Observationer september 2008


Tillbaka till den aktuella obsboken

28/9 KOF:s exkursion till Örby ängar. Frisk nordvästan och lite regn gjorde sträckspaningen svår. Istället tog vi en promenad i området, gott om småfågel i buskarna, bla. rödhake, gärdsmyg, steglits, sävsparv, stenknäck, lövsångare, hämpling, grönfink, grönsiska och taltrast. På och över ängarna såg vi häger, ängspiplarka, fasan, tornfalk, ormvråk och enkelbeckasin. Se bilder här. Thomas & Patrik

Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 29, 2008 at 18:16:44 (CEST)

28 sept. Kullens fyr 07.00 - 09.15. Precis som Leif konstaterade var inte vädersituationen den rätta, med vindar som börjar från SO för att sedan pressa på från västsektorn. Kentsk tärna 2, Fisk/silver 3, Fisktärna 1, Kustlabb 1, Sillgrissla 10, Stjärtand 20, Bläsand 21, Havstrut ca. 500 str eller uppehöll sig i området samt Silltrut 5ex.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 28, 2008 at 18:53:40 (CEST)

28/9 Rålehamn, 07.00-10.00, med vindar som inte riktigt räckte till för att ge bra utdelning. Mot söder str bl.a 39 alka där flertalet var tordmule, 6 tobisgrissla, 1 kentsk tärna, 2 havssula, 1 stormfågel, 1 ung dvärgmås, 3 gråhake och 1 sen drillsnäppa. Rakt mot vinden och ut mot Väderön drog 3 enkelbeckasin och 2 sparvhök. På ängarna/åkrarna innanför Rammsjö och Mäsinge rastade flera hundra ängspiplärka, många men inte lika många sånglärka strax intill. 2 honor blå kärrhök.
Leif Dehlin
- Sunday, September 28, 2008 at 16:58:37 (CEST)

27 sept. Kullens fyr 07.30 - 10.30, magert sträck men lite blev det ändå. Pilgrimsfalk en gammal hona passerade Gubbahyllan, Stjärtmes 19 ex varav minst en kontinental,Sparvhök 4, Stenknäck 12, en samlad flock på drygt 50 Steglits vidare 1 ex av vardera Mindre hackspett, Stenfalk och Nötkråka. Medobsare, Bengt Andersson och Teuvo Karjalainen
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 27, 2008 at 19:26:12 (CEST)

27/9-08 Farhult. Pilgrimsfalk juv. 1 ex.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Saturday, September 27, 2008 at 18:39:12 (CEST)

Fre 26 sept. Ornakärr, kvällsrunda. Blå Kärrhök 1 honf, Varfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, September 26, 2008 at 20:56:58 (CEST)

26 sept. Farhult 10.30 - 12.00 Fem skäggmesar gav flyguppvisning över det växande vasshavet, en vattenrall hördes, en sen sävsångare var stationär oftast tillsammans med en 1k blåhake i vasskanten, så fick medobsrvatören Bengt A den äntligen! Vid Höganäs hamn på ef.m. 4-6 svarta rödstjärtar en forsärla vid Margreteberg
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, September 26, 2008 at 20:54:50 (CEST)

26/9 Svanebäck: Kunde i dag glädja mig åt ett nytt tomtkryss-1 taigasångare
Lars Mårtensson
Viken, - Friday, September 26, 2008 at 12:10:57 (CEST)

Info till fågelmärkningen i Hasslarp. Den ring som hittades på ett fågelkadaver 2008-09-13 kommer från en skrattmås. Den märktes som årsunge i Pildammsparken, Malmö, 2006-12-18.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, September 26, 2008 at 11:54:18 (CEST)

25 sep. Kullens fyr på morg. bl.a. en kont. stjärtmes tills. med en vanlig, ett ex. av vardera nötkråka, varfågel och mindre hackspett, 25-tal kungsfåglar och rödhakar samt ännu en del rödstjärtar, svarthättor och trädgårssångare. Farhult, en småfläckig sumphöna och en blåhake. Ett besök vid Kullens fyr på kvällen tills. med L Engman och K-G Nilsson resulterade i 1-2 pärlugglor
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, September 25, 2008 at 22:57:30 (CEST)

25 sept. Sandön. Sedan dimmorna lättat räknades vitkindad gås 1850 kring ön och på revlar (extremt lågvatten), grågås (mindre nogräknade?) 2500, storspov 45, rödspov 1, gluttsnäppa 2, enkelbeckasin ca 20, vattenrall 3. Ladusvala sträckande ca 300 och däribland enstaka backsvalor. På stugtomten spillkråka 1, svartmes 1 och kungsfågel 10-tal. Vid båtplatsen kungsfiskare 2. Bryggplanken monterades slutligen ner under förmiddagen. Trist att det sker så tidigt!
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, September 25, 2008 at 22:52:43 (CEST)

24 sept. Sandön. Strax efter solnedgång sågs småfläckig sumphöna 1, vattenrall 3 och smådopping 4.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, September 25, 2008 at 22:35:53 (CEST)

25 september om aftonen på Svedberga ängar visade sig två varfåglar, två blå kärrhökar (hona resp hane), en fjällvråk och ca 150 hämplingar. Vid Sandön en kungsfiskare och en smådopping.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Thursday, September 25, 2008 at 20:55:22 (CEST)

25/9 En jorduggla på Vasaltheden på morgonen. Flög in och träade i Glimminge plantering. På heden sågs också en blå kärrhökshona. Kent Sjöström Glimminge plantering
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Thursday, September 25, 2008 at 19:27:48 (CEST)

25/9 En morgontimme vid Grytskär med värmande sol, två rastande unga lappsparvar öster parkeringen, skärpip o enst str bergfink. Flera enkelbeckasin.
Leif Dehlin
- Thursday, September 25, 2008 at 11:00:07 (CEST)

24/9. Inspirerade av observationer av pärluggla i sydsverige sista dagarna gjorde undertecknad tillsammans med Thomas Svanberg och Bengt Andersson ett nattligt besök på Kullaberg. Minst två pärlugglor hördes och sågs fint vid P-platsen och nere i ravinen,en kattuggla var också aktiv. Tidigare på em. en blåhake vid Farhult.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, September 25, 2008 at 10:13:57 (CEST)

24/9 Sandön 9:00 - 10:00 ( Innan vi blev bortmotade av kommunens folk som skulle ta in bryggan ) Enkelbeckasin 25 ex, Kustpipare 3 ex, Kustsnäppa 1 ex, Brushane 1 ex, Vattenrall 2 ex hördes och Skäggmes 6 ex i högflykt. Rönnen 10:30 - 13:00 Blå kärrhök en hona 11:30 och en ungfågel 12:30. Runt Lilla viken åtminstone 100 st Ängspiplärkor och bland dem 2 st Skärpiplärkor och 1 st Forsärla. Farhult 13:30 - 16:00 Lärkfalk 1 ex ( Vid skjutbanan. Sågs även i söndags 21/9. En ungfågel. ), Brun kärrhök 1 ex, Enkelbeckasin 26 ex, Dvärgbeckasin 1 ex och Blåhake 1 ex.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, September 24, 2008 at 22:34:34 (CEST)

24/9. Förmiddag vid Lervik.4 trädlärkor och 2 forsärlor sträckte söderut,1 ung rödstrupig piplärka rastade en kort stund innanför Grytskärsparkeringen,i området även 1 ung törnskata,1 törnsångare,1 svartsnäppa,15 stenskvättor samt en duvhökshona.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, September 24, 2008 at 11:37:04 (CEST)

2008-09-23. E.m.promenad banvallen Mölle-Lerhamn. Flera Sparvhökar som satte sprätt på flyttande småfåglar av olika arter. Bl.a. fick en liten grupp med Ladusvalor "totalsläpp", och virvlade runt en hök under högljudda protester. Kopulerande par av Mindre Guldvinge.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, September 24, 2008 at 01:52:44 (CEST)

23 september. Ljungabolet. 70 TRANOR flög söderut ved 16-tiden. För fjorton dagar sedan flög 40 tranor över, men jag hade lite bekymmer med internet, så jag kunde inte rapportera det då. Nu är det de vanliga "gäster" runt fågelbordet. I år är det många TALGOXAR. Sen är det ENTITA, BLÅMES,GULSPARV,BOFINK, GRÖNFINK, PILFINK, NÖTVÄCKA, STÖRRE HACKSPETT,KOLTRAST, RINGDUVA och ny för i år är SVARTMESEN. Har även sett GRÖNGÖLINGEN och 1 GRÅHÄGER i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, September 23, 2008 at 18:08:59 (CEST)

22/9 Helsingborg, Regnbågsdammen (Gåsebäcken). (Fältarpsv/Hunnetorpsv) En Kungsfiskare pilade iväg tätt över vattnet! Ej sett den sedan..
Folke Markheden
Helsingborg, - Thursday, October 02, 2008 at 04:45:45 (CEST)

22/9.Dvärgkanadagås(rasen Hutchinsii)2 ex kom tillsammans med vitkindade gäss.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 23, 2008 at 17:25:00 (CEST)

Komplettering till Thomas Ternes rapport från Sandön 21/9. På morgonen, kl 07, hördes fint och sågs mindre fint en blåhake längs med trägången ungefär mitt på Sandön. Därtill en andrahandsrapport om en lockande blåhake inne vid betongbryggan senare på förmiddagen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, September 22, 2008 at 12:35:02 (CEST)

Ängelholm 08-09-21. Deltagande i Luntertunmarschen gav en oväntad men mycket fin obs på brandkronad kungsfågel. Den rörde sig lågt i buskagen intill hundkyrkogården vid Hembygsparken.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, September 22, 2008 at 09:10:30 (CEST)

21 sept. Utvälinge-Sandön. Rödspoven kvar. Bland andra vadare fanns skärfläcka 8, brushane 3, gluttsnäppa 2, kustsnäppa 2-3. På havet tobisgrissla 4, snatterand 4, bläsand ca 120 (varav 80 i flock). I vassen sävsångare 2, skäggmes 3, vattenrall 3. En börringevråk satt på Klörensidan. Vid stugan svärmade ca 35 svartmesar i tallarna. Mindre hackspett hördes, liksom gransångare, och en röd glada sträckte förbi. På kvällen kungsfiskare 1.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, September 21, 2008 at 22:26:53 (CEST)

21 sept. Kullens fyr 07.00-11.00, sträckte gjorde bl.a. Stenfalk 2, Varfågel 3, Nötkråka 1, Trädlärka 10, Kentsk tärna 12, Ladusvala 25, Svartmes 40-tal, bland rastarna Grå flug, Rödstjärt, Trädgårdssångare och Svarthätta. Medobsare på Gubbahyllan, Thomas Svanberg, Kaj Möller, Karl-Göran N och Bengt Andersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, September 21, 2008 at 18:13:53 (CEST)

20 sept. Sandön 7.30-9.30. God utdelning då blåhaken var kvar (vacker utfärgad hanne), även ung rödspov ute på sandrevlarna samt ung småfläckig sumphöna i vasskanten på Klörensidan. Där även 5 vattenrallar, 2 rörhöns, ett 20-tal enkelbeckasiner samt 10 skäggmesar i högflykt. Ute på ön jagade en ung pilgrimsfalk, en forsärla sträckte över och en sandlöpare rastade tillsammans med större strandpipare.
Henrik Johansson
- Saturday, September 20, 2008 at 14:39:50 (CEST)

Fre den 19/9. Blåhaken sågs fint sittandes uppe i vassen väster om bron, hördes också. Havsörn 1ex subab, Skärfläcka 1ex, Rödspoven, brushane 1par. Vattenrall minst 2.
Patrik Söderberg
Laröd, - Friday, September 19, 2008 at 20:36:52 (CEST)

19 september: även i kväll visade sig en eller två småfläckiga sumphöns vid Klören/Sandön. Några vattenrallar gjorde dem sällskap - ute på Sandön 3 skäggmesar, 1 rödspov, 1 skärfläcka, 3 gluttsnäppor och 15 kärrsnäppor.
Bengt Andersson o Thomas Wallin
- Friday, September 19, 2008 at 20:12:13 (CEST)

18 sept. Ca kl. 07.20 en varfågel i toppen av en torraka vid Kulltorp, Ängelholm. Sågs sedan i samma topp kl. 17.30. Vinterrevir?
Henrik Johansson
- Thursday, September 18, 2008 at 21:48:26 (CEST)

18/9 o en njutbar torsdagkväll på Sandöns brygga. 2 småfläckiga sumphöns visade upp sig fint tillsammans med 4,5 eller kanske tom 6 vattenrall. 1 kungsfiskare,1 smådopping. 5-6 skäggmes hördes o sågs, blåhaken bara hördes.
Lennart Engman, Kaj Möller, Leif Dehlin
- Thursday, September 18, 2008 at 19:55:40 (CEST)

18 September 2008. Grytskärensparkeringen: kustlabb 1 1K, sånglärka 30 ex rast, forsärla 4 ex, rödstrupig piplärka 1 ex str S 09:50. Rammsjöstrand: Kungsfiskare 1 ex rastar kort på hamnpiren. Torekovs reningsverk: Toppskarv 3 rast, Enkelbeckasin 25 ex, Svartmes 1 ex. Ripagården: törnsångare 1, sparvhök 7 str. Sandön: Smådopping 2 ex Rast, Vattenrall 4 ex Rast, blåhake 1 hoppar upp på bryggan, ses på endast 10 m, Rödspov (islandica) 1 ex, Rörsångare 2 ex, Skäggmes 8 ex.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, September 18, 2008 at 18:57:51 (CEST)

18 september, Öllövs strand, strax före 12:00. En ortolansparv flög lockandes utmed stranden (mot SO) på relativt låg höjd. Linnea och jag gick efter den några hundra meter men kunde inte återfinna den på marken.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Thursday, September 18, 2008 at 15:11:11 (CEST)

17 sept. Sandön mellan 18-19. En småfläckig sumphöna och minst 5 vattenrallar visade upp sig fint i vasskanten på Klörensidan. I övrigt sågs ett ex av kungsfiskare, lärkfalk, stenfalk och sävsångare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, September 17, 2008 at 21:53:57 (CEST)

17/9 och en kvällspromenad utmed långgrunda stränder i Farhult. På fuktängarna vid skjutbanan rastade en dvärgbeckasin tillsammans med ca 15 enkel. 1 ung duvhök passerade. På revlarna gick 2 spovsnäppa, 14 svartsnäppa,2 kustsnäppa och några kärrsnäppa. Från vassarna hördes skäggmes och vattenrall bland en större flock grönfink. Gott om sävsparv.Få piplärkor.
Leif Dehlin
- Wednesday, September 17, 2008 at 19:55:12 (CEST)

16 sept. Mellan Tursköpsskogen och Västraby fanns under kvällen 12 glador och 3 blåhökar.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 16, 2008 at 21:28:43 (CEST)

16 sept, Sandön: smådopping 2 ex, rörhöna juv 1 ex, vattenrall 4 ex, enkelbeckasin 7 ex, ljungpipare 1 ex, storspov 6 ex, gluttsnäppa 1 ex, kärrsnäppa 16 ex, kungsfiskare 1 ex och massor av grå och vitkindade gäss.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, September 16, 2008 at 21:18:00 (CEST)

16 sept. kl.12.-13.mellan blocklinjen-lasarettslinjen småtallarna i klitterkanten, fint meståg med svartmes,tofsmes o talltita.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Tuesday, September 16, 2008 at 15:03:42 (CEST)

Mån.15 sept.kl,19:00 rastade ca 170 grågäss i Rössjön. Medobs Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, September 15, 2008 at 20:54:27 (CEST)

14 sept.Rössjöfors Munkaljungby. Talltita 2,Svartmes 1,Tofsmes 2, och Nötkråka 1
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, September 15, 2008 at 14:33:49 (CEST)

13/9 Jonstorp. En ung pilgrimsfalk drog in vid hamnen och fortsatte bort mot revet.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, September 15, 2008 at 11:23:59 (CEST)

Sandön på em. En ung pilgrimsfalk rastade på ön, några passerande kentska tärnor, en rödspov, om det var av rasen islandica kunde jag ej säkert avgöra. Myrspov 2 ex, 3 gluttsnäppor, endast 2 kärrsnäppor, en enkelbeckasin, 3 ljungpipare.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, September 14, 2008 at 21:42:49 (CEST)

14 sept. Över Stenkrossen sträckte i två flockar ca 700ex vitkindad gås bort mot Rönnen, där senare drygt 2000ex sågs rastade.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, September 14, 2008 at 21:09:49 (CEST)

14 sept. Tidig morgon på stranden strax norr om Hittarps rev, tre rastande forsärlor och en stationär kungsfiskare som även sågs på em. Magert sträck mest bestående av bofink och ladusvalor samt ca 500 vitkindade gäss mot nv.
Bengt Andersson
- Sunday, September 14, 2008 at 20:32:40 (CEST)

14 sept. Kullen under morgon och förmiddag. Magert småfågelsträck men noteras gör säsongens första bergfink på sträckförsök, 14 nötkråkor, hackspettar i form av 2 större, 1 mindre och 2 spillkråkor. Enstaka sparvhökar, 2 pilgrimsfalkar strök förbi spetsen och 3 forsärlor sträckte över. Tidig morgon uppenbarade sig en mindre flugsnappare i fyrträdgården där den sågs av ett fåtal skådare.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 14, 2008 at 20:11:31 (CEST)

14 sept. Lervik kl. 7-9.30. Sämre småfågelsträck än förväntat, åtminstone trodde jag på bra drag längs Bjärekusten i rådande nordostvind. Dock tre forsärlor tillsammans mot söder och en mot norr. Även en sydsträckande lappsparv bokfördes. Fortfarande ganska gott om kentska tärnor ute över Skälderviken.
Henrik Johansson
- Sunday, September 14, 2008 at 19:06:08 (CEST)

14/9. Rönnen på förmiddagen. En yngre pilgrimsfalk jagade och bråkade litet med en tornfalk. Rastade gjorde 2 skärpiplärkor, 1 rödstrupig piplärka, 9 brushanar och 10 småsnäppor. En forsärla flög förbi österut. Antalet vitkindade gäss bara ökar. Idag stod de så tätt att jag inte kunde räkna dem. En grov uppskattning är ca 2000 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 14, 2008 at 13:04:48 (CEST)

13 september under förmiddagen vid Kullens fyr. Stenfalk 6, Sparvhök 47, Blåhök 1 hane, Lärkfalk 1, Ormvråk 2, Tornfalk 2 samtliga sydsträckare, Fiskgjuse 1 som kortvarigt rastade på klipporna innan den också drog söderut, en ensam nötkråka kom lågt över vattnet instr. från NV. Från buskagen fortfarande en del sylviasmackande några rödstjärtar och järnsparvar medan rödhakarna börjar öka i antal. Medobs. Bengt Andersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 13, 2008 at 20:55:21 (CEST)

13 september. Hasslarp från gryning till kl. 12.30. Säsongens sista ringmärkarmorgon gav 51 nymärkningar av 13 arter. Förevisning för en grupp "mullebarn". I fångsten bl.a. och kanske något överraskande en ung törnskata samt två kärrsångare. Järnsparv dominerade med 16 fångade exemplar. Förutom gott om smådoppingar även många olika simänder i dammarna, bl.a. en årta, tre snatteränder, några stjärtänder samt omkring 25 skedänder. En blå kärrhökhanne drog förbi och två pilgrimsfalkar jagade. 10 tranor sträckte söderut. Medhjälp av Mats, Mårten och Erik. Tack till alla som visat intresse för årets verksamhet. Väl mött i början av juli nästa år.
Henrik Johansson
- Saturday, September 13, 2008 at 19:16:53 (CEST)

13 sept. Ljungabolet. Har nu åter SVARTMESEN vid mitt fågelbord. Ett mycket kärt återseende efter att den varit borta i ca 10-12 år. STENKNÄCKEN hade godheten att dyka upp söndagen den 7 sept. dagen efter tomtskådningen.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, September 13, 2008 at 12:25:20 (CEST)

12 september Bjäre. Medobservatör Bengt Andersson. Start vid Lerviks hamn, Sträck under första timmen därefter tomt. Bofink 6000 str, ängspiplärka 150 ex, Ladusvala 175 ex, gulärla 20 str, sädesärla 50 ex, forsärla 2 ex samt en stenfalk. Vidare ut mot Torekovs rev. Ormvråk 140 str, bivråk 8 str, stenfalk 3 str, blå kärrhök 1 str, sparvhök 12 str, fiskgjuse 1 str trana 10 str. Ingen fink överhuvudtaget. Se siffrorna från S.Halland!!? Rovfåglarna upptäcktes norr om Väderön (sträck över Laholmsbukten?) många tog höjd över ön för att forsätta mot Kullen, men de flesta str SO in i Skälderviken eller utmed Bjärekusten. För vår del var detta vråksträck dagens överraskning.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, September 12, 2008 at 21:15:33 (CEST)

12 september vid Kullens fyr under f.m. i hård ostlig vind: Blå kärrhök 5, Lärkfalk 2, Stenfalk 1, Sparvhök 36, Tornfalk 5, Forsärla 2, Ladusvala 250, backsvala 1, Bofink 1.500 samtliga sträckande. I buskarna gott om rödstjärtar och svarthättor samt enstaka törnsångare
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, September 12, 2008 at 19:27:57 (CEST)

Klockan 09:50 - en flock om 37 tranor mot söder över Ängelholm.
Håkan Karlsson
Ängelholm, - Friday, September 12, 2008 at 09:54:53 (CEST)

2008-09-11. Hasslarps dammar: dvärgbeckasin 1, fjällvråk 1 1k stationär, brushane minst 25 1k. Sandön, under kvällen, 1 1k kaspisk trut, 1k silltrut, småsnäppa 2 1k samt sandlöpare 1 1k.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Thursday, September 11, 2008 at 21:31:12 (CEST)

10/9. Minst 28 toppskarvar räknades in vid revet nära Torekovs hotell(fd Solsidan).
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, September 10, 2008 at 11:24:54 (CEST)

9 september: 6 toppskarvar stod på skären och ytterligare några simmade utanför vid Solsidan/Dagshög då Munka folkhögskolas fågelkurs vandrade dit på eftermiddagen. Dessutom ca 700 ljungpipare, 150 tofsvipor, 2 spovsnäppor, 3 silltrutar och 37 kentska tärnor.
Thomas Wallin o många fler
- Tuesday, September 09, 2008 at 19:29:59 (CEST)

8/9. Råå Högastensgatan. Hussvala 1par med ungar i bo, börjar bli sent.Forsärla 1 str S.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 08, 2008 at 21:53:31 (CEST)

Lag "Pippirazzi" deltog även detta år i KOFs artrace. Det hela börjde bra med kattuggla och morkulla på Kullen. Sedan törnskata och en lärkfalk som satt och ropade i en torraka i Björkeröd. Dagens mest udda obs, en salskrake sågs därefter i Farhult. Sedan Sandön-Sibirien-Hasslarp-Rönnen. Näst intill perfekt väder hela dagen. Detta till trots missades arter som sånglärka, gulsparv, fisktärna. Summerat 124 arter vilket resulterade i en 2:a plats. Övriga lagmedlemmar: Lennart Engman, Anders o Linnéa Henriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, September 08, 2008 at 19:23:42 (CEST)

8/9 Lervik. Bland alla sydsträckande gulärlor, trädpiplärkor och ladusvalor på morgontimmarna även 1 rödstrupig piplärka samt 3 forsärlor. På revet i Ranarpsstrand ca 400 ljungpipare och 90 kentska tärnor. I området fanns även 1 pilgrimsfalk, 1 stenfalk, 2 kustpipare, 2 gluttsnäppor,1 ung törnskata samt gott om buskskvättor och stenskvättor.

Tog sedan en sväng ut till Torekovs rev där en hel del vadare höll till bla ljungpipare ca 250, kärrsnäppa ca 140, kustsnäppa 32, roskarl 8, småsnäppa 5, brushane 5, större strandpipare 15 samt rödbena 3 ex.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, September 08, 2008 at 14:06:28 (CEST)

8/9. På morgonen satt 2 kungsfiskare på betongdelen av Sandöbron. I åmynningen födosökte 300 kärrsnäppor, 1 ung spovsnäppa, 15 unga svartsnäppor och 2 fiskgjusar.
Efter att inte ha hittat någon rödstrupig piplärka på Rönnen i våras blev dagens fågel årets första för min del. En ungfågel höll till i gräset öster om Lilla viken. Som bonus en skärpiplärka på samma ställe. I övrigt massor av grå- och vitkindade gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 08, 2008 at 12:43:26 (CEST)

7 september En kort promenad på stranden i Sibirien gav: kustsnäppa ca 60 ex, strandskata ca 20 ex, kentsk tärna 3 ex, sandlöpare 15 ex och gott om sädesärlor.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, September 08, 2008 at 00:08:43 (CEST)

Sö 7 sept. Mårten och undertecknad deltog i dagens artrace. Totalt noterades 121 arter vilket innebar en hedrande tredjeplats av totalt sex lag. Hela f.m. tillbringades vid Hasslarps dammar (ringmärkning) där vi hade bra utdelning på våra änder med bl.a., snatterand, stjärtand, brunand m.m. Mycket småfågel i buskarna men småregnandet höll nere aktiviteten. Två pilgrimsfalkar var stationära i området och bland sträckande fåglar sågs forsärla, stenknäck samt tio svartmesar. Efter en rundtur via Sibirien med bl.a. tofsmes, m korsnäbb, och kaspisk trut vid Stureholm samt rödspov vid Sandön avslutades racet vid Kof stugan i Häljaröd där dagens sista art blev dvärgmås. Efter avslutad artgenomgång och när många av deltagarna hade åkt hem upptäcktes över Skälderviken två kustlabbar och en svarttärna.
Bengt Andersson
- Sunday, September 07, 2008 at 23:05:13 (CEST)

7 sept. Några morgontimmar på Sandön. 3 storlommar bortåt Klören. Kärrsnäppa 200, småsnäppa 4, kustsnäppa, brushane och myrspov. 3 unga dvärgmåsar sträckte förbi och några fiskgjusar stationära. Skäggmes hördes från andra sidan ån. Hur har det gått för lagen i artracet idag?
Thomas Svanberg
- Sunday, September 07, 2008 at 21:23:08 (CEST)

Sö 7 september. Allerumskogen-Nällåkra. Kort hundrunda runt 18-snåret. Häger 1, Fiskgjuse 1, Pilgrimsfalk 1, Duvhök 1, Blå kärrhök 1 hane, Ormvråk 2, Spillkråka 1, St hackspett, Nötkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 07, 2008 at 21:15:50 (CEST)

7 september: när medlemmarna i Bjäre Naturskyddsförening idag slåttrade ängen Frestens fälla (några km öster om Hallandsås motell) flög 3 nötkråkor och 1 forsärla över. Dessutom trädpiplärkor, gulärlor och järnsparvar.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, September 07, 2008 at 17:50:52 (CEST)

Lördag 9 september 2008. Ibland händer det oväntade. Regnet började sakta strila på vägen till dammarna i Hasslarp varför jag tog skydd under tak när jag kom fram. En svala avvek från de övriga hundratalet som flög över Fleningedammarna och snart kunde jag konstatera att det var en klippsvala även om jag hade svårt att egentligen tro på det till att börja med. Dessvärre försvann hela flocken med svalor snabbt därifrån. Kontroll i fågelboken har i efterhand bekräftat obsen. Jag fick därefter möjlighet att följa ringmärkningen på nära håll vilket gav mersmak. Tack alla för några spännande och intressanta timmar.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, September 07, 2008 at 17:34:45 (CEST)

Lördagen den 6/9 08. I den lilla dammen intill idrottsplatsens södra del i Munka Ljungby fanns på em. 4 st. smådoppingar och 2 st. sothöns, 3 st. gräsänder. Ladusvalor jagade över vattnet. Törnskata har tidigare funnits här men sågs inte idag.
Lars Nilsson
Munka Ljungby, - Sunday, September 07, 2008 at 08:22:15 (CEST)

6 september: i Rössjön simmade o dök 5 adulta storlomar, 1 trana flög över och 3 lärkfalkar lekte skrikande i skyn. En kungfiskare och 2 forsärlor höll till i sjöns östra del.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, September 06, 2008 at 23:26:15 (CEST)

3 sept. Sandön under kvällen. Bland alla trutar sågs bl a, en 2k medelhavstrut, 1 kaspisk trut samt närmre 10 silltrutar. En del vadare i form av kärrsnäppa 240, sandlöpare 5, kustsnäppa 15, svartsnäppa 1, brushane 1 och rödspoven, vilken bör vara av rasen islandica, sågs på utsidan av ön. En pilgrimsfalk svepte förbi.
Thomas Svanberg
- Wednesday, September 03, 2008 at 20:49:39 (CEST)

1 sept. Kullen fram till 11.00. Mycket sträckande svalor, övervägande ladusvalor ca 1500. Dagen höjdpunkt var när en ung rosenstare upptäcktes mellan gubbahyllan och fyren. Ett ovanligt läte får oss att reagera och samtidigt lyfter en ljus fågel i storlek och form som en stare, den flyger ett varv runt fyren och drar sedan mot sydväst. Fågeln var inte helt lätt att artbestämma i flykten men blev säkert bestämd vid efterkontroll av dess lockläte. Även idag var en bändelkorsnäbb ute och vände och i övrigt sågs bl.a. bivråk 18, lärkfalk 4, m korsnäbb 4, grönsiska 21, forsärla 3, mindre hackspett 1.

Vid Sandön på em. sågs bl.a. ett ex av havsörn, pilgrimsfalk, lärkfalk, rödspov samt dvärgmås. Medobsare Alf Petersson och Karl-Göran Nilsson.
Bengt Andersson
- Monday, September 01, 2008 at 20:04:58 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2008
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin