning vid Kullen under dagen gav bl a, bläsand 52, stjärtand 26, sjöorre 51, smålom 9, storlom 2, grålira 1, havssula 51, stormfågel 17, pilgrimsfalk 1, tornfalk 4, stenfalk 2, storlabb 6, kustlabb 4, obestämd labb 4, silltrut 143, tretåig mås 23, dvärgmås 2, kentsk tärna 279, myrspov 23 samt kustpipare 3. Ett par tumlare stationära under hela dagen utanför klipporna.
Thomas Svanberg
- Monday, September 04, 2006 at 21:46:21 (CEST)

4 sept. Kattvik från 18.00. Fjällabb 1, kustlabb 1, havssula 5, tretåig mås 5. Mycket gott om kentska tärnor. Enstaka vadare kämpade västeut mot vinden bla 4 skärfläckor.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, September 04, 2006 at 21:14:42 (CEST)

Kollade läget nere vid Vikingsstrand ikväll. Inga sensationer. En ung dvärgmås passerade i strandkanten norrut. Även en silltrut drog norrut. I övrigt väldigt sparsamt med fågel.
Christer Strid
Helsingborg, - Monday, September 04, 2006 at 20:27:29 (CEST)

3 September.KOF.Artrace.Team Örby.Första lokal Örby Ängar sågs Buskskvätta ,Rödhake,Bofink,sedan till Hittarps revet.Skäggdopping,Kärrsnäppa,Drillsnäppa,Sparvhök.Svedberga.Glada,Brun Kärrhök.Hasslarps Dammar.Skedand , Kricka,Backsvala.Åkte vidare till Sandön.Kustpipare,Kustsnäppa 40,Sandlöpare 2, Skäggmes.Farhult.Grågås .Sista stopp Rönnen obsar Vitkindad gås Skärfläcka 1,Småsnäppa m.m. Totalt såg vi 81 arter.Det var en trevlig dag.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 04, 2006 at 16:47:42 (CEST)

3 september: KOFs artrace där "MUParna" Mattias Olsson, Patrik Söderberg och Ulf Ståhle var det andra laget som delade andraplatsen med 107 arter. Vi tillbringade hela dagen på kullahalvön med start på Kullaberg kl 05.30, sedan Björkeröd, Döshult, Svedberga, Hasslarp, Klören, Sandön och Rönnen. Höjdpinkter under dagen var först den kattuggla som flög över vägen i mörkret på väg mot Kullen och satte sig i ett träd alldeles intill och betraktade oss. Annars totalt 3 lärkfalkar, varav en vid Västra Klappe, en vid Hasslarp och en vid Svedberga, en adult pilgrimsfalk vid Sandön och en ung svarttärna som rastade en kort stund ute på revlarna utanför Sandön.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Monday, September 04, 2006 at 12:56:25 (CEST)

3 sept. Titelförsvarande "Bengan boys" var också ett av de 6 lag som ställde upp idag i artracet. Från klockan 06:00 tom 15:00 fick vi ihop 115 olika arter. Höjdpunkter under dagen var, brun glada vid Tursköpsskogen, pilgrimsfalk vardera 1 ex vid Hasslarp resp Årnacke hamn, stenfalk vid Västraby, svarthakedopping, sandlöpare och spovsnäppa vid Sandön samt god utdelning vid Sibirien med bl a tofsmes och talltita.
Svanberg, Wantzin, Stenlund, Bjurenståhl
- Sunday, September 03, 2006 at 20:56:36 (CEST)

Söndag 3 september och KOF:s årliga artrally. Vårt lag, "Jonstorpsmaffian", lyckades skrapa ihop 107 arter. Detta räckte för övrigt till en delad 2:a plats. Rutten som kördes idag gav bra utdelning med tanke på vädret, Lokaler som besöktes under dagen Båstads hamn, Kattvik, Ripagården, Torekovs rev, Hasslarp, Ornakärr, Sandön, Jonstorp, Rönnen. Roligaste arter blev fjällabb (1K) stormfågel göktyta Ripagården, tretåig mås Kattvik och Dvärgmås forsärla Båstads hamn. Vårt lag bestod för övrigt av: Lennart Engman, Anders Henriksson samt undertecknad.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 03, 2006 at 19:07:21 (CEST)

2006-09-02. På Sandön denna morgon: 1 juv. rödstrupig piplärka, 1 2k kaspisk trut, 4 stjärtänder, 2 skogsduvor rastande. 1 forsärla str. W.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 03, 2006 at 18:53:48 (CEST)

Stort TACK till Göran Cederwall som tog hand om min "Fågelguide"och la den i KOF-stugan!!! Karin Olofsson
karin Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 03, 2006 at 16:43:53 (CEST)

3/9. på eftermiddagen sträckte det 5ex större korsnäbb över huset mot syd och även 1ex blå kärrhök mot syd.
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, September 03, 2006 at 16:18:18 (CEST)

2/9 Under ringmärkning ute på Sandön ikväll fastnade en ung trastsångare i näten. I övrigt se dagboksanteckning på "Kentsk tärna avdelningen".
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 02, 2006 at 23:42:39 (CEST)

Stora Hult 2.9 En helt albino kaja satt på trådarna vid nedfarten till Stora Hult i förmiddags.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, September 02, 2006 at 21:42:29 (CEST)

2/9 Ringmärkningsmorgon i Hasslarp. En varm morgon (+16C) med svag sydlig vind som ökade i styrka fram på förmiddagen. Vi klarade oss från regn. När vi summerade fångsten vid halv tolv hade vi ringmärkt 67 fåglar av 20 arter. Hela två nya märkarter för lokalen: småfläckig sumphöna (ungfågel) och höksångare (ungfågel). Den småfläckiga sumphönan blev fågel nummer 10.000 som ringmärktes sedan starten. Det föranledde en speciell fotografering och en skål i mousserande vin som Mårten förtjänstfullt medtagit dagen till ära.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, September 02, 2006 at 12:27:20 (CEST)

1/9 Även i dag mycket fågel på de översvämmade åkrarna vid Döshult. I vadarväg samma antal som gårdagen men även kärrsnäppa 10, småsnäppa 1 samt större strand. 5. Vid Västra Klappe sågs en kaspisk trut (4k) i en större trutflock samt en jagande ung pilgrimsfalk. Vid Stureholm även där flera flockar med trut o mås o bland dessa två silltrutar. En ung fjällpipare flög ivrigt lockande runt i området en kort stund innan den drog iväg norrut. I Farhult under eftermiddagen sågs bla medelhavstrut 1 (1k), kaspisk trut 1 (1k), silltrut 2, dvärgmås 1, snatterand 3, kustsnäppa 40 o spovsnäppa 1. Vid Sandön svarttärna 1 och dvärgmås 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, September 01, 2006 at 22:08:36 (CEST)

1/9. Nu ikväll sträckte det 1ex rödstrupig piplärka över huset tillsammans med ängspip.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, September 01, 2006 at 20:35:35 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2006
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2006-09-03 av Thomas Wallin