Observationer december 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

24 dec. t.o.m. 31 dec. Tryggögatan 6. Dagliga besök av en rödhake under fågelbordet.

Kenneth Peterson
Rydebäck, - Thursday, January 01, 2009 at 14:04:53 (CET)

En rödhake har dykt upp regelbundet på gräsmattan under fågelmaten i vårt äppelträd(nötter och solrosfrön) sedan början av december, senast 30e dec och idag 1a jan.
Marja Digby
Helsingborg, - Thursday, January 01, 2009 at 10:18:29 (CET)

Rönnen 30 dec kl 13 3 storspovar observerades av min hustru och mitt barnbarn efter det jag lämnade dom i den bistra kylan. Jag har inte sett några storspovar rapporterade från Rönnen på sistone, men dom är kanske för vanliga för att omnämna. Börje
Börje Löfblad
Stora Hult, - Wednesday, December 31, 2008 at 18:15:48 (CET)

Tisd. 30/12 I gryningen kom 4 hornugglor flygande över vägen vid Lerbergets Camping
Mia Elmlund
Lerberget, - Wednesday, December 31, 2008 at 17:13:48 (CET)

Nyårsafton 2008. En tur i örnmarkerna vid lunchtid runt Rögle, Stureholm och Västraby sågs fler klövdjur än fjäderprydda varelser. Dock enstaka ormvråkar,en tornfalk och en snabbt flyende duvhök vid Turköpsskogen.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Wednesday, December 31, 2008 at 16:29:26 (CET)

Så här på årets sista dag hade vi besök av "vår" kommunfågel - stenknäcken. Det var en hona som hittat vägen till fågelbordet. Ett gott nytt år!
Mårten och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, December 31, 2008 at 15:26:24 (CET)

Svanshall 31 december 2008: 4 gråhahedopping och 1 skäggdopping. Rönnen: 5 salskrake, 6 alfågel, 6 svärta, 1 tobisgrissla, 1 svarthakedopping och 4 stare.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Wednesday, December 31, 2008 at 15:07:45 (CET)

31 dec. Några obsar till från Rönneåns dalgång var 1 yngre havsörn och en enkelbeckasin vid Starby/Tranarps bron. En vattenrall gastade från vassarna vid Vegeåns mynning.
Thomas Svanberg
- Wednesday, December 31, 2008 at 14:51:38 (CET)

31/12 tranan kvar i området under f.m., nu vid Össjö boställe. Inga örnar vid Tomarps ene idag men väl en berguv ivrigt uppvaktad av arga kråkor och några ormvråkar. På fälten 13 rapphöna o 34 snösparv.
Leif Dehlin
- Wednesday, December 31, 2008 at 14:38:21 (CET)

Nyårsafton 2008. Under frukosten nu på morgonen hade vi besök av en turkduva i trädgården. Önskar alla skådare ett Gott Nytt Fågelår 2009.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Wednesday, December 31, 2008 at 11:10:31 (CET)

30/12 Skeldinge gods Munkaljungby.En ung Kungsörn och en Järnsparv sågs vid en eftermiddagsvandring på fällten vid Skeldinge
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, December 30, 2008 at 22:07:15 (CET)

två tofsvipor på brännan i viken 081229 em
c rydell
nyhamn, - Tuesday, December 30, 2008 at 18:12:02 (CET)

30 dec. En rördrom lyfte från åkanten vid Vegeåns mynning. Flög ett tiotal meter och ner i vassen. Detta rakt över den västligaste båtbryggan i Utvälinge.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, December 30, 2008 at 17:25:36 (CET)

30 december; många glador som övervintrar i Rönneådalen denna milda vinter. Idag vid Ugglarp 9 ex tillsammans med en ung havsörn. Vid Tommarp/Gråmanstorp 28 ex och ytterligare en ung havsörn (möjligen samma som vid Ugglarp?). Däremot ovanligt få grå/kanadagäss i ådalen.
Thomas Wallin
- Tuesday, December 30, 2008 at 16:49:49 (CET)

30 dec. Inga örnar på örnrundan, men väl glada 1, duvhök 1, ormvråk 2, fjällvråk 1 och tornfalk 1. Över Sandön flög två gamla havsörnar som orsakade stort uppflog av andra fåglar. Igår låg det en smådopping i Vegeån strax nedströms småbåtshamnen. Från fröautomaten på Skärgårdsstigen rapporteras bl.a. rödhake 1, svartmes 1, entita 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, December 30, 2008 at 15:48:28 (CET)

30/12 o redan nu vill jag o 1 ensam trana vid Ugglarps broar önskar er alla ett Gott Nytt skådarår. 1 ad havsörn passerade vid Bläsinge/Tomarp.
Leif Dehlin
- Tuesday, December 30, 2008 at 15:19:49 (CET)

Grytskär den 29 december kl 13 Spillkråka födosökande på marken i träd-dungen vid rastplatsen. Här häckade hornugglor förra våren. Kanske lyckas spillkråkan hitta ett bra träd här. Det finns ju många sorter att välja på. Fågelen var orädd och strängt upptagen med sitt grävande. Börje
Börje Löfblad
Stora Hult, - Monday, December 29, 2008 at 20:53:45 (CET)

29 dec. Vandring Björkeröd tom Arild t.o.r. Bl a ses, rödhake 10, järnsparv 1, sidensvans 4, gröngöling 2 och stjärtmes 16.
Thomas Svanberg
- Monday, December 29, 2008 at 17:33:28 (CET)

29/12 Havet låg stilla men tomt ute på Bjäre, inte heller ngn rörelse i luftrummet. Dock fler ängspiplärka än tidigare och en del sydstr knölsvan. Massor av tid till fika mao.. Några tiotal alfågel,5 smådopping och 1 (!) svärta noterades från hamnen i Båstad. 15 skärsnäppa vid Torekovs rev visade upp sig fint. 1 smådopping i Rammsjö hamn, 1 ung duvhök nära Påarp och se´n nerkletade o oljeskadade alkor, ejdrar, fiskmåsar och gråtrutar som de senaste dagarna. Måtte detta snart få ett slut !
Kjell-Åke Hall, Leif Dehlin
- Monday, December 29, 2008 at 17:27:44 (CET)

29/12-08 Ängelholms sjukhus: "Vårens" första Ringduvespel här under morgonen.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, December 29, 2008 at 11:02:49 (CET)

28 dec. Kullens fyr under förmiddagen, fortfarande en del oljeskade fåglar, 5 Sillgrisslor, 2 Tordmular och 2 Ejdrar, alla mer eller mindre oljeskadade. Därutöver, Skärsnäppa 2 varav en ringmärkt, troligen samma fågel som vid Strandbaden den 18 dec. Havssula 2, Varfågel 1 samt 30-talet Sidensvansar.Vår trädgård i Strandbaden hyste minst en Järnsparv
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, December 28, 2008 at 21:46:29 (CET)

27/12 Rössjön. Två Skäggdoppingar och en Svarthakedopping.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2008 at 21:39:29 (CET)

28/12 Wrams ängar, blå kärrhök hona 1ex
Peter Anderson
Billesholm, - Sunday, December 28, 2008 at 19:33:47 (CET)

Bättre sent än aldrig; 081216 såg jag 23 mandarinänder (19 hanar och 4 honor) i Rönneå vid Nyhemsbron. På julafton låg 4 hanar och 2 honor kvar.
Mariette Hansson
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2008 at 16:57:12 (CET)

28 december: förutom örnarna vid Rönnen som Rolf Helmersson rapporterat om nedan såg vi idag två havsörnar vid revet i Jonstorp (en gammal o en ung) samt en ung kungsörn (uppskattningsvis 3K) mellan Stureholm o Rögle säteri. Vid Jonstorp dessutom skäggmesar i vassen och en svarthakedopping i havet utanför.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, December 28, 2008 at 16:39:11 (CET)

28/12. Ett mindre slagsmål inträffade på Rönnen på eftermiddagen när jaktfalken tvunget skulle sitta på precis den grästuva där pilgrimsfalken satt. Ingen blod- och fjäderspillan uppstod dock. Tidigare på dagen sågs 1 hanne salskrake, 1 storlom, 1 [svart svan] och 4 havsörnar i området. Medobsare till och från under dagen T.Wallin, L.Dehlin, T.Malmberg och T.Terne m.fl.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2008 at 15:58:25 (CET)

2008-12-28 Vikens hamn ett 10-tal skärpiplärkor 1 forsärla och 1 sädesärla.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, December 28, 2008 at 14:22:09 (CET)

27 dec. kl. 11:20 Ljungabolet, KATTUGGLAN har tagit uggleholken i besittning
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, December 28, 2008 at 13:22:33 (CET)

2008-12-27 Strandbaden 1 stjärtand (hona) och på Kullen 1 Varfågel. För övrigt ca 300 ejder runt Kullens spets och 2 gråhakedoppingar vid Svanshall.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, December 28, 2008 at 10:22:56 (CET)

Lö 27 dec. Söderåsen i dimma. Åvarp-Vegeådalen-Bauseröd-Halla. Sångsvan 4, Ormvråk 2, Glada 2, Strömstare 1 ex Halla,nerströms Lovisetorp, Björktrast c 25.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 27, 2008 at 17:51:21 (CET)

2008-12-26 Lerberget På eftermiddagen såg jag en ensam vadarfågel, troligen en snäppa. Fågeln var brun och ljus på bröste, röda ben och ganska lång näbb. Är mycket dålig på vadare så jag undrar om någon kan säga vad det var för fågel. klas.blomberg@telia.com
Klas Blomberg
Lerberget, - Saturday, December 27, 2008 at 15:15:05 (CET)

26 December Åkte hemifrån i tät dimma. Kom fram till Kullens fyr i sol, klar sikt och vindstilla. Kullens fyr: havssula 3 ex, svärta 5 ex, sjöorre 1 ex, gråhakedopping 1 ex, sillgrissla 4 ex varav 3 ex var oljeskadade, korp 1 ex och rödhake 1 ex. Björkeröd: nötväcka 3 ex, trädkrypare 1 ex, spillkråka 1 ex och rödhake 2 ex. Medobs Lena Osietzki.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, December 26, 2008 at 19:45:00 (CET)

26 december; vinterlugnet på Väderön avbröts tillfälligt när uppåt 300 vandrare gick iland på årets annandagsvandring. Vädret var perfekt med vinstilla och sol. Bland fåglarna utmärkte sig minst 4 toppskarvar, 1 skärsnäppa, 2 enkelbeckasiner och 1 fjällvråk. Ovanligt många knubbsälar vilade på skären. Tyvärr var det även i Torekov och på ön flera oljeskadade fåglar, främst sillgrisslor men även några tordmular.
Kalle Nilsson, Affe Petersson, Kjell-Åke Hall, Thomas Wallin o många, många fler
- Friday, December 26, 2008 at 16:23:35 (CET)

Annandag jul. Under förmiddagen besöktes min fågelmatning i Glimminge pl av följande arter i olika antal: talgoxe, blåmes, entita, svartmes, bofink, pilfink, grönfink, koltrast, större hackspett, ringduva, en ensam rödhake samt en glupsk ekorre. En gärdsmyg anslöt sig till sällskapet.
Mats Ljunggren
- Friday, December 26, 2008 at 13:14:08 (CET)

Oljeskadad fågel. Den 21 december, 1 sillgrissla samt en sjöorre vid Klondykes backar, Höganäs.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, December 25, 2008 at 19:43:58 (CET)

25 december. Så var det dags för säsongens "midvinterräkning" på min vinterfågelrutt Laröd-Allerums skog-Nellåkra-Döshult. Även denna tredje räkning för vintern präglades av egendomligt tomt på småfågel, framför allt mesar vars numerär inte ens nådde upp till en tredjedel av "normala" siffror på rutten. Det unika inträffade att antalet entitor (6) översteg antalet talgoxar (5). Dagens mest anmärkningsvärda obs var en flock gulsparvar som innehöll ca 400 individer (tog tid att räkna!)Bland 32 arter i övrigt; 2 skogsduvor, 1 gröngöling, 1 spillkråka, 28 ängspiplärkor, 1 sånglärka, 1 varfågel, 1 talltita (får numera betraktas som udda på denna lokal), 90 björktrastar, 1 rödvingetrast. Nästan inga rovfåglar trots det fina vädret, bara några ormvråkar och 2 tornfalkar.
Bengt Hertzman
- Thursday, December 25, 2008 at 18:05:13 (CET)

Torekovs hamn 25 december 2008: Svart rödstjärt (troligen 1k hane), vattenpiplärka 1, toppskarv 5,tretåig mås 1 ad,1 forsärla,3 sillgrissla. 1 tobisgrissla och 1 svarthakedopping. Torekovs rev 25 december 2008: Kärrsnäppa 37, Skärsnäppa 9, Sjöorre 150, Rödbena 3 och Snösparv 5. Torekovs camping 25 december 2008: 1 tofsmes.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Thursday, December 25, 2008 at 16:23:06 (CET)

Höganäs reningsverk/hamn den 23 december 2008: Smådopping 2, Forsärla 1, Havssula 1 ad och 1 Järnsparv.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Thursday, December 25, 2008 at 16:14:01 (CET)

25/12 Juldagen,Rönnen, Jaktfalk 1 ad,en gammal havsörn på Själrönnen,två svarthakedoppingar och en gravand.Som Leif påpekade oljeskador på gång,Utanför KOFstugan en oljeskadad skrattmås och en ejder.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 25, 2008 at 16:03:12 (CET)

25/12 och ett riktigt gott "julaväder" men vad har hänt ute till havs? Vid Påarps mal 1 oljeskadad tordmule och 1 sillgrissla, vid Torekovs rev 1 fiskmås och 1 gråtrut och vid Tjällran 2 tordmule och 1 bläsand. Ingen trevlig syn precis men där fanns även annat att beskåda som tur var. 1 vattenpiplärka, 1 toppskarv och 1 snatterand vid Påarps mal. Vid Torekovs rev 2 kustsnäppa, 13 skärsnäppa, 6 kärrsnäppa och gott om ängs- och skärpiplärka. I nyponbuskarna 2 tofsmes. Tjällran bjöd på 1 gråhake- och 2 svarthakedopping tillsammans med 1 toppskarv.
Leif Dehlin
- Thursday, December 25, 2008 at 15:23:50 (CET)

Två kungsörnar, ungfåglar, på slätmark alldeles nära Svedberga. En minuts bilväg därifrån ett par korpar. Juldagens bilpromenad.
Bjarne Amilon
Helsingborg, - Thursday, December 25, 2008 at 14:11:50 (CET)

24/12. GOD JUL till alla från ett lugnt och folktomt Rönnen. Det enda vi såg var två tomtar bakom röda boden.
Hälsningar Jaktfalken, Pilgrimsfalken och Svarta svanen.
Fåglar och sälar på
Rönnen, - Wednesday, December 24, 2008 at 13:02:22 (CET)

Igår, den 23 dec, hade även vi besök av en gröngölingen. Är väl troligen samma individ som dra omkring i Mariastaden.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, December 24, 2008 at 11:33:55 (CET)

23 dec. Trädgården Tryggögatan 6. En rödhake släckte törsten i fågelbadet.
Kenneth Peterson
Rydebäck, - Wednesday, December 24, 2008 at 10:13:18 (CET)

22 dec. Hovs hallar under dagen. Dagens höjdare, en svartnäbbad islom, passerade på hyfsat avstånd. Vidare, smålom 179, brunand 2, alfågel 4, stormfågel 5, havssula 4, tretåig mås 48, svarthakedopping 2, gråhakedopping 3 och skäggdopping 1.
Thomas Svanberg
- Monday, December 22, 2008 at 19:41:51 (CET)

20, 21 och 22 dec. Trädgården Tryggögatan 6. En rödhake återkommer flera gånger dagligen. Oftast under fågelmatbordet
Kenneth Peterson
Rydebäck, - Monday, December 22, 2008 at 15:46:27 (CET)

Maria Äng 2008-12-21 kl 14 Ett 10-tal sidensvansar på Rosenfinksgatan, 1 st gröngöling vid södra dammen,Maria Äng.
Ingrid o Björn Ekelund
Maria Äng, Helsingborg, - Sunday, December 21, 2008 at 22:02:53 (CET)

21/12. Norra hamnen under förmiddagen: magert sträck, enstaka ejdrar, några sjöorrar, smålom. En hanne praktejder passerar oväntat norrut, en bit ut men i fint ljus kl. 09:45. Ett tiotal rödvingetrastar i Vikingsbergsparken.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, December 21, 2008 at 21:04:44 (CET)

21 dec. Tillbringade första morgontimmen vid Svanshall i hopp om att det hade blåst in havsfågel i Skälderviken. Sträcket mot väster ganska magert. Några havssulor, 50 smålommar, 2 storlommar och enstaka doppingar. På väg att lämna hamnen gick ut på vågbrytaren. Efter en stund ser jag med blotta ögat en lom som tämligen nära drar västerut. Upp med kameran och drar av en bildserie. När lommen passerat tänkte jag att vad i hela fridens namn var det för lom egentligen? Tittar i kameradisplayen och det ser spännande ut. Väl hemma kan jag konstatera att det var en svartnäbbad islom.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 21, 2008 at 19:33:41 (CET)

Sö 21 dec. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 3, Glada 1, Korp 5, Kungsfiskare 1 Vegeån, Gärdsmyg 3, Bofink, Domherre 2. En liten fundering kring kungsfiskarens val av sittplatser. Som ung "påg", när man läste och bläddrade i alla möjliga fågelböcker, var kungsfiskaren nästen undantagslöst avbildad/fotograferad på en bågböjd gren lågt över vattenytan. I mina Söderåsmarker har jag ofta den granne fiskaren med himlen som bakgrund. OK, jag köper att det är vinter och olövat - men kungsfiskaren regelmässigt 3 - 4 meter upp i björkarna och alarna längs ån... Det verkar som om vi har en bild av hur kungsfiskaren brukar sitta, medan huvudföremålet själv väljer som den vill. Skönt det! Men ovant känns det att pejla av grenarna en bra bit upp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 21, 2008 at 17:32:21 (CET)

21 december, Några timmars vistelse vid Ottarp och Bälteberga längs Råån gav några fina upplevelser såsom 1 forsärlehane, 1 strömstare, 1 tornfalk samt 1 duvhök som jagade i skymningen, vad vi kunde se var det en hane. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, December 21, 2008 at 17:23:48 (CET)

21/12. På Rönnen satt under en dryg timme en pilgrimsfalk, innan den drog iväg inåt land. Vidare sågs 1 skärpiplärka, 4 svarthakedoppingar, 1 gråhakedopping, 61 vitkindade gäss och 1 smådopping. Ett något udda inslag utgjorde en svart svan som simmade på östra sidan. En subad havsörn visade intresse för parkrymlingen, och gjorde flera närgångna lovar runt svanen, dock utan att anfalla. Kanske blir det allvar av senare idag, när örnen blir hungrigare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 21, 2008 at 12:54:26 (CET)

Lö 20 dec. Ornakärr. Häger 1, Ormvråk 1 Fjällvråk 1, Blå Kärrhök 2 hannar, Tornfalk 1, Björktrast ca 50
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 20, 2008 at 18:53:32 (CET)

18 dec. Ören, Strandbaden visade i det soliga vädret på ef.m. upp; Rödbena 3, Kärrsnäppa 1, Skärsnäppa 1 som var ringmärkt med en svensk ring, i tångvallarna 14 Starar, 3 Skärpip och 5 Ängspiplärkor samt utanför ca. 70 rast. Krickor. I trädgården som brukligt på vintrarna en Järnsparv.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, December 18, 2008 at 22:37:06 (CET)

17 dec.Trädgården Tryggögatan 6. En rödhake under fågelmatbordet återkom flera gånger under ett par timmar mitt på dagen
Kenneth Peterson
Rydebäck, - Thursday, December 18, 2008 at 13:19:03 (CET)

14,15 tisdagen 16:e december: cykelbron över rönneå vid nyhem, mandarinand 18st! fördelat på 15 hanar och 3 honor. Duvhök 1st flygande längs ån.
Jörgen Olsson
Ängelholm, - Tuesday, December 16, 2008 at 19:44:50 (CET)

16/12 Inte den bästa dagen för kustlokaler med dis som inte tillät lägre siktsträcka än 100m. Vid Sandön fanns dock tre Skäggmesar vara av två visade fint upp sig på 5m. Övrigt: 14 Enkelbeckasiner, 5 Storspovar, 40 Vitkindade gäss och 3 Hägrar.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, December 16, 2008 at 14:44:13 (CET)

11.45 måndag 15 dec: Längs 111:an mellan Kulla silo och Djuramossa satt ett 15-tal ormvråkar och frös i den nyplöjda åkern. En lugn dag verkade det som då nästan alla satt kvar en timme senare.
Karl Persson
Höganäs, - Monday, December 15, 2008 at 13:15:10 (CET)

14 december. Exkursion med Naturskyddsföreningen Söderåsen, vi vandrade längs Vegeå mellan Bjuv Gruvmuseum och Selleberga och det blev en hel del trevliga fågelobsar, 1 pilgrimsfalk (mobbad av tornfalk och fick snällt byta spaningsställe), 1 juv havsörn, 1 juv fjällvråk, ca 20 steglitser, ca 50 sidensvansar, ca 40 björktrastar, sångsvan, entita, grönsiska, domherre och lite till. Vid Hallabäcken, Åvarp sågs bl a 5 stjärtmesar. Bland medobservatörerna: Eva Kristiansson och Lars-Bertil Nilsson.
Bengt Hertzman
- Sunday, December 14, 2008 at 18:10:34 (CET)

"Thomas havsörnar" drog tydligen omkring rätt bra igår. Vi hade förmånen att bl.a. hitta en av dem på marken i närheten av Lönhults gård. Vi stannade till för att njuta och upptäckte då strax intill en räv som stod stilla med fäst blick mot örnen. Vad händer...!? Jo, ut på arenan kommer ytterligare en havsörn flygande med en kungsörn hack i häl. Efter en kort luftduell sätter sig de två kompatanterna på marken och vi har alla fyra i ett väl samlat kikarefält. De är kvar en stund och sedan sprider dom sig åt olika håll. Så gjorde även vi med en upplevelse som lär stanna kvar i minnet.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, December 14, 2008 at 11:29:27 (CET)

13 dec. 2 yngre havsörnar utkämpade luftdueller vid Stureholm strax efter middagstid. En honfärgad blå kärrhök drog förbi och jämte banvallen mot Rögle säteri en varfågel. Vid Vikens hamn en forsärla och 3 skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 13, 2008 at 18:20:42 (CET)

Lö 13 dec Ornakärr. Häger 1, Ormvråk 1, Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Gärdsmyg 2. Ska jag vara ärlig, så var jag mest ute efter jorduggla...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 13, 2008 at 17:11:25 (CET)

13/12 kl 10.30. En Juvenil Havsörn drog sakta över Nyvång i riktning mot Hyllinge.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Saturday, December 13, 2008 at 12:29:52 (CET)

Bokesliden, Förslöv. 1 juvenil Kungsörn passerade fint på låg höjd och blev livligt uppvaktad av kråkor vid 14.30.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Thursday, December 11, 2008 at 21:23:15 (CET)

Lite helgobsar. Den äldre jaktfalken sågs på Rönnen under både lördagen(9-11) och söndagen(13-16). Lördag i Farhult: Dvärgbeckasin 1, enkelbeckasin 2, pilgrimsfalk 1 ad, morkulla 1, blå kärrhök 2 honf, vattenrall 2, skäggmes 5.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, December 08, 2008 at 18:49:25 (CET)

081208. Något udda obs: Stjärtmes ca 10 ex lågt flygande över huvudena på julklappsstressare mitt på självaste Kullagågatan!
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, December 08, 2008 at 18:19:10 (CET)

7/12, Sibirien Ängelholm. Mindre hackspett på födosök väldigt nära oss. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, December 08, 2008 at 08:24:28 (CET)

7/12 Åvarp,Hallabäcken. Cirkeln.Ormvråk 1. Glada 2,Större Hackspett 2,Gärdsmyg 2, Rödhake 4,Björktrast 35,Stjärtmes 10,Nötväcka 6,Bofink 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 07, 2008 at 21:41:05 (CET)

Sö 7 dec. Söderåsen. Vegeådalen-Hallabäcken. Häger 1, Gräsand c 25, Ormvråk 1, Enkelbeckasin 2, Spillkråka 1, Kungsfiskare 1, Gärdsmyg 3, Rödhake 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 07, 2008 at 18:29:07 (CET)

7 dec. En mestadels grå dag med väldigt sparsamt fågelliv när vi gick från Kvidinge grustag över Forsgård till Körslätt. Värt att rapportera är 1 fjällvråk, 6 glador, 2 tornfalkar, 1 sparvhök, 10 korpar, 15 sidensvansar, ca 100 gulsparvar, 1 varfågel och 1 strömstare (Körslättsravinen). Medobservatörer: Eva Kristiansson och Lars Bergendorf
Bengt Hertzman
- Sunday, December 07, 2008 at 18:22:36 (CET)

7/12. Decembergrått o decembertyst ute på Bjäre idag. Vid dammen norr om Norrebro hamn hördes dock 1 vattenrall o 6 skäggmes. 1 gråhake rastade vid pirarmen där 1 ad pilgrimsfalk passerade. De 6 hukande skärsnäpporna var svårsedda vid Torekovs rev, 3 kärrsnäppor passerade. 2 tofsmes i en nyponbuske! Påarps mal bjöd på 9 toppskarv o 1 vattenpiplärka. Innan vi fortsatte till Lunna mölla o strömstaren där stannde vi till vid Rammsjö med 1 stationär forsärla o 10 svarthakedopping.
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Sunday, December 07, 2008 at 15:10:07 (CET)

6 dec. En forsärla flög över trädgården i vid 10-tiden. 50-tal sidensvansar i grannens äppelträd.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, December 06, 2008 at 12:09:16 (CET)

4 dec. På stranden vid Margreteberg, Höganäs sprang en Sandlöpare, vilket är ganska sent för arten, lite längre söderut vid Jompes 3 Svarta rödstjärtar i stenskoningen samt som brukligt på vintrarna vid Höganäs hamn 1 Forsärla.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, December 05, 2008 at 07:33:20 (CET)

2008-12-04 kl 12. 1 ex varfågel vi Rögle gård.
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Thursday, December 04, 2008 at 20:33:11 (CET)

Rögle säteri, En av de 430 Sångsvanar som sågs (kanske fler som sett den?) den 1 dec. var halsmärkt med blå ring 3C16, fick idag besked från märkaren. Märkt som ungfågel i aug. i Litauen 06. Under vintern 06-07 observerades den i Litauen, Niedersachsen o Sachsen Anhalt, Tyskland, i feb-mars 07 tillbaka i Litauen. Februari 08 obsad på Själland DK, också nu på de leriga åkrarna vid Rögle.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, December 03, 2008 at 20:46:18 (CET)

En vattenpiplärka vid Vasalthedens strandlinje under förmiddagen.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Wednesday, December 03, 2008 at 15:27:53 (CET)

Ti 2 dec. Margreteberg, omedelbart norr Höganäs. Även kallat "Klondykes backar" av Kullalegenderna Alf och Karl-Göran. Kort hundrunda gav Snösparv ca 15 och Steglits ca 10.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, December 02, 2008 at 15:04:06 (CET)

1 december, Rönnen 9-11.00 bl.a. 3 Havsörnar av yngre modell som satt ute på ön, 1 honf. Blå kärrhök jagande, den drog sedan bort mot Sandön och ca. 20 Snösparvar (medobs. Rolf Helmersson) Rögle säteri vid 12-tiden, på ett fält vid järnvägen 430 Sångsvanar, däribland 1 Mindre sångsvan , 14 Bläsgäss, 10 Sädgäss, ca. 800 Vitkindade gäss och därutöver många Grå och Kanadagäss, på järnvägens elledningar 1 Varfågel
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, December 01, 2008 at 22:45:09 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin