Observationer april 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/4-10 Höghult: Näktergal 3 sj under natten.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, April 30, 2010 at 22:44:16 (CEST)

30/4. Örby Ängar. Ladusvala 12, Svarthätta 4, Lövsångare 6, Gök 1 ropande.
Mikael Jönson
Påarp, - Friday, April 30, 2010 at 22:20:02 (CEST)

30.4. Trots den bistra vintern känns det som flera arter anlänt tidigt till NV-Skåne. I trädgården är det kö till fågelbadet av svarthättor, löv- och grönsånagre mfl. Ett besök vid Hasslarp gav bla rör- gräshopp- och sävsångare igår liksom näktergal vid Ornakärr. Dagens höjdpunkt blev naturligtvis den amerikanska sjöorren som rastade tillsammans med sjöorrar, svärtor, bergänder och gråhakedoppingar utanför P-platsen vid Sibirien. En eloge till Mats Rellmar för upptäckten och för att förmedla den till alla tillskyndande skådare under kvällen!
Johan Stenlund
Viken, - Friday, April 30, 2010 at 21:15:08 (CEST)

2010-04-30 Djurholmen: orre, trädpiplärka, gök, trädlärka, trädkrypare, nötväcka, lövsångare, gransångare, svarthätta och ganska många tranor. Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 30, 2010 at 13:00:27 (CEST)

Fre 30 april. Ingelsträde. Jorduggla 1 ex, lyfte i ett kråkmoln från en gräsplätt nära gamla stationsplanen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 30, 2010 at 11:24:43 (CEST)

2010-04-29. Björkeröd på eftermiddagen ungefär samma fåglar som Lars-Göte hade på f.m. 13 sparvhökar och en brunhök drog förbi när molnen lättade. Största överraskningen var en törnskatehane som satt vid dammen. Vattenståndssänkningen i dammen verkar ha påverkat fågellivet negativt, idag sågs bara knölsvansparet, en vigg, två sothönor och den vithövadade gråhaken. Har någon sett ytterliggare någon gråhakedopping i år?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, April 30, 2010 at 08:25:00 (CEST)

2010-04-29, kl 08.15 Näktergal i grönområdet vid Lönne Scandinavia, Kastellgatan, Berga industriområde, Helsingborg
Ingrid Ekelund
Helsingborg, - Thursday, April 29, 2010 at 22:02:41 (CEST)

29 april: 33 silvertärnor stod i en tät flock på revlarna vid Sandön ikväll. Dessutom fanns där små-, fisk- och kentska tärnor, en småspov, en kustpipare, ca 15 gluttsnäppor, 2 snatteränder, en backsvala och en ärtsångare. En grönsångare sjöng vid Södra utmarken i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 29, 2010 at 19:53:15 (CEST)

29 april. Ljungabolet. Bingo vid fågelbordet ! Både JÄRNSPARV och SÄVSPARV var här och åt. 2 STEGLITSER, 1 par DOMHERRAR ( herr och fru) RÖDHAKE, GRÖNSISKA, GRÖNFINK, GULSPARV, PILFINK och ett gäng STARAR. Ångrar inte att jag matar fåglarna hela året.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, April 29, 2010 at 18:22:07 (CEST)

2009-04-29. Ärtsångare sjunger ikväll, för första gången i år, på min tomt i Mölle.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, April 29, 2010 at 18:07:08 (CEST)

2010-04-29 Besök vid Hasslarps sockerbruksdammar, Sandön och KOF-holken. Ett axplock från besöken. Hasslarp- En Stjärtandhane, flera Skedänder/Gråhakedoppingar/Krickor, två Bruna Kärrhökshanar och en hona svävade runt, en Glada, en Näktergal och en Gräshoppsångare sjöng, Lövsångare, Gransångare, Sävsångare och Sävsparvar sjöng i antal, några Grönbenor, några Drillsnäppor och två Skärfläckor. Sandön- Skärfläckor, Grönbena och Fisktärna. Holken- Ett 30-tal Småskrak, där hanarna hade fullt sjå med att hålla konkurrenter på avstånd från honorna. Ett roligt skådespel att åse. Sjungande Rödstjärt och åtminstone två sjungande Ärtsångare. En härlig liten utflykt, tyckte jag och min medobsare Tomas Dorup.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, April 29, 2010 at 15:16:04 (CEST)

2010-04-29 Åkte till Sandön för att eventuellt få se skräntärna men i stället blev det göktyta i Utvälinge. På väg hem stannade vi till vid Stureholms nya våtmark och såg att rödspoven fortfarande är kvar. Den har varit stationär sedan den 22 april. Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, April 29, 2010 at 14:55:30 (CEST)

29.4 Vid Björkeröd fanns det ganska gott om fågel denna småregniga morgon. bla 8 buskskvätta, 10 rödstjärt, 3 svartvit flugsnappare, 3 hanar ringtrast och 2 honor. Hemma i Smedstorp sjunger den svarta rödstjärten som vanligt.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Thursday, April 29, 2010 at 12:48:13 (CEST)

29/4 Sandön på morgonen tyvärr ingen skräntärna, men 1 kustpipare, fisk-silver-småtärnor samt 1 sjungande gräshoppsångare. Vid lilla viken Rönnen 1 rödspov, 1 brushane, 1 grönbena, 1 buskskvättehanne. Hasslarps dammar,gott om sjungande sävsångare, även 2 gräshoppsångare hade anlänt, i dammarna 6 grönbenor, 2 svartsnäppor och 10 brushanar i vacker sommarskrud.
Martin Ekenberg
Grevie, - Thursday, April 29, 2010 at 11:53:43 (CEST)

29 april Fortuna Strand. När vi slår upp porten i tidig morgon sjöng en välkommen gäst, Näktergalen är kommen. Inger & Erland Rosberg
Inger & Erland Rosberg
Rydebäck, - Thursday, April 29, 2010 at 08:24:37 (CEST)

28 april. Fin kvällsskådning trots ett visst regnande. Vid Sandön gladde skräntärnan som stod på en revel precis V Sandön. För övrigt sågs bl a fisk-, silver- och småtärnor, 4 småspovar, ett snatterandspar, stora mängder sjöorrar utanför Själrönnen samt ett par bruna kärrhökar som visade upp sig fint över ön. Stureholms våtmark bjöd på 7 skärfläckor, grönbenor, någon brushona, gluttsnäppor, gulärlor och ett skedandspar. En sävsångare sjöng vid Hasslarps dammar, där också en drillsnäppa, 2 mindre strandpipare, talrika grönbenor, en stjärtandshane m m kunde beskådas
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, April 28, 2010 at 22:27:08 (CEST)

28/4. Rönnen: Sjöorre 800, Gulärla 5, Drilsnäppa 1. Stureholms våtmark: Gråhakedopping 2, Gravand 8, Gräsand 4, Skedand 1par, Vigg 8, Knipa 4, Sothöna 9, Skärfläcka 7, Större strandpipare 1, Tofsvipa 14, 1 par med två pull tidigt. Brushane 2, Rödbena 9, Gluttsnäppa 1, Skogsnäppa 3, Grönbena 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 28, 2010 at 21:52:39 (CEST)

28/4 Cykeltur till Örby ängar: Rörsångare 1ex, gråsiska 1ex, taltrast 2ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, April 28, 2010 at 20:54:31 (CEST)

28/4 Ramlösa brunnspark och ravin. Grönsångare, svarthätta, rödstjärt, gransångare, nötväcka.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Wednesday, April 28, 2010 at 20:16:25 (CEST)

28/4 Stureholms skog: svartvit flugnappare, steglits, trädkrypare. Rönnen: 7 drillsnäppor, hämpling, rödstjärt, fisktärna, gluttsnäppa, stenskvätta, (3)buskskvättor, ängspiplärkor, löv-, gran- och törnsångare. Sandön: svartsnäppa, gluttsnäppor Hasslarps dammar: mindre strandpipare, ett 20-tal brushanar, 15-tal sydliga gulärlor, snatterandspar och den vackra stjärtandshannen fortfarande kvar i SV dammen.
Liselotte Andersson
Råå, - Wednesday, April 28, 2010 at 19:19:02 (CEST)

28 april. Svängde förbi Sandön vid kl. 16-16.30. En skräntärna kom inflygande österifrån för att slå sig ned på en av sandrevlarna. Övrigt: snatterand 1 par, vitkindad gås 4 samt kustpipare 1. Medobs: K-G Nilsson.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 28, 2010 at 19:16:52 (CEST)

Glömde att skriva in stjärtands hanen i Flenningedammarna i Hasslarp Ons den 28/4.
Patrik & Anton Söderberg
Laröd, - Wednesday, April 28, 2010 at 18:59:38 (CEST)

Ons den 28/4. I skogen vid Sofieroparkeringen: Grönsångare 1ex, Rödstjärt 1ex, Svarthätta 2ex. Hasslarp: Brushane 12ex, Drillsnäppa 1ex, Mindre strandpipare 2ex, Sävsångare 1ex, Grönbena 3ex, Rödbena 3ex, Gulärla 12ex, Skedand 3par, Snatterand 1par, Ladusvla ca 80ex, Hussvala ca 20ex, Backsvala.
Patrik & Anton Söderberg
Laröd, - Wednesday, April 28, 2010 at 18:55:08 (CEST)

27/4, Ladusvalorna på plats i stallet och årets första buskskvättor på tomten.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, April 28, 2010 at 10:52:01 (CEST)

Även i markerna kring Kvidinge anländer flyttfåglarna en efter en. En morgon sitter rödstjärten och sjunger i björkens topp, nästa morgon är det lövsångarna som anlänt. Under tisdagen var det svarthätta, ladusvala och gulärla som var de tillsynes nyanlända. Något mer förvånande var den göktyta som jag mötte i ögonhöjd då jag och Linnea, på cykel och i cykelkärra, passerade en sälg-ridå ute på fälten mellan byn och Åstorp.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Wednesday, April 28, 2010 at 09:03:19 (CEST)

Tis den 27/4 Välaskogen: Svarthätta 4ex, rödstjärt 2ex, flera lövsångare. Under eftermiddagen/kväll gjordes det stopp vid Farhult: Gluttsnäppa 15ex, Rödbena 17ex, Myrspov 20ex, Ladusvala 2ex , Fisktärna 2ex, Skedand 7ex, Rönnen: Kärrsnäppa 3ex, Rödbena 5ex, Småtärna 2ex, Ladusvala 2ex, Fisktärna 2ex, Brushane 1ex, enkelbeckasin 1ex, Sandön och Stureholm, se Thomas rapport. De sista ljusa minuterna tillbringades i Hasslarp där en Näktergal och en sävsångare sjöng.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, April 27, 2010 at 22:17:16 (CEST)

27 april. Kvällsrunda med start vid Hasslarps dammar. Änder i form av stjärtand 1 hane, skedand 6, snatterand 2, kricka 25, brushane 40, drillsnäppa 1 samt mycket gott om svalor där ladusvala dominerade med minst 260 ex. Stureholms våtmark bjöd på, rödspov 1, brushane 8, grönbena 8 och mindre strandpipare 1. Slutstation vid Sandön där det bl a sågs, smålom 2, sjöorre 300, svartsnäppa 2 och ett 50-tal fisk/silvertärnor där minst 8 silvertärnor kunde urskiljas.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 27, 2010 at 21:24:22 (CEST)

2010-04-27. 32 stycken Storspovar drog rakt över mitt hus i syd-nordlig riktning, vid 14-tiden på em. Hög höjd, så det var svårt att se dem innan jag fått fram kikaren. Men dom är ju inte så tystlåtna i sin flytt :-)
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, April 27, 2010 at 21:11:49 (CEST)

27.4 Näktergal 2 ex vid Brunnby reningsverk, 1,5 km sv Brunnby kyrka
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Tuesday, April 27, 2010 at 21:01:24 (CEST)

27/4 Lunchrunda vid välakärret gav följande arter. Ladusvala, brun kärrhök, sparvhök, glada, lövsångare, sävsparv, rödstjärt, hämpling, gransångare, ärtsångare, mm. I Rydebäck har vi nu på em gott om hus och ladusvala.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, April 27, 2010 at 15:58:20 (CEST)

Tis. 27/4 kl:07:00 hördes minst tre spelande orrar över Snoggarpsmossen. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, April 27, 2010 at 11:48:36 (CEST)

2010-04-26 Rödstjärthane i trädgården för första gången i år. Sjöng hela eftermiddagen och kvällen runt min tomt. Letade bostad bland mina holkar. Får se om han får någon hona och flyttar in, vad det lider.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, April 27, 2010 at 10:40:56 (CEST)

Sandön 26.4 på kvällen. Två svartsnäppor, en helsvart, den andra ruggade till sommardräkt och hade en väldigt svartvitrandig dräkt på bröst och hals. En kustpipare skred värdigt omkring, småspov hördes. Gott om fiskande och rastande fisk-/silvertärnor.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, April 26, 2010 at 22:25:07 (CEST)

Jag gör ett nytt försök. Mån den 26/4. Sandön: Fisktärna ca 10ex, Småtärna 2ex, Gluttsnäppa ca 15ex. Hasslarp: Fisktärna 1ex, Gulärla 3ex, Backsvala 2ex, Ladusvala ca 40ex, Hussvala ca 10ex, Drillsnäppa 1ex. Mindre strandpipare 1ex, Snatterand 1par.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, April 26, 2010 at 21:57:23 (CEST)

Över tomten kom nu ikväll två småspovar på sträck NO.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, April 26, 2010 at 21:53:18 (CEST)

Mån den 26/4. Sandön: Fisktärna 10ex, småtärna 2ex, Gluttsnäppa
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, April 26, 2010 at 21:53:14 (CEST)

2010 april 25, tidig morgon, Döshults-/Allerumsskogen; svartvit flugsnappare, gärdsmyg, stort antal gulsparvar, trädkrypare, nötväcka, fjällvråk, större hackspett.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Monday, April 26, 2010 at 19:55:18 (CEST)

26 april under förmiddagen i hagarna vid Björkeröd, Kullaberg. Ringtrast minst 2 honfärgade, Taltrast ca. 75, Göktyta 1 möjligen 2ex. Rödstjärt 5 hanar + 1 hona, Buskskvätta 8 samtliga hanar, Trädpiplärka str. o rastande minst 70 ex. en ivrigt trummande Mindre hackspett, en ensam överflygande Trana samt en hel del Lövsångare, Svarthättor och någon Ärtsångare
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, April 26, 2010 at 18:19:32 (CEST)

Mån: 26/4 Idag kom vår svartvita flugsnappare och är i full gång med att inspektera holkarna. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
HJärnarp, - Monday, April 26, 2010 at 13:11:07 (CEST)

Sön den 25/4. Hittarp- Kulla Gunnarstorp: Ärtsångare 1ex. rödstjärt 5ex, lövsångare 4ex, ljungpipare 3ex. Laröd; hästhagarna vid Seldonsvägen: Ringtrast 1ex ad hane, rödstjärt 1ex, lövsångare 1ex, Ärtsångare 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, April 26, 2010 at 10:11:19 (CEST)

26 april. Sandön vid kl. 7.30. En kustpipare rastade liksom ett 20-tal gluttsnäppor. Skäggmes i högflykt över vassarna. En flock med 22 fisk/silvertärnor sträckte österut.
Henrik Johansson
- Monday, April 26, 2010 at 09:10:24 (CEST)

25 april. Ett par riktigt goa förmiddagstimmar i Björkeröd. Bl a ses, göktyta 2, ringtrast 4, buskskvätta 1 hane, ärtsångare 1, rödstjärt minst 5, lövsångare 5, gransångare ca 30, glada 2 samt 25 sträckande sparvhökar. Kvällen vid Hasslarp gav, grönbena 6, gluttsnäppa 1 samt sävsångare 1 sj bakom lilla plattformen. Brunhökarna bjöd på finfina uppvisningar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 25, 2010 at 21:38:30 (CEST)

25/4 Rönnen. Även en svartsnäppa .
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 25, 2010 at 21:27:15 (CEST)

25/4 Sandön:Gravand 12, Sparvhök 1, Skärfläcka 1, Storspov 4, Gluttsnäppa 9, Rödbena 5, Småtärna 1, Ladusvala 3, Rödstjärt 1sj.
Rönnen: Kricka 7, Ejder 350, Sjöorre 280, Fiskgjuse 2, Skärfläcka 9, Fisktärna 2, Småtärna 2, Ladusvala 9, Trädpiplärka 2 str, Järnsparv 2sj, Stenskvätta 1, Ärtsångare 3, Svarthätta 1, Lövsångare 4, Bergfink 5, Gråsiska 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 25, 2010 at 21:25:55 (CEST)

25 april, liten skådarrunda på Bjäre inleddes vid Himmelstorp på Hallandsås där två tranor flög över. I den lilla konstgjorda sjön fanns åtminstone tre par gråhakedopping. Från skogen runtom hördes bl.a. sjungande lövsångare och trädpiplärka. Tre ormvråkar flög över, varav en i spelflykt. Vid Lya ljunghed var det lugnt och stilla. Några tranor hördes ropa bortifrån Älemosse. Ett avslutande besök vid Klarningen blev en besvikelse; här var nu rätt torrt och sommarens skådarproblem n:o 1, värmedallret, omöjliggjorde effektiv avspaning. Endast några rödbenor och tofsvipor upptäcktes.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 25, 2010 at 20:51:08 (CEST)

Även idag fick trädgården fungera som obsplats. Notabelt bl.a lövsångare, ärtsångare och rödstjärt. En glada kom också svävande över området.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, April 25, 2010 at 20:14:11 (CEST)

25/4 Lite obsar från dagens skådande som började i Björkeröd med förutom Ringtrast även flera Rödstjärtar, Lövsångare och en hane Buskskvätta vidare till Sandön där det fanns tre arter tärnor, Små- Silver och Fisktärna samt en vacker Dvärgmås i sommardräkt. Nytt i våtmarken vid stureholm var 3 ev. 5 st Grönbenor och Lövsångare även här. Dagen avslutades i Hasslarp med Svartsnäppa och sjungade Sävsångare.
Håkan Johansson
Magnarp, - Sunday, April 25, 2010 at 17:08:16 (CEST)

25.4 Hasslarp. En sävsångare småsjöng vid övre dammen. En svartsnäppa och några brushanar rastade. Härligt att ha lövsångarna tillbaka. Högt över sockerbruket höll några enstaka svalor till.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, April 25, 2010 at 14:26:14 (CEST)

24 april - Under en fikapaus i trädgårdsarbetet riktades våra blickar uppåt och över tomten passerade tillsammans en ladusvala och en hussvala. I övrigt dom mera stationära arterna; talgoxe, blåmes, pil- och grönfink, koltrast, stare, koltrast, steglits m.fl.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, April 25, 2010 at 07:38:56 (CEST)

Lö 24 april Ornakärr. Tornfalk 2, Skogsduva 1 satt och "tutade" utanför lämpligt bohål, Storspov 2, Rapphöna 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 24, 2010 at 20:57:54 (CEST)

Lör den 24/4 Allerumsskogen: Brandkronad kungsfågel minst 1ex sjungande varav en med bomaterial i näbben, samma plats som tidigare i grandungen NO om våtmarken. Lövsångare 1ex, Dubbeltrast 1ex. Allerums mosse: Lövsångare 1ex, Dubbeltrast 1ex, Skogsnäppa 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, April 24, 2010 at 19:30:07 (CEST)

24/4 Några morgontimmar vid Örby ängar i den kyliga nordvästan. Värmde gjorde dock den konsert av gransångare, lövsångare, ärtsångare, rödstjärt mm. Även en hanne ringtrast stämde in i vårsången från en björktopp uppe vid Sundsgården. Dessförinnan hoppade den runt på fotbollsplanen tillsammans med några tal- o björktrastar.
Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 24, 2010 at 18:06:32 (CEST)

24 april. Morgontur på Hallandsåsen. Gjorde kortare nedslag kring Älemossen. Ringtrast på två platser, 10 ex vid Hulrugered och 5 ex vid Lya. Vid Lya även fem silltrutar. Sjungande lövsångare lite här och där.
Henrik Johansson
- Saturday, April 24, 2010 at 09:51:27 (CEST)

23/4 Rönnen. Lite sen eftermiddagsskådning gav, Drillsnäppa 1, Gluttsnäppa 3, Småtärna 6, Fisktärna 2, Stenfalk 2 sträckandemot norr, samt en trolig ung Jaktfalk som kom lågt över Rönnen från Häljaröd och fick att som kunde flyga upp på vingarna, falken bara fortsatte utan någon attack ut över havet och försvann mot norr.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, April 23, 2010 at 19:12:51 (CEST)

23 april. Jag gillar fiskmåsar! I synnerhet de par som häckar på hyreshusens tak i närheten av mitt hem. Deras varningsskri under häckningstid betyder alltid att det är rovfågel på gång. Oftast ormvråk eller fiskgjuse, ibland brun kärrhök eller röd glada, vid något enstaka tillfälle dessutom lärkfalk eller pilgrimsfalk. I eftermiddags var det återigen dags att rikta blicken mot skyn. En mörk, lite vinglig rovfågel fick mig snabbt att greppa handkikaren. En BRUNGLADA! som till min stora glädje även skruvade några varv över grannens trädgården innan den fortsatte norrut.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, April 23, 2010 at 16:40:38 (CEST)

Fre den 23/4. Nya våtmarken Stureholm: Rödspoven kvar idag.
Patrik, Anton & Bengt Söderberg
Laröd, Påarp, - Friday, April 23, 2010 at 16:10:48 (CEST)

Reningsverket Ängelholm: Gröngöling 2 Störrehackspett 1 koltrast 5 nötväcka 2
nils jansson
Ängelholm, - Friday, April 23, 2010 at 15:55:59 (CEST)

22/4, Kyrkogården Råå: Svarthätta 2sj, Gransångare 3 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 22, 2010 at 22:23:35 (CEST)

22/4 Hasslarps dammar: vid en sen eftermiddagsrunda sågs bla 20-talet svalor, två brushanar, en enkelbeckasin och en sydlig gulärla. Gott om krickor och sädesärlor. Kärrhökarna visade upp sig över dammarna.
Liselotte Andersson
Råå, - Thursday, April 22, 2010 at 21:53:09 (CEST)

2010-04-22 Stureholms våtmark : 1 ex Rödspov
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, April 22, 2010 at 19:56:56 (CEST)

Kort nedslag vid Kvidinge grustag fm 100420 gav bl.a. spelande mindre strandpipare, lövsångare, stenskvätta och en vacker svart rödstjärt som flög runt mig på några meters avstånd.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Thursday, April 22, 2010 at 19:33:23 (CEST)

21/4 Björkeröd, KOF-exkursion: denna kylslagna kväll möte 16 deltagare upp. Vi såg gråhakedopping 2, gravand 1, spillkråka 1, ladusvala 1. Några deltagare såg en hane ringtrast flyga över oss. Taltrast 8, sädesärla 15, bofink 1, grönfink 4. Otroligt tyst i markerna denna kväll.
Mikael Jönnson
Påarp, - Thursday, April 22, 2010 at 17:02:17 (CEST)

20100422 hej för första gången har jag i min trädgård sett en ringtrast hur vanligt är detta mvh jan.ljunggren@telia.com
jan ljunggren
båstad, - Thursday, April 22, 2010 at 16:40:50 (CEST)

Onsd 21/4 19.30. Råån, Gantofta - trummande mindre hackspett som visade upp sig fint i död al vid åkanten.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Thursday, April 22, 2010 at 10:01:02 (CEST)

Ons.21/4 kl:19:00. Tre rörhönor i vallgraven vid Ängeltofta. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, April 22, 2010 at 09:33:11 (CEST)

21 april. Kvällstur till våtmarken i Allerumsskog. Brankronad kungsfågel hörs sjunga från granområdet norr om våtmarken. På fälten en trastflock innehållande björktrastar, 6 dubbeltrastar samt 2 ringtrastar. I plurret sågs 1 par kricka och 3 skogssnäppor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 21, 2010 at 21:56:54 (CEST)

21 april Bruces skog sydöstra delen. Svartvit flugsnappare. Gråhakedopping honan har legat på boet sedan 19 april. Samma bo som i fjol. Nya våtmarken: Sädesärla 20, Hämpling 30, Stare 20, Mindre strandpipare 3, Sothöna 3 par, Gråhakedopping ett par, Gräsänder och Tofsvipor.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, April 21, 2010 at 16:12:06 (CEST)

2010-04-21. Helsingborg. Sjungande ärtsångare vid Ringstorps Centrum på morgonen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, April 21, 2010 at 15:16:07 (CEST)

Onsd. 21/4 1 ringtrasthane vid våtmarken i Allerumskogen. De brandkronade kungsfåglarna fortfarande kvar och sjöng stundtals ivrigt. På platsen även trädpiplärka och 3 skogssnäppor.
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, April 21, 2010 at 09:59:05 (CEST)

21 april: två ringtrastar flög över stationsområdet i Ängelholm på morgonen. Igår em en stenfalk över åkrarna vid Höja kyrka.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, April 21, 2010 at 09:53:56 (CEST)

20/4, Råå: rödstjärt 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, April 20, 2010 at 21:39:54 (CEST)

Tis den 20 april. Stureholm. Mindre strandpipare 1ex, större strandpipare 2ex, Gråhakedopping 1ex, skogsduva 1ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, April 20, 2010 at 18:26:35 (CEST)

Hussvala 2010-04-20 Bruces skog Helsingborg
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, April 20, 2010 at 16:48:19 (CEST)

20 april. Ljungabolet. Kl 11:00. 6 grader kallt i natt och 2 LADUSVALOR på telefontråden !!!! Medobservatörer Jeanette och Henrik Nilsson, Espenäs.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 20, 2010 at 11:13:14 (CEST)

19/4, Råå: Ärtsångare 1 Sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 19, 2010 at 15:54:13 (CEST)

Måndag 19/4 Björkeröd mellan 06.00-08.45: Idag sågs 12 ex ringtrast i hagarna söder om dammen. Där var även 4 ex taltrast. Medobs Per Knutsson Ängelholm.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, April 19, 2010 at 10:41:10 (CEST)

18/4-10 Höghult: En vacker Ringtrasthane i hästhagarna öster om gården under eftermiddagen.Kvar i skymningen. STUREHOLM: Vid den nya våtmarken Mindre strandpipare 3. Häromdagen även Gråhakedopping.
Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, April 18, 2010 at 21:11:05 (CEST)

Sön den 18/4 Björkeröd. Ringtrast 10ex sågs under morgonen nio av dem i hagarna söder om dammen och ett ex vid dubbelstättorna. Även Svarthätta 1ex dubbeltrast 1ex, Mindre hackspett 2par ett vid parkeringen och ett vid dubbelstättorna, trädpiplärka 1ex. Kattuggla hördes på morgonen ovanför dammen.
Patrik söderberg
Laröd, - Sunday, April 18, 2010 at 20:10:13 (CEST)

18 april: två mindre hackspettar och 2 glador, flera sjungande gransångare och gärdsmygar gladde medlemmarna i Bjäre Naturskyddsförening när vi fagade på slåtterängen Slottet vid Förslöv.

Vid Frestens fälla sjöng en lövsångare, vid Rössjön sex nyanlända ladusvalor och en fiskgjuse. Vi slutade med ett besök hos den spelgalne tjädern - fast visst står han väl egentligen utanför KOF:s rapportområde, i Örkelljunga kommun?????
Jörgen Andersson o Thomas Wallin
Helsingborg/Ängelholm, - Sunday, April 18, 2010 at 19:44:33 (CEST)

En kort tur till Dammarna Hasslarp på eftermiddagen bjöd på en del trevliga arter. 25 ladusvalor satt i en trädtopp och "sjöng av glädje". Tänk, klarat återresan från kanske Sydafrika?! En ensam gulärla hade också hittat tillbaks. I vadareväg var väl 4 brushanar som fäste ögat, men även rödbena, skogssnäppa, mindre och större strandpipare, strandskata, tofsvipa, storspov och enkelbeckasin noterades. Mycket änder som vanligt och numerärt var det kricka och vigg som låg på topp. Ett par smådoppingar visades sig länge på öppet vatten. Brunhökarna hade full uppvisning och 2 hanar och tre honor noterades. Rovfåglarna kompletterades med glada och pilgrimsfalk.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 18, 2010 at 19:40:05 (CEST)

18 april. Besökte först Farhult och sedan Rönnen med förvånandsvärt klent resultat på båda platserna. Stannade sedan till vid Sandön där det bl.a. rastade en småspov och en kustsnäppa. En obestämd fisk-eller silvertärna drog österut utanför ön. Senare under eftermiddagen sjungande svarthätta i Ängelholm.
Henrik Johansson
- Sunday, April 18, 2010 at 19:25:47 (CEST)

18 april besökte Mats Ljunggren och jag några Bjärelokaler och som dagen gick och vädret klarnade upp visade sig en del fågel: Sinarpsdalen verkade först helt grå och tom, men en trädpiplärka hördes locka och glada och korp visade sig; dessutom hördes flera gransångare sjunga. Vid Kattviks hamn sträckte ca 10 sjöorrar västerut och tre skäggdoppingar födosökte, liksom tre tobisgrisslor. I Norrebro hamn sträckte ca 6 ladusvalor norrut och flera svalor syntes senare också vid Torekovs rev. På Torekovs rev satt en fisktärna och slutligen kunde vi också urskilja åtminstone 4 skärsnäppor längst ute på revet, som vanligt väl kamouflerade bland stenarna. Ute mot Väderön syntes också 4 tordmular dra österut.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, April 18, 2010 at 16:40:37 (CEST)

2010-04-18. Promenad längs fäladen och runt Kullaberg. Stundtals tittade solen fram vilket satte fart på sången hos fäladens Hämplinghanar.En flock på minst 20 Storspovar vid Vattenmöllan. En sjungande Stare på den gamla banvaktstugans tak i Vattenmöllan. Man blir så glad av att se och höra denne krabat, som ju numera inte kan sägas vara vardagsfågel i Mölle. En sjungande Svarthätta på turen. Lite skralt , kan man tycka. Pilgrimsfalk flög förbi på nordsidan av berget. Annars stark dominans i sång, av Gransångare och Bofink.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, April 18, 2010 at 16:40:36 (CEST)

2010-04-18 Allerumsskogen: Brandkronad kungsfågel 1 ex, i grandungen NO om våtmarken. Medobs Lena Jansson och Liselotte Andersson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, April 18, 2010 at 16:32:22 (CEST)

18 april. Min årliga punkttaxering Starby-Tåssjö-Munka gick av stapeln. Något färre arter än vanligt och defintivt färre individer sammantaget. Den hårda vinden kan dock ha spelat in - lyssningsförhållandena var inte optimala. Värt att notera: gråhakedopping hördes i Åkersjön vid Össjö, ropande gröngöling vid Össjö vilthägn, spelande skogsduva nära Långasjö och N Tåssjö kyrka och en tidig trädpiplärka sjöng på Ramnasjö mosse. Icke medräknade i inventeringen blev fiskgjusen med fisk i klorna vid Rössjön och svarthättan som sjöng vid Sågmöllan.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 18, 2010 at 16:07:46 (CEST)

17 april, fågelcirkeln, Åvarp: Glada 3, Ormvråk 5, Större hackspett 4, Järnsparv 7, Rödhake 5, Taltrast 11, Gransångare 3sj, Nötväcka 8, Trädkrypare 1, Korp 5, Stenknäck 15.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 18, 2010 at 09:31:03 (CEST)

Lö 17 april. Ornakärr. Häger 1, Kricka 6, Sparvhök 1, Storspov 4, Skogssnäppa 2, Sävsparv 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 17, 2010 at 21:12:50 (CEST)

17 april. Jag gjorde en uppföljning på den brandkronade kungsfågeln från förra helgen i Allerums skog. Den var kvar på samma ställe och verkar hävda revir där. Jag tror en ytterligare BK (hona?) fanns på samma ställe, men låter det vara osagt då det även finns vanliga kungsfåglar i området. BK-sång hördes också från en annan plats i samma granområde. Det kan vara samma fågel som flyttar sig fram och tillbaka, men det skulle också kunna vara >1 sjungande BK i området. Platsen är grandungen nordost om våtmarken i Allreums skog. Från nyanlagd uppläggningsyta för jord går en skogsväg norrut genom grandungen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, April 17, 2010 at 12:23:06 (CEST)

2010-04-15 En kärlekskrank Morkulla gjorde sitt regelbundna drag över Gyllerödsskogen i Mölle denna kväll. Alltid lika kul att skåda och lyssna till denna knubbiga varelses kärleksflykt.
Las Unger
Mölle, - Friday, April 16, 2010 at 12:47:19 (CEST)

14 april 2010, sen eftermiddag; en sparvhök i Pålsjö skog, nära Kungshult
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Friday, April 16, 2010 at 05:46:41 (CEST)

15/4 o lite kvällsskådning efter jobb; 1 stenfalk drar över åkrarna söder om Munka Ljungby, 1 småtärna o 1 kentsk tärna vid Sandön. 4 brushane, 1 mindre strandpipare o ladusvala i Hasslarp tillsammans med vackert färgade änder av allehanda sorter. När mörkret föll hördes sjöorrarnas visslande över nejden.
Leif Dehlin
- Thursday, April 15, 2010 at 23:37:38 (CEST)

2010-04-15 En Brun Kärrhök hane, svävade runt bak Lindab arena i Ängelholm. Hade den stundtals ca en meter från bilen. Öga mot öga, kan man säga. 2 Ormvråkar svävade runt över sin troliga häckningsdunge i Viaköp. Tyckte mig skönja en bobale i mitten av dungen.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, April 15, 2010 at 19:56:12 (CEST)

14 april. Några kvällstimmar vid Hasslarp. I stort sett samma arter och antal änder som tidigare med dominans av bläsand. Kricka, snatterand, skedand och brunand sågs också liksom 2 skogssnäppor och 3 ladusvalor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 15, 2010 at 14:43:52 (CEST)

14/4, Helsingborg. Brun kärrhök, 4 st, bråkade som vanligt i kärret väster om motorbanan.
Folke Markheden
Helsingborg, - Thursday, April 15, 2010 at 13:41:06 (CEST)

15/4 En kungsfiskare i nedre delen av Råån, "fiskade med tillsynes god fiskelycka"
Roland Nilsson
Ramlösa, - Thursday, April 15, 2010 at 12:22:08 (CEST)

14/4-10. Blå Kärrhök - hona - över Tånga.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Thursday, April 15, 2010 at 12:14:42 (CEST)

Strax efter kl. 17.00 kom en flock tranor på ca 65 ex som skruvade över tomten och sedan sträckte på NO. Åt motsatta hållet kom strax därefter en storskarv.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, April 14, 2010 at 22:15:30 (CEST)

14.4 På Kullen sågs en ringtrasthane idag på morgonen. Gott om taltrast och även enstaka rödvingetrastar. Annars var inte sträcket mycket att orda om. En nötväcka var ute och yrade i småbuskarna ner mot lilla fyren och ganska mycket hämpling. Hemma i Smedstorp sitter det en svart rödsjärt och sjunger sen någon dag tillbaka. Hasslarp bjöd på bla fem brunänder.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Wednesday, April 14, 2010 at 18:23:52 (CEST)

14/4 Rönnen under förmiddagen. Värt att notera: en Småspov, en Dvärgbeckasin, tre Kärrsnäppor, gott om Ängspiplärkor, flera Hämplingar, något hundratal Sjöorrar var uppe och flög. På Sandön fanns två Gluttsnäppor.
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, April 14, 2010 at 15:14:32 (CEST)

13/4 På ett fält vid infarten mot Ornakärr från väg 112 gick vid 19-tiden en Grön Fasantupp dock inga Jordugglor.
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, April 14, 2010 at 15:05:26 (CEST)

Att gransångarna är "på G" märkte vi tydligt i helgen. Bara en liten cykeltur runt Kungshults sjukhem gav 9 sjungande ex.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Wednesday, April 14, 2010 at 07:41:18 (CEST)

2010-04-13. Intensivt sjungande av Gransångare och Svarthätta på min tomt i Mölle idag.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, April 13, 2010 at 22:05:18 (CEST)

13/4, trädgården: En intensivt födosökande svarthätta, hane, hade inte tid att sjunga men gladde ändå. Mindre hackspett ropade på baksidan istället.
Bert Persson
Mölle, - Tuesday, April 13, 2010 at 20:56:17 (CEST)

13/4 2010 Hasslarps dammar: I härligt väder: skedand, sävsparv, sj gransångare, mindre strandpipare, bläsand, gråhakedopping, minst 3 br kärrhökar samt sist men inte minst, den första svalan för mig i år, en ensam ladusvala.
Liselotte Andersson
Råå, - Tuesday, April 13, 2010 at 20:49:34 (CEST)

12 April, Hasslarps dammar: Knölsvan 7, Grågås 34, Kanadagås 2, Gravand 11, Bläsand 68, Snatterand 3, Kricka 31, Gräsand 12, Skedand 19, Brunand 5, Vigg 42, Knipa 18, Gråhakedopping 17, Glada 1, Brun Kärrhök 5, Strandskata 28, Skärfläcka 2, Sävsparv 12.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 12, 2010 at 21:50:47 (CEST)

Tänk på att skriva både för och efternamn när du rapporterar - din rapport raderas om den inte har ett fullständigt rapportörsnamn / Webbgruppen


Måndag 12/4-10. Vid lunchtid sjöng en lövsångare i dungen vid vändplatsen på Kamomillgatan, Ängelholm.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Monday, April 12, 2010 at 15:11:06 (CEST)

12/4 Svanebäck 1 sj.brandkronad kungsfågel
lars mårtensson
Viken, - Monday, April 12, 2010 at 08:34:06 (CEST)

11 april: dagens vandring i Sinarpsdalen förgylldes av bla smådopping, rörhöna och ropande mindre hackspett. Vitsippor och svalört blommade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 11, 2010 at 22:39:05 (CEST)

Sönd. 11/4 112:an i höjd med Väsby - 1 ensam ladusvala.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, April 11, 2010 at 20:57:51 (CEST)

11 april. Promenad mellan Hovs hallar och Kattvik. Hämpling den mest dominerade arten följt av rödhake, järnsparv, ängspiplärka och gransångare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 11, 2010 at 19:40:10 (CEST)

11/4. Rönnen någon timme på em. gav bl.a. Skäggdopping, Gravand, Rödbena, Storspov samt Fiskgjuse.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, April 11, 2010 at 18:04:19 (CEST)

10/4-10. Ibland blir det lustigt när fingrarna slinter, vi har inte snidat någon sångfågel det ska ju självklart stå TRÄDLÄRKA i vår rapport.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Saturday, April 10, 2010 at 20:28:08 (CEST)

10/4-10. Sjungande Trälärka i Hillarps grusgrop, M Ljungby.
Bodil & Stig Forsberg
Munka LJungby, - Saturday, April 10, 2010 at 14:07:23 (CEST)

10 april. En brandkronad kungsfågel sågs och hördes på förmiddagen i Allerums skog. Den höll till i granområdet nordost våtmarken, ca 200-250 m in på skogsvägen som går mot norr. Ofta höll den till helt öppet i en björk i vänstra vägkanten.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, April 10, 2010 at 11:11:22 (CEST)

9 april. Kl 16. Ljungabolet. Årets första SKOGSSNÄPPA flög över gården samtidig som GRANSÅNGAREN chip-chappade i vår stora gran.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 09, 2010 at 23:05:19 (CEST)

9 april. På Sandön fanns under eftermiddagen en honfärgad svartbent strandpipare (upptäckt av Mats Rellmar). Här fanns även under förmiddagen 4 gluttsnäppor, 4 kentska tärnor, 2 ladusvalor samt 1 backsvala. En fiskgjuse tog en större platfisk och drog iväg mot Ängelholms hållet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 09, 2010 at 22:08:01 (CEST)

9 april. Fick ett samtal igår om att det setts en spelgalen tjädertupp i vårt norra verksamhetsområde (Ängelholms kommun). Åkte upp imorse och mycket riktigt fanns där en grann tupp. Spelgalen var bara förnamnet och följeslagaren Stenlunds bil utsattes för plåtskador och bilens ägare var också stundtals hårt utsatt. Med tanke på att arten är sällsynt i Skåne kommer ingen närmre lokalangivelse än så här att göras. De som vill åka upp och titta på godingen får helt enkelt kontakta mig för vägbeskrivning.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 09, 2010 at 20:58:07 (CEST)

9/4. En ringtrasthanne höll i kvällningen till i en villaträdgård i Bjärröd på Hallandsåsen där vägen går genom gården.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, April 09, 2010 at 20:48:06 (CEST)

9 april kl 15.00, Malens havsbad, Båstad. 2 kustlabbar snurrade runt innan de tog höjd och försvann österut in över land.
Leif Dehlin
- Friday, April 09, 2010 at 19:52:00 (CEST)

8 april. Några morgontimmar vid Hittarps rev. Bl a sträckte, smålom 28, ejder 600, sjöorre 960, brunand 1 hane samt 3 kustlabbar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 08, 2010 at 21:54:11 (CEST)

7 april. Kullens spets översållad med rödhakar på morgonen och järnsparvar sjungande i var och varannan buske. Glest insträck av bla sädesärlor, hämpling, ängspiplärka, gråsiska, blåmes mm. Åkte ifatt den insträckande bruna gladan vid Svedberga kulle och bland cirklande ormvråkar kretsade även en ung jaktfalk som sedan sträckte vidare!
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, April 08, 2010 at 09:20:58 (CEST)

Onsd. 7/4 RÖNNEN: 1 brushane
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, April 07, 2010 at 20:32:57 (CEST)

7 april. Sträck under dagen vid Hittarps rev. Gott väder och go blandning bland arterna. Bl a sträckte följande förbi, storlom 3, smålom 14, bläsgås 20, vitkindad gås 16, ejder 3310, sjöorre 820, bläsand 72, skedand 10, stjärtand 2, brun glada 1, glada 5, brunhök 2, blåhök 1, fiskgjuse 9, ormvråk 78, fjällvråk 4, sparvhök 17, trana 21, storspov 12, myrspov 1, dvärgmås 1 samt ladusvala 1.
Thomas Svanberg
Laröd , - Wednesday, April 07, 2010 at 19:59:47 (CEST)

2010-04-06,sen em. Flock på 7st Steglitser nattade sig i en Ek, som ej fällt fjolårslöven, vid "keramiker Palms" i Vattenmöllan. Det som gjorde mig uppmärksam på dem, var ett underligt susande läte, som de frambringade när de bråkade om sovplatserna. Aldrig hört någonsin. Två Gransångare i Vattenmöllan/Palms. Antal orädda sjungande Gulsparvar, som inte låter sig störas i kvällssången, när man passerar strax under dem. Trummande Större Hackspett, sjungande Gransångare och högljutt ki-kiande Tornfalk vid Kockenhus. 5 Kronhjortar på åkern vid Ryhuset. Ståtliga djur.
Lars Unger
- Wednesday, April 07, 2010 at 01:05:01 (CEST)

6/4 Sandön. Årets första Gluttsnäppa rastade en stund vid 17:30 tiden innan den tog höjd och flög mot Rönnen.
Håkan Johansson
Magnarp, - Tuesday, April 06, 2010 at 20:44:36 (CEST)

6/4. Ugglarps broar 18:00. Ostanvinden har pressat ut merparten av vattnet men fortfarande lite fågel kvar trots allt, ikväll bl.a 5 mindre strandpip o 36 skogssnäppa.
Leif Dehlin
- Tuesday, April 06, 2010 at 19:32:39 (CEST)

5 april, 10:00, en hanne brandkronad kungsfågel, som vanligt(!) vid Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg. I idegranarna utmed gångstigen innanför macken.
Mikael Olofsson
Lund, - Monday, April 05, 2010 at 21:24:49 (CEST)

5/4. Vid Skälderviksbron i Ängelholm sågs ett par mindre hackspettar i samma träd. Hannen trummade och ropade.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 05, 2010 at 20:55:03 (CEST)

5 April: börjar komma lite fågel till den nya våtmarken i Bruces skog. Idag sågs ett par av snatterand, gråhakedopping, gravand, en hane av skedand och kricka samt 10 vigg och på fältet en stenskvätta.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, April 05, 2010 at 20:38:14 (CEST)

Må 5 april. Allerumskogen. Sångsvan 2, Knölsvan 2, Knipa 2, Gräsand 4 Fiskgjuse 1 Sothöna 2 alla dessa arter i och kring dammen vid Elisabetväg. Övrigt; Skogssnäppa1 Storspov 1 str, St hackspett 2, M hackspett 1 trummande, Varfågel, Gransångare 3, Bofink, Sädesärla, Gulsparv
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 05, 2010 at 19:57:34 (CEST)

5 april: andrikt vid Höja våtmark på eftermiddagen då det klarnade upp: 4 sal- och 13 storskrakar, 5 snatter-, 2 sked-, 200 bläs- och 12 brunänder, 8 krickor, 3 vitkindade-, 19 grå- och 54 kanadagäss.

Tidigare på eftermiddagen 4 fiskgjusar, 2 bruna kärrhökar, 27 skärfläckor och 7 tranor vid Sandön. Vid Rönnen kom en morkulla insträckande från havet (!) och damp ner i kohagarna. Dessutom 70 vitkindade gäss och en bläsgås. Medobs vid Sandön och Rönnen var Paul Fors och Rolf Helmersson.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, April 05, 2010 at 19:22:48 (CEST)

5/4 Lervik 1 st Dvärgbeckasin
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, April 05, 2010 at 18:48:11 (CEST)

2010-04-05. Påskapromenad till Kullens fyr o tillbaka. Flock med 5 Steglitser vid Ransvik. 1 Storskrak hane med två honor simmade strax utanför i gott sällskap med ca. 30 Ejdrar. Korp flög över, högljutt "krack-krack-krackande". Gröngöling hördes vid Ransvik.Gransångare, Gulsparv och Grönfink sjöng vid golfbanorna. Bofink annars den klart vanligaste sångfågeln på promenaden. Flera Sädesärlor runt Kullagården. Två Ormvråkar cirklade runt bak Norra Ljungås. Ett par Steglitser idkade intensiv kärlek vid Barakullen. Våren sätter känslorna i brand. Vilken underbar tid vi nu påbörjar.
Lars Unger
Mölle, - Monday, April 05, 2010 at 17:28:10 (CEST)

5 april, Danhults dammar; stork och blå kärrhök
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Monday, April 05, 2010 at 14:24:21 (CEST)

5/4. Ringtrast kvar idag i Lya vid gård med rött traktorhjul.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, April 05, 2010 at 12:17:50 (CEST)

5/4 2010 Hörde en Gök i Gatugårds skog
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd Jonstorp, - Monday, April 05, 2010 at 09:47:58 (CEST)

4 april. Farhult, innanför vassen vid spången stöttes en dvärgbeckasin, svart rödstjärt 2k hanne sjöng vid gamla skjutbanan.
Mikael Olofsson
Lund, - Sunday, April 04, 2010 at 21:03:49 (CEST)

Sön. kl:17:00 låg tre salskrakepar i Rössjön vid kvarnen. Nu har isen gått upp i både Rössjön och Västersjön. Bara ett tiotal sångsvanar låg i Rössjön. Medobs: Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, April 04, 2010 at 19:25:11 (CEST)

4/4. Råådalen från Raus Kyrka till Görarps Mölla: Forsärla 3 ex, 1 ex vardera av mindre hackspett, skogssnäppa och dubbeltrast. Gott om sjungande gransångare längs hela sträckan.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Sunday, April 04, 2010 at 19:24:25 (CEST)

2010-04-04 Fogdarp, Förslöv: Ringtrast 1 ex, järnsparv 1 ex, steglits >10 ex, och ca 40 trastar, blandat rödvinge och taltrast. Medobs Paul Fors
Ronny svensson
Stureholms by, - Sunday, April 04, 2010 at 13:59:38 (CEST)

4/4. I Farhult rastade 2 ad mindre sångsvanar och 16 myrspovar.
På Rönnen 1 bläsgås och 20 vitkindade gäss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 04, 2010 at 13:32:20 (CEST)

4 april. Kort runda innan regnet började. I havet utanför Sandön stora mängder med sjöorre. Minst 800 ex där påfyllnad gjordes med flockar som kom in västerifrån. Även ett 60-tal svärtor och en svarthakedopping. 3 fiskgjusar födosökte runt åmynningen. Vid Danhults dammar 1 par brun kärrhök samt en vit stork (projektare).
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 04, 2010 at 12:15:00 (CEST)

Rönnen 3 april kl 12.15 sträckte 15 kustsnäppor (varav 2 i sommardräkt) mot O.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, April 04, 2010 at 11:25:39 (CEST)

4/4-10. Ett Rapphönspar gjorde ett besök i vår trädgård på morgonen.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Sunday, April 04, 2010 at 08:31:01 (CEST)

3 april. Stövlade på morgonen över till solbelyst Sandön. Ute i Skälderviken låg mycket sjöorre, ejder och svärta samt svarthakedopping >6ex och gråhakedopping 1ex. I vassen skäggmes 5ex. En fiskgjuse observerades sträcka NNO. På eftermiddagen sågs ytterligare en gjuse på väg NNO.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, April 03, 2010 at 21:27:38 (CEST)

2 april. Kullens fyr 07-09 tillsammans med Micke Olofsson. Magert med sträckande fågel. En honfärgad blåhök sträckte över. På vägen åter till P-platsen överraskade en brandkronad kungsfågel í slyet bakom f.d. naturum. Vid Björkeröd spanades efter ringtrast, men vi fick nöja oss med rödvinge- och dubbeltrastar. Vid Sandön bl.a. större strandpipare 28, kärrsnäppa 1, rödbena 15, skärfläcka ca 40. På Klörensidan 1 par brun kärrhök.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, April 03, 2010 at 21:12:45 (CEST)

3 april. Hittarps rev under dagen och sträck av bl a, ejder 1310, sjöorre 320, svärta 10, skedand 12, skäggdopping 10, smålom 34, brunhök 5, fiskgjuse 1, ormvråk 80, sparvhök 25 samt rödspov 1 ex som kom dragandes mittsunds för att sedermera vika av och dra in över land i höjd med revet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 03, 2010 at 19:45:56 (CEST)

3/4 Efter att ha gjort en liten morgonräd norrut, ut från KOF´s rapportområde för att genskjuta en grann Praktejder i Skälvik så kom vi tillbaka ner till nordväst där följade intressant kan rapporteras. Klarningen: Skogssnäppa 2 st. Hov: 3 Silltrutar. Ripagården: Enkelbeckasin 2 st, Ladusvala 1 st, Gransångare 3 st, Silltrut 2 st, Stenskvätta 2st. Fogdarp: Ringtrast 1 st hane. Ugglarps broar: Mindre Strandpipare 3 st, Skogsduva minst 20st, Skogssnäppa 3 st. Dagen skådande avslutades i Domsten där den Brandkronade Kungsfågeln var kvar på samma plats vid 17- tiden. Medobs. Mikael Olofsson och i Domsten Johan Stenlund
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, April 03, 2010 at 19:17:32 (CEST)

3/4 Idag kom de första Sädesärlorna hit. Två rödhakar håller på göra upp om reviret. Ett par flockar med Tranor passerade på väg norrut. Kattugglan hoar som vanligt dygnet runt.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Saturday, April 03, 2010 at 18:11:48 (CEST)

3 april. I det låga björkbeståndet nordväst om Kulla Gunnarstorp slott sjöng en brandkronad kungsfågel mitt på dagen. Norr om slottet går en gångväg i grovt räknat öst/västlig riktning ned mot havet (mynnar mellan Bengans bunker och Bastun). Fågeln höll till på båda sidor om denna gångväg ca 200 m från stranden. För övrigt gott om gransångare i området och en gråsiska verkade hävda revir.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, April 03, 2010 at 15:34:48 (CEST)

3 april 2010 3 ex svart rödstjärt skyddszonen vid Sandflyget Höganäs. En batalj mellan fåglarna, minsann.
Stefan Persson
Höganäs, - Saturday, April 03, 2010 at 13:49:43 (CEST)

3 april - Svedberga kulle i gryningen; taltrast, kungsfågel, större hackspett, rödhake. Ören i Viken; kricka, bläsand, vigg
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Saturday, April 03, 2010 at 10:25:00 (CEST)

2 april. Ljungabolet. 07:00. 2 TALTRASTER var med i morgonkören. Onsdagen den 31 mars simmade det ca 14 STORSKRAKER (haner) i Storesjö i Tåstarp.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 03, 2010 at 08:57:46 (CEST)

2010-04-02 mot kvällen. Hundpromenad Mölle-Kockenhus och tillbaka. Kvällssång av Ringduva Talgoxe, Bofink, Grönfink, Gulsparv, Koltrast, Taltrast, Rödhake och min första Gransångare för i år. En otroligt vacker Fasantupp gjorde sig redo för att inta sin nattkvist.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, April 03, 2010 at 00:41:44 (CEST)

2 april. Några hundra meter söder om Bengt och Leif bedrevs också sträckräkning vid Hittarps rev. I stort sett samma arter och antal med tillägg av mindre sångsvan samt en 2k bredstjärtad labb som kom in från norr. Gjorde några utfall mot grå och havstrutar innan den gick ner på vattnet. En stund senare sågs den dra norrut igen.
Mårten Müller o Thomas Svanberg
- Friday, April 02, 2010 at 20:58:08 (CEST)

2 april Öresundsparken Helsingborg; grönfink
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Friday, April 02, 2010 at 19:02:11 (CEST)

2 april kl 06.30-11.00 och str.räkning vid "Bengans Bastu", Kulla Gunnarstorp. Räkneverket som användes för att notera passerande ejder nyttjades flitigt första timmen men sen blev pauserna allt längre. Slutsumman blev 3500 sydsträckare. Vi noterade nästan lika många sjöorrar, 2800 ex, men också bl.a 21 svärta, 42 kricka, 2 skedand, 1 gråhake, 4 skäggdopping, 71 vitkindade, 31 småskrak, 34 smålom och minst 4 havssula. 2 snatterand och 1 storlom str. mot norr. Nästan inga tättingar. Fisktärnan tillsammans med en flitigt trummande mindre hackspett gladde och värmde mer än vårvädret.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Friday, April 02, 2010 at 16:46:41 (CEST)

Ranarpsstrand 2/4. Sträck inåt Skälderviken 06.30-11.00 bland annat: Vitkindad gås 30, kricka 25, stjärtand 2, ejder 1750, sjöorre 1250, svärta 10, skrattmås 100, fiskmås 80, kentsk tärna 1. Ca 55 rastande vinterhämplingar.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, April 02, 2010 at 14:38:42 (CEST)

2/4 Våtmarken, Brandsvig 5 st mindre sångsvanar och ca 50 krickor. Medobs. Margaretha.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Friday, April 02, 2010 at 14:32:47 (CEST)

2/4. I Farhult rastade 2 kentska tärnor, 6 myrspovar, 1 skogssnäppa och 105 strandskator. Över vassarna 1 hanne brun kärrhök, och en ung havsörn drog västerut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, April 02, 2010 at 13:24:29 (CEST)

2 april. Ett par kyliga morgontimmar längs Rönneås dalgång. Vattennivån "perfekt" för rastande änder och vadare men trots det blev dagens resultat ganska magert. Vid Ugglarps broar ett 10-tal skogssnäppor, en brushane och 1 par mindre strandpipare. Även en fiskgjuse och uppskattningsvis 100 sädesärlor. Längre uppströms vid Starby en del simänder, ca 200 krickor, 100 bläsänder, 3 par skedänder, 1 par snatteränder samt 1 par årtor. En stationär subadult havsörn i samma område. Medspanare: Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Friday, April 02, 2010 at 11:17:07 (CEST)

2/4 Rydebäck: Svarthättehonan kämpar på samt sjungande gransångare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, April 02, 2010 at 09:56:54 (CEST)

20100401. En tur i det omväxlande aprilvädret bjöd på mkt fågel. Vid Ugglarps broar såg vi bl.a. storspov 6, rödbena 4, skogssnäppa 1, grönbena 5, brushane 2, bläsgås 5, korp 4, vit stork 1 och c:a 10 steglits. Fyra mindre sångsvanar hittade vi i Rössjön. Min första gransångare för i år hörde och såg jag vid stenbrottet i Båstad, där det också for omkring två forsärlor. Snatterand fann vi ett par av i Kattvik och två par i Rammsjöstrand, där det också var mkt gott om sädesärlor. Medobs Ronny Svensson.
Lena Jansson
Höganäs, - Thursday, April 01, 2010 at 21:33:35 (CEST)

1 april 4st.Sädesärlor sökande efter mat i Björkeröd
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd Jonstorp, - Thursday, April 01, 2010 at 19:29:21 (CEST)

1 april: den nya våtmarken Klarningen vid Östra Karup ser riktigt fin ut nu, mycket vatten och mycket fåglar! Enl uppgift ska fågeltornet komma på plats innan sommaren!!! Idag fanns där bla 9 skogssnäppor, 6 skedänder, 9 bläsänder och ca 90 krickor. Medobs bla Leif Dehlin o Karl-Axel Sand
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 01, 2010 at 19:23:25 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin