Observationer februari 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

29/2 Spenderade några timmar vid Råå hamn under eftermiddagen. I samband med att en turfiskebåt gick i hamn kl 14.00 kom en 2k vitvingad trut inflygandes och landade precis söder om hamnen. "Den vite" kunde sedan avnjutas fram till kl 16.00 då den drog ut o la sig en bit ut i sundet. I området även en 2k kaspisk trut.

Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, February 29, 2008 at 19:20:06 (CET)

Torsdagen den 28 feb. Det "viktigaste" under en blåsig dag vid Grytskären. Ca 70 kärrsnäppor rastade på det yttre skäret, ca 50 sjöorrar låg i den mycket gropiga sjön, där också 2 svarthakedoppingar, en rödbena, 5 gravänder, en strandskata. Ranarps strand, 12 gravänder, 3 strandskator, ca 30 bläsänder, en snösparv. Rönnen hyste bl. a. 22 st. strandpipare, 173 gravänder, 6 krickor, en tornfalk, 10 starar, ca 20 strandskator, och en mängd tofsvipor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Friday, February 29, 2008 at 15:26:45 (CET)

29/2 En timmes morgonpromenad i ekskogen vid Kvidinge kyrka bjöd på 1 par mindre och 2 par större hackspett, spillkråka, skogsduva, 24 stenknäck och bra fart på mes o nötväcka.Fortfarande 2 ad havsörn och 1 ung kungsörn i Rönneådalen vid Bläsinge/Tommarp.
Leif Dehlin
- Friday, February 29, 2008 at 12:15:38 (CET)

28 feb. Anlände till Ornakärr vid 17:30 och då var en jorduggla i gång med jakt. En jakt som varade några minuter då den så småningom gick ner långt ute på maderna. Väntade på den (eller andra individer) under 45 minuter men ingen mer jorduggla sågs.
Thomas Svanberg
- Friday, February 29, 2008 at 09:52:30 (CET)

Onsd. 27/2 SVANSHALL: Ett tiotal havssulor och en "stor" lom långt ut i Skäderviken. Vidare 10-15 havssulor utanför Lerberget (trädgårdsobs!)
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, February 27, 2008 at 23:01:03 (CET)

27/2 Garnisonsgatan mittemot Puma: 2 st strandpipare åter på plats, observerades även i fjol.
Björn Ekelund
Helsingborg, - Wednesday, February 27, 2008 at 18:27:35 (CET)

25/2 Brogårda våtmark.Knölsvan 6,Svart Svan 1, Gräsand 74,Bläsand 28,Gravand 10,Vigg 24,Brunand 2 hanar,Knipa 6,Sothöna 13,Häger 1, Tofsvipa 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, February 25, 2008 at 22:38:50 (CET)

25/2. Vid Rönnen fanns idag ett par stjärtänder plus en ensam hona. Två starar rastade, och antalet större strandpipare hade ökat till fyra. En gråhakedopping och fyra svarthakedoppingar låg på östra sidan. Nio havssulor flög omkring utanför Rönnen, innan de så småningom drog iväg mot nordväst. Gårdagens vattenpiplärka gick ej att finna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 25, 2008 at 17:31:28 (CET)

25 februari Svanebäck,Ören: 2-3 havssulor, 2 tretåiga måsar och 1 svarthakad busksvätta.
Lars mårtensson
Viken, - Monday, February 25, 2008 at 14:05:55 (CET)

24 februari. En vandring längs Råån på en sällan besökt sträcka, den mellan Gantofta och Vallåkra blev en riktig femetta vad gäller fågelupplevelser eller vad sägs om 1 jagande ung kungsörn, 1 glada, 2 par ormvråk, 1 strömstare, 9 steglitser, 1 varfågel, 1 hona av mindre hackspett, 3 större hackspettar, 1 par storskrake, 9 hägrar och 6 sträckande tranor. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, February 24, 2008 at 21:45:53 (CET)

23 februari. Ett litet gäng skådare letade strömstarar längs Råån med biflöden vid Gantofta och Vallåkra utan resultat men vid Gantofta sågs en hane av mindre hackspett, 1 spillkråka och en kungsfiskare. Enstaka sånglärkor sjöng.
Bengt Hertzman
- Sunday, February 24, 2008 at 21:10:19 (CET)

23 feb. Svanshall under förmiddagen. Sträck av bl a, stormfågel 5, smålom 260, storlom 2, havssula 5, tretåig mås 30 och dvärgmås 1. Bland rastarna, doppingar i form av skägg, gråhake och svarthake. Hasslarps dammar, skedand 1 hane, snatterand 2 hanar och järnsparv 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 24, 2008 at 19:49:08 (CET)

24/2 1 ad kungsörn i Fastarp strax före Hillesgården
Mona o Bo Tuvesson
Munka-Ljungby, - Sunday, February 24, 2008 at 16:49:02 (CET)

24/2 En kort inspirerande f.m-vandring vid Tomarps Ene och dess mader. Rönneås dalgång är, börjar bli, spännande nu när det börjar andas vår i markerna. Idag massor av vipa, sånglärka och enkelbeckasin men också kricka, bläsand och stjärtand. Mellan de krumma ekarna flög skogsduva o ringduva. En, ev. 2, ad havsörn oroade änderna titt som tätt. Blå kärrhökshona synade de blöta maderna. Var e´ jordugglan ? Tidigt på året men korp, nötväcka, trädkrypare,mes o hackspettar börjar snart pocka på Atlasinventerarnas uppmärksamhet.
Leif Dehlin
- Sunday, February 24, 2008 at 12:59:37 (CET)

23 februari: vid Ängelholms reningsverk sjöng en järnsparv lite försiktigt på eftermiddagen ackompanjerad av en betydligt kraftigare sjungande gärdsmyg. En forsärla rastade i dammarna och i Rönneå simmade 11 mandarinänder - 4 hanar och 7 honor. Lite längre uppströms i Rönneå, vid Hembygdsparken, ytterligare ett mandarinandpar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, February 23, 2008 at 22:33:07 (CET)

2008-02-23, Maria Äng, Mariastaden, Helsingborg. 4 st steglitser vid vårt fågelbord kl. 09.30.
Ingrid o Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, February 23, 2008 at 21:59:28 (CET)

22-2-08. Hittarps rev, 1 större strandpipare
Gunnel Hillman
Helsingborg, - Saturday, February 23, 2008 at 18:09:25 (CET)

23/2. Efter den senaste blåsten rastade en hel del fåglar på Rönnen på eftermiddagen. Bl.a. 27 strandskator, 3 tofsvipor, 76 storspovar, 3 större strandpipare, 1 salskrake och 115 gravänder. En ad pilgrimsfalk fick upp de flesta på vingarna när den flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, February 23, 2008 at 17:12:18 (CET)

23 feb. Fältet mellan Väla och motorvägsinfarten liten flock tofsvipor
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, February 23, 2008 at 15:23:48 (CET)

Under vår promenad i skogen här i Lönnhässle: ormvråk 1, sparvhök 1, varfågel 1, mindre korsnäbb 27, spillkråka 1
Bo o Mona Tuvesson
Munka-Ljungby, - Saturday, February 23, 2008 at 14:59:46 (CET)

23 feb, kl 11:30. Svedberga Kulle, östra sidan. Kungsörn, ungfågel, kom plötsligt flygande från skogsparti ut över ett fält och satte sig i träd på andra sidan. Snabbt upp med kameran men trots lång brännvidd blev det dåliga bilder. Hörde ett starkt plongande metalliskt ljud i tre stötar, kan det ha varit korp? Såg i alla fall en korp vilande på stubbe uppe i skogen. Vid Ingelsträde en fin glada som gled över fälten västerut.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, February 23, 2008 at 14:04:53 (CET)

23/2 Havsfågelmorgonen efter nattens storm bedarrade snabbt. Vid Råle str ca 700 tretåig, mest ungfåglar, och en hel del alkor, 1 alkekung 07.30, fram till 09.00, se´n var det glest. 4 stormfågel, 3 havssula och 2 storlom sågs också. 3 sånglärkor trotsade de höga vågorna och drog rakt ut till havs. Märkligt. I Båstad hamn 2 dvärgmås o 1 smådopping.
Leif Dehlin
- Saturday, February 23, 2008 at 12:46:16 (CET)

Rörhönorna på plats vid Krematoriet, Helsingborg, igen. Har varit borta någon/ar veckors tid. Idag på morgonen var där minst 2 ex.
Christer Strid
Helsingborg, - Friday, February 22, 2008 at 10:01:30 (CET)

19/2 Pålsjö Backar 1 ex. rödhake
Lars Linderström
Helsingborg, - Wednesday, February 20, 2008 at 15:42:41 (CET)

17 feb. 2 timmar i Båstad hamn på förmiddagen. Havssula 1, svarthakedopping 2, smådopping 2, bergand 100, svärta 250, alfågel 4 samt 1 kraftigt oljeskadad tretåig mås.
Thomas Svanberg
- Monday, February 18, 2008 at 10:14:45 (CET)

17/2. Rönnen på fm: 1 ad pilgrimsfalk rastade, och 2 svarthakedoppingar låg på östra sidan.
I Ornakärr stod 2 vita storkar ovanpå hägnet, och 2 flög fritt över fälten. Dessutom sågs 1 fjällvråk och 1 ung kungsörn.
Rönnen på em: 1 kustpipare sågs både på väst- och östsidan (möjligen 2 fåglar), och bland gräsänderna låg 1 hona stjärtand.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 17, 2008 at 16:23:48 (CET)

16 feb. En yngre kungsörn sågs runt Rögle säteri på förmiddagen.
Thomas Svanberg
- Saturday, February 16, 2008 at 19:04:29 (CET)

15/2. Lervik/Grytskär. Lite fågel i den bitande nordan, men nämnas kan två toppskarvar som höll till runt de yttre skären samt en grann hanne blå kärrhök som jagade i området.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, February 15, 2008 at 22:40:17 (CET)

12 februari. Vid kvällspromenad vid Maglaby kärr underhöll två kattugglor (varav en med det pärlugglelika lätet) Vidare två rastande enkelbeckasiner. Vid Kärreberga ytterligare en spelande kattuggla.
Bengt Hertzman
- Wednesday, February 13, 2008 at 18:29:07 (CET)

12 feb Allerums skog och Nellåkra. St hackspett 4 ex, spillkråka 1 ex, juv kungsörn som trakasserades va två kråkor en längre stund. Vid dammen gråhäger 2 ex, knölsvan 3 ex var av 2 juv,sångsvan 9 ex flygande, ormvråk 3 ex, fjällvråk 1 ex, tornfalk 1 ex, korp 1 ex och björktrast ca 20 ex.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, February 12, 2008 at 19:47:25 (CET)

Mån. 11/2 kl:13:00 hördes gudingens vårliga sång runt Grytskären.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, February 11, 2008 at 18:31:28 (CET)

10/2-08 Höghult: Gröngöling 1 hane i trädgården under helgen.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, February 11, 2008 at 12:32:56 (CET)

10 feb. Anlände till Djurholmen i mörkret. En kattuggla hoar på lite avstånd i övrigt väldigt tyst. Några kilomters promenad i området ger, orre 1 höna, spillkråka 2 och tallita som hörs. Vidare ut till Torekov. Söder om hamnen ses minst 4 toppskarvar liksom 1 vattenpiplärka nedan reningsverket. Vid Lervik 1 dvärgbeckasin och 1 vattenpiplärka. På Hittarps rev härdar de 3 strandskatorna ut och i tångbankarna födosökte 15 skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
- Monday, February 11, 2008 at 09:53:14 (CET)

10 februari: vid Sandön passerade två kungsfiskare nedanför flaggstången - en stund senare flög en av dem uppför Vegeå med en blank frukost i näbben... Vidare en sävsparv, några skäggmesar, en honfärgad blå kärrhök. På Rönnen rastade en gammal pilgrimsfalk.
Thomas Wallin
- Monday, February 11, 2008 at 08:05:59 (CET)

Sönd. 10 feb. Örnexkursion i markerna runt Svedberga. Samling var vid Allerums kyrka och ett tjugotal intresserade mötte upp. Direkt vid samling dök en fin glada upp. Den passerade på närhåll vid kyrkan. Vi körde runt Nällåkra och V.a Klappe. En del ormvråk och många sånglärkor påminde oss om att våren inte är långt borta... Öster om Svedberga kulle sågs även fjällvråk, tornfalk och en blå kärrhökshona I närheten av örnträdet dök en ung kungsörn upp. Den satte sig fint i ett träd. Troligtvis var det samma kungsörn som passerade på låg höjd rakt över våra huvuden vi Turköpsskogen. Exkursionen avslutades vid Rönnen där vi förgäves försökte få en glimt av pilgrims-, eller jaktfalk.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, February 10, 2008 at 18:18:48 (CET)

En lite cykeltur i det fina vädret runt Pålsjö gav bl.a. en hornuggla på dagkvist, några domherrar (varav en hade "östlig dialekt"), en nötväcka och en större hackspett hördes också och en koltrast satt och "skuggsjöng " i en buske. Medobsare: Ingrid och Björn Ekelund
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, February 10, 2008 at 17:51:12 (CET)

10 febr. En tur förbi Svedberg, Stureholm och Rögle gav följande: 6 LÄRKOR ( 4 sjungande och två synbara) 1 ryttlande TORNFALK. I Rögledammen simmade KNIPOR,SOTHÖNOR, KNÖLSVANOR och en SKRAKE.
Merete Carlsson
Munkga-Ljungby, - Sunday, February 10, 2008 at 13:58:57 (CET)

9 februari. VÅR. En kort runda mellan Lerhamn - Vattenmöllan gav 37 instr sånglärkor, flera gravänder, större strandpipare, stare, sävsparv m.m I Krapperups park hoade skogsduva. Blåmesar, talgoxar, trädkrypare och nötväckor sjöng ikapp. Ett par mindre hackspettar hade verkligen fått vårkänslor och for runt i extas. Härligt!!
karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, February 09, 2008 at 20:12:59 (CET)

9 februari. Den fjärde vinterfågelräkningen under säsongen brukar oftast innebära att det faktiskt är VINTER. Så icke denna vinter där upplevelserna kring Allerums skog-Nellåkra idag mest präglades av vår såsom insträckande (och sjungande) sånglärkor i mängd och del insträckande ormvråkar och duvor. På en av mina punkter satt en varfågel och en ung kungsörn samtidigt som tofsvipor lekte över åkrarna, en gulsparv sjöng och var det inte...? Jo, en sjungande dubbeltrast! Det är upplevelser som ger lite ståpäls men visst känns det lite för tidigt i år. Totalt blev det 40 arter inkl 600 rast ringduvor, över 1000 kajor, 15 mindre korsnäbbar, 7 stjärtmesar, 1 blå kärrhök, 1 juv kungsörn, 2 talltitor (min första obs på 15 år längs rutten), 1 varfågel, flera trummande st hackspettar, 1 trummande spillkråka, 1 sj trädkrypare, 15 grönsiskor och 30 rast björktrastar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, February 09, 2008 at 19:21:53 (CET)

9/2 Solsidan, Torekov, 2 vattenpiplärka o 2 toppskarv. 1 gråhakedopping. Smålom flera. Ca 180 instr ringduva, 1 skogsduva. Ejder o skrattmås lät vår. Torekovs hamn 1 smådopping o 1 forsärla.
Leif Dehlin
- Saturday, February 09, 2008 at 16:00:40 (CET)

9/2. En större strandpipare stod på stranden i Farhult.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, February 09, 2008 at 15:53:47 (CET)

9/2 Vikingsbergsparken, Helsingborg: Riktiga vårkänslor bland fåglarna. Tre insträckande ormvråkar och min för året första sjungande bofink...
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, February 09, 2008 at 15:15:26 (CET)

7/2 Årets första tofsvipa hemma på tomten.
LindaMarie Westerberg
Jonstorp, - Thursday, February 07, 2008 at 18:07:32 (CET)

7:e feb.Össjö.Två Sånglärkor.I Rössjön sågs en ung Havsörn och två Glador.På hemvägen mellan Espenäs och Tåstarp en Dubbeltrast.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 07, 2008 at 13:27:23 (CET)

6/2 Råå .Hedens idrottsplats.Sånglärka 1 str N. Sidensvans 35.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, February 06, 2008 at 21:34:04 (CET)

Idag mellan 11.45-11.50 mellan H-ör o Hbg n Ven såg vi en vuxen Havssula! Mkt trevligt
Peter Rawlings
Helsingborg, - Wednesday, February 06, 2008 at 13:16:19 (CET)

5 feb. I höjd med Brukshundsklubben i Laröd var en morkulla nära att hamna i grillen. Ja, alltså inte kolgrillen utan bilgrillen.
Thomas Svanberg
- Wednesday, February 06, 2008 at 09:25:05 (CET)

5/2. Ett par Gravänder tillbaka på Jonstorps rev. Hanen uppvaktade honan flitigt.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, February 06, 2008 at 08:12:18 (CET)

4 Februari.Råå.Hedens idrottsplats.Ringduva 35,Sidensvans 40.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, February 04, 2008 at 22:13:12 (CET)

En sädesärla flög över tomten på Bokvägen i Höganäs; ur led är tiden...
Niclas Jonzén
Höganäs, - Monday, February 04, 2008 at 19:52:26 (CET)

Mån. den 4/2 kl:10:30 För oss, årets första vipor, ett 40-tal lyfte från den stora gåsflocken vid vägen från Vegeholm mot Välinge. Ca: 600 Kanadagäss, ca:200 grågäss, 2 vitkindade och flera hybridgäss,kanada/vitkindade fanns också i flocken. Ett 70-tal sångsvanar gick också spridda i den stora flocken. Medobs Klas o Linnea.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, February 04, 2008 at 13:21:53 (CET)

Mån. den 4/2 kl:10:30 För oss, årets första vipor, ett 40-tal lyfte från den stora gåsflocken vid vägen från Vegeholm mot Välinge. Ca: 600 Kanadagäss, ca:200 grågäss, 2 vitkindade och flera hybridgäss,kanada/vitkindade fanns också i flocken. Ett 70-tal sångsvanar gick också spridda i den stora flocken. Medobs Klas o Linnea.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, February 04, 2008 at 13:21:04 (CET)

3 feb. Svanshall under morgontimmarna. En stor utdragen flock smålom om 467 ex sträckte österut in i Skälderviken. Övrigt bl a, storlom 3, gråhakedopping 5, svarthakedopping 2 och havssula 4. Vid Hasslarps dammar 3 tofsvipor liksom mindre antal av bläsänder och krickor.
Thomas Svanberg
- Monday, February 04, 2008 at 13:06:16 (CET)

Sö 3 feb. Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1 Sångsvan 3, Gräsand 4, Ormvråk 2, Korp 2, Spillkråka 1, Stenknäck c 20. Något splittrad idag p g a "fastighetsarbete". Hängde upp två holkar i Båvs hagar - om jag själv får bestämma hyresgäst utifrån läge och byggnadsstil så blir det göktyta framåt maj. Återkommer med rapport
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 03, 2008 at 21:42:10 (CET)

3 februari. Vår i luften! jagande hornuggla och större korsnäbb 5 ex. i Farhult. Två nordsträckande sånglärkor över Rönnen och en målmedvetet skruvande ormvråk mot norr över Skälderviken. Jaktfalken satt på stocken på västra sidan av ön, här även en 2k havsörn.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, February 03, 2008 at 17:42:05 (CET)

2 februari. Rönnen(förmiddag), sträck: smålom 150, tretåig mås 15, klykstjärtad stormsvala 1 (09:38-09:45), stormfågel 1, havssula 2, salskrake 3 honf, bergand 5, lunnefågel 1(08:23), kärrsnäppa 5 samt enstaka sillgrissla/tordmule samt gåhake och svarthake dopping. Medobs: Rolf Helmersson, m.fl.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, February 03, 2008 at 17:31:41 (CET)

3/2-08 Söndrebalg,Hjärnarp: blå kärrhök,honfärgad. Våtmarken vid Brandsvig (Ängelholms vattenverk): tofsvipor 2
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, February 03, 2008 at 17:16:48 (CET)

3/2 Rydebäck. Ett 30tal Sidensvansar över vårt hus, Hämtade kameran i hopp om att de skulle landa när jag hörde två rejäla smällar i altandörren, En sidensvans hämtade sig bra och skulle just lyfta när Sparvhöken,skyldig till smäll nr två,kom halvt springande halvt flaxande runt hörnet för att slutföra jakten, Höken såg inte helt pigg ut när han lämnade tomten med sitt byte men hämtar sig säkert, igår var jag på väg ut för att hjälpa den ut ur ligusterhäcken där den slagit en Gråsparv. fler biler finns på www.pbase.com/tomper71
Tomas Persson
Rydebäck, - Sunday, February 03, 2008 at 16:34:04 (CET)

2 febr. Svanshall lockade med tanke på vindarna. Spaningen över havet bjöd bl.a. på stormfågel 2, havssula 1, massor av smålom (säkert mer än 150 ex), storlom 6, tretåig mås 400 ex. Lite svärta och sjöorre samt någon enstaka gråhake- och svarthakedopping. Även en ständig rörelse på tordmule och sillgrissla och en ensam alkekung kom nära land på NV.
På Rönnen mycket, mycket högt vattenstånd. Den gamla jaktfalken fanns på plats och även ca 40 gravänder och drygt 80 storpovar. 3 vitkindade gäss bland grå-och kanadagässen.
Vid gamla hägerkolonin (HK) i Vegeholm; sångsvan 125, kanadagås 200, grågås 400, tofsvipa 10 samt några vråkar som flög omkring. En blå hök (honf) vid Välinge kyrka.
Vid Rögle säteri som vanligt sångsvan och gäss. Dock inte i samma mängd som vanligt. Ca 20 tofsvipor också. Verkar som det varit insträck på dessa.
En subad kungsörn vid Stureholms mosse blev avslutningen på dagen.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, February 03, 2008 at 12:18:10 (CET)

2 februari, lunchtid. En kungsfiskare flög från Rössjöns västra strand och flög vidare mot Möllan.
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Sunday, February 03, 2008 at 08:26:57 (CET)

2008-02-02. I dag på eftermiddagen gott om hungriga gäster vid utfodringsplatsen i strandskogen vid "Sibirien". Förutom tre tofsmesar fanns även entita, talltita, svartmes, blåmes (varav en ringmäkt), talgoxe samt nötväcka.
Rune Johansson
Ängelholm, - Saturday, February 02, 2008 at 16:54:41 (CET)

080202 Rödhake, synlig hela vintern i trädgården.
Kaj Bohlin
Jonstorp, - Saturday, February 02, 2008 at 16:33:47 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2008-03-02 av Thomas Wallin