Observationer november 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/11 Råå: Rödhake 6 en del av rödhakarna sjöng i gryningen. Koltrast 2 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, November 30, 2009 at 22:24:04 (CET)

30 nov, f m, över p-platsen vid stranden av Glimminge plantering flög en ladusvala.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Monday, November 30, 2009 at 20:43:32 (CET)

29 oktober förlåt 29 november. En varm sträckmorgon i slutet av november på Gubbahyllan, allt noterat under ett par timmar tillsammans med Teuvo. Bo/bergfink 1600str, gråsiska 11 str, grönsiska 110 str, ängspiplärka 15 str. Enst snösparv, vintehämpling, steglits, större korsnäbb, trädlärka, sånglärka, dubbeltrast, domherre. I buskarna 30 tal koltrast mest adulta hanar, rödvingetrast, järnsparv minst 3,
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, November 30, 2009 at 07:51:09 (CET)

29 november, Glimminge pl. Gransångaren var kvar vid samma plats som under gårdagen. Bland gräs- och bläsänader, krickor och knipor låg en gråhakedopping. Två tofsvipor rastade ute på udden. De brukar aldrig ses här denna årstid. En ensam snösparv flög förbi. Inne i skogen hördes en del korsnäbbar samt både gröngöling och spillkråka.
Mats Ljunggren
- Sunday, November 29, 2009 at 20:39:18 (CET)

29 nov. Några förmiddagstimmar vid Råå hamn. Mycket gott om trut på revlarna och likaledes ute i Öresund. Men något spännande bland dessa hittades dessvärre inte. Noteras i obsboken gör i alla fall, forsärla 1 och sädesärla 1. Eftermiddagsrunda i Allerumsskog resulterade i bl a, varfågel 1, stjärtmes 6, bergfink 200 och mindre korsnäbb 4. Ute på en åker sprang 11 ormvråkar omkring och åt mask. Verkade vara gott om mask där ute på åkern.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 29, 2009 at 19:05:44 (CET)

Sö 29 nov, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Gräsand 7, Kungsörn 1 ungf vid Lovisetorp, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 2, Korp 5-10, Gärdsmyg, Stenknäck minst 25, Grönsiska, Bo/Bergfink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 29, 2009 at 18:53:05 (CET)

29/11 Sandön 08:45.Står på bryggan och tittar över ån, där klänger ca. 15 skäggmesar, längs gången mot bryggan ytterligare 5-6 st. Även några sävsparvar och jag kan se "Rolfs" örnar på håll. Höganäs reningsverk 09:45, där hoppar höksångaren och en forsärla omkring i tången.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, November 29, 2009 at 15:26:29 (CET)

29/11. I morse satt två majestätiska gamla havsörnar ute på Rönnen. En ljungpipare flög förbi, och en vattenpiplärka höll till i strandkanten.
I Farhult låg 5 mindre sångsvanar, liksom 1 smådopping och 10 svarthakedoppingar. I ett träd satt en duvhök, och antalet gravänder hade ökat till 13. 2 havssulor flög förbi långt ut till havs. I vassen minst 4 skäggmesar, där också en vattenrall hördes.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, November 29, 2009 at 13:37:38 (CET)

2009-11-28 skall vara den rätta datumen för em-promenaden på Mölle fälad :-) När detta skrives sover Gröngölingar och Gulsparvar :-)
Lars Unger
Mölle, - Sunday, November 29, 2009 at 00:21:09 (CET)

2009-11-29. Em-promenad ut på Mölle fälad. 1 Gröngöling och sjungande Gulsparv.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, November 29, 2009 at 00:17:47 (CET)

28 november, Glimminge plantering, en gransångare plockade insekter nere vid sanddynen sent på eftermiddagen.
Mats Ljunggren
- Saturday, November 28, 2009 at 19:33:43 (CET)

28 nov. Morgontimme vid Hovs hallar. På sträck ses bl a, havssula 7, smålom 12, gråhakedopping 3, tretåig mås 4 och sillgrissla 34. Rastade gjorde 4 svarthakedopping. Vid Torekovs rev 2 skärsnäppor, 8 rödbenor och 1 gravand. Eftermiddagsrunda i Vegeholm. Här sågs 1 kungsfiskare, 5 dubbeltrastar och 20 mindre korsnäbbar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 28, 2009 at 17:55:51 (CET)

28 november: vid Sandön ca 20 högljudda skäggmesar i vassen, en svarthakedopping, 4 strandskator och 15 bergänder som dök flitigt utanför Klören. På Rönnen tog en gammal havsörn en stor lax och fick strax sällskap av ännu en gammal vitstjärtad kompis. 3-4 havssulor drog förbi långt ute över Skälderviken liksom 8 svärtor. En smålom och en svarthakedopping rastade betydligt närmare.

I Farhult höll Per på att trampa på en dvärgbeckasin, 4 strandskator och 11 gravänder rastade. Inga örnar visade sig längs örnrunan men väl 2 honfärgade blåhökar, 70 snösparvar, 50 ljungpipare och en duvhök. Vi avslutade dagen vid Sibirien med ca 80 skäggdoppingar och 2 svarthakedoppingar, 3 havssulor och ytterligare en blåhök.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 28, 2009 at 17:19:56 (CET)

28/11. I Farhult låg 17 bläsgäss och 7 gravänder. På en sandrevel stod 58 storspovar, och på en stängselstolpe satt en jaktfalk. Man kan gissa att det är samma fågel som gästat oss under flera vintrar nu. Efter fem minuter lyfte den och drog på låg höjd inåt land kl.15:05.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 28, 2009 at 17:18:17 (CET)

28 nov. Eftermiddagstur till Höganäs City. Höksångaren synlig vid reningsverkets utlopp nära hamnen. Födosökte i lä inne i "dyngplurret". På samma plats en svart rödstjärt och två vinterhämplingar.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, November 28, 2009 at 15:44:45 (CET)

27/11 o lite grådisigt men regnet nådde aldrig Rålehamn där jag satt parkerad mellan 08.30 och 11.00. Mot söder eller kanske mer i riktning mot Väderön drog 2 skärsnäppa,37 havssula,19 smålom,73 alkor, merparten sillgrissla, och 21 tretåig mås. 1 smådopping, 2 gråhakedopping och 7 svarthakedopping rastade. En ad pilgrimsfalk var stationär i området hela tiden. 3 vinterhämling på ängarna där det också var en hel del piplärkor, minst 50 skärpip men ingen vattenpip. 2 toppskarv. Fortsatte till Påarps mal där sydvästan städat undan det mesta i fågelväg. 1 vattenpip, 8 skärpip, 5 ängspip rastade men inte så mycket mer. Ännu inga bergänder i Laholmsbukten men en hel del knipa.
Leif Dehlin
- Friday, November 27, 2009 at 21:46:14 (CET)

26 november Höganäs hamn: Den unga höksångaren som ej rapporterats på flera dagar hoppade vid 12-tiden omkring i tången vid reningsverkets utlopp.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, November 26, 2009 at 21:11:55 (CET)

Onsd 25 nov, Råådalen; Raus-Görarp. Studiefrämjandets Följa-hösten-grupp på novembervandring under ett par eftermiddagtimmar. Häger 1-2, Smådopping 7 i Görarpsdammen, Vigg 2, Gräsänder, Storskarv, Kungsfskare 1 tyvärr gick det lite för fort i åfåran för de flesta deltagarna. Ni vet hur det kan vara... Korsnäbb ca 30, Sothöna 1. Plus friskt hoppande öring vid fallet nära motorvägen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, November 25, 2009 at 20:36:51 (CET)

22 nov, Vegå-dalen Jordberga Tydligen är en av stängselstolparna extra bra pausplats. Den allt mer trogna tornfalken pausade på den en stund på morgonen. Senare på förmiddagen var samma stolpe spaningsplats för varfågeln. /Martin Perssn, Jordberga
Martin Persson
Billesholm, Jordberga, - Monday, November 23, 2009 at 08:13:56 (CET)

22/11 Fortfarande bra fart på sträck av rödvingetrastar på kvällarna under veckan, men för övrigt många tecken på att vintern närmar sig. Tog en promenad mellan Hittarps rev och Domstens hamn. I tången vid revet födosökte 8 skärpiplärkor. Några hundra meter längre norrut längs stranden höll en forsärla till. Söder om Domstens hamn en kricka, två rödbenor och en jagande sparvhök.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, November 23, 2009 at 00:19:06 (CET)

Sö 22 nov. Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla En sån där dag som knappt hinner börja innan den kanar utför igen. Vid middagtid lite uppehåll och då presenterade sig fåglarna; Häger 1, Ormvråk 4, Korp 6, Grönsiska, Gärdsmyg. Dessutom lekande storöring i Hallabäckens övre lopp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 22, 2009 at 22:54:20 (CET)

SANDÖN/VEGEÅNS MYNNING, lördagen den 21 november. Morgonens personal var Ulf S och jag. Det kändes bra att vara igång igen i vassen, efter ett två månader långt uppehåll. Höstmärkning har sina fördelar, vi samlades inte förrän 06.50. Det var en solig morgon och förmiddag vid Sandön, något vi inte varit bortskämda med i höst. Vinden var måttlig men påverkade inte näten nämnvärt. Stormen hade satt sina spår i vassen, främst den ”sämre” vassen kring parkeringen var bruten och låg ner. Vattennivån i nätgatorna var tämligen hög så vadarbyxorna var ett måste även idag. Morgonens resultat blev: blåmes 3, sävsparv 4, gärdsmyg 2 och skäggmes 16. Sammanlagt 25 ringmärkta fåglar av 4 arter. Gärdsmygarna var en ny art i fångsten och dagssumman gjorde att säsongssumman för vassfångsten ökade till 1053 fåglar. Vidare fångades ytterliggare tre skäggmesar denna morgon. Dessa var redan ringmärkta någon annanstans i Sverige. Ingen av dem härrör dock från Tåkern som torde ha den tätaste förekomsten av häckande skäggmesar i Sverige. Två av fåglarna (ett par) fångades tillsammans och när vi examinerade dem såg vi att de hade ringnumren efter varandra.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Sunday, November 22, 2009 at 12:24:25 (CET)

Lörd.21/1 Gånarp Ett glatt "tsli-vitt" fick mej att stanna upp med lövräfsningen. En sädesärla landade på gården en kort stund , och fortsatte sedan söderut.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, November 21, 2009 at 21:08:04 (CET)

21 nov. Några timmar runt Påarps mal. En toppskarv och en vattenpiplärka. Ängspip liksom skärpiplärkor samt 24 ljungpipare som drog förbi. Strax innan Torekov sågs en havsörn.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 21, 2009 at 19:11:44 (CET)

S Klondykes backar 091121. Tydligen skall man ha bråttom och ingen tid att skåda. Vid en snabb visit vid Höganäs hamn, hittades helt oväntat en ung höksångare, dessutom minst 5 svarta rödstjärtar, en gransångare och en smådopping. För egen del tycker jag november månad ÄR spännande. Hade det varit i början av ens skådarbana hade man varit svartlistad, höksångare och aftonfalk i november!?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, November 21, 2009 at 17:42:34 (CET)

21/11. En kort och sen tur till Rönnen gav 2 bläsgäss, 1 prutgås och 28 sädgäss.
Strax innan solnedgången hittade vi 12 mindre sångsvanar (9 ad och 3 1k) och 23 sångsvanar i Farhult.
Rolf Helmersson och Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, November 21, 2009 at 17:26:30 (CET)

21/11-09 Höganäs hamn: Höksångare som höll till runt pumphuset vid reningsverket.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, November 21, 2009 at 17:22:37 (CET)

21 november. Sandön: havsörn 2, bergand 26, skäggmes 5, smålom 5, vinterhämpling 8, vattenpiplärka 1, en kort stund nedanför flaggstången innan den drog bort mot Rönnen.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Saturday, November 21, 2009 at 17:01:10 (CET)

21 november: även idag dök 2 smådoppingar utanför hamnen Norrebro på Bjäre. 3 havssulor, 1 alkekung, 1 tobisgrissla och något 10-tal andra alkor drog mot sydväst. Vid Torekovs rev rastade 10-12 skärsnäppor (hittade av Micke Olofsson), 1 kärrsnäppa och 4 rödbenor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 21, 2009 at 15:30:48 (CET)

20/11 Norrebrohamn och två goa e.m.-timmar med blå himmel o strålande sol. Gransångaren njöt också och lockade flitigt, 8 mindre korsnäbb drog runt.Vid/nära hamnen rastade 3 smådopping och 2 svarthakedopping. Norr om hamnen rastade 1 alkekung, en havssula passerade lite längre ut tillsammans med en del sillgrissla.
Leif Dehlin
- Friday, November 20, 2009 at 16:20:56 (CET)

Torekovs rev några timmar den 19 november, 11 till 13.30. Ca 110 bläsänder, 20 knipor, 4 sjöorrar, 1 svarthakedopping, ejdrar, småskrakar. Svårobsat i den gropiga sjön. tre hägrar, minst 6 rödbenor, 9 skärsnäpppor, en förbiflygande sillgrissla. Detta o lite till.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Thursday, November 19, 2009 at 17:07:41 (CET)

16/11 Kattuggla ropande mkt intensift nästan varje kväll
Peter Andersson
Billesholm, - Monday, November 16, 2009 at 12:18:54 (CET)

15 november: aftonfalken vid Bräcke lyste med sin frånvaro på förmiddagen men en ung kungsörn, 2 tornfalkar, överflygande större- o mindre korsnäbbar samt sidensvans gladde desto mer.

I Vegeholmsskogen lyfte två duvhökar (hane o hona). 2 ex av stor fladdermus jagade insekter över gräsmatteodlingen - kanske en sista påfyllning inför flyttningen söderut? Bland alla grå-, kanada- och vitkindade gäss vid Ishallen i Ängelholm döljde sig idag minst 8 bläsgäss.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, November 15, 2009 at 21:37:31 (CET)

En trevlig sträckmorgon på Kullen så här i mitten av november. Drygt 11 000 BERG/bofink, 550 grönsiskor, större och midre korsnäbb, dubbeltrast, sidensvans, hämpling, järnsparvar vinterhämpling, gråsiskor m.m. Förmiddagens höjdpunkt blev 2 berglärkor och en trädlärka. Säkerligen missades ett och annat under vår diskussion om kvicksilverbetningens effekter på fåglar och folk under 50- och 60-talet. Medobservatör Teuvo.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 15, 2009 at 21:23:41 (CET)

15 nov. Start vid Råå hamn. Mycket trut vid ankomst och en äldre kaspisk trut vaskades fram. Efterhand som söndagsflanörerna vaknade och gav sig ut minskade antalet trut. Åkte vidare till Hasslarp där en adult pilgrimsfalk sågs. I dammarna fortfarande hyfsade summor av kricka och bläsand. Bland dessa 1 par skedand. Sedan till Vegeåns mynning. Minst 3 vattenrallar hördes och hade flytet att stå vid en vassgata när skäggmesarna förflytade sig. När siste man var över på andra sidan vassen hade jag räknat in inte mindre än 46 (!) ex. Sista stoppet för dagen var vid Stenkrossen där ett ganska spegelblankt hav avslöjade bl a, storlom 4, smålom 3, svarthakedopping 12, svärta 5, alfågel 2 och snatterand 4.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 15, 2009 at 19:50:14 (CET)

Sö 15 nov. Söderåsen; Åvarp-Vgeådalen-Halla. Ormvråk 3, Duvhök 1, Tornfalk 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1, M hackspett 1, Korp 2, Stjärtmes c 5, Stenknäck 2, Grönsiskor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 15, 2009 at 18:37:52 (CET)

15nov. Är det möjligen en sträng vinter på gång? Iaktog ett pilfinkspar som inredde en holk med dun och fjädrar från hönsgården. Ett stort gäng koltrastar kalasade på de få äpplen som fanns kvar i trädgården.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, November 15, 2009 at 18:25:15 (CET)

14nov. Besökte Bräcke mölla en liten stund på fm. När jag kom hade "affe" dragit över fälten ner mot Nyhamnsläge enl. en annan skådare. Efter en stund såg vi den komma upp igen och genast gick den till atack mot en tornfalk. Efter det flög den flitigt omkring i byn och plockade föda hela tiden. Ibland satt den på något tak eller skorsten och lät sej avbildas av flera fotografer. Jag upplevde den som i samma kondition som förra veckan. Även en spillkråka sågs flyga bland husen.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, November 15, 2009 at 18:05:17 (CET)

14 nov. Under ett par timmars promenad i Rååns dalgång vid Bälteberga kunde jag bland annat njuta av en subad havsörn, 1 blå kärrhökshane och 19 steglitser. Skrämde även upp 3 rastande morkullor.
Bengt Hertzman
- Saturday, November 14, 2009 at 18:21:42 (CET)

14/11. I området Utvälinge/Sandön blev följande noterat på morgonen : 1 kungsfiskare, 3 smådoppingar, 1 hona salskrake, 155 kärrsnäppor, 15 skäggmesar och 1 vattenrall. Ute på Själrönnen satt 2 havsörnar.
Vid Rönnen låg 1 gråhakedopping, 8 svarthakedoppingar och 4 alfåglar. 12 snösparvar flög omkring, och ca 250 vitkindade gäss höll till i omgivningarna.
I Farhult låg ett par snatteränder, och i vassen minst 17 skäggmesar.
Kollade även gåsflocken vid ishallen några timmar efter Thomas. Antalet bläsgäss hade ökat till 36 ex, plus 17 sädgäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 14, 2009 at 18:13:23 (CET)

14 nov. En stor gåsflock om ca 2000 grågäss utmed vägen till Ishallen i Ängeholm innehöll även, prutgås 1 och bläsgås 17. Även en hel del kanada och vitkindade med i gänget
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 14, 2009 at 15:39:48 (CET)

Kattuggla jagande vid Gyhultsrondellen (norra Helsingborg) nu ikväll.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, November 13, 2009 at 23:24:03 (CET)

2009-11-13 Lerhamn, Bräcke mölla: aftonfalken kvar på samma ställe, den verkar ganska matt.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, November 13, 2009 at 16:49:30 (CET)

2009-11-12 kl 08.00 1 st snösparv strax vid Maria station, Helsingborg
Ingrid Ekelund
Helsingborg, - Thursday, November 12, 2009 at 08:41:03 (CET)

Vid lagunen, Glimminge plantering på eftermiddagen: 3 betande juv Prutgås och 3 Enkelbeckasiner.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Wednesday, November 11, 2009 at 16:03:06 (CET)

8 nov. Ett par timmar vid Råå hamn under dagen gav bl a, 2 unga kaspiska trutar, 15 vinterhämplingar samt en ung duvhök som när den passerade spred stor skräck bland traktens närvarande fåglar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 09, 2009 at 20:44:04 (CET)

8/11 och 9/11: Sönd 8/11 sammanlagt drygt 40 snösparvar söder om Svanebäcksören, nedanför Fortet. En tätt sammanpackad flock med ca 40 tofsvipor stod ute på ören och 1 rödbena, förutom det sedvanliga garnityret av bl.a. bläsänder. Idag måndag 9/11 2 snösparvar i höjd med Fortet och 1 skärpiplärka. Hann ej gå upp till ören.
Eva Stenvång Lindqvist
Saltsjöbaden/Viken, - Monday, November 09, 2009 at 19:13:45 (CET)

Kattarp 9/11: två hornugglor i tallen på telegatan.
Ronny Johansson
Kattarp, - Monday, November 09, 2009 at 18:35:33 (CET)

8 november. Dagens skådning började med aftonfalken vid Bräcke mölla. Även i dag visade den upp sig fint. Därefter räknade vi in tre hornugglor vid Lerbergets camping.Vi avslutade med en promenad i Allerumsskogen som bl.a. gav; c:a 50 grönsiskor, 10 hämplingar, 10 kungsfåglar, mycket blåmes och talgoxe, några entitor, 1 större hackspett, 1 duvhök, 2 ormvråkar, 2 tornfalkar, 1 varfågel samt en större flock ljungpipare. Medobs Ronny Svensson.
Lena Jansson
Höganäs, - Sunday, November 08, 2009 at 20:16:36 (CET)

Lervik 8 november. En tornfalk, en rödbena, 2 svarthakedoppingar, 2 starar, 13 bläsänder. Grytskären, 10 snösparvar, 2 storspovar, en gråhakedopping, ca 250 ejdrar, ca 10 småskrakar. Vid Barkåkra kyrka, en blå kärrhkshona.
Björn herrlund
Örkelljunga, - Sunday, November 08, 2009 at 19:50:26 (CET)

8/11. Vid Rönnen låg 1 hona salskrake och 14 svarthakedoppingar. Ute till havs fiskade en havssula, och på landbacken fanns 1 gluttsnäppa och ca 15 snösparvar. En gammal havsörn flög förbi.
I Farhult rastade 4 kustpipare, 1 kustsnäppa, 218 tofsvipor och 54 storspovar.
176 kärrsnäppor födosökte i åmynningen i Utvälinge, och i vassen fanns en flock med minst 24 skäggmesar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, November 08, 2009 at 19:45:28 (CET)

Sö 8 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Tumlaremöllan-Skaftarp-Halla.Gick - vad jag kallar - "långa rundan" och fick ihop en vacker artsamling för november månad. Häger 1, Ormvråk minst 5, Sparvhök 2-3, Tornfalk 1, Spillkråka 2, St hackspett 2, Kungsfiskare 1, Strömstare 1 Halla, Kattuggla 1 gula sommarstugan, Korp, Varfågel 1,Stenknäck minst 40, Steglits c 10, Bo/bergfink, Korsnäbb, Stjärtmes 7,Grönsiska, Kungsfågel, Rödvingetrast.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 08, 2009 at 18:56:40 (CET)

8/11. Den unga aftonfalken vid Bräcke mölla var kvar på eftermiddagen. Mellan Turköp och Västraby gård hade de tre mindre sångsvanarna utökats till 7 varav en 1K. Även två unga bläsgäss.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, November 08, 2009 at 17:48:56 (CET)

8 nov, kl 12,00 Bräcke Mölla. Aftonfalken kvar.
Göran Möler
Brunnby, - Sunday, November 08, 2009 at 13:12:41 (CET)

7 nov. En ung aftonfalk hittades idag på förmiddagen av Karl G Nilsson. Aftonfalken höll till runt Bräcke Mölla som ligger strax sydöst om Krapperup. Bjöd på finfina obsar och sällskapade stundtals med en tornfalk. Enligt passerande bonde har den varit på plats mer än en vecka. Andra obsar där var bl a, havsörn 1, jorduggla 1 samt några förbiflygande mindre korsnäbbar
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 07, 2009 at 18:29:45 (CET)

7 november: i vassen vid Sandön höll ca 20 skäggmesar till liksom minst 25 sävsparvar, en kungsfiskare och en forsärla flög över, tre smådoppingar dök i åmynningen. Två vattenrallar hördes och ute på ön rastade ca 100 kärrsnäppor. Vid Västraby/Turköp var de tre mindre sångsvanarna kvar, en blå kärrhökhane drog snabbt förbi.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 07, 2009 at 15:49:31 (CET)

Bjärehalvön 7/11. Dagens målart var snösparv, men jag gick bet. Vid Påarps mal en gammal och en ung toppskarv samt minst en vattenpiplärka. Torekovs rev: En sädesärla och en spillkråka i skogen men i övrigt rätt tomt. Norrebro hamn: Två fiskande gamla toppskarvar, tre tobisgrisslor, två smådoppingar och några större korsnäbbar i strandskogen. Lervik: Inga beckasiner alls. Grytskären: Fyra gamla havssulor fiskade i havet utanför, i övrigt stillsamt.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, November 07, 2009 at 15:22:23 (CET)

7/11 En flock med ett 30-tal snösparvar på stranden söder om Svanebäcksören, Viken, ca 9.30.
Eva Stenvång Lindqvist
Saltsjöbaden/Viken, - Saturday, November 07, 2009 at 10:40:18 (CET)

6 nov och 2 morrontimmar i området runt Svedberga. Vid våtmarken i Stureholm satt en ad havsörn, dubbeltrast o rödvinge i skogskanten. Över ängarna str ca 150 ljungpipare mot söder. Vid Svedberga rastade ca 100 ljungpipare. 3 mindre sångsvan gick ner nära Turköpsvägen tillsammans med några sångsvanar.
Leif Dehlin
- Friday, November 06, 2009 at 12:16:19 (CET)

3 november: en strömstare visade sig vid Rössjö mölla när deltagarna i Munka folkhögskolas fågelkurs stannade till på väg till Trolle hallar.
Thomas Wallin o många fler
- Tuesday, November 03, 2009 at 18:19:27 (CET)

1/11. I tången vid Hittarps rev sågs en vattenpiplärka tillsammans med 5 skärpiplärkor. Kanske samma vattenpip som sågs i fredags.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, November 01, 2009 at 22:40:24 (CET)

1 november: 7 mindre sångsvanar sträckte över Vegeådalen vid Åvarp på eftermiddagen.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, November 01, 2009 at 22:07:04 (CET)

1 nov. Vid Sandön var gluttsnäppan kvar och annat var kärrsnäppa 34, tofsvipa 100 samt en yngre havsörn ute på Själrönnen. I Hasslarp låg mindre sångsvanarna från igår kvar i sydvästra dammen och slutligen en kortis vid Råå hamn där en juvenil kaspisk trut kan omnämnas.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 01, 2009 at 19:51:04 (CET)

Sö 1 nov. Allerumskogen-Nällåkra. Riktigt novemberaktigt på många sätt. Obsar Kungsörn 1 ungf, Ormvråk c 5, Sparvhök 1, Tofsvipa minst 50, Varfågel 1, Gulsparv c 20, Bergfink, Korsnäbb.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 01, 2009 at 18:21:24 (CET)

1 nov: morgonpromenad längs Örby ängar. 4 bläsänder och 4 knipor födosökte längs stranden, tillsammans med alla kråkor, kajor, skrattmåsar och gråtrutar. Längre ut i Sundet ett dussin Kanadagäss och 4 förbiflygande ejdrar. 3-4 Rödhakar, några blåmesar och en ensam stare.
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, November 01, 2009 at 11:37:13 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin