Observationer juni 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 juni. Rönnen under några kvällstimmar. Smalnäbbade simsnäppan kvar i Lilla viken där det även sågs, grönbena 20, kärrsnäppa 12 och brushane 6. En hornuggla jagade en stund över östra delen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 01, 2009 at 10:24:13 (CEST)

29/6. Glömde nämna sjungande trädlärka i gamla grustäkten i Lärkeröd och forsärlor med minst 2 pulli vid Rössjöns utlopp. En ensam storlom hela eftermiddagen i sjön. Omhäckningsförsök?
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, June 30, 2009 at 13:09:38 (CEST)

29/6. 22.30-23.50. Väldig fart på nattskärrorna i går kväll. Från myrområdena S om Snoggarp och Långhult hördes inte mindre än 5 nattskärror och på Snoggarps mosse 1 (möjligen på Hallandssidan). Från de båda myrarna S om Västersjön, Ugglemossen och Fåratångsmossen, noterades 3 ex och slutligen hördes 1 spinnande skärra från Ramnasjömossen. 10 ex alltså. Lyssnade vid torvtäkten på Röglamosse också, men där hördes ingen under mitt korta stopp. Morkullor, kattugglor och annat som sig bör.
Patric Carlsson
Örkelljunga, - Tuesday, June 30, 2009 at 13:06:26 (CEST)

30 juni: Intog dagens tidiga frukost vid Råle/Ängalag på Bjäre, bla för att kolla hur det går för tärnorna. Småtärnorna var på plats men verkar ha misslyckats med häckningen, precis som i fjol. Fisktärnorna finns möjligen ute på Tjällran? När jag var som mest koncentrerad på tärnornas göranden hördes ett märkligt läte: två skräntärnor (båda adulta) kom insträckande från väderöhållet! En forsärla sträckte över, flera skogssnäppor o grönbenor rastade kort liksom två småspovar. En pilgrimsfalk satt lugnt på Tjällran och 4 tormular (förmodligen från Väderön) drog förbi lågt över vattnet.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, June 30, 2009 at 12:23:46 (CEST)

29/6.Rönnen,08.50.I lilla viken var den smalnäbbade simsnäppan kvar.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, June 29, 2009 at 12:00:26 (CEST)

Höghult 28/6-09: Gräshoppsångare 1 sj i mossen under kvällen. Däremot inga Vaktlar så här långt trots det utsökta vädret.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, June 28, 2009 at 23:17:18 (CEST)

28 juni. Rönnen under ett par timmar. God omsättning på ffa grönbenor med ett kontinuerligt utbyte av fåglar. Totalt ca 55 ex rastande under de timmar jag var där. Övriga vadare bl a, smalnäbbad simsnäppa 1, gluttsnäppa 8, svartsnäppa 2, brushane 14, enkelbeckasin 2 och kärrsnäppa 3. En förbipasserande yngre havsörn orsakade stort uppflog bland alla fåglar på reservatet. Likaledes gjorde den räv som spankulerade omkring strax väster om lilla viken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 28, 2009 at 20:48:39 (CEST)

28 juni. Paddling i Rönneå från Ugglarps broar nedströms till havet. Väldigt många observationer av kungsfiskare. Minst 4-5 par häckar mellan Ugglarps broar och Nyhem. Det finns ett tiotal mycket potentiella häckningsplatser och andrakullarna är nog redan lagda. Även mandarinand med ungar öster om motorvägen samt fler observationer närmare stan. Vidare sågs forsärla, drillsnäppa, skogssnäppor och strandskata, bland mycket annat.
Henrik Ehrenberg o Henrik Johansson
Össjö o Ängelholm, - Sunday, June 28, 2009 at 20:27:08 (CEST)

27 juni. Hasslarps dammar 04.00-10.30. Smygpremiär för ringmärkningen. Utan full nätkapacitet märktes 67 fåglar av 15 olika arter. Därutöver 10 kontroller av fåglar märkta på lokalen under åren 2006-2008. Inget direkt märkvärdigt i fångsten men fem olika ad. näktergalar förtjänar kanske ett omnämnande. Ganska gott om vadare i dammarna, framförallt grönbenor med minst 25 ex. I gryningen sjöng en gräshoppsångare sporadiskt och senare under förmiddagen jagade en pilgrimsfalk kortvarigt över Fleningedammarna. En snatterand rastade och nio mindre korsnäbbar flög över. Medhjälp av Mickarna Jönsson & Olofsson.
Henrik Johansson
- Saturday, June 27, 2009 at 20:15:15 (CEST)

26 juni: vid Påarps mal rastade en småspov och en grönbena och - lite udda tid och lokal - 2 sångsvanar, småtärnorna häckar. I den gemensamma atlasrutan mellan Ängeltofta och Margaretetorp hade sothönsen fått ungar, härm-, trädgårds, ärt- och törnsångare sjöng och rödstjärt och buskskvätta varnade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, June 26, 2009 at 17:42:10 (CEST)

2009-06-25. Sent kvällsbesök vid Hasslarps dammar. Bl.a. såg vi på vadarsidan minst 5 Brushanar, Gluttsnäppor, flertal Skogssnäppor,Rödbenor, Strandskator i vild och skränande kvällsflykt och alla områdets Tofsvipor i samlad trupp trakassera och jaga bort en närgången Kråka. Mängder av ungar till änder simmade runt i dammarna. En gigantisk barnkammare. Sothönans små knyten, med sitt speciella utseende, kan man inte annat än älska.
Lars Unger o Nils Länsberg
Mölle, - Friday, June 26, 2009 at 03:13:08 (CEST)

25 juni. Rönnen: brushane 2, svartsnäppa 3, grönbena 11, skogssnäppa 1.
Mikael Olofsson
Farhult, - Thursday, June 25, 2009 at 22:05:27 (CEST)

24 juni: vatten har nu börjat sippra in i den restaurerade våtmarken Klarningen i Östra Karup - och fågellivet har svarat förbluffande snabbt. När Bjäre Naturskyddsförenings o Studiefrämjandets studiecirkel besökte lokalen tillsammans med kommunekolog Johan Hamringe såg vi bla en nilgås, 5 mindre strandpipare, 2 brushanar, glutt- och skogssnäppa, grönbena och 2 gulärlor. Vad månde bliva när vattnet fyller alla diken o hålor...
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, June 25, 2009 at 00:02:18 (CEST)

22 juni. Kvällsrunda med start nära Skillinge vid kl. 22.30. Här hördes en sporadiskt spelande vaktel och 15 min senare ytterligare en vid St Tingberg (längs vägen mot Ugglarp). I dalgången nere vid broarna två intensivt spelande vaktlar, varav en nära vägen, vid kl. 23.30 och ytterligare en från sädesfälten närmre Starby.
Henrik Johansson
- Tuesday, June 23, 2009 at 19:21:22 (CEST)

22/23 juni: 5-6 nattskärror spelade/jagade från 22.30 uppe på hyggena mellan Långsjön (norr om Össjö) och Lönnhässle. Dessutom många morkullor och en nattaktiv gök.
Bo o Mona Tuvesson, Thomas Wallin
- Tuesday, June 23, 2009 at 08:51:50 (CEST)

22/6 Idag tänkte jag försöka fånga Tornseglarna på bild efter att ha sett Tommi Sandbergs fina bilder. En stund efter ett desperat jagande med teleobjektivet fick jag plötsligt se något som verkade lite för stort för att vara en Tornseglare. Tryckte snabbt av några bilder och hoppades att något fastnat. Helt plötsligt insåg jag att alla Tornseglare och Ladusvalor var som bortblåsta, då tänkte jag att det kanske var en Lärkfalk och när jag tittar närmare på bilderna så stämde det nog.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, June 22, 2009 at 20:13:07 (CEST)

21/6-09 Höghult (22.00-23.00): Vaktel 3 spelande i rapsfält från hästhagarna vid gården till första 90-graderskurvan
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, June 21, 2009 at 23:15:06 (CEST)

21 Juni, Farhult: Mindre strandpipare 1.
Rönnen: Storspov 6 str, Skärfläcka 6, Kentsk tärna 2.
Sandön: Sjöorre 22, Skäggdopping 2ex spelande, Skärfläcka 27, Storspov 2, Gluttsnäppa 7, Svartsnäppa 2, Rödbena 12, Fiskgjuse 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 21, 2009 at 22:21:11 (CEST)

21/6 Idag lämnade "mina" s/v flugsnappare holken. Det gick bra för alla utom en liten stackare. Den var nog inte helt klar för livet där ute. När de andra flugit fram och tillbaka mellan träden hamnade denna på marken samtidigt som det började regna. Våra höns blev lite för nyfikna och närgågna så jag plockade upp den och stoppade in den i holken igen. Fem minuter senare var den ute igen och hamnade direkt i problem, denna gång inne i hönsgården, nu satte jag upp den på en gren i körsbärstädet och det sista jag såg var att föräldrarna var och matade den. Så jag tror och hoppas att allt gick bra. Något senare kom fyra Steglitser och badade i en vattenpöl på grusvägen. Medobs Tora Williamsson
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Sunday, June 21, 2009 at 20:21:54 (CEST)

21 juni. Ett par timmar vid Hasslarp mitt på dagen. Bland vadarna sågs, brushane 3, grönbena 5, skogssnäppa 4 och gluttsnäppa 1. Bland änderna kan nämnas, brunand 7, snatterand 6, skedand 5 och bläsand 15. 2 lärkfalkar jagade i området och 2 turkduvor flög förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 21, 2009 at 19:45:58 (CEST)

Lö 20 juni. Ornakärr. Vid ca kl 20.45 Jorduggla 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 20, 2009 at 23:02:57 (CEST)

20 juni. Ungstararna börjar samla sig vid Sandön. Mest små flockar men några större kring 200-300ex. Högvatten kring ön i den friska västliga vinden ger magert med fågel. Dock noterades småtärnor 8ex och silvertärna 1ex på sandrevlarna samt skärfläcka 10-tal, myrspov 1ex. På havet skäggdopping 2ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, June 20, 2009 at 22:16:14 (CEST)

2009-06-20. Skatungarna lämnad sitt bo i forsythian idag. Satt i mina äppelträd mest hela midsommardagen. Nu väntar tuffa tider. Svarthätta med unge på trädgårdsbesök ikväll.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, June 20, 2009 at 21:45:55 (CEST)

Midsommarafton 19 juni. Ytterligare ett tecken på högsommar är mindre korsnäbbar på flytt. Enstaka mindre grupper har hörts "glippande" den senaste veckan.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, June 19, 2009 at 13:39:28 (CEST)

18 juni, fick se den fina helvita ormvråken sitta i ett träd en bit från vägen mellan Ängelsbäck och Ranarp. Alltid lika roligt att träffa på den.
Mats Ljunggren
- Thursday, June 18, 2009 at 22:55:04 (CEST)

17 juni. Häckning av göktyta hör inte direkt till vanligheterna här i nordvästskåne. Dock hade jag det stora nöjet att få ringmärka en kull med nio ungar i en holk uppe på Hallandsåsen nordost Förslöv. Båda de vuxna fåglarna vaksamma men synliga med näbbarna fulla av myrägg.
Henrik Johansson
- Thursday, June 18, 2009 at 18:27:48 (CEST)

17/6 Brogårdavåtmark Svartsnäppa 1ex, Gråhakedopping 1ex,
Peter andersson
Billesholm, - Thursday, June 18, 2009 at 11:46:08 (CEST)

17/6 Nytt tomtkryss, Mindre Hackspett i körsbärsträdet. Tyvärr hann den smita innan jag fick fram kameran, men den kommer säkert tillbaka när körsbären mognat. Medobs Tora Williamsson
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Thursday, June 18, 2009 at 07:33:53 (CEST)

17/6 o en kvällstur på cykel i rutan mellan Barkåkra o Margretetorp, 22.00-00.30. Vädret hyfsat, intensiteten i fågelsången mindre bra. 1 vaktel spelade sporadiskt söder om ljusfabriken. 3 kärrsångare, 2 näktergal o några tiggande kattuggleungar var väl annars allt som lät denna goa men tysta kväll.
Bengt Andersson o Leif Dehlin
- Thursday, June 18, 2009 at 01:17:59 (CEST)

Onds 17 juni. Ornakärr. Dags för ringmärning med lite nedslående resultat. Tre tornfalksungar hos holkparet nära byn. Ursprungligen innehöll kullen fyra ungar. I det f d kråkboet bortåt Danhult, som innehöll fyra ganska små ungar för knappt två veckor sen fanns ikväll ingenting. Det hade jag på känn... Regnet, blåsten har säkert ställt till det. Vattenfylld boskål, klättrande kalla ungar som faller ner, föräldrar som inte kan jaga i "pissevädret". Trist. Hur som haver, Sveriges Radio P 4 Malmö gjorde oss den äran vid byholken, så passa på att lyssna under kommande vecka. Danhults dammar - här gjorde Arne Nihlen en heroisk vassvandring som resulterade i en ringmärkt unge av brun kärrhök. Ytterligare bo siktades, men vi nådde helt enkelt dit med tanke på vattendjup och andra omständigheter.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, June 17, 2009 at 22:36:34 (CEST)
 

2009-06-17. Också idag sjöng Rosenfink vid Ransviks kaffestuga och hemma på min tomt i Mölle. Har haft ett skatbo på tomten i en Forsythiabuske detta år. Ungarna har nu blivit rejält stora och sitter på bokanten och skriker högljutt efter mat. En kul och ny tomtart att studera från trädgådsstolarna. Svartvit flugsnapparen på min tomt matar nu ungar för fullt. Såg glädjande nog, ytterligare en matande på annan plats i Mölle igår. Känns som arten annars minskat i närområdet? Turkduva sjöng som besatt från lyktstolpe vid min tomtgräns på fm. Det var mycket tomt och tomtgräns de :-) Mycket längre än så behöver man inte gå för att få "upplevelser" i denna sköna by :-)
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, June 17, 2009 at 22:29:00 (CEST)

17 juni, en svart rödstjärt sjöng på morgonen intill Bahnhof i Ängelholm. Finns det någon ängelholmare som har koll på hur många sv. rödstjärtar som håller till kring järnvägsområdet? Vissa år har jag från perrongen noterat åtminstone tre sjungande.
Mats Ljunggren
- Wednesday, June 17, 2009 at 21:46:20 (CEST)

2009-06-17. Vid Rönnen sågs förutom de stationära vadarna fyra svartsnäppor samt tre brushanar i sommardräkt. Dessutom en fiskgjuse som hade ett lyckat fiskafänge. Vid Sandön fanns en del kentska-, små- och fisktärnor. Kvällens mest oväntade obs var en jorduggla som var ute och vände vid åmynningen innan den återvände åt Klörenhållet.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, June 17, 2009 at 20:48:03 (CEST)

16/6 Helsingborg Maria-Pålsjö kl.17.00 ca. 1 st glada cirklade över fältet vid Pålsjö gård
Lars Linderström
Helsingborg, - Tuesday, June 16, 2009 at 21:00:19 (CEST)

Rönnen 16 juni. Bland alla rödbenor, skärfläckor, strandpipare, vipor, hämplingar, ängspiplårkor o sånglärkor kan väl nämnas extra. Tre rastande svartsnäppor, en kärrsnäppa, en drillsnäppa, minst 4 småtärnor, 5 kentska tärnor, en fisktärna, 2 vitkindade gäss.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Tuesday, June 16, 2009 at 20:27:43 (CEST)

16/6 Några trevliga morgontimmar uppe i Bassholma-rutan bjöd på ropande göktyta och par nr 3 av mindre hackspett. Trevligt. Sångaktiviteten har nu mattats av med ett lysande undantag för trädpiplärkan som hördes både här och där. Tranorna har börjat visa sig igen, stararna samlas och flera arter flög omkring med mat i munnen åt hungriga ungar. En rörhöna simmmade omkring med ungar i en damm intill en villatomt. Det är snart midsommar o sommarstiltje.
Leif Dehlin
- Tuesday, June 16, 2009 at 11:32:42 (CEST)

14 juni. Helsingborg. 2 brun kärrhök håller sig regelbundet mellan Väla motorbana och Österleden, häckning? (även förr om åren)
Folke Markheden
Helsingborg, - Monday, June 15, 2009 at 09:37:14 (CEST)

Hade någon utomstående betraktat gänget som rörde sig på Bjärehalvön idag på förmiddagen hade han/hon nog inte trott att det var KOFare på exkursion? Vi fågelskådare är ju kända för att rikta blicken uppåt men dagens skådande var klart nedåtriktat – fjärilar (och en hel del växter) var det som gällde och lokalerna var Naturskyddsföreningens slåtteräng Frestens fälla och Korup/Ellemossen.

Sotnätfjäril, tistelfjäril, brunfläckig och myrpärlemorfjäril samt svingelgräsfjäril fick vi syn på trots den hårda vinden. De som trots allt skådade uppåt såg en fiskgjuse, flera vråkar och törnskata och bland växterna som sågs kan nämnas kärrspira, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar och slåttergubbe.

Lennart Engman ledde och Jörgen Andersson guidade förtjänstfullt. Se bilder här

Thomas Wallin o många fler
- Sunday, June 14, 2009 at 20:10:01 (CEST)

14/6.Efter gårdagens eviga regnande såg jag framemot en cykeltur i fågelmarkerna.Färden gick mot kronoskogen och på Lasarettslinjen.Några hundra meter ner på vägen hör jag helt plötsligt en sommargylling sjunga ! Sången kom från en liten lövskogsdunge(ek och björk,men jag lyckades aldrig få se fågeln i lövverket.Men det är som bekant inte det lättaste att få syn på denna fågel.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, June 14, 2009 at 18:38:43 (CEST)

14 juni. Ljungabolet. TÖRNSÅNGAREN har kommit hit och sjunger dagligen, den har jag inte haft på Ljungabolet förrut.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, June 14, 2009 at 18:33:21 (CEST)

2009-06-14. Så var det årspremiär för den första Rosenfinken att ta ton från min tomt i Mölle. Skapar alltid en reflektion över hur "in i äpplet" fint man bor, i sitt lilla reservat.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, June 14, 2009 at 15:47:04 (CEST)

2009-06-13. Kvällspromenad längs banvallen Mölle-Lerhamn ikväll. Flera starflockar drog runt på betesmarkerna för Highland cattle. Några av dem i storleksordningen ca. 100ex. Undrar var alla dessa har haft sin häckning? Inte i mina holkar i varje fall :-) Regnet har gjort att åkermarken intagit våtmarksutseende. Vid "Mölle våtmark" strax utanför byn, gick ett Tofsvipepar med fyra halvstora ungar i släptåg. Hela kullen intakt. En glädjande och mycket trevlig syn. För övrigt är det mycket aktivitet kring just denna bortglömda och odrenerade åkerdel, som jag kallar "Mölle våtmark". Den skulle återlämnas till moder natur i sin helhet och utvecklas till våtmarksfåglarnas väl och ve. Vatten ger snabbt liv åt markerna.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, June 14, 2009 at 11:56:51 (CEST)

14 juni Bruces skog. Vid dammen intill Lussebäcken, sågs gråhakedopping med 5 juv., ett spelande mindre strandpiparpar samt ett 20-tal backsvalor.
Sven Nilsson
Helsingborg, - Sunday, June 14, 2009 at 09:43:16 (CEST)

13 juni. Förmiddagstimme vid Sandön. Som redan beskrivits av Stenlund har retursträcket påbörjats. En flock om 6 storspovar kom insträckandes från nordväst och fortsatte söderut. Även 15 gravänder på sträck. En prutgås kom förbiflygandes och en snabb koll vid Hasslarp gav 8 svartsnäppor som gick ner och rastade i några minuter innan de lyfte och försvann.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, June 13, 2009 at 16:17:06 (CEST)

Självklart skall det vara 2009 på min förra rapport kring Rosenfinkssång på Ransvik. 2008 är ju lite sent att rapportera in nu :-)
Lars Unger
Mölle, - Saturday, June 13, 2009 at 03:21:12 (CEST)

2008-06-12. En Rosenfink sjöng i det regniga vädret ute vid Ellens Kafé på Ransvik ca.17.00 En av de få som "gillade läget" denna ruggiga studentavslutningsdag.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, June 13, 2009 at 03:17:47 (CEST)

11 Juni. Fågelåret har vänt! Svartsnäppan brukar vara först att markera detta och de senaste dagarna har enstaka ex hörts flyttande söderut. Vid ett besök på Rönnen idag sågs 1+1+3 som rastade kortvarigt för att sedan dra vidare. Alla i grann sommardräkt.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, June 11, 2009 at 21:19:30 (CEST)

11 juni, morgontur till Sandön. Mellan ca 7.45 och 9.00 sågs bl a en bläsand (hane) vid åmynningen, 4 skäggdoppingar mellan Sandön och Rönnen, 4 skärfläckor, 1 större strandpipare, 2 gluttsnäppor, 6 rödbenor, 3 storspovar. Dessutom 2 dvärgmåsar, 1 småtärna, 8 fisktärnor och 1 svarttärna.
Mats Persson
Ramlösa, - Thursday, June 11, 2009 at 20:02:03 (CEST)

10 juni. Sandön vid 17-tiden. Tydligen viss omsättning under dagen. Nu räknades 5 svarttärnor och 18 snatteränder. Även en 2k dvärgmås.
Henrik Johansson
- Wednesday, June 10, 2009 at 19:03:07 (CEST)

10/6.Vegeåns mynning,11.55. Årta 1 hane.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, June 10, 2009 at 14:10:45 (CEST)

10 juni. Morgonstopp vid Sandön. Svarttärna 1, svartsnäppa 6, gluttsnäppa 1, snatterand 7 samt i åmynningen 1 årta (hanne) tillsamans med krickor.
Henrik Johansson
- Wednesday, June 10, 2009 at 07:36:22 (CEST)

8/6 o en fin kväll när jag gav mig ut för att lyssna av natten i min Atlasruta uppe i Bassholma, kl. 22.00-24.00. Kattugglorna hördes lite här o var. Flera nattskärror spelade,gärna från kraftledningsgatorna. Vildsvin stöttes, fick ögonkontakt med en älg, rådjuren lät och räven hördes. När gladan dök upp i mörkret gällt visslande började jag fundera ....
Leif Dehlin
- Tuesday, June 09, 2009 at 11:10:29 (CEST)

7 juni: en rosenfink har sjungit på vår tomt i Öllövsstrand på Bjäre både igår och idag.
Marianne o Anders Henricsson
Öllövsstrand, - Sunday, June 07, 2009 at 19:27:44 (CEST)

6 juni: två häckningar av grå flugsnappare, flera varnande skogssnäppor och ett nytt revir för buskskvätta gladde extra på inventeringsmorronen vid Lönnhässle och Brekille. Att enkelbeckasinen finns vid relativt små våtmarker uppe i skogen är en överraskning för en kustskådare... Ett forsärlepar gäckar inventeraren vid en liten damm/bäck i Brekille - dom visar sig kort nästan varje gång jag passerar, men var/om häckar dom???
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, June 07, 2009 at 19:25:20 (CEST)

2009-06-06. Repetition av gårdagens Kullabergspromenad. Startade en timme tidigare vilket verkade förändra sångutbudet en hel del. Taltrastarna var få och Gransångarna desto fler. Gransångarna tillhör nog som jag själv, de kvällströttas skara. Nytt för ikväll blev annars tre Större hackspettar, väl spridda utefter min vandring. Ytterligare en Lövsångare höll kvällsserenad upp mot Ona mosse. Spillkråkan hördes i samma område som igår. Inte en enda Grönsångare "svirrade". Någon Kullabergsvandrare som har koll på dess status i nuläget (maila gärna).
Lars Unger
Mölle, - Sunday, June 07, 2009 at 08:28:25 (CEST)

Lö 6 juni. Ornakärr. Två kullar tornfalk runt maderna (2 x fyra ungar + ett - än så länge okläkt - ägg. Har var ungarna små, så ännu kan ett syskon titta fram.) Ena kullen i min holk nära byn, den andra i ett gammalt kråkbo. Trodde faktiskt jag skulle ha en tredje kull i holken nära vägen tvärs över Ornakärr. Här var det mycket inspektioner och parning under våren. När jag klättrat upp hittade jag inte ett strå i boet. Här är nog "felet... Jag kanske glömde bädda när jag hängde upp holken i februari. Utan bomaterial blir ingen inflyttning för tornfalk. Men nu är det klart till 2010 för dessa små duktiga rovfåglar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 06, 2009 at 23:06:43 (CEST)

6 juni: en ung havsörn drog söderut från Söderåsen över Södra Vram vid 18-tiden. Medobservatörer Lina, Johanna o Annika Olsson.
Thomas Wallin
- Saturday, June 06, 2009 at 19:42:38 (CEST)

6 juni. Atlaspromenad runt Tockarp, strax nordväst Margretetorp. Nya arter i form av, stenknäck, grönsiska, spillkråka och talltita. Dessutom förstärkta häckningskriterier för flera arter gjorde dessa timmar till en toppenpromenad!
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, June 06, 2009 at 15:35:46 (CEST)

6.6.09 Rååns dalgång Tre högljudda m.hackspett i alkärr.Två dubbeltrastar. Tiotal s-v.flugsnappare. Rörhönepar med nio ungar vid damm intill Raus kyrka.
Sven Nilsson
Helsingborg, - Saturday, June 06, 2009 at 13:37:00 (CEST)

6/6 Nytt tomtkryss. 1 Stork seglade över Änglaberga. Medobs Tora Williamsson
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Saturday, June 06, 2009 at 12:22:23 (CEST)

2009-06-05. Kvällspromenad på Kullaberg med "the dog" Kasper. Ganska mycket sång hördes trots kylig kväll. Vanligast var nog Bofink/Rödhake tätt följda av Koltrast/Taltrast och några Svarthättor. En Lövsångare drog sina slingor vid Mölle mosse. En Sävsparv gnolade också lite grann i kvällskylan. Två par Vigg och ett par Sothöna i mossen.Spillkråka hördes i bokskogen vid Björkeröd.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, June 06, 2009 at 09:29:04 (CEST)

20090605,21:45-23:00, Vegeholmsskogen. Äntligen la sig vinden och vi fick både höra och se minst två nattskärror. Många morkullor flög omkring,några taltrastar sjöng och en räv gjorde oss sällskap. Fin kväll.Medobs Paul Fors.
Lena Osietzki
Höganäs, - Friday, June 05, 2009 at 23:47:08 (CEST)

5/6 och ett fm-besök i Atlasrutan uppe i Bassholma. Ganska tacksamt o trevligt nu med alla matande fåglar som ger bra kriterier och trevliga observationer. Bivråken har inte kommit så långt men ses flyga med bomtrl.Värre gick det för duvhöken som fick avbryta sitt bobyggande pga av skogsavverkning nära boet. Paret är dock kvar i området. Gläds åt flera par buskskvätta och 2 par härmsångare som jag inte förväntat mig här uppe i skogslandet. Idag, efter massor av timmars letande, hittade jag också rutans första par av talltita. Tänka sig!
Leif Dehlin
- Friday, June 05, 2009 at 14:42:52 (CEST)

2009-06-04. Vaknade denna morgon till en vilt spelande Turkduva runt mitt hus. När jag hämtade tidningen i brevlådan for han runt mellan äppelträden efter som det såg ut, en helt kallsinnig hona. Tänk vad det motsatta könet kan förvränga sinnelaget hos oss män.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, June 04, 2009 at 09:06:50 (CEST)

3 juni: deltagarna i Studiefrämjandets o Naturskyddsföreningens nybörjarcirkel i ornitologi avslutade våren med en kvällsexkursion till Vegeholmsskogen. Trots den kraftiga vinden spelade och jagade nattskärrorna fint. Några morkullor drog snabbt förbi - annars tystade vindsuset alla ljud...
Leif Dehlin, Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, June 03, 2009 at 23:43:53 (CEST)

3 juni. Ljungabolet. RÖDVINGETRASTEN sjunger glatt här varje dag. 2 KORPAR försökte ett anfall på en 5 dagar gammal kalv,mamma kossa sprang fram och jagade bort dem. Det upprepades gång på gång. Efter 20 minuter och hjälpen från en GLADA, som också började jaga korparna, återställdes lugnet i kohagen. Fick höra NÄKTERGALEN i går kväll. Den har inte varit här på flera år - härligt.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, June 03, 2009 at 19:13:21 (CEST)

1 juni. Sommarstiltje på Rönnen och det mest spännande var väl att kolla in hur sångsvanen hanterade den kraftiga mobbing den är utsatt för. Strandskator, skärfläckor och rödbenor var på den hela tiden men svanen verkade ta det hela med ro då den lugnt gick och betade i gräset. På hemvägen lite lyssning över fälten vilket gav en spelande vaktel mellan Rögle och avtagsvägen mot Stureholm. Den spelade från västra sidan av vägen vid klockan 21:35.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, June 02, 2009 at 15:51:56 (CEST)

2009-06-01. Vegeholms skog. Kvällstur som gav minst tre nattskärror, morkulla och tjattrande trastar. Utgick från den lilla skogsvägen som börjar öster om gräsmattsodlingen över kalhygget mot radiomasten. I den första korsningen gick jag norrut några hundra meter tills jag kom fram till låg tallskog där nattskärrorna höll till. Ute på hygget sprang en förvirrad råbock omkring och lät som en rabiessmittad pitbullterrier.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, June 02, 2009 at 07:12:39 (CEST)

090601 Drottninghögsskolan Helsingborg Nu har man fått lite att titta på under rastvakten på skolgården. Det är fullt tryck i fågellivet kring och på kyrkan som ligger som närmsta granne. Inneboende är gråsparvar och pilfinkar som bor i radhus under takpannorna, i ena hörnan vid stuprännan kryper kajan in med jämna mellanrum och uppe på taket ligger en fiskmås och ruvar som det ser ut.Dessutom hade koltrasten byggt bo i häcken runt kyrkan, men tyvärr var det tomt vid senaste kollen, troligen skator som finns i mängder eller lekande barn som stört.Vi är alla välkomna till vår herres hus,sägs det!
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, June 01, 2009 at 21:11:19 (CEST)

1 juni. Björkeröd-Himmelstorp, allt medans Alf P slet i stupen hittade jag en Sommargylling mellan Björkeröd och Himmelstorp. Fågeln sjön flitigt under en timmas tid på förmiddagen. Möjligen kom fågeln insträckande då ett gulgrönt streck damp ner från hög höjd, men ingen fågel hördes eller sågs direkt därefter.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, June 01, 2009 at 17:36:45 (CEST)

1 juni, Kullaberg: Pilgrimsfalkarna på Kullaberg hade 4 ägg vilket blev 4 ungar som idag skulle ringmärkas. När vi kom ner på bohyllan var där en död unge, men inga spår efter de andra tre. Den kvarvarande döda ungen (som varit död högst en - två dagar) hade inga yttre tecken som kunde leda oss på spåret till dödsorsaken - mård, berguv? - vilka båda observerats på berget under våren. Peter Lindberg tog med sig den döda ungen för obduktion, kanske får vi reda på orsaken. De häckande fåglarna var den tidigare honan från 2002 samt en ny omärkt hane, vilka båda fanns på plats och övervakade vår förehavanden. Ungarna blev ca. 3 veckor gamla. Mera glädjande är att en av de pilgrimsfalkar som i år häckar på norra Bornholm DK är bördig från Kullaberg
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, June 01, 2009 at 15:52:42 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin