Observationer juli 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 juli, Kullens fyr på morgonen, törnskata en kull med hane, hona och fyra nyligen flygga ungar, Svart rödstjärt en honf. Hussvala ca. 250 flög runt fyren på jakt efter insekter, här fanns också 20 talet av vardera back och ladusvalor, spillkråka 1 ex samt fortfarande en sporadiskt sjungande rosenfink.

Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, July 30, 2008 at 22:35:24 (CEST)

29 juli. Hasslarps dammar fram till kl. 11. En allt annat än lugn ringmärkarmorgon. Totalt 135 nymärkningar fördelade på 16 olika arter innebar nytt dagsrekord. Kallfronten som drog ner över landet har helt tydligt satt fart på sträcket. I fångsten bl.a. en 1k VASSÅNGARE vilken var den andra sedan starten. Nämnas bör även 49 kärrsångare (nytt dagsbästa), 18 lövsångare, säsongens första törnskata samt en steglits. Bland övriga observationer bl.a. en pilgrimsfalk och tre snatteränder. Medhjälpare idag Mats Rellmar samt tillfälligt Thomas Svanberg. Besökte märkplatsen gjorde även Stefan Rosell med sina mycket intresserade döttrar Tekla och Vera.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 29, 2008 at 12:26:32 (CEST)

28 juli. SANDÖN, från midnatt och två timmar framåt. Ett extremt lågt vattenstånd och gott om övernattande fåglar. Tärnfångsten resulterade bland annat i två kontroller. En svenskmärkt kentsk tärna som enligt ringnumret bör vara minst 20 år gammal samt en finskmärkt fisktärna.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Monday, July 28, 2008 at 09:52:27 (CEST)

En kornknarr spelade intensivt runt midnatt den 26-27 juli mellan Tvättedammen i Rögle och Rönhult. Lokalen är ungefär den samma som där vaktel spelat till och från under (åtm.) juli månad.
Björn Aldén
Rögle, - Sunday, July 27, 2008 at 10:39:28 (CEST)

26 juli. Hasslarps dammar. Ringmärkning mellan 04.30-09.00 gav 70 individer av 15 arter. Det är nu tydligt att rör- och lövsångarna börjat röra på sig. Nya märkarter för i år var svartvit flugsnappare, sädesärla och steglits. I dammarna betydligt lugnare jämfört med förra veckan. Idag en del grönbenor, brushanar och gluttsnäppor. En ung mindre strandpipare och en ad svartsnäppa. Fortfarande en sjungande gräshoppsångare. Medhjälp av Mårten, Kristian och Bertil.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, July 26, 2008 at 12:58:54 (CEST)

24 juli. Inspirerad av Mårtens rapporter från Filborna av sydliga trutar gjorde jag en kvällsrunda dit. Trutarna går ner och ställer sig mellan tippen och bussdepån. Gott om trut och ett drygt 1000-tal sågs. Bland dessa vaskades en 2k kaspisk trut fram och det var bud på både fler kaspiska liksom medelhavstrutar men de är svåra i dräkterna och dessutom oerhört skygga så jag får nöja mig med en kaspisk. I vattenpölarna sprang även 3 skogssnäppor och en grönbena.
Thomas Svanberg
- Friday, July 25, 2008 at 20:42:37 (CEST)

21 juli: 5 småspovar kom sträckande på SV över tomten tidigt på morgoen.
22 juli: Idag hade vi besök av strandskateparet som hade en nästan flygg unge i släptåg.
Åsa och Christer Strid
Maria by, helsingborg, - Wednesday, July 23, 2008 at 00:04:33 (CEST)

21 juli kväll. Rönnen:Kärrsnäppa ca 200, Spovsnäppa 8,Kustsnäppa 10,Småsnäppa 5,Mosnäppa 4,Drillsnäppa 10 tal,Brushane 1,Grönbena 4,Gluttsnäppa 6,Myrspov 20 tal,Kentsk tärna ca5-6 som matade sina ungfåglar.Sen kom regnet som gjorde att vi fick avsluta skådningen.Medobs:Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, July 22, 2008 at 10:37:11 (CEST)

21 juli, Sandön på morgonen i området bl.a. Småtärna 12 ex varav 6-7 ungfåglar, Spovsnäppa 6, Myrsnäppa 1, Fiskgjuse 3 fiskande, från vassen lyfte 2 Skäggmesar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, July 21, 2008 at 20:21:36 (CEST)

21 juli Ljungabolet. Det gladde mig att få höra och se tre TRANOR här i dag. Det är ju ett tecken på att de säkert har häckat i närheten. TORNSEGLARNA är min väckarklocka för tillfället, dem startar tidigt med sina skrik. Bland de tidiga fågelläten hör jag TALTRASTEN, RÖDHAKEN OCH GULSPARVEN. GÖKEN har varit tyst ett par dagar nu. Iövrigt har deltagarna i dagens fågelkoncert varit GLADA, ORMVRÅK, GRÖNGÖLING, RINGDUVA, KRÅKA, STÖRRE HACKSPETT, LADDUSVALA, NÖTVÄCKA, NÖTSKRIKA, KOLTRAST, PIL- och GRÖNFINK samt ENTITA. En riktig härlig sommardag !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, July 21, 2008 at 18:18:54 (CEST)

21/7 06.15-08.00 Rålehamn. Kanske inte de bästa förutsättningarna för höga str-siffror men lite småtrevligt var det allt med bl.a sydsträckare som 251 kärrsnäppa, 5 roskarl, 2 spovsnäppa, 17 rödbena och 1 fiskgjuse. Kustsnäpporna gick långt ut men 92 räknades in och ca 70 skrevs som obest. men troliga. Vid Solsidan rastade bl.a. minst 4 småspov, ca 250 tofsvipa, ca 80 ljungpipare, 3 spovsnäppa, 1 kustsnäppa och 3 3K toppskarv. 1 bivråk.
Thomas Wallin och Leif Dehlin
- Monday, July 21, 2008 at 13:46:30 (CEST)

21 juli. Hasslarp fram till kl. 10. Dagens ringmärkning gav 72 nymärkningar fördelat på 15 olika arter. Inget direkt udda i fångsten denna morgon, av ovanligare märkarter kan nämnas härmsångare och näktergal. Talrikast var kärrsångare med 27 individer. Kring dammarna tre sjungande gräshoppsångare och uppe på kraftledningsstolparna en 2k pilgrimsfalk. En del vadare i dammarna, bl.a. en roskarl och två myrspovar. Deltagare: Mårten, Ulf S och Henrik E.
Henrik Johansson
- Monday, July 21, 2008 at 11:26:21 (CEST)

20/7.Sandön,16.00-16.45. Spovsnäppa 1 ad,kärrsnäppa 13 ad,skärfläcka 13 1k och 17 ad,storspov 42,myrspov 13 hanar och 15 honor,fiskgjuse 1 hane + 1 ad,skräntärna 1 ad fiskande,gluttsnäppa 2,småtärna 11.
Rönnen,10.35-15:30 Kärrsnäppa 288 ad,kustsnäppa 36 ad,spovsnäppa 28 ad,grönbena 7,gluttsnäppa 11,mosnäppa 6,brushane 1 hane + 1 hona,roskarl 3 ad,kentsk tärna 13 1k och 26 ad,större strandpipare 6 1k och 23 ad,mindre strandpipare 3 1k och 2 ad,skärfläcka 36,rödbena 9,småtärna 2 1k och 9 ad,myrspov 3 hanar,drillsnäppa 13,strandskata 10,bläsand 2,gravand 15 1k och 5 ad,fisktärna 3 ad,storspov 3 str S + 2 rastande,fiskgjuse 1,grågås 1860,svartsnäppa 1 ad.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, July 20, 2008 at 17:45:36 (CEST)

20 juli, lugnt sträck vid Råle (kl 7-9) mellan regnskurarna: 60 kärrsnäppor, 2 spovsnäppor, 7 småspovar, 1 myrspov, 29 rödbenor, 32 strandskator, 8 krickor och 11 sjöorrar. 1 tordmule drog mot Väderön och ca 80 kentska- och 60 fisktärnor sträckte söderut. Vid Grytskär en storskrakehona.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, July 20, 2008 at 15:54:32 (CEST)

20 juli, Glimminge pl. Hörde en mindre hackspett utanför stugan. Lite förmiddagsskådning nere vid stranden gav hyfsad utdelning för att vara denna lokal: kärrsnäppa 28, myrspov 3 samt vardera 1 ex av brushane, kustsnäppa, spovsnäppa och roskarl. Särskilt kul tycker jag att det är när man som i dag får ha många olika arter samtidigt i kikarens synfält. Kentska tärnor fanns här i dag också förstås, 50 ex räknade jag som mest. Då vattnet nu stod högre än igår hade tärnorna parkerat sig uppe på land.
Mats Ljunggren
- Sunday, July 20, 2008 at 13:09:38 (CEST)

19 juli. Satt ute på udden vid Glimminge pl en eftermiddagstimma i väntan på det annalkande regnet. Det var de kentska tärnorna jag var ute efter. Som mest var här 42 st, varav 10 ungfåglar. Fem av de vuxna var ringmärkta, en av dem dessutom färgmärkt vid Sandön 2006. En av ungdomarna hade ring. Här var även fem fisktärnor. Också i det gänget var det en som bar ring. Dessa ringar såg så nya och blanka ut att man gärna tror att de kommit på rätt så nyligen - varför inte vid Sandön härom natten? Min strategi var att långsamt komma dem närmare,i hopp om att kunna avläsa ringnumren genom tuben, men så nära kom jag inte i dag. Bland andra fåglar kan nämnas två myrspovar, hane och hona, en svartsnäppa samt en del drillsnäppor och grönbenor som jag inte iddes räkna.
Mats Ljunggren
- Saturday, July 19, 2008 at 21:40:51 (CEST)

19 juli, kustreservatet melln Dagshög och Torekov bjöd på 2 kustpipare, 4 småspovar, 2 myrspovar, 10 kärrsnäppor, 1 skogssnäppa, ca 100 tofsvipor och 5 gluttsnäppor. Vidare 22 vitkindade gäss och ca 25 kentska tärnor (de sistnämnda på väg in i Skälderviken).
Thomas Wallin
- Saturday, July 19, 2008 at 18:23:11 (CEST)

19/7.Sandön,15.00-17.30. Skräntärna 3 ad,myrsnäppa 2,spovsnäppa 6 ad,dvärgmås 2 2k och 1 ad,tofsvipa 138,storspov 47,kärrsnäppa 35 ad,gluttsnäppa 3,skäggmes 7 1k,kricka 5,skärfläcka 6 1k och 8 ad,häger 3,drillsnäppa 7,fiskgjuse 1 hona(fångade stor brax)och 1 hane,myrspov 6,småtärna 18,brun kärrhök 1 hona,fisktärna 13 ad.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, July 19, 2008 at 18:12:48 (CEST)

18 juli Kullens fyr 06.45 - 09.00 En viss likhet med sträcket vid Rålehamn. Myrspov 170 str. syd, sjöorre 88, kustsnäppa (bara) 12 ex. kustlabb 2 ex. bergand 2 hanar, tordmule 1 ad och 1 juvenil rastade, uppe vid fyren sjöng en dubbeltrast och en rosenfink.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, July 18, 2008 at 19:59:45 (CEST)

18/7 Rålehamn kl 06.30-09.00 o ett vadarsträck i vardande. Mot söder flög bl.a myrspov 164, kustsnäppa 47, kustpipare 3, roskarl 7, rödbena 36, småspov 3, svärta 2 och sjöorre 87. Rastade gjorde 1 svarthakedopping och 1 silltrut. Långt om länge hittade jag också den toppskarv, 2K, som Kjell-Åke Hall upptäckte den 17/7 vid Tjällran.
Leif Dehlin
- Friday, July 18, 2008 at 11:13:44 (CEST)

17 juli: en flock på ca 80 myrspovar sträckte över Sandön vid 9-tiden ikväll
Jörgen Andersson o Thomas Wallin
- Friday, July 18, 2008 at 00:28:29 (CEST)

17 juli på kvällen och lokalen är Rönnen. Kentsk tärna 47 ex, spovsnäppa 2 ex, kustsnäppa 11 ex, en gluttsnäppa, 2 grönbenor, en skogssnäppa, minst 6 drillsnäppor, ca 30 kärrsnäppor, en bläsand. Sandön, ca 20 myrspovar, en gluttsnäppa, 10 kärrsnäppor.
Björn Herrlund m. fl.
Örkelljunga, - Thursday, July 17, 2008 at 23:34:45 (CEST)

17/7. Ett par förmiddagstimmar på Rönnen gav god utdelning i den friska vinden. En yngre (2k) pilgrimsfalk rastade, och en flock med 28 sjöorrar flög förbi. Inifrån viken kom en storlabb dragande på väg mot nordväst, bl.a. jagande en grågås(!) och en gråtrut. Strax efter kom en ljus och en mörk kustlabb på väg inåt. Som avslutning flög en skräntärna förbi på nära håll.
Delvis medobservatörer var Patrik S., Kaj M., Mikael O., Kjell-Åke H. och Håkan J.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 17, 2008 at 12:38:36 (CEST)

En kommentar till Lars rapport nedan: Den kentska tärnan är en av 33 som ringmärktes och samtidigt färgmärktes vid Sandön, natten mellan den 26 och 27 augusti 2006! Se vidare under Forskningssidan.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Wednesday, July 16, 2008 at 14:44:32 (CEST)

15/7 Rönnen på kvällen, 19:00 - 21:30. Det höga vattenståndet i Lilla viken gör att de flesta vadarna syns på väst och ostsidan, bl.a.Skärfläcka 18 ad 2 juv, Kärrsnäppa 12 ex, Spovsnäppa 19 ex, Mosnäppa 1 ex, Grönbena 5 ex, Drillsnäppa 7 ex, Rödbena 25 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Myrspov 1 ex och Enkelbeckasin 1 ex. På västsidan hade de kentska tärnorna gått till kvällsvila vid 21-tiden. Där stod 29 ad och 10 juv, varav 6 ad och en juv var ringmärkta med aluminiumring på höger ben. Dessutom hade en ad en blå ring på vänster och en gul ring på höger ben.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, July 16, 2008 at 11:42:11 (CEST)

16/7 Rålehamn kl 06.00-08.00. Lite vind, lite sol o lite go höstkänning med 3 delvis stationära mörka kustlabbar och 1 ung havssula. 26 kärrsnäppa, 4 småspov och 67 sjöorre drog mot söder.
Leif Dehlin
- Wednesday, July 16, 2008 at 09:50:16 (CEST)

15 juli, mycke fågel i Höja våtmark ikväll: 13 smådoppingar (varav 3 juv), 10 glutt-, 3 svart-, 2 mo- och 1 kärrsnäppa, 8 grönbenor, 4 skogssnäppor, 1 myrspov och en brushane. Vid Munka Ågård sjöng en gräshoppsångare och en kungsfiskare drog förbi.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Tuesday, July 15, 2008 at 23:21:32 (CEST)

15 juli. Hasslarp kl. 04-10.30. Säsongens 4:e ringmärkningstillfälle gav 69 nymärkningar av 16 arter. I fångsten bl.a. två gräshoppsångare samt en härmsångare. Vissa gamla rörsångare och kärrsångare lagrar redan fett för färd söderut! Idag ytterligare fem egna gamla kontroller, bl.a. en rörsångare märkt -03. Av övriga obsar i och kring dammarna kan nämnas skäggdopping 2, pilgrimsfalk 1 (2k), lärkfalk 1 samt spovsnäppa 4. I dagens laguppställning ingick alltid lika morgonpigge Mårten samt Mats och Mikael O.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 15, 2008 at 20:50:06 (CEST)

14/7. En ensam trana str s vid Kropp.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, July 15, 2008 at 13:14:54 (CEST)

14/7 Österleden i höjd med Ljusekulla. 2 st.glador
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, July 14, 2008 at 21:16:58 (CEST)

Ripagården 14/7 16.30-18.00. Sträck av svärta 4, ejder 4, strandskata 4, småspov 3, kustsnäppa 25, tretåig mås 1 ad, kentsk tärna 3, fisk/silver 12, silltrut 3, tordmule 1.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, July 14, 2008 at 19:56:33 (CEST)

Är det fler som noterat stor framgång hos hussvalan i år? Har tidigare år haft mellan 0-1 häckningar per säsong medan det i år har exploderat till hela 8 aktiva bon (5 med ungar, 3 med ägg). Kul den positiva trenden på en nedåtgående art. Billesholm, Jordberga 080714
Martin Persson
Billesholm, Jordberga, - Monday, July 14, 2008 at 16:09:57 (CEST)

Glimminge Plantering 13/7. Jorduggla 1, småspov 3, kentsk tärna 2. Solsidan, Torekov: Småspov 2, större strand 25, rödbena 20, grönbena 2, skogssnäppa 3, kärrsnäppa 5, vitkindad gås 2
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, July 13, 2008 at 20:02:43 (CEST)

13/7 KOF exkursion; Sandön: Fiskgjuse 2, Tofsvipa 15, Kärrsnäppa 3, Myrspov 1, Storspov 25, Fisktärna 20, Kentsk tärna 4, Skäggmes 15.

Rönnen: Grågås 700, Gravand 2, Bläsand 2, Sjöorre 35, Skärfläcka 25, Kärrsnäppa 40, Brushane 1hane, Enkelbeckasin 1, Storspov 6, Rödbena 6,Grönbena 3, Drillsnäppa 3, Kentsk tärna 25,Tordmule 4.

Farhult: Grågås 150, Gravand 7, Kärrsnäppa 14, Rödbena 8, Gluttsnäppa 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 13, 2008 at 15:48:30 (CEST)

Ranarpsstrand 12/7, förmiddag. Lite rastande vadare: Myrsnäppa 1, kärrsnäppa 1, mindre strand 1, småspov 1, drillsnäppa ca 30. Tio kentska tärnor på revet och sex tobisgrisslor ute på havet.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, July 12, 2008 at 17:10:53 (CEST)

12 juli. Morgon och förmiddagstimmar vid Hasslarps dammar. I vadarväg bl a, gluttsnäppa 4, svartsnäppa 1, brushane 4, grönbena 20, skogssnäppa 6, drillsnäppa 2, enkelbeckasin 15 och mindre strandpipare 1. Av änder sågs kricka 12 och skedand 6.
Thomas Svanberg
- Saturday, July 12, 2008 at 14:11:40 (CEST)

11 juli om aftonen: en kungsfiskare flög nedströms i Rönneå vid Ängavången
Thomas Wallin
- Friday, July 11, 2008 at 22:10:14 (CEST)

9 juli, åter en tur till Annelunds våtmark tillsammans med Ingrid och Björn Ekelund.
Bra med vadare; grönbena ca 10-15 ex, skogssnäppa minst 4 ex, brushane 1 ex, gluttsnäppa 2 ex, enkelbeckasin minst 4 ex och häger 2 ex. I rovfågelväg; brun kärrhök 1 ad hona och ormvråk 1 ex.
Bland övriga artera att notera gråhakedopping 2 ad 2 pull, kricka minst 2 ex, gravand 2 ex juv, minst 15 gräsander och kanske 10 ex av sothöna.
Några enstaka gransångare, svarthätta och kärrsångare sjöng samt flera gulsparvar och en ensam sävsparvhanne.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, July 10, 2008 at 11:30:29 (CEST)

9 juli: en svarttärna höll till vid Klören/Sandön i början på eftermiddagen.
Thomas Wallin
- Wednesday, July 09, 2008 at 15:20:53 (CEST)

9 juli, Häljaröd. Gulhämplingen kvar i grandungen nedanför Norra Häljaröds-skylten. Sjöng ganska flitigt på förmiddagen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, July 09, 2008 at 12:12:36 (CEST)

6 juli cykeltur till Annelunds våtmark:
En hel del rastande vadare; brushane 4 ex, skogssnäppa 6 ex, grönbena 1 ex, gluttsnäppa 2 ex, häger 1 ex. Dessutom gråhakedopping, kricka, gräsand, gravand och sothöna.
Sångarna var ovanligt aktiva med kör av säv-, rör-, gran-, löv-, trädgårdsångare samt svarthätta. Några sävsparvar sjöng också.

För att det nu skulle bli lite exotiskt också hörde vi i bakgrunden en påfågel.
På avstånd höll en räv ett vakande öga på oss hela tiden. Fanns valparna i närheten?

Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, July 07, 2008 at 10:20:18 (CEST)

6 juli - Svanebäck på en av de nyvattnade greenerna gick vid 7-tiden 65 strandskator och letade mask, kan tänka mig att de gör golfklubben en tjänst genom att borra hål och därmed lufta greenen, bland kråkriset gick två småspovar. I vår trädgård i Strandbaden uppehöll sig en leucistisk (brist på mörka pigment) gråsparv.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, July 06, 2008 at 21:56:36 (CEST)

6/7. Vid Sandön var familjen storskrake kvar, 1 hona med 7 ungar. 8 ad och 5 juv kentska tärnor rastade, och ute till havs låg 1 hanne bergand i en knipflock.
Öster om Rönnen låg 1 ad tordmule och matade sin unge med fisk. I och kring lilla viken rastade 3 bläsänder, 2 snatteränder, 2 skedänder, 5 mosnäppor samt grönbenor och brushanar.
I Norra Häljaröds östligaste del hittade Patrik Söderberg en vacker ad hanne gulhämpling.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, July 06, 2008 at 19:09:09 (CEST)

När jag gjorde mitt morgonbesök (8-tiden) vid Hittarpsrevet låg en prutgås och födosökte, alldeles intill den vanliga obs-platsen(vresrosbusken). En timma senare låg den fortfarande kvar.
Klas Mårtensson
Solna + Hittarp, - Friday, July 04, 2008 at 09:37:32 (CEST)

3 juli. Vid SANDÖN klockan 20.00 rastade 12 adulta och åtta unga kentska tärnor. Några av de adulta var ringmärkta men ingen av de unga, vad jag kunde se. På revlarna sågs också fyra adulta och sex unga småtärnor och liknande antal av adulta och unga fisktärnor.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Thursday, July 03, 2008 at 21:38:59 (CEST)

3/7 Förslövs kyrka 8.00 En leucistisk Råka höll till vid kyrkogården. Hela fågeln var vackert beige med svart haka och vingspettsar.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Thursday, July 03, 2008 at 08:20:54 (CEST)

2 juli; jag vandrade ute vid Råle-Gråthögarna i de goa vädret och såg 1 småspov och flera storspovar på väg söderut liksom några gluttsnäppor. 1 par småtärnor var stationära och 7 kentska tärnor passerade. Flera tobisgrisslor flög från/till Väderön.
Thomas Wallin
- Wednesday, July 02, 2008 at 16:56:39 (CEST)

Bokesliden 08.15 Kan meddela att det är en Kärrsångare som sitter här och inte någon Busksångare som jag misstänkte i förra veckan. I morse var det bättre fart på sången.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Wednesday, July 02, 2008 at 14:40:12 (CEST)

1 Juli. Nu börjar det bli dags för de kentska tärnorna att anlända med sina nyss flygga ungar till Kullabygden och Bjäre. Vid Rönnen sågs två äldre fåglar. Den ena fågeln hade hel sommardräkt medan den andra redan kommit långt i sin ruggning mot vinterdräkt. Vid Sandön kom ytterligare en adult fågel flygande så några större mängder kentska tärnor har inte uppenbarat sig ännu. En förutsättning är ju att det finns gott om lättfångad mat i vårt närområde och hur den dagsaktuella tobisförekomsten är för stunden är inte lätt att svara på som landlevande tvåbening. Rapportera gärna de kentska tärnor som säkerligen dyker upp den närmsta tiden. Tack på förhand.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Wednesday, July 02, 2008 at 14:19:14 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin