Observationer augusti 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 aug. Kullen fram till 11:00. Fin morgon där det bl a ses, bändelkorsnäbb 1, mindre korsnäbb 5, ortolansparv minst 3, större hackspett ca 10, mindre hackspett 1, spillkråka 2, nötkråka 3, forsärla 1, stenknäck 55, svartmes 20, bivråk 1, stenfalk 1, storlom 1 samt glest sträck av gulärla och trädpiplärka. Sandön under kvällen. En rödspov kom inflygandes från väster och gick ner i åmynningen. Kunde inte avgöra huruvida det rör sig om en islandica eller inte. Bland alla trutar vaskades 2 2k och 1 1k kaspisk fram liksom 2 silltrutar.

Thomas Svanberg
- Sunday, August 31, 2008 at 21:46:19 (CEST)

30 aug. Några eftermiddagstimmar vid Stureholm med omnejd. En brun glada sågs under 10 minuter då den drog utmed sträckan Lönhult till Rögle. Såg ut att slutligen gå ner på ett fält bort mot Viaköp. Mycket rovfågel i luften och kunde räkna in bl a, glada 15, brun kärrhök 7, blå kärrhök 1 hona, fiskgjuse 1, tornfalk 8, lärkfalk 1 och pilgrimsfalk 1 adult trol hona.
Thomas Svanberg
- Saturday, August 30, 2008 at 21:59:53 (CEST)

30/8 Några goa e.m-timmar vid Solsidan bjöd på toppskarv och massor av ljungpipare som vanligt. Kanse 4-500 ex av den senare. En stenfalk drog ut mot Väderön, 4 forsärla str söderut. 1 ad kustlabb njöt av vädret och badade mest hela tiden.
Leif Dehlin
- Saturday, August 30, 2008 at 20:59:15 (CEST)

30 aug. Ett par timmars skådande vid Maglaby kärr gav bl a 6 sträckande nötkråkor, 20 sträckande bivråkar och 12 grå flugsnappare som födosökte i grupp.
Bengt Hertzman
- Saturday, August 30, 2008 at 20:25:21 (CEST)

30 aug. Kullens fyr 7.30 - 10.30, Nötkråkorna fortsätter att invadera Skåne idag 57 ex. Stenknäck hela 75 ex med största flock på 26 individer, även större hackspett uppträder invationsartat 15 ex drog söderut, 2 stenfalkar en adult storlom, en gulhämpling drog över och en ung rosenfink verkade stationär. Medobs. Karl-Göran Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, August 30, 2008 at 20:04:47 (CEST)

29 aug. Kullens fyr på morgonen, otroligt mycket tättingar i buskarna, uppskattningsvis 200 lövsångare (de fanns överallt) 25 gråflug , lika många rödstjärtar, 10 av vardera svartvit flug och trädgårdssångare m. fl. arter, 21 nötkråkor kom utsträckande de tog hög höjd och drog i SO- lig riktning. Björkeröd, liknande artsammansättning men i mindre tal, 8 nötkråkor verkade stationära. Vid Ören i Strandbaden bl.a. 12 roskallar och en sandlöpare
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, August 29, 2008 at 19:33:04 (CEST)

Trevligt besök på vår altan i morse, två lövsångare, två buskskvättor, sädesärlor och en talgoxe. Alla sökte och hittade harkrankar.
Familjen Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, August 28, 2008 at 20:56:25 (CEST)

Jonstorp 28/8. 15 st. Roskarlar har rastat i tången norr om Halsarevet i ett par dagar, de var kvar också ikväll.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, August 28, 2008 at 19:26:49 (CEST)

27 aug. Även tångbankerna vid Hittarps rev lockar till sig vadare i detta lågtrycksbetonade väder. Inte mindre än 15 vadararter sågs idag mellan kl 13-14. Noterbart var bla ett ex av roskarl, sandlöpare, små-, spov-, kust- och svartsnäppa samt brushane 10, st strandpipare ca 50.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, August 27, 2008 at 15:17:34 (CEST)

26.8 Klörenvägen. Längs en körväg in i "golfbaneskogen" höll en flock om minst 10 grå flugsnappare till. Med dem sällskapade trädpiplärkor, nötväckor och enstaka exemplar av flera andra arter. Att det rörde sig om ett söka-skydd-i-flock-beteende var uppenbart då det längs flera hundra meter av vägen med samma biotop bara rastade enstaka fåglar. På gräsmatteodlingen födosökte minst 11 dubbeltrastar. Sannolikt kommer de från häckningar i omgivande skog.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, August 27, 2008 at 08:29:54 (CEST)

25/8 Morgonens ringmärkning i Hasslarp blev delvis spolierad av ett större regnområde som oväntat drog in vid 7-tiden. Näten fick dras ihop under 1½ timme vilket gjorde att antalet nymärkningar stannade på 40 individer av 11 arter. Mycket tättingar rörde sig området där bl.a. områdets fläderbuskar var väldigt populära för arter som svarthättor, ärt-, törn- och trädgårdsångare. Dagens överraskning blev den unga höksångare som hittat "sin egen" fläderbuske i norra delen av området, där tillfälliga besökare i form av andra sångare blev högljutt bortkörda! Medhjälpare idag, Mikael O och Mikael J.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, August 26, 2008 at 10:24:11 (CEST)

24/8 Örby Ängar.Sträck.Gulärla 310, Trädpiplärka 18.Hornuggla 1,Vattenrall 6,Ladusvala 180, Hussvala 120 ,Steglits 11.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 24, 2008 at 22:31:47 (CEST)

24 aug. Sandön kl.18.30-20.00. En 1k svarthuvad mås rastade på utsidan av ön, därutöver myrsnäppa 1 1k, kungsfiskare 1, vattenrall 1 ad, svartsnäppa 10 1k, stjärtand 2, m.m.
Henrik Johansson
- Sunday, August 24, 2008 at 21:07:27 (CEST)

"Gamla Hägerkolonin" Vegeholm 24 augusti. Till tidigare rapporter kan läggas Bivråk 218 str, ormvråk 43 str, blå kärrhök 1 hane, brun kärrhök 6 str, sparvhök 34 str, lärkfalk 2 str, fisksgjuse 1 str. 14.00-16.00. Hemmavid kl 12.00 passerade 71 + 10 bivråkar samt 6 sparvhökar, samtliga i väster och har sannolikt ej noterats av Stenlund och Svanberg. En klassisk NV-skånsk sträckdag m a o. Sträckrörelser observerade från Kullen i väster till Varalöv i öster. Bengt H har du noterat några sträckrörelser över Söderåsen?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, August 24, 2008 at 20:03:36 (CEST)

24 aug. Bivråkarna gick verkligen till idag! Vid Råå hamnn mellan 08:00 tom 10:30 passerade 313 ex. Andra rovfåglar var fiskjuse 7, brunhök 2, sparvhök 10 och tornfalk 2. En ung svarthuvad mås rastade kortvarigt på revlarna söder om hamnen. Lyfte nästan direkt efter upptäckt och flög in över land med några fiskmåsar. Hela morgonen en kungsfiskare som rörde sig i hamnområdet. Därefter sträckobsar vid Djuramossa där Stenlund stått från 09:30. Fram tom 13:30 sträckte 624 bivråkar. Andra rovor på sträck var, ormvråk 70, fiskgjuse 12, sparvhök 64, brunhök 9, tornfalk 7, lärkfalk 3 samt pilgrimsfalk 1 ad troligen hane. Sista rundan för dagen till Rönnen där 2 unga smalnäbbade simsnäppor födosökte i Lilla viken. På Rönnen även 4 roskarlar, 55 kustsnäppor och några brushanar.
Thomas Svanberg
- Sunday, August 24, 2008 at 19:45:26 (CEST)

Kullens fyr 24 aug, 07.00 - 12.00 mulet NO 5 m/s, senare uppklarnande. Tillsammans med Karl-Göran och Kaj, när han väl vaknade sågs följande sträcka söderut. Duvhök 1ex, Stenfalk 9, Fiskgjuse 5, Lärkfalk 2, Bivråk 34 ex som är en hög siffra på lokalen, Gök 1, Ängshök 1 ad hane som str. genom/över ravinen SO fyren, samma väg tog en blåhöks hane, Tornfalk 16, Sparvhök 56, Brunhök 3, samt stationära 1ex vardera av gröngöling, m. hack, st. hack och spillkråka.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, August 24, 2008 at 19:41:48 (CEST)

24 augusti: i Rössjön simmade en storlom och 14 storskrakar. Vid Rössjöholms mölla en forsärlehane, en snok och många arter av trollsländor.
Mona o Bo Tuvesson, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, August 24, 2008 at 19:00:33 (CEST)

23.8 En promenad i strilregnet vid Björkeröd gav en nötkråka som satt och kurade vid Björkerödsmossens sydöstliga hörn.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Saturday, August 23, 2008 at 22:08:34 (CEST)

22 aug. Fältpiplärkan på Väla industriområde kvar vid 17-tiden. Ses i markerna utmed Diabasgatan.
Thomas Svanberg
- Saturday, August 23, 2008 at 15:46:03 (CEST)

Jag glömde nämna de två simsnäpporna i lilla viken på Rönnen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, August 23, 2008 at 08:41:13 (CEST)

22 augusti: många vadare även på Sandön ikväll. 12 sandlöpare, 4 roskarlar, 1 småsnäppa, 1 spovsnäppa, 4 mindre strandpipare, ca 100 kustsnäppor o ung lika många kärrsnäppor, 20 brushanar och 10 kustpipare. Två lärkfalkar sträckte lekfullt åt sydväst och 3 vattenrallar visade sig i vasskanten.
Bengt Andersson o Thomas Wallin
- Friday, August 22, 2008 at 23:46:43 (CEST)

22 augusti. En ljum kväll på Rönnen med gott om vadare i vackert släpljus. Nämnas kan exempelvis 11 unga roskarlar. Glädjande! Jag tror inte jag förut sett så många av denna art, som minskar i Sverige. En spovsnäpp, en småsnäppa 7-8 mosnäppor och en mängd kustsnäppor. Fågelmängden och den ljudrikedom de bjuder på gör för tillfället Rönnen till ett paradis för friluftsmänniskor i allmänhet och fågelintresserade i synnerhet.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, August 22, 2008 at 21:24:37 (CEST)

2008-08-22. Kvällspromenad med min trogne följeslagare "Kasper "the dog" längs banvallen Mölle - Lerhamn. Mycket utblommade tistlar på en äng vid Vattenmöllan. I toppen på flera av tistelansamlingarna satt grupper av födosökande Steglitser. På några, ljudligt pipande årsungar (förmodar jag), som med darrande vingar tiggde mat av föräldrarna. Man kan aldrig stirra sig trött på denna fågelart.
Lars Unger
Mölle, - Friday, August 22, 2008 at 19:10:34 (CEST)

21 aug. Under pågående övningskörning på Väla industriområde sågs en fältpiplärka. Den höll till i gräsmark korsningen Gnejsgatan/Diabasgatan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 21, 2008 at 20:58:18 (CEST)

Onsd. 20/8 ÖREN, VIKEN - LERBERGET: 3+12 kustsnäppor, 8 drillsnäppor, ca 15 kärrsnäppor, 1 småspov, 2 kustpipare RÖNNEN: Bl.a. 2 smalnäbbade simsnäppor, minst 1 småsnäppa, 2 mosnäppor SANDÖN: myrsnäppan kvar
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, August 20, 2008 at 21:27:21 (CEST)

20/8.Kungsfiskare 1 Rönneå,Ängelholm(Sockerbruksomr.)
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, August 20, 2008 at 13:42:19 (CEST)

På eftermiddagen idag såg jag något jag aldrig sett förut. En ganska stor havstrutsunge stod på gräsmattan, ganska länge, och hackade intensivt och åt på ett nedfallet äpple! visste inte att äpple ingick i deras diet! Kanske den lyssnat på livsmedelsverkets råd angående frukt och fibrer!Är det någon som sett detta tidigare?
eva pagden
mölle, - Tuesday, August 19, 2008 at 22:31:53 (CEST)

19 aug. Kvällspromenad sträckan Sibirien tom Klören. 4 unga roskarlar fortfarande kvar sällskapandes med 3 kärrsnäppor, 2 sandlöpare och 1 större strandpipare. I området också en 30-flock med kustsnäppor.
Thomas Svanberg
- Tuesday, August 19, 2008 at 22:09:18 (CEST)

19/8 En timme under e.m. på Sandön bjöd på ung samma vadarbild som tidigare dagar/kvällar men den smalnäbbade simsnäppan var ny för mig. I kanalen låg en smådopping.
Leif Dehlin
- Tuesday, August 19, 2008 at 20:46:01 (CEST)

18 aug. Sandön på kvällen. Gott om vadare med bla myrsnäppa 1, sandlöpare 3 och ca 100 kustsnäppor mao även en fin kväll.
Bengt Andersson, Lennart Engman
- Monday, August 18, 2008 at 23:23:51 (CEST)

18 augusti, Rönnen: 1 ex. av vardera myrsnäppa, sandlöpare och mosnäppa, 2 småsnäppor och 41 kentska tärnor. Sandön: dvärgmås 3 ungfåglar, 1 ung svarttärna samt 100-talet kentska tärnor Sibirien: 4 unga roskallar och ca. 65 unga kustsnäppor.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, August 18, 2008 at 21:10:23 (CEST)

Sandön på morgonen idag, myrsnäppa 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 15, kustsnäppa 33, spovsnäppa 1, småsnäppa 1, dvärgmås 2. Fin morgon m.a.o!
Daniel Pettersson
Laröd, - Monday, August 18, 2008 at 13:31:27 (CEST)

17 aug. Ringmärkning vid Hasslarps dammar fredag - lördag - söndag gav totalt 227 nymärkningar fördelade på 19 arter. Rörsångare, lövsångare och kärrsångare i vanlig ordning talrikast så här års. Fr.o.m. lördagen en del trädpiplärkor i luften och totalt 18 fångades. Två grässhoppsångare i fredags, göktyta såväl lördag som idag (verksamhetens 2:a och 3:e) samt inte minst dagens unga trastsångare (3:e sedan starten) gladde. I området sjunger fortfarande en av sommarens revirhävdande gräshoppsångare medan ett annat par matar ungar. Den stationära 2k pilgrimsfalken som synts till under sommaren noterades även denna helg. Antalet smådoppingar ökar i dammarna, nu finns omkring 25 individer spridda i området, bl.a. minst en kull med små ungar. En fin flock med ett 20-tal steglits håller också till i området. Många deltagare och besökare dessa dagar. Trognast Mårten med 100% närvaro.
Henrik Johansson
- Sunday, August 17, 2008 at 20:10:59 (CEST)

Obsar från Rönnen på fm som tidigare nämnts i obsboken, dock även 2 enkelbeckasiner, en skogssnäppa.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, August 17, 2008 at 19:25:10 (CEST)

17/8.Tobisgrissla 2 1k Stenkrossen.
Farhult,09.00-10.15. Häger 9,kustsnäppa 11 1k,större strandpipare 6 1k och 24 ad,kricka 83,skedand 13,kärrsnäppa 7 1k och 5 ad,vitkindad gås 465,gluttsnäppa 4,vattenrall 1,kustpipare 1 2k och 1 hane + 2 honor,storspov 33,rödbena 2,brun kärrhök 1 2k+ hane,sandlöpare 1 1k,skärfläcka 5,kentsk tärna 2,bläsand 20.
Rönnen,10.50-12.30. Häger 5,drillsnäppa 5,bläsand 5,vitkindad gås 400,kustpipare 1 hane,gravand 2,storspov 1,gluttsnäppa 2,kentsk tärna 61 ad + 18,myrspov 4 hanar + 2 honor,kustsnäppa 2 1k,mindre strandpipare 3 1k,mosnäppa 1,småsnäppa 4,större strandpipare 2 1k och 17 ad,kärrsnäppa 26 1k och 9 ad,grönbena 3,brushane 1 1k,skedand 2.
Sandön,12.55-15.30 Kustsnäppa 45 1k,häger 2,storspov 37,fiskgjuse 1 1k och 1 hane,svartsnäppa 1 1k,myrsnäppa 2 1k,brushane 1 1k hane + 3 1k honor + 1 1k,gluttsnäppa 2,tofsvipa 60,större strandpipare 1 1k och 8 ad,kärrsnäppa 3 1k och 7 ad,rödbena 5,kustpipare 1 hane,myrspov 1 hane + 1 hona,dvärgmås 3 1k,roskarl 1 1k,kentsk tärna 42 ad + 42,skärfläcka 1 ad + 2.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, August 17, 2008 at 17:06:49 (CEST)

17/8 o nu har toppskarvarna "gått till" i närområdena till Torekov, 13 ex i olika åldrar vid Solsidan och 3 ex på Tjällran. 2 forsärla o 1 stenfalk drog förbi. Bland rastande vadare kan nämnas ca 250 ljungpipare, 9 roskarl, 1 sandlöpare och 5 kustsnäppa. 1 snatterand o minst 50 rastande kentsk tärna. Över havet lugnt.
Leif Dehlin
- Sunday, August 17, 2008 at 16:28:08 (CEST)

16 augusti, på skären mellan Torekovs reningsverk och Dagshög rastade 3 toppskarvar, ca 200 tofsvipor, 1 kustsnäppa o 1 kustpipare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, August 17, 2008 at 12:35:30 (CEST)

SANDÖN, natten den 16-17 augusti. KOF-exkursion med Kristian Linde som exkursionsledare samt Henrik Ehrenberg och Ulf Ståhle som "tärnfängare". Tre "arrangörer" och tre deltagare sammanstrålade vid niotiden. Vi hade fångat lite olika vadare när Ulf kommer tillbaka från tärnnäten med en STORMSVALA! Det var en äldre fågel med ruvfläck. När dagen grydde och alla utom Ulf och jag åkt hem så satt vi ensamma kvar på bänken längst ute på Sandön och bara skrattade. Helt overkligt! Fångsten summerades till: kustsnäppa 11, kärrsnäppa 2, rödbena 2, kentsk tärna 2, brushane 1, ljungpipare 1, kricka 1 och stormsvalan såklart!
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, August 17, 2008 at 07:56:19 (CEST)

16/8.Kustsnäppa 36 1k Klören.
Sandön,13.30-15.10. Storspov 49,tofsvipa 41,kentsk tärna 66 ad + 16,gluttsnäppa 5,större strandpipare 5 1k och 20 ad,strandskata 8,fisktärna 2 ad,silvertärna 1 1k,kärrsnäppa 15 1k och 4 ad,kustpipare 2 hanar,dvärgmås 1 1k,mosnäppa 1,myrspov 1 hane + 1 honf,rödbena 31,småsnäppa 1,brushane 1 1k hane + 1 1k hona,kustsnäppa 15 1k,forsärla 1,drillsnäppa 1,fiskgjuse 1 hane + 1,skärfläcka 2 1k och 1 ad.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, August 16, 2008 at 18:30:09 (CEST)

15/8.Sibirien,16.05-16.55. Roskarl 8 1k,kustsnäppa 88 1k och 1 ad.
Sandön,12.10-14.00. Vitkindad gås 31,storspov 39,gluttsnäppa 5,tofsvipa 40,ljungpipare 3 ad,myrspov 2 hanar + 7 honf,kentsk tärna 5,fiskgjuse 1,brun kärrhök 1 hane str SV,glada 1 1k str SV,bivråk 3 str SV,drillsnäppa 8,kustpipare 3 ad + 3 hanar + 1 hona,mindre strandpipare 1 1k,rödbena 42,större strandpipare 3 1k och 18 ad,kustsnäppa 43 1k och 7 ad,brushane 4 1k,fisktärna 1 1k och 3 ad,kärrsnäppa 7 1k och 3 ad,sandlöpare 2 1k,roskarl 2 1k.
Rönnen,09.00-11.50. Sandlöpare 3 1k och 1 ad,kentsk tärna 48,fisktärna 3 ad,större strandpipare 5 1k och 71 ad,kärrsnäppa 17 1k och 11 ad och 20 ex,spovsnäppa 4 ad,kustsnäppa 22 1k och 2 ad,storspov 2,kustpipare 1 2k och 7 hanar och 1 hona,småspov 1,rödbena 5,grönbena 16,tornfalk 2,småsnäppa 1,drillsnäppa 19,mindre strandpipare 2 1k,brushane 3 1k,roskarl 1 1k,vitkindad gås 520,mosnäppa 4,gluttsnäppa 5,fiskgjuse 1,småskrake 42.
Farhult,07.40-08.40. Skärfläcka 5 1k och 4 ad,kentsk tärna 16,rödbena 26,storspov 33,gravand 8,sandlöpare 4 1k,sädesärla 36,kärrsnäppa 15 1k och 3 ad,kustsnäppa 27 1k och 12 ad,vitkindad gås 43 förbiflygande,havsörn 1 subad(tog en flatfisk),gluttsnäppa 4,större strandpipare 11 ad,myrspov 3 hanar + 4 honor,kustpipare 1 hona,drillsnäppa 5,svartsnäppa 1,skedand 2.
Dubbeltrast 11 ex Klören.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, August 16, 2008 at 08:44:21 (CEST)

15 aug. Även gott om vadare vid Sandön under förmiddagen. Stor omsättning med flockar som kom in och rastade kort eller bara sträckte förbi. Under några timmar noterades, kustsnäppa 105 str samt 40 rastare, myrspov 14, småspov 1, roskarl 4, rödbena 45, större strandpipare 35, mindre strandpipare 4, kustpipare 10 str samt 6 rastare, brushane 3, grönbena 2, kärrsnäppa 10 samt svartsnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, August 15, 2008 at 22:09:32 (CEST)

14/8-08 Hovs hallar: En snabbvisit vid Hovet efter jobbet gav synnerligen god utdelning. Den Baleariska lira som under dagen setts gå mot syd från Bohuslän och Halland dök upp c:a 15:45. Passerade långsamt sick-sackande nedanför klipporna på ett par hundra meters avstånd i fint ljus. En Grålira vände i Laholmsbukten och gick norr ut igen. Dessutom 2 Havssulor.
Göran cederwall
Höghult, - Friday, August 15, 2008 at 13:57:16 (CEST)

SANDÖN, under natten mellan 14 och 15 augusti. Tärnfångsten gav väldigt bra utdelning i form av en stor mängd fångade vadare. Som Nicks rapport visar så fanns det väldigt gott om vadare runt Klören och Sandön efter blåsten. Bland det som fångades utmärktes sig dessa lite extra: kustsnäppa 7, drillsnäppa 6, roskarl 5, rödbena 3, gluttsnäppa 1, brushane 1, större strandpipare 1, spovsnäppa 1 och MYRSNÄPPA 1 ungfågel. Vi fångade även 3 kentska tärnor varav en var ringmärkt på Djävlö, Ringköbing 2005-06-19.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Friday, August 15, 2008 at 11:45:24 (CEST)

14/8.Klören,16.35. Kustsnäppa 155 1k och 3 ad.
Klören,15.54. Sandlöpare 3 ad,roskarl 1 1k och 1 ad.
Roskarl 8 1k Sibirien.15.30.
Sibirien,13.28. Roskarl 7 1k,kustsnäppa 15 1 1k.
Klören,11.55-13.00. Brushane 5 1k,kärrsnäppa 2 1k och 4 ad,spovsnäppa 1 ad,större strandpipare 2 1k och 44 ad,sandlöpare 1 1k,kustpipare 5 hanar + 1 hona,rödbena 9,roskarl 1 1k,gluttsnäppa 2,drillsnäppa 5.
Området mellan Sibirien och Klören kan verkligen rekommenderas för den som är intresserad av att kika och fotografera vadare. Det var inte helt lätt att hålla reda på antalet kustsnäppor,då nya flockar hela tiden anlände. Vid Sibirien sågs kustsnäppa 2 1k och 2 ad 11.05. Längre bort mot Klören räknades kustsnäppa 85 1k och 1 ad 11.30.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, August 14, 2008 at 18:37:26 (CEST)

12 aug. De trutar som håller till runt Filbornatippen i Helsingborg går flera gånger under dagen ner och ställer sig väster om tippen vid bussgaraget. Under de senaste dagarna har studier av dessa trutar förutom en faslig massa gråtrut även gett minst 6 juvenila medelhavstrutar, 2-3 kaspiska trutar liksom 2-3 silltrutar. I vanlig ordning är de svårbestämda och definitiv bestämning spikas som regel vid granskning av bilder i efterhand. Mårten har lagt upp lite bilder i Svalans bildgalleri.
Thomas Svanberg
- Tuesday, August 12, 2008 at 20:56:42 (CEST)

12/8.Roskarl 4 1k rastande Sibirien.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, August 12, 2008 at 18:14:28 (CEST)

11/8 Ett kort em.-stopp, 15.30-17.00, vid Ripagården bjöd bl.a på en fin närobs av storlabb på väg söderut. 19 kustpipare, 15 myrspov o 5 kustsnäppa valde samma väg.
Leif Dehlin
- Monday, August 11, 2008 at 19:31:52 (CEST)

11/8.Kustsnäppa 21 1k rastande Sibirien.17.00.
Rönnen,13.50-16.20. Drillsnäppa 14,vitkindad gås 299,kustpipare 11 hanar + 8 honor,storspov 10,gluttsnäppa 5,större strandpipare 2 1k och 20 ad,grönbena 11,skärfläcka 1 1k och 1 ad,rödbena 21,brushane 3 1k,stenskvätta 2,småsnäppa 3,spovsnäppa 1 ad,kustsnäppa 15 1k 0ch 3 ad,svartsnäppa 1,mindre strandpipare 2 1k,fisktärna 1 ad,kärrsnäppa 6 1k och 21 ad,myrspov 6 hanar + 2 honor,kentsk tärna 57,gravand 6,mosnäppa 1,skedand 9 honf.
Roskarl 5 1k rastande Klören.13:16. 3 1k rastande Klören.16.45
Sandön,12.25-13.30 Tofsvipa 39,drillsnäppa 5,fiskgjuse 1 hona,storspov 20,kentsk tärna 1 ad,rödbena 15,kustsnäppa 12 1k,myrspov 4 honf,större strandpipare 1 1k och 11 ad,gluttsnäppa 1,roskarl 1 1k,skedand 11 honf,brushane 1 1k,kustpipare 1 hane.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, August 11, 2008 at 18:27:24 (CEST)

10/8.Sandön,17.00-18.15. Kustpipare 4 hanar + 3 honor rastande + 4 ad str SV,kustsnäppa 13 1k,häger 3,myrspov 2 hanar + 2 honor,skedand 12 honf,pilgrimsfalk 1 ad jagande 17.23,mindre strandpipare 1 1k,enkelbeckasin 6,större strandpipare 7 ad,fiskgjuse 1 hane + 1 hona + 1,grönbena 6,skräntärna 1 ad,rödbena 23,roskarl 1 1k,svarttärna 1 1k,drillsnäppa 2,ljungpipare 2 ad str SV,storspov 30,gluttsnäppa 3,tofsvipa 25.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, August 10, 2008 at 19:10:45 (CEST)

10/8 Rönnen.Fågelcirkeln.Grågås 100,Strandskata 10,Skärfläcka 4,Större strandpipare 55,Kustpipare 14,Ljungpipare 6,Kärrsnäppa 40,Småsnäppa 4,Grönbena 5,Drillsnäppa 10,Rödbena 6,Svartsnäppa 1,Gluttsnäppa 2,Myrspov 16,Storspov 4,Stare 75.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 10, 2008 at 16:43:50 (CEST)

7 aug. Tidig eftermiddagspromenad på Klören. Nästan tillbaka vid parkeringen hörs lockläte från bändelkorsnäbb och några sekunder senare kommer 3 ex och fortsätter över mig. De hade kurs ned mot spetsen på Klören. Annars stillsamt på Klören idag men utflugna ungar av trädkrypare och kungsfågel underhållande.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 07, 2008 at 18:39:07 (CEST)

7/8.Sandön,09.00-10.20. Häger 11,tofsvipa 16,drillsnäppa 8,gluttsnäppa 9,storspov 28,vitkindad gås 50,myrspov 6 hanar + 2 honor,kustpipare 2 hanar,fiskgjuse 2 hanar,kustsnäppa 1 ad,kärrsnäppa 8 ad,småspov 1,grågås 1195,kentsk tärna 1 1k och 1 ad,skäggdopping 2,svarthakedopping 1,rödbena 1,fisktärna 2 ad,tordmule 1 ad.

Rönnen,12.30-14.45. Gluttsnäppa 7,vitkindad gås 297,småsnäppa 2,kentsk tärna 62,skärfläcka 4 1k och 3 ad,myrspov 1 hona,kustsnäppa 3 1k och 3 ad,brushane 1 1 k,kustpipare 3 hanar,kärrsnäppa 4 1k och 25 ad,rödbena 11,större strandpipare 2 1k och 8 ad,gravand 1 ad,sandlöpare 2 ad,grönbena 18,drillsnäppa 9,mindre strandpipare 4 1k,mosnäppa 1,enkelbeckasin 4,kricka 49,pilgrimsfalk 1 ad jagande 14.36,tordmule 1 ad,tobisgrissla 1 1k,stenskvätta 1.

Farhult,10.40-12.05. Gluttsnäppa 16,rödbena 4,svartsnäppa 1 ad,häger 8,storspov 49,fiskgjuse 1 hane,större strandpipare 12 ad,kärrsnäppa 37 ad,kentsk tärna 10 1k och 19 ad,brun kärrhök 1 hona,småtärna 2 ad,myrspov 2 hanar,gravand 7 1k och 1 ad,kricka 48,kustpipare 1 2k och 2 hanar,tofsvipa 235,strandskata 15,fisktärna 3 ad,skäggdopping 3,drillsnäppa 3

Häger 11,tofsvipa 16,drillsnäppa 8,gluttsnäppa 9,storspov 28,vitkindad gås 50,myrspov 6 hanar + 2 honor,kustpipare 2 hanar,fiskgjuse 2 hanar,kustsnäppa 1 ad,kärrsnäppa 8 ad,småspov 1,grågås 1195,kentsk tärna 1 1k och 1 ad,skäggdopping 2,svarthakedopping 1,rödbena 1,fisktärna 2 ad,tordmule 1 ad.

Dubbeltrast 9 Klören.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, August 07, 2008 at 18:07:19 (CEST)

6 aug. Förmiddagstimmar på Rönnen. Mindre antal vadare än föregående dag. Myrsnäppa 1, kärrsnäppa 40, kustsnäppa 10, grönbena 20, svartsnäppa 2, brushane 4, kustpipare 1 och mindre strandpipare 3. En äldre hane blå kärrhök drog förbi liksom 2 unga brunhökar.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 07, 2008 at 11:17:41 (CEST)

6 augusti. En fin skådarmorgon kring Hasslarps dammar. Resultatet av dagens ringmärkning blev 90 nymärkningar fördelade på 17 arter. Dagens "diamant" i fångsten var en ung kungsfiskare, verksamhetens andra sedan starten. I övrigt lite småtrevliga handarter såsom t.ex. törnskata, steglits och svartvit flugsnappare. Bland övriga observationer kan nämnas pilgrimsfalk (2k), snatterand samt minst fem flygga ungar av brun kärrhök. Tydligen har häckningen av sistnämnda art gått bra trots allt! Nätkämpar idag: Mats R samt Martin E och Becky.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 06, 2008 at 17:18:32 (CEST)

6/8 Rönnen sen eftermiddag; 1 myrsnäppa, 2 svartsnäppa
Leif Dehlin
- Wednesday, August 06, 2008 at 17:10:47 (CEST)

5/8 Mölle stationshus. Praktejder,rödstrupig piplärka,berglärka mfl. alla mycket fina exemplar. Missa inte Mårtens utställning i Mölle som är en stor behållning mitt i semesterfirandet.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, August 05, 2008 at 18:41:23 (CEST)

5/8.Rönnen,10.30-15.00. Gluttsnäppa 4,tobisgrissla 4 1k,kustpipare 1 hane + 1 hona,kustsnäppa 22 ad,större strandpipare 1 1k och 20 ad,mindre strandpipare 2 1k,svartsnäppa 1 ad,småsnäppa 1,rödbena 4,spovsnäppa 1 ad,grönbena 8,drillsnäppa 5,kärrsnäppa 1 1k och 96 ad,strandskata 13,kricka 20,skedand 2,kentsk tärna 69,sandlöpare 2 ad,småspov 1,skärfläcka 5 1k och 3 ad,roskarl 1 ad,storspov 16,brushane 1 1k,enkelbeckasin 2,tornfalk 1,silltrut 1 ad,vitkindad gås 27,myrspov 1,svarthakedopping 2.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, August 05, 2008 at 18:26:52 (CEST)

5/8. Dagens havsfågelspaning på Rönnen gav inte mycket. Rättare sagt ingenting. Som tröst hittades en ung smalnäbbad simsnäppa i lilla viken sent på eftermiddagen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, August 05, 2008 at 18:19:30 (CEST)

4/8. En ung (1k) pilgrimsfalk gjorde ett jaktförsök på Rönnen i busvädret på eftermiddagen. Trots att det mesta (utom gässen) skrämdes upp på vingarna blev det ingen fångst, utan falken drog iväg inåt land.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, August 04, 2008 at 18:54:35 (CEST)

3/8.Sandön,16.15. Kustpipare 1 hane och 2 honor.

Farhult,15.40. Kustpipare 8 ad(troligen honor).
Rönnen,10:50-14.35. Kärrsnäppa 70 ad,mosnäppa 2,enkelbeckasin 9,skedand 2 honf,kricka 68 honf,grönbena 19,drillsnäppa 12,större strandpipare 4 1k och 37 ad,ljungpipare 5 ad,vitkindad gås 114,bläsand 2 honf,mindre strandpipare 1 1k,skärfläcka 3 1k och 2 ad,kentsk tärna 17 1k och 28 ad,spovsnäppa 1 ad,gluttsnäppa 3,sandlöpare 3 ad,fisktärna 1 1k och 7 ad,storspov 4,gravand 16 1k och 2 ad,brushane 1 ad hona,fiskgjuse 1 ad,småsnäppa 1.
Sandön,09.30-10.40. Kustsnäppa 5 ad,kustpipare 14 hanar str SV + 1 hona rastande,större strandpipare 2 1k och 5 ad,storspov 32,vitkindad gås 59,kentsk tärna 1 1k och 1 ad,skärfläcka 2 1k och 1 ad,skäggdopping 2,fisktärna 4 ad,kricka 3,gluttsnäppa 8,grönbena 2,tofsvipa 23,drillsnäppa 1.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, August 03, 2008 at 18:07:32 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin