Observationer december 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 dec. Rönnen under några förmiddagstimmar. Jaktfalken lämnade reservatet strax innan klockan 11. Övrigt bl a, vattenpiplärka 1 (i tångbankarna på västra sidan), skärpiplärka 7, havssula 1 ad och salskrake 1.

Thomas Svanberg
- Monday, December 31, 2007 at 17:16:37 (CET)

Må 31 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Härligt med lite blå himmel. Gladde mig åt första strömstaren för säsongen för min del. Obsar; Gräsand 2, Ormvråk 2, St hackspett 2, Korp 3-4, Varfågel 1, Gärdsmyg 2, Strömstare 1 Hallabäcken, sträckan mellan inre och yttre stenbrotten, Stenknäck 4.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, December 31, 2007 at 16:55:27 (CET)

31 december. Tradtionell vandring från Segelstorpsstrand till Dagshög. Relativt lite fågel. En vattenpiplärka och en snösparv väster om Rammsjöstrand var det mest intressanta. Inga doppingar eller alkor alls längs hela sträckan, vilket är väldigt ovanligt.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, December 31, 2007 at 16:44:35 (CET)

30 dec. Svanshall från 10:30 och 2 timmar framåt. 2 unga bredstjärtade labbar sågs en bit ut i viken. Övrigt, storlom 1 rast väster om hamnen, skäggdopping 5, svarthakedopping 8, bergand 3 str, snatterand 1 hona, smålom 14 str, havssula 1 ad, tretåig mås 4 ad samt dvärgmås 1 ad. Gåsflocken utmed 112:an kvar och idag minst 9 spetsbergsgäss i flocken.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 30, 2007 at 20:05:36 (CET)

30 dec. Kullens fyr 10 - 12.00 Ett massivt str. av tretåig mås, minst 1.200 ex de flesta gamla fåglar, 9 adulta havssulor, 1 ung bredstjärtad labb (10.55)som var ett ljust ex str. i riktning Gilleleje bara 10 m utanför spetsen, uppe vid fyren rastade 4 domherrar och 6 sidensvansar. I Lerhamn finns fortfarande stenskvättan kvar, det blir säkert så att skvättan firar in 2008 på hamnpiren.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, December 30, 2007 at 19:44:13 (CET)

30 dec. Förmiddagstur på Bjäre. Först TJÄLLRAN från gryningen till kl. 10. En ung bredstjärtad labb kom inflygande och lade sig en kort stund. Drog sedan vidare mot Torekov. Ute på skäret födosökte två skärsnäppor, ett tiotal ad. havssulor passerade liksom tre bergänder. En äldre toppskarv fanns också på lokalen. I tången minst 15 skärpiplärkor. Vidare till NORREBRO där en smådopping sågs liksom en ung kungsörn borta över "Hallarna". Örnen drog vidare in mot Hov och Påarp. VEJBYSTRAND: 8 rödbenor, 50-talet kärrsnäppor och ett par hundra bläsänder. Medobs: H. Ehrenberg.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, December 30, 2007 at 18:59:10 (CET)

Sö 30 dec. Allerumskogen-Nällåkra. Kungsörn 1 ungf, Blå Kärrhök 1 honf, Ormvråk 3, St hackspett 1, Domherre 3, Stenknäck c5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 30, 2007 at 18:35:46 (CET)

Ranarpsstrand/Grytskären 30.12. Svarthakedopping 1, kärrsnäppa 65, skärsnäppa 3, rödbena 5, större korsnäbb ca 10, fjällvråk 1. Uppe på en stubbåker lyfte en piplärka med skärpip-liknande läte, gissningsvis en vattenpiplärka med tanke på biotopen.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, December 30, 2007 at 16:46:39 (CET)

29 dec. Hasslarps dammar: Bläsand ca 380ex, brunand 3ex, sångsvan 21ex, blåhökshona 1ex. Sandön: Stjärtandhane 1ex. Farhult söder om väg 112: sångsvan ca 345ex tillsammans med uppskattningsvis 4000ex kanada- och grågås. S Danhult: blåhökshane 1ex. Svedberga: Fjällvråk 1ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, December 30, 2007 at 13:45:59 (CET)

29/12. Stenkrossen: vattenpiplärka 1 och dvärgbeckasin 2. Sedan en tid är hornugglorna samlade på Gökvägen i Farhult, upp till 14 ex har setts. För ugglornas bästa observeras dem dock bästa på lite avstånd, så att dem inte störs i onödan under dagen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 30, 2007 at 10:59:20 (CET)

28/12. Fortsatt full aktivitet vid matningen i Sibirien. Minst 2 tofsmesar, 4 svartmesar, 6 entitor, större hackspett och nötskrika. På Sandön, fina obsar av en hanne skäggmes och på Rönnen satt som vanligt den adulta jaktfalken. Vid Viaköp en yngre havsörn och en fjällvråk. Medobs: Anna Nordén.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 30, 2007 at 10:46:22 (CET)

29 dec. Den stora flocken med gäss och sångsvanar kvar utmed väg 111 i höjd med Farhult. I stort sett samma arter och antal som igår. Vid Stenkrossen sågs bl a, svarthakedopping 4, gråhakedopping 2, tobisgrissla 2, svärta 10, sjöorre 4, rödbena 1, blåhök 1 hane och skärpiplärka 2. Sandön bl a, alfågel 5, strandskata 15, storspov 40 och sidensvans 35. Från vassen hördes skäggmes och vattenrall. Tidigare på morgonen sågs en honfärgad svart rödstjärt utmed vågbrytaren i Norra hamnen, Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 30, 2007 at 00:57:40 (CET)

28 dec. Intill väg 112 i höjd med Farhult en större flock gäss på en åker. Mestadels grå och kanadagäss (totti ca 2500 ex) men godbitar som, spetsbergsgås 7, sädgås 10, bläsgås 10, vitkindad gås 7 syntes också. Förmodligen ännu mer att hitta i flocken men svårt då de går tätt tillsammans. En mycket liten kanadagås, förmodligen tillhörande någon av de småvuxna formerna/arterna också med i gänget. Med i gänget var även 343 sångsvanar. På Rönnen syntes den gamla jaktfalken lämna reservatet strax innan klockan 12.
Thomas Svanberg
- Friday, December 28, 2007 at 22:47:18 (CET)

26/12 Promenad Domsten - Hittarp. En forsärla flög förbi med riktning mot syd. Vid Hittarps rev håller de tre strandskatorna ställningarna tillsammans med några skärpiplärkor. Norr om idrottsplatsen i Laröd har en varfågel hållit till under julhelgen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, December 28, 2007 at 10:06:17 (CET)

27/12 Pålsjö Östra rödhake 1 ex, gärdssmyg 1 ex, samtidigt på tomten bland blåmesar och talgoxar
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, December 27, 2007 at 11:35:09 (CET)

2007-12-26 Lerhamn. Stenskvättan kvar ute på piren. Gärdsmyg 2 ex, rödhake 1 ex, grönfink ca 20 ex,tornfalk 1 ex, korp 2 ex,och sidensvans 9 ex.Mölle Hässle. Gröngöling 1 ex, rödhake 1 ex, och ormvråk 3 ex.
Ronny Svensson
Stureholmsby, - Wednesday, December 26, 2007 at 21:31:45 (CET)

26 dec. Kort runda vid Görarps mölla. 2 rörhöns i ån och en pilgrimsfalk flög förbi.
Thomas Svanberg
- Wednesday, December 26, 2007 at 18:37:15 (CET)

26/12. På förmiddagen landade en stor flock gäss i Farhultsviken. Mest grå- och kanadagäss, men även 2 bläsgäss, 7 vitkindade gäss, 11 spetsbergsgäss och 2 sädgäss. I vassen ett par skäggmesar.
Ute på Rönnen satt den gamla jaktfalken på eftermiddagen. Mer oväntat var 1 kärrsnäppa och 1 större strandpipare.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Wednesday, December 26, 2007 at 15:55:38 (CET)

25.12 Gick en sväng från Lerhamn mot Mölle. Ingen stenskvätta siktades, men väl en mindre hackspett på väg tillbaka söderut längs cykelvägen. En piplärka förbryllade mig något. Bilder i Galleriet....
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, December 25, 2007 at 17:06:51 (CET)

25/12. I Farhult satt en ad pilgrimsfalk på en stolpe och åt nyfångad julmat.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, December 25, 2007 at 16:31:39 (CET)

25 dec.Juldagen.Körde en runda ut till Rönnen för att se om det fanns någon Jaktfalk, men nix.Körde sedan en "örnrunda" med bättre tur. Över Stureholmsskogen två unga kungsörnar tillsammans och i det kala "örnträdet" en ung Havsörn.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, December 25, 2007 at 14:51:30 (CET)

2007-25-12, rydebäck ni vill ha observationer om rödhake,,jag brukar ha ett gediget matbord i trädgården. en enda ensam rödhake brukar komma och plocka smulorna,,samma sak i vintras! mvh,,matti koiranen
matti koiranen
rydebäck, - Tuesday, December 25, 2007 at 14:04:00 (CET)

2007-12-25.På tidiga eftermiddagen 1 ex. Rödhake som satt och knäppte bland sommarstugorna intill flaggstången vid Sandön. Dessutom några skäggmesar i vassen vid bryggan ut mot ön.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, December 25, 2007 at 11:01:31 (CET)

24 dec Julafton.Promenad i Sibirienskogen gav följande.Spillkråka 1,Mindre hackspett 1 hane,Mindre korsnäbb 14,vid havet Strandskata 8 och Snösparv 4.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, December 25, 2007 at 08:48:17 (CET)

Ett 20-tal sidensvansar vid Kungshultsvägen, Maria Äng, Helsingborg kl.13, 2007-12-23
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, December 23, 2007 at 23:41:21 (CET)

23/12 Råå Hamn: En ung havsörn gjorde sträckförsök strax innan middag. Medobs, Thomas Svanberg som troligen har mer att rapportera.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, December 23, 2007 at 15:34:01 (CET)

22 dec. Andrahandsuppgift: Ikväll vid 20.30-tiden satt en berguv på en antenn på höghusen vid korsningen Planteringsvägen/Höjavägen, Villanområdet i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Saturday, December 22, 2007 at 22:44:19 (CET)

22 dec. Svanebäcksrevet, Viken. 3 rödbenor och 1 järnsparv. Vid Hittarps rev 3 strandskator och ett tiotal skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
- Saturday, December 22, 2007 at 22:02:39 (CET)

22 december. Så var det dags för midvinterräkningen på min vinterfågelrutt Ö Laröd via Allerums skog till Döshult. En riktigt grå dag med väldigt normalt resultat utom vad gäller en art, nämligen större hackspett som jag hade på 18 av de 20 punkterna. På några punkter 3 hackspettar sä även om någon var dubbelräkning så rörde det sig säkert om uppåt 20 individer som var huvudsakligen sysselsatta med grankottar. I övrigt bland de 34 arterna: 1 juv kungsörn, 1 honf blå kärrhök, 12 ormvråkar gående på åkrarna antagligen för att leta daggmask, 1 spillkråka, 12 sidensvansar, 20 mindre korsnäbbar, 12 gärdsmygar, 1 rödhake, 5 entitor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, December 22, 2007 at 15:52:50 (CET)

22/12. I gryningen satt de båda jaktfalkarna ute på Rönnen. Ganska snart försvann den unga in över fälten, medan den gamla satt kvar i alla fall till kl.11. Två havsörnar fanns också i området.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, December 22, 2007 at 12:03:08 (CET)

21 december, en förmiddagsrunda i det grå och trista vädret på Bjäre lystes upp lite vid mötet med två gransångare i skogskanten ut mot Vasalt hed. Den ene lockade ivrigt, den andre teg och följde efter. En ensam rödhake sågs här också. Över heden jagade en fjällvråk och en tornfalk. Nere vid stranden en rödbena. Bland stugaorna i Öllövs strand noterades två rödhakar.
Mats Ljunggren
- Friday, December 21, 2007 at 21:34:11 (CET)

20 dec. Gjorde under förmiddagen ett besök vid utfodringen mellan Sibirien och Lasarettslinjen. Ställde först ifrån mig spannen med frön, talgbollar och kokosnöt för att ta av handskarna och ställa tuben lite säkrare. När jag vänder mig om sitter en tofsmes på kanten av spannen endast 2 meter ifrån mig! Ytterligare två tofsmesar samt två talltitor uppehöll sig kring foderautomaten liksom flertalet entitor, blåmesar och talgoxar. Även en nötskrika visade sig.
Henrik Johansson
- Thursday, December 20, 2007 at 19:35:45 (CET)

20 dec. Rolf - du verkar ha helt rätt i att det faktiskt rör sig om 2 jaktfalkar i området kring Rönnen. Under förmiddagen idag har det setts dels den adulta fågeln men även en juvenil. Uppgifterna hämtade från C3:s BMS.
Thomas Svanberg
- Thursday, December 20, 2007 at 10:57:12 (CET)

Rapport från vårt fågelbord den 1-18/12. Trots det milda snöfattiga vädret är det fullt fart runt matningsställena.Ett tjugotal talgoxar besöker samtidigt matplatsen. så också många blåmesar. Vidare: bofink, bergfink gulsparv, grönfink, entita, domherre, ringduva, nötskrika, koltrast,rödhake,pilfink,nötväcka,större hackspett. En sparvhök har också kolla läget runt fågelbordet. Idag såg jag för första gången 8 stjärtmesar som gjorde ett hastigt besök på talgbollarna.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, December 18, 2007 at 18:55:10 (CET)

Beträffande inlägget om jaktfalkar nedan, har nu observatören av 1k-fågeln ändrat åldern till ad (pga feltryckning). Vilken av fåglarna han såg är okänt, och därmed är åldern på nykomlingen oklar. Vi får hoppas den visar sig igen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 17, 2007 at 18:08:51 (CET)

17 dec. Kungsfiskare i dammen bakom Rögleskolan.
Henrik Johansson
- Monday, December 17, 2007 at 15:13:00 (CET)

bl.a. 1 st rödhake 1-2 ggr varje dag fm eller och em. I trädgården har jag talgbollar hängande i ett rör med öppningar nedantill. Har en liten plattform under talgbollarna där fåglarna kan sitta och picka upp maten.
Heinz Grabner
Hedegatan, SofiebergHelsingborg, - Monday, December 17, 2007 at 14:05:37 (CET)

16 dec, några obsar från denna grå vinterdag, Kvidinge grustag: 17 glador, 1 fjällvråk, 1 sparvhök, 35 gråsiskor, 70 str storskrakar mot SW. Körslättsravinen: 9 stjärtmesar Kärreberga 1 sp kattuggla, 6 mindre korsnäbbar
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, December 16, 2007 at 22:00:27 (CET)

16/12. Nu verkar det osannolika ha skett att vi har besök av TVÅ jaktfalkar. När vi kom ut till Rönnen kl.9 flög en falk förbi söderut inåt land, samtidigt som den välkända adulta fågeln satt ute på ön. Den första var åldersbestämd av annan skådare på Svalan som 1k. Den gamle lyfte också och drog iväg söderut, men återkom vid lunchtid.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, December 16, 2007 at 20:16:40 (CET)

2007-12-16. En örnrunda resulterade i två obsar av troligen samma yngre kungsörn vid Rögle säteri och Välinge samt en ung havsörn vid Stureholm och totalt 5 fjällvråkar i området. 2 tofsvipor i Ornakärr.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 16, 2007 at 20:15:36 (CET)

16 dec. Mellan Lerviks hamn och Vistorps hamn bl a, blåhök 1 hane, rödbena 5, enkelbeckasin 7, ängspiplärka 15, skärpiplärka 10 och vattenpiplärka 1. Här även Henrik J. Glimminge och söderut mot Vasalt. Blåhök 1 honf, kricka 40, bläsand 120, enkelbeckasin 1, ängspiplärka 25, skärpiplärka 6 och vattenpiplärka 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 16, 2007 at 19:22:57 (CET)

15/12 Djurkyrkogården, vid "Henkes damm" 1 turkduva
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, December 16, 2007 at 18:43:12 (CET)

Lö 15 dec. Söderåsen,Åvarp-Vegeådalen-Halla. Sångsvan 3 ex i våtmarken nedan Lovisetorp, Ormvråk 3, Blå kärr hök 1 hane över tuvmarkerna vid Åvarps by, St hackspett 2, Korp 3, Rödhake 1, Stenknäck c 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 15, 2007 at 17:24:42 (CET)

Rönnen 15/12-07. Jaktfalken kvar på Rönnen straxt innan mörkret föll. Lyfte och drog söderöver. Medobs på Rönnen fam. Svanberg. Hemma i trädgården som vanligt flera rödhakar och en gärdsmyg.
Tommy och Ingrid Malmberg
Ängelholm, - Saturday, December 15, 2007 at 17:08:03 (CET)

15/12. Efter att dimman lättat upptäcktes jaktfalken som satt på Rönnen. Den lyfte och flög inåt land kl 11.20. Medobsare Paul Fors och Henrik Johansson.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 15, 2007 at 12:58:21 (CET)

Den lilla valen, Den är rapporterad till både Göteborg och Stockholm. Längden är 270 cm och inte en tumlarelängd, som är högst 180 cm. Ompackad köttfärs får man nog inte mata örnar med. De har nog känsligare magar än vi människor. Börje
Börje Löfblad
Vejbystrand, - Thursday, December 13, 2007 at 20:20:46 (CET)

13 december, jaktfalken kvar på Rönnen, satt länge rätt långt ut på ön och putsade fjädrarna. Vid Sandön ett litet gäng skäggmesar och en kungsfiskare.
Mats Ljunggren
- Thursday, December 13, 2007 at 16:07:00 (CET)

Börje,vänta med att mata örnarna vid Stora Hult.Valen,som Du beskriver,om Du har ett gott ögonmått,kan knappt vara en tumlare,och kan i så fall vara ngt mkt rart! Ring först GBG Naturhistoriska museeum(031.7772400).Under tiden kan Du mata örnarna med köttfärs från Maxi.
kjell.d.högsröm
hbg, - Thursday, December 13, 2007 at 14:07:55 (CET)

13 dec.Idag på morgonen slog en Pilgrimsfalk en tamduva vid Rönnovska skolan i Helsingborg.Den flög sen vidare med bytet i klorna med stort besvär
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 13, 2007 at 10:06:38 (CET)

Liten död val vid Stora Hult strand. 200 meter noor hamnen i Vejbystrand. 12 december 2007. Den har legat där ca 4 veckor. Är nära 3 meter lång. Det kan bli intressant mat för havsörnar, som börjar anlända. Ursäkta mig för att rapportera en icke fågel. /Börje
Börje Löfblad
Vejbystrand, - Wednesday, December 12, 2007 at 22:46:46 (CET)

12 dec. Rönnen, Jaktfalken höll till ute på ön där den hade ett byte (trol. kanin) som även en ormvråk och en korp kastade lystna blickar mot, men de hölls utan pardon på avstånd, här fanns även en 3K Havsörn. Vid Gunnestorp 25 Sidensvansar. Lerhamn Stenskvätta som sedan den 17 nov. varit här hoppar fortfarande i skoningen vid hamnen, även om jag tycker den börjar se lite sjabbig ut i fjäderdräkten.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, December 12, 2007 at 18:03:34 (CET)

10/12 Rönnen, kl 10.30-11.30 1 ex jaktfalk.
Paul Fors
Ängelholm, - Monday, December 10, 2007 at 20:33:00 (CET)

10 december. 3 rödhakar på väg till jobbet i morse. En i Åragatans koloniområde, en på Västra Berga och en vid kavalleristen
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, December 10, 2007 at 20:06:26 (CET)

8/12 Svedberga. Två unga Kungsörnar cirklade över kullen vid lunchtid.En flock på 25 Mindre korsnäbb drog förbi. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, December 10, 2007 at 08:32:02 (CET)

9/12 Båstads hamn. Smådopping 2 ex, Havssula 2 ex, Alfågel 6 ex och Kungsfiskare 1 ex. Torekovs rev. Rödbena 7 ex, Sädesärla 1 ex och Forsärla 1 ex.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, December 09, 2007 at 21:10:02 (CET)

9 dec. Stenskvättan som funnits vid Lerhamn en tid är fortfarande kvar och utgör numera troligen nytt Skånskt fenologirekord. Det tidigare skall enligt uppgift vara från 2000-12-06. En kort stund vid Råå hamn på eftermiddagen i regnet resulterade i en ung kaspisk trut och en smådopping.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 09, 2007 at 20:51:36 (CET)

9 December, fågelcirkeln, Båstads hamn: Havssula 3 ad, Sjöorre 4, Knipa 6, Ejder 8, Sothöna 2, SÄDESÄRLA 3. Torekovs rev: Bläsand 6, Rödbena 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 09, 2007 at 13:16:07 (CET)

8 dec. Rönnen en timme efter lunch. En flock om inte mindre än 93 storspovar sågs på västra sidan. Över havet drog en flock på 40 bergänder mot väster liksom 2 smålommar. 5 svarthakedoppingar mer stationära. I Hasslarp en adult pilgrimsfalk. Det har tömts ut med änder i dammarna och idag endast ett 20-tal bläsänder.
Thomas Svanberg
- Saturday, December 08, 2007 at 20:18:39 (CET)

9 dec På stranden mellan Lerberget och Svanebäck: 1 berglärka och 1 snösparv
Lars Mårtensson
Viken, - Saturday, December 08, 2007 at 15:46:17 (CET)

8/12. En jaktfalk satt i gräset ute på Rönnen vid 10-tiden. Efter att ha flyttat sig några gånger på ön, lyfte falken och drog söderut inåt land. Man kan undra om det är samma fågel som gästar oss, nu för fjärde vintern i följd.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 08, 2007 at 13:03:32 (CET)

8 decemder:På stranden mellan Svanebäck och Lerberget 1 berglärka och 1 snösparv.
Lars Mårtensson
Viken, - Saturday, December 08, 2007 at 11:11:23 (CET)

4/12 Norra Hamnen, Hbg: Längs med strandpromenaden uppemot Gröningen 1 honfärgad svart rödstjärt samt minst 3 skärpiplärkor.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, December 04, 2007 at 22:37:30 (CET)

4/12 Torekovs reningsverk 1 Vattenpiplärka samt ca 10 Ängspiplärkor.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, December 04, 2007 at 13:47:22 (CET)

3 december kl.07.25 Buskaget vid Kavalleristen sjungande rödhake
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, December 03, 2007 at 20:57:10 (CET)

3 dec. Rönnen, i regn o blåst hittades 1 adult jaktfalk (gul vaxhud o fötter, grå vattrad rygg o lång stjärt) som förflyttade sig från olika upphöjda utsiktsplatser på ön och gjorde däremellan utfall mot andflockarna, utan synbart resultat. Havsörn 1 ad, Salskrake 1 hona, Svarthakedopping 17 och Storspov 66 ex. Vid Farhult 24 Storspovar och 14 Svarthakedoppingar. Lerhamn, Stenskvättan kvar på sitt vinterviste!
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, December 03, 2007 at 17:55:44 (CET)

2 dec. Råå hamn under dagen. Dagens trutskörd blev en ung kaspisk trut bland drygt 300 gråtrutar. Inne i hamnen låg en skäggdopping och ett tiotal storskrakar.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 02, 2007 at 22:02:02 (CET)

Sö 2 dec. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk 2, St hackspett 2, Korp 2, Varfågel 1, Stenknäck minst 30, Domherre c5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 02, 2007 at 20:04:03 (CET)

2 december: en strömstare i forsen vid möllan i Rössjöholm samt 15 mindre korsnäbb, 1 tofsmes och 1 spillkråka vid Djurholmen
Thomas Wallin
- Sunday, December 02, 2007 at 18:40:31 (CET)

2/12. I Utvälinge plockade 16 större korsnäbbar kottar från en låg tall, och flög upp i en björk där fröna pillades ut. 20 sidensvansar rastade i ett annat träd. En ad havsörn flög förbi ut till Själrönnen.
I Farhult rastade 9 tofsvipor, 3 gravänder, 59 storspovar, 31 bläsänder och 1 ad pilgrimsfalk. En vattenrall hördes i vassen.
Senare på dagen var det stor dramatik vid Sandön. En stor mörk fågel låg på vattenytan långt ut. Tuben åkte upp i expressfart, och denna avslöjade att det var en ung havsörn som försökte dränka en grågås! Örnen försökte lyfta med gåsen, men det gick inte. Efter att ha flugit en runda attackerade örnen på nytt. Inte heller nu blev gåsen dränkt, och efter att ha lyft den en liten bit i halsen gav örnen upp och flög bort till Själrönnen. Grågåsen verkade tämligen oskadd, men hur det hela slutade är okänt.
Strax innan skymningen hittades 4 mindre sångsvanar i den stora sångsvanflocken mellan Rögle säteri och Östraby.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 02, 2007 at 17:46:01 (CET)

2/12. Mellan Solsidan och reningsverket i Torekov rastade en hel del piplärkor under f.m., mest ängspip men även ca 10 skärpip och 1 vattenpiplärka. Vid Torekovsrev 1 skärsnäppa, 9 rödbena och 1 sädesärla.
Leif Dehlin
- Sunday, December 02, 2007 at 15:41:31 (CET)

1 dec. Stenskvättan kvar vid Lerhamns hamn.
Thomas Svanberg
- Saturday, December 01, 2007 at 15:40:39 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2008-01-02 av Thomas Wallin