Observationer mars 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

2010-03-31 Vandrade förbi Maglaby kärr i kvällningen och såg då 17 storskrakar,2 havsörnar, 1 brun kärrhökshane och en överflygande fisgjuse. Havsörnarna satt i varsin torrgranstopp och belystes fint av aftonsolen.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Thursday, April 01, 2010 at 10:00:01 (CEST)

Ons. 31/3 kl:16:00. Kom två fiskgjusar flygande över skogen vid båtplatsen i Västersjön. Medobs Klas.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, March 31, 2010 at 21:16:30 (CEST)

30/3. En fiskgjuse och en forsärla vid hamnen i Jonstorp.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, March 31, 2010 at 08:48:18 (CEST)

Tisd 30/3. En tur ut till Ugglarps broar gav bla.Mindre sångsvan 5,Bläsgås 5,Sädgås 5,Trana 7,Sädesärla 2,Bläsand 20 tal.Vid Össjö Brun kärrhök hane.Blåsigt,men en härlig em.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, March 30, 2010 at 20:07:25 (CEST)

30/3-10. Rössjöholmsån vid Lunnamöllan. Forsärlor - 1 hane & 1 hona - 1 möjl. 2 Strömstarar, 1 Sädesärla och i närheten 3 Stjärtmesar, 1 Taltrast & flera Gransångare. På em över Strömgatan 75 Tranor str mot norr.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Tuesday, March 30, 2010 at 15:32:23 (CEST)

30/3 En st. Brun Kärrhök och två Gransångare Örby Ängar
Roland Nilsson
Ramlösa, - Tuesday, March 30, 2010 at 12:59:51 (CEST)

Månd.29 mars kl:18:30. minst 170 sångsvanar låg längs norrkanten på Västersjön där tydligen isen lossnat från stranden. Den vårliga konserten hördes över sjön. I Rössjön ett trettiotal sångsvanar några storskrakspar, några knipepar, fem grågäss, en kanadagås, en knölsvan och 6 storskarvar. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, March 29, 2010 at 20:31:24 (CEST)

29 mars, Hasslarps dammar under em: 2 gråhakedoppingar, 1 salskrake (hane), 5 snatteränder, 8 skedänder, ca 30 brunänder o gott om bläsänder o krickor. 24 tranor drog mot norr.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 29, 2010 at 16:41:46 (CEST)

29 mars. Under morgonen sågs vid Laröd en pilgrimsfalk som i hög fart sträckte förbi. En glada tog det varsammare och patrullerade av området söderut på låg höjd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, March 29, 2010 at 16:24:31 (CEST)

29/3 Ett ex Morkulla mitt på vägen vid Duveke
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, March 29, 2010 at 09:16:42 (CEST)

28 mars. Sporadisk koll i Sundet visade att ejdersträcket lossnat på allvar idag. "Pralinen" utanför Sandön lyfte vid 18-tiden och gjorde en uppvisningssväng tillsammans med ejder innan flocken drog norrut, kanske mot Grytskären igen? Andra ejderflockar drog österut in över land. 3 myrspov, 2 bruna kärrhökar och en fiskande gjuse likaså vid Sandön.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, March 29, 2010 at 00:05:45 (CEST)

28/3. Vid matningen vid Rössjön ett hundratal sångsvanar samt även 13 mindre sångsvanar, andra arter som sågs var salskrake 1 hona, 1 forsärla samt 18 storskrakar.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, March 28, 2010 at 19:16:09 (CEST)

Sö 28 mars. Allerumskogen. Ormvråk 2, Varfågel 1, Gransångare 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 28, 2010 at 19:15:36 (CEST)

28 mars. Mellan Gröthögarna och Tjällran bl a, sjöorre 28, blåhök 1 honf, brunhök 1 honf, mindre strandpipare 1 (förbiflygande mot norr), större strandpipare 4 samt stenskvätta 1 hona. Nedanför Torekovs reningsverk sågs en forsärla.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 28, 2010 at 19:00:43 (CEST)

28 mars. Eftermiddagstur med början i Farhult. Gott om krickor med 270 ex, bland dessa en årta (hanne). Dessutom snatterand 1 par, skedand 2 par samt en myrspov. Vidare till Rönnen där 4 par snatteränder rastade på östra sidan. Sista stopp vid Sandön vid kl. 15-16. Bland 200-300 vanliga ejdrar ute vid Själrönnen låg en grann praktejderhanne. På sandrevlarna 7 myrspovar och drygt 50 skärfläckor. Medobsade vid Sandön gjorde Henrik Ehrenberg m.fl.
Henrik Johansson
- Sunday, March 28, 2010 at 18:48:57 (CEST)

2010-03-28, em. Mölle fälad- Sjungande Steglits och en Större Strandpipare flög runt och visade upp sig. Ett Knippar och 7 Bläsänder bak Mölle hamn.
Lasse Unger
Mölle, - Sunday, March 28, 2010 at 18:00:55 (CEST)

28 mars. Ljungabolet. Har just nu en SÄVSPARV på besök ute vid fågelbordet.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, March 28, 2010 at 16:33:39 (CEST)

28/3 Rydebäck 10:50-11:50: Ejder ca 600 str s, sjöorre ca 700 str s, kricka 2 str s, svarthakedopping 4 str s, samt en brun kärrhök mot Danmark.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, March 28, 2010 at 12:18:28 (CEST)

28 mars, Kulla Gunnarstorp: två ex. större hackspett som "duellerade".
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Sunday, March 28, 2010 at 10:45:50 (CEST)

27/3 Rydebäck. Mindre sångsvan 17 str österut.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, March 28, 2010 at 09:48:31 (CEST)

2010-03-27 på em. Mycket disigt. Liten Mölle-fälad promenad. 7st Sothöns, 2 Gravänder, 9 Bläsänder 15tal Gräsänder, 25tal Ejdrar och en vacker Storskrakhane i viken precis man klättrat över trappan från Mölle. Ett Strandskatepar, en Tofsvipa, 7 Sädesärlor och två överflygande Storspovar samma plats. Ytterligare tre Storspovar flög över under promenaden. Ett 50tal Starar ihop med 10 Björktrastar på äng i Vattenmöllan. Ejdrarnas ljuvliga läte hördes hela tiden ute från det disiga havet.
Lasse Unger
Mölle, - Saturday, March 27, 2010 at 23:52:45 (CET)

Trots det tidvis mycket disiga vädret idag så kände sig tydligen ormvråkarna tvingade att röra på sig. På ca 20 minuter hade vi vid Pålsjö kyrkogård säkert ett 25-tal som kom insträckande mot NO lågt över Pålsö skog. En flock grönsiskor drog förbi precis som några korsnäbbar. Vid pumphusdammen(Maria hage) fanns de 3 salskrakhonorna kvar som Björn Ekelund upptäckte igår. Tal- och koltrast sjöng flitigt och 5 steglits passerade förbi.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, March 27, 2010 at 17:45:35 (CET)

27 mars. Ljungabolet. Nu har jag även GRÖNSISKAN här, dens sång är ju inte just vacker men mycket intenseiv, å så liten den är. KATTUGLORNA gav prov på en serie olika läten i går kväll, alltid något nytt i skogen.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 27, 2010 at 17:12:14 (CET)

26 mars. Ljungabolet en SÄDESÄRLA promenerade och kvittrade på logtaket i dag. På åkrarna mitt emot infarten till Ängelholms Flygplats gick 5 STORSPOVAR och sökte föda.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 27, 2010 at 11:18:41 (CET)

26 mars 2010, Helsingborg; rödhakarna i Öresundsparken har på allvar börjat sjunga in sina revir.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Saturday, March 27, 2010 at 08:23:31 (CET)

26/3-10 Höghult: Brunhök 1 ad hane. Sädesärla 5.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, March 27, 2010 at 00:15:14 (CET)

Brogårda våtmark 2010-03-26 En salskrakshane vilade på strandkanten. Gott om strandskator och första rödbenan provianterade.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Friday, March 26, 2010 at 21:28:57 (CET)

Fre 26 mars. Ingelsträde våtmark/Wellbrodammarna. Snatterand 1 par.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 26, 2010 at 20:03:08 (CET)

26/3 Grytskären. Lunchspaningen blev lite längre än vad jag hade tänkt då det låg en vacker adult Praktejderhane bland de uppskattningsvis 1500-2000 vanliga Ejderna. Övrigt sågs första Stenskvättan, Skedand och minst 10 Sädesärlor.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, March 26, 2010 at 18:09:57 (CET)

2010-03-26. Helsingborg. På väg till jobbet hördes fem sjungande gransångare mellan Pålsjö Östra och Stattena. Enligt uppgift från min far så hade det under gårdagen sträckt in minst 500 tranor i området mellan Norra Vram och Vrams Gunnarstorp. Nu är våren på gång.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, March 26, 2010 at 17:52:05 (CET)

26 mars 7st. Skärfläckor vid Farhult
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd Jonstorp, - Friday, March 26, 2010 at 17:16:50 (CET)

26/3 Bruces skog sydöstra delen i dammen vid Lussebäcken. Ett par Gråhakedopping. Hoppas det är samma par som häckade här i fjol vilket resulterade i 5 st flygga ungar. Dammen blev isfri i går så de vet när de ska komma.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, March 26, 2010 at 15:33:51 (CET)

26/3 Gantofta - den första saltsillande gransångaren hördes klämma i ordentligt på morgonen!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Friday, March 26, 2010 at 13:35:21 (CET)

26/3 Sädesärla Sträckande hemma vid tomten i Billesholm...
Peter Andersson
Billesholm, - Friday, March 26, 2010 at 09:29:43 (CET)

26/3 SW Lerberget:1 hane svarthakad buskskvätta (västliga rasen) Ören i svanebäck: 30 kricka, 4 skedand och 1 skogssnäppa
Lars Mårtensson
Viken, - Friday, March 26, 2010 at 09:05:47 (CET)

26 mars-10 07:00 Kulltorp 3 ex Dubbeltrastar hoppade i min lilla trädgård, och i Vegeholmskogen sjöng inte bara Taltrast och Bofink utan även GRANSÅNGARE!
Heidi Malmgren
Ängelholm, - Friday, March 26, 2010 at 07:23:29 (CET)

25.3 Sträck vid Kullen på morgonen 6.30-9.00. 1 lappsparv, ca 500 bofink 1000 ringduvor, enstaka skogsduvor, hämpling och sädesärlor. 30 dubbeltrast, 2 sparvhök, 1 glada och en 4k havssula. Vid Björkeröd sågs en varfågel ivrigt uppvaktad av 8 st grönfinkar. 10 st ormvråk, 1 skogsnäppa
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Thursday, March 25, 2010 at 22:18:41 (CET)

20100325 Mölle mosse. Trots att isen ligger kvar var det mkt liv i vattnet i form av larver, baggar, vattensalamander och snok. Dock inte en enda fågel. Intog ryggläge i solen istället och fick genom trädtopparna se ; duvhök 1, sparvhök 1, ormvråk 2, tumlande korpar 2, tranor c:a 40, gott om bofink och korsnäbb samt min första fladdermus för i år.
Lena Jansson
Höganäs, - Thursday, March 25, 2010 at 21:29:48 (CET)

25 mars. Sträckbevakning vid campingklubben i Domsten under fm: magert sjöfågelsträck trots det varma vädret vilket inte tycks påverka ejdrarna som helt lyste med sin frånvaro. Bättre fart på småfågel med bra insträck av sånglärka, sädesärla, sävsparv, bofink mm. Bland sjöfågel sågs bla stjärtand 23, kricka 44, svärta 2, smålom 6, skäggdopping 14. Rovfåglarna dominerades av ormvråk 125 och sparvhök 26 samt ett ex av glada och fiskgjuse. Vid den nya våtmarken vid Stureholm en ung havsörn och två skogsnäppor. I Farhult på em två sträckande bruna kärrhökar samt även här flera grupper med tranor mot norr. Transträcket har varit omfattande idag då jag sammantaget under eftermiddagen sett ca tusen fåglar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, March 25, 2010 at 19:41:03 (CET)

2010-03-25 Sandön: 1ex fiskgjuse, och 2ex brun kärrhök.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, March 25, 2010 at 19:06:13 (CET)

25 mars, e m. Vid bunkern, Dagshög, sågs två tidiga hanar av stenskvätta. Vid Mäsinge strand kurade en skogssnäppa och där fanns också tre sädesärlor.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Thursday, March 25, 2010 at 18:49:12 (CET)

25/3 Cargotec Gunnarstorp, Sträckande tranor 18ex
Peter Andersson
Billesholm, - Thursday, March 25, 2010 at 10:33:17 (CET)

24/3 Rydebäck: Trana 18 str NO.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, March 25, 2010 at 07:32:08 (CET)

23 mars Ängelholm, tog en kvällstur ner till Brandsvig för att se om där hade bildats någon vattensamling. Där var en ganska stor vattenspegel som lockat till sig både änder, gäss och svanar. Bland ett tiotal sångsvanar fanns det tre Mindre sångsvanar och bland gräsänderna fanns det ett par snatterand och ett tiotal krickor. En hona blå kärrhök drog om kring över fälten och en flock med sångsvan (14 st) sträckte förbi.
Per Knutsson
Ängelholm, - Wednesday, March 24, 2010 at 21:33:41 (CET)

20100324. Hasslarps dammar. Några timmar mitt på dagen gav bl.a. gråhake- och smådopping, knipa, vigg, kricka, bläsand,skedand, stjärtand, brunand, grav-och gräsand. Nilgåsen sällskapade med enkelbeckasin, strandskata och rödbenor. Medobs Cissi Gyllström.
Lena Jansson
Höganäs, - Wednesday, March 24, 2010 at 20:14:12 (CET)

24 mars. Den svarta kråkan i Viken bygger bo för fulla muggar och planerar tydligen för en tredje häcksäsong tillsammans med sin gråa partner.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, March 24, 2010 at 19:56:55 (CET)

24 mars. En hyfsad sträckdag över Kullabygden med ringduva ca 10.000, ormvråk >350 och trana >300 dominerande i luftrummet. 15 sparvhök och en duvhök. De flesta av dessa iakttagna från Beredskapsmuseet, Djuramåsa. 2 vackra hanar svart rödstjärt vid "Vikentomater" strax NO Viken.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, March 24, 2010 at 19:25:26 (CET)

23/3-10. Ca 80 Sångsvanar - varav 2 mindre - vid Källna.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Wednesday, March 24, 2010 at 18:55:31 (CET)

2010-03-24 kl 16.30-17.00 Tranor ca 120 st passerar över Lerberget i olika grupper. Enligt sägnen är det idag Tranedag vilket verkar stämma.
Klas Blomberg
Lerberget, - Wednesday, March 24, 2010 at 17:42:57 (CET)

24 Mars. Precis som Susanne och Thomas observerat från Munka-Ljungby så var det gott om sträckande tranor idag på eftermiddagen. Jag räknade inte noggrannare än att det var "flera hundra stycken" som passerade Össjö mot norr.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Wednesday, March 24, 2010 at 17:36:14 (CET)

23/3 Dalgången utmed Rönneå visar snart upp sig från sin bästa sida, ordentliga översvämningar med förutsättningar för mycket spännande framöver. Idag 1 salskrake hona bl.a.. På Söderåsen vid kvällningen go trastsång men också nyanlända morkullor både här o där.
Leif Dehlin
- Wednesday, March 24, 2010 at 15:03:30 (CET)

24 mars kl 13.40: 45 tranor skruvar mot norr över Munka folkhögskola just nu!
Susanne Danielsson o Thomas Wallin
Folkhögskolan Munka, - Wednesday, March 24, 2010 at 13:41:14 (CET)

24/3 En Svart Rödstjärt på Beijers område i Ängelholm vid middagstid!
Johnny Lindkvist
Munka Ljungby, - Wednesday, March 24, 2010 at 13:22:18 (CET)

24 mars. Nedanför Kulla Gunnarstorps slott sjöng en gransångare på morgonen. Vid bäckutloppet höll en forsärla till.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, March 24, 2010 at 11:07:02 (CET)

24 mars hittarps rev 08-09. Enstaka ejderflockar drog söderut och enstaka ejdrar drog norrut.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, March 24, 2010 at 09:59:35 (CET)

23 mars. Hasslarps dammar på em. De i stort sätt isfria dammarna börjar locka till sig alltmer fågel. Utöver vad som rapporterades från igår sågs idag ett par salskrake och två brunänder. Nilgåsen var kvar vilket tyder på att det är minst tre individer i vårt rapportområde.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, March 23, 2010 at 20:49:04 (CET)

23 mars. I en av hästhagarna i Laröd sågs inte mindre än 63 skator.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, March 23, 2010 at 19:43:28 (CET)

20100323. Ordentligt genom vädrad blev man denna soliga men blåsiga dag. Trots att vinden slet i tuben hittade vi i Farhultsviken bl.a. fyra myrspovar, sex störrestrandpip, gott om strandskator samt en bläsgås och en vitkindad. Skogssnäppan fanns kvar vid vattensamlingen längs vägen mot Lönhult. Vid Ingelsträde våtmark sågs bland många kanada-,bläs-och grågäss även två nilgäss och sju enkelbeckasiner. Medobs Ronny Svensson.
Lena Jansson
Höganäs, - Tuesday, March 23, 2010 at 18:48:13 (CET)

23/3 Första sädesärlan flög över tomten nu på förmiddagen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, March 23, 2010 at 12:34:25 (CET)

22 mars. Två flockar med tranor mot norr över Ängelholm mellan kl. 17-18. Totalt ca 90 ex.
Henrik Johansson
- Tuesday, March 23, 2010 at 06:09:36 (CET)

22/3 Fredriksdals museum: 2 st morkullor stöttes upp i södra delen av området, i övrigt sjungande stare, bofinkar i mängder, grönsiskor, sjungande stenknäck och en st hackspett.
Liselotte Andersson
Råå, - Monday, March 22, 2010 at 22:17:50 (CET)

22/3 Sandön: Gravand 20, Bläsand 4, Kricka 7, Vigg 200, Strandskata 35, Skärfläcka 26, Större Strandpipare 1 , Storspov 24.
Rönnen: Gravand 22, Bläsand 5, Knipa 310, Ejder 420, Sjöorre 32, Småskrake 1, Glada 1 str N, Ormvråk 15 str N, Större Strandpipare 6, Ängspiplärka 1, Hämpling 4, Stare 45, Sävsparv 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 22, 2010 at 21:32:04 (CET)

22 mars, på kvällen fick jag se den välbekanta helvita ormvråken från Ängelsbäck, då den lyfte från busshållplatsskylten vid Havsten när jag kom åkandes förbi. Den bör nu ha uppnått en aktningsvärd ålder.
Mats Ljunggren
- Monday, March 22, 2010 at 20:51:23 (CET)

22 mars. Sandön under kvällen och eftersök av den vitvingade truten som rapporterades härifrån igår kväll. Någon sådan kunde inte återfinnas men för potientiella eftersökare en varningsflagga för den helvita gråtrut som sågs. På revlarna bl a, myrspov 1, skärfläcka 26 och större strandpipare 1. Minst 100 starar drog förbi liksom 3 sädesärlor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, March 22, 2010 at 20:27:46 (CET)

Hasslarps dammar 22/3 Delar av dammarna isfria.Knölsvanar,grågäss,gravänder,bläsänder,krickor,gräsänder,viggar,knipor,nilgås 1,pilgrimsfalk 1,sothöns,strandskator,tofsvipor,rödbena 1,sädesärla 1,gransångare 1,sävsparv 2.
Ronny Johansson
Kattarp, - Monday, March 22, 2010 at 18:57:15 (CET)

2010-03-22 Farhult-Lönhult: ca 200-300 m från väg 112 i riktning mot Lönhult. Skogssnäppa 1 ex och sädesärla 2 ex. Medobs Lena Jansson och Mikael Jönsson. Senare sågs även spetsbergsgås på samma plats.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, March 22, 2010 at 18:54:40 (CET)

2010-03-22 på em. Kullabergspromenad. 5-6 Taltrastar vid Björkeröds mosse. 3 Ormvråkar svävade över Björkeröd. Sång från Grönfinken, Pilfinken, "oxen" o den blåa mesen hördes. Nötväckor sjöng (eller vad man nu skall kalla det) från flera platser på rundan. Bofink den klart vanligaste sångfågeln idag. En Spillkråka var i rejält bråk kring ett av sina gamla bohål i bokeskogen med ett Skogsduvepar. Spillkråkan flög in i hålet jagad av duvorna som därefter under lång tid gjorde försök att ta sig in i detsamma. Allt kan hända på en skogspromenad.
Lars Unger
Mölle, - Monday, March 22, 2010 at 18:45:47 (CET)

Vid 18-tiden den 21 mars rastade 350 sjöorrar nära stranden vid Hittarp.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Monday, March 22, 2010 at 18:16:09 (CET)

22/3. Vid Sandön flög en fiskgjuse runt och spanade mot vattenytan. När den till slut dök, fångade den en flatfisk i första försöket.
I Farhult rastade 102 strandskator och 81 krickor. Samt en hanne stjärtand.
Öster om Rönnen låg 2 vitkindade gäss, 5 svarthakedoppingar och en hel del knipor och alfåglar. 3 tranor sträckte norrut, och i buskagen en gransångare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, March 22, 2010 at 17:17:57 (CET)

21/3 Jordberga Våren håller greppet: 4 tranor,7 aktiva starar, 1 vackert seglande blå kärrhök (hane),årets första taltrastsång, troget "kattugglesorl" från bostaden varje kväll,natt,morgon
Martin Persson
Jordberga, Billesholm, - Monday, March 22, 2010 at 13:05:34 (CET)

21 mars i fågelviken på Påarps allmänning: kärrsnäppa, rödbena, större strandpipare, tofsvipa, kricka, gräsand, bläsand, strandskata, skrattmås, grågås, kanadagås, storskrak, ejder, knölsvan, stare och storskarv, varav en häckande (senensis).
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Monday, March 22, 2010 at 08:10:53 (CET)

21 mars. Uppgifter gör gällande att det vid 18:30 tiden sågs en vitvingad trut på Sandön. Läge för morgonpigga?
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 21, 2010 at 21:40:32 (CET)

Sö 21 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Sångsvan 22 ex i översvämmad å-dal, Kungsörn 1 subad, Jordberga, Ormvråk 5-7, Glada 1, Sparvhök 1, Trana 1-2 "hemmatrana", Strömstare 1 Halla, Stenknäck minst 30, Stjärtmes 3-4, Bofink, Trastar, Korp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 21, 2010 at 19:05:19 (CET)

21 mars. Säsongens sista vinterfågelräkning Allerums skog - Nellåkra - Döshult. Efter morgonens regn kom en kort stund med riktig värme vilket satte igång fågelsången minst sagt, i konserten hördes gulsparv järnsparv,taltrast (2),dubbeltrast (2), rödvingetrast o bofink. Sen blåste det upp en kylig v-nv vind och det mesta tystnade. Att vintern har varit tuff för övervintrarna märktes bland annat på ett ovanligt lågt antal talgoxe,blåmes och nötväcka. Två gärdsmygar räknades in men ingen rödhake. Bland de 38 arterna märktes 130 rast sångsvanar, duvhökspar i spelflykt, 120 grönsiskor, 1 stare, 6 tofsvipor, 1 hämpling, 2 svartmesar, 1 spillkråka, o 2 domherrar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 21, 2010 at 17:13:27 (CET)

21 mars. Promenad mellan Jonstorp och Svanshall bjöd förutom på frisk luft bl a på, duvhök 1, trädlärka 11, sädesärla 1 och hämpling 3. Vid Lönhult ytterligare 1 duvhök som rastade kort i allén utmed vägen innan den fortsatte ut över fälten till alla kråkfåglars stora förskräckelse.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 21, 2010 at 15:56:59 (CET)

Några förmiddagstimmar vid Hittarps rev, trevligt väder men inte mycket på sträck: silltrut 1, mindre sångsvan 8, sångsvan 4, smålom 6, ejder 50, bläsand 80, ormvråk 35, sävsparv 4, en del sånglärkor, hämpling m.m. Sädesärla i tången.
Mikael Olofsson
Lund, - Sunday, March 21, 2010 at 12:22:48 (CET)

20/3 Ett par hundra meter in på vägen mot Lönhult från väg 112, till höger finns ett fält som besökts av svanar och gäss hela vintern. Där finns tydligen något matnyttigt. I dag vid 17-tiden fanns bland sångsvanar och grågäss också åtminstone 21 st bläsgäss. Det var intressant att höra skillnaden på deras och grågässens läten, då de med jämna mellanrum lät höra sina betydligt ljusare läte.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, March 20, 2010 at 21:50:05 (CET)

20 mars Kullens fyr 06.30-10.00: Precis som i går hyfsat med Ringduvor 2.150ex, Skogsduva 23, Bofink 1.300 (endast ett fåtal bergfinkar) Dubbeltrast 46 varav 36 i en flock, Taltrast 1, M. korsnäbb 43, Havsörn 1, Sånglärka 90, Trädlärka 3, Trana 2+9, Svartkråka 1 ex rundade spetsen på närhåll. Så dagens höjdare/miss ca. 09.30 en vit fågel med svarta utskjutande ben som sågs bakifrån på väg ut i diset med riktning mot Gilleleje. Skedstork kläckte jag ur mig, ser så ut sa Lars-Göte, en rusch ut på en höjd för bättre sikt, men den hann försvinna ut i diset. När jag så kollar danska obsar visar det sig att man haft en Skedstork på ef.m. på norra Själland vid Ärresö. -Sånt är livet ibland-. Medobsare Kaj Möller och på slutet Lars-Göte N
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, March 20, 2010 at 20:33:41 (CET)

20/3 Vid 15-tiden i dag, vid Årnacke hamn, satt en varfågel högt i en buske, som de brukar göra. Den uppvaktades flitigt av ilskna blåmesar, talgoxar och koltrastar som inte tycktes gilla dess närvaro.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, March 20, 2010 at 18:04:39 (CET)

20 mars. Förmiddagsrunda på Bjäre. Mest för att kolla om ejdrarna börjat samlas. Och visst, utanför Lervik-Stora Hult samt runt Grytskären fanns en del. Uppskattningsvis runt 1000 ex. Övrigt: Vid Rammsjöstrand vardera en forsärla och sädesärla, vid Torekovs rev tre skärsnäppor.
Henrik Johansson
- Saturday, March 20, 2010 at 17:50:56 (CET)

Sönd. 20/3 LÖNHULT: ca 70 ljungpipare i en förbisträckande flock. SANDÖN: 18 skärfläckor
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, March 20, 2010 at 17:30:27 (CET)

20/3 Forsärla rastade på gården. 4 tranor sträckte norrut.Tornfalkarna inspekterar holken. Våren är här!
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, March 20, 2010 at 14:59:22 (CET)

20 mars. Sträck vid Hittarps rev 06:30-10:15. Storlom 1, smålom 11, ejder 105, sjöorre 610, svärta 7, glada 4, ormvråk 100, mindre korsnäbb 60, dubbeltrast 3, talgoxe 3 och sävsparv 12. Bland rastarna märktes sädesärla 4, skärpiplärka 10 och stjärtand 1 par. Vid Sandön 1 nilgås och 11 skärfläckor. I vassen nere vid bryggan födosökte 1 gransångare. På ett fält vid Karlsfält sällskapade 3 ljungpipare med en dröse tofsvipor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 20, 2010 at 13:11:39 (CET)

19 mars. 13:20 två TRANOR flög över Munka. Vid Ågård såg jag en ung BLÅ KÄRRHÖKSHANE.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 20, 2010 at 12:10:15 (CET)

Idag på vårdagjämningen 20/3 såg vi på f m första sädesärlan i Farhult! Vid stenkrossen sågs gröngöling och varfågel och vid Rönnen 5 skärfläckor i sällskap med bl a strandpipare, rödbenor och kärrsnäppor. Så visst är det vår!!
Bengt och Ylva Bayard
Lund, - Saturday, March 20, 2010 at 11:40:44 (CET)

Stora mängder ormvråkar drog över ängelholm hela dagen. Vid 17.10 åkte vi förbi norra kattarp med tåget och observerade en stor flock med prutgäss som tagit paus.
Oskar Gunnarsson
Ängelholm, - Friday, March 19, 2010 at 19:04:54 (CET)

19 mars: några timmar vid Kullens fyr på morgonen innan det började regna med ett magnefint sträck - några axplock. Ringduva 3.600, Dubbeltrast 147, Bofink 3.700, Stare 475, Trädlärka 15, Skogsduva 8, Tofsvipa 25 plus en del annat smått och gott. Görslövsåns mynning vid 12-tiden, Strandskata 164, Skärfläcka 6, Storspov 36, Kricka 34 samt en hona Salskrake. Så nu är det bara och konstatera att våren och fåglarna väller in över Kullabygden
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, March 19, 2010 at 16:24:49 (CET)

18 mars, Vegeholm och Hittarp. Med värmen +10 grader och uppklarnandet drog det i skådartarmen, laddad med två termosar drog jag ut. Först till Hitarps rev vid 12 tiden, ormvråkar mot NV hela vägen ner till revet, knappt 100 ex sedan var det heldött, vidare till Vegeholm, fullt ös på vråkarna, drygt 100 ex på 10 min, sedan tvärnit. Här sågs också 9 tranor mot norr. Vid Sandön ett fantastiskt salskrakspel, nu vet jag var punkarna har fått sin inspiration ifrån.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, March 19, 2010 at 15:07:25 (CET)

19 Mars. 11 skärfläckor vid Sandön.
Martin Ekenberg
Grevie, - Friday, March 19, 2010 at 14:28:44 (CET)

18 mars. Sex tranor sågs sträcka not norr över Åstorp sent på eftermiddagen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, March 18, 2010 at 22:43:32 (CET)

18 mars 2010 kl 17:00. Ljungabolet. Vårens fem första STARER intog sjungande kastanjen på gårdsplan. Nu måste våren vara här.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, March 18, 2010 at 19:50:03 (CET)

18/3 Jag gick en kvällsrunda nerom Västra Kvarn. Där sprang en forsärlehane i hästhagarna och sökte föda.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Thursday, March 18, 2010 at 18:19:41 (CET)

18 mars: 70-80 ormvråkar (minst... jag vet inte hur många som kom före o efter mig) sträckte norrut över centrala Ängelholm vid 16-tiden. Detta trots till synes dåligt sträckväder - helt molnigt. Men dom är väl smått desperata nu...
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, March 18, 2010 at 16:51:52 (CET)

17 mars e m. Vid Glimminge by betade en flock på ett par hundra grå- och kanadagäss; bland dem fanns 5 sädgås och 2 vitkindad gås.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Wednesday, March 17, 2010 at 23:21:25 (CET)

Onsd 17 mars. Ornakärr sen em-kväll. Blå kärrhök 1 honf, Tranor 3 str N
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 17, 2010 at 20:32:50 (CET)

17/3 Våren är här. 2 Tranor sträckte över Änglaberga. Söderut ???
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Wednesday, March 17, 2010 at 18:37:18 (CET)

2010-03-17 Kungsörn, juv i centrala Össjö by
Susanne Danielsson
Össjö, Munka Ljungby, - Wednesday, March 17, 2010 at 13:36:17 (CET)

15 mars. Två strandskator tillbaka på sin sedvanliga häckningsplats på Kullagymnasiets tak.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, March 17, 2010 at 09:01:03 (CET)

13/3 Krokstorps gård, Påarp: Rapphöna 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 15, 2010 at 21:58:50 (CET)

15 mars. Säsongens sista vinterfågelräkning i hemmamarkerna. Frånsett sånglärkor, enstaka vipor och en trana vid Björkeröd kändes dagen som en riktig vinterfågelräkning. Våren har definitivt ännu ej kommit. Koltrast, gärdsmyg och rödhake var extremt ovanliga.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, March 15, 2010 at 19:38:50 (CET)

15 mars Jonstorp/Farhult: I underbart vår/vinterväder bland isen vid Görslövsåns utlopp cirka 50 Gravänder, 45 Strandskator, 7 Salskrakar (2 hanar + 5 honor) samt 2 Sävsparvar i vassen
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, March 15, 2010 at 18:41:17 (CET)

15/3 Råå: Järnsparv 1sj, Rödhake 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 15, 2010 at 16:10:54 (CET)

15/3-10. 2 st Rapphöns vid Kroppåkra gård.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Monday, March 15, 2010 at 12:02:00 (CET)

14 mars: en pilgrimsfalk slog något på Tångagårdens åkrar längs med 112:an. Det var ett skådespel.
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd Jonstorp, - Monday, March 15, 2010 at 09:09:07 (CET)

14 mars: ute vid Dagshög/Påarps mal spelade vipor, strandpipare o lärkor, - en duvhökshona jagade tätt, tätt över enmarkerna. Ut mot Väderön en ung havsörn, några tobisgrisslor o tordmular, 4 smålommar, ca 30 skäggdoppingar och en svarthakedopping. Vid Ranarps strand 3 salskrakar (en hane o två honfärgade), några krickor o ca 15 bläsänder.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 14, 2010 at 23:08:51 (CET)

14/3. Rastande fåglar i Farhult var en hona salskrake, 31 strandskator, en hanne kricka, 2 hannar brunänder och 43 gravänder. En ad duvhök dök upp och gjorde ett lamt försök att fånga en gravand. Attacken misslyckades och höken gav sig iväg. Över Jonstorp cirklade 3 vita storkar. Två av dem tätt tillsammans i vad som såg ut som en flyglek.
På Rönnen satt en ad pilgrimsfalk och smälte maten, troligen en kaja.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, March 14, 2010 at 21:53:55 (CET)

14:e mars: Vid Nällåkra såg jag min första Tofsvipa för året. Lärkan sjöng och några jamande Ormvråkar i spelflykt. Annars ganska fågelfattigt.
Lasse Bergendorf
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2010 at 21:06:17 (CET)

14 mars. Mellan Björkeröd och vaktholken vid Kullaberg sågs bl a, mindre korsnäbb, grönsiska, spillkråka och 2 ormvråkar som ljudligt lekte i luften. Vid Västraby 2 glador och lika många fjällvråkar. Dagens sista obs utgjordes av en äldre kungsörn vid våtmarken i Allerumsskog.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 14, 2010 at 20:56:14 (CET)

14 mars, udden med den stora stenen utanför Glimminge plantering är sedan länge ett omtyckt skarvsäte. I dag fick jag för första gången se en toppskarv sitta där ute bland storskarvarna.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 14, 2010 at 20:16:08 (CET)

11 mars. Ljungabolet kl 0700. När jag gick ut just nu i den 0-gradiga disiga morgon, möttes jag av en härlig fågelsång. Bofink,Gulsparv, Talgoxe, Koltrast, Ringduva, Entita, Nötväcka och Korp. Det bästa var lätet från gäss som flög över gården, dock osynliga p g a diset. Allt detta trots vi har decimetertjock snö med skare. Fåglarna anar trots allt vår
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, March 14, 2010 at 20:02:00 (CET)

14/3 Pålsjö kyrkogård. Hornuggla 4. Grönfink ca. 20.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2010 at 18:32:21 (CET)

14 mars; större strandpipare (Sandön, Utvälinge), brunand (Farhult).
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Sunday, March 14, 2010 at 11:01:43 (CET)

13 mars. En sädesärla sågs på eftermiddagen norr om Domstens hamn.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, March 14, 2010 at 06:54:07 (CET)

13 mars. Några timmar vid Hittarps rev. Äntligen rovfåglar på insträck. Havsörn 1, ormvråk 74, glada 1 och sparvhök 1. I tången födosökte ett 10-tal skärpiplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 13, 2010 at 20:24:29 (CET)

En snatterand flög över ett dike vid Hyllinge längs vägen mot Väla 13.3. Tidig trots isläget.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, March 13, 2010 at 19:30:23 (CET)

13 mars Allerumsskogen; hämpling, gulsparv, ett 10-tal sidensvansar
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Saturday, March 13, 2010 at 11:26:07 (CET)

12/3 Stannade till vid Sånna mader, Kvidinge, runt 19.30 och fick höra flera aktiva o spelande rapphöns vilket förvånade mig. På Söderåsens norra sida hördes flera ropande kattugglor, inte lika förvånande.
Leif Dehlin
- Friday, March 12, 2010 at 23:40:16 (CET)

12 mars 1st. Strandskata Norra Häljaröd samt en väldig massa knipor och gräsänder
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd Jonstorp, - Friday, March 12, 2010 at 17:01:59 (CET)

Stora Hult Strand 12 mars kl 11. Steglitser, 14 stycken på mitt fågelbord.
Börje Löfblad
Stora Hult Strand, - Friday, March 12, 2010 at 12:13:02 (CET)

10 mars. Såg 7 RAPPHÖNS på fälten vid Vejby. 1 TRÄDKRYPARE sökte föda på gårdens vårdträd, en 100 år gammal kastanj
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 10, 2010 at 19:47:56 (CET)

Även Svarthättehanen i Magnarp mår fortfarande väl.
Per Broman
Magnarps hamn, - Wednesday, March 10, 2010 at 10:29:20 (CET)

9/3-10 Skelderhus. Ett vårtecken i form av en morkulla flög över väg 13 vid Ekebo idag på em.
lars nilsson
munkaljungby, - Monday, March 08, 2010 at 19:32:16 (CET)

7 mars 2010; kungsfågel i Allerumsskogen
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Monday, March 08, 2010 at 19:25:32 (CET)

Sö 7 mars. Vegeholm. Häger 2, Ormvråk 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Korp. Därefter vidare till KOF-stugan, Heljaröd och en härlig samling "gamla" Fältbiologer. Se Thomas rader nedan. Kul!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 07, 2010 at 19:23:45 (CET)

7/3. Sicken go dag med lärkesång, tumlande tofsvipor o st.strandpipare som kilade runt i tångbankarna. Gott. Vid Påarps mal en jagande jorduggla som så sakteligen drog sig mot Dagshög, forsärlan var kvar vid reningsverket o kvar var också dubbeltasten i Torekov, nästan på samma tuva som i februari. 1 gråhake i Rammsjö o sammantaget 4-5 svarthake mellan Rammsjö o Torekov. Hittade bara 4 piplärkor, samtliga skärpip, men minst 30 tobisgrissla i sommardräkt. Enst svärta o alfågel.1 ung havsörn kollade läget.
Leif Dehlin
- Sunday, March 07, 2010 at 18:51:25 (CET)

7 mars. En längre runda på/vid Önnarps skjutområde i gott väder. Ganska fågelfattigt och fler skidåkare än fåglar noterades. En nötkråka observades liksom en honfärgad blåhök som på hög höjd gled förbi. Korp, nötskrika och mindre korsnäbb hamnar också i obsboken.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 07, 2010 at 18:43:42 (CET)

7 mars, vindstilla o en spegelbank yta på Skälderviken gjorde att möjligheterna att kolla andfåglar var perfekt. Utanför Sandön 8 salskrakar (2 hanar, 6 honfärgade) och utanför KOF-stugen vid Rönnen 4 svarthakedoppingar och 11 alfåglar. 2 havsörnar vid Sandön, 3 vid Rönnen och 2 vid Farhult, fast några var nog samma fåglar som flög emellan... Medobservatörer: Ingrid Wendt, Kristina Tärnmark och Olle Nordell - samtliga från Lund.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 07, 2010 at 16:24:38 (CET)

7/3 Rydebäck: Svarthättehonan fortfarande vid liv, åt lite talgboll idag.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, March 07, 2010 at 11:39:33 (CET)

6/3 Pålsjö Östra kyrkogården.Hornuggla 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 06, 2010 at 23:15:30 (CET)

Långt över hundra lärkor och några starar i en ivrigt födosökande flock vid Lönhult. Plattan är bara på ettan så det sjuder inte i vårgrytan ännu, men snart. Fyra havsörnar satt på Farhultsisen och hängde i en flock, likt gamarna i Djungelboken. Hitt på nå´t! Vi kan ju alltid leka byta plats. Nu vill jag sitta på din plats. Äh, va tråkigt. Jag flyger och kollar vad kråkan hackar på.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, March 06, 2010 at 18:06:17 (CET)

6 mars. Sandön under några timmar. En hane blå kärrhök på födosök. På sträck bl a, havsörn 2, duvhök 1, kaja 1100 och grönsiska 200. Pilgrimsfalk vid Svedberga och Västraby var möjligen samma adulta fågel. Vid Hittarps rev drog under morgonen 3 salskrakar förbi. Tofsvipa, gravänder och sånglärkor på flera ställen. Härlig dag!
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, March 06, 2010 at 16:52:53 (CET)

6 mars 2010; en ivrig steglits i blandskogen i östra delen av Allerumsskogen och ett trettiotal sångsvanar som flög in från väst över skogen och slog sig ner på fälten öster om Allerumsskogen.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Saturday, March 06, 2010 at 12:19:14 (CET)

6 mars. En härlig morgon med sjungande bofink och gulsparv. En skogsduva spelade i ravinen nedanför Kulla Gunnarstorp.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, March 06, 2010 at 11:38:12 (CET)

2010-03-05. kl.13.00, En Fjällvråk svävade runt strax intill 111ans bro över Görslövsån, Jonstorp.
Lars Unger
Mölle, - Friday, March 05, 2010 at 16:08:39 (CET)

To kväll 4 mars. Återigen besök hos kattugglorna på Svedberga kulle. Denna gång med en grupp från Norra Öresundskretsen inom Sv TuristFöreningen. Två - tre kattugglor lät sina stämmor höras, vid något tillfälle på riktigt närhåll. Som avslutning beundrade vi stjärnhimlen och en kunnig medvandrare hjälpte till att peka ut planeter och stjärnbilder. Härlig kväll!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 05, 2010 at 13:07:34 (CET)

4/3 Hedberga Ett tag befarade jag att rapphönsflocken som jag tidigare sett minskat avsevärt. Den senste tiden har jag bara sett 4 st. I morse kunde jag dock glädja mig åt tre olika grupper, en med 4 st, en med 3 st och en med 13 st.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Thursday, March 04, 2010 at 18:31:56 (CET)

3 mars, Ören, Srandbaden: Trots kyliga nätter märks det på antalet rastande fåglar att våren så sakta gör sig påmind. Större strandpipare 12, Roskarl 1, Strandskata 9, Stare 16, Kricka 7, Gravand 14, Stjärtand 1 hona samt Skärpiplärka 6ex. var dagens rastande fåglar på Ören.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, March 03, 2010 at 18:05:51 (CET)

2/3 Pålsjö Östra kyrkogården. Hornuggla 4. Ringduva 15, Grönfink 12.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 02, 2010 at 21:41:56 (CET)

2 mars, två rapphönor stod på vägen i Ängelsbäck vid 18:30. Synd om fälthönsen som får ge sig ut på vägarna för att kunna beträda barmark.
Mats Ljunggren
- Tuesday, March 02, 2010 at 20:30:00 (CET)

1 mars. Körde från Kattarp mot Rögle vid 16-tiden. Strax innan Östraby blev det tvärnit. En ad pilgrimsfalk satt med slaget byte endast 20 m från vägen. Den satt lugnt kvar under ett par minuter, lyfte sedan för att förflytta sig ett stenkast längre ut på åkern. Vad jag kunde bedöma utan kikare var det en grann madam.
Henrik Johansson
- Monday, March 01, 2010 at 22:15:08 (CET)

2010-03-01. Pålsjö Östra. Minst fem, eventuellt sex, hornugglor flög runt på kyrkogården i skymningen. Med tanke på hur det ser ut under deras sittplats så har de haft tur med jaktlyckan under vintern.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, March 01, 2010 at 19:07:56 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin