Observationer juli 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken


31 juli: rastade på Rönnen på kvällen gjorde 12 sandlöpare, 12 spovsnäppor, 11 kustsnäppor, 2 mosnäppor, ca 100 kärrsnäppor, 3 roskarlar, 1 brushane, 2 kustpipare, 2 skärfläckor och 2 tobisgrisslor.

Thomas Wallin
- Wednesday, August 01, 2007 at 00:08:40 (CEST)

31/7. Annat som rastade på Rönnen var 58 vitkindade gäss, 1 svarthakedopping och 1 märkligt färgad ljusbeige stare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 31, 2007 at 22:14:27 (CEST)

31 juli. Rönnen under förmiddagen. Kustsnäppa 20, spovsnäppa 6, kärrsnäppa 55, mosnäppa 4, sandlöpare 3, mindre strandpipare 1, rödbena 15, gluttsnäppa 5 str, kustpipare 4 rast o 20 str samt myrspov 10 str.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 31, 2007 at 14:03:00 (CEST)

Hasslarps dammar. Har skickat in en bild på den tidigare nämnda vita ladusvalan tagen 27/7, den dagen gick övriga svalor hårt åt den.
Tomas Persson
Rydebäck, - Tuesday, July 31, 2007 at 09:25:31 (CEST)

30/7 Rönnen 16-17.30 bl.a kustsnäppa 57 ex varav en var färgmärkt när bild blir utlagd kanske någon vet var och när den blev märkt. Bilder finns även på picasaweb.google.se/990611 därutöver spovsnäppa 7, roskarl 1, mosnäppa 2 och 30-talet drillsnäppor
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 30, 2007 at 21:59:32 (CEST)

30/7 HASSLARPS DAMMAR på eftermiddagen. En svala som jag först trodde vara en hussvala visade sig sedan bättre och bättre och tillslut kom jag fram till att det var en ladusvala. Det som vållade bestämmningsproblemet var att svalan var helt vit! Den jagade över blötområdet precis söder om Fleningedammarna. I övrigt gott om smådoppingar, bland annat en del ungfåglar.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Monday, July 30, 2007 at 17:09:20 (CEST)

30/7. Vakteln som hållit till precis utanför tomten under en veckas tid har spelat både på dagtid och på natten. I natt var han ovanligt aktiv med tanke både på väder och att vi snart är inne i augusti.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, July 30, 2007 at 14:47:26 (CEST)

30/7 Rålehamn 05.45-08.00. Minimalt sträck över havet, de två sydsträckande hanarna av bergand undantagna. 2 storlabb hjälps åt med att mobba en havstrut väster om Tjällran innan de försvinner bort i regnet.
Leif Dehlin
- Monday, July 30, 2007 at 13:02:24 (CEST)

29 juli. Förlåt det stora antalet inlägg men givetvis ska det framgå att även jag tror att det är en balearisk lira.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Monday, July 30, 2007 at 10:44:10 (CEST)

29/7 Efter samtal med duktiga havsfågelskådare, studier av litteratur och foton, främst Affes fina bilder på aktuell fågel vid Kullaberg så tror jag att den rapporterade gråliran jag skrev om nedan är samma fågel som senare sågs vid Kullaberg.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Monday, July 30, 2007 at 10:40:51 (CEST)

29 juli. HOVS HALLAR 05.00-11.30: Det blev liror även på Hovet idag. Först en grålira mot SV kl. 06.25 och sedan en mindre lira mot SV kl. 09.30. I övrigt enstaka havssulor, någon stormfågel och tretåig mås. Ett fint sydsträck av olika vadare i sommardräkt samt kentska tärnor gladde oss också.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, July 29, 2007 at 17:39:50 (CEST)

2007.07.29 - Kullens fyr Efter att missat gårdagens baleariska lira och endast fått nöja mig med den gulnäbbade, var det nästan osannolikt att på exakt samma klockslag (07.35) passerade en ny eller samma baleariska lira som igår utanför Kullabergs spets, därutöver bl.a. två kustlabbar som slickade klipporna. Medobs Kaj Möller m.fl.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, July 29, 2007 at 17:12:44 (CEST)

28/7 Kullen 05.15-12.45. Förväntningarna i den måttliga-friska västvinden var väl ganska lågt ställda. För en gångs skull blev verkligheten lite bättre: en gulnäbbad lira sträckte mot SV ca 07.30 och fem minuter senare passerade en balearisk lira åt samma håll. Den gulnäbbade uppvisade även en vingundersida lik nominatrasens, vilket gör obsen ytterligare anmärkningsvärd. Övrigt sträckande från lokalen var bla stormfågel 1, havssula ca 15 2K och 3K, kustlabb 1, småspov 5, myrspov 165, kustsnäppa 65, kustpipare 28, silltrut 4, tretåig mås 1 och kentsk tärna 273. Med på berget fanns bla Mikael Olofsson och Thomas Svanberg.
Mats Rellmar
Helsingborg, - Saturday, July 28, 2007 at 23:31:41 (CEST)

28/7 Rålehamn 05.45-10.00 Lirorna nådde oss aldrig i den avtagande vinden men väl sydsträckare som 3 kustlabb -2 mörka 1 ljus -, 22 kustpipare, 66 myrspov, 8 småspov,64 kustsnäppa, 28 rödbena, 8 spovsnäppa,3 småsnäppa, 1 mosnäppa,1 ung dvärgmås, 1 ad svarttärna, bl.a. Första timmen passerade 124 kentska tärnor mot söder, str fortsatte men räknades inte. 6 stormfågel och 25 sulor snurrade runt. Medobservatörer del av tid Lars Lundkvistoch Lasse Nilsson
Leif Dehlin
- Saturday, July 28, 2007 at 18:52:32 (CEST)

27/7. En lite udda observation bland alla fåglar var en tumlare, eller annan liten val, som simmade västerut alldeles norr om Rönnen vid 9-tiden.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, July 27, 2007 at 23:16:15 (CEST)

27 juli. Farhult vid 8-tiden. En flock vadare om 35 kustnäppor, 10 kärrsnäppor och 3 roskarlar rastade tillfällligt. Annars högvatten och magert. Hasslarp, mkt vatten i dammarna och runt omkring dem. Bl a ses, brunand 4, skedand 1, grönbena 10, skogssnäppa 4, enkelbeckasin ca 10 och gulärla 2.
Thomas Svanberg
- Friday, July 27, 2007 at 22:06:42 (CEST)

Råbocka 26.7 Till Tommy Carlström. Se svar under rubriken Kof-forum!
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, July 27, 2007 at 17:36:46 (CEST)

070726 Råbocka Camping.Såg en liten färgglad fågel med en mycket markerad vit fläck på hjässan.Bröst skarpt rostfärgad. Har tittat i fågelboken. Tallsparv? Amatör, men mycket intresserad.
Tommy Carlström
Hyllinge, - Thursday, July 26, 2007 at 21:18:06 (CEST)

24/7-07 Höghult: Enstaka Vaktlar spelar i vetefält som annars mest ser ut som utmärkta lokaler för sumphöns och f.ö utgör utmärkta rastlokaler för ovanligt stora ansamlingar av Skogssnäppor.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, July 25, 2007 at 23:51:51 (CEST)

25 juli. Rönnen under några tidiga eftermiddagstimmar. Bl a, ses - myrspov 2, roskarl 1, kustsnäppa 15, spovsnäppa 2 rast o 3 str, kustpipare 4 rast o 2 str, kärrsnäppa 80, tordmule 1 och tobisgrissla 1.
Thomas Svanberg
- Wednesday, July 25, 2007 at 21:49:25 (CEST)

såg en Forsärla vid min damm idag ca. 1130
jeanette persson
hasslöv, - Tuesday, July 24, 2007 at 19:14:32 (CEST)

24 juli. Vid 12-draget sågs en 2K medelhavstrut strax söder om Råå hamn. Den lyfte emellertid och drog sig in över hamnområdet men är förmodligen kvar i området. Ytterligare en yngre trut med drag mot kaspisk/medelhavstrut sågs och vidare bildgranskning kan förhoppningsvis ge svar på vilken art det rör sig om.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 24, 2007 at 16:48:40 (CEST)

21 juli. En promenad om ett par kilometer norr om Rössjön gav en del trevliga obsar. Ovan Snapphanestallarna sågs mycket oväntat en hane bergfink. Annat var bl a, duvhök 1 hane, spillkråka 1, fiskgjuse 2, talltita 2 och mindre korsnäbb ca 50.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 22, 2007 at 10:29:17 (CEST)

20/7 Dagens ringmärkning i Hasslarp (kl 04.30-11.00) blev säsongens hittills bästa med 84 nymärkningar av 15 arter, bl.a. gräshoppsångare 1, härmsångare 2, lövsångare 10 och ärtsångare 5. Dominerade gjorde kärrsångare med 37 ex som för övrigt verkar ha haft en lyckad häckningssäsong. Av hittills 100 märkta har 61 varit ungfåglar. Desvärre är det raka motsatsen vad gäller rörsångaren som på senare år blivit den talrikaste märkarten runt dammarna. I år har endast 12 blivit märkta där alla varit äldre fåglar. Det verkar sannerligen som häckningarna i området har kraschat!! Medhjälpare idag; Ulf S.
Mårten Müller
Helsingborg, Skåne Sweden - Friday, July 20, 2007 at 19:19:00 (CEST)

20/7 Två stillsamma morgontimmar på Råle men inget annat var väl att vänta. Innan klockan slagit 08.30 hade dock bla. 149 myrspov,39 strandskata,19 rödbena,21 kärrsnäppa,3 roskarl och 1 småspov dragit söderut. 1 kustpipare rastade. Ganska gott om gråsiska över fäladsmarken.
Leif Dehlin
- Friday, July 20, 2007 at 13:28:47 (CEST)

19/7. En mycket trolig gulnäbbad lira var inne i Skälderviken i förmiddags. Den sågs först kl.9 långt ut till havs, och en timme senare på närmare håll tyvärr bara några sekunder innan den försvann västerut bakom Rönnen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 19, 2007 at 19:50:51 (CEST)

18 juli. Under morgonen en kungsfiskare tillfälligt runt Heljaröds hamn. På kvällen rastade 14 småspovar i ljungheden vid Grå läge.
Thomas Svanberg
- Wednesday, July 18, 2007 at 22:20:01 (CEST)

18 juli: över Ramlösa brunnspark passerade ca 20 mindre korsnäbbar. Vid Rönnen kl 10-13 rastade åtskilliga vadararter, fast numerärena inte var så stora: kustsnäppa 1, småsnäppa 2, kärrrsnäppa 25, svartsnäppa 1, kustpipare 4, skärfläcka 4 och drillsnäppa 10. Dessutom ca 70 kentska tärnor (varav en stor del årsungar), 2 vitkindade gäss bland alla grågässen, 6 skedänder, 1 tobisgrissla, 1-2 tordmular (flög från Rönnen ut o fiskade o tillbaka igen flera gånger - häckning??) samt 21 knubbsälar. På Sandön ytterligare 15 kentska tärnor och en spovsnäppa.
Thomas Wallin
- Wednesday, July 18, 2007 at 21:36:49 (CEST)

18/7 Rålehamn/Gröthögarna.Kl 07.00-10.00. Det som rörde sig över havet var sydsträckande vadare som 17 myrspov,1 småspov,43 drillsnäppa,2 brushane,4 gluttsnäpa,25 rödbena,1 svartsnäppa,11 spovsnäppa och 1 skogssnäppa bl.a. Rastade gjorde 1 roskarl,27 drillsnäppa,2 ljungpipare,4 grönbena,9 enkelbeckasin, 2 mosnäppor och 106 kärrsnäppor.
Leif Dehlin
- Wednesday, July 18, 2007 at 14:53:41 (CEST)

Vid Gråläge i yttre talldungarna mot havet vid svart sommarstuga trolig observation av sommargylling. Har under förra året i Toscana sett fåglen under fem veckor och tror mig därför till 99% kunna säga att det var en sommargylling jag såg. Fick ingen ytterligare observation därför min tveksamhet.
Lennart Nilsson
Domsten, - Wednesday, July 18, 2007 at 13:31:42 (CEST)

17 juli. Morgon och förmiddag i Skälderviken. Start vid Rönnen - lite omsättning på vadarna och drygt 100 kärrsnäppor sträckte och 30 rastade. Av övriga, rödbena 28 str, spovsnäppa 15 str o 4 rast, mosnäppa 3 str o 3 rast, småsnäppa 2, svartsnäppa 1 och mindre strandpipare 1. På Sandön, myrspov 1 och drillsnäppa 26.
Thomas Svanberg
- Tuesday, July 17, 2007 at 21:42:53 (CEST)

16/7 Nytt tomtkryss, en Bivråk satt och solbadade och putsade sig i ca en timmes tid alldeles vid vårt hus. Medobs. Tora W
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, July 16, 2007 at 23:38:03 (CEST)

16 juli. Runt Sandön börjar kentska tärnor samla sig. På morgonen ett 15-tal. Annat var, skedand 1, gråhakedopping 5, mosnäppa 1 och skärfläcka 4. På Rönnen ganska tomt på vadare men nämnas kan, smalnäbbad simsnäppa 1, spovsnäppa 2, mosnäppa 1, mindre strandpipare 3, dvärgmås 1, pilgrimsfalk 1 2K, fiskgjuse 2 (varav 1 sträckare) samt brunhök 1 hona str.
Thomas Svanberg
- Monday, July 16, 2007 at 20:00:27 (CEST)

15 juli. Över Laröd sträckte på förmiddagen 2 bivråkar liksom en fiskgjuse. Under eftermiddagen drog en lärkfalk förbi.
Thomas Svanberg
- Monday, July 16, 2007 at 19:57:06 (CEST)

15 Juli. Sandön. Storspov 31.
Rönnen. Grågås 700, Gravand 9, Större Strandpipare 5, Skärfläcka 4, Spovsnäppa 14, Kärrsnäppa 16, Storspov 6, Rödbena 5, Gluttsnäppa 2, Skogssnäppa 1, Drillsnäppa 6, Smalnäbbad simsnäppa 1, Kensk tärna 64.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 15, 2007 at 21:47:23 (CEST)

15/7-07 Ornakärr: Tofslärkan kvar i sin potatisåker,bjöd några korta sångstrofer igår vid 16-tiden och 18.00 idag. Rönnen:Tobisgrissla 1 ad och Tordmule 2 ad.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, July 15, 2007 at 21:23:31 (CEST)

15/7 Rålehamn 07.00-10.00. Några havsfåglar syntes inte till trots hyfsade vindar i natt, dock avtagande. Mot söder drog bla. 1 fiskgjuse, 2 m korsnäbb,4 småspov, 14 kärrsnäppa och 17 sjöorre. Sydstr. roskarl uppvisade aug.siffror med 6+4 ex. 12 enkelbeckasin rastade tillsammans med 1 ex av vardera spovsnäppa, mosnäppa och myrspov.
Leif Dehlin
- Sunday, July 15, 2007 at 12:14:41 (CEST)

14/7 Ringmärkning i Hasslarp fram till kl. 10.00 då regnet satte stop åter igen. Innan regnet var det dock perfekt märkarväder med mulen himmel o svaga vindar vilket resulterade i 80 nymärkningar av 15 arter, bla årets två första gräshoppsångare och 25 kärrsångare. Vid näten idag; Henrik J, Mikael O och Johan Persson.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, July 14, 2007 at 16:11:59 (CEST)

14 Juli.Örby Ängar.Sträck.S.Gulärla 1,Forsärla 1, Skogssnäppa 1,Mindre Korsnäbb 28.Vattenrall 4, Näktergal 9,Härmsångare 1,Törnsångare 7,Stjärtmes 4,Steglits 3,Gråsiska 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 14, 2007 at 15:50:42 (CEST)

12 Juni. Några timmar på Rönnen gav bl.a. Smalnäbbad Simsnäppa 1, Spovsnäppor cs 15, Kärrsnäppa ca. 50, Myrspov 1, Gluttsnäppa 3, Dvägmås 1 Ad + 1 Juv, Steglits 1.
Håkan Johansson
Vejbystrand, - Friday, July 13, 2007 at 14:08:12 (CEST)

11 juli. Kväll på Rönnen. Bl a ses; dvärgmås 2, kärrsnäppa 25, spovsnäppa 8 samt mosnäppa 1.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 12, 2007 at 16:30:57 (CEST)

11 juli. Ringmärkning i Hasslarp från kl. 5 fram till 9.30 då himlen "öppnade sig". Totalt 57 nymärkningar av 12 arter. Taltikast var kärrsångare med 18 individer, flest ungfåglar (12) vilket visar att de redan lyckats få ungarna på vingar. Väldigt positivt! Bland 6 gamla kontroller (3 rör och 3 kärr) fångades en rörsångare från -02 som kontrollerats såväl -05 som -06. Några övriga observationer som förtjänar ett omnämnande var en ad. pilgrimsfalk, två snatteränder och en småspov. Medhjälpare: H Ehrenberg
Henrik Johansson
- Wednesday, July 11, 2007 at 16:49:52 (CEST)

9 juli. Tofslärkan vid Norra Danhult är kvar runt sin potatisåker. Dock mer svårsedd nu än tidigare. Ikväll krävdes en dryg timmes väntan innan den visade sig. Vid Ornakärr en sjungande gräshoppsångare och 2-3 gökar. Kornknarrarna verkar tyvärr inte vara kvar, i alla fall hördes inga under de 1,5 timmar jag var där.
Thomas Svanberg
- Tuesday, July 10, 2007 at 10:01:54 (CEST)

9 juli, Rålehamn kl 7-11 i avtagande vind: minst 9 stormfåglar, 1 ad dvärgmås, 12 havssulor (de flesta 2K), 4 svärtor, 62 sjöorrar, 9 tordmular, 3 små- och 2 storlommar, 5 myrspovar och 95 kärrsnäppor.
Leif Dehlin, KÅ Hall o Thomas Wallin
- Tuesday, July 10, 2007 at 00:39:48 (CEST)

9 juli. Först o främst ett stort grattis till Bengt för albatrossfyndet igår. De första timmarna uppe vid Kullens fyr idag gav en hel del havsfågel som, Havssula 173 str SW det fanns ytterligare en del som gick norrut eller fiskade vid spetsen,flertalet sulor var 2-3K fåglar. Mindre lira två tills. 7.35, Sjöorre 77, sillgrissla 11, Tordmule 9, Stormfågel 13. Rönnen dominerades helt av 1200 Grågäss ute på ön samt 2150 Skrattmåsar nästan alla adulta, 1/3 stod på sandrevlarna på västsidan, resten vid "lilla viken"
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 09, 2007 at 20:44:40 (CEST)

8 juli.Möjligheten att få se en Albatross i Öresund en blåsig sommardag får väl närmast betraktas som obefintligt. Men igår (läs söndag) vid Helsingborgs camping söder Domsten runt middagstid inträffade det osannolika. Efter en halvtimmes spanande i ett annars fågelfattigt Öresundsund upptäcktes en fågel som jag först bestämde till havstrut men som snabbt fick mig på andra tankar. En fågel något större än en havstrut med långa smala vingar och med mörk ovansida kom sakta glidande på stela vingar. Undersidan och flykten påminde om gulnlira. Avståndet till fågeln uppskattade jag till ca 1,5-2 km. Pulsen ökade några slag och många tankar for runt i knoppen men enligt uteslutningsmetoden kunde jag inte få det till något annat än att jag stod och tittade på en albatross. Fågeln drog sakta söderut och jag tappade den i höjd med Kronborg. Ca en timme senare kom larm om en mindre albatross vid Landskrona och senare vid Lomma. Enligt uppgift var det några skådare från nordväst som hann ner i tid och fick se den från Spillepengen i Malmö.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, July 09, 2007 at 09:59:30 (CEST)

8/7 Rålehamn. Om Johan tog middagspasset vid Råle så tog jag f.m.-passet mellan 07.00 och 11.00 med bl.a 1 sydstr kustlabb, 1 nordstr mindre lira, 4 stormfågel och ett antal havssulor där 8 av 10 var 2K-fåglar. Mot söder str också 1 roskarl, 1 småspov, 6 storspov och 62 kärror bl.a....... Fast vad är detta mot albatross i Domsten !
Leif Dehlin
- Sunday, July 08, 2007 at 20:48:13 (CEST)

8 Juli. Havsfågelspan från Råle hamn från 11-tiden gav en kustlabb, 15-tal havssulor, minst 2 mindre liror, några stormfåglar och ett begynnande vadarsträck med enstaka kärrsnäppor och myrspovar. 12.20 ringde så Bengt Andersson och meddelade att han sett en trolig mindre albatross vid Domsten, observationen bekräftades senare längre ner i sundet!!! Resten är skådarhistoria - kanske drar den norrut i morgon i lugnare väder? Stort grattis till Bengt för denna upptäckt.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, July 08, 2007 at 18:23:58 (CEST)

8 JULI.KOF-exkursion.Skälderviken .Tre tappra deltagare mötte upp denna blåsiga morgon,ledare var Mikael Olofsson.Första stopp Sandön inget att notera. Så vi åkte till Rönnen , där var ganska gott om vadare m.m.Vi såg Grågås 25,Sjöorre 2,Knipa 12,Strandskata 6,Skärfläcka 47,Större strandpipare 9,Tofsvipa 35,Spovsnäppa 3,Kärrsnäppa 185,Myrsnäppa 3,Enkelbeckasin 1, Storspov 3,Rödbena 3,Dvärgmås 1,Kensk Tärna 26. Hittade en Törnsångare unge i hagen verkade pigg. Den var cirka en vecka gammal korna var nära den, så vi flyttade upp den mot stenmuren där vi hörde andra ungar i boet i en buske.Sedan fika vid Kof-stugan , och avslutning av en trevlig exkursionen.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 08, 2007 at 17:23:21 (CEST)

08-07-2007 Tornfalksparet i Kärnan har lyckats med att få fram tre ungar som nu flaxar med vingarna och tittar nyfiket ut på omgivningen.
Lars Raaf
Helsingborg, - Sunday, July 08, 2007 at 12:06:53 (CEST)

2007.07.07. Rönnen 15-17.00 bl.a. helt otroliga 20 möjligen 21 myrsnäppor, kärrsnäppa 155ex. mindre strandpipare 2 ex, brushane 7 ex och kentsk tärna 25 ex. Detta bådar gott inför morgondagens vadarexkursion.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, July 07, 2007 at 19:56:35 (CEST)

7/7. I lilla viken på Rönnen fanns en stor flock myrsnäppor sent på eftermiddagen. Efter att ha stått delvis dolda, och därefter skulkat runt i det gröna kom fåglarna till slut fram på lågbevuxen mark. Här kunde alla räknas till 21 ex!
Annat som sågs på Rönnen var 2 svarthakedoppingar, 1 svarttärna, 12 gluttsnäppor, 1 ung dvärgmås, 16 småtärnor, 4 snatteränder, 2 bläsänder och 1 tordmule.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, July 07, 2007 at 17:52:13 (CEST)

7 juli. Minnesvärd ringmärkningspremiär i Hasslarp kl. 05.00-09.30. Blött, blött, blött....... Största svårigheten var att ta sig till märkplatsen då flera vägar var översvämmade. Sex nätgator kunde användas mot normalt 10 eftersom vattennivåerna var extremt höga. Ringmärkning mellan skurarna gav totalt 33 nymärkningar av 8 arter, bl.a. 4 pungmesar, 1 ad med 3 juv i släptåg. Bland 3 gamla kontroller återfanns en belgisk-märkt rörsångare samt en kärrsångare som märktes i Hasslarp sommaren -02. (Medhjälpare: Micke O, Micke J & Mårten)
Henrik Johansson
- Saturday, July 07, 2007 at 11:11:01 (CEST)

5 juli: "Dom 6 tranorna" tycks hålla sig kvar här i NV. Nu ikväll kom dom flygande SV.
Strandskatorna är nu flygga. Nästan märkligt att de 3 ungarna klarat sig genom alla faror som finns i ett nybyggnadsområde.
Sämre har det nog gått för de två paren större strandpipare. Vi hör och ser dagligen de gamla fåglarna men ungarna är "osynliga".
Medobs: Ingrid och Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, July 06, 2007 at 10:17:44 (CEST)

3 Juli. Även i Grevie är kornknarren igång,i 6 veckors tid har den snärpt i princip varje natt(hörs från sovrummet),senaste veckan har den fått sällskap av ytterligare 2 ex.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, July 04, 2007 at 12:35:40 (CEST)

3 juli: Lite "nattlyssning" gav bl.a. vaktel 3 ex vid Turköp och minst 2 ex kornknarr på Ornakärr.
Björn Ekelund och Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, July 04, 2007 at 10:51:01 (CEST)

4 juli. Något överraskande sträckte en trädlärka över bostaden i Laröd under morgonen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 04, 2007 at 10:23:43 (CEST)

3 Juli. I kvällningen vid Ornakärr två snärpande kornknarrar, dessutom en knarr uppe och flög vid ett par tillfällen. 2 gräshoppsångare och en gök som fortfarande verkade leta efter ängspiplärkebon.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, July 04, 2007 at 10:19:30 (CEST)

3 juli. Rastare på SANDÖN vid 14-tiden: dvärgmås 2 ad, kentsk tärna 7 ad, småtärna 6 ad, kärrsnäppa 12 och gluttsnäppa 3.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Tuesday, July 03, 2007 at 16:26:08 (CEST)

2 Juli.Bårslöv.Trana 6 Str NO på morgonen.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 02, 2007 at 21:48:48 (CEST)

2 juli,på förmiddagen - Rönnen, skogssnäppa 7 rast. en livligt drillande småspov str.S och en tordmule str. in i viken. Sandön, en smålom låg och dök i åmynningen, en kungsfiskare satt på Sandöbryggan, 11 glutt o 27 kärrsnäppor rastade. Oderbäckens utlopp, 15 glutt, 63 kärror och 27 rödbenor rastade.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 02, 2007 at 16:43:14 (CEST)

1 juli. Tofslärkan kvar runt sin potatisåker och postlåda vid Norra Danhult.
Thomas Svanberg
- Monday, July 02, 2007 at 15:12:41 (CEST)

KORNKNARR Vi har hört och min make har sett en fågel som vi tror är Kornknarr. Den finns i Ö. Klappe nära Karlsfältsvägen 430. Börjar låta ca 23.00
Gunilla Persson Klapping
Viken, - Monday, July 02, 2007 at 08:31:19 (CEST)

1/7-07 Höghult (03.00): Intensivt Vaktelspel,minst 3 tuppar vid hästhagarna.
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, July 02, 2007 at 00:33:37 (CEST)

1 juli: nu på morgonen passerade 6 sydsträckande tranor över vår tomt. Ger lite dåliga vibrationer. Det är väl inte höst ännu?!
Strandskatorna kom gående med sina tre ungar i släptåg för att inta någon lämplig gräsmatta för födosök. En större strandpipare hakade också på.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, July 01, 2007 at 10:49:53 (CEST)

30 juni- 1 juli. Nattskärreexkursion med Föreningen Söderåsens natur. 16 deltagare kunde konstatera att vädret var perfekt men att skärrorna inte var spelbenägna. En hördes spela några korta strofer och en annan passerade flygande över oss. 30 juni: 1 sjungande svart rödstjärt vid Björnekulla fruktindustrier i Åstorp.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, July 01, 2007 at 02:05:11 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-08-04 av Thomas Wallin