Observationer april 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken.


30/4 Helsingborg: Ungefär mellan kl 16 och 17 sjöng en gulhämplingshanne i Vikingsbergsparken. Den höll sig främst runt dammen och konstmuseet, men var rätt rörlig. Några timmar senare, liksom morgonen efter, eftersöktes fågeln utan något positivt resultat.

Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, May 02, 2007 at 21:49:00 (CEST)

30/4: Hörde två törnsångare sjunga - en i Gantofta och en på Örby ängar.
Leif Ekholm
Helsingborg, - Wednesday, May 02, 2007 at 13:00:06 (CEST)

Vi har glömt rapportera att den 27/4 såg vi 1 Grå Flugsnappare vid Småbåtshamnen i Skälderviken. Den måste väl vara precis nyanländ för det är väl inte deras vanliga biotop.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, May 02, 2007 at 11:41:20 (CEST)

Änglaberga 2007-04-30 Den Svart-Vita Flugsnapparen återkom i år igen, för en kort inspektion av holkarna och lite slagsmål med de bofasta talgoxarna.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, April 30, 2007 at 19:19:18 (CEST)

24/4.Svarthalsad dopping 1 par Jonstorp. 25/4.Lappsparv 2 ex str O Sandön. 25/4.Svarttärna 1 ex Sandön. 26/4.Svarttärna 4 ex Sandön. Observatörer Peter & Debby Saunders-England.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, April 30, 2007 at 10:21:24 (CEST)

30 april: vitkindade gässen sträcker! Mellan kl 6-7.30 idag sträckte 9 flockar med totalt 900-1000 fåglar över Örby ängar. Dessutom 3 tillfälligt rastande småspovar, sjungande törnsångare, rörsångare och svartvit flugsnappare. Gröngöling och större hackspett i skogen närmast sundet. Medobs: Johan Hammar
Thomas Wallin
- Monday, April 30, 2007 at 08:48:34 (CEST)

29/4.Svedberga klulle: Två dubbeltrastar.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, April 30, 2007 at 08:48:11 (CEST)

29/4. Vid en cykelrunda i Valhall Park ( f.d. F10 ) mellan 11 och 13 idag fick jag se och höra en sjungande Gulhämpling i ekarna 100 m öster om Drakenmonumentet.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2007 at 23:07:32 (CEST)

29/4 Sträckbevakning, Hittarps rev kl 5.30-15.30. Storlom 8, smålom 25, ormvråk 255, fjällvråk 1, glada 2, fiskgjuse 5, brun kärrhök 4, blå kärrhök 4, sparvhök 18, stenfalk 3, tornfalk 1, storspov 52, dvärgmås 2 och kustlabb 1. Under morgonen rastade två småspovar på revet.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, April 29, 2007 at 21:36:54 (CEST)

29/4. I Farhult rastade en kustpipare, och över Rönnen sträckte en lärkfalk österut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2007 at 21:30:40 (CEST)

29 April. Lervik.Kensk tärna 2.Sandön.Gluttsnäppa 38,Svartsnäppa 2,Fisktärna 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 29, 2007 at 21:13:38 (CEST)

29 april. Några intressanta obsar från Körslätts mosse med omgivningar, 1 trana, 1 spillkråka, 1 par talltita, 1 sp enkelbeckasin, 1 sjungande mindre korsnäbb, 4 ladusvalor. Kvidinge grustag: 1 par rapphöna, 1 par stenskvätta.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 29, 2007 at 21:05:14 (CEST)

29 april Senderöds koloniområde. Vit Stork
Leif Olsson
Helsingborg, - Sunday, April 29, 2007 at 18:31:45 (CEST)

2007-04-28. Mindre Hackspett hördes bak min tomt. Första gången jag hörde Ärtsångare på tomten denna vår. Även Trädkrypare "sissade" i min "backe. Den sistnämnda också ny tomtart, sedan jag började med denna "nördarnas lek",(ha,ha).
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 29, 2007 at 11:14:43 (CEST)

29/4-07. Trädgårdssångare, Hillarp, Munka Ljungby.
Bodil & Stig Forsberg
Munka jungby, - Sunday, April 29, 2007 at 09:24:03 (CEST)

28/4. Under morgon satt en göktyta och ropade intill min tomt och även en mindre hackspett hördes trumma ifrån gästis.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, April 28, 2007 at 23:23:04 (CEST)

28 april: en rörsångare sjöng på Örby ängar ikväll
Thomas Wallin
- Saturday, April 28, 2007 at 22:37:15 (CEST)

28/4 Bevakning vid Hittarps rev fram till kl 15.00. Vid halv sju sträckte det in en mycket trolig stäpphök norr om om revet. Då ingen säker artbestämning kunde göras försökte jag och Thomas återfinna den inåt örnarundan, vilket blev lyckat då den kl 7.15 hittades strax sydost om Svedberga kulle. Fågeln kunde därefter följas bort till Rögle där den försvann målmedvetet mot NO. Den kunde nu bestämmas till en 2k stäpphök. Därefter tillbaka till revet som bl.a. bjöd på smålom 21, stormfågel 1, ormvråk 91, fjällvråk 1, glada 7, fiskgjuse 1, brun kärrhök 5, blå kärrhök 1, stängshök 1 honf. kl 13.45-14.00 (trol. ängshök som sträckte in i höjd med Domsten, tog enorm höjd och fortsatte mot OSO), sparvhök 26, pilgrimsfalk 2, stenfalk 1, lärkfalk 2, kustlabb 1, mindre strandpipare 2 och småspov 4. En törnsångare hördes under dagen. Medobsare vid revet; Thomas, Peder o Johan.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 28, 2007 at 19:33:00 (CEST)

28/4 Idag sågs den första hämplingen i trädgården.
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, April 28, 2007 at 14:55:34 (CEST)

28 april, under en morgonrunda på Vasalt hördes göken ropa från Glimminge plantering. I övrigt många nyanlända fåglar, t. ex. ärtsångare och törnsångare.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 28, 2007 at 12:40:14 (CEST)

27 april. Ljungabolet. Nu har TRÄDPIPLÄRKAN kommit
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 28, 2007 at 07:38:24 (CEST)

2007-04-27. "Min" Rödstjärt infann sig den 25te (första gången jag såg den) runt holkarna på min tomt. Idag sjunger hanen högt och ljudligt. Alltid lika spännade att se vad hans enträgna arbete med att locka till sig en "kvinna" utmynnar i.
Lars Unger
Mölle, - Friday, April 27, 2007 at 09:51:31 (CEST)

26 april; ingen ringtrast vid Björekröd ikväll men väl 7 busk- och 4 stenskvättor, en grann svart rödstjärt-hanne, flera sjungande rödstjärtar och ärtsångare. I dammen små- och gråhakedopping, vattenrall och sångsvan.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Thursday, April 26, 2007 at 22:29:21 (CEST)

25 april. På baksidan av föreningens stuga vid Hjorthagen på Kullaberg sågs på kvällen en göktyta. En grönsångare sjöng i omgivningen.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 26, 2007 at 21:58:00 (CEST)

25 april. Vandring längs Vegeån från Bjuv till Selleberga och Fälleberga. Turen kan verkligen rekommenderas då den går genom väldigt skiftande miljöer och är lättgången. Artlistan blev rätt trevlig md bl a: 1 par smådopping, 1 gråhakedopping, 1 par brun kärrhök, 1 mindre hackspett, 3 större dito, 2 forsärlor, 1 ärtsångare, 1 s-v flugsnappare, 3 sj steglitser, 3 gråsiskor, säkert av sydlig ras då de höll på med spelflykt, 3 ladusvalor och 2 sj trädpiplärkor.
Bengt Hertzman
- Thursday, April 26, 2007 at 14:14:26 (CEST)

26 april. Hasslarps dammar 07.00-07.30. gulärla, sävsångare, 3 grönbenor, 1 par brunänder, flera par skedänder samt 1 par grågäss med 5 pull.
Henrik Johansson
- Thursday, April 26, 2007 at 12:52:12 (CEST)

26/4 Norra hamnen, Helsingborg 8.20-10.20: Sträck av bl a fisktärna 10, silvertärna 40, kricka 2, sjöorre 200, smålom 32 och stenskätta (!) 1. Dagens absoluta höjdpunk blev den vitnäbbade islom i sommardräkt som på hyggligt avstånd drog söderut i sundet kl 8.43.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, April 26, 2007 at 12:24:43 (CEST)

Given art i nybyggnadsområden är svart rödstjärt. En hane sitter och sjunger strax öster om vår tomt.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, April 26, 2007 at 09:22:58 (CEST)

25/4 Pålsjö skog, Helsingborg: Runtom och inne i skogen gott om löv-, gran-, ärtsångare och svarthätta. Även ett parningslystet entitepar, en norrsträckande stenfalk och en hanne stenknäck kunde beskådas.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, April 25, 2007 at 20:32:57 (CEST)

Ranarpsstrand 25.4. Förvånande lugnt med tanke på vädret. En toppskarv, 3K, fiskade innanför Grytskären på förmiddagen. Rastade gjorde fyra snatteränder och fyra skärfläckor. Insträck av stenfalk 1, fiskgjuse 1, fisktärna 40 och silvertärna 50. Vid Grytskären höll fyra tobisgrisslor till och jagade varandra runt över vattnet.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Wednesday, April 25, 2007 at 18:57:55 (CEST)

Lunch vid Rönnen, 24 april. Nämnas bör av arterna, tycker jag, 3 småtärnor, 3 skärfläckor, 32 ljungpipare.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, April 25, 2007 at 10:38:12 (CEST)

Ons:25/4 Hemma på Backagården i Hjärnarp, såg Sara tidigt på morronen den svartvita flugsnapparhannen. Ett par timmar senare var jag ute och hälsade den välkommen.Förra året kom den 29/4.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, April 25, 2007 at 09:48:34 (CEST)

25 april. Sjungande sävsångare vid Sandön på morgonen. Annars rätt lugnt - högvatten. Senare en buskskvätta (hanne) vid Rögle "gamla" soptipp.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 25, 2007 at 07:29:15 (CEST)

25 april 5.40 - 6.15. Kort inventeringsrunda vid Zackows mosse. Förutom de förväntade vardagsarterna gladde en spelande skogsduva och en sporadiskt sjungande gräshoppsångare.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, April 25, 2007 at 07:24:25 (CEST)

24 APRIL.Björkeröd.Sångsvan 1,Gråhakedopping 2, Duvhök 1,Gröngöling 1,Spillkråka 2,Större hackspett 2,Mindre Hackspett 1hane,Ladusvala 11, Rödstjärt 4,Ringtrast 2hanar,Taltrast 25,Svarthätta 15,Lövsångare 10,Steglits 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, April 24, 2007 at 21:47:30 (CEST)

24/4 Kullaberg kl 6.30-9.40. Vinstilla, disigt och mycket fågel. Taltrast, gran- o lövsångare och svarthättor överallt. Bland dessa bl.a. ringtrast 8-11 ex, göktyta 1 ex, svartvit flugsnappare 2 ex o ärtsångare 4 ex. En jorduggla kom insträckande och landade Ö om fyren. Vid Björkeröd även här mycket taltrast samt två ringtrastar ca 200 Ö om byn. Två gulärlor sträckte mot NÖ.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2007 at 12:39:04 (CEST)

22/4 Kullaberg. En toppskarv (3k) rastar en kort stund på morgonen norr om spetsen för att därefter dra österut. I övrigt bl.a. lappsparv 1 och lärkfalk 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2007 at 12:29:58 (CEST)

23 april kl. 12:30 såg jag en BLÅ KÄRRHÖK, en hane, som flög över fälten mellan nya Bilprovnigen i Ängelholm och Stora Brandsvig.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 23, 2007 at 22:01:04 (CEST)

23/4. Västergård, Helsingborg: 1 hanne svartvit flugsnappare. Dessutom flera sjungande rödstjärtar och ärtsångare.
Mikael Olofsson
HBG, - Monday, April 23, 2007 at 19:25:26 (CEST)

23/4-07. Ett par Buskskvättor vid sydöstra delen av Västersjön.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Monday, April 23, 2007 at 14:23:03 (CEST)

På söndagsmorgonen 07-09 ca höll sig tre ringtrastar på Norre Tånge, ängen och ner mot fyren. I buskarna en hel del ärtsångare och några nyanlända rödstjärtar. 6 tordmular sågs som vanligt nedanför Källran från båten. 10-tal silltrutar på tången och gott om tobisar, samt två tranor i Oadammen - hoppas dom inte äter upp alla mindre vattensalamandrar. En del huggorm också såklart.
Anette Strand
Kristianstad, - Monday, April 23, 2007 at 11:26:38 (CEST)

22 april: Brogårda våtmark. Redan tofsvipeungar, känns tidigt. Dessutom 1 smådopping och 3 mindre strandpipare.
Peter Svensson
Helsingborg, - Monday, April 23, 2007 at 06:55:30 (CEST)

2007-04-22. 4 Ladusvalor drog över fälten vid Kockenhus. Flera Lövsångare hördes i "Sibirien", Ängelholm denna eftermiddag.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 22, 2007 at 21:45:58 (CEST)

2007-04-21. Sjungande Svarthätta hemma på tomten i Mölle ikväll.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 22, 2007 at 21:43:07 (CEST)

22/4 Björkeröd 13.15-13.30. Vandrade ut på betesmarken söder om byn i hopp om att se någon ringtrast. Såg nästan omedelbart två på marken intill muren med snår som löper söderut mot skogsbrynet. Försökte smyga närmare längs muren men skrämde då upp den ena ringtrasten efter den andra ur snåren. Till slut kunde jag samtidigt observera elva (!) stycken på marken nere vid skogskanten. Kanske hade ytterligare någon tagit sin tillflykt till träden. En dag att minnas.
Mats Rundgren
Lund, - Sunday, April 22, 2007 at 21:39:19 (CEST)

22/4 Paradisgravanden(se Kof-forum) har flera dagar i rad setts på fälten runt Gånarp,ibland ensam ibland i sällskap med vanliga gravänder. Flera tranor har rastat på nysådda fält. Vid Västersjön: hus- o ladusvalor, skäggdoppingar storskrakar samt skogssnäppa.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, April 22, 2007 at 20:46:39 (CEST)

21 april Förslöv.Tidig morgon på väg att hämta tidningen i brevlådan sjöng en Ortolansparv några stråfer i en grantopp.Då den upptäckte att jag var nyfiken på att studera den på närmre håll stack den och återsågs inte.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 22, 2007 at 20:30:57 (CEST)

22 april. Dags för den årliga punktinventeringen i markerna mellan Ugglarps broar och Rössjön. Inte helt oväntat sjöng det ovanligt många lövsångare, likaså svarthättor. En grönsångare hördes vid Össjö vilthägn och en trädpiplärka vid Ramnasjö. Sammanlagt hördes tre trummande mindre hackspettar, fyra ropande gröngölingar och tre spelande skogsduvor. I Åkersjön sågs en gråhakedopping och en brun kärrhökshanne. Favoriten, om än utanför inventeringen, var en trädlärka i härlig sångflykt över det igenväxande (f d?) grustaget N Munka-Ljungby.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 22, 2007 at 20:25:29 (CEST)

22 April.Örby Ängar.Svartvit flugsnappare 1hane sj,Svarthätta 2sj+2hanar,Ärtsångare 1sj,Lövsångare 5sj,Gransångare 9 sj,Steglits 4, Stjärtmes 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 22, 2007 at 20:13:26 (CEST)

22 april. Strax norr om Vattenmöllan utmed kusten sågs 2 ringtrastar, troligen hane och hona. Mellan Lerhamn och Mölle även, en spelande vattenrall, sträckande småspov samt mindre antal krickor och bläsänder. På ett fält vid Svedberga kulle sågs en adult silltrut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 22, 2007 at 19:53:41 (CEST)

21 april. Sträck vid Hittarps rev fram till 13:00. Sjöfågelsträcket totalt obefintligt och endast 3 silvertärnor och en dvärgmås. Bättre med rovfåglar och följande ses, glada 1, brunhök 5, blåhök 3, ormvråk 256, fjällvråk 1, fiskgjuse 11, sparvhök 72 samt lärkfalk 1. Under morgonen sjöng en svart rödstjärt på ett husbygge bakom obsplatsen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 22, 2007 at 19:51:33 (CEST)

22 april. Sjungande trädlärka över kalhygget som ligger nära vägen mellan Kulltorp och Vegeholm.
Henrik Johansson
- Sunday, April 22, 2007 at 18:52:45 (CEST)

22 April. Ringtrastspaning på Hallandsåsen gav bra utdelning,på ett trumlat fält mellan Finsbo och Lya höll 7 ex till,4 hanar,3 honor,i Bjärred en stor trastflock,däribland 1 hane ringtrast.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, April 22, 2007 at 18:28:37 (CEST)

22/4. En mörk kustlabb stationär mellan Båstad och Stensån nu på morgonen i övrigt ganska magert. Den brandkronade sjöng flitigt uppe vid Dömestorps strövområde, Halland, tillsammans med bl.a grönsångare
Leif Dehlin
- Sunday, April 22, 2007 at 11:00:54 (CEST)

21 april
Mycket sparsamt på fågel idag. Inget sträck att tala om. Notabelt från tomten var dock bl.a. en ensam trana, som troligen rastat på något fält i närheten av Krematoriet. Vi fick syn på den då den skruvade upp över hustaken söder om oss. Dessutom revirparet ormvråk, en glada respektive tornfalk samt en förbiflygande häger.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, April 21, 2007 at 22:56:23 (CEST)

21 april Kullen: Helt själv på gubbhyllan på morgonen. Inte mycket till sträck men vid ankomsten en gulärla flava, som rastade, en stund senare en honfärgad gulhämpling och också en lappsparv, dessutom 4 sjungande ärtsångare.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Saturday, April 21, 2007 at 21:48:30 (CEST)

21 april: 2 rödspovar, 3 skärfläckor, 6 skedänder o en smådopping vid Brogårda våtmark kl 16
Thomas Wallin
- Saturday, April 21, 2007 at 20:38:04 (CEST)

21 april. Ett par morgontimmars strosande i Vegeholmsskogen. Bl.a. noterades två revirhävdande trädlärkor över nyplanterade hyggen söder väg 112 nära gamla tippen vid Kärra. Därutöver ropande gröngöling, spillkråka i bohål samt hoande skogsduvor. Över Ängelholm en fiskgjuse mot norr.
Henrik Johansson
- Saturday, April 21, 2007 at 19:14:28 (CEST)

21/4 kl. 8:30 sågs en rödspov i Farhultsviken.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, April 21, 2007 at 18:33:53 (CEST)

21 April.Brogårda våtmark.Stenfalk 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 21, 2007 at 17:05:28 (CEST)

21 April.Björkeröd.Sångsvan 1.Gråhakedopping 1 par,Smådopping 2,Hussvala 2.Farhult.Sångsvan 1, Fisk/silvertärna 1,Myrspov 11,Ladusvala 8,Skäggmes 2.Rönnen.Sjöorre 78.Sandön.Sjöorre 22, Småtärna 2.Brogårda våtmark.Skedand 4 hanar,Kricka 3, Mindre Strandpipare 1,Skärfläcka 3,Rödspov 1,Tofsvipa 45,Tofsvipa 1par 3 pull.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 21, 2007 at 16:50:45 (CEST)

N.Heljaröd 21/4 2st Gulhämplingar hane och hona rastade under en timmes tid på EFS-gårdens gräsmatta för att sedan plötsligt bryta upp och ge sig iväg i riktning mot Sandön.Medobsare Kaj Möller och Sonja Gunnarsson.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, April 21, 2007 at 15:49:46 (CEST)

Lör. 21/4 mellan kl:07:00-08:00,i Snoggarp mot Koarp strax före gränsen,i sol och någon minusgrad, hörde och såg vi flera orrar på båda sidor om vägen utöver mossen. Tre spelande och flera flygande mellan trädtopparna. På väg hem spelade ett skäggdoppingpar vid Västersjöns norra kant. En liten flock stjärtmesar uppehöll sig vid Rössjön. Flera skogsduvor såg vi längs vägen. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, April 21, 2007 at 11:33:59 (CEST)

BRUNNBY 20/4 Ringtrast för tredje dagen. Troligen sama individ.
Göran Möller
Brunnby, - Friday, April 20, 2007 at 15:24:20 (CEST)

20 april. Ärtsångaren har kommit till Rögle denna blåsiga fredag.
Henrik Johansson
- Friday, April 20, 2007 at 12:20:29 (CEST)

20/4. Svanshall, kl 8:30. En kustlabb (ad, mörk fas) sträckte ut ur Skälderviken.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Friday, April 20, 2007 at 09:46:07 (CEST)

19 april. Tre småtärnor och några fisktärnor sökte lä vid Rönnen denna blåsiga kväll. I lilla viken en mindre strandpipare, ett femtiotal skärfläckor samt myrspov, gluttsnäppa och kärrsnäppa.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, April 20, 2007 at 08:02:52 (CEST)

19/4-07 Brogårda våtmark:De båda Rödspovarna kvar även om de långa stunder dolde sig väl bakom tuvor i ösregn och kuling.I övrigt ett par Mindre strandpipare. F.ö Gråhakedopping 1 i Höghults våtmark åtminstone förra veckan.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, April 20, 2007 at 00:04:26 (CEST)

Rössjön den 19 april (14:00): Tre ladusvalor flög runt över sjön, detta var våra första för året.
Tidigare har vi endast sett en storlom i sjön, idag var där tvenne.
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Thursday, April 19, 2007 at 18:05:44 (CEST)

18 april. En tur efter jobbet resulterade i att samtliga i landet förekommande spovarter kunde noteras i obsboken. Stor- och myrspov vid Sandön. Vid Brogårda våtmark två rödspovar och vid Hasslarps dammar två förbisträckande småspovar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, April 19, 2007 at 07:29:39 (CEST)

18/4-07 Björkeröd(em): Ringtrast 1 ad hane,Ladusvala 10, Rödstjärt 1 hane,Spillkråka 1 trmmande.Vid Kockenhus Svartkråka 1.Den var nog inte helt "ren".Såg helsvart ut i fält men på bilder ses insprängda gråaktiga fjädrar på ryggen.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, April 19, 2007 at 00:11:28 (CEST)

18 april Björkeröd: 2 adulta hannar ringtrast ikväll på fälten söder om Björkerödsgården. Medobs Leif Dehlin.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Wednesday, April 18, 2007 at 22:00:00 (CEST)

18/4 Under dagens trädgårdsarbete har jag hela tiden haft sällskap av Ringtrasten, som dök upp i morse. Nu 18.45 är han fortfarande kvar.
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, April 18, 2007 at 18:49:19 (CEST)

18 APRIL.Råå.Helsingborg.Trädpiplärka 1 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 18, 2007 at 17:20:50 (CEST)

18/4 BRUNNBY, 8.00 Hade en Ringtrast, som tillsammans med ett tiotal Björktrastar letade mask i gräsmattan.
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, April 18, 2007 at 09:27:46 (CEST)

Lite kommentarer angående den märkliga gransångaren på Kullaberg i helgen. Den hade ju en klart avvikande sång från gransångaren, mer lik lövsångare. Bilder visar att den är mycket gransångarlik, dock är ögonbrynsstrecket lite väl långt och påminner mer om lövsångare. Jag har skickat bilder och ljudfil till Greg Mcivor i Malmö och han har nu kommit tillbaka med tankar runt denna fågel. Att det skulle vara en iberisk gransångare håller han som föga troligt. Sången stämmer inte så bra med den arten. Däremot tycker han att det skulle kunna vara en hybrid mellan gran- och lövsångare vilket är väl så intressant eftersom det inte finns så många belagda fynd av dessa om ens några i Sverige. Det finns inspelningar på www.dutchbirding.nl av hybrider av gran- och lövsångare och iberiska gransångare att lyssna på. Greg kommer att skicka materialet vidare till RK och det ska bli intressant att höra vad de kommer fram till. Visst är det spännande med fågelskådning
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2007 at 22:00:31 (CEST)

16 april. Kort besök vid Björkeröd gav en ringtrasthane i kvällningen. Gråhake- och smådopping spelade och 10-talet ladusvalor runt dammen.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, April 17, 2007 at 14:34:09 (CEST)

16/4 Jonstorps rev. Ladusvala 1 ex, fisktärna 1 ex, skedand 1 hane.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, April 17, 2007 at 09:02:26 (CEST)

17/4 Råå/örbyängar: Ärtsångare 1ex, Lövsångare 2ex, Svarthätta 1ex, Stjärtmes 1ex, Fisktärna 1strS.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, April 17, 2007 at 07:13:28 (CEST)

Mån. 16/4 kl, 9:30 såg vi årets två första drillsnäppor vid Rössjöns norra strand. Medobs Klas H
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, April 16, 2007 at 21:52:14 (CEST)

16/4 Sandön kl. 20:10. När alla kört hem utom Bengt Andersson, Göran Pålsson och jag, kom en Ägretthäger insträckande från havet, över Klören och Vegeån och fortsatte på låg höjd i riktning mot Välinge. Det är nog inte en allt för djärv gissning att tro att den tagit nattkvist i närheten, så håll korpgluggarna öppna i morgon, den kan stå i vilket plurr som helst.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, April 16, 2007 at 21:44:28 (CEST)

Promenad Hovs Hallar - Grythögarna. Gulsparvar, hämplingar,järnsparvar o gransångare överallt. 7 skedänder, 2 stenskvättor och en flock på c.a 50 vitkindade gäss mot norr.
Per Muhr o Ulrika Malmberg
Ängelholm, - Monday, April 16, 2007 at 19:52:16 (CEST)

16 April.Råå.Helsingborg.Mindre Hackspett 1,Gröngöling 1,Rödstjärt 1 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 16, 2007 at 19:01:40 (CEST)

12:e april. Sandön: gluttsnäppa (1 ex), ladusvala (1 str. ö.). Rönnen: gråhakedopping (3 ex.), svarthakedop. (7 ex ), bergand (10), sjöorre (kn.100). 14:e april. Hasslarp: snatterand (1 par - sågs även 6/4 vid Hittarpsrevet), gråhakedop. (4 par). En lövsångare sjöng strax norr om Vasatorp.
Leif Ekholm
Helsingborg, - Monday, April 16, 2007 at 09:35:11 (CEST)

16 april. Sandön 06.45-07.30. Silvertärna 7 str ö, fisktärna 3 str ö, kentsk tärna 2, gluttsnäppa 10, mindre strandpipare 3 mot s, skedand 18, kricka 40, snatterand 1 par vid Själrönnen, vitkindad gås 4 samt några skäggmesar som hördes från vassen. Just när jag var på väg att lämna platsen dök en hanne BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL upp i trädgårdarna bakom parkeringen. Fågeln visade sig fint i björkarna, stundtals sjungande och lockande. Medobs Oskar Lindberg.
Henrik Johansson
- Monday, April 16, 2007 at 07:46:01 (CEST)

Eftersom koltrastar än så länge är ganska sällsynta i vårt kvarter, tittar vi alltid lite extra då vi får besök av en "svart trast". Morgonens obs visade sig dock inte vara någon koltrast utan en ringtrast som hoppade omkring i vår bokhäck. Ett snabbt besök som dock resulterade i ett foto genom köksfönstret.
Vår dotter Linnéa såg en av "Kärnans innevånare" - den 13 april - då paret tornfalk flög in i ett hål strax under tornkrönet. Förhoppningsvis en nygammal häckning på gång.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, April 15, 2007 at 23:17:57 (CEST)

15 april. Hittarps rev fram till 11:00. Sträck av bl a, sjöorre 80, skedand 11, smålom 18, vitkindad gås 10, fiskgjuse 2, glada 1, ormvråk 25, sparvhök 5, dvärgmås 7 ad, fisktärna 1, silvertärna 3, fisk/silvertärna 18, trädlärka 1 samt gulhämpling 1. Medobs på revet var Bengt och Peter S. Vidare till Sandön och på vägen dit sågs en 2-3K kungsörn vid Stureholm/Rögle. Vid Sandön, bla ett par årta och en småtärna. Vid Björkeröd på kvällen sågs, ladusvala 10, hussvala 1, backsvala 2 samt lövsångare 2 sj.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 15, 2007 at 21:47:17 (CEST)

15 april: Morgonens KOF-exkursion till Djurholmen i fantastiskt väder samlade ca 25 deltagare som innan solens uppgång vandrade ut till tornet på myren. Därute trumpetade ett tranpar, som också större delen av tiden sågs gå ute på myren. Orrspel hördes också på relativt nära håll under mer än en timme och en orrhöna och senare en orrtupp sågs lyfta och sistnämnda sätta sig en kort stund i en grantopp till allas glädje. I övrigt sjungande trädpiplärka, spelande skogssnäppa, mindre korsnäbb, dubbeltrast, en stenskvätta och en bakgrundskör av taltrast, rödhake,järnsparv gärdsmyg,svartmes och trummande spillkråka.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, April 15, 2007 at 21:45:37 (CEST)

15 april. Morgontur på Hallandsåsen i trakterna av Älemossen. En hel del rastande trastar och efter mycket spanande sågs slutligen en grann ringtrasthanne vid Lya ljunghed. Vid våtmarken nära Atteköp ett par tranor mitt på vägen! Längs Kägleån uppströms Margretetorp minst 4 par forsärlor samt ett par strömstare.
Henrik Johansson
- Sunday, April 15, 2007 at 21:21:38 (CEST)

15 April.Torekovs Revet.Tobisgrisla 7,Ladusvala 1. Dagshög.Sädesärla 18,Engelsk Sädesärla 1hane.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 15, 2007 at 20:57:15 (CEST)

15 april. Vid Sandön sågs bl.a. ladusvala 1, småspov 1, svartsnäppa minst 2, årta 1. Vid Mjöhult rödglada 1 och en brun kärrhök 1. På Kullen, vid radarstationen, fanns den märkliga gransångaren? kvar vid 17-tiden, ömsom sjungande korta gransångarstrofer och ömsom sjungande något lövsångarlikt.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2007 at 20:53:24 (CEST)

2007-04-15 Kärnan i Helsingborg. Glädjen står högt i tak när jag och min fru upptäckte att ett Tornfalkspar har hittat tillbaka till Kärnan efter att ha lyst med sin frånvaro sedan renoveringen 2004. Underbart att kunna sitta i sin fåtölj och följa dom.
Lars Raaf
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2007 at 20:37:10 (CEST)

15 april. Även i Väla skog sjöng svarthätta och rödstjärt. Dessutom en tidig grönsångare.
Peter Svensson
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2007 at 16:41:20 (CEST)

15/4. Nere vid gästis i Margretetorp sitter det både svarthätta och rödstjärt och sjunger.
Kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, April 15, 2007 at 15:45:09 (CEST)

15 april. I trädgården på Birkagatan sjöng under denna vackra morgon bl.a. lövsångare, svarthätta och järnsparv.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2007 at 12:30:00 (CEST)

15/4. På Sandön satt en småtärna, och intill simmade ett par årtor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 15, 2007 at 12:29:44 (CEST)

15 april, på morgonen sjöng flera lövsångare i Glimminge plantering. De måste ha anlänt under natten, ty under gårdagen hörde jag ingen.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 15, 2007 at 11:43:10 (CEST)

14/4 Grevie backar 7:00 - 10:00. Bland flera Taltrastar sågs en Dubbeltrast och en Ringtrast. Under f.m. sträckte en Blå kärrhökhona, tre Sparvhökar, tre Ormvråkar och en Trana över mig.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, April 14, 2007 at 23:01:26 (CEST)

13/4 ARILD Gransångare 2sj
Göran Möller
Brunnby, - Saturday, April 14, 2007 at 20:16:05 (CEST)

Omväxlande trädgårdsarbete och tomtskådning gav under dagen bl.a. rapphöna 3 ex (en ensam hane inkräktade idag på reviret, vilket fick till följd lite kraftmätning med det etablerade paret). En flock på fyra gluttsnäppor kom sträckande åt O. Dessutom glada 2 ex, ormvråk i spelflykt, steglits, lövsångare, turkduva och skogsduva samt vår först ladusvala för i år.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, April 14, 2007 at 19:59:10 (CEST)

14 april En fantastisk förmiddag vid Björkeröd och Håkull. Bl.a. sträckte mot norr Röd glada 3, Brun Kärrhök 1 hanne, Blå Kärrhök 2 Hanne tillsammans, Sparvhök 30, Ormvråk 20 samt fjällvråk 22 dessutom flög en förmodligen lokal Pilgrim runt i omgivningarna.Annars var det väl Rödvingetrastarnas dag i björkeröd. 13 2-k tranor blev det också närkontakt med när de sträckte mot norr rakt över Håkull.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Saturday, April 14, 2007 at 19:59:09 (CEST)

14/4 och en ny morgon/f.m. med spegelblankt hav, flödande sol men med sporadiskt sträck vid Rålehamn. 1 ladusvala, 1 par snatterand, 1 skedand gladde tillsammans med alla de stenskvättor som fanns över allt. 6 fisk/silvertärna drog mot söder. Vid Solsidan några timmar senare rastade 1 par snatterand. 1 stenfalk, 1 fiskgjuse, 1 blå kärrhök och 12 sena tranor drog mot norr. 23 storspov drog in i Skälderviken. Den eng. sädesärlan kvar i Dagshög.
Leif Dehlin
- Saturday, April 14, 2007 at 19:21:45 (CEST)

14 april. Ängelholm. En fiskgjuse, en fjällvråk och en ormvråk gjorde sällskap i den svaga termiken klockan 9. Det lustiga var att de hela tiden hade nära kontakt i såväl kretsflykt som glidflykt. Sen blev det inget mer synligt sträck.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, April 14, 2007 at 19:00:41 (CEST)

En sjungande grönsångare i Bruces skog idag
Ronny Johansson
Helsingborg, - Saturday, April 14, 2007 at 18:17:47 (CEST)

14 april. Ljungabolet. De kalla nätterna (2-3 gr +) bromsar våren, men i dag fick jag höra GRANSÅNGAREN, och "mina" 20 STARER är i full gång med sin häckning.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 14, 2007 at 16:08:52 (CEST)

11 april. Ljungabolet. En dag tidigare än vanligt kom SÄDESÄRLAN.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 14, 2007 at 16:05:26 (CEST)

13 april. Sandön kl. 16.30-17. Tämligen magert, dock en svartsnäppa och två gluttsnäppor. Över Klörenängen 4 ladusvalor.
Henrik Johansson
- Friday, April 13, 2007 at 21:50:50 (CEST)

Ranarpsstrand 13.4. Dis och dimma över havet dämpade uppenbarligen sträckaktiviteten. Nämnas kan sjöorre 200, enstaka svärtor och alfåglar, en gluttsnäppa, två fiskgjusar, en fjällvråk, en vinterhämpling och två lappsparvar. Gott om rastande doppingar: 50 svarthakedoppingar, 15 skäggdoppingar och 6 gråhakedoppingar. Fyra tobisgrisslor jagade varandra runt Grytskären.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, April 13, 2007 at 21:24:29 (CEST)

13 April.Ripagården några morgontimmar,även här lungt med insträckare,1 fiskgjuse,1 trädlärka,1 ladusvala,3 skogssnäppa,2 myrspov,2 storspov,5 trana,ca 300 sjöorre kan nämnas,rastade gjorde 1 svart rödstjärt,1 varfågel,20 tal stenskvätta(1 hona) samt skäggmes i vassen. Torekovs hamn,ca 90 tobisgrissla,10 sillgrissla,10 tordmular höll till utanför Väderön. Vid parkeringen Dagshög höll den engelska sädesärlan till och även 1 svarthättehane samt ett 10 tal stenskvättor.
Martin Ekenberg Lennart Engman
- Friday, April 13, 2007 at 16:23:19 (CEST)

13/4. En sjungade lövsångare vid förskolan Norregård och även 1str fiskgjuse där.
Kristian Linde
Margretetorp, - Friday, April 13, 2007 at 16:21:25 (CEST)

Den brandkronade kungsfågeln kvar på samma plats 14:00, nu sporadiskt sjungande. Biotopen ser lämplig ut för bk, hoppas att den vill stanna kvar i området.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, April 13, 2007 at 14:26:23 (CEST)

2007-04-13. En hanne brandkronad kungsfågel sjöng under morgonen i Fredriksdalsskogen, Helsingborg. I granpartiet strax bakom macken. Ett oväntat möte på väg till idrottslektionen klockan åtta. Kanske en lämplig lunchrunda?
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, April 13, 2007 at 10:13:55 (CEST)

13/4 En go morgonstund,06:30- 08:00, vid Laholmsbukten. Havet låg spegelblankt med en hel del rastande fågel, främst i de norra delarna. Nära Malen och Båstad kunde i den lätta morgondimman bla. 58 alfågel, 17 gråhakedopping, 14 skäggdopping och 71 bergand urskiljas. Sträcket obefintligt. En stund på kvällen den 11/4 på samma plats som ovan bjöd på de läckra myggsvärmarna av smålom, minst 800 tog höjd och lämnade bukten vid 18-snåret. Här var då också 4 stormfåglar, 1 ung dvärgmås och 1 kentsk tärna bl.a.
Leif Dehlin
- Friday, April 13, 2007 at 10:02:39 (CEST)

12 april. Under någon timme på em/kväll sträckte det vid Hittarp in, glada 3, blåhök 1, ormvråk 64, fiskgjuse 4, sparvhök 17 samt ladusvala 6.
Thomas Svanberg
- Friday, April 13, 2007 at 08:29:29 (CEST)

11 APRIL. Ekeberga Påarp. 1 ex Vit Stork Str N. Troligen omärkt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 12, 2007 at 22:09:46 (CEST)

Torsdag 12/4 Råå ån, mellan Raus k:a och laxtrappan, 1 st födosökande Forsärla.
Tomas Persson
Rydebäck, - Thursday, April 12, 2007 at 20:47:38 (CEST)

Torsd. 12.4 En kvällspromenad vid Björkeröd. Ingen ringtrast men ganska hyfsat med taltrast och några rödvingetrastar. Gott om aktivitet och bra med fågelsång. I bokskogen ett par bergfinkar och över dammen två ladusvalor och en backsvala. En fiskgjuse sträckte över. Gråhakedopping i dammen. En riktigt härlig vårkväll. Medobsare Marie Hjärne
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Thursday, April 12, 2007 at 20:40:42 (CEST)

12/4-07 Sandön, 1 gluttsnäppa
Gunnel Hillman
Helsingborg, - Thursday, April 12, 2007 at 19:24:37 (CEST)

11 april: I angränsning till vår tomt 3 st spelande större strandpipare och 2 st strandskator. Dessutom kom "våra" två rapphöns springande över gräsmattan.
12 april: Strandskatorna - nu 3 ex - på plats även idag. På altanen dök det upp en svart rödstjärt och "vårens första" lövsångare hördes sjunga ifrån buskaget söder om tomten. Strax efter 09.30 kom en flock gråsgäss (10 ex) sträckande österut.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, April 12, 2007 at 10:38:42 (CEST)

11 april. Började dagen vid Västersjön, där en orrhöna flög upp en bit ifrån vägkanten. Mycket trastsång, framförallt taltrast, men även enstaka dubbel, kol och en rödvinge. Skogssnäppa flög över, forsärla, fyra ejdrar rastade ute på sjön. Senare vid Ripagården: prutgås, stormfågel, enstaka svärtor. Torekovs hamn: stenskvätta, vidare till Dagshög där den engelska sädesärlan kunde beskådas fint. Ytterliggare en sädesärla på lokalen uppvisade karaktärer för en hybrid alba x yarelli.
Mikael Olofsson och Lennart Engman
Helsingborg och Jonstorp, - Thursday, April 12, 2007 at 08:06:26 (CEST)

11.4 Rönnens östra del spanades snabbt av i snålblåsten. Två snatteränder och en kentsk tärna bl.a.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, April 11, 2007 at 20:25:17 (CEST)

10-11/4 Rydebäck. Ladusvala 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, April 11, 2007 at 16:55:43 (CEST)

11 april: 15 sidensvansar vid folkhögskolan i Munka Ljungby. Igår 4 prutgäss rastade nedanför Gröthögarna på Bjäre
Thomas Wallin
- Wednesday, April 11, 2007 at 08:27:39 (CEST)

2007-04-10. Promenad Mölle-Kockenhus-Lerhamn-Mölle på kvällskvisten. Sädesärlor i mindre och större ansamlingar lite varstans. Har noterat många inflygande denna dag över min tomt. En ensam satt och drillade på Kockenhus ladas tak, som sig bör vid denna tid. Värmde mitt hjärta. Räknade till 12 sjungande Gulsparvshanar längs min promenad. 8st. Rödvingetrastar satt samlade i toppen på en av de döda almarna vid Kockenhusdammarna. En ensam Sångsvan flög upp från Krapperups bevattningsdamm under ljudliga toner. Järnsparv sjöng vid Vattenmöllan.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, April 10, 2007 at 21:29:36 (CEST)

10/4.Rönnen.Fisk/silvertärna 3 ex str N.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, April 10, 2007 at 16:48:03 (CEST)

En något märklig obs av en gammal blåhök hanne som i stort sätt kom flygande inne på Rosedahl gård. Tydligen helt upptagen av att jaga.
I Hasslarp såg vi bl.a. minst 3 brunhökar, 4 snatteränder, en gluttsnäppa, smådopping och gråhakedopping. En gransångare sjöng så försiktigt. Den lät frusen.
I Fleninge enensam turkduva.
Medobsare: Ingrid och Björn Ekelund.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, April 09, 2007 at 22:50:37 (CEST)

9 april. En fiskgjuse gled över Södra Utmarken i Ängelholm i em.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Monday, April 09, 2007 at 20:27:17 (CEST)

9 april. På en stenig åker strax väster om Allerums kyrka gick en större ansamling fisk-, och skrattmåsar. Bland dessa även 2 större strandpipare liksom en mindre strandpipare. I Rögle var ladusvalan kvar vid dammen.
Thomas Svanberg
- Monday, April 09, 2007 at 16:52:28 (CEST)

8/4-06 Rögledammen: Ladusvala 1 stationärunder eftermiddagen. Den jagade över dammen eller vilade på trådarna efter vägen i det kalla regnet.I övrigt Brunand 1 par.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, April 09, 2007 at 16:10:00 (CEST)

9/4. Hasslarps dammar. Brushane 1 st. Skärfläcka 2 st. Dessutom Snatterand, Skedand, Gråhakedopping, Bläsand, Vigg, Knipa, Grågås, Strandskata, Tofsvipa, Sothöna. Cirka 70 st. måsar och trutar fanns också vid dammarna idag på förmiddagen.
Göran Fredriksson
Helsingborg, - Monday, April 09, 2007 at 13:12:41 (CEST)

8 april. Morgonsträck vid Hittarps rev. Smålom 79, storlom 7, ejder 1600, sjöorre 200 samt svärta 14. Andrahandsuppgift gör gällande att årets första ladusvala sågs vid Rögle dammar idag!
Thomas Svanberg
- Sunday, April 08, 2007 at 22:55:04 (CEST)

8 april: en toppskarv (2k) ute på Kråkan, Hallands väderö. Dessutom en trädlärka, en varfågel, 7 tordmular, ca 50 tobisgrisslor, ca 15 silltrutar samt en ljuv vårkör av järnsparvar, gärdsmygar, trädkrypare, mesar mm. Medobservatörer: Bjäre Naturskyddsförenings påskexkursion med Martin Ekenberg i täten.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, April 08, 2007 at 16:44:10 (CEST)

Bjärerunda 8.4. Vid Önnarp en tofsmes, en duvhök och en stor grupp otroligt skräniga nötskrikor. Vid Torekov en 3K toppskarv. Vid Dagshög en hane engelsk sädesärla som rastade. Gissningsvis samma fågel som häckade här förra året. In i Skälderviken sträckte 200 sjöorrar, 5 alfåglar, 18 smålommar, 2 storlommar och 4 gråhakedoppingar.
Martin Gierow
Lund/segelstorpsstrand, - Sunday, April 08, 2007 at 12:26:07 (CEST)

6 april. Start vid Hittarp men magert sträck. Några smålommmar och enstaka mindre ejderflockar mot söder. 2 vinterhämplingar drog förbi. Gjorde ett besök vid Väla södra och tittade igenom de drygt 500 trutarna som stod uppradade vid bussdepån. Bland dessa en 2k kaspisk trut vilken förmodligen är identisk med den fågel som sågs på samma ställe den 7 januari. Denna fågel har en kraftig utväxt på övernäbben.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 07, 2007 at 21:46:52 (CEST)

7/4. Två morgontimmar vid Råle bjöd på mycket sol men ganska lite i fågelväg. 1 stormfågel var stationär i området men str. minimalt. Stenskvättan var nyanländ. 30 vinterhämpling rastade, kanske samma grupp som tidigare setts vid Ripagården. Den brune kärrhökshanen jagar på nytt över dammarna i Össjö.
Leif Dehlin
- Saturday, April 07, 2007 at 21:21:41 (CEST)

Ranarpsstrand 6/4. Svagt sträck i den kalla vinden. En stenfalk, en forsärla och en svartkråka var det mest intressanta. Fyra skärfläckor kom inflygande söderifrån, och åtminstone två av dom landade innanför Grytskären. En ropande gröngöling i Skepparkroken.
Martin Gierow
Lund/segelstorpsstrand, - Friday, April 06, 2007 at 21:52:27 (CEST)

5/4-07 En häckande ringduva utanför vårt köksfönster blev anfallen i boet av en kråka. när hon(?) skulle jaga bort den dök den ner i boet och tog ett ägg och flög iväg. En halvminut senare var kråkan tillbaka.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, April 06, 2007 at 17:05:29 (CEST)

Hasslarps dammar skärtorsdag 5/4: En del rastande fågel i dammarna, värt att nämna är nilgås 1, skärfläcka 2, snatterand 1 hane och kricka 70. Annars mycket vårkänslor bland fåglarna, med gråhakedoppingspel och tofsvipe-parning.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, April 06, 2007 at 11:58:30 (CEST)

5/4-07 Pålsjö skog Hbg. I bäcken som rinner från järnvägen mot Pålsjögatan sågs i em en forsärla.
Gunnel Hillman
Helsingborg, - Thursday, April 05, 2007 at 19:42:58 (CEST)

4/4-07 Hasslarps dammar, 1 brun kärrhök hane
Gunnel Hillman
Helsingborg, - Wednesday, April 04, 2007 at 21:31:21 (CEST)

4 APRIL.Råå,Helsingborg.Havsörn 1 2k str N
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 04, 2007 at 21:17:15 (CEST)

4/4-07. Vid Rössjöholmsån, Lunnamöllan, M. Ljungby, Forsärla 1 hanne & 1 hona.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, April 04, 2007 at 15:35:00 (CEST)

3/4-07 Höghulta mosse: Brunhök 2 hanar, den ena igång med flyktspel.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, April 04, 2007 at 12:10:03 (CEST)

Ons. 4/4, -4,6 grader och rimfrost. Jag hörde kl:8:00, orrspel utöver mossen i Snoggarp på Hallandsåsen. En flock blandade trastar såsom taltrast, björktrast och rödvingetrast hoppade omkring på en äng i Långhult och i Rössjön låg storlommen i morronsolen. En konsert av fågelsång ljöd över åsen men jag har svårt att bestämma vad det är jag hör.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, April 04, 2007 at 11:51:41 (CEST)

2/4 Hittarps rev 06.30-12.00: Förutom redan nämnda praktejder sträckte: Ejder 9800, sjöorre 2600 (åter nytt årsbästa), smålom 33, svärta 11, vitkindad gås 23, ormvråk 15. Annars 1 rast snatterand och 5 kärror.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, April 04, 2007 at 09:39:46 (CEST)

3 april. En kvällskoll vid Hittarp gav lite insträckande rovfågel i form av, ormvråk 8, glada 1, brunhök 2, fiskgjuse 1 och sparvhök 2. Stenlund upptäckte en rödspov på Rönnen och spoven fanns kvar på lokalen vid 19-tiden.
Thomas Svanberg
- Tuesday, April 03, 2007 at 21:10:36 (CEST)

2/4 Hittarps rev: En lyckad lunchrunda gav ytterligare en praktejder sträckande genom sundet. Medobs, Micke, Peder, Bengt, Linnea och Anders.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, April 02, 2007 at 12:42:05 (CEST)

1/4 Dagens sträckbevakning vid Hittarps rev blev en händelserik sådan. Bästa ejderdagen för säsongen med drygt 15 000 ex fram till kl 16.00. Bland dessa kunde två hannar praktejdrar ses dra söderut, kl 10.07 och 10.50. Även för sjöorre blev det årsbästa med 1655 ex. En hel del rovfågel passerade över sundet under dagen och då ofta på enorm höjd; ormvråk 216, sparvhök 23, duvhök 1, glada 1, fiskgjuse 1, brun kärrhök 2 samt stenfalk 1. Många vid revet idag: Thomas, Oskar, Patrik, Micke o Johan. Kolla in sträcket i Hittarp här
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2007 at 20:48:46 (CEST)

1 April. Fågelcirkeln Studiefrämjandet. Sandön: Strandskata 80, Skärfläcka 15, Tofsvipa 100, Storspov 45, Rödbena 5, Sädesärla 6, Hämpling 10, Sävsparv 1 sj.
Rönnen: Mindre Sångsvan 5, Vitkindad gås 1, Ejder 350, Sjöorre 210, Skärfläcka 8, Ängspiplärka 4, Järnsparv 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 01, 2007 at 15:43:01 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-05-06 av Thomas Wallin