Observationer januari 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken


Ännu en morkulleobs: vid parkeringen ovanför Klören flög en morkulla upp och forsatte längs Vegeå i lördags (27 jan)

Thomas Wallin
- Wednesday, January 31, 2007 at 22:57:24 (CET)

30 januari. 2 morkullor i Nyhamnsläge, uppflog ifrån tädgård. Insträck under föregående natt? Kan morkullorna komma så tidigt? Eller bara en tillfällighet att Hans N och jag gör två liknande obsar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, January 31, 2007 at 20:50:22 (CET)

Ängelholm 30 jan. Mitt på dagen i dag trodde jag först att det var en sparvhök som kom svepande över en parkering mitt i stan. Döm om min förvåning när jag såg att det var en morkulla som gick in för landning på en meterbred grönremsa intill trottoaren. Skrämd av en bil flög den den en bit till innan den försvann in mellan några häckar. Var det bara en ovanligt orädd individ, eller kan morkullan vara ytterligare en art som börjat anpassa sig till stadsmiljöer?
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, January 30, 2007 at 20:31:44 (CET)

30 jan. En jaktfalk (troligen 2K) vid Kullen 15.45 kom längs norrsidan och stannade upp vid fyren. Den gjorde ett utfall mot en sydsträckande gräsand innan den försvann i söder.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, January 30, 2007 at 18:57:23 (CET)

Havssula. 2007-01-26. Vi var några som åt lunch på båtarna i fredags, mittsunds seglade en havssula förbi framör båten. På återresan dök den upp igen.
Lennart Green
Viken, - Monday, January 29, 2007 at 13:30:31 (CET)

29/1. Kl. 9:30 fick jag en fin obs av brandkronad kungsfågel som födosökte på låg höjd i en tall vid Revavägens slut i Jonstorp (mitt emot den höga poppeln där Revavägen svänger 90°). Jag kunde studera fågeln i solljus och med handkikare på 15 meters håll. Innan jag fick fram kameran kom tyvärr en hund med efterföljande husse och skrämde fågeln. Därefter kom en hel dagisgrupp. Fågel försvann in i tätare buskage och jag lyckades inte återfinna den under de 20 minuter jag eftersökte den. Det är dock troligt att fågeln är kvar i området.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Monday, January 29, 2007 at 12:02:42 (CET)

27 jan. Några strandhugg utmed sträckan Lerberget–Laröd gav bl a en forsärla och tio snösparvar söder Lerberget, en hane snatterand vid Grå läge och en taltrast vid Laröd baden. Ett besök vid fågelfröautomaten som är placerad vid campingklubben söder Domsten kunde 14 olika fågelarter i varierande antal noteras.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, January 29, 2007 at 08:46:50 (CET)

28/1. KOFs Trutexkursion till Råå genomfördes i minst sagt bedrövligt väder, regn och västlig kuling. Resultatet blev också därefter: inga udda trutar sågs och de ganska få genomblöta fåglar som fanns på plats var inte speciellt lättstuderade genom immiga ockular och regnprickiga kikarlinser. Efter ca 2½ timme hade till och med undertecknad fått nog och exkursionen avslutades vid 10.30 -tiden.
Mats Rellmar
Hbg, - Sunday, January 28, 2007 at 21:19:30 (CET)

28/1. En kungsfiskare flög ett par gånger längs Vegeå i Utvälinge. I åkanten sågs en rörhöna, men ingen rördrom.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, January 28, 2007 at 11:53:04 (CET)

27 feb, Fyra havsörnar samtidigt i luftrummet över Klören kl. 09-09.30. På Rönnen en gravand och en storspov.
Thomas Terne och Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 28, 2007 at 01:10:24 (CET)

Var ute på örnspaning idag i det fina vädert. Vi fick se två havsörnar som lekte i luften vid Välinge. Tidigare såg vi också en kungsörn vid Hjälmshult. En bra dag!
Thomas Friström och Heléne Bengtsson
Helsingborg, - Saturday, January 27, 2007 at 18:50:46 (CET)

Lörd. 27/1-07. Berglärkan kvar i Hittarp vid lunchtid. I Vegeå 1 ex rörhöna. Utmed 112:an glada, ormvråk och flertalet tornfalkar.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, January 27, 2007 at 14:57:26 (CET)

Igår 25 jan. Kort stopp vid Vegeå, Utvälinge där en rördrom visade sig öppet och fint i vasskanten.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, January 26, 2007 at 18:58:23 (CET)

2006-01-26. Hittarps rev: Berglärkan kvar strax norr om revet tillsammans med en snösparv.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, January 26, 2007 at 16:41:01 (CET)

25/1 Norra Hamnen, Helsingborg: Vid 11:45 en storlabb norrut. Framåt kvällen en misstänkt 2k kaspisk trut inne i hamnen. Truten drar tyvärr ut i sundet väldigt fort. Annars en hel del trutar i och omkring hamnområdet, en stationär 2k dvärgmås och ett 30-tal viggar.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, January 26, 2007 at 16:19:26 (CET)

Tors. 25/1 kl:15:00. På en åker öster om Jonstorp betade ca: tusen grågäss och några kanadagäss. En flock sädgäss, ca 40, betade på en annan åker intill. Medobs: Sara o Linnea Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, January 25, 2007 at 19:01:25 (CET)

Sydhamnen idag torsdag: En pilgrimsfalk och en svart rödstjärt som sjöng en kort strof.
Ronny Johansson
Helsingborg, - Thursday, January 25, 2007 at 15:14:37 (CET)

Torsd. 25/1 LERBERGET: 1 stare, 4 gråsiska, 1 gravand, 2 rödbena, 6 snösparvar, 2 hornuggla
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, January 25, 2007 at 10:38:14 (CET)

25 januari: en morkulla flög upp i Ramlösa brunnspark - måste ha det tufft nu med 8 minusgrader....
Thomas Wallin
- Thursday, January 25, 2007 at 09:30:25 (CET)

24 jan. Tillbringade en heldag utmed Bjäres kust med förhoppning om mycket fågel med hänsyn till de senaste dagarnas väderomslag. Resultatet blev tyvärr inte mer än vad som tidigare har rapporterats från området. Bla sågs en toppskarv och 9 starar och ca 150 gulsparvar vid Solsidan en överflygande skogsduva vid Ängelbäcksstrand. Vid Lervik vinterhämpling, gråsiska, snösparv, stenknäck och en blåhökshane samt 5 enkelbeckasiner vid hamnen. Avslutade dagen vid Hittarps rev där Thomas S precis upptäckt en berglärka.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, January 25, 2007 at 08:29:59 (CET)

24 Januari.Norra Hamnen HBG.Dvärgmås 1str s, Larödbaden.Trädlärka 1,Rödvingetrast 2.Hittarps revet.Gravand 1,Skärpiplärka 3,Ängspiplärka 1,Stare 2.Höganäs reningsverk.Ljungpipare 1,Forsärla 1,Skärpiplärka 1.Sandön.Sångsvan 18, Havsörn 1,Blå Kärrhök 1honf,Enkelbeckasin 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, January 24, 2007 at 17:44:41 (CET)

24 jan. I tångbankarna vid Hittarps rev gick en berglärka och födosökte. Även några ängspiplärkor, skärpiplärkor och en stare sågs.
Thomas Svanberg
- Wednesday, January 24, 2007 at 17:05:04 (CET)

24/1-07. Vid Sandön en förbiflygande Blå Kärrhök hane och på Själrönnen två unga Havsörnar. Vid Rögle Säteri en ung Kungsörn.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, January 24, 2007 at 15:23:53 (CET)

23/1 Lervik. I hamnen dvärgbeckasin 2 och enkelbeckasin 7.Vid Grytskärsparkeringen drog 2 hämplingar runt,ute på skären 1 pilgrimsfalk.Ranarpsstrand vid revet snösparv 10,stare 4,kärrsnäppa 1,rödbena 2,svarthakedopping 5.Innanför på ett obrukat fält ca 15 vinterhämplingar,40 tal gråsiskor och 10 snösparvar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, January 23, 2007 at 13:00:03 (CET)

21/1 Vasaltheden.1 storlabb jagade runt mestadels över land på ibland mycket nära håll,på lokalen även 2 snösparvar,3 skogsduvor samt duvhökshona.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, January 23, 2007 at 12:44:22 (CET)

20/1 Lervik.På en åker innanför Grytskärsparkeringen stod 110 tofsvipor,mycket björktrast drog runt,några rödvingetrastar samt 1 taltrast,vid parkeringen 26 snösparvar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, January 23, 2007 at 12:34:50 (CET)

21 Januari.Ekeberga Påarp.Duvhök 1,Rödvingetrast 1.Lönnhults gård. Blå Kärrhök 1 honf. Sandön.Kricka 8,Skäggdopping 22,Sothöna 55,Storspov 1. Rönnen.Grågås 18,Smålom 9,Skäggdopping 4,Svarthakedopping 1,Gravand 17, Svärta 1,Rödbena 1,STORSPOV 67.Mjöhult. Blå Kärrhök 3 Honf,Fjällvråk 1. Viken. Ringduva 145.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 21, 2007 at 21:56:17 (CET)

21 jan. En liten grupp från Föreningen Söderåsens natur vandrade längs Vegeån från Bjuv med mål Selleberga men fick till slut vända då de nybildade sjöarna längs ån blev för djupa. En mycket fåglar men vi fick se 1 varfågel, en flock på ca 400 björktrastar, 1 tornfalk, 2 sidensvansar, 5 domherrar och 1 stenknäck samt ett antal grönsiskor, gärdsmygar och rödhakar.
Bengt Hertzman
- Sunday, January 21, 2007 at 19:41:45 (CET)

20.1. Pågarna från Gubbahyllan (Alf, Kjell-Åke, Kalle o Kaj) deltog också i Skofs vinterfågelsafari med Ängelholms kommun som arbetsplats. För vår del blev det 75 arter, vilket innebar en tredje plats i kommuntävlingen. Vädermässigt från snöblask vid kusten till ett vackert vinterlandskap med 1-2 dm snö vid Rössjön. Mest noterbart en kustsnäppa på stranden vid Sibirien, både havsörn och kungsörn strax öster Ängelholm, mycket björktrast på fälten samt flera 10.000-tals bergfinkar i bokskogarna vid Rössjön. För mer fakta om vinterfågelsafarin se Skofs hemsida.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 21, 2007 at 19:36:50 (CET)

20/1.Undertecknad med lagkamrater försökte försvara Båstads kommun i SkOFs vinterfågelsafari. Det gick väl sådär i det bedrövliga vädret, vi fick ihop 63 arter. Bland roligar obsar finns spår efter en liten skogshöna (orrhöna eller järpe) uppe vid Önnarp, snösparv vid Grytskären samt kungsfiskare och alkekung i Båstad. Inga toppskarvar vid Torekov.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, January 21, 2007 at 14:55:42 (CET)

21/1. Stenkrossen: taltrast 1 rastande. Farhult: Hornuggla 2.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 21, 2007 at 14:20:21 (CET)

070121 En kall och kort promenad från Grytskär vid 13-snåret norrut gav oväntat resultat i form av en svartsnäppa. Den stod på en sten i höjd med tillfälliga dammen, de röda benen syntes tydligt. Storlek, näbblängd och mörkare färg uteslöt rödbena, liksom formen på vit ryggfläck och avsaknad av vitt på vingarna när det flög upp. Som bonus när vi körde upp norra Lerviksvägen satt en stenfalk i ett granridå och visade upp sig fint, den flög och landade 3-4 ggr. Lage Hedén Ängelholm
Lage Hedén
Ängelholm, - Sunday, January 21, 2007 at 14:09:08 (CET)

070121 Söndag förmiddag Sedvanliga arter vid fågelbordet, men ovanligt mycket grönsiskor tycker jag. Dock, en för mig ny art vid fröautomaten nämligen en st STEGLITS. P-O Holmgren
P-O Holmgren
Axtorp (Nära Ekebo), - Sunday, January 21, 2007 at 12:53:51 (CET)

20 jan. Tillsammans med herrar Wantzin, Lindberg & Svanberg deltog undertecknad under lördagen i SkOFs årliga vinterrace. Under hela dagen höll vi oss inom Höganäs kommun, mestadels under riktigt usla väderförhållanden men ösregn, blötsnö och friska sydvindar. Totalt skrapades 79 olika arter fram. Merparten av dessa sedan tidgare rapporterade i detta forum, t.ex. mindre sångsvan vid Mölle, smådopping och forsärla vid Höganäs samt tofsvipa och vit stork i Ingelsträde. En knapp timmes stopp vid Farhult gav resultat i form av salskrake, alfågel, sädgås, sävsparv och skäggmes. Därefter vidare till Rönnen där dagens mest oväntade observation, en jorduggla, noterades. På samma lokal ett 10-tal snösparvar och 5 kärrsnäppor. Sista eftermiddagstimmen förlades till området Mjöhult-Lönhult där det var bra fart på rovfågel, bl.a. minst 7 blå kärrhökar, 3 havsörnar och en röd glada.
Henrik Johansson
- Sunday, January 21, 2007 at 10:13:21 (CET)

Fortfarande kungsfiskare vid Rögle dammar 18 jan.
Henrik Johansson
- Thursday, January 18, 2007 at 22:33:10 (CET)

Ons.17/1 kl:11:30 Vejbystrands hamn. 60-tal kärrsnäppor på revet norr om hamnen.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, January 17, 2007 at 16:36:18 (CET)

16/1 Fram till klockan 08:50 rastade två mindre sångsvanar i Farhultsviken.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, January 16, 2007 at 20:40:52 (CET)

Kullens fyr 08:15 - 10:45, särskilt den första timmen ett massivt sträck av fågel som tydligen varit inblåsta i Skälderviken, sillgrissla i flockar om 50-100ex här slutade antalet på 5.600ex. endast enstaka tordmular. lunnefågel ett ex i det närmaste i s-dräkt slickade klipporna,havssula 74, storlabb 8, sjöorre 175, smålom 30 samt en svartnäbbad islom som jag hade nöjet att se landa ca. 300 m utanför mig, här låg den kvar när jag lämnade lokalen. Vid Rönnen 11:15 - 13:00 bl.a. gravand 21, storspov 51, en mycket mörk stormfågel kajkade runt utanför västra delen av Rönnen. Under vinterstormar i början av 1960-talet i liknande väderläge som nu såg man en del mörka stormfåglar(både levande och strandade), detta är fåglar med en annan hemvist än de som häckar i exempelvis Norge och på Färöarna. Troligen är det individer från trakterna av Grönland eller ännu längre bort.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 15, 2007 at 20:43:48 (CET)

2007-01-15 Norra hamnen, Helsingborg: Alkekung 1 ex, Lunnefågel 1 ex, Gråhakedopping 1 ex str. Dvärgmås 1 ad+1 2K rast. Havssula 5 ex, Stormfågel 3 ex förbifl.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, January 15, 2007 at 14:44:01 (CET)

14 jan. Ytterligare obsar från Svanshall eftermiddag kl 12:30-16:30. Första timman mycket lugn - kanske för hård vind. Därefter kom det igång litet, framförallt stormfågel. En svarthakedopping och en alkekung stationära inne i hamnen. 8 Stjärtmesar och en Pilgrimsfalk passerade förbi. Av sträck noterades bla Stormfågel ca 25, Dvärgmås 13 varav 1 2K, Tretåig mås 4 ad. Totalt 5 Storlabbar sträckte ut ur Skälderviken. Den första sågs 14:00. Sedan kom 4 stycken med lagom intervall mellan 15 och 16. Tre av dem riktigt nära och två av dessa rastade utanför hamnen ett tag. Dessutom en obest storlabb/bredstjärtad kl 16:15.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 14, 2007 at 20:11:34 (CET)

14 jan. Eftermiddagsspaning från Rösan kl. 12.30-14.40. Svårspanat i den hårda västvinden och begränsad sikt över ett saltdisigt Skälderviken. Dock en storlabb, 3-4 stormfåglar, en trolig klykstjärtad stormsvala på långt håll, ca 15 dvärgmåsar och kanske mest "underhållande" - en flock med upp emot 60 enkelbeckasiner som vid ett par tillfällen var uppe och flög över Sandön. Medobs Mr Svanberg.
Henrik Johansson
- Sunday, January 14, 2007 at 19:13:46 (CET)

2007-01-14. Dagens sjöfågelinventering 08.00-13.00, i rasande V/NV storm var en frisk och härlig upplevelse och gav utöver "sjöfågel"- Ca. 20 Havssulor (snacka om SJÖFÅGLAR) seglade runt under vårt uppehåll ute vid Kullaspetsen. 5 Havssulor strax väster Arilds hamn. 2 dök som "spjutspetsar" på mycket nära håll från vår obsplats. 1 Svart Rödstjärt på småbåtsuppläggningen vid Arilds hamn. 1 Sparvhök knep en "olyckstätting" mitt fram för ögonen på oss vid Västraby och drog iväg mot närmsta märgelgrav för att inmundiga läckerheten. 1 Fjällvråk vid Svedberga. 3 honor och 1 hane Blå Kärrhök, svävade runt över åker i träda vid Gunnestorp. Ett par Vit Stork vid Danhults tegelbruksdammar. Några stycken Sädgäss i Grå/Kanadagässflockarna vid Ingelsträde våtmark. Vid kikarna - Lasse Unger och Nisse Länsberg.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, January 14, 2007 at 17:31:43 (CET)

14/1. Under ett par blåsiga eftermiddagstimmar på Rönnen kunde vi notera 1 svarthakedopping, 2-3 dvärgmåsar, 6 bläsgäss, 11 strandskator och 1 storlabb. Minst 5 (troligen fler) stormfåglar drog runt långt in i viken, en del på mycket nära håll.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, January 14, 2007 at 16:59:07 (CET)

Söndag 070114. Några eftermiddagstimmar vid Svanshall gav härliga närobsar av bl a flera ex av storlabb och stormfågel. På vägen mot Helsingborg, direkt efter avfarten från 112:an, fanns en större flock gäss. Den innehöll mest grågås och kanadagås men även en del vitkindade, bläsgås och sädgås samt ett tiotal spetsbergsgås.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, January 14, 2007 at 16:58:32 (CET)

13/1-07 Svanshall: Strax efter 16 drog en Klykstjärtad stormsvala långsamt mot NW på initialt fint håll.Till mycket stor glädje inte minst för en minibuss tillresta Stockholmare.I hamnen stationärt Alkekung 1 o Svarthakedopping 1. Kring hamnen något 10-tal Svarthakedoppingar varav åtminstone 1 i sommardräkt.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, January 13, 2007 at 20:24:43 (CET)

13 jan. Kullen mellan 08:00-15:45. Sträck av bl a, svartnäbbad islom 1, smålom 37, gråhakedopping 10, bläsand 40, havssula 48, stormfågel 203, storlabb 1, tretåig mås 196, dvärgmås 59 (!), sillgrissla 190 samt sillmule 160. Bra drag även med fiskmås 720 ex och gråtrut 1470 ex. Bra läge för havsfågel även imorgon!
Thomas Svanberg
- Saturday, January 13, 2007 at 18:29:13 (CET)

13 jan. Östra sidan av RÖNNEN (kl.12-14), tre obsar av klykstjärtad stormsvala varav troligen minst 2 olika individer torde vara inblandade. Fåglarna drog västerut på fint avstånd i den avtagande pålandsvinden. Därutöver 2-3 stormfåglar, 1 ung dvärgmås och 2 salskrakar. Borta vid Klören en flock med 10 strandskator.
Henrik Johansson
- Saturday, January 13, 2007 at 16:28:34 (CET)

13/1. Rönnen under tre timmar på fm och två på em. 9 strandskator, 4 svarthakedoppingar, 1 ung och 1 gammal havsörn, 1(!)havssula, 1 ung tretåig mås, 2-3 stormfåglar, 23 gravänder, 2 rödbenor och 1 ung dvärgmås mm. Av klykstjärtad stormsvala sågs 1 ex vid sex tillfällen mellan kl 9 och 15. Hur många fåglar det rörde sig om är naturligtvis svårt att säga.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, January 13, 2007 at 16:26:28 (CET)

13/1 Rydebäck 09:00-10:15. Storlabb 1 strS, Grålira 1 strN, Havssula 5 str.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, January 13, 2007 at 12:28:33 (CET)

Såg två kungsörnar på åkern alldeles utanför mitt hus nu på fm. Otroligt vackra......
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Friday, January 12, 2007 at 11:33:30 (CET)

12 jan kl 09:20 Ljungabolet. Kunde i fem minuter uppleva en varfågel som spejade från stängselstolper och dök ner i gräset efter föda.
merete carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, January 12, 2007 at 11:18:20 (CET)

10 jan 14.30: Vid Tågagatan, paralellt med Magnus Stenbocksskolan flög en skogsduva upp ifrån en villaträdgård och drog snabbt iväg uppemot N stenbocksgatan.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, January 10, 2007 at 15:27:23 (CET)

7/1 RÖNNEN 14.00 2st örnar ute på ön. Fåglarna var tidvis skymda och ljuset inte det bästa men jag tror att en av dem var en gammal Kungsörn. Därefter direkt till STUREHOLM-LÖNHULT där det satt 4st örnar i "örnträden". 2st unga Kungsörnar, 1st ung Havsörn och 1st som jag inte kunde artbestämma. Dessutom blå kärrhök hona och fjällvråk.
Göran Möller
Brunnby, - Wednesday, January 10, 2007 at 10:23:06 (CET)

2007-01-07. En Pilgrimsfalk satt åter igen bland gäss och svanar (kl.11.00), på åker ned mot Vattenmöllan, Mölle. Säden har nu blivit så hög, att bara halva falken stack upp över grönskan.
Lars Unger
Mölle, - Monday, January 08, 2007 at 11:46:59 (CET)

7jan. Tog en tur på bjäre och det blev ett ganska bra resultat. 1ex kungsfiskare i båstads hamn, 1str storlabb nedanför norrviken och även där en ropade gröngöling. Vidare till kattvik och där sågs 1ex gransångare och ute i bukten sträckte det mycket alkor. Toppskarv i Torekov och även 1ex överflygande skärpiplärka. Och avslutade turen vid grytskär, där det sågs 2ex skärsnäppa på det yttre skäret tillsammans med 23ex tofsvipa, 15ex snösparv och så hördes det 1ex södesärla öster om parkeringen.
kristian linde
Margretetorp, - Sunday, January 07, 2007 at 19:17:03 (CET)

7 jan. HASSLARPS DAMMAR: bl.a. snatterand 1 hanne, bläsand 60, röd glada 4, enkelbeckasin 1 och järnsparv 1. LÖNHULT: bläsgås 170-180 ex, vitkindad gås ca 40, havsörn 1, blå kärrhök 1 samt en fin flock på 29 rapphöns.
Henrik Johansson
- Sunday, January 07, 2007 at 19:02:49 (CET)

7 jan. Började dagen vid Råå hamn. Stora mängder trut såväl på revlarna söder om hamnen som inne på flytbryggorna. En 3k kaspisk trut sågs under drygt 10 minuter innan den drog ut i Sundet. Söder om hamnen sågs en gransångare i buskagen och 130 sidensvansar drog förbi. Fortsatte till Väla södra och drygt 1000 trutar stod uppradade jämte bussdepån. Bland dessa vaskades en 2k kaspisk trut fram. Härefter ett sista stopp vid Tursköp där en stor flock gäss fanns. Majorietet grågäss men även, 6 vitkindade gäss, 12 sädgäss, 46 bläsgäss och 70 sångsvanar fanns med. Här också en pilgrimsfalk liksom en duvhök.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 07, 2007 at 18:52:24 (CET)

Sönd. 7/1 BÅSTAD HAMN: 2 alkekungar. Mia lyckades se kungsfiskaren som strax försvann bakom pirnocken utan att jag han se den....KATTVIK: 1 havssula, TOREKOV: minst 3 toppskarvar TJÄLLRAN: 1 tofsvipa och några tretåig mås STENKROSSEN: 1 gråhake, 11 svarthake
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 07, 2007 at 18:05:52 (CET)

6 januari. Vinterfågelräkning med start vid Ugglarps broar och avslutning i Munka Ljungby. Rekord i antal arter: 39 (medel under tretton säsonger: 27 med bottennotering förra året: 17). Även toppnotering vad det gäller antalet individer, mycket tack vare de 600 björktrastarna (och 1 rödvingetrast) S Rössjöholm samt 180 kanadagäss och 70 sångsvanar vid den gigantiska översvämningen intill Ugglarps broar. Övrigt notervärt: spelande ringduvor Åkersjön och Össjö vilthägn, 4 skäggdoppingar och 1 brunand Rössjön, 1 strömstare Rössjöholmsån (vid kyrkan i Munka Ljungby). Bara 1 ex var av ormvråk och större hackspett överraskade negativt. En örnrunda på hemvägen gav en varfågel och havsörn vid Stureholm. I trädridån N Västraby satt en 3K kungsörn medan en ung pilgrimsfalk (samma som igår?) passerade tätt över marken mot Tursköpshållet,
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, January 06, 2007 at 21:42:47 (CET)

6 jan. Runt skären söder om Torekovs hamn sågs vid middagstid minst 2 toppskarvar. En havssula och ett 30-tal tretåiga måsar sträckte förbi liksom några enstaka smålommar.
Thomas Svanberg
- Saturday, January 06, 2007 at 21:37:57 (CET)

Lörd. 6/1 LERHAMN: 1 forsärla, 1 fjällvråk, 3 VATTENMÖLLAN: 3 kricka
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 06, 2007 at 21:21:20 (CET)

6 januari.Anlände till Åvarp i gryningen för att traska runt på herr Ivarssons vinterfågelräkning Åvarp-Båv-Hallabäcken-Vegeådalen. Vindstilla, milt och lite sol gjorde en hel del fåglar vårystra, framför allt korpar och ormvråkar samt allestädes närvarande nötväckor. Vi räknade in 36 arter varav en del trevligheter som 2 mindre hackspettar, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 5 st hackspettar, 5 sidensvansar, 11 stjärtmesar och 31 stenknäckar. Noterbart var också att gulsparv helt uteblev. Kärreberga: 1 spelande kattuggla. Wrams ängar: 1 fjällvråk.
Bengt Hertzman, Kent Ivarsson
- Saturday, January 06, 2007 at 17:38:52 (CET)

6/1. Vid Sandön låg 61 sångsvanar, 1 hona bergand och 80 sothönor. En pilgrimsfalk flög förbi, och i ett träd i Utvälinge satt 38 sidensvansar.
I Rönnens omgivningar fanns 2 unga havsörnar, 6 gravänder, 5 svarthakedoppingar, 1 gråhakedopping, 3 rödbenor, 4 havssulor, 1 hona stjärtand, 10 snösparvar och ca 30 kärrsnäppor. En stor flock med ca 200 bläsgäss kom flygande från söder. Flocken innehöll även 23 vitkindade gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, January 06, 2007 at 16:08:43 (CET)

6/1 En morgontimme vid Råle gav inte så mycket mer än den storlabb som passerade oss på sin väg söderut. Vid Lervik rastade några gråsiskor, 6 enkelbeckasiner, 5 rödbenor och ca 50 kärrsnäppor. Framme vid Grytskären 13 vipor, 11 rödbenor och förmodligen samma 26 snösparvar som tidigare. Få ängspiplärkor.
Lars Nilsson, Leif Dehlin
- Saturday, January 06, 2007 at 14:31:27 (CET)

5 jan. Bister morgon vid RIPAGÅRDEN (kl. 8.30-9.30) i den friska nordvästvinden. Viss rörelse över havet, bl.a. ett 15-tal havssulor, 4 tretåiga måsar och ett glest sträck av smålom. Vidare till TOREKOV (kl. 10 -11.30) där jag fick slänga mig ur bilen för att uppleva en ad hona pilgrimsfalk slå och nacka en kaja. Dramat utspelade sig endast ett par hundra meter ut över havet. Falken tog sedan med sig måltiden ut till Vinga skär. I sundet mellan ön och fastlandet bl.a. minst 3 toppskarvar, en ung dvärgmås samt tobisgrissla. Vidare till GLIMMINGE PLANTERING och VASALTS HED där det bl.a. höll till en vattenpiplärka.
Henrik Johansson
- Friday, January 05, 2007 at 22:43:37 (CET)

5/1 Dammen vid Bruces skog på lunchen. Ett par snatterand, ett par bläsand, en brunandshane,6 st viggar, en sothöna och två rödvingetrastar.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, January 05, 2007 at 21:58:45 (CET)

5 januari. På spaning efter gåsflocken mellan Viaköp och Lönhult for en ung pilgrimsfalk på låg höjd strax framför bilen. Den hade siktet inställt på en tornfalk som den gjorde ett par utfall mot, varefter den "skojade" med en honfärgad blå kärrhök. En adult pilgrimsfalk dök plötsligt upp. De två falkarna tumlade högljutt runt på låg höjd i några sekunder och skildes sedan åt - den ena i riktning mot Stureholm och den andra mot Tånga. Annat under dagen: 2 honf blå kärrhökar Gunnestorp, varfågel vid Västrabydammen, 4 glador Rögle - Stureholm, 2 vita storkar Ornakärr, minst 100 sjöorrar Sibirien.
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, January 05, 2007 at 19:05:13 (CET)

Fred. 5/1 INGELSTRÄDE VÅTMARK: Bland sångsvanar och kanadagäss 7 bläsgäss, 5 sädgäss och 1 spetsbergsgås ORNAKÄRR; 2 vit stork, 1 fjällvråk LÖNHULTS GÅRD: 1 hane blåhök STUREHOLM: 1 kungsörn, 1 havsörn, 3 glador, 1 fjällvråk, 1 tornfalk CERNELLE: 1 havsörn VIAKÖP: Bland kanadagäss och grågäss 87 bläsgäss, 4 sädgås och ett 40-tal vitkindade gäss RÖNNEN: 1 smålom, 7 gravand, 1 hane snatterand, 18 snösparv LERBERGET: 1 hornuggla
Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, January 05, 2007 at 18:22:27 (CET)

5 januari, Båstad hamn; kungsfiskare 1ex, alkekung 2ex samt en kråka som verkade vara en korsning mellan svart och gråkråka. En sträckande adult toppskarv vid Ripagärden.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, January 05, 2007 at 17:49:52 (CET)

4 jan. Lite gott och blandat mellan regnskurarna under eftermiddagen. RÖNNEN: ad pilgrimsfalk. FARHULT: 10 gravänder samt 1 ex vardera av sävsparv, enkelbeckasin och gråhakedopping. SANDÖN-RÖSAN-VEGEÅS MYNNING: 21 enkelbeckasiner, 2 havssulor, 2 bergänder, 1 hona salskrake samt skäggmes hördes.
Henrik Johansson
- Thursday, January 04, 2007 at 21:21:32 (CET)

4 jan: En ungfågel var av kungsörn och havsörn i Stureholmsområdet. Mellan Lönhult och Viaköp en större gåsflock med 24 vitkindade, 117 bläsgäss och 2 sädgäss bland grågässen. 2-3 blåhökar jagade i området. Vid järnvägsviadukten öster om Stureholm en varfågel. På Svanebäcks rev stod en samlad flock med 19 rödbenor och vid Grå läge sågs en hane Snatterand.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, January 04, 2007 at 19:09:03 (CET)

Januari 3 kl 13. 1 km Söder om Förslöv. Lågflygande glada
Börje Löfblad
Stora Hult strand, - Thursday, January 04, 2007 at 19:04:43 (CET)

3/1 Snabbt stopp vid Solsidan,ingen toppskarv men 1 vattenpiplärka höll ihop med 15 tal skärpip.Lervik,4 rödbenor,4 tofsvipor,1 gravand,25 snösparvar och jagande blåhökhona.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, January 04, 2007 at 09:42:25 (CET)

3/1 Nu kan man kombinera örnrundan med havsfågelskådning. Vid middagstid sträckte en ung havssula mot söder över skogen vid Turköp. Öster om Stureholm sågs en ljungpipare och Henriks kungsfiskare är kvar vid dammen intill skolan i Rögle.
Linnea och Anders Henriksson
Jonstorp, - Wednesday, January 03, 2007 at 22:56:20 (CET)

3 januari, Rönneå vid Hembygdsparken. En flock om minst 14 mandarinänder flög "skällande" nedströms ån. En kungsfiskare ses och hörs också ofta här. Smådopping ses mer sällan. I Haradal var 20 turkduvor samlade häromdagen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, January 03, 2007 at 21:02:32 (CET)

3/1 Viaköp vid lunchtid: Mindre sångsvan 2ad och 3juv. Vid Bäckafarm fick jag se en ung kungsörn missa lunchen. Den slog efter en hare, men haren hoppade rakt upp i luften, så när örnen stod på åkern var haren och tussar av pälsen luftburna. Efteråt satt örnen och haren och tittade på varandra på ca 10m håll innan haren sakta skuttade iväg.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, January 03, 2007 at 18:21:38 (CET)

2 jan. Mellan Lönhult och Viaköp rastade en stor flock gäss innehållande grå-,vitkindad-, bläs- (ca 120) och en spetsbergsgås. I området även två havsörnar , tre blåhökar och en pilgrimsfalk. På Rönnen bla en hona salskrake och en hane snatterand samt bland sträckande fågel sågs ett ex av dvärgmås och alkekung.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, January 03, 2007 at 10:06:59 (CET)

2/1. N Hunnetorpsvägen, Helsingborg: Rödvingetrast 3 tillsammans med 50-tal björktrastar i äppelodlingarna. Dessuton 3 stenknäckar och bergfink.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, January 02, 2007 at 21:23:56 (CET)

2/1. Rönnen: svarthakedopping 1 ex, bläsgås 2 ex, gravand 2 ex. Stenkrossen: svarthakedopping minst 5 ex. På en fält mellan Jonstorp och Mjöhult jagade inte mindre än 4 blåhökar, 3 honfärgade och en hane. Vid Stureholm en ung havsörn. Kattvik stax efter 14.00: havssula 10-tal, stormfågel 1 ex, tretåig mås 5 ex, storlabb 2 ex. Båstad hamn: alkekung 2 ex, svartkråka x gråkråka 1 ex.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, January 02, 2007 at 17:44:32 (CET)

2 jan. Hittarps rev. 4 gravänder och 1 strandskata rastade. Från igår, 1/1 en alkekung rastande utanför hamnen i Svanshall. Den stora gåsflocken norr om väg 112 vid Viaköp var svårskådad i blåsten, men sädgås och spetsbergsgås sågs med ett ex vardera liksom 10 vitkindade och ca 40 bläsgäss.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, January 02, 2007 at 16:19:27 (CET)

2/1 Rålehamn 09.30-14.00. Minst 2 ex, kanske 3 ex, storlabb rörde sig i närområdet, 3 ex str söderut på behagligt avstånd. Svårräknat men ganska gott om främst havssula men även stormfågel och tretåig mås. 2 ad och 1 2K dvärgmås str. mot söder precis som 3 snösparv, 5 ljungpipare och 3 alkekung. 8 svarthake, 3 gråhake och 2 skäggdopping.
Leif Dehlin, del av tid Kjell-Åke Hall
- Tuesday, January 02, 2007 at 16:12:59 (CET)

1 jan. östra sidan av Rönnen kl. 12-13. Till Helmerssons obsar kan läggas skedand 1 hona, snatterand 1 hanne, stjärtand 1 hona, gravand 2 samt 4 salskrakar (honor).
Henrik Johansson
- Monday, January 01, 2007 at 21:03:20 (CET)

1 jan. Några timmar vid Yttre Kattvik. Smålom 55, svarthakedopping 1, ljusbukig prutgås 2, havssula 20, storlabb minst 3, tretåig mås 35, dvärgmås 2 och bläsand 7.
Thomas Svanberg
- Monday, January 01, 2007 at 20:48:52 (CET)

1/1. Trots kraftig blåst blev det inte så många arter på Rönnen idag. Noterbart var ca 15 havssulor till havs. Rastade gjorde 1 gråhakedopping, 1 hona salskrake, 11 snösparvar, 1 ung havsörn och 2 rödbenor. För övrigt gott om krickor, bläsänder och storspovar. Kustsnäppan från igår var kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 01, 2007 at 16:00:05 (CET)

1 januari: mellan 14-14.30 drog 19 havssulor mot norr i sundet vid Vikingstrand i Helsingborg - sen blev stormen och regnet för svårt... - för observatören alltså...
Thomas Wallin
- Monday, January 01, 2007 at 15:58:46 (CET)

Båstad hamn 1.1. Två rastande alkekungar i yttre delen av hamnen. En havssula fiskade utanför hamnen, i övrigt rätt stillsamt.
Martin Gierow
Lund/segelstorpsstrand, - Monday, January 01, 2007 at 12:16:25 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-02-04 av Thomas Wallin