Observationer november 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken

Fre 30 nov. Allerumskogen-Nällåkra. Kungsörn 1 ungf, Glada 2, Ormvråk 3, Blå Kärrhök 1 hane, St hackspett 2, Korp 1, Grönfink ca 35, Bergfink 2

Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, November 30, 2007 at 21:51:47 (CET)

29 nov. För andra dagen i rad drog en havsörn över skolgården i Rögle vid lunchtid. Riktning Stureholm. I dammen bakom skolan en kungsfiskare. Från i tisdags en ung kungsörn vid Bjärbolund.
Henrik Johansson
- Thursday, November 29, 2007 at 20:43:45 (CET)

28-11 bergfinkar besökte fågelbordet idag!
ulrika holmqvist
stureholm, - Wednesday, November 28, 2007 at 23:40:31 (CET)

28/11-07 SANDÖN: Tidigare på förmiddagen hadde en havsörn passerat och när vi anlände fanns det en kvar. Annat som sågs var Sångsvanar, Kanadagäss och bortåt Rönnen kunde man se massor med sälar.Medobs Staffan Lycke.
Karl Lycke
Viken, - Wednesday, November 28, 2007 at 19:06:26 (CET)

I dag vid 12:00 besök av Större Hackspett (hona) som tog god tid på sig att äta av jordnötterna.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Monday, November 26, 2007 at 15:00:20 (CET)

25/11 kl 15.07 Brun Glada 500 meter NV Barkåkra kyrka Börje Löfblad
Börje Löfblad
Vejbystrand, - Monday, November 26, 2007 at 14:37:33 (CET)

24/11 Domsten, 30 Steglits i en flock.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, November 26, 2007 at 13:18:27 (CET)

25/11 KOF-utfärden till Bjäre bjöd på både blåst och regn vilket innebar väldigt få fåglar. Det var istället när jag nästan var hemma i Nyvång jag fick se lite trevliga fåglar: 2 Hornugglor som var ute och flög vid Eket i västra Nyvång.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Monday, November 26, 2007 at 09:03:56 (CET)

25 nov. Stenskvättan kvar runt hamnen i Lerhamn.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 25, 2007 at 20:35:46 (CET)

Helsingborg,Luntertungatan. Rödvingetrast i vår trädgård omk kl 9 i dag, 25/11.
Lena Kannesten
Helsingborg, - Sunday, November 25, 2007 at 11:42:14 (CET)

25 nov. Har kommit igång med fågelmatningen på allvar och som vanligt dyker turkduvorna upp. Som mest 17 stycken igår och för en knapp timme sedan 23 ex.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, November 25, 2007 at 09:59:58 (CET)

24/11-07 Rögle. Bland de ca. 150 Sångsvanarna söder om godset sågs 2st Mindre Sångsvanar.
Håkan Johansson
Vejbystrand, - Saturday, November 24, 2007 at 13:25:38 (CET)

24/11-07 Djurholmen I gryningen hördes flera Orrar varav en hane och en hona sågs. Flera flockar Mindre Korsnäbbar drog omkring och en Varfågel satt på span.
Håkan Johansson
Vejbystrand, - Saturday, November 24, 2007 at 13:23:50 (CET)

22/11-07 Rögledammen: Salakrake 1 honf.Förr någon dag sedan Brunand 5 rastande.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, November 23, 2007 at 13:34:17 (CET)

22 November.Kyrkogården Helsingborg.Rödvingetrast 11.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, November 22, 2007 at 21:12:37 (CET)

Onsd 21 nov. Allerumskogen-Nellåkra. Kort förmiddagsrunda. Pilgrimsfalk 1, Blå Kärrhök 1 hane, Ormvråk 2, Morkulla 1, Korp 2, Bergfink c5, Grönfink minst 50.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, November 21, 2007 at 14:56:29 (CET)

Grytskären 20/11 Passade på att leta piplärkor på middagsrasten. 100 m norr om bunken fanns 10 Ängspiplärkor och tillsammans med dem 1 Gulärla. Måste vara riktigt sent för gulärla. Annars var det de vanliga fåglarna vid kusten.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, November 20, 2007 at 13:50:52 (CET)

16.11 södra Lerberget:1 svarthakad buskskvätta. 18.11 svanebäck: 1 svarthakad busksvätta. 20.11 norra viken: 1 trädlärka
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, November 20, 2007 at 12:44:43 (CET)

18 nov. Trutskådning Råå hamn 09-14. Hyfsad omsättning på trutarna och summeringen ger; medelhavstrut 2 (1k och 3k) och kaspisk trut 3 (1k, 2k och adult). Flera oljeskadade skrattmåsar var mindre roligt medan en forsärla får sägas tillhöra kategorin roligt! Bland alla trutarna idag även Mårten (inte gås utan Müller).
Thomas Svanberg
- Sunday, November 18, 2007 at 22:01:21 (CET)

18 november, förmiddagsskådning mellan Rammsjöstrand och Vasalt hed. I den lilla bukten ovan Rammsjöhamn sågs omkring 70 gräsänder, 15 bläsänder, 4 tofsvipor och en enkelbeckasin samt ett oräknat antal storskarvar. En forsärla flög över. Utanför Möllhult låg två svarthakedoppingar. Förvånansvärt tomt på piplärkor längs strandremsan, först vid lagunen vid Glimminge flög det upp ett sällskap ängspiplärkor och bland dem fanns en vattenpiplärka.
Mats Ljunggren
- Sunday, November 18, 2007 at 19:54:23 (CET)

18 nov. Eftermiddagstur på Bjäre: tre vattenpiplärkor tillsammans vid Vasalts hed, en smådopping vid Glimminge plantering och en roskarl på yttre Grytskär.
Henrik Johansson
- Sunday, November 18, 2007 at 19:09:46 (CET)

Sö 18 nov. Råådalen-Bälteberga. Häger 1,Storskarv 1, Gräsand c20, Ormvråk 2, Korp 1, Stjärtmes 8-10, Spillkråka 1. Går och väntar in min första strömstare för säsongen - men nix.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 18, 2007 at 18:54:20 (CET)

18 nov Västraby gård. sångsvan 216 varav 13 juv, kanadagås 44, blå kärrhöks hane 1, ormvråk 2,steglits ca 15, och stare 7 .
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, November 18, 2007 at 17:39:16 (CET)

18 november. Vinterfågelinventering Allerums skog-Nellåkra-Döshult. "Klassiskt" novemberväder men dimsjok, vindstilla och en del bleka solglimtar. Totalt 41 arter där några obsar stack ut såsom; 1 juv kungsörn (jagade så nära att jag såg blänket i ögat, 1 ad blå kärrhöks hane, 1 pilgrimsfalk,55 ljungpipare, 2 varfåglar, en flock med 38 steglitser som åt cikoriafrön, en flock på 65 gulsparvar. Anmärkningsvärt i övrigt i den allt mer slitna och kalhuggna skogen var att gärdsmyg sågs på alla 20 punkterna och att minst 10 olika individer av större hackspett sågs.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 18, 2007 at 16:21:54 (CET)

11-17, Ranarp till Vejbystrand. Molnigt och svagt duggregn. Gott om änder, speciellt gräsand och bläsand men även en hel del krickor samt några knipor. I övrigt 3 enkelbeck, 11 skärpip, 1 vattenpip(vid grytskären),1 sädesärla,6 smålom, 7 gråhäger,2 svarthakar, en del rödbenor samt 131 kärror vid vejbystrand.
Sven Gustafsson
Röke, - Saturday, November 17, 2007 at 21:31:33 (CET)

17 nov. Lerhamn på efterm. 2 skärpiplärkor, 1 vattenpiplärka (ej tills. med skärpipen) och en sen obs av en adult hane stenskvätta.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, November 17, 2007 at 18:37:02 (CET)

17 nov. Rätt stora mängder gäss runt Rögle säteri. Bland alla grågässen enstaka vitkindade och minst 4 spetsbergsgäss. Vid Västraby gård 130 sångsvanar.
Thomas Svanberg
- Saturday, November 17, 2007 at 17:48:16 (CET)

17/11-07 Höghult: Dvärgbeckasin 2 på sydsidan av nya våtmarken.
Göran Cederwall o Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, November 17, 2007 at 16:29:56 (CET)

15/11-07 Höganäs reningsverk (10.00-11.30):Vattenpiplärka 1,Svart rödstjärt 1 ad hane,Forsärla 1 men ingen Svarthakad buskskvätta.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, November 17, 2007 at 16:27:40 (CET)

17/11 Glimminge - Rammsjöstrand. 1 vattenpiplärka, 1 obest vattenpip/skärpip och 5 skärpiplärka. 3 havssula, 7 smålom och 1 storlom lämnade Skälderviken. Vid Torekovs rev 1 ad toppskarv. De tidigare så talrika bläsänderna är nu betydligt färre.
Leif Dehlin
Munka Ljungby, - Saturday, November 17, 2007 at 15:19:03 (CET)

Fredag 16/11 kl:15:00. ca 35 kärrsnäppor satt på revet norr om Vejby hamn. 30-35 krickor simmade mellan stenarna och en gråhäger kurade på en sten. Annars mest bläs-och gräsänder och kråk-och måsfåglar.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, November 16, 2007 at 17:31:08 (CET)

Ons den 14 nov. Svarthakad buskskvätta 1ex kvar <500m norr Höganäs reningsverk.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, November 14, 2007 at 22:43:35 (CET)

14 november, Råå: Ringduva 230
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, November 14, 2007 at 21:01:48 (CET)

14 november: en orädd strömstare visade grant upp sig i forsarna vid Lunnamöllan i Munka Ljungby
Thomas Wallin
- Wednesday, November 14, 2007 at 14:30:15 (CET)

Dammen Bruces skog 13/11: gräsand 19, sothöna 8, vigg 5, bläsand 3, snatterand 1 par, brunand 1 hane, vattenrall 1.
Ronny Johansson
Helsinborg, - Tuesday, November 13, 2007 at 17:01:37 (CET)

Ti 13 nov. Allerumskogen, Nellåkra. Kungsörn 1 ungf. Ormvråk 3-5, Tofsvipa 80-100, Ljungpipare c 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, November 13, 2007 at 15:16:27 (CET)

12 november, Höganäs hamn ca. 13.00 hittades en Svarthakad buskskvätta 1K hane strax norr om reningsverket utmed invallningen, den höll till i skoningen eller på staketet den var kvar när jag lämnade en timme senare, söder hamnen 7 rödbenor + en som var vid Långören.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 12, 2007 at 19:34:50 (CET)

12 november, såg den fina helvita ormvråken över fälten vid Ranarp på eftermiddagen.
Mats Ljunggren
- Monday, November 12, 2007 at 18:23:57 (CET)

12 November. Spillkråka vid Pyttebanan i Ängelholm
Johnny Lindkvist
Munka Ljungby, - Monday, November 12, 2007 at 12:53:01 (CET)

Sö 11 nov Söderåsen,Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk c 5, Glada 1, Blå Kärrhök 1 hane, St hackspett2, Korp 5-10, Stenknäck c 10, Domherre c 5, Stjärtmes c 5. OK, vi är en ornitologisk förening, men en däggdjursnotering tar jag ändå med; en iller rörde sig i kanten av Vegeån, alldeles nära Hallabäckens utlopp. Inte ofta jag ser det djuret i levande skick. Någon gång överkörda ex, men jag upplever hellre "vitmasken" så här. Medvandrare idag; Yngve Elvgren och Beatrice Stiernstedt
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 11, 2007 at 20:00:42 (CET)

11 nov. Middagspromenad Klören till Sibirien. Ett 20-tal strandskator liksom 3 storspovar utmed stranden. En havsörn, modell yngre, sträckte förbi och lite mindre korsnäbbar i rörelse.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 11, 2007 at 17:44:08 (CET)

10/11. Några obsar från Rönnen på förmiddagen. 1 ung havsörn, 1 rödbena, 1 kentsk tärna, 2 svarthakedoppingar, 1 ung pilgrimsfalk, 1 hona salskrake, 1 ung havssula och 1 fjällvråk.
På eftermiddagen hade jag en märklig upplevelse på Rönnen. Stod på östra sidan och spanade efter havsfåglar, när jag långt ut till havs upptäckte en rovfågel som energiskt flaxade mot norr i motvinden. Trodde först det var en ormvråk, men de stela vingarna och djupa vingslagen avslöjade att det var en uggla (troligen jorduggla). Fågeln flög högt och kämpade på utan att komma framåt, tvärtom trycktes den längre och längre in mot land. Efter nästan en timme tröttnade jag på att följa fågeln, som då bara var en prick på himlen borta vid Klören. Vad gör en uggla ute till havs på väg norrut, och varför trötta ut sig på detta till synes meningslösa sätt? Letade den efter vattensorkar tro?
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 10, 2007 at 19:45:07 (CET)

Lö 10 nov. Vasatorp. Med den ständigt utökade golfbanan har området genomgått en närmast total landskapsomvandling under de senaste 35 åren. Mina enda riktpunkter idag var områdets stenmurar som behållts intakta. Obsar; Häger 2, Gräsand ca 25, Ormvråk 4, Gröngöling 1, St hackspett 2, Korp 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 10, 2007 at 19:10:16 (CET)

10/11 Öllöv/Glimminge - glest mellan obsarna men 9 snösparv, 1 dvärgbeck och 2 roskarl rastade. Enst ängspip och få skärpip. Över havet sågs sula - som vanligt.
Leif Dehlin
- Saturday, November 10, 2007 at 15:58:13 (CET)

8 nov: 1 forsärla vid Höganas reningsverk
ingmar paulsson <ingmar.paulsson,@bredband.net>
- Thursday, November 08, 2007 at 12:57:32 (CET)

6 november, Nellåkra. Morkulla 2 ex, Ormvråk 6 ex, St Hackspett 1 ex, Kungsörn ungfågel 1 ex, Glada 1 ex, Rådjur 16 ex och massor av Björktrast.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, November 06, 2007 at 20:12:33 (CET)

6:e november, 1 pilgrimsfalk genomförde en lyckad eftermiddagsjakt vid Hasslarps dammar.
Tomas Persson
Rydebäck, - Tuesday, November 06, 2007 at 15:22:43 (CET)

4 november. En riktig njutardag vid Traneröds mosse och Lilla Klåveröd. Vi fick bland annat se 1 havsörn, 1 nötkråka, 1 dvärgbeckasin (Eva höll på att trampa på den när hon plockade tranbär!) 1 spillkråka, 12 gråsiskor, 3 talltitor och 3 stjärtmesar. Medobservatörer: Eva Kristiansson och Kjell Wahlström.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 04, 2007 at 21:56:13 (CET)

Sö 4 nov. Allerumskogen-Nellåkra. Häger 1, Kungsörn 1 ungf, Blå Kärrhök 1 hane, Ormvråk 3, Glada 1, Korp 2, Tofsvipa ca 30, Björktrast ca 50. Otroligt novemberljus! Kulla-skogen, med sina mjukt buktande linjer omslutande fälten med guldgul stubb ännu kvar - få ställen ger så nära och återkommande örnobsar. Och kungsörnens ungfågel är fantastiskt i harmoni och färgteckning. Härligt!
Ulrik Alm
- Sunday, November 04, 2007 at 19:38:54 (CET)

Söndag 4 november. Lugnet efter gårdagens blåst och gryning i Norra hamnen, Helsingborg. Enstaka alkor, flockar om med några havssulor, två smålommar. Frammåt morgonen anländer Peder Winding och en stund senare(09:15) får jag in en "spännande" lom. Ljuset är perfekt och avståndet till sist mindre än 500 m, en svartnäbbad islom i nästan full sommardräkt passerar söderut. Annat smått runt obsplatsen: 3 svarta rödstjärtar, 1 forsärla och 7 skärpiplärkor.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, November 04, 2007 at 17:35:34 (CET)

4 November. Fågelcirkeln.Klören och obsar mot Sandön.Sångsvan 1,Grågås 900, Kanadagås 200,Skäggdopping 1,Strandskata 22,Tofsvipa 230, Dvärgbeckasin 1, Enkelbeckasin 4,Rödvingetrast 3,Stjärtmes 6,Talltita 1,Svartmes 1,Steglits 1, Skäggmes 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 04, 2007 at 17:09:40 (CET)

3 nov. Hovs hallar fram till 16:00. Även på Bjäre ett fint sträck av änder. Av obsarna kan nämnas, vitnäbbad islom 1 ex i vinterdräkt, storlom 4, smålom 14, brunand 35, snatterand 14, skedand 2, knipa 179, sjöorre 203, svärta 19, gråhakedopping 11, skäggdopping 15, svarthakedopping 5, grålira 2, stormfågel 10, havssula 27, dvärgmås 32 och skärsnäppa 1. Medobsare var Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 03, 2007 at 19:50:36 (CET)

3 nov Kullens fyr 7.15 - 12.15 en dag med intressant sträck, mycket änder bl.a. Knipa 230, Bergand 20, Kricka 85 Brunand 6 som inte ses varje år i farvattnen runt fyren, Alkekung 2 varav en kortvarigt ingick i en lågt flygande flock sidensvansar, Grålira 1ex, Havssula 24 där nästan alla var adulta samt dagens höjdpunkter tre islommar två svarta och en vitnäbbad två av lommarna på låg höjd rakt över vår obsplats. Medobs Kaj Möller
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, November 03, 2007 at 18:43:34 (CET)

3 nov. Rönnen kl. 12-15: minst en BREDNÄBBAD SIMSNÄPPA rörlig i inre Skälderviken. Sågs först flyga förbi lokalen vid kl. 12.15 men blåste troligen tillbaka in igen. Sågs sedan vid 13-tiden långt ut och sedan återigen mellan kl. 14-14.30 på betydligt närmre avstånd. Fågeln förflyttade sig sakta västerut och sågs slutligen rastande ett par hundra meter ut utanför sjöbodarna på lokalens östra sida. Därutöver två unga BREDSTJÄRTADE LABBAR nära mot väster, minst en GRÅLIRA, enstaka HAVSSULOR och någon STORMFÅGEL. En ung smäcker labb (fjällabb?) fick lämnas obestämd. Gott om rastande och sträckande simänder, bl.a. 15 SNATTERÄNDER, 18 SKEDÄNDER och 5 STJÄRTÄNDER. Även 3 str. MINDRE SÅNGSVANAR, 8 BERGÄNDER och 2 STORLOMMAR. Medobservatörer "Lelle" & en nykryssad Micke O.
Henrik Johansson
- Saturday, November 03, 2007 at 16:12:43 (CET)

2 november. Maglaby kärr visade sig återigen vara en rätt bra senhöstlokal med drygt 50 fågelarter på några timmar. En trevlig blandning med bl a 1 rast salskrake (hona) , 1 rast snatterand bland gräsänder,1 rast bläsandshane 18 rast enkelbeckasiner,1 varfågel, 1 gröngöling, 35 födosökande m korsnäbbar, minst 2 skäggmesar i vassarna,6 talltitor, 4 stjärtmesar, 110 str grågäss, 4 str glador, 30 str ormvråkar och 3 större fladdermöss som attackerades av sparvhökar som de lätt utmanövrerade.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, November 03, 2007 at 11:16:33 (CET)

1/11 Kullaberg från gryning till skymning, från måttlig sydvästan till frisk västan, från fågeltomt till hyggligt sträck. Dagens höjdare blev en adult svartnäbbad islom som passerade på fint avstånd kl 10.35 samt en grålira kl 15.25. I övrigt bl.a. havssula 43, stormfågel 1, tretåig mås 59 samt dvärgmås 3.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, November 02, 2007 at 20:21:36 (CET)

2nov 07 En eftermiddagstur via örnrundan till Farhult. Vid Västraby gård 2 ad Pilgrimsfalkar.En satt i en av kraftverkspylonerna och den andre på marken nedanför. Dessa verkar att hålla till i området. Jag har sett dom flera gånger här. En ung Blå kärrhök flög också förbi. Dvärgbeckasiner fanns det 3-4 av i våtmarken nedan skjutvallen i Farhult. Skäggmes sågs det ett 10-tal i vassarna.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Friday, November 02, 2007 at 17:18:30 (CET)

2/11 Råådalen vid Gantofta, en oblyg strömstare födosökte 200m från parkeringen i riktning mot Råå.
Tomas Persson
Rydebäck, - Friday, November 02, 2007 at 14:30:40 (CET)

1/11 och en på alla sätt typisk novembervandring från Torekovs hamn till Ripagården. Vi kunde notera att tärnmåsarna fortfarande är kvar i vår närhet då 1, förmodligen 2, passerade oss på sin väg söderut, precis som alfågel och smålom. 2 snösparvar lät. 1 varfågel ryttlade. Var den nästan roströda stenskvättan nyanländ från Grönland eller ... ? 11 havssula, alla ad eller nästan ad, och 2 tretåig sågs också. Den stora brunmurriga falken som satt på en sten på Tjällran fick vi aldrig kläm på innan den drog iväg. Men en ung toppskarv var mer samarbetsvillig. Få piplärkor noterades.
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Thursday, November 01, 2007 at 17:23:36 (CET)

2007-11-01. Svanebäck, revet. Snösparv 1.
Claës Hagenfeldt
Viken, - Thursday, November 01, 2007 at 09:40:42 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-12-02 av Thomas Wallin