Observationer september 2007Tillbaka till den aktuella obsboken


30 sept. Skär c 1 km N om Dagshög, söder om Torekov. Sammanlagt 12 toppskarvar i olika åldrar rastade på skäret eller fiskade i området mitt på dagen. På samma plats rastade minst 1500 ljungpipare och 2 kustlabbar drog mot SW. Under e m sågs tillfälligt 1 2K toppskarv rasta på Tjällran och där uppehöll sig också en kustlabb, adult ljus fas. Toppskarven flög sedan norrut.

Anders Lindén
Ängelholm, - Monday, October 01, 2007 at 22:35:43 (CEST)

30 sept. Söder om Torekovs hamn under några morgontimmar. 2 2K toppskarvar runt skären. 2 kustlabbar och minst 3 havssulor drog runt i området. Senare under dagen vid Grytskären bl a, havssula 1 ad, fjällabb 1 1K, kustlabb minst 6 ex, dvärgbeckasin 1, tordmule 10, tobisgrisla 2, skärsnäppa 1 ex ihop med ett tiotal kärror på de yttre skären samt snösparv 1.
Thomas Svanberg
- Monday, October 01, 2007 at 10:36:30 (CEST)

29 sept. Torekov under några förmiddagstimmar, blå kärrhök 1, uppskattningsvis 2.000 ljungpipare o 500 tofsvipor rastade bland stenarna söder hamnen, samtliga tog till vingarna när en duvhök passerade, på ett av skären söder hamnen blev 6 toppskarvar efterhand 11 samtidigt stod på ett mindre skär en bit därifrån 4 ex, alltså 15 ex i varierande åldrar!
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 29, 2007 at 20:22:18 (CEST)

29/9. På Sandön rastade 52 enkelbeckasiner, 7 kustpipare, 3 småsnäppor och ca 100 kärrsnäppor. 2 kungsfiskare flög förbi bortåt Rösan.
En ung havsörn satt på Rönnen och ställde till kalabalik bland gäss och änder när den lyfte. Vidare sågs 4 gluttsnäppor, 8 sädgäss, 5 kustpipare och 1 lappsparv. Medobsare på Rönnen Tommy Malmberg.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 29, 2007 at 17:17:22 (CEST)

28/9 15.45 Jonstorp Trana 60 str söder.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Saturday, September 29, 2007 at 15:00:16 (CEST)

28 September.Det sträckte en del tranor på eftermiddagen.Råå. Trana 36 str S.Ekeberga Påarp. Trana 38+49 str S.Och en fin flock 17.15 Väla rondelen Trana 145 hördes flera årsungar kul sträckte mot syd.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 29, 2007 at 12:16:29 (CEST)

28 september. Kanske samma tranflock (ca 250 ex) som passerade Hbg vid tretiden kämpade på söderut i den hårda vinden 14.30 över Höganäs.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, September 29, 2007 at 09:12:34 (CEST)

28 sept. Även sydsträckande tranor över Ängelholm under eftermiddagen. Totalt ca 400 ex fördelade på tre flockar.
Rune Johansson
- Friday, September 28, 2007 at 21:11:46 (CEST)

Fredag 28/9. Tranor, ca.250-300 ex. drog söder ut vid kl.15 snåret över dom östra delarna av Helsingborg.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, September 28, 2007 at 17:27:20 (CEST)

27 september.Sandön.Skäggdopping 1,Grågås 250, Kanadagås 45,Vitkindad gås 5,Bläsand 7,Brun Kärhök 1 honf,Strandskata 14,Större strandpipare 1,Kustpipare 1,Tofsvipa 55,Kustsnäppa 13,Kärrsnäppa 11, Myrspov 7, Storspov 36,Brushane 1,Enkelbeckasin 8.Rönnen.Grågås 960, Vitkindad gås 455,Storskrak 2,Strandskata 2,Större strandpipare 2,Ljungpipare 6,Kärrsnäppa 18,Rödbena 4, Gluttsnäppa 2,Myrspov 4, Storspov 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, September 27, 2007 at 21:41:17 (CEST)

27 sept. Kvällspromenad Hittarps rev tom Campingklubben, Domsten. Mest glädjande - inga döda alkor! Obsar att nämna bl a, häger 16, forsärla 2-3, pilgrimsfalk 1, gröngöling 1, spillkråka 1. Under eftermiddagen uppgift om att upp till 10 tordmular låg och fiskade kring hamnen vid Domsten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 27, 2007 at 20:06:22 (CEST)

Torsdag 27 sept: Vi gick mellan parkeringen vid Glimminge plantering och (i höjd med) vindkraftverket vid Vasaltsheden. Längs sträckan hittade vi 15 döda tordmular och 2 döda sillgrisslor. 4 av tordmularna samt 1 sillgrissla samlades sedan in av Båstads kommun för vidarebefordring till Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Övrigt: Med 95% säkerhet flög en STÖRRE PIPLÄRKA över parkeringen vid Glimminge plantering. Den lockade endast en gång och fortsatte sedan lågt bort mot Vasaltsheden.
Håkan Karlsson & Sara Henningsson
Ängelholm, - Thursday, September 27, 2007 at 19:11:16 (CEST)

Nu har det gått tillräckligt lång tid för att detaljerna kring årets KOF-race ska ha hunnit förblekna (förträngas). Det är med andra ord nu möjligt att skriva ett litet referat från lag .se utan att sen behöva ligga klarvaken och undra över var det gick snett. Förutom alla trevliga skådare, lukten av gamla hemmamarker, grillad korv och vackert väder, minns vi i laget framför allt EN återkommande fras från tävlingsledaren vid artgenomgången: "Ängspiplärka har alla sett förstås, eller hur?". Reaktion 1: Frågans sätt att ställas ledde till vissa obekvämlighetskänslor från ett av lagen (kommer inte längre ihåg vilket). Och gällde naturligtvis inte bara de stackars ängspip-lärkorna som mangrant, tillsammans med ett flertal andra arter, tycktes ha fastnat under någon plogtilta eller begått kollektivt självmord. Reaktion 2: Något av lagen (troligen samma som ovan) sitter och njuter i förväg av att med yttersta sannolihet vara ensamma om nästa art. Redan själva sättet att ställa frågan "Ingen missat tornseglare?" framkallade de första sura föraningarna om en analkande besvikelse. Och jo,då! Självklart hade ALLA sett t ex tornseglare. De enda arter vi i lag .se följdaktligen minns riktigt säkert - och med välbehag - var stjärtand och morkulla. Vi lyckades i alla fall samla ihop några arter (typ gräsand, kråka och gråtrut) och vi hamnade till slut på en uppseendeväckande plats i resultatlistan. Tack alla arrangörer och medtävlare! Vi ska ta med kikarna nästa år. Gösta, Bagaren och Uffe
Gösta Friberg
Kvinsgröta, - Thursday, September 27, 2007 at 17:48:11 (CEST)

27 sept. Under både onsdagen och torsdagen har en tordmule legat och födosökt under Kvickbron i Norra hamnen, Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Thursday, September 27, 2007 at 14:21:15 (CEST)

Tisdag 25 sept: Gick mellan Vejbystrands hamn och Lerviks hamn. Hittade sammanlagt 12 döda tordmular och 1 död sillgrissla. Ett femtiotal kärrsnäppor lyfte från skären mellan Vejbystrand och Stora Hult. En forsärla rastade i Vejbystrands hamn.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Wednesday, September 26, 2007 at 12:44:45 (CEST)

Mån den 24 sep: Tärnmåsen kvar på Sandön, stod på utsidan.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, September 25, 2007 at 05:18:23 (CEST)

24 sept. Kvällstur till Hasslarp. Bl a mycket gott om änder i dammarna. Bläsand 430, kricka 310, stjärtand 6, skedand 10, brunand 9, årta 1, smådopping 22, brunhök 2 och stenfalk 1.
Thomas Svanberg
- Monday, September 24, 2007 at 22:57:22 (CEST)

måndag24 sept.Nära stranden mellan Råbocka och Blocklinjen kl.12-14. ca.50 rast.Tordmular
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Monday, September 24, 2007 at 17:58:44 (CEST)

24/9 Vid 15-tiden kom en berguv med ett följe av kråkor och slog sig ner i en gran nära idrottsplatsen i Jonstorp. Efter 20 minuter var den trött på uppståndelsen och drog vidare mot talldungen vid Jonstorpsrevet. Jag hann tyvärr inte följa efter den.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Monday, September 24, 2007 at 17:56:51 (CEST)

23 sept.KOF:s öppna exkursion förlades denna dag till Bjärekusten. Tolv deltagare vandrade sträckan Lervik- Öllövsstrand och fick uppleva mycket sträckande tättingar, mest bo- , bergfink och grönsiskor. Även utmed strandängarna fanns det gott om småfågel såsom , hämpling, stenskvättor och ängspiplärkor samt några enstaka forsärlor. Inga sällsyntheter upptäcktes trots hårt arbete av ungtupparna Micke och Peder. Sikten över Skälderviken var begränsad men 3-4 kustlabbar samt en trolig fjällab kunde noteras. Vid Ängelbäcksstrand fick vi tyvärr uppleva det som Henrik beskriver i obsboken nedan, om alla döda och utmattade alkor som fastnat i fiskenät. Det var en beklämmande syn. På hemvägen via Rögle-Västraby sågs två havsörnar sträcka mot syd.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, September 24, 2007 at 08:16:21 (CEST)

Sönd. 23/9 Vid en tur med båten sågs S SVINBÅDANS FYR: 2 flockar om totalt 27 tordmular samt 1 ung tretåig mås
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 23, 2007 at 22:25:08 (CEST)

23/9 Rydebäck 08:00-11:00 Bo/bergfinkarna från örby sträckte även över Rydebäck, övrigt att nämna var trädlärka 17ex, sånglärka 11ex, forsärla 1ex, gulärla 1ex, hussvala 1ex, m korsnäbb 7ex, skogsduva 7ex, ljungpipare 13ex, mm.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, September 23, 2007 at 21:04:18 (CEST)

Söndag 23 september: Vid 19:30 jagade en stor fladdermus över Backagården, Hjärnarp. Medobs: Sara, Klas & Sonja Henningsson.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Sunday, September 23, 2007 at 20:36:18 (CEST)

23 sept. Sjöfågelräkning mellan Höganäs hamn och Hittarps rev. Även här ett massivt sträck av fink. Ett försöktigt försök till summering ger drygt 100 000 sträckare. Stundtals ett snitt på 6-800 ex per minut. Bland dessa även, forsärla 21 (!) och trädlärka 1. Nämnvärda obsar under dagen var, tärnmås 1 juv strax söder om G:a Lerbergets hamn, lärkfalk 1 utstr vid samma plats samt snatterand 1 hane vid Domstens hamn. Vid Domsten 8 tordmular som låg strax utanför strandlinjen och fiskade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 23, 2007 at 20:29:40 (CEST)

23 September.Örby Ängar.Trädlärka 14 str S,Vattenrall 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 23, 2007 at 20:27:33 (CEST)

23 sept. Vid sjöfågelräkning från Strandbaden dök en brednäbbad simsnäppa upp i kikarfältet inflygande från Kullen. Den damp ner ute vid ören några meter ut från stranden. 10 min senare lyfte den och verkade landa strax utanför ören men kunde inte återfinnas trots flitigt letande av flera personer, ända ner till Laröd, under eftermiddagen.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, September 23, 2007 at 18:44:34 (CEST)

23/9. Innan dimman lättat på morgonen fanns gott om grönsiskor vid Heljarödsgårdens parkering, dessutom två sjungande gransångare. På Rönnen sågs 1 fisktärna, 17 kustpipare, 9 småsnäppor, 3 spovsnäppor, 1 brushane och 2 sträckande forsärlor.
På e.m. stod 2 skärfläckor vid Sandön, och i Farhult låg 5 spetsbergsgäss.
Åter en tur ut till Rönnen där en ung snögås, blå fas, hittades bland de vitkindade gässen. Igår fanns en stripgåsliknande individ på lokalen. Antingen en ungfågel eller hybrid.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 23, 2007 at 18:18:18 (CEST)

22 september. Rönnen: 12 spetsbergsgäss på östra sidan. En ung lunnefågel passerade på bra avstånd vid sjöbodarna på östra sidan. Tyvärr syntes ingen mindre lira till ifrån mitt håll.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 23, 2007 at 17:40:07 (CEST)

Härligt gäng som var uppe tidigt på söndagsmorgonen 23/9. Jag fick mer än 10 st nya fåglar. Forsärlan var fin. Tråkigt med många döda och halvdöda Tordmular och Sillgrisslor som snott in sig i fiskenäten. Flera kämpade för sit liv. |http://www.alltomtradgard.se/forum/user_album.php?page=1&albumid=16708| http://www.alltomtradgard.se/forum/user_album.php?page=1&albumid=16708
svennis
Höja, - Sunday, September 23, 2007 at 16:43:29 (CEST)

23 september: Grymt finksträck över Örby ängar på morronen! Då dimman försvann vid 8.15 sträckte ca 50 bo/begfinkar per minut – men efter 9.15 (då molnen kom…) satte det igång ordentligt: fram till 10.45 kom minst 400 finkar/minut, totalt ca 40.000! Desssutom 2 stenfalkar, 5 sparvhökar, 4 forsärlor, 4 stenknäckar, 1.500 grönsiskor, 26 järnsparvar, 19 trädpiplärkor, 30 ladusvalor, 21 sånglärkor, 1 trädlärka, 32 mindre korsnäbbar, 55 björktrastar, 4 taltrastar, 80 grågäss och 5 skogsduvor

kl 13.20 sträckte en (ur min vinkel) mörk örn åt NV tillsammans med 7 ormvråkar över brunnsparken i Ramlösa.
Thomas Wallin
- Sunday, September 23, 2007 at 14:16:42 (CEST)

23 sept. Sjöfågelräkning längs kusten mellan Vejbystrand och Öllövs hamn. Ovanligt många tordmular vilket säkert har att göra med förra helgens hårda vindar. Tyvärr även många döda individer längs stranden. Förklaringen fick jag vid Ängelsbäcksstrand. I några utlagda fiskegarn alldeles utanför strandlinjen satt ett tiotal mular fast. Några redan döda, andra utmattade och döende. Vid Ranarpsstrand tre mular fast i ett fiskenät. Press och kommun kontaktade. Få se vad som händer.
Henrik Johansson
- Sunday, September 23, 2007 at 14:00:00 (CEST)

22 sep. Vid Brogårdasjön smådopping 4 ex, brushane 17 ex. Lite udda var minst 18 ex. av Stor fladdermus som jagade insekter. Detta var vid 18-tiden.
lars karlsson
bjuv, - Sunday, September 23, 2007 at 12:06:04 (CEST)

22 september: en rödstrupig piplärka sträckte över Sandön.

På stranden mellan Sibirien och Vegeå om eftermiddagen: tärnmåsen som funnits på lokalen en tid visade sig mycket fint, dessutom rastade 110 kustsnäppor, 2 roskarlar och ca 15 myrspovar. I vattnet utanför dök och flög ett stort antal tordmular fram och åter, totalt flera tiotal ex. Så många har jag aldrig sett i inre Skälderviken någon gång tidigare!
Thomas Wallin
- Saturday, September 22, 2007 at 22:59:32 (CEST)

22 september 2007 Ett par timmar mitt på dagen vid Kattviks hamn gav en överraskning i form av en Mindre lira som sträckte mot nordost 1 km utanför Kattvik. Annars var det mest Tordmular som var dagens art med ett 100-tal i och utanför hamnen. En myccket troluig ung Bredstjärtad Labb drog också mot sydväst,dock på irriterande stort avstånd. Ett 10 tal Ormvråkar drog också mot syd.
Peter Bjuenstål
Ramlösa, - Saturday, September 22, 2007 at 21:54:02 (CEST)

22 sept. En halvtimmes koll från trädgården imorse. Bra drag på fink och ängspiplärka. En forsärla liksom elva enkelbeckasiner drog mot söder. Senare under dagen en runda upp mot Hallandsåsen. Mycket gott om mindre korsnäbb i gran och lärkbestånden. Vid Rössjöholm en nötkråka.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 22, 2007 at 20:55:49 (CEST)

22 september, gick mellan Mäsinge strand och Skaudd räknandes kustfågel. Inte många sådana, bitvis helt tomt, men en mindre lira förvånade där den sträckte förbi och drog inåt viken så långt jag kunde följa den. Det blåste inte precis någon havsfågelvind. En 1K dvärgmås vid Rammsjöstrand noterades också samt 5-6 tordmular. Under förmiddagen sträckte en del bo- och bergfink över.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 22, 2007 at 20:29:25 (CEST)

22/9 Rydebäck: Bra drag på småfåglarna, mellan 18:50-19:00 räknades in minst 1000 bo/bergfink sträckande SV tillsammans med grönsiskor, ängspiplärkor, gulärlor och 3 forsärlor. Tidigare under dagen drog en ensam hane större korsnäbb förbi.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, September 22, 2007 at 19:43:09 (CEST)

22 September.Örby Ängar. Sträck S-SV.Sparvhök 1, Ormvråk 72,Sånglärka 4,Ängspiplärka 12,Sädesärla 14 ,Järnsparv 9,Bo/Berfink 1500,Steglits 4,Grönsiska 475,Hämpling 40,Mindre Korsnäbb 12. Sandön. Vegeåns mynning på Klören sidan.TÄRNMÅS 1JUV.Sandön.Kricka 125,Stranskata 14,Myrspov 13, Sillgrissla 9, Tordmule 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 22, 2007 at 17:37:09 (CEST)

21 sept. Kullens fyr under några morgontimmar, en ung tärnmås på sydsträck, tordmule 275, sillgrissla 15, havssula 3, grönsiska 1.800, bofink 1.600. Klören kustsnäppa 120, varav en hade oturen att fått en hjärtmussla om foten, förhoppningsvis släpper den när kustsnäppan ställer sig i vattnet, roskalle 1, myrspov 10. Rönnen en fisktärna och 12 kustpipare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, September 21, 2007 at 22:30:30 (CEST)

21/9 E.m-promenad mellan Torekov och Gröthögarna. En ung fjällabb var stationär runt Tjällran men sågs även flyga över land, då ivrigt uppvaktad av kajor ! Den unga tärnmåsen följde kustremsan så sakteligen söderut. 16 havssula gick längre ut men också mot söder. 18 kärrsnäppa och 3 myrspov rastade i en vik. Tormulen var vanlig över havet, sädesärla och grönsiska över land.
Leif Dehlin
- Friday, September 21, 2007 at 19:21:19 (CEST)

20 sept. Under några tim. spaning från Gubbahyllan, Kullens fyr bl.a. Grönsiska 2.300 str. Bofink 1.200 enstaka berfinkar i flockarna, Laduvala 425 ex samt en ung Havssula stationär. Rönnen, ca 500 Grönsiskor kalasade i tujahäcken som omger Heljarödsgården, Spovsnäppa 2 ex, Småsnäppa 7 och Skärfläcka 2 ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, September 20, 2007 at 20:21:11 (CEST)

19 sept. Vid Västraby gård mellan 18.30-19.00 rastade 11 spetsbergsgäss tillsammans med grå- och vitkindade.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 20, 2007 at 08:23:22 (CEST)

19 September.
Råå, Helsingborg. Grågås 16 str v, Vitkindad gås 180 str v,
Sträck SV: Forsärla 1, Ladusvala 18, Bo/Bergfink 600, Grönsiska 135.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, September 19, 2007 at 21:35:30 (CEST)

19 sept. Kvällspromenad utmed stranden mellan Sibirien och Klören. Mest anmärkningsvärt var den döda juvenila lunnefågel som hittades. Även en tordmule låg uppspolad på stranden. Levande fåglar var bl a, kustsnäppa 100, sandlöpare 7 och myrspov 1. Tärnmåsen syntes inte till.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 19, 2007 at 21:09:10 (CEST)

Tomtobs. En ringduva har legat på bo ca 2 veckor i vår stora blodlönn. I lördags syntes plötsligt en unge. I går ytterligare en. Det är väl lite sent på året, eller hur?
Ann-Marie Göransson
Helsingborg, - Wednesday, September 19, 2007 at 16:41:53 (CEST)

18/9. Kvällsskådning mellan Torekov och Ripagården. Någon sjöfågelräkning i den gropiga sjön blev det inte men bl.a 1 sandlöpare, 1 fjällabb och 1 snatterand gladde oss.
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Wednesday, September 19, 2007 at 08:24:08 (CEST)

Ängelholm - Rönneå mellan Pyttebron och Nybron: 37 mandarinänder (10 hannar + 27 honfärgade individer).
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Tuesday, September 18, 2007 at 21:16:13 (CEST)

17 September. Hittarps Revet. Gråhakedopping 1, Kricka 2, Strandskata 2, Rödbena 1, Svartsnäppa 1, Kärrsnäppa 2, Småsnäppa 1, Tordmule.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 17, 2007 at 21:07:55 (CEST)

17 sept. Kullens fyr 06.45-10.15, Sill/tordmule ca. 130 varav 100 rast. Fjällabb 1 ung, Kentsk tärna ca. 250 alla str. även om det tidvis fanns 50-talet fiskande utanför spetsen, Storlabb 5 str. Grå lira 2 str. Gulnäbbad lira 1ex. bara plötsligt fanns den där någon km ut i NW, under några min. kraftigt attackerad av en storlabb (tänkte för ett ögonblick på den mindre liran som strök med) detta slutade dock lyckligt och den gulnäbbade drog sakta norrut i riktning mot Väderön. Rönnen, Pilgrimsfalk 1 ad ute på ön, Havsörn en i mitt tycke ungfågel drog gång på gång upp de tusentalet grå o vitkindade gässen som rastade på Rönnen, en ung Tärnmås drog västerut, på låg höjd rakt över KOF-stugan.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 17, 2007 at 19:36:44 (CEST)

16/9 En Brun Glada kom från Lönhult och drog vidare mot Svedberga. Sveberga Kulle. Mindre Korsnäbb 25 ex.
Jonstorp rev. Roskarl 1 ex, Skäggdopping 2 ex och Gråhakedopping 1 ex. Medobs. LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, September 17, 2007 at 09:08:43 (CEST)

15 sept. Några korta rader en dag försent. Anlände till Sandön 12:30. Efter 10 minuter hittas en ung tärnmås vilken drar vidare in i Skälderviken och försvinner bort mot Sibirien (samma som setts här idag, söndag?). Utanför ön ses, storlabb, fjällabb och kustlabb. En stormfågel drar förbi och en stund senare upptäcks en ljus mindre vadarlik fågel som sveper utmed spetsen på Klören. Försvinner bakom Sandön men kommer fram och lägger sig på vattnet vid några tillfälle. Kan konstateras att det är en brednäbbad simsnäppa. På plats då även Henrik J och Oskar.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 16, 2007 at 23:06:05 (CEST)

16 sept. Över ett nästan spegelblankt Skälderviken vid Svanshall passerade en 1K Tärnmås västerut ca. 100 meter ut, detta 09:30, Görslövsåns mynning en ad hona pilgrimsfalk som slog en kricka vilken den drog iväg med mot Lönhults-hållet, Rönnen en 1K pilgrimsfalk med karaktärer som tyder på den nordliga rasen calidus. Medobs. Kaj Möller. Under efterm. mellan Arild - Skäret ca 50 kentska och 10 fisk/silvertärnor stationära och födosökande.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 16, 2007 at 21:52:02 (CEST)

16 sept. Eftermiddag vid ett fält i närheten av Lönhult tillsammans med Mårten. Kan det vara något? Jo, många fina obsar av dylika arter. Brunglada 1 trol ad, glada 5, pilgrimsfalk 1 1k, medelhavstrut 1 2k, kaspisk trut minst 2 1k, silltrut ca 20, dvärgmås 1 1k samt rödstrupig piplärka 1. På kvällen flax och fick se pågarnas gulnäbbade lira från Hittarps rev. Den drog då sakta norrut hårt uppvaktad av ett gäng trutar. Här också en adult kustlabb.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 16, 2007 at 21:08:29 (CEST)

En gulnäbbad lira hittades utanför Norra hamnen, Helsingborg och sågs sakta dra norrut vid kl. 18:20. Dessutom: Dvärgmås och en ung fjällabb rastande. Den gulnäbbade sågs för övrigt även ifrån den danska sidan. Medobs: Peder Winding.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 16, 2007 at 20:14:54 (CEST)

Sön. 16 sept. Kl:14:00. På ett fält mellan Rögle och Stureholm spatserade hundratals grågäss och några kanadagäss. Spritt i flockarna såg vi ca: 30-40 vitkindade gäss. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, September 16, 2007 at 17:27:47 (CEST)

16 sept. Lugnet efter stormen. Sibirien förmiddag: en stationär ung tärnmås, dvärgmås 1, silvertärna 1, sandlöpare 11 och kustsnäppa ca 35.
Henrik Johansson
- Sunday, September 16, 2007 at 12:47:00 (CEST)

15 sept. Båstad hamn gav också minnsevärda upplevelser denna dag. Till höjdpunkterna hör 2 tärnmåsar varav en rastande på stranden, fjäll- och kustlabbar på närhåll samt inte minst en stäpphök som sträckte över hamnen!
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, September 16, 2007 at 08:43:16 (CEST)

15/9. Den brednäbbade simsnäppan som först sågs av Thomas S vid Sandön, kom flygande förbi Rönnens östsida kl 14:10. Av rastande vadare på ön kan nämnas 1 skärfläcka, 2 sandlöpare, 5 gluttsnäppor, ett 30-tal kustsnäppor, 1 kustpipare och 1 småspov.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, September 15, 2007 at 19:10:45 (CEST)

15/9 Rålehamn. Trots kraftiga vindar från VNV drog merparten av fåglarna rakt västerut, dvs långt ut, vilket inte är brukligt vid Rålehamn vid dylika vindar! Nåväl, mellan 06.00 och 10.00 passerade 108 bläsand, 6 stjärtand, 26 kricka, 8 myrspov, 1 roskarl, 3 grålira, 3 mindre lira varav en stationär samt 1 storlabb, 1 fjällabb och 3 kustlabb. 2 labbar artbestämdes inte. Lunnefågeln passerade nära o fint. Närobsar av 7-8 fjällabb, 1 tärnmås och 1 stenfalk bjöds det på vid Malen 11.00 - 13.00. Få sula, stormfågel och tretåig under hela dagen. Flera tordmule mot söder. Dagen avslutades vid Öllöv med 1 fiskgjuse och 1 ung gök. Medobs Bengt Andersson, Thomas Wallin och Lars Nilsson
Leif Dehlin
- Saturday, September 15, 2007 at 17:19:41 (CEST)

15 sept. Östra sidan av Rönnen fram till kl. 13. Spännande spaning över ett stormigt Skälderviken. Osannolikt när en mindre lira kommer farande knappt 300 meter ut. Liran rastar en kort stund när plötsligt en ung storlabb lyfter och sätter fart efter liran. Jakten pågår under ca 5 min då labben efter flera försök får tag i liran. Storlabben drar ner den på vattnet och dränker den! En timme senare ses labben lyfta strax utanför Sandön, till synes mätt och belåten. Överigt: stormfågel 2-3, havssula 1, fjällabb 3-5 juv, kustlabb 1, lunnefågel 2, tordmule ca 25 och lika många sillgrisslor, pilgrimsfalk 1 ad, stenfalk 2, småspov 1, sandlöpare 1, m.m. Medobs: Rolf H fram till ca kl. 11.15. Därefter spaning från Sandön under ett par eftermiddagstimmar vilket Svanberg får äran att redogöra för........
Henrik Johansson
- Saturday, September 15, 2007 at 16:09:24 (CEST)

15/9 Svanshall 08.00-10.00. Fjällabb, en gammal och två unfåglar; Kustlabb 6 ex; Stormfågel 2 ex; Tordmule 5 ex; Sillgrissla 8 ex; Tobisgrissla 2 ex; Pilgrimsfalk en ungfågel flög längs stranden bort mot Rekekroken.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Saturday, September 15, 2007 at 14:52:35 (CEST)

13 sept. Kväll vid/på Rönnen. En del vadare såsom, gluttsnäppa 5, kustpipare 6, svartsnäppa 1, kärrsnäppa 30, småsnäppa 10, brushane 6, enkelbeckasin 10 samt myrspov 5. Fiskgjuse, brun kärrhök och bivråk sträckte med vardera 1 ex.
Thomas Svanberg
- Thursday, September 13, 2007 at 22:00:30 (CEST)

13 sept. Trevlig ringmärkningsavslutning vid Hasslarps dammar. Efter en något kylig morgon fick den klara septembersolen snart frusna fingrar att tina upp. God fågeltillgång med 105 nymärkningar av 17 olika arter. Därtill 2 gamla blåmeskontroller. Säsongens näst bästa dag!Vanligaste arten idag rörsångare med 23 individer medan det mest udda inslaget var två steglitser. I gryningen drog en nattskärra förbi och någon timme senare uppehöll sig två pilgrimsfalkar uppe på kraftledningsstolparna. Mest oväntat var dock de två unga rödspovar som plötsligt drog norrut förbi märkplatsen. Tack till Mårten och Mikael för hjälp under förmiddagen då barn från Rögleskolan och Kattarps skola var på besök.
Henrik Johansson
- Thursday, September 13, 2007 at 21:44:59 (CEST)

12 september: några timmars kvällsskådning vid yttre Kattvik gav en sträckande adult pilgrimsfalk, 1 brun kärrhök, 1 obest labb, 10 unga dvärgmåsar, ca 25 silvertärnor, 50 sillgrisslor, 1 tordmule och 1 forsärla
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Wednesday, September 12, 2007 at 22:14:40 (CEST)

9 Sept.En rördrom stöttes ute på Sandön och damp ner i vassen igen nedanför gula huset vid flaggstången och en ad pilgrimsfalk jagade vadare.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, September 11, 2007 at 08:47:47 (CEST)

10/9. Rönnen en dryg timma på eftermiddagen. I brist på havsfåglar fick det bli lite andra rastande arter. På västra sidan gick 7 kustpipare, och i lilla viken 1 sandlöpare, 25 småsnäppor och 133 kärrsnäppor. Efter tips av Alf P. hittade vi 1 smalnäbbad simsnäppa i stora pölen ute bland gässen.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Monday, September 10, 2007 at 16:31:45 (CEST)

Sön den 9 sep. Lag MUP Mattias OlssonUlf StåhlePatrik Söderberg fick ihop 112 arter under dagen artrace. Vi startade på Kullen vilket inte gav något speciellt, fortsatte till Björkeröd där Törnskata, Rödstjärt, Buskskvätta, Ärtsångare mm hängdes in. I Svanshall såg Kustlabb och vid Jonstorp sågs en Tornseglare. Vidare till Hasslarp där den Svarthalsade doppingen fanns kvar i östra Flenningedammen här såg också Svartvit flugsnappare, Bivråk mm. Vid Svedberga Stureholm sågs bl a Sånglärka och Röda glador. I Sibirien sprang på ett maffigt meståg med 2 Tofsmesar, 2 Talltitor, Entitor, Stjärtmesar, Svartmesar, Blåmesar, Talgoxar, Nötväcka, Trädkrypare, Kungsfåglar, Mindre hackspett hane och Mindre korsnäbb. Vidare till Sandön Sandlöpare, Småsnäppa och spovsnäppa. Och till sist Rönnen där Fjällabb, Pilgrimsfalk, Svarthakedopping, Storskarake, Gråhakedopping hängdes in (den sistnämnda med halv minuts marginal). Vågar man nämna att Grönfink inte noterades under dagen, .........nu är det gjort iallafall.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, September 10, 2007 at 11:25:20 (CEST)

9.september. Ljungabolet. 33 tranor flög över i det vackra höstväder.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, September 10, 2007 at 08:53:36 (CEST)

9/9 Rekekroken. 5 Tretåig mås rastade söder om piren.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, September 10, 2007 at 08:05:24 (CEST)

8/9 Svanshall. En ung tretåig mås höll till vid hamnen under em.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, September 10, 2007 at 08:03:28 (CEST)

9 sept. Lag Sylvia Borins kavaljerer fick ihop 101 arter i dagens artrace. Vi började i Farhult i frisk nordan och mörker fram till soluppgång, hittade bl.a. svartsnäppa, dvärgmås, grönbena och småspov. Vid Krapperup stenknäck och i Björkeröd nötskrika och spillkråka. I Höganäs turkduva och svart rödstjärt (hamnen). Tornseglare och svarthätta i Danhult. Hasslarp sen: snatterand, skedand, rödstjärt, s/v flugsnappare men vi missade den svarthalsade doppingen. Sandön med fika på bryggan: strandskata, bivråk, silltrut. Och innan samlingen vid KOF-holken en rusch ut till Rönnen: små-, mo- och spovsnäppa, tobisgrissla, svarthakedopping och dagens enda gravand.
Lars Helgesson & Kjell Högström
Helsingborg, - Sunday, September 09, 2007 at 21:48:34 (CEST)

9 sept. Lag Sir Albin boys skrapade ihop 100 arter under dagen. Vi startade vid Svanshall där vi blev kvar till ca 08:30. Sträck av bl a, stormfågel 2, smålom 4, storlom 1, fjällabb 6 1k samt tretåig mås 1. Efter runda till Sibirien där talltita noterades vidare till Hasslarp där den unga svarthalsade doppingen var kvar. Sedan till Sandön där en del arter kunde prickas av såsom, kustlabb 1 juv, fjällabb 1 juv, sandlöpare 1 och småsnäppa 1. Avslut vid Rönnen med, småsnäppa 20, spovsnäppa 4 och brushane 2. I Sir Albin boys ingick förutom undertecknad även Bengt Andersson, Peter Bjurenstål och Patrik Wantzin.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 09, 2007 at 20:16:41 (CEST)

9 september. Artrace! Vårt lag (Lennart E, Anders o Linnea H) började med kungsfiskare i Båstad hamn och fortsatte sedan utåt Bjäre. Flertal fjällabbar sågs under dagen och en ung bredstjärtad labb, stormfågel och tretåig mås passerade oss vid Ripagården. Gott om kungsfåglar på diverse lokaler under dagen, två tofsmesar i Sibirien, Ängelholm. Dagen avslutade vi med artgenomgång (101 arter för oss) och korvgrillning vid KOF-stugan, Rönnen. Mikael Jönssons obsar nedan, härör om det inte framgår även ifrån Rönnen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 09, 2007 at 19:19:12 (CEST)

9 sept. En dryg timmes spaning vid Sandön ca kl. 16-17. En ung fjällabb kom längs Klörenstranden, drog lågt i åmynningen och fortsatte in över stugorna och fotbollsplanen i Utvälinge. "Kageobs"! Långt ute över Skälderviken ytterligare två slanka labbar, som fick lämnas obestämda. Dessutom två unga dvärgmåsar, en sillgrissla samt 18 svärtor.
Henrik Johansson
- Sunday, September 09, 2007 at 18:56:43 (CEST)

9 September.Fågelcirkeln. Grågås 2000,Kanadagås 5, Vitkindad gås 300,Gravand 1juv,Kricka 110,Sjöorre 9, Brun Kärrhök 1honf,Pilgrimsfalk 1,Större Strandpipare 11,Kustsnäppa 3, Kärrsnäppa 70,Storspov 36,Rödbena 4,Gluttsnäppa 3,FJÄLLABB 1JUV, Kensk Tärna 2,Ladusvala 9,Stare 400.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 09, 2007 at 17:08:17 (CEST)

8.9 Minst 5 fjällabbar siktades från Sandön på em bl.a. 2 stående på klören-stranden och minst tre ut över skäldervikens vågskum. En fjällabb blåste in över land och fortsatte söderut, en annan passerade just utanför flaggstången. De två grålirorna som Rolf omnämnt passerade flera gånger strax utanför Sandön.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, September 08, 2007 at 23:19:45 (CEST)

8/9. Under det rejäla blåsandet på eftermiddagen sågs på Rönnens östra sida på två och en halv timma bl.a. 1 roskarl, minst 2 gråliror, 1 tretåig mås, 12 kustsnäppor, minst 2 fjällabbar, 2 sandlöpare, 1 stormfågel och 1 kustpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 08, 2007 at 21:32:59 (CEST)

8 sept. Hasslarp fram till 12.00. Parallellt med ringmärkningen även en del skådning vilket gav bra resultat. En fjällpipare mot SW tillsammans med en ljungpipare ca kl. 11, svarthalsad dopping 1k kvar, pilgrimsfalk 1 2k, lärkfalk 1 samt småspov 3 mot SW. Märkningen då? "Sådär" med 57 nymärkningar av 17 arter, bl.a. inslag av typiska höstarter som kungsfågel (ny märkart!!), gärdsmyg, grönsiska, järnsparv och rödhake. Medhjälp av Mårten och Micke J.
Henrik Johansson
- Saturday, September 08, 2007 at 20:18:23 (CEST)

7 sept. Kort kvällsrunda vid Hasslarp. Enkelbeckasiner 20-tal, grönbena 2, svartsnäppa 1, smådopping 6 samt en lärkfalk.
Thomas Svanberg
- Friday, September 07, 2007 at 21:09:35 (CEST)

7 sept. Rögle: En rödstrupig piplärka mot SW över skolgården ca kl. 14:30.
Henrik Johansson
- Friday, September 07, 2007 at 19:48:22 (CEST)

5 sept. Kom körandes utmed banvallen mellan Västraby och Rögle på eftermiddagen. Över Rögle säteri skruvade 5 röda glador och bland dessa även en juvenil brun glada. Efter några minuter drog de ner bakom skogen och försvann. Kan dock förmodligen vara kvar i området. Mycket glador över markerna och framförallt över de nyslagna fälten.
Thomas Svanberg
- Wednesday, September 05, 2007 at 21:50:41 (CEST)

4/9 Jonstorp, En ung Kustlabb höll till vid hamnen under kvällen. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, September 05, 2007 at 08:03:22 (CEST)

4/9 Rålehamn. Kl 06.40-11.00 men det var enbart under den första timmen som det hände något. 3 fjällabb och 5 kustlabb rörde sig då i området runt Tjällran. Något senare kom 1 ung bredstjärtad labb och la sig på vattnet nedanför bunkern innan den drog mot NV. Bland str sågs 5 forsärla, 17 kustsnäppa, 1 sandlöpare och 1 myrspov. Ca 80 ljungpipare rastade. Mycket grönsiska och järnsparv i luften.
Leif Dehlin
- Tuesday, September 04, 2007 at 14:18:00 (CEST)

3 sept. En timmes span vid östra delen av Rönnen från 17:30 gav en ung fjällabb som sträckte in över land. En pilgrimsfalk jagade över Sandön och en stenfalk sträckte förbi.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 04, 2007 at 10:17:34 (CEST)

3/9 Svanshall, kl 16.30-20.00. Fjällabb 11 1k, kustlabb 1 1k + 1 ad, obest labb 3, stormfågel 1, silvertärna 8 1k, forsärla 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, September 03, 2007 at 22:07:40 (CEST)

3 sept. Kullens fyr 6.30-9.30 Sjöorre 75, Kentsk tärna 140, Fjällabb 2 juv. Grålira 2, Silltrut ca. 40, Stormfågel 1ex. Rönnen 11-12.30 Kustlabb 3, Roskalle 1, Pilgrimsfalk 1 ad, Fiskgjuse 2 Buskskvätta 2-3 ungfåglar och Silltrut 2 adulta. Stenkrossen 12.45-13.15 str 16 unga fjällabbar (4+2+8+2) från norr in i Farhultsviken, över skjutbanan tog de höjd och fortsatte söderut över land, 2 kustlabbar höll till en bit ut i Skälderviken
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 03, 2007 at 21:51:28 (CEST)

3 sept: havsfågelspan under eftermiddagen i Båstad gav ett 15-tal unga fjällabbar på sträck + några rastare i området. En ad. Bredsjärtad labb velade runt i området ett tag innan den tog höjd och makligt drog sig ut mot väst. 3ad Kustlabbar tog även de höjd, men de sträckte in över land och drog söderut. Övrig kan nämnas, Stormfågel 2, Dvärgmås 4, Fiskgjuse 4, Stenfalk 2
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Monday, September 03, 2007 at 21:35:12 (CEST)

3/9 Vikingstrand vid lunchtid. Ob. kust-/fjällabb strS, stormfågel 1ex som blev hårt uppvaktad av trutar.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 03, 2007 at 13:00:38 (CEST)

3 sept. Morgonpass vid Vikingstrand, Helsingborg under en morgontimme. Bl a passerar mot söder, 1 juv fjällabb, 2 kustlabbar och 1 storlom.
Thomas Svanberg
- Monday, September 03, 2007 at 10:43:01 (CEST)

2 sept. I samband med Gröna stöveln arrangemang på Kullaberg lite span över havet. Magert men en ung kustlabb sågs liksom några sjöorrar och kentska tärnor.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 02, 2007 at 21:09:46 (CEST)

1 sept. Runt Torshult och Djuramossa gott om smått på åkrarna som, 15 buskskvättor och ett 30-tal stenskvättor. I luftrummet, orm och bivråkar liksom en handfull glador och brunhökar. Vid Jonstorp bl a, brushane 20, enkelbeckasin 30, svartsnäppa 1 och sandlöpare 1. En forsärla flög förbi och 4 mindre korsnäbbar sågs i talldungen närmast havet.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 02, 2007 at 21:07:47 (CEST)

1 sept. En svamprunda på Söderåsen gav även många andra upplevelser. På fågelfronten en lärkfalk som jagade sländor i Bauserödsdalen. Vid Hultahus en rastande nattskärrehane samt mindre hackspett och spillkråka. Gott om korsnäbbar i skogen.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, September 02, 2007 at 18:10:39 (CEST)

1 September.Örby Ängar.Sträck S-SV.Häger 3,Grågås 6,Kanadagås 31,Ormvråk 6,Sparvhök 1,Ladusvala 130, Hussvala 6,Trädpiplärka 48,Sädesärla 8,Gulärla 185,Järnsparv 12,Bofink 100,Grönsiska 155, Mindre Korsnäbb 22.Rastande.Rödhake 10,Gransångare 25. Stjärtmes 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 02, 2007 at 15:52:12 (CEST)

1 sept. Skådning och ringmärkning vid Hasslarps dammar från gryningen kl. 05.00 fram till 13.30. Mycket att titta på denna lugna och soliga morgon/förmiddag. Fångsten först: Totalt blev det 76 nymärkningar av 19 olika arter utan några direkta sällsyntheter. Rörsångare (föga oväntat) den talrikaste arten med 23 märkta. Överlag mycket fågel i buskmarkerna och strax bakom märkplatsen visade sig en göktyta en kort stund. Ganska bra fart på rovfåglarna framåt förmiddagen med sträck av flera olika arter, bl.a. ett 30-tal bivråkar, 20-tal sparvhökar, tre fiskgjusar och någon lärkfalk. Kring dammarna en stationär stenfalk som på afton-lärkfalkmanér sågs fånga insekter. Lite udda. I Bergsdammen fyra nyligen kläckta smådoppingungar och i fårhagen intill Hyllingedammarna en dubbelbeckasin. Medobsare denna dag Mårten, Mats R & Bertil Magnusson.
Henrik Johansson
- Saturday, September 01, 2007 at 22:28:43 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2007
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2007-10-04 av Thomas Wallin