Observationer januari 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

31/1 Rönnen: Ett kort besök (9.30-10.30) under suboptimala skådarbetingelser (1-åring på ryggen) gav bla JAKTFALK 1, storspov ca 20 och svarthakedopping. Vårkänsla i luften med spelande spovar.

Niclas Jonzén
Höganäs, - Thursday, January 31, 2008 at 12:37:55 (CET)

31 jan -08 Sånglärka lyfte från ett fält nära motorvägen E6.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Thursday, January 31, 2008 at 09:06:40 (CET)

29/1 . Råå.Vid kyrkogården. Rödhake 1, Stenknäck 1 Ringduva flera spelflygande + 25ex.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, January 29, 2008 at 21:52:57 (CET)

28/1 Råå.Kielergatan 06.15.Koltrast 1 sj.även en rödhake.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, January 29, 2008 at 21:49:30 (CET)

29 januari 07.25. Kullagymnasiet, Höganäs: Första koltrastsången för min del i år - härligt!!
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, January 29, 2008 at 07:38:45 (CET)

1 ex Rödhake stationär Sandflygsgatan 51, Höganäs - äter dagligen från talgbollarna
Anders Qvick
Höganäs, - Monday, January 28, 2008 at 16:31:51 (CET)

28 jan. Höja, 10-tal Turkduvor, 1 Rödhake, 1 Gärdsmuyg
Sven Göran Efternamn???? / webbred
Höja, - Monday, January 28, 2008 at 16:27:29 (CET)

28 jan. kl 12.00: Två rödhakar på Villagatan 24 E i Ängelholm.
Johan Brinck
Ängelholm, - Monday, January 28, 2008 at 12:31:21 (CET)

27 jan.Vandring vid Långsjön Össjö. Varfågel 1 och Skogsduva 1 st. I ett kalt träd vid Långsjön satt tre Storskarvar. Medobs Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, January 27, 2008 at 21:07:18 (CET)

27 jan. Vid Djuramossa födosökte 5 skogsduvor på fälten mot Torshult. 11 gravänder fanns vid Hittarps rev.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 27, 2008 at 20:14:53 (CET)

Sö 27 jan, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Kungsörn 1 ungf, Glada 1, Duvhök 1, Ormvråk 2, Varfågel 1, Korp c5, Stenknäck 10-15.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 27, 2008 at 18:36:44 (CET)

27 jan. Svanshall från 09 och några timmar framåt. 2 svartnäbbade islommar sågs. Ett ex som sträckte västerut samt en adult fågel som rastade öster om hamnen. Övrigt som sågs var bl a, smålom 100, storlom 1, gråhakedopping 4, svarthakedopping 10, stormfågel 5, tretåig mås 20 och dvärgmås 1 ad.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 27, 2008 at 18:22:11 (CET)

27 januari: Spetsen på Kullaberg tillsammans med bl.a. Lars Göte Nilsson, kl. 08.30-11.00. Bra sträck med tretig mås 1500ex (merparten under första timmen)och fiskmås, men också en hel del lommar och alkor. 09.15 passerade den bredstjärtade labben som noterades av Bengt Andersson en kvart tidigare i Arild. 10.15 passerade en stormfågel, också åt NV. En gravand sträckte NO mot Torekov.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 27, 2008 at 17:53:37 (CET)

26 januari: En dryg timmes skådande över stormigt Öresund från Parapeten i Norra Hamnen, Helsingborg. Ett 10-tal havssulor fiskade utanför Västra Hamnen tillsammans med trut och mås. Ytterligare ca 5 sulor sågs i norra delen av sundet. Förbisträckande söderut kom en tretåig mås och några sjöorrar.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 27, 2008 at 17:43:22 (CET)

Liten tur i omgivningarna av Mariastaden bjöd på en blandad kompott av arter Bl.a. stenknäck, sidensvans, gärdsmyg, rödhake, ringduva och häger. Glädjande är att vi fått tillbaka "vår" tornfalk och gaveln på vårt hus börjar så smått ändra färg från rött till vitt, allt medan högen av spybollar växer. Kan vi hoppas på en häckning i år igen??!
Clara; Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, January 27, 2008 at 16:55:54 (CET)

26-27/1 En heldag vid Malens havsbad, Båstad på lördagen bestod mest i väntan trots friska vindar. Lite stormfåglar, enstaka dvärgmås och tretåiga måsar sågs med långa mellanrum. Påfallande många med oljefläckar! Dagen räddades av en ung vittrut som drog förbi på em och fortsatte in över centrala Båstad.

Desto mer action vid ett besök vid Rösan/Rönnen idag, Söndag, där en stormfågel nästan flög på mig,i nästa sekvens sänkte sig en gammal havsörn ner mot den brednäbbade simsnäppan ute vid Själrönnen. Simsnäppa och örn drog mot Rönnen där örnen blev häftigt mobbad av den gamla jaktfalken. I ett virrvarr av änder och gäss knep örnen en gräsand i luften! Ibland händer allting på en gång!!
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, January 27, 2008 at 15:27:05 (CET)

27/1. Den brednäbbade simsnäppan var kvar vid Rönnen på förmiddagen. Under två timmar sågs den till och från flygande på östra sidan, då och då rastande på vattnet. Annat intressant var 1 gråhakedopping, 2 snösparvar, 1 stormfågel, 1 pilgrimsfalk, 1 tretåig mås och flera smålommar.
Rolf Helmersson & Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, January 27, 2008 at 12:18:32 (CET)

26/1 Svanshall.Smålom 3,Skäggdopping 2,Svarthakedopping 2,Tretåig mås 1 ad.Rögle Damm. Vigg 13, Brunand 1hona ,Sothöna 14.Vid Rögle Säteri.Kungörn 1 ungfågel,Sångsvan 150,Grågås 350, Sädgås 8, Spetsbergsgås 1,Kanadagås 220, Tofsvipa 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 26, 2008 at 17:12:40 (CET)

26/1. Strax efter kl.15 kom en brednäbbad simsnäppa flygande på Rönnens östra sida. Den kom bortifrån Sandönhållet och drog åt nordväst där den försvann dold av landskapet.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, January 26, 2008 at 17:06:36 (CET)

25/1. Förmiddagen tillbringades vid Rålehamn med en hel del tretåig o smålom men kanske inte så mycket mer. Fortsatte till Kattvik där islommen mötte upp ca 30 m från våra uppställda tubar. Vackert ! Den fortsatte se´n så sakteligen ut mot Yttre Kattvik precis som vi. En ung bredstjärtad labb dök upp lika hastigt och lustigt som nära när den drog ut mot Hovet innan den vände o gick tillbaka in i bukten. Åtta havssulor, två gråhake o en del alkor. Minst två kraftigt oljeskadade tretåig mås flög mot okända mål ....
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Friday, January 25, 2008 at 17:25:22 (CET)

080124 ca 1330 Nilgässen är kvar vid översvämningen gamla vägen Munka - Ängelholm P-O Holmgren
P-O Holmgren
Munka Ljungby, - Thursday, January 24, 2008 at 16:18:00 (CET)

Jag har hört rödhaken sjunga tidigt på morgonen flera dagar i rad nu. Mitt i vintern, ska det vara så? Plats: Jönköpingsgatan Helsingborg
Lotta Persson
Helsingborg, - Wednesday, January 23, 2008 at 20:57:18 (CET)

2008-01-23. Två Rödhakar denna morgon (09.00) i min trädgård i Mölle. Mycket upphetsad stämning på de båda. Kulspruteknattret haglade mellan buskarna och min "trogne", verkade inte gilla besöket av nykomlingen. En Turkduva sjöng sin lite vemodiga sång från grannens TV-antenn.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, January 23, 2008 at 09:41:37 (CET)

22 jan. Fortsatt stora mängder gäss vid Rögle säteri. Idag minst 8 spetsbergsgäss, 4 sädgäss, 4 bläsgäss och lika många vitkindade gäss. I området även en pilgrimsfalk. Över Ornakärr i skymningen 3 blåhökar varav 1 hane.
Thomas Svanberg
- Tuesday, January 22, 2008 at 21:12:21 (CET)

2008-01-22.Idag på förmiddagen. En rödhake hemma i trädgården på Rågångsgatan, Södra Utmarken i Ängelholm.
Rune Johansson
Ängelholm, - Tuesday, January 22, 2008 at 17:49:45 (CET)

Mån den 21 jan. Norrvikens trädgårdar: Svartnäbbad islom 1ex lyfte öster om och cirklade några varv drog sedan åt nordväst och la sig långt ut. Samma fågel? sågs senare vid Kattvik ca 100m öster om hamnen, endast 10-15m från stranden, grym obs.

Torekovs rev: kärrsnäppa 8ex, rödbena 9ex, havsörn 1ex (ute på väderön) och sädesärla 1ex.

Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, January 21, 2008 at 19:53:31 (CET)

21 januari Några timmar med barnen på Rönnen resulterade inte i någon jaktfalk men väl en adult pilgrimsfalk som satt och mumsade på något. Ett skrovmål försökte även den unga bredstjärtade labben att få då den jagade storspovar och gravänder dock utan att lyckas särskilt väl. Den rastade en stund på sandrevlarna innan den drog vidare västerut.
Johan Hammar
- Monday, January 21, 2008 at 18:59:18 (CET)

20/1. En verklig njutobs fick jag i dag på 2 st svartnäbbade islommar som höll till nära land vid Norrrvikens Camping. I det kav lugna vattnet låg de och vilade på ca 100 meters avstånd. Vad som däremot inte var så trevligt att se, var den oljeskadade tordmule som stod på en sten och försökte bli av med kletet.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2008 at 21:15:24 (CET)

Kattvik,den 19/1 08. Kl: 14:30. på badbryggan nedanför Norrvikens camping stod en ensam tordmule och vilade. Den blev ständigt överspolad av vågorna och flera gånger drogs den med vågorna ner från bryggan. Men den kämpade sig upp igen och för att till sist fatta att den nog borde flytta sig närmare land. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, January 20, 2008 at 19:41:14 (CET)

Sö 20 jan. Åvarp-Vegeådalen-Halla. Försökte vänta in/genskjuta dagens exkursionsgäng, men outgrundliga äro Lasse Karlssons vägar. Hur som haver; till Christer trevliga rapport nedan har jag inte så mycket att tillföra. Obsar; Sångsvan 6 ex vid Lovisetorp där även en Sparvhök kom farande, Stenknäckar i avenboksbeståndet
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 20, 2008 at 18:55:20 (CET)

20/1. På morgonen satt jaktfalken på sin sittpinne (en ilandfluten trädgren) på Rönnen. Den blev tyvärr bortskrämd av en okänd närgången hårdskådare i röd toppluva, som var ute och gick i reservatet.
På eftermiddagen sågs 4 svarthakedoppingar, 1 smådopping och 2 skäggmesar i Farhult.
På Sandön rastade 2 tofsvipor, och i vassen nedanför flaggstången lyfte en vattenrall jagad av en katt. I den inhägnade dammen vid båtbryggorna låg en rörhöna, och längs ån kom 2 kungsfiskare farande.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2008 at 17:36:45 (CET)

20 januari. En liten vandring utmed Råån vid Bälteberga med nedslag vid Tjutebäcken och Ormastorpsbäcken. När vi anlände rådde nästan lite vårstämning med 2 trummande större hackspettar,"sjungande" nötväcka och ringduva samt ett par skogsduvor som tumlade om i luften! Artlistan blev inte lång men innehöll: 1 häger, 1 strömstare, 1 storskrake, 3 skogsduvor, 4 st hackspettar, 7 domherrar, 5 gråsiskor och 90 björktrastar. Medobservatörer: Eva Kristiansson och Lars Bergendorf.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 20, 2008 at 17:13:43 (CET)

20 januari. Merparten av dagen har ägnats åt att kolla av kusten efter oljeskadade fåglar mellan Råå hamn och Vikens hamn. Resultatet var 2 unga gråtrutar med olja på buken (Råå resp Sofiero) samt en gammal tretåig mås i Råå hamn som var ordentligt nedkletad. Andra ännu icke nedkletade fåglar som sågs var bl a, 1 hane bergand och 2 smådoppingar i Råå hamn. Vid Vikens hamn var honan svarthakad buskskvätta kvar liksom 2 skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 20, 2008 at 16:19:26 (CET)

20. januari. Ljungabolet. Dagens fågelröster: KORPEN var först i dag med sitt härliga läte. Senare flöjtade NÖTVÄCKAN sin muntra melodi och PILFINKARNA pladdrade på som vanlig. DOMHERREN, BLÅMESEN och KUNGSFÅGELN kom också igång. TALGOXEN lät höra sin första vårmelodi, den var något osäker men med träning blir det nog bra. Den första talgoxen fick snart igång talgoxe nummer två, det är ett säkert vårtecken. SKATAN och KRÅKAN var också med i dagens koncert. Till den fortfarande tysta skaran sällade sig RÖDHAKEN, GULSPARVEN, STENKNÄCKEN, ENTITAN OCH STÖRRE HACKSPÄTT.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, January 20, 2008 at 16:19:06 (CET)

20 januari vandrade vi från Farhult till Sandön och såg vid Farhult bla några skäggmesar, en bergand, 15 gravänder, 2 strandskator och en sidensvans. Runt Rönnen minst 12 svarthake- och en gråhakedopping, 2 alfåglar, 1 vinterhämpling, 1 ung pilgrimsfalk och 46 knubbsälar. Sandön bjöd på en gammal dvärgmås och en hane salskrake. Vid Rögle gods minst 3 spetsbergsgäss, 4 bläsgäss och 2 rossicus-sädgäss bland alla kanada-, grågäss och sångsvanar. Dagen avslutades med en ung kungsörn vid Lönnhults gård.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, January 20, 2008 at 15:50:31 (CET)

Exkursion Åvarp Vi var drygt 20 personer som hade samlats vid vattentornet i Bjuv. Grå himmel men inga regnmoln i sikte. Vårt första stopp var Brogårdadammen. Gräs- o bläsänder, vigg, knipa och knölsvan. Två grågäss kom inflygandes men tyckte väl inte att det var intressant så de flög vidare. Över fälten bakom oss flög en glada på håll. Vi körde vidare till Bjuvs reningsverk där vi utlovades en överraskning. I första dammen fanns det bl a två smådoppingar. I träden satt grönfink o björktrast. Vidare till nästa damm, och där var den ... överraskningen. En svart svan, en rymling så klart, men likväl vacker. Där fanns också kricka, sothöna och en ung knölsvan. Så bar färden till Åvarp där vi såg strömstare, koltrast, domherre, större hackspett, nötskrika, trädkrypare, entita, ormvråk, talgoxe o blåmes. Självklart gick vi också ner och hälsade på kattugglan i GEA-stugan. Han var lite blyg så vi såg bara hjässan men vi kunde ju dock konstatera att han var där. Vi tackade Lars Karlsson för en trevlig exkursion och begav oss hemåt, nöjda och belåtna med fina obsar.
Christer Rönnerup
Billesholm, - Sunday, January 20, 2008 at 15:46:41 (CET)

20/1. En vacker Blå kärrhöks hane sväpte över åkrarna vid Norra Vram.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, January 20, 2008 at 15:46:23 (CET)

Ängelholms naturskyddsförening gjorde sin traditionella vinter(?)fågelexkursion längs örnrundan, med ett tjugotal deltagare. Örnarna höll sig undan, men söder om Rögle skrämde en fjällvråk upp vitfågeln, och på åkern strax intill gick 100-150 sångsvanar, åtföljda av betydligt fler gäss; mest grågås och ett tiotal kanadagäss, men även sädgäss och åtminstone en spetsbergsgås. Vid Sandön var vattenståndet högt efter blåsten. En ryttlande sparvhök när vi kom,, men annars var väl tre gravänder, två vadande storspovar och några knipor det roligaste, tillsammans med de vilande sälarna borta vid Rönnen - de syntes bra i kikaren ända till Sandön.
Johan Brinck
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2008 at 13:09:11 (CET)

19 januari. Undertecknad tillsammans med Henrik Johansson, Oskar Lindberg och Patrik Wantzin ställde upp i SkOFS: årliga vinterfågelsafari. Vid summering av samtliga (15) lags artlistor stod det klart att våra 90 arter renderade i första platsen. Under vår rutt sågs bl a, Torekovs rev; skärsnäppa 3, kärrsnäppa 2, rödbena 3, sädesärla 1, forsärla 1 och havssula 2. Över Torekov en havssörn som sträckte in från Väderön. Båstad hamn gav 5 smådoppingar i hamnbassängen. I Sibirien full pott på mesar med bl a, 3 tofsmesar. En kungsfiskare hörde överraskande vid fågelreservatet, Sibirien. Gåsflocken vid Rögle kvar innehållande, spetsbergsgås, sädgås och bläsgås. Över Stureholmsskogen en yngre kungsörn och varfågel vid Västraby dammar. Svarthakade buskskvättan kvar vid Vikens hamn och stenskvättan likaså vid Lerhamn. Rönnen bjöd på, svarthakedopping, salskrake, kärrsnäppa ca 60, storspov över 100 ex samt en adult dvärgmås.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 20, 2008 at 08:57:14 (CET)

18 januari: de två nilgässen kvar vid översvämningen, gamla vägen mellan Munka Ljungby o Ängelholm - strax öster om Dalamöllevägen
Thomas Wallin
- Friday, January 18, 2008 at 18:55:52 (CET)

17/1 Två kattugglor i skogen vid Gyhult, sittande i bokarna. Jag försökte "prata" med dom men dom svarade inte!
Björn ekelund
Helsingborg, - Thursday, January 17, 2008 at 18:56:05 (CET)

2008-01-17 Åkte till Lunnamöllan i Munka-Ljungby för att eventuellt få se Strömstare, men av det blev det inget. På väg hem fotograferade jag Nilgås vid Björkeslunds gård och avslutade med en Ormvråk hemma på tomten.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, January 17, 2008 at 18:42:33 (CET)

17/1 Torsdag. 2 st Nilgås är kvar. Märkliga.
Sön 13. Intill vattensamlingen vid gamla landsvägen mellan Älvdalen och Munka Ljungby 2 st Nilgås.
Sven Göran
Höja, - Thursday, January 17, 2008 at 17:20:00 (CET)

17/1-08 Ängelholm: Sedan en vecka spelar Ringduvor flitigt vid lasarettet på morgnarna. Vår!
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, January 17, 2008 at 13:42:15 (CET)

17 januari. Tidig morgon i Önnarp,kattuggla hördes,bra fart på spillkråka och nötkråka,en duvhökhona jagade runt,gott om stenknäck och korsnäbb. Gjorde sedan ett stopp vid naturreservatet Axelstorps skogar,där sågs 2 strömstarar i bäcken. Medobsare Engman.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, January 17, 2008 at 11:14:11 (CET)

Ons den 16 jan. Varfågel 1ex utmed 111:an mellan Berga och Allerums avfarten.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, January 17, 2008 at 10:21:12 (CET)

14/01 2008. En varfågel sittande på järnvägens kontaktledning strax söder om Billesholm, kl.13.00
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, January 16, 2008 at 20:49:46 (CET)

15/01 Två pilgrimsfalkar över Pilshult idag kl 11
Björn Ekelund
Helsingborg, - Tuesday, January 15, 2008 at 21:34:19 (CET)

15/1 Viken fortet: 1 svarthakad buskskvätta,har nog blåst lite norrut, tillhavs 10 havssulor som passerade under en halv timme.
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, January 15, 2008 at 10:27:52 (CET)

14 Januari.Farhultsviken från Jonstorpssidan,1 lappsparv flög över mig flitigt lockande,verkade gå ner på Farhultssidan,flera sävsparvar sågs och hördes,3 gråsiskor drog runt,på revlarna 22 storspovar samt 2 myrspovar,på Sandön 1 dvärgmås och 10 vinterhämplingar,slutligen vid Borrstorp där en duvhök slog en tamduva.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, January 14, 2008 at 11:31:14 (CET)

13. jan Ett besök vid Vikens hamn gav både den svarthakade buskskvättan och gransångare. På vägen mot Svedberga fick jag en härlig uppvisning av en ung kungsörn när den förtvivlat försökte slå en hare som gäckade örnen två gånger. Till slut gav sig kungsörnen iväg. Ytterligare en ung kungsörn visade sig vid Rögle där den skrämde upp ett stort antal gäss och sångsvanar. Bland gässen fanns både bläsgås och spetsbergsgås.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Sunday, January 13, 2008 at 21:59:56 (CET)

13 jan. Brun kärrhök i januari! hade man inte riktigt räknat med, men idag hände det. Fågeln är redan rapporterade av Rolf men själv hade jag turen att se den då den kom bortifrån Rönnen och passerade helt nära längs strandkanten vid Rösan. Detta vid kl. 15.10. Enligt min bedömning en 2k hona. Allt är tydligen möjligt denna milda vinter..........
Henrik Johansson
- Sunday, January 13, 2008 at 20:36:56 (CET)

13 jan. Sjöfågelräkning mellan Vejbystrand och Öllövs hamn i frisk pålandsvind. Minst 36 krickor vid Vejbystrand samt en smådopping i Lervik var "roligast". Ute på yttre Grytskär en liten skarv som jag ägnade lång tid åt att försöka bestämma. Ganska säker på att det var en ung toppskarv men fick tyvärr lämna den därhän. Fem rödbenor vid Vejby och lika många vid Ängelsbäck. Dvärgbeckasin vid Lervik.
Henrik Johansson
- Sunday, January 13, 2008 at 20:24:04 (CET)

13/1 Pålsjö skog 1 ex rödhake
Lars Linderström
Helsingborg, - Sunday, January 13, 2008 at 19:50:09 (CET)

13 januari, sjöfågelräkning mellan Mäsingestrand och Skaudd. Inget märkvärdigt, vanligast var som väntat gräsand med närmare 400 ex. En gravand vid Rammsjöstrand var lite oväntat.
Mats Ljunggren
- Sunday, January 13, 2008 at 19:34:10 (CET)

2008-01-13 Båstads hamn: Bergand 7 ex, alfågel 5 ex, svärta 4 ex, knipa 13 ex, smådopping 2 ex, sothöna 7 ex, skäggdopping 1 ex, storskarv 17 ex, rödhake 1 ex och massor med ejder.
På hemväg vid väg 112 i höjd med Farhult: bläsgås, sädgås och tornfalk.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, January 13, 2008 at 19:29:08 (CET)

13 jan. Vid ett kort stopp söder om Torekovs hamn sågs en toppskarv flyga ut mot Väderön. Båstad hamn, gott om skådare men sämre med fågel. En smådopping inne i hamnen. Gåsflock vid Rögle säteri innehållande minst 10 spetsbergsgäss och 3 sädgäss. En yngre kungsörn spanande in gässen från en trädtopp intill åkern. Slutligen och vid sista stoppet för dagen, 6 havssulor i Sundet utanför Domsten.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 13, 2008 at 19:19:54 (CET)

13 januari. En gammal pilgrimsfalk rastade på Rönnen, en ung havsörn skrämde upp alla änder och gäss i området och tillbringade sedan resten av dagen på Själrönnen. Vidare 1 gravand, 3 strandskator, 12 vitkindade gäss, ca 30 gråsiskor, 3 alfåglar, 5 svarthakedoppingar och ca 30 knubbsälar.
Karl-Göran Nilsson o Thomas Wallin
- Sunday, January 13, 2008 at 17:30:12 (CET)

13 Januari. Tillbringade första morgontimmen vid Ripagården,en hel del smålommar drog runt i bukten,1 storlom,1 havssula,1 tobisgrissla,2 gråhakedoppingar,1 sillgrissla samt något oväntat 1 alkekung som svirrade förbi alldeles utanför. Vid Torekovs rev en hel del fågel,20 talet skärpiplärkor,1 vattenpiplärka,1 gravand,1 sädesärla,1 kustsnäppa samt 2 skärsnäppor.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, January 13, 2008 at 17:21:25 (CET)

13/1. Kring hamnen och KOF-stugan i Häljaröd födosökte en flock med ca 40 gråsiskor.
Under en halvtimme från kl.15 sågs vid Sandön 1 duvhök, 1 dvärgmås och mest oväntat 1 brun kärrhök. Kärrhöken drog långsamt på låg höjd österut över Klören, men återvände och försvann västerut. Medobsare vid Sandön Ingemar Skogar.
Rolf Helmersson & Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, January 13, 2008 at 17:11:53 (CET)

Sön 13. Intill vattensamlingen vid gamla landsvägen mellan Älvdalen och Munka Ljungby 2 st Nilgås.
Kjell Reffner
Ängelholm, - Sunday, January 13, 2008 at 13:32:27 (CET)

Sönd. 13/1 SANDÖN: 1 gammal dvärgmås
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 13, 2008 at 10:39:52 (CET)

12 jan. På Klören bl a, strandskata 7, storspov 30-tal, stjärtmes 10 och större korsnäbb 1. Vid Utvälinge en duvhök.
Thomas Svanberg
- Saturday, January 12, 2008 at 23:41:00 (CET)

12/1 Pålsjöbaden . Havssula 8 ad Str S,Skäggdopping 1,Vikens Hamn. SVARTHAKAD BUSKSVÄTTA 1honf,Gransångare 1,Skärpiplärka 2, Bläsand 13 , Stjärtand 1hane,Rödbena 1.Lerhamn.Stenskvätta 1hane.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 12, 2008 at 20:26:35 (CET)

2007-01-12. Revet, Jonstorp: spillkråka 1, talltita 1 och en vattenrall som flög upp ur vassen. Sandön: gravand 1 och strandskata 5. Enligt en andrahandsuppgift ses en honf. ALFÖRRÄDARE 1 km söder om Torekovs reningsverk under eftermiddagen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, January 12, 2008 at 20:07:29 (CET)

2008-01-12 Höghult: St hackspett 1 ex, björktrast 7 ex, sparvhök 1 ex. Stureholm: Snösparv ca 30 ex, fjällvråk 1 ex, ormvråk 3 ex. Lönnhult: Havsörn ungfågel 1ex. Farhult: Skäggmes 11 ex samt en rödhake vid minigolfbanan.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, January 12, 2008 at 18:47:48 (CET)

Lörd. 12/1-08. Förmiddagens tur till Vikens hamn blev lyckosam. Förutom den Svarthakade buskskvättan sågs även forsärla, gransångare, rödbena, skärpiplärka och en hane stjärtand. På hemfärden via Rögle/Stureholm sågs en blåhökshona och flertalet orm- och fjällvråkar.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, January 12, 2008 at 14:13:12 (CET)

11 jan.Ljungabolet. Kl. 18:50 fick jag höra första KATTUGGLAN för i år
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, January 11, 2008 at 22:40:23 (CET)

Fre den 11 jan. Rössjöns utlopp: Strömstare. Båstad hamn: Kungfiskare och smådopping. Vid väg 112 skyltat mot Mjöhult: spetsbergsgås 2ex, bäsgås 2ex vitkindad gås 8ex och en Tofsvipa.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, January 11, 2008 at 20:08:23 (CET)

2008-01-10. Ljungabolet. Årets första STENKNÄCK vid fågelbordet. Två GLADOR cirklade runt gården. Kanske paret som brukar häcka här !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, January 10, 2008 at 22:14:04 (CET)

Har observerat en ormvråk ute på gräsmattan.Den spanar troligtvis efter mask.Ser roligt ut när den skuttar fram och drar upp sin föda ur marken.
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Thursday, January 10, 2008 at 15:24:12 (CET)

9 januari. Ett stort antal havssulor syntes i sundet idag på förmiddagen.
Göran Fredriksson
Helsingborg, - Wednesday, January 09, 2008 at 14:45:39 (CET)

8 Januari, Lunchpromenad i Råådalen vid Gantofta gav bl.a Häger, Gärdsmyg, Entita, Korp, Sparvhök och Trädkrypare, vardera 1ex, Kungsfågel 3, Sjärtmes 2, Större Hackspett 2, Ormvråk 2 ex.
Tomas Persson
Rydebäck, - Tuesday, January 08, 2008 at 22:46:07 (CET)

Rödhake varje dag vid fågelbordet. 8 jan 2008
Jag ser att många rapporterar om rödhaken. Jag trodde att detta var normalt, men det kanske är en inventering som skall göras. Börje
Börje LÖfblad
Stora Hult strand, - Tuesday, January 08, 2008 at 21:12:06 (CET)

Hade idag en större hackspett,hona, som hackade på talgbollarna vid fågelbordet.
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Monday, January 07, 2008 at 17:07:18 (CET)

7 januari: en honfärgad svart rödstjärt hoppade runt bland stenarna ca 100 meter från Flickorna Lundgrens café i Skäret.
Leif Rosén
- Monday, January 07, 2008 at 14:35:30 (CET)

Mån den 7 jan. Vikens Hamn: Svarthakad buskskvätta 1ex kvar strax norr om hamnen, även gransångaren och forsärlan kvar.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, January 07, 2008 at 14:34:48 (CET)

5 jan, lörd fm, Båstad hamn. Kungsfiskare med nyfångad fisk och tre Smådoppingar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 07, 2008 at 08:10:01 (CET)

6 januari. Årnacke hamn-Stenkrossen: bergand 22, salskake 2, alfågel 3, vattenpiplärka 1, dvärgbeckasin 1. Svedberga: ljungpipare 2. Rögle dammar: brunand 8, stenknäck 6 och kungsfiskare 1. Medobs: Lennart Engman.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2008 at 20:18:53 (CET)

6 januari, Åvarp Söderåsen, fågelcirkeln:
Glada 1, Ormvråk 2, Ringduva 15, Spillkråka 1, Större hackspett 1, Sidensvans 5, Strömstare 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Koltrast 5, Stjärtmes 6, Entita 5, Svartmes 1, Nötskrika 2, Bofink 1, Grönsiska 2, Domherre 20, Stenknäck 8, Gulsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 06, 2008 at 17:29:36 (CET)

6/1. På eftermiddagen satt jaktfalken på favoritträbiten ute på Rönnen, med en ad pilgrimsfalk sittande ca 20 meter därifrån. Efter en stund lyfte den store och flög en runda, återvände och gjorde en halvhjärtad attack mot pilgrimmen, varefter den landade högst 5 meter ifrån den. Båda lyfte sedan och drog iväg inåt land, dock inte samtidigt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, January 06, 2008 at 16:14:48 (CET)

6 jan. Dagens första promenad gick utmed Svanebäcks revet. Ganska fågeltomt sånär på 2 rödbenor och 26 bläsänder. Dagens andra runda skulle gå vid Vikens hamn men så värst mycket promenad blev det inte då det ganska snart hittades en honfärgad svarthakad buskskvätta i markerna strax norr om hamnen. Övriga arter runt piren och gräsmarkerna norr om densamma var bl a, skärpiplärka 2, forsärla 1 och gransångare 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 06, 2008 at 16:01:30 (CET)

6/1 En rödhake på vårt staket i Farhult
Annika Welinder
Farhult, - Sunday, January 06, 2008 at 10:53:24 (CET)

6 januari. Från hemmet på Ramlösagården hördes 06.45 kattuggla ropa i riktning mot Brunnsparken. I trädgården vid fågelmatninge finns en stationär rödhake.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2008 at 08:27:09 (CET)

Lö 5 jan. Ornakärr. Häger 1, Gräsand c 10, Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Enkelbeckasin 1. Går mina hundrundor och spanar efter jorduggla; varför finns det tre övervintrande vissa vintrar och inga (?) alls denna säsong. Fundering under en glashal eftermiddagsvandring.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 05, 2008 at 16:59:10 (CET)

5 Januari. Kungsfiskaren på plats i Båstad hamn,där sågs även 3 smådoppingar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, January 05, 2008 at 16:51:08 (CET)

Lörd. 5/1 1 ung kungsörn strax väster om Lönhults gård vid 14-tiden. På samma plats sågs 4 sånglärkor. 1 honfärgad blå kärrhök jagade över ängarna vid Ornakärr. Där fanns även 2 fjällvråk och 2 ormvråkar
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 05, 2008 at 16:41:46 (CET)

5/1. En glada hängde spanande i vinden över Mjöhult, och över Stureholmsskogen tumlade en ung kungsörn tillsammans med två korpar.
I Välinge tömde en annan ung kungsörn ett fält med ett par tusen gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, January 05, 2008 at 15:50:47 (CET)

4 januari, säkert inte kul att vara fågel i dagens isande vind som gjorde att det kändes bra mycket kallare än den minusgrad termometern visade. Vid Glimminge på Bjärekusten medförde frånlandsvinden ett sällan skådat lågt vattenstånd. Här räknade jag 200 gräsänder bland de stenar man normalt inte ser. Två starar landade i tången och ville säkert vara någon annanstans. Över fälten bakom skogen kom en grann blåhökhane. Min fågelmatning var tämligen välbesökt, främst av talgoxar och blåmesar, men vardera ett ex av entita och svartmes noterades också. Tyvärr ser jag dessa båda arter allt mer sällan här, men vad jag har förstått är det en allmän trend att de minskar. På eftermiddagen sågs ännu en blåhökhane mellan Ängeltofta och Övragård och i Ängeltoftas vallgrav låg en ensam storskrake.
Mats Ljunggren
- Friday, January 04, 2008 at 19:21:12 (CET)

Torsdag 3.1. Tre havsörnar satt på fältet öster väg 112 i närheten av Viaköp.
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Friday, January 04, 2008 at 11:49:57 (CET)

3 januari. Vallåkra: längs Råån sträckte en subad havsörn i kraftig motvind. Ingen strömstare i Tjutebäckens nedre del. Rödhakar obsades vid Bälteberga (2 ex) och i Råå hamn (1ex). Ingen strömstare i Råån vid Gantofta. Vid Bälteberga gård en glada och två trädkrypare.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, January 03, 2008 at 22:48:08 (CET)

To 3 jan. Allerumskogen.Nällåkra. En kall, bitande, ostanvind gjorde vandringen kortare än vanligt. Men den unga kungsörnen såg ut att gilla den byiga vinden. Åkte upp och ner i lufthissen över stubbåkrarna. Övrigt; Ormvråk 2, Ringduva minst 40, Korp 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, January 03, 2008 at 19:15:04 (CET)

1/1.Rödhake 1 Tånga. 2/1.Rödhake 1 Magnarps strand.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, January 03, 2008 at 17:43:30 (CET)

Ett par brunänder simmade i dammen vid Bruces skog och i Råån vid Raus kyrka fanns det en strömstare idag.
Göran Fredriksson
Helsingborg, - Thursday, January 03, 2008 at 15:54:09 (CET)

2/1 o en vandring från gryning till skymning eller från Solsidan till Tjällran. I första gryningsljuset kunde vi urskilja en hona salskrake, en havsörn över Väderön innan toppskarv, vattenpiplärka, forsärla, rapphöna och dvärgbeckasin dök upp vid eller nära reningsverket. I Torekovshamn en smådopping. Revet bjöd på en sommarhälsning i form av en sädesärla tillsammans med 5 rödbenor. 2 havssula.På Tjällran satt en pilgrimsfalk. Dagen avslutades i snö o halvmörker med stare i Stora Hult.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Wednesday, January 02, 2008 at 18:05:43 (CET)

2/1.En obest.stor falk str förbi över trädgården kl.10.51.Jagade en kort stund tamduvor över Ängavången innan den försvann mot SO.Uppfattades som större än pilgrimsfalk.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, January 02, 2008 at 15:55:37 (CET)

2007-12-30 och 31. Ljungabolet. Rödhake vid foderplatsen. Har försökt rapportera det till Svalan men det gick inte.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, January 02, 2008 at 11:24:51 (CET)

1 jan. Vinterfågelräkning i markerna mellan Ugglarps broar och Rössjön gav bl a en glada, 2 nilgäss och 160 grågäss vid Tåssjö kyrka. I Rössjön räknades 310 gräsänder, 9 krickor, 1 brunandshanne och 2 skäggdoppingar. På hemvägen hördes skäggmesar och en enkelbeckasin vid Vegeåns mynning. På Rönnen fick jag äntligen se jaktfalken. Dessutom en stare samt en hanne vardera av salskrake och svärta. På en annan punkrutt som gjordes under nyårsafton hittades bl a 3 rödbenor vid Svanebäck, 9 ljungpipare Kulla Gunnarstorp och en varfågel vid Nällåkra.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, January 01, 2008 at 23:14:58 (CET)

1/1 Söder om Hittarps rev simmade en smålom nära land i gryningen. Vid korsningen 112:an/vägen mot Lönhult fanns på morgonen i den stora gåsflocken, 4 spetsbergsgäss, 3 bläsgäss, 4 sädgäss och 8 vitkindade - hela flocken gicks inte igenom. Vid Rönnen sågs jaktfalken efter en del tålamod. Hane + hona salskrake låg på östra sidan av Rönnen. En havsörn satt på Själrönnen. Brunand 2 ex i dammarna vid Rögle. En pilgrimsfalk vid Stureholm. 6 skogsduvor öster om järnvägen vid Västraby. I Allerums skog sågs en varfågel. Medobservatör under större delen av dagen var Bengt A.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, January 01, 2008 at 21:18:18 (CET)

1 jan. Cykeltur genom Kronoskogen där bl.a. 10-talet stjärtmesar sågs, via Sibirien ut till Klören. En flock med 15-talet större korsnäbbar (extremt orädda) knaprade kottar längs ner i tallbuskagen. Ute vid åmynningen drog en hanne salskrake förbi och längs invallningen sågs en sävsparv samt en enkelbeckasin. Turen gick vidare via Vegeholm där en kattuggla samt en varfågel noterades nära slottet. Avslutningsvis tillbaka i Ängelholm där såväl stenknäck som domherre noterades vid en av alla utfodringsplatser. Detta vid S:a Utmarken. God fortsättning på det nya fågelåret!
Henrik Johansson
Ängelholm, - Tuesday, January 01, 2008 at 20:14:23 (CET)

1 januari, Glimminge Pl, en rödhake vid mitt fågelbord blev det nya årets tredje art. Vid stranden stöttes en enkelbeckasin upp. Ett besök vid Grytskären resulterade i en pilgrimsfalk på yttre skäret. I övrigt var fågellivet här magert. Fortsatte min skådartur mot Hallandsås. En lätt snöby föll. Efter ett par stopp längs Kägleån fick jag nedanför Benmöllan äntligen se en strömstare, en fågel jag aldrig tidigare lyckats få se, trots ihärdigt sökande på lämpliga platser. Ett stort tack till det, för mig okända, par som vandrade längs vägen och visade mig när de hittat den! En rast på Lya ljunghed bjöd på stillhet, men knappast några fåglar alls, förutom tre överflygande sångsvanar vars lurtoner underströk platsens ödslighet. Hemma i Glimminge avslutade jag årets första skådardag med att "samtala" med några hornugglor i skogskanten ut mot heden, där de satt i det sista skymningsljuset och hade en del underliga läten för sig innan de flög ut på jakt.
Mats Ljunggren
- Tuesday, January 01, 2008 at 19:31:02 (CET)

1 jan. Jaktfalken på plats under dagen ute på Rönnen. Utmed vägen mot Lönhult från väg 112 hyfsade mängder med gäss och bland dessa minst 1 spetsbergare liksom 3 ex vardera av bläs och sädgås. Vid Stureholm en flock om 52 snösparvar.
Thomas Svanberg
- Tuesday, January 01, 2008 at 17:07:38 (CET)

1 januari, söder om Torekov. Minst åtta toppskarvar i varierande åldrar satt på skär, flög runt och låg och dök. En vattenpiplärka med ängs- och skärpiplärkor i tången nedanför reningsverket. Tre spetsbergsgäss kom söderifrån och landade på vattnet i ca 20 minuter innan dom fortsatte norrut.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Tuesday, January 01, 2008 at 14:27:45 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2008-02-11 av Thomas Wallin