Observationer september 2009


Tillbaka till den aktuella obsboken

30 sept. Kort kvällsrunda till Hasslarp innan mörkret föll. Helt oväntat gick en berglärka och födosökte ute på ön i sydvästra dammen. I samma damm knallade en småfläckig sumphöna i dyngan mellan vallen och kaveldunspartiet. Övriga arter som sågs var bl a, grönbena 1, kärrsnäppa 2, småsnäppa 1, bläsand 230, stjärtand 2, snatterand 2 och skedand 18.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 30, 2009 at 19:48:31 (CEST)

30 sept. Domsten-Hittarps rev mellan 10-14. Bra sträck med ormvråk trots frisk nv vind. Mellan 12-14 räknades 895 ex och då hade sträcket pågått några timmar. I övrigt sågs brun kärrhök 1, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1, glada 3, forsärla 2 samt ett tiotal sparvhökar.
Bengt Andesson
Helsingborg, - Wednesday, September 30, 2009 at 18:27:37 (CEST)

30/9.En tornsvala flög några varv över Nya torg i Ängelholm.Den sträckte förmodligen söderut efter ett tag.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, September 30, 2009 at 12:26:20 (CEST)

29.9 Hittarps rev 9-12. Riktigt behagligt i den svaga vinden och den forfarande värmande höstsolen. (str. S/SW): ormvråk 365, röd glada 5, blå kärrhök 1 honf, sparvhök 12, tornfalk 1, sävsparv 30, järnsparv 40, ladusvala 120, ängspiplärka 800, bofink 2000, bergfink 35, hämpling 20, mindre korsnäbb 25, sånglärka 20, trädlärka 3, forsärla 3. Rastare, bl.a. 1 juv pilgrimsfalk, gluttsnäppa 1.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Tuesday, September 29, 2009 at 20:44:57 (CEST)

Ti 29 sept. Ornakärr. Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Enkelbeckasin 3, Ängspiplärkor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, September 29, 2009 at 20:17:50 (CEST)

29 sept. Kullens fyr under några morgontimmar. Visst var det dagen efter, havet nästan spegelblankt - men ändå litta. En ung Dvärgmås strök utmed klipporna, en rastande Duvhök, en insträckande Varfågel samt 5-6 Svarta rödstjärtar som födosökte runt Gubbahyllan
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, September 29, 2009 at 16:30:47 (CEST)

29/9 Rydebäck. Verkar vara en bra sträckdag för ormvråk, har inte räknat, men många har dragit västerut idag, både över Berga och Rydebäck.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, September 29, 2009 at 16:30:10 (CEST)

29/9.Dagens skådartur gick från Klitterhus till Sibirien på stranden,2 sädesärlor och 4 strandskator sågs här.På väg hemåt genom skogen sågs flera nötskrikor oroligt flyga omkring och samla nötter inför vintern.En svarthättehona sågs i ett buskage nära skjutbanan.Börjar bli härliga färger på träden.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 29, 2009 at 13:13:10 (CEST)

29 sept. Gjorde en timmes "dagenefter" kontroll vid Vikingstrand, Helsingborg. Över ett spegelblankt Öresund drog en stormfågel åt söder och några sillgrisslor på motsatt håll. En forsärla rastade och en mindre flock vitkindade gäss flög förbi.
Thomas Svanberg
laröd, - Tuesday, September 29, 2009 at 12:51:41 (CEST)

28 sept. Kullens fyr 10.00 - 15.00 Ser man labb vid Kullaberg är det oftast Storlabb idag blev det 12 ex, 14 Havssulor, 15 Stormfåglar, en Gulnäbbad lira str. SV ca. 11.20 - ca. 15 minuter senare rapporterades den från Gilleleje (se Netfugl), samt även lite överraskande passerade 2 Skärsnäppor spetsen. Under hela perioden pågick ett str av Ängspiplärkor och Bofinkar tätt över vattnet i vågdalarna, uppskattningsvis 7 och 10.000 ex. Svanshall 15.30 - 16.30 en Storlabb som jagade trutar, en ung Dvärgmås stationär liksom 15-tal Ladusvalor och två Hussvalor
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 28, 2009 at 20:47:23 (CEST)

Bevakning vid Yttre Kattvik 07.00-17.30: Stenfalk 11, Pilgrimsfalk 2, Blåhök 2, Grålira 4(minst), Obst lira 2, Havssula 6, Stormfågel 10, Bredstj labb 1, Kustlabb 1, Obst labb 3, Dvärgmås 2, Silltrut 10tal, Kentsk tärna 2, Fisktärna 2, Gråhakedopping 1.
Rolf Svensson
Förslöv, - Monday, September 28, 2009 at 19:29:21 (CEST)

28/9 Rydebäck. Havsfågelspan på em gav inget förutom en stenfalkshanne som sträckte mot ven i den hårda vinden.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 28, 2009 at 17:15:04 (CEST)

27/9 Råå hamn på eftermiddagen. Gott om trut och mås, ca 200ex, kaspisk trut 1 1k, gråtrut 1 färgmärkt med blå ring på höger ben med nr V495. Väntar på svar från ringmärkare i Danmark.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, September 28, 2009 at 17:13:16 (CEST)

28/9.På en rastningsrunda med jycken hördes en gröngöling ropa nära båtklubben i Ängelholm.Efter en stund lyckades jag få syn på fågeln i en björk,det visade sig vara en hane.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Monday, September 28, 2009 at 14:58:24 (CEST)

27/9. En 1k pilgrimsfalk jagade runt på Rönnen som ett skållat troll. Den blev ibland själv jagad av ett par fräcka kråkor, som tydligen kunde se att det var en ung oerfaren fågel. Andra gäster på lokalen var 4 kustpipare, 1 forsärla, 1 ung dvärgmås, 5 kustsnäppor och över hundra bläsänder. En fisk/silvertärna drog västerut.
I Hasslarp satt en ad pilgrimsfalk i en av ledningsstolparna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 27, 2009 at 22:17:29 (CEST)

Sö 27 sept Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Tumlaremöllan. Häger 1, Storskarv 1 är inne och vevar i de minsta småvattnen längs åsen, Glada 1, Sparvhök 2, Ormvråk 3, Korp 2, Stjärtmes 5-7, Grönsiska c 40. Dessutom gott om fink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 27, 2009 at 22:16:12 (CEST)

27 september: nötkråka, spillkråka, nötväckor och 4 ormvråkar underhöll flitigt arbetande medlemmar från Bjäre Naturskyddsförening (de flesta även KOFare...) på slåtterängen Slottet vid Förslöv idag på förmiddagen.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, September 27, 2009 at 22:04:40 (CEST)

Sönd. 27/9 STUREHOLM: 1 stenfalk, 2 fjällvråk, 2 glada, SANDÖN: 46 storspov, 11 myrspov, 10 kärrsnäppor, 1 svarthagkedopping, 12 skäggdopping FARHULT: 2 stjärtand, 15 kärrsnäppa, 2 gluttsnäppa, 1 kustpipare, 1 rödstrupig piplärka, 2 ladusvala
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 27, 2009 at 21:55:25 (CEST)

Sönd. 27/9 STUREHOLM: 1 stenfalk, 2 fjällvråk, 2 glada, SANDÖN: 46 storspov, 11 myrspov, 10 kärrsnäppor, 1 svarthagkedopping, 12 skäggdopping FARHULT: 2 stjärtand, 15 kärrsnäppa, 2 gluttsnäppa, 1 kustpipare, 1 rödstrupig piplärka, 2 ladusvala
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, September 27, 2009 at 21:54:53 (CEST)

27/9 Några morgontimmar vid Farhult. 1 dvärgbeckasin stöttes tillsammans med ca 15 enkelbeckasin. 100 kärrsnäppa rastade tillsammans med en del kustpipare, gluttsnäppa och myrspov. 1 ensam st strandpipare. 1 brunhök och en ung pilgrimsfalk jagade över vassbältet.
Leif Dehlin
- Sunday, September 27, 2009 at 20:49:58 (CEST)

27 sept. Några morgontimmar bland trutarna vid Råå hamn. En kungsfiskare sågs vid flera tillfällen strax söder om hamnen. 2 forsärlor sträckte över liksom 52 vitkindade gäss. I Hasslarp, precis som igår, gott om änder. Idag även ett par brunand. Vid Svedberga kulle en stor flock med smått innehållande minst 400 hämplingar, några hundra bofinkar och enstaka bergfinkar. En pilgrimsfalk drog förbi samma plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 27, 2009 at 20:10:34 (CEST)

Idag fick de bli tomtskådning i liten skala. Under morgonen for en gransångare fram och tillbaka över tomten vemodigt klagande. Sökte den en artfrände tro? Några strofer sång han den i alla fall med. Ett sparsamt sträck av finkar och piplärkor pågick mot SV hela förmiddagen. En flock med vinterhämpling passerade förbi precis som ett gäng korsnäbbar.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, September 27, 2009 at 20:08:16 (CEST)

27.9 Några timmar mitt på dagen vid Norrebro hamn, Ripagården: stormfågel 3, sillgrissla 5, grålira 1, kustlabb 2 ad (mörk + ljus), kustpipare 1, smålom 8, silltrut 16, silvertärna 2 juv str S.
Mikael Olofsson
Helsingborg, - Sunday, September 27, 2009 at 18:23:27 (CEST)

27/9.På stranden mellan Sibirien och Klören sågs idag,2 juv sandlöpare och 11 juv kustsnäppor. Vid Klören flög en fiskgjuse omkring,fågeln var inte på sträck.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, September 27, 2009 at 17:28:20 (CEST)

27 sept. Sjöfågelspan på Kullen mellan kl. 07-11. Hyfsad utdelning i den friska västvinden. Gladde gjorde en lunnefågel kl.7.30 och en grålira kl. 8.55, båda mot sydväst. Flera fina flockar med bläs- (tot. 290) och stjärtänder (51) sträckte förbi. Därutöver 3 havssulor, 2-4 stormfåglar, en 1k dvärgmås, 10 smålommar, en gråhakedopping, 12 (5+7) prugäss, 15 svärtor och 5 sillgrisslor. Två forsärlor drog också förbi.
Henrik Johansson
- Sunday, September 27, 2009 at 12:30:14 (CEST)

27.9 Rönnen. En ung havsörn rastade. Efter en stund gick den till låg attack mot skarvrevet. Skarvarna hann undan, men en ung havssula fick kämpa för livet. Örnen hade den i klorna men tappade den. Efter en lång rad attacker där sulan kastade sig ner i vattnet kunde den till slut glida undan ut i Skälderviken. Örnen drog vidare mot nya jaktmarker norrut.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 27, 2009 at 11:47:29 (CEST)

26 september: när medlemmar från Bjäre Naturskyddsförening samlades på morronen på MAXIs parkering i Ängelholm sträckte en forsärla mot söder. Dagens exkursion gick till Hittarp där sträcket var ganska glest i den starka vinden. Småflockar av grönsiska och bofink försökte sig på resan till Danmark, en forsärla hängde på. Enstaka mindre korsnäbbar rörde sig i skogskanten. En havssula visade sig långt upp i sundet. Betydligt närmare och mer lättobsad var en rastande svarthakedopping.

Vid Sibirien i Ängelholm rastade två unga sandlöpare och 8 kustsnäppor.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, September 26, 2009 at 23:07:14 (CEST)

Lö 26 sept. Söderåsen,Traneröd-Lilla Klåveröd. Sparvhök 2-3, Glada 1, Spillkråka 1-2, Nötkråka 2, Grönsiska c 10, åtskilligt av bo/bergfink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 26, 2009 at 22:25:58 (CEST)

Dammarna Hasslarp bjöd som vanligt en bra blandning av arter och över alla vakade en juv pilgrimsfalk (trolig hona)från en av kraftledningsstolparna. I andväg bl.a. skedand 20 ex, stjärtand 2 ex, brunand 3 ex, kricka 40 ex, bläsand 25. 5 ladusvalor jagade insekter tätt över vattenytorna. Strax i närheten av Turköp hittade vi en stor flock med gäss, ca 1400 vitkindade, ca 400 grågäss och kanske 50 kanadagäss. En "flock" glador, 6 ex, kom också förbi. Vid Flöjeln (Ödåkra) såg vi ytterligare en flock med glador, denna gång 5 ex och totalt såg vi 12-13 ex på vår tur. En gammal blå kärrhökhane vid Svedberga och brunhökhanne vid Turköp fick vi se.
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Saturday, September 26, 2009 at 20:38:13 (CEST)

26 sept. Sen eftermiddagsskådning vid Bjärekusten inleddes vid Norrebro hamn, där det mest intressanta var en storlom som sträckte förbi nära stranden. Fortsatte till Torekovs rev, som ofta är räddaren i nöden när allt annat verkar kasst. Ett antal kustpipare stod på revet. De smälte oerhört väl ihop med omgivningen, lätta att förbise. En ensam brushane, ett tiotal rödbenor och en liten flock kärrsnäppor höll också till här. Vi inväntade en bredstjärtad labb som larmades ut från Hovs hallar. Efter en dryg kvart blev det oro bland trutarna bortåt Råle och strax upptäcktes en mörk, ung labb komma sträckande. Den gick ned på vattnet, men efter ett tag kom den upp igen och gav sig på en trut som fick duktigt med stryk. Båda fåglarna hamnade i vattnet och det såg ut som om den bredstjärtade, det var en sådan, gick segrande ur striden. Den gjorde ytterligare något jaktförsök, innan den drog vidare norrut.
Mats Ljunggren och Kent Sjöström
- Saturday, September 26, 2009 at 20:14:57 (CEST)

26/9.Dagens skådning började vid Sibirien och Klören,alltid extra spännande efter blåsdagar.Två vackra juv sandlöpare och 21 myrspovar kunde ses på stranden.Över ängsmarken vid Klören kom en fiskgjuse flygande med middagen i klorna.Vid Sandön var det fortfarande högvatten,det som rastade var 130 tofsvipor,28 storspovar,2 myrspovar,4 hägrar och 5 sothöns.Det var som vanligt Rönnen som bjöd på det roligaste i fågelväg,5 ladusvalor,1 hussvala och 2 tornsvalor.Vidare sågs 6 storspovar,2 enkelbeckasiner,69 bläsänder,1 skäggdopping,1 juv kustpipare,5 gluttsnäppor,5 myrspovar,1 rödbena,19 kärrsnäppor,420 vitkindade gäss,50 krickor,3 sånglärkor och på östra sidan kom en juv silvertärna flygande och stannade upp en kort stund innan den sträckte vidare.En lyckad dag i fågelmarkerna !
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, September 26, 2009 at 19:59:41 (CEST)

26/9. En ung dvärgmås och tre prutgäss var väl det intressantaste på Rönnen idag. Roligast var nog en rejäl flock sälar som låg och "päste" på östra sidan. Hela 56 knubbsälar bestod flocken av.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 26, 2009 at 19:57:19 (CEST)

26/9 Örby ängar vid Landskronavägen: Ljungpipare 400ex, stare 1000ex, steglits 10 ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, September 26, 2009 at 16:49:35 (CEST)

26/9 Rålehamn, 07.30-11.30, i alltför svag V-vind. 2 ad och 1 ung kustlabb drog söderut under förmiddagen. 1 ad höll till runt hamnen mest hela tiden. 3 stormfågel och 5 havssula snurrade runt en bit ut. Bland str sågs också 5 kustpipare, 1 kustsnäppa, 13 kärrsnäppa och 5 fisk-/silvertärna. Fortfarande mycket rovfågel på ängarna runt Ängeltofta.
Leif Dehlin
- Saturday, September 26, 2009 at 15:08:03 (CEST)

26 sept. Förmiddagspromenad mellan Lervik och Ranarp. Inte mycket rastande småfågel på stränderna utan max 15 ängspip och 1 skärpiplärka. En adult toppskarv satt på yttre Grytskären.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 26, 2009 at 13:33:59 (CEST)

25/9.Det blev en eftermiddagstur till Rönnen i ett för årstiden behagligt väder.Hade lite förhoppningar om några havsfåglar som blåst in i viken,men dessa uteblev.Det som sågs var följande.Skäggdopping 5,gluttsnäppa 2,bläsand 46,storspov 15,kricka 83,gravand 2,vitkindad gås 1460,stenskvätta 1,rödbena 1,myrspov 2,kustpipare 1 juv + 1 ad hane(sent med ad) str SV,brun kärrhök 1 juv str S,prutgås 1 ad,dvärgmås 1 juv.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, September 25, 2009 at 17:39:47 (CEST)

25/9 Eftermiddagsfika vid Råle, 14.30-15.45. En del sydstr. arter kvar över ett ganska lugnt hav, bl.a 1 ad kustlabb, 1 stormfågel, 1 gråhakedopping, 1 havssula och 9 kustpipare. 1 stenfalk och 1 hane blå kärrhök vid Margretetorp.
Leif Dehlin
- Friday, September 25, 2009 at 17:10:00 (CEST)

25/9. Första morgontimmarna tillbringades vid Norrebro hamn. En ung tärnmås födosökte utanför hamnen,drog efter någon minut sakta mot söder,i övrigt sågs 3 havssulor,7 stenfalkar,2 stjärtänder ca 50 sillgrisslor,4 smålommar samt i området även 1 pilgrimsfalk.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, September 25, 2009 at 11:16:57 (CEST)

24 sept. Svanshall under en timme på kvällen. En stormfågel drog in i viken och en havssula lämnade densamma. 2 unga dvärgmåsar hyfsat stationära och ett 10-tal sillgrisslor drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 24, 2009 at 21:35:20 (CEST)

24 sep, Hovs hallar mellan 16 och 18 gav 3 Pilgrimsfalkar mot S, 2 Havssulor (varav 1 juv) och 2 Stormfåglar mot V. Det var också mycket insträckande tättingar från Laholmsbukten.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Thursday, September 24, 2009 at 18:45:33 (CEST)

Svanshall 24/9. Mindre fågel än väntat i Skälderviken under förmiddagen, dock förgylldes tillvaron av en Klykstjärtad stormsvala som drog sig sakta men säkert ut ur viken. Övriga obsar, Tordmule 10st, Sillgrissla 2st, Kentsk tärna 4st, 1 ensam kärrsnäppa samt 2st rastande Storlommar utanför hamnen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Thursday, September 24, 2009 at 17:48:05 (CEST)

23/9.Med förhoppningar om en givande dag med havsfåglar,styrdes kosan mot Ripagården,08.20-12.15.Men någon toppdag blev det tyvärr inte,detta var vad som sågs.Fisk/silvertärna 3 str V,prutgås 1 str V,bläsand 37 stationära,sjöorre 5 hanar + 1 hona str V,storlom 1 ad str V,havssula 2 1k str V + 1 ad stationär,blå kärrhök 1 honf,sädesärla 1,kärrsnäppa 4 1k str v,enkelbeckasin 2,fisktärna 1 ad str V,tornfalk 1 str S,GRÅ LIRA 1 str V 10.30,smålom 1 str V,kustpipare 1 1k str V.
Nick Gräntz,Anders Jönsson,Björn Löfman.
Ängelholm/Lund., - Wednesday, September 23, 2009 at 13:34:16 (CEST)

090921, Bruces skog. En härlig promenad i sensommarväder gav bland annat: 4 Ormvråkar, 1 Smådopping (i dammen närmast modellflygklubben samt gott om Kungsfåglar. Den stora behållningen var dock den svärm Bålgetingar som höll på att mura in en fågelholk alldeles utmed stigen. Riktigt bra fotoläge för hugade.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Tuesday, September 22, 2009 at 20:37:22 (CEST)

21 september. Behaglig paddling med elever från Kullagymnasiet mellan Ugglarps broar och Roddklubben, Ängelholm. Några hundra meter nedströms startpunkten skruvade hela 16 vita storkar - en härlig syn. En kungsfiskare svirrade förbi en bit innan bron vid Höja. I närheten sågs tre mandarinänder (två hannar och en hona). Ytterligare fyra mandarinänder (3+1) noterades strax innan vi kom in i Ängelholm. Slutligen uppehöll sig en kungsfiskare vid Roddklubben.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, September 22, 2009 at 14:59:28 (CEST)

090921 15.50 På en åker invid vägen mellan Strövelstorp och Välinge satt en stenfalk.Tio minuter senare såg jag en havsörn som satt på ett fält, omgiven av ett litet gäng korpar,strax söder om Rögle säteri.
Ronny Johansson
Kattarp, - Monday, September 21, 2009 at 19:47:41 (CEST)

Sö 20 sept. Råådalen,Bälteberga. Smådopping 2 i dammen uppe vid godset, Ormvråk 5, Glada 1, Sparvhök 1, Spillkråka 1, St Hackspett 2, Rödstjärt 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 20, 2009 at 20:42:36 (CEST)

20/9. En 1k pilgrimsfalk rastade en god stund på Rönnen innan den försvann i hög fart. 21 stjärtänder landade i havet nordväst om lokalen.
I området kring Sandön fanns 2 kungsfiskare, och 1 forsärla hördes och sågs en kort stund innan den skymdes av vassen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 20, 2009 at 20:02:28 (CEST)

20 september, Nyvång. En brunglada satt vid 14-tiden och åt på något på en bearbetad stubbåker knappt 2km väster om V.Broby kyrka. Till höger om vägen mot Hasslarp, strax efter en 90 graders vänstersväng.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 20, 2009 at 16:39:52 (CEST)

20/9.Sandön,12.45-13.25. Planerna var först att kolla efter småfläckig sumphöna vid åmynningen,men något högre vattenstånd än igår omöjliggjorde detta.Så det blev till att kika lite vid Sandön,där följande kunde ses.Bläsand 84,storspov 61,gluttsnäppa 3,tofsvipa 182,kärrsnäppa 56,häger 2,myrspov 4. Helt plötsligt lyfter alla vadare och måsar,då anade jag att någon rovfågel var på gång.Mycket riktigt kom det en ung pilgrimsfalk 13.09 som str mot SV.Fåglarna lyfte långt innan jag fick syn på falken,deras liv hänger ju på det.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, September 20, 2009 at 16:30:25 (CEST)

20 sep.Vandring i Sinarpsdalen Båstad på fm.Forsärla 1 str,Ormvråk 6,Glada 1,Korp 2,Mindre hackspett 1,Lövsångare flertal,och Svart rödstjärt 1 hona.Mycket fin och vacker vandringsled i det småskaliga och omväxlande landskapet.Kan rekomenderas.Medobs.Kristina Johansson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, September 20, 2009 at 15:11:41 (CEST)

19/9 Örby Ängar. Sträck.S.Trädpiplärka 6,Ängspiplärka 12,Sädesärla 3,Trädlärka 2,Sånglärka 8,Bofink 1200,Hämpling 14, Grönsiska 210,Mindre Korsnäbb 28,Rastande.Vattenrall 3,Järnsparv 10 , Gransångare 10,Svarthätta 2,Taltrast 5,Steglits 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 19, 2009 at 21:59:09 (CEST)

19/9. Vid niotiden kom en gammal havsörn flygande norr om Rönnen. Den såg något på vattnet som den plockade upp och förde med in till land. Det var en död fågel som tydligen föll örnen i smaken.
I Farhult fanns en hel del vadare som t.ex. 1 roskarl, 14 kustpipare, 2 kustsnäppor, 6 brushanar, 330 kärrsnäppor, 12 myrspovar och 1 ung myrsnäppa. En förbiflygande pilgrimsfalk ställde till oro bland rastarna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 19, 2009 at 21:21:15 (CEST)

19/9.Vegeåns mynning/Sandön,11.25-12.50. Vattenrall 1 ad,häger 3,kärrsnäppa 95,fiskgjuse 1,tornfalk 1,kungsfiskare 1,tofsvipa 278,gluttsnäppa 5,storspov 42,bläsand 75,myrspov 19,vitkindad gås 770,glada 1.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, September 19, 2009 at 19:59:58 (CEST)

19 sept. Sjöfågelinventering mellan Höganäs hamn och Hittarps rev. Inga sensationer utan liksom tidigare år förväntade arter och antal. 6 sträckande forsärlor noterades. Under seneftermiddagen besök vid Sandön där lågvattnet gjorde att det var finfina dybankar utmed åmynningen. Här sprang en vattenrall liksom en adult småfläckig sumphöna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 19, 2009 at 19:47:29 (CEST)

18 sept. Kort kvällsrunda vid Hittarps rev. I bräsket utmed stranden sågs en blåhake. Även 1 rörsångare liksom en sävsångare i bräsket. Kändes som läge att "fynda".
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 19, 2009 at 19:44:09 (CEST)

18 september. Kall morgon vid Ören, Strandbaden. 9 kärrsnäppor och 3 rödbenor rastade. Trädpiplärkor sträckte söderut längs kusten.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Friday, September 18, 2009 at 11:14:04 (CEST)

17/9.Även ikväll 1 småfläckig sumphöna sedd från bryggan vid Sandön.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, September 17, 2009 at 21:18:08 (CEST)

17 sept. Kväll vid Hasslarps dammar. En ung pilgrimsfalk spred skräck bland de tusentals starar som anlände för övernattning i vassarna. 16 brushanar rastade liksom ett 20-tal enkelbeckasiner. Bland änderna sågs, bläsand 60, skedand 18 samt stjärtand 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 17, 2009 at 20:35:37 (CEST)

15/9 och 16/9. Den lilla Svanebäcksören med omnejd igen. Kan på intet sätt mäta sig med Rönnen/Sandön, men i alla fall... 15/9, fm: Den juv. kustpiparen var kvar. 1 myrspov och 2 sandlöpare. Samt en flock med 33 vitkindade gäss med nordlig kurs. En liten svarthätta, hanne, bland alla pilfinkar och grönfinkar i vresrosbuskagen, 16/9, fm: 9 småsnäppor på ören, norr därom 1 myrspov, 1 sandlöpare och dagens nyhet: 1 juv. brushane.
Eva Stenvång Lindqvist
Saltsjöbaden/VIken, - Wednesday, September 16, 2009 at 21:58:10 (CEST)

16 sept. Djurholmen 10-14. Vid tolvtiden skruvade 52 Tranor över mossen innan de fortsatte i sydlig riktning, Varfågel o Nötkråka en av varje, 2-4 Tofsmesar, en 1K Bivråk på väg söderut samt under hela perioden ett glest str. av Bofink med inslag av enstaka Ängspiplärkor. I lärkbestånden födosökte 2-250 Mindre korsnäbbar, givetvis letade jag efter bändelkorsnäbbar - men nix!
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, September 16, 2009 at 19:33:00 (CEST)

15/9.Eftermiddagen ägnades åt att besöka Farhult,Stenkrossen,Rönnen och Sandön.Fina revlar för rastande vadare på alla lokalerna.Farhult bjöd på 6 hägrar,1 tornfalk,7 större strandpipare,2400 vitkindade gäss,8 juv kustpipare,14 myrspovar,1 gluttsnäppa,1 småsnäppa och 260 kärrsnäppor.Vidare till Rönnen där 1240 vitkindade gäss kunde räknas in,1 dvärgbeckasin stöttes nära lilla viken och 1 stenskvätta sågs på östra sidan.Vid Rösan rastade 3 gluttsnäppor och vid Sandön fanns 600 vitkindade gäss.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 15, 2009 at 23:26:33 (CEST)

15 september. Fin morgon vid Sandön med bla 2 småfläckiga sumphönor som visade upp sig, liksom en adult havsörn, en ad hona brun kärrhök och en glada. Bland rastande vadare sågs ett hundratal kärrsnäppor, 18 gluttsnäppor, 6 myrspovar, 6 enkelbeckasiner och 1 kustpipare.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Tuesday, September 15, 2009 at 22:51:57 (CEST)

090915 Kl 1800 En fin obs i kvälljuset av en honfärgad stenfalk som satt och spanade ute på fjällheden. Fjällheden är i detta fall är de öppna markerna mellan E6 och Gånarps by.
P-O Holmgren
Munka Ljungby, - Tuesday, September 15, 2009 at 21:58:28 (CEST)

15 september: även ikväll sprang en orädd sandlöpare på stranden mellan Sibirien och Blocklinjen. I tallskogen innanför visade sig två tofsmesar hastigt.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, September 15, 2009 at 21:19:15 (CEST)

15 sept. Kullens fyr 07.00-10.00 vackert väder men NO vind, vilket brukar innebära skralt med fågel - så även idag. Men 2 Lärkfalkar, 1 Duvhök, några Sparvhökar och 20-talet Svarthättor i hyllebuskarna får duga. Svanebäcksrevet på ef.m. en ring/färgmärkt Rödbena - märkt 09.03.06 på samma lokal av Henrik Ehrenberg & Co. Om den tillbringat sommaren på Island lär nog Henrik återkomma till
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, September 15, 2009 at 20:25:23 (CEST)

15 sept. Ett nyslaget fält utanför Västraby gård tilldrog sig stort intresse från gladorna. Minst 15 ex cirklade över fältet liksom 3 brunhökar och några ormvråkar. Under kvällen fanns enligt uppgift även 2 havsörnar på plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 15, 2009 at 20:23:36 (CEST)

14/9 Dalsberg ovanför Förslöv. Vid 19-tiden hördes och sågs en nötkråka som for runt mellan grantopparna och skrek irriterat. Jag blev aldrig klok på vad som störde den. En timme senare fick jag även se en älg som gick och betade nedanför det torn jag satt i.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, September 15, 2009 at 17:08:36 (CEST)

14/9 Svanebäcksören igen, en kort stund på morgonen. 14 småsnäppor. Kustpiparen kvar. 4 överflygande skogsduvor.
Eva Stenvång Lindqvist
Saltsjöbaden/Viken, - Tuesday, September 15, 2009 at 07:09:09 (CEST)

Må 14 sept. Ornakärr. Hundrunda i kvällningen. Tornfalk 1, Enkelbeckasin 4, Ljungpipare 1, Skogsduva 1, Steglits 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, September 14, 2009 at 23:03:37 (CEST)

14 september: jag räknade två sträckor i sjöfågelinventeringen (www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl) ikväll - mellan Rönneås utlopp och Vejbystrands hamn fanns 567 ejdrar, 111 gräsänder, 55 storskarvar, 10 bläsänder, 4 knölsvanar, 2 småskrakar, 1 tobisgrissla och 1 skäggdopping.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, September 14, 2009 at 21:06:48 (CEST)

En halvtimme på altanen i Förslöv mellan 11.30-12.00 resulterade i ca 50 Ormvråk, 4 Sparvhök, 5 Glada och som grädde på moset 24 sträckande Storskarv i en grann formation högt som attan...
Rolf Svensson
Förslöv, - Monday, September 14, 2009 at 20:29:24 (CEST)

14 sept. En del vadare kvar under kvällen i Farhult. Kärrsnäppa ca 100, myrsnäppa 1, spovsnäppa 1, sandlöpare 1 och myrspov 6. 30 enkelbeckasiner lyfte från sunkområdet nedanför skjutbanan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 14, 2009 at 20:22:15 (CEST)

14.9. kl 07.30 en rödstrupig piplärka rastade på purjolöksfältet strax väster om mitt nyinköpta hus 1 km ost Nyhamnsläge på väg mot Brunnby
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Monday, September 14, 2009 at 13:31:24 (CEST)

Förmiddag, måndag 14 september: En gammal havsörn passerade Tranarpsbron och drog, i medvinden, snabbt vidare västerut.
Håkan Karlsson & Sara Henningsson
Kvidinge, - Monday, September 14, 2009 at 12:53:16 (CEST)

14 september. En förmiddagstur till ett tidvis ganska blåsigt Kullen resulterade i en ung pilgrimsfalk och, vid Josefinelust, en skogsduva. Fantastiskt stora och granna brännmaneter sågs utanför Lahibiagrottan och kompenserade delvis för den magra fågeltillgången.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Monday, September 14, 2009 at 12:43:23 (CEST)

13/9. Jonstorp. En ung pilgrimsfalk drog in från hamnen. En skräntärna drog omkring vid revet.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, September 14, 2009 at 09:01:46 (CEST)

13 september: 4 unga, orädda sandlöpare kutade omkring på stranden vid Sibirien ikväll - en lika oskygg roskarl hängde inte med i svängarna...
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 13, 2009 at 21:40:27 (CEST)

13/9 fågelcirkeln; Torekovs rev: Bläsand 3, Större strandpipare 2, Kärrsnäppa 4, Rödbena 5, Kentsk tärna 4.
Lervik: Skäggdopping 2, Bläsand 3, Kentsk tärna 3, Ängspiplärka 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 13, 2009 at 20:53:01 (CEST)

13/9 30 Tranor sträckte mot söder rakt över vår tomt vid middagstid.
Stig & Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Sunday, September 13, 2009 at 20:38:45 (CEST)

Sö 13 sept. Vegeholmsskogen. Ormvråk 2, Sparvhök 1, Stenfalk 1 bjöd upp till flera jakter över hygget. Härligt "klipp" den har i vingföringen!, St hackspett 1, Forsärla 1, Obest korsnäbb, Bo/bergfink. "Osså" en liten påse kantareller med hem till grytan. Billiga nöjen - men så dyrbara!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 13, 2009 at 20:36:06 (CEST)

13 sept. Kort förmiddagsrunda runt Torshult. Nattens regn bidrog förmodligen till att det på en mindre åkerplätt satt minst 25 stenskvättor. En stenfalk drog förbi och 2 glador tog höjd och försvann mot Beredskapsmuseet. En hane blåhök sågs sträcka över norra delarna av Laröd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 13, 2009 at 18:48:28 (CEST)

13.9 Fm + sen em. Svanebäcksören med intilliggande stränder. Även denna lilla enkla plats bjuder på en och annan godbit. 4 myrspovar vid bägge tillfällena. På fm 2 sandlöpare. På em 1 kustpipare. I övrigt en liten flock kärrsnäppor, 5 rödbenor och ett 30-tal bläsänder.
Eva Stenvång Lindqvist
Saltsjöbaden/Viken, - Sunday, September 13, 2009 at 18:43:20 (CEST)

13/9. Ett kallt, blåsigt och ganska fågeltomt Rönnen (innan gässen kom) bjöd ändå på lite smått och gott som: 4 storskrakar, 2 småsnäppor, 1 lappsparv, 2 snatteränder och 1 ung pilgrimsfalk.
På eftermiddagen kollade Paul Fors och jag en vadarflock i Farhult. Den innehöll bl.a. 295 kärrsnäppor, 2 sandlöpare, 3 kustpipare, 1 myrsnäppa och 2 spovsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 13, 2009 at 16:38:11 (CEST)

Sön 13/9-09. Två turkduvor spatserande i min trädgård på Kamomillgatan under förmiddagen.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, September 13, 2009 at 11:37:26 (CEST)

Lö 12 sept, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. En mjuk och go sensommardag. Ormvråk c 10, Glada 3, Sparvhök 1, Gröngöling 1, Rödhake, Järnsparv, Finkflockar med inslag av bergfink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 12, 2009 at 21:57:52 (CEST)

12 sept. Kullen under några morgontimmar. Magert sträck men i alla fall sågs, mindre korsnäbb 40, bofink 100, steglits 3, forsärla 1, stenfalk 1, pilgrimfalk 2 samt en nötväcka som var ute vid 2 tillfällen och gjorde vad som bedömdes sträckförsök.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 12, 2009 at 19:33:55 (CEST)

2009-09-12 Hundpromenad på kvällen, gamla banvallen Mölle- Vattenmöllan. Gott om Steglitser på tistlarnas fröställningar i Highland Cattlehagarna, Vattemöllan. Ett tiotal Ladusvalor flög också runt i hagarna och jagade insekter.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, September 12, 2009 at 19:23:23 (CEST)

11 september. Hasslarps dammar under e.m. i riktigt soligt och varmt väder sågs i Fleningedammarna en drillsnäppa, skedänder, krickor, enkelbeckasiner, årta. I Bergsdammen 9 st. brushanar och några smådoppingar.
Göran Fredriksson
Helsingborg, - Friday, September 11, 2009 at 18:40:34 (CEST)

11 September. Sträckbevakning vid Kullens fyr och omnejd kl. 09.45-12.00. Konstant sträck av trädpiplärka, ca 200 mindre korsnäbbar, enstaka gulärlor och 4 dubbeltrastar. Bland rastare märktes rödstjärtar, gransångare och svarthättor som verkade uppskatta den goda bärtillgången.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Friday, September 11, 2009 at 12:46:08 (CEST)

10 September. Ägnade en timme innan lunch åt Hittarps rev där enstaka bivråkar, glador och sparvhökar sträckte på hög höjd, av vinden pressade söder om Hittarp. Desto njutbarare obsar erbjöds en timme senare vid Djuramossa: Brun kärrhök 7, Glada 12, Tornfalk 1, Ormvråk 1, allt på behagligt avstånd.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Friday, September 11, 2009 at 12:41:41 (CEST)

10 sept. Kväll vid Sandön. Avsevärt mindre med mås och trut än tidigare kvällar. 2 sandlöpare rastade tillfälligt, 8 myrspovar födosökte, 1 ung dvärgmås kom inflygandes från land och en stenfalk flög förbi. I åmynningen utmed vassen gick 5 vattenrallar.
Thomas Svanbeg
Laröd, - Friday, September 11, 2009 at 10:25:13 (CEST)

10 september: jag cyklade en kvällsrunda i Vegeholmsskogen och såg/hörde flera flockar med grönsiskor och resp mindre korsnäbbar. Kungsfiskare hördes två gånger nere från Vegeå och en spillkråka förgyllde också kvällen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 11, 2009 at 09:23:14 (CEST)

9.9 Jonstorps ängar/Farhultsviken. En dykande pilgrimsfalk skrämde upp en tät tusenhövdad flock vitkindade gäss från en beteshage. De i sin tur skrämde vettet ur betesdjuren. Den som vill se dubbeltrastar rekommenderas att kikarsöka på de sandiga partierna av gräsmatteodlingen vid Vegeholm, där arten ofta ses. I kväll födosökte fem dubbeltrastar där.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, September 09, 2009 at 22:09:34 (CEST)

9/9 Råå.Helsingborg. Vitkindad gås 120 str N. Sträck S. Trädpiplärka 28,Ängspiplärka 14,Gulärla 48,Tornseglare 12,Ladusvala 25, Hussvala 18,Bofink 180,Mindre korsnäbb 9.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, September 09, 2009 at 21:34:53 (CEST)

9/9.En lärkfalk och två tornsvalor sträckte söderut vid Gröna Torg i Ängelholm.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, September 09, 2009 at 16:07:58 (CEST)

8 sept. Kvällsrunda till Hasslarp. Gott om änder i de södra dammarna. Skedand, kricka och snatterand där krickorna dominerade. Ett 30-tal enkelbeckasiner, 3 brushanar samt en mindre strandpipare. En ung brunhök drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, September 08, 2009 at 21:39:37 (CEST)

8/9.Tog höstens första tur till Vejbystrand-Grytskär i ett underbart sensommarväder med en behaglig svalkande bris.Fågelmässigt började det bra med 1 rödstrupig piplärka(röd strupe-ad) alldeles norr om hamnen i tången.Den flög sedan norrut en bra bit,men sågs gå ner.Annars var det alla stenskvättor som tilldrog sig mest uppmärksamhet,på hela sträckan sågs 34 ex.Vid hamnen höll en flock på 28 pilfinkar till.Ute vid reven fanns 11 kentska tärnor,3 rödbenor,42 krickor,6 myrspovar och 35 bläsänder.Från Lervik till Grytskär rastade 128 tofsvipor,2 drillsnäppor och 4 gluttsnäppor.Över dungen vid Grytskär flög 10 ladusvalor och 3 ormvråkar omkring.Fyra tranor kommer inflygande och verkade gå ner på ett fält bakom dungen och där hördes också en korp.Två tornfalkar jagade över fäladsmarkerna och två storspovar flöjtade utifrån inre Grytskären.En härlig tur på ett vackert Bjäre.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 08, 2009 at 18:58:47 (CEST)

sönd 6/9 Körde ut till Yttre Kattvik där jag satt/stod mellan 11.00- 14.30. Gav bl a Fjällabb 1 som bjöd på en hisnande jakt på en Kentsk tärna. 40 min senare kom en ad Bredstjärtad labb med fina klubbor som drog mot NO. Vidare Sparvhök 4, Brunhök 1, Smålom 4, Gråhakedopping 1, Dvärgmås 3, Kärrsnäppa 15, Kustpipare 2, Häger 3 samt mycket Kentska tärnor som drog både mot W och en del tillbaks mot O. Ett stopp vid Norrebro hamn gav Roskarl 1, Kustsnäppa 1, Dvärgmås 1. Vid Påarp Stenskvätta 4, Buskskvätta 12(!), Steglits 6... sen blev det inte mer....
Rolf Svensson
Förslöv, - Sunday, September 06, 2009 at 21:53:40 (CEST)

6 sept. Sträckbevakning vid Hovs hallar fram till klockan 14:45. Inte mycket havsfågel att tala om men likväl njutbara timmar. Sträck av bl a, svartnäbbad islom 1 2k, storlom 4, smålom 4, bläsand 30, stjärtand 26, kustlabb 1 ad, fjällabb 1 1k, silltrut 12, dvärgmås 7, pilgrimsfalk 4 (3 1k samt 1 2k), tornfalk 4, stenfalk 5, sparvhök 11, blåhök 2, brunhök 2, fiskgjuse 1 samt sandlöpare 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 06, 2009 at 21:09:07 (CEST)

6 september, vid 18-tiden, sågs en juv Smalnäbbad simsnäppa i lagunen vid Glimminge plantering. Längre ut vid stenrevlarna sågs en juv Myrspov, samt minst 6 Bläsänder.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, September 06, 2009 at 20:38:41 (CEST)

Sö 6 sept. Kvällscykling ner om Ornakärr. Häger 1, Tornfalk 1, Brun kärrhök 1. Dessutom en sån där "stenskvättedag" som ibland inträffar just vid denna tiden. Helt plötsligt finns dom överallt på de nyss plogvända fälten. Brunt som en höstaning fladdrar de bort några meter, de ljusa stjärtteckningarna lyser i det kvällsmurriga vädret. Så tar de ny sittplats på en toppig välta, bröstar upp sig innan de börjar födosöket på nytt. Minst 12 stenskvättor hade jag på ett relativt litet fält. Och fler när jag cyklade vidare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 06, 2009 at 20:34:32 (CEST)

6 sept och ett morgon-besök vid Rålehamn. Vi hoppades på labb och stora lommar men fick tji vilket gjorde att vi avslutade redan vid 10-snåret. Sträcket var ganska magert men bl.a 1 ung dvärgmås, 5 roskarl, 3 kustpipare, 7 kustsnäppa, 4 smålom, 37 bläsand, 1 skedand och 26 stjärtand drog söderut tillsammans med några fisk-silvertärnor och några kentska tärnor. 3 sparvhök och 2 brun kärrhök drog in över land.
Bengt Andersson,Leif Dehlin
- Sunday, September 06, 2009 at 20:17:46 (CEST)

6 sept. Eftermiddagstur till Hasslarps dammar. Framförallt gott om simänder, bl.a. 45 skedänder, 10 snatteränder, en årta och en stjärtand. Förutom årtan (i Bergsdammen) låg samtliga i Fleningedammarna. En flock om minst 50 steglitser drog runt bland fläderbuskarna. Äter de bären eller???
Henrik Johansson
- Sunday, September 06, 2009 at 19:59:46 (CEST)

2009-09-06. Kvällspromenad ut på Möllefälad. Flockar med Sädes och Gulärlor lite varstans, ibland ihopslagna till en brokig skara. Steglitser, oftast i par på flera ställen. Rejäla starflockar födosöker i den uppspolade tången. Enstaka Ladusvalor flög över. Flera Silltrutar insprängda i trut o måsflockar på åkrarna vid Möllehässle.
Lars Unger
- Sunday, September 06, 2009 at 19:04:19 (CEST)

6/9.Turen gick till Sibirien och Klören längs stranden,men inga vadare sågs idag.Högvatten vid Sandön gjorde att det inte fanns så mycket fågel,men 41 storspovar,5 myrspovar och 1 honf stenfalk som sträckte mot SV.Rönnen(14.50-16.00) bjöd på desto mer fågel.Spovsnäppa 2 juv,myrsnäppa 1 juv,större strandpipare 24,småsnäppa 2,kärrsnäppa 46,brushane 10 juv,kentsk tärna 49,gluttsnäppa 5,rödbena 10,kustsnäppa 1 juv,vitkindad gås minst 2900,drillsnäppa 2,stenskvätta 4,buskskvätta 1.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, September 06, 2009 at 18:39:19 (CEST)

6 sept. Rönnen under ett par förmiddagstimmar. En ung myrsnäppa födosökte tillsammans med några enstaka kärrsnäppor på sydvästra delen. Där sågs även vardera en ung spovsnäppa och småsnäppa samt ad silltrut. Två pilgrimsfalkar kom inflygande från havet och fortsatte mot sydväst liksom två bruna kärrhökar, en blå kärrhök, en fiskgjuse och en handfull sparvhökar. Tre tordmular rastade och lika många tobisgrisslor passerade. En ad ljus kustlabb drog västerut en bit ut över Skälderviken. Lämnade lokalen när gåskacklandet tog överhand.
Henrik Johansson
- Sunday, September 06, 2009 at 11:48:50 (CEST)

5/9 På åkern precis öster om Västraby gård sågs 9 fjällpipare under eftermiddagen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, September 05, 2009 at 20:33:14 (CEST)

4 september: en kungsfiskare flög över flocken med ca 10 mandarinänder som håller till vid Pyttebron i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 04, 2009 at 22:02:49 (CEST)

3 sept.Rönnen sen em. Dem smalnäbbade simsnäppan var kvar så även den unga havsörnen som setts i området den senaste tiden.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, September 04, 2009 at 08:26:10 (CEST)

3 sept. Åter en kväll vid Sandön. 2 nya unga kaspiska trutar sågs. En ung pilgrimsfalk sysselsatte måsar och trutar runt Själrönnen. En flock om 15 kustsnäppor drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 03, 2009 at 21:13:16 (CEST)

2/9 Kom precis hem ifrån en kvällstur vid Sandön, Rönnen och Farhult. Vid Sandön var det rätt öde, med 1 svartsnäppa, 1 kustpipare, 3 myrspov och 2 kustsnäppor som höjdpunkter. Vid Rönnen spanade jag bara av ovanifrån vägen. Därifrån kunde jag utskilja 1 smalnäbbad simsnäppa, 1 spovsnäppa, 16 kärrsnäppor och 1 myrspov, samtliga ungfåglar. Vid Farhult rastade 2 unga sandlöpare (äntligen Thomas!) ihop med ett 100-tal kärrsnäppor, 4 kustsnäppor, 3 kustpipare, 3 myrspovar och massvis av större strandpipare och skrattmåsar.
Daniel Pettersson
Laröd, - Wednesday, September 02, 2009 at 19:24:30 (CEST)

1 sept. Kvällning vid Sandön. Bland alla trutar och måsar hittade 2 kaspiska trutar (1 1k samt 1 2k). En lärkfalk drog förbi och 2 fiskgjusar födosökte.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, September 02, 2009 at 10:09:43 (CEST)

1 sept. Tre timmars skådande vid Maglaby kärr gav väldigt få arter. Vad gäller rovfåglar blev det dock klart godkänt, en gammal havsörn svepte lågt över vassarna och en lärkfalk jagade sländor. Två fiskgjusar, 2 bruna kärrhökar, 30 bivråkar och 10 sparvhökar sträckte mot sydväst. En forsärla rastade och i grantopparna plundrades kottar av 25 mindre korsnäbbar.
Bengt Hertzman
- Tuesday, September 01, 2009 at 23:20:04 (CEST)

1/9 Rönnen, Norra Häljaröd Smalnäbbad simsnäppa guppade rundor i vattensamlingen som syns när man gått en bit in i hagen.
Christina Kannesten & Lena Kannesten
Helsingborg, - Tuesday, September 01, 2009 at 22:01:32 (CEST)

1/9.På stranden mellan Sibirien och Klören rastade 6 juv kustsnäppor och 1 juv + 1 ad myrspov.Att det inte var fler beror säkerligen på det fina vädret.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, September 01, 2009 at 19:24:23 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2009
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin