Observationer februari 2007

Tillbaka till den aktuella obsboken


27-28 feb. Svarthättan stationär vid fågelutfodringen i trädgården, Karlavägen 1, Ängelholm.

Henrik Johansson
- Wednesday, February 28, 2007 at 14:34:48 (CET)

2007-02-26, kl12.00 En Blå kärrhök hane, kom lågt flygande över åker mellan Kockenhus-Mölle.
Lars Unger
Mölle, - Monday, February 26, 2007 at 22:15:19 (CET)

26/2. Stod på eftermiddagen i Farhult och räknade större strandpipare. Det blev 17 ex. En flock med 42 tofsvipor flög förbi. Plötsligt blev det kalabalik bland måsar, änder och spovar. Jaktfalken anlände och satte sig på en stolpe. Där satt den och halvsov i över en timme, och var kvar när vi lämnade platsen.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Monday, February 26, 2007 at 17:04:56 (CET)

26 feb. En svarthätta (hona) vid fågelmatningen i trädgården. Gamla äpplen tycks falla henne mest i smaken.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Monday, February 26, 2007 at 09:49:39 (CET)

24-25/2. Utmed sträckan Hittarp-Gråläge under lör-söndag kunde alla trastarter utom ringtrast noteras. Nedanför Kulla Gunnarstorp slott ett ex av rödvinge- och taltrast samt ytterliggare två taltrastar vid campingklubben samt minst fyra dubbeltrastar vid Gråläge.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, February 26, 2007 at 07:57:27 (CET)

25 feb: Ören Strandbaden vid 9-tiden, på tångvallarna trädlärka 3 ex, skärpip 2, ängspip 25, stare 35. Plötsligt blev det oro bland födosökande fåglar, en pilgrimsfalk kom störtdykande in på arenan och slog en kaja ca 50 m framför mig vilken den sedan satte sig att plocka helt obekymrad om min närvaro på samma avstånd. Strandskata 12 ex, större strand 2, kricka 16 samt 2 par stjärtand fanns också på lokalen.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, February 25, 2007 at 19:42:59 (CET)

25 feb. En för oss sensationell tomtobs: morkulla sågs borra efter mask i fröskalshögarna 6-7 meter från huset, tydligen med viss framgång.Den stannade en halvtimmes tid, så vi lyckades ta några hyggliga foton för dokumentation. En järnsparv och ett tjugotal sidensvans kunde också noteras.
Bert och Maivi Persson
Mölle, - Sunday, February 25, 2007 at 19:23:15 (CET)

25 feb. Dagens exkursion lockade lika många deltagare som ledare. Nåväl, efter en stunds väntande vid matningen i Sibirien dök 2 tofsmesar upp och kunde ses på bekvämt avstånd. Annat i skogen var stjärtmes 2, talltita 1 och järnsparv 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 25, 2007 at 14:39:49 (CET)

24 feb.i snöväder och SO kuling omr. Strandbaden- Klondykes backar: Ängspiplärka 30-40ex, första gången denna vinter med lite större antal, Tofsvipa 3ex på sydstr. Sånglärka 5ex, Trädlärka 2ex (Ören),Stjärtand 1 par, Kricka 18ex, i min starholk 1 par starar på besök flygande in och ut, tydligt intresserade av holken denna bistra vinterdag samt en järnsparv vid matplatsen som den besökt hela vintern.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, February 24, 2007 at 19:58:36 (CET)

24 feb. En jorduggla sågs på fälten strax öster om Tinkarpsbacken, Sofiero vid 13-tiden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, February 24, 2007 at 19:02:40 (CET)

24 februari: blåsigt vid Torekovs hamn/rev på morronen men värmde frusna skådare gjorde 2 toppskarvar, 1 skärsnäppa, ca 20 tobisgrisslor, 1 forsärla, 6 rödvingetrastar, 8 starar, 1 större strandpipare, 1 enkelbeckasin, 1 rödbena o 7 strandskator. I fullt snöoväder vid Norrebro hamn en dubbeltrast.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, February 24, 2007 at 16:54:08 (CET)

24/2. Vid Röglesäteri flög en dvärgbeckasin upp och landade i en närliggande märgelgrav. Hasslarps dammar: 50-tal bläsänder, 20 sothönor samt 10-tal ängpiplärkor och björktrastar flitigt uppskrämda av de två sparvhökar som jagade i området. Medobs: Peder W och Göran F.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, February 24, 2007 at 16:15:14 (CET)

Fyra rapphöns har varit på tomten ett par dagar och påtat omkring i rosenrabatten. Den svarta kråkan har återkommit efter några månaders frånvaro. Som vanligt i sällskap med en i "vanlig" fjäderskrud. Den börjar komma till åren.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, February 23, 2007 at 21:33:36 (CET)

23/2 I den kalla ostanvinden hukade st.strandpipare, rödbena och strandskata utmed Bjäres kustremsa. Kungsfiskaren vid Norrebro sökte andra lösningar och hade letat upp en tät gran! Vid Torekovsrev en mindre hackspett, hona, och 2 rödvingetrastar. 3 unga toppskarvar söder om hamnen i Torekov. Vid Rammsjö flög ca 100 sånglärkor omkring på samma sätt som de 28 vinterhämplingarna i Påarp.
Leif Dehlin
- Friday, February 23, 2007 at 17:49:08 (CET)

Fred 23/2 Råån, öster Gantofta i finaste vinterlandskap. Äntligen möte med strömstaren! Kort men intensivt! Annars 2 ormvråk, 4 gärdsmyg, ett tiotal grönsiskor, 1 häger, 2 nötväckor, 1 st hack, 1 rödvingetrast, flera koltrastar, rödhakar, gräsänder och blåmes och talgoxe så klart!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Friday, February 23, 2007 at 17:44:15 (CET)

20 FEB. Jaktfalken tycks ha hittat "hem" till Rönnen där den var kvar i skymmningen. Snösparv och enstaka lärkor dessutom.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, February 20, 2007 at 19:01:26 (CET)

Rönnen 20/2, Kl 09 15. Jaktfalk 3k+. Stationär östra sidan.
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, February 20, 2007 at 10:18:37 (CET)

19/2. Farhult: stjärtand 2 par, brunand 1 honf, tofsvipa 1, strandskata 1.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, February 19, 2007 at 19:46:28 (CET)

18/2. Sandön: kontinuerligt sträck av sånglärkor ca 35 ex. mot NO, tofsvipa 5, enkelbeckasin 2, havsörn 2, salskrake 4, gröngöling 1 och vattenrall 1. Vid vegeåbron en rördrom och en ropande spillkråka.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, February 19, 2007 at 19:44:25 (CET)

19 februari: på Rönnen två unga havsörnar, två tofsvipor, 12 alfåglar och 3 svarthakedoppingar. I Farhult hördes skäggmesar från vassen och en honfärgad blå kärrhök jagade över ängarna. Väldigt lugnt i örnmarkerna...: inga örnar, väldigt få vråkar och en vacker blå kärrhökhanne.
Freddy Persson o Thomas Wallin
- Monday, February 19, 2007 at 18:03:52 (CET)

2007-02-19, kl.13.00 En flock på ca.30 stycken Sånglärkor på åker mellan Lerhamn och Nyhamnsläge.
Lars Unger
Mölle, - Monday, February 19, 2007 at 13:06:15 (CET)

Ranarpsstrand 18.2. Visst kändes det som vår, och in från havet kom 160 sånglärkor, 550 kajor, några småflockar vipor samt en del kråkor och råkor. En havsörn satt på Grytskären på morgonen och sträckte sen iväg mot nordost. In i Skälderviken flög 14 bergänder, och långt ute över Skälderviken kunde man också följa en lite ejderflock på väg in i viken. Inga toppskarvar vid Torekov vid middagstid.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, February 19, 2007 at 12:29:14 (CET)

18/2. Rönnen: jaktfalk (1 adult), rödbena (1 ex - 4/2 sågs 3 ex), bläsand (ca 90-100 hanar), strandskata (1 ex), snösparv (20-30 ex - långt avstånd o. dåligt ljus). Farhultsbadet: grågås (ca 400), bläsgås (3 ex), sädgås, rasen rossicus (1 ex), vitkindad gås (11 ex.), strandskata (1 ex). Stureholm: tofsvipa (3 ex.)
Leif Ekholm
Helsingborg, - Monday, February 19, 2007 at 12:15:06 (CET)

18/2 BRUNNBY, Under söndagspromenaden hörde jag en försiktigt sjungande sånglärka.
Göran Möller
Brunnby, - Monday, February 19, 2007 at 10:00:58 (CET)

18/2 Rönnen: jaktfalk (1 ad.), strandskata (1 ex), rödbena (1 ex - 4/2 sågs 3 ex), bläsand (ca 90-100 hanar). Farhultsbadet: grågås (ca 400), bläsgås (3 ex), vitkindad gås (11 ex), sädgås, rasen rossicus (1 ex), strandskata (1 ex). Stureholm: tofsvipa (3 ex).
Leif Ekholm
Helsingborg, - Monday, February 19, 2007 at 10:00:08 (CET)

18/2 Besökte ett antal lokaler längs Bjärekusten från Båstad till Vejbystrand i det lugna vädret. En hel del sjöfågel kunde ses längs kusten bl.a. bergand 31 Tjällran, toppskarv 1 Torekov samt en svartnäbbad islom som var stationär någom km SO om Vejbystrand. Här sågs även den subadulta jaktfalken som vid 14-tiden kom dragandes längs stranden och försvann inåt skälderviken. I övrigt, en svart rödstjärt i Båstad samt bra sträck av sånglärkor under dan. Medobs vid Vejbystrand, Thomas Svanberg.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, February 18, 2007 at 22:03:44 (CET)

18 feb. Dagen började bra! Vid inhämtningen av HD kom 2 sånglärkor och drog över och lät några goa drillar höras. Vid Sandön sågs bl a, salskrake 4, svarthakedopping 1, enkelbeckasin 6 och sävsparv 2. Hördes gjorde en vattenrall. Mårten hittade en svartnäbbad islom vid Vejbystrand. Lommen låg och fiskade ca 1 km ut och sågs bäst från Sommarsols gula aktivitetshus söder om hamnen. Efter en stuns obsande på lommen utbröt full kalabalik bland änder, måsar och kråkfåglar. Anledningen visade sig kort därefter i form av en äldre jaktfalk som följde kusten söderut. Troligen samma falk som en stund senare sågs på Rönnen. För övrigt kan konstateras att förmiddagens lärkor följdes av flera ex.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 18, 2007 at 21:57:16 (CET)

2007.02.18 Rönnen 1 ex Jaktfalk, 6 storspovar, 7 grågäss, 1 rödbena, 6 gravänder. Jaktfalken satt på en sten 100 meter från spetsen. Kolla genom Olofssons tub.
Stefan Persson
Höganäs, - Sunday, February 18, 2007 at 16:40:44 (CET)

18/2. De första större strandpiparna har nu anlänt till nordväst. 1 ex på Sandön och 4 ex på Rönnen. Här fanns också en flock med 30 snösparvar. Tofsvipor och många sånglärkor i rörelse.
Rolf Helmersson & Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, February 18, 2007 at 12:29:01 (CET)

17 Februari.Råådalen.Häger 1.Storskarv 4,Storskrak 15,Vigg 17,Rörhöna 1,Ringduva 4,Rödhake 1,Stjärtmes 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, February 17, 2007 at 22:42:20 (CET)

Lö 17 feb. Råå-dalen; Borgen-Bälteberga. Häger 1, Havsörn 1 ad, Glada 2, Ormvråk 3, Tornfalk 1, Strömstare 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 17, 2007 at 19:05:13 (CET)

17/2 Stadsparken, Helsingborg: Under ett besök kring lunch hördes överraskande nog en ropande spillkråka i östra delen av parken. En insträckande sånglärka noterades också.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, February 17, 2007 at 15:37:39 (CET)

Tors 15/2. Vi har hört en kattuggla de senaste kvällarna en bit in i skogen bakom Turagården. Medobs. Klas H
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, February 16, 2007 at 16:20:41 (CET)

15/2 Hjortstugan Kullaberg. Minst 2 Kattugglor hördes under kvällen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, February 16, 2007 at 09:18:22 (CET)

15/2 Tofsvipa 4 ex i Allerum.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, February 16, 2007 at 08:23:45 (CET)

Berguv: 1 ex Helsingborgs kommun ikväll
Ronny Johansson
Helsingborg, - Thursday, February 15, 2007 at 18:54:14 (CET)

2007-02-15. En flock på ca.30 Sidensvansar landade i en Oxel vid min trädgård kl,15.00. 6st Domherrar slog sig lite senare ner i samma Oxel. Turkduva har sjungit som en besatt hela eftermiddagen nere i Mölle by. En flock på ca.80st Kanadagäss kom dragande längs Öresund riktning Kullens fyr 17.00. Väl ute vid kullaspetsen vände hela flöcken och kom tillbaks längs berget, på låg höjd rakt över min tomt.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, February 15, 2007 at 17:52:22 (CET)

15/2 En spillkråka hördes med jämna mellanrum under hela förmiddagen, ca 100m NV Jonstorps hamn.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, February 15, 2007 at 14:37:09 (CET)

15 februari: en sudadult havsörn flög åt öster över folkhögskolan i Munka Ljungby
Thomas Wallin
- Thursday, February 15, 2007 at 09:56:37 (CET)

20070213. Ljungabolet. Kl 19:10 Fick höra årets första kattuggla.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, February 14, 2007 at 18:04:20 (CET)

12 februari, Fredriksdal mellan parkeringen utanför friluftsteatern och ishallen, en flock med ringduvor minst 50 st, även en mindre flock bofinkar.
Lars Linderström
Helsingborg, - Tuesday, February 13, 2007 at 21:17:54 (CET)

Järnvägsgatan i Ängelholm, lunchtid 12 feb: en förmodligen vilsen morkulla, som smög längs husväggen i gamla Contan-hörnet, vållade viss uppståndelse och oro, innan den fick nog av uppmärksamheten och flög bort mot biblioteket och förhoppningsvis småningom hittade bättre uppehållsplatser.
Johan Brinck
Ängelholm, - Monday, February 12, 2007 at 18:48:54 (CET)

Örnrundan samlade 12 bilar. En lång karavan fick bla se havsörn på nära håll både vid Svedberga och Farhult. Vinden var stundtals svår ute över ängarna, men det blev en del rovfågelarter. Flera glador, sparvhök, 3 st tornfalk, 5 st ormvråk, 2 st blå kärrhök och vid Farhult en pilgrimsfalk som landade och satt där fint. Samtidigt drog en annan falk, som troligtvis var jaktfalken, österut.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, February 11, 2007 at 21:44:02 (CET)

Sönd. 11/2 BJÖRKERÖD: 1 morkulla
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 11, 2007 at 18:45:01 (CET)

Sö 11 feb. Söderåsen;Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 2, Sångsvan 3, Ormvråk 3, Duvhök 1, Kungsörn 1 ungf, stora stenbrottet Korp c5,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 11, 2007 at 18:36:23 (CET)

11/2. Dagen började vid Sandön där 7 havsörnar en efter en drog in från Själrönnen över Klören.
Vid Rönnen inget att notera i den bitande kylan.
Vidare till Farhult där två ljusa fåglar satt på andra sidan viken, en på marken och en på en stolpe. Det visade sig vara, precis som förra vintern, en pilgrimsfalk och en jaktfalk som satt och blängde på varandra. Ibland satt båda på marken, och jaktfalken försökte då jaga bort rivalen genom att springa mot den. Efter en stund började skjutningar på banan, och båda fåglarna lyfte. I luften var pilgrimsfalken mest aktiv och dök mot den store. Här såg man bättre storleksskillnaden på fåglarna. Så småningom satte de sig på var sin stolpe längre bort, innan de försvann inåt land.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 11, 2007 at 12:25:14 (CET)

9/2 En ung Kungsörn på nära håll i Åvarp. Ytterligare en ung Kungsörn vid Selleberga.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, February 11, 2007 at 10:18:01 (CET)

10 feb. Kullens fyr i en svinkall ostan på f.m. En 2k vittrut passerade spetsen och drog sig sakta inåt Skälderviken, en storlabb och en stormfågel drog i samma riktning, 10-15 havssulor fiskade mellan Kullens fyr och Gilleleje. Vid Vattenmöllan rastade 300-350 skäggdoppingar. Lerhamn bidrog med en forsärla.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, February 10, 2007 at 20:08:14 (CET)

10 feb. Strax norr om Hittarps rev utmed stranden höll en taltrast till med ett mindre gäng koltrastar. Här också 3 rödbenor. Vid Svanebäcks revet 3 snösparvar.
Thomas Svanberg
- Saturday, February 10, 2007 at 20:06:24 (CET)

10/2. I Farhult låg 15 gravänder, och i den stora gåsflocken fanns 13 bläsgäss och 35 sädgäss. En pilgrimsfalk rastade, och i vassen fanns 4-5 skäggmesar. En skrikande vattenrall hördes också.
Vid Rögle säteri satt en jorduggla ute på en åker.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, February 10, 2007 at 19:00:07 (CET)

10 Feb. En ung havsörn slog en hane sjöorre vid Själrönnen vilket gav upphov till ett riktig "örnkalas". Inom en halvtimme hade hela sju! havsörnar samlats på isen. 4 salskrake, 4 gravand mm. Vid Viken en första sånglärka.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, February 10, 2007 at 18:45:21 (CET)

2007-02-10. Helgväder av bästa sort. Långpromenad runt ett tyst och lungt Kullaberg. Det som fågelmässigt fick mig att spetsa öronen och lyfta kikaren var en flock på ca. 20 Stjärtmesar som drog förbi kl. 1500 i "Råhagen" vid Mölle kapell. Men som sagt- ett jäkla underbart väder.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, February 10, 2007 at 18:08:47 (CET)

10 Februari.Sandön.Sångsvan 35,Grågås 40,Alfågel 2,Knipa 100,Salskrake 3 honor,1hane.Storskrak 2hannar,Strandskata 5,Sothöna 100, Storspov 8.Rönnen.Svarthakedopping 2,Bläsand 22,Rödbena 1,Storspov 14.
Mikael Jönsson,Mikael Olofsson
Påarp,Helsingborg, - Saturday, February 10, 2007 at 17:32:55 (CET)

Med förutsatts att se örnar idag gav vi ut i markerna. Trög start inga örnar vid Svedberga, Rögle eller Stureholm. Kosan styrdes istället mot Sandön och där möttes vi av två lekande havsörnar. Spanade över området och ytterligare två havsörnar dök upp och de fyra satt en stund tillsammans på en sandrevel. Den stackars flock sothöns (ca 100 ex) som befann sig en bit ut från stranden levde farligt och höll ihop i en mycket tät formation. I övrigt bl.a. strandskata 8-10 ex, storspov 28 ex, häger 22 ex och gravand 1 ex.
Skam den som ger sig. Åter över Stureholm och Svedberg och nu blev det utdelning; 3 kungsörnar, glada 1-2 ex, pilgrimsfalk 1 ex, tornfalk 2 ex och 4-5 ormvråkar. Dessutom en varfågel vid Västraby och två sånglärkor i närheten av Rögle säteri.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, February 10, 2007 at 15:48:40 (CET)

9/2-07 Stureholm: Havsörn 1 juv,Fjällvråk 1,Röd glada 1 och Tornfalk 2 öster om gården,norr om vägen. Rögledammen:Rörhöna 2.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, February 09, 2007 at 20:55:08 (CET)

8/2-07 Stureholm: Kungsörn 1 2k samt en Fjällvråk strax öster om skogen på em.Höghult: Kattuggla 1 spelande efter ovanligt lång tystnad,sedan tidigt i höstas.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, February 09, 2007 at 20:51:35 (CET)

Gulsparvar 5 st sågs imorse mellan Vita byn och fäladen. 6 feb 2007
eva pagden
mölle, - Tuesday, February 06, 2007 at 18:05:15 (CET)

6/2 Brukar ha gott om gråsiskor vid mitt fågelbord,och idag även 1 hane snösiska.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, February 06, 2007 at 15:41:10 (CET)

Bofinkar, ca 25st har anlänt till Mölle. En st trana sågs på åker mellan Klippan o Ljungbyhed 4/2
eva pagden
mölle, - Monday, February 05, 2007 at 19:35:31 (CET)

Söndagen 4 februari; Hallabäcken o vinterfågelräkning betyder oftast inte mycket fågel, men ingen regel utan undantag. 36 arter é bra, 10.984 individer é mycket bra. Förvisso var 10.513 bergfink, men ändå. Bland de 471 övriga märktes hela 14 ormvråkar, 45 korpar, ett 50-tal ringduvor, tre skogsduvor, tre stora hackspettar o en ännu större, spillkråka. Mesar, väckor o trädkrypare som överträffade varanda i vårkänslor. Kattuggla ropade på första punkten o strömstaren har anlänt till Hallabäcken. En hel del björktrast men få koltrast. Stenknäck o steglits bör också nämnas. Det mest anmärkningsvärda var kanske en ensam svan av namnet knöl i Vegeådalens översvämningar, brukar var sång samt avsaknaden av gulsparv som bara inträffat ett fåtal gånger på 25 års räknande. Medräknare var Birgitta Jönsson o Lars-Bertil Nilsson.
Kent Ivarsson
KLIPPAN, - Monday, February 05, 2007 at 19:08:37 (CET)

4 feb. Vid Råå hamn drog 4 havssulor liksom en stormfågel förbi. Även vid Hittarps rev syntes havssulor i norra delen av Öresund. Vid revet rastade 15 gravänder och 1 par bläsand. På sträck sågs 20 sidensvansar.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 04, 2007 at 20:49:27 (CET)

3 feb. God aktivitet i Sibirien skogen med bl a, tofsmes 3, talltita 2 och mindre korsnäbb 1. Även sång från svartmesar, trädkrypare och kungsfåglar. Över Vegeholm skruvade en havsörn.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 04, 2007 at 20:47:44 (CET)

4 februari. Vinterfågelräkningsdags igen på min rutt Laröd - Allerums skog - Nellåkra. En rätt kraftig vind försvårade lyssning efter läten och resultatet blev artmässigt ganska normalt, 35 arter. Bland udda obsar kan nämnas en flock på ca 1100 ringduvor som gav intryck av att vara insträckare och en häftig syn då en sparvuggla jagade en blåmes. Vidare bl a 1 varfågel, 5 trummande st hackspettar, 2 sj trädkrypare, 1 fjällvråk, 1 sidensvans i en gråsiskeflock och bra fart på sång hos nötväcka och entita. Noterbart var att domherre och spillkråka saknades för för första gången på länge.
Bengt Hertzman
- Sunday, February 04, 2007 at 20:27:27 (CET)

4/2. På Rönnens östra sida låg 15 svarthakedoppingar och en flock med 40 sjöorrar. På västsidan 4 rödbenor och 1 gråhakedopping.
I Farhult sågs 7 havssulor fiska ute till havs.
Efter många försök visade sig till slut en rördrom i Utvälinge. Den stod en bit in i vassen mittemot båtbryggorna, och var mycket svårsedd.
Vid Ornakärr flög 2 hannar blå kärrhök.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 04, 2007 at 16:45:51 (CET)

4 Februari.Fågelcirkeln.Farhult.Kanadagås 250, Gravand 13,Tofsvipa 12,Storspov 9,Skäggmes hörda. Rönnen.Svarthakedopping 1,Grågås 80,Gravand 8,Bläsand 6,Storspov 13,Rödbena 3,Järnsparv 1. Sandön.Sångsvan 15,Gravand 3,Salskrake 1par,Häger 6, Havsörn 1 subadult,Sånglärka 1,Korp 2.Entita 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 04, 2007 at 15:29:17 (CET)

3 februari: En Gröngöling hona vid Svedberga (Statarhusen) samt en grann Fjällvråk vid Lönhult. Annars inte så mycket mer att rapportera.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, February 04, 2007 at 12:01:30 (CET)

3 februari. Lite smått o gott från Söderåsens sydöstra delar . I bokskogen mellan Maglaröd och Traneröds mosse höll minst 10 000 bergfinkar till. Kring Lilla Klåveröd 1 spillkråka, 2 m korsnäbbar, 3 st hackspettar varav 1 trummande. Över bokskogen kretsade 1 (1k) kungsörn, 1 glada och 8 - 10 ormvråkar. Sjungande svartmes, talgoxe o nötväcka. Salshult: 1 gröngöling och 1 st hackspett. Kärreberga: 2 ropande kattugglor
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Saturday, February 03, 2007 at 21:24:12 (CET)

1 februari, ca kl 13. Strax söder om Skepparkroken ett par småskrakar och ett par snatteränder.
Lage Hedén
Ängelholm, - Thursday, February 01, 2007 at 15:39:40 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-03-05 av Thomas Wallin