Observationer februari 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

28 feb. Runt vegeåns mynning sågs samtidigt inte mindre än 3 kungsfiskare. I vassarna 2 sävsparvar liksom 4 skäggmesar.

Thomas Svanberg
- Sunday, March 01, 2009 at 15:01:45 (CET)

28 februari: på Sandön rastade en märklig trut på morgonen - gråtrutstor, helt vit (inga svarta eller mörka teckningar), näbben svart ytterst och ljusare vid basen, benen grågula. Rastade ca 15 minuter, lyfte sedan och drog söderut lämnande kvar bla ca 40 tofsvipor, 2 skäggmesar, 1 sävsparv, 99 sångsvanar och en havsörn. Vid Rönnen ca 15 större strandpipare, flera sånglärkor, vipor och starar. Vidare 24 snösparvar, 4 vinterhämplingar, 1 havsörn, 1 blå kärrhök, 4 salskrakar, 1 brunand och 1 alfågel. Ca 60 säd- och 6 vitkindade gäss sträckte över. I Rönneådalen, mellan Tommarp o Bläsinge: 1 havsörn, 1 blå kärrhök, 11 glador och 1 enkelbeckasin.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 01, 2009 at 00:45:25 (CET)

28 februari. Glimminge pl. Tillbringade sena förmiddagen spanande ut över Skälderviken i soligt och klart väder. Med i spaningsroteln var Kent Sjöström. Långt ut låg det gott om doppingar, främst svarthakedopping, av vilka vi såg åtminstone 30 ex i olika mindre sällskap, men också gråhakedopping och någon enstaka skäggdopping. Även en del småskrakar låg en bit ut till havs. Ett glest insträck av sånglärka pågick. Årets första strandskata kom flygande söderifrån och landade ute vid udden. Sex stycken st strandpipare var också nyanlända vårfåglar. En ensam tobisgrissla i sommardräkt låg rätt nära land och långt ut en sillgrissla och minst en tordmule. I övrigt kan nämnas två enkelbeckasiner, någon rödbena, tjogtalet gravänder samt i skogen ropande gröngöling och spillkråka.
Mats Ljunggren
- Saturday, February 28, 2009 at 21:57:19 (CET)

2009-02-28. Flock med ca 75 Tofsvipor rastade på åker vid Kulla Gunnarstorp. 5 Sångsvanar och flock med ca 50 Sånglärkor, klarade inte pressen av att jag och min hund gick förbi, utan gick till väders från åker i Vattenmöllan.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, February 28, 2009 at 21:48:55 (CET)

Ornakärr 28 februari Två jordugglor dök kl 17.20 upp till vänster om storkhänget och visade upp sig jättefint i cirka 10 minuter. I omgivningen fanns även duvhök 1 ex och blå kärrhök, hona och hane. Medobs Paul Fors.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, February 28, 2009 at 19:54:38 (CET)

Ornakärr 27/2 Jordugglan på plats tidigt ikväll. Ett 20-tal Tofsvipor rastade också söder om vägen. På plats även Paul F, Bengt A och Anders H.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, February 27, 2009 at 20:17:11 (CET)

27/2 o en efterjobbet promenad i Bassholma/Aggarp. Mesarna är i full gång med sin vårsång. 87 starar plockar ätbart i en hästhage medan två skogsduvor far fram fram o tillbaka mellan skogsbrynet o de öppna fälten. Gröngölingen hörs. Sånglärkorna drar i spridda skurar norrut. Varfågeln sitter på åskådarplats. Idag februari, snart mars ...
Leif Dehlin
- Friday, February 27, 2009 at 18:13:12 (CET)

26/2 ca kl 17 - Ett salskrakpar i Vege å, vid vägbron på vägen Vegeholm-Ängelholm
Clifford Weinmann
Utvälinge, - Monday, March 02, 2009 at 10:47:02 (CET)

Tors.26/2 kl:16:00. Rössjön: ca 60 sångsvanar, 2 knölsvanar, 15 kanadagäss, ca 200 gräsänder, 6 storskrakshannar, 2 knipehannar. Isen ligger i både Västersjön och Rössjön men i Rössjön finns en rätt stor vak åt fåglarna.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, February 26, 2009 at 22:00:42 (CET)

24-25/2 Rydebäck. Sjungande koltrast två dagar i rad ger vårkänslor, samtidigt som en flock på ca 50 sidensvansar ger andra vibbar.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, February 25, 2009 at 20:00:17 (CET)

25/2 Drillande Sånglärka på wramsänga
Peter Andersson
Billesholm, - Wednesday, February 25, 2009 at 12:26:20 (CET)

Två strandskator S:t Skärsvägen Nyhamnsläge.
C Rydell
Nyhamnsläge, - Wednesday, February 25, 2009 at 12:22:52 (CET)

Kvidinge den 25 februari - Under den tidiga förmiddagen åkte jag ner till Tommarp en kort stund, jag stannade till där utsikten över maderna är god. Över tusen kanadagäss stod på maderna och fler strömmade hela tiden in i medelstora flockar. Säkert stod här också ett hundratal grågäss. En sånglärka spelflög över de nedre fälten och en ensam stare flög förbi, vårens första stare. Väl hemma igen kunde jag se hur gåsflockarna fortsatte att dra förbi. Även här en sånglärka, denna passerade småsjungande mot norr.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Wednesday, February 25, 2009 at 10:11:41 (CET)

2009-02-22 Det omisskännliga lätet från nordens papegoja hördes från min trädgård. 3 Sidensvansar satt och gnolade i ett äppelträd.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, February 25, 2009 at 08:41:04 (CET)

23/2.Brogårda våtmark. Knölsvan 12,Grågås 6,Gravand 1,Gräsand 85,Knipa 3, Sothöna 4, Tofsvipa 4, Stare 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, February 23, 2009 at 21:41:25 (CET)

2009-02-22 Även idag har min unge Fiskmås varit på besök ett flertal ggr. vid fågelmatningen, för att käka av trastarnas äpplen. Måsen äter som en besatt och Kol- och Björktrastar står på avstånd och beskådar marodören. De annars så bitska Björktrastarna står på åskådarplats och lider, i takt med att äpplena slinker ned i måsens mage. Kvällspromenad Mölle fälad - Vattenmöllan. Ca 10 + 20 Bläsänder, fördelade på 2 flockar på sträckan. En Gråhäger flög kraxande förbi. Trastflock på ca 40ex, med blandat innehåll av Björk- och Rödvingetrast.
Lars Unger
Mölle, - Monday, February 23, 2009 at 10:41:07 (CET)

2009-02-22: På gräsmattan har jag kastat ut en del frukt. En ihärdig björktrast står på vakt mitt bland frukten o attackerar alla som försöker ta av hans förråd. Idag fick den konkurrens av bl a 13st sidensvansar.
Per Venhagen
Össjö, - Monday, February 23, 2009 at 08:22:23 (CET)

2009-02-22 Höganäs hamn - Lerhamn. Vid reningsverket sågs bl a rödhake, gärdsmyg, svart rödstjärt, forsärla, stare och björktrast. I viken nedanför Höganäsbolaget sågs gravand, bläsand, rödbena samt en dvärgbeckasin. Beckasinen stöttes (nästan trampades på) i det låga gräset mellan den gröna boden och den vita kanoten. Den gjorde ett kort tyst uppflog ner till tången där det tydligt gick att se den korta näbben och de gula strimmorna på ryggen. Dessutom sågs en flock med sex snösparvar.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, February 22, 2009 at 22:56:31 (CET)

Sö 22 feb. Ornakärrr i skymningstimman.Fjällvråk 1, Blå kärrhök 1 honf, Vattenrall 1, flög upp en kort sträcka. Min hund - Hugin - ska krediteras för sistnämnda obs. "Husse - såg du, här brukar inte vara nåt.." Ungefär sådär såg det ut när han vände sig mot mig efter det oväntade uppfloget.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 22, 2009 at 19:36:15 (CET)

Sö 22 feb. Söderåsen; Åvarp-Vgeådalen-Halla. Ormvråk 2, Glada 2, Spillkråka 1, Strömstare 1 Hallabäcken vid stenbrotten, Stenknäck 3. Desutom lite frejdigt mesfilande och nötväcketutande når vinden rev upp lite blå stråk på himlen,
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 22, 2009 at 19:32:26 (CET)

22 feb. Hittarps rev under förmiddagen. I tången födosökte 12 skärpiplärkor och 10 ängspiplärkor. Några sånglärkor sträckte in liksom säsongens första ormvråkar vilka var 3 till antalet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 22, 2009 at 18:24:03 (CET)

Hukandes bakom hoddorna på Östra Rönnen sågs bland annat följande under förmiddagen: snösparv 25, större strandpipare 1, kärrsnäppa 200, salskrake 7, vattenpiplärka 1, sånglärka 20 och tofsvipa 10 insträckande, även jaktfalken på plats från klockan 11:45.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, February 22, 2009 at 18:16:47 (CET)

22/2. I Utvälinge hördes en vattenrall skrika i vassen vid brofästet, och ute i åmynningen låg 5 hannar och 4 honor salskrakar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 22, 2009 at 17:30:45 (CET)

22/2 och en go vårvandring på stubbåkrarna norr om Ängelholm. Sånglärka lite här o var, stare o tofsvipa har också vågat sig tillbaka till slätten. 3 fjällvråk. 1 duvhök och 1 hona blåkärrhök jagade utmed Brandsvigs mader.
Leif Dehlin
- Sunday, February 22, 2009 at 15:04:12 (CET)

21/1 Örnrunda lörd. fm.Dock inga örnar men vid Svedberga stod 54 Sånglärkor i snön och i vägkanten i svängen vid gamla åtelplatsen Stureholm 4 st Berglärkor.Dessa lättade sedan och flög ut på stubbåkern bredvid
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, February 22, 2009 at 08:16:21 (CET)

Lö 21 feb. Ornakärr. Ormvråk 2, Fjällvråk 1, Tornfalk 2, Blå kärrhök 1 honf, Duvhök 1, Enkelbeckasin 2, Gärdsmyg 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 21, 2009 at 20:23:08 (CET)

21 febr Båvs hage - Jordberga. Lite förvårkänsla med pilfink/gråsparvstjatter i häckarna, något mer skönsjungande grönfink,domherre, entita och blåmes samt ihärdigt ropande gröngöling. Dessutom 1 kattuggla, 3 nötskrikor, 4 glador, 1 sparvhök och ett tiotal ormvråkar.
Bengt Hertzman
- Saturday, February 21, 2009 at 18:26:13 (CET)

2009-02-21 Raus k:a - Gantofta. Gick en runda i dalgången med förväntade obsar på rödhake, gärdsmyg, större hackspett, trädkrypare och nötväcka. Däremot dök det upp en oväntad obs på väg mot Ica Maxi Råå i form av en stor vit uggla. Den flög ut framför bilen i höjd med skylten mot Raus stenkärlsfabrik. Spontan känsla och beskrivning i Fågelguiden pekar på jorduggla, men obsplatsen känns udda. Är det någon som gjort någon liknande obs i området runt Raus Vång vid 16-tiden?
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, February 21, 2009 at 17:53:09 (CET)

21 februari: i de snöklädda nejderna runt Tommarp uppehöll sig idag 2 yngre havsörnar, ca 10 glador, 2 blå kärrhökar (hane resp ungfågel), 1 fjällvråk och 8 storskrakar. Vid Ugglarps broar flög en gammal havsörn målmedvetet åt öster in i Rönneådalen, ca 10 glador rörde sig i området och en flock på ca 50 sånglärkor sökte föda på de isiga åkrarna.
Lasse Nilsson, Bengt Andersson, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, February 21, 2009 at 15:43:15 (CET)

2009-02-21,fm. Det snörika väderleksläget har ju verkligen satt fart på besöksfrekvensen vid trädgårdens fågelmatning. Lade ut äpplen igår till trastarna. Denna morgon var det ca 10 Koltrastar och 2 Björktrastar som jagade runt, bland den utlagda frukten. Mitt bland dem, stadig som en fura, stod en ung Fiskmås och käkade på ett Ingrid Marie. Ingen av de annars så bitska trastarna rubbade Fiskmåsen, inte ens Björktrastarna. En riktig överlevnadsexpert, denne mås :-)
Lars Unger
Mölle, - Saturday, February 21, 2009 at 09:15:55 (CET)

fred. 20/2 kl:13:00 På fältet mitt emot stearinfabriken i Ängeltofta landade ca: 25 vinterhämpligar,sökte föda en stund och drog sedan vidare.
Sonja Henningsson
Hjårnarp, - Friday, February 20, 2009 at 21:29:15 (CET)

20 februari. En morkulla lyfte från diket längs stora vägen i Glimminge plantering i skymningen. Liksom tidigare vintrar får jag se morkulla här när det blir lite bistrare väder och de ställer sig alltid på samma plats.
Mats Ljunggren
- Friday, February 20, 2009 at 21:04:04 (CET)

20/2 2009 Några eftermiddagstimmar runt Grytskären gav bl.a. Vattepiplärka 1, Trädlärka 2, Vinterhämpling ca.75, En adult Pilgimsfalk satte fart på lite änder och på de yttre skären satt en Havsörn.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, February 20, 2009 at 19:41:48 (CET)

20/2 Nästan precis 17.00 dök jordugglan upp vid Ornakärr, dock långt i norr men följde sedan ,tacksamt nog, i princip ån söderut. Även 1 pilgrimsfalk.
Leif Dehlin
- Friday, February 20, 2009 at 18:44:04 (CET)

19 feb. Jompes - Långören, Höganäs; när snön och frosten biter kommer fåglarna fram, inga ovanligheter men ändå. Svart rödstjärt 1, Rödhake ca. 10, Gärdsmyg 5, Snösparv 11, Enkelbeckasin 3, Rödbena 2, Kärrsnäppa 3, Sånglärka 1 samt ett antal Skär och Ängspiplärkor samtliga födosökande i tångvallarna
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, February 19, 2009 at 21:21:13 (CET)

18 februari. På morgonen vid min fågelmatning sågs en hona svarthätta som flera gånger besökte och åt av äpple, bortjagad av koltrastar 4 ex och björktrast 1ex. Dessutom rödhake 1ex och bofinkspar som övervintrat i trädgården.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, February 18, 2009 at 21:56:38 (CET)

18/2. Hökugglan som Phil hittade igår sågs även idag vid 15.30 tiden i samma område öster om Torekov,fågeln jagade hela tiden runt och satt endast korta perioder bla på ett hustak/Martin och Rebecca.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, February 18, 2009 at 20:02:19 (CET)

Fågelbordet har varit flitigt besökt hela vintern. Många pilfinkar, talgoxar, blåmesar, koltrastar, grönfinkar + 1st övervintrande rödhake, 1st järnsparv (dessa två övervintrade här även förra året). 1st svarthätta (hona), och idag sågs de första bofinkarna 1 hane 2honor. Fågelbadet uppskattas också, främst av koltrastar och skator + av ett flertal katter, som dock bara dricker! Men trognaste gästen där är rödhaken, som morgon och kväll, badar både länge och väl, även om där är isbitar i vattnet och bastu saknas!
Eva Pagden
Bökebolsvägen Mölle, - Wednesday, February 18, 2009 at 18:40:59 (CET)

17/2. En ung och en gammal havsörn vilade på Skälrönnen i solskenet. En varfågel på kalhygget intill Kulltorp. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, February 18, 2009 at 10:29:10 (CET)

17/2 3 timmar i underbart uggleväder, tyckte vi, i Bassholma-området under kvällen. Synd att inte ugglorna insåg det också. Inte ett ljud hördes.
Lasse Nilsson o Leif Dehlin
- Wednesday, February 18, 2009 at 09:32:48 (CET)

17 feb. Ingen jorduggla synlig under kvällningen vid Ornakärr. De 2 projektstorkarna kom inflygandes och gick ner i sitt hägn.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, February 17, 2009 at 19:51:53 (CET)

Torekov 17/2/09 17:00-17:15 Hawk owl hunting from wires and posts either side of the Torekov village sign (as you enter from Hov).
Phil Benstead
Grevie, - Tuesday, February 17, 2009 at 17:46:44 (CET)

2009-02-17. En ung kungsörn kom glidande över rondellen vid Bauhaus i Hyllinge. Beträffande örnar har jag ett tips på utflyktsmål utanför KOF´s område. I söndags var jag vid Tosteberga hamn på Skånes ostkust och såg 16 havsörnar av varierande ålder vid ett och samma tillfälle. En mäktig syn.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, February 17, 2009 at 12:03:41 (CET)

16/2 Mölle. Två svarthättehonor har klarat vintern så här långt hemma i trädgården liksom två rödhakar.En trädkrypare gör dagliga besök och går igenom foderspillet även på marken; det beteendet har vi aldrig sett tidigare. Nere i hamnen en stjärtandshane bland alla gräsänderna.
Bert o.Maivi Persson
Mölle, - Monday, February 16, 2009 at 22:43:44 (CET)

16/2 Sandön.Sångsvan 162,Kanadagås 95,Vitkindad gås 42,Grågås 10,Gravand 2,Storspov 22, Kärrsnäppa 2. Rönnen.Storspov 12,Bläsand 9.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, February 16, 2009 at 18:04:22 (CET)

16 Februari. För en gångs skull händer det något roligt då man åker buss: Vid Willhelmsfält söder om Ängelholm höll en juvenil Kungsörn på att jaga över åkrarna när bussen körde förbi.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Monday, February 16, 2009 at 10:20:28 (CET)

Sönd. 15/2 Promenad från Hjorthagen ut till Kullaspetsen gav bra och behövlig motion men inte mycket i fågelväg. Spillkråka hördes från radarstationen och gröngöling vid Hjorthagen. 2 dubbeltrastar på golfbanan. Vid ARILD låg två tobisgrisslor, ett 10-tal smålommar och flera skäggdoppingar. Vid SVANSHALL ochså 1 tobisgrissla och 8 Storskrakar samt några skäggdoppingar. På RÖNNEN satt jaktfalken som vanligt. Vid ÖREN i VIKEN 1 sillgrissla och vid 19-tiden kattuggla vid HJORTHAGEN
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 15, 2009 at 20:32:13 (CET)

15 februari: vid Tånga en gåsflock med bl.a. tre bläsgäss. Utanför Sandön på en sten satt en gammal pilgrimsfalk. I övrigt ett salskrakpar och en flock (11 ex) med mindre korsnäbb och storspov ca 60 ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, February 15, 2009 at 17:47:00 (CET)

15 feb. Ett par timmar vid Torekovs rev. Blå kärrhök 1 hane samt en honfärgad som svepte förbi på låg höjd, skärsnäppa 12, kärrsnäppa 4, rödbena 6, enkelbeckasin 1, dvärgbeckasin 1, skärpiplärka 20, ängspiplärka 20, rödvingetrast 10 och rödhake 6. Tofsmesen sågs också och var stundtals nere bland piplärkorna i tången och födosökte. På hemvägen en adult pilgrimsfalk vid Västraby gård.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 15, 2009 at 17:09:28 (CET)

15/2 2009. Vi var ett trettiotal som under Bengt Herztmans kunniga guidning skådade längs Vege å mellan Sellebergagården och Fälleberga kvarn i Naturskyddsföreningen Söderåsens fjärde och sista vintervandring denna säsongen. Totalt sågs 28 olika arter med blå kärrhök, såväl hane som en honfärgad, och två strömstarar med vårkänslor som höjdpunkter. Vi som dröjde oss kvar vid Sellebergagården efter vandringen fick en duvhök som bonus.
Lars-Bertil Nilssson
Helsingborg, - Sunday, February 15, 2009 at 16:14:00 (CET)

I perioden 15 januari t.o.m. 15 februari har i stort sett dagliga observationer av 1 rödhake gjorts i trädgården, Tryggögatan 6.
Kenneth Peterson
Rydebäck, - Sunday, February 15, 2009 at 16:01:22 (CET)

15/2 ca kl 14.30 - 1 st rödbena på sandstranden vid revet, Magnarps hamn
Clifford Weinmann
Utvälinge, - Sunday, February 15, 2009 at 15:37:33 (CET)

14 februari: en strömstare flög nedströms i Rössjöholmsån vid fiskodlingen mellan Munka Ljungby och Kollebäckstorp.
Per Muhr, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, February 15, 2009 at 13:47:27 (CET)

Lö 14 feb. Ornakärr i skymningen. Häger 1, Gräsand 7, Ormvråk 1, Fjällvråk 1, Blå kärrhök 1 hane, Tornfalk 1, Enkelbeckasin 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 14, 2009 at 21:03:10 (CET)

14/2 KL 15.30 Roddklubben Ängelholm Sparvuggla 1 ex vid vindskyddet, Kungsfiskare 1 ex. Upptäckare Peter Olsson.
Jörgen Olsson
Ängelholm, - Saturday, February 14, 2009 at 19:05:01 (CET)

14/2 En ganska tyst nattlig ugglerunda i min Atlasruta men 2-3 kattugglor och 1 pärluggla hördes strax efter 05.00. Pärlugglan hördes sporadiskt från vägen mellan Aggarp och Bassholma, dvs söder om Ramnasjömossen.
Leif Dehlin
- Saturday, February 14, 2009 at 07:52:25 (CET)

13 februari, kl 13-15. Skäret. Återbesök i gamla hemtrakter för att kolla "mina" kattugglor. De kunde jag inte finna men väl 1 varfågel, 1 gröngöling, 2 rödhakar, c:a 30 gulsparvar, 2 korpar och utanför hamnen en flock gräsänder tillsammans med två par småskrake samt en ensam knipa.
Lena Osietzki
Höganäs, - Friday, February 13, 2009 at 16:41:12 (CET)

12 feb. Åtminstone 10 hornugglor i en stor tall strax intill skolgården i Kattarp. Med tanke på hur det såg ut på gatan under trädet har de suttit där länge. Ugglorna var dessutom helt oberörda av att jag stod ganska nära inpå.
Henrik Johansson
- Thursday, February 12, 2009 at 18:47:18 (CET)

9 februari. Jag sällar mig också till skaran som tycker att det känns lite vår, åtminstone idag på fm när solen behagade titta fram. Vid Farhult fanns Gravand 35, Storspov 42, Vitkindad gås 82, Bläsgås 10 ex. Rönnen 5 Gravänder. I området Rösan - Sandön Gravand 21, Storspov 65, Strandskata 9 samt en ensam Tofsvipa
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, February 09, 2009 at 16:23:39 (CET)

8/2. Första gravandparet på plats i Rekekroken. De första sånglärkorna på gång!
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, February 09, 2009 at 09:31:25 (CET)

8.2 En första känsla av vår när solen kom fram på em. Sånglärkor på flera platser, 2 skodsduvor vid Rögle, gravänder i Skälderviken. Den gamla pilgrimsfalken håller ut vid Hasslarp.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, February 08, 2009 at 21:41:49 (CET)

Besök vid Rössjön vid utloppet till Västersjön, ett stort isfritt område i anknytning till utloppet, nog öppet ca 100 meter ut i sjön. Ca 400 gräsänder, 8 storskrakar, 10 knipor, 5 sångsvanar och en vacker ad havsörn. Satt först på isen, badade lite i vattnet på isen, drog sedan till östra sidan av sjön, satte sig i ett träd. Torekovs rev, bl. a. en rödbena, en storspov , en skärsnäppa, 5 gravänder, ett krickpar, drygt 20 bläsänder. Vid Lervik en jagande blå kärrhökshona. Obsar gällande för 8 februari 2009.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, February 08, 2009 at 20:26:06 (CET)

8 februari: 1 snatterand (hane), 1 gravand och ca 90 bläsänder vid Påarps mal och vid Torekovs rev 5 skärsnäppor, 8 rödbenor och 6 gravänder.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 08, 2009 at 17:33:22 (CET)

8 februari. En promenad från Åvarps fälad och Båvs hage över Jordberga och Södra Vrams fälad som började i gråväder med lite hagel och slutade i solsken. Många rovisar i luften, 1 ung kungsörn, 1 duvhökshona, 6 glador och minst 10 ormvråkar. I övrigt bland annat ca 10 korpar, 1 mindre hackspett (hona), 2 större hackspettar, 5 sidensvansar, 2 bofinkar, 1 domherre, 6 stenknäckar, 1 rödhakeoch minst 400 gulsparvar varav en flock på ca 350. Nysnön avslöjade också att bl a grävling, räv och vildsvin rört sig på Åvarps fälad under natten/morgonen. Medobservatörer: Eva Kristiansson och på slutet även Ulrik Alm.
Bengt Hertzman
- Sunday, February 08, 2009 at 17:27:48 (CET)

8/2. På gräsmatteodlingen mellan Ängelholm och Vegeholm fanns 4 dubbeltrastar i sällskap med några björktrastar. En varfågel satt på resterna av Chatåmagåren (även kallad Ruinen och Soptippen).
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 08, 2009 at 16:35:11 (CET)

2009-02-08 En Bjärerunda gav bl.a. följande. Båstads hamn. 2 vackra Alfågelshanar, ca. 10 Svärtor och ca 25 Sjöorrar. Torekovs rev. Gravand 5, Skärsnäppa 11, Rödbena 9, Kärrsnäppa 1. Och på Grytskären satt 2 Toppskarvar bland ca 40 Storskarvar och 9 Gråhägrar.
Håkan Johansson
Magnarp, - Sunday, February 08, 2009 at 15:59:34 (CET)

8 februari. Bortom Sandön låg ett salskrakpar och drygt 100-talet bergand. Kungsfiskare flög upp längs Vegeån. Vid Rönnen noterades havsörn 2 subad, röd glada 1, gravand 4, snösparv ca 25 och inte minst översträckande sånglärka 2 som ger hopp om en analkande vår.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Sunday, February 08, 2009 at 11:33:45 (CET)

7 februari. I Rögledammen 4 rörhönor samt 3 storskrakar och 13 viggar i den stora gräsandflocken. Vid Stureholm en varfågel och bland flocken av kanadagås och sångsvan (90-tal) sågs en bläsgås. Vid Lönhult betade drygt 1000 kanadagäss och ett 30-tal vitkindade. Här sågs också en stor flock björktrast (ca 230). På Rönnen noterades många tusen kajor som samlats för övernattningen. Utanför N Häljaröds hamn en ovanligt stor flock av knipor, 153 st tillsammans.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, February 07, 2009 at 18:30:34 (CET)

2009-02-07 En runda på Kullahalvön gav följande. Höganäs reningsverk 1 Råka med missbildad näbb. Örnrundan 1 Havsörn och 2 eller möjligen 3 Kungsörnar samt på Rönnen satt den adulta Jaktfalken
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, February 07, 2009 at 17:59:51 (CET)

7/2 Promenad Hittarp-Domsten. Vid Hittarps rev födosökte 30 starar i tången. Söder om Domstens hamn: 2 gravänder, 1 strandskata, 1 rödbena och 7 starar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, February 07, 2009 at 17:08:12 (CET)

2009-02-05, kl,16.00 Hundpromenad på banvallen Mölle-Vattenmöllan. Rejält disigt. I höjd med Vattenmöllan kom en Pilgrimsfalk målmedvetet flygande från öst, med riktning rakt ut mot Kullaspetsen. Försvann snabbt i diset.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, February 05, 2009 at 21:52:44 (CET)

5 februari, Höganäs indusrihamn; Hela 10 Smådoppingar, som tidigare en Svart rödstjärt, 5 Starar och en Taltrast i norra delen av hamnen, vid Långören 2 Rödbenor och på Ören i Strandbaden 3 Rödbenor och 25 Starar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, February 05, 2009 at 14:31:38 (CET)

2009-02-04 Raus Södra Svart Rödstjärt, födosökande hane.
Yvonne Helgeson
Helsongborg, - Wednesday, February 04, 2009 at 13:21:17 (CET)

3 febr: Sanslöst skådespel! Rönnen östra delen ca 100 m ut i havet i torsdags eftermiddag: Två havsörnar, ung och gammal, har siktat in sig på en skarv i vattnet. Så fort skarven får halsen ovanför ytan dyker en av örnarna mot den, skarven dyker då snabbt ner i vattnet. När jag förstår örnarnas strategi minskar min entusiasm, nu handlar det om att överleva...för båda parter...Detta skådespel håller på i 30 minuter. Vilket motsvarar ca 70-80 dyk både för örnarna (som dyker varannan gång) och skarven. Då är örnarna fullständigt slutkörda och är tvungna att sätta sig på revet. Skarven hade då simmat säkert 400 m under vattnet med ett fåtal sekunder ovanför ytan.
Thomas Blomsterberg
Helsingborg, - Tuesday, February 03, 2009 at 14:27:52 (CET)

3 februari: en ung kungsörn skruvade vid Skillinge gods (utanför Munka Ljungby) vid 9-tiden i morse
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, February 03, 2009 at 13:11:54 (CET)

2009-02-03 Pålsjö östra. På något sätt måste man beundra sparvhökens manöverskicklighet inne i en liten radhusträdgård. Tyvärr tror jag inte att rödhaken höll med.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, February 03, 2009 at 09:12:34 (CET)

2/2. I en flock kanadagäss i Stureholm fanns också 44 vitkindade gäss. En honf. blå kärrhök flög förbi.
Vid Rögle säteri fanns en stor samling grågäss, där även 11 bläsgäss och 6 sädgäss ingick.
På vägen mellan de två lokalerna satt två stiliga kungsörnar på en åker ca 50 m från vägen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, February 02, 2009 at 17:28:36 (CET)

09-02-02 Duveke 1 st Kungsörn
Björn
Änglaberga, - Monday, February 02, 2009 at 08:46:35 (CET)

2009-02-01. Torekovs rev. Tofsmesen är kvar. Den födosökte tillsammans med skärpiplärkor, ängspiplärkor och rödvingetrastar i tången nedanför campingen. I strandkanten sågs skärsnäppor, kärrsnäppor, rödbena och storspov. Ute i vattnet kämpade småskrake och gravänder bland vågorna. På väg mot Torekov sågs en varfågel på hygget precis söder om Ängelholm.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, February 01, 2009 at 21:31:32 (CET)

1 februari: på hygget söder om Kulltorp satt varfågeln på sin plats, en vattenrall grymtade i vassen vid Sandön när en havsörn flög över. På Rönnen 12 snösparvar o dessutom visade sig jaktfalken en stund innan den försvann in mot örnrundan. Det gjorde vi också och när väl solen värmde upp lite i den iskalla vinden kom rovisarna på vingarna: 2 gamla och en ung havsörn, 1 subad kungsörn, 1 blå kärrhök hane och 2 fjällvråkar. Alla obsarna mellan Stureholm och Rögle. På eftermiddagen 3 större korsnäbbar i strandskogen vid Sibirien.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 01, 2009 at 19:31:26 (CET)

1 feb. En timme i Råå hamn gav förutom röda kinder även forsärla 1, skärpiplärka 1, storskrake 10 och vigg ett 10-tal.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 01, 2009 at 18:46:47 (CET)

Sönd. 1/2 Över träddungen sydväst om Lönhult kretsade två kungsörnar vid 12-tiden. Där sågs ocks en duvhök, 1 sparvhök och 1 glada.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 01, 2009 at 18:32:11 (CET)

1 februari. Råå-dalen kring Ottarp; 2 fjällvråkar, 1 tornfalk, 1 glada, 3 smådoppingar, 2 bläsänder. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Sunday, February 01, 2009 at 17:15:57 (CET)

1/2: Stötte upp 2 Jordugglor vid Västra Broby (efter tips från en jobbarkompis som har jakträtt i området). Även Glada, Ormvråk och Tornfalk sågs.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, February 01, 2009 at 15:45:46 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin