Observationer november 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 november: adventslugn rådde vid Bjärekusten mellan Ängalag och Råle; vindstilla, dis och tystnad... Bland alla storskarvarna på Tjällran rastade minst en toppskarv och en gammal pilgrimsfalk. Inne på land visade sig en rödbena, några skärpiplärkor och 30 överflygande sidensvansar.

Thomas Wallin
- Sunday, November 30, 2008 at 16:02:29 (CET)

30/11. En stor flock med 48 knubbsälar låg och vilade på stenar på östra sidan av Rönnen. När en subad havsörn kom rakt emot dem fann de flesta för gott att hoppa i plurret. Örnen var särskilt intresserad av ett sälhuvud som stack upp, men insåg snart av det nog var ett lite för stort byte. Hela tiden satt den adulta jaktfalken uppe på en hög stenar i gräset, men den brydde sig inte. Vidare noterades 8 svarthakedoppingar, 4 alfåglar, 2 havssulor, 1 blå kärrhök (honf.), 1 kungsfiskare och ca 44 snösparvar. När en sparvhök med byte kom flygande in mot land blev det fart på jaktfalken. Den store attackerade och höken blev så skraj att den tappade fångsten. Ordningen var återställd och jaktfalken var åter ensam herre på täppan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, November 30, 2008 at 12:56:15 (CET)

29 nov. Vandring runt mossen vid Djurholmen. Mycket tyst och lugnt men en korp på avstånd, en yngre kungsörn drar förbi och 2 mindre meståg synades.
Thomas Svanberg
- Saturday, November 29, 2008 at 19:47:08 (CET)

28/11.Två kattugglor satt i kväll vid 17-tiden och höll revir för fullt.En satt inne i Hembygdsparken i Ängelholm och en vid parkeringen. Det var full fart på båda hanarna.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, November 28, 2008 at 17:49:17 (CET)

2008-11-26 "Svaneflocken" på f.d. majsfältet vid Möllehässle/Kockenhus hade denna fm ökat på sig till exakt 50ex. Från en lätt frusen åker är de stackarna nu tillbaka i ett lätt dyngbad. Tragiskt skåneväder :-).
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, November 26, 2008 at 11:55:50 (CET)

25 nov. Torekov. På revet rastade 7 skärsnäppor varav en var färgmärkt. Efterlysning om märkfakta på "Svalan" gav svaret att den märktes som 1K fågel den 19 november på Nidingen. Därutöver fanns 20-talet Skärpiplärkor födosökande i tången, 2 Snösparvar och 2 Rödbenor. Vid Solsidan 4 Toppskarvar, varav 2 adulta.
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, November 25, 2008 at 21:49:30 (CET)

2008-11-25. 43st Sångsvanar i Möllehässle/Kockenhus-flocken på det nyskördade majsfältet. Rekord för denna min "himmaflock" hitintills. En Glada svävade runt över Bär&Grönt, utanför Höganäs vid lunchtid. Letade nog efter "dagens".
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, November 25, 2008 at 15:01:16 (CET)

23 november. En vandring från Maglaby över Kvidinge grustag till Klöva Hallar och Körslätt i fantastiskt vinterväder och många roliga fågelobsar; Kvidinge grustag: 22 rapphöns i en flock (1 kull + föräldrar?). Kullen lär ju kunna bestå av 20 ungar. 2 fjällvråkar, 1 blå kärrhök, 5 glador, 2 tornfalkar, 10 gråsiskor, 110 gulsparvar. Klöva: 10 stjärtmesar, 1 varfågel, 4 svartmesar, 2 entitor. Körslättsravinen med omgivningar: 1 strömstare, 1 mindre hackspett, 1 spillkråka, 1 varfågel,10 sidensvansar. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, November 23, 2008 at 21:34:08 (CET)

22 november. Vinterfågelräkningen Laröd - Nellåkra-Döshult var ovanligt vintrig för att vara i november. Lyckades endast räkna in 30 arter och inte någon direkt oväntad. Åtskilliga flockar av sångsvan på väg söderut, 110 tofsvipor rastande på ett fält, 2 fjällvråkar, 1 varfågel, 6 entitor,40 gulsparvar och 3 hägrar kan nämnas. Kajan var helt dominerande art och en skruv på 23 ormvråkar får väl betraktas som lite udda så här sent på hösten.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 23, 2008 at 21:27:35 (CET)

23 nov. I Hasslarps dammar, delvis med frusen is, sågs en smådopping, drygt 100-talet sothöns, två brunandshannar samt en del bläsand, knipa, vigg. Över Nyvång och västerut sträckte en jorduggla på hög höjd västerut, jagad av kråka. Vid Tursköp en varfågel. På åkrarna väster om Rögle säteri fanns en stor flock gäss och sångsvan. Blandad kanada-, grå- och vitkindad. Minst en bläsgås. Bortom Sandön låg drygt ett 30-tal skäggdoppingar.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, November 23, 2008 at 19:21:34 (CET)

23 nov, En Dvärgbeckasin stöttes vid den stora dammen på stranden vid Glimminge plantering.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, November 23, 2008 at 15:38:17 (CET)

23/11 Tog en promenad med min dotter Mia längs Rönneå (södra sidan) mellan Kungsgårdsleden och E6an. Vi såg 1ex Spillkråka 1ex Duvhök och uppe på fälten flög 25st Rapphöns upp.
Magnus Gunnarsson
Ängelholm, - Sunday, November 23, 2008 at 13:34:34 (CET)

En Forsärla och en Mindre Hackspett vid ett alkärr i Ättekullaskogen 23.11
Roland Nilsson
Ramlösa, - Sunday, November 23, 2008 at 13:32:43 (CET)

23/11. Ännu en givande förmiddag på Rönnen, idag i behagligare väder utan blåst. Utöver den gamla jaktfalken som var kvar från igår, sågs ännu en jaktfalk idag. Den nya var en 1k-fågel. Båda flög tillsammans in över land åt sydväst. En av dem vilt skrikande (tiggande?). Den gamla återvände efter en stund. Efter en kort jakttur norr om ön satt falken åter i gräset, nu med ett litet byte. Det levde ännu, och falken steg av det och gick bort en bit. Det liknade först en liten andunge, men måste ha varit en smådopping. Falken sprang ifatt den flyende doppingen, och satt länge orörlig. Denna kattochråtta-lek upprepades ett par gånger, innan jaktfalken gjorde slut på lidandet och åt upp bytet.
Annat som hamnade i obsboken var 1 vitkindad gås, 1 honf. blå kärrhök, 1 glada, 2 havssulor, 1 hanne stjärtand och 1 gravand.
Rolf Helmersson och Bengt Andersson m.fl
Ängelholm mm, - Sunday, November 23, 2008 at 13:30:47 (CET)

Lö 22 nov. Allerumskogen-Nällåkra. Häger 2, Ormvråk 3, Mindre hackspett 1, Svartmes 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 22, 2008 at 21:13:27 (CET)

22/11. Trots iskalla nordvindar på Rönnen blev det en lyckad dag fågelmässigt. En jaktfalk och en pilgrimsfalk verkade samsas riktigt bra, då de ibland satt med bara ett par meters avstånd i gräset. Ett par gånger gjorde den store en loj språngmarsch mot sin mindre släkting, som då vek undan. När sedan två glador och en havsörn också dök upp på lokalen får man vara nöjd. Annat som sågs var ett 40-tal snösparvar, 1 vitkindad gås, 26 tofsvipor och 1 gravand.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 22, 2008 at 15:45:04 (CET)

20/11 08.15-10.00 vid Malens Havsbad och ett ganska magert havsfågelstr. i ej optimala vindar. 1 ung tärnmås flög västerut, 1 alkekung rastade vid pirarmen, enst tretåig mås men inga havssulor och enbart 1 sillgrissla. 1 gråhakedopping och 2 svarthakedopping rastade.
Leif Dehlin
- Thursday, November 20, 2008 at 11:26:40 (CET)

17/11.Svarthakedopping 95 ex inräknades vid Stenkrossen,91 ex från Årnacke hamn och 4 ex vid östra delen av lokalen.Förmodligen nytt rekord !
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, November 17, 2008 at 18:05:18 (CET)

16/11. Sträckbevakning på Kullen kl. 6.50-13.00. Precis som igår drog det mycket fiskmåsar under den första timmen och även idag hade en adult svarthuvad mås slagit följe. Troligtvis är det samma individ som drar runt med fiskmåsar i området och övernattar någonstans i skälderviken. Dagens stora överraskning var en ung vitvingade trut som strök klipporna kl 7.10 och försvann snabbt mot sydväst. Sträcket i övrigt: storlom 5, smålom 1, gråhakedopping 5, havssula ca 50, dvärgmås 4, tretåig mås ca 300, storlabb 1 samt alkekung 52. En snösparv höll mig sällskap en stund bland klipporna och likaså gjorde Ronny S.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, November 17, 2008 at 11:59:25 (CET)

16 nov. Ett par timmar vid Malenshavsbad, Båstad. Dagens cloue - en ung tärnmås som drog förbi mot söder (sedan stationär runt Båstad hamn). Smålom 25, havssula flertal, storlabb 2, bredstjärtad labb 1 juv, tretåig mås 10, dvärgmås 10, alkekung 61 med största flock om 6 ex, blå kärrhök 2 honf samt pilgrimsfalk 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 16, 2008 at 19:10:45 (CET)

16/11. Klören.Grågås 11,Dvärgmås 3,Tretåig mås 4, Ängspiplärka 3,Rödhake 1,Kungsfågel 10.Entita 3, Stjärtmes 20,Korp 4,Gråsiska 1.Vid österleden Helsingborg.Tofsvipa 220.Wasatorp. Nötkråka 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 16, 2008 at 17:49:01 (CET)

16/11-08. 2 unga Kungsörnar vid Åvarps hembygdsgård. 2 mindre Sångsvanar vid Ugglarps broar. Medobs.Mona & Bo Tuvesson.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungb y, - Sunday, November 16, 2008 at 15:02:55 (CET)

16 november, Rålehamn mellan 8-10 (sen kom hagel o regn..): 17 alkekungar, 2 tobisgrisslor, 22 havssulor, ca 40 tretåiga måsar, 9 små- och 2 storlomar, 32 sjöorrar och 21 bläsänder. En pilgrimsfalk jagade ikapp och tog en skrattmås i motvinden.
Thomas Wallin
- Sunday, November 16, 2008 at 12:56:50 (CET)

15/11 Sträckbevakning på Kullen under förmiddagen bjöd på några höjdpunkter i form av en adult svarthuvad mås, en storlabb samt fyra alkekungar.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, November 15, 2008 at 21:40:06 (CET)

15/11 En mindre sångsvan gick bland sångsvanar och grågäss norr om Västraby gård.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, November 15, 2008 at 21:03:22 (CET)

11/11 Råå. Hittade en Svarthätta hane sittande i vägkanten på Rååvägen. Det var jätteblöt och hade inget stjärt. Lyfte upp den och satte den i en buske.Den var mycket trött.Troligen samma hane som sågs den 21 oktober 300 meter längre norrut i en häck.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, November 11, 2008 at 20:53:59 (CET)

8 nov.Grytskär lörd. em.Svarthakedopping 4st,Rödbena 4,Snösparv 6 och Toppskarv 1 som låg och dök relativt nära.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, November 10, 2008 at 12:07:57 (CET)

Sön. 8/11 Under en tur mot Ringsjöarna för att räkna röd glada såg vi 51 glador och då många inom Kofområdet. På väg hem vid 15:tiden flög en kungsörm över Ugglarpsbron in bland 5 glador som seglade över ängarna. Medobs Klas Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, November 10, 2008 at 10:59:20 (CET)

Sö 9 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeå-Halladalen. Häger 1, Glada 3 Ormvråk c 5, Pilgrimsfalk 2, stenbrottet, intressant miljö! Tyvärr är jag för skral fältornitolog för att utifrån storlek avgöra om det var en hane och en hona. Men det var luftlekar och tummel. Vidare sågs; Kungsfiskare 1 Vegeån, Gröngöling 1, Stenknäck 2, Rödhake, Gärdsmyg, Korp
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 09, 2008 at 17:35:23 (CET)

9 nov. Hasslarp på förmiddagen. En ung duvhök, troligen hona av storleken att dömma, gjorde upprepade försök att slå bläsänderna i en av dammarna. Den lämnade dock området utan mat. Bland alla änder även 2 snatteränder. Minst 4 skäggmesar i vassen jämte Bergsdammen och en honfärgad blå kärrhök flög förbi.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 09, 2008 at 14:26:49 (CET)

9 november: vid Sandön på morronen två av vadera salskrake (honfärgade), smådopping och snösparv. Vid Stureholm ytterligare ca 40 snösparvar, 2 fjällvråkar, ca 30 sångsvanar och 1 honfärgad blå kärrhök. Smådopping även i stora dammen i Rögle och vid bron över Vegeå mellan Välinge o Strövelstorp.
Per Muhr o Thomas Wallin
- Sunday, November 09, 2008 at 13:14:37 (CET)

8/11 Rydebäck. Den seglare som larmades ut som eventuell blek tornseglare med tanke på årstiden visade sig vara en vanlig tornseglare efter fotostudier. Övrigt, morkulla 1ex, trädlärka 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, November 09, 2008 at 11:37:35 (CET)

8 Nov. De stora fladdermöss som iaktagits på flera håll under dagen är nog just av arten Stor fladdermus och inte Nordisk som jag skrev i notatet från Hasslarp.
Johan Stenlund
- Saturday, November 08, 2008 at 21:11:26 (CET)

8 NOV. Hasslarp. Ett 20-tal skäggmesar runt Bergsdammen fick ducka för sparvhöken vid flera tillfällen. 2 kungsfiskare snurrade runt bland dammarna. Pilgrimsflaken gjorde utfall i olika riktningar från kraftledningsstolparna. Märkligast var dock >10-talet Nordiska(?)fladdermöss som jagade fram och åter över området. 20 bläsgäss sträckte och NV om Hasslarp rastade stora mängder gäss, vitkindade, grågäss uppblandat med enstaka bläsgäs och sädgäss.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, November 08, 2008 at 20:59:22 (CET)

8 nov. Vid Ellenberga (Munka-Ljungby) flög en stor fladdermus (Nyctalus noctula) omkring över fälten vid lunchtid. Vid Sånna utanför Kvidinge smet fem rapphönor över vägen.
(Kan även nämna att det den 6:e november höll till tio stycken vitkindade gäss vid Ugglarpsbroarna).
Håkan Karlsson. Sara&Linnea Henningsson
Kvidinge, - Saturday, November 08, 2008 at 20:49:58 (CET)

8 nov. Promenad på Klören. 6 snösparvar på stranden. Skäggmes i vassen där minst 4 ex sågs. Ung duvhök förbiflygande likaså 6 större korsnäbbar. Ett större meståg innehöll 2 talltitor. Även på Klören ett flertal fladdermöss, modell större som drog förbi. Någon som vet vilken art det rör sig om?
Thomas Svanberg
- Saturday, November 08, 2008 at 19:09:35 (CET)

Lö 8 nov. Allerumskogen-Nällåkra. Ormvråk 3-5, Blå kärrhök 1 honf, Sparvhök 2 med jaktförsök på Stor fladdermus, Spillkråka 1, St hackspett 1, Björktrast minst 200 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 08, 2008 at 19:03:12 (CET)

8/11 några nedslag utmed Bjärekusten. Påarps mal med sina trogna toppskarvar, idag 5 ex, bjöd också på bl.a 1 vattenpiplärka, 2 prutgås och 170 ljungpipare. Vid reningsverket rastade en berglärka en stund innan den fortsatte längre in i Skälderviken, även 1 dvärgbeckasin. Avslutade vid Norrebro hamn och ännu en vattenpiplärka.
Leif Dehlin
- Saturday, November 08, 2008 at 17:20:51 (CET)

8/11. Trots inledning med dis blev det ett givande pass på Rönnen mellan kl 9 och 11. Mest intressant var 1 varfågel, 1 fjällvråk, 1 vitkindad gås, 8 sångsvanar, 23 snösparvar, 1 gravand, 2 kustpipare, ca 100 kärrsnäppor, 1 glada, 1 ad havsörn, 1 prutgås, 2 hannar blå kärrhök, 1 lappsparv, 1 havssula och 6 bläsgäss. Som kronan på verket kom en ståtlig nilgås flygande österut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 08, 2008 at 12:43:26 (CET)

2008-11-07 kl.09.30 Rejäl (100-200ex) flock med Sidensvansar samlde sig i träden bak Statoilmacken, Höganäs.
Lars Unger
Mölle, - Friday, November 07, 2008 at 13:04:50 (CET)

2008-11-06 kl.17.00 En flock på minst 100 Björktrastar drog tjattrande förbi över "Bella Vista" i Mölle.
Lars Unger
Mölle, - Friday, November 07, 2008 at 13:00:50 (CET)

6 nov. I lördags anlände en flock om ca 50 björktrastar till gatan utanför bostaden i Laröd. Ett dygn senare hade flocken utökats till minst 200 ex sällskapande med ett 20-tal sidensvansar. Idag på eftermiddagen är bären på träden borta och flocken har dragit vidare. Verkar vara en riktigt björktrast höst med stora flockar på många ställen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, November 06, 2008 at 23:04:09 (CET)

Torsdag förmiddag 6/11. Just nu finns en flock på minst 500 sidensvansar i träden vid f.d. Nicolaiskolans parkering. Häftigt!
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Thursday, November 06, 2008 at 11:16:23 (CET)

onsdag 5nov. Råbockastranden kl.12.30. 1 ung havsörn på låg höjd mot söder.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Wednesday, November 05, 2008 at 15:29:34 (CET)

Åvarp Sönd 2/11 Längs vägen mot Stenestad, vid första kalhygget på vänster sida knappt 1,5 km efter 90-graderssvängen i Åvarp, svarade en Pärluggla på uppspelning. (puh vilken lång mening... ) ;) Ytterliggare ett skogstroll hördes vid Traneröds mosse. Dagens överraskning var den Iller som oblygt födosökte mitt på vägen i billyktornas sken i nedförsbacken mot Ljungbyhed strax övanför "Lotta på åsen". Saknar fungerande dator, därav glesa och eller sena rapporter. :) Glad Iller-skådare även Micke Olsson, Ludvika.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, November 05, 2008 at 14:29:25 (CET)

4 november; Nordvästra Skånes folkhögskolas fågelkurs vandrade i novemberdiset vid Tommarps kungsgård och mötte en ung kungsörn, 4 glador, 2 vita storkar och 6-7 rödvingetrastar. Vid Össjö en varfågel.
Thomas Wallin o många flera
- Tuesday, November 04, 2008 at 16:23:41 (CET)

3/11. En Morkulla flög över tomten i skymningen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, November 04, 2008 at 08:12:33 (CET)

2 nov. Hittarps rev vid 14-tiden. En vattenpiplärka sågs tillfälligt innan den drog iväg söderut utmed kusten. Rastade gjorde snösparv 1, skärpiplärka 4 och vinterhämpling 10. Dagens överraskning var den ärtsångare som sågs i bräsket längst ut på strandremsan innan revet börjar. Den var extremt skulkig och höll sig på marken mestadels.
Thomas Svanberg
- Monday, November 03, 2008 at 08:57:59 (CET)

2 november Kullens fyr: Havssula 3 ex,Sjöorre 6 ex varav 5 juv, Alkekung 2 ex, bak Naturum i backen Pärluggla 1 ex nästan samma plats som i går. Josefinelust: Stjärtmes ca 15, Nötkråka 1 ex, och en St Hackspett.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, November 02, 2008 at 19:53:00 (CET)

2 november observationer från omr. runt Kullens fyr 07.00 - 12.30. Gråsiska 280 str, Pilgrimsfalk 2, Rödvingetrast 545 str, Duvhök 1, Sidensvans 55, Nötkråka 1 som liksom den igår såg smalnäbbad ut, Varfågel 1 ex, Stenskvätta 1, Gransångare 1, en hane Svarthätta samt som igår i bräsket SO fyren en Pärluggla. Medobs. K-G Nilsson, Björn Elmlund, Mårten Müller m.fl.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, November 02, 2008 at 19:48:25 (CET)

2 nov. En vattenpiplärka vid Glimminge plantering.
Henrik Johansson
- Sunday, November 02, 2008 at 19:33:05 (CET)

2/11 Vandrat vid Ängalag, 30-40 snösparvar, 1 tordmule. Torekovs rev, 1 smådopping. Sonja Hallberg, Bo o Mona Tuvesson
Mona Tuvesson
Lönnhässle, - Sunday, November 02, 2008 at 19:20:35 (CET)

Sö 2 nov. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen. Häger 1, Ormvråk 3, Gröngöling 1, Kungsfiskare 1 <br>Vegeån, Gärdsmyg 2, Domherre 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 02, 2008 at 17:38:39 (CET)

2/11. Vilket väder, vilken dag att samla energi på. Började vid Lervik/Grytskären med 1 dvärgbeckasin o 34 enkelbeckasin nära hamnen. 3 snösparv o 13 vinterhämpling snurrade runt. Ute på ett av skären stod 3 skärsnäppa. 1 prutgås rastade. 36 ormvråk drog mot öster. I dungen vid P-platsen 1 hane mindre hackspett. Vid Rammsjö 48 vinterhämpling och 1 1K havssula. Avslutade dagen tillsammans med Bo o Mona Tuvesson vid Påarps Mal med 9 toppskarv och 1 vattenpiplärka. Snösparv hördes.
Leif Dehlin
- Sunday, November 02, 2008 at 17:08:11 (CET)

2 november, Maglaby kärr: 2 varfåglar varav en slog en gråsiska, 1 nötkråka, 1 spillkråka, ca 25 gråsiskor och en stor fladdermus.
Bengt Hertzman
- Sunday, November 02, 2008 at 15:05:41 (CET)

2008-11-02 12-tiden SANDÖN: 1st gammal havsörn kom från Rönnen drog österut inåt land, 1st ormvråk, 1st vattenrall, 27st storspovar och 6st hägrar FARHULT: 200st grågäss, 110 vitkindade gäss, 8st kanadagäss, 4st sångsvanar 30-tal storspovar
Göran Möller
Brunnby, - Sunday, November 02, 2008 at 13:37:53 (CET)

2008-11-01. Trädgårdsjobb hemma på em. En flock på ca 50 Grågäss, plogade sig fram över tomten. 40tal Sidensvansar likaså, dock inte i plogformation. Solen värmde upp eftermiddagen riktigt "gött" och mina trädgårdsrödhakar kom i form och sjöng från träd och buskage. Sol är livgivande :-)
Lars Unger
Mölle, - Saturday, November 01, 2008 at 21:53:00 (CET)

1 november, Kvidinge. Dagen började med en stor V-formation högt upp på himlen. Gäss? Nix, storskarvar. Cirka 300 individer på väg västerut.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Saturday, November 01, 2008 at 17:58:17 (CET)

1 november under förmiddagen vid Kullens fyr. Nötkråka 1ex som såg ut att vara av den smalnäbbade sorten, Större korsnäbb 10-tal och lika många Mindre korsn. Varfågel 1, Snösparv 15, Duvhök en förbiflygande, M.hackspett 1, Pilgrmsfalk 1, Stjärtmes 25, Pärluggla 1ex i backen bakom Naturum, Svarthätta 2 och 110 Sidensvansar. Medobs. Bengt Andersson, Thomas Svanberg, K-G Nilsson m.fl.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, November 01, 2008 at 17:42:48 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin