Observationer juli 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

31/7 15.50 passerar två mindre liror Rålehamn mot söder innan de vänder och fortsätter norrut mot Hovs Hallar. I övrigt inget speciellt dessa e.m.-timmar.
Martin Ekenberg, Leif Dehlin
- Friday, July 31, 2009 at 23:44:48 (CEST)

31 juli. Sträckbevakning vid Kullen fram till klockan 18:00. Efter en mycket lång väntan kom så en mindre lira till sist. Ett ex passerade mot väster vid klockan 17:30. Havsfågellistan i övrigt väldigt mager endast innehållande 5 havssulor. Vadarlistan dessto digrare med totalt 14 arter varav kan nämnas, strandskata 207, kärrsnäppa 48, kustsnäppa 14 och sandlöpare 6. Övrigt sträck var bl a, sjöorre 62, svärta 8, silltrut 6 ad, sillgrissla 6 och tordmule 11.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 31, 2009 at 22:00:11 (CEST)

31/7.Tog en tur till Farhult och gick sedan till Rönnen via Stenkrossen på sommarens sista dag.Det var förstås högvatten vid Farhult med anledning av den friska vinden,så det enda som sågs var 4 ad kustsnäppor och 1 kustpipare(hane) som sträckte mot SV.Som tur var fanns det betydligt mer fåglar på Rönnen.På västra sidan fanns 3 kustpipare(hanar),mindre strandpipare 1 juv,sandlöpare 1 ad,kärrsnäppa 107 ad,skärfläcka 3,kentsk tärna 79,myrspov 3 hanar + 4 honf,brushane 1 juv,vitkindad gås 118.Utanför stugan sågs mycket hastigt en trolig storlabb som dock lade sig på vattnet och sågs tyvärr inte mer.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, July 31, 2009 at 17:36:22 (CEST)

30 juli, lite noteringar från en sommarveranda i Glimminge pl.: Vinterfågelmatning i all ära, men sommarfågelmatning är underskattat! På bara någon meters håll får man fina närobsar på olika fåglar. En järnsparv har varit trägen gäst hela sommaren, där den kommit och plockat åt sig havregryn. I kväll hade den tre mattiggande ungar med sig, i och för sig stora nog att själva plocka åt sig. Talgoxarna har en andrakull som klarat sig bättre än den första. Det var dåligt med talgoxungar i juni. Lövsångarna har nu påbörjat sin sensommarvana att jaga större fåglar, något som är rätt kul att se.Varför de gör så har jag aldrig förstått.
Mats Ljunggren
- Thursday, July 30, 2009 at 19:56:27 (CEST)

29 juli. Hasslarps dammar fram till kl. 11. Ringmärkning idag också med resultatet 72 nymärkningar av låga 12 olika arter. Mest udda i fångsten var skata och gräshoppsångare. Därutöver ytterligare 4 egna äldre kontroller. Observationer: duvhök 1 1k, fiskgjuse 1, spovsnäppa 2 samt gräshoppsångare 3 sj. Mårten & Mats pålitliga medhjälpare.
Henrik Johansson
- Wednesday, July 29, 2009 at 16:02:45 (CEST)

29 juli. Morgon vid Sandön. Totalt 7 sandlöpare nere och rastade kort innan de stack iväg mot Rönnen. Kärrsnäppa 40-tal, spovsnäppa 6, kustsnäppa 4 och kustpipare 8. 3 fiskgjusar fanns i området och en lärkfalk drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 29, 2009 at 14:58:01 (CEST)

28 juli. Eftermiddag och kväll vid Sandön. Härligt väder bidrog till mycket badare och inte vadare...Men det tog sig med råge då Mårten först fick korn på en ung kaspisk trut och kort därefter klev en ung svarthuvad mås in i samma tubfält! Båda dessa fåglar stod på yttersta sandreveln på Klören. Några vadare sågs i alla fall och nämnas kan, sandlöpare 2, spovsnäppa 2, kustsnäppa 6 och kustpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 28, 2009 at 22:28:30 (CEST)

27 juli. Hasslarps dammar (kl. 04-11). Svarthalsad dopping kvar i sydöstra dammen. En 2k pilgrimsfalk skapade stundtals oro bland vadare, måsar och änder. Fortfarande två revirhävdande gräshoppsångare. I vadarväg bl.a. två rastande myrspovar, 5 kärrsnäppor och en ung mindre strandpipare. Hyfsad god fågelfångst idag med 96 nymärkningar av endast 12 olika arter. Talrikast som sig bör så här års kärrsångare med 41 märkta. Ytterligare 3 märkta gräshoppsångare bådar för en fin årssumma. Roligt också att avläsa en rörsångare med fransk ring. Medhjälp idag av Mårten M och Magnus Strid.
Henrik Johansson
- Monday, July 27, 2009 at 22:05:05 (CEST)

27 juli. Besöken vid Sandön har gett varierad utdelning. Stor omsättning på vadarna de denaste dagarna. En gjuse satt på en rejäl nyfångad laxöring ute på en sandrevel. Dessvärre blev den skrämd av kajakpaddlare. Jag kastade ut öringen i vattnet igen för att ge gjusen en andra chans men efter några lovar gav den sig av. En timme senare var jag nöjd med vadarskådandet och unnade knappast kråkorna den fina fisken. Grillad gjusfångad laxöring kan rekomenderas!! Jag lovar skicka galleribilder för att belägga denna goda fiskarhistoria.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, July 27, 2009 at 21:25:43 (CEST)

26 juli. Några eftermiddagstimmar på Sandön. En del vadare såsom, kärrsnäppa 60, spovsnäppa 3, sandlöpare 2, kustnäppa 4, roskarl 1, kustpipare 2 och myrspov 10. En flock med 10 ljungpipare sträckte förbi.
Thomas Svanberg
- Sunday, July 26, 2009 at 22:30:33 (CEST)

Vid 3:ans green på Ängelholms golfklubb sågs i fm en hane av engelsk sädesärla i sällskap med en tiggande ungfågel.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Sunday, July 26, 2009 at 19:58:53 (CEST)

26/7.Rönnen,12.45-13.45 Kärrsnäppa 122 ad,sandlöpare 2,kentsk tärna 18,skärfläcka 6,småsnäppa 1,kustsnäppa 2 ad,myrspov 17 ad,vitkindad gås 83.
Nick Gräntz
Ängelholmj, - Sunday, July 26, 2009 at 14:47:52 (CEST)

Vår trädgård har (är ... för koltrasten håller på ännu) varit rena barnkammaren i år. Efter att ha haft häckande tornfalk på husgaveln några år, har vi numera "gått över" till andra arter, pilfink (2 häckningar), talgoxe (ett par med fem ungar) och som sagt koltrast.
Grönska har nu blivit så acceptabel att koltrasten har hittat vägen till vårt cykelskjul. Frågan är om inte "vårt par" har tänkt sig stå för artens fortbestånd. Koltrastarna är nu inne på kull 4 (!!) i år.
Efter att ha fått ute 2+5+5 ungar, konstaterade vi igår att det ligger minst 2 nya ägg i senaste kullen.

Nu återstår att se hur utgången blir om ca 14 dagar.

Åsa och Christer Strid
Maria by; Helsingborg, - Sunday, July 26, 2009 at 11:07:29 (CEST)

24 juli: i kvällningen rastade 26 kustsnäppor, ca 100 kärrsnäppor, 1 spovsnäppa, 1 roskarl och 25 myrspovar på Sandön.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, July 25, 2009 at 11:26:10 (CEST)

24 juli. Svarthalsade doppingen kvar i SO-dammen i Hasslarp. Mest udda vid besöket var 33 myrspovar som passerade mot V lågt över dammarna.
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, July 24, 2009 at 21:22:11 (CEST)

24 juli. Sandön någon timme efter att Micke J hade varit där. Gott om vadare såsom, kärrsnäppa 60, kustsnäppa 15, småsnäppa 2, sandlöpare 2, roskarl 3 och myrspov 15. Fast efter att en kustlabb hade röjt runt fanns det inga vadare kvar att beskåda...
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 24, 2009 at 16:44:37 (CEST)

24/7 Sandön: Fiskgjuse 1, Kustpipare 1, Myrspov 15, Storspov 16, Kärrsnäppa 4, Skärfläcka 6.
Rönnen: Vitkindad gås 21, Skärfläcka 5, Gravand 17, Drillsnäppa 2, Kärrsnäppa 70, Småsnäppa 4, Grönbena 9, Skogssnäppa 2, Brushane 1, Myrspov 35, Kensk tärna 21, Steglits 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, July 24, 2009 at 11:24:01 (CEST)

Onsd 22 juli. Ornakärr. Trankvartetten fortsätter sin sommarvistelse
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, July 22, 2009 at 23:32:01 (CEST)

22 juli. Ringmärkarpågarna hittade en vacker svarthalsad dopping i sommardräkt i Hasslarp under morgonen. Fanns kvar när jag lämnade strax innan klockan 13:00. Ligger i den sydöstra dammen. I Hasslarp även 2 juvenila gökar där den ena förmodligen hade kärrsångare som värdpar och den andra törnsångare. På Sandön fanns ett mindre gäng kärrsnäppor, 6 myrspovar samt 17 kustsnäppor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 22, 2009 at 16:21:31 (CEST)

Vi var på på plats i Kattviks hamn under dagen och hade bl.a. en stormfågel respektive havssula. Tyvärr inga "synliga" liror medan vi var där. På ganska nära håll fick vi däremot studera tordmular med ungar och tobisgrisslor som fiskade.
Precis som vid Kullen passerade ganska många vadare, kärrsnäppa, myspov, drillsnäppa m.fl. En gråhakedopping fanns också strax utanför hamnen.

Björn Ekelund och Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, July 22, 2009 at 09:47:17 (CEST)

21 juli. Kullen fram till klockan 14:30. Sträck av bl a, lunnefågel 1, mindre lira 1 (samt ytterligare 1 ex obsat av Mats Rellmar), havssula 14, gråhakedopping 1, svärta 36, sjöorre 33, storlabb 1, tretåig mås 1 ad och silltrut 13. Vadarlistan gav inte mindre än 14 arter med högsta antalen för kärrsnäppa 138, myrspov 60 och kustsnäppa 35. Medobsare Mårten, Ulf m fl.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 21, 2009 at 21:05:43 (CEST)

21 juli: inga havsfåglar visade sig i blåsten vid Rålehamn idag men väl så trevligt var vadarsträcket: 4 småspovar, 8 kust- o 5 ljungpipare, 11 kustsnäppor, ca 150 kärrsnäppor mm. Dessutom 6 tobisgrisslor och 1 tordmule.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, July 21, 2009 at 14:30:07 (CEST)

20/7.En lärkfalk kom flygande i hisnande fart vid Sockerbruksområdet i Ängelholm.Det verkade som om den fått ögonen på något byte.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, July 20, 2009 at 16:45:06 (CEST)

19/7-09 Besökte åkersjön i össjö, och där matade backsvalorna för fullt sina ungar. I sjön var det glest endast två sothöns och två storskarvar. En familj svarthättor hoppade runt i snåren. En oblyg grönfink satte sej att äta endast 1 m. från mej.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, July 19, 2009 at 20:58:22 (CEST)

19 juli kl 14.30 Två gröngölingar, hanfåglar, på gräsmatta i villaområde - Björnbärsvägen invid PRO-gården i Vejbystrand.
Börje Löfblad
Stora Hult, - Sunday, July 19, 2009 at 18:36:20 (CEST)

19/7 Hasslarp vid lunchtid. Kärrsnäppa ca 40ex, spovsnäppa 3ex, gluttsnäppa 1ex, brushane 1ex, enkelbeckasin 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, July 19, 2009 at 13:30:37 (CEST)

19 juli. Besökte Skälderviken under morgonen. Bäst utdelning på Rönnen där det bl sågs, kärrsnäppa 100, spovsnäppa 16, kustsnäppa 5, mosnäppa och småsnäppa 1. Vid ankomsten till Farhult hann jag precis räkna in 130 kärrsnäppor och ett tiotal spovnäppor innan 2 damer med 7 hundar förstörde resterande delen av skådningen på lokalen. Alla vadarna lyfte och drog in över land och övrigt såsom gäss och änder flög bort mot Jonstorp och la sig.
Thomas Svanberg
- Sunday, July 19, 2009 at 12:52:19 (CEST)

18 juli. Även i rapportområdets lite mer perifera delar har det setts en del vadare i dag, allt enligt principen "regnar det på prästen så duggar det på klockaren". En snabbtur till udden vid Glimminge plantering gav ett 20-tal grönbenor, enstaka skogssnäppor, en svartsnäppa och c:a 30 kärrsnäppor, vilket får ses som hyfsade antal på denna lokal. Som vanligt hade också ett antal kentska tärnor parkerat sig ute bland stenarna.
Mats Ljunggren
- Saturday, July 18, 2009 at 21:27:53 (CEST)

18 juli. Spaning i inre Skälderviken under eftermiddagen. SANDÖN kl.15: kärrsnäppa 170, spovsnäppa 18, mosnäppa 1, kustpipare 1, myrspov 10. Sjungande gräshoppsångare från Klörensidan. RÖNNEN kl. 16: kärrsnäppa 190, spovsnäppa 10, småsnäppa 5, mosnäppa 3, mindre strandpipare 4 ad & 2 juv samt brushane 6. FARHULT kl. 17: gluttsnäppa 40 och stjärtand 1.
Henrik Johansson
- Saturday, July 18, 2009 at 18:29:58 (CEST)

18 juli. Hasslarps dammar vid 13-tiden. Gott om vadare såsom, grönbena 14, kärrsnäppa 15, spovsnäppa 2, mosnäppa 1, gluttsnäppa 4, brushane 8 och ljungpipare 6.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, July 18, 2009 at 14:57:22 (CEST)

17 juli. Säsongens 5:e ringmärkningstillfälle vid Hasslarps dammar. Betydligt färre fågel med mediokra 60 nymärkningar av 15 arter, bl.a. en backsvala samt ännu en ung gräshoppsångare. Antalet äldre egna kontroller fortsatt högt med ytterligare 12 idag. Hittills totalt över 50 vilket är årsrekord. Dagens mest övverraskande observation var en STORLOM! som på ganska låg höjd flög söderut. Detta strax innan kl. 05. Övrigt bl.a. en lärkfalk och 7 svartsnäppor. Herrar Müller, Rellmar, Ehrenberg & Ståhle bidrog till trevlig social samvaro.
Henrik Johansson
- Saturday, July 18, 2009 at 11:57:44 (CEST)

16 juli. Hasslarps dammar under kvällen. Verkar som vadarna går till varannan kväll. Betydligt fler ikväll än igår. Bl a sågs, grönbena 41, skogssnäppa 6, drillsnäppa 4, kärrsnäppa 1, mosnäppa 2 och brushane 9. En hona skedand med 5 ungar var glädjande att se liksom 3 juvenila brunhökar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 17, 2009 at 10:13:45 (CEST)

16 juli: en lärkfalk jagade över våtmarken Klarningen ikväll; en mindre strandpipare, 9 skogssnäppor, 2 storspovar och ca 30 tofsvipor rastade. Dessutom såg vi en törnskata och en kärrsångare. Medobsare: Stig o Bodil Forsberg, Sonja Hallberg, Marianne Henricsson o Karl-Axel Sand.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, July 17, 2009 at 00:35:06 (CEST)

14/7 En härlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med totalt 118 nymärkningar av 17 arter. Dominerade gjorde inte helt oväntat kärrsångare med 21 ex följt av 18 rörsångare, 16 sävsparvar och 15 sävsångare (nytt dagsrekord). I övrigt kan nämnas 2 gräshoppsångare samt 3 näktergalar (16 hittills i år!). Kul är att majoriteten av fångsten idag bestod av ungfåglar, vilket tyder på en bra häckningssäsong för flera arter i närområdet. I fångsten även 11 gamla kontroller där tre kärrsångare visade sig vara extra intressanta. En hade en främmande svensk ring, en med dansk ring samt en som vi själva märkt på lokalen som 2+ i juli 2004 vilket ger den en imponerande ålder på minst 6 år!
Mårten M, Henrik J, Mats R o Mikael O
- Tuesday, July 14, 2009 at 23:57:14 (CEST)

13 juli. Kväll vid Hasslarps dammar. Gott om vadare i ffa den sydvästra dammen där det bl a sågs, spovsnäppa 2, kärrsnäppa 1, mosnäppa 1, grönbena 30 samt skogsnäppor och drillsnäppor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 13, 2009 at 22:14:20 (CEST)

Sandön 13.7 kl.15,30 Myrspov 26st.
Roland Nilsson
Ramlösa, - Monday, July 13, 2009 at 18:27:37 (CEST)

12 juli, Glimminge pl. Högsommar och de kentska tärnorna är här. Ett tjogtal satt ute vid udden och fler hördes utifrån havet. Vid lagunen rastade bl.a. två granna spovsnäppor och två mosnäppor.
Mats Ljunggren
- Sunday, July 12, 2009 at 20:38:54 (CEST)

12/7 Rönnen.Gravand 36,Kricka 22,Strandskata 34,Skärfläcka 1,Större Strandpipare 6,Roskarl 1, Kärrsnäppa 65,Spovsnäppa 12,Drillsnäppa 4,Grönbena 11,Brushane 3,Enkelbeckasin 4,Storspov 2, Myrspov 3.Sandön.Storspov 14,Skärfläcka 13,Myrsnäppa 1,Kärrsnäppa 15,Gluttsnäppa 9,Svartsnäppa 1,Rödbena 2,Drillsnäppa 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 12, 2009 at 17:20:05 (CEST)

12/7.Sandön,10.32. Kärrsnäppa 8 ad,spovsnäppa 4 ad,myrsnäppa 1,kustpipare 1 hane,svartsnäppa 1 ad.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, July 12, 2009 at 14:45:32 (CEST)

I går upplevde vi ett mycket märkligt beteende av en tornseglare. Äldste sonen, Mårten, övade lite volleyboll och kastade upp bollen i luften till en 7-8 meters höjd. Då kommer plötsligt en tornseglare dykande ner mot bollen och seglade därefter runt. Mårten kastade upp bollen på nytt och samma beteende upprepades av tornseglaren. Det hela pågick i drygt 5 minuter och samspelet fortsatte. Bollen upp i luften, tornseglaren dyker ner och tar därefter höjd, kretsar runt huset och avvaktar nästa passning. I vissa fall gjorde seglaren också utfall mot bollen efter första studs mot marken och då på en höjd av kanske en meter över gräsmattan. Man ställer sig genast frågan ... varför detta beteende? Ett ovanligt välutvecklat bollsinne skulle man kunna tänka sig om man la lite mänskliga aspekter i det hela, men ...??
Fam Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, July 12, 2009 at 13:35:45 (CEST)

11 juli. Sista rundan i Atlas rutan vid Margretetorp. En dryg kilometer norr om skjutbanan i Tockarp hördes en brandkronad kungsfågel som från ett granparti sporadiskt sjöng. Annars inga nya arter men däremot lite högre kriterier på en handfull arter. Nu stänger vi denna ruta och kan summera knappt 80 arter vilket får anses som helt okej!
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, July 11, 2009 at 20:08:04 (CEST)

Lördag 11.7. Vid Rönnen fanns det ett 40-tal kärrsnäppor, 3 spovsnäppor, 1 roskarl, 30-tal skärfläckor, ca 10 gluttsnäppor och några grönbenor. Vidare i Hasslarp fick jag se en adult lärkfalk i magnifik jakt över Hyllingedammen samt en knölsvan som av någon anledning försökte ta livet av sin egen unge. Mer från Haslarp var 1 svartsnäppa, 1 kärrsnäppa, ett tiotal grönbenor och 3 skogssnäppor
Lars Göte Nilsson
Helsingborg, - Saturday, July 11, 2009 at 18:41:28 (CEST)

Fre 10 juli. Ornakärr. Sen en veckas tid håller fyra tranor till runt Ornakärr. Oplockade "päror" sitter av allt att döma fint. Dessutom fjorton rastande storspovar häromkvällen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, July 10, 2009 at 21:53:56 (CEST)

7 juli. Rönnen (f.m): brushane 7, kärrsnäppa 120, skogssnäppa 5, grönbena 15, gluttsnäppa 5, svartsnäppa 6, mosnäppa 1, årta 1 och småspov 1. Lilla viken ser bra ut för rastande vadare, medan kanalen bort mot ostsidan torkat igen nästan helt.
Mikael Olofsson
Farhult, - Tuesday, July 07, 2009 at 13:02:53 (CEST)

6/7.Brogårda våtmark. Knölsvan 1ad,Smådopping 4, Gråhakedopping 3,Bläsand 3, Vigg 4, Brunand 1hane, Sothöna 86.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 06, 2009 at 22:41:49 (CEST)

5 juli. Ännu en ringmärkningsmorgon vid Hasslarps dammar. Resultat: 87 nymärkningar fördelade på 17 olika arter. I fångsten bl.a. skogssnäppa 1, gräshoppsångare 3 och näktergal 5. Även idag ytterligare några (10 st) egna äldre kontroller. Medhjälp av Mårten och Ulf S.
Henrik Johansson
- Sunday, July 05, 2009 at 19:27:36 (CEST)

5/7.Sandön,10.30-13.20. Skräntärna 1 ad,kärrsångare 1 sj,gluttsnäppa 2,rödbena 1,häger 1,fiskgjuse 2,kärrsnäppa 31 ad,småtärna 3,labb/fjällabb 1 subad str S 11.35. (Kändes mer som fjällabb än labb.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, July 05, 2009 at 16:14:18 (CEST)

4 juli. Tidig morgon på Rönnen. Avsevärt mycket mindre vadare idag än tidigare i veckan. Hornugglan jagade tillfälligt. På Sandön 1 spovnäppa ihop med några kärrsnäppor.
Thomas Svanberg
- Saturday, July 04, 2009 at 21:18:18 (CEST)

2 juli. Ljungabolet. PILFINKARNA ökar mycket i år. Ungarna håller på att läma bona i holkar och under tak. Antalet har mer än fördubblats. Nyhet för i år är STENKNÄCKENs unge, som sitter och blir matat utanför köksfönstret. MORKULLAN flyger över oss varje kväll och KATTUGGLAN skriker på natten. Iövrigt hörs SVARTHÄTTAN, GÄRDSSMYGEN, RÖDHAKEN, TRÄDGÅRDSSÅNGAREN, KOLTRASTEN, RINGDUVAN, GRÖNFINKEN, GULSPARVEN, GRÖNGÖLINGEN och GÖKEN dagligen.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, July 02, 2009 at 23:21:42 (CEST)

2/7 Jonstorp Fångstvägen. Ibland får man vara med om det mest oväntade, idag på eftermiddagen när jag var på baksidan av tomten hörde jag en konsert från framsidan som jag inte trodde var möjlig,sprang runt huset och möts av en Biätare som tar en runda över huset för att sen dra vidare mot Farhultshållet. Har sen eftersökt i området i flera timmar utan resultat.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, July 02, 2009 at 20:41:35 (CEST)

1 juli. Kväll vid Sandön. En smalnäbbad simsnäppa kom från Klören och landade strax väster om Sandön. Annars en stillsam men ljuvlig kväll!
Thomas Svanberg
- Thursday, July 02, 2009 at 10:21:05 (CEST)

1 juli. Säsongens 2:a ringmärkningstillfälle vid Hasslarps dammar. Totalt 102 nymärkningar av hela 20 olika arter. Däribland ny märkart i form av en ad. SKATA! Verkligen efterlängtad... Dagens talrikaste art var törnsångare med 17 ex. Därutöver kan nämnas fem näktergalar samt en ung gräshoppsångare. Ytterligare 14 egna äldre kontroller, bl.a. en rörsångare märkt -03 som vi kontollerat tre gånger tidigare, juli -05, -07, samt -08. I gryningen sjöng två gräshoppsångare och även idag vistades en ad. pilgrimsfalk i området. Medhjälp idag av Micke J, Micke O samt Peter F.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Wednesday, July 01, 2009 at 20:35:55 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin