Observationer juli 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 juli. Hasslarps dammar under eftermiddagen. Rastande vadare såsom, gluttsnäppa 4, svartsnäppa 1, grönbena 20-tal, skogssnäppa 7, drillsnäppa 10, kärrsnäppa 4 och mindre strandpipare 3. En pilgrimsfalk och en lärfalk jagade i området. Brunhökarna har fått ut ungar på vingar och tillfälligt fanns även 3 glador att beskåda.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 01, 2010 at 11:14:20 (CEST)

31/7 Helt rätt Thomas. Fyra timmar vid Grytskär gav Mindre strandpipare 1 ex, Större strandpipare 5 ex, Kustpipare 4 ex, Ljungpipare 1 ex, Tofsvipa 20 ex, Kustsnäppa 2 ex ( varav en ringmärkt ), Sandlöpare 3 ex, Kärrsnäppa 1 ex, Grönbena 9 ex, Drillsnäppa 20 ex, Rödbena 1 ex, Gluttsnäppa 1 ex, Myrspov 3 ex, Småspov 1 ex och Enkelbeckasin 1 ex. Inte så många av varje art men många arter. De flesta gick i strandkanten och födosökte.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, July 31, 2010 at 22:50:24 (CEST)

31 juli Kullens fyr 07-09.00 sågs bl.a Havssula 29, Storlabb 1, 12 arter vadare passerade mot SW däribland 132 Myrspovar, 3 Sandlöpare samt lite mer udda en Skogssnäppa som rastade vid en vattenpöl uppe vid parkeringen, imponerande var även sträcket av Skrattmås 425 ex under de två timmar jag var på lokalen.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, July 31, 2010 at 17:58:27 (CEST)

30/7 Hovs hallar. Efter en mycket blöt och kall eftermiddag kunde jag summera följande: kustlabb 1 ljus fas, storlabb 2, havssula minst 8 av olika åldrar och mindre lira 2.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, July 30, 2010 at 20:38:33 (CEST)

29/7 Sandön. Myrspov 2 ex, storspov 35 ex, kärrsnäppa 25 ex, mosnäppa 2ex, kentsk tärna 25 ex, fiskgjuse fiskande i åmynningen. Södåkra plantering, en lärkfalk jagade längs trädridån.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, July 30, 2010 at 20:35:51 (CEST)

29 juli. Kvällskoll vid Hasslarps dammar. En juvenil svarttärna födosökte i de södra dammarna. Bland vadarna kan nämnas, grönbena 32, skogsssnäppa 8, gluttsnäppa 6, brushane 3 och mosnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 30, 2010 at 10:58:24 (CEST)

29 juli. Befann mig i trädgården under kvällen när en gluttsnäppa plötsligt kom farande lågt mellan husen. Försvann i riktning mot Netto. Närmsta lämpliga rastplats bör vara vid Höja trafikplats. Märkligt och helt klart min häftigaste glutt-obs hittills.
Henrik Johansson
- Friday, July 30, 2010 at 09:40:19 (CEST)

29 juli: På Sandön kvällstid noterades bl.a. sandlöpare 2ex, kustsnäppa 4ex, småsnäppa 4ex, kustpipare 1ex. En svartsnäppa hördes och försvann söderut. På Rönnen sågs på morgonen en piplärka med gulaktigt vit hjässa och stjärt i samma färg, undantaget en mittstjärtpenna (mörk). Verkligen uppseendeväckande. Sannolikt en ängspiplärka med partiell albinism.
Thomas Terne
Hbg/Utvälinge, - Thursday, July 29, 2010 at 21:35:15 (CEST)

29/7. Strandbaden, Ören. En 1K smalnäbbad simsnäppa födosökte uppe på land bland stenar och tång tillsammans med drill- och kärrsnäppor. Efter en kvarts obstid tog den höjd och drog mot söder.
Christer Lundin
Floda, - Thursday, July 29, 2010 at 11:58:25 (CEST)

28/7-10 Sandön: Kustlabb 1 ad ljus fas snurrade lite i vegeåns mynning 18.30 innan den målmedvetet sträckte in över land mot SW. Bland vadare bla Spovsnäppa 2, Kustsnäppa 4, Kustpipare 4,Myrspov 10, Kärrsnäppa 50. Medobs Lars Forsen.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, July 28, 2010 at 22:51:05 (CEST)

28 juli. Lite information från gårdagskvällens/morgonens ringmärkning i vassen vid SANDÖN/VEGEÅNS MYNNING. Idag ringmärktes skäggmesunge nr 13 och en andra äldre hona. Det finns minst två äldre honor som häckar i området och bägge av dem bör ha fått ut minst två kullar. Hela 38 rörsångare och 5 sävsångare ringmärktes så nu har deras höstflyttning startat. Totalt ringmärktes 94 fåglar av 10 arter.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Wednesday, July 28, 2010 at 20:36:59 (CEST)

27 juli. Kvällstimmar vid Hasslarps dammar. Vadare såsom, grönbena, skogssnäppa, drillsnäppa, gluttsnäppa, brushane (1), kärrsnäppa (3) och enkelbeckasin. I skymningen sjöng en gräshoppsångare och en adult pilgrimsfalk, troligen hona av storleken att döma, gjorde ett svep över dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 28, 2010 at 09:51:03 (CEST)

27/7. I Utvälinge (vid flaggstången) hördes på morgonen en gräshoppsångare ett par gånger, och i vassen sågs åtminstone 5 skäggmesar.
På Rönnen jagade en hornuggla över ängarna på jordugglemanér mitt på blanka förmiddagen. Fågeln visade upp sig fint i över en timme. Annat som noterades var 1 småsnäppa, 1 tordmule och 1 svärta mm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, July 27, 2010 at 18:02:41 (CEST)

26 juli, Höghult: 1 par brunhökar har fått ut 2 flygga ungar. Sågs flyga första gången den 10 juli och är kvar vid mossen. Inga andra häckningsförsök på Höghult. Vaktel 2-3 hörda dagligen t.o.m. 12 juli, därefter tyst.
Göran Cederwall & Heidi Malmgren
Höghult, - Monday, July 26, 2010 at 23:32:42 (CEST)

26/7 Sandön.Gravand 15,Strandskata 2,Tofsvipa 15,Kustsnäppa 2,Sandlöpare 2,Kärrsnäppa 8,Storspov 21,Rödbena 2,Kentsk tärna 18,Fisktärna 5,Småtärna 8.Rönnen.Vitkindad gås 110,Skärfläcka 5,Mindre Strandpipare 1,Större Strandpipare 19,Tofsvipa 16,Kärrsnäppa 15,Myrspov 4,Storspov 4,Rödbena 5,Skogssnäppa 2,Grönbena 21,Drillsnäppa 3,Roskarl 1,Kentsk Tärna 35,Fisktärna 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 26, 2010 at 19:00:52 (CEST)

25/7. Ett par förmiddagstimmar på ett blåsigt Rönnen gav inget i havsfågelväg. Men det fanns ju annat kul att spana på. En ad pilgrimsfalk rastade på västra sidan, och i pölen uppe vid landsvägen landade en ad smalnäbbad simsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, July 25, 2010 at 11:25:56 (CEST)

24 Juli. Rönnen. Idag kunde jag se att skärfläckornas alla 3 ungar fortfarande finns kvar. Annars inte mycket nytt, en mosnäppa på östra sidan och en sandlöpare på västra. En lite lustigt färgad vadare i lilla viken gav mig lite huvudbry men kom fram till att det måste vara en juv. grönbena med mycket inslag av brun-beige då bl.a. hela kroppen från bröstet till undergump var brun-beigt. Annars mycket av mer vanligt färgade grönbenor, några enkelbekasiner, skogssnäppor, brushanar, rödbenor, drillsnäppor, kärrsnäppor och en ensam svartsnäppa.
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, July 24, 2010 at 16:28:16 (CEST)

Fre 23 juli. Allerumskogen, Häger 2, Ormvråk 1, Gluttsnäppa 1, Skogssnäppa 2, Grönbena 1, Törnskata ungfåglar 3-4, Gråsiska 2, Gransångare alltjämt sjungande.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, July 23, 2010 at 22:58:47 (CEST)

23 Juli. Sandön Efter ett tips från Oskar L. så spanade jag av Sandön och mycket riktigt så fanns där en vacker svarttärna i sommardräkt och 2 sandlöpare.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, July 23, 2010 at 16:42:30 (CEST)

23 Juli. Rönnen. Tyvärr verkar det bara vara en unge kvar hos skärfläckorna, föräldrarna hade fullt upp att jaga iväg ett par gråhägrar och en flock på 30 kärrsnäppor vad det nu skulle vara för hot. I övrigt av intresse fanns det i Lilla viken 2 svartsnäppor i sommardräkt, antalet vitkindade gäss har ökat till 35 st. På västra sidan: roskarl 1, kustpipare 2, kustsnäppor 2, mindre strandpipare 2 juv. Denna gång lyckades jag hitta 5 hybridgäss grå-kanadagås.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, July 23, 2010 at 16:38:38 (CEST)

2010-07-23. Förmiddagspromenad till Vattemöllan-Kockenhus och hem. En del fågelsång finns fortfarande att avnjuta i markerna. En Törnsångare vid Möllefälad. En Svarthätta, En Gransångare och två Härmsångare i skogskanten mellan Kockenhus-Mölle, var de som tydligast utmärkte sig. Gulsparv var annars den klart vanligaste sångfågeln på denna runda. Ungfåglars läten av diverse art är annars det som hörs mest från buskar o snår. En Rörhöna med två små näpna ungar i övre Kockenhusdammen.
Lars Unger
Mölle, - Friday, July 23, 2010 at 12:03:37 (CEST)

22 juli. Hasslarps dammar. Rastade gjorde bl a, kärrsnäppa 6, grönbena 21 och årta 3. I regnet kom en flock om 22 kärrsnäppor och 1 spovsnäppa. Gick dock aldrig ner utan fortsatte sitt färd. På Rönnen sågs förutom kärrsnäppor och spovsnäppor även en småsnäppa liksom en jagande hornuggla.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, July 22, 2010 at 22:09:17 (CEST)

Kropps nya våtmark 22/7 Idag gick en nilgås i dammen vid Kropps nya våtmark. I övrigt på lokalen; mindre strandpipare, gluttsnäppa, minst 6 drillsnäppor, skärfläckor och stenskvätta.
Liselotte Andersson
Råå, - Thursday, July 22, 2010 at 17:31:51 (CEST)

Den svarta rödstjärten föll inte byte för sparvhökens attack häromdagen! Istället har vi konstaterat ett par som födosöker bl.a. på vår tomt. Tyder på häckning i området eftersom det flyger iväg med maten.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, July 22, 2010 at 11:13:37 (CEST)

21 Juli. Rönnen. På västra sidan fanns det glädjande nog ett par skärfläckor med 3 nyligen kläckta ungar, hoppas att minken som syns till här inte får tag i dom. I övrigt smäsnäppa 1 och sandlöpare 1. I lilla viken har det börjat att samlas en del gäss och förutom alla grågäss fanns det vitkindad 5, kanada 2 och hybrid grå-kanada 3.
Håkan Johansson
Magnarp, - Thursday, July 22, 2010 at 00:17:13 (CEST)

Onsd 21 juli. Ornakärr. Häger 1, Sparvhök 1, Gluttsnäppa 1, Skogsnäppa 4, Grönbena 1, Tofsvipa 5, Enkelbeckasin 1, Rapphöna 2, Steglits 2. Trångt vid den knappt kvadratmeterstora vattensamlingen och dess snabbt minskande dystränder.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, July 21, 2010 at 22:20:46 (CEST)

21/7.Observation av en vit stare troligen albino i en flock på 1500 ex .Ska datumen vara 10/7 och lokal Ekeberga Påarp.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, July 21, 2010 at 21:54:41 (CEST)

21 juli. Morgontimmar vid Sandön. Bl a ses, myrspov 4, spovsnäppa 3, kustsnäppa 1, sandlöpare 2 och mindre strandpipare 4. Flera kentska tärnor liksom småtärnor fiskade i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 21, 2010 at 17:29:21 (CEST)

19 juli. Ett givande kvällsbesök vid nya våtmarken Kropp. Förutom stora mängder vitfågel, mest gråtrut, fanns även en hel del rastande vadare som: spovsnäppa 3, drillsnäppa 7, brushanne 1, svartsnäppa 1, gluttsnäppa 9, rödbena 2, skogssnäppa 15, grönbena 12, skärfläcka 7 varav fyra ungfåglar (troligen häckning) samt flera par, inklusive ungfåglar, av mindre och större strandpipare. På angränsande nyskördade ärtfält, minst 15 skogsduvor.
Bengt Andersson Karl Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, July 20, 2010 at 08:20:35 (CEST)

Må 19 juli Ornakärr; Fyra av årets unga tornfalkar sitter i boträdet och kollar ut över goda jaktmarker. En ensam ljungpipare drar runt bland tofsviporna och strandskatorna på potateåkern. Två rapphönor bullrar upp och drar iväg. Bruna kärrhöken från Danhult är ute på patrull. - En liten högsommarbild från Ornakärr
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 19, 2010 at 21:17:59 (CEST)

19 juli. Sandön - Vegeås mynning. Lite vadarletning under sen eftermiddag. myrspov 5, kustpipare 2, ljungpipare 2, kärrsnäppa 54, brushane 3, spovsnäppa 12, mindre standpipare 1, drillsnäppa 7, gluttsnäppa 1, även en del grön- och rödbenor samt äldre och juvenila större strandpipare
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, July 19, 2010 at 19:00:21 (CEST)

19 Juli. Hasslarps dammar. En 1K Pungmes upptäcktes av ringmärkargänget på förmiddagen och under eftermiddagen fanns den runt plattformen vid bergsdammen. Den satt bl.a. helt öppet på 6-7m avstånd i vassen och lockade några gånger.
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, July 19, 2010 at 18:54:16 (CEST)

18 juli: Cykeltur tillsammans med Ingrid och Björn Ekelund under kvällen. Då vi passerar en villa i kanten av Laröd konstaterar hustrun plötsligt lite frågande att man placerat ut två storkar på taket?! Men ... fjädrarna rör sig ... dom är ju levande! Upp med kikarna och vi kan se att det är två "projektstorkar" som säkert hittat sin nattkvist på taknocken. I övrigt inget direkt överraskande. Vid Annelunds våtmark hade gråhakedoppingen fått en unge och vid möttes där också av en flock tofsvipor - ca 35 ex - som sträckte söderut.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Monday, July 19, 2010 at 00:25:11 (CEST)

18 Juli. Sandön. Bland mycket annat sprang 3 sandlöpare på de yttre västra revlarna.
Håkan Johansson
Magnarp, - Sunday, July 18, 2010 at 23:27:14 (CEST)

Sönd. 18/7 FARHULTSVIKEN: 5 spovsnäppor i en flock med ca 60 kärrsnäppor. Vidare 2 mindre strandpipare.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, July 18, 2010 at 22:21:38 (CEST)

18 juli. Hasslarps dammar under några eftermiddagstimmar. Bland vadarna kan nämnas, gluttsnäppa 2, brushane 1, grönbena 15 och enkelbeckasin 12. Minst 55 vigg i en av dammarna och smådopping hördes vid några tillfällen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 18, 2010 at 21:55:49 (CEST)

18 juli. Årets Tärnfångstpremiär vid SANDÖN. Klockan 01.30 fångade vi en STORMSVALA. Mer info o bilder kommer på märksidorna.
Henrik E, Ulf S o Bengt Svednert
Össjö, Lerberget o Borås, - Sunday, July 18, 2010 at 11:12:56 (CEST)

17 juli: på Sandön rastade ikväll ca 70 kärrsnäppor, 2 spovsnäppor och en myrspov. Ute på ön sjöng en gräshoppsångare och en fiskgjuse gjorde fruktlösa försök att fixa kvällsmat.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, July 17, 2010 at 22:22:25 (CEST)

17 juli. Promenad vid Grå Läge. Vadare i form av småspov 13, kärrsnäppa 9, spovsnäppa 1, drillsnäppa 15 och skogssnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, July 17, 2010 at 16:51:52 (CEST)

14 juli. Eftermiddag och tidig kväll i vassen vid Sandön. Ett gott tecken för alla fåglar är att vassen sedan några dagar är fullständigt nedlusad av bladlöss. På undersidan av bladen sitter klasar av löss och du blir alldeles "sockrig" om du går in i vassen. Det var gott om flygga rörsångarungar, vi ringmärkte hela 12 st. Även fem äldre rörsångare fick ring om benet. En ung sävsparv ringmärktes också. Tre kontroller från 2009 återfångades. Två rörsångare som ringmärktes som ungfåglar förra sommaren är nu tillbaka som ettåringar. Roligast var den hane skäggmes som vi kontrollerade redan i november 2009. Den är ringmärkt vid Getterön och övervintrade i vassen vid Sandön. Nu är den fortfarande kvar och är säkerligen pappa till flera av de unga skäggmesar som drar omkring i vasshavet.
Henrik Ehrenberg o Ulf Ståhle
Össjö o Lerberget, - Thursday, July 15, 2010 at 10:02:08 (CEST)

14 juli. Morgon och förmiddag vid Hasslarps dammar. Två intensivt spelande gräshoppsångare i gryningen. I de södra dammarna bl.a. en årta samt två spovsnäppor kvar. Vad gäller ringmärkningen något bättre idag än förra veckan med totalt 43 fåglar av 11 arter. De första unga kärrsångarna ny flygga liksom en ung gräshoppsångare. Dessutom kul med en gammal härmsångare och ytterligare två unga näktergalar. Bland äldre kontroller bör nämnas en belgiskmärkt rörsångare samt en gräshoppsångare från 2008. Vardera en järnsparv och en sävsångare som märktes 2007 kontrollerades för tredje året i rad.
Henrik Johansson & Mårten Müller
Ängelholm, - Wednesday, July 14, 2010 at 22:50:18 (CEST)

13 juli. Kvällstur med start vid Hasslarps dammar. Vadare såsom, kärrsnäppa 9, spovsnäppa 2, grönbena 15 och brushane 2. Vidare till Rönnen där det var gott om kärrsnäppor, ca 250 ex och 40 spovsnäppor. Här även mindre strandpipare 7, småspov 1 och mosnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 13, 2010 at 22:17:37 (CEST)

13 juli: Vid Sandön börjar antalet rastande vadare bli större och det noterades på förmiddagen 12 spovsnäppor tillsammans med 107 kärrsnäppor. Därutöver några drillsnäppor och en myrspov.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, July 13, 2010 at 21:07:15 (CEST)

13 juli. Ljungabolet. SPARVHÖKENS och GLADANS ungar flyger skrikande över oss varje dag. MORKULLAN gör sina kvällsturer över fälten med sitt vanliga kväkande. TORNSEGLAREN har för femte året sin unge i samma starholk. Fascinerande att se den komma i full fart och ändå hinna träffa hålet och bromsa in. GRANSÅNGAREN tycks ha fått pipi i år, den sjunger och sjunger hela dagen, är det kanske brist på gransångarhonor ? Övriga fågelstämmer är SVARTHÄTTAN, TRÄDGÅRDSSÅNGAREN och RÖDHAKEN.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, July 13, 2010 at 20:26:15 (CEST)

11/7 Idag kom storken till Änglaberga :-)
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, July 12, 2010 at 09:35:02 (CEST)

11 juli. Sandön under morgontimmarna. Vadare i form av spovsnäppa 7, kärrsnäppa 19, gluttsnäppa 3 och grönbena 3. Några kentska tärnor på plats och en fiskgjuse likaså. Ute på ön drog 5 unga skäggmesar omkring.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 12, 2010 at 00:16:28 (CEST)

11 juni. Rönnen. Sorry Börje! Tringorna = de långbenta, långnäbbade vadarna (urtypen för snidade "konstverk" från Asien), dvs skogs-, drill- gluttsnäppa liksom röd- och grönbena idag på Rönnen.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, July 11, 2010 at 21:39:25 (CEST)

10/6. Ekeberga. Stare 1500 förbiflygande. Ett ex var helt vit, väldigt avvikande i flocken.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 11, 2010 at 21:38:32 (CEST)

11 juli, varm förmiddagsvandring mellan Dagshög och Påarps mal gav 1 småspov, 2 mosnäppor, 2-3 av vardera skogssnäppa o grönbena, 3 ljungpipare och 2 steglitser. En lärkfalk drog förbi i hög fart.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, July 11, 2010 at 17:45:18 (CEST)

Hej Johan Stenlund, Det är antagligen en och annan Tringare här, men eftersom jag inte vet vilka de är , så får du tala i klartext, Jag tackar på förhand !. Börje
Börje Löfblad
Stora Hult Strand, - Sunday, July 11, 2010 at 17:22:18 (CEST)

10 Juli Stureholm Vaktel hördes mellan ca 22:00 och 22:15 ifrån vägen upp till Lönhults gård, 90 graders-svängen. Även en spelande vaktel i åker NO om Höghults gård.
Liselotte Andersson
Råå, - Sunday, July 11, 2010 at 17:12:04 (CEST)

11 juli.Rönnen spanades av innan värsta värmen på morgonen. 2 spovsnäppor bland 40-talet kärror. Diverse tringor och en ljungpipare men ingen terek som rapporterades igår. Misstänker att amerikanska krickan kan vara kvar i eklipsdräkt men hann inte skärskåda de 20-talet individerna i Lilla Viken innan de lyfte.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, July 11, 2010 at 14:42:25 (CEST)

9/7. I skymningen mellan Borrstorp och Ängeltofta 4-5 spelande vaktlar samt 2 sjungande gräshoppsångare, tog sedan en liten Bjärerunda: tiggande kattuggleungar vid Ranarpsstrand och hornuggleungar på 11 lokaler.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, July 10, 2010 at 10:58:16 (CEST)

8 juli. Sandön (kväll): Bland 1000-tal trutar sågs den mycket ljusa gråtruten fortsatt kvar, kaspisk trut 2k, i övrigt två myrspovar, två sjungande gräshoppsångare, 8 skäggmesar. Vegeholm: en förbiflygande bivråk.
Mikael Olofsson
Ängelholm, - Friday, July 09, 2010 at 15:06:14 (CEST)

7/7. Fyra vackra spovsnäppor på Rönnen.
Johan Persson
Laholm, - Thursday, July 08, 2010 at 22:53:45 (CEST)

8 juli: Två spovsnäppor i sommardräkt födosökte på stranden söder om Sandön.
Thomas Terne
Helsingborg, - Thursday, July 08, 2010 at 22:49:44 (CEST)

2010-07-08. Rosenfink sjöng bak min tomt ikväll.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, July 08, 2010 at 21:34:22 (CEST)

7 juli. Några timmar mitt på dagen vid Hasslarps dammar. En lärkfalk drog förbi och i vadarväg sågs bl a, mosnäppa 1, kärrsnäppa 2, grönbena 20, brushane 2 samt gluttsnäppa 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, July 07, 2010 at 20:18:33 (CEST)

2010-07-07. En Ärtsångare med tre ungar, drog runt i mina äppleträd på födosök. En näpen liten skara, som höll sin förälder ständigt sysselsatt, under ett ivrigt pipande. Underbart att avnjuta mitt, dagen till ära, oerhört välbryggda morgonkaffe till familjen Ärtsångares bestyr. Vissa dagar startar allt otroligt bra :-)
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, July 07, 2010 at 15:41:56 (CEST)

NATTSKÄRROR i Sibirienskogen 2010-07-02, kl 23.15 - 23.45. En nattskärra sågs komma flygande från området öster om körvägen* och flera hördes på och omkring den plats i Sibirienskogen som Leif Carserud bekskrivit i sin bok "Naturen i Ängelholmsbygden". Nattskärror hördes främst väster, men även öster om körvägen *som sträcker sig från "UFO-monomentet" till Sjöängen i söder. En Nattskärra sågs även ca 300 m norr om den i boken utmärta häckningsplatsen. Allt sedan ett par från Jonstorp visat oss platsen sommaren 2004 har jag hört och även vid flertalet tillfällen sett Nattskärror. (Ängelholms sårbara Kommunfågel?)
Karl-Gustav Andersson
Ängelholm, - Wednesday, July 07, 2010 at 14:01:20 (CEST)

Ti 6 juli. Ornakärr. 19 "säsongslediga" skogssnäppor for upp från den lilla Madgropen. Två rapphöns i potatisåkern.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, July 07, 2010 at 10:35:13 (CEST)

6 juli: När vi passerade på Blåhakegatan möttes vi av tre ungar av större strandpipare tillsammans med en gammal fågel. Märkligt att dom trivs så mitt inne i ett bostadsområdet?! Dessutom hade vi påhälsning av en större hackspett på tomten.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, July 07, 2010 at 01:31:41 (CEST)

2010-07-05, kl. 09.00. Två Gröngölingar flög över vägen, hack i häl, i höjd med Bräcke mölla. Käck flyktsiluett :-)
Lars Unger
Mölle, - Monday, July 05, 2010 at 11:42:40 (CEST)

2010-07-04. Kvällspromenad. Rosenfink sjöng vid "Ryhuset"/Mölle och en Rörhöna simmade runt i övre Kockenhusdammen.
Lars Unger
Mölle, - Monday, July 05, 2010 at 11:40:03 (CEST)

I den lätt besöljade natten sitter det några hornuggleungar och ropar vid märgeldammen sydväst om vägen ner till Maria station.
Christer Strid
Maria by. Helsingborg, - Monday, July 05, 2010 at 00:54:38 (CEST)

Rönnen: Hade nästa gett upp, då plötsligt den am.krickan visade sig. Kom inflygande i sällskap med några krickor. Nu blev det inte så lång stund som jag fick se den pga en familj gravänder, där hanen tydligen mer eller mindre satt i sytem att jaga bort krickorna. I övrigt fanns i "lilla viken" ca 10 ex av vardera grönbena och kärrsnäppa, några ex av rödbena, drillsnäppa, ett par gluttsnäppor och drygt 30 ex skärfläcka samt någon enstaka större strandpipare. En tornfalk födosökte också strax i närheten.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, July 04, 2010 at 21:06:17 (CEST)

4 juli, En subad Havsörn flög in över Klören 06.30, då gick även Tereksnäppan på några sandrevlar på Klörensidan. Vid Vegeholms fågelreservat sjöng 2 Grönsångare och senare även 2-3 sjungande ex i Vegeholmsskogen - är det en andra häckning på gång?
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, July 04, 2010 at 17:38:17 (CEST)

Sön den 4/7. Tereksnäppan var kvar på morgonen, då höll den till i Vegeåns mynning där den sågs fint från bron till Sandön. Gjorde ett eftersök på Am. krickan på Rönnen men den kunde inte återfinnas, kan dock vara kvar då en Fiskgjuse skrämde upp en mindre flock krickor som flög ut och la sig på utsidan av Rönnen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, July 04, 2010 at 16:37:10 (CEST)

3 juli: Sandön 7 skäggmesar (unga) i vassen på ön. Tereksnäppan sågs öster om bryggan vid 18-tiden, vid 21.30 var den inte kvar. Övrigt på Sandön; svartsnäppa 2 ex, småtärna 10 ex, kärrsnäppa 6 ex, gluttnäppa 3 ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, July 03, 2010 at 21:49:25 (CEST)

3/7. Tereksnäppan har nu förflyttat sig till Sandön. På förmiddagen gick den i åmynningen.
I lilla viken på Rönnen var den amerikanska krickan kvar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, July 03, 2010 at 13:23:55 (CEST)

2-3 juli: inatt spelade och lockade nattskärror mitt i det område som Ängelholms kommun just gett klartecken för att bygga golfbana i. Ett av argumenten var att en gedigen miljökonsekvensbeskrivning konstaterat att det varken finns nattskärra eller vattensalamander i området. Undrar just vem som gjort den inventeringen....
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, July 03, 2010 at 01:01:34 (CEST)

To 1 juli: Ingelsträde. Cykelstråket/banvallen bortåt Danhultshållet; Vaktel hördes.
Ulrik Alm
Ingelträde, - Friday, July 02, 2010 at 11:28:11 (CEST)

1 juli: den nya våtmarken alldeles invid motorvägen vid Höja trafikplats har nu vattenfyllts och redan fanns där en sothöna och 3 knipor. 4 skogssnäppor rastade och en kärrsångare sjöng flitigt.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, July 01, 2010 at 23:13:38 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin