Observationer november 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

30.11 En ung kungsörn på harjakt norr om Lönhult fick fatt i en hare efter tålmodig jakt. Haren gjorde det klassiska "harsprånget" just innan örnen slog och undkom men tog sedan ett nytt språng förbi den sittande örnen som var med på noterna och fick tag i haren som gjorde en ordentlig kullerbytta. Långt håll men lite spännande bilder till galleriet. Även blåhökhane och stenfalk.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, November 30, 2010 at 21:21:47 (CET)

30 nov. Mycket småfågel strax väster om Lönhults gård. Bofink, bergfink, grönfink, pilfink, steglits och gråsiska. En sparvhök och en pilgrimsfalk tog för sig av överflödet, en överflygande havsörn.
Ronny Johansson
Kattarp, - Tuesday, November 30, 2010 at 18:08:14 (CET)

Sön 28/11 + Tis 30/11 Norrebro hamn och Ripagården Jag har tyvärr inte hunnit skriva om söndagens skådning tillsammans med Micke Olofsson tidigare. Vi hade lite trevligheter så som 1 st dvägbeckasin som tyckte att den var osynlig trots vårt obsavstånd på 2m. Uppe vid Ripagården har det börjat bli en hel del tättingar på vinterfälten, ca 200 gulsparvar, ca. 10 gråsiskor. 2 sävsparvar och ca. 15 pilfinkar. En sparvhök gjorde ett anfall och lyckades knipa en pilfink och över fälten dansade en mycket vacker 2k blå kärrhökshane. Vid ett besök idag var det samma arter på fälten inkl. rovisarna men tyvärr ingen beckasin då pölarna var mer eller mindre igenfrusna.
Håkan Johansson
Magnarp, - Tuesday, November 30, 2010 at 18:00:44 (CET)

30 november. Fotvandring från Mölle till Strandbaden. Mycket tomt på fågel denna kalla novemberdag. Rödhakar och gärdsmygar, mest i byarna, bara tre skärpiplärkor på hela sträckan.Inga starar, ängspiplärkor, sånglärkor eller trastar, förutom koltrast. Några enstaka skrattmåsar, fiskmåsar och havstrutar i måsväg. Dagens höjdpunkt 5 enkelbeckasiner som drog över fäladen. Det lär nog bli en fågelfattig vinter såvida vädret inte slår om i brådrasket. Kanske något att skriva om i framtiden, hösten var så kall att man inte hann skörda all majs förrän vintern slog till. Ungdomarna åkte skridsko på naturisarna mellan Lerhamn och Nyhamn redan den 30 november. Håll ett öga på de oskördade majsfälten, kan bli vinterns fågelmagnet.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, November 30, 2010 at 17:30:53 (CET)

28 nov, Lerhamn, norra delen. Blå kärrhök seglade över de snöklädda fälten.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, November 30, 2010 at 14:15:48 (CET)

27-28 nov, Öresundsparken, HBG. domherre, 12-15 sidensvansar, trädkrypare, flera rödhakar, nötväcka, gärdsmyg
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Tuesday, November 30, 2010 at 13:40:25 (CET)

28 nov. Vid 11-snåret sågs minst 4 havsörnar liksom en glada i området kring Rögle Säteri. En varfågel utmed vägen på samma plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 29, 2010 at 20:39:40 (CET)

28 nov: idag vid middagstid flög en ung havsörn över Förslöv. Gröngöling och spillkråka hördes.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, November 28, 2010 at 21:30:31 (CET)

28 nov, förmiddag på Örby Ängar: En varfågel höll till vid skjutbanan. Annat som sågs var bl a sävsparv, flockar av steglits, gråsiska, domherre och stare, storskrakar, en smådopping och tre sångsvanar.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Sunday, November 28, 2010 at 20:28:27 (CET)

Sö 28 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. En vit novemberrunda (snö alltså..) - det var länge sedan! Obsar: Häger 1, Glada 1, Ormvråk 2-3, Sparvhök 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Korp 4, Rödhake 2, Gärdsmyg 2-3, Stenknäck 1, Domherre 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 28, 2010 at 20:13:48 (CET)

28.11 Dagens örnrunda inleddes med en osannolik obs av en dubbelbeckasin som flög upp ur majsfält mellan Äsperöd och Hustofta och flög längs med vägen en längre sträcka för att sedan vända och fälla på nytt i majsfält väster om Ingelsträde våtmark. Eftersök senare visade bara fotspår i snön och spår av födosök i det oskördade majsfältet. Ett extremt sent datum för denna art!
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, November 28, 2010 at 20:07:34 (CET)

28 nov. Liten vandring längs Vegeå från Bjuv till Findus reningsverk. En säker småfågellokal så här års p g a den rikliga tillgången på bär. Så också idag då vi såg bl a 8 domherrar, 45 sidensvansar, 125 grönsiskor, 2 gråsiskor, 10 rödhakar, 1 järnsparv, 1 stenknäck, 3 steglitser, 15 koltrastar, 8 stjärtmesar I övrigt skymtade 1 fjällvråk, 1 sparvhök, några ormvråkar och 2 nötskrikor i det tidvis täta snöfallet. Medobs: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 28, 2010 at 18:49:15 (CET)

28 november, en runda över Vasaltheden med Kent Sjöström gav relativt magert utbyte, men vi fick se fyra rovfågelarter, 1 ex av vardera; tornfalk, ormvråk, duvhök och blå kärrhök, den senare en hane som jagade över kärren. Sent på eftermiddagen gick jag mellan Rammsjöstrand och Glimminge. Bortsett från lite änder var det väldigt tomt på fågel, inte ens en piplärka. Sädesärlan var dock kvar vid stranden.
Mats Ljunggren
- Sunday, November 28, 2010 at 18:03:56 (CET)

28 november, en knapp timme (13-14) i kylan vid Sandön gav följande värmande obsar: 3 havsörnar varav en gammal, 1 blå kärrhök, 2 honfärgade salskrakar, ca 10 storspovar, ca 30 kärrsnäppor, 1 strandskata. Sävsparv och skäggmesar hördes från vassen, på Själrönnen vilade 24 knubbsälar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, November 28, 2010 at 15:30:51 (CET)

27 november, på stranden vid Glimminge plantering sågs en sädesärla, som inte haft förstånd att flytta söderut.
Mats Ljunggren
- Saturday, November 27, 2010 at 18:08:52 (CET)

27 nov. Vid och i anslutning till det planerade vindkraftsområdet Västraby/Rögle sågs runt middagstid uppskattningsvis tio örnar. I skogskanten mellan Lönnhult-Stureholm satt fem havsörnar (2 ad och 3 ungfåglar) samt två yngre kungsörnar. Senare när jag körde runt i området sågs ytterliggare fyra havsörnar och en kungsörn. Kungsörnen var en ny fågel medan någon av havsörnarna kan vara samma som sågs tidigare. Vid Lönhult även en överflygande duvhök och en stenfalk som skapade panik bland ca 100 steglits.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, November 27, 2010 at 16:45:16 (CET)

26/11 en kort morgonpromenad vid Örby ängar bjöd på 1 kustsnäppa, 2 enkelbeckasin och en hel del gråsiska och björktrast, några sidensvansar och få rödvingetrastar. 4 ormvråkar o 1 sparvhök lämnade landet för Danmark.
Leif Dehlin
- Friday, November 26, 2010 at 12:13:36 (CET)

25 november en promenad i snövädret Strandbaden - Höganäs gav vid Ören en flock med ca 85 Gråsiskor däribland 2-3 siskor med karaktärer av snösiska, ytterligare 45 Gråsiskor utmed invallningen, Höganäs. Två Smådoppingar i industrihamnen, en Trädlärka vid Långören, hemma i trädgården en Järnsparv
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, November 25, 2010 at 19:03:26 (CET)

25 nov: en tur ut till slätten mellan Össjö-Skeldinge-Höja gav två fina obsar på Kungsörn, en juv och en sub/ad. En Sparvhök sågs också.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 25, 2010 at 17:06:37 (CET)

24 nov: Blåmes, Talgoxe, 2 domherrehonor, 1 rödhake på förskolan Hippokrené, Regementsvägen 9, Helsingborg
Barbro Larsson
Helsingborg, - Wednesday, November 24, 2010 at 19:44:25 (CET)

I ex tallbit sågs flygande en kort stund, eftersöktes men utan resultat. Vejbystrand 2010-11-21.
Lars Karlsson
Bjuv, - Wednesday, November 24, 2010 at 17:20:42 (CET)

24/11 kl 13. Ett domherrepar på fågelbordet. De satt där en lång stund. Mycket trevligt!
Lena Kannesten
Ramlösa, - Wednesday, November 24, 2010 at 13:38:18 (CET)

22 november: nere vid invallningen / utloppet i Höganäs en hel del bläsänder, storskrakar, grå- samt grönsiskor, gärdsmyg och rödhakar. Nere i hamnen sågs 2 par smådopping samt ett antal knipor.
Freddy persson
Gbg / höganäs, - Monday, November 22, 2010 at 13:42:07 (CET)

Sö 21 nov, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 2, Glada 1, Gröngöling 1, Strömstare 1 ex Hallabäcken, Rödhake 1, Korp, Gråsiska c 20, Stjärtmes 6, Bofink, Nötväcka. Under inledningen av min runda hade jag sällskap av två Söderåslegender; Bengt Hertzman o Kent Ivarsson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 21, 2010 at 19:24:58 (CET)

20101121. Trots att det är söndag var jag nästan enda människan på östra Kullaberg i dag. Under min långpromenad såg jag överallt gott om blåmesar, talgoxar och domherrar. Trädkrypare 2, nötväckor 4, nötskrikor 5, gröngöling 1, varfågel 1, korp 1, ormvråk 3. Rödhakar och gärdsmyg for omkring lite här och där. En mindre flock gråsiskor samt flera små flockar stjärtmes. På majsfältet vid campingen mumsade ett fyrtiotal sångsvanar tillsammans med massor av grågäss och några kanadagäss.
Lena Jansson
Höganäs, - Sunday, November 21, 2010 at 19:19:42 (CET)

21/11 mellan Viken och Lerberget En flock på 15 snösparvar
Lars Mårtensson
Viken, - Sunday, November 21, 2010 at 16:31:49 (CET)

21 nov. Promenad i skogen nordost om Döshultsvägen (vägen mellan Allerum och Döshult) ca 500 meter sydväst om Djuramossa. I ett meståg bestående av talgoxe, blåmes, svartmes och kungsfågel fanns även en tofsmes. Arten är mycket sällsynt i dessa marker och överlag en ovanlig gäst i Helsingborgs kommun. I samma skogsområde även en morkulla som for iväg mellan träden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 21, 2010 at 16:23:07 (CET)

20/11: I Farhult gick 32 storspovar och 7 svarthakedoppingar låg ute till havs. 12 sångsvanar kom inflygande och landade.
På Rönnen födosökte 22 gråsiskor, och i buskaget vid fotbollsplanen höll en hanne mindre hackspett till.
Sandön bjöd på 2 havsörnar, 1 myrspov, 3 kustpipare och 3 tofsvipor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 20, 2010 at 21:09:30 (CET)

20101120. Farhult, stenkrossen. Inte mycket fågel men ett par av vardera alfågel och svärta liggande på vattnet på nära håll var fint att se. En mindre flock vinterhämplingar flög omkring.
Lena Jansson
Höganäs, - Saturday, November 20, 2010 at 17:26:27 (CET)

20 nov. Tillsammans med Mårten spenderades några eftermiddagstimmar vid Råå hamn. Bland mycket trutar kunde en 2k kaspisk trut vaskas fram. Även en mycket god kandidat till medelhavstrut sågs. Denna fågel som var adult, gjorde såsom alla andra fåglar runt hamnen när en ung duvhök passerade - tog till vingarna och försvann. En mindre flock gråsiskor drog runt i området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 20, 2010 at 17:08:47 (CET)


20/11 Görarps mölla: flock med gråsiskor, 6 steglits, 2 gärdmyg, 2 rödhakar, häger, 1 sparvhök, 1 ormvråk, björktrast i flock.
Ättekulla gravhögarna: gråsiskor, sidensvansar, domherre

Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, November 20, 2010 at 16:19:45 (CET)

19/11 Ramlösa: En järnsparv i trädgården, i Ramlösaparken en spillkråka och två st stenknäck
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Friday, November 19, 2010 at 19:53:26 (CET)

101119, vid stranden mellan Magnarps hamn och Magnarpsskogen: 1 st sädesärla
Clifford Weinmann
Magnarp, - Friday, November 19, 2010 at 10:21:53 (CET)

17 nov. Hornugglor i stora tallen intill skolgården i Kattarp. Svårräknade, men minst 5 ex, sannolikt några fler högt upp i grenverket.
Henrik Johansson
- Wednesday, November 17, 2010 at 20:59:51 (CET)

20101115 Morgonpromenaden mellan Viken och Lerberget gav 1 adult hane snösiska tillsammans med ytterligare 3 troliga snösiskor med de flög iväg innan jag kunde bestämma dessa säkert.
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, November 16, 2010 at 06:56:19 (CET)

20101115. Någon taigasångare på Villan i Ängelholm blev det inte för mig, men fin uppvisning av först sparvhök på jakt och kort därpå detsamma av duvhök. Utanför Malens havsbad,Båstad, låg bergänder, knipor, ejder, små- och storskrake samt gott om skäggdoppingar. Fina obsar av 6-8 havssulor fick vi i Kattvikshamn. Där var också flera sträckande obestämda alkor. Vid en privat matningsplats i Övre Kattvik fanns mycket småfågel: domherrar, blåmesar, talgoxar, nötväcka, en-och talltita. Medobs Ronny Svensson.
Lena Jansson
Höganäs, - Monday, November 15, 2010 at 19:18:24 (CET)

15 november, Ören Strandbaden: utanför Stora skär var två adulta Havssulor stationära, på ören en flock på 15 Snösparvar. I flocken även en Lappsparv, därutöver tre Skärpiplärkor, en starflock och en Rödbena av rasen robusta
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, November 15, 2010 at 19:08:28 (CET)

14 november. Säsongsavslutning på Gubbahyllan, så var fågelåret 2010 mer eller mindre slut. Enstaka småflockar av sidensvans, gråsiska, domherre, stare och bergfink var ute och vände. Snösparv, dubbeltrast och ett par havssulor var det mest noterbara under förmiddagen. Det är dags att vinterladda skådarbatterierna inför nästa Kullen-säsong, det är BARA två månader dit!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 14, 2010 at 21:51:58 (CET)

Sö 14 nov, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Grått, klabbigt och kletigt. Häger 1, Sparvhök 1, Gröngöling 1, Gärdsmyg 3, Domherre 5, Stjärtmes 4. När man som jag vandrar samma runda år ut och år in blir det ju en form av inventering, ett noterande av beståndsutveckling. Idag två stycken entitor. Talltitan är knappast regelbunden här på den lövdominerade åskanten, men även entitan tycker jag glesar ut. Förr stabil i ganska rejäla numerärer, framförallt i Halladalens fuktiga stråk. Nu noterar jag verkligen entitan när den syns till.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 14, 2010 at 20:13:08 (CET)

14 november: en riktigt gråmulen novemberdag men i buskarna vid Ängalag och Dalen var det gott om tättingar. Rödhakar i nästan varje enebuske, grönfinkar, domherrar och gärdsmygar. Dessutom flockar med svartmes/talgoxe/blåmes. Vidare 2 snösparvar och 3 steglitser. I havet utanför 1 svarthakedopping, 2 tretåiga måsar, 1 tobisgrissla och ett 10-tal tordmular. Vid revet i Torekov 4 skärsnäppor, 40 ljungpipare och 60 bläsänder. Sen kom regnet...
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, November 14, 2010 at 18:01:21 (CET)

2010-11-14 Ängelholm, Sandgatan På jubileumsfesten berättade Henrik Johansson att han hade en taigasångare i sin trädgård och välkomnade oss till morgonen efter. Vi var tidigt på plats men efter ett par timmars sökande gav vi upp. När nästan alla hade lämnat platsen fick jag ett telefonsamtal från Lennart Engman att Henrik Ehrenberg hade sett fågeln och bevakade den. Bara att vända och åka tillbaka.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, November 14, 2010 at 14:29:03 (CET)

14/11 Sandön 10:30, Havsörn 1 ad + 1 subad, (fick sedan sällskap av ytterligare en när dom drog mot Rönnen), kustpipare 3ex, myrspov 1ex, kärrsnäppa 9ex, storspov 10ex, skäggmes 3 ex. Örnrundan: pilgrimsfalk 1ex. Hasslarp: skedand 2ex samt bläsand, kricka och vigg.
Patruk Wantzin
Rydebäck, - Sunday, November 14, 2010 at 14:21:25 (CET)

14 nov. Karlavägen 1, Ängelholm. Under ca en halvtimme nu mitt på dagen var taigasångaren tillbaka i och kring trädgården. Fågeln är är oftast tyst men mycket rörlig och aktiv i sitt födosökande.
Henrik Johansson
- Sunday, November 14, 2010 at 13:31:00 (CET)

14.11,Ängelholm. Taigasångaren från igår återupptäcktes i en liten lövträdsdunge i korsningen Landshövdingevägen-Sandvägen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, November 14, 2010 at 10:23:02 (CET)

13/11. Svanshall, havssula 2 gamla och en ungfågel fiskade, sillgrissla 4 ex och tordmule 2 ex sträckte mot Skäret. Skäggdopping 3 ex rastade utanför hamnen. Vinterhämpling 4 ex. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Saturday, November 13, 2010 at 22:45:33 (CET)

13 nov. Karlavägen 1, Ängelholm vid kl. 15.35. Råkar av en händelse titta ut genom köksfönstret och ser då en liten phylloscopus hoppa runt i ett av våra äppelträd. Några snabba kliv för att hämta handkikaren och en stund senare kan jag konstatera att det rör sig om en TAIGASÅNGARE! Jag studerar fågeln under kanske en minut innan den försvinner in i grannträdgården.
Henrik Johansson
- Saturday, November 13, 2010 at 22:32:41 (CET)

13/11 Hornuggla 1ex ropande Billesholmskogen
Peter Andersson
Billesholm, - Saturday, November 13, 2010 at 18:51:08 (CET)

13/11 Yttre Kattvik. dagens höjdpunkt var den svartnäbbade islom som sträckte förbi och sågs sedan från Hovet. I övrigt såga havsulor, tretåiga måsar, sillgrisslor och tordmular.
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, November 13, 2010 at 14:43:25 (CET)

13 nov. och lite trevliga obsar från Rålehamn, 07.30-12.00. Alkekungarna, totalt 8 ex, kom ganska tidigt, ganska koncentrerat och ganska nära. Nära kom också prutgås, 2 ex, spetsbergsgås, 1 ex, och gråhakedopping, 4 ex. Tretåig, 16 ex, havssula,28 ex, och obest. alka, 97 ex, gick i nästa körfält en bit ut. 2 ex tobisgrissla likaså. 2 ex skärsnäppa hittades i vågskvalpet på ett av reven. Svartnäbbad islom då? Tja, den eller de väntade vi förgäves på.
Bengt Andersson,Leif Dehlin
- Saturday, November 13, 2010 at 14:33:40 (CET)

11 nov.Körde en sväng till Skeldinge och Össjö såg en ung Kungsörn.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, November 12, 2010 at 13:49:38 (CET)

9/11, Bjuv: en järnsparv letade föda i rabatterna.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Wednesday, November 10, 2010 at 16:30:33 (CET)

9/11, Råå: rödhake 2, stjärtmes 22 i en flock.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, November 09, 2010 at 21:34:11 (CET)

7/11 Jordberga: 1st Kungsörn drog norrut kl 14.30
Martin Persson
Billesholm, - Tuesday, November 09, 2010 at 20:16:29 (CET)

9.11 En Svart Rödstjärt vid hamnpiren Råå,plus en Skäggdopping i hamninloppet
Roland Nilsson
Ramlösa, - Tuesday, November 09, 2010 at 14:24:12 (CET)

8/11 Lervik. Igår hade jag en väldigt skulkig sparv som jag inte till 100% fick klämm på innan jag var tvungen att lämna. Tillbaka i dag och sparven fanns kvar minst lika skulkig men nu hade jag lite mer tid, det var som jag trodde igår en Lappsparv
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, November 08, 2010 at 15:25:56 (CET)

Må 8 nov. Stadsparken Hbg; Stjärtmes 3. - Danmark nästa? Håll utkik under ev tura!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, November 08, 2010 at 12:38:27 (CET)

8.11 Ättekullaskogen. Ett 20 tal stjärtmesar i en al plus ett flertal flockar med Sidensvansar och en flock med gråsiskor
Roland Nilsson
Ramlösa, - Monday, November 08, 2010 at 10:55:30 (CET)

7/11 Fälleberga Strömstare 1ex, Morkulla 1ex
Peter Andersson
Billesholm, - Monday, November 08, 2010 at 06:50:58 (CET)

Sö 7 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk 2, St hackspett 1, Strömstare 1 Hallabäcken, Gärdsmyg c 5, Stärtmes, Domherre 3. Klättra är alltid en utmaning-speciellt med stövlar. Av resterna av höstens plankspikande hemma blev det virke till en kattuggleholk. Med hjälp av hundens spårlina gick det att vinscha upp åbäket, som nu är ledig till uthyrning i kanten av Ekbacken, Vegeådalen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 07, 2010 at 19:09:23 (CET)

7 nov. Promenad mellan Utvälinge och östra sidan av Rönnen. En del roliga obsar såsom, smådopping 4, havsörn 2 ex som drog förbi, dvärgbeckasin 3, skäggmes minst 20 varav några ringmärkta, vinterhämpling 4 samt ett 70-tal gråsiskor på sträck.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 07, 2010 at 17:51:07 (CET)

7/10-10 Klarningen Besökte det omskrivna tornet idag. Mest grågäss o skrattmås idag, några starar och tofsvipor drog runt. Just som jag tog fram korvmackan kom en pilgrimsfalk alldeles nära mej, drog några varv innan den försvann igen.
Lasse Nilsson
munkaljungby, - Sunday, November 07, 2010 at 17:16:11 (CET)

7 november: när väl regnet slutade blev det en fin, solig och vindstilla höstdag. På Sandön/Själrönnen vakade två gamla havsörnar över 2 kustpipare, 1 myrspov och ca 100 kärrsnäppor. I vassen rörde sig några gråsiskor och skäggmesar. På Rönnen jagade en blå kärrhök och bland alla grå- och vitkindade gäss fanns ca 50 bläsgäss och 5 prutgäss. I havet utanför 3 svarthakedoppingar, en av vardera alfågel, tordmule och sillgrissla samt 6 bergänder. I Höja våtmark rastade en snatterand och 150 tofsvipor och vid Ugglarps broar 2 smådoppingar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, November 07, 2010 at 16:34:34 (CET)

6 nov. Stod vid Kattviks hamn fram till klockan 13:30. En svartnäbbad islom (2k) hittades strax väster om hamnen. Den förflyttade sig sedan och låg rakt utanför hamnen. Av övrigt kan nämnas, havssula 5, tretåig mås 82, smålom 19, dvärgmås 3, gråhakedopping 2, svarthakedopping 6 samt ett hundratal alkor. Vidare till Norrebro hamn (nedanför Ripagården) där en ung törnskata sågs norr om hamnen. Här även en dvärgbeckasin.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 06, 2010 at 20:43:00 (CET)

6 nov: Gick en runda på Rönnen. Som vanligt gott om Grågäss samt en honf. Blåhök och en ad Pilgrimsfalk. Dessutom en flock med starar och ca tjugo Storspovar samt sextiotal Kärrsnäppor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, November 06, 2010 at 17:07:08 (CET)

5 nov. En skådardag på Bjäre tillsammans med Karl G Nilsson och Thomas Wallin. Startade vid Ripagården och kollade sträcket mellan 07.30-10.00. Bra rörelse på havssula, tretåig mås och sillgrissla/tordmule. I övrigt sågs bla dvärgmås 13, kricka 25, knipa 58, sjöorre 18, svärta 7, gråhakedopping 2. Ett kort stopp i Kattvik gav en svarthakad dopping samt ytterliggare några sulor och tretåiga måsar. Avslutade dagen vid Klarningen där stora mängder fågel rastade. Tofsvipa ca 800, ljungpipare 14 och av sjöfågel bläsand, kricka, vigg och ett par snatterand. På angränsande fält både mindre och vanlig sångsvan samt gott om sånglärka och stare.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, November 05, 2010 at 18:59:55 (CET)

4 november, Rönnen, bland annat: 3 st havsörnar storspovar gluttsnäppa. Mellan Norra Häljaröd och Farhult iakttog jag en starflock tillsammans med en - troligen - albinostare
Beatrice Stiernstedt
Ingelsträde, - Thursday, November 04, 2010 at 16:54:11 (CET)

3/11 Kattvik 15:30 - 17:00 Kunde inte låta bli att sticka ut en stund efter jobbet. En hel del sillgrisslor och några enstaka tordmular sträckte ut ur Laholms bukten. En lunnefågel landade en bra bit ut, en adult och en juvenil bredstjärtad labb hade snurrat några timmar och kom ut och vände i höjd med hamnen. Ett 20-tal tretåiga måsar sågs också.
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, November 03, 2010 at 18:18:45 (CET)

Jonstorp 2/11. En flock med 8st. domherrar drog runt vid Tomtelund under morgonen.
Lennart Engman
Jonstorp, - Tuesday, November 02, 2010 at 10:42:21 (CET)

1/11 Råå, sträck mot S: Ormvråk 7, Järnsparv 1, Sidensvans 1050, Domherre 18, Taltrast 1, Rödvingetrast 22, Rödhake 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, November 01, 2010 at 22:03:18 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin