Observationer april 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 april. Snabbstopp Sandön vid kl. 14.30. Gott om fisk- och silvertärnor, totalt fler än 100 ex. Dessutom två svarttärnor, åtta dvärgmåsar och 1 par snatteränder. En kustsnäppa rastade och en fjällvråk sträckte över.

Henrik Johansson
- Wednesday, April 30, 2008 at 18:55:00 (CEST)

30/4-08 Höghult: Gök 1 spelande i trädgården under morgonen. Flyttade sig sedan till gårdsdungen. Buskskvätta 1 hane i hästhagarna.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, April 30, 2008 at 12:18:33 (CEST)

30/4 och två morgontimmar vid Råle. Str. glest men enst fisk-/silvertärna drog mot norr precis som 1 mörk kustlabb, 1 skedand och 23 kricka. En av vardera gluttsnäppa, brushane, kärrsnäppa och roskarl rastade. Fler drillsnäppa än tidigare. 77 smålom och 1 storlom mot söder, sjöorrarna kunde inte bestämma sig. 1 brun kärrhök, 1 fiskgjuse och 1 ormvråk kom instr. från Väderön. 1 svartkråka.
Leif Dehlin
- Wednesday, April 30, 2008 at 09:56:28 (CEST)

29 april. Hasslarp vid 18-tiden. Rödspoven kvar men lyfte efter en dryg halvtimmes obs och tog höjd för att försvinna söderut. 18 brushanar liksom en ståtlig nilgås förgyllde kvällen!
Thomas Svanberg
- Wednesday, April 30, 2008 at 08:48:09 (CEST)

29/4 Sandön: Dvärgmås 2, Gluttsnäppa 36, Svartsnäppa 1. Rönnen: Småspov 1, Myrspov 5, Skärfläcka 25, Småtärna 6
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, April 29, 2008 at 21:27:48 (CEST)

Tis den 29 april. Hasslarp: Rödspov 1ex, Mosnäppa 1ex.
Patrik & Anton Söderberg
Laröd, - Tuesday, April 29, 2008 at 15:01:17 (CEST)

29/4 En timmes span vid Sandön under morgonen gav svarttärna 2, dvärgmås 16, myrspov 70, kustsnäppa 1 samt svartsnäppa 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 29, 2008 at 14:31:34 (CEST)

28/4 Sträckbevakning vid Hittarps rev fram till kl 11.20. Fina flockar med dvärgmås förgyllde morgonen. Totalt passerade 86 ex ofta i blandflockar med skrattmåsar och fisk/silvertärnor. I övrigt sträckte storlom 1, smålom 21, skedand 11, glada 2, fiskgjuse 1, ormvråk 74, brunhök 1 samt sparvhök 5. En roskarl rastade tillfälligt på revet och från strandmarkerna innanför lyfte en fältpiplärka som därefter sträckte vidare mot öster.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, April 29, 2008 at 14:28:25 (CEST)

28 april. Hasslarps dammar 18.00. En hel del vadare visade upp sig vid kanten av första dammen. Strandskata, skärfläcka, mindre strandpipare,tofsvipa, småsnäppa, grönbena, drillsnäppa, rödbena, rödspov!, storspov, enkelbeckasin och brushane.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, April 29, 2008 at 08:53:06 (CEST)

Mån. 28/4 kl: 12:00 Gick två ringmärkta storkar på ett grönt fält intill Grevie kyrka. Medobs Klas o Linnea
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, April 28, 2008 at 21:49:46 (CEST)

28 april: en gammal dvärgmås rastade på Sandön på förmiddagen tillsammans med bla 2 årtor, 6 svartsnäppor och 35 myrspovar. Skäggmesar hördes från vassen och ca 300 vitkindade gäss drog mot NO.
Bodil o Stig Forsberg, Thomas Wallin
- Monday, April 28, 2008 at 21:08:15 (CEST)

2008-04-28. Sjungande rödstjärt på min tomt i Mölle. Årsförsta.
Lars Unger
Mölle, - Monday, April 28, 2008 at 20:48:29 (CEST)

28 April. Brogårda,2 mindre strandpipare,5 brushanar. Hasslarp,1 rödspov,1 grönbena,4 brushanar, 1 mindre strandpipare. Mellan Grevie och Förslöv gick en projektstork.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, April 28, 2008 at 19:34:46 (CEST)

Mån den 28 april. Björkeröd: En göktyta höll till i buskagen vid parkering även en svartvitflugsnappar hane, grönsångare 1ex, ringtrast 1ex honfärgad öster om orienteringsgården. Gott Lövsångare, rödstjärtar, svarthättor, ärtsångare.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, April 28, 2008 at 18:56:03 (CEST)

27 APRIL. Liksom på lördagen kom rovfåglarna igång med lättande dis fram på em. Kl 14-16 passerade 170 ormvråk, 24 sparvhök, 2 glada, 1 brunhök, 1 pilgrimsfalk, 1 blåhök och en "stängshök". Till en början in över Viken senare Domsten.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, April 28, 2008 at 11:30:14 (CEST)

27/4. Brogårda Våtmark: Gråhakedopping 2, Knölsvan 2, Gravand 6, Kricka 2 par, Gräsand 3, Skedand 1 par, Knipa 5, Strandskata 6, Skärfläcka 4, Tofsvipa 12, Brushane 11 hanar, Enkelbeckasin 3, Rödbena 1, Backsvala 1, Ladusvala 45, Hussvala 4, Gulärla 1, Sädesärla 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 27, 2008 at 21:19:26 (CEST)

27 april. Sträck vid Hittarps rev fram till klockan 10:15. Sjöorre 860, svärta 212, alfågel 5, bergand 2, vigg 19, kricka 20, smålom 19, storlom 2 och storspov 22. Ett ex av vardera, svartsnäppa, småspov och drillsnäppa rastade. Medobsare var Mårten och Mats.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 27, 2008 at 20:56:29 (CEST)

27 april. Morgonpromenad runt Vegeholms slott. Något överraskad blev jag då en nötkråka behagade visa upp sig, livligt kraxande, häckning? En bit uppströms slottet ett par oroliga kungsfiskare intill möjlig häckplats. Dessutom kattuggla i ihåligt träd samt sjungande svartvit flugsnappare. Vidare till Hasslarps dammar med följande utdelning: bl.a. brushane 12, grönbena 8, drillsnäppa 3 samt sjungande sävsångare.
Henrik Johansson
- Sunday, April 27, 2008 at 18:15:20 (CEST)

2008-04-27. Fäladen Mölle-Vattenmöllan på em. Ärtsångare i antal i buskagen. Vipor, strandskator, rödbenor, sånglärkor, ängspiplärkor och hämplingar lade en härlig ljudbild över fäladsmarken. Det som bröt ut lite från den vanliga lätesfloran var en ensam överflygande ladusvala och två vackra steglitser som drog förbi.Även tre starar flög upp ifrån tången vid Fågelviken. Kändes riktigt exotiskt för en möllebo idag. Klockgrodorna i full konsert.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 27, 2008 at 18:12:56 (CEST)

27 april, lite ruggig och duggig morron på Bjäre.. Vid Råle simmade en svarthakedopping i grann sommardräkt, ca 200 sjöorrar drog söderut, tobisgrisslor och tordmular for fram och tillbaka. Mellan Norrebro hamn o Hovs hallar rastade en göktyta, några rödstjärtar, ärtsångare o svarthättor sjöng, ladu-, hus- och backsvalor drog förbi.
Lasse Nilsson; Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, April 27, 2008 at 17:17:04 (CEST)

26/4 Lervik 09:40. Jag stod ute på piren i hamnen i Lervik när en liten, liten vadare drog med ett kvittrande läte rakt över mig. Om än tidigt, kan jag inte få det till något annat än en mosnäppa.I så fall den andra i Sverige i år enligt Svalan. En storlom låg och fiskade rakt utanför hamnen. Nu i vacker sommardräkt. Ett snatterandspar låg i hamninloppet. Två flockar vitkindade gäss, ca 200 ex/flock, drog in över land. En stenskvätta satt och sjöng sin raspiga sång på hamnpiren. På eftermiddagen körde jag upp till Grevie backar och fick så småningom se en grann ringtrasthane.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, April 27, 2008 at 16:51:47 (CEST)

27 april. Kl. 09:30. Ljungabolet. Efter ett par nätter utan frost kom den äntligen. LÖVSÅNGAREN sjöng så fint från trädkronorna. LADUSVALAN behagade också att visa sina fina flygkonster och det är ovanligt tidigt.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 27, 2008 at 15:26:42 (CEST)

26/4-08 Björkeröd: Ringtrast 1 ad hane.Satte sig i toppen av ett träd och sjöng några minuter vid 15-tiden.Drog sedan mot hagarna mot Himmelstorp.I övrigt rikligt med tropikflyttare i buskarna.Svartvit flugsnappare 1,Rödstjärtar,Ärtsångare,Svarthättor och Lövsångare
Göran Cederwall och Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, April 27, 2008 at 00:51:59 (CEST)

26 april. Eftermiddagens rovfågelsträck passerade även över Ängelholm. Ett par hundra ormvråk, 15-tal sparvhök, två röd glada, en fiskgjuse och mer oväntat en ad pilgrimsfalk mot norr vid 15-tiden. Dessutom 15 tranor.
Henrik Johansson
- Saturday, April 26, 2008 at 22:11:13 (CEST)

26 april. När väl dimman släppte vid 13-tiden satte rovfåglarna igång att sträcka.Fram tom klockan 18:20 räknades följande arter och antal vid Hittarps rev/Domsten. Havsörn 1, glada 4, brunhök 3, blåhök 5, ormvråk 355, fjällvråk 10, sparvhök 60, duvök 2, lärkfalk 2, stenfalk 2. Klockan 17:20 upptäcktes en 2k stäpp/ängshök vid Hittarp. Dessvärre en obs som lämnade en del att önska vad gäller avstånd och vinklar men av det vi såg pekar det mesta på stäpphök. Kärrhöken drog mot öster och försvann bakom Kulla-Gunnarstorp. Medobsare Mårten, Johan och Bengt.
Thomas Svanberg
- Saturday, April 26, 2008 at 21:22:47 (CEST)

26 april, vid Brågårda våtmark 13 rastande brushanar (bara hanar, kommer honorna senare??), 2 snatteränder och 2 gråhakedoppingar. I Hasslarp ytterligare 5 brushanar (inga honor...), 2 drillsnäppor och 5 gulärlor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, April 26, 2008 at 19:41:23 (CEST)

26/4. I Farhult sågs 24 kärrsnäppor, 14 myrspovar, 1 glada, 1 enkelbeckasin, 1 dvärgbeckasin, 15 gluttsnäppor och 2 småtärnor.
På Sandön rastade 59 myrspovar, 1 kustsnäppa, 1 svartsnäppa, 35 gluttsnäppor och 1 svartkråka.
På Rönnen 8 taltrastar, 2 brushanar, 2 småspovar och 2 ärtsångare.
Vid gamla vägen ned till Sibirien i Ängelholm en sjungande grönsångare, och nere i reservatet ännu en. Plus 2 svarthättor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 26, 2008 at 19:16:55 (CEST)

2008-04-26. Kullabergspromenad i eftermiddag gav bl.a. markant fler sjungande svarthättor än för några dagar sedan. Endast två sjungande lövsångare ibland alla gransångare, båda vid Mölle mosses västra ända. Två viggpar och ett sothönspar i Mölle mosse. Trummande och "gnyende" (märkbart irriterad) större hackspett vid mossen. Mycket trast i buskagen. Björktrast vid SCA-stugorna.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, April 26, 2008 at 18:23:00 (CEST)

2008-04-26. Kullabergspromenad i eftermiddag gav bl.a. markant fler sjungande svarthättor än för några dagar sedan. Endast två sjungande lövsångare ibland alla gransångare, båda vid Mölle mosses västra ända. Två viggpar och ett sothönspar i Mölle mosse. Trummande och "gnyende" (märkbart irriterad) större hackspett vid mossen. Mycket trast i buskagen. Björktrast vid SCA-stugorna.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, April 26, 2008 at 18:22:42 (CEST)

26 april. Kullen 06.00-11.00. Mycket "smått" i och omkring buskagen, framförallt gott om taltrast, rödhake och gransångare. Även flera lövsångare, ärtsångare, svarthättor och rödstjärtar. Tydligen stort nedfall under natten. I den tidvis tjock dimman vaskades även en del trevligheter fram,. t.ex. en brandkronad kungsfågel tillfälligt vid "Gubbahyllan", göktyta 2, ringtrast 2, svart rödstjärt 2, svartkråka och mindre strandpipare ute och vände, grönsångare sj., gulärla instr, samt stjärtmes 2. Sträckte gjorde bl.a. ca 300 strandskator, 120 vitkindade gäss samt 30-talet storspovar. Flera medobsare denna morgon, bl.a. Lennart E & Mårten M.
Henrik Johansson
- Saturday, April 26, 2008 at 16:36:38 (CEST)

26/4 Atlasbesök i Kvidingerutan. I grustaget har backsvalorna hittat tillbaka till sina bobrinkar, mindre strandpipare, 2 par, hävdade revir. Rödstjärten sjöng lite här o var. Nere i ådalen och vid Sånnamader har änderna nu ersatts av rastande vadare som t.ex 15 grönbena, 9 gluttsnäppa och 2 svartsnäppa. Enst gulärla rastade. 2 trana. 1 blå kärrhök hona och 16 ljungpipare drog norrut precis som en del ormvråk.
Leif Dehlin
- Saturday, April 26, 2008 at 16:26:55 (CEST)

26/4. Vid driving rangen i margretetorp fanns det en hona ringtrast på morgon och även sjungande grönsångare vid gästis.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, April 26, 2008 at 08:52:22 (CEST)

25 april, Sandön i kvällningen: 4 småtärnor, 4 svartsnäppor, 30 gluttsnäppor och en småspov.
Thomas Wallin
- Friday, April 25, 2008 at 22:56:53 (CEST)

To 24 april. Kullaberg-Björkeröd. KOF-exkursion med runt 30 deltagare. Kaj Möller drog runt kring alla snår och åkerholmar, men ingen ringtrast. Men vi såg annat trevligt; Gråhakedopping 2, Fiskgjuse 1, Sparvhök 3-5, Ormvråk c5, Ladusvala, Rödstjärt, Sv v Flugsnappare, Stenskvätta. Så visst levde exkursionen upp till namnet som vårfågeldito
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 25, 2008 at 20:00:08 (CEST)

25 april. Hittarps rev under någon morgontimme. Mycket bra fart på tärnsträcket genom Öresund med nytt dagrekord för fisktärna då inte mindre än 618 ex räknades in. Övrigt bl a, silvertärna 74, fisk/silvertärna 225, svarttärna 1, kentsk tärna 1, dvärgmås 3, vitkindad gås 67 (53, 12, 2), smålom 5 och gulärla 1. Bland rastarna 1 par snatterand och 1 mindre strandpipare.
Thomas Svanberg
- Friday, April 25, 2008 at 10:01:07 (CEST)

Tors den 24 april: Björkeröd:Ringtrast 1ex ad hane, Taltrast flera, Rödstjärt 3ex, Svart rödstjärt 1ex, Svarthätta 7ex, Ladusvala 5ex, Trana 3ex.
Patrik, Anton & Bengt Söderberg
Laröd, - Friday, April 25, 2008 at 09:36:01 (CEST)

24 april. Ornakärr. De båda jordugglorna dök upp 20.15 och bjöd på fina obsar i kvällsljuset. De uppehöll sig främst vid trädridån mellan storkhägnet och det svarta uthuset med grönt tak i den norra delen av området.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, April 25, 2008 at 07:49:45 (CEST)

24/4 Råå hamn: Svart rödstjärt 1 sjungande. Örby ängar: Vattenrall, taltrast och ett 30 tal sädesärlor.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, April 24, 2008 at 21:36:08 (CEST)

24 april: Naturskyddsföreningen i Ängelholm exkurerade till Höja våtmark och njöt av 2 snatteränder, 1 skedand, 20 krickor, 4 brushanar, 2 mindre strandpipare, 1 gluttsnäppa och 50 ladusvalor.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, April 24, 2008 at 21:31:44 (CEST)

24 april Björkeröd: Under morgonen gott om trastar ute på ängarna med bl a en hona ringtrast. Sjungande lövsångare, svarthättor och ärtsångare. 8 nyanlända buskskvättor, ca 10 stenskvättor, 3 hanar rödstjärt, 2 mindre hackspettar och 4 gröngölingar.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, April 24, 2008 at 12:13:51 (CEST)

24/4. 1 hona ringtrast på morgonen vid Grevie backar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, April 24, 2008 at 11:37:26 (CEST)

2008-04-24. Husensjö, Helsingborg: rödstjärt 1 sj, ärtsångare 2 sj.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, April 24, 2008 at 10:45:46 (CEST)

Västersjön 24 april (morgon). Årets första drillsnäppa. 13 viggar rastar i sjön. Minst två lövsångare och en svarthätta sjunger.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Thursday, April 24, 2008 at 09:22:03 (CEST)

24 april: Morgonskådning (5.00 - 6.00) vid Djurholmen innan jobbet men dessvärre inga orrar. En ensam trana sågs och min första svartvita flugsnappare för i år hördes liksom flera trädpiplärkor. Två tofsmesar, en talltita och flera sjungande svartmesar värmde i morgonkylan. Körde till Snoggarp där en (eller möjligen två?) orre hördes svagt.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, April 24, 2008 at 08:53:03 (CEST)

24/4 Första sjungande lövsångaren hemma på tomten nu på morgonen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, April 24, 2008 at 08:10:35 (CEST)

23/4 Ladusvalorna tillbaka i stallet. Stenfalk och 7 myrspovar sträckte över huset på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, April 24, 2008 at 08:09:04 (CEST)

22/4 Sjungande ärtsångare vid hamnen i Jonstorp.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, April 24, 2008 at 08:05:48 (CEST)

2008-04-23, Promenad Mölle-Kockenhus på em. 1 sjungande ärtsångare, min första svarthätta för i år, en hane o en hona större hackspett, bobyggande gärdsmyg, taltrast. Sjungande gransångare, talgoxe, blåmes och bofink hela tiden.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, April 24, 2008 at 07:22:58 (CEST)

Sjungande ärtsångare Elineberg Helsingborg 21/4
Ronny Johansson
Helsingborg, - Wednesday, April 23, 2008 at 22:00:34 (CEST)

23/4. På kvällen rastade 6 ljungpipare och 22 sädesärlor på Rönnen. 3 ladusvalor och 1 hussvala flög omkring.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, April 23, 2008 at 21:33:30 (CEST)

23/4 Råå.Storspov 135 str SO , Ärtsångare 1 sj, Hussvala 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 23, 2008 at 18:40:41 (CEST)

22 april. Kvällskoll vid Hittarps rev. Lugnt på sträckfronten och endast några vråkar sågs sträcka in. En trädlärka rastade mellan obsplatsen och gungställningen.
Thomas Svanberg
- Tuesday, April 22, 2008 at 22:48:36 (CEST)

April 22. Farhult fint småfågelsträck på morgonen, på drygt en timme passerade 15 000 bofink, bland dessa grönsiksa, hämpling, grönfink, ängspiplärka diverse trastar m.m. När jag lämnade platsen passerade 250-300 fåglar per minut. Under förmiddagen passerade 100 000 Bo/bergfink Gilleleje. Någon morgonpigg på Kullen?
karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, April 22, 2008 at 21:03:15 (CEST)

22 april. Lite obsar i Helsingborg, Husensjö: Ärtsångare 1 sj samt stenknäckar 4 sj, Norra hamnen: drillsnäppa 1 samt insträckande fiskgjuse.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, April 22, 2008 at 20:10:44 (CEST)

22 april, Hallands Väderö: två ringtrastar (båda hanar) hoppade omkring vid buskagen vid Kappelhamn – Mikael Haraldsson såg ytterligare en vid Oadammaen. Dessutom ladusvala och flera stenskvättor, en sträckande stenfalk och en blå kärrhökhane. Runt Vinga och Orskären riktigt många tobisgrisslor – kul att se att det finns så många där ute när de minskar alltmer på huvudön. Medobservatörer Munka Ljungby folkhögskolas fågelkurs.

Sandön mellan 17-18: 52 sträckande tranor, 1 fjällvråk, 2 fiskgjusar, ca 15 gluttsnäppor, 2 kentska tärnor, 20 fisktärnor och en ladusvala. Medobseratörer Kalle Nilsson och Henrik Johansson
Thomas Wallin
- Tuesday, April 22, 2008 at 19:25:21 (CEST)

Rössjön 22 april. Morgon. Det sträckte småspov, många småspovar. Sammanlagt cirka 180 stycken. Några storspovar gjorde småspovarna sällskap. Storlommarna (minst 2) ropade sporadiskt. I övrigt bl a två fiskgjusar.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Tuesday, April 22, 2008 at 09:20:13 (CEST)

21 april. Kvällsrunda vid Björkeröd. Gott om gransångare i buskarna och drygt ett tretiotal räknades in. Även en hane svarthätta och en mindre hackspett sågs. 2 gröngölingar hoppade omkring i en av hagarna. På trastfronten sågs 12 taltrastar och 2 dubbeltrastar.
Thomas Svanberg
- Monday, April 21, 2008 at 21:13:41 (CEST)

Dammarna Hasslarp 080421 (16:15-17:45):
Ladusvala 5, gransångare 2, steglits 1 sj, såvsparv 1, brunhök 3 honor 2 hanar, ormvråk 7 str öst, grågås 12 ad dessutom 5 pull (!), skedand 10, vigg 12, smådopping 1, gråhakedopping 6, knölsvan 8 ad (2 ruvande) 3 juv, kricka 14, bläsand.
Stenskvätta på Berga samt Småryd. Tornfalk vid Björka samt Djurhagshus.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Monday, April 21, 2008 at 20:07:37 (CEST)

21/4-08. Stjärtmes i närheten av Järnvägsbron i Skälderviken.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Monday, April 21, 2008 at 19:07:07 (CEST)

21/4. På morgonen stod 60 myrspovar, 1 kustsnäppa och 11 gluttsnäppor på Sandön. Plötsligt lyfte alla, skrämda av en annalkande rovfågel som kom flygande i "trädtoppshöjd" från väster. Det visade sig vara en brun glada som sakta drog sig mot nordost. När den kom fram till Klören blev den först mobbad av en tornfalk, och sedan av en kråka och en sädesärla. Fågeln försvann i riktning mot Ängelholm kl.8.45.
På Rönnen flög en ladusvala, och i Lilla viken gick 2 mindre strandpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 21, 2008 at 12:39:01 (CEST)

Årets första svala för vår del - en ladusvala - passerade förbi vårt hus precis.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, April 21, 2008 at 11:31:28 (CEST)

2008-04-21. Så var det den lille Ärtsångaren, som sjöng på min tomt för första gången i år.
Lars Unger
Mölle, - Monday, April 21, 2008 at 10:39:24 (CEST)

21/4-08. Lövsångare vid f.d. Silosgården i Munka Ljungby.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Monday, April 21, 2008 at 09:08:21 (CEST)

21/4 Rydebäck. Lövsångare 1 sjungande.
Patrik Wantzin
- Monday, April 21, 2008 at 06:49:20 (CEST)

20 april. Sträckbevakning vid Hittarps rev fram till 15:00. Efter en morgon med lite svagt sträck tog det sig allt eftersom solen steg. Av sjöfågel kan nämnas, smålom 37, storlom 1, sjöorre 370, snatterand 2, fisktärna 41 och småtärna 1. Rovfåglarna började med en blåhök nästan omgående första morgontimmen och framåt 10-tiden hyfsad rörelse. Summering ger, glada 1, brun glada 1, brunhök 5, blåhök 4, ormvråk 151, fjällvråk 13, fiskgjuse 14, sparvhök 52, lärkfalk 2 samt tornfalk 2. Även 86 ljungpipare och 51 storspovar sträckte förbi liksom 2 hussvalor.
Thomas Svanberg & Mårten Müller
- Sunday, April 20, 2008 at 21:45:45 (CEST)

20 april kl 05.30 Djurholmen: två spelande orrtuppar, nötkråka 2 ex, nötskrika 1 ex, trana 9 ex, korp 1 ex. På väg hem från Djurholmen var det två tranor ute på en äng i Faxeröd. Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, April 20, 2008 at 21:20:45 (CEST)

20/4 3 Morkulla
Björn Fredriksson
Ängalberga, - Sunday, April 20, 2008 at 21:06:22 (CEST)

20/4 En kvällsvandring vid Björkeröd,3 st. ladusvalor.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Sunday, April 20, 2008 at 21:04:32 (CEST)

20 april. Ornakärr: Efter en dryg timmes kylslagen väntan visade sig äntligen en jorduggla vid 20.30.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 20, 2008 at 21:02:43 (CEST)

En cykeltur på förmiddagen fr Mariastaden-Pilshult-Kungshult-Sofiero-Thalassa och åter Maria by gav ca 30 (!!) sjungande gransångare, två revir mindre hackspett och dito tre av den större. En boplats för omvråk respektive sparvhök. 5-6 ropande nötväckor och ganska många rödhakar. Dessutom någon enstaka järnsparv och steglits.
Den svarta kråkan i vår trädgård vid flera tillfällen under dagen.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 20, 2008 at 21:00:00 (CEST)

20 april, Kullens fyr 06:00 - 10:30 Efter tips från två KOF-are på post i Gilleleje om att två islommar var på väg mot Kullaberg blev det hårdspaning över Kattegat, 30-40 min senare passerade en svartnäbbad islom på str. norrut - ganska säkert en av gillelejelommarna! Övrigt: 600 str. sjöorrar, 15 smålommar, 1 storlom, 1 jorduggla, 2 stenfalkar samt ett bobyggande par mindre hackspett. Medspanare, Kaj, Kalle o Lars-Göte
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, April 20, 2008 at 20:26:03 (CEST)

20 April En ensam trana har hållit till nästan mitt i Stenestad i över en vecka nu. Ett par km därifrån häckar förmodligen ett par år igen.
Björn fredriksson
Änglaberga, - Sunday, April 20, 2008 at 19:41:46 (CEST)

20 april. Hade idag nöjet att "springa på" två duvhökhäckningar. Trevligt, men med tanke på att arten fortfarande är starkt förföljd troligen bäst att inte precisera platserna. Bland övriga vårtecken kan nämnas två sjungande svarthättor vid Rögle g:a tipp samt en fin flock med 180 ljungpipare vid Svedberg.
Henrik Johansson
- Sunday, April 20, 2008 at 16:22:37 (CEST)

20/4. En sjungande lövsångare satt i en björk vid Kulltorp i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 20, 2008 at 16:11:03 (CEST)

2008-04-20. Eftermiddagspromenad Mölle-Lerhamn-Mölle längs banvallen. Turkduva "tutade" vid Mölle stationshus. Korppar flög över, den ena med näbben full af något oidentifierbart "flying object".Såg min första Ärtsångare för i år i Vattenmöllan. Mycken sång av Gransångare, Gulsparv, Järnsparv, Sånglärka längs vägen. Brun kärrhök/hane svävade över Lerhamnskärret. Två Ormvråkar cirklade runt över Krapperups park.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 20, 2008 at 16:08:47 (CEST)

Söndag 20/4-08 Lite nytt på Rönnen, 6 st Kentska tärnor, 2 st Fisktärnor och två ensamma gäss, en Grågås och en Sädgås
Håkan Johansson
Vejbystrand, - Sunday, April 20, 2008 at 14:40:16 (CEST)

Sönd: 20/4. kl.07:15 hördes fem spelande orrar ut över mossen i Snoggarp. Medobs:Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, April 20, 2008 at 11:15:36 (CEST)

Lör: 19/4 Kl:19:30 kom fiskgjusen flygande över Rössjön. Kl:20:00 såg vi tre storlommar simmande ute i sjön. Medobs: Klas O Per Henningsson
Sonja Henningsson
HJärnarp, - Sunday, April 20, 2008 at 11:13:21 (CEST)

19/4 Sträckbevakning vid Hittarps rev fram till kl 15.00 gav bl.a. ormvråk 196, fjällvråk 14, havsörn 1, glada 2, fiskgjuse 9, brun kärrhök 8, blå kärrhök 3, sparvhök 67, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 1 samt stenfalk 1.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2008 at 22:31:48 (CEST)

19 april Ornakärr: Jorduggla, 2 ex, dröjde med att visa upp sig till strax efter klockan 20.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, April 19, 2008 at 20:57:00 (CEST)

19 april, Kullens fyr under fm. en Svartkråka kom str utmed bergets sydsida rastade under 15 min på yttersta spetsen under högljutt kraxande innan den fortsatte utmed norrsidan österut, Brun kärrhök 3 insträckande samt 2 Stjärtmesar varav den ena av rasen europaeus (kontinental). Medobs Kalle o Kaj
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, April 19, 2008 at 19:14:35 (CEST)

19/4-08 Höghult: Lövsångare 1 stationär sjungande i trädgården under eftermiddagen. Vid mossen 2 par Brunhök även i år.Även Röd Glada bygger bo i området. Den senaste veckan spelande Storspov stationärt och spel från rastande Ljungpiparflockar, HASSLARP: Ladusvala 3 rastande.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, April 19, 2008 at 19:05:03 (CEST)

19 april. Dags för den årliga punktinventeringsrutten i området Ugglarps broar - Rössjön - Munka-Ljungby. Fantastisk morgon om än kylig. Ett axplock av obsar: ett högljutt tranpar på Ramnasjö mosse, spelande skogsduva NV Tåssjö kyrka, ropande gröngöling Össjö vilthägn, trummande mindre hackspett hördes SV Lönnhässle och 600 m NO Munka-Ljungby kyrka, ett tiotal dubbeltrastar Rössjöholm och en frusen ladusvala vid Åkersjön. Vid Rössjöfors ett forsärlepar.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, April 19, 2008 at 17:42:32 (CEST)

19/4 o några f.m.-timmar vid o omkring Rålehamn. Något sjöfågelstr att tala om blev det aldrig men vårtecknen gladde, som trädpip, ladusvala, ärtsångare, fisk- o silvertärna t.ex.. En hona blåhök drog mot norr. De två paren av snatterand kvar. 4 skärsnäppor på Torekovs rev.
Leif Dehlin
- Saturday, April 19, 2008 at 14:15:59 (CEST)

19 april. Vid besök i atlasrutan noterades sjungande trädpiplärkor i både Vegeholmsskogen och vid Rögle skog. Vid Sandön på morgonen bl.a. 40 myrspovar.
Henrik Johansson
- Saturday, April 19, 2008 at 13:32:13 (CEST)

Fred. 18 april. STARBY (kväll): betydligt lägre vattennivå i dalgången. Dock fortfarande härligt blöta och dyngiga mader. Obsar: en vit stork, ca 300 krickor, 50 bläsänder, 20 skedänder, 1 par stjärtänder, 6 gluttsnäppor, 3 brushanar, hona blå kärrhök samt fjällvråk.
Henrik Johansson
- Saturday, April 19, 2008 at 13:21:14 (CEST)

19/4 Mölle. Sjungande svarthätta och mindre hackspett på tomten under f.m.
Bert o.Maivi Persson
Mölle, - Saturday, April 19, 2008 at 10:35:07 (CEST)

18 april Hasslarps dammar. Snabb runda efter jobb.Sävsparv 1 hona+ 1 hane,Brun Kärrhök som hade flyguppvisning, båda könen även här, dessutom många viggar, gravänder, sothönor, svanen på redet, stor flock grågäss,vadare art?m.m. Hade bara liten kikare så artbestämning på avstånd svårt.
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2008 at 09:58:51 (CEST)

18 april Ornakärr: 16.45 Jorduggla, övrigt att skåda var Pilgrimsfalk, Brun kärrhök,Ormvråk,Tornfalk och Fjällvråk.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 18, 2008 at 21:52:12 (CEST)

2008-04-18. Lerhamn: stenskätta 1, ladusvala 1. Arild: stenfalk 1 honf, en avvikande ljus ringduva. Jonstorp: gluttsnäppa 1, myrspov 25, kärrsnäppa 15, fjällvråk str. N, fiskgjuse 1.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Friday, April 18, 2008 at 19:13:02 (CEST)

18 april. Kl. 07:00 gästade hr och fru STENKNÄCK, DOMHERRE, GRÖNSISKA och BOFINK mitt fågelbord efter en kall natt. Dessutom var RINGDUVAN, STARARNA, hr KOLTRAST och GRÖNFINKARNA där. De äter mig ur huset !!
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 18, 2008 at 18:27:35 (CEST)

17 april Ornakärr kl 17,45 Jorduggla 1 ex.Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, April 17, 2008 at 20:06:46 (CEST)

16/4 Brogårda Våtmark.Gråhakedopping 2,Storskarv 2,Grågås 3,Bläsand 11,Kricka 6,Strandskata 11,Skärfläcka 5,Rödbena 2, Storspov 1,Hussvala 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 16, 2008 at 21:51:31 (CEST)

16/4 Bruces skog på lunchen. En gråhakedopping i dammen och en skogssnäppa i strandkanten.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, April 16, 2008 at 20:56:25 (CEST)

15/4 Sandön 17:30. Tre st Gluttsnäppor stod i ån, men de lyfte och drog vidare när jag gick ut på betongbryggan.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, April 16, 2008 at 20:53:21 (CEST)

15/4 Vid en lunchrunda i Bruces skog fick jag syn på 2 st Mindre strandpipare som sprang på den öppna marken söder om dammen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, April 16, 2008 at 20:47:41 (CEST)

16 april, en svart rödstjärt satt och sjöng på Bahnhof i Ängelholm under morgonen.
Mats Ljunggren
- Wednesday, April 16, 2008 at 20:31:24 (CEST)

16 april. Sandön vid 17-tiden. Regnigt och kyligt och därför ett mycket kort stopp. Fem gluttsnäppor innanför ön och en silltrut på en av sandrevlarna.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 16, 2008 at 18:37:05 (CEST)

2005-04-15. På kvällen blev en turkduva 2 turkduvor, som jagade runt från den ena tv-antennen till den andra runt min tomt. Vårkänslorna svallade i duvblodet :-)
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, April 16, 2008 at 13:07:48 (CEST)

2008-04-15, En Turkduva har "gnolat" runt min tomt i Mölle hela förmiddagen.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, April 15, 2008 at 12:39:08 (CEST)

14 april: Studiefrämjandets o Bjäre naturskyddsförenings fältbiologicirkel vandrade vid Grytskär o välkomnade bla en stenskvätta. Flera flockar med storspov (totalt ca 80) passerade liksom en hane brun kärrhök.
Thomas Wallin o många fler
- Tuesday, April 15, 2008 at 12:11:40 (CEST)

14 april Ornakärr: Jordugglorna (2 ex)var tidigt på plats i kväll, redan 17:50. Kvällen var härlig, vindstilla och det var ett bra ljus. Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, April 14, 2008 at 22:48:33 (CEST)

14 april. En ung havsörn sträckte norrut "himma" över huset. Detta strax efter kl. 17. Nytt tomtkryss!!
Henrik Johansson
Ängelholm, - Monday, April 14, 2008 at 19:55:33 (CEST)

14/04 Svartrödstjärt 1ex Mcgregor (Gunnarstorp)
Peter
Billesholm, - Monday, April 14, 2008 at 10:43:49 (CEST)

13 april Ornakärr:Fin obs strax före skymningen av Jorduggla 2 ex.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, April 14, 2008 at 10:36:44 (CEST)

13/4 Ingelsträdes våtmark: kricka, årta, bläsand, skedand, rödbena, strandskata, tofsvipa och rapphöna. Ornakärr: brun kärrhök, sparvhök, tornfalk, ormvråk, korp, skärfläcka, rödbena, storspov, tofsvipa, ladusvala, ängspiplärka och sävsparv.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, April 13, 2008 at 22:25:50 (CEST)

13 april, vid Bjärekusten var det dis och dimma, men uppe på Hallandsås bjöds på strålande vårväder. Ute på Lya ljunghed höll ett tranpar till, då och då ljudligt trumpetande så det ekade i fjärran. Därmed gavs denna härliga natur åter lite av den "vildmarksstämning" som gick förlorad när den sista orren försvann för tio år sedan. Plötsligt kom ytterligare ett par tranor inflygande över heden, gick ned för landning och rastade en stund innan det åter flög upp, cirlade några varv och drog vidare. En skogssnäppa lyfte från en liten göl vid Ledtorpet. Vid Lyavägen i backen ned mot Båstad satt en varfågel och spanade. Senare vid Dagshög hade det fina vädret även nått kusten, här var riktigt varmt. Två ladusvalor kom insträckande och försvann norrut. Åkte egentligen hit mest för att se om den engelska ärlan hade behagat återvända i år också, men under mitt besök sågs endast "svenska" sådana. Vid en kvällsrunda hemma i Glimminge fick jag se ännu en ladusvala nere vid stranden.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 13, 2008 at 21:54:51 (CEST)

13 april. Ett par eftermiddagstimmar på Barakulle, Kullaberg. Insträckande fiskgjuse och stenfalk liksom en ladusvala. Vid 20-tiden härlig uppvisning av 2 jordugglor vid Ornakärr.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 13, 2008 at 21:33:24 (CEST)

13 april. Några fina morgontimmar vid Maglaby kärr och Hjorthagen, Söderåsen. Flera spelande skogssnäppor och enkelbeckasin. Från vassen hördes vattenrall och det nyanlända bruna kärrhöksparet var också högljudda. Bland övriga arter som sågs och hördes kan nämnas dubbeltrast, talltita, spillkråka, hämpling, mindre korsnäbb och fiskgjuse. Senare under dagen vid Dalhem/Bohagen: 1 gröngöling, 1 forsärla, 1 glada i spelflykt, 1 morkulla och en ropande kattuggla.
Bengt Hertzman
- Sunday, April 13, 2008 at 21:12:43 (CEST)

13 april. Två hannar ringtrast sågs vid 10-tiden kort rasta vid radaranläggningen på Kullen, dessutom ca 20 överflygande vitkindade gäss.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, April 13, 2008 at 20:55:24 (CEST)

13 april. Tillägg Rönneås dalgång mellan Starby och Tranarp: blå kärrhök 2 hannar, årta 2 och brushane 4. De sistnämnda vid Dynget. SANDÖN ca kl. 9-10.30: trädpiplärka 1 str., prutgås 1 och sädgås 1 båda rastande, vitkindad gås 8 str., alfågel 4, fisktärna 5, samt skäggmes minst 4.
Henrik Johansson
- Sunday, April 13, 2008 at 18:55:01 (CEST)

13april DJURHOLMEN: Morgonens exkursion hade samlat 10 deltagare på en helt vindstilla myr där dimman så småningom alltmer smög sig på oss. Redan innan vi hade kommit fram till tornet hörde vi orrspel och väl framme såg vi tre av tranorna flyga omkring över myren. Efter en liten stund kom en älgko i sakta mak 200 m framför oss och sveptes snart in i dimman. En ensam orrtupp spelade för oss i stort sett hela tiden och hade också snällheten att sätta sig i en talltopp ett hundratal meter bort under fortsatt spel. Allt under härliga ljudkulisser av taltrastar, rödhakar, dubbeltrastar, järnsparvar och spelflygande skogssnäppa.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, April 13, 2008 at 18:51:43 (CEST)

Just hemkommen från Sydafrika där jag bland annat såg Helmeted Guineafowl, ett slags hönsfågel, vilken var ofta förekommande längs vägarna. Döm av min förvåning då vi kom körande från Ängelholm på kullavägen utanför Hedentorps plantskola vid Rögle. Där såg vi en flock på en 4-5 individer av i boken Fågelguiden benämnd som Hjälmpärlhöna. Likheten var slående. Vilket sammanträffande. Helt säkert rymlingar från någon uppfödare. De gick i kanten av trädridån.
Lennart Nlsson
Domsten, - Sunday, April 13, 2008 at 18:37:26 (CEST)

13 april. Vid Fleningeavfarten (E6an söderut), kom en ladusvala flygande strax efter lunch.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, April 13, 2008 at 17:52:20 (CEST)

13/4-08. Mindre Strandpipare i Hillarps grusgrop.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Sunday, April 13, 2008 at 15:33:35 (CEST)

13/4 Vädret var lika fint uppe på Bjäre, havet låg lika stilla. Vid Ripagården under ngn morgontimme rastade 1 småspov, 5 storpspov, 1 stjärtand och 1 snatterand. 63+2 vitkindade drog söderut. 2 bergand o 3 alfågel var stationära. 3 havssulor o en ensam stormfågel drev runt mellan hamnen o Hovet. Märkligt i detta väder. I dammen norr om hamnen flög 1 brun kärrhök och 1 vattenrall underhöll minst en timme med sitt grymtande. Vid Torekovs rev rastade 1 par årta, 1 par skedand och 1 par snatterand men skrämdes snart iväg av folk som var ute o gick på revet. Borde inte vara tillåtet att spatsera runt där ute kan man tycka. Avslutade i Rönneådalen o vattensamlingarna vid Dynget med omgivande mader, finns ej med i rapporten från 12/4, med imponerande 480 kricka, 21 skedand och 3 stjärtand. Hur mycket ryms i hela ådalen ??
Leif Dehlin
- Sunday, April 13, 2008 at 14:49:46 (CEST)

13 april. Hittarps rev fram till 11:30. Fantastiskt ljuvlig morgon, vindstilla och spegelblankt Öresund och en stigande sol mot blå himmel. Sträcket lite svagt men noteras görs, storlom 1, smålom 24, vitkindad gås 12+2+9, årta 2, bläsand 10, sjöorre 510, ejder 660, glada 1, fiskgjuse 3, omrvråk 22, småspov 1, storspov 3, mindre strandpipare 1, fisktärna 4 samt 1 insträckare av vardera varfågel och stenskvätta.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 13, 2008 at 13:09:42 (CEST)

13 april. Ljungabolet. När jag kom ut i dimman kl 09:15 var det första jag fick höra: TRANOR. Jag kunde inte se dem för dimman, men de var alldeles över hustaken. Undrar om något par håller på att etablera sig i närheten. Sedan lättade dimman och jag satte mig och njöt den frambrytande solen till sången av : TALGOXE, GÄRDSMYG, RÖDHAKE, PILFINK, RINGDUVA TALTRAST, DUBBELTRAST, GRÖNFINK, BOFINK, ENTITA, BERGFINK, KORP, GRÖNSISKA, SÄDESÄRLA, STÖRRE HACKSPETT. Naturligtvis höll STAREN låda. Jag har en flock på 22 st. som håller till runt husen. Som en avslutande fanfar kom SPILLKRÅKAN skrikande, flygande från träd till träd. Då hade klockan blivit 10:00. Underbar morgon.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 13, 2008 at 11:01:35 (CEST)

12 april: vattnet börjar dra sig tillbaka i Rönneådalen men bjuder fortfarande på en hel del fågel: mellan Ugglarps broar och Tommarp rastade ca 200 krickor och 10 skedänder. På Sånna mader (mellan Tommarp och Tranarp) lyfte två dvärg- och ca 30 enkelbeckasiner och en kungsfiskare flög förbi. Tre storkar skruvade länge över ådalen.

Vid Sandön två fiskgjusar, 14 skärfläckor och ca 50 storspovar.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, April 13, 2008 at 00:23:35 (CEST)

12 april, en kvällspromenad runt Vasalt hed i solnedgången. Skälderviken låg nästan spegelblank och vindsnurran vid Öllöv stod praktiskt taget still. Mycket gulsparv och hämpling i buskagen. En flock på 40 storspovar kom insträckande och bidrog till upplevelsen av vår med sina visslingar. En del rådjur sågs på fälten runt omkring och några sälar låg ute på favoritstenarna. Vid klapperstensfältet satt en stenskvätta och sjöng. En småspov lyfte från stranden, slog följe med en storspov i ett varv runt heden, därmed pedagogiskt demonstrerande skillnader i storlek m.m.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 12, 2008 at 21:54:20 (CEST)

Lö 12 april Ornakärr. Ormvråk 2, Fiskgjuse 1, Jorduggla 1, Enkelbeckasin c 10, Storspov 3-4. Fyra-fem skådarbilar (?) stod parkerade längs vägen i uggleväntan. Själv kom jag gående från Ingelsträdehållet och det var också här som ugglan först dök upp. - Hoppas ni fick syn på den när den sakta drog ut över maderna
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 12, 2008 at 21:39:51 (CEST)

12 april. En ladusvala flög runt UGGLARPS BROAR vid lunchtid.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Saturday, April 12, 2008 at 13:44:33 (CEST)

12/4. Under förmiddagen rastade på Rönnen 1 brushane, 38 kärrsnäppor och 1 prutgås. 11 ljungpipare drog österut.
Ute på Själrönnen satt 5 fisk/silvertärnor.
Vid Sandön låg 1 sädgås, 1 gluttsnäppa flög förbi, och 1 ladusvala jagade över åmynningen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 12, 2008 at 12:33:40 (CEST)

10/4.Rödstjärt 1 hona Ängelholm.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, April 11, 2008 at 10:51:21 (CEST)

Tors.10/4 kl:14:30 Sandön, 2 kentska tärnor, 15 skärfläckor och många storspovar. En brun kärrhökshanne flög förbi vid flaggstången.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, April 10, 2008 at 21:58:51 (CEST)

Onsd 9 april. Ornakärr, Ormvråk 1, Tornfalk 1 Jorduggla 2, ca kl 19.45, Enkelbeckasin ca 25.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, April 09, 2008 at 22:18:59 (CEST)

9 april. Kl 09:20. Ljungabolet. Den VITA ORMVRÅKEN som vi har haft här i flera år syntes till i dag. Enligt vad jag hört kallas den för BÖRRINGE VRÅK. Hur rapporterar man den till Svalan ? Programmet accepterar inte ordet Böringe vråk. Iövrigt en ljuvlig solskensdag med massor av sång: RÖDHAKE, GÄRDSSMYG, BOFINK, BERGFINK, STENKNÄCK ( kan det kallas sång ?) KORP, NÖTVÄCKA, RINGDUVA, STARE, TALGOXE, SÄDESÄRLA och GULSPARV
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, April 09, 2008 at 18:19:33 (CEST)

6 april. Några timmar i Rååns dalgång från Gantofta till Bälteberga gav en hel del fina vårupplevelser. Gott om gransångare, järnsparvar och rödvingetrastar i dalslänterna. Till dagens roligaste obsar hörde: 1 kungsfiskare, 1 par forsärla, 1 ruvande kattuggla, 1 brun kärrhök (hane)och 3 skogssnäppor. Sen är det alltid gott att höra taltrast och stare sjunga!
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Sunday, April 06, 2008 at 21:53:52 (CEST)

6 april, 2 kentska tärnor vid Jonstorps hamn.
Tommie Nilsson
- Sunday, April 06, 2008 at 20:38:27 (CEST)

6 april. På och runt Torekovs rev fanns bl a, snatterand 3, bläsand 40, sjöorre 1, kentsk tärna 1 och skärsnäppa 9. Vid Dagshög 1 insträckare av vardera blå kärrhök och fiskgjuse. Här även en hona stenskvätta och 3 förbiflygande ljungpipare.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 06, 2008 at 20:18:47 (CEST)

5 april. 11:50. Ljungabolet.Fick höra årets första GRANSÅNGARE och SÄDESÄRLA. Glädjande ! 4 SVARTSMESAR sökte föda. Det är fem år sedan jag hade svartmesar här på gården.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 06, 2008 at 17:45:13 (CEST)

6/4-08 Höghult: Brandkronad kungsfågel 1 hane hoppade livligt sjungande omkring i syrenbersån i min trädgård åtminstone 10.30-11.00.Ny tomtart. Från Svedberga kulle hördes en Gröngöling och över mossen spelflyger Brunhökarna sedan några dagar.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, April 06, 2008 at 17:20:43 (CEST)

6 april. Grytskären och Ranarpsstrand (9-10.30). Ett par hundra ejdrar ute vid yttre Grytskären men betydligt fler längre ut till havs. Tiotalet svarthakedoppingar i sommardräkt, två tobisgrisslor och en tillfälligt rastande skärfläcka på inre skäret. Två bergänder och tre brunänder sträckte norrut. Gröngöling ropade från "inre" dungen och en hanne stenskvätta hade intagit sitt revir. Tre rastande snatteränder (hannar).
Henrik Johansson
- Sunday, April 06, 2008 at 16:57:45 (CEST)

Rättelse 2! Efter tips från Thomas Wallin inser jag att det främst var sjöorrar, inte sothöns som hördes. Höns som höns, lite virrigt var det både i luften och på land. Se Kof-forum!
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2008 at 15:11:19 (CEST)

Sön.6/4, kl:07:15 låg ca: 45 rastande ejdrar mitt ute i Rössjön och en flock på ca 15 knipor låg intill. 2 skäggdoppingar och 4 grågäss simmade närmare land. Kl: 8:15 låg dessuton ca 25 ejdrar ute i Västersjön och en flock på ca 25 sjöorrar rastade också ute i sjön, vilka skrämdes upp av en motorbåt som gick ut. En forsärla i Svartabäcken,några knipor och två skäggdoppingpar såg vi också från norra kanten av sjön. Medobs Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, April 06, 2008 at 11:19:29 (CEST)

Rättelse! "Sträck av sothöns" skulle det så klart vara i lördagskvällens obs. Ev. svar lämpligen på KOF-forum.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2008 at 10:20:48 (CEST)

5 april,Haradal. 20.45 hördes en mängd stötkorta "visslingar" från himlen. Ljudet kom i vågor som från ett kraftigt streck. Men kanske var det mindre flockar som tvekande kretsade runt under de låga molnen. Det tog ett bra tag innan ett annat ljud gjorde att jag förstod att det måste vara sothöns. Ljuden hördes av och till i mist 1,5 timme. Har jag bara varit ouppmärksam andra vårar, eller kan det här ha varit en ovanligt tung streckkväll för arten?
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2008 at 01:14:23 (CEST)

5 april. Sträck vid Hittarps rev fram till lunchtid. De 2 första morgontimmarna stundtals intensivt drag på ejder och sjöorre. Framåt förmiddagen avtagande strräck för att vid avslut vara mer eller mindre obefintligt. När räkneverken summerades erhölls följande siffror av utvalda arter. Ejder 5100, sjöorre 7670, svärta 33, stjärtand 2, smålom 52, gråhakedopping 5, havssula 10, vitkindad gås 5+29, glada 1 och fiskgjuse 1. En underlig obs var den kråka som kom insträckandes mot revet från Danmark. Ca 500 meter från land sänkte den sig för att kort därefter landa på vattnet. Här låg den under en dryg halv minut med vingarna utfällda. Sedan lyckades den lyfta och flyga mot revet igen. När den hade max 20 meter kvar till revet gick den ner på vattnet igen. Sedan simmade/flaxade kråkan en kortare sträcka norrut för att sedan driva tillbaks igen. Då var krafterna slut tycktes det då huvudet började tippa under vatten. Kort därefter var den död. Hur som helst såg det mycket besynnerligt ut!
Thomas Svanberg
- Saturday, April 05, 2008 at 21:55:11 (CEST)

5/4 Örby ängar sen eftermiddag. Vårstämning med sävsparvar, gransångare, bofinkar och trastar. I pölen vid skjutbanan spelade grodorna för fullt. Ganska tomt över havet men en fin flock på ca 200 ejder drog söderut.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 05, 2008 at 21:49:15 (CEST)

5/4-08. Sandön. Bland många Storspovar och Strandskator såg vi 11 Myrspovar, 3 Större Strandpipare och 1 Fisktärna. Medobs. Thomas Wallin.
Stig & Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Saturday, April 05, 2008 at 19:59:59 (CEST)

5 april. Eftermiddag längs Rönneås dalgång mellan Ugglarp och Tranarp. "Lagom" översvämmade mader och rikligt med fågel, framförallt simänder. Vid Dynget, Tranarp bl.a. kricka 350, årta 2 hannar, skedand 2 par och stjärtand 2 par. Vid Starby bläsand 250, kricka 170, skedand 2 par och stjärtand 2 par. Tre vita storkar kretsade på hög höjd över dalgången för att sedan dra uppströms. Tommarp nästa kanske..... Medobsade gjorde Henrik E.
Henrik Johansson
- Saturday, April 05, 2008 at 18:45:02 (CEST)

Fre: 4/4 kl.07:15 hörde jag tre spelande orrar ut över mossen vid Snoggarp,Hallandsåsen. Kl.15:00 fick jag se årets tre första skogssnäppor i en liten vattensamling vid Kroken, Förslöv. kl. 19:00 ett par gråhakedoppingar i dammen vid Hålehall.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, April 04, 2008 at 21:31:14 (CEST)

Fred.4/4 Två forsärlor vid bäcken som rinner invid Vallåkra stenkärlsfabrik Plus som kuriosa, en otroligt "nyfiken" bofink som nästan ville kolla vad vi hade i händerna ! Gick som en "liten hund bredvid oss en bra stund ! "Kanske var det Knut"
Roland Nilsson
Ramlösa, - Friday, April 04, 2008 at 17:09:03 (CEST)

2/4 Kväll i Farhult. Mängder med Gravänder spridda över hela viken. Stor flock med Strandskator (40-tal) stod och vilade i det långrunda vattnet. Ett 30-tal Sädesärlor födosökte i strandkanten. Övrigt: Myrspov 7st, Skärfläcka 4st, Större Strandpipare 4st, Skedand 1st hanne och Glada.
Göran Möller
Brunnby, - Friday, April 04, 2008 at 10:53:35 (CEST)

3 april. En brandkronad kungsfågel sågs ca 200 meter söder om parkeringsplatsen på Kullaberg under kvällen. Även gott om rödhakar och taltrastar i buskagen.
Thomas Svanberg
- Friday, April 04, 2008 at 10:18:47 (CEST)

Tors den 3 april. En varfågel sågs vid Allerums mosse.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, April 03, 2008 at 20:59:17 (CEST)

3 april. Ljungabolet. Det fina i kråksången !! Ytterligare " sångare" ville i dag vara med i vårkören. Kl 05:15 hörde jag bl a en STJÄRTMES. Senare har ett TRANPAR gått och tromperat på våra åkrar hela dagen. NÖTVÄCKAN försöker överrösta alla. GULSPARVEN har kommit igång och SÄDESÄRLAN kom i dag nio dagar för tidigt !
Merete Carlsson
Muka-Ljungby, - Thursday, April 03, 2008 at 18:59:16 (CEST)

Onsd 2 april.Välluvsdammen. Smådopping 1, Gråhakedopping 1, Brunand 2, Vigg 8, Gräsand 6 Kricka 2, Sothöna 8-10, Rörhöna 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 03, 2008 at 07:50:00 (CEST)

2 april. Ljungabolet. Fick uppleva en härlig fågelkoncert på eftermiddagen i det sköna solskenet. Medverkande var: TRÄDPIPLÄRKA, BOFINK, ENTITA, KUNGSFÅGEL, SKOGSSNÄPPA, KORP, STARE, TALGOXE, BLÅMES, DUBBELTRAST, KOLTRAST, ORMVRÅK, GRÖNFINK, GRÖNSISKA, PILFINK OCH ETT PAR GLADOR.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, April 02, 2008 at 18:08:14 (CEST)

2008-04-02. Så var det dags för årets första sjungande Gransångare hemma på tomten. Drillande Sädesärlor på alla byggnader vid soluppgångstid när jag väntade på bussen vid Höganäs stadshus. "What a feeeeeeeling"!
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, April 02, 2008 at 13:36:00 (CEST)

Onsd. 2/4 Disig fuktkylig, men befriande lugn morgon. Havet vilar i väntan på nästa kuling. Ute på sandreveln står två sirliga skärfläckor. De är inte vanligt att se dem vid Lerberget, men nu står de där, två små konstverk i diset. I natt har det varit rörelse i luften. Buskarna kryllar av nyanlända järnsparvar och rödhakar. Muntra ”tigilitt” hörs från de många sädesärlorna på och över stranden och i trädgårdarnas buskage bjuder gransångarna frikostigt på ”zalt zill” . Ute över havet drar enstaka ejderflockar söderut. De går nära land idag. Uppe i Lerbergsskogen trummar hackspetten och koltrastarna har fått konkurrens i kören av också välsjungande taltrastar. På väg över stigen funderar jag på vad som egentligen menas med vackert väder. Svängen nerom hamnen ger en flock med tio vitkindade gäss. Ejderflockarna kommer tätare och tätare, fortfarande nära land. Ingen i den flocken – ingen i den. Där, vänta – nej. Det blev ingen ”pralle” idag, men kanske i morgon.
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, April 02, 2008 at 09:27:12 (CEST)

2 april. En brandkronad kungsfågel hördes sjunga kl 7. Den höll till i talldungen vid Sperlinge ridstall, Hittarpsvägen, gränsen mellan Laröd och Hittarp. Tiden var lite knapp vid det tillfället. Återvände under lugnare former strax efter kl 8 och då sågs och hördes den fint. Medobservatör då var Patrik S.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, April 02, 2008 at 09:05:28 (CEST)Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin