Observationer maj 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

31/5-09 Höghult (22.15). Vaktel 1 sp precis norr om hästhagarna vid gården.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, May 31, 2009 at 23:02:23 (CEST)

31 maj, Glimminge pl. Inte bara vintertid ger fågelmatning närkontakt med allehanda fåglar. Under sommarhalvåret brukar jag strö lite havregryn en bit från min altan och har dagligen mycket att se på närmaste håll, inte bara talgoxar och bofinkar. Större hackspett, både hane och hona, kommer regelbundet. Gissar att de matar sina ungar i boet nu. Ibland kommer järnsparven och plockar smulor. Några gransångare med nyss flygga ungar höll i dag till bland träden vid min stuga. En ringduva landade på gräsmattan och promenerade bort för att lägga sig att sola eller om den nu "myrade" sig. Det fanns dock inte så mycket myror på just den platsen. Den lade sig i vart fall i solskenet med utbredda vingar. Koltrastar har jag ofta sett göra så här, men aldrig ringduvor. I kärret i Möllhultsstrand blommar nu ängsnycklarna. Paret rörhönor i det lilla "plurret" har fått ut två ungar. Det var rätt märkligt att se hur ungarna tiggde mat genom att ihärdigt vifta med sina små vingar.
Mats Ljunggren
- Sunday, May 31, 2009 at 22:13:53 (CEST)

31 maj. Atlasinventering i markerna väster om Margretetorp. Närmare 70 arter prickas in. Inga sensationer men kul med högt kriterie på duvhök och som vi tyckte många grönsångare. En storskrake med ungar i en liten bäck vid Stearinljusfabriken strax väst Ulriksfält var kanske ändå dagens överraskning.
Thomas Svanberg & Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, May 31, 2009 at 21:40:52 (CEST)

31 maj: Stenhotten. Kollade försiktigt om jag hade några besökare i mina mesholkar som jag satt upp i området. Blev grymt förvånad när jag spanade in i den första holken och fick se en göktyta som låg å ruvade! Trodde de var mer kräsna i valet av boplats, men tydligen inte.
Sven Gustafsson
Röke, - Sunday, May 31, 2009 at 21:30:23 (CEST)

Knorrr hördes det alldeles över mej, det var en trana som strök trädtopparna på väg ner i en glänta i skogen. Ut ur en liten dunge flög en gröngöling under högljut ropande. Jo mycket riktigt , i en högstubbe fanns ett bohål och här var det livat med ungars tiggläten. Vad snopen jag blev när två st. hackspett flög in med mat, jag som var säker på att gröngölingen kom härifrån. Mycket mer försynt flög spillkråkan omkring och samlade sin mat, liksom rödhaken som med näbben full dök ner i rishögen och sitt bo. En storspov utnytjade en beteshage för sitt födosök tillsammans med flera ringduvor och någon tofsvipa. Även dubbeltrast och taltrast var aktiva så visst är barnkammarna fulla med nytt liv nu. Ett rådjur lämnade åkern och solen för skugga och skydd i skogskanten med sitt lilla kid skuttande i hasorna. Inga rariteter, men visst kan man njuta även av det vardagliga livet. Detta och mer hände i Rävakärr-Bassholma under ett par förmiddagstimmar.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, May 31, 2009 at 19:13:39 (CEST)

31 maj: vid morronens atlasinventering vid Boarp/Brekille hittade vi en flitigt sjungande mindre flugsnappare vid gården Enskiftet. För övrigt såg vi mer eller mindre långt komna häckningar hos glada, sothöna, törnskata, buskskvätta, talltita och tofsmes mfl
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, May 31, 2009 at 17:58:10 (CEST)

31 maj. Stenkrossen i fd. hästhagarna, numera kohagarna: rosenfink 1 outfärgad hanne, grönsångare, flera härm- och kärrsångare.
Mikael Olofsson
Farhult, - Sunday, May 31, 2009 at 16:13:03 (CEST)

31/5 Vasatorps golfbana. Under dagens golftävling hördes en mindre flugsnappare sjunga (vid två olika tillfälle) i skogen mellan hål 10 och 18 på gamla banan. Var försiktiga vid eventuellt besök, många golfare, visa hänsyn. Sen kväll eller tidig morgon är att rekommendera.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, May 31, 2009 at 14:15:15 (CEST)

31/5. På morgonen stod en skräntärna på Sandön. Den började dyka efter fisk i åmynningen, och jagade bort en havstrut som tydligen var i vägen.
Ett par minuter före nio sträckte en flock med minst 300 prutgäss över Rönnen mot NO. 2 kustpipare rastade.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, May 31, 2009 at 12:47:56 (CEST)

2009-05-31. Kullens fyr. Tidig morgon bland sångare och övernattande danskar. Två fina obsar gjordes på rosenfinkar. Den ena höll till i den döda almen vid P-platsen för handikappade medan den andra uppehöll sig vid muren intill golfbanan. Ute på en av greenerna födosökte en gröngöling som såg mycket störd ut då det ramlade ner en golfboll bredvid honom.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, May 31, 2009 at 09:59:15 (CEST)

SANDÖN: EN underbar stilla försommarmorgon mellan 6.30 och 8.00 observerades bl.a en 2k dvärgmås, storspov (3), rödbena (8), kustpipare (1), skärfläcka (16), två skäggdoppingar, rör- kärr- och törnsångare sa mt en överflygande bivråk. Vid en liten tur till HASSLARPS DAMMAR på hemvägen sågs och hördes gråhakedopping (10), skedand (1 par), kricka (1 par), vigg (6), knipa (1), brun kärrhök (1 hane), skogssnäppa (1), näktergal (2), sävsångare (1) och sävsparv (3).
Mats Persson
Ramlösa, - Saturday, May 30, 2009 at 17:28:11 (CEST)

29 maj. Spel och flyguppvisning av endast en nattskärra i Vegeholmsskogen kl. 22.30-23.00. Detta vid det "vanliga" stället nära pistolskjutbanan, Kulltorp. Dessutom meddelar Axelsson om ytterligare spel närmre Sandåkra. Känns allmänt som de flesta låga och öppna nyplanteringarna numera växt upp så pass att arten inte längre är lika allmän som för 10-talet år sedan.
Henrik Johansson
- Saturday, May 30, 2009 at 11:21:59 (CEST)

Ons. 27/5 kl:22:00 Hördes två nattskärror ut över Höremosse, Hjärnarp. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, May 29, 2009 at 10:27:05 (CEST)

Tis. 26/5 kl:20:30 simmade två storlommar runt i Rössjön. Förmodlingen ett par. Medobs. Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, May 29, 2009 at 10:24:02 (CEST)

28 maj. Lite kvällsskådning vid Rönnen. På sträck ses bl a, kustlabb 1 mörk, kustsnäppa 1 och kustpipare 2. I Lilla viken som var svårspanad på grund av den kraftiga nordvästanvinden sågs kustsnäppa 2 och brushane 4.
Thomas Svanberg
Laröd , - Friday, May 29, 2009 at 08:38:16 (CEST)

27/5.Ripagården,08.00-13.00.Medobservatör Anders Jönsson,Lund. Tobisgrissla 5 str V + 1 str O + 1 stationär,kärrsångare 1 sj,törnsångare 1 sj,STORMFÅGEL 1 str V 08.27 + 1 str V 11.05,vitkindad gås 9 str V,sillgrissla 2 str V + 2 stationära,prutgås ca 100 str O-NO,gravand 13,större strandpipare 1,små/storlom 1 str V,labb 1 ad ljus morf str V 10.21,kentsk tärna 7 str V + 2 str O,smålom 3 str V,steglits 3,fisktärna 1 str V.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, May 27, 2009 at 14:59:51 (CEST)

26/5 Sandön: skräntärna 1 ex som fiskade i åmynningen, även kärrsångare visade upp sig fint i vassen.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, May 26, 2009 at 22:02:41 (CEST)

26 maj. En skräntärna stod under tidiga kvällen på Sandön. Likaså gjorde 4 kustpipare. På Rönnen fanns 1 myrsnäppa, 3 spovsnäppor och 3 brushanar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 26, 2009 at 21:49:45 (CEST)

26 maj Kullaberg, yttre västra delen under morgonen. Mindre flugsnappare en flitigt sjungade individ på norra sidan av vägen vid golfbanan, 6-8 sjungande Rosenfinkar, lika många Näktergalar samt 15-talet överflygande Mindre korsnäbbar. Medobs. Karl-Göran Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, May 26, 2009 at 19:26:29 (CEST)

Höganäs 26/5 8:30 1st trol adult Ormörn insträckande. Håll koll i markerna om fler ser denna fågel.
Per Broman
Magnarps Strand, - Tuesday, May 26, 2009 at 08:45:25 (CEST)

25 maj. Kväll på Rönnen. Bland vadarna märktes bl a, mosnäppa 2 och spovsnäppa 4. Annars var kvällens behållning de gökar som höll till på östra sidan. Som mest var 5 ex där samtidigt. De födosökte med stor framgång och verkar föredra någon form av fjärilslarver som de på ett finurligt sätt rensade innan de slank ner i gapet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 26, 2009 at 08:16:36 (CEST)

Rönnen 18.15. till 19.50. Obsar i stort som tidigare idag, men kan tilläggas följande. Kentsk tärna 3 ex, en sångsvan, 3 storlommar, en skäggdopping, en brushane hona, nu 7 mosnäppor, dock nu inga synliga myrsnäppor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, May 24, 2009 at 22:00:39 (CEST)

24 maj. Eftermiddagspromenad i Borgens lövskog, Vallåkra. Mäktig fågelkör och fina obsar på ett större hackspett par som hade sin boplats jämte gångstigen. Koltrastarna förde ett fasans liv och anledningen var en kattuggla som satt med sina ungar i lövverket.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 24, 2009 at 20:34:15 (CEST)

09.05.24 Hämpling hona och hane i Domstens hamn. Hanens röda bröst i kvällssolen gjorde sig utmärkt.
Lennart Nilsson
Domsten, - Sunday, May 24, 2009 at 19:39:36 (CEST)

24/5.Rönnen,14.40-16.00. Näktergal 1 sj,törnsångare 2 sj,kärrsnäppa 23,spovsnäppa 3,myrsnäppa 4,småsnäppa 1,mosnäppa 4,småtärna 18,fiskgjuse 1.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, May 24, 2009 at 18:18:46 (CEST)

1 st Mindre Skrikörn. Drog upp mot åsen. Även en flock med 9st Tranor.
Per Broman
Magnarps Strand, - Sunday, May 24, 2009 at 17:17:17 (CEST)

Lö 23 maj. Danhults dammar. Gräshoppsångare 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, May 23, 2009 at 22:44:37 (CEST)

23 maj. Hovs hallar fram tom 10:45. På sträck ses bl a, smålom 116, storlom 3, havssula 1 ad, kustlabb 3, silltrut 3, silvertärna 15, småtärna 1, tordmule 4, sillgrissla 3, tobisgrissla 45, lärkfalk 1 samt stenfalk 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 23, 2009 at 20:22:09 (CEST)

22 maj. Morgontimmar på Rönnen. Myrsnäpporna hade utökats med ett ex och således 5 individer idag. Övrigt bl a, gluttsnäppa 1, mosnäppa 2, kustpipare 6 str samt gök 3 varav en rödbrun.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 22, 2009 at 21:01:18 (CEST)

21 maj Dags för årets häckfågelinventering längs Hallabäcken/Vegeå vid Åvarp i strålande väder. Totalt räknades 61 arter in. Den negativa trenden för näktergal tycks fortsätta, i år hördes endast en sjungande individ. Inga direkta sensationer men en go blandning arter med bl a ; 1 trummande mindre hackspett, 1 gröngöling, 1 sj gräshoppsångare, 2 sj kärrsångare, 1 sj forsärla, 7 steglitser, 3 skogssnäppor, 1 lärkfalk, 1 sj skogsduva, 1 sj törnskata, 5 sj härmsångare, 4 grå flugsnappare, 3 ropande gökar och en gökhona av rödbrun morf. Medobservatörer: Martin Persson, Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
- Thursday, May 21, 2009 at 23:44:50 (CEST)

21 maj. Rönnen morgon och förmiddag. Ungefär samma arter och antal som Henrik noterade under eftermiddagen. Dock sågs en jorduggla som kom inflygande österifrån och som sedan troligen gick ner på västsidan. Annars kändes dagens överraskning som den nötskrika som kom farandes på östra sidan av reservatet. Vart sjutton skulle den?
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 21, 2009 at 20:26:49 (CEST)

21 maj. Rönnen vid kl. 16.30-17.30. Utanför östra sidan räknades 18 rastande storlommar, varav hälften i vacker ad. sommardräkt. Fortfarande åtminstone 3 myrsnäppor kvar tillsammans med kärrsnäppor. Därtill även 3 spovsnäppor och 6 kustpipare. Vid lilla viken ett 30-tal thunbergi-gulärlor.
Henrik Johansson
- Thursday, May 21, 2009 at 20:04:00 (CEST)

21/5.Sandön/Vegeåns mynning,09.50-14.00. Skärfläcka 21,kentsk tärna 3,kustpipare 3 hanar + 1 hona + 1 2k + 1,gräshoppsångare 1 sj,kärrsångare 2 sj,dvärgmås 3 2k.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, May 21, 2009 at 16:22:22 (CEST)

20 maj Ljungabolet. En flock om 170 GRÅGÄSS flög mot nordost och TORNSEGLAREN kom hit. GÖKEN har bestämt sig för att stanna hos oss. Senaste nytt vid fågelbordet är en KAJA. Det har jag inte haft på 40 år
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, May 21, 2009 at 15:40:30 (CEST)

20/5.Ängeltofta,21.00-22.20. Buskskvätta 1 hane,näktergal 4 sj,gök 1 hane hörd,brun kärrhök 1 par,storspov 1 spelande,kattuggleungar hördes,vaktel 1 flitigt spelande 22.00-22.15.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, May 20, 2009 at 23:57:00 (CEST)

19/5.Rönnen,11.45-13.45.Medobservatör Anders Jönsson,Björn Löfman. Dammsnäppa 1,spovsnäppa 5,vitkindad gås 5,myrsnäppa 4,kustsnäppa 1,kärrsnäppa 56,mindre strandpipare 1,stenfalk 1 str.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, May 20, 2009 at 23:52:53 (CEST)

Strax efter 21.00 landade 6 st. tranor längst inne i viken i Farhult.
Claes Johansson
Farhult, - Wednesday, May 20, 2009 at 21:46:33 (CEST)

20 Maj. Ytterligare en mindre skrikörn i våra marker! En 3K+ fågel upptäcktes lågt över Karlsfält gård varifrån den tog höjd och sträckte Stureholm-Vegeholm vid 9-tiden tillsammans med morgontidiga bivråkar.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, May 20, 2009 at 12:27:17 (CEST)

19 maj: Bjäre Naturskyddsförening besökte ikväll den blivande våtmarken Klarningen vid Östra Karup för att påbörja ett långsiktigt inventeringsarbete. Storspovar spelade, kärr-, säv- och rörsångare sjöng liksom en buskskvätta. Lite udda var den blå kärrhökshona som drog över. Några av oss lämnade sedan Bjäre för att skåda tjockfoten vid Västraby gård - han/hon var väldigt aktiv och hungrig i skymningen...
Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Tuesday, May 19, 2009 at 23:57:15 (CEST)

19 maj. Rapportområdets 4:e fynd och tillika det första sedan 1956 av TJOCKFOT gjordes idag. Ett ex hittades på ett fält mellan Västraby gård och Tursköpsskogen. Den var enligt uppgift kvar i skymningen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 19, 2009 at 22:26:40 (CEST)

19 maj. Morgonpass vid Hittarps rev. En stillsam start men när det drog ihop sig till att lämna revet vid 07:30 började det sträcka vitkindade gäss. Fem flockar om totalt 1370 ex där största flocken innehöll 500 ex. Även 10 bivråkar och en fiskgjuse på insträck sågs.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 19, 2009 at 13:23:09 (CEST)

19/5 Rönnen kl 7.30-8.30. Dammsnäppan var kvar i "lilla viken". Även en brushane, fyra spovsnäppor, ett antal mosnäppor, fem vitkindade gäs, en sångsvan och minst 20 gulärlor. Fyra bivråkar sträckte över.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Tuesday, May 19, 2009 at 12:08:11 (CEST)

18/5. Kungsfiskaren visslade förbi mot Regnbågsdammen (Gåsebäcken).
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, May 19, 2009 at 10:25:13 (CEST)

18/5. Tog en liten nattsångarrunda efter åskvädret som drog över. Flera stopp på Bjäre, gott om näktergalar,vid Barkåkra en vaktel som spelade sporadiskt där även 2 spelande rapphöns. Mellan ljusfabriken och Borrstorp ytterligare en vaktel som var betydligt aktivare,vid Borrstorpsrondellen 1 gräshoppsångare.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, May 18, 2009 at 23:38:05 (CEST)

18/5 Råådalen. Kan bara bekräfta Sven Nilssons rapport i förrgår från Råån nedströms laxtrappan. Ett vackert forsärlepar matandes två stora ungar. Väldigt kul! Annat smått och gott: sjungande näktergal som visade upp sig fint, st hackspett, härm-, löv-, gran- och trädgårdssångare, svarthätta, rödstjärt, gärdssmyg, järnsparv mm. Den lilla kvällsturens tråkiga del var en koltrasthane som hängde död 4 m upp i ett träd vid Görarpsdammen. Orsak - fisklina runt benen. Jag blir så arg och ledsen -hur svårt kan det vara att plocka upp efter sig?
Rolf H Hansson
Gantofta, - Monday, May 18, 2009 at 22:17:36 (CEST)

18 maj. I lilla viken på Rönnen fanns idag utöver vad som setts de senaste dagarna även en dammsnäppa i vinterdräkt.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, May 18, 2009 at 22:15:47 (CEST)

Strax efter kl. 9 passerade en flock - ca 100 ex - vitkindade gäss snabbt över Mariastaden mot NO.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, May 18, 2009 at 09:26:50 (CEST)

17 maj. Den nyanlagda våtmarken i Bruces skog börjar locka till sig lite fågel. I kväll sågs ett ex av drillsnäppa, grönbena, mindre strandpipare, gråhäger samt 2 strandskator och 3 vigg.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, May 17, 2009 at 21:57:32 (CEST)

17 maj. Morgon och förmiddag vid Hasslarps dammar. Sjungande gräshoppsångare och minst 4 sävsångare likaledes. En lärkfalk satte stor skräck bland alla de tornseglare och svalor som födosökte runt dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 17, 2009 at 21:29:42 (CEST)

17 maj. Kullaberg. I god medvind och med ett regnväder i hasorna sträckte minst 55 bivråkar in över land på em. I övrigt bl a en str lärkfalk, 1 gröngöling och 1 sj gök, näktergal, 2 härmsångare och skogsduva. Medobservatörer Eva Kristiansson och Lars Bergendorf.
Bengt Hertzman
- Sunday, May 17, 2009 at 20:26:30 (CEST)

17 Maj. Efter att den mindre skrikörnen setts ute i Kullabygden, samlades en skara vid den klassiska sträcklokalen ISHALLEN, ÄNGELHOLM. Vid cirka 15.15 ser Henrik Johansson en örn komma glidande från söder. Karaktärerna stämmer väl in på mindre skrikörn och den passerar nästan rakt över oss, fortfarande i rak glidflykt. Den fortsätter målmedvetet mot NO och bedömt över norra Ängelholm börjar den skruva, ta höjd och åter glidflyga i samma riktning. Efter att den mindre skrikörnen passerat diskuterade vi en ev. rugglucka i vingen men den uppfattades inte av alla, möjligen ett ljusfenomen. Medobservatörer: Henrik Johansson, Martin o Rebecka Ekenberg samt Kristian Linde
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, May 17, 2009 at 18:17:37 (CEST)

17 Maj. Äntligen fick vi "fångat in" en av Danskarnas örnar! Ett telefonsamtal till Thomas om en mindre skrikörn som sträckte österut vid Hellebäck resulterade i snabb utryckning och en knapp halvtimme senare cirklade den ovanför Djurmåsa beredskapsmuseum för att sedan dra vidare VNV. Tack till Steen Sögaard!
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, May 17, 2009 at 17:40:17 (CEST)

17 maj vid Sandön: Tre arter tärnor fanns på plats; fisk-, små- och svarttärna (1 ex). Bland vadare noterades svartsnäppa 1 ex, roskarl 1 ex, kustpipare minst 6 ex, desutom gott om skärfläcka, rödbena och ett par storspovar. En gräshoppsångare hördes precis om en gök. Ute i lågvattnet mot Rönnen hittades också en skedand (hane).
Clara, Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, May 17, 2009 at 14:25:56 (CEST)

17/5. På Rönnen gick en myrsnäppa i en kärrsnäppeflock, och en roskarl flög förbi.
Vid Sandön flög en svarttärna omkring.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, May 17, 2009 at 12:43:26 (CEST)

2009-05-16. Så har det då äntligen anlänt en Svartvit Flugsnappare, som hävdar revir runt holkar på min tomt. Får se vad det blir av detta idoga sjungande. Näktergal hörs ut mot Gyllerödsskogen på kvällen. Mindre ansamlingar med Tornseglare drog förbi över Mölle på förmiddagen.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, May 17, 2009 at 01:35:30 (CEST)

16/5 kl 7-9. En promenad på Kullaberg gav bl.a. sjungande rosenfink vid golfbanans parkering, en mycket kortvarig obs av ortolansparv vid "gubbahyllan" samt en göktyta söder om ravinen.
Anders Henriksson
Jonstorp, - Saturday, May 16, 2009 at 20:16:50 (CEST)

15 maj tillsammans med Björn Ekelund: Dammarna Hasslarp bjöd på sedvanlig blandning av vadare. Bland arterna mosnäppa 6 ex, grönbena 4 ex, drllsnäppa 1 ex och både mindre och större strandpipare. Även en bra blandning med sångare; kärr-, rör- och sävsångare hördes t.ex. Dock ingen trastsångare. Fyra olika näktergalar var på plats och drygt 20-talet gulärlor väl utspridda över området. Vägen hem tog vi över grusvägarna vid Småryd och Gyhult för att om möjligt höra någon uggla. Hur har det gått för kattugglorna i år t.ex? Få iakttagelser rapporterade. Vi fick dock utdelning! Två kanske tre ungar hördes vid Gyhult. Kul!
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 16, 2009 at 17:52:57 (CEST)

16 maj, Tag plats för lag "Palnatokes vänner" innebar sex timmar i kallt, blåsigt väder tryckta intill Kullens fyr. Endast 65 arter där flera normalt vanliga arter uteblev så även alla blåhakar som visade upp sig i går. Noterbart är 5 insträckande Lärkfalkar och 40-50 Tornseglare. Kaj Möller, K-G Nilsson och Alf Petersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, May 16, 2009 at 17:48:00 (CEST)

16/5 ännu ett Tag Plats avverkat med laget Rock´n Råle. Vädret var bättre än sträckintensiteten och en av de få pulshöjarna var den ad havsörn som drog ut mot Väderön på hög höjd innan den fortsatte söderut. Enst alkor rörde sig i vattnet mellan Väderön o fastlandet, en smålom drog söderut, några tornseglare visade str-rörelse och tjaa,... 67 arter lyckades vi skrapa ihop men vi börjar redan nu förbereda oss för nästa år. Se upp då, hälsar Thomas Wallin, Per Muhr, Bengt Andersson och Leif Dehlin!
Leif Dehlin
- Saturday, May 16, 2009 at 16:15:42 (CEST)

16 maj. "Tag plats" vid Utvälinge med utsikt över Sandön mellan 04.00-10.00. En kylig majmorgon som resulterade i totalt 87 arter, bl.a. en bra rovfågellista innehållande 1 ad havsörn, 1 honf. blå kärrhök, minst 4 lärkfalkar, sträckande bivråk m.m. Nedanför obsplatsen sjöng gräshoppsångaren och en vattenrall hördes. Under hela morgonen ganska bra med tärnor, några flockar med fisk- och silvertärnor sträckte mot nordost, 4 kentska tärnor rastade. Bland vadare kan nämnas 1 svartsnäppa, 1 mosnäppa och en liten flock kustpipare. Två storlommar varav en vacker i sommardräkt drog några varv över Själrönnen. En hanne snatterand var stationär liksom ett tiotal dvärgmåsar. I den tidvis friska ostvinden pågick under senare delen av morgonen ett ganska omfattande nordsträck av svalor och tornseglare. Medobsade gjorde Mats Rellmar & Henrik Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Saturday, May 16, 2009 at 11:37:32 (CEST)

16 maj Rååns dalgång Nedanför laxtrappan sågs ett forsärlepar mata en unge.
Sven Nilsson
Helsingborg, - Saturday, May 16, 2009 at 08:00:39 (CEST)

Mölle 15/5. En härmsångare underhöll oss en timmes tid bakom tomten och en turkduva spelade som hastigast.
Bert o.Maivi Persson
Mölle, - Saturday, May 16, 2009 at 00:32:58 (CEST)

Fre 15 maj. Ornakärr. Jorduggla 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, May 15, 2009 at 22:39:54 (CEST)

15 maj. Rönnen förmiddag. På stängselstolparna och taggtråden längs åkerkanten höll en hanne svarthakad buskskvätta till. Fågeln inte helt utfärgad vilket tyder på 2k. Därutöver var de flesta av gårdagens rastande småvadare kvar, bl.a. 3 spovsnäppor och minst 4 småsnäppor. Medobsade gjorde bl.a. Rune J och Gustav M.
Henrik Johansson
- Friday, May 15, 2009 at 21:01:27 (CEST)

15 maj i trakten av Kullens fyr fanns i dag 5 blåhakar, fanns säkert fler då de skulkar rejält i buskarna, 3 hanar och 2 honor, någon av hanarna sjöng lite lätt vid något tillfälle. 1 svart rödstjärt, flera trädgårdssångare, näktergalar och vanliga rödstjärtar, törn o ärtsångare överallt. Medobs Kjell-Åke Hall
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, May 15, 2009 at 20:20:48 (CEST)

15 maj. Hasslarps dammar. En trastsångare sitter vid Bergsdammens norra del och sjunger sporadiskt. Upptäktes vid två-tiden, fågeln är svårsedd men har hörts till och från under hela eftermiddagen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, May 15, 2009 at 20:06:49 (CEST)

14 maj. En hona fjällpipare under kvällen på ett fält mellan Västraby gård och Rögle säteri. Vid Sandön en sjungande gräshoppsångare nedanför obsplatsen och ute på ön ett tiotal dvärgmåsar och en flock om 10 kustpipare. I Lilla viken på Rönnen var de 3 spovsnäpporna kvar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 15, 2009 at 10:42:51 (CEST)

To 14 maj. Ornakärr. Kvällscykling runt 20.30-snåret. Många tidigare turer utan napp - men nu var den där; jordugglan. Ännu kvar - härligt tycker jag.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, May 14, 2009 at 21:12:05 (CEST)

13 maj. Några kvällstimmar vid Hasslarps dammar. Minst 4 gräshoppsångare vilket kan ha varit 1-2 fåglar till. I sista ljuset stora mängder svalor som sökte nattkvist. Ca 500 ladusvalor och tidigare omkring 80 tornseglare på födosök. Sävsparvarna matar ungar och törnsångarna i full gång med bobygge.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 14, 2009 at 10:27:02 (CEST)

13/5. De två vitvingade fiskade i kväll så länge det var ljust. I övrigt 4 dvärgmåsar, 8 kustpipare och en vattenrall i vassen precis nedan för flaggstången.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, May 13, 2009 at 22:05:58 (CEST)

Ons. 13/5 kl:15:00 De två vitvingade tärnorna fiskade ivrigt på insidan av Sandön. 7-8 kustpipare gick på sandrevlarna.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, May 13, 2009 at 19:41:25 (CEST)

Maglaby kärr 12/5. En Fiskgjuse flög över kärret och "spanade" under ca 10 min, två Lärkfalkar jagade insekter och Tranparet flög upp och landade i skogen ca 100 m bort där dom sen gick och letade mat.
Lars Bengtsson
Åstorp, - Wednesday, May 13, 2009 at 18:47:55 (CEST)

13/5. I lilla viken på Rönnen var de två småsnäpporna kvar, och antalet mosnäppor hade ökat till 21 ex. Nykomlingar var 3 spovsnäppor. Dessutom rastade 16 brushanar.
Henrik J. tipsade om två vitvingade tärnor som han upptäckt vid Sandön. De var fantastiskt eleganta.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, May 13, 2009 at 15:22:56 (CEST)

Two white-winged terns at Sandön at 1300 today. Also 8 little gulls.
Phil Benstead
Grevie, - Wednesday, May 13, 2009 at 14:18:25 (CEST)

12 maj. På det obevuxna fältet mellan Västraby gård och Turköpsskogen rastade 4 fjällpipare på kvällen. De höll till en bit ut på fältet i det steniga partiet. Stundtals svåra att få syn på när de trycker i gropar. Stundtals riktigt fina obsar i det varma kvällsljuset. Även 4 ljungpipare på samma plats.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, May 12, 2009 at 22:08:28 (CEST)

12 maj. Kvällstur till Hasslarp. Grågässen och sothönsen har fått ut småttingar. Bland mer tillfälliga arter sågs dvärgmås 1 2k och mosnäppa 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, May 12, 2009 at 21:37:13 (CEST)

Härlig morgon runda innan jobbet. Allerums våtmark: Båda ÄGRETTHÄGRARNA var kvar och stod lungt och putsade sig. Rönnen: 2 Gulärlor av rasen Thunbergii höll till vid KOF-stugan. Sandön: 4 Dvärgmåsar rastade.
Mattias Jonsäter
Nyvång, - Tuesday, May 12, 2009 at 11:21:48 (CEST)

11 maj Hasslarps dammar. En magisk kväll när hundratals svalor likt en myggsvärm flög mellan dammarna för att söka nattkvist. Samtidigt hördes gräshoppsångare , näktergal och gök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, May 11, 2009 at 22:38:21 (CEST)

Ägretthägrarna kvar vid Allerums våtmark idag vid 17:30.
Mats Persson
Ramlösa, - Monday, May 11, 2009 at 20:51:40 (CEST)

Hbg.11/5 Den sedvanliga hundrunda nu på e.m. bland villorna mellan Sofieberg och Adolfsberg skrämde vi upp en Rapphöna. En liten udda art här på gräsmattorna bland husen.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Monday, May 11, 2009 at 19:29:10 (CEST)

Hörde näktergalen natten mot söndag 10. maj intill Rönne å. Rödstjärt på tomten sista 10 dagarna. Kanske den vill häcka i någon av våra fågelholkar? Svart-vit flugsnappare är redan igång!
Annette Mundt
Anderstorp - Forestad, - Monday, May 11, 2009 at 12:42:06 (CEST)

10 maj. Besökte Hasslarps dammar under förmiddagen och noterade bl.a. tornseglare ca 15ex, sjungande säv- 3ex, rör-3ex, kärr- 7ex och gräshoppsångare 2ex. Svanarna i Bergsdammen har fått 8 dunungar. Bland vadare svartsnäppa 1ex, drillsnäppa 1ex, mosnäppa 1ex, brushane 2ex. Här fanns också ett snatterandpar, en gök och näktergal. Mest oväntade var en ung havsörn som flög söderut på ganska låg höjd och skapa stort uppflog av fågel från dammarna. Vid Nellåkra våtmark beskådades de båda egretthägrarna.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, May 10, 2009 at 22:26:23 (CEST)

10 maj: även på Bjäre firade vi Fågelskådningens dag tillsammans med 70 deltagare och 58 observerade arter. Grytskär var platsen och naturskyddsföreningarna i Ängelholm resp Bjäre organisatörerna. Roliga obsar var tex 2 roskarlar, 2 skedänder, flera tobisgrisslor och fina obsar på små- och fisktärnor.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, May 10, 2009 at 22:24:30 (CEST)

10 maj. SANDÖN 05.40-06.20; kustpipare 2, småspov 1, svartsnäppa 2 och dvärgmås 1 (2k). Sjungande gräshoppsångare som visade sig fint i snåren nedanför flaggstången. Vattenrall hördes. RÖNNEN 06.30-08.30; bl.a. havsörn 1 äldre subad stationär, stenfalk 1 jagande, mosnäppa 15, småsnäppa 1, kärrsnäppa ca 20, grönbena 30 samt sjungande gräshoppsångare.
Henrik Johansson
- Sunday, May 10, 2009 at 22:05:39 (CEST)

10 maj och fågelskådningens dag på Kullaberg. Ca 100 pers mindre än Fredriksdal men förmodligen lite mer fågel. Gott om smått såsom löv och törnsångare i buskarna. Bland nyanlända sågs, törnskata 1, trädgårdssångare 1 och härmsångare 1.
Thomas Svanberg & Kaj Möller
- Sunday, May 10, 2009 at 21:19:16 (CEST)

Sö 10 maj. Fredriksdal. Fågelskådningens Dag. Någonstans runt 110 pers i följe till nervstarka rörhönor, tofsvipor och sångare. Dessutom två tornseglare. Stort tack till mina medguider Mikael Jönsson och Gun-Britt Linderholm-Jönsson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 10, 2009 at 21:10:28 (CEST)

10/5 Besökte på morgonen åkersjön i Össjö. Där har backsvalorna nu annlänt och höll flitigt på med att rusta upp sina sommarvisten. Räknade till ca. 40st. bohål i mer eller mindre bra skick. Uppskattade svalorna till 25-30st svirrande runt. Flera andra fåglar påkallade uppmärksamhet med sin sång, bla. Törnsångare, Svarthätta, Ärt- Löv o Gransångare. I vattnet simmade grågässen med sina ungar. Gråhakedoppingarna gled också fram på det blanka vattnet. Två storskarvar hade hängt ut sina vingar på tork efter dykturerna. En storskrakehane flög knorrande runt i området kanske på grund av en börringevråk som svävade förbi. Buskskvättan sträckte på halsen och sjöng en strof.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, May 10, 2009 at 18:15:19 (CEST)

De två ägretthägrarna var kvar vid Allerums våtmark imorse, 10/5.
Leif Thorbjörnsson
Helsingborg, - Sunday, May 10, 2009 at 09:52:01 (CEST)

Ja, CaraCaraen blev også set først på Møn rastende, fredag morgen kl 7.45, derefter kom den trækkende ved Gilbjerg Hoved, Gilleleje, om eftermiddagen kl 12.30 og forsvandt mod sv,lavt. Den kom trækkende med tre hvepsevåger ude fra vandet, lavt fra v eller nv. Meget flot fugl på langfart. Venli hilsen Tommy Jensen
Tommy Jensen
Gilleleje, - Saturday, May 09, 2009 at 21:10:43 (CEST)

Torekovs rev, lördag den 9/5 - 9:40-12:00. Obsar: Skärsnäppa 4, Roskarl 3, Kärrsnäppa 1, Havssula 5 förbiflygande utanför Väderön, Järnsparv 1 sj, Större strandpipare 4, Småtärna 3, Fisktärna 10, Rödbena 1.
Daniel & Jan Pettersson
Laröd, - Saturday, May 09, 2009 at 18:01:32 (CEST)

Klockan 17 var de 2 Ägretthägrarna kvar vid våtmarken vid Allerumsskogen.
Hans Thulin
Helsingborg, - Saturday, May 09, 2009 at 17:28:23 (CEST)

9 maj. Vid våtmarken i Allerumsskog även kallad Nellåkra våtmark upptäcktes under fm två Ägetthägrar. Fåglarna lyfte vid 12-tiden och drog mot ost men efter ca en halvtimme var dom åter plats. Övrigt i området sågs och hördes bl.a grönsångare, härmsångare och sv flugsnappare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, May 09, 2009 at 15:21:23 (CEST)

9/5 och ett nytt besök i Atlasrutan uppe i Bassholma. Många av de "möjliga" arterna är nu på plats mer eller mindre långt komna i häckningsfasen. Undrar om det var samma vitkindade gäss som passerade mig som passerade Hans på morgonkvisten ? Noterar flera par buskskvätta,minst 7. Ladusvalan är talrik men var är hussvalan ? En bivråk passerade men vände för att spana av området, kanske förundrad över ormvråkens bo som är vackert dekorerad med lövade kvistar från bok, likt bivråkens.
Leif Dehlin
- Saturday, May 09, 2009 at 12:54:19 (CEST)

8 maj. Sandön: bl.a. vitvingad tärna 1, småspov 2, dvärgmås 1. 21:30-22:00 spelar två dubbelbeckasiner i Ornakärr, varav en som ses på en tuva norr om vägen. Här även en gräshoppsångre, rapphöns, buskskvätta och två småspovar.
Mikael Olofsson
Farhult, - Saturday, May 09, 2009 at 10:27:21 (CEST)

9 maj. Haradal, Ängelholm. Vaknade av kackelljud, och kunde sedan beskåda ett fint sträck av vitkindad gås under morgontimmarna. Flera flockar på 100-500 individer böljade österut i din friska västanvinden. I Torslundsskogen finns en grönsångare med avvikande sång. Efter ett fåtal "sitt" hoppar den över accelerationen och går direkt till svirrandet, som blir extra långt. Sången kan föra tanken till andra svirr- och skyttelsångare.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, May 09, 2009 at 08:13:32 (CEST)

8 maj Hasslarps dammar. En fin kväll med uppvisning av en lärkfalk som jagade svalor. I sydöstra dammen en rödspov och två mosnäppor.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, May 08, 2009 at 23:29:37 (CEST)

8 maj. Två eller möjligen tre spelande dubbelbeckasiner längs Rönneå vid Starby. Först sporadiskt kl. 21.35, mer intensivt tio minuter senare och tyst efter kl. 22.05.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, May 08, 2009 at 22:57:19 (CEST)

8 maj. Sandön, e.m. En bivråk-stor, mörk/vit rovfågel upptäcktes i långt i NO ute över havet då den kom sträckande in mot land. Fågeln hade stora vita fält på hanpennorna, mörka vingar och rygg i övrigt, lång vit stjärt med mörkt smalt ändband. Sillhuetten var slående med långa, lite kantiga vingar, en lång stjärt och ett lika långt utstickande, påfallande kraftigt hals/huvud - parti. Ihärdigt flaxande i den friska sydvinden försvann fågeln in över Ängelholms kronoskog. Mycket förbryllade kunde Micke O. och jag bara skaka på huvudena. Enbart silhuetten utesluter samtliga i Europa förekommande rovfåglar, lägg därtill sedda dräktkaraktärer. Efter någon stunds funderande gick det upp för mig att vi sett någon form av Caracara, ett släkte som finns från södra USA och söderut till Sydamerika. Sedda karaktärer stämmer väl in på Tofscaraca, den nordligaste arten, men att utesluta närbesläktade former går nog inte utifrån vår obs. Att fågeln är en rymling är det givetvis ingen tvekan om. Kanske dyker denna iögonfallande individ upp på något annat ställe som tillåter bestämning till art?!
Mats Rellmar
Hbg, - Friday, May 08, 2009 at 21:41:57 (CEST)

8/5 Råå. Vitkindad gås 1400+450 str NO, Bivråk 1 str NO.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 08, 2009 at 19:22:39 (CEST)

8 maj Hasslarps dammar. Fem svarttärnor födosökte i de sk Hyllingedammarna vid 12-tiden.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, May 08, 2009 at 14:02:09 (CEST)

Hasslarp 7/5 Sävsångare 1, Rörsångare 2, Grönbena 3, Näktergal 1, Buskskvätta 1, Gräshoppssångare 1, Vitkindade gäss ca 400 sträckande NO.
Peter Franzén
Helsingborg, - Friday, May 08, 2009 at 07:14:47 (CEST)

7 maj, RÖNNEN 09.00-10.30 Skärfläcka 63, Snatterand 3, Kärrsnäppa 11, Småtärna 6, Brushane 2 samt Gök 2 varav en höll sig på den säkra sidan, detta apropå debatten om skyltarna på Rönnen. SANDÖN, Fiskgjuse 2 och en Dvärgmås
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, May 07, 2009 at 16:36:24 (CEST)

2009-05-06. Hundpromenad (kopplad hund? :-) på banvallen Mölle-Lerhamn kl.20.00. En flock på ungefär 15 stycken Gulärlor som sprang runt bland benen på Highland Cattle i hage vid Vattenmöllan. Gult ÄR INTE fult!
Lars Unger
Mölle, - Thursday, May 07, 2009 at 12:03:17 (CEST)

När Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade i Råådalen ikväll sjöng näktergalen och en grå flugsnappare visade upp sig fint. Dessutom flera sjungande steglitser och väldigt många svarthättor. I dammen vid Raus kyrka simmade en rörhöna.
Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Wednesday, May 06, 2009 at 23:06:39 (CEST)

5 maj Lönhult-Stureholm; Ingen ovanlig art, men minst 73 gravänder på ett fält läger man märke till!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, May 06, 2009 at 19:16:08 (CEST)

6 maj. Förvisso utanför rapportområdet med några hundra meter men absolut värt att skriva ändå! En purpurhäger upptäcktes imorse vid Bulls måse i Svalövs kommun.
Thomas Svanberg
- Wednesday, May 06, 2009 at 15:27:47 (CEST)

Ännu en gång vill vi poängtera att observationer från en och samma exkursion skrivs som en post i obsboken. Rapporter som brer ut sig över flera poster kommer att redigeras - eller, vid ständig upprepning, raderas.
Webbgruppen
- Wednesday, May 06, 2009 at 11:57:12 (CEST)

I gårkväll hade gräshoppssångare kommit till Jordberga. Svirret är visserligen enformigt men trots det en välkommen gäst... Förra året anlände den 9/5. /Martin
Martin Persson
Billesholm/Jordberga, - Wednesday, May 06, 2009 at 08:59:23 (CEST)

5/5.Sandön,14.30-14.55 Fiskgjuse 1 hane,gluttsnäppa 28,havssula 1 3k och 1 5k str V.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, May 05, 2009 at 20:22:52 (CEST)

3/5. På morgonen stod 10 tranor på gräsmatteodlingen söder Ängelholm, men de lyfte och drog iväg när en cyklist kom körande.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 04, 2009 at 09:34:30 (CEST)

3/5 Rönnen.Sångsvan 1,Skedand 2 hanar, Ljungpipare 60,Fiskgjuse 1,Pilgrimsfalk 1,Gök 2. Sandön. Gluttsnäppa 29,Skäggmes 1 , Gök 1 ropande. Hasslarps Dammar.Gråhakedopping 12,Grågås 3par med pull+22 ex,Bläsand 1hane,Brushane 12,Grönbena 4,Drillsnäppa 1,Ladusvala 55,Hussvala 15,Backsvala 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, May 03, 2009 at 21:51:49 (CEST)

3/5-09 Hasslarp(17.20): Tornseglare 1.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, May 03, 2009 at 19:14:17 (CEST)

3 maj. Rönnen under ett par timmar mitt på dagen. Bland vadarna kan nämnas, småsnäppa 1, mosnäppa 2, brushane 4 och mindre strandpipare 2. Förmodligen 2 olika pilgrimsfalkar sågs och 250 vitkindade gäss sträckte förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 03, 2009 at 19:02:28 (CEST)

2 maj. Några timmars vistelse vid Maglaby kärr. Fågellivet var ganska sparsamt men jag fick ett par fina upplevelser. Först två lärkfalkar som i hisnande fart jagade trollsländor som tack vare det varma vädret redan flyger i mängd. Kärrets tranpar hade problem med en närgången glada. Så fort de lämnade sitt rede så närmade sig gladan snabbt (jag kunde inte avgöra om där fanns ägg eller ungar som lockade) varpå tranorna sprang (!) tillbaka och motade bort gladan. Detta pågick regelbundet. Vore kanske enklare om en av tranorna stannade vid boet. Kanske ett oerfaret par som lär sig. 22 andra tranor sträckte mot norr på hög höjd och det bofasta paret besvarade sträckarnas rop vilket också var en häftig naturupplevelse. I övrigt kunde jag bland annat njuta av sjungande dubbeltrast och spelande skogssnäppa.
Bengt Hertzman
- Sunday, May 03, 2009 at 09:38:02 (CEST)

2 maj Strax innan klockan 21.30 spelade en dubbelbeckasin kortvarigt på maderna norr om Rönneå, NO om STARBY KYRKA i Rönneådalen.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Saturday, May 02, 2009 at 22:24:09 (CEST)

2 maj. Ljungabolet kl.07:15 Årets första GÖK - östergök. RÖDSTJÄRTEN har jag hört i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, May 02, 2009 at 17:41:53 (CEST)

2 maj. Trevlig morgon på Rönnen kl. 07.15-09.15. Mest överraskande var en rastande kornsparv i åkerkanten SW Lilla viken vid 8.30-tiden. Fågeln drog iväg västerut men återvände tydligen lite senare (medobs Micke O & Rolf H). Därutöver en grann hanne ortolansparv på samma plats. Fågeln hördes bl.a. sjunga en kort strof. Övrigt: kustlabb 2 ad (ljusa) förbiflygande på östra sidan, småspov 1 rast. samt trana 2 rast. Övriga observationer redan inskrivna av Hardy.
Henrik Johansson
- Saturday, May 02, 2009 at 16:14:56 (CEST)

2/5.Rönnen,09.30-13.00. Trana 1 förbiflygande(mot söder),glada 1,mosnäppa 2,sångsvan 1 ad,mindre strandpipare 1,grönbena 7,rödspov 1,brushane 3 hanar.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, May 02, 2009 at 14:44:10 (CEST)

2009-05-01 Turkduva spelar på hustaken runt min tomt i Mölle. Lite ho,ho och sedan en kort flygtur till nästa hustak för att fortsätta hoandet. Undrar hur många par Turkisar vi har i Mölle? Någon som har koll?
Lars Unger
Mölle, - Friday, May 01, 2009 at 22:05:34 (CEST)

1/5 Örby Ängar.Småspov 1 str,Fjällvråk 1 str , Törnsångare 1sj,Rörsångare 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 01, 2009 at 17:21:19 (CEST)

1 maj, en gök ropade vid Lya ljunghed. I backen ned mot Margretetorp stannade jag till vid en rastplats invid ån, där jag brukar se forsärla. Denna gång såg jag två stycken.
Mats Ljunggren
- Friday, May 01, 2009 at 16:44:43 (CEST)

1/5.Dubbeltrast 2 ex födosökande på gräsmattorna vid Klören.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, May 01, 2009 at 14:28:41 (CEST)

1/5 Rya GK. Näktergal 1ex, törnsångare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, May 01, 2009 at 10:55:02 (CEST)

1/5-09 Rögledammen (02.15): Näktergal 2 sj.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, May 01, 2009 at 02:42:48 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin