Observationer oktober 2007


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 Oktober.Torekovs revet. Havssula 5 ad str sv, Toppskarv 1 ad,Bläsand 71,Skärsnäppa 1,Kärrsnäppa 2,Rödbena 5,Järnsparv 1,Skärpiplärka 2,Ängspiplärka 6,Stare 1.Torekov hamn söder om skäret solsidan. Toppskarv 4 ad.Hovs Hallar. Havssula 3 ad str sv, Tretåig mås 1 juv str sv, korp 2.Båstad hamn. Sädesärla 1.

Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, October 31, 2007 at 15:32:19 (CET)

31/10. En hornuggla har kommit på besök i vårt lagertält på Lahega, Väla södra HBG. Vi får se om den vill flyga ut under em/kväll, annars får vi hjälpa den ut.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, October 31, 2007 at 14:00:44 (CET)

Minst 27 dvärgbeckasiner stöttes i Farhultsviken på morgonen. Även gott om enkelbeckasiner, 1 kungsfiskare, några vinterhämplingar, 2 gluttsnäppor samt 8 kustpipare. En talltita i nyponbusken hemma på Gökvägen, blev tomtart nr. 148.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, October 30, 2007 at 17:16:23 (CET)

Sandön 30/10. Dvärgmås 1ex, Skäggmes 15ex, Smådopping 2ex, Dvärgbeckasin 1ex.
Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, October 30, 2007 at 13:42:24 (CET)

2007-10-28: Varfågel vid Ugglarps broar.
Per Venhagen
Össjö, - Monday, October 29, 2007 at 08:13:44 (CET)

28/10. Rönnen på eftermiddagen. En havssula flög omkring ute till havs, och i den rastande grågåsflocken hittades en spetsbergsgås.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, October 28, 2007 at 19:24:46 (CET)

28 okt. Råå hamn under några timmar. 2 unga kaspiska trutar tillfälligt söder om hamnen. Övrigt, prutgås 5, forsärla 1 och skäggmes 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 28, 2007 at 18:44:53 (CET)

Sö 28 okt. Tommarps ene. Glada 3-5ex, Ormvråk 6, Tofsvipa c 50, Varfågel 1.
Ulrik Alm
- Sunday, October 28, 2007 at 18:34:58 (CET)

Sönd. 28/10 LÖNNHULT: Stenfalk 2 STUREHOLM: Havsörn 1 VÄSTRABY: Blå kärrhök 1 (vacker gammal hane) RÖGLE GÅRD: Varfågel 1 (hygget öster om gården) FARHULT: Vattenrall 1 (flög upp vid spången genom vassen), Skäggmes "många".
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, October 28, 2007 at 17:53:43 (CET)

27 Oktober.Örby Ängar.Vattenrall 4,Kaja 190,Mindre hackspett 1,Rödvingetrast 12,Ängspiplärka 11,Rödhake 15,Stare 45,Sidensvans 16,Blåmes 22,Stjärtmes 24,Hämpling 8,Bergfink 19,Domherre 17,Grönsiska 17,Gulsparv 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 27, 2007 at 22:58:54 (CEST)

27/10. Några obsar från Rönnen var 20 kustpipare, 1 större strandpipare, 2 gluttsnäppor, 1 havssula, 1 par stjärtänder, 14 svarthakedoppingar, 1 ad och 1 ung pilgrimsfalk, 23 snösparvar, 28 sjöorrar och 14 bläsgäss.
I Farhult fanns minst 10 skäggmesar i vassen, och 430 tofsvipor rastade i viken. En rolig obs var en sparvhök som förgäves försökte fånga en fladdermus.
Vid Sandön flög en kungfiskare, och 2 myrspovar rastade. I det avtagande ljuset sågs 2 småvadare ute på en sandrevel, men om det var småsnäppor gick inte att avgöra helt säkert.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 27, 2007 at 22:29:42 (CEST)

27 okt. Utmed sträckan Nyhamnsläge tom Vattenmöllan. Smådopping 3, bläsand 100, duvhök 1 och skärpiplärka 12. Under eftermiddagen vid Råå hamn. Minst 3 kaspiska trutar fördelat på 1 1k samt 2 äldre (typ 3K+). Här också prutgås 4, svart rödstjärt 2 och skärpiplärka 3. Medobsare vid Råå, Mårten och Oskar.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 27, 2007 at 21:17:16 (CEST)

Lö 27 okt. Allerumskogen-Nellåkra. Kungsörn 1 ungf, Pilgrimsfalk 1 ungf, Ormvråk 3, Morkulla 1, Korp 2
Ulrik Alm
- Saturday, October 27, 2007 at 20:05:45 (CEST)

27 oktober. Tillbringade några timmar på höjden vid Rustningshamn i Hilleshögs dalar. Dagen började med disigt gråväder men när det var dags för hemfärd var det närmast en sen brittsommar. Artlistan blev varierad med många norrlänningar och innehöll, sidensvans 175 str, björktrast 725 str, rödvingetrast ca 300 str, ladusvala 1 str, trädlärka 1 str, snösparv 1 str, vinterhämpling 1 str, hämpling 112 str, steglits 35 str, gråsiska 4 str, obest m/st korsnäbb 15 str, ljungpipare 40 str, fjällvråk 1 jagande. Platsen ligger precis utanför KOF:s område men tog friheten att rapportera i alla fall.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, October 27, 2007 at 15:48:10 (CEST)

20071025 S:t Arild ca. kl.14.30 Tre unga Kungsörnar kretsade på låg höjd. Fick snabbt sällskap av ytterliggare sju "rovisar" varav flera var kungsörn ( Kunde ej artbestämma samtliga då de skruvat sig upp på hög höjd och jag saknade kikare i golfbagen!
Lars Olsson
Lerberget, - Friday, October 26, 2007 at 14:12:05 (CEST)

Sitter i mitt kök på Växjögatan(Bogarts) kl 12.00.och dricker kaffe,plösligt hörs en kraftig duns från sovrumsföstret.Tittar ner, där ligger en MORKULLA,som flugit in i ett fönster med nerdragna svarta persienner i en hyreskasern i stan kl 12 mitt på dan´.Rusar ut ,nu ligger kullan på magen och blänger svart på undertecknad.Rusar in för att hitta en låda ,som blir en Maxipåse.Kommer ut för att göra en hjälteinsats och samtidigt fotodokumentera händelsen.Fågeln är borta!!Antingen flög den till himmelen direkt eller någon annan stans.Men det var ändå ett nytt, men dramatiskt tomtkryss!
Kjell.D.Högström
Hbg, - Thursday, October 25, 2007 at 19:10:58 (CEST)

2007-10-25 kl: 14.10 Över Rögle skola ad. havsön
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, October 25, 2007 at 18:41:00 (CEST)

25/10. En ung havsörn cirklde över Lönhult nu i eftermiddag.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, October 25, 2007 at 15:18:38 (CEST)

Jonstorp 24/10 Minst 5 Större korsnäbbar i en tall vid Gerdas äng.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, October 24, 2007 at 15:40:08 (CEST)

2007-10-24. Norra hamnen, Hbg: 3 vinterhämplingar och 4 skärpiplärkor rörde sig i området.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, October 24, 2007 at 12:44:12 (CEST)

23.10 En ung kungsörn kretsade vid 14.30 tiden över Stureholmskogen, ivrigt uppvaktad av fyra ormvråkar och ett par kråkor.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, October 23, 2007 at 17:14:37 (CEST)

23/10 Rönnen 1 Pilgrimsfalk ute på skäret och 7 Kustpipare kvar.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, October 23, 2007 at 12:26:50 (CEST)

22 okt. Kullens fyr; Havsörn 1ex 3K (enl. min bedömmning) troligen liksom måsarna attraherad av en fiskares dumpning av "skräpfisk" satt den en kort stund på klipporna innan den drog inåt Skälderviken, en Pilgrimsfalk stationär som vanligt, 5 Berglärkor str. på låg höjd över Gubbahyllan, 150 Domherrar och 54 Vitkindade gäss str. oxå. Medobs Teuvo Karjalainen
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, October 22, 2007 at 20:45:17 (CEST)

Jonstorp 21/10. Fyra stjärtmesar kom inflygande över Fångstvägen för att ta en kort paus i grannens ek, och sen snabbt dra vidare.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, October 22, 2007 at 10:43:55 (CEST)

21 oktober. Vandring vid Åvarp längs Vegeån och Hallabäcken. Inte särskilt gott om fågel men artlistan innehöll 1 mindre hackspett, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 1 nötkråka, 1 morkulla och ca 100 sädgäss str mot sv. Medobservarörer: Eva Kristiansson och Ulrik Alm.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 21, 2007 at 23:05:46 (CEST)

21 okt. Kullen under dagen. Minst 4 berglärkor ute och vände över spetsen. Övrigt bl a, havssula 1, smålom 2, mindre korsnäbb 30, snösparv 2, stenknäck 4, pilgrimsfalk 1, fjällvråk 1 och spillkråka 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 21, 2007 at 21:46:46 (CEST)

Ca 100 vitkindade gäss kom lågt över vårt hus på väg SV under förmiddagen.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, October 21, 2007 at 18:01:05 (CEST)

21/10-07 Höghult:Dvärgbeckasin 1 i nya våtmarken.
Göran Cederwall o Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, October 21, 2007 at 17:26:09 (CEST)

21/10 E.m-besök vid Lervik o Grytskär. Mest anmärkningsvärt var mängden beckasiner som fanns lite över allt, bl.a 48 enkel o 7 dvärg koncentrerat på udden öster om hamnen. 13 snösparv rastade på fältet väster om hamnen. 1 mindre sångsvan passerade österut. 5 svarthakedopping.
Leif Dehlin
- Sunday, October 21, 2007 at 17:08:16 (CEST)

20 okt. Vid Årnacke hamn en ung svarthalsad dopping strax norr om hamnen,(upptäcktes av Mårten M), Tidvis pedagogiskt tillsammans med svarthakedopping. En skadad svarthake omhändertogs dessutom och vårdas för närvarande på djursjukhuset i Hbg. Kanske skador från fiskenät? Jag återkommer om dess vidare öden.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, October 20, 2007 at 20:23:59 (CEST)

20 okt. Kullens fyr, liksom vid Torekov mycket fågel i luften både rastande och sträckande som 250 sidensvansar, 80 mindre korsnäbb, 30 stenknäckar, 2 varfåglar, 1 nötkråka samt ganska mycket trastar - vinterfåglar - medobs Kaj o Kalle
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, October 20, 2007 at 20:11:17 (CEST)

20/10 f.m-promenad från Torekovs hamn till Rammsjö. Ngt sträck att tala om var det inte men stundtals en hel del trast i luften, främst rödvinge. En kungsfiskare rastade i Torekovs hamn. 1 ad pilgrimsfalk ute på Väderön. I ett fuktigare parti mellan Torekov och reningsverket stöttes 14 enkelbeckasin, 1 dvärgbeckasin och 1 sent rastande dubbelbeckasin. Andra gången den senare stöttes drog den bort mot reningsverket. 14 toppskarv i varierande ålder rastade nedanför Solsidan. Ensataka hämpling, gråsiska, sånglärka och skärpip noterades också. 31 sidensvans i Torekov
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Saturday, October 20, 2007 at 19:15:03 (CEST)

20 okt. Så var det då dags igen för säsongens vinterfågelräkningar. Firar 30-års jubileum med min inventeringsrutt Laröd-Allerums skog-Nellåkra-Döshult i år. Kanske snart dags att skriva ihop något om förändringar i fågelliv och landskap förutom rapporteringen till Lunds universitet.Nåväl idag var känslan rätt tack vare frost på marken, vindstilla och nästan tomt på sträckande fåglar flrutom sånglärka men desto fler i skog och på fält. Det blev över 50 arter med rödvingetrastar och björktrastar som dominerande. Dagens höjdpunkter var 2 unga kungsörnar, 1 fjällvråk, 1 blå kärrhök, 48 sidensvansar, 32 mindre korsnäbbar,4 dubbeltrastar, 35 ljungpipare, 4 enkelbeckasiner, 4 gråssiskor. Nästan tomt på finkar men väldigt gott om gärdsmyg.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, October 20, 2007 at 16:34:35 (CEST)

På förmidagen 4 st Rödvingetrast besökte min gräsmatta.
Bertil Magnusson
Bjuv, - Saturday, October 20, 2007 at 15:20:49 (CEST)

2007-10-20. Det första paret (jag sett i höst) Sångsvan stod på åker ned mot Vattenmöllan i morse. Snart skördar Krapperup all fodermajs och bordet står dukat inför vintern.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, October 20, 2007 at 12:16:35 (CEST)

19 okt. En pilgrimsfalk drog över tomten nu i kväll.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, October 19, 2007 at 18:38:27 (CEST)

19 okt. Kullen fram till 13:00. En hel del fågel rörde sig norrut över havet under morgontimmarna. Bl a, havssula 46, ob.alkor 80, alfågel 1, sjöorre 5 samt sångsvan 1. Övrigt var, pilgrimsfalk 1 ad hane, sidensvans 55, stjärtmes 2, talltita 1, större korsnäbb 8, berglärka 1 instr, snösparv 7, stenskvätta 1 och skärpiplärka 2.
Thomas Svanberg
- Friday, October 19, 2007 at 17:40:06 (CEST)

18 okt. Hovs hallar fram till 11:30. Ganska mediokert sträck i den friska nordvästan men en storlabb liksom 1 storlom, några smålommar och enstaka alkor ses. En pilgrimsfalk drog förbi. Vidare till Kattviks hamn. Ingen större rörelse här heller men en nötkråka liksom ett 70-tal sträckande ormvråkar ses. Sista anhalt blev Båstad hamn där en mindre lira bjöd på kanonobsar. Troligen drog den västerut så småningom. Övrigt vid Båstad bl a, havsörn 1 str, storlom 1, havssula 3 och alfågel 2.
Thomas Svanberg
- Thursday, October 18, 2007 at 21:34:30 (CEST)

Tors:18/10 kl:17:00. ca: 300 rastande ljungpipare på åker intill gamla E-6:an vid flyget.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, October 18, 2007 at 18:56:34 (CEST)

18 Oktober.Örby Ängar.Sträck S.Grågås 85,Trädlärka 1,Blåmes 150.Hornuggla 3,Vattenrall 1,Rödhake 10,Taltrast 1,Rödvingetrast10,Stjärtmes 4,TALLTITA 2,Bergfink 10,Steglits 3, Gulsparv 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, October 18, 2007 at 16:41:45 (CEST)

Onsdagen 17/10 Rössjöfors-Munkaljungby.Eftermiddagspromenad gav bla Strömstare 1,Tofsmes 2,och Talltita hördes.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 18, 2007 at 08:31:27 (CEST)

17 okt. En middagstimme vid Råå hamn. Mindre hackspett 1, forsärla 1, stenskvätta 1 och havssula 1 ad.
Thomas Svanberg
- Wednesday, October 17, 2007 at 20:10:56 (CEST)

16 okt. Kullen fram till 12:15. Berget insvept i dis under morgonen vilket säkert bidrog till mindre rörelser än de senaste dagarna. Dagens höjdare - en större piplärka flög över parkeringen och vände ute vid fyren och drog sedan tillbaks in igen. Annat som sågs var, havssula 1, trädlärka 1 och talltita 1. Vidare till Jonstorp där det kan nämnas, snösparv 1, vinterhämpling 22, prutgås 1 och enkelbeckasin 35. Farhult bjöd på; kustpipare 4, kärrsnäppa 25, större strandpipare 1 och gluttsnäppa 2. Slutligen en kungsfiskare vid Vegeåns mynning.
Thomas Svanberg
- Tuesday, October 16, 2007 at 20:28:59 (CEST)

2006-10-16 En flock på ca. 50ex med Sidensvansar kl.14 vid skolan i Nyhamnsläge.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, October 16, 2007 at 19:39:53 (CEST)

16/10 Brogårds våtmark. Många änder i våtmarken, mest Bläsänder men även en Snatterand och två Skedänder. I Hasslarps dammarna fanns det mycket Bläsänder och Krickor. Även här Skedand (5) samt 3 Smådoppingar.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, October 16, 2007 at 13:25:50 (CEST)

Helsingborg, 13 okt. Vi har räknat årskryss på jobbet och idag slog vi till med det 80:de när en pilgrimsfalk drog mot söder. Området vi bevakar är runt vår vårdavdelning med Romares väg, järnvägen och trädridån mot Romare stiftelse som begränsning. Vi har tidvis fin koll på rovfågelsträcket - idag drog 32 vråkar på hög höjd söderut på 10 minuter under fikapausen vid 14-tiden. Nämnda pilgrimsfalk blev samtidigt atriumkryss nr 53 - vi har en speciell lista över vad vi kan se och höra från vår atriumgård, varifrån vi bara ser himlen och tre trädtoppar. Nämnas bör väl att vi emellanåt tar oss tid att sköta jobbet också....
Lars Helgesson & Kjell Högström
Helsingborg, - Sunday, October 14, 2007 at 22:00:40 (CEST)

14 okt. Kullens fyr, Havssula 11 str. Lappsparv 1, Sidensvans 55 str. några rastade och åt av olvonbären vilka bärrika år ratas tills det inte finns andra bär att äta, Kungsfågelsångaren fanns kvar öster ravinen, tre Svarthättor och ungefär lika många Gransångare. Medobs. Kaj, Mårten, Bengt och Kalle. Stenkrossen på efterm. bl.a. en Varfågel och tre Talltitor i en sälgbuske.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, October 14, 2007 at 21:53:55 (CEST)

13 okt. På vägen ut mot obsplatsen på Gubbahyllan, Kullaberg lite spontan koll på vad som hoppade i buskarna. Eter att ha noterat 2 gärdsmygar och en blåmes studsar det till i huvudet inför nästa fågel. Tydligt ögonbrynsstreck och vingband. Tillkallar Mårten och Alf och vi kan konstatera att det rör sig om en kungsfågelsångare. Den ses även senare under dagen i ravinen söder om Naturum. Vidare obsar under dagen var, talltita minst 5, stjärtmes 6, mindre korsnäbb 20, vinterhämpling 27, mindre hackspett 1, pilgrimsfalk 2, stenfalk 2, havssula 6 och dvärgbeckasin 1. Senare under dagen en törnskata vid Stenkrossen och här även 32 svarthakedoppingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 14, 2007 at 20:20:58 (CEST)

14/10: En biltur i NV Skåne gav några Tornfalkar, Ormvråkar samt en adult Pilgrimsfalk vid Torshult, Nällåkra. Den utnyttjade dom höga kraftledningsstolparna som spaningsplats.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, October 14, 2007 at 16:50:04 (CEST)

14/10. På Rönnen flög en större piplärka förbi kl.9:30. Den försvann västerut över träden vid KOF-stugan.
Rolf Helmersson & Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 14, 2007 at 13:08:26 (CEST)

13/11. Vid Hittarps rev noterades under några förmiddagstimmar bla 15 vinterhämplingar och 2 gluttsnäppor. Ingen sträckrörelse att prata om. Enstaka vråkar och sparvhökar samt 1 duvhök. En pilgrimsfalk flög mot söder. Strandraggarna Bengt och Kalle var periodvis också stationära i området.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, October 14, 2007 at 05:26:41 (CEST)

13/10. Några obsar från en härlig höstdag i markerna. Vid Rönnen sågs 18 kustpipare, 1 småsnäppa, 195 kärrsnäppor, 1 hanne stjärtand, 1 ad pilgrimsfalk, 5 havssulor, 22 svarthakedoppingar, 1 honf. salskrake och 2 gluttsnäppor.
På Sandön stod en dvärgbeckasin i vasskanten tillsammans med 25 enkelbeckasiner.
I Farhult rastade 8 prutgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 13, 2007 at 17:31:10 (CEST)

13 Oktober.Örby Ängar.Det ska vara 2 str Forsärlor.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 13, 2007 at 16:40:54 (CEST)

13 Oktober.Örby Ängar. Sträck S-SV.Trädlärka 7,Sånglärka 38,Sädesärla 1,Forsärla 1,Björktrast 220,Blåmes 230,Bofink 100,Steglits 4,Grönsiska 85,Hämpling 13,Domherre 14,Gulsparv 24.Rastande.Vattenrall 6,Rödvingetrast 20,Rödhake 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 13, 2007 at 16:28:33 (CEST)

12 Oktober.Råå.Forsärla 2 str V, Vitkindad gås 65 str SV.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 13, 2007 at 16:19:50 (CEST)

Fre den 12 okt. Taigasångaren kvar även idag på samma plats som igår, läckert. Tyvärr visar den sig inte så ofta och lockar inte heller så ofta.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, October 12, 2007 at 19:51:36 (CEST)

En födosökande TÄRNMÅS vid tången i Båstad badstrands förlängning mot Norrviken, dessutom en forsärla som syns regelbundet och två sädesärlor.
Susanna Söderhielm
Båstad, - Friday, October 12, 2007 at 17:09:31 (CEST)

11/10. Ca 25 stjärtmesar i en flock med båda raserna caudatus och europaeus drog runt i Jonstorp.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Friday, October 12, 2007 at 16:17:37 (CEST)

11 okt. Patrik Söderberg hittade på eftermiddagen en taigasångare i Laröd. Den höll till strax sydost om Stall Anton i de södra delarna av byn. Den sågs sista gången runt 17:30.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, October 12, 2007 at 13:25:51 (CEST)

11 okt. Från Gubbahyllan noterades följande, Varfågel 1, Prutgås 11,Havssula 4 ad, Nötskrika 32, Blåmes 1.800, Talgoxe 450 samt en rastande Skogsduva som av den solkiga fjäderdräkten att dömma lämnat bohålet någon av de senaste dagarna, enl. vår åsikt en sen häckning. När duvan lämnade Gubbahyllan tog den en vid sväng ut över Skälderviken på invägen mötte pilgrimsfalken upp, hur detta slutade fick vi inget svaret på. Medobs Bengt A och Karl-G N
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, October 11, 2007 at 19:25:44 (CEST)

9 oktober. Ljungabolet. 52 flyttande TRANOR flög över gården. Fick höra DOMHERREN ( inte leksakstrompeten) i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, October 10, 2007 at 18:37:35 (CEST)

9/10. Den Svarta rödstjärthannen är fortfarande kvar vid Jonstorps Vandrarhem.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, October 10, 2007 at 11:31:37 (CEST)

9/10 o sen eftermiddagspromenad vid Lervik/Grytskär. 27 vinterhämpling snurrade runt i väl samlad flock, 2 dvärgbeckasin skrämdes på vingar. Få piplärkor. Några hämpling kvar. Ca 15 enkelbeckasin kom inflygande.
Leif Dehlin
Munka Ljungby, - Tuesday, October 09, 2007 at 18:12:41 (CEST)

9:e Oktober/Rönnen. Kall morgon med trevliga fåglar vid Rönnen. På Rönnens västudde satt en Pilgrimsfalk och ute på vattnet låg tre Svarthakedoppingar. I "viken" öster om KOF-stugan upptäckte jag en Kungsfiskare som satt på en sten i strandkanten. 8 Kustsnäppor och ett 40-tal Calidris (förlångt avstånd, funderar på ett zoom) längst in i viken.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, October 09, 2007 at 09:54:22 (CEST)

8/10. I morse fanns tre pilgrimsfalkar på Rönnen. En gammal och två unga.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 08, 2007 at 13:34:43 (CEST)

Under dagen passerade framför allt hämpling, sånglärka, bo-/bergfink samt några arter rovfåglar i form av sparvhök, tornfalk samt drygt 180 ormvråk (de flesta kom 13.45-14.00) i rak västlig riktning. Roligast dock en mindre hackspett som innebar ny tomtart.
Åsa och Christer Strid
Maria By, Helsingborg, - Sunday, October 07, 2007 at 23:00:07 (CEST)

7 okt. Kullen fram till 13:15. Sträck av bl a, blåmes 600, talgoxe 300, svartmes 40, stjärtmes 2, talltita 1, varfågel 5, större hackspett 5, forsärla 2, trädlärka 1, lappsparv 2, mindre korsnäbb 80, större korsnäbb 3, ormvråk 10, pilgrimsfalk 1 och stenfalk 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 07, 2007 at 22:45:18 (CEST)

7/10 Råå hamn. Trots dimman sträckte en del fågel över hamnen, och när vi väntade på lyftkranen för båtupptagningen drog en rödstrupig piplärka förbi.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, October 07, 2007 at 19:47:11 (CEST)

6 oktober. Tillbringade några timmar vid Maglaby kärr denna fantastiska höstdag och listan över sedda fågelarter blev varierad och kul; 1 svarthalsad dopping, 8 enkelbeckasiner, 4000 str ringduvor, 1 rast varfågel, 4 rast dubbeltrastar, 1 kattuggla, 10 skäggmesar i vassarna, 2 talltitor, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 1 nötkråka, 100 str ormvråkar, 2 str fjällvråkar, 1 str blå kärrhök, 3 str glador samt en ständig trafik av korsnäbbar och nötskrikor. I luften även stor fladdermus och sträckande amiraler. Medobservatörer: Kent Ivarsson, Tommie Sandberg
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 07, 2007 at 18:24:28 (CEST)

6/10. Sandön: Småsnäppa 2, Kustsnäppa 3, Myrspov 28, Kustpipare 5, Dvärgmås 1, Havsörn 1, Bläsgås 1. Rönnen: Myrspov 1, Tofsvipa 100. Farhult: Skäggmes ca 10, Kustsnäppa 3, Kärrsnäppa 150, Kustpipare 38, Myrspov 2, Gluttsnäppa 1.
Daniel Pettersson
Laröd, - Sunday, October 07, 2007 at 01:02:22 (CEST)

6 oktober: 2 talltitor drog runt i skogen söder om Sibirien tillsammans med andra mesar. Dessutom 15 mindre korsnäbbar. I havet utanför simmade några tordmular.
Oskar o Thomas Wallin
- Saturday, October 06, 2007 at 21:31:39 (CEST)

6 okt. Hasslarps dammar f.m. Mycket fågel att tittat på, bl.a. stöttes 15 dvärgbeckasiner varav 12 ex inom ett 100 kvadratmeter stort område. Därutöver en varfågel samt en sävsångare.
Henrik Johansson
- Saturday, October 06, 2007 at 20:36:03 (CEST)

tisdagen den 2 okt. Storsjön i Tåstarp. På samma flotte, där storskarven har suttit till och från de senaste veckornaa, såg jag i dag en ensam FISKTÄRNA vila.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, October 06, 2007 at 17:54:48 (CEST)

Lördag 6 oktober En kungsfågel flög in i glasdörren; låg och hämtade sig en bra stund innan den kvicknade till och försvann.Kunde för första gången studera denna lilla fina fågel (bakom glasdörren)med sina stora, mörka ögon på nära håll! Mindre trevligt att rapportera; död tordmule låg och flöt i vattnet.
Ami Kinell
Lerhamn, - Saturday, October 06, 2007 at 09:59:36 (CEST)

5 okt. Det skall då inte vara lätt att vara skådare! Vid närmare granskning av egentagna bilder på ärlan vid Hittarps rev pekar det mot att det snarare rör sig om någon östlig variant av gulärla, typ beema eller liknande. Får se om vi kan lägga upp några bilder i galleriet framöver på den aktuella ärlan med lite kommentarer. (Finns på plats här /webbgruppen)
Thomas Svanberg
- Saturday, October 06, 2007 at 01:12:58 (CEST)

5 okt. Dagens "efter jobbet promenad" skulle förläggas mellan Hittarpsrev och Domsten. Av promenaden blev det inte mycket då en ung citronärla upptäcktes i tångbankarna vid revet. Strax innan 18:30 lyfte citronellan emellertid och drog tillsammans med en gulärla rakt söderut och tappades ur sikte nedåt Larödbaden.
Thomas Svanberg
- Friday, October 05, 2007 at 20:44:36 (CEST)

5 okt. Varfågel vid Rögle.
Henrik Johansson
- Friday, October 05, 2007 at 14:09:29 (CEST)

04-10-07 Klören 1 varfågel
Kurt Hillman
Helsingborg, - Thursday, October 04, 2007 at 20:11:55 (CEST)

4 okt. Kullens fyr 07-11.00 mycket fågel i luften, som exempelvis 175 nötskrikor samtidigt, str. alla som sågs hamnar talet på drygt 700 men 400 är nog mera realistiskt. Gott om kungsfågel, blåmes och trastar bla. 48 dubbeltrastar, två bändelkorsnäbbar tutade några runder över Gubbahyllan innan de försvann i sydlig riktning, rastade gjorde 8 gråsparvar (stor sensation, i går var det 11 ex) tillsammans med 5 pilfinkar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, October 04, 2007 at 20:09:48 (CEST)

3 okt: strax efter kl 17 ikväll hade vi en skruv med drygt 150 ormvråkar över Maria by och på en kvart passera över 300 ex. Hur många har gått ut idag?
Vi fortsatte därefter ut till dammarna Hasslarp där vi fick se hur man som pilgrimsfalk (unga hane) enkelt tar en stare till kvällsmat. I övrigt mycket änder, bl.a. ca 400 ex kricka, bläsand ca 100, skedand 8, vigg 10 och knipa 2. dessutom smådopping ca 15. storskarv 5, häger 1, enkelbeckasin 5, vattenrall och gransångare.
Christer Strid och Björn Ekelund
MMariastaden, Helsingborg, - Wednesday, October 03, 2007 at 23:06:52 (CEST)

Munka Ljungby 3/10-07. Höll på med garderobsröjning och var därför ej ute hela eftermiddagen - så vi har säkert missat en hel del - men mellan 14.30 och 14.40 såg vi 192 ormvråkar sträcka över vår tomt och en timme senare såg vi ytterligare 87 st.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, October 03, 2007 at 19:21:52 (CEST)

2 okt. En fin flock skogsduvor om minst 60 ex mellan Västraby gård och banvallen.
Thomas Svanberg
- Tuesday, October 02, 2007 at 22:32:28 (CEST)

2 oktober. När jag kom körande längs Ranarpsvägen på kvällen satt den helvita ormvråken på "Water protection area"-skylten. Synen gladde mig särskilt som jag inte sett vråken på ett tag. Måtte denna härliga fågel få leva länge till!
Mats Ljunggren
- Tuesday, October 02, 2007 at 19:56:21 (CEST)

1/10 2st Prutgäss rastade vid Halsarevet på eftermiddagen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, October 02, 2007 at 19:09:13 (CEST)

2007-10-02. Härlig förmiddag med mycket fågel i markerna. Fint sträck under dagen av framförallt bo/bergfink med inslag av ängspiplärkor, järnsparv och sävsparv. Totalt ca 45 trädlärkor, 10 stenknäck, 15 forsärlor samt 50-tal sparvhökar och 5 blå kärrhök. I korsningen Notvägen-Sportfiskevägen i Norra häljaröd hittades en Taigasångare 10:30, tyvärr började en grusbil fylla igen hålen i gatan och taigan försvann. I buskarna sågs även två st mindre hackspett, en gråflugsnappare och en kungsfiskare flög förbi. Blågåsen kvar, denna gång vid Rögle säteri.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, October 02, 2007 at 16:12:15 (CEST)

2 oktober, Rönnen En stor flock Vitkindadegäss stod i viken men skrämdes upp just som jag kom, jag uppskattde flocken till minst 500 ex. På vadarfronten fanns det 4 Kustpipare, Ljungpipare, 2 Gluttsnäppor, 1 Rödbena och Storspov. En intressant flock med Strandpipare och Calidris höll till för långt ut på Rönnen. Öster om Rönnen fanns 2 Stjärtänder.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, October 02, 2007 at 09:58:45 (CEST)

2/10 Två rödstrupiga piplärkor sträckte söderut över Laröd på morgonen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, October 02, 2007 at 09:09:59 (CEST)

1/10. Två skärpiplärkor på födosök längs strandpromenaden i Jonstorp. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, October 02, 2007 at 09:07:25 (CEST)

1 okt. Kungsfiskare och mindre hackspett vid Rögle dammar.
Henrik Johansson
- Monday, October 01, 2007 at 09:48:05 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-11-02 av Thomas Wallin