Observationer april 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 april, tre småtärnor vid Vasalt, två av dem förmodligen i par, flög högt upp under ihärdigt tjattrande. Nere på marken var det betydligt lugnare, bland rastare noterades ljungpipare, småspov och storspov. Enkelbeckasiner spelade över kärren.

Mats Ljunggren
- Thursday, April 30, 2009 at 22:15:00 (CEST)

30/4.Nattskärra 1 ex spelande Vegeholmsskogen 21.15.Morkulla 1 ex spelflygande 21.05.
Ejder 1 ad hane låg i Rönneå vid Båtklubben mellan Rönnevik och Tullakrok.
Farhult.Svartsnäppa 2,skärfläcka 12,småtärna 2.
Rönnen.Skedand 1 par,småtärna 8,skärfläcka 27,brushane 3 hanar + 1 hona,sångsvan 1 ad,mindre strandpipare 1,buskskvätta 1 hane.
Sibirien.Spillkråka 1,gök 1 hane galande.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, April 30, 2009 at 20:00:35 (CEST)

30 april. Ljungabolet.Under en avkopplande halvtimme i kastanjens skugga runt kl 17 hade jag följande fågelkoncert: TRÄDPIPLÄRKA, TALTRAST, KOLTRAST, LÖVSÅNGARE, KUNGSFÅGEL,BOFINK, SVARTHÄTTA, GÄRDSSMYG, RÖDHAKE, TALGOXE, BLÅMES, RINGDUVA, GRÖNFINK, PILFINK, STARE, TRÄDGÅRDSSÅNGARE samt en HACKSPETT som trommade. Det slår Melodifestivalen.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, April 30, 2009 at 18:31:30 (CEST)

29/4 Hedenberga 2 st Rapphöns. Trevlig tid nu här hemma, Tranor utanför köksfönstret på morgonen. Trandans på kvällen och Tofsviporna har flyguppvisning.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Thursday, April 30, 2009 at 16:52:44 (CEST)

29/4.Sandön.Gluttsnäppa 77,skärfläcka 27,törnsångare 1 sj,småtärna 2,trana 1 str O,steglits 1.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, April 29, 2009 at 23:13:22 (CEST)

28/4.Rönnen.Småtärna 4,gök 1 hona(rödbrun morf,skärfläcka 59(varav 27 ruvande),brushane 4 hanar + 1 hona,bläsand 1 par + 1 hane.
.Sångsvan 1 ad Sandön.
Farhult.Småtärna 3,vitkindad gås 2,småspov 3 str O,mindre strandpipare 1,svartsnäppa 2,sävsångare 2 sj.
Gök 1 hane ropande Norra Häljaröd
Sandön.Gluttsnäppa 78,sävsångare 1 sj,småspov 1
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, April 29, 2009 at 23:11:10 (CEST)

2009-04-28 Vid 10-tiden kom det ett sträck med ca tusen vitkindade gäss över Bjuv mot öster.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Wednesday, April 29, 2009 at 22:43:32 (CEST)

29/4 En Näktergal hördes på Rya Golfbana.
Lars Thorsson
Helsingborg, - Wednesday, April 29, 2009 at 22:12:36 (CEST)

29/4 Rönnen.Vitkindad gås 7,Årta 1 Hane,Ljungpipare 20,Småtärna 7,Jorduggla 1,Gulärla . Sandön. Gluttsnäppa ca.50,Gök 1 ropande Klören sidan. Sävsångare 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 29, 2009 at 22:06:59 (CEST)

29/4-09 Hasslarp: Gök 1 sp, Sävsångare 2 sj, Törnsångare 2 sj.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, April 29, 2009 at 22:04:30 (CEST)

29/4.Grå flugsnappare 1 ex Ängelholm.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, April 29, 2009 at 18:09:12 (CEST)

29/4. Svart rödstjärtparet tillbaka på Makadamgatan, Väla Södra.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, April 29, 2009 at 09:24:24 (CEST)

28/4. Ett par turkduvor som häckat på min arbetsplats i Ängelholm har fått ut två ungar. Helt orädda har de en förmåga att sitta ivägen lite överallt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 28, 2009 at 22:20:22 (CEST)

28 april: en buskskvätta sjöng vid Klarningen - dvs den stora våtmark som Båstads kommun återskapar nära Östra Karup.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, April 28, 2009 at 11:47:00 (CEST)

28 april. En dryg timmes morgonskådning vid Hittarps rev. På sträck ses bl a, smålom 4, sjöorre 48, bredstjärtad labb 1 ljus, kustlabb 1 ljus, silvertärna 28, fisk/silvertärna 110 samt brunhök 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 28, 2009 at 09:57:52 (CEST)

28 april. Sandön och Vegeås mynning kl. 7.30-8.00. En gök hördes från Klörensidan och törnsångare sjöng i toppen av buskaget nedanför flaggstången. Från vassen hördes vattenrall och sävsångare. 7 brushanar kom inflygande och gjorde 50-talet gluttsnäppor sällskap i lågvattnet.
Henrik Johansson
- Tuesday, April 28, 2009 at 09:12:03 (CEST)

28 april. Ljungabolet. Gårdagens nyanlända sångare var SVARTHÄTTAN och TRÄDPIPLÄRKAN. Dagens fågel - eller fåglar - är två GRÅGÄSS som fattat tycke för vårt skatbo. Vad är det för beteende ? Kan dem lyckas med en häckning i den höjden ? Ja naturen är oförutsägbar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 28, 2009 at 07:57:05 (CEST)

27/4. Åkerslund, Ängelholm. Vår intensivt sjungande hanne svart rödstjärt har nu "fått napp". En hona finns också på plats, och medan hon far omkring och letar efter en eventuell häckningsplats, fortsätter han sjunga för att inte förlora den sköna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 27, 2009 at 22:17:28 (CEST)

27 april. Hasslarps dammar under kvällen. 3 vitkindade gäss stod på kanten till sydöstra dammen. Kan inte påminna mig att jag sett vitkindade här tidigare. Skedand 5, brushane 2, grönbena 3, pilgrimsfalk 1 ad och sävsångare 1 sj.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 27, 2009 at 21:04:44 (CEST)

27/4 Råå.Vitkindad gås 3100 str NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 27, 2009 at 20:42:49 (CEST)

2009-04-27. De 2 första Ladusvalor jag sett i Mölle för i år, passerade rakt över min tomt i morse. En senare tur till Höganäs gav strö-par/mindre ansamlingar Ladusvalor lite varstans. Tydligen lite extra inflyg av denna art idag. En Rödstjärt sjunger som en besatt runt en starholk på tomten. Sjunger och kastar sig ut i fjärilsflykt, för att ryttlande kika in i holkens hål. Underbart att studera hans intensivitet i att få snärja en hona till sitt revir.
Lars Unger
Mölle, - Monday, April 27, 2009 at 14:57:17 (CEST)

26/4. En prutgås sällskapade med några vitkindade gäss som flög förbi Farhult. Av rastare kan nämnas 1 svartsnäppa, 1 hona stjärtand, 1 buskskvätta och 2 stenskvättor.
Vid Sandön 3 dvärgmåsar och 59 gluttsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 26, 2009 at 21:48:19 (CEST)

26/4 Björkeröd. Fågelcirkeln Gravand 2,Vitkindad gås 610 str,Vigg 15,Fjällvråk 3 str,Fiskgjuse 1 str , Skogssnäppa 1,Gröngöling 1,Rödstjärt 6,Busksvätta 2,Svarthätta 4, Grönsångare 2,Lövsångare 20,Gransångare 5,Korp 1,Gråsiska 2,Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 26, 2009 at 21:46:50 (CEST)

26 april. En tur runt Björkeröd. På sträck sågs stenfalk 2 och trana 3. En grönsångare sjöng annars förbluffande magert i markerna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 26, 2009 at 21:41:08 (CEST)

Torekovs rev söndag 26 april: tobisgrissla 23 , skärsnäppa 12 och 2 överflygande tranor.Skärsnäpporna börjar få sommardräkt, en var nästan utfärgad. Gå gärna in och titta på danielpettersson.com
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, April 26, 2009 at 18:01:42 (CEST)

26/4 Över Förslöv sträckte idag på fm ca 500 Vitkindade gäss.Medobs Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 26, 2009 at 14:19:50 (CEST)

26 april. Ljungabolet. Dagens upplevelse var, när jag kom ut på gårdsplan, tittade upp och fick se en GRÅGÅS sitta ovanpå skatboet vi har. Den och jag blev lika rädda. Grågåsen skrek, lättade och slog mot grenarna i oxelträet, där boet är, när den flög iväg. Har någon någonsinn sett en grågås sitta ovanpå ett skatbo ? Sedan 24 april har SVARTHÄTTAN sjungit här.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 26, 2009 at 13:07:14 (CEST)

Sön. 26/4 kl: 06:15.Snoggarpsmossen, Tre spelande orrar. Medobs. Klas Henningsson
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, April 26, 2009 at 08:09:35 (CEST)

25.4 Rönnen vid lagunen en småpspov, ca kl 14
Lage Hedén
Ängelholm, - Sunday, April 26, 2009 at 07:31:21 (CEST)

Lörd 25/4-09. 1 sävsångare sjöng sporadiskt i Farhult under morgonen.
Rolf Helmersson
Ängeholm, - Saturday, April 25, 2009 at 19:20:07 (CEST)

25/4. Farhult: Jorduggla 1, gluttsnäppa 12, sävsångare 3 sj, vattenrall 1.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, April 25, 2009 at 12:02:10 (CEST)

Fred. 24/4. Backagården, Hjärnarp. En svartvit flugsnappare, hanne, inspekterade våra holkar.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, April 24, 2009 at 21:28:55 (CEST)

24 april Björkeröd: Svartvit flugsnappare 2 ex. Medobs Lena Osietzki och Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 24, 2009 at 21:26:05 (CEST)

Inventering Rössjönrutan. 19/4. Snoggarp/Långhult: inga orrar på Koarpsmossen (utanför rutan). Orren snart utgången på Hallandsåsen? Duvhök, skogsduva, många stenknäckar. Rössjön: ca 50 skarvbon kunde räknas från S stranden. Havstrutspar. 23/4. Gick runt hela sjön. Trädlärka och mindre strandpipare i gamla grustäkten. Bara ett fiskgjusepar i år? Storlom 1 par, ytterligare kanske 20 skarvbon kunde räknas från N stranden. Flera sjungande grönsångare. Sångsvan, skogssnäppa, tofsmes med mera, men hade däremot ingen drillsnäppa. Borde väl ha kommit.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Friday, April 24, 2009 at 13:38:12 (CEST)

23 april Hasslarps dammar: grönbena 5 ex, rödbena 8 ex, större strandpipare 3 ex, överflygande ljungpipare ca 50 ex som gick ner och rastade på åkern bakom Fleninge dammarna, brunand 1 ex, gulärla 1 ex, skogssnäppa 2 ex och mycket ladusvalor i luften. medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 24, 2009 at 12:27:36 (CEST)

24 april. Morgonkoll vid Hittarps rev. 2 bredstjärtade labbar, en ljus och en mörk, sträckte sakta mot söder. Några smålommar och silvertärnor liksom en småtärna också mot söder. En småspov rastade. Ljuvlig morgon!
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 24, 2009 at 10:41:54 (CEST)

Med anledning av upptäckten av Härfågeln i Utvälinge. Kan tilläggas att en härfågel enligt uppgift setts i Rögle by under långfredagen. Fågeln hade suttit på gräsmattan i en trädgård. Samma fågel ??.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, April 21, 2009 at 21:34:47 (CEST)

21 april. Efter en gemensam skådardag med början på gubbahyllan på Kullaberg via Björkeröd och Rönnen satt jag och Lennart Engman vid p-platsen i Utvälinge runt middgstid och sammanfattade dagens övningar. Vi kunde konstatera att det stabila högtrycket innebär att det är ganska fågelfattigt i markerna inte minst Sandön som kändes helt tomt på fågel. Ett sista span innan hemfärd, då helt oväntat en Härfågel kommer inflygande från Sandön, landar på ängen framför oss på ett avstånd mindre än 50 meter, stannar i ca en minut och drar sedan västerut mot fotbollsplanen. En hyfsad avslutning på dagen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, April 21, 2009 at 16:54:02 (CEST)

20 april. Rönnen under kvällen. Ute på havet låg bl a, storlom 1, smålom 6, svarthakedopping 1, sjöorre 40 och svärta 60. En småtärna flög förbi. Ganska tomt i Lilla viken, några rödbenor och skärfläckor liksom ett tiotal krickor. 11 tranor drog på låg höjd mot nordligare trakter.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 21, 2009 at 08:43:13 (CEST)

20/4. På väg ut till Rönnen råkade jag skrämma en hornuggla, som satt i det stora buskaget nedanför Heljarödsgården. Ute i lilla viken två skogssnäppor, en mindre strandpipare och en hona lappsparv.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 20, 2009 at 17:41:42 (CEST)

19/4 2009 Gigi Sahlstrand och jag rapporterar följande intressantare obsar från Sandön fm: 220 storspovar, 24 gluttsnäppor, knappt 200 silver/fisktärnor (mest silver), 1 småtärna, 1 sångsvan. Utmed vägen mellan Rönnen och Sandön ett 20-tal rastande trädpiplärkor. I området vid dammen i Rögle hörde och såg vi bl.a. ladu- och hussvalor (70 resp. 5), 1 str. småspov, löv-, ärt-,grön-gransångare, svarthätta, 3 stenknäck, järnsparv. Björkeröds mosse em: rödstjärt. Jonstorp (fågelskyddsområdet: 17 myrspovar, 1 kentsk tärna.
Eva Stenvång
Viken/Stockholm, - Sunday, April 19, 2009 at 22:01:32 (CEST)

19 april. Ruggigt kyliga vindar men ett tärnsträck som värmde under morgontimmarna vid Hittarps rev. Några timmar senare räknade vi ihop inte mindre än totalt 650 fisk/silvertärnor. Sträckte gjorde även smålom 40, kustlabb 2 och mindre drag av sjöorre och ejder. En gulärla rastade. Medfrysare var Mårten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 19, 2009 at 19:24:40 (CEST)

2009-04-19 Sandön. Bortåt 200 tärnor (majoriteten Silver) flög, mestadels i tät flock, runt och fiskade så att Skrattmåsarna fick huka sig. :) Vacker och imponerande syn! Även en Småtärna, dryga hundratalet Storspovar, gott om Gluttsnäppor m.m. Medobs: Johan Schmidt
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Sunday, April 19, 2009 at 13:20:51 (CEST)

18 april på morgonen hörde jag en återkommande gäst i min trädgård, ärtsångaren. Ingen mästersångare precis, men ändå ett härligt tecken.
Per Lindblad
Lerberget, - Sunday, April 19, 2009 at 09:56:16 (CEST)

Hasslarps dammar f.m. 18 april, förutom häckfåglarna även snatterand 2 hannar, grönbena 1, drillsnäppa 2, skogssnäppa 2 och brushane 1. Därutöver en gulärla. Hemma över Ängelholm 12 tranor mot norr vid 16-tiden.
Henrik Johansson
- Sunday, April 19, 2009 at 08:56:18 (CEST)

18 april. En härlig, om än kylig, morgon att genomföra den ärliga punktinventeringen på i markerna runt Ugglarps broar-Rössjön-Munka Ljungby. Inte helt överraskande noterades lövsångare på över hälften av de tjugo punkterna - ett "normalt" år är det möjligen någon enstaka som har kommit. Även ett par tidiga svarthättor, någon trädpiplärka och en rödstjärt hördes. Notervärt för övrigt: gråhakedopping hördes i Åkersjön, "pumpande" skogsduvor Ö Långasjö (där även en gröngöling ropade)och N Björket, ropande mindre hackspett nära ån i Munka Ljungby, spelande enkelbeckasin vid ett skogskärr NO Åslidehus och en spillkråka S Röglan. Märkligt nog hördes bara en större hackspett. Utanför punkterna sågs, vid Rössjöholmsåns utlopp ur Rössjön, ett forsärlepar och en strömstare.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 19, 2009 at 07:54:14 (CEST)

2009-04-18. 4 Tranor sträckte över Nyhamnsläge ca. kl.14.00 Min hjärna har tydligen inte lämnat 2008 ännu. Rätt skall vara rätt :-)
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 19, 2009 at 00:59:50 (CEST)

2008-04-18. Fyra Tranor sträckte över Nyhamnsläge ca kl.14.00.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 19, 2009 at 00:55:50 (CEST)

Lö 18 april. Ornakärr. Blå Kärrhök 2 hane + honf, Tornfalk 2, Jorduggla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 18, 2009 at 20:32:00 (CEST)

18 april: när medlemmar i Bjäre Naturskyddsförening idag fagade slåtterängen Slottet utanför Förslöv underhölls vi av sjungande svarthätta, steglits, trädkrypare, taltast, gransångare mfl och en överflygande glada. I dammen vid Hålehall verkar det i år finnas tre par gråhakedopping - det är ett par mer än det varit tidigare år.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, April 18, 2009 at 18:23:58 (CEST)

18/4. Den första buskskvättan satt och sjöng väster om huset under förmiddagen.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, April 18, 2009 at 13:44:18 (CEST)

17 april. Domsten, campingklubben. Lite sträckräkning mellan kl 8-12. Smålom 43, fiskgjuse 5, fjällvråk 3, blå kärrhök 2, sparvhök 13, ormvråk 6 och från skogen hördes bla spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, rödstjärt och ärtsångare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, April 17, 2009 at 21:23:55 (CEST)

16/4 Råå. Rödstjärt 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 16, 2009 at 21:28:19 (CEST)

2009-04-15. Då var det dags för årets första Rödstjärtssång på tomten i Mölle. En ljuvlig tid, vill jag lova.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, April 15, 2009 at 20:19:53 (CEST)

15 april. Tillbringade några tidiga morgontimmar i området Snoggarp-Långhult-Djurholmen på Hallandsås i ett försök att lyssna efter orrspel. Magert resultat med endast en spelande tupp sittande i en grantopp vid Djurholmen. Övrigt i området sågs bla skogssnäppa, trana, talltita, rödstjärt, löv-, gransångare samt lite dubbel-, taltrastar på fälten.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, April 15, 2009 at 17:54:37 (CEST)

2009-04-15. Ja så hörde jag min första Ärtsångare för i år vid Mölle kapell.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, April 15, 2009 at 14:40:59 (CEST)

14 april. En tur till Bälteberga där en mångfacetterad kvällskonsert kunde avnjutas denna ljumma vårkväll. Konserten dominerades av svarthätta,gransångare, taltrast, koltrast,bofink,grönfink, gärdsmyg, järnsparv och rödhake men innehöll också lövsångare, sävsparv, sånglärka, steglits, stare, sädesärka, skogssnäppa, enkelbeckasin och kattuggla. Fem medelstora fladdermöss av obestämd art (nordisk fladdermus?) jagade över den största våtmarken där även brun kärrhök sågs.
Bengt Hertzman
- Tuesday, April 14, 2009 at 23:28:31 (CEST)

13 april: Kompletterar Rolfs observationer på Rönnen, då jag räknade till 72 skärfläckor och 8 brushanar. Däremot såg jag inte ringtrasten, inte ens vid Björkeröd tidigare på förmiddagen. En rödstjärt hane förgyllde lokalen. På Hasslarps dammar noterades bl.a. ett par av årta och några skogssnäppor. Gott om skedänder och vigg. Trots idogt skådande kring Bergsdammen visade sig ingen pungmes.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, April 14, 2009 at 21:49:10 (CEST)

14/4 Rya. Lövsångare 2ex, gransångare 3ex, sävsparv 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, April 14, 2009 at 20:56:26 (CEST)

14/4 Vid ett besök vid lunchtid på slåtterängen och naturreservatet " Slottet " vid Förslöv fick jag se tre stycken mindre hackspettar som jagade varandra fram och tillbaka mellan träden under högljutt " kickande ". Tack för tipset Mats.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, April 14, 2009 at 17:06:48 (CEST)

14/4. En sjungande ärtsångare på Åkerslunds industriområde i Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 14, 2009 at 12:21:11 (CEST)

13/4. På Rönnen 1 hona stenskvätta, 3 vitkindade gäss, 1 hanne ringtrast och 1 lövsångare. 13 tranor sträckte österut.
I Vegeholmsskogen fler lövsångare, och vid slottet hördes 1 mindre hackspett.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 14, 2009 at 12:19:17 (CEST)

11/4. En flock med 15 brushanar landade i Farhult. I skogen sjöng en svarthätta, och i vassen hördes en pungmes lockläte 3-4 gånger.
På Rönnen rastade 8 gluttsnäppor och 4 dubbeltrastar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 14, 2009 at 12:16:16 (CEST)

13/4 Två sjungade lövsångare vid Himmelstorp och en i vid stranpromenaden i Jonstorp. första ladusvalan passarade över tomten på em.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, April 14, 2009 at 09:30:53 (CEST)

14 april. Under mitt arbete med vårsådden under påskhelgen har jag från traktorn sett följande: glador,fjällvråk, ormvråkar, brun kärrhök, tornfalkar, 1 kungsörn, fasan, rapphöns,skogssnäppor,sädesärlor,stenskvättor, sånglärkor,tofsvipor,storspovar rörhöna.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Tuesday, April 14, 2009 at 08:33:14 (CEST)

14 april. Ljungabolet. Ovanligt många STEGLITSER i år. Det är inte vanligt att jag har STEGLITSER vid fågelbordet, men i en tre veckors tid har jag haft 4 STEGLITSER som fasta pensionärer. Nu till morgon har dem blivit 11. Jag får även dagligen besök av hr och fru STENKNÄCK. GLADAN håller på att plocka bomaterial ute på fälten. Det blir nog häckning igen i år för femte året i följd. Det är intressant att följa variationerna i naturen år för år.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 14, 2009 at 07:46:27 (CEST)

13 april, gav mig ut på en bilburen skådartur med inriktning Hallandsås. Vid Lya ljunghed klängde en lövsångare omkring i en sälg och en bit ut satt en varfågel i en trädtopp. Själv tycker jag alltid att det känns märkligt när vinterns och sommarens fåglar ses samtidigt. Långt i fjärran hördes tranor, en gröngöling ropade och några bergfinkar sträckte över. På en åker söder om Älemosse höll en trastflock till, mest björktrastar, men även några rödvingar och en ringtrast. I skogarna runtikring sågs och hördes både taltrast och dubbeltrast. Vid ängen Slottet nedanför Killeröd ropade en mindre hackspett. - På kvällen sågs fem ladusvalor vid Mäsingestrand.
Mats Ljunggren
- Monday, April 13, 2009 at 22:11:24 (CEST)

13/4 Änglaberga Den S/V Flugsnapparen anlände idag. Femton dagar tidigare än i fjol.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, April 13, 2009 at 19:28:27 (CEST)

Grönsångare 1 ex. sjöng, Rögle dammar, Helsingsborgs k:n, 12.4
Björn Aldén
Rögle, - Monday, April 13, 2009 at 19:25:07 (CEST)

13 april: i Vegeholmsskogen hörde jag idag något jag aldrig hört för - en sjungande nötskrika; en märklig sång med blandning av nasala och skrovliga ljud. Mycket lågmäld, hade jag inte stått rakt under trädet artisten satt i hade jag inte hört den. Mer ljudliga var 4 svarthättor, flera lövsångare lät sig också avnjutas. I Vegeå pilde två kungsfiskare snabbt förbi och vid Sandön rasatde en småspov, två gluttsnäppor och några fisktärnor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, April 13, 2009 at 16:53:36 (CEST)

Må 13 april. Söderåsen; Traneröd-Lilla Klåveröd. Sångsvan 2, Glada 1, Skogssnäppa 2 spelande, Spillkråka 1, Varfågel 1, Dubbeltrast 3, Stenknäck 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 13, 2009 at 16:28:02 (CEST)

13 april vid HASSLARPS DAMMAR. När jag och dotter Matilda anlände till Bergsdammen strax innan klockan tio så möttes vi av en ivrigt lockande pungmeshanne. Sedan var den som uppslukad till tolvtiden då vi lämnade lokalen.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Monday, April 13, 2009 at 15:21:50 (CEST)

13 april. Tre sjungande rödstjärtar Ättekulla sommarstad. Drillsnäppa samt 2 smådoppingar vid damm intill Raus vång. Minst 2 sjungande lövsångare vid Raus mark.
Sven Nilsson
Helsingborg, - Monday, April 13, 2009 at 10:13:25 (CEST)

Sö 12 april. Påskdagen. Björkeröd-Kullaberg; Ringtrast 1 hane.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 12, 2009 at 21:20:45 (CEST)

12 april. Dagens KOF-exkursion på Bjäre inleddes en bit upp på åsen med koll på vad vattnet mellan Himmelstorp och Hålehall kunde bjuda på. Gråhakedopping, sothöna, gräsand. Gott om paddor och, då vi gick över ett soluppvärmt parti, en ovanlig mängd med humlor. I omgivningen noterades nötskrika, taltrast, gärdsmyg, rödhake, gulsparv, gransångare och minst en lövsångare. Vi fortsatte ner till kusten, Vasalts hed, där enkelbeckasiner spelflög över kärren och bland enarna sågs bl.a. gulsparv och hämpling. Flera stenskvättor sjöng och visade upp sig fint nere vid klapperstensfältet på Öllöv; en mer stenskvättevänlig biotop är nog svår att tänka sig. Solen hade nu äntligen börjat värma riktigt bra. Inga sälar som solade sig, men ibland stack ett huvud upp ovan vattenytan. Två kentska tärnor kom förbi. Över heden jagade en tornfalk, som blev den enda rovfågeln här, förutom en glada som visade sig som hastigast. En reducerad skara skådare avslutade med ett kortare stopp vid Grytskären, där en insträckande fjällvråk var det enda oväntade.
Mats Ljunggren o några till
- Sunday, April 12, 2009 at 20:11:33 (CEST)

12 april. Kullen under morgon och förmiddag. En kylslagen morgon (+3 grader) och ganska mediokert sträck på morronen. Men det tog sig efter någon timme och hyfsad rörelse av sädesärlor, ängspiplärka och bofink. Höjdarna i dagens obsbok var bl a, göktyta 1, lappsparv 1, lövsångare ca 10, svarthätta och trädpiplärka 15. Under eftermiddagen några timmar vid Hittarps rev där det sågs en insträckande backsvala.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 12, 2009 at 20:11:22 (CEST)

12 april: Väderön var nästintill invaderad av rödhakar i dag på morronen - i nästan varje buske satt det en fågel - förmodligen har dom kommit in under natten. Dessutom en trädpiplärka, ca 200 vitkindade gäss, 15-20 silltrutar, 12 tordmular och ca 80 tobisgrisslor.
Bo o Mona Tuvesson, Thomas Wallin
- Sunday, April 12, 2009 at 19:21:54 (CEST)

12/4.Rönnen.Småtärna 1 str.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, April 12, 2009 at 14:57:18 (CEST)

11 april. Vårarterna trillar in, precis som väntat med rådande väderläge. Idag sträckande trädpiplärka över Ängelholm och senare ute vid Klören. Kuriosa: 1 par mandarinänder i "Sjödammarna", Sibirien. Spännande att följa om de etablerar sig för häckning.
Henrik Johansson
- Saturday, April 11, 2009 at 22:36:22 (CEST)

11 April. Gott om trastar på Hallandsåsen när jag tog min kvällsrunda,bland dessa en ringtrasthane på ett fält nära Älemossen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, April 11, 2009 at 21:45:38 (CEST)

Lö 11 april, Påskafton, Annelunds våtmark mellan Helsingborg och Allerum. Tur inspirerad av Christer o Björn, Gråhakedopping minst 6 ex, Knölsvan 4, Gravand 8-10, Gräsand, Kricka c 10, Skedand 1 par, Årta 2 par, Sothöna minst 12, Grågås 4
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 11, 2009 at 19:51:21 (CEST)

11 april: tre kustlabbar sträckte in vid Sandön vid 3-tiden - fortsatte upp mot Sibirien och drog sedan in över land. En fiskgjuse ryttlade och 2 kentska- och 7 fisktärnor rastade. I Farhult en ladusvala, fem tranor och 1 fiskgjuse. Bruna kärrhökparet håller på att flytta in i vassen nedanför skjutbanan.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, April 11, 2009 at 18:57:05 (CEST)

11 april vid SANDÖN på förmiddagen. Rastare: kentsk tärna 3, fisk-/silvertärna 3, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 7, rödbena 10 och skärfläcka 7. Sträckare: ladusvala 1, brunhökshona 1, fiskgjuse 1 och en hel del fink, främst bofink. Medobservatörer: Bengt A, Teuvo K, Patrik S med Anton och Sonja G.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Saturday, April 11, 2009 at 16:39:46 (CEST)

11/4 o ännu en "försommarmorgon" vid Stensånsmynning. 4 skedand o 9 kentsk tärna kom inflygande annars lugnt,bla de rastande arterna ingen större förändring. När jag lämnade Stensån "mötte" jag en brunglada på väg österut utmed åsen. Följde den fram tilll E6an. Fortsatte se´n till Norrebro hamn där det str in en hel del tättingar, främst gråsiska, grönsiska, sädesärla o en vackert sommartecknad bergfink. 2 silltrut.
Leif Dehlin
- Saturday, April 11, 2009 at 12:07:53 (CEST)

2009-04-10. En Svarthätta sjöng för full hals i skogsbrynet mellan Mölle kapell och Kockenhus.
Lars Unger
Mölle, - Friday, April 10, 2009 at 22:19:16 (CEST)

10 april, Glimminge pl., en tidig lövsångare sjöng några strofer i det varma vårvädret.
Mats Ljunggren
- Friday, April 10, 2009 at 21:11:06 (CEST)

2009-04-10 Hasslarps dammar. Pungmesen är kvar i området. Den sågs fint vid de låga sälgbuskarna i den nordvästra delen av bergsdammen. Efter några minuter drog den vidare norrut till den lilla dammen vid den gula elstationen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, April 10, 2009 at 19:22:40 (CEST)

10/4. Vid Sandön rastade 3 gluttsnäppor, 1 svartsnäppa och 1 fisktärna. Över det hela sågs en flock med 10 skäggmesar i en form av högflykt.
Vid Heljarödsgården pausade en ladusvala på en telefontråd.
I Farhult satt en ad pilgrimsfalk på stranden och åt på ett byte, medan en stor flock strandskator stod och sov alldeles intill. I den nordostligaste delen av kohagen nära de sista husen innan skjutbanan fanns en västlig svarthakad buskskvätta. Det var en hanne, och den satt mest på elstängslet och i dess omedelbara närhet.
Assisterande skvättskådare var Kaj Möller och Anders Lindén.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, April 10, 2009 at 17:24:34 (CEST)

Mölle 10/4. En sjungande svarthätta i trädgården förhöjde humöret avsevärt.
Bert o. Maivi Persson
Mölle, - Friday, April 10, 2009 at 11:32:49 (CEST)

Långfredag. Ljungabolet. Morgonens koncert bestod av 2 GRÅGÄSS som landade skrikande och började att bete på åkren utanför köksfönstret,sedan fick jag höra GRANSÅNGARE, KUNGSFÅGEL,STARE, TALTRAST, GRÖNGÖLING, PIL-, BERG-,GRÖN- OCH BOFINK, GRÖNSISKA, GULSPARV, NÖTVECKA, ORMVRÅK och i går kväll årets första MORKULLA. Dem som inte sa nått: STEGLITS, STENKNÄCK och GLADA. Bra kompensation för en lång, grå och tråkig vinter.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 10, 2009 at 10:46:35 (CEST)

10 april. Rååns dalgång: Strax nedanför laxtrappan,ett par av forsärla samt en kungsfiskare. För övrigt kan noteras två sjungande svarthättor,tre rastande skogssnäppor samt en spelande rapphöna ute på ett fält.
Sven Nilsson
Helsingborg, - Friday, April 10, 2009 at 10:02:19 (CEST)

9 april, Hittarps rev 09:15-12:15. Av sträckande fåglar noterades bl.a, sjöorre 300, ejder 250, bergand 2, svärta 3, alfågel 1, ormvråk 28, fjällvråk 1, brun kärrhök 1, sparvhök 9, trana 11 och ladusvala 1. Ute vid spetsen rastade snatterand 5 och stjärtand 2. Medobservatör var Thomas Terne.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, April 10, 2009 at 04:41:45 (CEST)

9 april. Eftermiddagstur till Hasslarp. En ladusvala drog snabbt förbi. Skedänder och snatteränder i dammarna. Smådopping spelar och det finns nog minst 10 par gråhake totalt i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 09, 2009 at 21:21:35 (CEST)

9 april: en ringtrasthane vid Brekille var pricken över i på en go morrontur i min atlasruta uppe på åsen (Boarp-Västrarp-Brekille-Lönnhässle). Dessutom ropande gröngölingar, spillkråkor o st hackspettar, flera tranor, grågäss och några krickor i de gamla fiskdammarna som är talrika i området.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 09, 2009 at 14:45:59 (CEST)

9/4 och en go f.m.-vandring från Ripagården till Råle. Upplevde att rödbenorna var betydligt fler idag än tidigare, gransångare fanns i varje buske. Över havet magert str men en del sjöorre o en hel del skrattmås mot söder. Mot norr ca 60 vitkindade o ngn enstaka storspov. 1 fisktärna. Spelande rapphöna sågs o hördes. Från dammen norr om hamnen hördes vattenrall. 2 par snatterand rastade. Brun kärrhök,hane, mot söder o blå kärrhök,hona, mot norr. Hane ringtrast vid P-platsen till Råle.
Leif Dehlin
- Thursday, April 09, 2009 at 14:02:01 (CEST)

Sandön 9/4: Stannade till vid Sandön vid 7-tiden på väg till jobbet. Det senaste tillskottet där var ett par gluttsnäppor, men när jag cyklade vidare kom det en vit häger målmedvetet sträckande söderut vid Rösan. Jag uppfattadet som om den lyfte från vassen och av storleken att dömma håller jag på att det sannolikt var en Ägretthäger, men den passerade ganska snabbt. Troligtvis lämnade den lokalen men vi får se om den observeras någonstans längre söderut.
Per Knutsson
Ängelholm, - Thursday, April 09, 2009 at 11:39:25 (CEST)

9/4. Hasslarps dammar kl. 8-9.30. En pungmes (ringmärkt hanne) i buskagen längs västra kanten av Bergsdammen. Övrigt: bl.a. pilgrimsfalk 1 (2k), skedand 22, snatterand 1 par, gluttsnäppa 2, skogssnäppa 3, mindre strandpipare 1 samt vinterhämpling 4. Sandön vid 10-tiden: kentsk tärna 3, fisktärna 5 samt gluttsnäppa 2.
Henrik Johansson
- Thursday, April 09, 2009 at 10:52:00 (CEST)

7/4 Farhultsviken. En svarthuvad mås rastade på revlarna mot Jonstorpssidan,en äldre fågel med någon svart fläck kvar på vingspetsarna.Bland annat som sågs var 16 myrspovar,2 par årta samt 4 brushanar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, April 08, 2009 at 08:50:33 (CEST)

7/4 Råådalen Gantofta - Raus. Liten vårinventering: Taltrast 4, järnsparv 3, gärdsmyg 13, nötväcka 5, gransångare 18, rödhake 6, trädkrypare 2, fiskgjuse 1 överflygande, sothöna 3, större hackspett 6, steglits 4, ormvråk 5, sparvhök 1 ad hona, björktrast 15, entita 2, stare 1, grönfink 5, sädesärla 2, pilfink 5, mindre hackspett 1 hane, fasan 1 och många bofinkar, ringduvor, gräsänder, talgoxar och blåmesar. Medobs broder J.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Tuesday, April 07, 2009 at 16:19:19 (CEST)

6 april. En kombinerad groddjurs- och fågeltur på kvällen (19.30 - 24.00). I dungen NO Baljagården var det full aktivitet i hägerkolonin. Hela 16 bon hittades men det är oklart om alla är aktiva. Minst 25 hägrar sågs i alla fall. Vid våtmarken intill fanns några sothöns, gräsänder, två gravänder och ca 15 krickor. Strax S Zackows mosse spelade en rapphöna 20.30. I området runt Mölle mosse spelade två kattugglor 21.15 - 22.00.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, April 07, 2009 at 12:37:11 (CEST)

Söderåsen den 7 april - Jag tog småvägar hem efter det att jag lämnat Linnea på dagis i Åstorp. Från Åstorp vidare till Maglaby kärr där salskrakehonan fortfarande låg kvar i våtmarken. Första gången vi såg henne var den 21 mars. Tranan låg kvar på bo och två grågåspar kivade, precis som vid tidigare besök. Det återstår att se hur tranparet kommer att lyckas, de har möjligen varit lite djärva i valet av boplats. En flock om 18 krickor låg stundom i vattnet men var av så orolig natur att de ständigt tog till vingarna.
Överallt längs skogsvägar, fält och åkrar hördes och sågs gott om nyanlända tal- och rödvingetrastar. Mycket bofink på fälten och ovanför Rörspjäll rörde sig på fälten en flock om några tiotal hämplingar. I dammen i Rörspjäll såg jag åtminstone en av rörhönorna.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Tuesday, April 07, 2009 at 09:21:50 (CEST)

6/4 Brogårda våtmark.Knölsvan 2,Gråhakedopping 2, Gravand 5,Bläsand 14,Kricka 5,Vigg 7,Knipa 9,Sothöna 20,Strandskata 24,Tofsvipa 15,Rödbena 5, Stare 35.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 06, 2009 at 22:07:20 (CEST)

2009-04-05 Pålsjö skog. Mycket liv och rörelse i trädkronorna med spillkråka, större hackspett, gröngöling, nötväcka, trädkrypare och gransångare. På marken de första vitsipporna och dessvärre även årets första mördarsnigel. Vid kanten till krematoriedammen födosökte två gröngölingar.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, April 05, 2009 at 22:52:43 (CEST)

5/4 Studiefrämjandet fågelcirken.Hittarps revet. Gravand 8,Bläsand 4 str,Ejder 3500 str,Sjöorre 14 str , Småskrak 4,Sparvhök 3 str , Otmvråk 5 str , Skogsduva 2,Gröngöling 1, Sädesärla 10,Järnsparv 5,Gransångare 5 sj,Trädkrypare 1, Bofink 250,Bergfink 10,Hämpling 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 05, 2009 at 21:20:19 (CEST)

Cykeltur ut till Annelunds våtmark gav en del trevliga arter. Ett par årtor, gråhakedopping 3 par, morkulla 1 ex, häger 3 ex, gravänder 26 ex, sothöna ca 40 ex. Bland rovfåglarna såg vi , glada, ormvråk, sparvhök, tornfalk och brun kärrhök.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Sunday, April 05, 2009 at 21:10:33 (CEST)

4 april. Idag sjöng ffg i år gransångaren i sitt revir invid Tegelbruksbron i Ängelholm.
Johan Brinck
Ängelholm, - Sunday, April 05, 2009 at 20:27:54 (CEST)

5 april. Hasslarps dammar på fm. Sågs bla skogssnäppa 4, mindre strandpipare 1, snatterand 4, smådopping 2 samt två pilgrimsfalkar tillsammans varav en gammal och en ungfågel troligen en 2k fågel.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, April 05, 2009 at 19:57:18 (CEST)

5/4. I Farhult rastade 1 myrspov, 1 kentsk tärna och 3 skedänder.
Öster om Rönnen låg ett par årtor, och minst 134 vitkindade gäss flög lite fram och tillbaka.
I Hasslarp sågs bl.a. 5 skedänder, 4 snatteränder, 3 smådoppingar, 1 mindre strandpipare och 4 skogssnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 05, 2009 at 19:56:07 (CEST)

4 april, Glumslöv. Visserligen utanför KOF-området, men årets första (ladu-)svala singlade förbi i Glumslöv i lördags...och den var helt klart på väg mot Helsingborg.
Karsten Bringmark
Lomma, - Sunday, April 05, 2009 at 18:31:38 (CEST)

5 april. Sen eftermiddagstur till Björkeröd gav stenskvätta hona, gråhakedopping, vigg och knölsvan. Turen gav öven ögonfröjd för botanisten. En hel del vitsippor hade slagit ut. Även nunneörten hade slagi ut sina violetta blommor. Naturen är fantastisk
Lennart Nilsson
Domsten, - Sunday, April 05, 2009 at 18:21:18 (CEST)

5 april: flera flockar med vitkindade gäss sträckte över Rönnen när Studiefrämjandets fågelcirkel besökte lokalen på morronen. 17 skärfläckor, 7 myrspovar, ca 15 storspovar och 2 rödbenor skrämdes upp av en en pilgrimsfalk som svepte in över vadarstranden. En blå kärrhökshane och några ormvråkar sträckte över, gransångare och järnsparv sjöng i buskmarkerna söder om ön. På Sandön rastade ca 40 kärrsnäppor och en skäggmes hördes från vassen.
Leif Dehlin, Thomas Wallin o många fler
- Sunday, April 05, 2009 at 17:46:27 (CEST)

5/4 Eftermiddagstur på Bjäre med bil. Vid Faritslöv rastade en Engelsk sädesärla tillsammans med tre vanliga. I Förslöv Spillkråka som hackar ut bohål och dito Gröngöling. Större hackspett och Mindre hack trummar. Flertal Stenknäckar flyger runt och hävdar revir och Järnsparvar sträcker. Medobs Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 05, 2009 at 17:14:13 (CEST)

5/4 Rydebäck. Gransångare 1ex, järnsparv 1ex, steglits 8ex samt en ekorre som äter solrosfrö på fågelbordet.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, April 05, 2009 at 12:42:58 (CEST)

Lördag 4/4-09 Jag bor i skogen, jag trivs i skogen och är det konstigt när man kan uppleva en sådan morgon som idag. Inväntade gryningen på Ramnasjö mosse. En tupp gal i fjärran, hackspetten hammrar ihärdigt, trastarna trevar försiktigt fram sin sång efterhand som solen stiger.Ormvråken och korpen glider längs skogsbrynet. En stund senare står jag på en skogsväg i Bassholma i ett härligt disigt motljus och lyssnar på rödhaken och gärdsmygen när ett vildsvin ljudlöst trippar över vägen. Grantoppen är järnsparvens plats. Sitter och sjunger, kråmar sej och försöker på alla sätt imponera på honan. Paret drar strax vidare och morgonen börjar gå mot förmiddag.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, April 05, 2009 at 11:11:21 (CEST)

090405: De två första sädesärlorna har kommit till Domsten. Nu tror jag våren är kommen.
Lennart Nilsson
Domsten, - Sunday, April 05, 2009 at 09:00:44 (CEST)

4/4 Gantofta Citys troligen första sädesärla i år skådades på morgonen.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, April 04, 2009 at 22:26:40 (CEST)

4/4-09. Hasslarpsdammar.Någon timmes skådning denna underbara vårdag gav bl.a.Gråhakedopping, Grågås, Knölsvan, Gräsand, Gravand, Vigg, Ormvråk, Rödglada, Brun kärrhök, Tornfalk, Sothöna, Rödbena, Strandskata, Storspov, Skrattmås och Gransångare.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Saturday, April 04, 2009 at 22:12:38 (CEST)

4 april. De morgonpigga på Gubbahyllan såg även en hane ringtrast som kom insträckandes och rastade ett tiotal sekunder innan den lika plötsligt vart borta igen.
Thomas Svanberg
- Saturday, April 04, 2009 at 22:11:48 (CEST)

4 april. Ägnade en stor del av dagen till fagning av Naturskyddsföreningen Söderåsens äng vid Båv (Åvarp) så skådning kom i andra hand men vi hann se och höra en del trevligt denna fantastiska vårdag; 1 varfågel, 1 mindre hackspett och 1 gröngöling. Bland sjungande fåglar märktes sädesärla, stenknäck, gransångare, järnsparv och trädkrypare. Medobservatör och räfsare: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Saturday, April 04, 2009 at 21:45:49 (CEST)

4 april, två stenskvättor sjöng vid Öllövsstrand om förmiddagen. Vid Vasalts hed en glada, en tornfalk samt många gulsparvar och hämplingar. Bland ejdrarna sågs även några sjöorrar.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 04, 2009 at 20:45:01 (CEST)

4 mars. Mycket rödvinge - och taltrastar rastande på Kullaberg idag. Det tog tid att nå ut till "Gubbahyllan" där en bl a en jorduggla, fiskgjuse och en tidigt ladusvala förgyllde dagen. En antal "dagboksbilder" samlade på www.pbase.com/johanstenlund.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, April 04, 2009 at 19:51:19 (CEST)

3/4 Änglaberga, 2 ex Morkulla, spelande Kattuggla och Pärluggla Medobs, Tora W
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Saturday, April 04, 2009 at 19:50:14 (CEST)

4/4 Rydebäck. Svarthätta 1 hane, sädesärla 1 ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 04, 2009 at 19:00:20 (CEST)

4/4 en go morgon med spegelblankt hav vid Rålehamn, 06.30-09.30. Sträcket minimalt men bl.a. 5 skedand, 2 storspov, 6 skogssnäppa,2 brushane, 1 fiskgjuse och småflockar med gråsiska drog norrut. 14 sillgrissla/tordmule drog ut mot Väderön tillsammans med 4 tobisgrissla. 1 par årta o flera par stenskvätta rastade. Fortsatte till Yttre Kattvik där det låg ett lätt dis över hela Laholmsbukten. Även här en hel del gråsiska o flitigt sjungande gransångare o taltrastar. Domherren småvisslade men svarthättan o bergfinken var helt tysta. Morkullan skrämdes på vingar.En svart rödstjärt rastade. Den mindre strandpiparen bara fanns där helt plötsligt men trivdes inte o drog vidare efter en stund.
Leif Dehlin
- Saturday, April 04, 2009 at 14:13:56 (CEST)

4/4. På Rönnen satt en ad pilgrimsfalk minst en timme på förmiddagen. En räv sprang tvärs över ön och skrämde bl.a. upp tre brushanar som drog iväg åt nordost. En hanne stenskvätta rastade på stängselstolparna, och två skogssnäppor flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 04, 2009 at 12:55:53 (CEST)

3/4 Ornakärr Fina obsar av två stycken Jordugglar
Peter ndersson
Billesholm, - Saturday, April 04, 2009 at 08:17:31 (CEST)

Mölle 3 april-09. En härlig eftermiddag på fäladen resulterade i: flera sädesärlor, en flock på ca 10 starar, flera tofsvipor, en ganska närgången stenskvätta, samt ejdrar som låg en bit uti vattnet och "kurrade? " De första citronfjärilarna på plats samt en sömnig gråsugga! Gott om nyckelpigor. Blåsipporna i full blomstring bakom kapellet,. Kan man önska sej mer??
eva pagden
mölle , - Friday, April 03, 2009 at 23:41:06 (CEST)

2009-04-03. Sjungande Gransångare för första gången i år på min tomt i Mölle. Flera Sädesärlor jagade runt mellan varuhustaken på Väla-centrum på kvällen. Deras fina lilla läte gör mig alltid lika glad vid denna härliga tid.
Lars Unger
Mölle, - Friday, April 03, 2009 at 23:34:53 (CEST)

årets första sädesärla i strandbadsskogen norra skogsvägen, nyhamn
c rydell
nyhamn, - Friday, April 03, 2009 at 20:10:24 (CEST)

3 april: fiskgjusen ryttlade över Sandön nu i kvällningen, en vattenrall grymtade i vassen och 47 skärfläckor och 54 storspovar rastade på ön. En blå kärrhökshona drog in mot Klören. På hygget vid Kulltorp var varfågeln fortfarande kvar. Tidigare idag ett forsärlepar och två sjungande gransångare vid Sågmöllan i Munka Ljungby.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, April 03, 2009 at 19:14:21 (CEST)

3 april Kort morgonpromenad vid dammen, Bruces skog, bl a 3 mindre strandpipare som mest var uppe och flög oroligt, 2 gråhakedoppingar och 2 rapphöns
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Friday, April 03, 2009 at 08:14:56 (CEST)

2/4 Råå.Gransångare 2sj,Järnsparv 2sj,
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 02, 2009 at 22:21:01 (CEST)

2 april. Hittarps rev på fm. Även idag magert sträck. Följande kunde dock noteras: ejder 1400, sjöorre 390, smålom 20, bergand 2, kentsk tärna 3, skäggdopping 21, vitkindad gås 3. Medobsare Leif Dehlin och Paul Tufvesson. Vid Domsten senare på em 155 tranor mot norr samt en insträckande fiskgjuse.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, April 02, 2009 at 19:39:21 (CEST)

1 april. Vid ankomst till Hittarps rev på morgonen låg dimman tungt i Öresund. 5 timmar senare släppte det och då hände...ingenting! Ett par hundra ejdrar, en kentsk tärna och några smålommar var allt. Vidare till Hasslarp där några timmars njutning i solen bl a gav en härlig luftduell mellan pilgrimsfalks hane och brunhöks hona (se tidigare rapporter i obsboken). Senare sågs även pilgrimsfalks honan. 2 par brunhök hade ritualer och en 3:e hane blandade sig i vilket skapade en viss kalabalik. En gransångare sjöng och i Hyllingedammarna ett par brunand.
Thomas Svanberg
- Wednesday, April 01, 2009 at 19:30:46 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin