Observationer maj 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

31/5 kulltorp. Spelande nattskärror kl 22.50 och morkullor 3-4 st. Medobs Linda Nilsson Westerberg
Tommie NIlsson
Jonstorp, - Monday, May 31, 2010 at 23:32:32 (CEST)

31 maj. Kväll vid Hasslarps dammar. Ett gäng snatteränder, 5 ex, for fram och tillbaks över de södra dammarna. Senare fick de sällskap av 3 skedänder. Mer stillsamt uppträde en svarttärna som rastade och stundtals födosökte över dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 31, 2010 at 21:48:54 (CEST)

30 maj. Kvällsspan vid Sandön. Fortfarande stora mängder sjöorre kvar i Skälderviken och strax över 500 ex kunde räknas in liksom 10 gråhakedoppingar. 8 snatteränder och 3 skedänder kom flygandes västerifrån och gick ner. På hemvägen sågs 2 tranor på en åker vid Östraby. Dagens mest överraskande obs gjordes vid Västraby. Stannade och spanade på en åker då jag i handkikaren fick in en fiskmås som var förföljd av en mörk fågel. Kunde konstateras att det var en kustlabb som förföljde fiskmåsen. Efter en kort stund avbröt labben sitt förföljande och satte kurs på hög höjd mot Öresundskusten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 30, 2010 at 20:09:48 (CEST)

30 maj. Inventerade en s k standardrutt, som startar på Klören och avslutas i Norra Häljaröd. Överraskade och gladde gjorde en sjungande sommargylling i en lövskogsridå ca 800 m sydost Albertsgården. Medobservatör: Gunnel Pålsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, May 30, 2010 at 14:02:00 (CEST)

27/5 Tomtskådning. Grönfink, Gulsparv, Stenknäck, Sparvhök, Ormvråk, Större Hackspett, Entita, Morkulla
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Friday, May 28, 2010 at 20:19:09 (CEST)

28 maj. Ljungabolet. Under en härlig morgonpromenad fick jag höra TRÄDGÅRDSSÅNGAREN som nykommen i kören av trädpiplärka, bofink, gulsparv, lövesångare (dem är det många av i år) koltrast, rödvingetrast, gök, kunsfågel, gransångare, ringduva, svarthätta, svartvit flugsnappare och talgoxe
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, May 28, 2010 at 19:48:34 (CEST)

2010-05-27. Vegeholmsskogen. Stilla kväll med fina obsar på sjungande taltrastar, nysande morkullor och surrande nattskärror.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, May 28, 2010 at 08:57:02 (CEST)

27 maj. Ljungabolet. TORNSEGLAREN och MORKULLAN är dagens nykomna fåglar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, May 27, 2010 at 22:23:55 (CEST)

2010-05-27. En välbekant vissling hördes från skogen bak min tomt denna morgon. Plötsligt flög en ensam Domherrehane ut ur lövverket rakt ner mot Mölle by. En vinterns färgklick i försommarsolen :-)
Lars Unger
Mölle, - Thursday, May 27, 2010 at 09:45:00 (CEST)

26.5 En promenad till Rågåkradammarna utanför Smedstorp gav bla lärkfalk 1 ex, gräshoppsångare 1 ex, 3 st buskvättor, 2 st kärrsångare och 1 st rörsångare
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Wednesday, May 26, 2010 at 20:46:34 (CEST)

25 maj. Ljungabolet. Nu är det fullt fräs. PILFINK-bon m unger på fem platser. Sex STAR-holkar fulla med ungar och NÖTVÄCKAN far runder med sina två ungar och plockar insekt här och var. LADUSVALORNA håller på att inreda sitt bo på logen och RINGDUVAN ligger på sitt bo på en balk i vår maskinhall. Härligt med naturen !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, May 25, 2010 at 19:27:35 (CEST)

25 maj. Lite havsfågelspan på Bjäre under förmiddagen med magert resultat. Vid Rålehamn sågs: Havssula 1, stormfågel 1 storlom 4, smålom 21, sjöorre 45. Yttre Kattvik: Kustlabb 1, tretåig mås 1, storlom 3, smålom 14. Avslutade med ett kort stopp vid Malens havsbad i Båstad där ytterliggare en stormfågel sågs samt dvärgmås 3 och ca 80 fisk/silvertärnor
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, May 25, 2010 at 17:28:21 (CEST)

2010-05-23. Ett par (hane/hona) Rosenfinkar gästade min tomt i Mölle. Hanen sjöng lite smått oberörd av min närvaro.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, May 25, 2010 at 01:12:50 (CEST)

24 maj. Kullaberg, golfbanan.Rosenfink vid 3:dje hålets damutslag.
Bo Hansson
Stockholm, - Monday, May 24, 2010 at 18:49:34 (CEST)

23 maj: jag njöt av intensivt klockgrodespel på Mölle fälad och såg två rastande småspovar och ca 25 gulärlor, åtskilliga tornseglare sträckte norrut och en härmsångare sjöng. Vid Ornakärr en vacker brun kärrhök och en stork.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, May 23, 2010 at 23:35:39 (CEST)

2010-05-23 En runda på Kullaberg: spillkråka 1 ex, stenfalk 1 ex, törnskata 3 ex, härmsångare 1 ex som visade upp sig bra, rosenfink på flera håll, gott om hämpling och stenskvätta. Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, May 23, 2010 at 21:47:38 (CEST)

En förmiddagspromenad längs Råån i den underbara sångarkören. Bl.a. Ärt-, trädgårds-, härm-, löv-, gransångare, samt svarthätta, rödhake och gärdsmyg. Dessutom matade forsärlorna så vitt jag kunde se två flygga ungar. Men de var inte helt lätträknade där de for runt i den lummiga åfåran ...
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, May 23, 2010 at 20:31:01 (CEST)

23/5 Vid fågelinventeringen av jordbruksmark öster om Strövelstorp sågs 1 kungsfiskare utmed Vegeå samt tätt med kärrsångare. 1 gråhakedopping i en våtmark samt en hel del gulärlor som hävdar revir ute i de odlade fälten.
Leif Dehlin
- Sunday, May 23, 2010 at 14:33:32 (CEST)

23/5 Össjö Vid åkersjön är backsvalorna på plats, en bivråk sågs cirkla runt, gråhakedoppingarna samlar bomaterial.
lars nilsson
munka ljungby, - Sunday, May 23, 2010 at 14:16:36 (CEST)

22/5. Lag Sylvia Borins Kavaljerer, bestående av Kjell Högström och undertecknad, TOG PLATS vid Bergdammen i Hasslarp mellan kl 6 och 12. Första timmarna var det lyssning som gällde, eftersom dimman låg tät. Till slut fick vi ihop rätt blygsamma 62 arter, varav ingen var direkt uppseendeväckande. Snatterand, årta, skärfläcka, storspov, drillsnäppa, grönbena, kärrsångare och gräshoppssångare kan ändå nämnas. Att besökare välvilligt tipsade om ärtsångare i dungen och brushane i bortre dammen fick vi ingen glädje av fast vi spände sinnena till det yttersta. Trots vår upphöjda position hittade vi t.ex. heller ingen stare. Att vår hjärtas dam, Sylvia Borin, fanns på plats var dock ett glädjeämne.
Lars Helgesson
Höör, - Sunday, May 23, 2010 at 08:58:28 (CEST)

22 maj. Tillbringade 8 timmar vid obsplatsen i Utvälinge då även vi deltog i "Tag plats". Till en början så pass begränsad sikt att vi valde bokföra arter först från kl. 06. Under de därpå följande 6 timmarna fick vi ihop 92 arter. Ur listan kan nämnas prutgås, snatterand, storlom, lärkfalk, rörhöna, trana, mosnäppa, stenskvätta, gräshoppsångare, grå flugsnappare och törnskata. Deltog gjorde även Henrik E och Mats R.
Henrik Johansson
- Saturday, May 22, 2010 at 23:15:07 (CEST)

22/5 Örby Ängar.Sommargylling 1hane sj ,Näktergal 8,Gök 5,Trädgårdssångare 5sj , Ärtsångare 9,Svarthätta 4,Kärrsångare 3 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, May 22, 2010 at 22:40:50 (CEST)

22/5. På Rönnen sågs 3 mosnäppor, 1 spovsnäppa, 1 prutgås och 3 hannar snatteränder.
I Farhult gick 4 kustpipare på stranden.
Över ishallen i Ängelholm drog 2 tranor mot norr.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 22, 2010 at 22:10:24 (CEST)

22 maj, Under dagens Tag plats lyckades vi, Mats Ljunggren och jag, plocka in 59 arter, däribland smålom, fiskgjuse med nyfångad näbbgädda, småspov, härmsångare, tordmule och tobisgrissla. Några arter vi tänkt oss som självklara - pilfink, ängspiplärka och sånglärka - uteblev helt. Dagen började disigt, men i halvtid sprack himlen upp och det blev en härlig dag på den blommande fäladen vid Mäsinge, norr Glimminge plantering. På hemvägen fick vi en bonusart: sjungande rosenfink vid kärret i Möllhult.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Saturday, May 22, 2010 at 17:40:41 (CEST)

22 maj; dagens "tävling" Tag plats i SkOFs regi slutade med resultatet 76 arter för Lag Rock'n Råle - vi tillbringade våra 6 timmar mellan kl 6 och 12 vid revet i Torekov. Bland de 76 arterna fanns tobisgrissla och tordmule - bivråk, fiskgjuse och lärkfalk - skärfläcka, myrspov och storspov - näktergal, trädgårdssångare och törnsångare.
Per Muhr, Bengt Andersson, Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Saturday, May 22, 2010 at 17:19:51 (CEST)

20100521: Även i Mariastaden ses och framför allt hörs svart rödstjärt. En hanne sjunger flitigt på Duvhöksgatan precis öster om vårt hus.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, May 22, 2010 at 09:02:56 (CEST)

20100521 Vegeholmsskogen. 22:20 hördes nattskärran medan morkullor och fladdermöss flög omkring. Medobs Ronny S.
Lena Jansson
Höganäs, - Friday, May 21, 2010 at 23:33:55 (CEST)

21 maj. Kvällsrunda på Kullen. Morgonens svarthakade buskskvätta återfanns på sydsidan. Här fanns också törnskata 5 och buskskvätta 10. En härmsångare hördes i närheten av parkeringen. På gräsmattorna bredvid vägen vid Krapperup sågs en rödvingetrast på ivrigt födosök. Börjar bli sent för rödvinge nu.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 21, 2010 at 21:21:54 (CEST)

Gubbahyllan 21 maj. Så äntligen efter sju sorger och 40 års slit så satt den där. Svarthakad buskskvätta, hane, i toppen av björken på Gubbahyllan. F.ö minst fyra ringtrastar på sydsluttningen. Troligen har en hel del fågel kommit in i natt men aktiviteten var låg till en början pga morgonkylan, efterhand som värmen kom sågs en hel del lövsångare och mer talrikt än vanligt sågs stenskvätta, buskskvätta och törnskata. Fem rosenfinkar sjöng mellan fyren och hjortstugan. Den som väntar på något gott......
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, May 21, 2010 at 15:08:45 (CEST)

21/5. Den svarta rödstjärten är tillbaka på Väla Södra. Den sjunger ihärdigt sedan i onsdags.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, May 21, 2010 at 14:30:25 (CEST)

21/5 Svartrödstjärt 1ex Cargotec Gunnarstorp
Peter Andersson
Billesholm, - Friday, May 21, 2010 at 12:26:40 (CEST)

20 maj. Kvällstimmar i Hasslarp. Hittade en härlig plats att sitta och njuta på allt medan kornknarren snärpte ett tiotal meter bakom ryggen. Brunhökarna är i full gång i sina bon och plötsligt kom en brunglada inflygandes söderifrån. Skruvade öster om dammarna innan den fortsatte sin färd i nordostlig riktning. En stund senare hittade Sonja Gunnarsson 2 vitvingade tärnor i de södra dammarna. De sågs under dryg timme innan de rastlöst lyfte och drog iväg norrut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 21, 2010 at 10:05:08 (CEST)

20 maj, Vattenmöllan: Ringtrast en honf. individ höll till bland enbuskarna alltmedan klockgrodorna höll konsert.
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, May 20, 2010 at 21:09:11 (CEST)

2010-05-19. Rönnen: Två gökar. Ornakärr: Jorduggla. Farhultsviken: Vassångare.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, May 20, 2010 at 13:21:43 (CEST)

19 maj. En kornknarr spelar i området vid Hasslarps dammar. Under kvällen stundtals lite intensivare spel från ytan öster om betongdammen i norra delen. En lärkfalk jagade över dammarna och minst 3 gräshoppsångare sjöng.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 20, 2010 at 09:42:41 (CEST)

20 maj. Två skräntärnor kvar vid Sandön kl. 07. Även två 2k dvärgmås samt en sjungande gräshoppsångare.
Henrik Johansson
- Thursday, May 20, 2010 at 07:42:27 (CEST)

19/5.Örby Ängar. Gök 3,Kärrsångare 6 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, May 19, 2010 at 21:49:21 (CEST)

19 maj: Kullens fyr under några morgontimmar. Inte mycket till sträck, men 2-3 rosenfinkar och en Ortolansparv i buskarna flera Trädgårssångare och en Härmsångare. Medobs, Karl-Göran och Lars-Göte båda med efternamnet Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, May 19, 2010 at 17:39:45 (CEST)

19 maj: Vilken morgon. Äntligen lite värme. Den första göken hördes i öster över skogen. Nu är sommaren här
Lennart Nilsson
Domsten, - Wednesday, May 19, 2010 at 12:54:36 (CEST)

18 maj. Ljungabolet. Äntligen fick jag höra LÖVSÅNGAREN, att få se den är inte lika lätt. SVARTHÄTTAN har också börjat göra sig hört.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, May 19, 2010 at 07:41:05 (CEST)

18/5.Farhult.Skräntärna 1,Grå Flugsnappare 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, May 18, 2010 at 22:16:47 (CEST)

18/5 Örby ängar: Även här kärrsångare 1ex samt sävsångare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, May 18, 2010 at 22:01:40 (CEST)

18 maj. Sjungande kärrsångare vid Rögleskolan. Har sannolikt anlänt en del sådana under de senaste dygnen.
Henrik Johansson
- Tuesday, May 18, 2010 at 13:53:30 (CEST)

17 maj: Kvällsmat på kullaberg i en härlig solnedgång. Hona och hane av ortolansparv och ett par buskskvättor var det mest intressanta under dessa underbara kvällstimmar.
Lennart Nilsson
Domsten, - Tuesday, May 18, 2010 at 13:04:57 (CEST)

18 maj 07.30 Farhult Vassångaren spelade sporadiskt.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Tuesday, May 18, 2010 at 09:53:26 (CEST)

Må 17 maj. Ornakärr. Thomas fyra tranor gick ner på backen vid maderna.
Ulrik Alm
Ingelträde, - Monday, May 17, 2010 at 23:03:45 (CEST)

17 maj. Hasslarps dammar mellan 20-21.30. Svarttärna 1, dvärgmås 2, fisktärna 10, årta 1, samt 50 vitkindade gäss sträckande mot no.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, May 17, 2010 at 22:36:57 (CEST)

17 maj. En vit stork lågt över dammarna i Rögle vid 12-tiden. Drog sig bort mot Bjärbolundshållet.
Henrik Johansson
- Monday, May 17, 2010 at 22:29:28 (CEST)

17/5.Råå.Bivråk 5 str No
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, May 17, 2010 at 22:04:51 (CEST)

17/5. Två skräntärnor rastade på Sandön vid 21-tiden.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 17, 2010 at 21:57:41 (CEST)

17 maj. Kvällskoll vid Hittarps rev. En del rovfågel sträckte in och däribland en hona aftonfalk. Denna sågs en stund efteråt vid Karlsfält av Johan Stenlund. Andra rovfåglar på sträck var bl a, bivråk 5, brunhök 2, tornfalk 4, lärkfalk 4 och stenfalk 1. 4 tranor drog också in. Bengt A medobsare!
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 17, 2010 at 21:15:02 (CEST)

17 maj, e m, besöktes min trädgård av en blåhakehona, som stannade en stund och provianterade i kryddlandet.Vackert tecknad och färgad, med en aning blått och rött på bröstet. Ett totalt oväntat tomtkryss...
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Monday, May 17, 2010 at 19:52:33 (CEST)

17/5. Vassångaren är kvar i Farhult. En vattenrall hördes från vassarna.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, May 17, 2010 at 17:07:58 (CEST)

16 maj. Kort morgonobs vid Hittarps rev där en adult ljus kustlabb sträckte mot söder. Vidare till Kullen där alpseglaren höll show. Förutom denna sågs även 2 mörka kustlabbar mot norr samt hördes en rosenfink som sjöng 4 strofer. Vid 22:30 hördes en vaktel vid Västraby. Sporadiskt spel i duggregnet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 17, 2010 at 10:17:07 (CEST)

17/5 Farhult: Vassångare 1ex. Sandön: Myrspov 17ex. Hasslarp: Tuvsnäppa 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, May 17, 2010 at 07:20:05 (CEST)

16 maj. Farhult vid kl. 18.30-19.30. Lugnt och stilla väder vilket medförde att vassångaren hördes väldigt bra från vassen. Ute i viken gott om rastare, bl.a. 6 svarttärnor, 15 dvärgmåsar och 12 storlommar. Två mindre strandpipare spelflög över våra huvuden.
Henrik Johansson
- Sunday, May 16, 2010 at 20:59:44 (CEST)

Sönd. 16/5 En oförglömlig dag! Alpseglaren på Kullen, Tuvsnäppan i Hasslarp, Vassångaren som sjöng fint i Farhultsviken samt slutligen 5-6 Fjällpipare vid Damstorp (där man svängt av från Mjöhult mot Ornakärrsvägen) Hade nästan gett upp hoppet om Fjällpipare efter att scannat av mängder med öppna fält i trakten utan att ha sett en skymt av den lille gynnaren.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, May 16, 2010 at 17:46:12 (CEST)

Farhultsbadet 16 maj. En vassångare sjöng sporadiskt mitt på dagen där vassbältet tar slut ut mot skjutbanevallen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, May 16, 2010 at 14:11:05 (CEST)

16/5 Alpseglare 1 ex vid Kullens fyr, Dessutom en flock tumlare som extra bonus.
Bo Hansson
Stockholm, - Sunday, May 16, 2010 at 12:49:33 (CEST)

16/5 Farhult: Brun Kärrhök 1hane, Skärfläcka 7, Större Strandpipare 26, Kärrsnäppa 17, Myrspov 7, Storspov 2, Svartsnäppa 2, Gluttsnäppa 2, Buskskvätta 1.
Rönnen: Grågås 6, Kricka 1par, Skedand 1hane, Ejder 700, Sjöorre 5, Knipa 18, Smålom 59 tog höjd över Skälderviken, Storlom 1, Gråhakedopping 1, Skärfläcka 27, Svartsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Tornseglare 17, Ladu/hussvala 80.
Sandön: Kricka 3, Skärfläcka 6, Myrspov 18, Dvärgmås 7 ad, Gräshoppsångare 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, May 16, 2010 at 09:48:15 (CEST)

15/5 Först kom regnet sen ... 1 ljus bredstjärtad labb och några minuter senare 1 mörk kustlabb som drog västerut vid Påarps mal strax efter kl 15. 3 skedänder, ca 40 vitkindade gäss och en hel del tärnor o svalor/tornseglare i luften. 1 par skedänder i Rammsjö. Bra fart på näktergalen efter regnet.
Leif Dehlin
- Saturday, May 15, 2010 at 19:49:53 (CEST)

15 maj, Ören Strandbaden, en koll på Ören innan regnet gav Roskalle 3 och Småspov 12 samtliga rastande. När regnet kom blev det köksfönstret, över Ören och utmed stranden i vissa fall rakt över huset räknads under fm. bl.a. fisk/silvertärna 52, Kärrsnäppa 35, Strandskata 45,Fjällpipare 15 ex. (09.15) i samlad flock rakt över huset mot norr, Dvärgmås 9, 7ad + 2 2K samt ca. 1200 Vitkindade gäss dessutom 30-talet födosökande Tornseglare i regnet.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, May 15, 2010 at 19:42:19 (CEST)

Hasslarp 15maj 1700. Tuvsnäppan kvar på samma plats och samma beteende som tidigare.Medobs. Gränz, Owe Rosengren &Co.
Håkan Dimmer
ÄNGELHOLM, - Saturday, May 15, 2010 at 19:05:12 (CEST)

15 maj. En subad havsörn flög västerut äver Ängelholms idrottsplats vid matchstart ÄFF-BOIS kl. 16. Absolut enda glädjeämnet med den matchen.
Henrik Johansson
- Saturday, May 15, 2010 at 18:10:15 (CEST)

15 maj kl.15.30, Hasslarps dammar. Efter ett par timmars letande hittades tuvsnäppan åter på den lilla udden i mellersta Fleningedammen, nära den bortre plattformen. Till skillnad från de flesta vadare på lokalen rörde sig tuvsnäppan väldigt långsamt. Den stod mest och borrade i dyn på samma ställe som en beckasin. Därmed kan den vara osynlig länge om den hittat ett bra matställe som är undanskymt.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, May 15, 2010 at 17:27:05 (CEST)

15/5 Hasslarp: Dvärgmås 21 strN, fisktärna 1ex, trädgårdssångare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, May 15, 2010 at 15:26:58 (CEST)

14 maj. Genomförde ffg min Nällåkravinterfågelräkning även som häckfågeltaxering. Har alltså inget att jämföra med men nog kändes det väldigt tyst i markerna. Notervärt var (fast de inte kom med på någon punkt): skedandshanne i våtmarken och den brandkronade kungsfågeln sjöng fortfarande några hundra meter N våtmarken. Medobservatör: Gunnel Pålsson. På kvällen en tur till Hasslarps dammar, där tuvsnäppan visade upp sig mycket fint. Hittade inga fjällpipare vid Västrabydammen men vi gladdes åt den stenfalkshona som, mycket orädd, satt i vägkanten öster om Stureholm. Medobservatörer: Maja och Olle Paulson
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, May 15, 2010 at 10:54:59 (CEST)

14 maj. Sandön mellan 05:15-07:30. Bland rastarna kan nämnas, myrspov 91, sandlöpare 1, kustpipare 1 och svarttärna 1. En lärkfalk drog förbi liksom några smålommar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, May 14, 2010 at 21:27:03 (CEST)

14 maj Kullens fyr i NV-vind tidvis duggregn och senare tät dimma gjorde att det endast blev några timmar på Gubbahyllan. Även idag fanns det Blåhakar, minst 3 ex, Lärkfalk två förbiflygande samt ett tiotal instr. Tornseglare, medobservatörer Kaj Möller och Bengt Andersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, May 14, 2010 at 20:40:34 (CEST)

14 maj - en riktig fjällpipardag: först 7 vid Rögle och senare 14 vid Vantinge. Däremellan Hasslarps dammar där tuvsnäppan visade sig snällt och nära. Gräshoppsångare och näktergalar sjöng, två alt tre mosnäppor rastade och en ung pilgrimsfalk gjorde små utflykter från sin sittplats på kraftledningsstolparna. Vid Vantinge även en sträckande bivråk och 30 vitkindade gäss.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, May 14, 2010 at 19:28:18 (CEST)

14 maj. Ljungabolet. Har två rivaliserande SVARTVITA FLUGSNAPPARE här. Det är inte tyst en minut.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, May 14, 2010 at 19:02:31 (CEST)

10.05.13 En gräshoppssångare hördes från Hasslarps dammar vid 15-tiden.
Lennart Nilsson
Domsten, - Friday, May 14, 2010 at 09:43:10 (CEST)

14 maj. Fler fjällpipare! Idag vid 8-tiden rastade en flock med 14 ex på åker strax söder om Vantinge, norr om Ängelholm. För den som är intresserad: kör ner på grusvägen mot "Ågårdens alternativ medicin". Stanna vid mötesplatsen och spana av åkern. För att få bra obsar är det tubkikare som gäller.
Henrik Johansson
- Friday, May 14, 2010 at 09:39:02 (CEST)

13 maj på sträckan Dagshög-Påarps mal-Torekovs reningsverk såg jag en lärkfalk, en brun kärrhök, fyra småspovar, 22 ljungpipare, 3 skedänder, 4 sjungande näktergalar, ett tiotal gulärlor, 20 vitkindade gäss samt åtskilliga insträckande tornseglare och ladusvalor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, May 13, 2010 at 22:23:33 (CEST)
 

13 maj. Tuvsnäppan kvar i Hasslarps dammar under tidig eftermiddag. Fast mycket svårsedd under mitt besök då det tog närmre 1 1/2 timme innan den klev fram och det tack vare en hare som tog en rajd längs dammkanten. Den gick i nordöstra hörnet av den mellersta Fleningedammen. I Hasslarp även, mosnäppa 5, gluttsnäppa 1 och grönbena 8. En gräshoppsångare hördes bakom den lilla plattformen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, May 13, 2010 at 21:20:04 (CEST)

13 maj, Mölle fälad, Lyssnade in klockgrodor idag. Fåglar för övrigt: 2 näktergal, 1 stenskvätta hane, 1 törnskata hona, 1 gulärla, 2 ängspiplärka spelflykt, 2 hämpling, 1 ärtsångare, 1 törnsångare, 2 tornseglare mm.
Martin Persson
Billesholm, - Thursday, May 13, 2010 at 20:59:56 (CEST)

13 maj i området runt Kullens fyr under f.m. bl.a. 4-5 Blåhakar, 2 Pilgrimsfalkar ad + 2K, Lärkfalk 2, Fiskgjuse 2, Tornseglare lite svårräknat men omk. 50 insträckande tills. med hus o ladusvalor, Ringtrast 1 honf. Svart rödstjärt också honfärgad. Medobs. Kaj, T. Svanberg, Bengt A och Henrik Johansson. Vid 18-tiden 11ex. Fjällpipare vid Rödmossen, Viken upphittat av Kaj Möller!
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, May 13, 2010 at 20:17:29 (CEST)

13 maj. På en obevuxen åker utmed vägen till dammarna (Rögle nya lertag) som ligger mellan Stureholm och Västraby fanns under eftermiddagen 7 fjällpipare
Bengt Anderson
Helsingborg, - Thursday, May 13, 2010 at 20:02:18 (CEST)

Cykeltur i grannskapet gav lite småtrevliga arter. Vi kunde konstatera att det nästan in på knutarna häckar flera par ormvråk, glada och brun kärrhök. Några näktergalar hörde vid Gyhult och Väla skog. Här var också en blandning på svartvit flugsnappare, rödstjärt, löv- och gransångare och svarthätta. En gök hörde vi ute mot Ödåkra. Där passerade också en lärkfalk på NO. Lite senare möttes vi också av ett par bivråkar som var på sträck i samma riktning. Slutligen en stor flock med tornseglare, ca 50 ex, som "födosökssträckte" vid Småryd.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, May 13, 2010 at 19:33:35 (CEST)

13/5 Örby Ängar: Gök 2, Tornseglare 1, Ladusvala 45, Hussvala 20, Trädpiplärka 1sj, Gulärla 1, Näktergal 8sj, Rödstjärt 1sj, Härmsångare 1sj, Trädgårdssångare 5, Svarthätta 10, Steglits 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, May 13, 2010 at 19:00:33 (CEST)

2010-05-13, ca 13-14. 2 sjungande Näktergalar vid Kockenhus, 1 i Vattenmöllan (vid Palms) och en i åkerholmen vid "Fexgården". Gök ko-koade vid Krapperups bevattningsdamm. 3 Tranor sträckte över Kullaberg i nordöstlig riktning. Väldigt mycket Hus o Ladusvalor i luften.
Lars Unger
Mölle, - Thursday, May 13, 2010 at 14:16:09 (CEST)

Svalan broken! Bluethroat (male) still present at Ripagården, between Norrebrohamn car park and Dalen carpark, in scrub over low wall. Thanks again Morten!
Phil Benstead
Grevie, - Thursday, May 13, 2010 at 09:11:36 (CEST)

Hasslarp, tis den 11/5. Tuvsnäppa 1ex visade sig mycket fint i nordöstra hörnet av mellersta Fleningedammen. Upptäckare: Phil Benstead. Man Tackar. Även Mosnäppa 1ex, Mindre strandpipare 1ex, Gräshoppsångare 1ex, Näktergal 2ex.

Välaskogen: Svartvit flugsnappare 2ex hanar, Rödstjärt 1ex hane, Törnsångare 1ex.
Patrik, Anton & Bengt Söderberg
Laröd, Påarp, - Tuesday, May 11, 2010 at 20:21:45 (CEST)

11/5. PÅ morgonen satt en blåhake och sjöng vid Norrebro hamn,fågeln höll till direkt öster om bunkern vid dungen,upptäckt av Phil B.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, May 11, 2010 at 15:27:04 (CEST)

Hade inte väntat mig att se en småspov ute på Tropical Beach, men så var fallet. Gick där tillsammans med en strandskata och födosökte.
Christer Strid
Helsingborg, - Tuesday, May 11, 2010 at 13:16:50 (CEST)

10 maj. Ljungabolet. I dag deltog RÖDVINGETRASTEN i fågelkören för första gången i år.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, May 11, 2010 at 07:59:13 (CEST)

10/5-10 Ornakärr: Vid 22-tiden började en Dubbelbeckasin spela. Bjöd de 10-tal närvarande skådarna på 7-8 strofer under en kvart i den stilla men svinkalla kvällen. En Horn/Jorduggla jagade över maderna, Kvällen innan spelade en Hornuggla fint från dungen NE vägen. Höghult: Vattenrall 1 spelande från mossen (flera år sen sist).Minst 10 Näktergalar.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, May 11, 2010 at 00:09:31 (CEST)

10/5. En hane halsbandsflugsnappare höll under förmiddagen till i Torekov vid Flytermossen,på lokalen även en sjungande trastsångare som Phil Benstead tidigare hade upptäckt.
Martin Ekenberg
Grevie, - Monday, May 10, 2010 at 23:35:38 (CEST)

10/5.Sandön.Skärfläcka 7,Rödspov 4,Småspov 1,Storspov 1,Gluttsnäppa 6,Fisktärna 8.Rönnen.Skedand 1hane,Skärfläcka 27,Mosnäppa 1,Grönbena 2,Gök 1 brun fas,Gulärla 15,
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, May 10, 2010 at 21:42:22 (CEST)

10/5. Vid Rönnen sträckte flera flockar med vitkindade gäss på morgonen. Under 40 minuter kom minst 950 ex. Annat på lokalen var 1 roskarl, 3 mosnäppor och 1 tornseglare.
På em blev det 10 drillsnäppor, 2 gökar (den ena röd), 2 rapphönor, 7 stenskvättor och 2 småspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, May 10, 2010 at 17:38:41 (CEST)

Sö 9 maj. Ingelsträde våtmark/Wellbrodammarna, Årta 1 par.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, May 10, 2010 at 09:49:14 (CEST)

10 maj. Morgonkoll vid Hittarps rev. På sträck ses bl a, smålom 32, storlom 2, vitkindad gås 350, småtärna 1 samt småspov 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, May 10, 2010 at 08:35:47 (CEST)

Fredriksdal, Fågelskådningens Dag 9 maj. Även hos oss en mycket liten skara, runt tio pers. Vädret - men också skral marknadsföring från Fredriksdal - spelade säkert in. Som vanligt nervstarka och tittvänliga fåglar på Fredriksdal. Tack till mina goda medguider, alldeles särskilt tack till Lars-Bertil och Birgitta Jönsson som bjöd in till trevlig eftersits hemma i Mariastaden
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 09, 2010 at 20:42:13 (CEST)

Vid stranden på Glimminge plantering finns fortfarande 3 skedänder kvar, 2 hanar och en hona. Dessutom en snatterand,hane, och två småspovar. Vid den lilla dammen ovanför potatisboden födosökte en grå flugsnappare och en svartvit. Dessutom sjöng näktergalen. Vid Mäsinge strand fanns två kentska tärnor.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, May 09, 2010 at 20:37:14 (CEST)

9/5. Vid Stureholm sågs bl.a. 8 brushanar, 2 mindre strandpipare, 1 mosnäppa, 8 grönbenor och 1 grå flugsnappare.
Rolf Helmersson och Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, May 09, 2010 at 19:58:57 (CEST)

9 maj. Gott om smått i buskarna på Kullen. Med smått avses sångare såsom löv och gransångare. Flera ärtsångare likaså. En svartvit flugsnappare liksom 1 grå flugsnappare. En lärkfalk sträckte in och några trädpiplärkor på sträck. Kaj tog hand om gänget som samlats i samband med Fågelskådningens dag. Ett knappt 15-tal hade mött upp. På eftermiddagen en promenad mellan Arilds hamn och Skärets hamn. En hane törnskata sågs.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 09, 2010 at 19:58:41 (CEST)

9 maj, Fågelskådningens dag vid Grytskär lockade bara 10-15 personer i duggregnet. Fåglarna var desto fler; förmiddagen dominerades av en stor flock (ca 200) svalor som ömsom rastade och jagade föda lågt över vattenytan. Två tornseglare gjorde dem sällskap. Ca 300 vitkindade gäss sträckte, likaså 22 småspovar. Dessutom 6 tobisgrisslor, 1 storlom och några smålommar, 20 gulärlor, en skärfläcka och 5 grönbenor

Sandön på eftermiddagen. Phil Benstead hittade en dammsnäppa i sundet mellan fastlandet och ön. Där rastade dessutom 4 rödspovar, 7-8 svartsnäppor, ca 20 gluttsnäppor och några silvertärnor. 7-800 vitkindade gäss drog mot norr.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, May 09, 2010 at 17:13:27 (CEST)

2010-05-09 Mindre hackspett trummade i aleträsket i Möllehässle, vid den gamla branddammen.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, May 09, 2010 at 16:17:40 (CEST)

8 maj, fick en kort skymt av en lärkfalk som passerade min tomt i Glimmnge plantering. Nere vid stranden kunde jag se årets första ejderunge, ensam, eskorterad av två ådor.
Mats Ljunggren
- Saturday, May 08, 2010 at 22:06:33 (CEST)

8/5. En mosnäppa gick i lilla viken på Rönnen, och vid Sandön rastade 3 svartsnäppor och 4 rödspovar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 08, 2010 at 17:49:17 (CEST)

2010-05-08. En brunfärgad Gök flög längs med vägen Möllehässle-Mölle i em. Min första för i år.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, May 08, 2010 at 16:32:30 (CEST)

7/5 Ekeberga, Påarp kl 13.00: sträckande ad hane ängshök mot norr.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 07, 2010 at 15:13:23 (CEST)

5 maj. En fin kväll vid Ornakärr, lugnt men kyligt. 21.30 satte dubbelbeckasinen fart på pingpong bollarna. Först enstaka spel med långa mellanrum på olika platser, sedan mer ihärdigt spel stationärt norr om vägen. Gräshoppsångare och buskvätta bidrog till konserten liksom vipor, enkelbeck, rödbena och storspov som med sina varningsläten markerade rävens kvällsrunda.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, May 06, 2010 at 09:25:24 (CEST)

2010-05-05. Hasslarp och Sandön. Hasslarp- Trots kyla och moln var det hyfsat med fågel. Ett urval följer här. 1 par Skedänder, 3 Snatteränder, 1 Drillsnäppa, 1 sjungande Törnsångare den första jag hört i år, 5 Tornseglare också de mina årsförsta, korta strofer av Näktergal och Gräshoppssångare. Sandön- 4 Gluttsnäppor, 2 fiskande Fiskgjusar flera Skärfläckor och simmande tillsammans med Gråtrutar, en Vitvingad trut. Medobsare var Mr Bernro.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, May 05, 2010 at 23:09:52 (CEST)

5 maj. Kvällstur ut till Starby mader. Åtminstone en spelande dubbelbeckasin kl 21.45-22.15. Intensivast vid kl. 22. Samma plats som de senaste åren.
Henrik Johansson
- Wednesday, May 05, 2010 at 22:47:14 (CEST)

5 maj. Ljungabolet. I morse var det dax för GÖKEN. Fick höra den från öster - tröster gök !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, May 05, 2010 at 22:28:31 (CEST)

5/5 Hasslarps Dammar.fågelcirkeln.Gråhakedopping 9,Snatterand 2 par,Kricka 6, Bläsand 2,Skedand 1 par,Brushane 2,Grönbena 7,Drilsnäppa 2,Mindre Strandpipare 1,Tornseglare 2,Ladusvala 100,Gulärla 10,Bra med sångare samma arter som tidigare rapport.Sävsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, May 05, 2010 at 22:13:25 (CEST)

5 maj. Kvällstur till Hasslarp. I stort sett samma arter som Håkan rapporterar om nedan. Dock en ny art för året i form av en bivråk som sträckte förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, May 05, 2010 at 21:25:41 (CEST)

5 maj: fyra kattuggleungar följde intresserade vad som hände på stigen i Valhallskogen i Skälderviken, en mindre hackspett hördes och två steglitser flög över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, May 05, 2010 at 21:18:48 (CEST)

5/5 En liten tur till Hasslarps dammar mitt på dagen gav bra utdelning bl.a Näktergal, Säv-, Rör-, Löv-, Gran- och Gräshoppssångare, Svarthättor, Järnsparv, alla sångarna runt Bergsdammen. I den västra Fleningedammen var två Mosnäppor nya och över allt passerade två Tornseglare, kanske de första i år?
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, May 05, 2010 at 20:34:33 (CEST)

I morgontimman medan Göken gal, Taltrasten sjunger och alla Näktergalar gör allt för att överrösta övriga fåglar kommer 11 st Småspovar flygande och landar på revet vid Råå Småbåtshamn, Örby.
Carina Palm
Råå, - Wednesday, May 05, 2010 at 14:53:47 (CEST)

Tis 4/5-10 Ängelholm, Klörenskogen: Lärkfalk både igår (2 ex) och idag (1 ex).

På morgonpromenaden med vovven hördes en GRÄSHOPPSÅNGARE på hygget bakom första dungen på vänster sida när man kör ut från Ängelholm mot Vegeholm.
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Tuesday, May 04, 2010 at 12:07:57 (CEST)

3 maj: två unga tranor rastade i den nya våtmarken i Starby. I Höja våtmark 8 gröbenor, 3 drillsnäppor, 6 krickor och en bläsand.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
- Monday, May 03, 2010 at 22:29:07 (CEST)

3/5 Hasslarps dammar: Gråhakedopping 14, Skedand 3 par, Snatterand 2 par, Kricka 8, Vigg 10, Gravand 6, Strandskata 4, Rödbena 5, Brushane 2, Drillsnäppa 1, Grönbena 3, DAMMSNÄPPA 1. Mellersta södra dammen, Gulärla 10, Ladusvala 50, Hussvala 6, Backsvala 11, Rörsångare 1sj, Sävsångare 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, May 03, 2010 at 21:55:37 (CEST)

3/5 Björkeröd: svartvit flugsnappare hane, rödstjärt, gulsparv, buskskvättor samt en härlig närobs i ca en kvart av mindre hackspett (hane) på 3 meters håll. Kameran skulle varit med! Såg och hörde göken. Näktergal sjöng. Mölle fälad: fem gulärlor varav två nordliga. Ärtsångare, törnsångare, hämplingar och buskskvättor. Något oväntat en vacker törnskatehanne. Klockgrodorna spelade för fullt denna vindstilla dag. Även ett skedandspar och fyra vitkindade gäss.
Liselotte Andersson
Råå, - Monday, May 03, 2010 at 17:46:49 (CEST)

3 maj: hade just en Svarthätta i min trädgård
Sten-inge Eriksson
Björkröd Jonstorp, - Monday, May 03, 2010 at 16:46:14 (CEST)

Mån den 3/5. Dammsnäppan är kvar i Hasslarp idag. Den höll till i SV hörnet av den mellersta Flenningedammen.
Patrik & Anton Söderberg
- Monday, May 03, 2010 at 16:18:38 (CEST)

2/5 Jordberga, Billesholm I helgen kom gräshoppssångare och buskskvätta till Vegå-dalen vid Jordberga.
Martin Persson
Billesholm, - Monday, May 03, 2010 at 11:48:57 (CEST)

2 maj. Ljungabolet. Nu har även TRÄDPIPLÄRKAN kommit.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, May 02, 2010 at 22:59:16 (CEST)

2 maj. Sibirien, Ängelholm under några förmiddagstimmar. Ingen amerikansk sjöorre stod att finna. 2 nilgäss drog förbi mot norr i strandkanten. Övrigt bl a, trana 3, smålom 35, gråhakedopping 5, bergand 5, kustlabb 1 mörk som drog in över land, lärkfalk 1, drillsnäppa 4 samt grönsångare 1 sj.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, May 02, 2010 at 22:36:51 (CEST)

Hasslarps dammar i kvällningen. En tornseglare kommer förbi flygande ca 18.20 En dammsnäppa letade mat i den mellersta av de 3 södra dammarna. Medobsare: Maria Nielsen & Leif Olsson
Richard Nilsson
Helsingborg, - Sunday, May 02, 2010 at 22:16:15 (CEST)

2/5.Örby Ängar.Trädpiplärka 1sj,Näktergal 5sj,Gök 1 ropande,Rödstjärt 2,Svartvit flugsnappare 1hane, Ärtsångare 10,Törnsångare 2,Svarthätta 10,Sävsångare 1sj,Grönsångare 1sj,Lövsångare 25, Gransångare 15,Sävsparv 5.Medobs Henrik Johansson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, May 02, 2010 at 21:40:44 (CEST)

2/5. En flock med 11 tranor sträckte mot norr över Jonstorp.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, May 02, 2010 at 21:38:56 (CEST)

En fantastisk skådardag i Nordväst. Började i gryningen i utkanten, i södra Mellbystrand med att bevittna de tusenhövdade massorna av lommar som lyfter ur Laholmsbukten. En vitnäbbad islom i sommardräkt drar norrut och sedan in över land. Vandring under fågelkonsert i Sinarpsdalen toppas av en göktyta, flera par svartvit flugsnappare, sjungande buskskvätta och törnsångare. På Rönnen noteras bl.a. kustlabb, rödspov, småspov, 4 drillsnäppor. Står sedan och spanar i sjöorre-flocken på östra sidan tillsammans med Nils Kjellén. Plötsligt kommer två stora vita fåglar flygande mot oss, de vänder av mot SW och fortsätter stadigt i den riktningen, två SILKESHÄGRAR(!) Medobs under dagen: Håkan J.
Mikael Olofsson
Studentstaden Lund, - Sunday, May 02, 2010 at 18:49:01 (CEST)

2 maj: en göktyta höll till i markerna öster om Norrebro hamn på Bjäre. Ärtsångare, rödstjärt sjöng - åtskilliga svalor sträckte in, en grönbena och 10 gulärlor rastade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, May 02, 2010 at 16:56:03 (CEST)

Lör 1/5 kl:17:00. Nu har storlommen kommit till Rössjön. två = ett par kanske, sågs simmande tillsammans nära vägen mellan sjöarna. Medobs; Klas o.Saras familj.
Sonja Henningsson
HJärnarp, - Sunday, May 02, 2010 at 10:10:56 (CEST)

En tur ut idag mellan regnskurarna gav bra resultat bland vadararterna, bl.a. fyra arter spovar, med myr-, stor- och småspov vid Sandön samt rödspov i Stureholm. Vid Sandön fanns för övrigt även gluttsnäppa 9 ex, skärfläcka 7 ex samt några små- respektive fisktärnor.

Vid Stureholms mosse fanns dessutom skärfläcka 8 ex, strandskata, rödbena , grönbena 3 ex, brushane 2 ex och gluttsnäppa. Ett 20-tal ladusvalor jagade över vattenytan tillsammans med 8 hussvalor.

Roligast var dock upptäckten - strax före lunch - av de två gamla svarthuvade måsarna i Hasslarp. Dom gjorde sällskap med ett 100-tal skrattmåsar. Det blev en hastig titt till en början innan jag fick ta skydd för en kraftig regnskur. Fick hjälp med att "larma" ut. Ut ur bilen då regnet upphörde och hoppas på att måsarna var kvar. Jo då! Fick snabbt spanat över delar av området innan regnet tog nya tag. Väl representerat med vadare; drillsnäppa, skärfläcka, rödbena, mindre strandpipare, grönbena, brushane, svartsnäppa gluttsnäppa, tofsvipa och strandskata. Bra med ladusvalor drygt 200 ex och 5 backsvalor satt och hängde blöta i en tistel. 5 snatteränder, drygt 10-talet vigg, 6 skedänder och en handfull krickor fanns också på plats, precis som 14 gråhakedoppingar.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, May 01, 2010 at 22:41:45 (CEST)

Lö 1 maj. Svedberga kulle. M hackspett 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, May 01, 2010 at 22:16:20 (CEST)

1 maj. 2 svarthuvade måsar upptäcktes vid middagstid i Hasslarp. De höll ganska stationärt till vid de södra dammarna och var emellanåt ner i fårhagen mellan motorvägen och sydöstra dammen. Högst troligt rör det sig om ett par då de sågs uppvakta varandra och vid något tillfälle sågs en av fåglarna (troligen hanen) spy upp en härlig kladd med käk till sin partner.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, May 01, 2010 at 21:03:31 (CEST)

1 maj Nya våtmarken Bruces Skog. 1 dammsnäppa sågs på morgonen fram till ca 0830 då jag lämnade för att hämta kamera. När jag kom tillbaka vid 9-tiden var den försvunnen. Annat som sågs var bl.a. 1 havsörn överflygande, 2 gråhakedopping (en på bo), mindre strandpipare, drillsnäppor, törnsångare och en gulärla.
Max Jensen
Helsingborg, - Saturday, May 01, 2010 at 17:29:16 (CEST)

1/5. Stod i Farhult på förmiddagen och räknade gluttsnäppor (30 ex), när plötsligt "allt" lyfte. En rovfågel kom inflygande från Kullabergshållet på låg höjd, så att bestämma den som brun glada var inte så svårt. Fågeln drog in över land och cirklade en god stund över byn, innan den tröttnade på två mobbande fiskmåsar, och fortsatte sin färd. Borta vid stugorna vid skogen hördes en sjungande törnsångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 01, 2010 at 13:18:41 (CEST)

1 maj. Morgonbesök (6.20-7.00) i skogsdungen vid Baljagården för att kolla upp hägerkolonin. Tyvärr möttes jag av total frånvaro av hägrar. Runt femton bon sågs men det är oklart om några av dem varit aktiva i år. I övrigt hördes bl a steglits och stenknäck.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, May 01, 2010 at 07:59:31 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin