Observationer mars 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/3 Välakärret: Brun kärrhök 1 hane. 28/3 Trädlärka 3 strN.

Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, April 03, 2008 at 10:04:34 (CEST)

31/3 3 vita storkar kretsade sig makligt norrut över Ramlösa under eftermiddagen. Vid Hasslarps dammar under sena eftermiddagen sågs en del somänder med dominans av Kricka, färre antal av Skedand och Bläsand. Bland gråhakedoppingarna fanns en Smådopping. Brun Kärrhök ett par samt en ad. Pilgrimsfalk i Området. Slutligen en sjungande Gransångare.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Tuesday, April 01, 2008 at 14:30:18 (CEST)

31/3 Campingklubben Domsten mellan 17:30-18:30. En kentsk tärna mot syd samt en insträckande fiskgjuse.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, April 01, 2008 at 13:12:04 (CEST)

31/3. Brun kärrhök hane visade upp sig i solen vid Mjöhult. Flera sjungande gransångare runt ishallen i Jonstorp på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, April 01, 2008 at 08:13:07 (CEST)

Dagens sköna vårluft bjöd på årets första sångare, gransångaren gav sig tillkänna med sin sång eller vad man kan kalla det. Lite längre bort hade en flock rödvingetrastar mellanlandat och i trädgården hoppade en pigg järnsparv omkring. Hur som helst så känns det som att våren avancerar och det är dags att plocka ner vinterns fågelbord. Fågelbordet har under vintern besökts av en trogen flock steglits (20-25st) blandat med flera stenknäck, en hel del grönfink, enstaka bergfink, entitor, och en ständigt återkommande nötväcka. Sällsynt nog har inga domherrar dykt upp. Jordberga 080331
Martin Persson
Billesholm, Jordberga, - Monday, March 31, 2008 at 21:46:42 (CEST)

31 mars. Sträckbevakning vid Hittarps rev under större delen av dagen tillsammans med Mats R. Ännu inget riktigt drag på ejder utan 2060 räknades in. Av övriga sjöfåglar ganska magert nämnas kan, skedand 2, stjärtand 3, bläsand 210 och smålom 19. Dessto bättre fart på rovfåglarna där 4 insträckande havsörnar var toppen. Övrigt i rovfågelväg var, glada 4, brun kärrhök 9, fiskgjuse 1, ormvråk 108, fjällvråk 4, sparvhök 47, tornfalk 1 och stenfalk 1.
Thomas Svanberg
- Monday, March 31, 2008 at 19:35:49 (CEST)

31 mars, Kullens fyr 07.00-10.00 Från Gubbayllan siktades denna förmiddag, brun kärrhök 1 honf. trädlärka 6, dubbeltrast hela 110ex sparvhök 15, varfågel 2 samt två sydsträckande kentska tärnor. Medobs. Karl-Göran N
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, March 31, 2008 at 17:13:39 (CEST)

30/3. En ung havsörn flög över vägen vid Tånga. Stenfalk 1 ex vid Farhult. Sädesärla 12 ex vid Jonstorps hamn. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, March 31, 2008 at 13:17:19 (CEST)

31/3 Kort stopp innan jobbet vid Ugglarps broar. Storspov o rödbena spred vårkänsla tillsammans med de 50 krickorna. 3 skogssnäppa rastade o 1 passerade över. En hane brun kärrhök och en jorduggla kollade av maderna
Leif Dehlin
- Monday, March 31, 2008 at 09:18:35 (CEST)

Dammarna Hasslarp: Brun kärrhök på på plats, 2 par. Brunand 7 ex, snatterand 1 par, gråhakedopping 12 ex, skedand 4 hanar o 1 hona, strandskata 10 ex, rödbena 1 ex, grågås 8 ex varav en låg hårt på bobalen samt storskarv 4 ex. Dessutom vigg, knipa, bläsand, sothöna, knölsvan och gravand.
Sandön-Klören: Sträck av bofink, ringduva, stare och lite hämpling. Några enstaka ormvråkar och en duvhök med med "matsäck i famnen". I vadarväg bl.a. rödbena 10 ex, skärfläcka 16 ex, storspov 25 ex, kärrsnäppa 12 ex, strandskata 30 ex och större srandpipare 5 ex. Bland de mindre fåglarna noterades steglits 3 ex, trädlärka 3 ex och en ensam sädesärla.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, March 30, 2008 at 22:09:21 (CEST)

29/3-08 Höghult: En magnifik flock på 48 Dubbeltrastar norr om hästhagarna.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, March 30, 2008 at 21:30:04 (CEST)

30 mars. Vid UGGLARPS BROAR rastade två mindre sångsvanar med sångsvanar och knölsvanar. Vid VIKENS HAMN fanns två rödbenor. På SVANEBÄCKSREVET fanns 7 rödbenor varav två var färgmärkta. I GAMLA LERBERGET sågs fyra rödbenor varav en var färgmärkt och till sist fanns sju rödbenor på ett mindre stenrev strax söder om hamnen i HÖGANÄS. Sammanlagt 20 rödbenor mellan hamnarna i Viken och Höganäs var en bra siffra. Medräknare bland rödbenorna var Peter Olsson.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, March 30, 2008 at 21:25:17 (CEST)

30/3 Brogårda våtmark.Kanadagås 24,Smådopping 3,Gråhakedopping 2,Gravand 7,Bläsand 6,Vigg 16, Kricka 1,Tofsvipa 35,Strandskata 16,Stare 85.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 30, 2008 at 21:24:03 (CEST)

30 mars, Kullens fyr; 07.00-13-00 SO 10-15m/s. Sträckte gjorde bl.a. dubbeltrast 22, trädlärka 11, stenskvätta 1 (inte ens årskryss!), svartkråka 1, brun kärrhök 1 honf. stenfalk 1, ormvråk 38 ett högt antal för K.fyr,vilket också ca. 4.000 ejdrar som str. in i Skälderviken var, sparvhök 5, ringduva ca. 2.500, bofink 4-5.000, bläsgås 8ex. Mer eller mindre stationära var 5 gransångare 2 korpar och en pilgrimsfalk. På Gubbahyllan denna dag, Kaj, Teuvo, Kalle, Lars-Göte och undertecknad
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, March 30, 2008 at 19:40:18 (CEST)

Sönd. 30/3 SANDÖN: ca 10 m. sångsvan i en flock blandad med sångsvan, 2 skogssnäppa, 2 dubbeltrast, 2 sädesärla, 1 brun kärrhök över Klören, 3 ormvråk, 1 sparvhök, 10-tal kärrsnäppor, sträck av bofink, ringduva och stare. RÖSAN-HÄLJARÖD 1 brun kärrhök, 2 ormvråk VIKEN: 8+8 tranor sträckande mot norr.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 30, 2008 at 19:10:41 (CEST)

30 mars. Dagens föreningsexkursion till Hittarps rev gav i alla fall en del ejder. När de sista deltagarna bröt upp vid 13-tiden stod räkneverket på 2800 ex. Vidare i stort sett samma arter och antal som grabbarna såg vid Bengts bunker. Dock hade vi på morronen en sträckande fisktärna vilket är mycket tidigt på säsongen. Fenologirekordet för Skåne är just den 30 mars (år 2000). En hane brun kärrhök och en fiskgjuse sågs också komma insträckande från Danmark. Tack alla för tålmodigt nötande i den kalla vinden!
Thomas Svanberg
- Sunday, March 30, 2008 at 18:34:18 (CEST)

Sö 30 mars Söderåsen,Åvarp-Vegeådalen-Halla. Storskarv 2, Knipa 1 par i Vegeån, Gräsand c10, Glada 3-5, Ormvråk 2, Pilgrimsfalk 1 vid Lovisetorp (välkommen på bostadssök längs åsen - lediga klipphyllor finnes!)Trana 2 Vegedalen, Lovistorp, Skoggsnäppa 4, Korp 1, Gröngöling 1, Stenknäck c 15, Forsärla 4 vid stora stenbrottet.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 30, 2008 at 18:27:16 (CEST)

30 mars,Bengans bastu Kulla Gunnarstorp. Sträckskådning över sundet mellan 0800-1130. 1700-1800 ejdrar och 2000 sjöorrar sträckte söderut mot den friska sydvinden.Även havssulor i mängd sträckte söderut åtminstone 80 st. Skedand 19, Stjärtand 8,alfågel 5, svärta 5, smålom 14,storlom 1, silltrut 3. Några sparvhökar och ormvråkar. En forsärla flög över och i buskarna sjöng gransångaren. På vägen hem mot Ängelholm flög en stenfalk över vägen och 12 grader plus. Leif Dehlin, Bengt Andersson, Thomas Wallin o Per Muhr
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2008 at 16:09:17 (CEST)

30 mars. Brandsvig/Vattenverket, Ängelholm (morgon). De mindre sångsvanarna från igår har antagligen dragit vidare.
Förutom det stora gänget krickor låg 4 par skedand i våtmarken. Årets första brushane, eller snarare brushona/brushöna, rastade. En brun kärrhökshona flög förbi.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Sunday, March 30, 2008 at 09:15:08 (CEST)

28 mars. SVANEBÄCKSREVET, VIKEN: trana 50 sträckare och rödbena 5, varav två stycken färgmärkta. Dessa två rödbenor är två av fyra rödbenor som fångades och färgmärktes samt även förseddes med var sin GLS-logg den 24 mars. (Se mer i KOF-forum)
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Saturday, March 29, 2008 at 16:42:53 (CET)

29 mars. Brandsvig/Vattenverket, Ängelholm (morgon). Idag bestod sångsvansflocken av hela 18 gamla och 5 unga mindre sångsvanar. Utöver detta 10 gamla och 11 unga sångsvanar. I våtmarken låg en fin flock om 73 krickor. En större strandpipare rastade. En blå kärrhökshona satte sig tätt, tätt invid en fälthare.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2008 at 07:57:10 (CET)

28/3 Råå. Trana 16+5 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, March 28, 2008 at 23:06:53 (CET)

28 mars. Hittarps rev fram till 14:45. Ejder 680, sjöorre 335, smålom 3, storlom 1, bläsand 23, stjärtand 4, havsörn 1, glada 9, fiskgjuse 1, ormvråk 87, sparvhök 35, trana 6+1+70+26 samt skogssnäppa 2.
Thomas Svanberg
- Friday, March 28, 2008 at 22:07:16 (CET)

Fredag 28 mars. Vandring över Klondikes backar, Höganäs, en Lappsparv lyfte från de södra delarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, March 28, 2008 at 21:34:35 (CET)

28 mars Ljungabolet kl 15:30- 15:45 Dagens TRANOR !! 13+11+7. Bara tre par STARAR än så länge. Långt kvar till 2007 års 11 par.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, March 28, 2008 at 18:18:18 (CET)

Fred 28/3. Ett trettiotal tranor sträckte norrut kl 14:30 över Kamomillgatan i Ängelholm. Rödhakarna och gärdsmygen tillbaka i trädgården efter en lång tids frånvaro.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Friday, March 28, 2008 at 16:59:27 (CET)

28/3. 2 mindre sångsvanar höll till i svanflocken utmed väg 112 mellan Tånga och Jonstorp.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, March 28, 2008 at 15:02:33 (CET)

27/3 1 engelsk sädesärla höll till innanför revet Solsidan.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, March 28, 2008 at 14:59:29 (CET)

28/3 Stensåns mynning. Lugnt o fridfullt under de två morgontimmarna vi satt o inväntande det uteblivna ejdersträcket. Max 800 str, flertalet in över land. Ej heller några större mängder av rastande alfågel, smålom, svärta o sjöorre. En havssula drog söderut och en svartkråka passerade mot nordost precis som våren -07. Kråka str kontinuerligt in från havet och in över land mot nordost. Alltid något !
Thomas Wallin, Leif Dehlin
- Friday, March 28, 2008 at 13:22:59 (CET)

Brandsvig/Vattenverket, Ängelholm, 06:15-07:20. Något lite öppet vatten i de annars frusna våtmarkerna. Två skogssnäppor rastade men drog snart vidare upp mot Hallandsåsen. En flock om ca 80 ejdrar snurrade runt borta vid vattentornet, drog sedan vidare mot SV. De två gravänderna fanns kvar och sävsparven sjöng idag också.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Friday, March 28, 2008 at 07:45:01 (CET)

27/3 Örby Ängar. Vattenrall 1, Talrast 1sj, Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, March 27, 2008 at 22:21:17 (CET)

27 mars kl.16:10 En flock om 70 tranor flög över Ljungabolet
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, March 27, 2008 at 21:13:58 (CET)

27 mars. Morgon vid Hittarps rev. Vindstilla, ett spegelblankt Öresund och någon minusgrad. Lite rörelse på ejder och fram till 13:15 passerade drygt 1040 ex. Övrigt bl a, sjöorre 220, smålom 21, svärta 4, ormvråk 23 och några enstaka sädesärlor. Rastade gjorde en hane snatterand. På fälten väster om Rögle skola fanns en stor flock fågel innehållande följande minimum siffror, sånglärka 500, trädlärka 2, hämpling 100, vinterhämpling 40, bofink 50, snösparv 30 och lappsparv 1. I en av dammarna en hona brunand och några flockar trana liksom en hane brun kärrhök flög förbi.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 27, 2008 at 20:13:18 (CET)

27/3-08 Höghult: Dubbeltrast 24, Rödvingetrast 10, Taltrast 4, Björktrast 10 och Sädesärla 1 hane rastande på gröna fältet söder om Rättaregården.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, March 27, 2008 at 18:30:37 (CET)

27 mars. 80 + 40 tranor över Ängelholm mellan 14.30-15. Igår en ropande gröngöling intill den välkända pulkabacken i Epadalen.
Henrik Johansson
- Thursday, March 27, 2008 at 17:10:11 (CET)

27/3 Rydebäck 14:40-15:00 Tranor 60+20+15 str NO.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, March 27, 2008 at 15:26:42 (CET)

Brandsvigs våtmark/Vattenverket, Ängelholm, 27 mars. En flock om 19 krickor låg nere i bäcken eftersom övriga vattenspeglar var istäckta. Tre enkelbeckasiner rastade, 2 gravänder stod på isen coh en storspov spelade sporadiskt. En blå kärrhökshona drog förbi och en sävsparv sjöng i vassen. Sångsvansflocken hade ökat till 17 gamla och 15 ungfåglar.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Thursday, March 27, 2008 at 11:39:21 (CET)

26 mars, Sofiero när det slutat snöa på morronen och solen började värma så hördes både Spillkråka och Gröngöling borta från skogen. Eftermiddag vid Sandön satt länge en ung pilgrimsfalk ytterst på bryggan och putsade fjädrarna, minst tjugo storspovar,sex - sju skärfläckor stod på revlarna, några vackra storskrakar (fem) fick jag också se... Mycket vårkänsla trots vinden.. solen värmde gott i lä :) vid Hasslarps dammar med sädesärlor, gråhakedoppingar och smådopping.. o ikväll sjunger koltrasten utanför mitt fönster... Härligt!
Annika Olsson
Helsingborg, - Wednesday, March 26, 2008 at 20:52:32 (CET)

26 mars. 5 minuters trädgårdsskådning i morse gav en del fågel som verkade fly undan snöfallet. Björtrast 60, rödvingetrast 2, forsärla 1 och stenknäck 16. Nu ikväll vid 19-tiden kom en morkulla farandes mellan husen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, March 26, 2008 at 20:26:22 (CET)

2008-03-26. Norra hamnen, Helsingborg: (retursträck) trädlärka 1, forsärla 3, taltrast 4, rödvingetrast 15, hämpling 10, ängspiplärka 400, skärpiplärka 3, sävsparv 25, stare 150, björktrast 250, ringduva 75, järnsparv 1, gulsparv 3, grönsiska 20, grå/snösiska 1, str. S/SW. Medobs: Peder Winding.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, March 26, 2008 at 19:32:56 (CET)

26 mars, en forsärla rastade tillsammans med 3 sädesärlor och 2 rödbenor vid Torekovs rev. Vid Ängalag/Råle lyfte tre enkelbeckasiner från ett (iskallt?) kärr.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2008 at 18:14:40 (CET)

25/3 Tillbringade skymningstimmen vid våtmarksområdet vid vattenverket i Ängelholm med förhoppning om att få se någon jorduggla. En flock med 23 sångsvanar betade på det intill liggande fältet och där satt även en pilgrimmsfalk. Pilgrimmsfalken tog till vingarna när jag närmade mig och då visade det sig att det satt ytterligare en pilgrimmsfalk lite längre bort på ett brunnslock och styckade ett byte. Tillsammans slog de sig ner i en kraftledningsstolpe efter att ha blivit attackerade av en vråk. I översvämmningsområdet kunde cirka 40 krickor, ett par av vardera gravand och storskrak noteras innan det blev för mörkt. Några rapphönor lät sig också höras innan kvällens målart, jordugglan, dök upp och drog några rundor över maderna, men det var då nästan helt mörk.
Per Knutsson
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2008 at 06:25:42 (CET)

25/3 Em. Letade utan resultat efter den brandkronade kungsfågeln i Domsten. Däremot 1 gransångare, 5 sädesärlor, 2 större strandpipare och 230 sydsträckande ejdrar i glesa flockar. Norr om Vikens hamn var den engelska sädesärlan kvar tillsammans med 4 'alba-sädesärlor'. Vid Allerumskogen en stor trastflock med cirka 10 taltrastar.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, March 25, 2008 at 21:53:39 (CET)

25 mars. Ljungabolet. Mellan kl. 10:30 och 10:45 passerade det < 270 TRANOR.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, March 25, 2008 at 21:22:21 (CET)

24/3 Rönnen.Vid 16.10 tiden Sträckte det Trana 55+13+24+31 str N.Storskrak 2,Skärfläcka 2,Större strandpipare 15,Storspov 9, Sävsparv 3.Vägen mellan Höganäs-Ängelholm på fälten innan avfarten Utvälinge.Sångsvan 18, Sädgås 1.Varalöv Trana 22 Str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 24, 2008 at 22:00:24 (CET)

Må 24 mars. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen. Glada 5, Ormvråk 5, Häger 14 Vegeådalen, Lovisetorp, Trana ca 40 str + 4 på backen, Stenknäck c 20, Korp minst 10. Ett dött vildsvin lockade det stora gänget rovfåglar och korpar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 24, 2008 at 21:19:42 (CET)

Över Epa-dalen i Ängelholm sträckte 41 tranor vid 16.30 tiden i dag, 24 mars. En halvtimme senare såg jag ca 200 tranor cirkla över Sibirien, också det södra delen av stan.
Åsa Malmberg
Ängelholm, - Monday, March 24, 2008 at 18:49:55 (CET)

24 mars. En liten men givande tur med början strax efter tolv i Viken med nedan nämnda engelska Sädesärla. En första titt vid Rönnen lades ner meddetsamma då snöfallet krympte sikten till dryga femtio meter... Fortsatte till Vegeholm där 2 Kungsfiskare kunde avnjutas på nära håll. Den ene jagades agressivt iväg av den andra som strax efter satte sig fint på en gren. Tillbaka till Rönnen och ett, till en början, ännu ymnigare snöfall. Tog skydd i stugan och efter ett tag upphörde snöandet och solen lyckades titta fram. Såg därerefter bland mycket annat, 1 Gråhakedopping, 1 Svarthake, 2 hannar och en hona Salskrake kom inflygande och fällde längst ute vid Rönnens spets. Traskade ut mot lilla viken då en flock på ca 80 Tranor sakta drog över. Lite längre ut gjorde en hanne Stenfalk några halvhjärtade jaktförsök innan den landade i ett träd och surade. Riktigt läckert! Avslutade med "Örnrundan" där en yngre Kungsörn satt i trädridån strax vänster om "örnträdet". Medobs: Arvid Landgren.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, March 24, 2008 at 18:29:27 (CET)

24 mars: En engelsk sädesärla (rapporterad på Svalan igår) höll på eftermiddagen till i tångbankarna strax norr om Vikens hamn
Ulf Ståhle
Lerberget, - Monday, March 24, 2008 at 17:42:54 (CET)

24 mars kl.11.45 Ca. 80 tranor flög över Pålsjö Östra i nordlig riktning.
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, March 24, 2008 at 12:18:36 (CET)

Söndag 23 mars (Påskdagen): Vi gick runt Rössjön. Kallt när inte solen kom åt. I grustaget i Lärkeröd flög minst två (kanske var de tre) trädlärkor upp. De joddlade lite trevande men verkade absolut inte sugna på sång. Fem steglitser rörde sig i området.
Gott om mindre korsnäbbar i rörelse vid Rössjöholms jaktstuga och i hagarna över slottet fanns en hel del trastar, dubbeltrast och björktrast (åtminstone ett trettiotal dubbeltrastar). Här också några starar och tofsvipor, samt några tiotal grågäss.
Vid Rössjön fanns fantastiska isformationer att beskåda.
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Monday, March 24, 2008 at 08:17:49 (CET)

23 mars, Hallands Väderö: massor av stora och små ejderflockar runt ön, men inga tendenser till sträck. Ovanligt många tobisgrisslor också, bla minst 100 ex runt Vrenen. Dessutom 4 toppskarvar (2 ad o 2 juv), 1 havssula, 7 tordmular, 2 snösparvar och ca 30 kärrsnäppor. Blommande nunneört och långt komna blad på gullviva och blåsuga.
Per Muhr, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, March 23, 2008 at 17:21:58 (CET)

23 mars. Vid Djuramossa en större flock om minst 500 ringduvor. I flocken även ca 20 skogsduvor. 2 dubbeltrastar drog förbi. 6 mindre sångsvanar kom vid 12:30 och gick ned vid Sandön. Myrspov på revlarna och skäggmes i vassen. Från Stenkrossen sågs ett 20-tal alfåglar, 6 svärtor och 4 sjöorrar. En silltrut flög förbi liksom 5 tranor.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 23, 2008 at 15:22:33 (CET)

23 mars 12.30. Vid vandring genom Ramlösaparken ser vi bl a en juvenil storskarv fånga fisk i Lussebäcken.
Christina och Lena Kannesten
Helsingborg, - Sunday, March 23, 2008 at 14:17:44 (CET)

22 mars. Lite cityskådning på Fredriksdal i Helsingborg. Kullen med kattugglor kvar i området och 3 ungar tittade på påskflanörerna medan mamma kattuggla höll koll på sina ungar. Rörhönsen har anlänt till dammarna och 3 ex sågs. Flera stenknäckar drog omkring och lite småsjungande rödhakar värmde i den bitande nordostan. Under kvällen 3 blåhökar och en räv ute på Ornakärr (ingen jorduggla).
Thomas Svanberg
- Saturday, March 22, 2008 at 20:02:19 (CET)

22 mars, Ljungabolet, Påskafton. Kl. 14:35 flög 77 TRANOR över gården
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 22, 2008 at 16:07:53 (CET)

22 mars. En snösiska sågs mitt på dagen i Domstens hamn. Den höll till i södra delen av hamnen, bakom båtarna nära vattnet ivrigt födosökande i fröställningarna.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, March 22, 2008 at 16:06:59 (CET)

22 mars: i den iskalla nordanvinden rastade 9 skärfläckor på Sandön. På Rönnen en vattenpiplärka (hittad av Micke Olofsson), en myrspov, en sädesärla, en svarthakedopping (nästan i sommardräkt), ca 200 sjöorrar och 3 svärtor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, March 22, 2008 at 14:40:57 (CET)

20 mars Ljungabolet.En härlig vårkoncert i dag. Medverkande: KORP, STARE, RINGDUVA, NÖTVÄCKA, BLÅMES, TALGOXE och GÄRDSMYG
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, March 21, 2008 at 11:01:33 (CET)

20 mars. Den brandkronade kungsfågeln kvar i Domsten. Sågs idag runt korsningen Göran Wittings väg och Norra stranden. Håller sig oftast i västra delen av trädgårdarna bland tallarna.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 20, 2008 at 21:23:32 (CET)

Tors den 20 mars. Nilgåsen kvar på vallen vid den sydöstra dammen i Hasslarp.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, March 20, 2008 at 13:57:24 (CET)

Torsdag 20 mars. Vårvinterväder med strålande sol, ett 60-tal ejdrar kom sträckande över Ängelholm vid lunchtid. Kanske var landvägen inte något de ursprungligen tänkt sig, de verkade ovilliga att släppa kontakten med havet och girade så sakteliga mot kusten. Vi ser också en och annan skruvande ormvråk över stan.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Thursday, March 20, 2008 at 13:11:55 (CET)

19 mars: satt ett tag på svedbergakulle, timmarna bjöd på blå kärrhök, gärdsmyg, lärkfalk och massor med sol förstås! På vägen hem flög en kungsörn över fälten!!
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Wednesday, March 19, 2008 at 21:10:58 (CET)

19 mars. En hanne brandkronad kungsfågel bjöd på fina obsar, när den hoppade runt lågt i svarttallarna. Detta vid middagstid, i korsningen N Stranden-Peter Svenssonsv. i Domsten.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Wednesday, March 19, 2008 at 14:58:34 (CET)

18/3 En forsärla, hona, satt på gården hos oss i Lönnhässle på eftermiddagen.
Mona Tuvesson
Munka Ljungby, - Wednesday, March 19, 2008 at 10:41:23 (CET)

Ti 18 mars. Ornakärr. Blå kärrhök 2 hanar, Ormvråk 1 och Fjällvråk 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 18, 2008 at 20:11:11 (CET)

16 mars, Glimminge Pl, röjning bland buskagen på min tomt gav inte mycket tid över till skådning, men en hornuggla "höll låda" i stort sett hela dagen. Fram mot kvällen stämde även en hona upp. I övrigt noterade jag en spelande turkduva, vilket är rätt märkvärdigt just på denna lokal, där den knappast funnits sedan 1970-talet.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 16, 2008 at 21:16:50 (CET)

080316. Från Grytskärsdungen hördes ca 06.35 en trädgårdsträdkrypare sjunga och locka en kort stund. Fågeln tycks sen ha försvunnit ganska omgående från denna för arten oväntade plats och kunde inte återfinnas. Inte heller i den större och betydligt lämpligare dungen öster om, fanns några spår av fågeln. Övrigt var på lokalen som i övriga NV Skåne: sädesärla, forsärla, trädlärka, snatterand (7), vinterhämpling (14) och snösparv (4).
Mats Rellmar
Hbg, - Sunday, March 16, 2008 at 21:11:57 (CET)

16 Mars. Gryning vid Stensåns mynning. En hel del ejder rörde på sig första gryningstimman,mindre hackspett och gröngöling hördes,1 trädlärka och 1 forsärla sträckte in,samt 1 kungsfiskare som hela morgonen fiskade vid badbryggan utanför.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, March 16, 2008 at 21:05:09 (CET)

Gammal havsörn sträckande på SV över Pålsjö kyrkogård ca 12:20 (medobs. Ingrid&Björn Ekelund).
På eftermiddagen lite sträckande ormvråk längs landborgen och några grågäss, två flockar på 8 resp 3 ex.
Clara och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, March 16, 2008 at 19:45:43 (CET)

16 mars. Revet, Jonstorp på förmiddagen gav bl a en del utsträckande fågel över Skälderviken såsom, sädesärla 1, hämpling 1, vinterhämpling 12 och snösparv 1. I Hasslarp 5 gråhakedoppingar liksom en smådopping. I sydöstra dammen en nilgås ihop med ett gäng grågäss.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 16, 2008 at 19:29:06 (CET)

16 mars. Stenkrossen: 16 spelande alfåglar och ropande hornuggla kl. 12:00 (!), sträckande forsärla, 3 taltrastar, 2 sj. hämplingar, domherre, gott om sjungande järnsparv och gärdsmyg. Rönnen: 8 skärfläckor, 2 vinterhämplingar, 1 sädesärla och 4 hämplingar.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, March 16, 2008 at 17:50:13 (CET)

16 mars. Ljungabolet. Under kaffepausen 15:30 - 16:00 kunde vi observera en DUBBELTRAST som gick ute på åkern i solskenet och letade föda. Ett tjugotal BOFINKAR har stor nytta av spillrorna på marken under vårt fågelbord. Det finns även BERGFINKAR bland dem. Annars har vi våra trogna vintergäster kvar: ENTITA, PILFINK, GRÖNFINK, BLÅMES, TALGOXE, KOLTRAST,GULSPARV och NÖTVÄCKA. Bofinken började sjunga här i går em.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, March 16, 2008 at 17:15:24 (CET)

16 mars: i Vegeholms skog försvann dimman uppåt förmiddagen och det blev en fantastisk vårdag: sjungande tal- och dubbeltrast, järnsparv, mesar, bofink, trädkrypare mfl. Sträckande trädlärka och tranor. Stenknäck, gröngöling och spillkråka. Vid slottet en kungsfiskare, vid Klören en morkulla och vid Sibirien två alfåglar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 16, 2008 at 16:48:25 (CET)

Sön: 16/3 kl:13:30. Två forsärlor hoppade runt på stenarna i Kägleån lite söder om Benmöllan. Medobs. Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, March 16, 2008 at 14:32:22 (CET)

16/3 Rålehamn/Ripagården under förmiddagen. Dimmmigt men lite vårkänsla skapades av taltrastens sång tillsammans med flera sj järnsparvar. Dubbeltrast str. Inte alla men en del skärpiplärka mot vacker sommardräkt. 2 hämpling, flera sädesärla o 4 forsärla. Stjärtand. 3 näst intill ad havssula mot söder, trots dimma, trots avsaknad av vind. Märkligt. Trädlärkan spelflyger redan i Munka Ljungby, i grustaget.
Leif Dehlin
- Sunday, March 16, 2008 at 12:24:34 (CET)

15/3. En dryg timme på förmiddagen vid Rönnen gav bl.a. 1 ad pilgrimsfalk, 4 svarthakedoppingar, 10 skärfläckor, 4 snatteränder (3 hannar, 1 hona), 1 vattenpiplärka och 1 myrspov.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, March 15, 2008 at 19:36:11 (CET)

Ornakärr 15 mars: Efter 8 kvällars spanande gav det äntligen resultat kl 18.05 - JORDUGGLA, en jättefin obs till kl 18.16. Det fanns även blå kärrhök 3 ex varav en hane, fjällvråk 2 ex, ormvråk 1 ex, gråhäger 2 ex, korp 1 ex, vit stork 4 ex och massor av tofsvipor. Medobs: Paul Fors.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, March 15, 2008 at 19:18:57 (CET)

15 mars. Två ejderhannar rastade i Västersjön under eftermiddagen.
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Saturday, March 15, 2008 at 19:14:09 (CET)

15 mars. Säsongens sista vintervågelräkning på min rutt Laröd-Nellåkra-Döshult. En kall vind från nordväst gav en viss vinterkänsla. 46 arter räknades in där det mest iögonfallande var en rastande flock på 1500 ringduvor. I flocken fanns även 3 skogsduvor samt en helvit duva av obest art. I dagens sångkör ingick flera gulsparvar, järnsparv, steglits, dubbeltrast, entita och trädkrypare. Andra obsar var duvhök, glada, en nyanländ sädesärlehane, mindre korsnäbb, stjärtmes, stenknäck, domherre, spillkråka, nötskrika, stare och varfågel. Lärkor sjöng i hyfsat stort antal men var finns tofsviporna? Såg inte någon på fälten.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, March 15, 2008 at 15:55:58 (CET)

Notabelt från veckan som gått är att strandskatorna har hittat tillbaka och låter dag som natt. Kan det bli häckning i år också?
Tillbaka är även den svarta gråkråkan tillsammans med sin partner. Ett par vi kunnat följa sedan i vart fall år 2001.
Rödhaken plockar smulor under fröautomaterna, precis som några ringduvor. Uppepå sitter gängen av grön- och pilfink och "kastar ner" frö.
Det verkar nu också som koltrasten etablera sig allt mer i kvarteret (i takt med att grönskan växer upp) och när jag skriver detta, jagar precis två hanar en hona runt gräsmattan och in i buskagen.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, March 15, 2008 at 09:23:42 (CET)

14/3 Tidig morgon på Djurholmen. Vi hade inte gått långt förän vi hörde att Tranorna hade anlänt, senare även överflygande. Vidare gott om fågelsång på morgonen som avtog efter hand. Bl.a. hördes Dubbeltrast, Gulsparv, Korsnäbbar, Rödhake, Gärdsmyg, samt flertalet mesar. Ett Tofsmespar letade bostad alldeles intill oss men ratade ett gammalt hackspettbo och drog vidare. Ett par Trädlärkor syntes vid fågeltornet och ute på myren satt en sjungande Varfågel. En Ormvråk skrek efter oss när vi kom in på hans revir. Minst 3 Spillkråkor och en Större hackspett hördes. Även en Duvhök visade upp sig fint. På vägen hem kom en ung Havsörn över åkrarna vid Aggarp. Det är mycket blött i markerna runt Djurholmen, så åk inte dit utan storstövlarna på för då får ni vända om ganska snart. Medobsare var Bengt Andersson.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, March 14, 2008 at 17:27:40 (CET)

14/3 Vädret kunde kanske varit bättre men sjungande taltrastar vid Ripagården värmde vid middagstid. Dubbeltrast o 2 vinterhämpling rastade. På Torekovs rev 6 skärsnäppor. Sädesärlan kvar. 1 vattenpip i vinterdr vid reningsverket. Småflockar med grönsiska både här o där.
Leif Dehlin
- Friday, March 14, 2008 at 14:23:54 (CET)

Hasslarp 2008-03-13: skedand 3 ex varav 1 hona, gråhakedopping 1 ex, bläsand 11 ex, snatterand 1 ex, kricka 7 ex, gravand 24 ex, grågås14 ex, knölsvan 9 ex, gråhäger 2 ex och även oräknade arter som vigg, knipa, tofsvipa, sothöna och trut.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, March 13, 2008 at 22:49:33 (CET)

torsdag den 13 mars. Ljungabolet. I dag var den här !! Den första STAREN satt och sjöng i granen vid gårdsplatsen. Underbart. KORPEN tycks ha ökad. Här flyger 5 par i härliga flygövningar över gården dagligen. Deras läten hörs från skogen mot NV. Skulle tro att de häckar där. RÖDHAKEN har varit trogen gäst hela "vintern". SKATPARET som häcker i oxeln invid huset tog en BERGFINK i morse. Naturen är full av dramatik.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, March 13, 2008 at 18:59:33 (CET)

Torsd. 13/3 Förutom det Björ Herrlund rapporterat, sågs även två prutgäss längst ut på Rönnen. 16 ormvråkar kretsade öpver norra delen på Svedberga kulle.
Björn Elmlund
Lerberget, - Thursday, March 13, 2008 at 18:18:32 (CET)

Rönnen, 13 mars på em. "Vårfåglarna" givetvis, starar, sj sånglärkor, st standpipare i mängd, strandskator, tofsvipor. Räknade till ca 30 storspovar, ca 90 gravänder, 10 krickor, ett 30-tal bläsänder, faktiskt 5 snatteränder i inre viken varav 3 var hannar, 8 skärfläckor, ca 30 vitkindade gäss, och en gammal pilgrimsfalk satt ätande långt ute på halvön/ön. Igår, 6 gravänder i Västersjön.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Thursday, March 13, 2008 at 16:00:17 (CET)

12 mars. En gransångare hoppade på morgonen omkring i vår trädgård på Storaskärsvägen i Strandbaden.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, March 12, 2008 at 08:22:19 (CET)

11/3-08 Klitterhus: Sädesärla 1 stationär hane vid lunchtid.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, March 12, 2008 at 00:06:02 (CET)

11 mars. Ung kungsörn vid Rögle säteri kl. 13.
Henrik Johansson
- Tuesday, March 11, 2008 at 22:32:15 (CET)

10/3 Var och kollade över det översvämmade området vid Vattenverket i Ängelholm under eftermiddagen och där låg 2 mindre sångsvan tillsammans med en grågås. Tyvärr var de skygga och drog iväg norrut. En flock med ett 20-tal krickor var uppe och flög en runda innan de landade bland starrtuvorna igen. En fjällvråk satt och spanade av området och några tofsvipor flög omkring. En sävsparv hoppade i vassen längs ett dike. Hemma över kom det tre formationer med sammanlagt ca 120 tranor vid 15-tiden.
Per Knutsson
Ängelholm, - Tuesday, March 11, 2008 at 11:58:00 (CET)

11 mars. 7 vitkindade gäss sträckte in från Danmark över Norra hamnen, Helsingborg på morgonen.
Thomas Svanberg
- Tuesday, March 11, 2008 at 09:50:11 (CET)

10/3. Trana 11 ex str över vår tomt kl 18.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, March 11, 2008 at 08:03:59 (CET)

11 mars: 10st tranor över Midgården, Ängelholm nu på morgonen.
Per Venhagen
Össjö, - Tuesday, March 11, 2008 at 07:53:24 (CET)

10/3 Råå.Rödhake 4 sjungande. Ekeberga Påarp.Trana 2 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 10, 2008 at 22:00:55 (CET)

10 mars. Tillbringade stora delar av denna fantastiska vårdag vid Traneröds mosse där fågelupplevelserna blev många. Flera flockar av tranor, totalt 210 st sträckte mot norr och traktens ormvråkspar visade vårkänslor med hisnande flyguppvisningar och spelflykt. Till dagens höjdpunkter hörde även en nötkråka, en varfågel, 1 kattuggla på dagkvist, 4 stjärtmesar, 1 sjungande dubbeltrast och årets första sjungande stare. Mot kvällen dragande morkulla och två ropande kattugglor.
Bengt Hertzman, Eva Kristiansson
- Monday, March 10, 2008 at 21:39:58 (CET)

8 mars. Ett par timmars skådande vid Maglaby kärr gav bland annat 30 str ormvråkar, 3 rast och 1 sj dubbeltrast, 2 sj mindre korsnäbbar, 1 sj talltita, 1 trummande spillkråka och ca 35 rast stenknäckar. Vidare hade grågåsparet tagit reviret i besittning.
Bengt Hertzman
- Monday, March 10, 2008 at 21:32:21 (CET)

10/3 Ca 50 sträckande tranor över Lönnhässle, kl 1600.
Mona o Bo Tuvesson
Munka-ljungby, - Monday, March 10, 2008 at 19:44:28 (CET)

10/3 2 ad dvärgmås, Sandön, nu i kväll
Leif Dehlin
- Monday, March 10, 2008 at 18:26:47 (CET)

Den 9/3. Skärfläckorna i Farhult värmde denna kyliga söndag. På Rönnen sågs bl.a. en flock på ca 15 snösparvar.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, March 10, 2008 at 18:25:09 (CET)

10 Mars. Snacka om tranbevakning,just de tranor som Thomas W såg från folkhögskolan, stod vi och tittade på från vår trädgård.
Stig & Bodil Forsberg
Munka-Ljungby, - Monday, March 10, 2008 at 15:43:17 (CET)

10 mars 13.30, först 6 och därefter 27 sträckande tranor över folkhögskolan i Munka Ljungby
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 10, 2008 at 15:22:50 (CET)

Idag har jag sett de första stararna!! Hade glömt hur vacker fjäderdräkt de har i solen sken!!
Ulrika Holmqvist
Stureholm, - Monday, March 10, 2008 at 12:54:02 (CET)

10/3 Billesholms skogen, sträckande Tranor 50ex.... Kattuggla ropande
Peter Andersson
Billesholm, - Monday, March 10, 2008 at 07:04:53 (CET)

Kattugglan i Pålsjöskog syns fint
Jan Persson
Helsingborg, - Sunday, March 09, 2008 at 23:35:14 (CET)

9/2 Hittarps revet, Fågelcirkeln: Sångsvan 8 str, Gravand 25, Strandskata 65, Ormvråk 3 str, Dubbeltrast 1, Korp 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 09, 2008 at 21:19:28 (CET)

9/3. 2 havssulor och 3 svarthakedoppingar sågs vid Rönnen, och på Själrönnen satt en havsörn.
6 mandarinänder låg i fågelreservatet i Sibirien.
I Farhult drog 6 bläsgäss västerut, 8 skärfläckor rastade och 12 tranor sträckte mot nordost.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, March 09, 2008 at 17:35:20 (CET)

Sönd 9/3. En ensam trana sträckte vid lunchtid över Heljarödsgården mot NO.
Lars Andersson
Ängelholm, - Sunday, March 09, 2008 at 16:51:48 (CET)

De 2 tranorna som häckade i Hulrugered 2007 är tillbaka, i lördags 8/3 spankulerade de på gräsåkern,mäktigt.
Ingmar Persson
Båstad, - Sunday, March 09, 2008 at 16:09:47 (CET)

9/3. Trana 1 ex str vid Vegeholm, 26 ex str Jonstorp. Skärfläcka 2 ex Jonstorps rev. Större strandpipare 2 ex rastade på tomten.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, March 09, 2008 at 15:46:41 (CET)

Sönd.9/3 HÖGHULTS VÅTMARK: Årthannen kvar, dock fick jag inte syn på den, 10 domherre SVEDBERGA KULLE: 1 morkulla, 1 duvhökshona ORNAKÄRR: 1 trana
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 09, 2008 at 12:24:11 (CET)

Lördag 8 mars. Vi besökte Rössjön vid lunchtid. En stadig, men gles, ström av av nordsträckande ormvråkar satte tonen. Sedan kom tranorna, först en, sedan två och därefter ytterligare någon liten flock.
Att det hänt mycket under de senaste dagarna (under natten?) blev vi varse under kvällens uggletur med Klas och Sonja H. Vi hade siktet inställt på att få höra sparvuggla, vilket vi inte lyckades med. I skymningen kändes det dock som om hela skogen var full av koltrastsång, vilken skillnad det gör! Och sedan, först vid Ugglehuset (nära Djurholmen), sedan på flera ställen, såg och hörde vi dragande morkullor. Nu är det vår!
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Sunday, March 09, 2008 at 08:01:19 (CET)

9/3.I dag på eftermiddagen flög det en ensam trana över vägen vid flygplatsen. På Roslunda kunde man höra den förste taltrasten sjunga ut sin sång...
kristian Linde
Margretetorp, - Sunday, March 09, 2008 at 01:02:12 (CET)

Lördagen den 8/3 LERHAMN: 2 tranor kom insträckande över sundet
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, March 08, 2008 at 22:09:12 (CET)

Lörd 8/3-08. 2 ex skärfläcka i Farhult.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, March 08, 2008 at 21:55:57 (CET)

8 mars, Kullens fyr under förmiddagen bl.a. 40-50 Havssulor de flesta str. SW en del fiskande utanför spetsen, 5-6 Tretåiga måsar, några oljeskadade liksom några Tordmular, Stormfågel 1 str. syd, Järnsparv 2ex, Dubbeltrast 4-5ex, Trädlärka 1ex, Skärpiplärka 2ex och en Gröngöling flitigt ropande. Medobs Karl-Göran Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 08, 2008 at 20:26:28 (CET)

8 mars. Sibirien förmiddag. Två revirhävdande hannar av mindre hackspett samt en hona födosökande. Samtliga i skogen nära pistolskjutbanan.
Henrik Johansson
- Saturday, March 08, 2008 at 19:32:11 (CET)

8/3 Pomona, Ängelholm. Lite behaglig tomtskådning mellan 12:00 och 14:00 idag gav 119 st nordsträckande ormvråkar + en sparvhök som sträckte med ormvråkarna. På förmiddagen var jag nere vid Kägleån och konstaterade att forsärleparet var tillbaka vid Västra Kvarn. En duvhök gjorde vad den kunde för att ta en ringduva men misslyckades. En flock stjärtmesar höll till i alekärret nedströms kvarnen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, March 08, 2008 at 15:05:18 (CET)

Förmiddagstur i vårsolen med följande resultat: Höganäs reningsverk: Forsärla 1 Höganäs hamn: Sädesärla 1, Strandskata 12, Rödbena 2
Niclas Jonzén
Höganäs, - Saturday, March 08, 2008 at 12:37:22 (CET)

7/3 Årthanen kvar i Höghults våtmark vid 11-tiden i dag. I Ornakärr gick 4 st vita storkar. Två av dem parade sig. Ett vårtecken så gott som något. I Farhultsviken gick två stycken skärfläckor och där sågs också en smådopping.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, March 07, 2008 at 18:21:33 (CET)

Fre. 7/3 kl:15:00 Norr om hamnen i Vejbystrand på revet satt tre större strandpipare, två tofsvipor och en strandskata. Ca. 75 kärrsnäppor flög upp för att efter några hastiga varv landa igen på revet.Fem gravänder och en del bläs-och gräsänder simmade bland stenarna.Väl hemma på Backagården vill jag tala om att Eva Nilssons ensamma stare från den 4/3 nu har hittat en maka. Båda satt i samma träd på Turagården kl:16:00.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, March 07, 2008 at 17:52:22 (CET)

7/3. Farhult, Skärfläcka 2ex.
Paul Fors
Ängelholm, - Friday, March 07, 2008 at 15:40:22 (CET)

To 6 mars. Fredriksdal,Helsingborg. Karin Hjelmér, museiepedagog på nämnda anläggning, rapporterar om utflugen kattuggleunge inom området. Dock - mamma kattuggla håller koll...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 06, 2008 at 15:25:59 (CET)

5/3 Ornakärr. Uppvärmning inför årsmötet. Blå kärrhök 2st. varav en gammal hane. Fjällvråk 1st. samt en Rapphöna som lyfte en kort stund i det höga gräset. Dock ingen Jorduggla.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, March 05, 2008 at 21:43:46 (CET)

Hörde både Morkulla och Tofsvipa på samagång den 4/3 kl 17.45 skörpabäcken (Ludvigaskog). I dag den 5/3 såg jag Forsärla på Gyllsjö trä i stidsvig.
Magnus gunnarsson
Ängelholm, - Wednesday, March 05, 2008 at 17:51:45 (CET)

4 mars Höghults våtmark: Årta hane 1, sothöna 5, gräsand 4, tornfalk 1, ormvråk 3, knölsvan 3 varav en juv, korp 2, tofsvipa ca 20, rödhake 1 och 6 flygande sångsvanar.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, March 04, 2008 at 22:34:54 (CET)

4 mars,sent på eftermiddagen satt den välkända vita vråken och spanade från busshållplatsskylten vid Segeltorpsvägen.
Mats Ljunggren
- Tuesday, March 04, 2008 at 21:16:00 (CET)

Idag på morronen den 4 mars satt vårens första stare och sjöng i sitt träd på Turagården , Hjärnarp. Det måste vara ett riktigt vårtecken!
Eva Nilsson
Hjärnarp, - Tuesday, March 04, 2008 at 13:49:26 (CET)

Må 3 mars. Ornakärr. Jorduggla 1 ex vid 18-18.15-snåret
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 03, 2008 at 21:52:56 (CET)

Söndag 2 mars. På förmiddagen värmde årets första bofinksång i gråvädret. Detta vid Backagården i Hjärnarp.
Under de gångna dagarna har vi sett kungsfiskare i Rössjön och i centrala Ängelholm (i Rönneå, nedanför biblioteket).
Håkan Karlsson,Sara & Linnea Henningsson
Ängelholm, - Monday, March 03, 2008 at 09:29:32 (CET)

2008-02-28. Hasslarps dammar är inte känt för att vara en särkilt bra trutlokal och inte heller denna dag. Tre trutar totalt, stod i kanten på mellersta Fleningedammen. En adult havstrut, en adult gråtrut och en ung (2k) kaspisk trut. Den sistnämnda ett fint förstafynd för lokalen! Medobs: Göran Fredriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, March 02, 2008 at 21:42:06 (CET)

2 mars, spaning vid Grytskären en stund mitt på dagen bjöd på en stormfågel som gick ned och lade sig bland vågorna. På skären satt cirka 200 storskarvar och 15 kärrsnäppor pilade förbi över vattnet. C:a 40 sjöorrar låg en bit ut. I övrigt sågs lite ejder, småskrakar och knipor. När (om) det planerade fågeltornet kommer upp här kanske man kan få lite vindskydd, inte för sin egen skull, men för tubkikarstativets. Det blir lite skakigt när det blåser...
Mats Ljunggren
- Sunday, March 02, 2008 at 21:30:27 (CET)

3/3 Rönnen.Grågås 5,Gravand 160,Kricka 16, Bläsand 22,Strandskata 35,Större Strandpipare 2, Tofsvipa 13,Storspov 4,Stare 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 02, 2008 at 20:33:43 (CET)

2 mars. I Råå hamn en 2k kaspisk trut och en smådopping. I Sundet drog tretåiga måsar och havssulor omkring. Hanen årta kvar i Höghult. Denna årta utgör nytt fenologirekord för Skåne med hela 11 dagar. Det tidigare alltså från 12 mars (år 1994). Mig veterligen finns inga vinterfynd.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 02, 2008 at 18:00:40 (CET)

2 mars. 1 ex. Gulnäbbad lira sträckte mot N. vid Vejbystand kl. 07.58. Den kom mycket närma och obsades fint i 5 min.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, March 02, 2008 at 15:15:04 (CET)

1 mars. Vid tolvtiden kom en ung kungsörn flygande från skogsbyggden, över huset för att slutligen dra vidare ner mot Rönneådalen.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, March 02, 2008 at 13:24:49 (CET)

1 mars. Gott om havssulor i Öresund och utanför Råå hamn syntes under eftermiddagen ett 30-tal. I hamnen en smådopping. Gårdagens vitvingade trut inte synlig under dagen trots eftersök.
Thomas Svanberg
- Saturday, March 01, 2008 at 20:17:08 (CET)

1/3-08 Höghult,"Nya våtmarken": Årta 1 hane,Enkelbeckasin 3, Tofsvipa 4,Duvhök 1.
Göran Cederwall & Heidi Malmgren
Höghult, - Saturday, March 01, 2008 at 17:14:00 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin