Observationer augusti 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken
.


2007-08-31(Kväll). Piparfrossa vid Ladan på Svedberga. 4 Fjällpipare(3 ad+1 1k), Kustpipare 2, Ljungpipare 30-tal och 4 större strandpipare på det nyharvade fältet öster om stora ladan. Dessutom en kustsnäppa.

Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, September 01, 2007 at 10:23:10 (CEST)

30 aug. Kväll vid Sandön. Mycket mås och trut i omlopp och bland dessa kunde 1 2k kaspisk liksom minst 2 silltrutar ses. Annat var bl a, brushane 8, svartsnäppa 1, kustsnäppa 5, stenfalk 1 och sävsångare 1.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 30, 2007 at 22:36:57 (CEST)

2007-08-29. Dagen började med trevliga obsar av en nattskärra på dagkvist vid Hasslarps dammar. Den svarthalsade verkade dock ha lämnat lokalen. Kallfronten märktes av då det var mycket fågel i buskarna, i höjd med Rösan sprang en göktyta över vägen och satte sig i vägkanten. Vidare till Rönnen där ytterliggare en göktyta satt på stenmuren, längs åkervägen. Dagen avslutades med span över åkrarna på "Örnrundan", två ortolansparvar flög lockande över Järnvägen vid Västraby och såg ut att landa i betorna, men kunde ej återfinnas.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, August 30, 2007 at 08:58:51 (CEST)

28 augusti. En kort stund på Rönnen på fm, gav bl. a. följande. En myrspov, en kustpipare, 14 kustsnäppor, 3 kärrsnäppor, 4 gluttsnäppor, ca 10 rödbenor, 2 drillsnäppor, 8 kentska tärnor och pilgrimsfalken långt ute på "piren".
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Tuesday, August 28, 2007 at 21:21:19 (CEST)

27 aug. Gjorde ett kort stopp vid Kattviks hamn på eftermiddagen. Lyckat visade det sig då en ung svarthuvad mås hade det goda omdömet att sträcka förbi hamnen på bra avstånd. Annat som sågs var bl a, kustlabb 2, dvärgmås 2, kustpipare 4, småspov 1, kustsnäppa 15, smålom 1 och tobisgrissla 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 27, 2007 at 21:57:28 (CEST)

27 augusti Rönnen vid middagstid. Sandlöpare 2ex, myrsnäppa 1, kustsnäppa ca. 50, Roskarl 1, mosnäppa 2, 30-talet kentska tärnor samt de två tranorna tillsammans med flera tusen grågäss och något hundratal vitkindade gäss
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 27, 2007 at 20:53:34 (CEST)

25 aug. Ringmärkning i Hasslarp fram till kl. 10. Egentligen lite väl blåsigt med frisk västlig vind, något som sannolikt påverkade fångsten negativt. Dock 56 märkta av 12 arter, bl.a. 18 ladusvalor och en backsvala (sistnämnda 3:e sedan starten). Därtill ytterligare 2 äldre egna rörsångarkontroller. Övrigt: Strax innan kl 8 flög två fjällpipare över märkplatsen. Försvann i riktning mot Fleninge. Svarthalsad dopping kvar. Dubbelbeckasinen från igår dock borta. Medhjälp av Mårten & Mikael O.
Henrik Johansson
- Saturday, August 25, 2007 at 20:53:49 (CEST)

25 augusti. Lägesrapport från dag 1 på Sofiero. Antalet besökare påminnande om en kväll vid Vegeåns mynning när tiotusentals svalor söker nattkvist! Inte lika mycket fågel i rörelse utan från vår plats, som för övrigt är placerad framför slottet (!) räknade vi ihop ca 20 arter där en forsärla var höjdaren. Vi kör vidare imorgon, söndag, och hoppas kunna se lite mer fågel och förhoppningsvis kunna möta fler potentiella nya medlemmar i föreningen!
Thomas Svanberg
- Saturday, August 25, 2007 at 20:27:08 (CEST)

Hasslarps dammar mellan 16-17.30 lördag 25/8. Den svarthalsade doppingen höll till i östra Fleningedammen. Bland brunänder, vigg och knipor fanns en snatterand och en vacker hane sjöorre i östra Hyllingdammen. Sparvhök jagade i området.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, August 25, 2007 at 20:01:49 (CEST)

24 augusti: på de nyplöjda fälten mellan Svedberga och Turköp rastade ikväll 2-300 gulärlor, 30 stenskvättor, 15 ljungpipare och 18 storspovar.
Thomas Wallin
- Friday, August 24, 2007 at 21:59:29 (CEST)

23/8. Om jag hade samlat på tomtkryss hade jag fått ett nytt idag vid 17-tiden. Då cirklade en pilgrimsfalk över vårt hus inne i Ängelholm, innan den långsamt drog sig västerut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, August 23, 2007 at 21:59:33 (CEST)

23 Augusti. Lite kvällsskådning vid Torekovs rev,en hel del vadare bla småsnäppa 2,kärrsnäppa 43,roskarl 1,svartsnäppa 2,kustsnäppa 3,myrspov 1,större standpipare 15,skogssnäppa 1,rödbena 4,drillsnäppa 8,gluttsnäppa 1 samt myrsnäppa 1.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, August 23, 2007 at 20:53:13 (CEST)

21 aug. Startade kvällsskådningen vid Farhult. I vadarväg bl a, kustsnäppa 38, kärrsnäppa 21, spovsnäppa 3, rödbena 48, skogssnäppa 3, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 10 samt en smalnäbbad simsnäppa som drog förbi i riktning mot Årnacke. Avslutning vid Sandön där Mårten dukat upp till frosserie i trutar. Lågvatten bidrog till finfina revlar utanför ön och mängder av trut och mås rastade. Här sågs bl a, medelhavstrut 1 1K, kaspisk trut 3 (1 2k och 2 1k) samt silltrut 2 (1k och trol 2k). En vattenrall sprang utmed vassen i åmynningen.
Thomas Svanberg
- Wednesday, August 22, 2007 at 08:22:13 (CEST)

Hasslarp 21/8. Den svarthalsade doppingen var kvar i den övre dammen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, August 22, 2007 at 07:53:07 (CEST)

20 augusti, minst 80 kentska tärnor höll till vid udden, Glimminge strand, på morgonen.
Mats Ljunggren
- Monday, August 20, 2007 at 12:17:13 (CEST)

19/8 Dagshög kl 19.30. 2 mörka kustlabbar stationära under kvällen. En hel del rastande gulärlor, 2 forsärlor.
Leif Dehlin
- Monday, August 20, 2007 at 09:24:07 (CEST)

19 augusti vid Ören Strandbaden, en 1K Pilgrimsfalk gjorde under förmiddagen flera tappra försök att förse sig med något ätbart, dock utan synbar lycka. Förmodligen var det en av ungfalkarna från årets kull på Kullaberg.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, August 19, 2007 at 22:23:33 (CEST)

Sönd 19/8 Gick jag en kvällspromenad vid Rössjöfors, Munkaljungby. En st Nötkråka och två Tofsmesar sågs, Talltita hördes också vid ett par tillfällen.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, August 19, 2007 at 22:04:22 (CEST)

19 aug. Kvällspromenad mellan Domsten och Grå läge. Utmed stranden sågs bl a, rödbena 10, drillsnäppa 20, skogssnäppa 1, stenskvätta 5 och svart rödstjärt 1. Ca 650 gulärlor mot söder. I höjd med Grå läge ett väldans liv ut över havet vilket visade sig komma från 2 lärkfalkar som kom inflygande och drog in mot talldungen. Den ena av falkarna med byte i klorna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 19, 2007 at 20:40:47 (CEST)

19 aug. God upplustning vid Hasslarps dammar under morgonen då Mattias Olsson, Mårten & Mikael O mötte upp i mörkret strax innan gryningen. Resultatet av dagens fångst blev 61 nymärkningar av 16 arter med en 1k HÖKSÅNGARE som dagens höjdpunkt. Verksamhetens andra märkta sedan starten, knappt ett år sedan det senast begav sig den 2:e september ifjol. Gott om trädpiplärkor i luften under hela förmiddagen och 6 ex märktes. I ena dammen fortfarande 1k svarthalsad dopping kvar. Besökte märkplatsen gjorde under morgonen Bertil Magnusson, Christer Stridh, samt Martin Ekenberg och Becky.
Henrik Johansson
- Sunday, August 19, 2007 at 16:07:17 (CEST)

19 augusti: Rönnen med Patric Carlsson, Lennart Persson, Kjell Karlsson o Ferenc Persson som medobservatörer. Smaln. simsnäppa 2 ex i "plurren", en myrsnäppa i inre "dammen", en myrspov på västra sidan, 3 skärfläckor, 10 kustsnäppor på västra, en spovsnäppa i inre "dammen", 5 kustpipare på västra, ca 10 grönbenor, ca 10 gluttsnäppor, ca 150 kärrsnäppor, de flesta ute på piren, 2 tranor, en gråhakedopping på östra sidan, skedänder i "plurren" , mm.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, August 19, 2007 at 16:01:50 (CEST)

18 aug. Några morgontimmar vid Farhult. Myrspov 18 str samt 8 rast, kustsnäppa 8, kustpipare 2, kärrsnäppa 2, vattenrall 2, fiskgjuse 2, bivråk 1 str och skäggmes minst 6 ex.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 19, 2007 at 12:59:20 (CEST)

18 aug: då medlemmar i Bjäre Naturskyddsförening slog slåtterängen Slottet utanför Förslöv sågs mellan lietagen en nötkråka, ca 10 mindre korsnäbbar, 1 grå flugsnappare samt sträckande lärkfalk, några bivråkar, glada.

Vid Ranarps strand rastade på eftermiddagen c 25 kentska tärnor varav en med blå ring på vänster ben och metall+gul ring på höger ben (från årets märkningar på Sandön?). Dessutom 25 ljungpipare och 2 svartsnäppor. Medobs: Annika Olsson o Ulf Axelsson.
Thomas Wallin
- Saturday, August 18, 2007 at 22:37:26 (CEST)

18/8. På Rönnen rastade idag bl.a. två unga myrsnäppor och fyra unga smalnäbbade simsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, August 18, 2007 at 20:15:52 (CEST)

18 Aug Under ca en halvtimme passerade 51+ Korpar österut. Är det någon som vad detta betyder? Har sett samma sak vid ett par tidigare tillfällen. Månne är de på väg till Korpriksdagen ? Medobs Tora och Åsa Williamsson.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Saturday, August 18, 2007 at 20:05:02 (CEST)

18 aug. Ringmärkning i Hasslarp fram till 08.00 då oroväckande svarta regnmoln i väster fick oss att avbryta för dagen. Totalt blev det ändå 66 nymärkningar av 13 arter, bl.a. 29 gulärlor vilket är nytt dagsbästa. Även säsongens första steglits ingick i dagens resultat. Den svarthalsad dopping kvar idag också. Medhjälpare Mårten. Märkning även imorgon om vädret tillåter.
Henrik Johansson
- Saturday, August 18, 2007 at 19:17:11 (CEST)

17/8 Hasslarp. Den svarthalsade doppingen var kvar vid lunchtid i östra fleningedammen.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, August 17, 2007 at 12:19:34 (CEST)

14 aug. Under kvällen vid Sandön/Rösan bl a, en (2K) medelhavstrut vilken utifrån bilder bedöms vara samma som setts här 2 och 9 aug, kaspisk trut 1 (2K), svarttärna 1 juv, kungsfiskare 1, brushane 4, kustpipare 4 och gluttsnäppa 4. Stararna börjar samla ihop sig och några tusen ex flög in mot åmynningen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 15, 2007 at 13:52:10 (CEST)

15/8. Klockan 7:30 såg jag två skräntärnor som rastade i Farhultsviken. Småspov hördes.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, August 15, 2007 at 09:46:53 (CEST)

14 augusti: en knapp timme på morgonen på Rönnen, bl. a. följande fanns att titta på. Mosnäppa 2 ex, grönbena 1 ex, gluttsnäppa minst 4 ex, rödbena 3 ex, kustsnäppa 2 ex, kärrsnäppa ca 30 ex, enkelbeckasin 3 ex, myrsnäppa 2 ex, spovsnäppa 3 ex, ljungpipare 1 ex hördes, kentsk tärna ca 15 ex, vitkindade gäss ca 160 ex, gulärla 1 ex.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Tuesday, August 14, 2007 at 16:55:16 (CEST)

13 aug. Den unga svarthalsade doppingen var under kvällen kvar i sydöstra dammen i Hasslarp. Gott om beckasiner runt dammarna och ett 30-tal sågs. Även 2 gluttsnäppor och enstaka grönbenor i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 14, 2007 at 10:03:57 (CEST)

13/8 En fin frukost på altanen denna morgon med sol massor av grågäss i luften, en jagande lärkfalk och två ivrigt spelande vaktlar.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, August 13, 2007 at 09:36:03 (CEST)

12/8 KOF-exkursion i Hasslarp med ringmärkning på temat, lockade ett 15-tal besökare som fick tillfälle att studera fåglar på närhåll. Totalt ringmärktes 49 fåglar där bl.a. trevliga arter som gräshoppsångare och grönsångare visades upp. En ung svarthalsad dopping upptäcktes i den SÖ dammen och en pilgrimsfalk rastade en stund i området. Vid näten idag även Henrik J och Mats R.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, August 13, 2007 at 00:45:10 (CEST)

12 augusti om aftonen: på Rönnen rastade bla 2 myrsnäppor, 3 spovsnäppor, 2 kustsnäppor, 3 gulärlor, 2 tranor. Vid Farhult 1 skäggmes, 3 juv vattenrallar, 3 svartsnäppor, 2 kustpipare, 2 tranor (medobs Mikael O). Tidigare på eftermiddagen 4 gamla storlommar i Rössjön och dessutom 2 lärkfalkar och fiskgjuse med unge.
Bo o Mona Tuvesson, Thomas Wallin
- Sunday, August 12, 2007 at 23:54:56 (CEST)

En rapport som gäller den 8 augusti från Rönnen. Ca 20 kentska tärnor, ca 30 kärrsnäppor i olika spridda smågrupper, ca 15 drillsnäppor, 3 skärfläckor, ca 150 vitkindade gäss, 2 rastande tranor, en skärpiplärka i "dammen", där bredvid också en skogsduva, i plurren på östra sidan sågs 2 av de smalnäbbade simsnäpporna, på västra sidan en spovsnäppa och 2 kustpipare. Spridda ex av gluttsnäppor, minst 5 ex, 3 pratande steglitsar höll till i fröande blomstänglar, en sparvhök.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Friday, August 10, 2007 at 11:57:16 (CEST)

10 augusti: Rönnen, en snabb visit. En spovsnäppa, 3 småsnäppor i "dammen". Ca 15 kentska tärnor, ca 10 gluttsnäppor, 3 skärfläckor, 5 skedänder på östra sidan, spridda smågrupper med kärrsnäppor, drillsnäppor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Friday, August 10, 2007 at 11:47:51 (CEST)

9 aug. Under kvällen ses på Rönnen bl a, trana 2 ex som lyfte från östra sidan och drog tvärs in över land, kärrsnäppa 20, spovsnäppa 1, mosnäppa 1, grönbena 15, skogssnäppa 4, skärfläcka 3 och vitkindad gås 150. Vid Sandön runt 20-tiden 2 (2k) medelhavstrutar liksom 2 kaspiska trutar i motsvarande ålder.
Thomas Svanberg
- Friday, August 10, 2007 at 09:55:24 (CEST)

8 Aug 2 ex Ärtsångare Medobs. Tora W
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Thursday, August 09, 2007 at 17:10:07 (CEST)

8/8-07 Höghult: Full sprätt på Vaktlarna.3 ex spelar både dag och natt i vetefältet intill hästhagarna.
Göran Cederwall
Ödåkra, - Thursday, August 09, 2007 at 13:25:08 (CEST)

7 aug. På Rönnen var de tre smalnäbbade simsnäpporna fortfarande kvar i plurren ute på ön. Vid Farhult rastade 35 enkelbeckasiner, 5 spovsnäppor, 3 myrspovar och 5 skärfläckor varav en färgmärkt med röd, gul och metallring - en ny uppgift för Henrik E eller någon annan, meddela ev. uppgifter om märkställe etc. i KOF-forum.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, August 07, 2007 at 18:15:48 (CEST)

7/8-07 Höghult: Vaktelspel fortfarande intill hästhagarna.
Göran Cederwall
Ödåkra, - Tuesday, August 07, 2007 at 17:58:45 (CEST)

6 augusti: på Sandön rastade två skräntärnor, en gammal och en ung och på Rönnen var de tre smalnäbbade simsnäpporna kvar. På Rönnen rastade dessutom 2 spov-, 2-4 mo-, 1 små samt 20 kärrsnäppor, 4 kustpipare, 1 tobisgrissla och 23 vitkindade gäss. En pilgrimsfalk skrämde nästan allt som fanns på ön. Medobs Karl-Axel Sand, Bo o Mona Tuvesson samt Stig o Bodil Forsberg.
Thomas Wallin m fl
- Tuesday, August 07, 2007 at 14:15:51 (CEST)

6/8. Roskarl rastande i Rekekroken på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, August 07, 2007 at 08:07:46 (CEST)

Tomtskådning idag gav bl.a: St strandpipare 2-3 ex, småspov 11 ex str V, häger, ärtsångare, törnsångare, härmsångare. Drygt 200 hussvalor höll till på och runt grannes hus under några morgontimmar. Lite märkligt beteende men det är nog tredje året på rad som vårt eller grannhusen har haft besök av just hussvalor på det här viset.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, August 05, 2007 at 23:09:20 (CEST)

5 Augusti.Örby Ängar.Sträck.Grågås 24,Skogssnäppa 1,Trädpiplärka 18,Mindre Korsnäbb 16. Vattenrall 3,Näktergal 3,Lövsångare 35,Steglits 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 05, 2007 at 22:26:40 (CEST)

4/8-07, kl 17.20, 1 st pilgrimsfalk flygande över väg 111 strax norr om Annelunds gård, Helsingborg
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, August 05, 2007 at 11:45:38 (CEST)

4 augusti SANDÖN på kvällen. Den albinistiska ladusvala som funnits vid Hasslarps dammar en tid sågs ikväll övernatta i vassen ute på Sandön.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, August 05, 2007 at 04:38:18 (CEST)

Sönd. 4/8 LERBERGET: 1 mindre hackspett, honuggleungar hörs pipande i Lerbergsskogen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, August 04, 2007 at 23:24:48 (CEST)

4 aug. De 3 smalnäbbade simsnäpporna kvar i pölen ute på Rönnen under förmiddagen. I övrigt på Rönnen enstaka vadare såsom, kärrsnäppa 50, mosnäppa 1, kustsnäppa 1, myrspov 2, kustpipare 8 samt ljungpipare 10 str. Under kvällen vid Sandön/Rösan en 2k kaspisk trut på revlarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 04, 2007 at 22:27:28 (CEST)

3/8 Rönnen. Lite kvällsskådning med ganska bra omsättning på vadare. Simsnäpporna är nu tre till antalet i plurret ute på ön. Vid Hasslarps dammar bl.a 2 vattenrall.
Joel Levin, Leif Dehlin
- Friday, August 03, 2007 at 21:21:00 (CEST)

Torsdag kl 10.45 sågs 2 st tranor vid översvämmad åker strax före rondellen (vid skylten som gör reklam för Ekhems gårdsbutik) nära avfarten till Ängeltofta utanför Ängelholm.
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Thursday, August 02, 2007 at 22:43:14 (CEST)

2/8. Bland grågässen i stora pölen på Rönnen låg två smalnäbbade simsnäppor och snurrade i förmiddags. Vad jag kunde se var det en ung och en gammal fågel. För övrigt inget nytt bland vadarna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, August 02, 2007 at 12:11:54 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-09-03 av Thomas Wallin