Observationer mars 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 mars. Sträck vid Hittarps rev under dagen fram till 16:30. Nu börjar ejdersträcket att komma igång på allvar med 13230 ex. I övrigt: sjöorre 2650, svärta 6, smålom 47, storlom 2, bläsand 106, kricka 11, stjärtand 1, snatterand 4, skäggdopping 4, gråhakedopping 1, kentsk tärna 3, blå kärrhök 1, duvhök 1 samt glada 1. Vid revet idag Thomas S, Bengt A och Johan S.

Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, March 31, 2009 at 21:23:45 (CEST)

30/3 Hasslarps Dammar. Knölsvan 8,Gråhakedopping 5,Smådopping 1,Grågås 14, Storskarv 2,Gravand 6,Bläsand 107,Kricka 29,Vigg 31,Skedand 3,Strandskata 8,Rödbena 4,Tofsvipa 6,Trana 64 str, Sädesärla 2, Brun Kärrhök 1. Ornakärr.Jorduggla 1 Storspov 3. Fjällvråk 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 31, 2009 at 16:27:54 (CEST)

2009-03-31 Kullens fyr: Havssula 21 ex str, Smålom 7 ex str, Storskrake 4 ex str och 11 ex Småskrake
Ronny Svensson
Stureholms by, - Tuesday, March 31, 2009 at 16:10:36 (CEST)

30/3-09 Höghult: Den första Brunhöken 1 ad hane åter vid mossen.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, March 31, 2009 at 09:01:18 (CEST)

30 mars. Efter Annikas inspirerande rapport från Bälteberga var jag tvungen att ta mig dit kolla in fåglar och vårflora. De täta dimmolnen hindrade inte en intensiv fågelkonsert som bl a bestod av taltrast, sävsparv, gärdsmyg, bofink, hämpling,järnsparv, skogsduva (minst 2 sj),st hackspett (3 trummande) skogssäppa (1 spelande), stare och gransångare. Paret glada i vilda lekar och i Tjutebäcken satt strömstareparet. Verkar bli häckningsförsök av flera par strömstare i nv-skåne i år. Vidare ca 300 rastande ringduvor och minsann några tidigt blommande ex av smånunneört.
Bengt Hertzman
- Monday, March 30, 2009 at 18:13:46 (CEST)

30 mars. Sträckräkning vid campingklubben söder Domsten mellan 12:00-15:00. Kustlabb 1, ejder 4290, sjöorre 390, vitkindad gås 150, smålom 10, storskrake 10 och fiskgjuse 1 samt ett tiotal ormvråkar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, March 30, 2009 at 17:36:13 (CEST)

2009-03-29. Kvällspromenad med min trogne Casper Mölle fälad - Vattenmöllan tur/retur. Ett fantastiskt skådespel över berget, när dimman kom in och ringlade/omslöt över kullanäsan, men lämnade Mölle kvar under blå himmel med underbar kvällssol. Mycket vackert. Ja de om de. 5 sjungande Gulsparvar, 1 sjungande Järnsparv, 1 spelflygande och ivrigt sjungande Ängspiplärka (upp i luften och ned på en enbuske), 1 överflygande Sädesärla, ett par överflygande "kraxande" Gråhägrar, ackompanjerade av Strandskatornas högljudda kubik-kubik-kubik.
Lars Unger
Mölle, - Monday, March 30, 2009 at 13:32:38 (CEST)

28/3 En forsärla höll till vid hamnen i Jonstorp under förmiddagen. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, March 30, 2009 at 08:25:36 (CEST)

2009-03-29 Ornakärr. Tillägg till Ulriks rapport. Två av jordugglorna var uppe och flög i cirklar i södra delen och hannen höll på med vingklappningar.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, March 29, 2009 at 21:35:25 (CEST)

29 mars. Sträck vid Hittarps rev fram till 14:30. Avsevärt sämre drag genom Öresund idag än gårdagen. Bland sträckarna, ejder 750 och sjöorre 220. Lite bättre fart på rovfåglarna där ormvråk noterades med högsta antal, 121 ex, fjällvråk 1, duvhök 1, sparvhök 36 och fiskgjuse 1. Bland rastarna sågs 2 snösparvar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 29, 2009 at 21:27:04 (CEST)

Årets 2 första starar (för mej ialla fall) sågs idag i Krapperup. Tofsvipor, lärkor och strandskator sjunger och skriker för fullt på fäladen i Mölle. Härliga vårtecken!29 mars.
Eva Pagden
Mölle, - Sunday, March 29, 2009 at 21:18:32 (CEST)

29 mars, Vasaltheden: 1 Dvärgbeckasin och 17 Enkelbeckasiner.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, March 29, 2009 at 20:58:00 (CEST)

Sö 29 mars. Ornakärr. Sedvanlig kvällssamling med de trogna bevakarna Ronny och Paul. Och nu vete sjutton om vi inte hade fyra jordugglor ! Tre ex är idiotsäkra. Annat kul; tornfalksparning och holkinspektion i lådan som kom upp för en knapp månad sedan. Holken i en poppel ganska nära vägen i de NV delarna av Ornakärr.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 29, 2009 at 20:52:57 (CEST)

29/3. 21 tranor sträckte över skogen i Sibirien - Ängelholm, där en ad duvhök också sågs.
Även idag sträckte en havsörn förbi Sandön strax efter kl.15.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, March 29, 2009 at 20:23:03 (CEST)

29 mars. Hasslarps dammar ca 09.40-10.30, tillägg till Görans rapport. Pilgrimsfalk 2 ad (1 par) jagade tillsammans och satt sedan i högspänningsstolparna, duvhök 1 2k, brun kärrhök ad hona och hanne, snatterand 2 par, skedand 1 par + en hanne, bläsand 110, smådopping 5 varav någon spelande samt en överflygande sädesärla. "Lagom" vattennivå i Fleningedammarna bådar gott inför kommande månader.
Henrik Johansson
- Sunday, March 29, 2009 at 19:21:57 (CEST)

29 mars. Hörsdals f d grustag - Längstebäcken/Klövabäckens dalgång mellan Kvidinge och Söderåsen. Fick endast njuta av solen några minuter innan molnen tätnade igen men det var en härlig fågelkonsert. Bland obsarna: 1 skogssnäppa, 1 morkulla, 2 stjärtmesar, 1 st hackspett, 1 forsärla och ett antal sjungande sånglärkor och ängspiplärkor. Medobservatörer: Kent Ivarsson och Kjell Wahlström.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 29, 2009 at 18:29:17 (CEST)

29 mars. Tillbringade en dryg timme vid Hasslarps dammar. Ett tiotal gråhakedoppingar hade anlänt, en skogssnäppa hördes men framförallt njöt vi av en riktigt häftig luftduell mellan en synnerligen agressiv pilgrimsfalk och en brun kärrhökshanne. Ytterligare en brun kärrhökshanne sågs men klarade sig utan att bli attackerad. Medobservatör: Andréas Olofsson
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, March 29, 2009 at 16:40:53 (CEST)

29 mars, söndag och en skön vandring i Bälteberga för att möta första blåsipporna, och visst var de utslagna i söderbranten vid bäckravinen, svalört och vårlök tycktes slå ut efterhand som vi vandrade i solen, ramslök och gulsippor i knopp! Ormvråkar, hackspettar och nötväckor följde oss och så plötsligt skogsduvor uppe i skogen. När vi fikade i beteshagen citronfjäril och årets första jordhumla. I bäcken två strömstarar, ett par(?) och på vägen tillbaks en stor fladdermus. Sällskap på vårvandringen Eva Adolfson.
Annika Olsson
Helsingborg, - Sunday, March 29, 2009 at 15:41:39 (CEST)

29 mars. Bunkern, Domsten mellam 7.00-10.30. Kall och lugn morgon både när det gällde vind och fågel.Det som gladde mest var en insträckande skogssnäppa och en storlom i sommardräkt sträckande mot norr samt lite havssulor som var stationära i området. Avslutade dagen med en promenad i allerums skogen vilket resulterade i bla gransångare 1, mindre hackspett 1, varfågel 1. En brun kärrhök tillsammans med några ormvråkar och sparvhökar sträckte mot norr.
Bengt Andersson
- Sunday, March 29, 2009 at 15:31:13 (CEST)

Sö 29/3. Liten vårpromenad Gantofta - Görarpsdammen ToR. Nötväcka och gärdssmyg i parti och minut. Hårda fighter om reviren mellan gärdssmygarna. De verkar ha klarat vintern bra. Mycket bofink, ringduva och gräsänder. Turens höjdare en kort glimt av en kungsfiskare som pilade iväg uppströms Råån. Övrigt 1 sjungande steglits, 1 sjungande taltrast, sjungande gransångare och sjungande rödhake, 1 trädkrypare, 3 större hackspett, mycket talgoxe och blåmes.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Sunday, March 29, 2009 at 14:20:15 (CEST)

2009-03-28. Såg/hörde första Sädesärlan för i år flygande över min tomt.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, March 29, 2009 at 12:53:43 (CEST)

28 mars. En gransångare sjöng på morgonen i norra delen av Laröd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, March 29, 2009 at 09:22:17 (CEST)

lö 28/3 Sträckskådning över sundet vid Bengts Bastu, Kulla Gunnarstorp. 0700-1100. Lugnt gott väder. 4400 ejdrar, 2060 sjöorrar, bläsand 12, kricka 45, skäggdopping 12, smålom 6, havssula 3, alfågel 2, svärta 1, ormvråk 169, sparvhök 3 och årets första brunkärrhök hane. Medobsare Bengt A, Leif D, Thomas W och Lennart E.
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, March 28, 2009 at 20:53:52 (CET)

28 mars. Hasslarps dammar på em. Brunhöken (hane) åter tillbaka, i övrigt bla tre sädesärlor, en honf blå kärrhök samt 12 enkelbeckasiner.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Saturday, March 28, 2009 at 20:14:12 (CET)

28/3. På väg från Sandön hittades en gransångare som satt och sjöng i ett buskage i Utvälinge.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, March 28, 2009 at 19:51:15 (CET)

Lörd 28/3-09. 32 tranor sträckte norrut över Kamomillgatan vid 17-tiden.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Saturday, March 28, 2009 at 16:58:38 (CET)

28 mars, Sandön kl 15-16: flera flockar med tranor drog mot norr, totalt 130 st. Likaså gjorde en ung havsörn, ca 10 ormvråkar och två sparvhökar. I vassen hördes skäggmesar.
Rolf Helmersson o Thomas Wallin
- Saturday, March 28, 2009 at 16:48:49 (CET)

Lö 28 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Förmiddagtimmar bjöd på härligt vårväder med trastsång och hackspettvirvlar. Gräsand 4, Ormvråk 6, Glada 2, Duvhök 1, Trana 2 hemmatranor på backen och ett 80-tal sträckande, Morkulla 4 flög upp från samman plätt!, Skogssnäppa 2, Gröngöling 1, St hackspett 4, Mindre hackspett 1, Strömstare 1-2 Halla, Rödvingetrast c 10, Dubbeltrast 1, Stenknäck 2, Bergfink 1, Bofink, Steglits 3, Stjärtmes 3
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 28, 2009 at 15:34:07 (CET)

Lö 28 mars. Kärnan, Helsingborg. Tornfalksparet på plats med luftsakrobatik och skriande. Samt koll av nischen nära toppen av Kärnan. - Stans bästa boläge?
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 28, 2009 at 15:27:31 (CET)

27 mars. Två fiskgjusar mot norr över Karlavägen, kl. 16.40 resp. 16.50. Gott vårtecken!
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, March 27, 2009 at 17:37:38 (CET)

25 mars. 1550 tranor inräknades vid två kontroller på em vid Djuramossa resp Domsten. Flockarna gick mestadels in norr om Viken. Ett par sädesärlor, enstaka ormvråkar och sparvhökar.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, March 26, 2009 at 18:40:15 (CET)

25/3, Jonstorp, 52 tranor sträckte öster ut.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, March 26, 2009 at 13:20:34 (CET)

24/3 Helsingborg, Regnbågsdammen (Gåsebäcken). (Fältarpsv/Hunnetorpsv) Skrämde iväg kungsfiskaren igen!
Folke Markheden
Helsingborg, - Thursday, March 26, 2009 at 12:47:05 (CET)

25 mars. Från Hellebaek rapporteras idag 2520 tranor sträckande mot NO.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, March 25, 2009 at 21:34:40 (CET)

2009-03-25 Helsingborg. En flock på 42 tranor drog norrut över Stattena runt 15.30.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, March 25, 2009 at 16:05:41 (CET)

24 mars. En rundtur i Kullabygden gav magert resultat. 33 skärfläckor vid Sandön gladde mest. Trots detta och trots snart 40 års skådande kan man göra nya små upptäckter. Jag har åtminstone inte förr varit medveten om strandskatans asymetriska dubbelpupill som bidrar till artens lite vilda "jizz"! Kollade flera individer idag, (se bild i galleriet från Sandön). Bläddrande i fågelböckerna visade att endast Killian Mullarney har koll på detta i "Fågelguiden", det ses bäst i den stora upplagan av boken.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, March 24, 2009 at 19:18:16 (CET)

21 mars: Vid Sandön sågs bl.a. en ung havsörn på jakt samt skärfläcka 24ex, kricka 36ex och skäggmes 4ex. I Rögledammarna storskrake 15ex och brunand 1 par. Stenkrossen bjöd på en fin obs av den unga havsörnen som rundade udden lågt över vattnet in mot Farhultsviken. Här sågs också alfågel 7ex och gråhakedopping, en flock på 5ex som sträckte västerut.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, March 24, 2009 at 01:12:53 (CET)

2009-03-22 Från Höganäs till Ornakärr: morkulla. Bilderna är tagna i Ornakärr efter det att fågeln hämtats från Höganäs, där den flugit in i en glasruta. Men efter en stund var den OK och flög sin väg.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, March 23, 2009 at 15:26:15 (CET)

Sträckbevakning ifrån Bengts Bunker, Domsten, 7:00-10:00. Mindre sångsvan 6, Vitkindad gås 35, Ejder 870, Alfågel 2, Sjöorre 600, Svärta 2, Salskrake 1, Småskrake 75, Smålom 2, Storlom 1, Skäggdopping 7, Havssula 4.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, March 23, 2009 at 12:53:06 (CET)

22/3 Årets första sädesärla i Rekekroken.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, March 23, 2009 at 08:33:43 (CET)

22 mars. Sträckbevakning av sydsträckare vid Hittarps rev under morgontimmarna 06:20-08:45. Ejder 1770, Sjöorre 670, Bläsand 30 och Smålom 1. Medobservatör var Thomas S, medan Bengt A höll ställningarna i Bunkern.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, March 23, 2009 at 01:59:51 (CET)

22/3. På morgonen rastade i Farhult en sädesärla, 5 myrspovar och en mindre sångsvan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, March 22, 2009 at 20:14:14 (CET)

2009-03-22 Ornakärr: Jorduggla 3 ex, varav en av dom visade upp spelflykt med vingklappning. Medobs Paul Fors, Erik Svensson och Oskar Lindberg.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, March 22, 2009 at 19:58:40 (CET)

Sönd. 22/3 DJURHOLMEN Möjligen var vi lite sent ute. Klockan var närmre 09:30 och det var nästan ödsligt tyst i skogen. På håll hördes dock trana och en nötkråka. Det hördes även tofsmes och två trädlärkor drog över vid tornet. På ett hygge vid KULLAHUS satt en varfågel i en torraka och vid ÄRENSTORP lät sig två tranor fotograferas helt nära vägen
Mia&Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 22, 2009 at 18:55:56 (CET)

22/3 09.Vi såg bland mycket annat en svart svan mellan Grytskär och Vistorps hamn.
Eva Thomasson m.fl
Ängelholm, - Sunday, March 22, 2009 at 17:04:24 (CET)

2009-03-21 Ornakärr från 11.00-18.00: Blå kärrhök hane, tornfalk 2 ex, skogsduvor 3 ex, storspov 3 ex, ormvråk 2 ex, gråhäger 1 ex, jorduggla 2 ex och gott om tofsvipor
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, March 21, 2009 at 22:16:47 (CET)

21 mars. Hittarps rev under några morgontimmar. Kallt och blåsigt och väldigt magert sträck. Noteras gör bl a, ejder 600, bläsand 7, ejder 30, smålom 6 samt snösparv 1. En leucistisk gråtrut uppehöll sig mellan revet och Domstens hamn. På längre avstånd en pulshöjare som för tankarna till någon av polartrutarna. Den drog efterhand in över land och försvann. Ett kännetecken är det hack i vänstervingen som den har. Medfrysare var Mårten. Vid Ornakärr sågs förutom en överflygande forsärla även 2 jordugglor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 21, 2009 at 19:30:58 (CET)

Lö 21 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Gräsand c 20, Sångsvan 5, Blå kärrhök 1 honf, Ormvråk 2, Skogssnäppa 1, Strömstare 1 Halla, Forsärla 1, Steglits 2, Stenknäck 5-10, Domherre 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 21, 2009 at 17:06:32 (CET)

21 mars,"Gubbahyllan" Kullens fyr 06.30-10.00 Hyfsat sträck av Bofink där siffran slutade på 12.000 ex. Grönsiska 750, Gråsiska 65, Grönfink 250, Sävsparv 40, Dubbeltrast 36 varav 32 i en flock,rovfåglarna får representeras av en av vardera Sten,Torn och Pilgrimsfalk, en Svartnäbbad islom passerade snett över Gubbahyllan 06.50 varefter den försvann mot Gilleleje, över vattnet sträckte senare några smålommar och en storlom. Medobs Teuvo Karjlainen
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 21, 2009 at 14:34:19 (CET)

21 mars: den tidiga vårmorgonen på Hallandsåsen blev en kall och blåsig upplevelse... men värmde gjorde en skogssnäppa och ett forsärlepar i Össjö vilthägn och ytterligare ett par forsärla i Boarp.
Lasse Nilsson o Thomas Wallin
- Saturday, March 21, 2009 at 11:50:33 (CET)

Fre 20 mars. Ornakärr i kvällningen. Ett ex jorduggla, men mera överraskande - en kungsfiskare pilade förbi i Görslövsåns fåra.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 20, 2009 at 20:30:49 (CET)

20 mars. Ornakärr. Med blodad tand efter gårdagskvällens besök blev det ett nytt lyckat besök mitt på dagen vid Ornakärr. Ett par jordugglor visade upp sig i strålande vårsol! Förutom av undertecknad beskådades de av bl.a. av 4 vita storkar, överflygande tranflockar och ett par enkelbeckasiner. Ett knippe bilder finns på www.pbase.com/johanstenlund och i KOFgalleriet.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, March 20, 2009 at 18:08:50 (CET)

Torekov 090320 P.S Tundrasvanarna hade ett annat läte än sångsvanen - mjukare kortare, mer som en skällande och gnyende hund. Fåglarna låg utanför Emils ruff vid Horsakistan i närheten av Paulissahamn knappt 1 km söder om Torekovs hamn, dvs ca 400 meter söder om Ydrehall, alltså utanför Torke mal, som är naturreservat. Såg dem först genom fönstret på ovanvåningen.
Bodil Stefansson
Torekov, - Friday, March 20, 2009 at 09:36:33 (CET)

Torekov 090320 kl 06.55 Äntligen! Tittade ut genom fönstret och såg 13 svanar, som fångade mitt intresse. Tittade i tuben och såg det runda huvudet och att det gula inte gick ut på näbben. Livliga fåglar som nickade samt krökte och sträckte halsarna. Spelbeteende? Två knölsvanar simmade förbi de mindre och kompaktare tundrasvanarna, som påminde mig om vitkindad gås med sitt runda huvud. Skyndade mig ner till sjön tillsammans med min man. I skydd av några klippor kunde vi fotografera och studera tundrasvanarna. Har väntat på denna obs sedan hösten 1977, då jag hade 13 st misstänkta mindre sångsvan. I dag blir det tårta!
Bodil Stefansson
Torekov, - Friday, March 20, 2009 at 09:13:23 (CET)

19 mars. Vid ankomst till Ornakärr i kvällningen en god doft av kaffe. Ronnypauls mobila café på plats således. I kväll hade dessutom jordugglan det goda omdömet att visa sig redan klockan 18:00 medan det ännu var ett härligt ljus över maderna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, March 20, 2009 at 08:41:48 (CET)

19 mars. Kan bara instämma i att det sträckte in ett stort antal ormvråk över Helsingborg och som pågick en bit in på eftermiddagen. Den största skruven var på närmare 70ex och låg strax över Knutpunkten vid 11-tiden. En mäktig syn i stadsmiljön som tydligen skapade termik. Inom 5 minuter hade vråkarna nått hög höjd och skruven upplöstes.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, March 19, 2009 at 21:47:22 (CET)

2009-03-19 Helsingborg. Det ser ut att vara en stor flyttdag för ormvråk. Hela dagen har det sträckt in vråkar över Fredriksdal. Den största gruppen hittills var på 36 individer.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, March 19, 2009 at 13:39:11 (CET)

19/3 Sicken morron! Två morgontimmar, 06.30 -08.30, i Atlasrutan, Bassholma, bjöd på fina obsar och aktiva par av mindre hackspett, gröngöling o spillkråka. I bakgrunden domherre,taltrast, nötkråka, skogsduva o trana. En varfågel i hyggeskanten. Ormvråken bygger på sitt bo. Det är inte alltid helt lätt att ta sig till jobbet !
Leif Dehlin
- Thursday, March 19, 2009 at 09:29:30 (CET)

2009-03-18 Helsingborg. En flock på 24 tranor passerade över Fredriksdals parkering kl. 8.30.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, March 18, 2009 at 21:20:31 (CET)

18 mars. Hasslarps dammar sen em. Kunde ej finna den omtalade hybridanden men väl två nyanlända gäster i form av en gråhakedopping och en hane skedand.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, March 18, 2009 at 19:03:12 (CET)

Såg den första lärkan för i år i skyn längs vägen Viken till Karlsfält.
Bo Amilon
Viken, - Tuesday, March 17, 2009 at 18:53:08 (CET)

16/3 Ornakärr: Jorduggla nästan samma tid som i går 18.20. Tranor 29 ex som gick ner framför storkhänget Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, March 16, 2009 at 20:38:30 (CET)

16 mars. Ljungabolet. Nu är det ingen hejd på våren. BOFINKARNA är otaliga, några BERGFINKAR har smygit sig in hos dem. PILFINKARNA känner sig mobbade av bofinkarna. GRÖNFINKARNA framför sitt mycket speciella läte, man tror dem håller på att kvävas. Mitt i dessa flockar satt en ensam liten GRÖNSISKA. GÄSS i större och mindre flockar har flygit norrut och 30 TRANOR gjorde likaså i går. SPILLKRÅKAN och GRÖNGÖLINGEN skriker och far omkring, men höjdpunkten var morgonens STARE. Där satt den plötsligt i kastanjen och lät sitt sprudlande läte göra mig på gott humör.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, March 16, 2009 at 18:13:38 (CET)

15 mars. Dagens utflykt började vid Vrams Gunnarstorps slott och en hel del vårtecken, bland dem sjungande hämpling och stenknäck och glador i flyglekar. I dammen 3 storskrakar, 4 knipor med uppvaktningsritualer samt 2 rörhönor. Vidare till Kärreberga där spillkråka ropade och sedan Åvarp-Båv-Lovisetorp längs Hallabäcken och Vegeå. Här kunde vi bland annat njuta av sjungande dubbeltrast. De bofasta tranorna (2 par) hade anlänt liksom 7 sångsvanar och på fäladen käkade 4 sidensvansar enbär. Dessutom minst 2 par stjärtmes, ca 30 starar, rödvingesång och 2 domherrar. Vi avslutade vid Fälleberga kvarn där ett par strömstarar uppvaktade varandra och dök efter husmask. I Påarp: 1 sädesärla. Medobservatörer: Eva Kristiansson, Lars Bergendorf och Ulrik Alm.
Bengt Hertzman
- Sunday, March 15, 2009 at 21:05:02 (CET)

15/3 Ornakärr: Jorduggla samma tid som i går kl 18.25. I kväll hördes även spelande rapphöns. Medobs Paul F, Göran P, Björn E och Lena O.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, March 15, 2009 at 20:11:20 (CET)

14 mars. En kungsfiskare passerade mellan Rönneholm och Reningsverksskogen i Ängelholm.
Johan Brinck
Ängelholm, - Sunday, March 15, 2009 at 18:08:06 (CET)

15 mars: 7 tranor rastade på Sandön vid 8-tiden imorse, 8 skärfläckor likaså. På revet i Jonstorp sträckte en sädesärla över, 3 vinterhämplingar och 11 skärfläckor rastade och en blåkärrhökhona jagade över vassarna. I en flock med ca 140 sångsvavar vid Höghult dolde sig även 2 mindre sångsvanar och en vitkindad gås. I Hasslarps dammar vakade pilgrimsfalken från sin kraftledningsstolpe över bla 2 snatteränder, 2 smådoppingar samt en dykand som vid första anblicken verkade vara en bergand men som inför Oskar Lindbergs känsliga ögon ev förvandlades (?) till en hybrid mellan vigg och brunand. Bilder finns i Galleriet - kommentera/diskutera gärna fågeln i vårt Forum.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Sunday, March 15, 2009 at 17:51:03 (CET)

15/3. Hittarp revet, cirkeln: Sångsvan 4 str, Grågås 2str, Gravand 15, Bläsand 4, Ejder 100, Småskrak 4, Skäggdopping 1, Ormvråk 7 str, Trana 3 str, Strandskata 130, Skogduva 1, Ringduva 150, Sånglärka 40 str, Sädesärla 1, Järnsparv 1, Dubbeltrast 1, Bofink 15, Grönfink 30, Steglits 4, Hämpling 2, Gråsiska 4, Sävsparv 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 15, 2009 at 14:35:17 (CET)

14/3 Började morgonen i Atlasrutan, Bassholma, där kattugglorna nu var riktigt aktiva. Räknade till minst 4 par i rutan. Dubbeltrasten sjöng, trana o skogsduva hördes. Morkullorna skrämdes upp från kanten av de små grusvägarna. Fortsatte till Rålehamn, kl 07.00- 09.30 där 48 trana rastade nedanför bunkern. 248 grågäss drog norrut. Uppfattade det som om gässen kom via Väderön. De 73 sångsvanarna och de 7 storspovarna kom från söder. 1 hämpling sågs, 3 dubbeltast hördes
Leif Dehlin
- Sunday, March 15, 2009 at 14:34:28 (CET)

Farhult 14 mars: sädesärla 1 och lappsparv 1. Rönnen 14 mars: pilgrimsfalk 1 ad och blåhök 1 hona.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, March 15, 2009 at 12:07:01 (CET)

Lör. 14/3 kl:15:00 sågs och hördes fyra tranor i våtmarken mellan Atteköp och Bränneslätt på Hallandsåsen. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, March 14, 2009 at 20:11:02 (CET)

2009-03-14 Ornakärr Jorduggla 18.25 Medobs Håkan J,Lena O och Paul F.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, March 14, 2009 at 19:40:10 (CET)

14 mars. Morgonpromenad med flera sköna vårhälsningar. Full fart i dungarna på bofinkssång. En trana sträckte in liksom en del småflockar med sångsvan och gäss. Ormvråkarna gled in sporadiskt. Vid Hittarps rev rastade en sädesärla. Skogsduvorna är tillbaka vid förra årets häckplats vid Kulla Gunnarstorps slott. Tre ex spelade för fullt i ravinen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, March 14, 2009 at 18:56:23 (CET)

14 mars: flera tranflockar passerade över mig när jag eftermiddagsvandrade i min atlasinventeringsruta mellan Lönnhässle o Boarp. Fyra flockar (8, 36, 46 resp 12 ex) kom så nära att jag såg dem - men fler hördes. Dessutom tofsmes, stjärtmes, sjungande gulsparv, gröngöling och flyglekande korpar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, March 14, 2009 at 18:36:16 (CET)

14 mars. Trummande och ropande mindre hackspett vid pistolskjutbanan, Sibirien. Detta vid 9-tiden. Alltså samma revir som ifjol.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, March 14, 2009 at 10:33:40 (CET)

Höja 2009 03 14. Svanar har en samlingsplats söder Höja kyrka, nu en veckas tid
Svengöran Nilsson
Höja, - Saturday, March 14, 2009 at 10:12:23 (CET)

13 mars, ca kl 17 - 1 hane av mandarinand i den lilla dammen vid vägkurvan ner mot Magnarps hamn. En överraskning när jag kom och cyklade förbi...
Clifford Weinmann
Utvälinge, - Saturday, March 14, 2009 at 09:37:12 (CET)

2009-03-13 Ornakärr: Jorduggla kl 17.05, duvhök 1 ex, blå kärrhök 2 ex, hona och hane. Tranor 19 ex landade ute på fältet. På väg hem: Jorduggla kl 18.45 på en snöpinne vid Stureholms gamla skola. Denna uggla har varit sedd fyra gånger under en 14-dagarsperiod på nästan samma plats. (T-korsningen Höghultsvägen - Stureholmsvägen). Medobs Paul Fors.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, March 13, 2009 at 19:47:23 (CET)

Fred 13 mars. Ornakärr i kvällningen. Ormvråk 1, Fjällvråk 1, Blå kärrrhök 1 honf, Tranor ca 15, Jorduggla 1. Ett par skådarbilar sågs nere vid vägen. Komplettera gärna mina obsar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 13, 2009 at 19:22:28 (CET)

11 mars. Ljungabolet. Morgonen har krönts med duettsång av 2 GRÖNGÖLINGAR från askträdens toppar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 11, 2009 at 07:49:49 (CET)

Tis den 10 mars. Praktejdern kvar utanför Ramsjöstrands hamn vid 16:00 tiden.

Skärfläcka 6ex på Sandön.

Patrik, Anton & Bengt Söderberg
Laröd, - Tuesday, March 10, 2009 at 20:30:31 (CET)

2009-03-09 Rammsjöstrand. Praktejdern var kvar i den stora ejderflocken vid 17-tiden. Det ser ut som om den dyker oftare och då håller sig längre tid under vattnet än vanlig ejder. Är det möjligtvis en artkaraktär? Vid Dagshög sågs och hördes stenskvätta och tofsvipa.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, March 09, 2009 at 22:22:03 (CET)

9 Mars.Sandön.Mindre Sångsvan 1 AD,Sångsvan 1, Gravand 120,Kricka 9,Blå Kärrhök 1 hona ,Skärfläcka 5,Strandskata 7,Storspov 11, Järnsparv 1, Sävsparv 1.Rönnen.Stjärtand 1 hane, Knipa 200,Ejder 160,Strandskata 6,Storspov 5 , Större Strandpipare 7, Kärrsnäppa 39.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 09, 2009 at 21:55:06 (CET)

9 mars: 100-tals ormvråkar strömmade in över Ängelholm under en halvtimme vid 15-tiden. Bevakade någon strecket under resten av dagen?
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, March 09, 2009 at 20:06:45 (CET)

9 mars: Skaran av skärfläckor på Sandön har utökats till 5ex. Högvatten trots ostlig vind. Vidare sågs gravand 35ex och rastande tofsvipa 5ex. Ett flertal sånglärkor sträckte över + skogsduva 2ex. I Hasslarps dammar (Hyllinge- och Fleningedammarna) låg bl.a. snatterand 2ex, gravand 22ex, bläsand 135ex, brunand 13ex, vigg 45ex, knipa 16ex, kricka 4ex, knölsvan 23ex, sothöna ca 140ex samt större strandpipare 1ex. Vidare sträckte en röd glada över.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, March 09, 2009 at 18:19:37 (CET)

9/3 Jag smet iväg på lunchen för att försöka ta lite nya bilder på Praktejdern vid Rammsjöstand. Den låg kvar rätt långt ut och det kom och gick skådare hela tiden trots att det är måndag. / Håkan
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, March 09, 2009 at 16:38:50 (CET)

8 mars. Från ett regningt och vågigt hav till en solig stilla kväll. Sandön: årets första skärfläckor 3 ex. samt 30-tal större strandpipare och 20 kärrsnäppor. Rönnen: 50-tal ljungpipare, 5 snösparvar, rapphöna 1 par. Farhult: en adult pilgrimsfalk jagade runt en tofsvipeflock, tiotal sävsparvar i vassen. Medobs: Gustav Eriksson.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Monday, March 09, 2009 at 11:55:32 (CET)

9 Mars. Gryningstimme i Önnarp,bra fart på nötkråka och nötskrika,även hornuggla hördes,1 tofsmes sjöng för fullt och vid ett kalhygge höll en trädlärka till,sedan ett snabbstopp vid Grytskärsparkeringen där 7 mindre sångsvanar och 27 vitkindade gäss sträckte in.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, March 09, 2009 at 10:15:57 (CET)

7 mars. Påarps mal med omnejd. Bla ses, vattenpiplärka 1, tofsvipa och större strandpipare med hyfsade antal. Även kricka och bläsand med lite högre antal.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 08, 2009 at 20:04:18 (CET)

Kvällen den 7 mars tillbringades på SVANEBÄCKSREVET norr om Viken. När jag, Peter Olsson och Olof Jönsson kom till lokalen i kvällningen fanns där en skärsnäppa på revet. När kvällens ringmärkning summerades hade vi fångat åtta rödbenor och en strandskata. Av de åtta rödbenorna var en särskilt intressant. Den bar en sk. ljuslogger som vi tog av och den skall nu analyseras. Går allt som det är tänkt kommer vi få reda på var denna individ har befunnit sig sedan loggern fästes på fågeln, förra våren. En annan av rödbenorna var även den ringmärkt sedan tidigare men inte av oss, den bar en norsk ring.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Saturday, March 07, 2009 at 23:50:30 (CET)

7 mars. Lite ugglelyssning på Söderåsen denna fina förvårkväll. Kattugglorna var på spelhumör och minst 11 ex räknades in varav 3 vid Traneröds mosse, 3 vid Eninge/Stenestad och 3 vid Körslätts mosse med omgivningar. Medobservatörer: Eva Kristiansson, Kjell Wahlström och Kent Ivarsson.
Bengt Hertzman
- Saturday, March 07, 2009 at 23:13:48 (CET)

7 mars Säsongens sista vinterfågelräkning Allerums skog-Nellåkra-Döshult blev en njutbar historia med åtskilliga vårprimörer. Vårens första sjungande dubbeltrast ger mig alltid angenäma rysningar och andra stämmor i konserten var sånglärka, bofink, rödhake, entita, svartmes och hela 27 sjungande gulsparvar. Trummande spillkråka och större hackspett hördes. I övrigt bland 36 arter; 113 rast sångsvanar, 45 björktrastar, 6 tofsvipor, 1 tornfalk 1 stare, 1 varfågel och 2 stjärtmesar
Bengt Hertzman
- Saturday, March 07, 2009 at 23:09:46 (CET)

Lö 7 mars. Ornakärr, hundrunda i skymningen. Förutom en handfull skådare (bl a Ronny S med sitt mobila café)utmed vägen såg jag; Jorduggla 1, Tornfalk 1, Björktrast ca 80. Dessutom jagade Hugin upp en mink - inget kul kreatur för markhäckare nere på maderna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 07, 2009 at 20:16:37 (CET)

Lö 7 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Sångsvan 5, Grågås 6,Ormvråk 3. Spillkråka 1 Gröngöling 2, St hackspett 1, Strömstare 1-2 Hallabäcken; Lovisetorp resp stenbrottet, Stjärtmes 3,Stenknäck c 5
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 07, 2009 at 20:12:54 (CET)

7/3 Dagens skådande började vid Rönnen där den den adulta Pilgrimsfalken satt. Gott om Större Strandpipare, Tofsvipor och Sånglärkor. En lite flock Snösparvar drog omkring. Vid Sandön födosökte 130 Kärrsnäppor och en Rördrom hördes i vassen. Dagens höjdpunkt var den fullt utfärgade Praktejderhanen som Göran Fries hittade utanför Rammsjöstrands hamn. Där hittades också två Toppskarvar och en Smådopping.
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, March 07, 2009 at 18:07:52 (CET)

6 mars. Rundtur i gråmulet väder med snål ostvind tillsammans med Kjell Högström. Hasslarp, södra dammarna: Brunand 8, en hel del vigg och knipa, inte så mycket simänder, dock bl.a. ett par kricka. Rätt många gravänder här, liksom senare i Skälderviken. Bakom skolan i Kattarp satt minst fem hornugglor i en tall, där hornugglor huserar årligen enligt husägaren, som hutar år skolbarnen när de trakasserar hans ugglor. Örnrundan gav magert utbyte av rovfågel, bara en fjällvråk Ö om Svedberga kulle på e.m. N om Höghult en större flock sångsvan, delvis dold i en sänka, kanske 200 ex. Ornakärr: Sävsparv 4, några ängspiplärkor och starar, två fjällvråkar, tre glador, mycket tofsvipa. Två storkpar på ömse sidor av Ingelsträde. Vid våtmarken nåt hundratal grågäss och 14 sädgäss, varav hälften med rossicus-stuk. 8 st strandpipare Rönnen från KOF-stugan: drillande storspovar värmde lite. F.ö. kan bara nämnas massor av knipa i ett långt band ute i viken. Sandön sedan: kärrsnäppa 85, st strandpipare 27, skäggmes hördes vid brofästet. Vid 15-tiden ett sista stopp vid Svedberg. Bortåt Västraby syntes en flock om 85 ljungpipare och långt i söder en större tät flock som också for runt på ljungpiparmaner.
Lars Helgesson
Höör, - Friday, March 06, 2009 at 20:29:18 (CET)

6 mars. Hemkommen efter dagens jobb fick jag ett plötsligt infall att räfsa lite ute på min tomt i Glimminge pl. innan det blev alltför mörkt. Plötsligt lösgör sig något ur det sjok av barr och löv som räfspinnarna greppat och mindre än en halvmeter från mig flyger en dvärgbeckasin upp och försvinner bort mellan trädstammarna. Nog för att det händer konstiga saker i skogen, men att man skulle kunna räfsa upp dvärgbeckasiner har jag aldrig hört talas om.
Mats Ljunggren
- Friday, March 06, 2009 at 20:12:24 (CET)

2009-03-05 kl.14.30. Flock på ca. 20st Sidensvansar vid det gamla stationshuset i Strandbaden.
Lars Unger
Mölle, - Friday, March 06, 2009 at 00:05:56 (CET)

Ps! Glömde att jag även såg 10 x Gravänder.
Freddy Persson
Höganäs, - Thursday, March 05, 2009 at 22:21:22 (CET)

Tog en promenad längst med invallningen vid Höganäs hamn både igår och idag. Följande fåglar som sågs både igår samt idag: Hona samt hane av Snösparv. 30 x av Gråsiska 30 x av Strandskata 10 x av Tofsvipa 4 x Knölsvan 30-40 x av Bläsand 40+ X Gräsand 4 x Sånglärka 4 x Gärsmyg 8 x Havstrut 1 x Tornfalk 2 x Röd glada Mängder av Gråsparv, Pilfink, Grönfink, Talgoxe, Kaja, Råka, Gråkråka, Skata, Koltrast, Skrattmåsar. 40 x Sothöna 2 x Ringduva 20 x Stare Sen längst med Kvickbadet-Lerberget så fann jag följande: 8 x Knölsvan 30-40 x Strandskata 5 x Rödbena 10 x Havstrut 40 x Sothöna Mängder av Gräsand, Skrattmås, Kaja, Råka, Gråkråka. 10 x Vigg 2 x Knipa 10 x Storskarv Det var det hela. Ni kan nå mig på 0736-720759/Freddy
Freddy Persson
Höganäs, - Thursday, March 05, 2009 at 22:19:04 (CET)

5st tranor drog mot nord vid Ica Maxi i Ängelholm 16:45.
Per Broman
Magnarps Hamn, - Tuesday, March 03, 2009 at 19:19:03 (CET)

3/3.3 tranor drog norrut vid 16.30 tiden hemmavid.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, March 03, 2009 at 16:43:16 (CET)

Bläsinge ängar, förmiddagen den 3 mars - Sånglärkor överallt över maderna, och fler drar sträckande förbi mot norr. Grupper med tofsvipor far omkring mellan fälten. Vad som först anades som en försynt vissling visade sig snart vara vårens första ljungpipare. Två skogsduvor spatserade på ett av fälten och två rapphöns sprang över vägen. Två överflygande gäss ropade till och fick mig att inse att de var bläsgäss. En vårkavalkad, sannerligen!
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Tuesday, March 03, 2009 at 11:22:07 (CET)

2009-03-02: En kungsörn flög österut över vägen mellan Ugglarps broar o Munka-Ljungby på morgonen.
Per Venhagen
Össjö, - Tuesday, March 03, 2009 at 08:57:29 (CET)

1 mars. På fältet öster om Svedberga kulle, vid Rydsbo, räknades ca 440 sångsvanar. Bland dessa mindre sångsvan 2ex. Vid Ornakärr satt en fjällvråk och på ett fält bortåt Ingelsträde stod två vita storkar. Bland vårtecken en tofsvipa och tre sånglärkor. I Farhultsviken rastade mindre sångsvan 2ex och gravänderna blir allt talrikare, ca 35ex. På Rönnen flög en gammal havsörn upp och sträckte in över land. Vidare sågs pilgimsfalk.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, March 01, 2009 at 22:48:11 (CET)

1/3. Tomarp/Bläsinge. I väntan på den jorduggla som aldrig kom följde jag en flock tättingar på en åker där ca 80 var sånglärka, ca 30 var gulsparv och 4 var hämpling. Enst stare o tofsvipa. Kandagås då ? Jodå, massor.
Leif Dehlin
- Sunday, March 01, 2009 at 20:31:18 (CET)

1/3. Strax efter kl 10 kom en ad pilgrimsfalk flygande i hög fart utifrån Rönnen in mot land. I höjd med röda boden blev den ifattflugen av en annan ad pilgrimsfalk. Efter lite skrik och bråk försvann båda fåglarna mot Utvälinge. De såg ut att vara lika stora, så de var troligen av samma kön. Annat på lokalen var två havsörnar och en skabbig räv.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, March 01, 2009 at 19:56:33 (CET)

1 mars. På morgonen, sträckan Brunnby Farhult, 3 glador, 2 frusna tofsvipor. Vid Sandön 1 havsörn, 1 storspov?, hann inte få upp kikaren i tid. Men av lätet att döma måste det nog ha varit det.2 hägrar, 6 gravänder och massor av gräsänder. Svinkallt!
eva pagden
mölle, - Sunday, March 01, 2009 at 19:39:52 (CET)

1 mars. Några morgontimmar i strandskogen mellan Sibirien och Blocklinjen. Trevligt när en tofsmes tillfälligt besökte fågelmatningen. Även en talltita på samma plats samt överflygande mindre korsnäbb. Från sumpskogen nära Lasarettslinjen lyfte två morkullor. Medobs: Henrik E & Micke O.
Henrik Johansson
- Sunday, March 01, 2009 at 19:18:00 (CET)

Sö 1 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Gräsand 3, Knipa 2, Sångsvan 2, Gröngöling 1, Strömstare 1 Hallabäcken mellan stenbrotten, Stenknäck 2, Stjärtmes 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 01, 2009 at 18:49:47 (CET)

2009-03-01. Eftermiddagspromenad på ett ganska kyligt Kullaberg. Fruktansvärt tyst och lugnt i skogen. Enstaka Talgoxar och Blåmesar, annars ingenting. En ensam Glada, svävade runt över ängarna i Björkeröd
Lars Unger
Mölle, - Sunday, March 01, 2009 at 17:54:15 (CET)

Sön. 1/3 kl:14:30. Svedberg, mitt emot stenladan. I den stora flocken på ca 250 sångsvanar fanns en mindre sångsvan. medobs. Klas
Sonja Hennningsson
Hjärnarp, - Sunday, March 01, 2009 at 17:24:18 (CET)

1 mars. Isfritt på de södra dammarna i Hasslarp. Sothönsen i full gång med revirstrider! Även bläsand 60, kricka 2 och brunand 3 sågs.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 01, 2009 at 15:04:01 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin